Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj"

Transkript

1 pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek , 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec, Robin Böhnisch, Tomáš Čoček, Jiří Dlouhý, Klár Dostálová, Jkub Fischer, Václv Hlváček, Jiří Koželouh, Bedřich Moldn, Selm Muhič Dizdrevič, Iv Ritschelová, Bohuslv Sobotk, Ondřej Šejtk, Rdim Šrám, Jroslv Šulc, Petr Švec, Jn Zikl, Jn Žůrek Zástupci omluvených členů členek Rdy: Ivn Duškov (MZd), Aleš Chmelř (SEZ ÚV), Miroslv Jšurek (OPP ÚV), Petr Jílek (Mze), Ivn Jukl (MZV), Mrie Kostruhová (MV), Pvlín Kulhánková (MPO), Jn Myerová (MF), Nepřítomní členové členky Rdy: Michl Hšek, Rdko Mrtínek, Jroslv Stněk, Rdek Špicr, Jn Hvlíková, Arnošt Mrks Tjemnice Rdy: Ann Kárníková sekretriát RVUR: Zbyněk Mchát, Jn Mreš, Jkub Rudý Hosté: Helen Čížková (MZV), Vldimír Dolejský (MŽP), Michl Dvořák (Česká komise pro UNESCO), Tomáš Hák (COŽP UK), Ann Psková (MŽP), Mrie Petrová (MŽP), Petr Klš (ČPRUR), Krel Komárek (Česká komise pro UNESCO), Pvel Přibyl (FoRS), Pvel Šremer (STUŽ) Progrm zsedání: 1) Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 (návrhy usnesení č. 1, č. 2); 2) ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR (návrh usnesení č. 3); 3) doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce (návrh usnesení č. 4); 4) principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období (návrh usnesení č. 5); 5) prezentce PR ktivit RVUR (návrh usnesení č. 6); 6) různé (návrh usnesení č. 7). předstvení projektu MUNITooL b. zdrvotní dopdy prolomení limitů těžby uhlí c. předstvení usnesení Výboru pro municiplity RVUR k prolomení limitů těžby. Seznm příloh: Příloh č. 1: seznm členů Rdy vlády pro udržitelný rozvoj, stv ke dni Příloh č. 2: informci o činnosti výborů Rdy vlády Příloh č. 3: činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 Příloh č. 4: OECD udržitelný rozvoj (teze Ivn Jukl) Příloh č. 5: Prezentce k Aktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje Příloh č. 6: doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce Příloh č. 7: Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje Příloh č. 8: Projektový záměr MUNITooL

2 Úvodní slovo předsedy vlády Jednání otevřel předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk úvodním slovem, v němž vyzdvihl přínos konání Fór pro udržitelný rozvoj v listopdu 2014 jko dobrou ukázku setkání široké odborné veřejnosti s mezinárodním přeshem. Činnost výborů Rdy vlády se podle něj dobře rozběhl přinesl své první výsledky, zejmén intenzivní expertní diskuzi nd klíčovými témty. Zároveň se prokázl opodsttněnost rekonstrukce Rdy vlády její přenesení n Úřd vlády, kde je schopn plnit ndresortní úkoly, mezi něž ptří zejmén ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje (dále jen SRUR). Předsed Rdy dále ocenil ngžmá expertů expertek, kteří bez nároku n honorář odvádí kvlitní odbornou koncepční práci. Předsed Rdy předl řízení jednání místopředsedovi Rdy, ministru životního prostředí Richrdu Brbcovi, který konsttovl usnášeníschopnost Rdy. Progrm jednání byl schválen jednomyslně. Aktuální personální složení Rdy vlády je k zápisu připojeno jko příloh č. 1. 1) K bodu progrmu č. 1: Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 Jn Mreš ( Úřdu vlády, dále jen OUR) stručně shrnul nejdůležitější výstupy jednotlivých výborů, předstvil plán jejich činnosti pro rok 2015, informovl o znovuobnovení činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 (gestor: MŽP) Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí území (gestor: MMR) nvrhl jejich zčlenění pod Výbor pro udržitelné municiplity. V závěru svého vystoupení předstvil plán činnosti Rdy n rok Nový Sttut Jedncí řád Rdy vlády bude předložen spolu s mteriálem k ktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje n dlším jednání Rdy. Informce o činnosti výborů Rdy vlády je připojen k zápisu jko příloh č. 2. Informce o činnosti Rdy vlády Odboru pro udržitelný rozvoj, včetně plánu činnosti Rdy vlády n rok 2015, je připojen k zápisu jko příloh č. 3. Václv Hlváček (Agrární komor ČR) vznesl připomínku ke složení Výboru pro krjinu, vodu biodiverzitu, které podle něj nezohledňuje roli soukromého sektoru hospodřícího v krjině. Richrd Brbec (MŽP) nvrhnul v rekci doplnění Výboru jeho prcovních skupin, které zjistí sekretriát RVUR. Následovl prezentce Ivn Jukl (MZV) ke spolupráci s OECD. OECD se nevěnuje pouze ekonomickým, nýbrž i sociálním environmentálním spektům udržitelného rozvoje, přičemž ve všech oblstech disponuje kvlitní dtovou zákldnou. Česká republik z OECD pouze nečerpá, nýbrž rovněž utváří její výstupy. To se projevuje npř. v oblsti zhrniční rozvojové spolupráce, kde ČR to jk n úrovni veřejné správy, tk soukromého sektoru předává trnsformční zkušenosti. Styl práce OECD se mění, snží se lépe zcílit svá doporučení nově se též více změřuje n foresightové metody scénáře rozvoje. Tto gend je součástí i ministerského zsedání Rdy OECD, které proběhne červn letošního 2015, která dává ČR jko místopředsednické zemi výrznou možnost ovlivnit styl práce OECD. Hlvními témty tzv. ministeriálu jsou investice pro udržitelný růst, zejmén ve vzthu k gendě post-2015 větší interktivit doporučení OECD. V závěru Ivn Jukl nbídl sistenci stálé mise při OECD pelovl n pomoc resortů vybídl výborů při příprvě průběhu ministeriálu. Teze vystoupení Ivn Jukl jsou připojeny k zápisu jko příloh č. 4. Strn 2 (celkem 9)

3 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrhy usnesení č. 1 ve znění: bere n vědomí informci o činnosti výborů Rdy vlády podle Přílohy 2 jedncího mteriálu o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj podle Přílohy 3 jedncího mteriálu schvluje plány činnosti výborů Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 2 jedncího mteriálu plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 3 jedncího mteriálu. ukládá sekretriátu, by Rdy vlády, by připrvil nový sttut v souvislosti s potřebmi ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje do příštího zsedání Rdy vlády. usnesení č. 2 ve znění: schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 pod Výbor pro udržitelné municiplity schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj obcí, regionů území pod Výbor pro udržitelné municiplity. K bodu progrmu č. 2: ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové (OUR), která prezentovl záměr ktulizce Strtegické rámce udržitelného rozvoje (dále jen ASRUR). Strtegický rámec udržitelného rozvoje (dále jen SRUR) byl schválen usnesením vlády č. 37 dne , který Rdě vlády rovněž uložil připrvit ktulizci SRUR do Součsně bylo Rdě vlády uloženo předložit mteriál, který se zvedl SRUR do prxe, tento mteriál všk nebyl schválen, což předstvuje jeden z velkých deficitů, který je třeb v ktulizci vyřešit. Součsná podob SRUR má blíže spíše k rozprcovné vizi, která neobshuje žádné kvntifikovné cíle. Absentuje v něm nlýz příležitostí priorit rozvoje, je těžké s jeho pomocí vytvářet konkrétní rozhodnutí optření. Nicméně obshuje indikátory, jejichž vývoj monitoruje Situční zpráv. Tu využívá hlvně odborná komunit. Návrh ASRUR obshuje rozložení do několik dílčích kroků: 1) Identifikce priorit rozvoje ČR n zákldě nlýzy sektorových, průřezových dlších relevntních strtegií. Je třeb vycházet z již existujících dokumentů zjistit, pokrývjí-li všechny potřebné oblsti. Inspirovt se lze rovněž s dlšími vizemi progrmovými dokumenty jko je npř. výstup projektu Česko hledá budoucnost či Vize 2015 vyprcovná v roce 2000 n CESES FSV UK. 2) Anlýz globálních evropských megtrendů poskytne kontext rozvoje České republiky. Právě v této oblsti lze spoluprcovt s OECD n využití foresightových metod (nlýz možných budoucích změn), inspirci poskytují rovněž nlýzy vyprcovné podniktelskými konsorcii (npř. Future Stte 2030 od KPMG či Vision 2050 z per World Business Council for Sustinble Development). 3) Zprcování scénáře možného rozvoje tk, by zohledňovl stnovené priority, modelovl vývoj v horizontu let vytvořil kvlifikovný odhd ekonomických, politických sociálních nákldů. 4) Vytvoření monitorovcího rámce pro SRUR pomocí Well-Being Frmework OECD je vhodné zejmén díky tomu, že klde důrz n kvlitu život jko centrální pojem Strn 3 (celkem 9)

4 spojující všechny dimenze rozvoje. Zároveň je kvlit život sndněji uchopitelná lépe komunikuje se širší veřejností než vysoce bstrktní předstv udržitelného rozvoje. V neposlední řdě umožňuje vývoj v ČR ukotvit v širším rámci vytvořit tk předpokld pro mezinárodní srovnávání ČR. 5) Vytvoření přehledu nástrojů, které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj, předpokládá zároveň vyhodnocení účinnosti stávjících nástrojů nvržení možností jejich dlšího rozvoje. 6) Vytvoření systému řízení strtegií, který nství hierrchie strtegií včetně vzeb n evropské strtegie. Tento krok se neobejde bez spolupráce se strtegickými útvry ministerstev. Již nyní se ukzuje potřeb ve spolupráci s MMR revidovt Metodiku tvorby veřejných strtegií z hledisk prticipce veřejnosti rozvíjet dále Dtbázi strtegií. Systém řízení strtegií tké zbrání propdávání témt bez jsného gestor sítem resortních působností. Jko příkld efektivního strtegického systému byl uveden Globlizční strtegie (Dánsko, 2006). Řídící principy ktulizce budou spočívt n zjištění dosttečné expertizy prostřednictvím zpojení široké sítě výzkumných center kdemických prcovišť, n trnsprentnosti rozvinutí širokých prticipčních konzultčních mechnismů, včetně zpojení všech prlmentních ktérů. Tkto pojtý ASRUR umožní:. získt kvlitní přehled potenciálu rozvoje ČR vč. možných koridorů rozvoje jejich nákldů b. identifikovt priority rozvoje České republiky vytvořit sdílenou vize rozvoje české společnosti c. vytvořit přehled vnějších okolností rozvoje ČR schopnosti ČR regovt n příležitosti i hrozby d. získt přehled nástrojů doshování udržitelnosti pro všechny úrovně Tkto koncipovný ASRUR ovšem není možné stihnout ve stnoveném rámci, tj. do konce roku Proto bylo nvrženo posunutí termínu ASRUR o jeden rok, tj. do Prezentce je připojen k zápisu jko příloh č. 5. V diskusi vystoupil předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk, který podpořil posunutí termínu kvůli zjištění dosttečných konzultcí. Pokud se dohodne n odložení předložení ASRUR, pk by měl být n příští zsedání rdy vlády předložen písemný strukturovný mteriál s podrobným hrmonogrmem rozdělením úkolů, n jehož zákldě bude moci vlád rozhodnout o změně usnesení č. 37 z Odložení ASRUR bude užitečné už kvůli tomu, že umožní do ASRUR zhrnout výsledky ktuálně projednávných koncepčních dokumentů, zejmén ktulizce Státní energetické koncepce. Pvel Šremer (STUŽ) podpořil stnovisko předsedy vlády týkjící se odkldu s tím, že příprv SRUR trvl dv roky. Následně položil dotz, bude-li příprv prticiptivní metodiky tvorby veřejných strtegií předcházet ASRUR. Ann Kárníková potvrdil, že prticipci je třeb zhrnout do příprvy ASRUR od smého počátku s Pvlem Šremerem v dné záležitosti již spoluprcuje. Do diskuse se dále zpojil Jroslv Šulc (ČMKOS), který tké podpořil odkld ASRUR s odkzem n obtížnou predikovtelnost hektického vývoje. Rdim Šrám (AV ČR) se tktéž připojil k návrhu odložit ASRUR ocenil plánovný čsový horizont ASRUR v rozmezí 15 ž 30 let. Jko poslední vystoupil diskusi Ivn Jukl (MZV) s doplněním týkjícím se dánské Globální strtegie. T vyprovokovl v OECD debtu vedl k zložení tzv. Globl Strtegy Group. Osobně povžuje z kritický bod zčátek procesu ASRUR, v níž by nemělo jít primárně o nlýzu megtrendů, le spíše o určení jejich dopdů v ČR. Strn 4 (celkem 9)

5 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrh usnesení č. 3 ve znění: schvluje návrh ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje schvluje posunutí termínu uloženého Rdě vlády vládou ČR usnesením č. 37 ze dne , z n K bodu progrmu č. 3: Doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce Předsedjící předl slovo předsedovi Výboru pro udržitelnou energetiku Petru Klšovi (Česká podniktelská rd pro udržitelný rozvoj), který předstvil doporučení Výboru k Aktulizci státní energetické koncepce (dále jen ASEK). Ten nejprve předstvil činnost výboru složeného ze širokého spektr energetických odborníků. Ve své činnosti se soustředí n tři klíčové oblsti: 1) zprostředkovávání mezinárodních trendů v energetice klimtu; 2) prezentce diskuse ktuálních témt, výbor byl seznámen s nástroji energetického plánování progrmem Restep Klkulčkou 2050 pro emise CO 2; 3) posuzování strtegických legisltivních mteriálů. Výbor podle slov Petr Klše předstvuje mlý think-tnk vhodný pro d hoc posuzování, v jehož rámci je možné vytvářet menší specilizovné prcovní týmy. Výstupy byly dosud iniciovány výborem, nvrhuje proto, by Rd přijl usnesení, jímž vybví členy výboru ze strny Rdy vlády vstupovt se svými připomínkmi doporučení do legisltivních i nelegisltivních procesů bez toho, by je musel dopředu schválit (flexibilní mndát). Členové výboru budou mít jistotu, že jejich výstupy jsou zohledňovány mjí smysl. Následně Petr Klš shrnul doporučení Výboru k ASEK. Výbor shledl odlišný metodický procesní přístup při tvorbě ASEK v mezinárodním porovnání, který nerozlišuje mezi nlýzou (scénáře vývoje) politickými kroky (rozhodnutími). Ačkoliv byl ASEK v posledních měsících rozšiřován doplňován, díky čemuž nyní vykzuje znčný stupeň komplexnosti, obshuje stále ještě nedosttky. Výhled ASEKu shá do roku 2040, ztímco horizont evropských strtegií končí v roce ASEK zohledňuje pouze jeden, tzv. optimlizovný scénář, bylo by žádoucí vyhodnotit i dlší scénáře rozvoje, které obshuje. Chybí v něm stnovisko k těžebním limitům, přičemž o (s)potřebě uhlí bude rozhodovt teplárenství, jehož zprcování v ASEK nepovžuje výbor z dostčující. V ASEKu je rovněž třeb zohlednit investice do úspor energie snížení potřebnosti nových kpcit zdrojů ve vzthu k budoucí energetické spotřebě decentrlizci energetiky n regionální municipální úrovni. Následovl diskuze o znění první části usnesení ( schvluje či bere n vědomí ), do níž se zpojili Pvlín Kulhánková (MPO), Bohuslv Sobotk Jiří Koželouh (Zelený kruh). Předkldtel usnesení Petr klš (ČPRUR předsed Výboru pro udržitelnou energetiku) se přiklonil k možnosti bere n vědomí. V této podobě bylo následně usnesení schváleno ndpoloviční většinou přítomných členů. Debt o druhé části usnesení, do níž se zpojili Pvlín Kulhánková, Bohuslv Sobotk, Ann Kárníková Petr Klš, se týkl mndátu výboru jejich možnosti vstupovt do meziresortního připomínkového řízení. Sekretriátu Rdy bylo uloženo vyjsnění postupu, kterým mjí výbory možnost vstupovt do rozhodovcích procesů to do příštího jednání Rdy. Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k ASEK je připojeno k zápisu jko příloh č. 6. Strn 5 (celkem 9)

6 Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 4 ve znění: bere n vědomí návrh doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce podle přílohy č. 5 jedncího mteriálu žádá předsedu Rdy, by s doporučeními seznámil členy vlády předkldtele Aktulizce státní energetické koncepce. Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 5 ve znění: ukládá sekretriátu Rdy vlády připrvit úprvu Sttutu Jedncího řádu Rdy vlády tk, by nstvil procesy, kterými se mohou výbory zpojovt do rozhodovcích procesů flexibilně připrvovt pro potřebu vlády odborná stnovisk ke strtegickým sektorovým dokumentům ktuálním témtům zásdního význmu. K bodu progrmu č. 4: Principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové, která podl stručnou informci, že rekonstrukce Rdy vlády se schází s obdobím, kdy se rozhoduje o nstvení operčních progrmů, výzev kritérií hodnocení jednotlivých progrmů. V některých výborech zároveň vznikl inicitiv spoluprcovt s řídícími orgány n příprvě výzev s ohledem n nplňování principů udržitelného rozvoje. Dohod o prtnerství obshuje udržitelný rozvoj jko jednu z horizontálních priorit, včetně souhrnu principů udržitelného rozvoje. Nicméně schází metodik, pomocí níž by bylo možné hodnotit nplňování této horizontální priority v jednotlivých progrmech. S MMR byl konzultován potřebnost této metodiky nbídnut spolupráce n příprvě této metodiky. Ann Kárníková nvrhl usnesení ukládjící OUR vyprcovt ve spolupráci s MMR návrh hodnocení horizontální priority udržitelného rozvoje pověřit výbory, by s řídícími orgány konzultovly nstvení jednotlivých výzev v evropských fondech. V diskusi jko první vystoupil Klár Dostálová (MMR), která nvrhl provázt nvrhovné usnesení s usnesením vzthujícím se k progrmu MUNITooL. Podobný nástroj, který by obcím pomohl s interpretcí dt, je potřebný, le měl by být provázán s vyhodnocováním horizontálních priorit, které jsou priori dány v Dohodě o prtnerství. Upozornil, že projektový záměr podle jejího názoru nezohledňuje existující dokumenty n národní úrovni (npř. vyhlášk 500/2006 Sb., metodik vyhodnocování politiky územního rozvoje územní plánovcí dokumentce n udržitelný rozvoj území) z nich vyplývjící indikátorové sdy pro monitoring udržitelného rozvoje. Nezpochybňuje všk MUNITooL jko tkový, nvrhuje proto vytvořit oponentní skupinu v součinnosti MMR dlších resortů. N to regovl Petr Švec (NSZM), který potvrdil, že je třeb nlýz potřebnosti projektu před jeho spuštěním. Projektový záměr podpořily všechny municipální socice sdružené ve Výboru pro udržitelné municiplity. To znmená, že po podobném nástroji, jehož výsledkem by byl certifikovná metodik, je poptávk ve všech typech municiplit. Projekt vnímá jko snhu vyjít ze stávjících sd k nové kvlitě. Strn 6 (celkem 9)

7 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 6: ukládá Odboru pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj rozprcovt návrh subsystému vyhodnocování horizontální priority udržitelného rozvoje v systému řízení evropských fondů ukládá svým výborům, by ve své gesční příslušnosti poskytly Řídícím orgánům konzultci sistenci při příprvě jednotlivých výzev s ohledem n podpoření upltnění principů udržitelného rozvoje v prxi. K bodu progrmu č. 5: prezentce PR ktivit RVUR Předsedjící předl slovo Zbyňku Mchátovi (OUR), který předstvil mediální ktivity Rdy vlády. Podle Sttutu Rdy vlády jsou povinně zveřejňovány zákldní informce o Rdě vlády v koordinci s Tiskovým oddělením Úřdu vlády n webu resp. Pro distribuci odborných výstupů Rdy výborů v podobě studií dílčích mteriálů je plánováno zložení publikční řdy. V pilotním provozu se nchází webblog věnovný populrizci témtiky udržitelného rozvoje ( jehož vnitřní struktur kopíruje schém tří pilířů udržitelného rozvoje bude obshovt rovněž odkzy n dlší spřízněné stránky. N závěr svého vystoupení informovl Zbyněk Mchát členy Rdy o konání Evropského týdnu udržitelného rozvoje ( ), který se v České republice uskuteční letos poprvé. Záštitu nd projektem, s nímž má dobrou zkušenost několik států Evropské unie, převezme předsed vlády. Do projektu se mohou zpojit státní instituce, výzkumná centr, školy, muze, ndce, komunitní sdružení, neziskové orgnizce, podniky, le i individuální občné občnky, kteří mohou pod hlvičkou Evropského týdne udržitelného rozvoje upořádt konference, výstvy, trhy, filmová promítání, komunitní kce, prezentovt udržitelné podniky, vzdělávcí projekty dlší ktivity po celém území ČR, potžmo Evropy. Kritérii pro zřzení ktivity do Evropského týdnu udržitelného rozvoje je, by se projekt zbývl spoň jedním pilířem udržitelného rozvoje by nešlo o čistě komerční inicitivu. Petr Švec poděkovl tjemnici rdy Anně Kárníkové z vystoupení v OSN, během něhož vyzdvihl municipální ktivity v ČR jko vzor pro nplňování gendy post Výbor pro udržitelné municiplity by rád prticipovl i n Evropském týdnu udržitelného rozvoje požádl o podkldy či výzvu k němu, by se mohl kmpň rozběhnout co nejdříve. Upozornil rovněž, že vzniká temtický portál k místní Agendě 21, který bude nplněn příkldy dobré prxe Ann Kárníková přislíbil, že podkldy k Evropskému týdnu rozvoje budou rozeslány následující týden, s jejich distribucí čekl n vyjádření schválení Rdou vlády. Jiří Koželouh poděkovl z podporu OUR pro činnost Rdy vlády výborů, kvitovl vznik webblogu otázl se, uvžuje-li se o širší komunikci medilizci témt výstupů z výborů prostřednictvím sociálních sítích či tiskových zpráv. Ann Kárníková doplnil, že OUR počítá se spuštěním Fcebooku později i Twitteru, o spolupráci se jedná tké s Českou televizí. Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje je připojen k zápisu jko příloh č. 7. Strn 7 (celkem 9)

8 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 7: bere n vědomí vznik nové webové stránky dlší PR ktivity vztžené k informování o Rdě vlády problemtice udržitelné rozvoje vyzývá členy členky Rdy vlády k součinnosti při propgci Evropského týdnu udržitelného rozvoje. K bodu progrmu č. 6: Různé I) Předsedjící předl slovo Tomáši Hákovi (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Krlovy), který přítomným členům předstvil projektový záměr MUNITool. Reguje n situci, kdy municiplity mjí problém s vyhodnocováním dt. Výstupem projektu by proto měl být informční nástroj obshující jk sdu indikátorů, tk metodiku jk dt systemticky relevntně využívt. Situční zpráv SRUR obshuje 47 indikátorů, pouze 10 jich je použitelných pro municipální úroveň. Díky tomu bude možné vzájemně porovnávt jednotlivé municiplity (benchmrking). Pilotní testování projektu je plánováno pro měst. V závěru svého vystoupení regovl Tomáš Hák n výtku vznesenou Klárou Dostálovou poukázl n svou zkušenost odlišného hodnocení projektů hodnocení udržitelnosti jko tkové. Smyslem není dublovt nástroje, nýbrž je hrmonizovt. Projektový záměr MUNITooL je připojen k zápisu jko příloh č. 8. Petr Švec po krátké konzultci s Klárou Dostálovou nvrhl, by pověřil Výbor pro udržitelné municiplity nebo některou z jeho prcovních skupin, tk, by bylo zručeno, že tvorb řízení projektu MUNITooL bude trnsprentní dosttečně prticiptivní. Ann Psková ocenil záměry projektu vznesl dotz, jká bude provzb předstveného projektu s ASRUR. Tomáš Hák odpověděl, že tto provzb ztím neexistuje, neboť projekt nebyl ztím finnčně podpořen není tudíž jsné, kdy zčne. Rd většinou hlsů (22-0-1) schválil návrh usnesení č. 8: podporuje projektový záměr MUNITooL, protože jeho relizce odstrní deficit neexistence certifikovné metodiky hodnocení udržitelného rozvoje n municipální úrovni vytvoří předpokld pro strtegické řízení n úrovni měst, obcí regionů dále prohlšuje, že bude jeho výstupy využívt ve své činnosti. II) Předsedjící předl slovo Rdimu Šrámovi (AV ČR), podle jehož názoru z diskuse o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách vypdává otázk zdrvotního stvu obyvtelstv v pánevních oblstech. V roce 1990 i dnes se populce mužů i žen v Ústeckém krji liší zkrácenou délkou život o dv roky oproti průměru v České republice. V roce 1990 byl proveden výzkum (tzv. progrm Teplice), který indikovl poškození zdrvotního stvu populce indukovného v letech. Dává k úvze, nezopkovt-li podobný výzkum, který by se zbývl mírou poškození obyvtelstv, vývojem nemocnosti zdrvotním stvem novorozenců v pánevních oblstech. Pokud se ukáže, že populce je těžbou uhlí skutečně poškozen, měl by být tento výstup součástí rozhodování o prolomení limitů těžby uhlí. Strn 8 (celkem 9)

9 Petr Klš podpořil vystoupení Rdim Šrám doplnil, že se jedná o vyhodnocení externlit, které ztím v ASEK chybí neměly by zpdnout. Bedřich Moldn (Česká konference rektorů) nvrhl vyprcovt podobné usnesení jk v přípdě projektu MUNITooL. Richrd Brbec zdůrznil, že v tkovém přípdě je nutné specifikovt nositele úkolu i čsový rámec. Rdim Šrám odhduje délku trvání projektu n 3-4 roky vnímá jeho bsenci jko jeden z důvodů pro možné odložení rozhodnutí. Bohuslv Sobotk připomenul, že návrh je projednáván v bodě různé není připrven návrh usnesení. Nvrhl tento bod zřdit n dlší jednání Rdy požádl o příprvu rozsáhlejšího podkldového mteriálu, včetně návrhu usnesení. Pokud shledá projekt jko přínosný, nic nebrání tomu, by byl prostřednictvím vlády tkový výzkum zdán. Rdim Šrám přislíbil připrvit podrobnější podkld. Petr Švec seznámil Rdu vlády s usnesením Výboru pro udržitelné municiplity, které se týklo tké prolomení limitů těžby uhlí koresponduje s návrhem prof. Šrám: Výbor pro udržitelné municiplity doporučuje, by se RVUR zbývl problemtikou územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí ve všech souvislostech udržitelného rozvoje, včetně dopdu n zdrví. Jiří Dlouhý (STUŽ) v závěru diskuze upozornil, že vládní usnesení č. 490 č. 444 z roku 1991 byl koncipován jko dlouhodobá koncepce udržitelného rozvoje ústeckého krlovrského krje n 40 let, během nichž má docházet k útlumu těžby. N příští zsedání Rdy vlády (květen 2015) bude zřzen smosttný bod týkjící se zdrvotních dopdů těžby uhlí n obyvtelstvo pánevních oblstí. Rdim Šrám ve spolupráci s Výborem pro udržitelnou energetiku připrví podkldový mteriál. Zpsl: Jn Mreš Schválil: Ann Kárníková V Prze dne 4. březn 2015 Strn 9 (celkem 9)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Mezi přizvanými, a jak předpokládám i oslovenými, organizacemi na členství v Radě chybí Asociace krajů ČR. Její účast považuji za nezbytnou.

Mezi přizvanými, a jak předpokládám i oslovenými, organizacemi na členství v Radě chybí Asociace krajů ČR. Její účast považuji za nezbytnou. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh rekonstrukce Rady vlády pro udržitelný rozvoj Instituce/člen Připomínky Vypořádání Český svaz ochránců přírody Zásadní připomínka: na str. 8 (je) uvedeno,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

Rada vlády pro udržitelný rozvoj Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Rada vlády pro udržitelný rozvoj Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rada vlády pro udržitelný rozvoj Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Zápis z 1. zasedání Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 25. 11. 2014, Úřad

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více