Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj"

Transkript

1 pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek , 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec, Robin Böhnisch, Tomáš Čoček, Jiří Dlouhý, Klár Dostálová, Jkub Fischer, Václv Hlváček, Jiří Koželouh, Bedřich Moldn, Selm Muhič Dizdrevič, Iv Ritschelová, Bohuslv Sobotk, Ondřej Šejtk, Rdim Šrám, Jroslv Šulc, Petr Švec, Jn Zikl, Jn Žůrek Zástupci omluvených členů členek Rdy: Ivn Duškov (MZd), Aleš Chmelř (SEZ ÚV), Miroslv Jšurek (OPP ÚV), Petr Jílek (Mze), Ivn Jukl (MZV), Mrie Kostruhová (MV), Pvlín Kulhánková (MPO), Jn Myerová (MF), Nepřítomní členové členky Rdy: Michl Hšek, Rdko Mrtínek, Jroslv Stněk, Rdek Špicr, Jn Hvlíková, Arnošt Mrks Tjemnice Rdy: Ann Kárníková sekretriát RVUR: Zbyněk Mchát, Jn Mreš, Jkub Rudý Hosté: Helen Čížková (MZV), Vldimír Dolejský (MŽP), Michl Dvořák (Česká komise pro UNESCO), Tomáš Hák (COŽP UK), Ann Psková (MŽP), Mrie Petrová (MŽP), Petr Klš (ČPRUR), Krel Komárek (Česká komise pro UNESCO), Pvel Přibyl (FoRS), Pvel Šremer (STUŽ) Progrm zsedání: 1) Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 (návrhy usnesení č. 1, č. 2); 2) ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR (návrh usnesení č. 3); 3) doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce (návrh usnesení č. 4); 4) principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období (návrh usnesení č. 5); 5) prezentce PR ktivit RVUR (návrh usnesení č. 6); 6) různé (návrh usnesení č. 7). předstvení projektu MUNITooL b. zdrvotní dopdy prolomení limitů těžby uhlí c. předstvení usnesení Výboru pro municiplity RVUR k prolomení limitů těžby. Seznm příloh: Příloh č. 1: seznm členů Rdy vlády pro udržitelný rozvoj, stv ke dni Příloh č. 2: informci o činnosti výborů Rdy vlády Příloh č. 3: činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 Příloh č. 4: OECD udržitelný rozvoj (teze Ivn Jukl) Příloh č. 5: Prezentce k Aktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje Příloh č. 6: doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce Příloh č. 7: Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje Příloh č. 8: Projektový záměr MUNITooL

2 Úvodní slovo předsedy vlády Jednání otevřel předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk úvodním slovem, v němž vyzdvihl přínos konání Fór pro udržitelný rozvoj v listopdu 2014 jko dobrou ukázku setkání široké odborné veřejnosti s mezinárodním přeshem. Činnost výborů Rdy vlády se podle něj dobře rozběhl přinesl své první výsledky, zejmén intenzivní expertní diskuzi nd klíčovými témty. Zároveň se prokázl opodsttněnost rekonstrukce Rdy vlády její přenesení n Úřd vlády, kde je schopn plnit ndresortní úkoly, mezi něž ptří zejmén ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje (dále jen SRUR). Předsed Rdy dále ocenil ngžmá expertů expertek, kteří bez nároku n honorář odvádí kvlitní odbornou koncepční práci. Předsed Rdy předl řízení jednání místopředsedovi Rdy, ministru životního prostředí Richrdu Brbcovi, který konsttovl usnášeníschopnost Rdy. Progrm jednání byl schválen jednomyslně. Aktuální personální složení Rdy vlády je k zápisu připojeno jko příloh č. 1. 1) K bodu progrmu č. 1: Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 Jn Mreš ( Úřdu vlády, dále jen OUR) stručně shrnul nejdůležitější výstupy jednotlivých výborů, předstvil plán jejich činnosti pro rok 2015, informovl o znovuobnovení činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 (gestor: MŽP) Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí území (gestor: MMR) nvrhl jejich zčlenění pod Výbor pro udržitelné municiplity. V závěru svého vystoupení předstvil plán činnosti Rdy n rok Nový Sttut Jedncí řád Rdy vlády bude předložen spolu s mteriálem k ktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje n dlším jednání Rdy. Informce o činnosti výborů Rdy vlády je připojen k zápisu jko příloh č. 2. Informce o činnosti Rdy vlády Odboru pro udržitelný rozvoj, včetně plánu činnosti Rdy vlády n rok 2015, je připojen k zápisu jko příloh č. 3. Václv Hlváček (Agrární komor ČR) vznesl připomínku ke složení Výboru pro krjinu, vodu biodiverzitu, které podle něj nezohledňuje roli soukromého sektoru hospodřícího v krjině. Richrd Brbec (MŽP) nvrhnul v rekci doplnění Výboru jeho prcovních skupin, které zjistí sekretriát RVUR. Následovl prezentce Ivn Jukl (MZV) ke spolupráci s OECD. OECD se nevěnuje pouze ekonomickým, nýbrž i sociálním environmentálním spektům udržitelného rozvoje, přičemž ve všech oblstech disponuje kvlitní dtovou zákldnou. Česká republik z OECD pouze nečerpá, nýbrž rovněž utváří její výstupy. To se projevuje npř. v oblsti zhrniční rozvojové spolupráce, kde ČR to jk n úrovni veřejné správy, tk soukromého sektoru předává trnsformční zkušenosti. Styl práce OECD se mění, snží se lépe zcílit svá doporučení nově se též více změřuje n foresightové metody scénáře rozvoje. Tto gend je součástí i ministerského zsedání Rdy OECD, které proběhne červn letošního 2015, která dává ČR jko místopředsednické zemi výrznou možnost ovlivnit styl práce OECD. Hlvními témty tzv. ministeriálu jsou investice pro udržitelný růst, zejmén ve vzthu k gendě post-2015 větší interktivit doporučení OECD. V závěru Ivn Jukl nbídl sistenci stálé mise při OECD pelovl n pomoc resortů vybídl výborů při příprvě průběhu ministeriálu. Teze vystoupení Ivn Jukl jsou připojeny k zápisu jko příloh č. 4. Strn 2 (celkem 9)

3 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrhy usnesení č. 1 ve znění: bere n vědomí informci o činnosti výborů Rdy vlády podle Přílohy 2 jedncího mteriálu o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj podle Přílohy 3 jedncího mteriálu schvluje plány činnosti výborů Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 2 jedncího mteriálu plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 3 jedncího mteriálu. ukládá sekretriátu, by Rdy vlády, by připrvil nový sttut v souvislosti s potřebmi ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje do příštího zsedání Rdy vlády. usnesení č. 2 ve znění: schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 pod Výbor pro udržitelné municiplity schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj obcí, regionů území pod Výbor pro udržitelné municiplity. K bodu progrmu č. 2: ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové (OUR), která prezentovl záměr ktulizce Strtegické rámce udržitelného rozvoje (dále jen ASRUR). Strtegický rámec udržitelného rozvoje (dále jen SRUR) byl schválen usnesením vlády č. 37 dne , který Rdě vlády rovněž uložil připrvit ktulizci SRUR do Součsně bylo Rdě vlády uloženo předložit mteriál, který se zvedl SRUR do prxe, tento mteriál všk nebyl schválen, což předstvuje jeden z velkých deficitů, který je třeb v ktulizci vyřešit. Součsná podob SRUR má blíže spíše k rozprcovné vizi, která neobshuje žádné kvntifikovné cíle. Absentuje v něm nlýz příležitostí priorit rozvoje, je těžké s jeho pomocí vytvářet konkrétní rozhodnutí optření. Nicméně obshuje indikátory, jejichž vývoj monitoruje Situční zpráv. Tu využívá hlvně odborná komunit. Návrh ASRUR obshuje rozložení do několik dílčích kroků: 1) Identifikce priorit rozvoje ČR n zákldě nlýzy sektorových, průřezových dlších relevntních strtegií. Je třeb vycházet z již existujících dokumentů zjistit, pokrývjí-li všechny potřebné oblsti. Inspirovt se lze rovněž s dlšími vizemi progrmovými dokumenty jko je npř. výstup projektu Česko hledá budoucnost či Vize 2015 vyprcovná v roce 2000 n CESES FSV UK. 2) Anlýz globálních evropských megtrendů poskytne kontext rozvoje České republiky. Právě v této oblsti lze spoluprcovt s OECD n využití foresightových metod (nlýz možných budoucích změn), inspirci poskytují rovněž nlýzy vyprcovné podniktelskými konsorcii (npř. Future Stte 2030 od KPMG či Vision 2050 z per World Business Council for Sustinble Development). 3) Zprcování scénáře možného rozvoje tk, by zohledňovl stnovené priority, modelovl vývoj v horizontu let vytvořil kvlifikovný odhd ekonomických, politických sociálních nákldů. 4) Vytvoření monitorovcího rámce pro SRUR pomocí Well-Being Frmework OECD je vhodné zejmén díky tomu, že klde důrz n kvlitu život jko centrální pojem Strn 3 (celkem 9)

4 spojující všechny dimenze rozvoje. Zároveň je kvlit život sndněji uchopitelná lépe komunikuje se širší veřejností než vysoce bstrktní předstv udržitelného rozvoje. V neposlední řdě umožňuje vývoj v ČR ukotvit v širším rámci vytvořit tk předpokld pro mezinárodní srovnávání ČR. 5) Vytvoření přehledu nástrojů, které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj, předpokládá zároveň vyhodnocení účinnosti stávjících nástrojů nvržení možností jejich dlšího rozvoje. 6) Vytvoření systému řízení strtegií, který nství hierrchie strtegií včetně vzeb n evropské strtegie. Tento krok se neobejde bez spolupráce se strtegickými útvry ministerstev. Již nyní se ukzuje potřeb ve spolupráci s MMR revidovt Metodiku tvorby veřejných strtegií z hledisk prticipce veřejnosti rozvíjet dále Dtbázi strtegií. Systém řízení strtegií tké zbrání propdávání témt bez jsného gestor sítem resortních působností. Jko příkld efektivního strtegického systému byl uveden Globlizční strtegie (Dánsko, 2006). Řídící principy ktulizce budou spočívt n zjištění dosttečné expertizy prostřednictvím zpojení široké sítě výzkumných center kdemických prcovišť, n trnsprentnosti rozvinutí širokých prticipčních konzultčních mechnismů, včetně zpojení všech prlmentních ktérů. Tkto pojtý ASRUR umožní:. získt kvlitní přehled potenciálu rozvoje ČR vč. možných koridorů rozvoje jejich nákldů b. identifikovt priority rozvoje České republiky vytvořit sdílenou vize rozvoje české společnosti c. vytvořit přehled vnějších okolností rozvoje ČR schopnosti ČR regovt n příležitosti i hrozby d. získt přehled nástrojů doshování udržitelnosti pro všechny úrovně Tkto koncipovný ASRUR ovšem není možné stihnout ve stnoveném rámci, tj. do konce roku Proto bylo nvrženo posunutí termínu ASRUR o jeden rok, tj. do Prezentce je připojen k zápisu jko příloh č. 5. V diskusi vystoupil předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk, který podpořil posunutí termínu kvůli zjištění dosttečných konzultcí. Pokud se dohodne n odložení předložení ASRUR, pk by měl být n příští zsedání rdy vlády předložen písemný strukturovný mteriál s podrobným hrmonogrmem rozdělením úkolů, n jehož zákldě bude moci vlád rozhodnout o změně usnesení č. 37 z Odložení ASRUR bude užitečné už kvůli tomu, že umožní do ASRUR zhrnout výsledky ktuálně projednávných koncepčních dokumentů, zejmén ktulizce Státní energetické koncepce. Pvel Šremer (STUŽ) podpořil stnovisko předsedy vlády týkjící se odkldu s tím, že příprv SRUR trvl dv roky. Následně položil dotz, bude-li příprv prticiptivní metodiky tvorby veřejných strtegií předcházet ASRUR. Ann Kárníková potvrdil, že prticipci je třeb zhrnout do příprvy ASRUR od smého počátku s Pvlem Šremerem v dné záležitosti již spoluprcuje. Do diskuse se dále zpojil Jroslv Šulc (ČMKOS), který tké podpořil odkld ASRUR s odkzem n obtížnou predikovtelnost hektického vývoje. Rdim Šrám (AV ČR) se tktéž připojil k návrhu odložit ASRUR ocenil plánovný čsový horizont ASRUR v rozmezí 15 ž 30 let. Jko poslední vystoupil diskusi Ivn Jukl (MZV) s doplněním týkjícím se dánské Globální strtegie. T vyprovokovl v OECD debtu vedl k zložení tzv. Globl Strtegy Group. Osobně povžuje z kritický bod zčátek procesu ASRUR, v níž by nemělo jít primárně o nlýzu megtrendů, le spíše o určení jejich dopdů v ČR. Strn 4 (celkem 9)

5 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrh usnesení č. 3 ve znění: schvluje návrh ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje schvluje posunutí termínu uloženého Rdě vlády vládou ČR usnesením č. 37 ze dne , z n K bodu progrmu č. 3: Doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce Předsedjící předl slovo předsedovi Výboru pro udržitelnou energetiku Petru Klšovi (Česká podniktelská rd pro udržitelný rozvoj), který předstvil doporučení Výboru k Aktulizci státní energetické koncepce (dále jen ASEK). Ten nejprve předstvil činnost výboru složeného ze širokého spektr energetických odborníků. Ve své činnosti se soustředí n tři klíčové oblsti: 1) zprostředkovávání mezinárodních trendů v energetice klimtu; 2) prezentce diskuse ktuálních témt, výbor byl seznámen s nástroji energetického plánování progrmem Restep Klkulčkou 2050 pro emise CO 2; 3) posuzování strtegických legisltivních mteriálů. Výbor podle slov Petr Klše předstvuje mlý think-tnk vhodný pro d hoc posuzování, v jehož rámci je možné vytvářet menší specilizovné prcovní týmy. Výstupy byly dosud iniciovány výborem, nvrhuje proto, by Rd přijl usnesení, jímž vybví členy výboru ze strny Rdy vlády vstupovt se svými připomínkmi doporučení do legisltivních i nelegisltivních procesů bez toho, by je musel dopředu schválit (flexibilní mndát). Členové výboru budou mít jistotu, že jejich výstupy jsou zohledňovány mjí smysl. Následně Petr Klš shrnul doporučení Výboru k ASEK. Výbor shledl odlišný metodický procesní přístup při tvorbě ASEK v mezinárodním porovnání, který nerozlišuje mezi nlýzou (scénáře vývoje) politickými kroky (rozhodnutími). Ačkoliv byl ASEK v posledních měsících rozšiřován doplňován, díky čemuž nyní vykzuje znčný stupeň komplexnosti, obshuje stále ještě nedosttky. Výhled ASEKu shá do roku 2040, ztímco horizont evropských strtegií končí v roce ASEK zohledňuje pouze jeden, tzv. optimlizovný scénář, bylo by žádoucí vyhodnotit i dlší scénáře rozvoje, které obshuje. Chybí v něm stnovisko k těžebním limitům, přičemž o (s)potřebě uhlí bude rozhodovt teplárenství, jehož zprcování v ASEK nepovžuje výbor z dostčující. V ASEKu je rovněž třeb zohlednit investice do úspor energie snížení potřebnosti nových kpcit zdrojů ve vzthu k budoucí energetické spotřebě decentrlizci energetiky n regionální municipální úrovni. Následovl diskuze o znění první části usnesení ( schvluje či bere n vědomí ), do níž se zpojili Pvlín Kulhánková (MPO), Bohuslv Sobotk Jiří Koželouh (Zelený kruh). Předkldtel usnesení Petr klš (ČPRUR předsed Výboru pro udržitelnou energetiku) se přiklonil k možnosti bere n vědomí. V této podobě bylo následně usnesení schváleno ndpoloviční většinou přítomných členů. Debt o druhé části usnesení, do níž se zpojili Pvlín Kulhánková, Bohuslv Sobotk, Ann Kárníková Petr Klš, se týkl mndátu výboru jejich možnosti vstupovt do meziresortního připomínkového řízení. Sekretriátu Rdy bylo uloženo vyjsnění postupu, kterým mjí výbory možnost vstupovt do rozhodovcích procesů to do příštího jednání Rdy. Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k ASEK je připojeno k zápisu jko příloh č. 6. Strn 5 (celkem 9)

6 Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 4 ve znění: bere n vědomí návrh doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce podle přílohy č. 5 jedncího mteriálu žádá předsedu Rdy, by s doporučeními seznámil členy vlády předkldtele Aktulizce státní energetické koncepce. Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 5 ve znění: ukládá sekretriátu Rdy vlády připrvit úprvu Sttutu Jedncího řádu Rdy vlády tk, by nstvil procesy, kterými se mohou výbory zpojovt do rozhodovcích procesů flexibilně připrvovt pro potřebu vlády odborná stnovisk ke strtegickým sektorovým dokumentům ktuálním témtům zásdního význmu. K bodu progrmu č. 4: Principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové, která podl stručnou informci, že rekonstrukce Rdy vlády se schází s obdobím, kdy se rozhoduje o nstvení operčních progrmů, výzev kritérií hodnocení jednotlivých progrmů. V některých výborech zároveň vznikl inicitiv spoluprcovt s řídícími orgány n příprvě výzev s ohledem n nplňování principů udržitelného rozvoje. Dohod o prtnerství obshuje udržitelný rozvoj jko jednu z horizontálních priorit, včetně souhrnu principů udržitelného rozvoje. Nicméně schází metodik, pomocí níž by bylo možné hodnotit nplňování této horizontální priority v jednotlivých progrmech. S MMR byl konzultován potřebnost této metodiky nbídnut spolupráce n příprvě této metodiky. Ann Kárníková nvrhl usnesení ukládjící OUR vyprcovt ve spolupráci s MMR návrh hodnocení horizontální priority udržitelného rozvoje pověřit výbory, by s řídícími orgány konzultovly nstvení jednotlivých výzev v evropských fondech. V diskusi jko první vystoupil Klár Dostálová (MMR), která nvrhl provázt nvrhovné usnesení s usnesením vzthujícím se k progrmu MUNITooL. Podobný nástroj, který by obcím pomohl s interpretcí dt, je potřebný, le měl by být provázán s vyhodnocováním horizontálních priorit, které jsou priori dány v Dohodě o prtnerství. Upozornil, že projektový záměr podle jejího názoru nezohledňuje existující dokumenty n národní úrovni (npř. vyhlášk 500/2006 Sb., metodik vyhodnocování politiky územního rozvoje územní plánovcí dokumentce n udržitelný rozvoj území) z nich vyplývjící indikátorové sdy pro monitoring udržitelného rozvoje. Nezpochybňuje všk MUNITooL jko tkový, nvrhuje proto vytvořit oponentní skupinu v součinnosti MMR dlších resortů. N to regovl Petr Švec (NSZM), který potvrdil, že je třeb nlýz potřebnosti projektu před jeho spuštěním. Projektový záměr podpořily všechny municipální socice sdružené ve Výboru pro udržitelné municiplity. To znmená, že po podobném nástroji, jehož výsledkem by byl certifikovná metodik, je poptávk ve všech typech municiplit. Projekt vnímá jko snhu vyjít ze stávjících sd k nové kvlitě. Strn 6 (celkem 9)

7 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 6: ukládá Odboru pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj rozprcovt návrh subsystému vyhodnocování horizontální priority udržitelného rozvoje v systému řízení evropských fondů ukládá svým výborům, by ve své gesční příslušnosti poskytly Řídícím orgánům konzultci sistenci při příprvě jednotlivých výzev s ohledem n podpoření upltnění principů udržitelného rozvoje v prxi. K bodu progrmu č. 5: prezentce PR ktivit RVUR Předsedjící předl slovo Zbyňku Mchátovi (OUR), který předstvil mediální ktivity Rdy vlády. Podle Sttutu Rdy vlády jsou povinně zveřejňovány zákldní informce o Rdě vlády v koordinci s Tiskovým oddělením Úřdu vlády n webu resp. Pro distribuci odborných výstupů Rdy výborů v podobě studií dílčích mteriálů je plánováno zložení publikční řdy. V pilotním provozu se nchází webblog věnovný populrizci témtiky udržitelného rozvoje (http://rvur.vld.cz/), jehož vnitřní struktur kopíruje schém tří pilířů udržitelného rozvoje bude obshovt rovněž odkzy n dlší spřízněné stránky. N závěr svého vystoupení informovl Zbyněk Mchát členy Rdy o konání Evropského týdnu udržitelného rozvoje ( ), který se v České republice uskuteční letos poprvé. Záštitu nd projektem, s nímž má dobrou zkušenost několik států Evropské unie, převezme předsed vlády. Do projektu se mohou zpojit státní instituce, výzkumná centr, školy, muze, ndce, komunitní sdružení, neziskové orgnizce, podniky, le i individuální občné občnky, kteří mohou pod hlvičkou Evropského týdne udržitelného rozvoje upořádt konference, výstvy, trhy, filmová promítání, komunitní kce, prezentovt udržitelné podniky, vzdělávcí projekty dlší ktivity po celém území ČR, potžmo Evropy. Kritérii pro zřzení ktivity do Evropského týdnu udržitelného rozvoje je, by se projekt zbývl spoň jedním pilířem udržitelného rozvoje by nešlo o čistě komerční inicitivu. Petr Švec poděkovl tjemnici rdy Anně Kárníkové z vystoupení v OSN, během něhož vyzdvihl municipální ktivity v ČR jko vzor pro nplňování gendy post Výbor pro udržitelné municiplity by rád prticipovl i n Evropském týdnu udržitelného rozvoje požádl o podkldy či výzvu k němu, by se mohl kmpň rozběhnout co nejdříve. Upozornil rovněž, že vzniká temtický portál k místní Agendě 21, který bude nplněn příkldy dobré prxe Ann Kárníková přislíbil, že podkldy k Evropskému týdnu rozvoje budou rozeslány následující týden, s jejich distribucí čekl n vyjádření schválení Rdou vlády. Jiří Koželouh poděkovl z podporu OUR pro činnost Rdy vlády výborů, kvitovl vznik webblogu otázl se, uvžuje-li se o širší komunikci medilizci témt výstupů z výborů prostřednictvím sociálních sítích či tiskových zpráv. Ann Kárníková doplnil, že OUR počítá se spuštěním Fcebooku později i Twitteru, o spolupráci se jedná tké s Českou televizí. Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje je připojen k zápisu jko příloh č. 7. Strn 7 (celkem 9)

8 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 7: bere n vědomí vznik nové webové stránky dlší PR ktivity vztžené k informování o Rdě vlády problemtice udržitelné rozvoje vyzývá členy členky Rdy vlády k součinnosti při propgci Evropského týdnu udržitelného rozvoje. K bodu progrmu č. 6: Různé I) Předsedjící předl slovo Tomáši Hákovi (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Krlovy), který přítomným členům předstvil projektový záměr MUNITool. Reguje n situci, kdy municiplity mjí problém s vyhodnocováním dt. Výstupem projektu by proto měl být informční nástroj obshující jk sdu indikátorů, tk metodiku jk dt systemticky relevntně využívt. Situční zpráv SRUR obshuje 47 indikátorů, pouze 10 jich je použitelných pro municipální úroveň. Díky tomu bude možné vzájemně porovnávt jednotlivé municiplity (benchmrking). Pilotní testování projektu je plánováno pro měst. V závěru svého vystoupení regovl Tomáš Hák n výtku vznesenou Klárou Dostálovou poukázl n svou zkušenost odlišného hodnocení projektů hodnocení udržitelnosti jko tkové. Smyslem není dublovt nástroje, nýbrž je hrmonizovt. Projektový záměr MUNITooL je připojen k zápisu jko příloh č. 8. Petr Švec po krátké konzultci s Klárou Dostálovou nvrhl, by pověřil Výbor pro udržitelné municiplity nebo některou z jeho prcovních skupin, tk, by bylo zručeno, že tvorb řízení projektu MUNITooL bude trnsprentní dosttečně prticiptivní. Ann Psková ocenil záměry projektu vznesl dotz, jká bude provzb předstveného projektu s ASRUR. Tomáš Hák odpověděl, že tto provzb ztím neexistuje, neboť projekt nebyl ztím finnčně podpořen není tudíž jsné, kdy zčne. Rd většinou hlsů (22-0-1) schválil návrh usnesení č. 8: podporuje projektový záměr MUNITooL, protože jeho relizce odstrní deficit neexistence certifikovné metodiky hodnocení udržitelného rozvoje n municipální úrovni vytvoří předpokld pro strtegické řízení n úrovni měst, obcí regionů dále prohlšuje, že bude jeho výstupy využívt ve své činnosti. II) Předsedjící předl slovo Rdimu Šrámovi (AV ČR), podle jehož názoru z diskuse o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách vypdává otázk zdrvotního stvu obyvtelstv v pánevních oblstech. V roce 1990 i dnes se populce mužů i žen v Ústeckém krji liší zkrácenou délkou život o dv roky oproti průměru v České republice. V roce 1990 byl proveden výzkum (tzv. progrm Teplice), který indikovl poškození zdrvotního stvu populce indukovného v letech. Dává k úvze, nezopkovt-li podobný výzkum, který by se zbývl mírou poškození obyvtelstv, vývojem nemocnosti zdrvotním stvem novorozenců v pánevních oblstech. Pokud se ukáže, že populce je těžbou uhlí skutečně poškozen, měl by být tento výstup součástí rozhodování o prolomení limitů těžby uhlí. Strn 8 (celkem 9)

9 Petr Klš podpořil vystoupení Rdim Šrám doplnil, že se jedná o vyhodnocení externlit, které ztím v ASEK chybí neměly by zpdnout. Bedřich Moldn (Česká konference rektorů) nvrhl vyprcovt podobné usnesení jk v přípdě projektu MUNITooL. Richrd Brbec zdůrznil, že v tkovém přípdě je nutné specifikovt nositele úkolu i čsový rámec. Rdim Šrám odhduje délku trvání projektu n 3-4 roky vnímá jeho bsenci jko jeden z důvodů pro možné odložení rozhodnutí. Bohuslv Sobotk připomenul, že návrh je projednáván v bodě různé není připrven návrh usnesení. Nvrhl tento bod zřdit n dlší jednání Rdy požádl o příprvu rozsáhlejšího podkldového mteriálu, včetně návrhu usnesení. Pokud shledá projekt jko přínosný, nic nebrání tomu, by byl prostřednictvím vlády tkový výzkum zdán. Rdim Šrám přislíbil připrvit podrobnější podkld. Petr Švec seznámil Rdu vlády s usnesením Výboru pro udržitelné municiplity, které se týklo tké prolomení limitů těžby uhlí koresponduje s návrhem prof. Šrám: Výbor pro udržitelné municiplity doporučuje, by se RVUR zbývl problemtikou územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí ve všech souvislostech udržitelného rozvoje, včetně dopdu n zdrví. Jiří Dlouhý (STUŽ) v závěru diskuze upozornil, že vládní usnesení č. 490 č. 444 z roku 1991 byl koncipován jko dlouhodobá koncepce udržitelného rozvoje ústeckého krlovrského krje n 40 let, během nichž má docházet k útlumu těžby. N příští zsedání Rdy vlády (květen 2015) bude zřzen smosttný bod týkjící se zdrvotních dopdů těžby uhlí n obyvtelstvo pánevních oblstí. Rdim Šrám ve spolupráci s Výborem pro udržitelnou energetiku připrví podkldový mteriál. Zpsl: Jn Mreš Schválil: Ann Kárníková V Prze dne 4. březn 2015 Strn 9 (celkem 9)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Úřad vlády České republiky Oddělení pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Oddělení pro udržitelný rozvoj Záznm z 29. zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj pondělí 9. listopdu 2015, 15:00 18:00, Lichtenštejnský plác (Hnědý sál) Přítomní členové členky Rdy Jiří Dlouhý (STUŽ), Rostislv Dvořák (SČMVD), Václv

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou placeni za svou činnost z veřejných prostředků, stav k

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou placeni za svou činnost z veřejných prostředků, stav k Ministerstvo doprvy Počet listů: 6 č. j.: 17/-040-KOR/19 Ministerstvo doprvy n zákldě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí n rok, zveřejňuje

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled strn 1 Dtum vydání 13. 10. 2012 / číslo 8 / 2012 Obsh vydání:» Obce do 3000 obyvtel nebudou v roce 2013 předávt Pomocný nlytický přehled 2» Výzv pro příjem žádostí - nové optření Progrmu rozvoje venkov

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR)

Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR) Aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (SRUR) Návrh postupu ke schválení RVUR 17. zasedání RVUR, 19. 2. 2015 Strategický rámec udržitelného rozvoje Schválen usnesením vlády ze dne 11. ledna

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A Z A K L Á D A C Í S M L O U V A obecně prospěšné společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. ve znění pltném ke dni 1. ledn 2011 Dole uvedeného dne, měsíce roku rozhodli níže uvedení zkldtelé obecně

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Místní Agenda hodnocení místní udržitelnosti v ČR a evropský kontext

Místní Agenda hodnocení místní udržitelnosti v ČR a evropský kontext Místní Agenda 21 2013 - hodnocení místní udržitelnosti v ČR a evropský kontext Ing. arch. Marie Petrová STUŽ, 3. prosince 2013 Místní Agenda 21 - nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj Rada vlády pro udržitelný rozvoj Záznam ze zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 28. zasedání, čtvrtek 7. května 2015, 9:00-11:00, Úřad vlády (místnost č. 47) Přítomní členové a členky Rady: Richard

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

» Obyvatelé Posázaví se vyjadřovali k dalšímu směru rozvoje regionu

» Obyvatelé Posázaví se vyjadřovali k dalšímu směru rozvoje regionu strn 1 Dtum vydání 3. 6. 2012 / číslo 5 / 2012 Obsh vydání:» Obyvtelé Posázví se vyjdřovli k dlšímu směru rozvoje regionu 2» Mezinárodní letní škol: Udržitelný rozvoj Krušnohoří 3» Komunitní plán měst

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá INFORMAČNÍ BULLETIN 8.10.2015 Svzek 1, Vydání 4 Dikonie Církve brtrské Webová dres http://www.cb.cz/dikonie/ Hermonská ros Michel Veselá Právě připrvuji toto číslo bulletinu z oknem se letní žár proměnil

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců.

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. 1. Koncepce školy Škol je určen dětem od osmnácti měsíců. Koncepčně je rozdělen do tří věkových ktegorií: předškolní výchov: ) děti od 18 měsíců do 3 let b)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více