Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli."

Transkript

1 Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004

2 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce seznámeno s výsledkem studie odkanalizování obcí Spomyšl, Jeviněves, Mlčechvosty a Vraňany-nádraží zadavatelem studie DOS Vltava a zástupci projekční kanceláře PIK VÍTEK. Na tomto jednání o odkanalizování všech čtyř obcí byla doporučena varianta umístit čistírnu odpadních vod v Mlčechvostech. Zastupitelstvo si nechalo zpracovat ekonomický rozbor navrhované varianty (čistírna v Mlčechvostech) a na základě jejího výsledku se odmítlo na této variantě dále podílet. Následně poté jsme oslovili zpracovatele studie PIK VÍTEK, aby nám byla vypracována jiná varianta, kde bude uvažováno o umístění čistírny odpadních vod v obci Spomyšl. Po jejím vypracování a ekonomickém zhodnocení vás budeme informovat. za stavební komisi Ivana Kumprichtová místostarostka obce Spomyšl Spomyšelské aktuality květen 2004

3 pořadí v roce 2001 Střední délka života obyvatel evropských zemí. ženy pořadí v roce 1989 muži pořadí v roce Švýcarsko 82,6 80,9 1. Island 78,0 76, Francie 82,5 80,6 2. Švédsko 77,6 74, Španělsko 82,5 80, Švýcarsko 77,4 74, Švédsko 82,1 80,5 3. Norsko 76,2 73, Itálie 81,8 80,0 6. Rakousko 75,9 72, Rakousko 81,7 78,7 12. Nizozemsko 75,8 73, Finsko 81,5 78,8 11. Itálie 75,7 73, Norsko 81,5 79,8 8. Španělsko 75,7 73, Island 81,4 80, Velká Británie 75,5 72, Německo 81,0 78,4 13. Řecko 75,5 74, Belgie 81,0 79,0 10. Německo 75,0 72, Nizozemsko 80,7 79,9 7. Francie 75,0 72, Řecko 80,6 79,2 9. Dánsko 74,7 72, Portugalsko 80,3 77,6 16. Irsko 74,6 71, Slovinsko 80,3 77, Finsko 74,6 70, Velká Británie 80,2 78,1 14. Belgie 74,6 72, Irsko 79,6 77, Portugalsko 73,6 70, Dánsko 79,3 77,9 15. Slovinsko 72,4 69, Česko 78,4 75, Česko 72,1 68, Polsko 78,3 75,5 20. Chorvatsko 70,5 66, Chorvatsko 77,8 75,8 26. Polsko 70,2 66, Slovensko 77,7 75, Slovensko 69,6 67, Litva 77,4 - - Bulharsko 68,6 68, Lotyšsko 76,6 75,2 23. Maďarsko 68,1 65, Estonsko 76,4 74,9 25. Rumunsko 67,7 66, Maďarsko 76,4 73,7 29. Litva 65, Bulharsko 75,3 74,8 27. Lotyšsko 65,2 65, Rumunsko 74,6 72,7 30. Estonsko 64,9 65, Bělorusko 74,5 76,4 19. Ukrajina 63,0 65, Ukrajina 74,0 75,0 24. Bělorusko 62,8 66, Rusko 72,3 74,5 28. Rusko 59,0 64,2 30. Pramen: Lidové noviny, Z tabulky snadno vyčteme, o kolik let si občané našeho státu prodloužili průměrný věk za období let 1989 až Jak však uvedl letos v březnu deník Mladá fronta Dnes, v posledních dvou letech ( ) se průměrný věk v Česku prakticky nezvýšil. Důvodem mají být vyčerpané možnosti vlivu nových léků a nových způsobů léčení a také vyčerpané možnosti zdravějšího způsobu života, hlavně pak návyků ve stravování. Snad to nebude s námi tak zlé a dočkáme se dalšího nárůstu věku, vždyť máme co dohánět. Devatenácté místo v Evropě není zrovna nejlepší bilancí našeho způsobu života. - jvm - Spomyšelské aktuality květen 2004

4 Základní zdravotní prevence u psů. Očkování: Povinné očkování psů v našem státě je prováděno proti vzteklině. Dle platných předpisů by měl být očkován každý pes starší 6 měsíců. Očkovat je možné od stáří 3 měsíců. Přeočkování se provádí každoročně. Vzteklina je velmi nebezpečná nákaza přenosná na člověka a v případě propuknutí nemoci je její průběh na 100% smrtelný. Očkováním proti vzteklině chrání majitel nejen svého psa, ale hlavně sebe a své okolí. Dále je možno psa očkovat proti dalším přenosným chorobám jako je psinka, parvovirosa, infekční zánět jater, leptospirosa aj. Odčervení: Žádoucí je rovněž odčervení psa proti vnitřním parazitům, hlavně škrkavkám a tasemnicím, které se provádí tabletami 2-4x ročně. Zdravotní problémy u lidí mohou způsobit larvy škrkavek, kterými se mohou nakazit hlavně děti hrající si na pískovištích potřísněných psími výkaly obsahujícími vajíčka škrkavek. Vnější parazité: Nedílnou součástí péče o psa je i ošetření proti vnějším parazitům, tzn. hlavně blechám a klíšťatům. Zvláště výskyt klíšťat v poslední době narůstá a nebezpečná jsou hlavně ta, která jsou infikována původci klíšťového zánětu mozkových blan a lymské borreliosy u lidí. K disposici jsou preparáty chránící psa před blechami a klíšťaty po dobu několika týdnů. Výše uvedená opatření, tj. vakcinace proti vzteklině, odčervení a ošetření proti vnějším parazitům jsou doporučitelná rovněž u koček zvláště tam, kde je kočka chována v užším kontaktu s člověkem. Dvojnásob platí všechna výše uvedená opatření v rodinách, ve kterých se pohybují malé děti, které patří k nejvíce ohrožené skupině z nás. MVDr. Jaroslav Podrápský, čp.46 Maškarní karneval. Dne 15.února 2004 se ve Spomyšli v místní hasičárně konal dětský maškarní karneval. Děti přivítala paní Eva Šebová a paní Lada Myšková. Nejprve se děti představily, poté se z diváků vylosovala porota, která masky ohodnotila dárečky. Děti měly masky velmi pěkné, například tam byl kominík, klaun, princezna, Křemílek a Vochomůrka atd. Pro děti byly připraveny soutěže o pěkné ceny, dostaly zdarma bohaté občerstvení. Bylo to velmi vydařené a pěkné odpoledne. Proto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dětského karnevalu. Také děkujeme sponzorům ze Spomyšle. Eliška Srbová, 15 let autorem fotosnímků z dětského maškarního karnevalu je pan Josef Dušátko Příjemné překvapení zažila každá žena, která dne 8.března zavítala do místního obchodu v čp Při nákupu obdržela krásný tulipán dar k Mezinárodnímu dni žen od provozovatele prodejny pana Josefa Dušátka. Dne 2.dubna t.r. jsme mohli zaznamenat přípravu firmy Strabag na opravu rozbitého asfaltového povrchu silnice III.třídy, která slouží jako objížďková trasa při rekonstrukci nadjezdu nad železnicí Praha Děčín u vraňanského Spomyšelské aktuality květen 2004

5 nádraží. Následující den, v sobotu 3.dubna, byl skutečně, podle daného slibu, povrch vozovky v úseku od křižovatky u autobusové zastávky k zatáčce u Obecního úřadu potažen asi 10 cm silným asfaltovým kobercem. Následující sobotu 10.dubna byly položeny asfaltové záplaty před hostincem U Jelenů a na krajnicích silnice směrem na Daminěves (naproti sušárně vojtěšky). Za železnou byla vyhlášena sobota dne 10.dubna t.r. Místní dobrovolní hasiči požádali občany o poskytnutí železného šrotu, odvezli ho do sběrny ve Vojkovicích a vzápětí za obdržené peníze zakoupili vyřazenou hasičskou stříkačku. Stroj vyrobený v roce 1959 je funkční a určitě ještě bude příležitost vám ho představit na stránkách této tiskoviny. Ve středu 14.dubna 04 byl asi o 8 metrů dále od silnice přemístěn pomníček hornobeřkovských chlapců, kteří byli v květnu 1945 v naší obci zastřeleni Němci spěchajícími k Praze. K přemístění se rozhodli zastupitelé obce proto, že hrozilo nebezpečí poničení pomníčku velkými nákladními auty projíždějícími objížďkou přes náves (rekonstrukce nadjezdu u vraňanského nádraží). výzva Obecní zastupitelstvo vyzývá občany, kteří zjistí jakoukoliv poruchu ve vnější dodávce el.proudu, zemního plynu nebo vody (vedení mimo dům a byt), aby laskavě volali na tato telefonní čísla: el. proud plyn voda Mělník po prac.době: telefonní čísla jsou uvedena také v telefonním seznamu Spomyšelské aktuality květen 2004

6 Velký dík zastupitelů obce patří panu Vladimíru Puchnerovi, který se 14.dubna spolupodílel na Poděkování přemístění pomníčku na návsi. Odměnu za tuto práci, která měla činit 500 Kč, věnoval pro naše děti. V rámci každoročně slaveného Dětského dne bude tato částka použita na nákup drobných dárků a sladkostí. Dne 14.dubna obdržel Obecní úřad zprávu o tom, že se paní Zdeňka Kořínková vzdává funkce obecní kronikářky. Zastupitelé obce žádají Sedmnáctého dubna 2004 byl v obci proveden sběr tzv. nebezpečného odpadu. V rámci šetření životního prostředí je žádoucí, aby občané takový nebezpečný odpad důkladně třídili, nevhazovali ho do svých soukromých popelnic nebo mezi tříděný odpad do kontejnerů u OÚ, bezpečně ho shromažďovali doma a jednorázově se ho zbavovali až na pokyn Obecního úřadu. Na tomto místě není třeba hrozit postihem případného zájemce, který by byl ochoten dále vést obecní kroniku a zaznamenávat do ní důležité skutečnosti o dění v obci a okolí, aby podle zákona, ale upozornit občany a apelovat na ně, věřit v jejich cit a úctu k přírodě. A co považují zákony za nebezpečný odpad? Je to např. každá baterie (knoflíková, tužková či monočlánek), každá zářivka nebo výbojka, každá náplň chladícího prostředku z ledničky nebo mrazničky, zbytky motorových, mazacích, převodových a řezných se laskavě přihlásil na Obecním úřadě ve Spomyšli čp.120. olejů a mazacích tuků, zbytky barev, laků a organických rozpouštědel, vyřazené nefunkční autobaterie (olověné i nikl-kadmiové), výrobky z asbestu, agresivní chemikálie (louhy a kyseliny), akumulátorová kyselina, Fridex, asfalt s obsahem dehtu, dehtová lepenka, zdravotnický materiál atd. (podrobnosti v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. a v prováděcích vyhláškách k tomuto zákonu) - jvm - V neděli 18.dubna se od 14 do 18 hodin konalo v místním Hasičském domě setkání seniorů. Možná teplé slunečné počasí, možná nemoci zavinily velice nízkou účast. O to víc se přítomní bavili při písničkách v podání harmonikáře, se kterým si zazpívali a ke konci i zatancovali, i když linoleum na podlaze není ten nejlepší taneční parket. Děti si pod vedením Lady Myškové připravily pro seniory pásmo pohádkových básniček, říkanek a písniček, sklidily patřičný potlesk a byly odměněny sladkostmi. Velké pozornosti se také těšilo čtení z místní kroniky z roku 1930 v podání Květy Marsové. O pohoštění a příjemné prostředí se postarali členové Sboru dobrovolných hasičů. Je jen škoda, že akce, která je připravována pro setkávání a sbližování místních občanů, je tak málo navštěvována. - text i foto: Květa Marsová - Spomyšelské aktuality květen 2004

7 V pondělí 19.dubna 2004 otevřel pan Roman Plicka ve svém domě ve Spomyšli čp.18 novou prodejnu potravin s názvem Smíšenka. Stalo se tak po několika týdnech příprav. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce požádal dne pan Josef Dušátko zastupitele obce o možnost ukončit nájemní smlouvu na prodejnu smíšeného zboží ve Spomyšli čp.139 (bývalá samoobsluha) ke dni 30.dubna t.r. Zastupitelé souhlasili. Pan Dušátko pak neprodleně, ihned následující den, zahájil výprodej zboží s 30%ní slevou, od 29.dubna výprodej se slevou 50%. Zakládáme oddíl mladých hasičů! zakládáme S O P T Í K Y Kluci a holky pojďte mezi nás! Slíbíme vám, že si vyzkoušíte spoustu zajímavých činností, naučíte se zacházet s hasičským nářadím, s buzolou, se vzduchovkou, poznáte mapové turistické a hasičské značky, všelijaké uzle, první pomoc. Budeme si hrát, běhat, chodit na procházky, na výlety ( třeba k hasičům profesionálům). Pojedeme se podívat na hasičské soutěže a na podzim už můžeme na závody požárnické všestrannosti. Co je k tomu potřeba: 1) SOUHLAS A PODPORA RODIČŮ VĚK OD 6 LET 2) PŘIJÍT NA PRVNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKU V 16 HOD. DO HASIČÁRNY (SAMI NEBO S TÁTOU ČI MÁMOU) 3) A HLAVNĚ CHUŤ SE KAŽDÝ TÝDEN 1-2 HOD. BAVIT V NAŠEM KOLEKTIVU Těšíme se na vás! Za SDH Spomyšl Lenka Margholdová vedoucí mládeže Spomyšelské aktuality květen 2004

8 A ještě jednou naši aktivní hasiči: Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás krátce seznámila s aktivitami dobrovolných hasičů v době uplynulé od posledního vydání Spomyšelských aktualit. Od zimy se staráme o obecní rybník a Ďolík. Za mrazivého počasí jsme chodili vysekávat do ledu otvor pro ryby. V březnu jsme se sešli v Ďolíku, posbírali zde a v okolí rybníka odpadky. Vyčistili jsme také přívodní strouhu k rybníku. Dále nás čeká pravidelné sekání trávy a odplevelování vodní plochy. V únoru jsme zajišťovali občerstvení na maškarním karnevalu pro děti, který se konal na sálku hasičské zbrojnice. Děti soutěžily a hrály různé hry. Od sponzorů a pořadatelů dostaly občerstvení a dárky. Další společenskou akcí na hasičárně, tentokrát pro naše dříve narozené spoluobčany, bylo Posezení seniorů s harmonikou. To proběhlo v neděli 14.dubna. I zde jsme zajišťovali občerstvení. Hasiči také brigádničí pro obec. Pan starosta nás požádal o pomoc a my se snažíme, je-li to možné, vyjít vstříc. Jmenuji namátkou opravu střechy bývalé masny, vymalování a montáž zářivek tamtéž, stěhování nábytku, instalaci osvětlení na OÚ, stavbu dopravního značení atd. Ve spolupráci hodláme pokračovat i v budoucnu. Nepřehlédnutelnou akcí byl sběr železného šrotu. Po předchozím avisu jsme první dubnovou neděli objeli obec a od občanů, kterým tímto za darované železo velmi děkujeme, získali cca 4,5 tuny šrotu. Hned v pondělí byl odvezen šrot do sběrny. Výtěžek byl uložen na účet SDH v České spořitelně. Dne 14.dubna byla za část peněz zakoupena hasičská stříkačka, jejíž fotografii můžete vidět na vývěsce před zbrojnicí. Máme v plánu celou stříkačku rozebrat a zrenovovat. Mužská část sboru již začala s demontáží jednotlivých dílů. Průběh a výsledek renovace budete moci sledovat na hasičské vývěsce. Závěrem chci všem členům SDH poděkovat za spoustu práce, kterou od založení odvedli. Další díky patří těm, co nám drží palce, za jejich podporu. Za SDH Spomyšl Tylová Irena Víte, že kralupské Městské muzeum vlastní repliku zvoncovitého poháru, který byl nalezen v roce 1855 právě v Kralupech? Originál, který pochází z období 2500 až 2200 let př.n.l., tedy z pozdní doby kamenné, byl odevzdán do Národního muzea v Praze. Replika poháru je chloubou archeologické expozice, která byla původně umístěna ve sklepě muzea a nyní přestěhována do prvního patra budovy. Celé kralupské muzeum prošlo rekonstrukcí po povodni v srpnu roku 2002 (náklady ca 1,5 mil.kč) a bylo slavnostně otevřeno v lednu (podle Mladé fronty Dnes 16.ledna 2004, strc/5) jméno naší obce se nachází ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele? V příloze Mělník v letošním roce průběžně oslavuje své 730. výročí první dochované písemné zmínky, v níž je zmiňován jako město? První zmínky o této oblasti pocházejí už z 9.století. Kmen Pšovanů se v té době připojil k českému knížectví Přemyslova rodu sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního pšovského knížete. V průběhu 10.století byl starý dřevěný Pšov nahrazen novým kamenným hradem Mělník a začala se tu pěstovat pro město typická rostlina - vinná réva. Mělník hrad i město byl často dáván kněžnám a královnám věnem, proto se mu říká věnné město. Originální, v latině psaná zakládací listina města Mělník z 25.listopadu 1274 nebyla objevena a tak se letošní výročí slaví podle opisu této listiny, sepsané tedy za kralupská pošta oslavuje letos 150. výročí svého trvání? Když byla č.1 přinášející seznam katastrálních území, které tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy, je v odstavci II. Chmelařská oblast Úštěcko 1.června 1850 otevřena první část nové železniční tratě Praha- uvedena pod okresem Mělník i obec Spomyšl. vlády proslulého Přemysla Otakara II. V této listině je Mělník považován za město. Výstava starých pohlednic Mělníka, která byla otevřena v rámci oslav v Masarykově domě 13.ledna 2004, byla jedním z prvních počinů v rámci letošních mělnických oslav. Další jistě budou následovat. Bude to určitě oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů (1874), Sokolové si připomenou 120.výročí úmrtí jednoho ze svých zakladatelů dr. Miroslava Tyrše a 100 let od otevření Tyršova domu (sokolovny). (podle Mladé fronty Dnes 13.ledna 2004, str.5 a 16.ledna 2004, str.c/9; podle týdeníku Mělnicko č.3, , str.3) Podmokly z Prahy do Lovosic a za ní byly v rychlém sledu ještě do Spomyšelské aktuality květen 2004

9 konce roku 1850 otevřeny další dva úseky (do Ústí n.l. a do Drážďan), vyvstala potřeba zřídit i poštovní úřady. Ty byly zpočátku umístěny ve Veltrusech (Nelahozeves) a Štětí (Hněvice). V Kralupech na nádraží byla dne 15.března 1854 otevřena poštovní služebna. Tři roky nato, 8.června 1857 byla tato služebna zrušena a týden poté otevřena poštovní expedice v Kralupech. Mezi poštou a nádražím chodil nejdříve třikrát, pak čtyřikrát denně pěší posel. Historie je to jistě zajímavá i poučná, ale tato poznámka má za účel pouze připomenout krásné výročí. Zájemci o podrobnější údaje si jistě najdou své zdroje informací. (týdeník Mělnicko č.12, , str.3 a 4) čtyřicet sedm obcí, ležících na území čtyř obcí s rozšířenou působností (Kralup n.vlt., Slaného, Kladna a Černošic), založilo svazek obcí Přemyslovské střední Čechy? Nový mikroregion se může pyšnit nalezenými památkami pravěkých kultur, např. únětickou či knovízskou, jsou zde památky z počátku českého státu (Levý Hradec, Budeč, stará královská města Slaný a Velvary) i památky různých stavebních slohů (gotika a baroko). Sídlem regionu se stalo město Slaný. (Právo, , str.21; Mladá fronta Dnes, , str.c/1) ani rybáři z našeho regionu nebudou nadšeni? To je titulek článku (bez otazníku), který upozorňuje na nový zákon platný od 1.dubna t.r. Zákon nařizuje, že si každý rybář svůj rybářský lístek musí vyřídit nikoli jako dříve ve své obci, ale na pověřeném městském úřadu, jímž je pro nás Mělník. Článek je oprávněně kritický k tomuto novému zákonnému opatření. (týdeník Mělnicko č.15, , str.1) v obci Ledčice mají před dokončením projektovou dokumentaci k výstavbě kanalizace? Obec požádala o státní dotaci, nyní bude zahajovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. (týdeník Mělnicko č.15, , str.1) obec Vraňany požádala stát o další dotaci na likvidaci následků předloňské povodně? Rovněž požádala i o dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu pro všechny části obce Vraňany-obec, Vraňany-nádraží a Mlčechvosty. (týdeník Mělnicko č.17, , str.1) náš starosta odpovídal novinářům na otázku Kupujete před zdražením zásoby rýže? Otázka novináře byla reakcí na nákupní horečku, která propukla v Česku před vstupem republiky do Evropské unie. Clo se při dovozu rýže mělo zvýšit z nulové hodnoty na 100%. (Mělnicko, , str.17) Obec Lužec n.vltavou oslavila vloni své 780leté výročí a chce v podobných, i když méně okázalých akcích, pokračovat. Tento rok se staročeská pouť plánuje na neděli 6.června. (týdeník Mělnicko č.19, , str.1) Život a dílo Miroslava Brofta, který se narodil 30.dubna před 110 roky v sousední Jeviněvsi, jsou připomínány autorem článku ing. Otakarem Špecingerem v týdeníku Mělnicko. Před 70 léty se vrátil zpět do rodného Podřipska a věnoval se m.j. všestrannému historickému bádání. Studoval historii rodu Chotků, školské dějiny krajiny a lidové tábory na Řípu. Smrt našel v únoru roku 1942 v koncentráku Osvětim. (týdeník Mělnicko č.19, , str.3) Spomyšl je členem Dobrovolného svazku obcí Vltava to není nic nového! Potřeba zracionalizovat práci při vyhledávání dat pozemků a nemovitostí v katastrálních územích obcí vedla starostky a starosty DSO Vltava k hledání kvalitnějších služeb v této oblasti. Konečným výsledkem je pořízení rastrové mapy s vektorizovanými parcelními čísly a parcelní mapy bývalého pozemkového katastru se zvektorizovanými parcelními čísly. Systém, který je v provozu od listopadu 2003, má k dispozici sedm obcí (Ledčice, Vraňany, Býkev, Spomyšl, Jeviněves, Hořín a Nová Ves) z osmi, jež se pro jeho zřízení vyslovily. Aktualizace systému, který ulehčí práci při vyhledávání dat pozemků a nemovitostí, bude probíhat jednou (mapové podklady) a třikrát (data souborů) do roka. (týdeník Mělnicko č.11, , str.4) Spomyšelské aktuality květen 2004

10 Ještě nekončící zima udělala spolu s přetíženými nákladními vozy velké škody na silnici sloužící jako objížďka při rekonstrukci železničního nadjezdu u vraňanského nádraží. (týdeník Mělnicko č.7, , str.1) Dětského karnevalu, uspořádaného 15.února v našem Hasičském domě, se kromě dětí a cvičitelek - organizátorek paní Evy Šebové a paní Lady Myškové zúčastnili také členové našeho dobrovolného sboru hasičů. Byli to pánové František Tyle a Aleš Duchoslav, kteří se vzorně postarali o občerstvení dětí. (týdeník Mělnicko č.9, , str.1) Krátké povídání na toto téma najdete na jiném místě těchto Aktualit. Činnosti sociálně kulturní komise si všímá další příspěvek do regionálního tisku. Členové komise nejenže navštěvují starší spoluobčany při jejich významných životních jubileích, ale také vítají naše novorozené občánky. Povídání je doplněno informací, že pro seniory budou připravována čtvrtletní posezení s kulturním programem a malým občerstvením. (týdeník Mělnicko č.6, , str.1) Úkolů, které si pro letošní rok určilo a schválilo zastupitelstvo obce Spomyšl na veřejném zasedání, si všímá další zprávička. Zastupitelé chtějí pokračovat v budování dalších chodníků a osvětlení v obci, zbudovat archiv obce, nechat vypracovat studii na výstavbu rodinných domků na obecním pozemku a jiné. Navržený rozpočet obce byl jednomyslně schválen. (týdeník Mělnicko č.8, , str.1) Položení asfaltového koberce na silnici III.třídy přes náves jako částečná náplast na škody napáchané vozidly jezdícími přetěžovanou trasou objížďky je komentováno v týdeníku Mělnicko. (týdeník Mělnicko č.16, , str.1) Setkání seniorů, o kterém píšeme na předcházejících stranách, je komentováno v týdeníku Mělnicko. (týdeník Mělnicko č.18, , str.1) NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ŠIRŠÍHO DOSAHU Sazka Aréna otevření a MS v hokeji V Praze byla po 16 měsících stavebních prací dne 27.března 2004 otevřena presidentem republiky Václavem Klausem Sazka Arena. Moderní víceúčelová hala za neuvěřitelných 6 miliard Kč, v níž bude možné provozovat sportovní, kulturní a podnikatelské akce. Do haly se dá umístit plavecký bazén, nelze v ní postavit cyklistický velodrom. K její stavbě se spotřebovalo tun oceli, m 3 betonu, použilo se 32 km vodovodního potrubí. Hala má kapacitu diváků, z toho na tribunách m speciálních trubek rozvádí pivo z deseti zásobníků do 70 výčepů, pivo lze natočit za 6 vteřin. Ocelovou střešní konstrukci vážící Rozšíření NATO o 7 nových členů Dnem 29.března 2004 se Severoatlantická aliance NATO rozšířila o sedm nových členů. K původním devatenácti, mezi něž patří od roku 1999 i Česká republika, se 2000 tun nepodpírá ani jediný sloup; střecha je českým výrobkem. V luxusních patrech si lze zajistit komfort, soukromí, klubové sedadlo stojí 45 tisíc Kč na rok, skybox asi 3 miliony Kč na rok. Po zátěžových zkouškách a jejich vyhodnocení bylo 24.dubna 2004 zahájeno v Sazka Areně Mistrovství světa v ledním hokeji. Sazka Arena vzpomeňte si asi před rokem se v souvislosti s její stavbou hodně psalo i o naší a jeviněveské pískovně, kam byl nelegálně uložen kontaminovaný odpad ze stavby tohoto sportoviště. (podle Mladé fronty Dnes, 27.března 2004, str. D/4) připojilo Slovensko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Dalšími adepty na vstup v NATO jsou Chorvatsko, Makedonie a Albánie. (podle Mladé fronty Dnes, 30.března 2004, str. A/1) Konec vojenské základní služby v Česku 30.března rukovali poslední branci k výkonu vojenské základní služby. Ačkoliv je služba 12timěsíční, pro tuto poslední skupinu branců byl vydán zvláštní zákon, který jim službu zkracuje na 9 měsíců. Tak se stane, že koncem tohoto roku, těsně před vánočními svátky, budou propuštěni do civilu všichni vojáci základní služby. Od ledna 2005 bude naše česká armáda plně profesionální a má mít vojáků. Povinné rukování bylo uzákoněno 5.prosince roku 1868 za Rakousko- Uherska a vojáci sloužili císaři Františku Josefovi I. tři roky, v námořnictvu čtyři. Ještě předtím se u vojska sloužilo až 14 let. A ještě dříve - s výjimkou šlechty, duchovních, úředníků, inteligence či vybraných skupin rolníků a řemeslníků dokonce doživotně. Citovaný branný zákon z roku 1868 Spomyšelské aktuality květen 2004

11 byl několikráte novelizován a to v létech 1879, 1886, 1889 a Po 136 letech tedy letos skončí povinnost všech zdravých mladých chlapců nastupovat do výkonu vojenské základní služby. Vstup ČR do EÚ dnem Jedná se o zásadní krok republiky, někdo říká neznámým, někdo známým směrem. Ve sdělovacích prostředcích se dovídáme nejrůznější informace, často protichůdné. Prostý fakt, že jsme se stali občany sjednocené Evropy, ještě neznamená, že automaticky nastane doba blahobytu a prosperity. Uvidíme, co nás čeká, na jakékoliv hodnocení je brzy a pak, až přijde poznání, si ho jistě dokáže udělat každý sám. Spolu s námi vstupuje do evropského uskupení dalších devět zemí. Jen v krátkosti si připomeňme, jak se občané té které země rozhodli v národních referendech: země datum referenda účast oprávněných voličů (%) pro vstup (%) země datum referenda účast oprávněných voličů (%) pro vstup (%) Polsko ,9 77,5 Estonsko 63 66,9 Lotyšsko 72,5 67,7 Litva ,9 Česká rep ,3 Slovensko ,2 92,4 Maďarsko Slovinsko ,6 Malta Kypr rozhodl parlament Přesto, nebo právě proto, že jde o zásadní změnu, vám, kteří o to máte zájem, chci velmi stručně připomenout několik základních údajů, které se týkají uskupení tzv. západní Evropy po druhé světové válce. Velmoci se nechtěly dopustit stejných chyb jako tomu bylo po první válce a proto se poražené Německo nesmělo dostat do politické a hospodářské izolace. První pokusy se v poválečném období soustředily na obranu 17. března 1948 vznikla na základě Bruselské smlouvy Západní unie, která se šest let poté přeměnila v dodnes existující Západoevropskou unii (ZEU), pospávající ve stínu Severoatlantické aliance (NATO), která vznikla 4. dubna V ekonomickém směru se zrodila v roce 1948 Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci (OECE), jejímž smyslem bylo koordinovat distribuci americké poválečné pomoci. O 12 let později se OECE přejmenovala na dnešní Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Evropským federalistům se 4 roky po válce evidentně nedařilo prosadit svou představu, že dalšímu strašlivému krveprolití lze zabránit jedině politickým sjednocením kontinentu. Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman na to tedy šel oklikou řekl si prý, že válčit může jedině ten, kdo má základní strategické suroviny. Tehdy to byly uhlí a ocel. Navrhl tedy, 9. května 1950, vytvoření společného trhu uhlí a oceli, který bude řízen nadnárodním způsobem. Odstartoval tak proces evropské integrace, který od té doby dospěl až k jednotné měně euro. Politické sjednocení přes propojení jednotlivých ekonomických sektorů se povedlo. Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), platná od r.1952, byla podepsána 18. dubna 1951 Francií, SRN, Itálií, Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. ESUO fungovalo skvěle společné řízení obchodu s uhlím a ocelí a jejich volný pohyb po Společenství se osvědčovaly. Belgický politik Paul-Henri Spaak byl autorem zprávy, kterou státníci projednali začátkem června 1955 v Messině na Sicílii. Jejím smyslem bylo rozšířit režim platný pro uhlí a ocel na všechno zboží včetně zemědělské produkce. A stalo se tzv. Římská smlouva o vzniku Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii byla podepsána stejnou šestkou 25. března 1957 a v platnost vstoupila od ledna následujícího roku. V roce 1965 se potřetí opakuje historie a stejných šest států podepisuje tentokráte Slučovací smlouvu. K roku 1968 byla dokončena tzv. celní unie, čímž došlo k odbourání vnitřních cel mezi členskými státy a ke sjednocení cel pro dovoz ze třetích zemí. Hlavním smyslem EHS byl vznik společného trhu založeného na celní unii a čtyřech svobodách volném pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob. Tedy naprostá svoboda uvnitř Společenství, kompenzována ochranářskými bariérami na jeho hranicích. Postupně byl tento trh doplněn přísnými pravidly ochrany hospodářské soutěže a zákazy poskytování státní pomoci podnikům. První rozšíření zemí sdružujících se v unii nastalo v roce 1973 k 1.lednu se unie rozšířila o Dánsko (vč. Grónska), Irsko a Velkou Británii. Druhé rozšíření následovalo 1.ledna 1981, tentokráte přistoupilo Řecko. Třetí vlna rozšíření nastala v roce 1986 (1.1.) přistoupilo Portugalsko a Španělsko. Předposlední proces přijímání nových členů vyvrcholil 1.ledna roku 1995 a bylo to Finsko, Rakousko a Švédsko. Zatím poslední, pátý rozšiřovací proces byl dovršen právě nyní; k datu 1.května 2004 přistupuje 10 nových členských zemí, převážně z bývalého komunistického bloku. Současný početní stav členů je tedy pětadvacet. Spomyšelské aktuality květen 2004

12 V roce 1979 byl zaveden Evropský měnový systém se společnou měnovou jednotkou ECU. V tomtéž roce se uskutečnily první přímé volby do Evropského parlamentu. V roce 1992 spatřila světlo světa tzv. Maastrichtská smlouva, na jejímž základě vznikla Evropská unie. V roce 1999 bylo zavedeno euro v bezhotovostní podobě. Od ledna 2002 je jednotná měna euro používána i jako oběživo. Schéma Evropské unie Evropská unie se někdy přirovnává ke společnému domu, ve kterém evropské národy žijí pod jednou střechou v míru, spolupráci a prosperitě. Jako každá stavba, která má přetrvat do budoucích věků, i EU potřebuje pevné základy společné hodnoty a cíle. První pilíř Evropské společenství. První pilíř má nadnárodní charakter. To znamená, že členské státy EU delegují na ES/EU část své národní suverenity. V oblastech, které vymezuje Smlouva, jsou pak společné zájmy členských zemí uskutečňovány prostřednictvím orgánů ES/EU. Nejdůležitější z nich jsou Rada, Parlament, Komise a Soudní dvůr. Druhý pilíř Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Zahrnuje všechny oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Má mezivládní charakter, rozhodovací i výkonné pravomoci zůstávají v rukou členských zemí. O většině záležitostí se rozhoduje jednomyslně. Podle článku 17 Smlouvy o EU Evropská unie postupně vytváří společnou obrannou politiku. Cílem EU je, aby se její Evropská bezpečnostní a obranná politika co nejlépe doplňovala s NATO. Třetí pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Třetí pilíř pomáhá při vytváření Evropské unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jeho jádrem je policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a spolupráce při předcházení a potírání rasismu a xenofobie. Negativní jevy, na které EU v rámci třetího pilíře zaměřuje svoji pozornost, zahrnují organizovanou i neorganizovanou kriminalitu, obchod s lidmi, trestné činy proti dětem, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, korupci a další. I třetí pilíř má mezivládní charakter a také v jeho rámci je nejdůležitějším orgánem Rada ministrů. Cíle Evropské unie 1. Podpora vyváženého a dlouhodobého hospodářského a sociálního pokroku, zvláště prostřednictvím vytváření prostoru bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a sociální soudržnosti a vytvoření Hospodářské měnové unie s konečným cílem jednotné měny. 2. Zachování evropské identity na mezinárodní úrovni, zvláště prostřednictvím společné zahraniční a bezpečnostní politiky, k níž bude, viděno dlouhodobě, patřit i společná politika obrany, která by mohla vést v daném čase ke společné obraně. 3. Posilování obrany práv a zájmů občanů členských zemí Evropského společenství zavedením občanství Unie. Aktuální politika 1. Stabilita institucí zajišťujících demokracii, nadvládu práva, ochranu lidských práv a respektování práv menšin. 2. Existence fungující tržní ekonomiky, stejně jako schopnost vypořádat se s konkurenčními tlaky a tržními silami uvnitř EU. 3. Schopnost převzít závazky plynoucí z členství, zejména tzv. acquis communautaire, včetně ztotožnění s cíli politické, hospodářské a měnové unie. (podle internetu volně zpracoval jvm-) Spomyšl Obecní úřad 1.květen Dnes ráno jsem byl v pekárně. Byl jsem tam pět minut. Když jsem vyšel ven, stála tam policajtka a zrovna vypisovala blokovou pokutu. Tak jsem šel k ní a řekl jí: Ale no tak, zlato, to takovýmu fešákovi jako jsem já nemůžeš dopřát ani malou přestávku? Ignorovala mě a dál vypisovala pokutu. Nazval jsem ji nenažranou policajtkou. Podívala se na mne a začala vypisovat další pokutu za sjeté pneumatiky. Tak Spomyšelské aktuality květen 2004

13 jsem ji nazval blbou šlapkou. Tu začala psát třetí pokutu! Tak to šlo dalších 20 minut. Čím víc jsem jí nadával, tím víc pokut napsala Mně to bylo jedno já tam byl pěšky. Na kongres jede vlakem skupina manažerů a inženýrů. Každý manažer má svoji jízdenku, inženýři mají dohromady jednu. Najednou jeden z inženýrů volá jde průvodčí a všichni inženýři se natlačí do jednoho WC. Průvodčí zkontroluje jízdenky manažerům a když uvidí zamčené dveře na WC, zabouchá na ně: Jízdenku, prosím. Z WC se zpod dveří vysune jeden lístek, průvodčí ho cvakne, prostrčí zpět, poděkuje a spokojeně odchází. Na zpáteční cestě si manažeři pořídí jen jeden lístek a inženýři dokonce nemají žádnou jízdenku. Jeden z manažerů zvolá: Jde průvodčí! a všichni manažeři se utíkají schovat na WC. Inženýři trochu pomaleji odcházejí na další WC. Poslední z inženýrů, ještě než se schová, zabouchá u manažerů: Jízdenku, prosím Ponaučení: Manažeři často používají inženýrská řešení, aniž by jim rozuměli. Přijde matfyzák do fotolabu: Potřeboval bych vyvolat fotky. 9 na 13? Proč? To pěkné na bydlení v malé obci je, že pokud nevíte, co děláte, tak to zaručeně ví někdo jiný. Vzhledem k tomu, že si v dalším pojednání tohoto čísla Aktualit můžete přečíst vzpomínky pana Václava Duchoslava na ochotnický divadelní spolek J.K.Tyl v naší obci, přidávám k tomu výpis dalších akcí divadelních ochotníků z naší obecní kroniky. Všechna uvedená představení předcházela činnosti spolku J.K.Tyla. Zápisy provedl tehdejší kronikář pan Václav Turek O Vánocích sehrála DTJ v hostinci U Jelenů divadelní představení s dobrou návštěvou Sbor dobrovolných hasičů pořádal U Urbanů Humoristicko-zábavný večer za spoluúčinkování ochotníků ze Spomyšle, Vraňan, Lužce, Roudnice a Podmokel u Prahy. Hudba Bio Sokol Vraňany. Dávali se 2 jednoaktovky, kuplety, hudba. Sál i okolní místnosti byly přímo nabyty. Program prvotřídní DTJ pořádá U Jelenů dětské představení U Jelenů divadlo Staň se tvá vůle. vánoce 1932 DTJ sehráli divadelní hru Jeden z nás si ji musí vzít U Jelenů divadelní hra Šofer Sbor dobrovolných hasičů sehrál divadlo Černý vlk Oslava 15 let republiky u Viktorinů: zavzpomínal pan Turek a ing.samec (zeť pana K.Štolce čp.23), pak bylo sehráno loutkové divadlo, vše při plném sále. Spomyšelské aktuality květen 2004

14 Divadelní ochotníci ve Spomyšli Václav Duchoslav, čp. 35 Napsal jsem pro Spomyšelské aktuality několik vět o tělovýchově a sportu, jak se po této stránce žilo v naší obci v době začátků mého školního věku. Do nového čísla Aktualit chci přispět vzpomínkou na kulturní vyžívání občanů Spomyšle. Ve svých 14 letech jsem byl pověřen vedením kroniky divadelního spolku J.K.Tyl. S myšlenkou utvořit ve Spomyšli divadelní ochotnický spolek přišlo několik jedinců v čele s p. Štemberkem (bydlel v domě čp.26). Bohužel, pan Štemberk se ustavení spolku J.K.Tyl nedočkal. Smrt mu v tom zabránila. V roce 1936 (29.listopadu) byl teprve divadelní spolek J.K.Tyl ustaven přípravným výborem za vedení p. Škopana (byl to jeden z místních krejčích). Svou činnost započal spolek až v roce 1937 divadelní hrou Kořenovský grunt od Karla Baláka. V témže roce bylo sehráno ještě tulácké dobrodružství Bouračka a o Vánocích hra V. Bárty Lída děvče z Krkonoš. V roce 1938 ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a sportovním klubem S.K.Spomyšl byla uvedena k 88.narozeninám presidenta Masaryka hra ze života bojů našeho lidu Bývali Čechové od Františka Laška. Hráli v ní: Frant. Uher, M. Dobrovolná, M. Košťálová, O. Duchoslav, M. Karas, M. Dobiáš, V. Tošnerová, M. Housková, J. Uher ml., J. Uher st., M. Macková, Vl. Budka, J. Poláček a V. Cibulka. Ochotníků bylo mnoho nejstarší dosud žijící je paní Věra Janouškovcová. Po každé hře byla v sále tancovačka. Divadlo se hrálo v hostinci p. Jelena. Já jsem od roku 1938 byl studentem Učitelského ústavu v Praze 2, Panská ul. 3. V Praze jsem bydlel na Žižkově u tatínkovy sestřenice Marie Havlové (roz. Tošnerové ze Spomyšle čp.9). Když 15.března 1939 obsadila naši vlast německá armáda, stál jsem v Praze právě proti Masarykovu nádraží v Hybernské ulici. Z Prahy jsem se stěhoval se svou rozkládací postelí domů do Spomyšle. Od té doby jsem denně do Prahy dojížděl. Jízdné jsem neplatil, protože můj otec byl železničářem a ti měli pro své děti volné jízdenky. Dojížděl jsem tak do konce svého studia v roce 1942, kdy jsem právě v době Heydrichiády maturoval. Protože jsem byl ve Spomyšli i ve všední dny, mohl jsem se zúčastnit veškerému dění v obci. Věnoval jsem dětem v obci volný čas i o prázdninách, pokud jsem nemusel pomáhat doma v zemědělství. V ochotnickém divadelním spolku jsem už také dostával úlohy pro dospělé. Hrál jsem hlavní úlohu se Slávkou Tichou a s Jarkou Dobruskou. Byl jsem také režisérem dětských her. Už vpředu jsem uvedl, že sídlo měl divadelní ochot. spolek J.K.Tyl u p. Jelena. Hostinský pan Jelen i jeho rodina byli k nám ochotníkům velmi shovívaví. Sál byl větší než u Viktorinů a také jeviště bylo větší. Pamatuji se, jak jsme jeviště rozšířili asi o 1 a půl metru. Kulisy a opony i s podlahou byly umístěny na půdě domku za cestou k Rybákovům. Stěhování tohoto zařízení bylo velmi pracné, museli pomoci všichni ochotníci. Vzpomínám si na přípravu hry Koukolíček ( ). Návrhy některých scén nakreslil akad.malíř pan řídící učitel Molík (bydlel v Mlčechvostech a řídil školu ve Vraňanech). Já jsem kulisy maloval v sále. Moc zkušeností jsem neměl a tak jsem při malování kulis hlinkovými barvami zažil smutné překvapení při premiéře. V sále se dosud netopilo, ale po zatopení ve velikých kamnech barva pomalu roztávala a stékala s kulis dolů k podlaze. Také si vzpomínám na trapnou chvíli. Ze slušnosti jsem si poručil u p.jelena pivo. Zapomněl jsem je zaplatit. Když jsem se p. Jelenovi druhý den omlouval, řekl mi: Pane Duchoslave, to vůbec nevadí, vím, že je ani nedopijete dáváte si je jen ze slušnosti. V roce 1939 byla doba (německá okupace) politicky velmi těžká. Povolování jakýchkoli společenských akcí bylo jen se souhlasem okres. hejtmana v Roudnici n.lab. Byl to Němec. Taneční zábavy byly úplně zrušeny. I ochotníci divadelního spolku J.K.Tyl poznávali, že v této době je zapotřebí velké vytrvalosti v působení na cit a duši českého člověka, je nutno poznávat minulost a přítomnost českého národa. To si uvědomovali i divadelní ochotníci a řídili se zásadami našich velikánů. Pozn.: Paní Věra Janouškovcová, o které se ve svých vzpomínkách zmiňuje pan Václav Duchoslav, zemřela dne 29.února Do textu je vloženo razítko divadelních ochotníků, které se jako otisk zachovalo na jednom z dokumentů. Spomyšelské aktuality květen 2004

15 Snímek herců ze hry Koukolíček. Autor: Sylva Dubinská Režie: Václav Duchoslav Datum představení: 28.července 1940 Snímek zapůjčili: p.václav Duchoslav, čp.35 a p. Červenka Josef, čp. 87. Součástí Kroniky divadelního spolku ochotníků J.K.Tyl, kterou vedl pan Václav Duchoslav, byly také plakáty k jednotlivým vystoupením. Pro ilustraci, jak tehdejší plakáty vypadaly a také proto, že ke každému vystoupení bylo třeba zvláštního povolení, vám několik plakátů ukáži spolu s příslušným povolením k pořádání představení. Není překvapením, že povolení k produkci bylo třeba v době německé okupace, ale pro nás, kteří jsme v té době nežili, je překvapivé, že tohoto povolení bylo třeba již za tzv. první republiky (1937). Plakát na bílém papíře, modré písmo, rozměr 157 x 238 mm. Spomyšelské aktuality květen 2004

16 Plakát na bílém papíře, obraz dívky, figurek a názvu hry je červený, ostatní písmo černé, rozměr formátu A4 (210x297 mm). Na plakátu je otisk razítka spolku. Plakát na bílém papíře, modré písmo, rámeček modrý a červený, rozměr 150 x 233 mm. Spomyšelské aktuality květen 2004

17 Plakát na bílém papíře, černé písmo, rozměr 149 x 230 mm (na pokynu k zaslání poplatku 15 Kč je zajímavé jednojazyčné razítko Okresního úřadu v Roudnici n.l., ačkoliv sepsal již prosinec roku 1939). V předcházejících řádcích jsem se zmínil o tom, že v obci jistě pracovali divadelní ochotníci již v období před existencí spolku J.K.Tyl. Dokladem toho jsou nejen zápisy v obecní kronice, nýbrž i zachovaná fotografie z roku 1925, kterou laskavě zapůjčil pan Josef Červenka. Spomyšelské aktuality květen 2004

18 V tomto čísle Aktualit pokračuji citací z druhého Vlastivědného sborníku Mělnicka. Jak dále zjistíte, existuje ještě dost dokumentů, které by mohly být podrobně prozkoumány a informace o naší obci publikovány. Vlastivědný sborník Mělnicka (II.) Vydalo Okresní muzeum v Mělníku v roce 1989, náklad 1000 výtisků, cena 16 Kčs. Quido Kastner: Písemnosti se vztahem k Mělnicku, deponované v archivech litoměřického okresu str. 89 a 90 Archiválie k Mělnicku se vyskytují celkem na třech místech litoměřického okresu: 1) v OA Litoměřice (OA = Okresní archiv) 2) v SOA v Litoměřicích (SOA = Státní oblastní archiv): a) na hlavním pracovišti v Litoměřicích b) na pobočce v Žitenicích V OA Litoměřice (Terezín) se jedná zejména o fond: Archiv města Roudnice n.l. V něm, co se týče městských knih roudnických, v kategorii knih městské správy (do r.1850) se nacházejí Kniha obyvatel (Manschaftsbuch) roudnického předměstí Hracholusk a dvou obcí, vytvářejících roudnické městské patrimonium Podlusk a Spomyšle 8) ( léta 19.století). 9) Dále mezi městskými knihami pro zajištění práv měšťanů a jiných městských obyvatel a obyvatel předměstí je Kniha trhová pro obec Podlusky a Spomyšl (Grundbuch) z let (1759), 10) dále pak 2 knihy pozemkové obce Spomyšl ( ) (1862) 11) a Kniha robotní společná pro Podlusky a Spomyšl, ) Ve spisovém materiálu z doby po roce 1850 se v témže fondu nachází položka Tržní fondy v Mělníce, dále Hlavní kniha nadace Josefa Novotného ze Spomyšle ( ) 14) a Listy, týkající se koupě dvorů ve Spomyšli (1571) 15) aj. 16) Z písemných materiálů litoměřického pracoviště (I.oddělení) SOA v Litoměřicích, uvádím matriky všech typů, a to jednak římskokatolické a dále nekatolické, deponované ve Sbírce (souboru) matrik z území Severočeského kraje. V nich se vyskytují, buď souvisle anebo jen v určitých obdobích, zápisy, vztahující se k obcím dnešního Mělnicka. V katolické části shora zmíněné sbírky se jedná o matriky následujících farností: Bechlín, Černouček, Chebuz, Račiněves, Roudnice n.l. a Štětí. V části nekatolické pak o matriky dvou podřipských evangelických farností Krabčic a Libkovic. Na témže hlavním pracovišti SOA jsou uloženy i duplikáty římskokatolických matrik z území dnešního okresu Mělník, které náleží do litoměřické diecéze. Jde o fary: Mělník-proboštství ( ), Mělník-Pšovka ( ), Čečelice ( ), Horní Vidim ( ), Chorušice ( ), Kadlín ( ), Liběchov ( ), Liblice ( ), Medonosy ( ), Mšeno u Mělníka ( ), Nebužely ( ), Řepín ( ), Šemanovice / ), Vysoká ( ) a Záboří ( ). Ve sbírce map, plánů a atlasů litoměřického pracoviště SOA v Litoměřicích ( stol.) lze m.j. nalézt mapy bývalého Boleslavského kraje nebo mapy dřívějšího mělnického okresu. Nakonec z fondu 2.oddělení (tzv.zemědělsko-lesnického) se zmiňuji o třech velkých, a do značné části dosud nezpracovaných komplexech fondů o písemných materiálech Lobkoviců hořínských, dolnobeřkovských a roudnických. Uvádím též dva drobné fondy Velkostatek Liběchov ( ) a Velkostatek Řepín ( ). Vysvětlivka: matrika kniha, do které jsou zapisována jména osob pro potřeby práv. evidence (narození, sňatky, úmrtí) Pozn.: 8) od okres Mělník, kraj Středočeský (předtím okres Roudnice n.l., kraj Ústí n.labem) Spomyšelské aktuality květen 2004

19 10) č.inv.64 11) č.inv ) č.inv.71 14) č.inv.632. Josef Novotný ze Spomyšle (zemřel r.1887), obchodník chmelem, člen roudnické mladočesky orientované jednoty Rip (v níž vůdčími osobnostmi byli roudnický starosta a zemský a říšský poslanec Ervín Špindler, vůdce podřipského rolnictva Václav Kratochvíl z Lounek, mecenáš umění August Švagrovský, významná postava doby předbřeznové a roku 1848 na Podřipsku František Řeháček a další). Josef Novotný před svou smrtí odkázal této jednotě částku 1000 zlatých a vlastní rozsáhlou knihovnu. 15) č.inv ) č.inv.1368 Jak se lze poměrně snadno z internetu dovědět, sousední obec Horní Beřkovice slaví letos 660. výročí. Rod Beškovců je totiž připomínán v nejstarší dochované písemnosti z roku Dovolujeme si popřát hornobeřkovským občanům, aby se jim všechno ve zdraví, v klidu a s úspěchem dařilo, aby jejich obec, která má mnohý osud spojen s osudem naší obce, vzkvétala, aby jejich zastupitelé vedli obec správným směrem k vytčenému cíli a aby mohli být na svou obec právem hrdi. Jako malý dáreček připojujeme reprodukce dobových pohlednic. Dá se očekávat, že starší občané, pokud se k nim tato tiskovina dostane, poznají vyobrazená místa a oživí si vzpomínky, a ti mladší si mohou udělat obrázek o tom, jak jejich obec vypadala dříve. Pohledem na starší pohlednice obce Horní Beřkovice si někteří pamětníci mohou připomenout místa, která dnes již neexistují nebo mají zcela jinou podobu. Partie obce vyobrazené na pohlednicích vlevo nejsou popsány (horní je razítkovaná v roce 1930), snímky na spodní pravé pohlednici, která nese poštovní razítko z roku 1921, jsou popsány jako Nová škola, Březová alej, Partie u Prajze s Řípem a Lesní partie u Ivana. V neposlední řadě si při příležitosti beřkovského výročí můžeme připomenout i jednu z jejich významných osobností. Požádal jsem pana ing. Otakara Špecingera z Kralup n.vlt., velkého znalce zdejšího regionu a on mi laskavě poskytl Spomyšelské aktuality květen 2004

20 článek o Klementině Kalašové a svolil k jeho publikování. Článek vyšel tiskem v Ledčických novinkách v říjnu roku 2000 a také jsem ho objevil na internetových stranách obce Libochovice. Zpívala krajanům v Americe. Ing. Otakar Špecinger Až do vzniku a rozvoje novodobých záznamových prostředků zůstávala pomíjivost nástrojové, herecké a pěvecké interpretace téměř nevyhnutelnou. Mezi bezpočtem meteorů, které zhasínaly s poslední oponou, se však i přesto občas objevovaly hvězdy, jejichž umělecká proslulost nejenom přetrvávala, nýbrž s odstupem času dál a plným právem rostle. K nezapomenutelným, doslova nesmrtelným postavám operního nebe, náležela také Klementina Kalašová. Tato legendární pěvkyně vzešla z dávné hudebnosti Podřipska. Narodila se 9. září 1850 v Horních Beřkovicích, kde prožila dětství. Školu vychodila v Roudnici nad Labem, kam se rodina později přestěhovala. Otec Martin Kalaš působil v obou místech jako lékař a proslul vlasteneckou činorodostí. Staral se také o řádné, dobově ještě nevžité, vzdělávání svých pěti dcer. Klementině, která projevovala obdivuhodně všestranné zájmy, se věnoval při častých výletech, pořádaných i do Ledčic, a umožnil jí zejména studium hudby a zpěvu. A tak odešla patnáctiletá dívka nejprve do Prahy, potom do Milána a posléze na konzervatoř v Petrohradě. Tam upoutal její mezzosoprán českého ředitele carských divadel E. F. Nápravníka. Kalašová byla roku 1874 angažována a hned zpočátku dosáhla zcela nevšedních jevištních úspěchů. Ještě toho roku si proto mladou adeptku zajistila italská operní společnost v Londýně. Triumfy v divadle Covent Garden pak způsobily, že se Klementina rozhodla proniknout na nejproslulejší ze všech operních scén La Scalu v Miláně. Odjela do Itálie a byla skutečně přijata. Dočkala se dokonce mimořádného úspěchu, avšak záhy musela svá vystoupení přerušit. Onemocněla a hrozila jí ztráta hlasu! Přesto se nakonec uzdravila. Zpívala pak v italských, německých a francouzských operách, po celé Itálii a zčásti také v dalších evropských zemích. Praha ji však slyšela pouze několikrát, a to pohostinsky v roce 1879, kdy uspořádala koncert v Roudnici nad Labem. V letech 1880 až 1882 podnikla Klementina Kalašová velké umělecké turné do jižní a severní Ameriky. Dosáhla přitom vpravdě fantastických úspěchů, přičemž její partnerkou byla např. fenomenální sopranistka Adelina Patti. Ve Spojených státech zpívala potom Kalašová mnohokrát ve všech velkých městech, byla oslavovaným hostem krajanských spolků zejména v Chicagu a své bohaté zážitky popsala v listech, které byly nedávno znovu objeveny. O tomto dlouhém zájezdu soustavně referovaly evropské noviny. Není proto divu, že po návratu se o Kalašovou ucházely nejpřednější italské i další scény. Také honorářové nabídky dosahovaly závratných částek. Přesto Kalašová, která vždycky dávala na odiv své češství, dala přednost skromným podmínkám v Národním divadle v Praze, po požáru a přestavbě od léta roku 1883 znovu otevřeném. Pražské obecenstvo se tehdy pro Kalašovou doslova nadchlo. Její výkony v Glűckově opeře Orfeus a Eurydika či ve Wagnerově Lohengrinu byly zřejmě naprosto jedinečné. Manželé Náprstkovi, Jaroslav Vrchlický, J. V. Sládek, Julius Zeyer a další představitelé českého uměleckého a národního života však nedokázali zabránit intrikám, které hned v roce 1884 vyhnaly Kalašovou z Prahy. S bolestnými pocity odjela tehdy zpěvačka opět do Itálie, kde byla naopak velmi radostně přijata. Působila znovu nejenom v Neapoli, Parmě, Miláně i jinde, ale cestovala celou západní Evropou a její jméno se v hudebním světě stalo skutečným pojmem. Přesto roku 1888, když se ocitla na vrcholu slávy, se Kalašová jen velice nerada odhodlala k dalšímu zájezdu do Ameriky. Také sestry, zejména spisovatelka Marie a malířka Zdeňka Kalašovy, ji od cesty zrazovaly. Po několika odkladech však pěvkyně nakonec přece jenom odplula do Brazilie. Všechny pochybnosti jako by odpadly, když Kalašová viděla, že na ní jihoamerické obecenstvo nezapomnělo. Všude byla vítána a zhrnována s ještě větším nadšením, než před léty. Na její počest vycházely básně, topila se v květinách, dary a sňatkové nabídky nebraly konce a tato proslulost zaléhala i zpět do Evropy. Avšak náhle všechno umlklo. Neboť v Bahii, dnešním Sao Salvadoru, vypukla žlutá zimnice, které dne 13. června 1889 nečekaně podlehla také Klementina Kalašová. Doma se o smrti velké zpěvačky dověděli zvláštním způsobem. Jaroslav Vrchlický za ní poslal dopis, který se mu vrátil s poznámkou É morta Je mrtva. Spomyšelské aktuality květen 2004

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových Vamberecký Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových životů lidé symbolicky spojují i nové naděje na splnění svých plánů a snů. Proto naši předkové vítali příchod jara s pokorou a mnohými

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více