Uzávěrka tohoto čísla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005"

Transkript

1 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla Foto V. Derner

2 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města k betlémům a betlémářství se již před dvěma lety zrodila myšlenka navázat partnerský vztah s městem, které díky našemu přízvisku Město betlémů je nám obzvláště blízké. A které město má k betlémům bližší vztah, než právě jejich pravzor - palestinský Betlém. Myšlenka nezapadla. Před několika týdny byla opět při návštěvě poslance Jiřího Hanuše aktualizována a přednesena ministru zahraničních věcí Cyrilovi Svobodovi. Díky jeho osobnímu angažování se začalo s její realizací. Na základě rozhodnutí Rady města Třebechovice pod Orebem byl do Izraele poslán dopis s nabídkou o navázání vztahu. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Za několik dní přišla z Izraele odpověď od současného starosty Betlému s příslibem realizace této myšlenky. Třebechovicím pod Orebem se tak nabízí jedinečná možnost navázání přátelství s legendárním městem Betlém, které jinde ve světě nemá obdoby. Proto pevně věřím, že takovéto přátelství bude dalším krokem ke zviditelnění našeho města a jeho unikátní památky Třebechovického Proboštova Betlému. Jiří Němec, Starosta Třebechovic pod Orebem Otiskujeme dopis z Palestinského národního úřadu, Magistrátu města Betléma adresovaný Radimu Peclovi, vedoucímu zastoupení České republiky, Ramaláh. Vážený p. Pecle, s mnoha díky si Vám dovoluji oznámit, že jsem obdržel Váš dopis ohledně nabídky starosty města Třebechovice pod Orebem ustavit partnerství s městem Betlém. Velmi si vážím této myšlenky a věřím, že Muzeum betlémů v Třebechovicích tvoří společný základ pro naše sblížení a naše vzájemné přátelství a spolupráci. Bohužel, vzhledem k přechodnému období, kterým právě naše městská rada prochází po nedávných volbách místních zastupitelstev v Betlémě, musím s lítostí říct, že v současnosti nemáme možnost o tomto návrhu diskutovat. Nicméně zajistím, aby se Vaše nabídka dostala k rukám nové rady s jasným doporučením a podporou. Věřím, že se jí dostane vážné pozornosti a zvážení. Doufám, že města Betlém a Třebechovice budou vbrzku spojena partnerským vztahem. S upřímným pozdravem. Hanna J. Nasser, starosta Betléma Informace městského úřadu Otevření městského koupaliště v Třebechovicích Koupaliště bylo otevřeno místo avizovaného až v neděli Pozdější otevření bylo způsobeno opravou obkladů bazénů. Firma Keramizol vyměňovala 80 m² obkladů, které byly odfouklé a během sezóny začaly opadávat. Opravy započaly a skončily v pátek Těsně po ukončení prací Keramizolu nastupovali pracovníci koupaliště umývat bazén a v 16 hodin se začaly bazény napouštět vodou. Na napuštění všech bazénů je potřeba přes 900 m³ pitné vody. Bazény byly napuštěny v neděli v 11 hodin a ihned bylo koupaliště ote- CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB Hradec Králové, Dr. E. Beneše 1747, tel.: POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI: sociálního poradenství, speciálního poradenství - osobní, partnerské, rodinné i pracovní vztahy, terapie a psychoterapie vřeno, aby bylo alespoň částečně využito tropického počasí, které panovalo o víkendu. Tolik na vysvětlenou, proč nebylo otevřeno v avizovaném termínu. Doufám, že bude dostatek pěkných dnů, které toto zpoždění vynahradí. Správa koupaliště se omlouvá za zpoždění a těší se na vaši návštěvu v krásném prostředí koupaliště. Technické služby Třebechovice J. Halamka PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ Po provedené opravě kanalizace byl v květnu dokončen nový povrch vozovky v části ul. Jiráskova. Výdaje z rozpočtu města na opravu komunikace dosáhly 400 tisíc Kč. Foto: P. Kamenický

3 Třebechovické Haló str. 3 Cykloturistické linky společnosti ORLOBUS a.s. Nové Město nad Metují

4 Třebechovické Haló str. 4 Z jednání městské rady Rada města ukládá odboru SIM pokračovat v přípravných pracech pro zadání komplexních pozemkových úprav, a to v severní části Třebechovic p.o. ve směru od Nepasic po silnici ve směru na Jeníkovice. Vítáme do života narozené děti: (duben, květen 2005) Hastrdlová Michaela Bado Jiří Potěšil Jan Novotný Adam Společenská kronika Rada města rozhodla o umístění veřejného hřiště s umělým povrchem v areálu Základní školy v Třebechovicích p.o. Hřiště bude určeno především pro malou kopanou. Rada města schvaluje odeslání výzvy k partnerství mezi městem Třebechovice p.o. a městem Betlém v Izraeli. Loučíme se se zemřelými spoluobčany: (duben, květen 2005) Jandová Božena Hájek Vlastislav Salačová Emilie Hajnovič Jan Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu: (červenec, srpen 2005) Tichý Hugo Kašpar Miroslav Šestáková Věra Pírková Miroslava Hůlková Anna Dušek Jaroslav Další opravenou komunikací je cesta ve Štěnkově z návse směrem do chatové osady. Rovněž zde byly náklady téměř 400 tisíc Kč. Foto: P. Kamenický Z našich škol Základní škola Matematické soutěže V průběhu II. pololetí se žáci II. stupně ZŠ zúčastnili třech matematických soutěží. V únoru se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády, soutěže pro 6., 7. a 8. ročník. V kategorii 6. ročníků se na místě umístili Kramář Daniel ze 6.B a Rydlová Daniela ze 6.C a místo obsadili Petera Lukáš 6.B a Kracík Tomáš 6.A. V kategorii 7. ročníků byl první Petr Chvapil 7.C a na místě skončili Krejcar Tomáš 7.A, Roudný Tomáš 7.B a Havelková Věra 7.C. Soutěž v kategorii 8. tříd vyhrál Darakev Pavel 8.A, 2. m. obsadil Mařák David 8.C a 3. se umístil Voborník Michal 8.B. Soutěže se zúčast- Podporu projektu rekonstrukce budovy Třebechovického muzea betlémů a opravy Proboštova betlému přislíbil také Mons. Dominik Duka, biskup Královehradecké diecéze, který v minulých dnech navštívil naše město. nilo celkem 23 žáků 6. ročníků, 22 žáků 7. ročníků a 25 žáků z 8. ročníků. Do okresního kola postupovali žáci podle výběru okresní komise. Úspěšným řešitelem úloh OK byl Petera Lukáš ze 6. B. Dne se konalo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan Tato soutěž má pro žáky II. stupně dvě kategorie - Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). V kategorii Benjamín se zúčastnilo 30 žáků a na 1. místě se umístil Krejcar Tomáš 7.A, 2. m. Kramář Daniel 6.B a 3. m. Chvapil Petr 7.C. V kategorii Kadet soutěžilo 31 žáků a vítězem se stal Kopelent Petr 9.A, druhý skončil Mařák David 8.C a 3. m. obsadil Pavlík Jan 9.A. V průběhu I. pololetí řešili také žáci úlohy školního kola matematické olympiády. Zdárně tyto úlohy vyřeši-

5 Třebechovické Haló str. 5 li a do okresního kola postoupili: 6. ročníky - Charvátová Věra, Vrabec Rudolf, Čumrik Jonáš a Petříková Kristýna, 7. ročníky - Roudný Tomáš a 8. ročníky - Darakev Pavel, Chmelařová Nela a Mařák David. Úspěšnými řešiteli úloh okresního kola se stali: Charvátová Věra, Darakev Pavel a Mařák David. Všem žákům děkujeme za účast, vítězům a úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem žákům přejeme hodně dalších úspěchů při řešení náročných matematických úloh. Vybíjená dívky Ve středu se konala v Hradci Králové na ZŠ SNP soutěž ve vybíjené žákyň 6. tříd skupiny E. Do této skupiny byly vylosovány školy: ZŠ SNP, Habrmannova, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ Třebechovice. Naši školu reprezentovaly tyto žákyně: ze 6.A - Alena Schejbalová, Markéta Šabršulová, Míša Novotná, Karolína Fryntová, Adriana Valášková, ze 6.B - Zuzana Karlíková, Věra Moravcová, Lenka Jandečková, Lucie Samková, ze 6.C - Monika Motyčková, Kateřina Valná a Daniela Rydlová. Všechny zápasy naše družstvo vyhrálo - se SNP 13:5, s Biskupským gymnáziem 15:4 a s Habrmannovou ZŠ 17:8. Celkové 1. místo ve skupině zajistilo účast ve finále v Hradci Králové, které se bude konat v červnu. Našim děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Ve finálových soutěžích přejeme hodně úspěchů. V pátek se uskutečnilo základní kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. tříd. Naší školu reprezentovaly tyto dívky : Z. Horáková, M. Kuchařová, M. Beranová, M. Hašková, M. Černá, I. Nyškovská, B. Bačinová, T. Jebavá, I. Musilová, V. Vyletová, L. Filipová, A. Francová, K. Šmídová a P. Ježková. Tohoto kola se ještě zúčastnily dívky ze ZŠ Jih a ZŠ Jiráskovo náměstí. Dívky oba soupeře porazily a tím si zajistily postup do okresního kola, které se uskuteční v Hradci Králové. 8. června v Hradci Králové. Děkujeme všem za krásný sportovní výkon a v dalším zápolení přejeme hodně úspěchů. Pohár rozhlasu mladších žákyň V úterý se konalo v Hradci Králové na hřišti TJ SO- KOL okresní finále Poháru rozhlasu. Naši školu reprezentovalo družstvo mladších žákyň ve složení: ze 6.A - Alena Schejbalová, Michaela Novotná, ze 6.B - Věra Moravcová, ze 7.A - Tereza Jechová a Zuzana Beranová, ze 7.B - Miluše Pařízková, Eliška Černá, Petra Henclová a Diana Burgerová, ze 7.C - Věra Havelková. Žákyně soutěžily v běhu na 60 m, 600 m, skoku dalekém a vysokém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4x60m. M. Pařízková zdolala laťku ve výšce 125 cm a v celkovém pořadí se umístila na 5. místě. A. Schejbalová zaběhla trať 600 m v čase 2:04,4 min., což je celkové 9. místo a nový rekord školy. V. Havelková skočila do dálky 3,94 m, čímž obsadila 9. místo a v hodu kriketovým míčkem vytvořila nový rekord naší školy výkonem 36,94 m. T. Jechová zaběhla 60 m za 9,5 s. Štafeta ve složení E. Černá, Z. Beranová, A. Schejbalová, T. Jechová dosáhla na trati 4x60 m čas 38,6 s. Celému družstvu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Závod se konal za chladného větrného počasí, přesto děvčata dosáhla pěkných výsledků. Štafetu na Poháru rozhlasu Přeskoky švihadla Žákyně tříd se v hodinách TV zúčastnily soutěže v přeskocích švihadla za 30 sekund. Mohly střídat různé druhy přeskoků, cílem byl jejich nejvyšší počet. Z tohoto důvodu vyhrál přeskok snožmo bez meziskoku. Nejlepší výkony: Vybíjená chlapci 30. května reprezentovali naši školu chlapci ze 4. a 5. tříd. Družstvo ve složení: 5.A - Josef Lochman, Josef Havel, Pavel Janko, 5.B - Tomáš Ježek, Tomáš Chvapil, Jan Schreiber, 5.C - Jakub Voslář, Ondřej Vodička, Lukáš Denemarek, Michal Langr, David Jánský, 4.B - Jakub Moravec vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do dalšího kola soutěže, které se bude konat 6. ročníky - 1. D. Rydlová 83 přeskoků, 2. A. Schejbalová a A. Vognarová 58 přeskoků, 3. Z. Karlíková 55 přeskoků. 7. ročníky - 1. Z. Beranová 85, 2. M. Pařízková 74, 3. E. Černá a Z. Musilová ročníky - 1. H. Hladíková 83, 2. G. Zachariášová 76, 3. I. Kodrlová ročníky - 1. P. Bagárová 72, 2. P. Boučková 66, 3. M. Provazníková 64. K pěkným výsledkům blahopřejeme. Žákyně dostanou diplom a sladkou odměnu na závěrečném koncertu na konci školního roku. Malá kopaná V pondělí se na hřišti s umělou trávou v areálu ZŠ M. Horákové v Hradci Králové konalo finále 8. a 9. tříd v malé ko-

6 Třebechovické Haló str. 6 pané. Systémem každý s každým se naše škola utkala v nových dresech se ZŠ Klicperova, ZŠ M. Horákové, ZŠ Mandysova, ZŠ Pouchov a ZŠ SNP. V úmorném vedru naše družstvo ve složení T. Hošek, Bajer, Havelka, Jeníček, Hofmann, Morvai, Mach, Pavlík, Halounek, Štencl obsadilo celkově 4. místo. Ve středu se na hřišti Olympie HK uskutečnil turnaj skupiny D žáčků 2. a 3. tříd v kopané Mc Donald s CUP. Naše družstvo ve složení K. Lopata, D. Provazník, J. Želízko, J. Tomeš, T. Drašnar, M. Štorek, F. Dörre, J. Vik, L. Talavašek, V. Jandera, A. Počarovský zvítězilo nad Církevní ZŠ 7:0, nad ZŠ Bezručova 3:1 a nešťastně prohrálo se ZŠ Jih 0:1. Obsadili jsme tak krásné druhé místo. Gratulujeme. Kinderiáda proběhlo v Hradci Králové regionální kolo závodů v lehké atletice Kinderiáda Účastnilo se ho smíšené osmičlenné družstvo žáků 2. až 5. tříd. Nejlépe se nám vedlo v hodu kriketovým míčkem. Jakub Moravec ze IV. B hodil 40,84 m a umístil se na 3. místě, Pavla Ježková ze IV.B skončila čtvrtá. Součet pořadí všech členů družstva a štafety nám přineslo 12. místo z 27 zúčastněných družstev. V průběhu závodů se každý mohl zapojit do dalších mimosoutěžních disciplín, vyzkoušet si tak rozmanitá atletická odvětví a motivovat se k dalšímu sportování. Družstvo žáků 8. a 9. tříd na turnaji v malé kopané ZUŠ informuje Co nejsrdečněji zveme všechny děti od 5ti let věku na přijímací zkoušky do hudebního, tanečního a lit.-dramatického oboru ZUŠ Třebechovice pod Orebem., které se budou konat ve středu v 16 hodin v 1. patře budovy ul. Komenského. Na přijímací zkoušky se mohou dostavit i starší žáci, neboť radost z muzicírování můžete mít v každém věku. Nabízíme výuku hry na klavír, el. klávesy, housle, violoncello, kytaru, flétny, klarinet, saxofon, trubku, sólový zpěv. Každý žák má možnost zapojit se i do hudebních souborů školy. Bližší informace získáte na telefonním čísle Všem žákům přejeme krásné a slunečné prázdniny. Děkujeme všem příznivcům školy a zřizovateli Městu Třebechovice pod Orebem. dr. I. Thunová Naši žáci se opět zapojují do mezinárodního projektu Ve dnech května se deset žáku základní umělecké školy a sedm studentů skutečského gymnázia zúčastnilo první části česko-německého projektu, který se uskutečnil díky podpoře Evropské unie a přispění rodičů. Zapojení hudební Kinderiáda školy do mezinárodního projektu není nic nového a trvá již tři roky. Prvně však byl a bude realizován projekt, který je rozdělen na dvě části. Ta květnová proběhla v hlavním městě Saska a říjnová část se odehraje tady u nás. Zaštiťujícím tématem a zároveň názvem pro obě setkání je: České stopy v Německu a německé v Čechách. Smyslem projektu je ukázat vzájemné prolínání obou kultur a upozornit na působení českých skladatelů a instrumentalistů na drážďanském dvoře saských kurfiřtů a německý vliv na kulturní život v našem regionu. Renata z gymnázia ve Skutči svolila, že můžeme otisknout její postřehy v deníčku: čtvrtek: Po šestihodinové cestě jsme dojeli na místo a čekalo nás příjemné přivítání od paní Marie Gerloff (paní plná energie a humoru). Měli pro nás připravené seznamovací hry, které byly velice legrační např.: hra na zapamatování jmen. Potom nás čekala první zkouška na sobotní vystoupení. Také nesmíme zapomenout na výbornou večeři po které jsme okamžitě s plnými žaludky vyrazili na divadelní představení Pantomima. Představení bylo velmi pěkné a dlouhé, ale to jsme ještě netušili, co nás bude čekat. S velikou rychlostí jsme dobíhali tramvaj. Cestou v tramvaji jsme potkávali plno lidí, kteří slavili Den otců. Po příjezdu zpět do školy jsme zalehli do postele. Naše nejčastější věta,,ich bin fix und ferrit (Jsem naprosto hotová).

7 Třebechovické Haló str. 7 pátek: Po výborné a obrovské snídaní jsme se navštívili Drážďanskou hudební knihovnu, kde jsme vyslechli přednášku o hudebnících z Čech působících v Drážďanech. Po odchodu z knihovny nám před nosem ujel vlak, proto jsme museli čekat půl hodiny na nádraží. Tam jsme nabrali síly a vydali se na známý hrad Königstein-Král kamenů, který založil český král Václav II. Při dlouhé cestě do kopce nám přestalo přát počasí, ale vydrželi jsme a dostali se nahoru. Výsledek cesty stál opravdu za to. Potom jsme jeli zpět do Drážďan, povečeřeli a opět pilně zkoušeli na společný koncert. sobota: Vypravili jsme se na prohlídku Drážďan. Vylezli jsme na vysokou věž, která měla přes 200 schodů a mohli jsme z ní vidět celé Drážďany a dozvědět se o důležitých památkách a místech Drážďan. Po nakoupení dárků pro rodinu nebo pro přátelé jsme poobědvali výborné borůvkové palačinky. Potom nás čekala poslední zkouška a koncert, který se konal ve Waldbaldu, což je krásný dům u jezera. Také jsme si ten večer pořádně užili, uspořádali si malou diskotéku a dokonce jsme se i zlepšili v němčině -,,možná. Udělali jsme s německými děvčaty spousty fotek třeba například na klouzačce a na autíčkách. Tyto tři krásně strávené dny byly opravdu skvělé! neděle: Ráno jsme se rozloučili s našimi německým kamarádky a také nesmíme zapomenout na paní Gerloff. Tímto chceme také poděkovat panu učiteli Linhovi a Kovářovi, že nám umožnili účast na této akci. Pavel Linha, za účastníky projektu Rukopis hudebního skladatele J. D. Zelenky, který je starý přes 300 let. Tuto část jeho díla jsme společně provedli na závěrečném koncertě. Učíme se hrát na bonga. A to jsme my Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem Letošní školní rok se blíží k závěru a s ním vrcholí činnost zájmových útvarů Domu dětí a mládeže. Velice pečlivá příprava našeho tanečního kroužku HIP- -HOPu byla zakončena skvělým umístěním - 3. místem - na soutěži Dobrušské sluníčko. Kromě této soutěžní přehlídky se soubor představil i na oslavách Dne matek v našem městě a velice zaujal svým nápaditým vystoupením na setkání dětských a mládežnických organizací - Bambiriáda v Hradci Králové. Za dosažené úspěchy děkují mladí tanečníci nejen sobě, ale i vedoucímu kroužku Jiřímu Adamovi. Na Bambiriádě nás, stejně jako v předchozích letech, úspěšně reprezentoval kroužek aerobiku pod vedením paní Katky Absolonové. Děvčátka předvedla svou sestavu také na Dni matek. K oslavě svátku maminek přispěla vystoupením i část kroužku flétniček a Kája Morávek z kytarového kroužku. Při nacvičování projevuje velkou trpělivost s malými hudebníky jejich vedoucí Petra Nesnídalová. Tradičně pěkné úspěchy ve své činnosti dosáhli i mladí šachisté. Činností kroužku i úspěchy v soutěžích se zabývá vedoucí kroužku Jan Slavík ve svých článcích na jiném místě tohoto listu. Pravidelný trénink pod vedením Libora Slavíka přinesl stolním tenistům pěkný výsledek v podobě 4. místa v Okresním přeboru starších žáků. Na loňské úspěchy navázali i v tomto roce mladí lodní modeláři. Na postupové žákovské soutěži ve Zboží u Dvora Králové nad Labem se z 26 účastníků nominovalo šest našich chlapců na mistrovství republiky. Jsou to: Martin Kupka, Miloš Žák, Pavel Darakev, David Mařák, Pavel Dörre, Matěj Prihara. Držíme chlapcům i v této soutěži palce a přejeme, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Poděkování za přípravu mladých závodníků patří vedoucím modelářského kroužku Pavlu Lukáškovi a Josefu Valešovi. O činnosti a úspěších rybářských kroužků se dočtete v příspěvku Jana Jarkovského, který je, kromě Josefa Urbana a Zbyňka Bačiny, jedním z vedoucích mladých rybářů. S prací v rodičovském centru Domeček průběžně informují na stránkách HALÓ Veronika Krausová a Martina Andrysová. Velice dobrou práci s dětmi odvádějí také další vedoucí zájmových útvarů, např. ve florbalu Jakub Dušek, v judu Lucie Trefilová, v kanoistice Jiří Měchura, do tajů počítačů zasvěcuje Jiří Trnka. Nepřehlédnutelná výzdoba v oknech a prostorách DDM je výsledkem snažení dětí z výtvarného kroužku a dívčího klubu pod vedením Jaroslavy Stašákové. Ředitelství DDM děkuje všem svým spolupracovníkům za jejich trpělivost, čas a stále ještě společensky nedoceněnou práci s dětmi a mládeží. Přejeme krásné prázdniny dětem i dospělým a v novém školním roce se těšíme na shledanou. Mgr. Bohuslava Bartošová Domeček zakončil druhý rok své činnosti zaměřené na rodiče s dětmi ve věku do 7-mi let. Pro velký úspěch bude jeho činnost pokračovat i ve školním roce 2005/2006. Schůzky se budou opět konat v Domě dětí a mládeže (v části domu, kde sídlí i Městská knihovna) v úterý od 9 do 12 hodin. V době prázdnin máme z důvodu nutných úprav v DDM zavřeno, ale pro velký zájem maminek se v případě hezkého počasí budeme scházet v úterý dopoledne na městském koupališti a budeme pořádat výlety. Přesný rozpis bude vyvěšen na vnitřní nástěnce DDM.

8 Třebechovické Haló str. 8 Rádi bychom touto formou chtěli požádat občany našeho města o darování již nepotřebných hraček, odstřižků látek a vln, korálků apod. Na naše přání reagovala paní Procházková, a proto jí ještě jednou děkujeme. Ještě jednou děkujeme paní doktorce Janě Štěrbové - praktické lékařce pro děti a dorost za sponzorský dar, protože jsme jeho hodnotu čerpali do posledních schůzek a byla pro nás významným přínosem. Dále děkujeme pracovnicím DDM pí. ředitelce Bartošové, pí. Novákové, pí. Stašákové a sl. Nesnídalové za podporu a toleranci v průběhu celého školního roku. Hodně štěstí a úspěchů přejeme dětem, které už příští rok nebudou navštěvovat Domeček, protože je čeká nástup do školky. S Domečkem se loučí : Grulichová Eliška, Škodová Karolínka, Kraus Zdenda Veselé a prosluněné prázdniny přejí maminky a děti. Veronika Krausová, tel , Rodičovské centrum DOMEČEK DDM, Komenského 437, Třebechovice p/o Rodičovské centrum Domeček získalo na letošní rok 2005 grant od České národní agentury Mládež na vybudování dětského hřiště (pružinová houpadla, věž se skluzavkou a prolézačkami, houpačky apod.) pro místní děti, a to v zahradě vedle Domu dětí a mládeže. V projektu Kdo si hraje nezlobí... mámy dětem jsme se zavázali, že přispějeme i vlastními silami. A proto maminky a děti z Domečku společně s třebechovickými skauty budou v průběhu června vytvářet výrobky z keramické hlíny a papíru. Tyto výrobky budou během letních prázdnin vystaveny ve výkladních skříních některých obchodů na Masarykově náměstí. Tímto vás zároveň srdečně zveme na benefiční koncert, kde budou výrobky dětí vydraženy a výtěžek bude použit na dovybavení chystaného dětského hřiště. Program, termín (pravděpodobně září) a místo konání koncertu budou včas upřesněny. Vedoucí projektu Martina Andrysová Kolo-kolo závody, které proběhly v měsíci květnu LIPANI rybářský kroužek Úspěšná jarní sezóna LIPANŮ Vstup do závodní sezóny se třebechovickým závodníkům poměrně vydařil a v celorepublikové konkurenci se neztratili. Na prvním pohárovém závodě NOVA DOMUS v Jindřichově Hradci na řece Nežárce získal bronzovou medaili mezi kadety Jan Počarovský. Na MILO CUPU - Májovém přeboru v Poděbradech zvítězil na řece Cidlině mezi kadety Jan Počarovský a stříbrnou medaili získal Jan Bartoš. Na SENSAS CUPU v Uherském Hradišti na řece Moravě si nejlépe vedl mezi juniory Jiří Bartoš, který zvítězil. Na Hradecké juniorce v Hradci Králové na řece Orlici získal zlatou medaili v kategorii kadetů Jan Počarovský a bronzovou příčku obsadil Tomáš Michálek. V soutěži juniorů si bronz odvezl Martin Kubík. Mezi ženami obsadila Hedvika Chmelařová třetí místo. JJ Kultura Kam za kulturou POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM Tak jako minulý rok, tak i letos připravujeme II. ročník pochodu pohádkovým lesem, plného pohádkových bytostí, her a sladkostí. Srdečně zveme rodiče s dětmi všech věkových kategorií. Trofeje z Hradecké juniorky. Zleva: Jan Počarovský (1. místo), Martin Kubík (3.), Hedvika Chmelařová (3.), Pavel Slezák (7.), Tomáš Michálek (3.)a Jiří Bartoš (5.). Plánovaný termín pochodu je 3. září 2005 a sraz účastníků hod. v lesoparku Bor (u dubu). Informace na tel.č u pí. Chmelařové PŘIPRAVUJEME Dne 24. září bude zahájen v Kulturním domě v Třebechovicích p.o. další 34. ročník divadelní přehlídky SYMPOSION 2005.

9 Třebechovické Haló str. 9 Využijte možnosti zakoupit si vstupenku v Třebechovicích pod Orebem Předprodej vstupenek v Informačním centru v TMB u Šárky Markové. Aktuální přehled akcí najdete na Rezervaci je možno provést osobně, telefonicky i prostřednictvím internetu. Stručný přehled plánovaných akcí : OD 20 HOD., POHOŘÍ U DOBRUŠKY DIVOKEJ BILL + COCOTTE MINUTE + LETY MIMO - koncert Kalendář akcí obcí a měst Podorlicka , KOSTELEC NAD ORLICÍ IVANSKÉ JEZERO (Výlet, Klub turista) OD 20 HOD., POHOŘÍ U DOBRUŠKY DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND + TELEGRAF - koncert OD 20 HOD., POHOŘÍ U DOBRUŠKY MIG 21 + U NÁS + IMODIUM - koncert OD 20 HOD., POHOŘÍ U DOBRUŠKY MONKEY BUSSINES + HOSTÉ - koncert , ALBRECHTICE N.O. LETNÍ SLAVNOSTI Muzejní zprávy Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo nám. 24, Třebechovice p.or. Úterý - Neděle 9,00-16,00 hodin (od ,00-17,00 hod.) poslední návštěva v 15,30 hodin (od 1.5. v 16,30 hod.) , POTŠTEJN (VOCHTÁNKA) DĚTSKÝ DEN Stálá expozice: TŘEBECHOVICKÝ PROBOŠTŮV BETLÉM unikátní světově proslulé dílo lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Výstavy: Nová výstava v TMB DĚTSKÝ SVĚT ZUZANY VAŠATOVÉ - BAREVNÉ DEKORACE A HRAČKY Otevřena pro veřejnost bude od a potrvá do PRODEJNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ A DŘEVĚNÝCH HRAČEK Brouci - The Beatles revival Band v kulturním domě V pátek 3. června se v Kulturním domě v Třebechovicích p.o. konal koncert skupiny BROUCI - The Beatles revival Band, který pořádalo Středisko místní kultury při Třebechovickém muzeu betlémů. Skupina získala za svou dokonalou interpretaci slavných Beatles řadu ocenění v ČR i v zahraničí (1. místo na BeatlesFest v New Yorku 1998, 1. místo Nejlepší skupina na festivale revivalových kapel v Polsku 2004). Jsme přesvědčeni, že i přes nízkou účast posluchačů na koncertě bylo vystoupení skupiny Brouci pro všechny příjemným a nezapomenutelným zážitkem. Naší snahou je dále zařazovat do programu kulturních akcí takové pořady, které by potěšily širokou veřejnost všech věkových kategorií jak v našem městě, tak i jeho okolí. K tomu, aby se pořádaly kulturní akce vysoké kvality, jakým byl koncert skupiny The Beatles revival Band - BROUCI, je zapotřebí podpory, která spočívá v účasti na podobných akcích, která nás vždy mile potěší. Závěrem Vám nabízíme možnost zaslat Vaše názory a podněty na Vámi žádané kulturní akce na ovou adresu R. Chmelařová Skupina Brouci získala několik cen za dokonalou produkci písní slavné skupiny Beatles. 3. června jste mohli její vystoupení shlédnout v třebechovickém kulturním domě. Foto: K. Andres Den otevřených dveří v Třebechovickém muzeu betlémů V Třebechovickém muzeu betlémů se konal 18. května 2005 tradiční Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do zákulisí muzea a strávit zde příjemné odpoledne. Kromě stálé expozice Proboštova betlému a výstavy Dětský svět Zuzany Vašatové, mohli shlédnout Třebechovická zastavení - společný projekt pracovníků muzea a žáků místní základní školy. Žáci připravili výstavku historických předmětů k významným výročím města v průběhu 20. století. V další části muzea odborná lektorka Petra Jánská vedla dílnu, kde se z ovčího rouna a barevného papíru vyráběly krásné hračky a figurky. Přispěla tím k nemalé radosti malých i velkých návštěvníků. Příjemnou atmosféru v muzeu dotvářeli třebechovičtí muzikanti, kteří i přes nepřízeň počasí vyhrávali celé odpoledne.

10 Třebechovické Haló str. 10 Inflační jednostranná německá bankovka z roku Foto: K Andres Mořský papoušek v Třebechovickém muzeu Ve sbírce bývalého městského muzea uložené v Třebechovickém muzeu betlémů se nachází vedle jiných sbírkových předmětů rozsáhlý soubor mincí a bankovek. Tato sbírka vznikala od samotného založení muzea a jak můžeme číst i ve zprávách Kolešových Starých Třebechovic, vznikala především z darů třebechovických občanů. V současné době tvoří sbírku přes 1200 mincí a 200 bankovek. Nejstarší mincí ve sbírce je jednostranný kutnohorský kruhový peníz Jiřího z Poděbrad. Drobný stříbrný kruhový peníz nahrazoval po roce 1460 nehodnotné rakouské feniky, které postupně po smrti Václava IV. zaplavovaly spolu s dalšími málo hodnotnými mincemi trh v českých zemích. Nejstaršími bankovkami naší sbírky jsou bankocetle s hodnotou 1 a 2 zlaté z roku 1800, které vydávala vídeňská banka již od roku 1762, aby kryla státní dluhy. Stále vyšší státní dluh byl řešen vydáváním stále většího objemu bankocetlí, což způsobovalo obrovskou inflaci a vedlo nakonec v roce 1811 ke státnímu bankrotu. Mince a bankovka s nejvyšší nominální hodnotou v muzejní sbírce pochází shodně ze stejného roku 1923 a obě byly vydány v Německu. Mince má hodnotu 1 milion marek a bankovka má hodnotu úctyhodných 100 miliard marek. Oba tyto muzejní exempláře dokumentují inflaci, ke které došlo v Německu po první světové válce, kdy bylo třeba uhradit vysoké výdaje na odstranění následku války a reparace. Platidla byla tištěna v takovém objemu, že bankovky neměly často hodnotu ani papíru na kterém byly vytištěny a kurz marky vůči dolaru klesl před koncem roku 1923 na 4,2 bilionů marek za 1 dolar. Největší mincí ve sbírce je rakouský měděný 30ti krejcar z roku 1800, který má v průměru 37,5 mm. Svou velikostí ve Rub a líc půlpuffinu z ostrova Lundy. Foto: K Andres Kruhový peníz Jiřího z Poděbrad. Foto: K Andres Nahlédnutí do stálé expozice Proboštova betlému. Foto: K. Andres

11 Třebechovické Haló str. 11 Žáci ZŠ 7.B a 7.C při přípravě výstavy Třebechovická zastavení. Foto: K. Andres Lektorka Petra Jánská se zájemci při tvorbě výrobků z ovčího rouna. Foto: K. Andres své době připomínal stříbrný tolar (41,5 mm) a tak se pro něj brzy vžil lidový výraz ševcovský tolar. Nejmenší mincí ve sbírce je měděná čtvrt kopějka, kterou v Rusku v roce 1878 vyrazil car Alexandr II. Poluška, jak se tato mince od dob cara Petra Velikého nazývá, měla již od počátku nejmenší nominální hodnotu ze všech mincí ražených v Rusku a aby se šetřil mincovní kov, ze kterého byla ražena, tak pravidelně docházelo k snižování hmotnosti této mince. K poslednímu snížení došlo v roce 1867 a od té doby až do první světové války měla poluška průměr pouhých 13 mm. Možná nejzajímavější mincí ve sbírce je půlpuffin z roku Puffin je anglický výraz pro mořského papouška, přesněji Papuchalka ploskozobého, lat. Fratercula arctika, který připomíná tučňáka. Tento pták žije ve velkých koloniích při pobřeží severní Evropy a severovýchodní Ameriky. Papuchálek, který se stal mimo jiné symbolem Islandu, obývá také ostrov Lundy při jihozápadním pobřeží Anglie. Lundy je název malého ostrůvku, který byl osídlen již v období mezolitu. Na ostrově se nacházejí zbytky raně středověkého kláštera a ostrov byl dokonce jednu dobu útočištěm pirátů. V 19. století se staly Lundy soukromým ostrovem a v říjnu roku 1925 jej koupil bohatý londýnský podnikatel Martin Coles Harman. I když v té době byl ostrov součástí Velké Británie, přesto se Harman prohlásil králem ostrova Lundy a dokonce vyhlásil i jakousi vlastní ústavu. Nejvíce se ale proslavil díky puffinu. V roce 1929 začal totiž razit vlastní mince s podobou Papuchálka, který dal minci jméno. Tento čin vyvolal ve své době diskusi a dokonce obavy, zda vydáním vlastní mince Harman nepoškozuje suverenitu britského impéria. Nakonec na podnět Horní sněmovny britského parlamentu byl Harman odsouzen za porušení mincovního zákona a byl odsouzen k směšně nízké pokutě 10 liber. Puffin a půlpuffin jako zakázané mince se pak staly mezi sběrateli vyhledávanými mincemi a jako kuriozita a vzpomínka na krále Harmana se jedna z mincí dostala i do sbírky našeho muzea. Mgr. Petr Landr Co se nevešlo do knihy Třebechovice pod Orebem Za panem Vincencem Vašíčkem Písmáci Lidé, kterých si vážím. Našli si čas, aby napsali a okomentovali události, které šly kolem nich a sepsali je pro další generace. Kde se v nich vzala ta síla a vytrvalost, která je hnala psát a psát co zažili, viděli a vstřebali? Náš kraj oplýval celou řadou takových lidí: Alois Beer, písmák z Dobrušky, Korejs-Blatinský, Vilém Koleš atd. Mezi písmáky se zařadil i bývalý řídící učitel pan Vincenc Vašíček z Třebechovic. Vždy usměvavý, elegantní. Jeho tvář zdobila bílá bradka. Byl zkrátka nezaměnitelný. Když jsem v roce 1966 nastoupila do městské knihovny, setkávala jsem se s ním snad každý půjčovní den. Tehdy začal (domnívám se) systematicky shromažďovat vše, co o Třebechovicích bylo vytištěno a napsáno. Pátral v literárních pramenech, novinových článcích a dalších archívních materiálech. Pro své čtenáře poskytovala knihovna tzv. meziknihovní výpůjční službu (MVS). Na jejím základě se pak odvíjela dlouholetá spolupráce s panem řídícím. On si objednával literaturu, noviny, časopisy a my v knihovně jsme mu je prostřednictvím MVS zapůjčovali ze St. vědecké knihovny, Okresní knihovny, knihovny Muzea východních Čech v Hradci Králové i dalších knihoven, např. Národní knihovny v Praze, knihovny Národního muzea atd. O univerzitě III. věku pan řídící v té době ještě ani neslyšel a přesto ji už vlastně prožíval. Svůj volný čas vyplnil bádáním a studiem ve starých knihách a sepisováním pramenů. I když už v pokročilém věku, byl stále čilý a neúnavný. Vždyť z knihovny odvážel své knihy v modrém vozíku, který jsme mu půjčovali, neboť objemné svazky nemohl nosit v tašce. Často jsme spolu probírali informace, které získal. Obdivovala jsem jeho intelekt a vitalitu. V každém směru byla jeho práce záslužná, neboť soustředil řadu literárních pramenů k historii našeho města. Vypovídací hodnota takových dokumentů je obrovská, i když se nejedná o vědecky uspořádané informace. Je na odbornících, aby všech 240 sešitů uspořádali, aby bylo možné z nich čerpat informace a studovat historii našeho města. Část materiálů byla použita při pořádání knihy o Třebechovicích. Rodina pana Vašíčka darovala tyto materiály městu. Měli bychom toho využít. Díky, pane řídící! PhDr. Květa Ouřadníková

12 Třebechovické Haló str. 12 Otevírací doba Heldovy městské knihovny v době letních prázdnin Pracovnice knihovny upozorňují čtenáře, že od pondělí 18. července do konce měsíce července 2005 bude knihovna z důvodu malování uzavřena. Jinak bude provoz knihovny upraven stejně jako v minulých letech. K zamyšlení DUCHOVNÍ OKÉNKO Slepec Tma byla po mnoho let jeho věrnou průvodkyní. Od narození totiž Daniel neviděl. Jeho očima byly uši, nos, ústa a především ruce s citlivými prsty. Místo barev rozpoznával tvary a zvuky. Paletu barev měl vytvořenou z ostrosti, měkkosti a hladkosti věcí či z hloubky a výšky tónů. Druzí mu často mluvili o světě beze tmy - o růžově kvetoucích stromech, o zelené louce, o modři oblohy i o zářivých hvězdách v dálavách Vesmíru. On však měl zkušenost bez očí a proto nechápal, rmoutil se a přemýšlel o šťastném osudu těch vyvolených. Chtěl poznat nové obzory, toužil žasnout nad hříčkami světel, chtěl být plnějším člověkem. Smutná závist mu častokrát probíhala srdcem jako neposedný potok. Naučil se přijímat Ze života ve městě Jaroslav Koblížek - Třebechovice pod Orebem Retrospektivní pohled na artefakty p. Jaroslava Koblížka, kdo je chtěl vidět, mohl v Domě dětí a mládeže, Komenského ul., v jedné ze škol ve městě. Mohu jednoznačně potvrdit, že dílo našeho malíře z Třebechovic je určitě zařaditelné mezi umělce, kteří patří do města pod Orebem. Th. Held a tvůrci třebechovského betlému, sochař J. Štorek, hudebníci Velímský a V. Jaroměřský a i sochař K. Hladík. Sám pan Koblížek je autodidakt, který však překonal hranici všednosti, která je v naší době a v naší vlasti domovem. Ta neuvěřitelná, ale krásná nostalgie v jeho tvorbě v Podorlickém kraji nám nechá vyznít duši. Jako syn ruského legionáře nám zprostředkovaně nechá nahlédnout do Světa, který poznat nemůžeme. Kdo dokáže rozeznat pravé umění v zlatém řezu a v jeho spektru a rozezná systematiku musí tento fenomén u p. Jaroslava vysoce ocenit. Jeho umění je nadčasové a odejde do noci, kdy pak jednou Slunce vyjde, někdy v příštích poselstvích, za které stojí žít. Miroslav Hájek, Běleč nad Orlicí, Myslivna Dobře míněná rada nastávajícím maminkám Milé budoucí maminky. Věříme, že se pečlivě připravujete na příchod veliké události, jakou je narození nového človíčka - Vašeho děťátka. Chtěly bychom Vám poradit, abyste určitě využily jedinečných rad ohledně porodu a kojení a možnost těhotenského cvičení, které vede zkušená porodní asistentka L. Baťková. Toto cvičení je zcela ojedinělé svého druhu. Dojíždějí sem ženy z dalekého okolí našeho města, jako je např. Opočno, Polánky či Týniště n.o. Cvičení se koná každý pátek, od 17 hodin v DDM Třebechovice p. O. a je pro pojištěnce VZP od 30. týdne těhotenství zdarma. V oddělení pro dospělé bude otevřeno: pondělí a čtvrtek 9-12 a hodin, oddělení pro mládež: úterý hodin. Pracovnice knihovny přejí všem občanům Třebechovic pod Orebem hezké prázdniny a prosluněnou dovolenou. svůj stav bez rezignace. Zkoumal svět o to náruživěji čtyřmi zbylými smysly. Vedl boj, v němž často padal a znovu vstával. Jednoho dne pochopil, že i srdce má své oči. Tehdy se jeho temnota prosvětlila. Začal zkoumat věci a události pod novým světlem. Ještě více chtěl žít a sdílet svůj život s druhými. A když to již vůbec nečekal, přišla ta operace. Mizivé procento naděje se stalo skutečností. Nevidí úplně ostře, ale vidí! Vidí novou krásu, novou dimenzi života. A především žasne a žasne. Ten úžas nemá konce a dere se z jeho nitra rychlostí vlaštovky osvobozené z klece. A potkává lidi jako nikdy dřív. Hledá na jejich tvářích to, co jim tajně záviděl. Hledá v nich plnost a radost ze života. A lidé chodí a... a nežasnou. Jejich obličeje jsou strhané prázdnotou a stereotypem. Uvědomují si vůbec, kolik zázraku je kolem nich? Nechybí jim cosi velmi důležitého? To, co on již dávno objevil ve svém srdci? Václav Loukota My jsme poctivě tyto hodiny navštěvovaly a musíme jednoznačně říci, že se nám vše v porodnici moc a moc hodilo, ať už na porodním sále, či v péči o malé děťátko. Nyní jsme už více než měsíc zkušené maminy a chceme touto formou paní L. Baťkové ze srdce poděkovat. M. Svobodová a P. Ficencová

13 Třebechovické Haló str. 13 Výstaviště Lysá nad Labem OS Pomocná ruka informuje Máš zájem zúčastnit se mezinárodního projektu Extrém? Pokud se chceš aktivně podílet na přípravě a realizaci projektu, který proběhne na Slovensku ve dnech 12. až 26. srpna, tak kontaktuj OS Pomocná ruka. za OS Pomocná ruka, Pavel Linha, Nabídka seminářů, školení a kontaktů v ČR a zahraničí Maďarsko hledá partnery z ČR pro výměnu mládeže - EU a umění. Maďarsko hledá partnera pro výměnu mládeže sport jako most spojující kultury. Bulharsko hledá hostitelskou organizaci pro výměnu mládeže. Sport MČR mládeže v šachu - 4. Tomáš Kracík V krásném prostředí Jeseníků ve Zlatých Horách se konalo osmidenní Mistrovství České republiky mládeže v šachu. Hrálo se celkem devět kol tempem 90 minut na partii plus bonifikace 30 vteřin za každý odehraný tah, tzn. že každá partie trvala cca čtyři hodiny. V kategorii chlapců H12 (r ) startoval šachista z Třebechovic Tomáš Kracík, který si účast vybojoval na Mistrovství Čech. Již samotná účast na MČR je pěkný úspěch, protože turnaje se může zúčastnit pouze 22 nejlepších hráčů v republice. Tomáš jako jediný zastupoval v této věkové kategorii Královéhradecký kraj. Nasazení hráčů se vždy srovná podle ELO bodů každého šachisty. Protože Tomáš Kracík ještě v loňském roce nehrál pravidelně s dospělými jako ostatní, dostal se ve startovní listině až na poslední 22. místo. My jsme však věděli, jaký udělal pokrok za poslední rok, a cílem bylo umístění do první desítky. Průběh mistrovství však překonal všechna očekávání a Tomáš Kracík od začátku bojoval o jednu z medailí. V prvním kole trochu se štěstím vyhrál partii s Růžičkou, ve které už pomýšlel jenom na remízu, a tato výhra byla nejlepším možným povzbuzením do dalších kol. Ztratil psychické zábrany, nebál se o výsledky svých partií a hrál pohledné šachy po celou dobu mistrovství ČR. Ve druhém kole neuplatnil malou výhodu a byla z toho remíza. Třetí kolo již hrál s nejvýše nasazeným O. Boráněm, medailistou z minulého mistrovství. Tomáš Kracík soupeře doslova převálcoval a najednou se všichni trenéři a funkcionáři šachového svazu začali zajímat o šachový oddíl DDM Třebechovice. Následovalo náročné dvoukolo, kdy se hrají dvě partie v jednom dnu. Tomáš se již zabydlel na prvních šachovnicích a výhrou ve čtvrtém kole se posunul na průběžné druhé místo.teprve v pátém kole byl nad jeho síly Jiří Kočiščák, který po Ve dnech od do proběhla na výstavišti Lysá nad Labem mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství pod názvem NATURA VIVA Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších středoevropských přehlídek loveckých trofejí s prezentací zajímavých rybářských a včelařských organizací. Cílem této výstavy bylo představit bohatou činnost českých a moravských myslivců, rybářů a včelařů a také ji porovnat s prezentacemi z Polska, Bulharska, Lotyšska, Ruska a dalších zemí. Výstava začala v 9:00 hodin průvodem mažoretek, v čele průvodu byly seřazeni kynologové, sokolníci či představitelé, zástupci a členové různých organizací. V čestném kočáře jel pak předseda ČMMJ a zástupce CIC. V 10 hodin na podium výstaviště vystoupil zástupce hejtmana Středočeského kraje a po něm předsedové českého svazu zahrádkářství, rybářství, včelařství a myslivců. Výstavu otevřel oficiálně ministr zemědělství. Už v 9 hodin, po otevření výstaviště, se naplnily haly. Mnoho myslivců samozřejmě spěchalo nejdříve do haly trofejí, kde bylo vystaveno 28 druhů zvěře. Mezi nejvíce vystavované druhy patřili srnci. Celkem bylo na reprezentační expozici vystaveno přes 3000 trofejí - zlaté a stříbrné trofeje z posledních pěti let. O své samozřejmě nepřišli ani milovníci rybářství, včelařství a zahradnictví, protože se zde i pro ně nacházely různé stánky s potřebami, pomůckami či obyčejnými radami typu, jaký prut koupit, kdy co zasadit, nebo jak dosáhnout výborného medu. Atmosféru výstavy doplňovaly jednotlivé venkovní programy jako např. vábení zvěře, módní přehlídka a soutěže. Občerstvení jste si mohli zakoupit skoro všude a věřte, že bylo z čeho vybírat! Tato výstava se letošní rok (dle mého mínění) velmi vyznamenala dobrou úrovní a doufám, že i po příští roky tomu tak nadále bude. Věřím však tomu, že kdo měl možnost tuto výstavu navštívit, určitě mu přinesla plno cenných zdrojů poučení a inspirace. Zdeněk Hruška Kontaktním seminář ART AND CULTURE NETWOR- KING, který se bude konat v Rumunsku. Organizátor hradí ubytování a stravu, ČNA cestovné. Pavel Linha, regionální konzultant ČNA Mládež, 17 mladých lidí z Třebechovic se zapojí do mezinárodního projektu Extrém OS navázalo spolupráci s mládežnickou organizací ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Výsledkem toho je projekt Extrém, který proběhne ve dnech srpna v Sabinově na Slovensku. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a jeho cílem je prolomit bariéry mezi hudebními žánry a mladými lidmi prostřednictvím hudby a dalších společných aktivit. Záměrem všech zúčastněných organizací je propojit hudební žánry jako je folklór, pop a rock, dále pak poznávání evropské a světové kultury. zásluze celé mistrovství vyhrál a vlastně tak obhájil titul z předminulého mistrovství ČR. Díky kvalitní přípravě na soupeře Tomáš vyhrál šestou partii nad Braunem, mistrem ČR do 10 let z minulého roku. Po klidné remíze v sedmém kole přišla bezpečná remíza v osmé partii s Burešem, čímž si již zajistil přímý postup na příští mistrovství. Los posledního kola nám nepřál, protože Tomáš hrál černými s Vojtěchem Plátem, mistrem Evropské unie a vítězem přeborů ČR z minulých let. Zkusil hrát na výhru, aby skončil druhý s právem postupu na ME, ale porážka ho odsunula na konečné čtvrté místo, když získal jako jediný 5,5 bodu. Remíza by však na třetí místo byla málo. Přesto bramborová medaile má obrovský význam pro šachy v Třebechovicích p.or. a zavazuje k další práci. Nejedná se o náhodný úspěch, protože Tomáš Kracík hrál se všemi hráči, kteří se umístili do osmého místa. První tři místa obsadili šachisté z Moravy, Tomáš na čtvrtém místě byl první z Čech. Také díky tomuto výsledku se nominoval na Olympiádu dětí a mládeže v Brně, kde bude reprezentovat Královéhradecký kraj. Pořadí Mistrovství ČR 2005 kat. H12: 1. Jiří Kočiščák Frýdek-Místek 8 bodů 2. Vojtěch Plát Staré Město 7 3. Jaroslav Bureš Prostějov 6,5 4. Tomáš Kracík DDM Třebechovice 5,5 5. Marek Braun Liberec 5 6. Ondřej Boráň Frýdek-Místek 5 7. Antonín Seidl Moravské Budějovice 5 8. Václav Růžička Kladno 4,5 atd. Jan Slavík, trenér šachového oddílu v DDM

14 Třebechovické Haló str. 14 LIPANI rybářský kroužek Za koho teď třebechovičtí závodníci chytají? ŠACHY Koncem května 2005 skončila sezóna šachových soutěží v Královéhradeckém kraji a šachisté DDM Třebechovice pod Orebem dosáhli několika dobrých výsledků, které stojí za povšimnutí. Šachový oddíl v DDM se postupně rozrůstá o nové členy z řad dětí a v našem kraji již patří mezi větší oddíly. Při tréninkových hodinách se učebna v DDM pravidelně zaplní mnoha dětmi, které vysokou účastí projevují zájem o šachový sport. Podařilo se navázat na úspěchy z minulého roku ziskem několika medailí. Jednoznačně nejlepším výsledkem letošního roku je 4. místo Tomáše Kracíka na Mistrovství ČR v šachu v kategorii H12. O turnaji píšeme na jiném místě v samostatném článku, protože jde o nejvýraznější úspěch třebechovického šachu. Na základě letošních Tomášových výkonů se hlásí několik jiných šachových oddílů se zájmem o hostování či přestup. V krajských přeborech vyhrál, co se dalo, protože získal titul krajského přeborníka v kategorii H16, přestože věkem patří do nižší kategorie, a titul přeborníka v rapid šachu. Zde získal 6,5 bodu ze sedmi, když daroval soupeřům jedinou remízu v posledním kole. Z významných soutěží ještě startoval koncem září na Mistrovství ČR v rapid šachu ve Frýdku-Místku, kde obsadil v kat. H místo a na Mistrovství Čech, kde si zajistil ziskem 6 bodů deváté místo a účast na mistrovství ČR. Na Mistrovství Čech v Žihli u Plzně, které se koná o podzimních prázdninách, měly Třebechovice ještě další dva zástupce v hlavních kategoriích. Výrazně na sebe upozornil Dominik Žitný, který v kat. H14 získal 5 bodů z devíti partií a 18. místo bylo nejlepší z hráčů našeho kraje. Pouze o jedno místo mu unikl přímý postup na příští mistrovství Čech, protože před ním byli většinou hráči o rok starší. Václav Kouba obsadil ve stejné kategorii až 47. místo. Družstvo DDM se znovu účastnilo Krajského přeboru žákovských družstev. Po loňském druhém místě přišel výrazný pokles až na šesté místo. Zde se projevilo, že za naše nejlepší hráče zatím nemáme rovnocennou náhradu. Zájem dětí o tuto soutěž družstev srazil první neúspěšný výsledek, kdy jsme ztratili naději na postup a základ družstva se potom již soustředil na starty mezi dospělými. Přesto je dobře, že možnost hrát za družstvo oddílu dostalo více hráčů. Přebor družstev mladších žáků se hraje jeden den, ale termín vyšel na prázdniny našeho okresu. Sedmé místo v kraji odpovídá složení neúplného družstva. V poslední době lze tuto zdánlivě jednoznačnou otázku slýchat poměrně často. Odpověď však jednoznačná není! Všichni závodníci rybářského sportovního klubu jsou zároveň členy rybářského kroužku Domu dětí a mládeže - to je podmínkou pro získání povolenky k lovu ryb a pro práci s mládeží. Dále jsou všichni závodníci členy Českého rybářského svazu v Třebechovicích pod Orebem. Toto členství je nutné pro získání povolenky k lovu ryb a pro celoroční činnost. Český rybářský svaz je autorem soutěžního rybářského řádu pro závodní lov ryb udicí - plavanou. Tento řád přikazuje všem soutěžícím závodit během závodní sezóny za rybářský klub, na jehož ligové soupisce jsou uvedeni. V neposlední řadě jsou závodníci členy RSK LIPANI TŘEBECHOVICE. Tento klub jim umožňuje provozovat závodní činnost v daném rozsahu a na dané úrovni. Tato činnost však není možná bez generálního rybářského partnera - firmy MILO, který činnost klubu kompletně podporuje po rybářské stránce. Za koho tedy závodníci soutěží? Jsou to všechny výše uvedené instituce a mnozí další sponzoři a partneři, kteří závodníky podporují. Většina závodníků a občanů z jiných měst a obcí zná naše členy pod názvem Třebechovičáci. JJ Krajské přebory jednotlivců mládeže nám přinesly kromě dvou vítězství T. Kracíka další medaile, o které se zasloužily především dívky. Druhé místo obsadila A. Žitná v klasickém šachu (kat. D12) a dokonce dvě medaile v kat. D10 vybojovala Klára Nyklová, když byla druhá v rapid šachu v Hořicích a třetí v Rychnově nad Kněžnou. Medaili za třetí místo v rapid šachu v kat. H14 ještě získal Jan Baťka, když mu druhé místo znamenající postup uniklo o pověstný vlásek. Obě dívky si svými výsledky vybojovaly postup na přebory republiky, což se bohužel ostatním našim chlapcům nepodařilo. Přesto výsledky na krajských přeborech nebyly špatné. V třídenní soutěži v Hradci Králové kromě vítězství T. Kracíka skončil 12. David Mařák v kat. H16 a v kat. H14 byl 7. Žitný, 8. Kouba, 10. Baťka a 13. Roman Mencl. Účastí šesti hráčů na největším krajském turnaji pro děti náš oddíl potvrdil svoji pozici mezi šachovými oddíly v kraji. Mladší kategorie hrají jednodenní soutěž a kromě již zmíněných dvou medailových umístění skončila v kat. D10 4. Markéta Nyklová a 5. Magda Koubová, čímž vznikl zajímavý trojblok hráček DDM Třebechovice. V chlapecké kategorii H12 se umístil 11. Petr Beneš a nenavázal tak na dobré výsledky ze začátku roku. V krajských přeborech v rapid šachu, které byly tradičně v Hořicích, jsme získali kromě tří medailí ještě jednu bramborovou díky A. Žitné a 17. byl Beneš. Vzhledem k tomu, že ostatní se z různých důvodů soutěže nezúčastnili, zisk tří umístění na stupních vítězů lze hodnotit úspěšně. Seriál Velkých cen Královéhradeckého kraje v šachu opět čítal pět turnajů. Každého turnaje se účastní skoro 100 dětí, po padesáti ve dvou kategoriích. Do celkového pořadí výrazně zasáhli pouze tři naši hráči, protože ostatní nehráli na všech turnajích a to byl výrazný rozdíl proti ostatním dětem. Nejlépe skončily dívky v mladší kategorii, když Aneta Žitná byla třetí a Klára Nyklová pátá, ve starší kategorii byl pátý T. Kracík. Z jednotlivých turnajů uvádíme nejlepší výsledek každého hráče: 2. Kracík v Týništi a 4. v HK, 9. Kouba v Novém Bydžově, 10. Baťka v Týništi, 14. Žitný v Novém Bydžově, 26. Mencl v HK, 38. Vrabec v Týništi ve starších a 7. Beneš v Hořicích v mladší kategorii. Dívky vždy bojovaly o medailová umístění a dvakrát to vyšlo, když byla 3. Žitná v HK a 3. K. Nyklová ve Vrchlabí, obě v kategorii mladších dětí. Každoročně se účastníme turnajů Hradecké šachové ligy, kterou pořádá DDM Jitro HK. Tyto turnaje jsou určeny dětem, které chtějí hrát turnajové šachy se stejně starými soupeři, protože v jiných soutěžích můžou být větší věkové rozdíly.

15 Třebechovické Haló str. 15 Tyto turnaje jsou pro naše šachisty nejlépe dostupné, a proto se z pěti odehraných turnajů většina dětí alespoň jednoho zúčastnila. V celkovém pořadí opět zvítězil J. Baťka (dva turnaje vyhrál a dvakrát byl druhý), druhé místo obsadily mezi dívkami A. Žitná a K. Nyklová a třetí místo M. Nyklová, tzn. čtyři umístění mezi prvními třemi. Do celkového pořadí ještě výrazněji zasáhli 6. D. Mařák (jednou třetí) a 7. R. Mencl. V jednotlivých turnajích si jedno vítězství připsal při jediné účasti Kracík, jedno čtvrté místo obsadil P. Štěpnička a D. Žitný, šestý byl P. Beneš a několik dobrých partií odehráli R. Vrabec, R. Chochrun a D. Hubálek. V soutěžích dospělých startovala tři družstva DDM Třebechovice. Nejdříve k družstvu C hrající regionální přebor pětičlenných družstev, které bylo složeno z dětí a pouze doplněno jedním dospělým při několika utkáních, především venku kvůli dopravě. Věkový průměr družstva pod dvacet let soutěž dlouho nepamatuje. Konečné šesté místo za 8 zápasových bodů z osmi utkání jistě bude dobrým startem našich dětí do soutěží dospělých v dalších letech. Již v tomto věku se mohou měřit s dospělými a v našem šachovém oddíle roste zkušeným hráčům zdravá konkurence. Družstvo DDM B hrálo stejnou soutěž na špici tabulky a skončilo na druhém místě. Podařilo se obhájit loňské umístění za prvním Ortexem HK, který si vybojoval návrat do krajské soutěže. Díky dvěma družstvům v jedné soutěži došlo po několika letech k třebechovickému derby, když dříve šlo o střet áčka s béčkem. Kvalita starších hráčů zápas rozhodla v poměru 4:1, ale za rok již může být výsledek jiný. Naše béčko se pohybuje neustále na prvních třech místech regionálního přeboru a postup do vyšší soutěže není daleko. Třeba už za rok. V krajské soutěži sk. východ (osmičlenná družstva) hraje první družstvo DDM Třebechovice a již se dokonale zabydlelo v této soutěži. V letošním roce se povedlo změnit historické údaje, protože páté místo je nejlepším umístěním v této soutěži a jde o výrazný vzestup, když loni jsme bojovali do posledního kola o záchranu. Opět byli na soupisce mužstva pouze hráči z Třebechovic, přestože soupeři výrazně využívají možnosti hostování a jenom dva oddíly neměly žádnou takovou posilu. Povedly se nám první zápasy a nebýt výpadku v posledních dvou utkáních, mohli jsme skončit třetí. Velký vliv na dobré výsledky družstva měla účast hráčů na utkáních, protože základní sestava neprohrála žádný zápas, bodové ztráty byly pouze v neúplném složení. Velkým šokem pro všechny soupeře byly naše vysoké výhry nad Jaroměří doma 6,5:1,5 a především venku 7:1 nad Sokolem HK. V tomto utkání jsme prohrávali 0:1 a několik partií nevypadalo moc dobře. Výhry na všech ostatních šachovnicích a konečný výsledek byly nejhezčím zážitkem soutěží dospělých v tomto roce. Družstvo dospělých ještě zaznamenalo jeden výborný výsledek, když v prostorách DDM obsadilo páté místo v krajském kole Českého poháru družstev. Tento jednodenní turnaj hrají pětičlenná družstva z Královéhradeckého Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku. kraje mimo ligových družstev bez možnosti doplnění hostem z jiného oddílu. Naše mužstvo ve složení J. Slavík, Scziranka, Halámka, L. Slavík a Dvořák ml. vyhrávalo vyrovnané zápasy a při nižší účasti družstev dosáhlo na páté místo, čímž jsme znovu vylepšili minulé umístění. Tradičně náš oddíl ještě uspořádal dva turnaje jednotlivců v rapid šachu, novoroční a již 13. velikonoční, který se znovu hrál jako krajský přebor jednotlivců. V lednu výrazně uspěli L. Slavík, který skončil sedmý a 16. Šolín, když se zúčastnilo 52 hráčů. V krajském turnaji startovalo 78 hráčů, z toho 13 dětí a 12. byl M. Kracík (celkově 18.), ostatní naši šachisté v turnajích vždy bojovali uprostřed startovního pole nebo za polovinou. Musíme připomenout výsledky našich dětí na domácích turnajích, které ovládly vypisovanou kategorii do 15 let. J. Baťka vyhrál oba turnaje (v novoročním byl 15. celkově), jednou byl druhý Kouba a třetí skončil T. Kracík a Žitný. Turnajů dospělých, ve kterých hráli šachisté Třebechovic, sice není mnoho na rozdíl od dětí, které hrají skoro každý víkend, ale výsledky nejsou vůbec špatné. Na otevřeném Mistrovství ČR ve Fischerových šachách (losuje se základní postavení figur) v Pardubicích skončil šestý Jan Slavík, když ho předstihlo pouze pět hráčů hrajících šachovou extraligu (z toho 3 velmistři) a několik zahraničních hráčů. Krajského přeboru jednotlivců dospělých v Janských Lázních se z našeho oddílu zúčastnili čtyři hráči a tři hráli hlavní soutěž a jeden doprovodný Open B. V konečném pořadí KP skončil devátý J. Slavík (celkově 12.) a devatenáctý M. Kracík (celkově 25.). Tomáš Kracík zde získal druhé místo v kategorii H18. Na vánočním turnaji v Kostelci n.o. skončil ze 48 hráčů druhý Scziranka a v Červeném Kostelci vyhrál V. Kouba kategorii dětí. Bude těžké obhájit letošní výsledky, ale všichni uděláme maximum, aby šachisté Třebechovic byly ve výsledcích dobře vidět. Zařazení mladých šachistů do soutěží dospělých bude pokračovat, protože jde o dobrou možnost pro jejich šachový růst , Jan Slavík, vedoucí šachového oddílu Peníze na ruku Jednoduše Rychle Kdykoli Máte nečekané výdaje? Volejte Provident!

16 Třebechovické Haló str. 16 Stolní tenis Stolní tenisté Sokola Třebechovice pod Orebem odehráli další ročník soutěží družstev dospělých. Družstvo A hrálo velmi úspěšně prvním rokem krajský přebor, kam postoupilo z krajské soutěže. Naši hráči se stali remízovými králi, protože 10 z 22 utkání skončilo nerozhodně 9:9. Konečné čtvrté místo v krajském přeboru je velmi pěkné umístění, které bylo naprosto zasloužené a odpovídá sportovním výkonům hráčů Sokola Třebechovice. O úspěch se zasloužili především Libor Slavík, Jan Slavík a Roman Polák, jako čtvrtý hráč družstvo střídavě doplňovali Jiří Ell, Josef Schejbal a Martin Šitina. Úvodní zápas sehráli sokolové koncem září ve Vamberku v tamní sportovní hale. Zdejší prostorný sál nám vyhovuje a opět jsme to potvrdili vítězstvím. Po polovině soutěže nám v odvetě u nás soupeř porážku oplatil. První dvojzápas jsme měli doma v sokolovně se soupeři, s kterými jsme nikdy nehráli, TTC Vrchlabí B a Spartou Úpice. Vrchlabí mělo postupové ambice a jeho hráči neunesli, že v místních specifických podmínkách uhráli jenom remízu, přestože na vítězství mohli pomýšlet pouze domácí. Úpici jsme porazili snadno 10:5 a výhra byla doceněna až později. V malých derby s hradeckými družstvy Sokolem C a Slávií B jsme vybojovali dvě remízy, přestože v obou utkáních jsme nevyužili několik mečbolů a ztratili cenné body. Za výhru je pět bodů, za remízu pouze dva a ve vyrovnané tabulce byla každá taková ztráta znát. Další zbytečná remíza přišla se Salamandrem HK, který opět potvrdil, že to na Třebechovice umí. V již nekompletním složení přišla první porážka se Dvorem Králové B. Po snadném vítězství doma nad oslabeným Novým Městem jsme ztratili body remízou s družstvem Libchyně B, která odehrála svůj nejlepší zápas v sezóně. Důležitý zápas jsme měli před sebou ve Voděradech. Ráno jsme neztratili moc sil rychlou porážkou s prvním Sokolem Kostelec n.or. B a odpoledne se odehrála velká bitva. Vedení se přelévalo na obě strany a výsledkem byla opět remíza, která nás posunula na 5. místo v polovině soutěže. Do odvetných zápasů jsme vykročili důležitým vítězstvím ve Vrchlabí. Velká motivace dokázat, že jsme v prvním zápase ztratili výhru my, nás v dramatickém utkání dovedla k výhře 10:8. Pocit z vítězství nezkazila ani jasná prohra v Úpici, když už jsme v sobě nenašli dost sil, ale nejdelší výjezd za soupeři hodnotíme úspěšně. V domácích zápasech s hradeckými družstvy Sokolem a Slávií stolní tenisté Třebechovic konečně vyhráli v jednom dnu obě utkání, při vyrovnaném průběhu shodně 10:8. O osudu druhého zápasu se rozhodlo v posledním osmnáctém zápase, když L. Slavík zvítězil v pátém rozhodujícím setu 15:13. Ze série čtyř zápasů venku jsme přivezli polovinu možných bodů. Tradiční remízu se Salamandrem HK (páté vzájemné nerozhodné utkání v řadě) jsme nahradili výborným výsledkem ve Dvoře Králové. Průběžný stav 1:5 sokolové dokázali vyrovnat a prakticky rozhodli o postupu Kostelce do divize. V pěkné herně Nového Města jsme odehráli krásný zápas s nešťastným koncem, protože prohru 8:10 zavinily prohrané čtyřhry a ztrátu jsme již nedohnali. Po povinném vítězství v Libchyni přišla poslední dvě utkání doma v Sokolovně. Kostelec i Voděrady u nás uhrály nerozhodné výsledky, takže naše družstvo se všemi soupeři získalo alespoň jednu remízu, ale nikoho jsme dvakrát neporazili. Čtvrté místo družstva v KP je nejlepším výsledkem stolních tenistů Sokola Třebechovice v historii. Úspěch je tím výraznější, že všichni hráči jsou z Třebechovic p.or., přestože některá družstva v soutěži mají jednoho hráče z jiného oddílu. Konečná tabulka krajského přeboru 1M: Pořadí Oddíl Z V R P K Skóre Body 1 Sokol Kostelec n.o. B : Dvůr Králové n.l. B : Úpice : Sokol Třebechovice p.o : Nové Město n.m : Sokol HK 2 C : Vrchlabí B : Slavia HK B : Vamberk : Voděrady : Salamandr HK : Libchyně B : Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy. Družstvo Sokola Třebechovice B hrálo opět okresní přebor I.třídy. Mužstvo nedokázalo nahradit výsledky Josefa Schejbala, který byl pro letošní ročník soutěží zařazen do A týmu. Přišli mladí hráči z DDM Třebechovice, kteří především sbírali zkušenosti, ale na výsledcích se to muselo projevit. Béčko skončilo v soutěži bez jediné výhry poslední a bohužel sestupuje. V minulých letech se dařilo vyhrávat několik zápasů doma, ale letos tomu tak nebylo. Věříme, že za rok se bude bojovat o návrat do I. třídy. Věkové složení mužstva je perspektivní a měli bychom využít nasbírané zkušenosti. V září se díky vedení Sokola Třebechovice pod Orebem výrazně zlepšily podmínky pro stolní tenis nákupem nového tabletenisového stolu. Pomocné přídavné osvětlení instalované v Sokolovně na utkání zajišťuje všem hráčům pro stolní tenis dostatečnou viditelnost. Samotné osvětlení celého sálu již nevyhovovalo soutěžním řádům. Lepší podmínky využili hráči áčka k vynikajícím výsledkům, o čemž svědčí zájem několika oddílů o přestup hráčů Třebechovic. Z tohoto důvodu je složení družstva pro příští sezónu nejasné. Za oddíl stolního tenisu Jan Slavík

17 Třebechovické Haló str. 17 Kuželky Ve dnech se uskutečnil na kuželně v Třebechovicích Májový turnaj pro registrované a neregistrované hráče. Soutěžilo se na 100 a na 60 hodů sdružených. Turnaje se zúčastnilo 164 mužů a žen ze 38 oddílů, mezi kterými byla i početná delegace družebního oddílu TSV Gröditz z Německa. Registrovaní muži (100 HS): 1) Holakovský R. Primátor Náchod 457 2) Mařák Z. Třebechovice 427 3) Stašák A. Třebechovice 426 4) Hrubý P. Mladá Boleslav 425 5) Krsek O. Start Rychnov 420 Registrované ženy (100HS): 1) Kunath E. TSV Gröditz 402 2) Sailerová A. Mladá Boleslav 399 3) Adamů D. Primátor Náchod 395 4) Dynterová I. Primátor Náchod 391 5) Majerová N. Primátor Náchod 389 Neregistrovaní muži (60HS): 1) Michálek J. Třebechovice 273 2) Mišek P. Dobruška 247 3) Ošlejšek M. Pardubice 244 4) Sedláček J. Dobruška 243 5) Kvapil M. Třebechovice 242 Neregistrované ženy (60HS): 1) Svobodová Š. Hradec Králové 219 2) Hyklová Š. Pardubice 218 3) Provazníková M. Hradec Králové 216 4) Kratochvílová B. Trutnov 215 5) Mikysková P. Hradec Králové 213 Děkujeme všem hráčům za účast a budeme se těšit na další ročník našeho turnaje. Výbor oddílu SKK Třebechovice Třebechovické Haló Vydává Městský úřad Třebechovice p. O., vychází 10x ročně k tisku připravili Jana Rückerová za Heldovu knihovnu a RNDr. Václav Derner. MK ČR E Vydáno dne , uzávěrka příštího čísla Mikroregion Třebechovicko Vydávatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, Třebechovice p. O., IČO: , vychází 10 x ročně. MK ČR E Vydáno dne , uzávěrka příštího čísla Dne ze 4. na 5. června 2005 proběhla v Národním muzeu v Praze MU- ZEJNÍ NOC, na které se Třebechovické muzeum betlémů prezentovalo pohyblivou replikou figurek a mechaniky Proboštova betlému, kterou zhotovil pro třebechovické muzeum Kamil Andres. Foto: K. Andres PRODEJNA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ byla z Masarykova nám. přemístěna do Žižkovy ul. 447, hned vedle pošty (bývalé elektro). V nabídce jsou: - bylinky, čaje, sirupy, tinktury naděje, vláknina, syrovátka, vitamíny a další - masážní oleje a kosmetika fi. Salus - kosmetika ATÖK Karl Hadek, Nobilis Tilia - masti a gely - dárkové předměty a svíčky Otevřeno: Po 8,30-12,00, út-pá: 8,30-17,00, so 8,30-11,30 Dále je tu pro Vás opět ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA Z OČNÍ DUHOVKY v úterý od 10,00 do 17,00 hodin a novinka VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET - čtvrtek pouze na objednání na tel Přejeme krásné léto TOTÁLNÍ VÝPRODEJ z důvodu uzavření provozovny ve Flesarově ulici v měsících - červenec, srpen. Od září bude provozovna otevřena v Hradecké ulici čp VÝPRODEJ PROBĚHNE VE DNECH: června 2005 provozní doba (v těchto dnech) 8-18 hodin Masérský salón paní L. Podolníkové se přestěhoval na adresu: Čs. Legií 131 (vedle masny) Těšíme se na Vás v novém prostředí. Provozní doba: Po 16,00-20,00 Út 11,00-20,00 St 16,00-20,00 Čt 11,00-20,00 Pá 16,00-20,00 Služby: - solárium - masáže - aromaterapeutická masáž celého těla, čínská bodová masáž - tepelné zábaly (pomerančová kůže) - psychosomatická artterapie - poradna a přednášky pro děti a dospělé - energetická diagnostika

18 Jménem vedení města Třebechovice a Mikroregoinu Třebechovicko přeji všem spoluobčanům příjemné prožití letošních prázdnin a dovolené. Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice p.o. předseda SO Mokroregion Třebechovicko VYSOKÝ ÚJEZD V minulém čísle jsem vám slíbil nějaké úryvky a zajímavosti z kroniky naší obce. Většinou jsem čerpal z dobových publikací, které jsou v kronice obsaženy. Publikace Třebechovice a okolí napsali Fr. Probošt a V. Šrámek, 1911 V Jeníkovicích za kostelíkem na pravé straně u posledního statku vede vozová cesta na Vysoký Újezd. Přicházíme brzy do lesa a krásnou modřínovou alejí kráčíme k Újezdu. Všude lesnaté kopce, pěkná údolíčka. A ty lesy chovají mnohou vzpomínku z doby českých bludařů. Zde kázával český kazatel Hennersdorfský, Jan Liberta a vyvolal tak mocné hnutí mezi obyvatelstvem této krajiny. Za malou půlhodinku jsme na Újezdě. Kdo sem přijde, spěchá nejdříve na vyhlídku kolem školy za kostelík. - A zase popelka našeho venkova! O Vysokém Újezdě ví ve východních Čechách málo lidí. Ten, kdo jednou byl na Újezdě, odnáší si domů hluboký pěkný dojem a putuje tam každým rokem. Vyhlídku ocenil dobře jeden farář, který na dotaz známého, jak se má na Újezdě, pravil: Mám se dobře. Mám ročně 4300 zl. Není možná, divil se přítel. Ano, 300 zl. mám příjmu a 4000 si cením vyhlídku. Stojíme zde 309 m nad mořem! Pod námi rozprostřena jest živá plastická mapa severovýchodní části Čech, ohraničená nejdále horami Orlickými, Krkonošemi a jejich velikány. Vesničky a města bělají se ve stínu lesů a bíle chaty v modru hor. Zatoužíte zaletět tam a tam. S těžkým srdcem rozloučíte se s touto vyhlídkou. Půjdete a ohlédnete se ještě a ještě, než-li usednete pod staré lípy k malému občerstvení. (Josef Makula, hostinský na Vysokém Újezdě, doporučuje: dobře vyleželé pivo a výbornou kuchyni. Taneční sál a piano! Vzorná obsluha!) Nejkrásněji je zde v máji! Jabloně a třešně na stráni jsou obaleny květem. A ty květy bělají se dále po kraji až k modrým horám. Památky: farní chrám sv. Jakuba je slohu románského a klade se do XI. a XII. století. Ve zdi nízko při zemi vlevo podle vchodu hlavního na malých deskách jsou prastaré nápisy. Též tam nalézáme hrobní kámen Tamchynův z r R objevil zde konservator J. K. Hraše pohřebiště z doby přechodní z pohanství ku křesťanství tak, že na pohřebišti pohanském založen hřbitov křesťanský. Nezapomeňme ve faře prohlédnout si starý mšál z r. 1522, ve škole plechového kohouta, jenž býval ve věži chrámové. V příštím čísle budou úryvky z Čítanky Novoměstské (1940) a části z Popisu historicko-archeologického okresu Opočenského (1895). A trošičku vám to příští číslo opepřím nějakou tou pověstí či pověrou, kterých má Újezd, až kupodivu, mnoho. Zápis z pracovního zasedání zastupitelstva obce Vysoký Újezd ze dne Přítomni: Holeček M. - starosta, Healová J., Hubálek J., Rampas R., Holeček M. ml. Zapisovatel: Healová J. Program zasedání: 1. kontrola min. usnesení 2. obecně závazná vyhláška obce Vysoký Újezd č. 3/2005 o schválení změny č.1 ÚPSÚ obce Vysoký Újezd (vyvěšeno na úřední desce do ) 3. závěrečný účet - roční hospodaření ÚSC 2004 (vyvěšeno do ) 4. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 (vyvěšeno do ) 5. žádost římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Jakuba (oprava střechy, fasády a výměna žaluziových okenic ve věži kostela) 6. objednávka pečovatelské služby od Charitní pečovatelské služby Třebechovice pod Orebem 7. dárkový balíček jubilantovi a finanční přípěvek na slavnosti Božího těla v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě dne Mikroregion Třebechovicko

19 Mikroregion Třebechovicko str. 19 Usnesení: I. ZO bere na vědomí - kontrola min. usnesení II. ZO schvaluje - obecně závaznou vyhlášku č. 3/ závěrečný účet - roční hospodaření ÚSC zprávu auditora pečovatelské služby - dárkový balíček a fin. příspěvek na Slavnosti Božího těla III. ZO ukládá - žádost o fin. příspěvek na opravu kostela sv. Jakuba Další veřejná schůze obecního zastupitelstva se koná dne ve hod. v místním pohostinství. Srdečně zveme všechny občany. zdraví Roman Hanus Oslavenci Miroslav Jošt oslavil let. Srdečně blahopřejeme a do dalších let vše nej! BLEŠNO Při bouřce v noci z 23 na 24. května spadl v Blešně strom s čapím hnízdem. Obyvatelům, kteří bydlí okolo, ráno něco chybělo, ale někteří z nich tvrdí, že si hned neuvědomili co. O celou záležitost se začali zajímat kromě obyvatel Blešna také lidé ze Záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody Jaro v Jaroměři a ze záchranné stranice živočichů ČSOP Novohradka z Boru u Skutče. Hned dopoledne prohlédli místo a odvezli dvě nerozbitá vejce do umělé líhně. O událost se zajímala také některá média. Novináři z MF dnes a Hradeckých novin zveřejnili informaci v denících. Přijela i televize Kultura V neděli ve hodin u nás proběhly Slavnosti Božího těla v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě a po skončení následovalo velice příjemné posezení při dechovce na přírodním parketu u hospůdky Na Kopečku. V sobotu v hodin si vás dovoluji pozvat do kostela svatého Jakuba na kapelu Solideo, která má v repertoáru nejen gotickou, renesanční, barokní, ale i duchovní hudbu. Akce bude pořádána k zachování úcty svátku Svatého Jakuba. A jelikož červnové číslo Haló je před prázdninami číslem posledním, rád bych všem popřál mnoho hezkých zážitků o vašich dovolených a dětem o jejich prázdninách. Puls. Ta ve své večerní reportáži předvedla skutečně nadpřirozené schopnosti. V místě, které prohlédli ochránci přírody a mnoho dalších a které vidíte na fotografii doslova vykouzlili další nepoškozené vejce. Přemýšleli jsme, jak hnízdo, které se stalo tak trochu dominantou obce, obnovit. Obrovskou pomocí byla iniciativa zaměstnanců Královéhradeckého střediska závodu VČE - montáže. Ti přišli s nabídkou, že zdarma postaví nový sloup. Svůj slib také hned ve středu splnili a v součinnosti s ochránci přírody připravili nejen sloup, ale i podložku pod hnízdo. Poděkování patří všem, kteří pomohli. Další už závisí pouze na tom, zda čápice přijme nový domov. Jan Kopelent Spadlý strom s čapím hnízdem Stavba nového sloupu pro hnízdo Čápice se vrátila Mikroregion Třebechovicko

20 Mikroregion Třebechovicko str. 20 JENÍKOVICE Zprávy ze zastupitelstva obce Ve dnech 28. a se uskutečnily (již avizované v Haló č. 5) oslavy 620 let od první písemné zmínky o obci Jeníkovice a 125 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. S oslavami bylo spojeno i svěcení znaku a vlajky obce. Na tyto oslavy se kromě místních občanů přijelo podívat i mnoho rodáků a známých z okolí. V sobotu po 9.30 h byla vernisáž výstavy dřevořezeb p. Jiřího Miřijovského v zasedací místnosti OÚ Jeníkovice, kde bylo možno nahlédnout i do starých obecních kronik a kronik SDH Jeníkovice. Vernisáž výstavy provedl starosta obce p. Miloš Havel za účasti p. J. Miřijovského, kronikáře obce Jeníkovice p. Oty Charváta a mnoha návštěvníků. O výstavu byl z řad našich občanů i ostatních návštěvníků velký zájem, o čemž svědčí zápisy v knize návštěv. Všem se vyhotovené dřevořezby velmi líbily. Ve vstupní hale OÚ Jeníkovice se mohli občané seznámit se zamýšlenou realizací tzv. Rydlova dvora na vrších. Informace podával p. Jan Rydlo s rodinou. Dále si bylo možno prohlédnout objekt mateřské školy a hasičskou techniku u hasičské zbrojnice. Vlastní oslavy probíhaly od h na hřišti TJ Sokol. V úvodním projevu starosta obce p. Miloš Havel přivítal všechny občany, rodáky, návštěvníky a oficiální hosty oslav. V projevu se zmínil o historii obce, o činnosti minulých zastupitelstev, o práci současného zastupitelstva i úkolech, které je ještě čekají, a o výhledu obce do budoucna. Po projevu starosty obce přednesl zdravici náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje p. Miloslav Plass a starosta Městského úřadu Třebechovice p.o. p. Ing. Jiří Němec. V dalším programu vystoupil Kolektiv mladých hasičů, který předvedl, co se od svého založení naučil z hasičské profese (štafety, práce s hasičskými hadicemi, nasazování proudnic, stříkání na cíl, atd.). Přestože bylo tropické vedro, soutěžní úkoly zvládli všichni bez problémů. Na druhé straně hřiště se mohli návštěvníci seznámit s prací profesionálních hasičů z SDH Třebechovice p. O. při vyprošťování zraněné osoby z havarovaného osobního automobilu. Také si mohli prohlédnout vyprošťovací hasičské vozidlo z HZS Královéhradeckého kraje. Po 15. hodině se seřadil průvod včele s vlajkonoši a za doprovodu dechové hudby VČE Hradec Králové prošel obcí k pomníku padlých, kde po uctění památky minutou ticha a za zvuku státní hymny položili věnec starosta obce p. M. Havel a starosta SDH p. L. Cabicar obětem 1. a 2. světové války. Dále průvod pokračoval k místnímu kostelu sv. Petra a Pavla. Před kostelem za účasti kněze Českobratrské církve evangelické p. Filipa Čapka katolický kněz p. Václav Loukota vysvětil vlajku obce. Oba kněží svými krátkými projevy vyzdvihli klady historie, přítomnosti i budoucnosti naší obce a popřáli do dalších let obci a našim občanům hodně zdaru a úspěchů. Oslavy dále pokračovaly koncertem dechové hudby před místním pohostinstvím a večer taneční zábavou. V neděli pokračovala výstava dřevořezeb a od h koncertoval u pohostinství orchestr TV Puls pod vedením našeho rodáka p. Karla Grulicha. V přestávkách posluchači mohli sledovat vystoupení skupiny historického šermu Pernštejn z Pardubic. ZO Jeníkovice a SDH touto cestou děkuje přípravnému výboru a všem těm, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci oslav. Dík patří i personálu místního pohostinství, který zvládl nápor hostů i v tom tropickém počasí. Obecní úřad oznamuje, že pro případné zájemce má k prodeji 3 druhy pohlednic se znakem obce a pamětní brožurku vydanou k oslavám obce. Na OÚ je možno rovněž získat otisk dvou pamětních razítek. Slavnostní schůze V rámci oslav výročí obce a SDH Jeníkovic se uskutečnila v pátek dne v místním pohostinství od 18 hod. slavnostní schůze sboru k jeho125. výročí založení. Slavnostní schůzi zahájil a řídil starosta SDH p. Ladislav Cabicar. Po zahájení všichni přítomní uctili minutou ticha vzpomínku na zemřelé členy sboru. Průvod obcí Kladení věnce u pomníku padlých Zástupce Krajského úřadu p. Plass při zdravici. Mikroregion Třebechovicko

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Hradecká juniorka 2003

Hradecká juniorka 2003 Hradecká juniorka 2003 závody žen, juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou MO ČRS Hradec Králové z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádá ve dnech 24. 25.5.2003 HRADECKOU JUNIORKU závody žen,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 18. března 2013 schválilo usnesením č. ZK/4/198/2013 přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ Deset postupových míst pro náš kraj a totální propad kraje Vysočina, který v republikovém mistrovství nebude mít vůbec žádné zastoupení tak

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pardubické karate v roce 2009 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2009 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2009 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

HBC Jičín o.s. Jičínská školní liga miniházené Kč

HBC Jičín o.s. Jičínská školní liga miniházené Kč Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 18. března schválilo usnesením č. ZK/4/198/ přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH

SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH Brankovice, nenápadná obec s necelou tisícovkou obyvatel na hlavní trase z Brna do Uherského Hradiště, je významným centrem jihomoravského

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou.

Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou. Letní tituly Mistrů ČR pro frenštátčany Kellermanna, Kubečkovou, Vaverku a Šmahlíkovou. Letošní 38. ročník mezinárodních závodů žactva o ČOKOLÁDOVOU CENU v neděli 6. října 2013 ve frenštátském Areálu můstků

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2010 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK U O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 07 XI. ROČNÍK 9. 0. 7. 07 ÚVODNÍ SLOVO U Právě jste se stali součástí XI. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové. Někteří z Vás jsou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus

Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus Matěj Vaněk, student 6. C, se na podzim zúčastnil v rámci svojí výhry v zeměpisné soutěži EUROREBUS akce Expedice EUROREBUS, pořádané organizátorem soutěže

Více