editorial KALEIDOSCOPE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "editorial KALEIDOSCOPE 3"

Transkript

1 KALEIDOSCOPE 1

2 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát Krivoklat 8 9 Jezuitská kolej v Kutné Hoře Jesuit College in Kutna Hora Gotický Český Brod Gothic town of Cesky Brod Proč vidět Svatou Horu? Why visit Svata Hora? Vysoký Chlumec Vysoky Chlumec Hrad Krakovec Krakovec Castle Muzeum lidových staveb v Kouřimi Museum of Folk Architecture in Kourim Pozvánka do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem An invitation to the Polabi Ethnographic Museum at Prerov na Labem Hornické muzeum Příbram Pribram Museum of Mining Profese: ředitel Hornického muzea Profession: Director of the Museum of Mining České muzeum stříbra v Kutné Hoře Czech Museum of Silver in Kutna Hora Na slovíčko s ředitelkou Českého muzea stříbra A chat with the director of the Czech Museum of Silver Vojenské technické muzeum Lešany Military Technical Museum Mladoboleslavské ŠKODA Muzeum SKODA Museum in Mlada Boleslav Metalová cesta Mladou Boleslaví Along the Metal Path through Mlada Boleslav StředoČESKÉ sklo Central Bohemia Glass Jiří Rücker, osobnost s kořeny ve Středočeském kraji Jiri Rucker, an artist with roots in the Central Bohemia Region Přírodní park okolí Okoře a Budče Natural park Okor and Budec neighborhood Vrchbělá Vrchbela Žehušicko krajinná památková zóna Zehusicko conservation zone Vlašim a romantický zámecký park Vlasim and the romantic chateau park Údolí Berounky Berounka river valley Středními Čechami na kole Central Bohemia from the bike seat Golf ve Středočeském kraji Golf in the Central Bohemia Region Letiště Příbram Pribram Airport Benešovsko zve na agroturistiku Agrotourism in Benesov district Posázavský Pacifik The Posazavi Pacific Lyžování kousek za Prahou Skiing not far from Prague Portál Middleczech.cz a Kalendárium Portal Middleczech.cz and Calendarium 2 KALEIDOSKOP

3 editorial Vážení čtenáři Kaleidoskopu, přátelé Středočeského kraje, dostává se k vám další vydání magazínu (nejen) o turistických zajímavostech našeho kraje. V každém čísle přinášíme vždy nové tipy na výlety i pohledy na výjimečné osobnosti regionu, a přitom se zdá, že výběr dalších a dalších témat je nekonečný. Středočeský kraj totiž patří velikostí, počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami a poskytuje hlavnímu městu a jeho návštěvníkům svůj rekreační potenciál. Přes území kraje vedou do metropole hlavní železniční i silniční tranzitní sítě a zastoupení tu má i vodní doprava. Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentraci památek nabízí město Kutná Hora, které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, ale pozadu nejsou ani další města např. Kolín, Poděbrady, souměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Mnichovo Hradiště, Rakovník, Nymburk, Beroun nebo má Příbram. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosferických rezervací, a mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník. Ve Středočeském kraji můžete spojit poznávání zdejších přírodních krás, technických památek nebo historické architektury i s pasivním či aktivním odpočinkem. Pro vaši relaxaci jsou tu řeky i vodní nádrže pro rybaření a obory plné zvěře k lovu s i beze zbraní; pro zdraví nabízíme lázně Poděbrady a Toušeň, a také ke sportu u nás najdete spoustu příležitostí. Turistické trasy i cyklostezky vedou těmi nejatraktivnějšími úseky našeho kraje, řeka Berounka je splavná pro vodáky téměř celoročně, skály na Křivoklátsku a v Českém ráji lákají horolezce, Benešovsko zase milovníky koní, a máme tu i lyžařský areál Monínec nebo běžkařské tratě. A dvě z našich osmnácti golfových hřišť stojí přímo v podhradí a pyšní se siluetami Karlštejna a Křivoklátu na blízkém obzoru... Není možné na tak malém prostoru vyjmenovat vše, co Středočeský kraj svým hostům nabízí. Inspirujte se naší ochutnávkou. Věřím, že se k nám budete rádi vracet. Za všechny Středočechy MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Dear Kaleidoscope readers and friends of the Central Bohemia Region, you are looking at another issue of the magazine not only about tourist attractions in our region. In each issue we bring new tips for excursions and shine the spotlight on exceptional personalities from the region, yet it seems that there is always a bottomless well of topics to choose from. The Central Bohemia Region is one of the biggest regions in the Czech Republic in terms of its size, number of municipalities and population. The region is a significant source of labour for Prague; it is the seat of important industries; it supplies Prague with food products; and offers many opportunities for the capital city residents and visitors recreation. The main rail and road transit routes to the capital run through the region, which even has a waterborne transport network. A large number of important historical monuments and several protected landscape areas can be found in the Central Bohemia Region. The town of Kutna Hora, which is included in the UNESCO cultural heritage list, has the highest concentration of monuments, but other towns e.g. Kolin, Podebrady, Brandys nad Labem, Stara Boleslav, Mnichovo Hradiste, Rakovnik, Nymburk, Beroun and my home town Pribram are not far behind. The Krivoklatsko Protected Landscape Area, which has been declared a UNESCO biosphere reserve, is the most valuable natural area, followed by Kokorinsko, Cesky Kras, Cesky Raj and Blanik. In the Central Bohemia Region you can combine discovering the local sites of natural beauty, technical monuments, and historical architecture with passive or active recreation. There are rivers and reservoirs for fishing and hunting grounds full of game for hunting with or without weapons. The spas in Podebrady and Tousen are offered for your health and relaxation and you can also find lots of opportunities for sporting activities. Footpaths and cycle tracks run through the most attractive stretches of the region; the river Berounka is navigable almost the whole year round; the cliffs in Krivoklatsko and Cesky Raj attract rock-climbers; Benesov is a paradise for horse-riders; and we even have the Moninec ski complex and cross-country skiing trails. Two of our eighteen golf courses are in the shadow of famous castles, offering majestic views of Karlstejn and Krivoklat. There is not enough space here to list everything the Central Bohemia Region offers to its visitors. I hope and believe this sample will inspire you and you will always wish to come back. On behalf of all Central Bohemians, MVDr. Josef Rihak Governor of the Central Bohemia Region Kaleidoskop Středočeského kraje, 2013 Jako periodický tisk vydává Středočeský kraj ve vydavatelství Agentura Dům, s.r.o. Šéfredaktorka Mgr. Hana Langerová; překlad Peter Williams, Mason Stanculescu DTP: Igor Ondřej Titulní foto: Mgr. Jan Hladký Datum vydání: Evidenční číslo: MK ČR E Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 IČO: KALEIDOSCOPE 3

4 obsah Cestovní navigátor Navigator Svatý Jan pod Skalou Svaty Jan pod Skalou 6. Karlštejn Karlstejn castle 2. Kokořínské Pokličky Kokorinsko Poklicky 7. Poděbrady Podebrady 3. Koněpruské jeskyně Koneprusy Caves 8. Zámek v Nižboru Nizbor castle 4. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka Railway Museum Luzna u Rakovnika 9. Obory ve Středočeském kraji Central Bohemia Game Parks 5. Blaník Blanik KALEIDOSKOP 10. Jílové u Prahy Jilove u Prahy Repro: TOPOGRAF spol. s r. o

5 contents TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Svatý Jan pod Skalou Svaty Jan pod Skalou Kokořínské Pokličky Kokorinske Poklicky 3. Koněpruské jeskyně Koneprusy Caves Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka Railway Museum Luzna u Rakovnika Blaník Blanik Karlštejn Karlstejn castle 7. Poděbrady Podebrady Zámek v Nižboru Nizbor castle 9. Obory ve Středočeském kraji Central Bohemia Game Parks Jílové u Prahy Jilove u Prahy 10. KALEIDOSCOPE 5

6 Krivoklat Křivoklát Královský hrad Křivoklát oslavil 900 let od první písemné zmínky o své existenci. Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů, jehož počátky sahají do 12. století. Byl ve vlastnictví řady českých knížat a králů. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským do podoby jednoho z nejvelkolepějších sídel své doby. Panovnickým hradem v pravém slova smyslu smyslu se ale Křivoklát nikdy nestal. Postupně sloužil jako venkovské sídlo, lovecký hrad, soukromá rezidence i vězení pro zvlášť významné vězně, například pro biskupa jednoty bratrské Jana Augustu nebo alchymistu císaře Rudolfa II. Edwarda Kellyho. Za dobu své existence byl Křivoklát několikrát těžce poškozen požárem. Postupně jeho význam upadal a nebýt rodu Fürstenberků, kteří se stali posledními šlechtickými vlastníky hradu a přistoupili k jeho restaurování, do dnešní doby by se pravděpodobně nedochoval. Dnešní Křivoklát tak nabízí svým návštěvníkům neopakovatelnou atmosféru bohaté historie s monumentální architekturou, s velkoryse zařízenými interéry a s nádherným okolím. Prohlídkové okruhy procházejí gotickými paláci, hradní kaplí s mimořádně cennou výzdobou, královským sálem zaklenutým hvězdovou klenbou, rytířským sálem s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovnou obsahující na 52 tisíc svazků, bohatým fürstenberským muzeem a ob- The royal castle Krivoklat celebrated 900 years since the fi rst written mention of its existence. Krivoklat is one of the Czech Republic s oldest and most important castles, whose history stretches back to the 12 th century. It was the property of a number of princes and kings of Bohemia. During the reign of Premysl Otakar II it was built as a large and splendid royal castle, which was later rebuilt by Wenceslas IV and then augmented by Vladislav Jagellonsky (also known as Ladislaus Jagiellon) to become one of the grandest seats of its time. Krivoklat never actually became a royal castle in the true sense of the word, however. It served in turn as a rural seat, a hunting castle, a private residence and a prison for eminent prisoners, such as Bishop Jan Augusta of the Bohemian Brethren or Edward Kelly, alchemist to Emperor Rudolph II. During its existence, Krivoklat was badly damaged by several fires. Its importance gradually waned, and it would probably not have survived to this day had it not been for the Fürstenberk family, the castle s last aristocratic owners who undertook major restoration work. Today, Krivoklat offers visitors an imitable atmosphere of rich history and monumental architecture with lavishly furnished interiors, set in magnificent countryside. Tours take visitors around the Gothic palaces, the castle chapel with exceptionally valuable decoration, the royal hall with its star vault, the knights hall with an exposition of Gothic painting and sculpture, a library containing 52,000 volumes, the well-stocked Fürstenberkmuseum and picture gallery, the notorious prison with its fully equipped torture chamber, the monumental grand tower with 6 KALEIDOSKOP

7 cultural heritage Legend of the Krivoklat nightingales When Blanka of Valois, the first wife of emperor-to-be Charles IV, gave birth to a daughter Marketa on 13 May 1335, she had the margrave bring a flock of nightingales from the surrounding forests. The nightingales sang for her outside her chambers while she was recovering from the childbirth. Charles IV then commanded his subjects at Krivoklat to provide the same entertainment for every queen who gave birth at the castle. Apparently, only one woman after Blanka had this pleasure the beautiful Filipina Welserova, the secret wife of Ferdinand II, Archduke of Austria, who gave birth to a son Karel at Krivoklat in 1560 and to twins Filip and Marie three years later. razárnou, proslulým vězením s plně vybavenou mučírnou, monumentální velkou věží s loveckými sbírkami nebo menší věží Huderkou s vyhlídkovým ochozem. Na hradním nádvoří i v objektu hejtmanství se konají příležitostné akce a výstavy. Hrad Křivoklát, národní kulturní památka, se rozkládá uprostřed hlubokých lesů. Je obestřen mnoha pověstmi. Otevřen je celoročně, zčásti je přístupný i pro vozíčkáře. Návštěvníci se sem dostanou buď autem či autobusem, nebo po železnici. hunting trophies and the smaller Huderka tower with its observation gallery. Cultural events and exhibitions are sometimes staged in the castle courtyard and in the governor s house. Krivoklat castle, a national cultural monument, is nestled among deep forests. It is shrouded in legends. It is open all year round, and parts of it are barrier-free. Visitors can travel here by car, bus or train. Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: archiv Agentura Dům, s.r.o. Pověst o křivoklátských slavících Když Blanka z Valois, první manželka pozdějšího císaře Karla IV., porodila na hradě Křivoklát 13. května roku 1335 dceru Markétu, nechal markrabě snést z okolních lesů pod okna Blančiných komnat hejna slavíků a ti svým zpěvem těšili markraběnku v jejím šestinedělí. Karel IV. pak svým křivoklátským poddaným nařídil, aby se o stejné rozptýlení postarali každé královně, která by na Křivoklátě přivedla na svět své dítě. Této pocty se prý po Blance z Valois dostalo už jen jediné ženě krásné Filipíně Welserové, tajné manželce arciknížete Ferdinanda Tyrolského, která v roce 1560 porodila na Křivoklátě syna Karla a o tři roky později dvojčata Filipa a Marii. KALEIDOSCOPE 7

8 kulturní dědictví Jesuit College in Kutna Hora The extensive complex of the former Jesuit College is gradually being adapted for tourism purposes. Jezuitská kolej v Kutné Hoře Rozlehlý areál bývalé Jezuitské koleje je postupně adaptován pro potřeby cestovního ruchu. okolí i ve vlastním areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře V se nacházejí významné historické budovy nadměstského i nadregionálního významu a dotvářejí celkový obraz města. Pěší trasy toto místo spojují s historickým centrem. Právě tady na turisty a návštěvníky působí nejsilněji genius loci Kutné Hory. Objekt Jezuitské koleje je nejvýznamnější jezuitskou kolejí u nás a dokladem raně barokní architektury a vlivu italských mistrů na našem území. Z tohoto titulu byl objekt prohlášen národní kulturní památkou a památkou zapsanou na seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Jezuitská kolej v sobě ukrývá velký potenciál. Dominantní a uměleckohistorická hodnota budov v areálu předurčuje toto území ke kulturně-společenskému využití. Cílem projektu Adaptace Jezuitské koleje jsou úpravy historických objektů pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Severní křídlo bývalé Jezuitské koleje bylo poslední zatím nezrekonstruovanou částí hlavní budovy. Jedná se o třípodlažní objekt se zázemím pro exteriérové výstavy, před nímž se rozkládá prostor s parkovou úpravou. V Severním křídle je In and around the Jesuit College in Kutna Hora there are historical buildings whose importance stretches beyond just the city or the region and which form an integral part of the city s image. Footpaths link this site to the historical centre. It is here that the genius loci of Kutna Hora is felt most strongly. The Jesuit College is the most important building of its type in the Czech Republic, an example of early baroque architecture and of the influence of Italian master craftsmen in the Czech Lands. For that reason, the building was declared a national cultural monument and was inscribed on the UNESCO world cultural heritage list. The Jesuit College has great potential. The historical and artistic value of the buildings in the complex make the area ideal for cultural and social uses. The aim of the Jesuit College Adaptation Project is to adapt the historical buildings in a way that will boost tourism. The North Wing of the former Jesuit College is the last part of the main building to be renovated. It is a three-storey building with facilities for outdoor exhibitions and an extensive landscaped garden. The North Wing is planned to house a permanent exhibition concentrating on the history of the Jesuit order and its presence in Kutna Hora. The ground floor contains historically valuable spaces of a former apothecary and an adjoining room with a pool. This part has been restored, as have the attic spaces in the main building. The attic is planned to house a multifunctional space that can be used for additional exhibitions, workshops, learning courses and various events. 8 KALEIDOSKOP

9 cultural heritage Text: M. Borecký, foto: Středočeský kraj a GASK navržena stálá výstava zaměřená na historii jezuitského řádu a jeho působení v Kutné Hoře. Ve vstupním podlaží jsou historicky cenné prostory bývalé barokní lékárny a na ni navazující místnost s bazénem. Tato část byla nově zrestaurována, stejně jako půdní prostory hlavní budovy. Zde je navržen volný multifunkční prostor využitelný pro doplňkové výstavy, workshopy, výukové programy a různé doprovodné akce. Bývalá štábní budova v zahradách je kulturní památkou a nejstarší stavbou v areálu. Do dostavby hlavní budovy Jezuitské koleje sloužila kdysi jako sídlo jezuitského řádu, a proto bývá také nazývána Stará kolej. Budova je dvoupodlažní s podkrovím a gotickým sklepením. V kutnohorském kontextu je tato památka zcela výjimečná renesančními hřebínkovými klenbami a unikátní dochovanou Ránkovou konstrukcí krovu. Tento objekt dnes slouží rovněž především k výstavám a konferencím. V přízemí je navržena výstava o historii pěstování vína v Kutné Hoře, doplněná degustačním prostorem a malou restaurací. Historické sklepení objektu je využito jako vinný sklípek. Prostory bývalé dolní zahrady navazují na hlavní budovu. Během adaptace tu byla pod zemí objevena zachovalá vápenná pec z doby výstavby koleje. Tento unikátní barokní nález byl archeologicky zakonzervován. Zbylý prostor zahrady je parkově upraven výsadbou vinných keřů v tématické návaznosti na expozici vína v objektu bývalé štábní budovy. Horní zahrady Jezuitské koleje byly svou plochou i polohou přímo předurčeny k vybudování nového městského parku. Prostor umožňuje společenský život návštěvníků tohoto historického areálu i občanů města v příjemném prostředí. Nový městský park začíná na severní straně objektem jízdárny, jejíž exteriér zůstal zachován, i když uvnitř je skryto parkoviště pro návštěvníky. Plocha parku dále navazuje západním směrem na venkovní amfiteátr osazený do vodní plochy. Okolí tohoto přírodního divadla pro 150 diváků je dekorativně dotvořeno záhony trvalek i kvetoucích keřů a terénní svah upraven pro diváky v duchu klasického amfiteátru. Dominantou nového městského parku je centrální alej kopírující historickou trasu z dnešního náměstí Národního odboje přes centrální část parku až před chrám sv. Barbory. The former staff building in the gardens is a cultural monument and the oldest building in the complex. Before the main building of the Jesuit College was erected, it served as the seat of the Jesuit order, which is why it is also called The Old College. It is a two-storey building with an attic and Gothic cellars. Its Renaissance ribbed vaulting and unique preserved roof truss by Michal Ranek make the building exceptional in the context of Kutna Hora. Today, the building is mainly used for exhibitions and conferences. The ground floor is planned to house an exhibition of wine growing in Kutna Hora, with a wine-tasting room and a small restaurant. The historic cellar is used as a wine cellar. The area of the former lower garden adjoins the main building. During the adaptation work, a preserved limekiln from the time of the college s founding was discovered below ground here. This unique baroque discovery has been archaeologically conserved. The remaining part of the garden has been landscaped and planted with vines to complement the wine exhibition in the former staff building. The size and position of the upper garden of the Jesuit College make it ideal for use as a new city park, a pleasant environment for the social life of visitors to the historic complex and city residents alike. The new city park starts on the northern side of the riding school building, whose exterior has been preserved even though its interior conceals a visitors parking area. To the west, the city park stretches to an outdoor amphitheatre set on a small lake. Around this natural theatre that has an audience capacity of 150 people there are decorative flowerbeds of perennials and flowering shrubs, and the terrain is sloped for additional seating. The new city park will be dominated by a central alley tracing the historic route from the square now known as Namesti Narodniho Odboje through the central part of the park to St Barbara s Church. Info: KALEIDOSCOPE 9

10 kulturní dědictví Gotický Český Brod Někdejší trhová osada existovala už ve 12. století na zemské cestě spojující Prahu s jižní a východní Evropou. Osada Brod byla v polovině 13. století povýšena pražským biskupem Janem III. z Dražic na město a dostala tak název Biskupský Brod. Kvůli výhodnému umístění i zemědělskému zázemí se město stalo důležitým obchodním centrem. Od 14. století se již užívá název Český Brod, aby se tak odlišilo od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce. V roce 1437 pak císař Zikmund povýšil Český Brod na svobodné královské město. Díky čilému ruchu na obchodní stezce mohli zdejší měšťané investovat nejen do obrany, ale i do zvelebování svého města. Do dnešního dne jsou zachovány mnohé památky, kvůli kterým stojí za to Český Brod navštívit. Za zmínku stojí v první řadě kostel sv. Gotharda, původně románský kostelík z období kolem roku 1135, který byl v 1. pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a renesančně opraven. V letech prošel barokní přestavbou. Hlavní oltář kostela je rokokový. Ve městě jsou dochované části kamenných středověkých hradeb z červeného pískovce, pocházejících z doby kolem r Gothic town of Cesky Brod The former market town already stood in the 12th century on the road linking Prague with southern and eastern Europe. In the 13 th century, the settlement of Brod was elevated to the status of a town by Bishop of Prague Jan III of Drazice and took on the name Biskupsky Brod (Bishop s Ford). Its advantageous location and agricultural resources made it an important trading centre. It has been known as Cesky Brod (Bohemian Ford) since the 14 th century to distinguish it from Nemecky Brod (German Ford) which lies on the same trading route. In 1437 Emperor Zikmund elevated Cesky Brod to a free royal town. The busy traffic on the trading route meant that the local burghers could invest in both the defence and the beautification of their town. To this day, many monuments have been preserved that make Cesky Brod worth visiting. The first of these that deserves a mention is the Church of St Gothard, an originally Romanesque church from around 1135, which was converted into a Gothic, three-nave church in the first half of the 14 th century. In 1421 it was badly damaged and then repaired in the Renaissance style. In the years it was rebuilt as a Baroque church. The church s main altar is in the Rococo style. Parts of the medieval, red sandstone ramparts dating from around 1360 have been preserved in the town. The fortifications were badly damaged during the Thirty Years War. After 10 KALEIDOSKOP

11 cultural heritage Za třicetileté války bylo opevnění značně poškozeno a bylo po r barokně opraveno a doplněno vybudováním předbraní. Z této doby se dochovala Kouřimská brána. Pod historickým jádrem města jsou dodnes z větší části zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který měl v časech ohrožení obranný význam. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část. Z přelomu 14. a 15. století pochází budova č.p.1, jedné z nejstarších radnic v Čechách. Později byla přestavěna nejprve renesančně a po velkém požáru města v r barokně. Náměstí Arnošta z Pardubic doplňuje barokní sousoší Svaté Rodiny. Originál je dnes uložen ve zdejším Podlipanském muzeu. Rovněž budova muzea je pozoruhodná. Jedná se o secesní stavbu v historické vilové části města. Stálé muzejní expozice přibližují památnou bitvu u Lipan, slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku. Kromě toho se zde konají i sezónní výstavy. Poblíž kostela sv. Gotharda stojí mohutná renesanční zvonice. Je to dvoupatrová hranolová věž z pískovcových kvádrů. Vstup do jednotlivých pater zvonice umožňuje točité schodiště na jižní straně věže. Ve zvonici je zavěšen zvon Marie z roku 1689 vysoký 70 cm a vážící 650 kg. Ze stejné doby pochází kostel Nejsvětější Trojice, renesanční stavba s unikátní venkovní kazatelnou s reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání they were repaired in the Baroque style and additional gates were built. The Kourim Gate from this period is still standing. Many of the old Gothic cellars and underground passageways, which fulfilled a defensive role in times of danger, have been preserved beneath the town s historic centre. Part of this network is now exposed and accessible. Building no. 1, one of the oldest town halls in Bohemia, dates from the turn of the 14 th and 15 th centuries. It was later rebuilt in the Renaissance style and then, after a big fire in the town in 1739, in the Baroque style. The square called Namesti Arnosta z Pardubice boasts a Baroque sculpture of the Holy Family. The original is today housed in the local Podlipansky Museum. The museum itself is remarkable piece of architecture. It is an Art Nouveau building in the town s historic residential district. A permanent exposition presents the famous Battle of Lipany, the Slav fortified settlements at Posemberi, and an interesting oriental collection. Seasonal exhibitions are also staged here. Near to the Church of St Gothard stands a sturdy Renaissance bell-tower. It is a two-storey, square structure made of sandstone blocks. A winding staircase on the southern side leads to the upper level. The bell-tower contains a bell called Marie from 1689, which is 70 cm high and weighs 650 kg. The Church of the Holy Trinity, a Renaissance building with a unique outdoor pulpit bearing Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: Z. Bočková Bitva u Lipan je jedním z historických milníků vývoje českého státu. Odehrála se 30. května 1434 mezi vojsky umírněných a radikálních husitů poblíž středočeské vesnice Lipany. Husitství bylo hnutí vzešlé z reformního proudu v katolické církvi, které navazovalo na učení mistra Jana Husa a žádalo reformu církve. Vojáci umírněné utrakvisticko-katolické aliance zde drtivě porazili armádu radikálního křídla husitů. V bitvě u Lipan padl i Prokop Holý, do té doby nejvlivnější husitský politik. Tím skončil válečný stav v Zemích Koruny české. The Battle of Lipany is one of the historical milestones in the evolution of the Czech state. It took place on 30 May 1434 between the forces of moderate and radical Hussites near the Central Bohemian village of Lipany. The Hussites were a movement in the Catholic Church that followed the teachings of Master Jan Hus and demanded Church reform. The soldiers of the moderate Utraquist and Catholic alliance crushed the army of the radical Hussite wing. Prokop Holy, the most influential Hussite politician, was killed in the battle. This battle marked the end of the state of war in the Lands of the Bohemian Crown. KALEIDOSCOPE 11

12 kulturní dědictví Proč vidět Svatou Horu? Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Národní kulturní památka tvoří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí. Why visit Svata Hora? Svata Hora, or Sacred Mountain, is one of the oldest Marian pilgrimage sites in the Czech Republic. The national cultural monument forms an unmistakeable silhouette above the town of Pribram. Příbram patří ke známým historickým královským horním městům. Rozkládá se na úpatí Brd 60 km jihozápadně od Prahy. Rozsáhlý raně barokní areál nabízí vzácná a zajímavá díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Především je to však živé poutní místo, navštěvované věřícími. Dějinné počátky Svaté Hory jsou opředeny pověstmi. Kdy byla postavena původní kaplička, jejíž zdivo je prý dosud zčásti obsaženo ve zdivu dnešní baziliky, není známo. Dle pověsti ji dal postavit již ve 13. století rytíř z rodu Malovců jako dík Panně Marii za vyslyšené prosby, když ho ochránila před loupežníky. Smyslem cesty zbožných poutníků bylo uctívání Madony, kterou zosobňovala známá soška Panny Marie Svatohorské. Ta ovšem v původní kapli nebyla. Dle tradice ji vyřezal sám první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a umístil ji v kapli své příbramské tvrze. Příbram byla totiž od 13. do 15. století majetkem pražských biskupů a později arcibiskupů. V době husitských válek byla prý soška ukryta v příbramských dolech, pak krátce ve farním kostele sv. Jakuba staršího a posléze na předměstí Příbrami ve špitálním kostele sv. Jana Evangelisty, který dal také postavit spolu se špitálem Arnošt z Pardubic ve 2. polovině 14. století. Skutečným začátkem celoevropského věhlasu Svaté Hory však byla zázračná uzdravení. První lékaři doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu. Bylo to uzdravení od slepoty poustevníka Jana Procházky z Nymburka. Známa jsou různá další zázračná uzdravení, která jsou vyobrazena v ambitech. Od příchodu jezuitů v roce 1647 se Svatá Hora postupně stává nejslavnějším českým poutním místem, významným centrem mariánského kultu v Evropě. Původní kaple je přestavěna jezuity v rozsáhlý raně barokní areál. Pribram is a well-known historic royal mining town. It is situated at the foot of the Brdy hills, 60 km southwest of Prague. The extensive early Baroque complex features precious and interesting works by many painters, sculptors, stucco artisans and other craftsmen. Above all, however, it is a living pilgrimage site visited by believers. The earliest history of Svata Hora is shrouded in legend. It is not known when the original chapel, whose masonry is still apparently contained in the walls of today s basilica, was built. Legend has it that it was commissioned in the 13 th century by a knight from the Malovec family as an expression of gratitude to the Virgin Mary for saving him from robbers. Pious pilgrims would come to worship the Madonna portrayed by a famous statute of Our Lady of Svata Hora. The statue was not situated in the original chapel, however. According to tradition, it was carved by the first Archbishop of Prague Arnost of Pardubice, who then placed it in the chapel of his fort in Pribram, as Pribram was the property of the Prague bishops and later archbishops from the 13 th to the 15 th century. During the Hussite Wars the statue was reportedly hidden in the local mines, then briefly in the parish Church of St James the Elder, and later in the hospital Church of St John the Evangelist, a church on the outskirts of Pribram that Arnost of Pardubice had built at the same time as the hospital in the 2 nd half of the 14 th century. However, it was cases of miraculous healings that gained Svata Hora renown throughout Europe. The first miracle confirmed by physicians at Svata Hora occurred in 1632, ushering in a busy era of pilgrimage. A pilgrim called Jan Prochazka from Nymburk was cured of his blindness. Various other miraculous healings are known of and are depicted in the ambulatories. After the arrival of the Jesuits in 1647 Svata Hora gradually became the most famous pilgrimage site in Bohemia and an impor- 12 KALEIDOSKOP

13 Poutnický ruch dostal nový impuls v roce 1732, kdy byla na Svaté Hoře korunována původní gotická soška Panny Marie Svatohorské jako vyznamenání duchovního významu místa. Korunovační slavnosti si od té doby vytvořily tradici a mají slavnostní ráz. Oslava se koná vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého. Je to pohyblivý svátek, některé roky připadne na začátek června, jindy až o měsíc později. Poutní slavnost svatohorské baziliky se slaví v neděli následující po 15. srpnu, tedy po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1905 získala Svatá Hora další titul basilica minor neboli bazilika menší jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku. Při příležitosti stého výročí této události získal chrám nový liturgický prostor podle návrhu akademického sochaře Otmara Olivy a uskutečnila se výroční národní pouť. V roce 2008 se Svatá Hora stala jedním z hlavních poutních míst Pražské arcidiecéze. Co dnes můžete zažít na Svaté Hoře? Kromě duchovní atmosféry a krásné architektury, pravidelných bohoslužeb a poutí nabízí toto místo průvodcovskou službu s výkladem i do uzavřených prostor areálu. Ve Svatohorském poutním muzeu je možno shlédnout stálou expozici i sezónní výstavy. Na přelomu roku zde probíhá pravidelná výstava betlémů v muzeu, na tzv. Letním kůru je stálá výstava Svatá Hora nad časem i v čase ke 100. výročí povýšení na bazilicu minor a projekce filmu o historii i současném životě na Svaté Hoře. Na Svaté Hoře se též konají různé koncerty a na požádání lze objednat prohlídku zakončenou koncertem na nové chórové varhany. Svatá Hora je otevřena každý den po celý rok a denně jsou zde tři mše svaté, v neděli čtyři. Webové stránky Svaté Hory přinášejí nejen další podrobností o historii nebo o stavbě nových varhan, ale i zajímavé fotografie, virtuální prohlídku i přenosy mše svaté. Elektronicky si lze objednat prohlídku s průvodcem nebo se přihlásit na duchovní cvičení, která jsou pořádána v blízkém exercičním domě i s možností ubytování. tant centre of the Marian cult in Europe. The original chapel was rebuilt by the Jesuits into an extensive early Baroque complex. Svata Hora s pilgrimage credentials were given a new impetus in 1732, when the original Gothic statue of Our Lady of Svata Hora was crowned in recognition of the site s spiritual importance. Since then, coronation ceremonies have been a tradition here. The celebration is always held on the third Sunday after the Pentecost. It is a movable feast that falls at the start of June in some years and as much as a month later in others. The Svata Hora basilica pilgrimage festival is celebrated on the Sunday after 15 August, i.e. after the festival of the Assumption. In 1905 Svata Hora acquired another title of minor basilica, the first to be given this status in the Austro-Hungarian Empire of the time. On the occasion of the hundredth anniversary of this event the church gained a new liturgical space designed by sculptor Otmar Oliva and a national pilgrimage was held. In 2008 Svata Hora became one of the main pilgrimage sites of the Prague archdiocese. The Svata Hora web site presents additional details about its history and the building of the new organ, and also interesting photographs, a virtual tour, and broadcasts of masses. You can order a guided tour online or sign up for spiritual exercises that take place in the nearby retreat house, also with the option of accommodation. Info: Text a foto: M. Jechortová What does Svata Hora offer today? Besides the spiritual atmosphere and beautiful architecture, regular services of worship and pilgrimage, there is a tour guide service which even takes you into the complex s closed-off areas. The Svata Hora Pilgrimage Museum houses a permanent exposition and also seasonal exhibitions. At the end of the year there is a regular exhibition of nativity cribs in the museum. The Summer Courtyard hosts a permanent exhibition called Svata Hora, Timeless and In Time to mark the 100 th anniversary of the basilica s elevation to the status of minor basilica, and a film about the history and present day of Svata Hora is screened. Svata Hora is also a venue for various concerts and it is possible to order a tour culminating in a concert on the new choir organ. Svata Hora is open every day all your round. Three masses are held daily and four on Sundays. KALEIDOSCOPE 13

14 kulturní dědictví Vysoký Chlumec Navštivte Vysoký Chlumec a přesvědčte se na vlastní oči, čím vším může návštěvníka očarovat. pamětihodnosterm Vysokého Chlumce patří zdejší K hrad, dále bývalá správní budova panství v čp. 14, socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 1, Boží muka, skanzen Muzeum vesnických staveb středního Povltaví -, a v nejbližším okolí také tvrz a zvonice v nedalekých Pořešicích, areál vodního mlýna v blízké Bláhově Lhotě nebo hájovna v místě zvaném Poušť sv. Marka. Monumentální, zdaleka viditelný hrad stojí na strmém vrchu v nadmořské výšce 532 metrů a tvoří neodmyslitelnou dominantu krajiny jižně od Sedlčan. Městys Vysoký Chlumec a osady Víska, Vápenice, Hrabří, Hradce, Jezvina, Bláhova Lhota a Pořešice, které k Vysokému Chlumci patří, jsou historicky spojeny s tímto hradem, který ale není přístupný. Necelý kilometr za Bratřejovem, po pravé straně silnice z Vysokého Chlumce do Petrovic, se nachází Husova kazatelna. Podle pověsti tu kázal Mistr Jan Hus. Jde o největší český viklan, který je přes dva metry vysoký a více než čtyři metry dlouhý. Je to názorný příklad zvětrávání žuly na Sedlčansku. Na balvanu je hluboká mísa o rozměrech osmdesát krát šedesát centimetrů, lidově pojmenovaná jako obětní mísa. Viklan objevil roku 1875 lobkovický stavební rada Jan Pudil a přes veškerou snahu se mu nepodařilo najít pověst, která by potvrdila jeho domněnku, že místo sloužilo v pohanských dobách k obětním účelům. V nejbližším okolí Husovy kazatelny se necházejí i další balvany zajímavých forem. Místo, jehož rozloha zaujímá plochu 9,07 hektarů, je chráněnou přírodní památkou vyhlášenou v roce Kolem viklanu prochází trasa naučné stezky nesoucí název Petrovicko a dvě značené turistické trasy. Severozápadně od obce Příčovy, v lokalitě Chlumky nebo také U Větráku, se nachází monumentální zřícenina větr- Vysoky Chlumec Visit Vysoky Chlumec and see its many enchantments with your own eyes. Sights worth seeing in Vysoky Chlumec include the local castle, the former steward s building of the castle estate, the statue of St Jan of Nepomuk, the wayside shrine, and the outdoor museum of village architecture of the central Vltava river basin. In the immediate vicinity there is the fort and bell-tower at Poresice, the watermill at Blahova Lhota and the gamekeeper s lodge at Poust svateho Marka. The monumental castle standing on a steep hill 532 metres above sea level is visible from afar and forms the dominant feature of the landscape south of Sedlcany. The town of Vysoky Chlumec and the settlements of Viska, Vapenice, Hrabri, Hradce, Jezvina, Blahova Lhota and Poresice which belong to the town, are historically linked to this castle. The castle is not open to the public, however. Hus s Pulpit is a boulder situated less than a kilometre past Bratrejov, on the right side of the road from Vysoky Chlumec to Petrovice. Legend has it that Jan Hus preached here. At more than two metres high and over four metres long, it is the biggest logan stone, or rocking stone, in the Czech Republic. It is a fine example of granite weathering in Sedlcany district. The boulder has a deep bowl eighty by sixty centimetres in size, popularly referred to as the sacrificial bowl. The rocking stone was discovered in 1875 by an architect called Jan Pudil, but despite all his efforts he was not able to uncover a legend confirming his supposition that the place was used for sacrificial purposes in pagan times. 14 KALEIDOSKOP

15 cultural heritage ného mlýna holandského typu. Zdivo má výšku deset metrů, tloušťku více než jeden metr a vnější průměr mlýnu je třináct a půl metru. Na severovýchodní straně je zdivo zřícené. Mlýn je z lomového žulového kamene a k vy- zdívkám byly použity pálené cihly. Netypické rozměry stavby vedly ke spekulacím, že se původně o větrný mlýn nejednalo, ale archeologický průzkum víceméně stavbu jako mlýn potvrdil. První zmínky o něm pocházejí z roku 1617, pobořen byl ve druhé polovině 18. století. Podle pověsti si pak jistý sedlák zařídil za dlouhého sucha, kdy neměli mlynáři vodu, na dvoře svého statku malý mlýn poháněný voly. Ačkoliv mlel jen mouku černou a zadarmo, aby zahnal hlad, přesto byl předvolán na Chlumec a obžalován, že mlynaří na úkor počestného cechu mlynářského. Při výslechu se hájil rázně a vyčítal pánům, proč prý vrchnost nechala větrník zpustnout. K dalším důvodům, proč navštívit právě městys Vysoký Chlumec, je krása okolní krajiny, a v neposlední řad zdejší lidé, kteří si váží dědictví svých předků. There are other interestingly shaped boulders in the area immediately around Hus s Pulpit. The site covering 9.07 hectares was declared a protected natural heritage site in A nature trail called Petrovicko and two other footpaths run past the rocking stone. Northwest of the village of Pricovy, in an area called Chlumky or U Vetraku, there are the monumental ruins of a windmill in the Dutch style. The walls are ten metres high and over a metre thick, and the mill s outer diameter is thirteen and a half metres. The walls collapsed on the northeast side. The mill is built from quarried granite and fired bricks. The building s unusual size has led to speculation that it was not originally a windmill, but an archaeological survey more-or-less confirmed that it was. The first mention of the mill dates from 1617 and it collapsed in the second half of the 18th century. Legend has it that a certain farmer then built a small, ox-powered mill in his farmyard during a long drought when the millers had no water. Although he only milled black flour for free to quell people s hunger, he was summoned to Chlumec and accused of undermining the honourable guild of millers. During his questioning he defended himself vigorously, rebuking the lords for letting the windmill go to ruin. Other reasons to visit the town of Vysoky Chlumec include the beauty of the surrounding countryside and the local people who cherish the legacy left by their ancestors. Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: KALEIDOSCOPE 15

16 Hrad Krakovec Hledíme-li dnes na hrdé zříceniny kdysi tak směle pojatého, velkolepě výstavného sídla hradu Krakovce, možná někteří zateskníme po časech odžitých hluboko uvnitř minulých generací. Na nízké skalnaté ostrožni, nad soutokem Šípského a Krakovského potoka, v krajině opředené mýty a legendami, na samém pomezí Křivoklátska, strmí se v pokojně chlácholivém objetí okolních vršků zříceniny hradu Krakovce, kdysi též zvaného Červený zámek. Architektonicky kompaktní stavbu hradu dal v letech postavit křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok, v těch časech nejvyšší lovčí a přední milec Václava IV. a současně vedoucí královské stavební hutě, která stavbu také prováděla. Vnitřní hrad byl dvojdílný, přední díl obsahoval vstupní bránu a hradbu obklopující poloválcovou věž (nepřevyšující palácové budovy), připojenou k hradbě vymezující zadní obytnou část objektu, tvořenou mimořádnou trojkřídlou obvodovou palácovou zástavbou, jež obtáčela klidné až intimně pojaté nádvoří. Honosně vybaveny byly veškeré prostory nevyjímaje velký sál s krbem a náročně ztvárněnou kaplí s arkýřově našikmo vyloženým presbyteriem v jihovýchodním nároží paláce. Okázalý přepych i dostatek soukromí obytných prostor dotvářel důmyslný systém vytápění. Obranyschopnost Krakovce ustoupila až za myslitelnou mez a byla značně potlačena, což dokládají i nezvykle velká okna Připomeňme si alespoň v krátkosti ony dny, kdy se protivníci pravdy jak duchovní, tak světští, horšili a soptili, jak píše Mistr Jan Hus v Postile: Koho chopí, an Kristovu pravdu přímo vyznává, toho proklínají, pohánějí, vypovídají, hrdlují, mučí i žalářují i usmrcují. Dny, kdy Jindřich Lefl z Lažan, mocný pán na Krakovci a v Náchodě a královský hejtman ve Vratislavi, choval nepokryté přátelství k Mistru Janu Husovi, i skýtá jemu útočiště a ochranu právě zde, na Krakovci. Ze ztajené duše hradu povstává obraz Mistra Jana a zpřítomňuje jeho přemýšlení o pravdě boží. Tady na tomto hradě česky hodně kázal i psával, aby český duch a řeči nehynuly; a z Krakovce se také odebral přímo ke koncilu v Kostnici, kde ve vězení, maje zmužilého ducha, volil raději zemříti než schvalovati zločinné nezřízenosti zkázonosného kněžstva. Krakovec Castle If we look today at the proud ruins of what was once the boldly designed and magnifi cent seat of Krakovec castle, some of us may feel nostalgic for times long gone. On a low rocky promontory above the confluence of the two streams, Sipsky potok and Krakovsky potok, in a landscape shrouded in myths and legends on the very edge of Krivoklat district, the ruins of Krakovec castle, once also called Red Castle, loom over the surrounding peaks. The architecturally compact castle was built in the years by the burgrave of Krivoklat Jira of Roztoky. At the time, the burgrave was a favourite of King Wenceslas IV and his hunting master, as well as the head of the royal building works that built the castle. The inner castle had two sections; the front section contained the entrance gate and rampart ringing the semi-cylindrical tower (which was no higher than the palace building) and connected to the rampart demarcating the rear, residential section of the building, which is an extraordinary three-wing perimeter palace that encompassed a peaceful, intimate courtyard. All the rooms were opulently furnished, including the grand hall with a hearth and ornate chapel with a presbytery in the southeast corner of the palace. Besides the splendour and privacy of the living rooms, they also had an ingenious heating system. Krakovec was not particularly impregnable, as indicated by its unusually large windows on the ground floor of the palace sec- 16 KALEIDOSKOP

17 cultural heritage Text a foto: J. Sobek v přízemí palácové části. Krakovec měl spíše charakter gotického zámku než hradu a naplňoval především požadavky reprezentace a pohodlného bydlení, což ostatně dodnes odhalují zbytky originálních, prostorově i klenebně uspořádaných prvků. S letopočtem 1410 byl Krakovec odprodán do držení Jindřicha Lefla z Lažan. Po roce 1548 byl Krakovec renesančně upraven nákladem Lobkoviců. Silně poškozen za třicetileté války byl znovu obnoven na konci 17. století. Jeho čas se naplnil požárem v roce 1783, kdy poté zůstává opuštěn a v průběhu 19. století se nenechavou lidskou rukou změnil ve zříceninu. Předhradí zcela zaniklo. Na počátku dvacátého století, přesněji 1914, ujímá se sanačních záchranných prací Komitét pro záchranu zřícenin Krakovce, ve kterých poté pokračovali členové Klubu českých turistů, jimž byl hrad darován za symbolickou jednu korunu posledním z majitelů, princem Maxmiliánem z rodu Croy Düllmen. Rokem 1954 přechází Krakovec do vlastnictví státu, ve kterém nadále setrvává. Nová doba vrátila Krakovci staré jméno spojené s kultovní postavou národního mučedníka. Přístup do hradu přes osm metrů hluboký šíjový příkop nám nově umožňuje unikátně pojatý dřevěný most z let od Petra Růžičky a Víta Mlázovského, postavený jako volná inspirace dřevěnými konstrukcemi pozdního středověku. Nevtíravá, jímavá velebnost, konejšivost a intimita starobylého hradu Krakovce jsou hmatatelnou ukázkou vrcholného myšlení a velkého umění gotické architektury, proto si dovolím říci, že zde stojí odvážně pojaté dílo, které vzývá dodnes svou majestátnou jedinečností k obdivu a pokoře a je pro nás pro všechny přístupnou odměnou. tion. It was more like a Gothic chateau than a castle and mainly served as an opulent, comfortable residence, as demonstrated by the remains of original spatial and vaulting features that are still exposed to this day. In 1410, Krakovec was sold to Jindrich Lefl of Lazany. After 1548 Krakovec was modified in the Renaissance style by the Lobkovic family. Although badly damaged during the Thirty Years War, it was restored at the end of the 17 th century. Its end came in a fire in 1783, after which it was left abandoned. During the 19 th century, the castle fell to ruin at the hands of plunderers. The buildings around the castle disappeared entirely. At the start of the 20th century, in 1914 to be precise, the Committee for the Salvaging of the Ruins of Krakovec took charge of salvage work that was later continued by the Czech Tourists Club, to whom the castle was donated by its last owner, Prince Maximilian from the Croy Düllmen family. In 1954 Krakovec was nationalised and it remains the property of the state today. The modern period restored to Krakovec its old name associated with the cult figure of the national martyr. A uniquely designed wooden bridge from the years by Petr Ruzicka and Vit Mlazovsky now leads into the castle over a ditch eight metres deep. The bridge design was loosely inspired by wooden structures from the late Middle Ages. The unobtrusive and moving splendour and comforting and intimate character of the ancient Krakovec castle are a tangible example of the supreme thinking and great art of Gothic architecture. I would therefore say that this is an audacious work, whose unique majesty still inspires admiration and humility. Let us take a brief look back at the times when the adversaries of spiritual and secular truth raged and thundered, as Jan Hus writes in his Postil. He who cherishes or directly advocates Christ s truth is cursed, hounded, interrogated, tortured, imprisoned and even put to death. The times when Jindrich. Lefl of Lazany, the powerful lord of Krakovec and Nachod and the royal governor of Vratislav, had an overt friendship with Jan Hus and gave him refuge and protection here at Krakovec. The image of Jan Jus rises out of the hidden spirit of the castle and gives form to his thoughts on God s truth. In this castle he preached and wrote a lot in Czech to keep the Czech spirit and language alive. And it was from here that he set out to the council at Kostnice, where, imprisoned and having a manly spirit, he chose rather to die than to endorse the criminal dissoluteness of the ruinous priesthood. Info: KALEIDOSCOPE 17

18 kulturní dědictví Muzeum lidových staveb v Kouřimi Museum of Folk Architecture in Kourim Atmosféra muzea ležícího v krásném prostředí starého ovocného sadu se neustále mění v návaznosti podle ročních období a příslušných lidových obyčejů, které tu jsou pravidelně oživovány při mnoha národopisných programech. Muzeum lidových staveb v Kouřimi, které je pobočkou Regionálního muzea v Kolíně, bylo založeno v roce Jedná se o jediný skanzen v České republice, který má nadregionální působnost. V současnosti představuje devět větších památek lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech. Středočeský region je zastoupen například opravdovým unikátem devítibokou roubenou stodolou z roku 1648, malým roubeným špýcharem nebo dodnes funkční celoroubenou kovárnou z roku Východní Čechy představují dvě památky z Podkrkonoší. Jedná se o roubenou a dvanáctibokou stodolu a rychtu s bohatě zdobenou lomenicí. The atmosphere of the museum set in the beautiful surroundings of an old orchard changes constantly in accordance with the seasons and the folk customs that are regularly brought to life in many ethnographic programs. The Museum of Folk Architecture in Kourim, which is a branch of the Regional Museum in Kolin, was established in It is the only outdoor museum in the Czech Republic whose scope oversteps its own region. It currently contains ten examples of folk architecture from central, east and north Bohemia. The buildings representing the Central Bohemia Region are truly remarkable a nine-sided timber cabin from 1648, a small timber granary and a still functional smithy from 1774 built entirely from logs. Two monuments from the Podkrkonosi region represent Eastern Bohemia: a log-built, twelve-sided barn and a reeve s house with a lavishly decorated gable. Currently the only building from North Bohemia is a two-storey, half-timbered house from the 19 th century. All the buildings contain interior expositions documenting the way of life in the countryside from the 18 th century to the first half of the 20 th century. The larger structures are complemented by several smaller monuments from the 18 th to the 20 th centuries. These include a wayside shrine with an image of St Procopius, a unique machine for packing fruit-tree seedlings, a windlass well, and a Baroque statue of St Donatus. An extensive project to expand the museum is currently under preparation. Approximately thirty more buildings are planned and a number of other monuments will be rebuilt. The most important of these is the Gothic Church of St John the Baptist from the town of Dolni Kralovice in the Posazavi district, which was lost when the Zelivka dam was built in Other planned buildings 18 KALEIDOSKOP

19 cultural heritage Z oblasti severních Čech se v muzeu zatím nachází pouze patrový polohrázděný dům z počátku 19. století. Všechny objekty jsou vybaveny interiérovými expozicemi, které dokumentují bydlení a hospodářství na venkově od 18. do první poloviny 20. století. Větší stavby doplňuje několik drobných památek z století. Jedná se například o boží muka s obrázkem sv. Prokopa, unikátní stroj na balení sazenic ovocných stromků, rumpálovou studnu nebo barokní sochu sv. Donáta. V současnosti je k uskutečnění připravován rozsáhlý záměr dostavby muzea. Výhledově je plánováno postupné doplnění areálu o přibližně třicet dalších objektů a k rekonstrukci se připravuje řada dalších památek. Z nich je nejvýznamnější gotický kostel sv. Jana Křtitele z posázavského městečka Dolní Kralovice, který zanikl při stavbě přehrady Želivka v roce Z dalších plánovaných objektů můžeme jmenovat sloupový větrný mlýn, polohrázděný vodní mlýn nebo rozlehlou starobylou rychtu. V muzeu se pravidelně konají nejrůznější národopisné pro- Text a foto: V. Rišlink gramy. Už na konci zimy skanzen ožívá bujarým masopustním průvodem ( ). Velkou oblibu si získal zejména velikonoční program pořádaný přímo během pašijového týdne, který se od Zeleného čtvrtka po Boží hod ( ) v souladu s tradicí postupně proměňuje od tichého rozjímání po radostnou oslavu Vzkříšení. V letních měsících jsou návštěvníkům představována tradiční řemesla, ale i kdysi běžné domácí práce, jako je například předení, tkaní, ruční praní prádla nebo pečení chleba v peci. V říjnu se ve znamení veselé zábavy a dobrého jídla koná Svatohavelské císařské posvícení ( ). Národopisný cyklus uzavírá adventní a vánoční program ( ), kdy v tajemné atmosféře začínající zimy ožívají obchůzky maškar a znějí zpěvy adventních rorátů i vánočních koled. Návštěvu Muzea lidových staveb je možné spojit s prohlídkou četných památek starobylého královského města Kouřimi. include a columnar windmill, a semi-timbered watermill and a large reeve s house. The museum regularly stages a wide variety of folk-related events. At the end of winter it comes to life with a boisterous carnival procession ( ). Especially popular is the Easter programme of events held during Holy Week: in keeping with tradition, from Maundy Thursday to Easter Day ( ) the festival gradually changes from quiet reflection to the joyful celebration of the Resurrection. In the summer months there are demonstrations of various traditional crafts and also ordinary household chores like spinning, weaving, laundering by hand and baking bread. October brings the fun and good food of the Imperial Festival of St Havel ( ). The cycle ends with the Advent and Christmas programme ( ), with masked processions and the singing of Advert matins and Christmas carols in the mysterious atmosphere of early winter. A trip to the Museum of Folk Architecture can be combined with a tour of the numerous monuments of the ancient royal city of Kourim. Info: KALEIDOSCOPE 19

20 kulturní dědictví An invitation to the Polabi Ethnographic Museum at Prerov nad Labem The museum stands on the village green and in gardens next to a charming Renaissance chateau. Zveme vás do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem Muzeum se nachází v sousedství půvabného renesančního zámku na parkově upravené návsi a v zahradách. Polabské národopisné muzeum se od roku 1967, kdy bylo otevřeno jako záchranný skanzen pro lidovou architekturu středního Polabí, rozrostlo na 33 objektů. Veřejnosti je zpřístupněno sedm chalup, sedm špýcharů, další drobné objekty a v exteriérech ukázky lidového stavitelství, lidového umění a zahrádky našich babiček. Základem muzea a jeho nejvýznamnějším objektem je zděná staročeská chalupa, bývalá kovárna a přerovská rychta z počátku 18. století. Z iniciativy majitele přerovského panství arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského byla už v roce 1895 upravena do nynější podoby a otevřena jako místní národopisné muzeum. Spolu s drobnými objekty v sousedství se tak stala prvním muzeem v přírodě ve střední Evropě. V letech byly do skanzenu přeneseny první dvě chalupy. Šlo o velkou roubenou chalupu z osady Draho u Chleb datovanou rokem 1765 a typickou polabskou chalupu s pěknou skládanou lomenicí z Chvalovic z počátku 19. století. Ve stejné době se stala součástí muzea i budova bývalého lesního úřadu s celým hospodářským zázemím a přilehlou zahradou. Do jejího rohu byl záhy přenesen unikátní patrový roubený chmelařský špýchar z Mrzek a na dvůr myslivny se dostal panský špýchar od fary v Křinci. Později se stal součástí muzea také panský ovčín ze 16. století, přestavěný na bednárnu a byt bednářského mistra. Všechny tyto prostory jsou nyní stylově upraveny pro pořádání různých národopisných Since 1967, when it was opened as a museum intended to preserve folk architecture in the central Labe river basin, the Polabi Ethnographic Museum has grown in size to 33 buildings. Seven cottages, seven granaries and other smaller buildings are open to the public. There are also open-air exhibits of folk building techniques, folk art and the gardens of our ancestors. The core of the museum and its most significant buildings are the stonewalled Old Bohemian Cottages, a former smithy and the Prerov reeve s house from the start of the 18 th century. At the initiative of the owner of the Prerov estate, Archduke Ludvik Salvator Toskansky, it was modified into its current form and opened as a local ethnographic museum. Together with the smaller buildings in the vicinity it thus became the first openair museum in Central Europe. The first two cottages were moved into the open-air museum in the years These were a large timber cottage from Draho u Chleb dating from 1765 and a cottage typical of the Labe river basin with a pretty folded gable from the start of the 19 th century. At the same time, a building that was formerly a forestry office, with its entire farm and adjoining garden, became part of the museum. A unique two-storey, timbered hops barn from Mrzky was placed in its corner and a granary from the rectory in Krinec was added to the courtyard of the gamekeeper s lodge. A sheep-pen from the 16 th century converted into a cooper s workshop and master cooper s quarters was added to the museum later. All these buildings have now been modified for the staging of various ethnographic exhibitions. A former multiple residents house was used as a schoolroom from and so is now furnished like an old 19th century classroom. 20 KALEIDOSKOP

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

české dědictví unesco heritage czech POHLEDEM ŽIVOTA VIEW OF LIFE

české dědictví unesco heritage czech POHLEDEM ŽIVOTA VIEW OF LIFE 2012 let years památek sights > české dědictví unesco heritage czech Kutná hora > kaple božího těla Corpus christi chapel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TASTE THE CZECH REPUBLIC Round trip with gastronomic and cultural theme MORAVIA ROUND TRIP

TASTE THE CZECH REPUBLIC Round trip with gastronomic and cultural theme MORAVIA ROUND TRIP TASTE THE CZECH REPUBLIC Round trip with gastronomic and cultural theme MORAVIA ROUND TRIP 1st Day - Prague Arrival to Václav Havel airport in Prague. Transfer to the hotel in private car. Meeting with

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LONDON Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu LONDÝN Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 3.1.2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

UNESCO - WORLD HERITAGE LIST

UNESCO - WORLD HERITAGE LIST UNESCO - WORLD HERITAGE LIST Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

CZ - EN. České dědictví - Czech Heritage

CZ - EN. České dědictví - Czech Heritage CZ - EN U N E S C O České dědictví - Czech Heritage Praha Historické centrum Jednotlivé části hlavního města Čech, Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, byly budovány od 10. století. Kromě Pražského

Více

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště NÁŠ REGION - ZLÍN Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Náš region - Zlín Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 12. 6.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum )

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Ivana Žabičková, Faculty of Architecture, Brno University of Technology The

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Australská města, pracovní list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist

Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

PRAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PRAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PRAHA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Praha Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 8. 6. 2013 Stupeň atypvzdělávání

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více