O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str."

Transkript

1 O b s a h region A - Praha a okolí... str RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str RZ Koøenov... str Lesní chata Koøenov... str RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str Chata Nymburk... str Nymburská chalupa... str Chata Vavøinka... str Chata Vozové depo Nymburk... str Borek pod Troskami železnièní zastávka... str RZ Harrachov - apartmán... str RZ Rokytnice - apartmán... str RZ Høíbìcí bouda... str RZ Benecko... str Hotel Oddech... str RZ Hájovna Mostek... str RZ Vrkoslavice... str Chata Jelenky... str RZ Bajama... str. 21 region C - Èeskolipsko... str RZ Doksy... str RZ Staré Splavy... str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø... str. 25 region D - Pošumaví - Lipno... str RZ Babylon... str Hotel Ostrý v Železné Rudì... str RZ Èerná v Pošumaví... str Horní Planá è str Horní Planá - buòky... str Rekr. objekt OSŽ ST Strakonice, H. Planá... str Rekreaèka u nádraží... str RZ Horní Planá AŽD... str. 34 region E - Tøeboòsko... str Vlkov... str Karavantur Lásenice... str RZ Chlum u Tøebonì... str Albeø... str. 39 region F - Vysoèina a Podorlicko... str Kraskov... str LT Chrudimka... str Tábor Ráj v Letohradì... str Letní tábor Železnièáø Potštejn... str RZ Medlov - Tøi studnì... str Rekreaèní støedisko Prudká... str RZ Pastviny... str Tábor Orlice, Klášterec nad Orlicí... str RZ Ruská chata, Klášterec nad Orlicí... str RZ Twigy, Pastviny u Klášterce nad Orlicí... str. 50 region G - Podyjí... str Rekreaèní zaøízení Nové Mlýny... str Rekreaèní zaøízení Pohansko - Bøeclav... str. 53 region H - Støední Morava a Beskydy... str Dìtský tábor v Èekyni... str Chata Prostøední Beèva... str Rekreaèní chata Beèvice... str Chata Bumbálka... str Chata Patriotka... str RZ Horní Lomná, Koupalištì... str RS Dolní Lomná - Jestøábský potok... str. 61 region I - Jeseníky... str Chata ZO OSŽ DKV Pøerov Ostružná... str Ostružná II... str Ramzová I... str Ramzová II... str Branná... str Chata Lenka... str Rekreaèní chata Manka, Horní Lipová... str RS Kouty nad Des. - chaty pod vlekem... str Penzion Pacifik Ramzová... str RS Skrbovice... str. 72 zahranièí - Slovensko; - Øecko... str Hotel Skalka... str Rekreaèní chata Štrba...str Telgárt... str RZ Velký Meder - Èalovo... str Apartmánový dùm Orion, Leptokárie... str. 78 (Aktualizace dat: kvìten 2013) / 1 /

2 region A: Praha a okolí 1 RZ Skochovice 2 / 2 /

3 1 RZ Skochovice Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha RZ Skochovice camp U mostu, Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ, Støedoèeský kraj Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: objednávky ubytování pøímo u nájemce - tel.: ; Popis lokality: rekreaèní zaøízení u øeky Vltavy Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 4 tøílùžkové apartmány se sociálním zaøízením v roce 2009 probíhá rekonstrukce. rybáøský ráj, pøímo u øeky, vodní lyžování, jachting, možnost celodenních výletù do Prahy vlakem cca 30 minut. Stravovací možnosti: vlastní, v místì trampská hospoda s omezeným sortimentem. Další vybavení: areál s místem pro relaxaci a míèové hry, pískovištì, ohništì. Doprava, parkování: vlakem (zastávka Skochovice cca 10 min. pìšky), autem parkování pøímo v místì. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - øíjen. / 3 /

4 region B: Jizerské hory, Krkonoše (Podkrkonoší) 2 RZ Koøenov, str. 5 3 Lesní chata Koøenov, str. 6 4 RZ ZO OSŽ EÚ Praha, str. 7 5 Chata Nymburk, str. 8 6 Nymburská chalupa, str. 9 7 Chata Vavøinka, str Chata Vozové depo Nymburk, str Borek pod Troskami, železnièní zastávka, str RZ Harrachov - apartmán, str RZ Rokytnice - apartmán, str RZ Høíbìcí bouda, str RZ Benecko, str Hotel Oddech, str RZ Hájovna Mostek, str RZ Vrkoslavice, str Chata Jelenky, str RZ Bajama, str. 21 / 4 /

5 2 Rekreaèní zaøízení Koøenov ZO OSŽ SDC Pardubice Závodní výbor ZO OSŽ SDC Pardubice Hlaváèova 206, Pardubice pí Zdena Taichmanová, ; p. Petr Stoev, , Popis lokality: Rekreaèní chata je umístìna v bezprostøední blízkosti železnièní stanice Koøenov na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce, mezi Harrachovem a Tanvaldem v blízkosti hranic s Polskou republikou v nadmoøské výšce 754 m. Díky vhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i Jizerských horách. Ve vzdálenosti 10 km je jich hned nìkolik, napø.: Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: dvì samostatné obytné bunky (každá maximálnì pro 5 osob), které se skládají z kuchyòky, pokoje s jídelnou a ložnicí. Každá buòka je vybavena lednicí, TV, kuch. nádobím, umyvadlem a v prostoru vstupní haly je pro každou buòku WC, sprchový kout a lyžárna (sklad, zahradní nábytek, vysavaè apod.). Vytápìní objektu - akumulaèními kamna. pro zaèáteèníky a rodiny s dìtmi lze využít sjezdovku 300 m dlouhou v Horním Polubném, vzdáleném od chaty cca 600 m, pro pokroèilejší lyžaøe svah Bavorák v obci Koøenov (3 km), lyžaøský areál Rejdice (7 km), areály v Harrachovì (7 km - možnost využít pro dopravu vlak), lyžaøský areál Pøíchovice (5 km), Tanvaldský Špièák a Paseky (9 km). Pro vyznavaèe bílé stopy je pøipraveno 50 km upravených bìžeckých tratí na Jizerské magistrále. V letním období v obci a okolí je v souèasné dobì vyznaèeno pøes 100 km cyklotras. Koøenov je výborné místo pro cykloturistiku a turistiku do Jizerských hor nebo Krkonoš. Od kvìtna do záøí projíždí obcí cyklobus, který doveze zájemce až na Pomezní boudy v blízkosti Snìžky nástupní místo je u nádraží ÈD v Koøenovì. V okolí je øada turisticky zajímavých míst rozhledna Štìpánka (959 m n.m. - vrch Hvìzda), osada Jezerka, kostelík v Tesaøovì, budova bývalého mlýna v Polubném, kostel v Pøíchovcích, ozubnicová tra Tanvald Harrachov, sklárna v Harrachovì (možnost prohlídky výroby spojené s ochutnávkou piva ze soukromého pivovaru, skláøské muzeum a prodejna). Dále je možnost výletù do Liberce (ZOO, Botanická zahrada, zábavné centrum Babylon, lanovka na Ještìd). Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Doprava, parkování: Auto, vlak (Pardubice Železný Brod Tanvald Koøenov). Pøed chatou je oplocený prostor, kde je v létì možno zaparkovat auto. V zimì se parkuje pøed nádražní budovou. Domácí zvíøata (pes): po dohodì. Doba provozu: celoroèní. / 5 /

6 3 Lesní chata Koøenov Ústøedí OSŽ Hotel Lesní chata, Koøenov 463, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj pí Švábová, tel Popis lokality: hotel Lesní chata Koøenov je umístìn v dynamicky se rozvíjejícím turistickém centru na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce Koøenov, mezi Harrachovem a Tanvaldem. Díky výhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných zimních lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i v Jizerských horách. Ve vzdálenosti do 10 km je jich hned nìkolik, napøíklad Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Jeho nespornou výhodou je pro jarní, letní i podzimní období, že je umístìn pøímo na hlavní cyklistické a turistické trase spojující Jizerské hory a Krkonoše. Hotel je vhodný pro klienty, kteøí hledají stylové komfortní ubytování na horách s možností lyžování a dalších zimních i letních sportovních aktivit. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel má kapacitu 109 lùžek ve 39 pokojích. Všechny pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem s pøímou provolbou. Nìkteré vìtší pokoje a apartmány jsou vybaveny minibarem. Bezbariérový pøístup. Sociální zaøízení: pokoje mají samostatné koupelny se sprchovým koutem nebo vanou a WC. pøíroda Jizerských hor uchvacuje své návštìvníky svým drsným severským rázem a množstvím pøekrásných míst s ojedinìlými pøírodními útvary. Vyskytují se zde èetná rašeliništì, smrkové pralesy a jednou ze zajímavostí jsou èetné pomníèky pøipomínající rùzná neštìstí. Turisté mohou využít 24 cyklist. tras, pøevážnì po lesních cestách (- tipy na trasy viz Okolí Koøenova nabízí spoustu turistických zajímavostí ozubnicová železnièní tra Tanvald-Koøenov- Harrachov (nejprudší stoupání v Èechách), železnièní muzeum, Harrachov - bobová dráha, minipivovar, skláøské a dùlní museum, Mumlavský vodopád, Jablonec nad Nisou muzeum skla a bižuterie, Liberec ZOO, aquapark Babylon, botanická zahrada. Stravovací možnosti: hostùm jsou k dispozici 2 restaurace, bar, salonek s krbem. Zajiš ujeme ucelený gastronomický servis - coffee breaky, slavnostní menu, bankety, rauty Další vybavení: dvì veøejnì pøístupná místa s PC s využítím pro internet. Dále je v hotelu umístìno relaxaèní centrum se dvìma whirlpooly, saunou, fitness centrem a stolním tenisem. Souèástí služeb relaxaèního centra je i poskytování masáží. K hotelu patøí velký areál vèetnì, vlastního lyžaøského vleku se sjezdovkou, víceúèelového høištì, malého dìtského høištì a místa pro grilování a venkovní posezení u ohnì. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce variabilní konferenèní prostory s ozvuèením (plátno, flipchart a další kongresové vybavení). Prostory pro úschovu jízdních kol a lyží. Doprava, parkování: zabezpeèeného parkovištì, vlakové nádraží Koøenov cca 800 m od hotelu Domácí zvíøata: za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 6 /

7 4 Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ EÚ Praha ZO OSŽ EÚ Praha pøi OØ Praha Koøenov 405 (naproti obecnímu úøadu) p. Jindøich Bašta, tel.: , , mob.: : Popis lokality: chalupa je ideálnì položená v nadmoøské výšce cca 780 metrù n. m. na konci Jizerské magistrály na rozhraní Jizerských hor (Malá Jizerka cca 8 km) a Krkonoš (Harrachov 6 km) Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 1-patrová zdìná budova s ústøedním topením, kapacita 30 lùžek (1 x 6-lùžkový pokoj, 3 x 4-lùžkový pokoj, 4 x 3-lùžkový pokoj). Klubovna pro 24 osob (televizor, videopøehrávaè, radio). Sociální zaøízení: spoleèné oddìlené pro muže a ženy umístìné v pøízemí objektu. pøímo nad chalupou se nachází nejkrásnìjší rozhledna Jizerských hor Štìpánka. V létì horská turistika, cyklistika, sbìr borùvek a hub. V zimì lyžování na bìžkách (Jizerská a Krkonošská magistrála), sjezdové lyžování (vleky Koøenov, Pøíchovice, Desná, Rejdice, Paseky, Vysoké nad Jizerou, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou). Celoroènì možnost výletù (Rokytnice nad Jizerou, Harrachov-sklárny, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Liberec, Ještìd). Hotel Pøíchovice bowling, motorest Pøíchovice vnitøní bazén. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò pro individuální pøípravu stravy (2 elektr. sporáky, mikrovlnná trouba, varné konvice, 2 lednice, nádobí pro 30 osob). V nejbližším okolí jídelna, nìkolik restaurací, samoobsluha asi 100 m. Další vybavení: lyžárna, kolárna Doprava, parkování: vlakem - žst. Tanvald, pøed budovou je autobusová zastávka, z ní na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Autobusem z Praha-Èerný most, smìr Harrachov, na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Vlastní parkovištì pøímo u chalupy. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 7 /

8 5 Chata Nymburk ZO OSŽ ST Nymburk , Dolní Dvùr 139 p. Zdenìk Èermák, tel.: Popis lokality: krásná, malá vesnièka nedaleko Vrchlabí. Chata je postavena v kopci s velkým výhledem do obce. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 3 dvoulùžkové, ètyølùžkové, 1 pìtilùžkový a 1 šestilùžkový pokoj, spoleèná kuchyò Sociální zaøízení: oddìlené koupelny (1 pánská a 1 dámská), toalety chata vybavena ping-pongem a mapou okolí, pìší turistika, cyklistika, sjezdové lyžování (pøímo u chaty), bìžecké trasy. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò (jídlo možno vaøit zde) nebo se stravovat v nìkteré z blízkých restaurací. Další vybavení: spoleèenská místnost (vybavení: TV, rádio, šipky, spoleèenské hry, ), sušárna (pro sušení napøíklad zimního obleèení), dílnièka pro menší opravy. Doprava, parkování: dobrý pøístup k parkovišti, které je pod kopcem s chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 8 /

9 6 Nymburská chalupa ZO OSŽ Elektroúsek, Nádražní 408, Nymburk Nymburská chalupa, Soušská 678, Desná Jiøí Salfický - tel.: Popis lokality: Jizerské hory, okres Jablonec n.n., Desná III - Souš Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje 2, 3, 4 a 5 lùžkové (29 lùžek). Vybavení pokojù - válendy s ložním prádlem, umyvadlo s T+S vodou, televizor. Vytápìní objektu akumulaèní kamna a akumulaèní ohøívaè vody. V rekreaèním zaøízení je pøítomen správce. Sociální zaøízení: sprchy a WC oddìlené pro muže a pro ženy na chodbì. LÉTO - Cyklistika, koleèkové brusle, pìší turistika, sbìr hub a borùvek. Na kole nebo pìšky - na Jizerku, pøekroèit hranice do polské osady Orle a zpìt pøes Harrachov (26 km). Smržovka - sáòkaøská dráha, skalní vyhlídka, železnièní viadukt, rozhledna Èerná studnice. ZIMA - Lyžaøský areál Desná - Èerná Øíèka, vzdálen 200 m. Talíøový vlek a tøi sjezdovky rùzné obtížnosti, dìtský vlek, pùjèovna lyžaøského vybavení, obèerstvení. V areálu upravený okruh pro bìžkaøe, Jizerská magistrála vzdálena 2 km. Pro nejmenší svah pro sáòkování, bobování a lyžaøe zaèáteèníky u Nymburské chalupy. Stravovací možnosti: jídelna pro 30 osob a 3 kuchyòky vybavené nádobím pro pøípravu a konzumaci stravy. Stravování vlastní, nebo v okolních restauracích. Doprava, parkování: auto - v Desné odboèit smìr Souš, další køižovatka vlevo, stoupat na kopec a témìø na vrcholu vlevo u silnice leží Nymburská chalupa. Vlak, autobus: do žst. Tanvald. Od nádraží autobusem na zastávku Desná, Èerná Øíèka u Švýcar, poté cca 600 m pìšky. Objekt je u silnice a má vlastní, v zimì udržované parkovištì. Domácí zvíøata: neuvedeno. Doba provozu: celoroèní. / 9 /

10 7 Chata VAVØINKA ZO OSŽ Správa sdìlovací a zabezpeèovací techniky Praha východ Velká Úpa è.p. 265, Pec pod Snìžkou 1, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký - pí Sládková, tel , mob p. Mach (správce chaty), tel , mob internet: Popis lokality: chata se nachází ve východní èásti Krkonoš na okraji Velké Úpy ve Vavøincovì Dole. Do centra Velké Úpy cca 2 km, do centra Pece pod Snìžkou cca 4 km a cca 12 km od Svobody nad Úpou - leží v nadmoøské výšce 700 m. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: chata má 7 pokojù s celkovou kapacitou 30 lùžek (2 x 2 lùžka, 2 x 4 lùžka, 2 x 5 lùžek, 1 x 8 lùžek). Vytápìní centrální z vlastní kotelny. Sociální zaøízení: sprchy, umývárny a toalety spoleèné rozdìlené na dámské a pánské. za chatou je vlastní lyžaøský vlek, sjezd po stráni v délce cca 180 m, blízká dostupnost jiných sjezdovek (umìle zasnìžovaných), v létì turistické výlety po okolí, cykloturistika, výlet kabinovou lanovkou na Èernou Horu z Janských Lázní, sbìr hub a borùvek. Stravovací možnosti: stravování vlastní, kuchyòka je spoleèná, vybavená el. sporáky, lednicemi, mikrovlnkou, každý pokoj má pøidìlenou skøíòku na ukládání potravin. Další vybavení: spoleèenská místnost, pro stravování, sledování TV (SAT pøíjem), poslech rozhlasu. Doprava, parkování: vlakem do žst. Trutnov nebo Svoboda nad Úpou, odtud autobusem do zastávky Vavøincùv Dùl, poté cca 300 m pìšky. Parkování u chaty není možné. Parkování je možno použít po dohodì u jiných chat (za úhradu), aktuální informace sdìlí správce chaty. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 10 /

11 8 Chata Vozové depo Nymburk ZO OSŽ OV+STP Nymburk Albrechtice v Jizerských horách, Mariánská hora 714, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj Správce - p. Jaroslav Bašek, ÈD-Cargo a. s., OKV Nymburk, tel.: , Popis lokality: chata se nachází u místní komunikace, udržované i v zimním období Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková kapacita je 23 lùžek = 2x 4 a 3x 5, kuchyòky na pokojích, vèetnì vybavení nádobím a kulturní místnost s televizí (sat.). Sociální zaøízení: sprcha, umyvárna, WC 2x. lyžování sjezdové i bìžecké, kola, sport, výlety. Stravovací možnosti: vlastní vaøení na chatì nebo stravování ve 100 metrù vzdálené chatì Mariánka. Další vybavení: udírna s krbem, nohejbalové høištì, dìtské houpaèky. Doprava, parkování: - vlakem do žst. Tanvaldský Špièák, pak asi 2 km pìšky; - autem až k chatì parkovištì pøed chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 11 /

12 9 Borek pod Troskami, žel. zastávka SŽDC, s. o., SDC Liberec (ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou 882; Veselí nad Lužnicí) Hrubá Skála-Borek. Zastávka Borek pod Troskami na trati Jièín-Turnov. ZO OSŽ - p. Vondrušková, mob: Popis lokality: Hrubá Skála-Borek - Èeský ráj Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: upravený obytný železnièní objekt (bývalá služebna a èekárna), nepitná voda ze studny, vlastní kuchyòka v pokojích s teplou a studenou vodou - vybavena nádobím, elektrickým dvouvaøièem a lednicí. 1x 4 lùžka, 1x 6 lùžek, celková kapacita: 10 lùžek. Sociální zaøízení: umístìné venku, 5 metrù od pokojù v budovì zastávky Borek pod Troskami. WC dámské se spoleènou sprchou, i pánské, s vlastním klíèem, vyhrazené pro rekreanty. výlety do nejatraktivnìjších míst Èeského ráje!!! Velmi vhodné pro pìší turistiku a cykloturistiku. Hustá železnièní sí v okolí. Stravovací možnosti: restaurace v Hrubé Skále - Maruška (výborná kuchynì, 2 km). Prodejna potravin v Hrubé Skále, na vìtší nákup vhodný Diskont plus pøímo u zastávky Trutnov mìsto na téže trati. Další vybavení: místnost na kola na pánském WC. Doprava, parkování: vlakem do žst. Borek pod Troskami. Parkování auta u objektu. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven-øíjen. / 12 /

13 10 RZ Harrachov - apartmán ZO OSŽ DKV Praha; Chodovská 3b/1476, Praha 4 apartmánový dùm VILLA HØEBENKA, Harrachov, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: , ZV OSŽ DKV Praha Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì v živém turistickém mìsteèku s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika i cykloturistika, tenis. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Množství zábavních podnikù a restaurací, možnost prohlídky sklárny a pivovaru, pivní láznì. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: vlakem (od vlaku cca 3 km autobus od vlaku jezdí jen v sezónì), autobusem, autem parkování pøímo u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 13 /

14 11 RZ Rokytnice - apartmán ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm K, Horní námìstí, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: internet: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro max. 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování v létì u objektu, v zimì na centrálním parkovišti cca 200 m od objektu. Domácí zvíøata (pes): vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 14 /

15 12 RZ Høíbìcí bouda ZO OSŽ DKV Praha Strážné, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj tel.: ; ; internet: písemnì: Høíbìcí bouda Strážné Strážné Popis lokality: penzion se nachází v nadmoøské výšce 800 m n.m. nad obcí Strážné v Krkonošském národním parku. Možnost lyžování, výletù na bìžkách, v létì turistika i cykloturistika, možnost sbìru hub a borùvek. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: penzion pro 45 osob, ubytování ve 2 5 lùžkových pokojích, 2 apartmány. Èást pokojù má samostatnou koupelnu a WC, èást vždy pro 2 pokoje. zaøízení v klidném místì, pøímo u penzionu menší lyžaøský vlek, velké vleky ve Strážném pøíp. v Herlíkovicích. Ideální pro výuku lyžování, dobré východisko na bìžky. V létì turistika i cykloturistika. Stravovací možnosti: v pøízemí restaurace. Pobyty se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí. Další vybavení: fotbálek, na pokojích TV a pøípojky na internet, sušáky obuvi, lyžaøský vlek. Doprava, parkování: autobusem (zastávka Strážné - lom), autem v létì až na místo, v zimì na parkovištì Strážné - lom (odvoz zavazadel na vyžádání). Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 15 /

16 13 RZ Benecko ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm Bellevue Benecko, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 internet: Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì mimo obec v úchvatném pøírodním prostøedí Krkonošského národního parku. Ideální východisko na bìžky, sjezdové tratì a lyžaøské vleky nedaleko. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio s CD pøehrávaèem, koupelna s WC. v zimì bìžky i sjezdovky nebo snowboard, snowtubing, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v obci 1 km. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 16 /

17 14 Hotel ODDECH Ústøedí OSŽ Hotel Oddech è. p. 213, Èerný Dùl p. Švábová, tel.: Popis lokality: nový horský hotel Oddech*** se nachází na jednom z krkonošských høebenù v nadmoøské výšce 1120 m n.m. s pøekrásným výhledem na Hnìdý vrch, Obøí dùl a Snìžku. Svou polohou je ideálním výchozím bodem pro zimní a letní aktivity, nabízí pohodlné ubytování a také pøíjemnì strávené chvíle oddechu, jak napovídá sám název hotelu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel Oddech*** nabízí celoroèní ubytování v prostorných, modernì vybavených 20 dvoulùžkových pokojích s možností 1 pøistýlky se sociálním zázemím S/WC/TV-SAT. 3 apartmány / 2 oddìlené místnosti se 3 lùžky a možností 3 pøistýlek/ vybavené S/WC/TV-SAT a malou lednicí, poskytují pohodlné ubytování rodinám s dìtmi. Jeden z pokojù v pøízemí je bezbariérový. Hotelový výtah zajiš uje komfort a pohodlí ubytovaným hostùm. hotel se nachází pøímo v lyžaøském areálu Pec pod Snìžkou a má také ideální podmínky pro bìžecké lyžování. Hostùm je k dispozici restaurace s barem, wellness centrum-sauna, infra-sauna, whirpool, posilovna. Prostorný venkovní areál hotelu nabízí sluneèní terasu s posezením a relaxaèními lehátky, grilem a ohništìm, koutkem pro dìti s houpaèkami a pískovištìm. Novì vybudované venkovní multifunkèní sportovní høištì (fotbal, nohejbal, tenis, pétanque) slouží k aktivnímu prožití volného èasu ubytovaných hostù. Stravovací možnosti: prostorná restaurace nabízí snídanì formou švédského stolu, obìdy na objednávku, veèeøe výbìrem ze 3 menu. Hotelová kuchynì nabízí kromì klasických èeských jídel i krkonošské speciality a minutková jídla. Dále domácí koláèe, buchty, zákusky a dennì èerstvé peèivo z nedaleké pekárny. Další vybavení: pùjèovna kol a nordic walkingových holí. Doprava, parkování: v letním období je možné parkovat pøímo u hotelu na vyhrazeném parkovišti. V zimním období je parkování na centrálních parkovištích v Peci pod Snìžkou, nebo v Èerném Dole, odkud hosty i zavazadla dopravíme do hotelu a zpìt snìžnými vozidly. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 17 /

18 15 RZ Hájovna Mostek ZO OSŽ SDC Hradec Králové Mostek u Dvora Králové p. Filip: p. Tomeš: Popis lokality: rekreaèní zaøízení Hájovna je situováno v pøírodì u lesa. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 6 pokojù, spoleèné sociální zaøízení (sprchy + WC) v pøízemí i v 1. podlaží. U ètyø pokojù vlastní sociální zaøízení. Pro letní tábory nabízíme pìkné stany s døevìnou podsadou (20x). Stravovací možnosti: vlastní vaøení, jídelna + zasedací místnost. Další vybavení: spoleèenská místnost s krbem. / 18 /

19 16 RZ Vrkoslavice ZO OSŽ SDC Hradec Králové Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: pí Romana Konèická, p. Tomeš, Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 8x tøílùžkový pokoj, 1x ètyølùžkový pokoj (ve všech pokojích je možnost pøistýlky) nìkteré pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem s umyvadlem. Hlavní budova je vytápìna ústøednì. Další možnost je tzv. "SRUB", kde jsou 2 tøílùžkové pokoje a 1 osmilùžkový s lokálním vytápìním. jízda na koních, lyžaøský vlek, bowling s celodenním provozem, jachting a koupání v Jablonecké pøehradì, krytý plavecký bazén. Stravovací možnosti: možnost zajištìní stravování v pøípadì pøedem naplánovaných akcí. / 19 /

20 17 Chata Jelenky Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ ŽSP Praha Rekreaèní objekt ŽSP, Jelení Boudy, Špindlerùv Mlýn tel.: Popis lokality: chata se nachází v malebném údolí Bílého Labe v Krkonošském národním parku, v nadmoøské výšce 923 m n.m., cca 3 km od skiareálu a centra mìsta Špindlerùv Mlýn. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková ubytovací kapacita je 20 míst v šesti pokojích, rozdìlených na 1x 2L, 2x 3L a 3x 4L pokoje. V chatì jsou 4 toalety, 2 v každém patøe (pánská a dámská). Dvì umývárny se tøemi umyvadly a sprchou se nachází v pøízemí. v zimì lyžování, bìžkování. V létì turistika a cyklistika. Celoroènì aquapark ve Špindlerovì Mlýnì. Stravovací možnosti: spoleèná kuchynì je vybavena veškerým potøebným nádobím (dva elektrické sporáky, mikrovlnná trouba, 2 varné konvice, 3 lednice s mrazáky. Další vybavení: souèástí je spoleèenská místnost v pøízemí s malým krbem, televizí a satelitem, stolní fotbal, šipky, stolní hry, knihovna, dìtský kuleèník. Pøed chatou je døevìný stùl s lavicí, který slouží pøedevším letním návštìvníkùm. Je možné je využít k posezení u grilu. Lyžárna a venkovní ohništì. V blízkosti je soukromý vlek vhodný pro rodiny s dìtmi. Doprava, parkování: poèet parkovacích míst - v zimì 2 auta (cca 250 m od chaty), v létì 5 aut (pøímo u chaty). Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 20 /

21 18 RZ BAJAMA ZO OSŽ ÈD SDC Ústí nad Labem Bedøichov 129 manželé Hofmanovi tel , Popis lokality: chata Bajama nabízí ubytování v rekreaèní obci Bedøichov, která je jedním z nejoblíbenìjší ch letovisek regionu Jizerské hory. Nachází se 7 km severnì od mìsta Jablo - nec nad Nisou a asi 3 km východnì od Liberce. Leží v nadmoøské výšce 720 mn.m. a rozkládá se po obou stranách údolí øíèky Nisy. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje jsou umístìny v 1 patøe a v podkroví. Pùlka pokojù má sociální zaøízení pod uzavøením. Další pùlka má sociální zaøízení pro ženy a muže v tìsné blízkosti pokojù na chodbì, jak v 1 patøe tak i v podkroví. V zimním období je možnost v Bedøichovì využít sjezdovky s vleky a v regionu upravené trasy pro bìžecké lyžování. V dalším období se využívají trasy pro turistiku a cykloturistiku. V rekreaèním objektu je zajištìn servis jízdních kol. Stravovací možnosti: zajištìna plná penze, ale lze domluvit polopenzi. Další vybavení: v pøízemí je jídelna s barem, spoleèenská místnost vybavena televizorem a satelitem. V letních mìsících je pro hosty pøipraveno na zahradì posezení, pro dìti houpaèky. Doprava, parkování: autobusová zastávka vzdálená cca 300 m, parkovištì pro cca 20 aut pøímo u objektu. Domácí zvíøata: po dohodì Doba provozu: celoroènì / 21 /

22 region C: Èeskolipsko 19 RZ Doksy, str RZ Staré Splavy, str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø, str / 22 /

23 19 RZ Doksy u Máchova jezera ZO OSŽ žst. Kralupy nad Vltavou Doksy u Máchova jezera, ul. U Nádraží, Èeská Lípa, Liberecký kraj pí Kvìta Brožová, tel.: , Zdenìk Gõrner, tel.: , tel.: , , Kralupy nad Vltavou, Nádražní Popis lokality: pìší zóna mezi nádražím ÈD a záchytným parkovištìm pøed rekreaèním areálem jezera Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 25 míst, 4x ètyølùžkový pokoj, 1x jednolùžkový, vždy dva pokoje mají spoleènou kuchyòku. Každý pokoj má v kuchyòce svoji uzamykatelnou dvojskøíòku s nádobím pro 4 osoby. Pokoje mají spoleènou kuchyòku se samostatným bojlerem a jedním WC. Jednolùžkový pokoj má vlastní samostatnou kuchyòku. Spoleèné sociální zaøízení je umístìno pøi vstupu do objektu. V každém pokoji je pro pøípad chladného poèasí pøímotop, který po dohodì zapíná správce objektu. 4x mobilní domek s vlastním soc. zaøízením (sprcha, WC), kuchyòka vybavená nádobím pro ètyøi osoby, obýv. pokoj, dvì ložnice, plynový krb, po dohodì se správcovou i horkovzdušný ventilátor. Z toho dva mobilní domky jsou v majetku ZO OSŽ žst. Pardubice, kontakt na obsazení tìchto dvou mobilních domkù je pí Daniela Ilková, tel.: Máchovo jezero a možnost koupání, výlety lodí po jezeøe, pro sportování je možné využít høištì na plážích, se zamìøením na plážový volejbal. Vstupné na pláž je øešeno celodenní vstupenkou s možností nìkolikrát odejít a vrátit se zpìt na stejnou vstupenku pøes turnikety. Na velice dobré úrovni jsou zde cyklostezky. V nejbližším okolí je hrad Houska a Bezdìz, zøícenina u Zahrádek, cca 20 km Kokoøínský dùl, s hradem Kokoøín, cca 25 km Harasov. Vlakem do Liberce ZOO, jedna z posledních lanovek v majetku ÈD na Ještìd. Pod Nosálovem cca 16 km skalní mìsto. Stravovací možnosti: možnost využití kuchynìk, pøípadnì v dosahu max. 5 min. chùze nìkolik velice slušných restaurací. Stravovat se lze i na pláži, kde je hojnì kioskù s rozmanitou nabídkou. Další vybavení: pøímo v objektu, vedle hlavního vchodu do budovy je umístìna krytá a uzavíratelná spoleèenská místnost, vybavená selským nábytkem, televizí a další lednicí. Pøed spoleèenskou místností je zakryté ohništì s lavicemi a stoly. Pod okny je umístìn bazén s bazénkem pro dìti. Pøed oploceným pozemkem RZ je k dispozici udržovaná louka s možností her. Kola je možné umístit v oploceném areálu, kde je na nì vyhrazené místo. Doprava, parkování: doprava vlakem do žst. Doksy a cca 5 minut chùze k rekreaènímu zaøízení, parkovištì je pøímo na jeho oploceném pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - záøí. / 23 /

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl.

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. 43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. ZO OSŽ SDC Pardubice, Správa tratí, prac. Èeská Tøebová Sadová 1170, 560 02 Èeská Tøebová Adresa: RZ Twigy, è.p. 92, Pastviny (U kaplièky) p. M. Holánek (pøedseda

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění.

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění. ZIMA 2010/ 2011 České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. ve spolupráci s ČD travel, s.r.o. připravily pro nastávající zimní sezónu nabídku rekreačních pobytů, určenou pro zaměstnance ČD a.s., ČD

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ Chata Lanovka moderní komplexní zázemí pro školní a skupinové pobyty nebo sportovní soustředění 20 pohodlných apartmánů s vlastním sociálním zařízením 2 bezbariérové apartmány

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015

Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Komise mládeže Šachového svazu České republiky Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mládeže 2015 Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura www.hustopece-city.cz sport kultura ubytováníá í zajímavosti Hustopeèe ubytování, restaurace, sklípky 1 Město Hustopeče nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům celou řadu vyžití: kulturního, společenského

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Štrbské Pleso/Vysoké Tatry Hotel FIS*** Štrbské Pleso je nejvýše položenou oblastí na Slovensku s nejčistějším vzduchem. Hotel FIS se úrovní ubytování a službami řadí k nejlepším ve Vysokých Tatrách. K

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY RAKOUSKO 2013 www.ckpk.cz I www.rakousko.cz I www.molltal.cz I www.nassfeld.cz LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA WWW.CKPK.CZ NASSFELD nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské

Více

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu.

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu. PALÁC Z DOBY MONARCHIE Neoklasicistní hotelový palác, vybavený veškerým luxusem své doby, byl dostavìn v roce 1912 podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeòskou akciovou spoleènost, v jejímž èele stál

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Detail 7851 Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2 Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Podrob.popis Klidné, pěkné prostředí,překrásná příroda, dům 4.podlaží Vybavení:

Více

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 - denní zájezd Možností lyžování v Rakousku je velmi mnoho... Proč se ale s rakouskými lyžařskými hvězdami, jakými jsou třeba Hermann Meier, Felix Gottwald, Michaela

Více

Ubytování v Hostýnských horách. Informační centrum Pod Platany 2 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon: 573 501 901 E-mail: info@mubph.cz www.mubph.

Ubytování v Hostýnských horách. Informační centrum Pod Platany 2 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon: 573 501 901 E-mail: info@mubph.cz www.mubph. Ubytování v Hostýnských horách Informační centrum Pod Platany 2 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon: 573 501 901 E-mail: info@mubph.cz www.mubph.cz Bystřice pod Hostýnem Zámek Koupaliště Muzeum keramiky

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou VSTUPENKU ZDARMA ve stejné, nebo nižší ceně na vstup do areálu hotelového aquaparku. NABÍZÍME NÁVŠTĚVNÍKŮM CELOROČNÍ

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více