VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb"

Transkript

1 VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb

2 Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné podle toho, jak se dokáže starat o odkaz předchozích generací a jak nakládá s památkami, které zdědila po předcích. V České republice jsme za poslední desetiletí ušli velký kus cesty a tisíce chátrajících památek, sakrálních staveb i historických budov prošly obnovou a znovu slouží svému účelu nebo jsou otevřeny veřejnosti s novými funkcemi. Téma památkové péče je komplexní obor, do něhož naše aktivity zasahují malou, nicméně podstatnou částí: osvětlení interiérů nebo exteriérů památkových objektů je finálním zakončením znovuzrození staveb. Za dvacet let jsme realizovali stovky projektů po celé České republice: od Prahy, přes většinu velkým měst až po zapadlé vesnické kostely Jsme rádi, že můžeme svými znalostmi a zkušenostmi přispívat ke znovuzrození staveb, jež jsme si také vytkli za titul této publikace. Seznamte se s projekty, které Etna iguzzini realizovala v oblasti památkové péče, navštivte nás, přizvěte ke konzultaci celý náš tým je připraven s vysokou odborností a nasazením řešit i Váš projekt v oblasti osvětlení památkových objektů. Ing. Miloslav Naděje a Vladimír Dohnal Obsah 2 Oblastní galerie Liberec 6 Bazilika a muzea Velehradu 9 Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích 13 Jezuitská kolej v Kutné Hoře 19 Klášter trapistů v Novém Dvoře 21 Muzeum barokních soch v Chrudimi, rekonstrukce kostela sv. Josefa 22 Zámek Pacov, regionální kulturní a společenské centrum 23 Kostel Narození Panny Marie, Želiv 25 Osvtětlení obrazu Poslední večeře

3 Oblastní galerie Liberec Nové výstavní prostory s nejmodernějšími LED osvětlením Architektonické řešení Ing. arch. Jiří Buček a spol., ateliér SIAL Návrh osvětlení Ing. Ladislav Tikovský Investor Statutární město Liberec Cena Grand Prix architektů 2014 Foto: Petr Janžura 1. Osvětlení vstupu a hlavních komunikačních prostorů replikami původních obloukových lamp 2. Výstavní sál pro krátkodobé výstavy s prosvětelným stropem Nově zrekonstruovaná historická budova městských lázní se stala novým sídlem Oblastní galerie Liberec. Vedle výstavních prostorů pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, jsou součástí budovy také místnosti pro edukační programy, knihovna, kavárna, prodejna katalogů a prostory pro zázemí galerie jako jsou kanceláře, archív, depozitář, fotoateliér a restaurátorské dílny. Autorem projektu rekonstrukce je architektonický ateliér SIAL pod vedením Ing. Karla Novotného a Ing. arch. Jiřího Bučka. Budova městských lázní je vybavena nejmodernější technikou pro výstavní prostory. Jedním z klíčových hledisek při návrhu výstavních prostorů je řešení osvětlení, související nejen s kvalitou vjemu vystavených exponátů, ale také s mikroklimatickými podmínkami, které ovlivňují stárnutí citlivých exponátů Koncepce osvětlení výstavních prostorů v nově zrekonstruované budově je založena na měkkém rozptýleném osvětlení. Tam kde to stavební řešení objektu dovoluje, je v průběhu dne zdrojem světla přírodní denní světlo. Toto řešení je použito v prvním a druhém nadzemním podlaží. Denní světlo do prostorů vstupuje okenními otvory, u hlavního víceúčelového sálu také stropním světlíkem. Pro vytvoření rovnoměrně rozptýleného světla jsou okenní otvory z vnitřní strany opatřeny rozptylnou textilií, která jednak omezuje procházející oblohové světlo na potřebnou úroveň, a jednak rozptyluje přímé sluneční světlo. Zasklení oken je opatřeno UV fólií, která eliminuje UV složku optického záření obsaženou v denním světle. Umělé osvětlení výstavních prostorů tvoří dvě osvětlovací soustavy: celková a směrová. Celková osvětlovací soustava zajišťuje rovnoměrně rozptýlené měkké osvětlení v celém výstavním prostoru a tvoří ji nepřímá zářivková svítidla. Světlo použitých zářivek má neutrálně bílý barevný tón (Tc = K), aby jej bylo možné, u místností s přístupem denního světla, snadno doplňovat a kombinovat s přírodním světlem bez výraznějších barevných přechodů. Pro celkovou nepřímou osvětlovací soustavu jsou použita závěsná svítidla Light Air a lištový závěsný systém s integrovaným nepřímým osvětlením iduo. Směrová osvětlovací soustava umožňuje plošné osvětlení vybraných částí prostoru, například výstavních stěn nebo bodové osvětlení jednotlivých exponátů. Tuto osvětlovací soustavu tvoří lištový napájecí systém osazený směrovými svítidly pro světelné diody (LED). Použité světelné diody mají teple bílý barevný tón (Tc = K), a zajišťují věrné podání barev (Ra = 90). Pro směrovou soustavu jsou použita svítidla Palco, firmy iguzzini. Obě soustavy lze samostatně a nezávisle ovládat. Toto řešení umožňuje vytvoření čistě směrového nebo čistě rozptýleného osvětlení nebo lze oba typy osvětlení kombinovat v libovolném poměru. Zářivková svítidla, vytvářející celkové osvětlení, jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky DALI, které umožňují plynulou regulaci světelného toku. Směrová svítidla do lišty mají manuální plynulou regulaci světelného toku. Jejich optickou část tvoří patentovaný optický systém OptiBeam, který se skládá ze sady reflektorů s různě širokými vyzařovacími úhly. To umožňuje pouhou výměnou reflektoru změnit charakter vyzařování. Svítidla lze osadit clonícím příslušenstvím, které umožňuje omezit přímé oslnění od svítidel. Osvětlovací soustava je připojena na řídicí systém, 1 2

4 3. Nepřímá osvětlovací soustava 4. Odkaz minulosti zdobí jednu stěnu původním nápisem Architektonický návrh 5. Pohled ze schodiště do víceúčelového sálu 6. Ing. arch. Jiří Buček z ateliéru SIAL 6 3 který umožňuje v jednotlivých sálech nastavit úroveň celkového osvětlení, vytvořit různé provozní režimy a světelné scény. Zajímavostí, která se váže k původnímu interiéru, je použití replik původních obloukových lamp pro osvětlení vstupu a hlavních komunikačních prostorů, které byly vyrobeny podle dochované obrazové dokumentace. Bezesporu nejzajímavějším prostorem je původní bazénová hala. Pro účely nového využití bylo navrženo její horizontální rozdělení v úrovni hrany původního bazénu. Tím vznikly dva nové prostory. Horní prostor slouží jako víceúčelový sál, spodní prostor slouží jako výstavní sál pro krátkodobé výstavy. Dělicí konstrukce je z obou stran zasklena, tedy jak v úrovni podlahy víceúčelového sálu, tak v úrovni stropu sálu pro krátkodobé výstavy. V meziprostoru obou zasklení je osazena soustava zářivkových svítidel, která prosvětluje podlahu horního prostoru a strop dolního prostoru. Horní víceúčelový sál je tak prosvětlen stropním světlíkem a prosvětlenou podlahou. Prosklený strop výstavního sálu pro krátkodobé výstavy velmi věrně napodobuje světlík a vytváří dokonalou iluzi denního světla. 4 5 Prvotní koncept revitalizace městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci vznikl v ateliéru SIAL již v červenci Tento koncept měl jediný cíl: ověřit prostorové možnosti budovy bývalých městských lázní a vhodnost jednotlivých prostor pro výstavní účely. Poté následovalo zpracování nezbytně nutných průzkumů a další stupně projektové dokumentace. V únoru 2010 tedy byla dokončena projektová dokumentace k územnímu řízení a již v květnu stejného roku dokumentace ke stavebnímu řízení. Budova městských lázní byla celkově rekonstruována pro potřeby výstavního a kulturního centra. V budově jsou umístěny výstavní prostory pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, místnosti pro edukační programy, knihovna, kavárna, šatna, prodejna katalogů, skladové a archivní prostory a kanceláře pro zaměstnance galerie. Budova je celá bezbariérová a návštěvníkům nabízí příjemné prostředí a pohodlí moderního výstavního provozu. Samozřejmostí je komplexní zabezpečení výstavních prostor pomocí kamerového systému a protipožárních a bezpečnostních čidel. Autory rekonstrukce a dostavby je mezinárodně známá česká architektonická kancelář SIAL s dlouhou tradicí, zkušeností v oboru a personální kontinuitou. Vznikla v roce 1991 jako přímý nástupce studia SIAL, založeného původně architektem Karlem Hubáčkem v roce V současné době pracuje v kanceláři 21 stálých projektantů architektů, stavebních inženýrů, statiků a projektantů. Kancelář poskytuje služby v oblasti architektury, urbanismu a krajinářské tvorby, stavebních projektů, statiky, interiérů a inženýringu. 3 4

5 Bazilika a muzea Velehradu Návrh osvětlení Ing. Jiří Pavelka, ateliér světelné techniky Řízení osvětlení Apollo Art Investor Římskokatolická farnost Velehrad Foto: Petr Janžura 1. Transept 2. Boční oltářní obraz 3. Klenba v hlavní lodi 4. Muzeum bible Panorama Velehradu upoutá naši pozornost zejména při pohledu od Starého Města. Dominují mu dvě vysoké věže s bazilikou s rozlehlým komplexem klášterních budov. Velehradský klášter je první cisterciácký klášter založený na Moravě, jeho nejvýznamnější součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, která patří mezi nejnavštěvovanější poutní místa v České republice. Původní románsko - gotická bazilikální stavba byla devadesát devět metrů dlouhá a rozkládala se na půdorysu latinského kříže, jehož východní stranu uzavírala pětice apsid. V této podobě se však kostel do dnešních dnů nedochoval. Od vypuknutí husitských válek chátral, a k jeho obnově došlo až ve druhé polovině 16. století. Bazilika ztratila středověký vzhled po požáru, který zachvátil klášter v roce V důsledku této pohromy byl kostel zásadně přestavěn. Z transeptu lodí byla odstraněna sto metrů vysoká renesanční věž a byla nahrazena barokní kupolí s lucernou. Stavba byla zkrácena o chrámové průčelí s románským portálem a nahrazena novým, nad kterým se tyčí dvě věže. Boční lodě baziliky byly přezděny příčkami s pilastry, čímž vzniklo čtrnáct samostatných postranních kaplí z nichž deset je opatřeno oltáři s kryptami pod podlahou. Ve třinácti metrech nad úrovní dlažby obíhá obvod baziliky římsa, kterou bylo výhodné využít pro realizaci osvětlení. Na římse jsou instalována směrová svítidla pro základní osvětlení a světlomety pro osvětlení klenby a kupole. Další svítidla jsou instalována zejména na římsách v bočních kaplích. Zvláštní pozornost je věnována osvětlení hlavního oltáře s oltářním obrazem. Všechny osvětlovací soustavy jsou ovládány z dotykového panelu, který je součástí inteligentního řídicího systému. Tento systém integruje skupiny svítidel, které jsou začleněny do několika světelných scén pro potřeby bohoslužeb, koncertů nebo pro turistické prohlídky. Řídicí systém umožňuje automatické vyvolávání naprogramovaných světelných scén a rovněž slouží pro získání zpětné informace o úrovni svícení v jednotlivých světelných obvodech a světelných scénách

6 5. Velehradské muzeum 6. Nádvoří 7. Románský portál 8. Kaple národů Expozice lapidária se nachází v prostorech pod bazilikou a navazuje na expozici historie ve Velehradském muzeu. Je zde možné obdivovat část dochované architektury původní románské baziliky, která je sama o sobě velice ceněným exponátem. Dále mohou návštěvníci v lapidáriu shlédnout zdobené portály, hlavice sloupů, svorníků, klenební žebra a další kamenné fragmenty, z nichž bylo lapidárium vytvořeno. Součástí výstavy v lapidáriu je původní refektář, a také tajemný podzemní labyrint chodeb s barokními kryptami. Podchozí výška v lapidáriu je velice nízká, chodba po obvodu rajského dvora měří přibližně 2,1 m, a v některých kryptách je méně než 2 m. Tento fakt byl velice limitující při návrhu osvětlení. Pokud to bylo možné, jsou kamenné prvky osvětleny směrovými LED svítidly, umístěnými na stropě. Doprovodné texty na panelech pak osvětlují LED pásková svítidla, která jsou na nich instalována. Stísněné prostory v kryptách jsou osvětlovány zemními lineárními svítidly s nízkým povrchovým jasem tak, aby byla návštěvníkům umožněna dobrá orientace a přitom se nevytrácela tajuplnost podzemních prostorů. V historické konírně velehradského kláštera byla v roce 2013 otevřena dvě nová muzea. V přízemí se nachází Velehradské muzeum a o patro výše je Muzeum bible. Muzea vznikla v rámci projektu Velehrad centrum kulturního dialogu východu a západu. Stálá expozice ve Velehradském muzeu poukazuje na historii Velehradu na křižovatkách evropských dějin. Muzeum bible nabízí návštěvníkům zajímavosti z historie bible od jejího vzniku až do současnosti. Obě expozice jsou osvětlovány směrovými svítidly s vlastní regulací světelného toku a LED svítidly ve vitrínách, která jsou rovněž stmívatelná

7 Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích Architektonický návrh Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Norbert Schmidt, AP Ateliér Návrh osvětlení Ing. Petr Žák, ateliér světelné techniky Řízení osvětlení Ing. Jaroslav Zuna, Apollo Art Investor Josef Prokeš, Děkanství svatého Mikuláše Foto: Petr Janžura 1. Elipsovité uspořádání liturgického prostoru se dvěma ohnisky 2. Detail umístění nástěnného svítidla na stěně s dekorační výzdobou 3. Osvětlení svatostánku 4. Detail atypického svítidla integrovaného do klenby 2 1 Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích byl postaven v letech 1886 až 1888 pro místní sirotčinec. Nachází se v areálu bývalého klášterního komplexu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, kde dnes sídlí Biskupské gymnázium. Novogotický kostel je jednolodní stavbou s jednou malou věží, sakristií a kruchtou. Její původní výzdobu stěn a stropu tvoří bohaté rostlinné a geometrické motivy. Západní část zádveří je vyzdobena malbou s Chrámem v Jeruzalémě, východní část malbou s Getsemanskou zahradu a Olivovou horu. V sedmdesátých letech minulého století (1968) byl kostel odsvěcen a řadu let sloužil jako sklad Státního archivu. Na jaře 2013 byl převeden zpět na Děkanství svatého Mikuláše. U zrodu projektu obnovy interiéru kostela Svaté Rodiny byl Josef Prokeš, spirituál na Biskupském gymnáziu a studenti gymnázia, kterým chybělo místo pro ztišení, meditaci a zastavení. Autorem projektu rekonstrukce je architekt Josef Pleskot. Základní ideou návrhu bylo, aby si interiér uchoval svůj náboženský ráz, byl neotřelý, neokázalý, minimalistický a zároveň si uchoval minulost novogotického prostoru. Moderně pojatý návrh vtiskl prostoru nadčasovou krásu, který se harmonicky snoubí s velkorysou výzdobou kostela. Projekt odpovídá i technickým nárokům dnešní doby. Jeho součástí je nové osvětlení i ozvučení. Podlahový vytápěcí systém umožňuje využívat kostel celoročně. Rekonstrukce kostela byla zahájena na jaře 2012 a dokončena na podzim roku Nově rekonstruovaný interiér slouží nejen jako duchovní prostor pro liturgie a školní potřeby, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí jako jsou výstavy, koncerty, přednášky apod. 3 4 Koncepce osvětlení vychází ze tří základních požadavků. První požadavek souvisí se základním uspořádáním liturgického prostoru, který je odlišný od běžného uspořádání. Jedná se o elipsovité uspořádání se dvěma ohnisky, kde jedním ohniskem je oltář a druhým ambon. Toto uspořádání, ač se zdá neobvyklé, není nové a ideově navazuje na kostely východních církví, Tyto dvě ohniska je třeba v rámci liturgického obřadu vizuálně zvýraznit. Dalším požadavkem je široké kulturní využití prostoru kostela, tedy nejen k bohoslužbám, ale také k dalším kulturním a společenských akcím. Této variabilitě využití je třeba přizpůsobit také variabilitu osvětlení a jeho ovládání. Třetím základním požadavkem bylo, vzhledem k celkovému minimalistickému pojetí interiéru, aby se hmota vlastních svítidel vizuálně uplatňovala v interiéru co nejméně. Těmto požadavkům byl přizpůsoben návrh rozmístění, ovládání i výběr typů svítidel. Osvětlovací soustavu pro osvětlení kostela Svaté rodiny tvoří tři základní typy svítidel. Prvním typem jsou nástěnná nepřímá svítidla (S1) pro kompaktní zářivky 2 x 55 W teple bílou barvou světla (3 000 K). Jedná se o plochá svítidla instalovaná ve výšce 2,2 m nad podlahou po obvodu lodě pod kůrem a na kůru v šedé barvě. Svítidla jsou z pohledu charakteru vyzařování nepřímá. Ve spodní části jsou osazena hliníkovým krytem s jemnou perforací vytvářející jemný dekorační efekt v podobě světelné aury. Primární funkcí těchto svítidel není zajištění určité hladiny osvětlení v úrovni sezení pomocí odraženého světla, ale prosvětlení horní části prostoru kostela. Nicméně světelný tok, který se odráží od stěn a stropu zajistí průměrnou osvětlenost v místě sezení okolo 50 lx. Svítidla jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky. Druhým typem jsou atypická svítidla (S2), integrovaná do větracích otvorů v křížení klenebních žeber na podélné ose klenby kostela. Tato svítidla se skládají ze dvou částí. První část tvoří 20 ks směrových svítidel pro 2 W světelné diody, s teple bílou barvou světla (3 000 K) a s vyzařovacím úhlem 34. Tato svítidla slouží pro celkové přímé osvětlení prostoru kostela. Hladina osvětlenosti od těchto svítidel v místě sezení je okolo 100 lx. Svítidla jsou osazena rovnoměrné po celé ploše. Při provozu vytvářejí dekorační efekt světelné aury v prostoru mezi okrajem svítidla a okrajem větracího otvoru. Druhou část tvoří směrové svítidlo 6 W pro světelné diody s teple bílou barvou světla (3 000 K) a s vyzařovacím úhlem 8, umístěné uprostřed atypického svítidla. Toto svítidlo slouží pro samostatné osvětlení oltáře a ambonu. Aby bylo možné zajistit nezávislé ovládání, je každá část svítidel S2 napájena ze samostatného napájecího regulovatelného zdroje proudu. Poslední částí osvětlovací soustavy jsou nastavitelná směrová vícezdrojová svítidla (S3) osazená 3 ks směrových svítidel 20 W se světelnými diodami s teple bílou barvou světla (3 000 K). Vyzařovací úhel svítidel v trojici je u každého svítidla jiný a to 14, 30 a 46. Volba úhlu se provádí použitím refraktoru, který mění směr paprsků lomem na rozhraní dvou prostředí. První dvojice svítidel S3 je umístěna na kraji prvního klenebního pole ve výše 6 m. Tato svítidla slouží pro osvětlení prostoru v okolí schodišťových stupňů v úrovni vítězného oblouku. Druhá dvojice svítidel S3 je umístěna v presbytáři za vítězným obloukem a slouží k osvětlení prostoru presbytáře, sezení a kříže. Osvětlení svatostánku umístěného na stěně presbytáře je provedeno zespoda směrovým svítidlem (S4) s vyzařovacím úhlem 8, osazené světelnými diodami 6 W s teple bílou barvou světla (3 000 K). 9 10

8 5. Podélný řez se schématickým znázorněním osvětlovací soustvy 6. Celkové osvětlení prostoru kostela Hlavní osvětlení kostela se ovládá z prostoru sakristie pomocí dotykového ovládacího panelu. V rámci ovládání jsou svítidla sdružena do skupin. Z těchto skupin byly vytvořeny světelné scény. Z celkových jedenácti světelných scén je šest určeno pro liturgické účely a pět pro kulturní a společenské akce. Osvětlovací soustavu lze ovládat buď pomocí scén, nebo ovládáním jednotlivých skupin. Uvedené světelné scény lze vytvářet přímo na panelu. Tímto způsobem lze velmi jednoduše modelovat osvětlení prostoru podle způsobu jeho využití

9 Jezuitská kolej v Kutné Hoře Generální projektant Jan Hasenohrl, Apis s.r.o. Projekt osvětlení Ing. Petr Žák Instalace THK Elektropráce, Kutná Hora Literatura [1] CIE 94/1993 Guide for Floodlighting Foto: Tomáš Bogner 1. Část panorama Kutné Hory s chrámem sv. Barbory, kaplí Božího těla, Jezuitskou kolejí a Hrádkem 2. Průhled ulicí Barborskou na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej při vypnutém veřejném osvětlení a zapnutých zemních svítidlech 1 Jezuitská kolej v Kutné Hoře tvoří spolu s chrámem sv. Barbory impozantní kompozici nad řekou Vrchlicí. Její stavba byla zahájena v roce 1667 a dokončena byla až v polovině 18. století. Autorem byl významný stavitel jezuitských budov Domenico Orsi. Architektura budovy je poměrně strohá, jen průčelí připomíná raně barokní italské paláce. Záměr jezuitských stavitelů naznačit v Kutné Hoře královskou cestu od chrámu sv. Barbory k Vlašskému dvoru vedl k vytvoření venkovní galerie soch. Do roku 1997 sloužila Jezuitská kolej jako vojenský sklad. V roce 1998 ji získalo České muzeum výtvarných umění. Po osmileté rekonstrukci byl v roce 2010 v jejích prostorech slavnostně zahájen provoz Galerie Středočeského kraje (GASK). Souběžně s rekonstrukcí Jezuitské koleje byl zpracován projekt na revitalizaci venkovních prostorů v okolí chrámu sv. Barbory, kaple Božího těla a Jezuitské koleje, jehož součástí bylo také osvětlení Jezuitské koleje. Návrh venkovního osvětlení Jezuitské koleje navazuje na koncepci osvětlení panoramatu hlavních historických památek Kutné Hory, jejímž autorem je ing. arch. Ladislav Monzer. Tato koncepce vznikla při návrhu venkovního osvětlení chrámu sv. Barbory, který byl realizován v roce 1995, a vedle chrámu sv. Barbory zahrnuje také kapli Božího těla, Jezuitskou kolej, Hrádek, budovu arciděkanství, kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. Při návrhu osvětlení se hledalo takové řešení, při kterém by osvětlená fasáda harmonicky navazovala na okolní objekty. Jezuitská kolej se pohledově uplatňuje z blízkých a středních vzdáleností a hlavními pohledovými částmi je čelní fasáda a dvojice bočních věží. Fasáda objektu má přísně geometrický řád s mírně vysazenou střední částí. Její jemnou plasticitu zajišťují meziokenní pilastry. Po stranách je fasáda zakončena dvojicí věží. Boční křídla se uplatňují pouze z bezprostředních vzdáleností bez návaznosti na celkové panorama. U blízkých pohledů je klíčovým pohledem dlouhý průhled ulicí Barborskou zakončený chrámem sv. Barbory. Fasáda Jezuitské koleje tvoří při tomto průhledu důležitou odraznou plochu, která zabírá podstatnou část zorného pole. Její jas významně ovlivňuje adaptaci pozorovatele a spoluvytváří celkové světelné prostředí. Tento aspekt je při blízkých pohledech významnější než vlastní způsob osvětlení fasády. Vzhledem k relativně tmavému pozadí v levé části zorného pole, je třeba zajistit maximální eliminaci oslnění od osvětlovací soustavy, jež by představovalo výrazný rušivý element. Pro střední pozorovací vzdálenosti je důležité, aby osvětlení Jezuitské koleje navazovalo na osvětlení chrámu sv. Barbory jak úrovní jasu fasády, tak barevným tónem světla. Pro plastický vzhled fasády je důležité, aby světlo dopadalo na horní část fasády z boku a vytvořilo tak vržené stíny pilastrů na fasádu. Pro celkový vjem objektu v rámci panoramatu je třeba osvětlit nejen fasádu, ale také střechu budovy a obě věže. Jak při pohledech z blízkých, tak i středních vzdáleností má na světelné prostředí a výsledný vizuální vjem významný vliv veřejné osvětlení v Barborské ulici, které tvoří repliky historických luceren na litinových stožárech osazené vysokotlakými sodíkovými výbojkami o příkonu 70 W. Svítidla jsou rozmístěna v řadě vzdálené 3 m od fasády s roztečí 25 m mezi stožáry. Při nočních pohledech ze středních vzdáleností ovlivňují svítidla veřejného osvětlení vizuální vjem osvětlené Jezuitské koleje dvojím způsobem. Jednak vytvářejí poměrně jasné rušivé světelné stopy v dolní části fasády a dále jsou jasným rušivým svíticím prvkem v prostoru. V případě blízkých pohledů z ulice Barborské tvoří svítidla veřejného osvětlení významné oslňující prvky v zorném poli a zhoršují celkový vjem osvětlených objektů i rozlišování obličejů kolemjdoucích osob. Uvedené negativní vlivy veřejného osvětlení na celkový vjem byl v rámci návrh zohledněn při návrhu provozních režimů

10 Světelně technické parametry 3. Průhled ulicí Barborskou na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej při vypnutém veřejném osvětlení a zapnutých zemních svítidlech Osvětlovací soustava Výkres rozmístění a směrování svítidel soustavy architektonického osvětlení U venkovního architektonického osvětlení se požadavky na úroveň osvětlení vyjadřují v jasech, tedy v množství odraženého světla od osvětlovaného povrchu. Pro volbu jasu osvětlovaného povrchu jsou důležité tři základní informace: architektonický záměr, jas okolí (malý, střední, velký), pozorovací vzdálenost (malá, střední, velká) Z pohledu architektonického (vizuálního) by osvětlení mělo být jemné a jeho úroveň by se měla pohybovat spíše v nižších hladinách jasů, blížící se jasům povrchů chrámu sv. Barbory a dalším osvětleným objektům v okolí. Pro krátké pozorovací vzdálenosti je důležitou informací, že okolní prostředí je v části zorného pole tmavé. Pro takto definované podmínky byl pro krátké pozorovací vzdálenosti navržen průměrný jas fasády Lm,b = 3 cd/m 2 [1]. Pro pohledy ze středních vzdáleností by měl být jas přibližně o 30% větší tedy asi Lm,b = 4 cd/m 2. Těchto hodnot by jasy povrchů měly dosahovat po určité době provozu. Vzhledem k tomu, že časem dojde k zašpinění fasády prachem a k poklesu světelného toku svítidel vlivem stárnutí světelných zdrojů, je třeba, aby počáteční hodnota jasů byla vyšší. Činitel odrazu fasády se v novém stavu pohybuje okolo ρ = 50%. Vlivem zašpinění lze předpokládat pokles na hodnotu okolo ρ = 30%. U použitých světených zdrojů poklesne jejich světelný tok vlivem stánutí přibližně na 70% počáteční hodnoty. Na základě těchto údajů by měl být počáteční jas osvětlovaných povrchů přibližně o 60% vyšší. Počáteční průměrné hodnoty jasů by tedy měly dosahovat hodnot L0,b = 7 cd/m 2 pro pohledy z blízké vzdálenosti a L0,b = 10 cd/ m 2 pro pohledy ze střední vzdálenosti. Z uvedené hodnoty jasu lze pro rovnoměrně rozptylný povrch odvodit, na základě známé hodnoty činitele odrazu, potřebné hodnoty osvětlenosti. Například pro fasádu by měly být hodnoty osvětlenosti na počátku pro pohledy z blízké vzdálenosti E0,b = 45 lx a pro pohledy ze střední vzdálenosti E0,s = 65 lx. Dalším důležitým světelně technickým parametrem jsou spektrální vlastnosti použitých světelných zdrojů, které se popisují pomocí teploty chromatičnosti (Tc,n) a indexu podání barev (Ra). Pro stanovení těchto parametrů jsou zásadní informace o barevných tónech osvětlovaných povrchů. V případě Jezuitské koleje lze rozlišit čtyři základní povrchy: spodní kamenná část, světle žlutá fasáda objektu, červená střecha objektu a zelená střecha věží. Pro věrný vjem barev osvětlovaných povrchů je třeba, aby index podání barev použitých světelných zdrojů byl relativně vysoký Ra > 80. Vzhledem k tomu, že větší část ploch tvoří tónově neutrální barvy, je vhodné, aby se barevný tón použitých světelných zdrojů nepohyboval v krajních mezích, ale spíše ve středním pásmu běžně používaných teplot chromatičností, tedy přibližně v rozsahu od K do K. Osvětlovací soustava je navržena tak, aby její vizuální uplatnění bylo jak v denní, tak i noční době co nejmenší. Při jejím návrhu se zohledňovaly možnosti i omezení dané terénem, zelení a geometrií prostoru. Navrženým polohám pak byla přizpůsobena volba příkonu a křivek svítivosti použitých svítidel s ohledem na požadovaný světelný účinek. Osvětlovací soustava pro venkovní osvětlení Jezuitské koleje se skládá ze tří částí. První část slouží k osvětlení spodní části fasády a tvoří ji směrovatelná zemní svítidla pro halogenidové výbojky 35 W umístěná ve vzdálenosti 1 m od fasády na osách pilastrů. Tento způsob osvětlení umožňuje minimalizovat možné oslnění, které by způsobilo osvětlení této části objektu z větší vzdálenosti. Vzhledem k šířce Barborské ulice, umístění zemních svítidel u fasády a jejich vyklopením směrem k fasádě nevzniká zásadní problém s oslněním chodců. Druhá část osvětlovací soustavy slouží k osvětlení horní části fasády a tvoří ji světlomety umístěné na šesti stožárech o výšce 5 m v zelené ploše za zídkou se sochami. Stožáry jsou umístěny 2,5 m od zídky na úrovní sousoší tak, aby tato sousoší nestínila a současně, aby se řada stožárů při průhledu Barborskou ulicí pohledově skryla za linií soch. Světelný tok ze světlometů dopadá na fasádu šikmo, čímž dochází k vržení stínů od pilastrů na fasádu a k podpoření plastického vzhledu fasády. Na každém stožáru jsou dva světlomety pro 150 W halogenidovou výbojku se středně širokým svazkem (úhel poloviční svítivosti γ = 20 ). Jeden z dvojice světlometů je osazen refraktorem, který rozšiřuje světelný svazek v jedné rovině na cca 50 a vytváří tak eliptickou světelnou stopu. Světlomet s refraktorem slouží pro osvětlení bližší části fasády, světlomet bez refraktoru k osvětlení vzdálenější části fasády. Pro změkčení ostrých stínů jsou ve čtyřech polohách použity protisměrné světlomety pro 70 W halogenidové výbojky se středním svazkem. Třetí část osvětlovací soustavy slouží k osvětlení střech a bočních věží a tvoří ji 4 světlomety s úzkým svazkem (úhel poloviční svítivosti γ = 6 ) a 2 světlomety se středně širokým svazkem (úhel poloviční svítivosti γ = 20 ) pro 150 W halogenidové výbojky. Všechny světlomety jsou osazeny bočními clonami, které snižují pravděpodobnost možného oslnění a omezují rušivé světlo

11 Světelné zdroje a svítidla 4. První stupeň architektonického osvětlení Jezuitské koleje 5. Druhý stupeň architektonického osvětlení jezuitské koleje Ovládání osvětlovací soustavy 6. Vizuální vjem Jezuitské koleje při zapnutém veřejném osvětlení Tabulka: základní parametry architektonického a veřejného osvětlení Na základě předchozího rozboru byly pro osvětlení Jezuitské koleje zvoleny halogenidové výbojky s keramickým hořákem od firmy Osram s teplotou chromatičnosti Tcn = 3000 K. V zemních svítidlech jsou použity halogenidové výbojky s vlastním reflektorem s úhlem poloviční svítivosti 30, indexem podání barev Ra = 84 a střední dobou života t50 = h. Ve světlometech jsou použity jednopaticové halogenidové výbojky 70 W a 150 W s indexem podání barev Ra = 88 a střední dobou života t50 = h. Použitá svítidla jsou od firmy iguzzini. První část osvětlovací soustavy pro osvětlení spodní části fasády tvoří svítidla Light Up Walk osazená halogenidovými výbojkami 35 W. Vnitřní systém svítidla umožňuje otáčení světelného zdroje v rozsahu od 0 do 360 a jeho vyklopení v rozsahu od 0 do 25. Maximální povrchová teplota krycího skla odpovídá mezinárodním doporučením a je tp < 70 C. Vzhledem k tomu, že se zemní svítidla nacházejí ve veřejně přístupném prostoru a jsou umístěny ve snadno dostupné poloze, je tento parametr velmi důležitý. Při vyšších povrchových teplotách by při nahodilém dotyku mohlo dojít k závažným popáleninám, např. u dětí. Svítidla mají krytí IP67, třídu ochrany II, mechanickou odolnost IK10. Svítidla jsou instalována v hliníkovém montážním pouzdře a jejich celková odolnost vůči statickému zatížení je kg. Pro rozšíření světelného svazku a zjemnění jasových přechodů jsou svítidla osazena refraktorem. Druhou a třetí část osvětlovací soustavy tvoří světlomety Maxiwoody s úzkým a středně širokým světelným svazkem pro 70 W a 150 W halogenidové výbojky. Světlomety Maxiwoody mají krytí IP67, mechanickou odolnost IK08 a třídu ochrany II. Jak již bylo uvedeno v předchozí části, svítidla veřejné osvětlení v Barborské ulici jsou poměrně výrazným rušivým prvkem, který ovlivňuje celkovou světelnou atmosféru i vizuální vjem při pohledech z blízkých i středních vzdáleností. Z tohoto důvodu byl provoz veřejného a architektonického osvětlení rozdělen tak, že při provozu architektonického osvětlení je veřejné osvětlení vypnuté a naopak. Architektonické osvětlení má dva stupně. V prvním stupni jsou zapnutá pouze zemní svítidla (obr. 4). Osvětlení při prvním stupni je velmi decentní a je určené hlavně pro blízké pohledy. Tento stupeň je navrženo provozovat v běžných všedních dnech. Ve druhém stupni jsou zapnuta zemní svítidla a všechny světlomety (obr. 5). Tento stupeň osvětlení slouží hlavně pro pohledy ze střední a velké vzdálenosti a je určen pro provoz o víkendech a svátcích. Architektonické osvětlení je provozováno do půlnoci, po půlnoci se vypne a zapne se veřejné osvětlení (obr. 6). Architektonické osvětlení tak současně plní také funkci veřejného osvětlení. Základní technické údaje o jednotlivých provozních režimech jsou uvedeny v tabulce. 4 6 parametr označení architektonické osvětlení stupeň 1 stupeň 2 veřejné osvětlení osvětlenost E p0 (lx) rovnoměrnost E min / -E p (-) doba provozu t (hod/rok) příkon P i (kw) spotřeba el. energie W (KWh/rok) náklady na el. energii N (Kč/rok) Pozn.: Sazba za elektrickou energii je uvažována ve výši 2 Kč/kWh 17 18

12 Klášter trapistů v Novém Dvoře Autor expozice John Pawson, Velká Británie Spoluator, projektant Ing. arch. Jan Soukup, Atelier Soukup Ideový návrh osvětlení Ing. arch. Ladislav Monzer, CSc. Projekt osvětlení Ing. Jiří Pavelka Foto: Petr Janžura 1. Celkový pohled 2. Chórové lavice Investor Opatství Sept-Fons, Francie Mezinárodní ocenění Frate Sole Award pro nejvýznamnější sakrální stavbu roku V roce 2004 byl slavnostně vysvěcen kostel Panny Marie v klášteře trapistů Novém Dvoře. Samotné stavbě kostela předcházela výstavba kláštera, která započala v květnu Mnišský řád působí v rámci římskokatolické církve a jeho historie sahá do 17. století, kdy se vyčlenil v klášteře La Trappe ve Francii z cisterciáckého řádu. Motivem je prostý život, věnovaný modlitbě a práci, která musí každý klášter samostatně uživit. Podmínkou pro zbudování kláštera bylo tiché místo, vzdálené od civilizačního ruchu. V roce 1999 se řádu podařilo zakoupit budovy statku, který byl postaven v 18. století pro premonstrátský klášter v Teplé u Toužimi. V době koupě byl již značně zdevastovaný a z původních budov bylo možné zachovat pouze rezidenci v západní části kláštera. Ostatní budovy, které uzavíraly čtvercový dvůr, bylo nutné zbourat, nebo od základů zrekonstruovat. Architektonický návrh kláštera s kostelem ztvárnil architekt John Pawson z Londýna ve spolupráci s architektem Janem Soukupem z Plzně. Projekty architekta Johna Pawsona vycházejí z filozofie minimalismu, která je velmi blízká i životu mnišské komunity. Nejvýznamnější stavbou celého kláštera je novostavba kostela, uzavírající dvůr ze severní strany. Vnitřní krása kostela ohromí svou jednoduchostí, monumentální lehkostí, světlostí a prostorovou čistotou. Základní myšlenka stavby je založena na práci se světlem. Světlo dopadá do chrámu světlíky, i když výstižnější název by byl světelnými tunely či světlovody. Součástí vodorovného zastřešení je šest horizontálních oken čtyři slouží pro osvětlení lodi a dva pro osvětlení presbytáře. Přímému dopadu světla brání zavěšené panely, které pomyslně tvoří stěny kostela a pouze štěrbinami mezi panelem a stěnou se line odražené světlo do vnitřního prostoru. Tento princip je nedílnou součástí celé architektury, dává jí vyniknout, modeluje ji a naplňuje ji obsahem, pro který byla vytvořena. Základem požadavků na intezitu osvětlení v kostele v Novém Dvoře se stala měření, která byla provedena v domovském klášterním kostele v Sept Fons ve Francii. Od počátku projektu byl kladen velký důraz na to, aby intenzita osvětlení byla při bohoslužbách v obou kostelích srovnatelná. Naměřené hodnoty denní intenzity osvětlení v kostele v Sept Fons při jasné obloze s venkovní horizontální osvětleností lx byly: oltář a ambon 30 lx, chórové lavice 10 lx, lavice pro hosty 20 lx. Naměřené hodnoty denního a umělého osvětlení za stejných venkovních podmínek byly: oltář a ambon 130 lx, chórové lavice 100 lx, lavice pro hosty 100 lx.těchto hodnot mělo být dosaženo i v Novém Dvoře. Pro úplnost je třeba dodat, že v Sept Fons se jedná o starobylý kostel s tmavšími povrchy, kdežto v Novém Dvoře je novostavba s bílou výmalbou. Tento prostý fakt je však výhodou, protože i při obdobných osvětlenostech jsou na stěnách kostela v Novém Dvoře vyšší jasy a celý prostor je více prosvětlen. Denní světlo dopadá do interiéru kostela, aniž by na první pohled bylo zřejmé odkud. Stejně tak i při požadavku na návrh soustavy umělého osvětlení architekt John Pawson nepřipustil možnost, že by svítidla byla viditelná. Další zadávací podmínkou bylo, že světlo, modelující prostor, má vytvářet ve dne i po setmění stejný dojem. Umělé osvětlení muselo být navrženo tak, aby bylo koncepčně shodné s denním - nepřímé, odražené od vnitřního pláště světlíků. Hlavní osvětlovací soustava se nachází na vnitřní straně panelů. Nárokům na osvětlení nejvíce vyhovovala lineární zářivková svítidla s elektronickými předřadníky. V každém světlíku je přibližně jedna třetina svítidel s teplou barvou světla (Tnc = 2700 K) a dvě třetiny svítidel s bílou barvou světla (Tnc = 4000 K). Nízká intenzita teplého světla vytváří dojem vycházejícího, či zapadajícího Slunce. Tento způsob osvětlení se uplatní zejména při ranních a večerních bohoslužbách, kdy je prostor chrámu zahalen do mystického pološera, které je vhodné pro meditace. S přibývajícím denním světlem, nebo v zimních a tmavých dnech, je využívána celá osvětlovací soustava. Vnitřek kostela se naplní bílým světlem, dávající prostoru slavnostnost. Pro umocnění tohoto dojmu jsou zabudovanými svítidly v podlaze osvětlovány stěny apsidy se schodištěm, tvořící půlkruhový závěr presbytáře. Liturgicky nejvýznamnějším místem je mensa s křížem a sloup se sochou Panny Marie. Toto jsou jediná místa, pro která bylo použito přímého směrového dopadu světla. Pro osvětlení mensy s křížem jsou ve světlících v presbytáři ukryta reflektorová halogenová svítidla. Čtyři svítidla o výkonu 75 W s úhlem vyzařování světelného toku 8 slouží pro osvětlení mensy a dvě svítidla o výkonu 50 W v úhlu světla 4 osvětlují kříž. Další dvě svítidla o výkonu 50 W s šířkou světelného svazku 4 osvětlují sochu Panny Marie. Zde bylo důležité, aby stín vytvořený sochou dopadl na stěny zboku, až za hrany stěn světlíků, dovnitř apsidy, kde již není vidět. Každé směrové svítidlo je stmívatelné, což bylo velmi výhodné při realizaci, kdy bylo potřebné nastavit rozdílné intenzity osvětlení, podle osvětlovaných míst

13 Muzeum barokních soch v Chrudimi, rekonstrukce kostela Sv. Josefa Autor expozice Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., historik umění Návrh osvětlení Ing. Michal Kozák Zámek Pacov, regionální kulturní a společenské centrum Návrh osvětlení Ing. Michal Kozák Foto: Tomáš Bogner Investor Město Chrudim Foto: Tomáš Bogner Stavba roku 2011 a Zlatá cena LivCom Award Muzeum barokních soch představuje město Chrudim jako významné mimopražské centrum barokního sochařství. Expozice muzea je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi. Exponáty muzea, tvořené kamennými a dřevěnými plastikami špičkové kvality, reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Osu kolekce vystavených prací tvoří díla Matyáše Bernarda Brauna a tvorba jeho významných následovníků (Jiřího Františka Pacáka, Ignáce Rohrbacha), působících v kraji až hluboko za polovinu 18. století. Perlami expozice jsou velká skupina Kalvárie (kolem 1725), hluboce expresivní dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, zde vůbec prvně výstavně prezentované, a sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého, jako vítěze nad světem, snad jedna z vůbec nejpůsobivějších oslav tohoto klíčového světce středoevropského baroka, i další sochařská a řezbářská díla, která prošla nákladným restaurováním. Muzeum je místem pravidelného konání kulturních a společenských akcí. V kryptě muzea se konají krátkodobé výstavy. Muzeum barokních soch je držitelem ocenění Stavba roku 2011 a LivCom Award. Původně hrad založený ve 13. století, v 16. století za Robmhápů ze Suché přestavěn na zámek. Z významných majitelů uveďme rod Španovských z Lisova a Zikmunda Myslíka z Hyršova, císařského polního maršálka a válečného radu. Roku 1708 přicházejí do Pacova bosí karmelitáni a šlechtické sídlo po roce 1718 postupně mění v klášter s kostelem sv. Václava. Plány na další stavební akce navrhl v roce 1739 slavný architekt a stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Za Josefa II. byl klášter zrušen (1787) a budova znovu užívána jako zámek. Kvadratický uzavřený půdorys otevřela demolice východního křídla na konci 19. století. V 60. letech 19. století sloužila tato část zámku jako škola a byt pro učitele. Tady se v rodině učitele Jana Sovy narodil básník Antonín Sova, kterého připomíná pomník od J. V. Duška na valech. Zámek vlastnila do května 1945 rodina Weiss von Tessbach, pak přešel pod státní správu a v roce 1947 ho obsadila vojenská posádka. Armáda objekt opustila v roce 1992, ale teprve v roce 1997 byl převeden do majetku města. V současnosti zde sídlí Městský úřad Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Městská knihovna Pacov a Informační centrum

14 Kostel Narození Panny Marie, Želiv Hlavní projektant Murus, spol. s r. o., Ing. J. Vinař Návrh osvětlení Ing. Jiří Pavelka, Ing. Tomáš Moravec Řízení osvětlení Apollo Art, Ing. Petr Kadlec Dodavatel osvětlení Jiří Chmelař - LIBOLI Foto: Petr Janžura 1. Osvětlení varhan a prostoru lavic 2. Chórové lavice 1 Kostel Narození Panny Marie spolu s klášterem patří řádu premonstrátů, kteří přišli do Želivu již roku Na základech románské baziliky z první poloviny 12. století byl počátkem 14. století vystavěn gotický chrám, který v letech 1713 až 1720 do dnešní podoby upravil významný architekt barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel tvoří trojlodní prostor s dlouhým pětibokým presbytářem, k němuž přiléhá sakristie. V současné době je kostel využíván pro bohoslužby, ale je také zpřístupněn pro prohlídky veřejnosti. Návrh osvětlení kostela vychází z postupně vyjadřovaných představ o podobě světelné atmosféry v chrámovém prostoru a z doplňujících požadavků zadavatele. Osvětlení kostela má dvě základní úrovně. První úrovní je celkové osvětlení prostoru, jehož převážně rozptýlený charakter má evokovat vjem prostoru při denním světle. Druhou úrovní je směrové osvětlení významných částí kostela, a to jak z pohledu vizuálního, tak i duchovního. Mezi důležité požadavky zadavatele patřilo odlišení světelné atmosféry pro různé využití (bohoslužby, prohlídky a příležitostné společenské akce) a požadavek na maximální skrytí svítidel, aby vizuálně nenarušovala vnímání prostoru. Pro celkové osvětlení prostoru bylo zvoleno nepřímé osvětlení. Při odrazech světla od hlavních ploch prostoru, jako jsou strop a stěny, se světlo rozptýlí a vzniká měkké a klidné osvětlení. Pro celkové prosvětlení hlavní i bočních lodí je použito devatenáct nepřímých stojanových svítidel Lingotto s halogenovými žárovkami 300 W. Svítidla jsou umístěna na empoře ve dvou liniích podél oken a jsou napájena z podlahových zásuvek. Pro prostorové osvětlení presbytáře jsou použita čtyři směrovatelná vícezdrojová svítidla Cestello pro halogenové žárovky (IRC) 4 65 W, upevněná na samonosné konstrukci a pohledově skrytá nad lavicemi presbytáře. Směrování svítidel umožňuje rovnoměrné osvětlení klenby presbytáře, které funguje jako sekundární zdroj rozptýleného světla. Soustava pro celkové osvětlení umožňuje plynulou změnu světelného toku světelných zdrojů. Celkový instalovaný příkon soustavy pro celkové osvětlení chrámu, kterou tvoří 23 svítidel, je 6,8 kw. 2 Směrové osvětlení je použito pro zdůraznění některých částí chrámového prostoru nebo tam, kde je třeba dosáhnout vyšších úrovní osvětlení pro konkrétní zrakovou činnost, např. pro čtení. Pro osvětlení prostoru lavic byla zvolena směrová svítidla Tecnica pro halogenové žárovky 50 a 100 W, která zajišťují úroveň osvětlení v rozsahu 120 až 180 lx. Svítidla jsou umístěna v tříokruhové napájecí liště, která je připevněna na římse zábradlí na ochozu. Svítidla Tecnica jsou použita také k osvětlení oltářů v bočních lodích, k osvětlení mensy, ambonu a křížové cesty. Průměrná osvětlenost mensy je 230 lx. Pro světelné zdůraznění prostoru presbytáře a osvětlení lavic pro kněží byla instalována směrová svítidla Pixel plus pro halogenidové výbojky 70 W, která jsou zapuštěna do pěti větracích otvorů ve vrcholu klenby. Každé svítidlo je upevněno v atypické nosné konstrukci, která je vytažena do větracího otvoru a zajištěna. K osvětlení hlavního oltáře jsou určeny dvojice vícezdrojových směrovatelných svítidel Cestello pro halogenové žárovky IRC 4 65 W, umístěné na nosné konstrukci v ostění oken. Pro osvětlení varhan byla vybrána stojanová svítidla Le Perroquet pro halogenovou žárovku 100 W, která nesvětlují tělo varhan i klaviaturu; jsou umístěna tak, aby vizuálně nerušila. Část osvětlovací soustavy pro směrové osvětlení je napájena prostřednictvím stmívačů, které umožňují plynule regulovat intenzitu osvětlení. Celkový instalovaný příkon soustavy pro směrové osvětlení, kterou tvoří 49 svítidel, je 6 kw

15 Osvětlení obrazu Poslední večeře Zákazník Úřad pro architektonické a krajinné památky pro provincie Milano, Bergamo, Como, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio a Varese Instalace elektrických zařízení Tecnosaier (Lucio a Fabio Pironi) Řešení osvětlení Centrum společnosti iguzzini pro výzkum a vývoj, Vrchní ústav pro konzervaci a restaurování (ISCR), Úřad pro architektonické a krajinné památky pro provincie Milano, Bergamo, Como, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio a Varese 1. Dominikánský klášter a kostel Santa Maria delle Grazie, Miláno 2. Ukázka práce s perspektivou a světlem na obraze Poslední večeře 3. Vzhled obrazu Poslední večeře při novém osvětlení 4. Vzhled obrazu Poslední večeře při původním osvětlení 1 2 Kostel Santa Maria delle Grazie patří mezi nejznámější kostely v italském Milaně. Ke kostelu přiléhá dominikánský klášter postavený spolu s kostelem v letech 1463až1497. V refektáři kláštera se nachází známá nástěnná malba Poslední večeře od slavného renesančního malíře Leonardo da Vinci. Pro svoji historickou hodnotu byly kostel i klášter v roce 1980 zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Obraz Poslední večeře vytvořil Leonardo da Vinci mezi lety 1494 a 1497pro milánského vévodu Ludovica Sforzu. Nástěnná malba o velikosti 8,8 m x 4,6 m znázorňuje scénu z Janova evangelia, na které je Ježíše a dvanáct apoštolů při poslední večeři. Jsou zde čtyři skupinky po třech apoštolech, kteří jsou nahnuti k sobě a debatují o zprávě, kterou jim právě Kristus přináší, že ho jeden z nich zradil. Jediný Jidáš je v záklonu a odvrací se, protože si uvědomuje, že Ježíš o jeho zradě ví. Malba vytváří iluzi místnosti, pokračující do obrazu, jako by Ježíš a apoštolové večeřeli spolu s návštěvníky, kteří si obraz prohlížejí. Pro dosažení tohoto účinku použil Da Vinciho dva základní nástroje: perspektivu a světlo. Při tvorbě svého díla se Leonardo rozhodl upustit od tradiční techniky freskové malby, která je založena na rychlé aplikaci barev do mokré omítky. Namísto toho se rozhodl experimentovat a použil novou techniku malby na suchou omítku (secco). Podkladem pro malbu je hlazená omítka upravená přírodní kaolinovou hlinkou, na kterou jsou nanášeny temperové vaječné barvy, smíchané s lněným olejem. Výhoda této techniky spočívá v možnosti práce na větší ploše a propracování malby do detailů. Nicméně tato volba se ale ukázala jako nešťastná. Malba začala brzy ztrácet na kvalitě a došlo k některým poškozením již za života Leonardo Da Vinci. V sedmnáctém století navíc došlo k probourání dveří ve stěně pod Ježíšovými nohami. V srpnu 1943 klášterní budovy velmi vážně poškodil nálet spojeneckého letectva. Klenby a východní stěna refektáře byly naprosto zničeny, ale severní stěna s Poslední večeří zůstala stát. Po válce byly kostel i klášter částečně zrekonstruovány a refektář znovu postaven. Obraz Poslední večeře prošel v průběhu několika století řadou restaurátorských zásahů, které mnohdy více uškodily, než pomohly. Poslední restaurátorské práce započaly v roce 1999 a trvaly více než dvacet let. Během těchto prací byly oparně odstraněny předchozí nevhodné restaurátorské pokusy a odhaleny původní části obrazu. Z důvodů ochrany vzácného a citlivého díla je omezen přístup do refektáře pouze na skupiny o maximálním počtu 25 lidí. U příležitosti pořádání výstavy Expo 2015 v Miláně se místní úřad pro architektonické a krajinné památky rozhodl o vylepšení prezentace obrazu Poslední večeře, prostřednictvím nového osvětlení. Původní osvětlovací soustavu z roku 2000 tvořila zářivková svítidla, osvětlující obraz zespoda a svítidla s halogenovými žárovkami (AR111) pro celkové osvětlení prostoru. Osvětlovací soustava s příkonem 3,5 kw poměrně významně přispívala k tepelné zátěži prostoru i k určitému tepelnému namáhání exponátu. Pro návrh nového osvětlení byla oslovena italská firma iguzzini, která se zároveň stala donátorem celé akce. Tým techniků firmy iguzzini ve spolupráci s památkáři, architekty a kurátory muzea předložil na podzim 2014 nový návrh osvětlení. V rámci návrhu byla zohledněna práce renesanční mistra se světlem, která je nejvíce zřejmá u vazby obrazu na prostor refektáře. Denní světlo přichází do prostoru refektáře z oken nalevo od obrazu, což způsobuje větší osvětlení pravé protilehlé stěny. Tento účinek světla zakomponoval Leonardo da Vinci i do svého obrazu, tak že pravá stěna obrazu je výrazně jasnější, zatímco levá je ve stínu. Okna byla nově z větší části zastíněna z důvodu ochrany uměleckého díla před přímým sluncem. Nicméně v rámci návrhu byl umělým osvětlením podpořen tento záměr umělce tak, že v levé části obrazu je osvětlenost nižší (35 lx) v porovnání s osvětleností uprostřed a vpravo (50 lx). Návrh osvětlení řešil i způsob osvětlení části obrazu, kde byly proraženy dveře, aby návštěvník tuto část nepovažoval za součást obrazu. Tato část je odlišena 3 spektrálně tak, aby šedý povrch v místě dveří měl jinou koloritu než šedý povrch vlastního obrazu. Přesná skladba barev u nového osvětlení byla volena, tak podpořila odstíny barev použité na malbě. Hlavní pozornost byla zaměřena na věrné podání červených a pleťových barevných odstínů, které při použití nekvalitních světelných zdrojů LED působí vybledle. Od listopadu 2014 do března 2015 probíhaly zkoušky, v rámci kterých probíhalo testování a ladění osvětlení. Novou osvětlovací soustavu tvoří 7 světlometů Palco od firmy iguzzini, které jsou osazeny světelnými diodami COB LED (vyrobenými na zakázku) s teplotou chromatičnosti K a indexem podání barev 95. Svítidla jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky (DALI) umožňující přesné nastavení požadované hladiny osvětlenosti. Clonící klapky zamezují dopadu parazitního světla na strop a stěny. Pro osvětlení prostoru jsou použita stojanová LED svítidla Cestello (iguzzini), která nahradila původní energeticky náročná svítidla pro halogenové žárovky. Nová osvětlovací soustava má příkon 570 W a oproti původní osvětlovací soustavě došlo ke snížení energetické náročnosti o 83%. Z pohledu konzervátorského nová svítidla osazená LED zdroji neobsahují UV záření a oproti původní soustavě došlo k významnému poklesu tepelného zatížení prostoru

16 iguzzini ETNA Sídlem společnosti iguzzini je město Recanati, které leží v srdci regionu Le Marche na úpatí italských Apenin. Společnost iguzzini, založená v roce 1958 a původně zaměřená na výrobu dekorativních svítidel, se v průběhu svého vývoje přeorientovala na oblast architektonického a technického osvětlení. Jedním ze zásadních momentů, který ovlivnil její vývoj i současné postavení, bylo rozpoznání specifického charakteru trhu se světelnou technikou, kde vedle technických parametrů a vzhledu svítidel hraje významnou roli způsob jejich použití. To vedlo k založení vědeckého výzkumného centra (1995), jehož hlavním cílem je podpora veřejné diskuze o tématech z oblasti osvětlení a komunikace mezi firmou a partnery, jejichž práce s tímto oborem souvisí. V odborné oblasti navázala firma iguzzini spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť z technických i humanitních oborů (Harvardská univerzita, M.I.T. Boston, Polytechnika Milán). Jednou z důležitých aplikačních oblastí, které se firma iguzzini dlouhodobě věnuje, je osvětlování muzeí a galerií. Ve spolupráci s řadou významných architektů a designérů (P. Castiglioni, G. Aulenti, R. Piano, J. M. Wilmotte) vytvořila široký sortiment svítidel přímo určený pro tuto aplikační oblast. Mezi nejvýznamnější realizace z oblasti muzeí a galerií patří Pallazzo Stozzi (Florencie), Louvre (Paříž), Galerie Borghese (Řím), Beaubourg (Paříž). Společnost Etna s.r.o. se sídlem v Praze byla založena v roce V následujícím roce se stala výhradním zastoupením firmy iguzzini a rozšířila své působení po celé České republice. V oblasti venkovního a vnitřního osvětlení realizovala přes 300 projektů. V současné době má 17 zaměstnanců a vedle prodeje svítidel nabízí také studie a projekty osvětlení, odborné konzultace i přednášky. Charakteristickým rysem společnosti je nabídka profesionálních služeb v oblasti návrhu osvětlení, a proto je její důležitou součástí technické oddělení. Společnost Etna se systematicky zabývá problematikou osvětlování výstavních prostor a ve spolupráci s odbornými institucemi se věnuje problematice ochrany exponátů. Od svého založení realizovala více než 100 projektů osvětlení výstavních prostorů. Etna iguzzini pro oblast obnovy památkových objektů Naše služby Kompletní návrhy osvětlovacích soustav Zajistíme ve všech stupních projektové dokumentace. Naší specializací je především expoziční osvětlení, kanceláře, veřejné a slavnostní osvětlení včetně různých složitějších a atypických řešení. Zajistíme také projekt elektro ve všech stupních projektové dokumentace. Montáž a instalace svítidel Dle rozsahu zakázky jsme schopni zajistit instalaci nových elektrorozvodů nebo úpravu stávajících rozvodů. Realizujeme nasvícení expozic a směrování reflektorů v případě slavnostního osvětlení. Zapůjčíme napájecí lišty a reflektory pro expoziční osvětlení případně jiná svítidla iguzzini. V případě dodávky svítidel jsou tyto služby obvykle zdarma. Kompletní poradenský servis Zajistíme i přednášku pro široké spektrum otázek týkajících se osvětlování, svítidel, světelných zdrojů, norem apod. přímo v naší přednáškové místnosti (cca 25 osob) v Praze nebo dle přání zákazníka po celé ČR. Poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis. Podporujeme talentované umělce Několik let bezplatně poskytujeme konzultace a komplexní osvětlení všem výstavám pražské Galerie UM na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Tato galerie už více než deset let představuje jak mladé výtvarníky a kurátory, tak retrospektivní projekty spjaté se zaměřením školy. Jsme hrdým partnerem galerie. ETNA s.r.o. Mečislavova 2/ Praha

17 Muzeum Českého krasu v Berouně / Zámek Březnice / Moravská galerie v Brně Místodržitelský palác, UMPRUM / Vlastivědné muzeum v České Lípě / Alšova jihočeská galerie, Galerie Pod kamennou žábou a Muzeum piva v Českých Budějovicích / Hradní muzeum na Státním hradě a zámku v Českém Krumlově / Galerie Výtvarného umění v Havlíčkově Brodě / Galerie výtvarného umění v Hodoníně / Františkánský klášter Hostinné / Muzeum barokního sochařství v Chrudimi / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Galerie CONTY, Hradec Králové / Galerie výtvarného umění v Chebu / Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích / Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Regionální muzeum v Jílovém u Prahy / Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci / Galerie umění Karlovy Vary / Galerie Klatovy, Klenová / Zámecká obrazárna Kroměříž / Muzeum Jana Bechera, Karlovy Vary / Kamenný dům v Kutné Hoře / Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře / Muzeum T.G. Masaryka v Lánech / Oblastní galerie Liberec / Galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Státní zámek Litomyšl / Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice / Regionální muzeum Mikulov / Templ v Mladé Boleslavi / Státní galerie výtvarného umění v Náchodě / Arcidiecézní muzeum a Muzeum Umění Olomouc / Slezské zemské muzeum v Opavě / Východočeská galerie a Východočeské muzeum v Pardubicích / Galerie města Pardubic / Západočeské muzeum a Západočeská galerie v Plzni / Císařská konírna Pražského hradu / Výstava Praha Mozartova v Clam-Gallasově paláci / České muzeum hudby, Národopisná expozice Musaion a Národní památník na Vítkově Národního muzea v Praze / Dům u Černé Matky Boží a Domy v Husově ulici ČMVU v Praze / Galerie Platýz, Galerie Rudolfinum, Galerie Anderle a Galerie U Řečických v Praze / Dům U Kamenného zvonu, Městská knihovna a Staroměstská radnice Galerie hlavního města Prahy / Karolinum Univerzity Karlovy v Praze / Klášter Na Slovanech, Emauzy / Langweilův model Prahy Muzea Hl. města Prahy / Muzeum Karlova mostu / Muzeum Kampa / Náprstkovo muzeum / Klášter sv. Anežky České, Klášter sv. Jiří, Palác Kinských, Salmovský, Šternberský, Schwarzenberský a Veletržní palác Národní galerie v Praze / Národní technická knihovna v Praze / Národní technické muzeum v Praze / NKP Vyšehrad v Praze / Výstava na Pražském hradě Karel IV. císař z Boží milosti / Jízdárna Valdštejnského paláce v Praze / DOX Centrum současného umění / Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích / Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech / Městské muzeum a galerie ve Svitavách / Dvořákova síň na zámku Sychrov / Muzeum Vysočiny Třebíč / Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi / Muzeum Vysočiny Jihlava v Telči / Románské křídlo na zámku v Teplicích / Galerie města Trutnova / Západomoravské muzeum v Třebíči / Muzeum Bible a Velehradské muzeum, Velehrad / Multifunkční aula GONG, Vítkovice / Národní galerie na zámku Zbraslav / Baťův institut, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / Galerie umění ve Znojmě Klášter trapistů, Nové Dvory / VŠUP v Praze / Křivoklát / Měšťanská beseda v Plzni / Informační centrum Pražského hradu / Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav / Kostel Narození Panny Marie, Želiv / Kostel sv. Václava v Praze / Zámek v Pacově / Zámek Březnice / Kostel sv. rodiny v Českých Budějovicích / Kostel sv. Jiljí v Praze / Klášterní kostel Zlatá koruna / Židovská synagoga v Plzni / Sídlo senátu v Praze / Kostel sv. Vojtěcha v Broumově / Jezuitský konvikt v Olomouci / Kostel sv. Víta v Českém Krumlově / Kostel sv. Voršily v Praze / Kostel Panny Marie Vítězné v Praze / Knihovna Strahovského kláštera v Praze / Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě Chrám sv. Barbory a Jezuitská kolej v Kutné Hoře / Dóm sv. Václava v Olomouci / Kostel sv. Bartoloměje v Plzni / Zámek Sychrov / Kostel Narození Panny Marie v Písku / Farnost Svatá Hora v Příbrami / Zámek Březnice / Kostel sv. Augustina / Zámek Vrchlabí / Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích / Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi / Zámek Jičín / Kostel sv. Ignáce a kostel sv. Jakuba v Jihlavě / Interhotel Central v Karlových Varech / Židovská synagoga v Písku / Kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni / Úřad vlády ČR v Praze / Vila Bertramka v Praze / Královský letohrádek na Pražském hradě / Pomník bitvy u Slavkova / Hrad Střekov / Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech / Basilika sv. Prokopa v Třebíči

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Osvětlení výstavy Slovanská epopej. Petr Žák, Etna s.r.o.

Osvětlení výstavy Slovanská epopej. Petr Žák, Etna s.r.o. Osvětlení výstavy Slovanská epopej Petr Žák, Etna s.r.o. 1 Investor Galerie hlavního města Prahy Kurátor PhDr. Karel Srp Architekt akad arch. Emil Zavadil Návrh osvětlení Ing. Petr Žák Realizace Green

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv Veřejné osvětlení ÚČEL zajištění pocitu bezpečí, bezpečnosti osob, dopravy a majetku, zajištění orientace

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Posouzení oslnění v soustavách s LED. Ing. Filip Košč - Metrolux

Posouzení oslnění v soustavách s LED. Ing. Filip Košč - Metrolux Posouzení oslnění v soustavách s LED Ing. Filip Košč - Metrolux Obsah 1. Co je oslnění, jeho druhy a jak se posuzuje 2. Problematika posuzování LED svítidel 3. Výpočet vs. měření 1. Co je oslnění Co je

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie

12.2 Optimalizace spotřeby elektrické energie 12. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav Způsob ovládaní a případně řízení osvětlovací soustavy významně ovlivňuje jak její účelnost a účinnost, a tím i pohodlí uživatelů, tak její energetickou náročnost.

Více

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Akce : XXX Objednavatel : XXX S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Vedoucí úkolu : XXX Vypracoval : XXX : XXX Archivní číslo : XXX UMĚLÉ OSVĚTLENÍ : Podklady pro výpočet umělého osvětlení :

Více

DEO1 Stavební světelná technikavybrané

DEO1 Stavební světelná technikavybrané DEO1 Stavební světelná technikavybrané stati ZÁKLADNÍ KRITÉRIA RIA SDRUŽEN ENÉHO OSVĚTLEN TLENÍ A METODY HODNOCENÍ Bošová - DEO1 Přednáška 4/4 SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ: - záměrné osvětlení vnitřního prostoru

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

3Q Project, a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové 500 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

3Q Project, a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové 500 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 3Q Project, a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové 500 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ČÁST D1 OSVĚTLENÍ SPECIFIKACE Zpracovatelé: Ing. arch.

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ

Praha, ČTK. REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Praha, ČTK REKONSTRUKCE 4. a 5. n.p. - OSVĚTLENÍ Zakázka: Praha, ČTK Rekonstrukce 4. a 5. n.p. - osvětlení Zadavatel: Ing. arch. Michal Sborwitz Projektant: ETNA, spol. s r.o., výhradní zastoupení iguzzini,

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá.

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. 2 Napřed zjistíme potřebný světelný tok pro celkové osvětlení místnosti. Mám

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1 - Svítidla

Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1 - Svítidla Revitalizace VO / Příloha č.1 1/5 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Revitalizace / rekonstrukce veřejného osvětlení Komplex opatření pro úspory nákladů na

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení.

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení. Úvod Dokumentace řeší prověření stávajícího stavu veřejného osvětlení a návrh řešení možných úspor. Součástí PD je návrh nového osvětlení, provedený dle řady ČSN EN 13201. Výběr tříd komunikace byl proveden

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 10. VYOBRAZENÍ 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku 1970 2. Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 51 3. Pohled na průčelí kostela se vstupním portálem 4. Detail

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16. ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

D.4 Venkovní osvětlení

D.4 Venkovní osvětlení Prvky 197. vytváří podmínky pro aktivity lidí ve venkovních prostorech v době bez denního světla a současně ovlivňuje vzhled i atmosféru městského prostředí. se používá v řadě aplikačních oblastí, zahrnujících:

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA

ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ NUČICE PŘÍSTAVBA Posouzení denního osvětlení Duben 2015 Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova 32, 250 73 Radonice Tel. 606 924 638, email: d.klepalova@seznam.cz IČ 76196046 MŠ a ZŠ Nučice Duben 2015 Přístavba

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D./ Praha VÝVOJ A TRENDY TRENDY V OSVĚTLOVÁNÍ : nové polovodičové světelné zdroje světelné zdroje; řízení osvětlení; napájení osvětlení; biodynamické účinky světla; mezopické vidění;

Více

Dostavba sportovní haly u ZŠ Černošice Mokropsy Vi. Studie zastínění, denního osvětlení a oslnění

Dostavba sportovní haly u ZŠ Černošice Mokropsy Vi. Studie zastínění, denního osvětlení a oslnění Zakázka číslo: 2012-008381-Vi Vypracoval: Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod číslem 1201682 číslo v deníku autorizované osoby: 0456 Studie zastínění, denního osvětlení

Více

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX Normy a vyhlášky NV č.361/2007 Sb. Kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci (se změnami:68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.) NV č.361/2007 Sb. stanovuje

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla vysokotlaký sodík

Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla vysokotlaký sodík 1/5 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Obměna nasvětlení komunikací městyse Nezamyslice Komplex opatření pro úspory nákladů na provoz VO - část 1a Svítidla

Více

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD INVESTOR - PROJEKČNÍ ATELIÉR AUTORSKÝ TÝM STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE ATELIÉR A91 HK s.r.o. ČESKOSLOVENSKÉ

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku

Osvětlovac. Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin. podle: A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku Dělení osvětlovacích soustav do 3 skupin podle: Osvětlovac tlovací soustavy umělého osvětlen A) Zdroje proudu a provozního účelu B) Soustředění světla C) Rozložení světelného toku A) Zdroje proudu a provozního

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

1) Bílá 4000K + UV (White 4000K + UV 380nm) v poměru W/UV 23:1 2) Červená - R (660nm) 3) Hluboká červená - FR (740nm)

1) Bílá 4000K + UV (White 4000K + UV 380nm) v poměru W/UV 23:1 2) Červená - R (660nm) 3) Hluboká červená - FR (740nm) 1) Technologie a spektrum 2) Skleníky a pěstební stoly 3) Závěsný systém a umístění svítidel 4) Požadované PAR hodnoty 5) Regulace a řízení osvětlení 6) Demontáž starého osvětlení 7) Obsah nabídky a další

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

ÚSPORA ENERGIE Díky tomu, že se osvětlení zapíná, jen když je potřeba, lze ušetřit až 98 % energie.

ÚSPORA ENERGIE Díky tomu, že se osvětlení zapíná, jen když je potřeba, lze ušetřit až 98 % energie. Příklad osvětlení zahrady a fasády SVĚTO SVĚTO ZAMEÁ BEZPEČÍ Majetek může být snadněji monitorován dvěma čidly pohybu. Již 2 čidla přítomnosti namontovaná na nárožích domu monitorují pozemek kolem domu

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15. ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory ver. 16.07 spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Protokol o provedených výpočtech.

Protokol o provedených výpočtech. Protokol o provedených výpočtech. Projekt Název Popis Poznámka Datum 5.5.2016 Adresa ZŠ Krásovy domky - chodba Krásovy domky 393 01 Pelhřimov Investor Společnost ZŠ Krásovy domky Kontaktní osoba Adresa

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 3, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum:. května 014 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení oslunění

Více

COBRA Light COB Technologie

COBRA Light COB Technologie RA Light Technologie Q-EL PRO s.r.o Tovární 121/10, 362 25 Nová Role výroba a vývoj světelných zdrojů kompletní dodávky veřejného osvětlení energetické posouzení světelných soustav projekty a revize elektrických

Více

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor.

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, 1766-1781 1. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 2a. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni přízemí.

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více