Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj"

Transkript

1 pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek , 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec, Robin Böhnisch, Tomáš Čoček, Jiří Dlouhý, Klár Dostálová, Jkub Fischer, Václv Hlváček, Jiří Koželouh, Bedřich Moldn, Selm Muhič Dizdrevič, Iv Ritschelová, Bohuslv Sobotk, Ondřej Šejtk, Rdim Šrám, Jroslv Šulc, Petr Švec, Jn Zikl, Jn Žůrek Zástupci omluvených členů členek Rdy: Ivn Duškov (MZd), Aleš Chmelř (SEZ ÚV), Miroslv Jšurek (OPP ÚV), Petr Jílek (Mze), Ivn Jukl (MZV), Mrie Kostruhová (MV), Pvlín Kulhánková (MPO), Jn Myerová (MF), Nepřítomní členové členky Rdy: Michl Hšek, Rdko Mrtínek, Jroslv Stněk, Rdek Špicr, Jn Hvlíková, Arnošt Mrks Tjemnice Rdy: Ann Kárníková sekretriát RVUR: Zbyněk Mchát, Jn Mreš, Jkub Rudý Hosté: Helen Čížková (MZV), Vldimír Dolejský (MŽP), Michl Dvořák (Česká komise pro UNESCO), Tomáš Hák (COŽP UK), Ann Psková (MŽP), Mrie Petrová (MŽP), Petr Klš (ČPRUR), Krel Komárek (Česká komise pro UNESCO), Pvel Přibyl (FoRS), Pvel Šremer (STUŽ) Progrm zsedání: 1) Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 (návrhy usnesení č. 1, č. 2); 2) ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR (návrh usnesení č. 3); 3) doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce (návrh usnesení č. 4); 4) principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období (návrh usnesení č. 5); 5) prezentce PR ktivit RVUR (návrh usnesení č. 6); 6) různé (návrh usnesení č. 7). předstvení projektu MUNITooL b. zdrvotní dopdy prolomení limitů těžby uhlí c. předstvení usnesení Výboru pro municiplity RVUR k prolomení limitů těžby. Seznm příloh: Příloh č. 1: seznm členů Rdy vlády pro udržitelný rozvoj, stv ke dni Příloh č. 2: informci o činnosti výborů Rdy vlády Příloh č. 3: činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 Příloh č. 4: OECD udržitelný rozvoj (teze Ivn Jukl) Příloh č. 5: Prezentce k Aktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje Příloh č. 6: doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce Příloh č. 7: Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje Příloh č. 8: Projektový záměr MUNITooL

2 Úvodní slovo předsedy vlády Jednání otevřel předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk úvodním slovem, v němž vyzdvihl přínos konání Fór pro udržitelný rozvoj v listopdu 2014 jko dobrou ukázku setkání široké odborné veřejnosti s mezinárodním přeshem. Činnost výborů Rdy vlády se podle něj dobře rozběhl přinesl své první výsledky, zejmén intenzivní expertní diskuzi nd klíčovými témty. Zároveň se prokázl opodsttněnost rekonstrukce Rdy vlády její přenesení n Úřd vlády, kde je schopn plnit ndresortní úkoly, mezi něž ptří zejmén ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje (dále jen SRUR). Předsed Rdy dále ocenil ngžmá expertů expertek, kteří bez nároku n honorář odvádí kvlitní odbornou koncepční práci. Předsed Rdy předl řízení jednání místopředsedovi Rdy, ministru životního prostředí Richrdu Brbcovi, který konsttovl usnášeníschopnost Rdy. Progrm jednání byl schválen jednomyslně. Aktuální personální složení Rdy vlády je k zápisu připojeno jko příloh č. 1. 1) K bodu progrmu č. 1: Informce o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj jejích výborů od září 2014 schválení plánů činnosti Rdy vlády výborů Rdy n rok 2015 Jn Mreš ( Úřdu vlády, dále jen OUR) stručně shrnul nejdůležitější výstupy jednotlivých výborů, předstvil plán jejich činnosti pro rok 2015, informovl o znovuobnovení činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 (gestor: MŽP) Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí území (gestor: MMR) nvrhl jejich zčlenění pod Výbor pro udržitelné municiplity. V závěru svého vystoupení předstvil plán činnosti Rdy n rok Nový Sttut Jedncí řád Rdy vlády bude předložen spolu s mteriálem k ktulizci Strtegického rámce udržitelného rozvoje n dlším jednání Rdy. Informce o činnosti výborů Rdy vlády je připojen k zápisu jko příloh č. 2. Informce o činnosti Rdy vlády Odboru pro udržitelný rozvoj, včetně plánu činnosti Rdy vlády n rok 2015, je připojen k zápisu jko příloh č. 3. Václv Hlváček (Agrární komor ČR) vznesl připomínku ke složení Výboru pro krjinu, vodu biodiverzitu, které podle něj nezohledňuje roli soukromého sektoru hospodřícího v krjině. Richrd Brbec (MŽP) nvrhnul v rekci doplnění Výboru jeho prcovních skupin, které zjistí sekretriát RVUR. Následovl prezentce Ivn Jukl (MZV) ke spolupráci s OECD. OECD se nevěnuje pouze ekonomickým, nýbrž i sociálním environmentálním spektům udržitelného rozvoje, přičemž ve všech oblstech disponuje kvlitní dtovou zákldnou. Česká republik z OECD pouze nečerpá, nýbrž rovněž utváří její výstupy. To se projevuje npř. v oblsti zhrniční rozvojové spolupráce, kde ČR to jk n úrovni veřejné správy, tk soukromého sektoru předává trnsformční zkušenosti. Styl práce OECD se mění, snží se lépe zcílit svá doporučení nově se též více změřuje n foresightové metody scénáře rozvoje. Tto gend je součástí i ministerského zsedání Rdy OECD, které proběhne červn letošního 2015, která dává ČR jko místopředsednické zemi výrznou možnost ovlivnit styl práce OECD. Hlvními témty tzv. ministeriálu jsou investice pro udržitelný růst, zejmén ve vzthu k gendě post-2015 větší interktivit doporučení OECD. V závěru Ivn Jukl nbídl sistenci stálé mise při OECD pelovl n pomoc resortů vybídl výborů při příprvě průběhu ministeriálu. Teze vystoupení Ivn Jukl jsou připojeny k zápisu jko příloh č. 4. Strn 2 (celkem 9)

3 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrhy usnesení č. 1 ve znění: bere n vědomí informci o činnosti výborů Rdy vlády podle Přílohy 2 jedncího mteriálu o činnosti Rdy vlády pro udržitelný rozvoj Odboru pro udržitelný rozvoj podle Přílohy 3 jedncího mteriálu schvluje plány činnosti výborů Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 2 jedncího mteriálu plán činnosti Rdy vlády n rok 2015 podle Přílohy 3 jedncího mteriálu. ukládá sekretriátu, by Rdy vlády, by připrvil nový sttut v souvislosti s potřebmi ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje do příštího zsedání Rdy vlády. usnesení č. 2 ve znění: schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro místní Agendu 21 pod Výbor pro udržitelné municiplity schvluje zčlenění činnosti Prcovní skupiny pro udržitelný rozvoj obcí, regionů území pod Výbor pro udržitelné municiplity. K bodu progrmu č. 2: ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje ČR Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové (OUR), která prezentovl záměr ktulizce Strtegické rámce udržitelného rozvoje (dále jen ASRUR). Strtegický rámec udržitelného rozvoje (dále jen SRUR) byl schválen usnesením vlády č. 37 dne , který Rdě vlády rovněž uložil připrvit ktulizci SRUR do Součsně bylo Rdě vlády uloženo předložit mteriál, který se zvedl SRUR do prxe, tento mteriál všk nebyl schválen, což předstvuje jeden z velkých deficitů, který je třeb v ktulizci vyřešit. Součsná podob SRUR má blíže spíše k rozprcovné vizi, která neobshuje žádné kvntifikovné cíle. Absentuje v něm nlýz příležitostí priorit rozvoje, je těžké s jeho pomocí vytvářet konkrétní rozhodnutí optření. Nicméně obshuje indikátory, jejichž vývoj monitoruje Situční zpráv. Tu využívá hlvně odborná komunit. Návrh ASRUR obshuje rozložení do několik dílčích kroků: 1) Identifikce priorit rozvoje ČR n zákldě nlýzy sektorových, průřezových dlších relevntních strtegií. Je třeb vycházet z již existujících dokumentů zjistit, pokrývjí-li všechny potřebné oblsti. Inspirovt se lze rovněž s dlšími vizemi progrmovými dokumenty jko je npř. výstup projektu Česko hledá budoucnost či Vize 2015 vyprcovná v roce 2000 n CESES FSV UK. 2) Anlýz globálních evropských megtrendů poskytne kontext rozvoje České republiky. Právě v této oblsti lze spoluprcovt s OECD n využití foresightových metod (nlýz možných budoucích změn), inspirci poskytují rovněž nlýzy vyprcovné podniktelskými konsorcii (npř. Future Stte 2030 od KPMG či Vision 2050 z per World Business Council for Sustinble Development). 3) Zprcování scénáře možného rozvoje tk, by zohledňovl stnovené priority, modelovl vývoj v horizontu let vytvořil kvlifikovný odhd ekonomických, politických sociálních nákldů. 4) Vytvoření monitorovcího rámce pro SRUR pomocí Well-Being Frmework OECD je vhodné zejmén díky tomu, že klde důrz n kvlitu život jko centrální pojem Strn 3 (celkem 9)

4 spojující všechny dimenze rozvoje. Zároveň je kvlit život sndněji uchopitelná lépe komunikuje se širší veřejností než vysoce bstrktní předstv udržitelného rozvoje. V neposlední řdě umožňuje vývoj v ČR ukotvit v širším rámci vytvořit tk předpokld pro mezinárodní srovnávání ČR. 5) Vytvoření přehledu nástrojů, které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj, předpokládá zároveň vyhodnocení účinnosti stávjících nástrojů nvržení možností jejich dlšího rozvoje. 6) Vytvoření systému řízení strtegií, který nství hierrchie strtegií včetně vzeb n evropské strtegie. Tento krok se neobejde bez spolupráce se strtegickými útvry ministerstev. Již nyní se ukzuje potřeb ve spolupráci s MMR revidovt Metodiku tvorby veřejných strtegií z hledisk prticipce veřejnosti rozvíjet dále Dtbázi strtegií. Systém řízení strtegií tké zbrání propdávání témt bez jsného gestor sítem resortních působností. Jko příkld efektivního strtegického systému byl uveden Globlizční strtegie (Dánsko, 2006). Řídící principy ktulizce budou spočívt n zjištění dosttečné expertizy prostřednictvím zpojení široké sítě výzkumných center kdemických prcovišť, n trnsprentnosti rozvinutí širokých prticipčních konzultčních mechnismů, včetně zpojení všech prlmentních ktérů. Tkto pojtý ASRUR umožní:. získt kvlitní přehled potenciálu rozvoje ČR vč. možných koridorů rozvoje jejich nákldů b. identifikovt priority rozvoje České republiky vytvořit sdílenou vize rozvoje české společnosti c. vytvořit přehled vnějších okolností rozvoje ČR schopnosti ČR regovt n příležitosti i hrozby d. získt přehled nástrojů doshování udržitelnosti pro všechny úrovně Tkto koncipovný ASRUR ovšem není možné stihnout ve stnoveném rámci, tj. do konce roku Proto bylo nvrženo posunutí termínu ASRUR o jeden rok, tj. do Prezentce je připojen k zápisu jko příloh č. 5. V diskusi vystoupil předsed Rdy vlády Bohuslv Sobotk, který podpořil posunutí termínu kvůli zjištění dosttečných konzultcí. Pokud se dohodne n odložení předložení ASRUR, pk by měl být n příští zsedání rdy vlády předložen písemný strukturovný mteriál s podrobným hrmonogrmem rozdělením úkolů, n jehož zákldě bude moci vlád rozhodnout o změně usnesení č. 37 z Odložení ASRUR bude užitečné už kvůli tomu, že umožní do ASRUR zhrnout výsledky ktuálně projednávných koncepčních dokumentů, zejmén ktulizce Státní energetické koncepce. Pvel Šremer (STUŽ) podpořil stnovisko předsedy vlády týkjící se odkldu s tím, že příprv SRUR trvl dv roky. Následně položil dotz, bude-li příprv prticiptivní metodiky tvorby veřejných strtegií předcházet ASRUR. Ann Kárníková potvrdil, že prticipci je třeb zhrnout do příprvy ASRUR od smého počátku s Pvlem Šremerem v dné záležitosti již spoluprcuje. Do diskuse se dále zpojil Jroslv Šulc (ČMKOS), který tké podpořil odkld ASRUR s odkzem n obtížnou predikovtelnost hektického vývoje. Rdim Šrám (AV ČR) se tktéž připojil k návrhu odložit ASRUR ocenil plánovný čsový horizont ASRUR v rozmezí 15 ž 30 let. Jko poslední vystoupil diskusi Ivn Jukl (MZV) s doplněním týkjícím se dánské Globální strtegie. T vyprovokovl v OECD debtu vedl k zložení tzv. Globl Strtegy Group. Osobně povžuje z kritický bod zčátek procesu ASRUR, v níž by nemělo jít primárně o nlýzu megtrendů, le spíše o určení jejich dopdů v ČR. Strn 4 (celkem 9)

5 Všemi členy členkmi Rdy byl jednomyslně odsouhlsen návrh usnesení č. 3 ve znění: schvluje návrh ktulizce Strtegického rámce udržitelného rozvoje schvluje posunutí termínu uloženého Rdě vlády vládou ČR usnesením č. 37 ze dne , z n K bodu progrmu č. 3: Doporučení Rdy vlády k Aktulizci státní energetické koncepce Předsedjící předl slovo předsedovi Výboru pro udržitelnou energetiku Petru Klšovi (Česká podniktelská rd pro udržitelný rozvoj), který předstvil doporučení Výboru k Aktulizci státní energetické koncepce (dále jen ASEK). Ten nejprve předstvil činnost výboru složeného ze širokého spektr energetických odborníků. Ve své činnosti se soustředí n tři klíčové oblsti: 1) zprostředkovávání mezinárodních trendů v energetice klimtu; 2) prezentce diskuse ktuálních témt, výbor byl seznámen s nástroji energetického plánování progrmem Restep Klkulčkou 2050 pro emise CO 2; 3) posuzování strtegických legisltivních mteriálů. Výbor podle slov Petr Klše předstvuje mlý think-tnk vhodný pro d hoc posuzování, v jehož rámci je možné vytvářet menší specilizovné prcovní týmy. Výstupy byly dosud iniciovány výborem, nvrhuje proto, by Rd přijl usnesení, jímž vybví členy výboru ze strny Rdy vlády vstupovt se svými připomínkmi doporučení do legisltivních i nelegisltivních procesů bez toho, by je musel dopředu schválit (flexibilní mndát). Členové výboru budou mít jistotu, že jejich výstupy jsou zohledňovány mjí smysl. Následně Petr Klš shrnul doporučení Výboru k ASEK. Výbor shledl odlišný metodický procesní přístup při tvorbě ASEK v mezinárodním porovnání, který nerozlišuje mezi nlýzou (scénáře vývoje) politickými kroky (rozhodnutími). Ačkoliv byl ASEK v posledních měsících rozšiřován doplňován, díky čemuž nyní vykzuje znčný stupeň komplexnosti, obshuje stále ještě nedosttky. Výhled ASEKu shá do roku 2040, ztímco horizont evropských strtegií končí v roce ASEK zohledňuje pouze jeden, tzv. optimlizovný scénář, bylo by žádoucí vyhodnotit i dlší scénáře rozvoje, které obshuje. Chybí v něm stnovisko k těžebním limitům, přičemž o (s)potřebě uhlí bude rozhodovt teplárenství, jehož zprcování v ASEK nepovžuje výbor z dostčující. V ASEKu je rovněž třeb zohlednit investice do úspor energie snížení potřebnosti nových kpcit zdrojů ve vzthu k budoucí energetické spotřebě decentrlizci energetiky n regionální municipální úrovni. Následovl diskuze o znění první části usnesení ( schvluje či bere n vědomí ), do níž se zpojili Pvlín Kulhánková (MPO), Bohuslv Sobotk Jiří Koželouh (Zelený kruh). Předkldtel usnesení Petr klš (ČPRUR předsed Výboru pro udržitelnou energetiku) se přiklonil k možnosti bere n vědomí. V této podobě bylo následně usnesení schváleno ndpoloviční většinou přítomných členů. Debt o druhé části usnesení, do níž se zpojili Pvlín Kulhánková, Bohuslv Sobotk, Ann Kárníková Petr Klš, se týkl mndátu výboru jejich možnosti vstupovt do meziresortního připomínkového řízení. Sekretriátu Rdy bylo uloženo vyjsnění postupu, kterým mjí výbory možnost vstupovt do rozhodovcích procesů to do příštího jednání Rdy. Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k ASEK je připojeno k zápisu jko příloh č. 6. Strn 5 (celkem 9)

6 Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 4 ve znění: bere n vědomí návrh doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku k Aktulizci Státní energetické koncepce podle přílohy č. 5 jedncího mteriálu žádá předsedu Rdy, by s doporučeními seznámil členy vlády předkldtele Aktulizce státní energetické koncepce. Všemi členy členkmi Rdy byl prostou většinou hlsujících ( ), odsouhlsen návrh usnesení č. 5 ve znění: ukládá sekretriátu Rdy vlády připrvit úprvu Sttutu Jedncího řádu Rdy vlády tk, by nstvil procesy, kterými se mohou výbory zpojovt do rozhodovcích procesů flexibilně připrvovt pro potřebu vlády odborná stnovisk ke strtegickým sektorovým dokumentům ktuálním témtům zásdního význmu. K bodu progrmu č. 4: Principy udržitelného rozvoje v novém progrmovém období Předsedjící předl slovo tjemnici Rdy vlády Anně Kárníkové, která podl stručnou informci, že rekonstrukce Rdy vlády se schází s obdobím, kdy se rozhoduje o nstvení operčních progrmů, výzev kritérií hodnocení jednotlivých progrmů. V některých výborech zároveň vznikl inicitiv spoluprcovt s řídícími orgány n příprvě výzev s ohledem n nplňování principů udržitelného rozvoje. Dohod o prtnerství obshuje udržitelný rozvoj jko jednu z horizontálních priorit, včetně souhrnu principů udržitelného rozvoje. Nicméně schází metodik, pomocí níž by bylo možné hodnotit nplňování této horizontální priority v jednotlivých progrmech. S MMR byl konzultován potřebnost této metodiky nbídnut spolupráce n příprvě této metodiky. Ann Kárníková nvrhl usnesení ukládjící OUR vyprcovt ve spolupráci s MMR návrh hodnocení horizontální priority udržitelného rozvoje pověřit výbory, by s řídícími orgány konzultovly nstvení jednotlivých výzev v evropských fondech. V diskusi jko první vystoupil Klár Dostálová (MMR), která nvrhl provázt nvrhovné usnesení s usnesením vzthujícím se k progrmu MUNITooL. Podobný nástroj, který by obcím pomohl s interpretcí dt, je potřebný, le měl by být provázán s vyhodnocováním horizontálních priorit, které jsou priori dány v Dohodě o prtnerství. Upozornil, že projektový záměr podle jejího názoru nezohledňuje existující dokumenty n národní úrovni (npř. vyhlášk 500/2006 Sb., metodik vyhodnocování politiky územního rozvoje územní plánovcí dokumentce n udržitelný rozvoj území) z nich vyplývjící indikátorové sdy pro monitoring udržitelného rozvoje. Nezpochybňuje všk MUNITooL jko tkový, nvrhuje proto vytvořit oponentní skupinu v součinnosti MMR dlších resortů. N to regovl Petr Švec (NSZM), který potvrdil, že je třeb nlýz potřebnosti projektu před jeho spuštěním. Projektový záměr podpořily všechny municipální socice sdružené ve Výboru pro udržitelné municiplity. To znmená, že po podobném nástroji, jehož výsledkem by byl certifikovná metodik, je poptávk ve všech typech municiplit. Projekt vnímá jko snhu vyjít ze stávjících sd k nové kvlitě. Strn 6 (celkem 9)

7 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 6: ukládá Odboru pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj rozprcovt návrh subsystému vyhodnocování horizontální priority udržitelného rozvoje v systému řízení evropských fondů ukládá svým výborům, by ve své gesční příslušnosti poskytly Řídícím orgánům konzultci sistenci při příprvě jednotlivých výzev s ohledem n podpoření upltnění principů udržitelného rozvoje v prxi. K bodu progrmu č. 5: prezentce PR ktivit RVUR Předsedjící předl slovo Zbyňku Mchátovi (OUR), který předstvil mediální ktivity Rdy vlády. Podle Sttutu Rdy vlády jsou povinně zveřejňovány zákldní informce o Rdě vlády v koordinci s Tiskovým oddělením Úřdu vlády n webu resp. Pro distribuci odborných výstupů Rdy výborů v podobě studií dílčích mteriálů je plánováno zložení publikční řdy. V pilotním provozu se nchází webblog věnovný populrizci témtiky udržitelného rozvoje (http://rvur.vld.cz/), jehož vnitřní struktur kopíruje schém tří pilířů udržitelného rozvoje bude obshovt rovněž odkzy n dlší spřízněné stránky. N závěr svého vystoupení informovl Zbyněk Mchát členy Rdy o konání Evropského týdnu udržitelného rozvoje ( ), který se v České republice uskuteční letos poprvé. Záštitu nd projektem, s nímž má dobrou zkušenost několik států Evropské unie, převezme předsed vlády. Do projektu se mohou zpojit státní instituce, výzkumná centr, školy, muze, ndce, komunitní sdružení, neziskové orgnizce, podniky, le i individuální občné občnky, kteří mohou pod hlvičkou Evropského týdne udržitelného rozvoje upořádt konference, výstvy, trhy, filmová promítání, komunitní kce, prezentovt udržitelné podniky, vzdělávcí projekty dlší ktivity po celém území ČR, potžmo Evropy. Kritérii pro zřzení ktivity do Evropského týdnu udržitelného rozvoje je, by se projekt zbývl spoň jedním pilířem udržitelného rozvoje by nešlo o čistě komerční inicitivu. Petr Švec poděkovl tjemnici rdy Anně Kárníkové z vystoupení v OSN, během něhož vyzdvihl municipální ktivity v ČR jko vzor pro nplňování gendy post Výbor pro udržitelné municiplity by rád prticipovl i n Evropském týdnu udržitelného rozvoje požádl o podkldy či výzvu k němu, by se mohl kmpň rozběhnout co nejdříve. Upozornil rovněž, že vzniká temtický portál k místní Agendě 21, který bude nplněn příkldy dobré prxe Ann Kárníková přislíbil, že podkldy k Evropskému týdnu rozvoje budou rozeslány následující týden, s jejich distribucí čekl n vyjádření schválení Rdou vlády. Jiří Koželouh poděkovl z podporu OUR pro činnost Rdy vlády výborů, kvitovl vznik webblogu otázl se, uvžuje-li se o širší komunikci medilizci témt výstupů z výborů prostřednictvím sociálních sítích či tiskových zpráv. Ann Kárníková doplnil, že OUR počítá se spuštěním Fcebooku později i Twitteru, o spolupráci se jedná tké s Českou televizí. Výzv k účsti n Evropském týdnu udržitelného rozvoje je připojen k zápisu jko příloh č. 7. Strn 7 (celkem 9)

8 Rd jednomyslně schválil návrh usnesení č. 7: bere n vědomí vznik nové webové stránky dlší PR ktivity vztžené k informování o Rdě vlády problemtice udržitelné rozvoje vyzývá členy členky Rdy vlády k součinnosti při propgci Evropského týdnu udržitelného rozvoje. K bodu progrmu č. 6: Různé I) Předsedjící předl slovo Tomáši Hákovi (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Krlovy), který přítomným členům předstvil projektový záměr MUNITool. Reguje n situci, kdy municiplity mjí problém s vyhodnocováním dt. Výstupem projektu by proto měl být informční nástroj obshující jk sdu indikátorů, tk metodiku jk dt systemticky relevntně využívt. Situční zpráv SRUR obshuje 47 indikátorů, pouze 10 jich je použitelných pro municipální úroveň. Díky tomu bude možné vzájemně porovnávt jednotlivé municiplity (benchmrking). Pilotní testování projektu je plánováno pro měst. V závěru svého vystoupení regovl Tomáš Hák n výtku vznesenou Klárou Dostálovou poukázl n svou zkušenost odlišného hodnocení projektů hodnocení udržitelnosti jko tkové. Smyslem není dublovt nástroje, nýbrž je hrmonizovt. Projektový záměr MUNITooL je připojen k zápisu jko příloh č. 8. Petr Švec po krátké konzultci s Klárou Dostálovou nvrhl, by pověřil Výbor pro udržitelné municiplity nebo některou z jeho prcovních skupin, tk, by bylo zručeno, že tvorb řízení projektu MUNITooL bude trnsprentní dosttečně prticiptivní. Ann Psková ocenil záměry projektu vznesl dotz, jká bude provzb předstveného projektu s ASRUR. Tomáš Hák odpověděl, že tto provzb ztím neexistuje, neboť projekt nebyl ztím finnčně podpořen není tudíž jsné, kdy zčne. Rd většinou hlsů (22-0-1) schválil návrh usnesení č. 8: podporuje projektový záměr MUNITooL, protože jeho relizce odstrní deficit neexistence certifikovné metodiky hodnocení udržitelného rozvoje n municipální úrovni vytvoří předpokld pro strtegické řízení n úrovni měst, obcí regionů dále prohlšuje, že bude jeho výstupy využívt ve své činnosti. II) Předsedjící předl slovo Rdimu Šrámovi (AV ČR), podle jehož názoru z diskuse o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách vypdává otázk zdrvotního stvu obyvtelstv v pánevních oblstech. V roce 1990 i dnes se populce mužů i žen v Ústeckém krji liší zkrácenou délkou život o dv roky oproti průměru v České republice. V roce 1990 byl proveden výzkum (tzv. progrm Teplice), který indikovl poškození zdrvotního stvu populce indukovného v letech. Dává k úvze, nezopkovt-li podobný výzkum, který by se zbývl mírou poškození obyvtelstv, vývojem nemocnosti zdrvotním stvem novorozenců v pánevních oblstech. Pokud se ukáže, že populce je těžbou uhlí skutečně poškozen, měl by být tento výstup součástí rozhodování o prolomení limitů těžby uhlí. Strn 8 (celkem 9)

9 Petr Klš podpořil vystoupení Rdim Šrám doplnil, že se jedná o vyhodnocení externlit, které ztím v ASEK chybí neměly by zpdnout. Bedřich Moldn (Česká konference rektorů) nvrhl vyprcovt podobné usnesení jk v přípdě projektu MUNITooL. Richrd Brbec zdůrznil, že v tkovém přípdě je nutné specifikovt nositele úkolu i čsový rámec. Rdim Šrám odhduje délku trvání projektu n 3-4 roky vnímá jeho bsenci jko jeden z důvodů pro možné odložení rozhodnutí. Bohuslv Sobotk připomenul, že návrh je projednáván v bodě různé není připrven návrh usnesení. Nvrhl tento bod zřdit n dlší jednání Rdy požádl o příprvu rozsáhlejšího podkldového mteriálu, včetně návrhu usnesení. Pokud shledá projekt jko přínosný, nic nebrání tomu, by byl prostřednictvím vlády tkový výzkum zdán. Rdim Šrám přislíbil připrvit podrobnější podkld. Petr Švec seznámil Rdu vlády s usnesením Výboru pro udržitelné municiplity, které se týklo tké prolomení limitů těžby uhlí koresponduje s návrhem prof. Šrám: Výbor pro udržitelné municiplity doporučuje, by se RVUR zbývl problemtikou územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí ve všech souvislostech udržitelného rozvoje, včetně dopdu n zdrví. Jiří Dlouhý (STUŽ) v závěru diskuze upozornil, že vládní usnesení č. 490 č. 444 z roku 1991 byl koncipován jko dlouhodobá koncepce udržitelného rozvoje ústeckého krlovrského krje n 40 let, během nichž má docházet k útlumu těžby. N příští zsedání Rdy vlády (květen 2015) bude zřzen smosttný bod týkjící se zdrvotních dopdů těžby uhlí n obyvtelstvo pánevních oblstí. Rdim Šrám ve spolupráci s Výborem pro udržitelnou energetiku připrví podkldový mteriál. Zpsl: Jn Mreš Schválil: Ann Kárníková V Prze dne 4. březn 2015 Strn 9 (celkem 9)

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více