Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osram pozval vedení města k návštěvě firmy"

Transkript

1 Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav Navrátil navštívili minulou středu firmu Osram Bruntál, s.r.o. Průvodcem jim byl generální ředitel, Rakušan Robert Caban, a technický ředitel Ing. Vladimír Slezák. Hostitelé připravili prezentaci, které byl přítomen také finanční ředitel Osramu Oliver Neubrand. Osram dnes v Bruntále zaměstnává zhruba 1110 lidí, je velmi mladou fimou, průměrný věk zaměstnanců je 34 let. Pociťujeme trochu problém se sháněním pracovníků. Myslím, že už jsme zaměstnali většinu kvalifikovaných lidí z okolí. Potřebujeme speciální te- chnické profese, řekl R. Caban. Místostarosta Navrátil připomenul, že Bruntálu se podařilo, jako jedinému sedmnáctitisícovému městu v republice, stát se akademickým městem. Vysoká škola podnikání zde působí už třetím rokem. Zatím bezvýsledně, kvůli hledání sídla, probíhají jednání s další vysokou školou, Univerzitou Tomáše Bati. Ta je dle místostarosty připravena vyučovat obory podle konkrétní objednávky firem. Firma Osram působí ve městě od roku Při návštěvě se vedení města i firmy shodlo, že vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni a bude se dále rozvíjet. -dd- (Více v příštím ND) Bruntál uspěl s žádostí o dotaci na propagaci v cestovním ruchu Město Bruntál uspělo s projektem na podporu cestovního ruchu. Projekt v hodnotě půldruhého milionu korun pokryje z pětasedmdesáti procent dotace z fondů EU, patnácti procenty přispěje Moravskoslezský kraj a jen deset procent nákladů připadne na Město Bruntál. (Pokračování na str. 3) číslo 3 ročník XVIII Vychází 21. února Kč Mateřská škola u rybníka slaví třicetiny str. 8-9 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje, že k 1. lednu příštího roku zaniká platnost povolení k odběru a vypouštění vod. Upozornění se týká povolení vydaných do 31. prosince roku V Bruntále a okolí jsou takových stovky. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Platné povolení vodoprávního úřadu musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo Zlatá sobota na střeleckém Mistrovství České republiky Razovský kostelíček byl opraven str. 12 Na pozvání generálního ředitele firmy Osram Bruntál, s. r. o., Roberta Cabana (vpravo) si prohlédli provozy starosta Bruntálu Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav Navrátil. Na snímku je také překladatelka Katrin Vorreiter. Foto: dd- Pozor: Platnost mnoha vodoprávních povolení v letošním roce skončí Vynikající výsledky a tituly přivezli z Mistrovství České republiky vzduchových zbraních v Plzni 10. února sportovní střelci ze střeleckého klubu ASTRA Bruntál. Na základě celoročních výsledků se na mistrovství nominovalo sedm závodníků. Startovali ve čtyřech věkových kategoriích ve střelbě ze vzduchové pistole na vzdálenost deset metrů. Na snímku Martin Pecháček, Nela Ringová a Jindřich Dubový, kteří se stali mistry republiky. Foto -dd- (Více na str. 13) do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tedy lidé, kteří vodu odebírají k zalévání zahrádek či napájení drobného zvířectva nebo naopak vypouštějí odpadní vody z domovních čistíren, ale také podnikatelé například provozovatelé penzionů, myček aut, zemědělci, zahradníci, rybníkáři, provozovatelé koupališť, lyžařských areálů a další. Upozornění se netýká lidí, kteří mají povolenou studnu pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. (Pokračování na str. 3) Bruntál bude mít již brzy komunitní plán Příprava prvního návrhu komunitního plánu sociálních služeb pro město Bruntál se blíží do finále. Komunitní plán je plán rozvoje sociálních služeb, výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. (Pokračování na str. 2)

2 náš domov 2 Muzeum oslavuje Ze starostova diáře Starosta města Bruntálu Ing. Leoš Gregovský přijal v úterý 30. ledna zástupce České pošty, s. p. Projednal s nimi dosavadní spolupráci i náměty na další zlepšení spolupráce s Městem Bruntál, řeč byla rovněž o chodu obou bruntálských pošt. Při komunikaci s Českou poštou chce starosta také projednat otázku převodu Gabrielova domu do vlastnictví města. Ojedinělá výstava slovenských výtvarníků v zámku je součástí oslav 100 let Muzea v Bruntále. Na snímku Jozef Jankovič před svou plastikou, v pozadí ředitelka muzea Hana Ganrcarzová, fotograf Jindřich Štreit a výtvarnice Marie Fuliérová. Foto: -dd- Bruntál bude mít již brzy komunitní plán (Dokončení ze str. 1) Město Bruntál se do komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) zapojilo v roce 2003, od té doby pracují v rámci KPSS takzvané pracovní skupiny, které se věnují rozvoji a zkvalitňování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Zaměření napovídají názvy jednotlivých skupin: Senioři, Zdravotně postižení, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Menšiny a Děti, mládež, rodina. V následujících týdnech bude dokončen návrh komunitního 21. února 2007 plánu na roky 2007 a 2008, který projednají také orgány města. V dokumentu budou stanoveny cíle a opatření, které budou v následujících letech uplatňovány v sociální sféře. K návrh dokumentu se nyní podávají připomínky. Kdokoliv se může v období od pondělí 12. do pátku 23. února v rámci podávání připomínek a konzultací vyjádřit k návrhu komunitního plánu, připojit svou připomínku, doplnění či upřesnění, a to formou připomínkovacího formuláře. Návrh plánu a připomínko- vací formuláře jsou k dispozici v Městském úřadě v Bruntále, u koordinátorky komunitního plánování Renaty Rychlíkové, také na či U koordinátorky KPSS a na uvedených internetových adresách se případní zájemci o zapojení do připomínkovacího procesu dozví další podrobnosti. Neoznačený text na stránce a dále v listu: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu Bruntál Pozor: Platnost mnoha vodoprávních povolení letošním roce skončí (Pokračování ze str. 1) Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). Vzhledem k množství povolení, kterých se upozornění týká, je lepší nenechat vyřízení nového nebo prodloužení platnosti stávajícího povolení, na poslední chvíli - na vyřízení je potřeba určitý čas a předložení nezbytných podkladů. Žádost o nové povolení, popřípadě o prodloužení platnosti stávajícího povolení je nutno podat u vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností (v našem regionu městské úřady v Bruntále, Rýmařově, Krnově). Další informace se zájemci dozví na bezplatné informační lince , na internetové stránce Ministerstva zemědělství ČR www. Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami zanikpovoleni.cz, vydanými před kde si mohou stáhnout i potřebné doobčané Podnikatelé kumenty a formuláodběr podzemních vod ze studní odběr podzemních vod ze studní ře, nebo u přísluškromě odběrů pro individuální zásoného vodoprávního bování domácností pitnou vodou úřadu. Těm, kteří odebíodběr povrchových vod odběr povrchových vod rají povrchovou nez vodních toků z vodních toků bo podzemní vodu vypouštění odpadních vod vypouštění odpadních vod nebo kteří do těchto do vod povrchových do vod povrchových vod vypouští odpadní vodu bez uvedevypouštění odpadních vod vypouštění odpadních vod ného povolení, hrozí do vod podzemních do vod podzemních značné pokuty. Ve středu 31. ledna se starosta účastnil jednání Mikroregionu Slezská Harta v Moravskoslezském Kočově. Obce, které jsou členy mikroregionu, mají zájem o vstup Bruntálu do tohoto svazku obcí. Starosta Bruntálu svým kolegům z mikroregionu přislíbil další spolupráci. Ve stejný den starosta přijal zástupce zahraniční firmy zajímající se o možnosti podnikání v Bruntále. Přijeli taktéž představitelé agentury CzechInvest. Na pozvání starosty zavítali do Bruntálu dva významní zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) - náměstek hejtmana pro zdravotnictví Ing. Jiří Veverka a náměstek hejtmana pro sociální věci a kulturu Bc. Petr Adamec. Předmětem jejich návštěvy Bruntálu bylo mimo jiné setkání s vedením radnice a nemocnice a jejich zájem směřoval právě k otázce zdravotnictví ve městě. V pátek 9. února se Ing. Leoš Gregovský sešel s vedoucím bruntálského Konzultačního střediska Vysoké školy podnikání (VŠP), a.s., Ing. Pavlem Kolářem. Ten starostu informoval o fungování školy v Bruntále a také o možnostech budoucího rozšíření nabídky VŠP. Více informací z radnice, včetně usnesení orgánů města, najdete na internetových stránkách

3 náš domov února 2007 Bruntál uspěl s žádostí o dotaci na propagaci v cestovním ruchu (Pokračování ze str. 1) Projekt nese název Bruntálsko - místo mezi horami a vodou a má několik cílů. Zejména je to podpora cestovního ruchu nejen v samotném městě, ale také v jeho okolí, a dále rozvoj Bruntálu jako centra turistického ruchu pro oblast Hrubého i Nízkého Jeseníku a vodní nádrže Slezská Harta. Na základě požadavků návštěvníků regionu budou v rámci projektu vydány kvalitní propagační materiály zaměřené na turistické atraktivity regionu, histo- rické a kulturní památky, přírodní zajímavosti, ubytování, stravování a další služby a například také tipy na výlety. Jedním z výstupů bude nabídka speciálních pobytů, takzvané produktové balíčky, které návštěvníkům nabídnou ucelený program na víkend či týden pobytu na Bruntálsku. Bude také zpracována marketingová studie na podporu cestovního ruchu v regionu. Nové materiály budou nejen kvalitně graficky vyvedené, ale budou zpracované v tzv. jednotném komunikačním stylu. Znamená to, že budou zapadat do nabídky možností cestovního ruchu v rámci celého Moravskoslezského kraje. Bruntálsko tak má šanci sjednotit a dále posílit aktivity v cestovním ruchu. Na přípravě nových materiálů se budou podílet partneři projektu, kterými jsou Muzeum v Bruntále, Klub Za starý Bruntál, Spolek pro obnovu Uhlířského vrchu, bruntálský řezbář František Nedomlel a obce Staré Město a Moravskoslezský Kočov. Výzva občanům k zapůjčení fotografií i filmů Máte staré fotografie dokumentující akce ve Společenském domě? Zdravotní sestry se vzdělávaly Podhorská nemocnice, a. s., uspořádala 12. února seminář pro své všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní laboranty, ale také zdravotní sestry privátních lékařů, záchranné služby i jiných nemocnic. Tématem školení byla osobní odpovědnost, management znalosti a řešení mezilidských konfliktů. Přednášeli Petr Škrla a Magda Škrlová. Seminář byl ohodnocen třemi kreditními body jako vzdělávací program České asociace sester. Foto: -dd- Konference dává Jeseníkům naději Rekonstrukci Společenského domu v Bruntále bude zachycovat připravovaný dokumentární film. Myšlenka natočení filmu patří bruntálského podnikateli Vladimíru Jedličkovi, který jej bude z velké části financovat. Film pojme nejen probíhající rekonstrukci objektu, ale vrátí se také do historie. A tady přichází příležitost pro občany města, kteří se mohou podílet na vzniku filmu svými fotografiemi, filmovými či zvukovými záznamy. Společenský dům byl centrem mnoha významných událostí, v bruntálských domácnostech se určitě najde spousta fotek. Uvítáme každou pomoc. Předem všem děkuji, uvedl Vladimír Jedlička. Film se pak stane důležitým dokumentem pro budoucí generace. Zapůjčení fotografií mohou lidé konzultovat s autorem projektu v prodejně Dům barev v Chelčického ulici, tel.: nebo s panem Karlem Soukopem na tel.: (ta) Pozvánka na setkání Autorské čtení spisovatele Jana Buriana Městskou knihovnu Bruntál navštíví ve středu 28. února 2007 písničkář, básník, spisovatel, publicista, cestovatel a moderátor Jan Burian. Autorské čtení se uskuteční v 17 hod. v čítárně městské knihovny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Městská knihovna Bruntál Jeseníkům, jedné z hospodářsky slabých oblastí ČR, svítá nová naděje. Rozvoj cestovního ruchu ve všech obcích v oblasti Jeseníků a ne jenom v obcích vybraných si klade za cíl skupina odborníků, podnikatelů a starostů, kteří ve spolupráci s německou konzultační firmou Aixplan připravují novou strategii rozvoje oblasti. Úvodní studii rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách, Rychlebských horách a přilehlých oblastech zadal a z vlastních prostředků uhradil podnikatel Petr Czasch. Aixplan, zpracovatel studie, firma s mnohaletými zkušenostmi s realizací projektů rozvoje cestovního ruchu jako hospodářského odvětví v mnoha místech Evropy, vidí stejně jako pracovní skupina okolo Petra Czasche nyní hospodářsky slabou oblast řešeného území jako vysoce perspektivní. Smysluplným a koordinovaným rozvojem cestovního ruchu na bázi trvalé udržitelnosti zde může vzniknout až 10 tisíc trvalých pracovních míst. Již druhá konference Jeseníky v naději se bude konat února v Horním Městě. Cílem této konference bude shoda na směru a způsobu rozvoje oblasti a rozpracování závěrů studie v pracovních skupinách. (zr) ANKETA Postihlo vás letos nebo loni nějaké onemocnění dýchacích cest? Jak se chráníte? Jak se léčíte? Máte nějakou speciální metodu? Blanka Skřivánková, Ludvíkov Já mám na angínu speciální recept. Je to takový hokus pokus, dost drastická metoda, takže ji nebudu popisovat, ale mě pomohla poprvé před sedmi lety a zbavila jsem se angíny jednou provždy. Vyzkoušela jsem ji také na synovi, když měl horečky, a za dvanáct hodin byl fit. Josef Baláž, Bruntál Já už jsem dlouho nemocný nebyl. Mám asi zdravé jádro. A když cítím, že mi něco je, tak mi pomůže citron. Sním ho jeden až dva denně. Karel Vodička, Břidličná Zrovna jsem se dnes probudil trochu nachlazený. Ale horký čaj doma mám, slivovici a citron taky, takže to by asi mohlo stačit. Ivo Buček, 19 let, student Kromě obyčejné rýmy a ještě obyčejnějšího kašle nic. Jednou za 14 dní se osprchuju studenou vodou a jinak piju čaj a snažím se zapomenout, že jsem nemocný, protože všechno je to o psychice. Petr Skřivánek, učitel Nepostihlo. Zdravě jím - bůček, slanina, protože člověka žijícího v těchto klimatických podmínkách žádný salát nezachrání. A když už jsem nemocný, prostě ležím a nehýbu se a ležím a ležím a pokouším se číst. Speciální metoda, ovšem nad 18 let věku, je štamprle kvalitního destilátu. A samozřejmě nekouřit! Nevěřím žádnému očkování, protože imunitní systém se utváří od dětství a pro člověka není přirozená žádná chemie. -dd-, -amal-

4 náš domov února 2007 Je mu 47 let. Narodil se v Přerově, žil dlouho v Olomouci, do Bruntálu se přistěhoval v roce V komunálních volbách kandidoval za ODS. V zastupitelstvu pracuje už čtvrté volební období od roku Vystudoval Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze. Pracuje jako vedoucí územního pracoviště Bruntál Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě. Je ženatý, má dvě děti Jste už zkušeným komunálním politikem, co vás motivovalo, abyste se znovu ucházel o přízeň voličů? Kandidoval jsem už počtvrté. Rád pracuji v komunální politice. Pokud chcete ve svém okolí něco změnit k lepšímu, nestačí jen nadávat. Chci změnit v Bruntále celou řadu věcí, které pokládám za neuspokojivé a které trápí jistě nejen mne samotného. Nejlepší možností, jak toho dosáhnout, je aktivně pracovat v zastupitelstvu města. Díky složení zastupitelstva po posledních volbách máme docela velkou šanci, že se nám to může podařit. Členem rady města jste byl i v předminulém volebním období, v minulém jste byl zastupitelem. Jak nyní vnímáte radu města, můžete se pokusit o srovnání, případně sdělit vaše poznatky? Myslím, že je příliš brzy na nějaké srovnávání. Současné složení rady je pravicové, členové rady jsou vesměs odborníky v určitém oboru. Část členů rady je s prací rady města obeznámena, pracovali již v některé z minulých rad, naopak více než polovina radních jsou noví lidé s mnoha nápady a ideály. Pokud se podaří tyto rozdílné vklady skloubit, může tato rada pracovat velmi kvalitně a může pro město a jeho obyvatele hodně udělat. Byl jste předsedou dopravní komise, nyní se o ustavení tohoto poradního orgánu rady diskutuje. Přijal byste znovu tuto funkci? Co považujete v této oblasti ve městě za nejdůležitější? Představujeme nové zastupitele města MUDr. Petr Kopřivík - člen Rady města Bruntálu Pokud bude dopravní komise rady města ustavena, rád v ní budu opět pracovat. Prioritou současného vedení města je zatím zpracování integrovaného strategického plánu města jako jakéhosi základního rozvojového dokumentu. V rámci přípravy tohoto materiálu jsou ustaveny komise, které budou připravovat podklady a navrhovat jednotlivé cíle. V jedné z těchto komisí budu pracovat i já. Pokud se týká dopravních problémů ve městě, jsou dány jasné priority již dnes. Za prvé se jedná o vybudování obchvatu města (jeho severojižní části). To je však dlouhodobá záležitost. Proto je třeba urychleně řešit bezpečný průjezd městem, zejména úpravy některých křižovatek, realizovat úpravy, které zvýší bezpečnost chodců (například osvětlení přechodů pro chodce, přechody řízené semafory a podobně). S těmito pracemi se začalo již v minulých letech. No a posledním palčivým problémem v dopravě je katastrofální nedostatek parkovacích míst, hlavně na jednotlivých sídlištích. Proto chceme vybudovat řadu nových parkovacích stání hlavně v ulici Uhlířské, dále parkoviště v ulici Dělnické, rozšířit parkoviště za prodejnou Lesanka (Delvita) a v dalších lokalitách. Tady je třeba říci, že zlepšené možnosti parkování nebudou zadarmo. Parkovací plochy jsou navrženy místo některých ploch veřejné zeleně a při realizaci jednotlivých návrhů bude třeba pečlivě zvažovat rozsah zásahu do zelených ploch. Jiná cesta v Bruntále bohužel za- tím není reálná (parkovací domy, patrové garáže apod.), a to zejména z finančních důvodů. Proto jako kompenzační opatření by mělo následovat řešení ploch pro příměstskou rekreaci. Jaký máte názor na diskutované dopravní řešení křižovatky u rybníka? Jako člen zastupitelstva města a předseda dopravní komise z minulého období jsem obeznámen s celou problematikou. Původní návrh řešení zněl na kruhovou křižovatku. O budoucí výstavbě supermarketu se v té době nevědělo. Tehdejší stanovisko ředitelství silnic a dálnic ale znělo, že do roku 2013 se nepočítá s úpravami komunikace. My jsme chtěli situaci řešit co nejrychleji kvůli větší frakvenci nákladní dopravy po otevření hraničního přechodu u Bartultovic. Nakonec padlo rozhodnutí o instalaci světel. Při výstavbě supermarketu Kaufland vznikla další světelná křižovatka, proto bylo snahou města dosáhnout souběžné výstavby obou křižovatek. Bohužel kvůli průtahům při povolovacím řízení, které se táhne již několik měsíců, se současná realizace obou křižovatek nepodařila. K dnešnímu dni je zpracován projekt stavby, je vybrána dodavatelská firma a probíhá stavební řízení. Prostředky na realizaci světelné křižovatky jsou v rozpočtu města pro letošní rok. Jsem optimista a doufám, že realizace stavby by se mohla stihnout do konce června. Vnímám i znovu otevřenou diskusi o tom, zda křižovatku kruhovou nebo světelnou. Jsem ale přesvědčen o tom, že kdyby byla světelná křižovatka realizována v původně plánovaném termínu, žádná diskuse by nevznikla. Vzhledem ke stavu přípravy akce pokládám jednoznačně za výhodnější ji dokončit. Pokud bychom totiž přistoupili na jiné řešení, dostaneme se zpět na začátek, což by představovalo další časovou ztrátu a zbytečné výdaje z rozpočtu města. Který z problémů města se vám jeví jako nejžhavější? Problémů ve městě je celá řada. Patří mezi ně jistě řešení dopravy nebo nedostatek ploch pro individuální výstavbu rodinných domů. Bruntál potřebuje konečně nový hřbitov, je třeba zahájit dostavbu městského centra. Konečnou podobu by měl dostat areál nemocnice včetně stabilizace zdravotnických služeb. Katastrofální je stav sportovišť ve městě, v rámci optimalizace školských zařízení bude nutno přizpůsobit jejich počet a vybavení úbytku dětí, je třeba se zaměřit na síť sociálních zařízení, vyřešit tzv. problémové lokality, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Důležité bude stanovení priorit města pro současné volební období a v dalším výhledu. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl osobně během svého působení ve funkci radního dosáhnout? Rád bych, aby rada města fungovala dobře, aby se nám podařilo vyřešit ke spokojenosti občanů co nejvíce problémů. Četl jsem v tisku, že město Bruntál bývá hodnoceno jako jedno z nejhorších, pokud jde o kvalitu života jeho obyvatel. Chtěl bych, aby se to změnilo. Čemu se rád věnujete ve volném čase? Jak relaxujete? Co čtete? Volného času teď mnoho nemám. Přesto velmi rád chodím například na houby, baví mě fotografování a poslouchám rád country hudbu. Kromě odborné literatury čtu rád detektivky, literaturu faktu nebo různé encyklopedie. Relaxuji například při práci na zahrádce. Děkuji -dd-

5 náš domov února 2007 Z archivu je centrální spisovna Dokumenty úřadu jsou uloženy v lepších podmínkách V průběhu letošního ledna došlo ke dříve plánovanému přestěhování archivních materiálů, které jsou produktem činnosti městského úřadu minulých let. Ze suterénních prostor na náměstí Míru 8 byly přesunuty do budovy nynějšího sídla Městského úřadu Bruntál, v Nádražní ulici č. 20. Podle platné legislativy je správným označením místa, kde se dokumenty ukládají, třídí a zpracovávají, Centrální spisovna. Hlavním impulsem pro přemístění spisových dokumentů bylo kulturnější pracovní prostředí pro pracovnici Centrální spisovny, možnost využití počítačového napojení při zpracování archívní agendy a v neposlední řadě též lepší dosažitelnost dokumentů pro pracovníky úřadu a občany, kteří navštíví městský úřad i za jiným účelem. Pracovnice centrální spisovny zodpovídá za dodržování zásad, které jsou zakotveny ve Spisovém a skartačním řádu Městského úřadu Bruntál, to znamená, že o dokumenty pečuje až do doby uplynutí jednotlivých úložních lhůt a pak dokumenty, ve spolupráci se Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově, předá ke konečné archivaci nebo zajistí jejich skartování. Občané se s případnými požadavky na vyhledání archivních materiálů městského úřadu mohou obrátit na pracovnice podatelny městského úřadu, které jim službu zprostředkují a zajistí vyhledání příslušného dokumentu. Odbor vnitřních věcí, Městského úřadu Bruntál Pracovnice Městského úřadu Bruntál Martina Andruščáková zakládá nové dokumenty do centrální spisovny. Foto: -dd- Nová soutěž pro fotografy Neobvyklá zima možná přinesla i neobvyklé zážitky. Proto redakce Náš domov vyhlašuje fotosoutěž s názvem Taková byla letošní zima. Pravidla soutěže zůstávají nezměněna. Každý autor pošle maximálně pět snímků, nejlépe elektronickou poštou na adresu: případně: Redakce Náš domov, Nádražní 20, Bruntál. Uzávěrka soutěže bude 19. března Redakce Vzdělávací kurz - Internet pro ženy Pro ženy, které se chtějí zdokonalit v práci s výpočetní technikou, připravila Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Institutem komunitního rozvoje v Ostravě vzdělávací kurzy. Jsou určeny dlouhodobě nezaměstnaným ženám, matkám s malými dětmi, začínající podnikatelkám a ženám v předdůchodovém věku, které se vracejí na trh práce. Projekt, jehož se v rámci severní Moravy účastní celkem 480 žen, v březnu a dubnu pokračuje v Bruntále. Jednodenní kurzy se konají vždy od 15 do 19 hodin a jsou rozděleny pro začátečnice i pokročilé. Celý projekt je hrazen z Evropské unie a českého státního rozpočtu. Pro zájemkyně je určena informační schůzka, která se koná 28. února v 15 hodin v bruntálském Kulturním středisku v Dukelské ulici. Bližší informace lze získat také v Institutu komunitního rozvoje v Ostravě, tel.: , nebo em: (IKR) Důchodce uvěřil mužům, ti ho okradli o všechny peníze I přes opakovaná upozornění, aby senioři nepouštěli domů cizí lidi a nevěřili různým osobám vydávajícím se za obchodníky, jednatele či zástupce energetických společností, došlo k dalšímu okradení důchodce krátce po poledni 10. února v Janovicích. Do neuzamčeného domku osmdesátiletého muže vstoupil elegantně oblečený pár - muž ve věku kolem 30 let, vysoký asi 180 cm a žena drobné postavy ve věku kolem 25 let, vysoká cm, bruneta. Muž vešel až do pokoje k majiteli domu, který v té době spal. Řekl důchodci, že je zaměstnanec ČEZ a přišel mu vrátit přeplatek za elektřinu tři tisíce korun, ale bohužel má pouze pětitisícovou bankovku a žádá zpět dva tisíce. Důchodce tedy vstal a z psacího stolu v pokoji vytáhl příruční pokladnu. Požadovanou částku vrátil a pětitisíco- vou bankovku strčil do pokladny zpátky. Pak oba vešli na chodbu, kde čekala žena a ta majitele domu pod záminkou zjištění kolik má televizorů a jestli je může vidět, odlákala dále do patra domu. Nestřeženého okamžiku zřejmě využil její komplic a z psacího stolu vzal pokladnu i s klíči. V pokladně měl důchodce 21 tisíc korun, čtyři peněženky a vkladní knížku. (ta)

6 náš domov února 2007 Policejní zprávy Při kontrole byli řidiči i strážníci spokojeni Strážníci Městské policie Bruntál prováděli v pondělí 12. února dopoledne dopravně-bezpečnostní akci, zaměřenou na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti. Na výpadovce směrem na Opavu zastavili na dvacet aut a s výsledkem mohli být všichni spokojeni - ani v jednom případě nedošlo k porušení dopravních předpisů. Za příkladné dodržování předpisů dostali všichni motoristé prostřednictvím strážníků malý dárek od BESIPu. (jo) Neuklidil po psu, dostal pokutu Nájemníci z ulice ČSA poslali Městské policii Bruntál stížnost na muže, který nechává venčit svého psa v okolí jejich domu, přičemž pes v nemalé míře znečišťuje prostranství exkrementy. Strážníci na místě zjistili, že stížnost nájemníků je odůvodněná a poté, co zjistili svědky, kontaktovali majitele psa, kterému uložili uklidit znečištěné prostranství a zaplatit dvě stě korun pokuty. (jo) Úsměv na tváři městského strážníka signalizuje, že kontrola proběhla bez výhrad. Foto: Městská policie Bruntál Na Bruntálsku policisté do 7. února už desetkrát vykázali násilné osoby z bytu v souvislosti s domácím násilím. Poprvé policisté zakročovali ne proti manželovi či druhovi, ale proti osmdvacetiletému synovi oznamovatelky. Řešili případ, kdy v by- krátce Děti nepřišly ze školy, pátrali po nich policisté Ve stejný den po osmé hodině večerní strážníci pomáhali Policii ČR při pátrání po dvou pohřešovaných dětech. Ty se nevrátily ze školy domů, a tak strážníci prověřovali různá místa, kde by se děti mohly zdržovat - například zimní stadion, skate a in-line areál a další místa. Pátrání bylo odvoláno v devět večer, kdy rodiče oznámili, že se děti vrátily domů. Místo školy si děti našly jinou zábavu Hlídka městské policie spatřila v úterý 6. února dopoledne v Jezdecké ulici tři děti ve věku 12 až 16 let, jak tlučou o zem elektromotorem a snaží se jej zbavit plastových součástí. Při Bezdomovci, značně podnapilí lidé a zloději v obchodech zaměstnávali ve druhém únorovém týdnu strážníky Městské policie Bruntál. V pondělí 5. února v hodin dostali strážníci oznámení, že v horních patrech domu Dlouhá 26, ve společných prostorách, se usídlila podivná individua. Městští poli- Za týrání matky byl muž vykázán na deset dní z bytu tě na Bruntálsku podezřelý muž matku nejdříve v noci ze 7. na 8. února psychicky týral, budil ji a když šla na balkon, zavřel ji tam a nechtěl ji pustit dovnitř. Nutil ji, aby prosila a plakala. Matku nakonec i fyzicky napadl. Jelikož jednal pod vlivem alkoholu, kontrole strážníci zjistili, že část trojice je školou povinná. Děti argumentovaly tím, že přijely z Olomouce, ještě nejsou v žádné místní škole nahlášeny, takže do školy zatím nemusí. Strážníci o celé věci bezprostředně informovali sociální pracovníky. Asistovali při soudním vyklizení bytu Hospodářská správa města Bruntálu požádala strážníky o asistenci při soudně nařízeném vyklizení bytu v Rýmařovské ulici. Vystěhování probíhalo ve čtvrtek 8. února od 7.50 hod. Psa vytáhli hasiči z odpadní roury O pomoc požádal strážníky muž, kterému spadl 9. února pes do odpadní roury v Lidické ulici. Strážníci kontaktovali hasiče, kteří psa vytáhli a předali jej majiteli. Týž den narazili strážníci na volně pobíhajícího psa - bílého křížence, na náměstí Míru. Jelikož v okolí nebyl majitel, strážníci zvíře odchytili. Pak majitele zjistili a vyzvali jej, aby si psa vyzvedl. Při převzetí zaplatil dvě stě korun pokuty. Vloupání do Open Housu v Bruntále K vloupání došlo do sídla Open House v Bruntále v ulici Dr. Edvarda Beneše. Pachatel využil večer 8. února klíčů, které nedávno odcizil, a dostal se s jejich užitím do objektu. V prvním poschodí, kde je informační centrum s internetem vybavené šesti počítači, ukradl dva počítače rok staré. Sdružení vznikla škoda za celkem Kč. cisté na místě našli dva podnapilé bezdomovce, které z domu vykázali. Další bezdomovec se ubytoval ve společných prostorách (pod schody) paneláku, tentokrát v Jaselské ulici. Městské policii to oznámili obyvatelé domu 9. února hodinu před půlnocí a strážníci bezdomovce zanedlouho vyvedli ven. na mamince se násilí dopouští opakovaně, choval se agresivně i k policistům a matce dále vyhrožoval, byl zadržen, převezen na záchytku do Opavy a na deset dnů vykázán z domu. Bylo mu naměřeno 1,22 promile alkoholu. (ta) Krádež zjistili zaměstnanci až při přípravě na odpolední provoz dne 9. února. Lyže mizí ze sklepních kójí Vzhledem k počasí na Bruntálsku letos policie mimořádně neregistruje v lyžařských oblastech žádné krádeže lyží, zatímco v předchozích letech to ve stejném období už bývala celá řada případů. Přesto návštěvníkům hor policie doporučuje mít svou výbavu řádně pod dozorem. Lyže totiž letos nemizí přímo v lyžařských střediscích, nýbrž ze sklepních kójí. Dva takové případy byly zaznamenány v minulých dnech v Rýmařově a v Krnově, kdy majitelům byly ukradeny lyže za 19 a 12 tisíc korun. (jo, ta) Bezdomovci zabydleli společné prostory domů, strážníci je museli vykázat Tři děti ve věku jedenáct až třináct let se 5. února v podvečer pokusily o krádež v Kauflandu. Nepozorovaně a bez zaplacení si chtěly odnést fixy a sladkosti dohromady za 105 korun. Strážníci děti zavezli rodičům a o počínání jejich ratolestí informovali odbor sociálních věcí. (ta)

7 náš domov února 2007 Komunitní plánování sociálních služeb Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Bruntál Adresa: Dukelská 2, Bruntál, tel.: , Zřizovatel: CZP MSK je sdružením právnických osob (zakladatelů), kterými jsou: - Národní rada zdravotně postižených ČR, Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Komu jsou služby určeny: - všem zdravotně postiženým bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných občanských sdruženích Poskytujeme tyto služby: - sociálně právní poradenství - všeobecná právní poradna (ve spolupráci s externími odborníky) - poradenství při výběru kompenzačních pomůcek - pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť - informace o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytek, kurzech, Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? Zajímá vás nový zákon o sociálních službách? Vyřizujete si příspěvek na péči? Budete uzavírat Smlouvu o poskytování sociální služby? Víte, že od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách? Víte, že každý obyvatel domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, každý uživatel pečovatelské služby, osobní asistence a dalších služeb bude muset se svým poskytovatelem uzavřít speciální smlouvu? Pomůžeme vám při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby, poradíme jak postupovat při jednání s poskytovatelem služby a upozorníme na úskalí, která Smlouva pro vás může přinášet! Jste-li senior, občan se zdravotním postižením nebo kdokoliv, kdo užívá sociální služby, neváhejte a kontaktujte nás na výše uvedených kontaktech. o rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravotně postižené - pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob - přednášková a lektorská činnost - terénní práce Poskytované úkony: - sepisování žádostí a odvolání, doprovod na úřady - návštěvy v bytech osob s ome- Od 1. ledna v kraji fungují dvě intervenční centra Ilustrační foto: ČTK Dvě intervenční centra pro ochranu osob ohrožených domácím násilím zřídil od ledna Moravskoslezský kraj v Ostravě. Služby zajistí zavedené neziskové organizace. Od 1. ledna platí nové zákony pro oblast tzv. domácího násilí a výrazně se tak zlepšují možnosti ohrožených osob bránit se násilí, zvyšují se pravomoci policie - agresora může vykázat ze společného bytu a zakázat mu tam na 10 dnů přístup. Musí pak o tom informovat příslušné intervenční krajské centrum, které osobě ohrožené poskytne bezprostředně pomoc: psychologickou i sociální. Pomoc může být dle situace ambulantní, ale ohroženým zprostředkuje intervenční centrum podle potřeby zenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji nemohou zajistit. Telefonický kontakt: Každou středu od 8,00-17,00 h. První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 8,00-12,00 h. Osobní kontakt: Rádi vás přivítáme každou středu od 8,00-17, 00 h První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 8,00-12,00 h. Ilustrační foto: Renata Rychlíková také azylové ubytování. Kraje v té souvislosti zřizují tzv. intervenční centra pro ohrožené osoby. V Moravskoslezském kraji už podobné služby fungují, spolehlivě je zajišťují neziskové organizace, a proto krajský úřad dohodl se dvěma z nich ty tedy budou centra provozovat. Bílý kruh bezpečí zajišťuje služby pro okresy Ostrava, Opava a Nový Jičín v DONA Centru v Ostravě. Slezská diakonie pak ošetřuje oblast Karvinska, Frýdecko - Místecka a Bruntálska, intervenční centrum má také v Ostravě, vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Jiří Hrček. (RR)

8 náš domov února 2007 Mateřská škola U Ry Neoddělitelnou součástí moderní historie našeho města je mateřská škola U Rybníka (donedávna Dělnická). Prošly jí stovky dětí z Bruntálu a blízkého okolí a na další děti mateřská škola čeká. Letošní rok je pro školu jubilejní. Takto se ve školce měly děti v 70. letech Slavnostní zahájení provozu v roce Areál školní zahrady tehdy Interiér školní třídy v roce 1977 Počátky: Polovina učitelek byla nekvalifikovaných Před třiceti lety, přesně 24. března roku 1977 byl slavnostně zahájen provoz 10. bruntálské mateřské školy, MŠ Dělnická. Škola měla tři pavilony po dvou třídách. Zpočátku byla polovina učitelek nekvalifikovaných a nestabilita pedagogického sboru byla poznamenána skutečností, že hodně učitelek odcházelo na mateřskou dovolenou. Ve třídách bylo zapsáno 35 dětí. Na pavilonu C byly děti tříleté, na pavilonu A děti čtyř až pětileté a na pavilonu B předškoláci. Po ukončení školního roku přecházely na jiný pavilon. Školní jídelna zajišťovala dovoz stravy do tří vesnických mateřských škol (Valšov, Moravskoslezský Kočov, Mezina). Až v roce 1981 byla dokončena zahrada a předána do užívání. Při škole pracovalo SRPŠ, děti se zapojovaly do různých akcí - akademie mateřských škol, vítání občánků, vystoupení pro důchodce, soutěže. Nad školou měly patronát bruntálské podniky - ZNZ a Rudné doly. Učitelky pracovaly podle Programu výchovně vzdělávací práce, což byl závazný program se stanoveným obsahem a metodami práce. Učitelky vedl ke konzumentskému přístupu svými jednotnými normami. Více prostoru pro individuální přístup K výrazným změnám docházelo od počátku 90. let. V souvislosti s novým zákonem o státní správě a samosprávě ve školství a vyhláškou o mateřských školách konečně došlo ke snížení počtu dětí ve třídě na 20. Začaly se objevovat transformační projekty a návrhy na vnitřní reformu školy. Toto období nabídlo možnost využít vlastní profesní kompetence a uplatnit tvořivý přístup při přípravě vlastního vzdělávacího programu. Denní režim se uvolnil, bylo více prostoru pro individuální přístup k dětem. Pedagogický tým se stabilizoval, kvalifikační předpoklady splňovaly všechny pedagogické pracovnice. Aktivně se zapojovaly do dalšího vzdělávání a zvyšovaly své odborné znalosti. Rovněž školní zahrada doznala velkých změn - bylo vysázeno na 200 stromků, vybudováno fotbalové hřiště, instalovány zahradní stoly, lavice a dřevěné domečky. V roce 1994 byla provedena generální oprava střechy. Právní subjektivita - další rozvoj S rokem 1995 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, která umožnila ředitelce školy větší rozhodovací pravomoc v oblasti pracovně právních vztahů i v hospodaření školy. Tato změna se brzy projevila taktéž v úrovni zajištění správy a údržby budovy a zahrady školy. Během několika let byl proveden nástřik fasády, nátěry oken, výměna oplocení, zahrada byla vybavena dřevěnými sestavami, pergolami u pískovišť, byl opraven bazén,vyměněna dla- Oslavy výročí založení školy proběhnou v březnu Program oslav: Vchod do MŠ při zahájení jejího provozu před třiceti lety Čtvrtek 22. března 2007 od hod. - školní akademie v Městském divadle v Bruntále Pátek 23. března 2007 od hod do hod. - prostory mateřské školy budou otevřeny veřejnosti. Srdečně zveme touto cestou všechny bývalé, současné i budoucí žáčky a rodiče k prohlídce naší malebné školičky. K nahlédnutí bude i album a kronika. Jestlipak se tam poznáte? Pátek 23. března 2007 od hod. - setkání pozvaných hostů v mateřské škole Na internetových stránkách školy (http://msurybnika.unas.cz) budou v průběhu března zveřejněny fotografie celé historie mateřské školy.

9 náš domov 9 ybníka slaví třicetiny žba, zastřešeny vstupy na pavilony, rekonstruována školní jídelna, šatny zaměstnanců, úklidové komory, sklad prádla, terasy atd. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami a hračkami. Od října 1993 se vybírá tzv. školné ve výši 200,- Kč za měsíc. Škola pořádá spoustu mimoškolních akcí, jejichž vysoká úroveň jí zajistila dobré jméno mezi širokou rodičovskou veřejností a o děti není v současné době nouze. Výše školného se změnilo pro děti s celodenní docházkou od 1. ledna 2005 na 250,- Kč měsíčně, kdy se mateřská škola stala součástí vzdělávací soustavy České republiky. Děti 5-6 leté nebo s odloženou školní docházkou jsou od plateb osvobozeny. 31. ledna 1996 byla mateřská škola zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školních zařízení (školský rejstřík). V roce 1999 byly jednotlivé třídy pojmenovány - Kuřátka, Myšky, Čertíci, Vrabčáci, Sluníčka a Berušky. Vlastní vzdělávací program První roky nového tisíciletí poznamenala reforma veřejné správy. Škola začala vytvářet novou koncepci. Nebyla to cesta jednoduchá, chyběl programový materiál, který by reflektoval nové demokratické principy, zásady a tendence výchovně vzdělávacího procesu v MŠ. Povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání stanovil až rámcový vzdělávací program pro mateřské školy. V současné době má mateřská škola čtyřletou zkušenost s vlastním školním vzdělávacím programem, jehož hlavním záměrem je, aby děti - i přes velmi malou životní zkušenost - pochopily, že příroda je krásná, že ji potřebujeme k životu, a proto ji musíme chránit. Kromě povinného vzdělávacího obsahu nabízí škola dětem a jejich rodičům mimoškolní aktivity - podzimní zahradní slavnost, pouštění draků, mikulášské a vánoční besídky, stavění ze sněhu, velikonoční zdobení, jarní besídky, oslavu dně dětí, výlety, rozloučení se školáky, informativní schůzky pro nové rodiče, den otevřených dveří. Po celý rok předškoláci chodí cvičit do tělocvičny základní školy Cihelní, tancují se Stonožkou, účastní se soutěží a akcí pro předškolní děti, vybrané děti pískají na flétnu. Ve škole pomáhá při nápravě řeči externí logopedická asistentka. Ostatní zaměstnanci školy se velkou měrou podílejí na bezproblémovém chodu zařízení. Nejen, že mají příkladný přístup k dětem, ale ochotně se zapojují do pořádání mimoškolních akcí a snaží se přispět k dobrému jménu a prezentaci školy na veřejnosti. Od je oficiální název: Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3. Zřizovatelem školy je Město Bruntál. Díky jeho partnerskému přístupu, podpoře a zájmu o dobře fungující školská zařízení na území města Bruntál můžeme vytvořit pro naše děti pěkné a důstojné prostředí. Přejme naší školce do dalších let, aby si udržela vysokou naplněnost a kvalitu. Ať je místem šťastných a veselých dětí a spokojených rodičů. Jaroslava Fidlerová, ředitelka MŠ U Rybníka Bruntál a takto dnes. a školní zahrada dnes. a v současnosti. Fota na stránce jsou z archivu MŠ U Rybníka a dnešní podoba vchodu. 21. února 2007

10 náš domov února 2007 Nepřízeň počasí tentokrát vůbec nemusela vadit dětem, které se rozhodly zpříjemnit si prázdninové odpoledne návštěvou maškarního karnevalu. Ten pro děti zorganizovalo sdružení rodičů a přátel školy Čtyřlístek, pracující při základní škole v Bruntále, Cihelní 6. Karneval nenavštívilo tolik dětí jako v loňském roce, dost jich mezitím onemocnělo chřipkou, ale přesto se bylo na co dívat. Pestrý program byl lákadlem nejen pro děti samotné, ale také pro jejich rodiče či prarodiče. Odpoledne plné soutěží a her jistě splnilo očekávání malých nedočkavců v maskách. Se soutěžemi pomohli sdružení instruktoři DDM Bruntál. Hudbu zajistil pan Chrvala. Zapojily se také maminky dětí, které se postaraly o občerstvení. Chvilky odpočinku vyplnilo divadlo Magnet s připravenou pohádkou. Milým zpestřením celého programu bylo taneční vystoupení Pavlínky Koutecké a jejího partnera Martina Vrby. V průběhu akce se prodávaly losy do tomboly. Ta byla letos opravdu velmi pestrá a bohatá. Vyvrcholením bylo předání pamětního diplomu nejzdařilejším maskám. A těch se sešlo nepřeberné množství. Vychovatelka ŠD a jednatelka výboru, Iveta Kašpaříková Madam Sylvie zve k předpovědi Chcete se dozvědět odpovědi na své otázky ohledně budoucnosti? Jste tedy srdečně zváni na výklad Madam Sylvie konaný dne 10. března 2007 v Mezině v Penzionu u Janečků (bývalý obchod). Cena za výklad Kč/os. Madam Sylvie poskytne parapsychologické poradenství prostřednictvím osmého divu světa KNIHY PRO- MĚN - poradenství v otázkách života, příbuzenských vztahů apod. Bližší informace včetně přihlášení získáte na OÚ Mezina, tel.: u paní Slovákové. Vzhledem k časové náročnosti je přihlášení nezbytné, Tel: Při maškarním karnevalu děti soutěžily Nedoplatek za vodu celkem přes milion korun V roce 2005 dodávaly pitnou vodu v našem městě společnosti: Brvos Bruntál, s. r. o., v prvním pololetí a VaK Bruntál, a. s., ve druhém pololetí, kdy jsme platili za kubík vody ceny kalkulační (plánované). Ve smylu zákona č. 274/2001 Sb. 36 provedly společnosti do vyúčtování, které zveřejnily. Za odběratele Společenství vlastníků bytových jednotek ČSA 5 a 7 Bruntál jsem provedl kontrolu zveřejněného vyúčtování. Zjistil jsem, že odběratelé zaplatili celkem společnosti Brvos za fakturovanou vodu, vzhledem ke kalkulaci o 1 mil. 289 tisíc Kč méně, což činí nedoplatek za kubík 1,20 Kč. Propočet je správný ovšem pokud společnost má ve skutečných úplných vlastních nákladech řádně zaúčtovány pouze náklady ekonomicky oprávněné dle zákona o cenách. Jako odběratelé nemáme právo kontroly účetnictví, proto nejsme schopni odborně se vyjádřit k nedoplatku. Podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. je oprávněno provádět cenovou kontrolu Finanční ředitelství v Ostravě. Podle právní normy nedoplatek může, ale nemusí dodavatel vyúčtovat, proto chtěl jednatel společnosti Brvos ing. Cupák jednat na valné hromadě se společníky, kterými jsou obce Bruntál, Rýmařov, Leskovec nad Moravicí, Milovice nad Opavou, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Huzová, Ryžoviště a Moravskoslezský Kočov. Jsou podílníky, neboť splatily společnosti Brvos, s. r. o., Z redakční pošty Na karnevaly se děti vždy těší. Odpoledne se vydařilo také v ZŠ Cihelní. Nejen všem členům výboru sdružení Čtyřlístek, ale také obětavým maminkám, instruktorům DDM a pomáhajícím děvčatům patří dík za vydařenou akci. Foto: archiv školy Jídelna v Moravolenu končí? Nejsem jediná, která je velmi spokojená s jídelnou v objektu bývalého Moravolenu. Nedávno jsem se dověděla, že v březnu jídelna končí a údajně zde budou prodávat Vietnamci textil atd. Domnívám se, že v našem městě je podobných prodejen až příliš a není třeba dalších. Ve zmíněné jídelně se stravují pracující z blízkých objektů 75 procent základního kapitálu. Společnost vznikla v roce Jak ovlivňovali společníci hospodaření? Necítí odpovědnost, že odběratelé platili v roce 2005 za kubík pitné vody 33,50 Kč? Při kontrole vyúčtování zveřejněného společností VaK, a. s., jsem zjistil, že vykázaný nedoplatek 0,04 Kč/m 3 je chybný, neboť byla porušena právní norma. Podle mého propočtu vznikl přeplatek 0,43 Kč/m 3, což jsem zdůvodnil společnosti VaK a žádal o jeho vrácení. Ředitel společnosti VaK mi odpověděl: Naše společnost dospěla k závěru, že náklady spojené s vrácením přeplatku ve výši 0,43 Kč/m 3 by byly vyšší než částka, kterou bychom odběratelům vrátili. Představenstvo společnosti rozhodlo, že VaK i mnoho důchodců. My ženy - důchodkyně si už nějak poradíme, nebo si budeme vařit doma. Ale chodí tam mnoho důchodců - mužů, a kam budou chodit ti pracující? To se skutečně nedbá na potřeby občanů a všemu vládnou jen peníze? Moc by mě zajímalo vysvětlení orgánů, které to schválily. Eva Lapčíková, Bruntál Bruntál, a. s., využije získané finanční prostředky na doplnění potřebného provozního majetku a zařízení. Co si máme jako odběratelé myslet o úrovni znalostí problematiky na úseku veřejných vodovodů u členů představenstva, dozorčí rady i ředitele, když rozhodují o přeplatku, ale ve vyúčtování uvedli nedoplatek? Podal jsem podnět na Finanční ředitelství. Jako odběratelé jsme nyní závislí na výsledku kontroly Finančního ředitelství. Pokud zjistí, že Brvos získal úhradou nedoplatku majetkový prospěch, máme jako odběratelé nárok na jeho vrácení. Jestli potvrdí, že Vak měl vykázat přeplatek, je povinen ho odběratelům vrátit. Jaroslav Sekanina, Bruntál

11 náš domov února 2007 Oslava 100 let muzea začíná, je připravena řada akcí V letošním roce slaví Muzeum v Bruntále sto let od svého založení. V roce 1907 se po devíti letech příprav a plánování sešla první schůze budoucího správního výboru Městského muzea v Bruntále. Dne 19. ledna 1907 zvolením předsednictva muzejního výboru byla činnost muzea prohlášena za zahájenou. Ještě dalších osm let si musela instituce počkat na vlastní budovu. Nejprve muzeum sídlilo v zapůjčených prostorách piaristického gymnázia. Do povědomí občanů se hlouběji zapsalo poté, co se veřejně představilo jako jeden z vystavovatelů velké živnostensko - průmyslové výstavy 700 let města Bruntálu ve dvou učebnách reálného gymnázia v roce První sídlo v Gabrielově domě Uplynuly dva roky a muzeum mohlo začít vystavovat ve vlastním objektu. V listopadu 1915 byl zahájen provoz ve čtrnácti místnostech Gabrielova domu. Muzeum mělo stanovy, kurátora a začalo systematicky budovat své sbírky. V prvních deseti letech existence získalo na 2400 sbírkových předmětů, přijímalo návštěvníky v pevně stanovených návštěvních hodinách a pořádalo výstavy. Ty menší v prostorách vlastního muzea, ty významnější a rozsáhlejší v sále hasičské zbrojnice. Muzeum se stalo členem Spolku německých muzeí v Československé republice. Ve 30. a 40. letech dosáhl sbírkový fond městského muzea asi 6000 předmětů, které byly expozičně uspořádány do tématických celků (tkalcovská jizba, zbraně, památky města, řemesla a podobně). Bohaté fondy historie Od počátku 60. let 20 století, kdy muzeum získalo stálé profesionální pracovníky, začala vznikat jednotlivá odborná pracoviště. Muzeum navíc postupně převzalo do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese - zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích. Všechny tyto objekty jsou v současnosti přístupné veřejnosti. Muzeum v Bruntále dnes spravuje díky své dlouhé historii rozsáhlé a bohaté fondy umění, historie, archeologie, etnografie, lesnictví a přírodovědné fondy zoologie, botaniky, entomologie a geologie. Ve své sběratelské činnosti pokračuje muzeum dodnes, kdy stále doplňuje své sbírky představující řemeslnou výrobu, každodenní život našich předků i nedávnou minulost našeho regionu. V rámci oslav stého výročí založení připravují pracovníci Muzea v Bruntále v květnu pro veřejnost rozsáhlou výstavu, která umožní netradiční pohled na barevný kaleidoskop střípků ze kterých se skládá nejen historie, ale i současnost muzejního života. (KaJaK) Příspěvek čtenáře k názorům na dopravní řešení křižovatky u rybníka Vážená redakce, dovolte mi, abych se jako pravidelný čtenář vašeho periodika i jako obyvatel města Bruntálu vyjádřil k názorovému střetu představitelů našeho města, pánů Ing. Luďka Šarmana, JUDr. Viléma Urbiše, Miloslava Petrů a na druhé straně pana Bc. Stanislava Navrátila, týkajícího se řešení křižovatky I/45 s ulicí Květnou a Zeyerovou u Kobylího rybníka. O názorové nejednotě mezi představiteli našeho města na danou problematiku vím již velmi dlouho, ale od samého počátku jsem zcela přesvědčen o správnosti rozhodnutí, které obhajuje pan Bc. Stanislav Navrátil. Nesouhlasím s názory, že instalace světelných křižovatek v Bruntále jsou protichůdným procesem a že světelné křižovatky jsou překonané kruhovými objezdy. Jde mi především o bez- pečnost chodců, kterých je v městském provozu vždy dost, a domnívám se, že neexistuje z tohoto pohledu bezpečnější řešení, než je právě instalace světelných křižovatek. Dle mého názoru jsou kruhové křižovatky vhodné jedině na okraje měst nebo mimo města tam, kde není velký pohyb chodců. Sám často navštěvuji naše sousední město Krnov, kde existují v centru města již tři kruhové objezdy a z vlastní zkušenosti proto vím, že bezpečnostní situaci chodců řeší takové křižovatky zcela minimálně. Potvrzením mé úvahy byla i skutečnost, že v místním tisku byla kruhová křižovatka v Krnově v Revoluční ulici poblíž autobusového nádraží a hypermarketu Hypernova označena za jedno z nejrizikovějších dopravních míst ve městě. Stejně tak nezastávám ani názor, že provoz na kruhových křižovatkách je plynulejší a bezpečnější pro řidiče a že snižuje emise zplodin při brzdění a rozjíždění. Osobně považuji kruhové křižovatky i z tohoto pohledu za nepřehledné a plné nástrah proti přehlednosti křižovatek světelných. Důkazem toho, že kruhové křižovatky neurychlují provoz a nesnižují emise zplodin jsou časté dopravní zácpy na zmíněných kruhových objezdech v Krnově, které navíc nebyly plánovány pro tak silné zatížení kamionovou dopravou, se kterou musíme počítat právě i v Bruntále. Závěrem bych chtěl podotknout, že ne vždy to, co vidíme v jiných městech či oblastech naší republiky, ale i v zahraničí, musí být tím správným a vhodným, i když se nám to mnohdy může právě tak na první pohled jevit. Mgr. Jiří Schneider, Bruntál

12 náš domov února 2007 Zachraňujeme-li malé stavební památky, boží muka, kříže či kapličky, je to jako bychom pečovali o klenoty obcí nebo krajiny. V některých obcích jsou společenské organizace, které se zcela zaměřily na rekonstrukci a obnovu stavebních klenotů i za podpory mládeže. Také Klub Za starý Bruntál zorganizoval rekonstrukci v Bruntále kaple v ulici Pod Lipami, obnovu kříže v Kavalcově ulici, podílel se na rekonstrukci kaple v Moravskoslezském Kočově, na obnově kříže ve Valšově a za tufitovým lomem v Razové. Má však podíl i na opravě (původně) evangelického kostela u Kobylího rybníka. Obec Razová patřila, před zatopením přehrady Slezská Harta, k nejdelším v bruntálském okrese, měřila téměř sedm kilometrů, a převýšení od dolního konce na břehu Moravice po horní konec činilo 200 m ( m n. m.). Kromě farního kostela sv. Archanděla Michaela, postaveného v r. 1656, Klub Za starý Bruntál informuje Razovský kostelíček v horní části obce byl opraven měla Razová ještě tři kaple. Zatímco v dolní části byla kaple nádherně opravena péčí paní Jany Pavlíkové, prostřední kaple, výše nad hlavní křižovatkou, byla zcela zničena při stavebních pracích. Třetí, horní kaple, je nejvýstavnější a má ráz malého kostelíka, tak se také německy nazývá. Byla postavena v roce 1852 na usmíření s Bohem, na památku ničivého krupobití. Vyniká výstavnou lucernou věžičkou, která byla, pole původního vyobrazení, zřejmě pokryta měděným plechem. Vnitřek kostelíčka je řešen jako malá chrámová loď. Pokrytí střechy zařídil pan Jíra z Opavy, opravář strunných hudebních nástrojů. Věžička byla opravena a pokryta plechem z příspěvků místních obyvatel. Vnější i vnitřní omítky a malby v bílé barvě byly pořízeny na náklady obce ve výši 80 tis. Kč. Na jaře bude provedena druhá malba. Dotací přispěla na obnovu firma pana Ing. Karla Krajsy, sídlící v Břidličné. Patří mu za to jistě upřímné poděkování. Vnitřní interiér bude vyzdoben péčí Klubu Za starý Bruntál. Mají to být dvě sádrové sošky, a i pan Ing. Bártek, starosta obce Razová, má připraven pěkný mariánský obraz. Původní vyobrazená malba (v rámu) zobrazuje vlevo u kaple budovu hasičské zbrojnice, která byla přistavena později, protože hasičský sbor v Razové vznikl až v roce Nelze to považovat za příliš šťastné, protože tím zespodu stavbu kaple zakrývá. Bohužel, ani současné stavební úsilí místního majitele scenérii pěkného kostelíčka rozhodně nepřispívá. Navíc, když dotyčný střechu bývalé hasičské zbrojnice ještě zvýšil. Ale razovský pamětní kostelík vyniká při pohledu shora a je pěknou ozdobou obce. Jistě nás potěší, že péče o malé stavební památky, které byly léta devastovány, je s růstem kulturního povědomí, opět realizována. - cn - Původní kolorovaná kresba kaple - kostelíčka v horní části obce Razová. Vlevo je hasičská zbrojnice. Dne 26. ledna byla v Gymnáziu Bruntál uspořádána přednáška Ing. Milana Rapušáka O Irsku. Poutavě podané zážitky z ostrovní země si vyslechlo okolo čtyřiceti posluchačů. Foto: Antonín Zgažar Současný stav renovované kaple v horní části Razové. Foto: Ctibor Navara KLUB ZA STARÝ BRUNTÁL PLÁN AKCÍ NA 1. POLOLETÍ ROKU Výlet na běžkách Skřítek - Stará Ves - Karlov nebo Rýmařov Jarní úklid okolo vápenky u Razové ročník Memoriálu Petra Hábla Okolo slezské Harty - tradiční cyklistický výlet Výlet z cyklu Putování po hradech Slezska a severní Moravy. Tentokrát na zříceniny hradů Leuchtenštejn na Biskupské kupě a Pokrzywna (Langenbrücke) v Polsku Položení kytičky na hrob nejvýznamnějšího starosty našeho města W. F. Olbricha Podíl na organizaci 9. ročníku zábavné hry pro školáky Hrátky s historií Podrobnější informace najdete před akcí v místním tisku, ve vývěsce divadla na náměstí Míru nebo u členů KZSB A. Zgažara tel.: , C. Navary - tel.: Rada Klubu Za starý Bruntál

13 náš domov února 2007 Fotbalovým přeborníkem v hale jsou starší žáci Slavoje Třetí z mládežnických halových turnajů v kopané o přeborníka okresního fotbalového svazu Bruntál, kategorie starších žáků, se uskutečnil v sobotu 3. února ve sportovní hale v Bruntále. Po náročném celodenním klání se z vítězství znovu zaslouženě radovali fotbalisté FC Slavoj Bruntál, kteří zatím letošním mládežnickým přeborům suverénně dominují. Deset zúčastněných družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Skupinu A vyhráli lepším poměrem při vzájemných utkáních fotbalisté Olympie Bruntál před Slavojem Bruntál B a Jiskrou Rýmařov, která doplatila na slabší začátek v turnaji a zůstala překvapivě před branami semifinále. Čtvrtá skončila Břidličná a páté snaživé Slezské Rudoltice. Skupině B dominoval vítězný Slavoj Bruntál A před Vrbnem. Postupu se nedočkali třetí Jindřichov, čtvrté Město Albrechtice a páté Staré Město. Ze semifinálových bitev si finálovou účast vybojovaly celky městských rivalů, Olympie, která přehrála těsně Vrbno 1:0 a Slavoj Bruntál A, jenž zdolal Slavoj B hladce 5:0. Třetí skončili zcela po zásluze mladí fotbalisté Vrbna a samotné finále na závěr vydařeného turnaje bylo záležitostí nejlepšího týmu celého klání, Slavoje Bruntál A. Pořadatelé z komise mládeže OFS Starší žáci Slavoje Bruntál. Na společném snímku mužstvo A i B s trenéry. Bruntál vyhlásili nejlepším střelcem Josefa Laštůvku z Rýmařova, jenž nastřílel devět branek a brankářem Jana Bláhu ze Slavoje Bruntál. (JS) Zlatá sobota na střeleckém Mistrovství České republiky Úspěch střelců z klubu Astra Bruntál potvrdil dlouhodobé vynikající výsledky. Šestnáctiletý Martin Pecháček v kategorii juniorů vyhrál zlatou medaili a získal titul Mistra republiky pro rok Stejně stará Nela Ringová v kategorii dorostenek vybojovala rovněž zlato a titul Mistra republiky. V kategorii dorostenců nedal šanci svým soupeřům třináctiletý Jindřich Dubový a s vysokým nástřelem 379 bodů ze 400 možných si zaslouženě převzal zlatou medaili a titul Mistra republiky. Je nutno uvést vynikající výsledek bruntálského odchovance Josefa Procházky, který v kategorii mužů dosáhl absolutního výsledku a rovněž je držitelem zlaté medaile a titulu Mistra republiky. V soutěži družstev získaly titul Mistra ČR naše dorostenky Nela Ringová a Monika Krajčová, spolu s Ostravankou Hilscherovou. Rovněž družstvo juniorů v čele s Martinem Pecháčkem a dvěma Pohár Alfa Plastiku putoval do Rýmařova Velmi vydařenou sportovní akcí se stal l. ročník halového turnaje v kopané mladších přípravek o Pohár Alfa Plastiku, kterou uspořádal oddíl kopané Olympie Bruntál a Alfa Plastik Bruntál 11. února ve sportovní hale v Bruntále. Na turnaji se představilo deset mužstev a zaplněná hala viděla po celý den velké úsilí víc než 145 devítiletých fotbalistů. Vítězem turnaje se stala Jiskra Rýmařov, která ve finále porazila FC Slavoj Bruntál 2:1. Třetí místo vybojovali mladí fotbalisté Granitolu Moravský Beroun, kteří přehráli Světlou Horu 2:0. O pátém místu pro fotbalisty pořádající Olympie v utkání s Jeseníkem rozhodly až pokutové, kopy, které vyhráli domácí 3:2. Nejlepším střelcem turnaje se stal Vojta Hlaváč z Mor. Berouna se sedmi brankami, nejlepším brankářem Martin Buček z FC Slavoj Bruntál. Ceny předával výrobní ředitel Alfa plastiku Bruntál Roman Gajdoš a předseda TJ Olympia Bruntál Jan Urban. Konečné pořadí turnaje: 1. Jiskra Rýmařov, 2. FC Slavoj Bruntál, 3. Granitol Moravský Beroun, 4. TJ Světlá Hora, 5. Olympia Bruntál, 6. TJ Jeseník, 7. FK Krnov A, 8.FK Staré Město, 9.TJ Břidličná, 10.FK Krnov B. Výsledky všech utkání a fota najdete na (JU) Opavany Sklenářem a Gebauerem si přivezlo domů mistrovský titul. Zahanbit se nenechali ani dorostenci z klubu ASTRA Jindra Dubový, Standa Foltýnek a nejmladší účastník MČR, teprve desetiletý Ríša Šanda. O pouhých sedm bodů jim utekl titul Mistra ČR, museli se tedy spokojit s pouhým druhým místem. Musíme také pochválit vynikající výkon začínající nadějné střelkyně Markéty Krykorkové, která se po půl roce střelecké přípravy Foto: -dd- dokázala nominovat do MČR a nastřílet výsledek jen o sedm bodů nižší než byl vítězný. Všichni střelci klubu ASTRA Bruntál si zaslouží poděkování za dosažené vynikající výsledky a velice náročnou přípravu, kterou zvládli na sto procent. Dokázali tím, že ASTRA Bruntál je nejúspěšnějším střeleckým klubem v celé ČR pod vedením trenéra Vladimíra Novotného s asistentem Petrem Mecou. (TN) Karatisté vybojovali další medaile V sobotu 27. ledna proběhl v Havířově krajský přebor v karate mužů a žen. Vítěz kategorie a poražený finalista z tohoto turnaje postupují na Mistrovství ČR. Oběma bruntálským účastníkům se to povedlo. David Dvořák zvítězil v kumite do 75 kg a Šimon Chmelár vybojoval 2. místo v kumite do 70 kg. Nepostupovou 5. příčku obsadil Chmelár v kumite bez rozdílu hmotnosti. Dvořák se této kategorie nezúčastnil. Další možnosti nominace na mistrovství bylo 2. kolo Národního poháru, které proběhlo v Odrách o týden později. Zde si nominaci zajistil Michal Hrubý, který obsadil 2. místo v kata. Lubomír Vaverka si taktéž 2. místem v kumite bez rozdílu hmotnosti vybojoval postup na MČR. V kumite nad 80 kg obsadil 5. místo a nominaci do této kategorie bude muset potvrdit na 3. kole NP. Šimon Chmelár už měl zajištěnu účast z krajského přeboru. Závod sloužil k přípravě na mistrovství. I on si odvezl medaili za 3. místo v kumite do 70 kg. (vit)

14 náš domov 14 Jak snídat co nejlépe 13. díl Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne, proto bychom jí neměli záměrně vynechávat. Nastartovat organismus a nabít ho novou energií, o to bychom se neměli ochuzovat. Mnoho lidí vynechává snídani, a tak organismus hladoví. Ženy se mylně domnívají, že když nebudou snídat shodí nějaké ty přebytečné kilogramy snadněji. To je ale pouze předsudek z dřívějších dob. Věnujte své snídani alespoň čtvrt hodiny Tělo, které je ochuzováno o energii již v ranních hodinách spustí, automatický, poplašný signál, který oznamuje, že tělo bude hladovět. Nastává tak obranná reakce organismu ve formě ukládání tuků - tvorba zásoby na horší časy. Jako naschvál vám tělo nepustí ze svého krevního objemu ani gram tuku. Takže vaše snaha zhubnout zůstane bez odezvy. Věnujte své snídani alespoň čtvrt hodiny. Taková doba Vám čas neušetří, i když spěcháte do práce. Existují totiž varianty snídaně, kterou můžete zbaštit i při hektickém pracovním tempu. Snídaně by měla být ryze sacharidová. Vhodnou variantou je miska müsli s mlékem nebo jogurtem, případně ovoce. Kdo zrovna müsli nerad, ten může sníst celozrnný nebo tmavý rohlík s marmeládou nebo s nízkotučným sýrem. Ranní jídlo vám dodá dostatek energie na celé dopoledne. Bude vám pak stačit pouze lehčí obídek - méně vydatný, takže se nemusíte bát, že díky snídani sníte za den více kalorií, než je žádoucí. Je tomu právě naopak. Důležité je však volit snídani lehce stravitelnou, ze které může tělo rychle přijmout obsaženou energii, ale není tučná, aby nezpůsobila ukládání tuků. Zcela nevhodná je konzumace tzv. snídaně na vidličku, popřípadě anglická snídaně, často oblíbená u cizinců, nejen v hotelích během dovolené, jako jsou smažená vajíčka se slaninou, nebo tučné salámy. A to proti vajíčkům vůbec nic nemám, spíše naopak Tělo není uzpůsobeno po ranním probuzení na tak složitá jídla, aby je dokázalo využít efektivním způsobem. Zatěžujete pak pouze svůj zažívací trakt, který má veliký problém se zpracováním a následným trávením takové potravy. Pokud chcete bojovat proti svým špíčkům oberte své tělo raději o večerní konzumaci jídla. K večeři postačí, pouze malé množství potravy, protože velké množství by na noc zatěžovalo žaludek. Není možno ho již spálit jako je tomu u snídaně, protože tam den právě začíná a ještě mnoho a mnoho věcí musíte udělat, čímž se spálí spousty a spousty přijatých kalorií. Ale večer se můžou tak akorát hezky uložit k vašim tukovým polštářkům. A tip na ranní probuzení? Vypijte ihned po probuzení sklenici čerstvé vody či čaje nebo lžíci jablečného octu, uvedete tím svůj organismus do chodu a připravíte ho na konzumaci tolik potřebné snídaně. Tu si vychutnejte v klidu, i kdyby to mělo být jen deset minutek, zapomeňte na práci a ranní shon a v klidu si vychutnejte začátek nového dne. Mgr. Šárka Šmatelková 21. února 2007 Společenská kronika Letos se konalo vítání dětí dvakrát. Smínek je ze 3. února. Další obřad je připraven na 3. března. Foto: Juraj Móric Vítání nových občánků města Do svazku města Bruntálu byli přivítáni noví občánci. Slavnostní obřad vítání dětí se uskutečnil v únoru hned dvakrát, první a druhou sobotu. Přivítány byly děti, které se narodily srpnu až prosinci loňského roku. Při obřadu 3. února byly zapsány do kroniky města tyto děti: Vanda Gangurová, Sedrik Nykl, Adam Bachulák, Adéla Kolečkářová, Eliška Procházková, Daniel Bartusek, Miroslava Králová, Jan Křížek, Hedvika Lipenová, Lucie Ambrožová, David Večerek, Šarlota Šínová, Aneta Prajzová, Nicol Brisudová. Při obřadu 10. února byly zapsány do kroniky města tyto děti: Patrik Zouhar, Magdalena Rollerová, Tomáš Krejčí, Adam Boglis, Tereza Červenková, Nikol Kolínová, Michal a Eliška Dočkalovi, Lukáš Renda, Matěj Ferenc, Barbora Duhajská, Lukáš Hrachovina, Jiří Kadlec. V dobré svěžesti a zdraví oslavila 12. února paní Marie Zakopalová v Domově důchodců v Bruntále 95. narozeniny. Narodila se v Holešově na Kroměřížsku, později se přistěhovala do Milovic nad Opavou a už deset let bydlí v domově důchodců. Blahopřát jí přišly také matrikářky Městského úřadu Bruntál. Foto: Marie Viktorjeníková Rozloučili jsme se Jozef Klikáč (66) Bruntál, Ludmila Hadašová (58) Bruntál, Jaroslava Škopíková (66) Bruntál, Marie Havelková (65), Bruntál, Jiří Klíma (53) Valšov, Marie Wrublová (92), Staré Město, Vl. Chocholatý (62) Břidličná, František Matějka (64) Nové Heřminovy, Anna Grundová (85) Světlá Hora, Františka Galatíková (86), Bruntál, Helena Kovalová (81), Oborná, Gerta Mádrová (86) Bruntál. Inzerce Prodám Seat Toledo 1.9 TDi, model 2000, nutno vidět, najeto km,cena dohodou. Zn.: Bruntál, tel.: Prodám zachovalou patrovou postel, cena dohodou. Prodám lednici Zanussi, energetická třída A, rozměry 850x550x600, objem mrazáku 18 l, objem lednice 128 l. Záruka do 12/2007, cena: Kč. Používaná 1/2 roku. Prodám chatu v obci Stará Voda v Jeseníkách, 5 km od Hvězdy - výjezd na Praděd. Lyžařský vlek 2 km. Zastavěná plocha 50 m2, pozemek m2; cena Kč. Tel.: ,

15 náš domov 15 MODRÁ PYRAMIDA stavební spořitelna, a. s., Zámecké nám. 3, Bruntál - klientský servis - poskytuje všem zájemcům informace o nových velmi výhodných produktech z oblasti stavebního spoření a úvěrů na bydlení. Kontakt: tel./fax: Mobil: , , Provozní doba: Po - Pá 9oo h - 12oo h 12oo h - 17oo h MODRÁ PYRAMIDA - Když chcete víc! Oznamujeme, že klientský servis je od ledna přestěhován na Zámecké náměstí č. 3. Sagapo - centrum pro mentálně postižené v Bruntále nabízí výrobky. Keramické předměty a ozdoby a tkané koberce z dílny Sagapa jsou k zakoupení v prodejně Květinky u Zdeňky. ZÍME NABÍ - rozvoz květin - snížená cena záclon 21. února 2007

16 náš domov února 2007 Mistrovství v lyžařském orientačním běhu Vítězná štafeta bruntálských dívek O víkendu 3. a 4. února se rozohnily boje o mistrovské tituly v lyžařském orientačním běhu ve Vrbně pod Pradědem na krátké trati, ve sprintu a štafetách. Skvěle si vedli závodnice ABRNOVO Bruntál, v kategorii D14 byla Johanka Šimková dvakrát první, Venda Horčičková třetí a druhá, Renáta Kolářová druhá a třetí. Ve štafetě vybojovaly první místo. V kategorii nad 16 let byla Radka Sklenářová čtvrtá a šestá. Lenka Zítková patnáctá a sedmnáctá v kategorii D 18. Mezi muži byl Petr Řeháček dvakrát pátý, Rudolf Kolář dvakrát čtvrtý. Dívky ještě absolvovaly soustředění v Krkonoších a tento víkend je čekají závody v Banské Bystrici a března Mistrovství ČR na klasické trati v Novém (RK) Městě. Karatisté pořádají národní pohár Klub karate - dó Bruntál pořádá 17. března 2007 ve velké tělocvičně SPŠ, Kavalcova 1, Bruntál 2. kolo Národního poháru v karate. Národní poháry jsou nominační soutěže na Mistrovství ČR. Jelikož jde o poslední možnost si vybojovat účast na dubnové MČR, předpokládá se účast okolo šedesáti závodníků z celé republiky, především mládeže. Na pohá- ru se představí i naši nejlepší závodníci, kteří už jsou známí z médií (Hrubý, Dvořák, Vaverka, Šajnarová, Májková aj.). Účast přislíbil i člen vedení světové federace karate pan Dr. Martin Čulen ze Slovenska a prezident Českého svazu karate Ing. Jiří Boček. Bruntálská veřejnost je srdečně zvána k povzbuzení domácích závodníků (vit) Úspěšné lyžařky Renáta Kolářová (zleva, Johanka Šimková a Vendula Horčičková.) Foto: Rudolf Kolář Dva tituly do Bruntálu Dvě zlaté medaile přivážejí z Mistrovství Moravy a Slezska z bratislavské haly mladé atletky Olympie Bruntál. Lucie Křížová vyhrála závod na 3000 m žen v čase 10:41:44 min., Kamila Němcová byla první v běhu na 800 m juniorek za 2:22:32 min. Kamila zazářila i v závodě na 400 m, kde získala stříbrnou medaili ve výborném čase 58,84 sec. Konečně druhé stříbro přiváží z Bratislavy Nikola Palupčíková, která skončila druhá v běhu na 1500 m dorostenek v čase 5:07:50 min. (JU) Vozíčkáři si užívali zimy v Jeseníkách na monoski Bez problémů si poradili lyžaři nejen na vleku, ale odvaha jim nechyběla ani při jízdě ze svahu. Na snímku Alena Jančíková. Deset odvážlivců lyžovalo na monoski Sportovní klub vozíčkářů Praha a Centrum Paraple uspořádalo na začátku února lyžařský kurz v Malé Morávce. Deset účastníků ve věku od osmnácti do pětapadesáti let nadšeně brázdilo jesenické svahy. Jedinou ženou mezi nimi byla Alena Jančíková z Bruntálu, která nyní v centru Paraple pracuje jako koordinátorka sportovních aktivit. Každý z vozíčkářů měl k sobě jednoho instruktora, kterými byli studenti z Olomouce a také dobrovolníci z Bruntálu. -dd- Fota: -dd- Kdy vyjde Náš domov? Uzávěrka příštího vydání Našeho domova je v pondělí 26. února. Noviny budou v prodeji od 7. března Redakce uvítá náměty a příspěvky dopisovatelů a občanů města. Pište, telefonujte: a ujte: Vaše redakce Náš domov Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redakční rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Skřivánková, Jiří Ondrášek. Grafická úprava a tisk: Tiskárna René Daubner - APRO, Ruská 10, Bruntál MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů také ve Městském informačním centru (MIC), nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod.). Informace o předplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Výbor: 4/2015 ŘS ISU: 34/6/2015 Dne 10. 6. 2015 Místo: Bruntál Program: 1. Úvod 2. Úkoly z minula 3. Účetnictví, inventura,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více