BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně"

Transkript

1 Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu Bezděz, pod níž je ves stejného jména. V rozkvětu této vesnice však bránil nedostatek pitné vody. Proto v roce 1304 vydal Hynek Berka z Dubé příkaz ke stavbě nového města při potoku Bělá. Po dokončení v roce 1337 byla na město, původně nazvané Nový Bezděz, přenesena řada práv a privilegií. Mezi významné historické památky, které stojí za zhlédnutí, patří např. Česká brána se zbytky opevnění města. Je jedinou ze čtyř původních bran, jež sloužily jako vstup do Bělé pod Bezdězem. Počátky města připomíná rovněž kostel Povýšení sv. Kříže. I přes požár, který v roce 1635 kostel zničil, zůstala v původním gotickém slohu zachována sakristie s krásnou křížovou klenbou. Augustiniánský klášter byl založen roku 1345 Hynkem Berkou z Dubé. Přiléhající kostel sv. Václava byl postaven později, až v roce BĚLÁ POD BEZDĚZEM BĚLSKÁ RADNICE Na nejvyšším místě bělského ostrohu se vypíná zámek. Jeho vzhledu vtiskla ráz různá staletí. Zámek je obydlen a v části je umístěno muzeum, ve kterém je uložena celá řada historických sbírek připomínající vývoj města. K historickým stavbám patří také budova městského úřadu - radnice. První záznam o radničním domě je z roku 1593, kdy obec zakoupila na tomto místě dřevěný dům. Dům byl v roce 1613 zbořen a na jeho místě byla vystavěna kamenná jednopatrová budova s věží. Až v roce 1852 bylo této radnici přistavěno druhé patro, čímž získala dnešní podobu. Mezi obdivované části města patří náměstí s krásným parkem. Vznikl WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE NÁZEV: Bělá pod Bezdězem STATUT: pověřená obec KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 63,20 km² POČET OBYVATEL: NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 301 m KRAJ: Středočeský OKRES: Mladá Boleslav ADRESA ÚŘADU: Masarykovo náměstí 90, Bělá pod Bezdězem WEB: GPS: Loc: N, E na místě původního tržiště a svou rozlohou více než dva a půl hektaru i svou úpravou patří k nejhezčím v Čechách. Roubené domy na náměstí pocházejí ze staré městské zástavby. Patří do státem chráněné městské památkové zóny, jejíž součástí je od roku 1994 i celý střed města. KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NOVÁ KAŠNA NA NÁMĚSTÍ SOCHA K. h. máchy NA HORCE

2 Na náměstí stojí také dům čp. 27, na jehož průčelí je deska připomínající souvislost tohoto domu s dějem známé opery Tajemství od Bedřicha Smetany. Bělá pod Bezdězem je spjata s řadou významných osobností. Narodil se zde například herec Václav Trégl a také zakladatel DRDS Miloslav Disman. Své mládí zde prožil básník Vladimír Holan. Spádově se k městu řadí i několik okolních vesnických celků. Hlinoviště, Bezdědice a Březinka. Poslední jmenovaná je od roku 2001 vyhlášena jako vesnická památková zóna. Bělá pod Bezdězem patří mezi města zajímavá a přitažlivá. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA V nejvyšším bodě města stojí na základech gotického hradu ZÁMEK, mající půdorys nepravidelného pětiúhelníku s 30 metrů vysokou věží. Součástí je zámecká kaple z roku V zámku je umístěno MUZEUM a MĚSTSKÁ EXPOZICE, zbytek je prozatím obydlen. Od roku 2006 probíhají snahy o oživení celého objektu. ČESKÁ BRÁNA - poslední dochovaná brána, byla součástí městského opevnění KLÁŠTER ŘÁDU SV. AUGUSTINA s KOSTLEM SV. VÁCLAVA - založený 1345 Hynkem Berkou z Dubé. Řeholníci zde působili ještě v r Děkanský chrám Povýšení POHLED PŘES ZÁMEK NA HRAD BEZDĚZ koupaliště sv. Kříže byl postaven ve 14. století současně s nově zakládaným městem, po požáru v roce 1635 byl v roce 1650 barokně přestavěn. Velké opravy se dočkal roku 1881 a v současnosti. Radnice na náměstí byla postavena v roce 1613, v 19. století bylo přistavěno patro. Součástí areálu je také šatlava z roku Městský dům čp. 85 stojí na náměstí od poloviny 18. století. Dům je v soukromém vlastnictví. Městský dům čp také na náměstí vedle radnice, první zmínky jsou z roku Dům je v soukromém vlastnictví. Budova děkanství z roku 1807 Socha sv. Jana Nepomuckého z počátků 18. století stávala na náměstí, nyní je opodál před kostelem. Mariánský sloup byl věnován Arnoštem z Valdštejna roku 1681 jako dík za zachránění města od moru. Pomník Na stráž, nacházející se v parku, byl postaven v roce 1931, autorem je Josef Mařatka. POMNÍK K. H. Máchy na Horce Jeho autorem je ak. soch. Leonard Rotter. Historie pomníku je poněkud pohnutá. Do roku 1938 byl umístěn na Jarmilině skále v obci Staré Splavy. V roce 1938 byl nacisty shozen do jezera. Bělský starosta O. Lauerman incioval jeho vykoupení z německých Doks a převezení do Bělé, českého vnitrozemí. roubenky NA NÁMĚSTÍ SOCHA j. mařatky NA STRÁŽ ČESKÁ BRÁNA

3 Město Doksy spolu se Starými Splavy leží na březích Máchova jezera v jihozápadním cípu Libereckého kraje. Jsou srdcem Máchova kraje a jedná se také o nejznámější rekreační střediska severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století, první písemná zmínka je z roku 1293 v listině krále Václava II. Velký význam pro rozvoj Doks jako města měl císař Karel IV., který dal Doksům městská privilegia a v roce 1366 nechal založit Velký rybník, dnešní Máchovo jezero. Doksy nebyly nikdy opevněny, snad i proto, že měly přirozenou ochranu v okolních lesích a v nedalekém hradu Bezdězu. Český romantický básník Karel Hynek Mácha ( ) Doksy poprvé navštívil v srpnu 1832 na pozvání svého přítele ze studií Eduarda Hindla, který pracoval na statku u hraběte Kristiána z Valdštejna. Kopcovitý kraj s hlubokými lesy, v nichž řádili pověstní loupežníci, plný tajemných roklí, obklopen vrchy se zříceninami hradů, kraj s příběhem otcovraždy z nešťastné lásky - to bylo místo blízké duši rozervaného romantika. Zde se zrodila lyricko-epická báseň Máj. Od roku 1961 nese tento kraj spolu s Velkým dokský HOSPITÁLEK Z POČÁTKU 20. STOLETÍ rybníkem Máchovo jméno. Proslulosti Doksy dosáhly v první polovině 20. století, kdy se pro svou polohu v lesích u Velkého rybníka staly vyhledávaným turistickým a lázeňským místem. V průvodcích z 20. a 30. let 20. století lze číst o Doksech jako o Severočeských jezerních lázních nebo jako o Severočeské riviéře. Po druhé světové válce Doksy ztratily svou lázeňskou proslulost, ale zachovaly si dobrou pověst turistického městečka u Máchova jezera. V roce 1972 jim byl udělen statut rekreační oblasti Doksy Máchovo jezero. Na turistickém ruchu se spolu s Doksy výrazně podílejí Staré Splavy ležící na severním břehu Máchova jezera. DOKSY HIRSCHBERG ZÁKLADNÍ INFORMACE NÁZEV: Doksy STATUT: město KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 74,93 km² POČET OBYVATEL: NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 266 m KRAJ: Liberecký OKRES: Česká Lípa ADRESA ÚŘADU: nám. Republiky Doksy WEB: GPS: Loc: N, E Dominantou města je náměstí s mariánským sousoším z r a kostel sv. Bartoloměje z doby raného českého baroka (1638). Původně jednolodní kostel byl přestavěn v polovině 18. století v pozdně barokním slohu, kdy přibyly dvě postranní kaple sv. Barbory a Panny Marie (již- KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE PAMÁTNÍK k. h. máchy - HOSPITÁLEK RADNICE DOKSY

4 ní) a sv. Kříže (severní). Kostel tak získal křížový půdorys. Věž byla zvýšena a do dnešní podoby upravena v roce Zařízení v kostele je rovněž raně barokní s rokokovými doplňky. Portálový hlavní oltář z let obsahuje sošku Panny Marie Montserratské (tzv. Černé Madony - kolem roku 1635), původem z hradní kaple na Bezdězu. Jedná se o jednu ze tří existujících kopií. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, přestavěný do barokní podoby před rokem 1700 a Valdštejny upravený do dnešní podoby počátkem 20. století. Zámek je obklopen anglickým parkem se vzácnými dřevinami. Park je celoročně přístupný veřejnosti. Zámek sám je účelově využitý, a tudíž veřejnosti nepřístupný. Nejstarším domem Doks je roubený patrový dům tzv. Hospitálek z roku Jedná se o roubenou stavbu se šindelovou střechou a věžičkou, která přečkala všechny zhoubné požáry. Dům nechala postavit hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, jako chudobinec a sirotčinec. Později sloužil jako špitál. Od roku 1960 slouží jako Památník K. H. Máchy. Je v něm instalována stálá expozice věnovaná životu, dílu a době Karla Hynka Máchy, významného českého romantického básníka( ), který ve své básni Máj oslavil tento kraj natolik, že od 60. let 20. století SWAMP, Máchovo jezero Jachting na máchově jezeře zámek v Doksech nese jeho jméno - Máchův kraj. V muzeu je také expozice věnovaná historii rybářství a rybníkářství v severních Čechách. Před muzeem stojí zrestaurovaná socha sv. Prokopa z roku Je to socha, která se stala v roce 1774 svědkem otcovraždy. Tato událost se vší pravděpodobností posloužila K. H. Máchovi jako epický motiv pro jeho báseň Máj. Kopie sochy stojí na původním místě nedaleko Dubé. Na budově základní umělecké školy v Sokolské ulici je pamětní deska Antonína Bennewitze, zakladatele české komorní hudby a ředitele Pražské konzervatoře, učitele Josefa Suka. V Doksech žil posledních 25 let a na zdejším hřbitově je i pochován. Největším lákadlem pro turisty je však Máchovo jezero o rozloze 278 ha. Hráz je 9 m široká a 130 m dlouhá a zadržuje 5,5 milionu kubíků vody. Jeho čtyři pláže poskytují v letních měsících rekreaci tisícům návštěvníků. Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud nepoznané romantické krásy, dnes přístupné po četných turistických cestách. V roce 2011 byla otevřena kolem Máchova jezera nová naučná stezka SWAMP, pojmenovaná podle Národní přírodní památky SWAMP. Šest naučných panelů seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi Máchova jezera. náves VE starých splavech Máchovo jezero LODNÍ DOPRAVA PO MÁCHOVĚ JEZEŘE

5 První písemné zmínky o Dubé pocházejí z roku 1253, listina dosvědčuje prodej Dubé a dalších vesnic králem Václavem I. nově založenému řádu křížovníků s červenou hvězdou. V té době již existoval hrad Dubá, kostel sv. Petra a Pavla a ves při něm. Archeologické vykopávky nalezené při stavbě vilové čtvrti u kostela Nalezení sv. Kříže a na dalších místech dokládají osídlení mnohem starší, a sice z 11. století. Poblíž města ve 3 km vzdálených Pavličkách byla nalezena staroslovanská popelnice pražského typu ze 7. století. Predikát z Dubé používala nejvýznamnější větev rodu Ronovců, například nejvyšší pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé ( 1348). Město bylo založeno kolem roku 1300 v údolí, zároveň byl postaven i druhý kostel sv. Kateřiny v místech dnešní pošty, při něm byla zřízena kolem roku 1408 i škola. Po bitvě na Bílé hoře se městečko stalo majetkem Albrechta z Valdštejna. Po jeho násilné smrti roku 1634 v Chebu se panství i s hradem a zámkem dostalo do vlastnictví irské rodiny Buttlerů. Ti zde tvrdě panovali až do roku Roku 1680 vymřelo mnoho obyvatel na mor a roku 1695 město poničil požár. Původní KRAJINA V OKOLÍ DUBÉ JIŽ NABÍRÁ DECH KE STŘEDOHOŘÍ obyvatelstvo bylo české, až během 17. století sem přicházejí němečtí kolonisté. V letech 1723 až 1806 správu nad městečkem převzali Sweerst-Sporckové (Šporkové), kteří měli umělecké sklony. Jejich zásluhou se zde začaly stavět barokní stavby - chrám, kaple, sochy ve městě. V letech byl postaven kostel Nalezení sv. Kříže, oba starší kostely byly posléze zrušeny a zanikly. Dubský hrad se rovněž nedochoval, v polovině 16. století postavil Adam Berka z Dubé nedaleko města zámek Nový Berštejn. V roce 1843 se Dubá dočkala povýšení na město. Od 18. století se v Dubé rozšířilo pěs- DUBÁ DAUBA ZÁKLADNÍ INFORMACE NÁZEV: DUBÁ STATUT: město KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 60,59 km² POČET OBYVATEL: KRAJ: Liberecký OKRES: Česká Lípa ADRESA ÚŘADU: Masarykovo nám. 138 PSČ: , Dubá WEB: GPS: Loc: N, E tování chmele, které znamenalo rozkvět celé oblasti Dubska. Postupné upadání chmelařství po roce 1900 znamenalo ekonomický i demografický pokles. Podíl na něm měla i absence železničního spojení s okolním světem. Po posledním velkém požáru v roce 1845 bylo město přestavěno RADNICE V DUBÉ SUŠÁRNA CHMELE KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE

6 do klasicistní podoby, postavena byla i nová radnice, kde sídlily od roku 1850 okresní úřady a soud. V roce 1869 byla v Dubé ustavena Jednota bratrská, vybudováno středisko a konala se pravidelná náboženská kázání. Dnešní podobu město získalo po bombardování 9. května 1945 a následných demolicích. Dubá byla součástí Sudet, po II. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a příchodu nových osídlenců. Roku 1949 byl zrušen okres Dubá, posléze se město stalo jen střediskovou obcí. Statut města byl Dubé vrácen v roce PAMÁTKY KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE Nejvyšší dominantou Dubé je barokní Kostel Nalezení sv. Kříže, který byl v Dubé postaven v polovině 18. století architekty z okruhu K. I. Dientzenhofera a A. Luraga. Průčelí tvoří dvě nízké věže, jejichž báně s lucernami shořely při požáru v roce Vnitřní vybavení je rokokové z roku Pozoruhodná je výzdoba s obrazy Palkovými a Richterovými. Nádherné jsou řezbářské práce Adámka a Chládka, včetně varhan s andílky. Před kostelem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740 a velký dřevěný kříž s korpusem Krista z roku 1680, jenž dříve býval na morovém hřbitově. Barokní fara je z roku MÁCHOVA KRESBA S OBĚMA BERŠTEJNY sv. Florian u skalních sklípků EMPÍROVÁ RADNICE na náměstí T. G. Masaryka v Dubé je z roku 1851 a nachází se v ní původní šatlava, v níž bývají výstavy přístupné na požádání v infocentru. Uprostřed náměstí uvidíte sousoší Nejsvětější trojice z roku 1726 se sochami Neposkvrněného Početí, sv. Josefa, Anděla Strážného, Judy Tadeáše, Jana Nepomuckého, Antonína Paduánského, Ivana, Kateřiny, Václava a Floriána. Sousoší nechala vytvořit Anna Kateřina hraběnka Sweerts-Sporck, dcera významné osobnosti českého baroka Františka Antonína hraběte Sporcka. SUŠÁRNA CHMELE Sušárna chmele s dvěma sušicími věžemi je významnou technickou památkou. Věže jsou svým kruhovým tvarem velmi neobvyklé, podobné se stavěly v Anglii. Sušení ve věžích probíhalo na sítech a dřevěných roštech nejčastěji pomocí přímého vytápění v jejich přízemí. Nejstarší písemný doklad o existenci této stavby je z roku V době největší slávy dubského chmelařství měla Dubá celkem 6 sušáren a siříren, dochovala se však bohužel jen tato. SKALNÍ SKLÍPKY A SV. FLORIAN Skalní sklípky uvidíte v blízkosti Sušárny chmele i nedaleko Máchadla, kde je umístěná socha sv. Floriána z 18. století. Jedná se o prostory vytesané přímo do skalních pískovcových masivů. Pro svou ucelenost byly vyhlášeny kulturní památkou. skalní sklípky zámek nový berštejn AUTOCAMP NEDAMOV

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více