ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce"

Transkript

1 ČÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradiční akce Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 pro primu, kvintu A ve velké zasedací síni Obvodního úřadu Prahy Seznamovací kurz studentů primy a kvinty A v Juniorcampu Tobogán v Nové Živohošti Mgr. J. Štainc, Mgr. M. Lažánková Maturitní zkoušky dálkového studia, opravné maturitní zkoušky Kulatý stůl s předsedy třídních samospráv RNDr. H. Pokorná, ředitelka školy Srdíčkový den studenti sexty, septimy A,B Výjezd 15 studentů kvarty a sexty do V. Británie Angličtina v Oxfordu - Ing. P. Hořejš Účast na charitativní akci DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY studenti kvarty, kvity a septimy B Schůzky rodičů Oslava Evropského dne jazyků v Goethe Institutu - kvarta, septima B, oktáva A - M. Šverma Školská rada Přijetí delegace Centre for Modern Education RNDr. H. Pokorná, Ing. P. Hořejš, PaedDr. M. Peterová Sexta A, septima A, B - účast na programu Medea kultur Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže prof. M. Šverma, Mgr. V. Štefánková Účast na poradě předsedů obvodních kol soutěží a olympiád Mgr. A. Plimlová, zeměpis, PaedDr. A. Hlaváček, ruský jazyk Podzimní prázdniny Školní kolo dějepisné olympiády ( studenti tercie, kvarty ) Mgr. J. Štainc Studenti kvarty účast na zeměpisné soutěži EUROREBUS Mgr. A. Plimlová Pedagogická rada Schůzky rodičů a JARMARK ( adopce Eberharda v ZOO Praha ) Účast na setkání přidružených škol UNESCO, Praha RNDr. H. Pokorná Poznávací zájezd 37 studentů z primy až septim do Drážďan ( Hygienické muzeum ) M. Šverma, Mgr. M. Lažánková Studijní pobyt v CERNU J. Hájek, M. Stránský, kvarta, D. Sitterová, Z. Bílková, sexta A, P. Válek, kvinta A Doc. RNDr. Z. Kluiber, CSc., Ph.D Den otevřených dveří EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. RNDr. H. Pokorná, J. Hájek, kvarta Soutěž Mladý Demostenes ( prima kvarta ) Mgr. V. Štefánková, Mgr. M. Lažánková Vánoční prázdniny Natáčení ČT pro pořad Politické spektrum se studenty kvarty, kvinty a septimy A, B Kulatý stůl předsedů třídních samospráv s vedením školy Pedagogická rada Valná hromada Klubu ekologické výchovy RNDr. H. Pokorná Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2008/

2 Pololetní prázdniny Školní kolo zeměpisné olympiády Mgr. A. Plimlová XVI. tradiční a XIII. maturitní ples v Retro Music Hall, Praha Ředitelský den Krajské kolo olympiády v ruském jazyce, škola byla organizátorem - předseda komise PaedDr. A. Hlaváček Účast na charitativním projektu ŠANCE kvarta, sexta A Obvodní kolo zeměpisné olympiády, škola byla organizátorem - předsedkyně komise Mgr. A. Plimlová Celostátní porada ředitelů gymnázií, Plzeň RNDr. H. Pokorná Srdíčkový den septima A, septima B, sexta A, kvinta A Velikonoční prázdniny Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury Pedagogická rada Schůzky rodičů Účast na 22. finále Turnaje mladých fyziků RNDr. I. Charvát, CSc., J. Chmelař, sexta A kolo přijímacího řízení do primy a kvinty RNDr. H. Pokorná Pedagogická rada pro oktávu A Náhradní písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury Předání vysvědčení studentům oktávy A Účast 13 studentů kvarty a sexty A na jazykovém kurzu ve Skotsku ( Edinburg ) - Ing. P. Hořejš Svatý týden pro studenty oktávy A Květinový den kvarta, kvinta A, sexta A, kolo přijímacího řízení do primy a kvinty RNDr. H. Pokorná Maturitní zkoušky studentů oktávy A Účast studentů kvarty, kvinty A a sexty A na charitativní akci Píšťalka Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům oktávy A na ObÚ Praha 10 za účasti vedoucí odboru školství a kultury Předání cen vítězům obvodních kol předmětových olympiád : K. Fraňková, J. Rejf, prima, J. Semecký, tercie, P. Brožková, sexta A, M. Králík, septima A, D. Havel, oktáva A Fotografování tříd Účast na jednání Studentského parlamentu ObÚ Prahy 10 D. Dvořák, N. Bendová, septima B ŘEDITELSKÝ DEN volby do Evropského parlamentu. Ve volebních komisích pracovali: V. Tilhon, A. Lněničková, T. Franc, sexta A, R. Synek, J. Kulhánek, septima B Pedagogická rada Slavnostní přijetí vítězů olympiád a dalších soutěží Ing. Mariií Kousalíkovou, náměstkyní primátora hl. m. Prahy, Brožíkova síň Staroměstské radnice M. Králík, septima A, D. Havel, oktáva A Předání vysvědčení za školní rok 2008/2009 V průběhu školního roku probíhaly pedagogické praxe: Pedagogickou praxi studentek P. Koblasové, R. Rabové, M. Novotné (ruský jazyk) z PedF UK vedl PaedDr. A. Hlaváček

3 Ekologické aktivity, exkurze, praxe HRY A KLAMY aneb jak fungují přírodní zákony ( tercie, septima A ) - PaedDr. M. Peterová Společný seminář studentů EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. a Lékařského lycea Dnipro z Dněpropetrovska, Ukrajina na ekologická témata - RNDr. Hana Pokorná, PaedDr. Antonín Hlaváček Prima návštěva Stanice přírodovědců Mgr. Hana Zunová Prima výuka v Botanické zahradě a ZOO Praha Mgr. H. Zunová Účast na semináři k EKOŠKOLE N. Bendová, K. Marešová, D. Dvořák, septima B Účast na semináři Faire Trade v EC Podhoubí Mgr. H. Zunová Prima návštěva Dne otevřených dveří ve Středisku vodících psů Mgr. J. Štainc, J. Hájek, kvarta Školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus Mgr. A. Plimlová Ustavení pražské skupiny KEV RNDr. H. Pokorná Kvarta návštěva výstavy minerálů Mgr. H. Zunová Účast na VIII. Setkání pedagogů se zájmem o ekologickou výchovu v rámci projektu M.R.K.E.V., Toulcův dvůr Mgr. H. Zunová Středoškolská ekologická konference s prací Komplexní ekologická exkurze vystoupili P. Povýšil, M. Štefánek, septima A, J. Kulhánek, septima B Účast na Krajské konferenci EVVO hl. m. Prahy Mgr. H. Zunová Přednáška společnosti MERLIN Lovci a jejich kořist všichni studenti Exkurze studentů primy a tercie do Poradenského střediska Pražské energetiky, a.s. Mgr. J. Štainc Prima, sekunda, tercie, seminář biologie, ekologie, oktáva A výuka v ZOO Praha - PaedDr. M. Peterová, Mgr. H. Zunová Prima, sekunda, tercie setkání dětských sponzorů v ZOO Praha - Mgr. J. Štainc, Mgr. H. Zunová Prima až septimy návštěva přednášky společnosti MERLIN Kulatý stůl studentů s vedením školy k projektu EKOŠKOLA Septima B, seminář biologie a ekologie oktávy A exkurze do třídírny odpadů Pražských služeb a.s. PaedDr. M. Peterová Účast na 1. setkání koordinátorů EVVO, Praha PaedDr. M. Peterová Sekunda výuka v ZOO Praha K. Bryanová Sekunda, tercie návštěva výstavy Předcházej a recykluj v malešické poliklinice Ing. L. Haráková Septima A, septima B exkurze do spalovny odpadů v Malešicích M. Šverma Kvarta výuka v ZOO Praha PaedDr. A. Hlaváček, M. Šverma Tercie exkurze 1 petu tváře PaedDr. M. Peterová Septima A výuka v Botanické zahradě Pod Táborem PaedDr. M. Peterová Septima B výuka v Botanické zahradě Pod Táborem PaedDr. M. Peterová Septima A, septima B, seminář biologie oktávy A exkurze do Hrdličkova muzea PaedDr. M. Peterová Kvarta, kvinta A exkurze do Hrdličkova muzea Ing. H. Shanaáhová Sekunda, tercie exkurze do Plzeňského pivovaru Prazdroj

4 Mgr. R. Kociánová, Mgr. L. Turnerová DEN V BOTANICKÉ ZAHRADĚ pro ZŠ Prahy 10 a Prahy 9 septima A, B, tercie PaedDr. M. Peterová Prima, sekunda PROGRAM O LESE v Kunratickém lese - Mgr. J. Štainc, Mgr. M. Štefánková Sekunda, kvinta A exkurze do Botanické zahrady Pod Táborem - Ing. H. Shanaáhová Kvarta, kvinta A exkurze do Plzeňského pivovaru Prazdroj - Mgr. R. Kociánová, RNDr. I. Charvát, CSc Exkurze do Poradenského střediska Pražské energetiky: M. Globr, D. Mayer, F. Česal, tercie Mgr. J. Štainc Prima, sekunda účast na soutěži ZOOPIŠKVORKY Ing. H. Shanaáhová, Mgr. J. Štainc Prima ekologická exkurze do CHKO Křivoklátsko Mgr. J. Štainc Tercie Naučná stezka Klánovický les PaedDr. M. Peterová Prima až kvarta Planetárium Praha Vesmírný ostrov Země Mgr. R. Kociánová Kvinta až sexta Zahrady Pražského Hradu Ing. H. Shanaáhová Prima Přírodní památka Obora Hvězda, naučná stezka a Letohrádek Hvězda Mgr. J. Štainc Sekunda až sexta Planetárium Praha Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II Mgr. R. Kociánová EKOHRÁTKY pro všechny třídy připravili studenti septim Mgr. S. Šuléř, Bc. M. Šverma EKO-EXKURZE PRIMY V letošním školním roce se uskutečnila komplexní ekologická exkurze pro studenty primy v termínu června 2009 v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Jednotlivé části programu vycházely ze ŠVP občanská výchova, dějepis, biologie a ekologická praktika ve spolupráci s Informačním a vzdělávacím střediskem Budy Křivoklátsko, s.r.o. Studenti navštívili přírodní rezervaci Nezabudské skály a následovaly hry a sportovní aktivity. V obci Křivoklát studenti absolvovali prohlídku velkého okruhu s průvodcem a následovaly přednášky Zajímavosti o CHKO Křivoklátsko s projekcí fotografiií a Zvířena Křivoklátska. Studenti absolvovali Školní naučnou stezku a didaktické hry s environmentální tématikou. Poté odjeli studenti do Zbečna a absolvovali přednášku a besedu s pracovníkem Správy CHKO Křivoklátsko na téma Strážní služba v CHKO Křivoklátsko, dále navštívili Hamousův statek s národopisnou expozicí ve Zbečně. Exkurze splnila svůj naučný cíl a přispěla i k prohloubení vztahů mezi třídním profesorem a studenty. Mgr. Jiří Štainc, třídní prof. primy

5 Pozitivní energie funguje Síla stromů

6 DEN V BOTANICKÉ ZAHRADĚ Projekt studentů Septimy A a Septimy B Cílem společného projektu se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou, Pod Táborem, Praha 9, bylo seznámit vyučující základních škol Prahy 9 a 10 s možnostmi využití Botanické zahrady při výuce. Současně upozornit děti a jejich učitele na problémy životního prostředí naší planety. V praxi seznámit studenty septim s realizací projektů při týmové práci. V zahradě bylo rozmístěno 11 stanovišť, kde děti plnily různé úkoly: hrály hry, luštily kvízy, vyráběly ruční papír, pozorovaly přírodniny pod mikroskopem, naučily se základům první pomoci. Celá akce předčila očekávání návštěvníků i organizátorů a studentům septim patří pochvala. Yana Mitryukova, septima A Na snímcích jsou čtyři stanoviště z jedenácti

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více