VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO Česká Třebová dne: Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík ředitel školy 1

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Materiálně technické podmínky Přehled pracovníků školy Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Učitelé 1. stupeň Učitelé 2. stupeň Školní družina Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehledy o žácích školy Počet žáků a jejich státní příslušnost Zameškané hodiny Výchovná opatření Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu Zápis žáků do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Environmentální výchova Protidrogová prevence Informační a počítačová gramotnost Školní žákovský parlament Projektové dny na naší škole Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Předvánoční jarmark Soutěž ve sběru papíru Výstava Jaro ve škole Škola v přírodě Zapojení školy do projektů Projekt EU peníze školám Projekt Škola hrou v krajině Komenského Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Projekt Žít v souladu s přírodou Projekt Ovoce do škol Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Kulturní akce Zahraniční výměny Slovensko - Svit Itálie Peschiera Borromeo Besedy

3 Jeden svět Madagarskar příběh pradávné Lemurie Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v pardubickém kraji Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Dějepisná exkurze pro 8. ročník Přírodovědné exkurze Účast na olympiádách a soutěžích Jazykové soutěže Příběhy 20. století Matematické soutěže Přírodovědné soutěže: Sportovní akce školy Školní výlety Školní družina Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Hospitační a kontrolní činnost ze strany ČŠI Hospitační a kontrolní činnost školy Hodnocení činnosti výchovné poradkyně Hodnocení činnosti školního psychologa Prevence rizik a školní úrazy Základní údaje o hospodaření školy za rok Granty Sponzoři Školní jídelna Autoři výroční zprávy

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Sídlo: Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500 IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Česká Třebová Ředitel školy: Zástupce ředitele: web: PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Vzdělávací program: ŠVP pro ZV: Škola pro život Školská rada: Složení školské rady na volební období : Za zřizovatele: Hana Hrdličková, Ing. Alica Hudečeková Za zástupce učitelů: Mgr. Petra Štanclová, Mgr. Jitka Maršálková Za zástupce žáků: Mgr. Pavlína Vomáčková, Mgr. Jitka Koubová Počet tříd školy: 20 Počet žáků školy (začátek školního roku): 481 Počet oddělení ŠD: 4 4

5 2 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Budovy školy procházejí dle finančních možností města Česká Třebová postupnou rekonstrukcí. Na všech radiátorech ve škole byly nainstalovány termoventily, v kotelně byl vybudován tzv. malý okruh, který má přinést další úspory v topení. O prázdninách firma DS INTEX s.r.o. vyměnila okna v suterénu budovy 2. stupně a schodišťové okno vedoucí do Masarykovy ulice na 1. stupni. Firma kompletně opravila chodbu v 1. patře a v suterénu 2. stupně. Ve škole se dle potřeb v některých třídách malovalo. Ve školní jídelně byl instalován nový výtah, kuchyň má novou malbu. V současnosti jednáme o navýšení prostředků z rozpočtu města na opravu místnosti pro školní družinu a rekonstrukci podlahy v jedné z učeben 2. patra na 2. stupni. Na nákup nových pomůcek je v letošním roce dostatek finančních prostředků. Uspokojili jsme všechny požadavky učitelů na nákup nových učebnic a dalšího vybavení. V letošním roce nebudeme kupovat s výjimkou vybavení kanceláře žádnou výpočetní techniku. Očekáváme zahájení projektu v rámci výzvy č. 51, kde bychom měli získat nové notebooky a tablety pro učitele. Využíváme prostředky z grantu Přírodovědné pokusy ve škole. Ve škole jsme pro výuku zavedli již v loňském roce bezdrátové připojení k internetu (wifi). Neosvědčilo se nám volné použití wifi sítě pro žáky. Prostředí školy se pro žáky ve všech směrech určitě zlepšilo. Ve třídách je nový stavitelný nábytek, žákům jsme zajistili a vybavili prostory pro trávení času o polední přestávce, každý má k dispozici šatní skříňku. Trvá požadavek na rekonstrukci sociálního zařízení v celé škole. Alarmující jsou hygienické podmínky v tělocvičně. Nemáme jedinou sprchu. Nevyhovují šatny a celé sociální zařízení pro tělocvičnu (jsou zde společná WC pro chlapce a dívky). Z důvodu nepřiměřených nákladů na rekonstrukci zdi budovy 2. stupně vedoucí do Habrmanovy ulice nebyla investice realizována. 5

6 3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Vedení školy ředitel školy zástupce ředitele školy výchovná poradkyně zástupce pro věci ekonomické vedoucí školní jídelny PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Mgr. Dana Skipalová Petra Hrušková Jarmila Dostálová 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 37 přepočteno 34,9 z toho učitelů 30 28,9 z toho vychovatelky 4 3,2 Počet THP ZŠ 2 1,5 Počet THP ŠJ 2 1,87 Počet provozních prac. ZŠ 5 4,5 Počet provozních prac. ŠJ 6 2,18 Kuchař ŠJ 4 3,5 OON 1 0,17 Mateřská a rodičovská dovolená 3 Celkem počet zaměstnanců 54 49, Učitelé 1. stupeň 1. Mgr. Vernerová Eva 1.st. 2. Mgr. Ehrenbergerová Lib. 1.st. 3. Mgr. Flídrová Eva 1.st. 4. Mgr. Janíčková Kamila 1.st. 5. Mgr. Pražáková Ludmila 1.st. 6. Mgr. Kapounová Ilona 1.st. 7. Mgr. Nováčková Jarmila 1.st. 8. Mgr. Rejmanová Eva 1.st. 9. Mgr. Štanclová Petra 1.st. 10. Mgr. Trávníková Michaela 1.s.t 11. Mgr. Vaňousová Lenka 1.st Učitelé 2. stupeň 1. Mgr. Blaško Petra 1.st.,Aj částečný úvazek 2. Mgr. Dabrowská Dana 1.st.,Vv, Čj, Rj 3. Mgr. Dolečková Simona M zástupce ředitele 4. Mgr. Doseděl Petr Tv, Pč, Fy 5. Mgr. Ducháčková Jana 1.st.,Čj, Aj, 6

7 6. Mgr. Plocová Lenka 1.st.,Tv, OV, Vv, Pč 6. Mgr. Janečková Zuzana Př, Přírodovědná pr. částečný úvazek 6. Mgr. Hübner Zdeněk D, Z, Psaní na poč. 9. Mgr. Chmelařová Jana 1.st.,Aj 10. Mgr. Kohoutková Eva Hv,D, Rj 11. Bc. Kubátová Simona 1.st.,Inf, VZ 12. Mgr. Kufová Eva Čj, Vv 13. Mgr. Faltysová Jana 1.st.,Aj, 14. Mgr. Maršálková Jitka M,Fy,Pč 15. Mgr. Peroutka Daniel 1.st.,Tv,Nj 16. Mgr. Pospíšilová Kateřina 1.st.,Aj částečný úvazek 17. Mgr. Starý Tomáš 1.st.,Ch, M, Ek.dom. 18. Mgr. Skipalová Dana M,Vv, Pč 19. PaedDr. Slavík Zbyněk Př ředitel školy 20. Mgr. Keprt Tomáš 1.st.,SHF OON Školní družina 1. Elblová Lenka 2. Heinzová Iveta 3. Pávková Kamila 4. Mgr. Venclová Petra 3.3 Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Eva Pucholtová Iva Peroutková Pavla Šimková 3.4 Ostatní zaměstnanci THP: Petra Hrušková Jarmila Dostálová Lenka Adamcová Magdaléna Kameníková 3.5 Zaměstnanci ŠJ Správce budov: Radek Novák Uklízečky: Ludmila Borková Anna Kynclová Marie Turtáková Hana Váňová Bauerová Marcela Bodláková Věra Dvořák Martin Dvořáková Jana Dylíková Mazurová Petra Fiala David Hrušová Hedvika Kubíková Marie Nováková Jana Smetanová Petra Suchomelová Vladimíra Velecká Nikola 7

8 4 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd: Bc. Simona Kubátová dokončí v průběhu školního roku 2014/2015 magisterské studium v oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium anglického jazyka úspěšně ukončila Mgr. Petra Blaško. c) Semináře a školení datum učitel název akce místo konání učitelé 2. stupeň Třídnická hodina - Eduwork škola učitelé 1. stupeň Interaktivní tabule škola Slavík SMART Klub - Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Krouna Oxford Professional Development for učitelé Aj Primary Teachears škola Starý Finance v praxi Pardubice Skipalová Úprava ŠVP a tvorba IVP Pardubice Skipalová Setkání VP Ústí nad Orlicí 19.2., Flídrová Český jazyk činnostně ve 3. ročníku Litomyšl Kohoutková Vernerová Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Brno Ústí nad Orlicí Dolečková, Kapounová, Štanclová Janíčková, Trávníková, Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií škola Plocová Zvládání problémových situací v práci učitele Pardubice 3.4. Kubátová Vzděláváme pro budoucnost školení pro koordinátory ICT 7.4. Kapounová Tvořivá škola - český jazyk Svitavy Ducháčková, Kufová seminář Mluvím, mluvíš, mluvíme Olomouc Pávková školení ČČK Ústí nad Orlicí 2.5. všichni učitelé školení ČČK Život zachraňující úkony škola 8

9 5 PŘEHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY 5.1 Počet žáků a jejich státní příslušnost Česká republika: 498 žáků na konci školního roku 5.2 Zameškané hodiny Omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka 1.pololetí , ,331 2.pololetí , , Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk 6. ročník Přírodovědná praktika Vedení domácnosti Sportovní hry fotbal 7. ročník Německý jazyk Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk Ruský jazyk začátečníci Německý jazyk začátečníci Praktická cvičení z chemie 9. ročník Německý jazyk Psaní na počítači Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 9

10 6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ a) l. pololetí l. stupeň Prospělo s vyznamenáním 248 Prospělo 37 Neprospělo 0 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 50 Prospělo 145 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch 1, st st. Prospělo s vyznamenáním 298 Prospělo 182 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch b) 2. pololetí 1. stupeň Prospělo s vyznamenáním 232 Prospělo 56 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 38 Prospělo 163 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 2, st st. Prospělo s vyznamenáním 270 Prospělo 219 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 1,718 10

11 7 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A PŘIJETÍ KE STUDIU 7.1 Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 se k zápisu do 1. ročníku na naši školu dostavilo 69 dětí, 37 chlapců a 32 dívek. Zákonní zástupci celkem u 13 dětí požádali o odložení školní docházky. Nejčastějším doporučením pro rodiče bylo zajistit nápravu vadné výslovnosti pravidelnou logopedickou péčí a upevnění správného držení tužky. Rodiče si odnesli podrobnou informační brožuru a děti dostaly drobné dárečky. 7.2 Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počty přijatých žáků Gymnázium SOŠ SOU OU Konzervatoř Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Celkový počet žáků, kteří ukončili docházku ve školním roce 2013/2014 byl 50. Všichni žáci byli přijati ke studiu na některý z oborů uvedených typů škol. 4 leté studijní obory Počet přijatých Gymnázium Česká Třebová 4 VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 6 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 1 VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto 5 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 3 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 2 SZŠ Ústí nad Orlicí 4 ISŠ Moravská Třebová 1 SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 2 Akademie VOŠ, SOŠUP Světlá nad Sázavou 1 SPŠ chemická Pardubice 1 SSOŠ Trading Centre Litomyšl 2 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 OA a VOŠ ekonomická Svitavy 1 SOŠ a SOU Polička 1 PSŠ Letohrad 1 SPŠ Hradec Králové 1 11

12 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí 1 EDUCANET - SOŠ 1 Celkem 42 3 leté učební obory Počet přijatých SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 3 SOŠ a SOU Lanškroun 2 SOŠ a SOU plynárenské Pardubice 1 Gymnázium a SOU Přelouč 1 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 Celkem 8 5. třídy 8-leté gymnázium: Gymnázium Česká Třebová, Litomyšl 8 12

13 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Environmentální výchova 1. Třídění odpadů ve třídách i na chodbě jsou umístěny barevné koše na třídění odpadů: papír, plast a ostatní. 2. ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 15 žáky naší školy. Skládá se z akvárií, terárií, klecí a insektárií, ve kterých jsou chovány akvarijní rybičky, osmáci, křečci a pakobylky. 3. Přírodovědný klokan: hodinová práce s textem a příklady zaměřená k přírodovědným předmětům. Konání dne celkem pro 26 vybraných žáků 8. a 9. tříd. 4. Přírodovědné soutěže: květen místní kola soutěže poznávání rostlin a živočichů na ZŠ Regionální kolo I. stupeň Dne 6. května 2014 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 škol z našeho okolí. Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Regionálního kola se zúčastnilo 146 žáků (v poznávání rostlin 65 žáků a v určování živočichů 81 žáků). Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 1. místo, Hana Boštíková 2. místo Živočichové: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 2. místo, Veronika Hrdličková 3. místo Regionální kolo II. stupeň Žáci z 12 škol našeho regionu se zúčastnili v úterý dne přírodovědné soutěže v poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody. Soutěže byly podpořeny Pardubickým krajem. Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jan Janíček 5. místo Živočichové: Adéla Klejchová místo, Anna Halasová 5. místo Mineralogická olympiáda Soutěžilo se ve dvou kategoriích (do a nad 16 let). Zúčastnilo se 40 soutěžících z 8 škol. V rozsahu 1 hodiny žáci vypracovali test a absolvovali poznávání přírodnin (nerosty, horniny, zkameněliny). Všichni obdrželi originální diplom a atraktivní kamínek na památku, tentokrát to byly kalcitové pizolity z Vitošova. Nejlepší řešitelé v obou kategoriích dostali výpravné publikace. 13

14 8.2 Protidrogová prevence Snahou naší školy je, aby se prevence negativních /sociálně patologických/ jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak nedílnou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Zaměřujeme se na multikulturní výchovu a vztahy mezi žáky, výchovu k toleranci a proti rasismu. Snažíme se zlepšovat komunikaci s rodiči a včasnou spoluprací s nimi předcházet možným problémům. V oblasti prevence byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, především však třídní učitelé, vyučující občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Speciálně se vzdělávali výchovný poradce a školní metodik prevence. V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí, s odborem péče o dítě v České Třebové a s SVP Mimóza v Ústí nad Orlicí. Již druhým rokem pokračovalo působení školní psycholožky Lucie Gibišové, která průběžně pracovala jak s jednotlivými žáky, tak s celými třídními kolektivy. V šestých ročnících proběhly interaktivní besedy zabývající se problematikou šikany a vlivem medií. Sedmé ročníky absolvovaly program zaměřený na rizika spojená s užíváním návykových látek a na nebezpečí související s užíváním internetu. Pro osmé ročníky byl připraven program upozorňující na negativní vlivy kouření a deváté ročníky navštívily besedu pod názvem Můžeš se rozhodnout. Pro druhý stupeň bylo určeno interaktivní pásmo programů Jeden svět dětem, které stejně jako v předchozích letech upozorňovalo na některé globální světové problémy. Z hlediska plnění Minimálního preventivního plánu školy se nám podařilo zrealizovat všechny plánované akce, s výjimkou výměnných pobytů a školní akademie. Pravidelnými projektovými dny a možností navštěvovat řadu kroužků se snažíme žákům ukázat možné další způsoby trávení volného času, které by je měly odvádět od rizikového chování ve škole i mimo ni. 8.3 Informační a počítačová gramotnost Škola disponuje kvalitní počítačovou sítí a má zajištěnou i kvalifikovanost pedagogů. Cílem je dosáhnout základní informační a počítačové gramotnosti všech vycházejících žáků s důrazem na jejich klíčové kompetence. Žáci v průběhu školní docházky absolvují výuku o počítačích i s počítači. Počítače jsou dále vhodně využívány pro rozšíření metod práce ve vyučování. Vyučující předmětu informatika spolupracuje s ostatními vyučujícími při volbě náplně hodiny (prezentace do jiných předmětů, vyhledávání informací, ). U starších žáků 14

15 je vyžadováno získávání informací (v rámci přípravy na vyučování) pomocí internetu. K počítači mají žáci přístup i o přestávkách. Škola je k internetu připojena i pomocí bezdrátového WiFi připojení. Pro administraci škola využívá programového prostředí Bakaláři. Žáci i učitelé se podílí na vytváření www stránek školy, stránky školy jsou pravidelně aktualizovány a obsahují důležité základní informace o školní práci. Žáci 5. ročníku mají v učebním plánu zahrnut vzdělávací obor ICT. 8.4 Školní žákovský parlament Školní žákovský parlament je na škole zřízen od letošního školního roku a tvoří prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu. Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou podíleli na chodu školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. Na začátku školního roku v každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách jednou za dva týdny. Pokud je však potřeba (například před nějakou větší akcí školy, se kterou parlament pomáhá), scházíme se i častěji. Žáci mají pravidelné konzultace s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě strany, ale také podněty ke zlepšení života ve škole. 8.5 Projektové dny na naší škole Během školního roku 2013/2014 proběhlo na naší škole několik celodenních projektových dnů. Jejich obsah se odvíjel od předem naplánovaných průřezových témat vyplývajících z dlouhodobého plánu projektových dnů Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Žáci 2. stupně a pátých tříd odjeli 8. října ráno autobusy postupně do Skuhrova. Odtud šli po naučné stezce do Srnova. Cestou se zastavili u jednotlivých tabulí a vyplňovali pracovní listy. Nejlepší žáci byli odměněni. 15

16 8.5.2 Předvánoční jarmark Dne 4. prosince 2013 se uskutečnil předvánoční jarmark spojený s prodejem žákovských výrobků s vánoční tématikou. Jarmark byl doplněn ještě o další akce prohlídkou tříd 1. i 2. stupně a odborných učeben, prohlídkou školní jídelny, burzou hraček, programem pro budoucí prvňáčky, či výtvarnou dílnou ve školní družině. Výtěžek jarmarku byl použit na dovybavení haly v přízemí, kde žáci tráví polední přestávky Soutěž ve sběru papíru Každý školní rok mají žáci jednotlivých tříd možnost zapojit se do soutěže mezi třídními kolektivy ve sběru papíru. Soutěž probíhá vždy na podzim a na jaře. Na podzim roku 2013 se žákům naší školy podařilo nasbírat 5465 kg papíru, na jaře roku 2014 tomu bylo podobně, okolo 5300 kg. Výraznou změnou v množství nasbíraného papíru přineslo jaro školního roku 2013/2014, kdy žáci dokázali nasbírat kg papíru Výstava Jaro ve škole 15. dubna proběhla na prvním stupni výstava Jaro ve škole. Rodiče, kteří v tento den přišli na rodičovské schůzky, si zároveň mohli prohlédnout výrobky svých dětí a ostatních žáků naší školy. 16

17 8.5.5 Škola v přírodě Žáci z 1. D, 3. A a 3. B se zúčastnili Školy v přírodě, která se konala v termínu Pobyt byl zajištěn v rekreačním zařízení Holiday resort Losinka v Rapotíně, kam jsme se dopravili autobusem. Jelikož jsme měli velmi tropické počasí, využívali jsme možnosti koupání v okolí. Navštívili jsme aquapark v Šumperku i přehradu Krásné. Kromě vodních radovánek byly pro děti připraveny soutěže, závody, táborák i noční hra. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách, kde jsme se seznámili s výrobou ručního papíru. 17

18 8.6 Zapojení školy do projektů Zapojení školy do projektů název koordinátor nebo partner zaměření program výše grantu EU peníze školám x tvorba učebních materiálů, moderní 1.4 Zlepšení výukové pomůcky podmínek vzdělávání na ZŠ Škola hrou v kraji Komenského Region Orlicko Třebovsko úkoly naší školy: 1. přenosná laboratoř pro práci v terénu, 2. smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, 3. geopark ve školní zahradě, 4. přírodní zajímavosti regionu Orlicko-Třebovsko 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání spoluúčast žadatele ukončení projektu , , Přírodovědné pokusy ve škole ZŠ Nádražní tvorba pokusů pomocí moderních digitálních měřičů PASCO Žít v souladu s přírodou ČEZ nákup košů na tříděný odpad, doprava na ekologické exkurze Ovoce do škol OVOCENTRUM V+V, s.r.o. žáci na 1. stupni dostávají pravidelně EU 1x za 14 dní ovoce Podpora přírodovědného a Vyšší odborná škola a podpora technického vzdělávání žáků EU technického vzdělávání v střední škola technická 2. stupně Pardubickém kraji Česká Třebová 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání , , poměrná část Projekt EU peníze školám V rámci projektu učitelé vytvořili 960 výukových materiálů (DUMů). Učitelé se naučili pracovat s počítači, s interaktivními tabulemi a další technikou. Používání této techniky se stalo běžnou součástí výuky ve většině předmětů. Na požádání materiály poskytneme všem učitelům, kteří projeví zájem. Projekt byl ukončen odesláním závěrečné monitorovací zprávy Projekt Škola hrou v krajině Komenského Ověřili jsme na žácích všechny naše dílčí části projektu. Popis vzniklých produktů celého projektu nejen naší školy, ale i ostatních partnerských škol, najdete na Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nádražní má naše škola za úkol vytvořit a ověřit ve výuce 90 pokusů z přírodopisu, chemie, fyziky a předmětu člověk a jeho svět. Po dvou sériích školení se všichni zainteresovaní učitelé pustili do práce. Nové formy výuky jsou pro žáky přitažlivé a zpestřují často suchopárnou výuku. V rámci projektu vznikl i propagační materiál viz příloha. 18

19 8.6.4 Projekt Žít v souladu s přírodou Finanční prostředky firmy ČEZ jsme využili v souladu s projektem na environmentální exkurze do ekologických center výchovy Pasíček a Oucmanic a na nákup košů na tříděný odpad. Celý projekt byl řádně vyúčtován Projekt Ovoce do škol Projekt funguje ke všeobecné spokojenosti na 1. stupni. Oceňujeme kvalitu dodávaného ovoce a bezproblémovou distribuci Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Od srpna 2013 jsme zapojeni také do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora technického a přírodovědného vzdělání. V rámci tohoto projektu mohou žáci naší školy navštěvovat kroužky a účastnit se výuky v odborných učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Také pro ně organizujeme exkurze do firem, technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. 8.7 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Výuka angličtiny probíhá na naší škole ve specializované jazykové učebně, vybavené poslechovým zařízením. Dále využíváme učebny s interaktivními tabulemi. Již poněkolikáté 19

20 měli naši žáci možnost komunikovat s rodilými mluvčími americkými lektory z města Dayton ve státě Ohio. Byli to Mike Littel a P.R.Frank Německý jazyk Německý jazyk byl vyučován v 9. ročníku jako volitelný předmět. V 7. a 8. ročníku byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk ruský Ruský jazyk Ruský jazyk byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk německý. 8.8 Kulturní akce 1. stupeň Ulice plná kouzel - černé divadlo Metro Praha ( roč.) Podzimní doteky kulturní představení taneční školy Šárky Prossové ( ročník) Kouzelné křesadlo - divadelní představení ( ročník) Polární expres - kino ( ročník) Zlatovláska - divadelní představení DDM Kamarád ( ročník) Protiklady se přitahují - taneční obor ZUŠ pod vedením Lenky Slavíkové ( ročník) 20

21 2. stupeň Polský balet taneční vystoupení pro ročník Hudba mého mobilu výchovný koncert Komorní filharmonie Pardubice pro ročník 8.9 Zahraniční výměny Slovensko - Svit Návštěvou našich dětí ve dnech u slovenských přátel se završilo pět let partnerství mezi ZŠ Habrmanova a Základní školou Komenského ve Svitu. Desítky žáků obou škol už využily možnost vzájemného setkání, poznání partnerské školy i krás hostující země. Zatím poslední skupina šestnácti dětí navštívila s jejich učiteli Slovensko na sklonku letošního září Itálie Peschiera Borromeo Výměnný pobyt v partnerské škole v italském městě Peschiera Borromeo se neuskutečnil Besedy Jeden svět V mnoha městech po celé České republice se uskutečňují projekce, debaty a doprovodné akce Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Naše 7. a 8. ročníky navštívily 8. dubna 2014 tento festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové již podruhé. Tentokrát se Jeden svět 2014 zaměřil na velmi aktuální téma zaměstnanosti a práce. Děti zhlédly několik krátkých dokumentů a po nich následovala velmi družná a zajímavá beseda se spoustou otázek a odpovědí na toto téma. 21

22 Madagarskar příběh pradávné Lemurie 30. září 2014 jsme prostřednictvím vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 navštívili čtvrtý největší ostrov světa a současně největší ostrov celé Afriky Madagaskar. Dozvěděli jsme se o jeho vzniku a vývoji (ne každý věděl, že se kdysi dávno oddělil od dnešní Indie) a seznámili se s jeho současnou přírodní podobou (majestátnými baobaby počínaje a typickými opičkami lemury konče). Stranou ovšem nezůstala životní úroveň obyvatel, tak odlišná od toho, na co jsme zvyklí my: často neexistující přístup k pitné vodě nebo elektřině, rozblácené cesty na ostrově nebo rituální vyzvednutí mrtvých předků z hrobů (aby si mohl zemřelý prohlédnout, co je nového ) Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Dobrého putování není nikdy dost, tak jsme si 24. února dopřáli ještě jeden výlet; pro změnu na severní polokouli. O Spojených státech amerických slyšíme denně, ale kdopak zná dobře Spojené státy mexické (tak se tato 13. největší země světa vlastně jmenuje). Už samotné vyslovení jejího jména je příslibem dálek a velkých zážitků. Opět jsme sledovali vývojovou linii od vzniku mohutných (částečně sopečných) Kordiller přes jeho slavnou (ale i krvavou) indiánskou minulost až po jeho současnou podobu tolika odlišných tváří Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Díky zapojení naší školy do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Pardubickém kraji měli žáci druhého stupně možnost zúčastnit se exkurzí do těchto interaktivních expozic a firem: Bioplynová stanice Němčice Dolní oblast Vítkovice Muzeum řemesel Letohrad Muzeum stříbra Kutná Hora Škoda auto Kvasiny Království železnic Praha Ve firmách se žáci blíže seznámili s logistikou výroby a dozvěděli se mnoho odborných informací, interaktivní expozice mají za cíl zatraktivnit technické obory. Dětem byla hrazena doprava, vstupenky a strava. 22

23 V tomto projektu, který bude pokračovat ve školním roce 2014/2015, jsem ještě s ostatními základními školami z České Třebové a Litomyšle partnerem VOŠ a SŠT Česká Třebová Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Na začátku září 2013 jsme se vydali s oběma 6. třídami na již pravidelné dějepisné putování do pravěké osady Křivolík, která se nachází nedaleko České Třebové. Je to muzeum v živé přírodě a zároveň i experimentálně archeologické centrum sdružení Bacrie. Osadou nás provedli a fundovaně dětem povyprávěli o nejdelším období vývoje lidstva na zemi členové a fandové tohoto sdružení. Prohlédli jsme si zde různé řemeslné dílny, kde si děti všechny aktivity prakticky vyzkoušely a své výrobky si odnesly domů. Dějepisná exkurze 7. ročník Praha Tradiční exkurzi do Prahy se 7. ročníkem jsme v tomto školním roce absolvovali 6. května 2013 se třídou 7. B. Další naplánovaná exkurze třídy 7. A byla pro nezájem žáků zrušena. Naše cesta vedla z nádraží přes Staré Město, Karlův most až na Hrad, kde jsme navštívili chrám sv. Víta a kryptu českých králů. Odtud jsme pokračovali do Břevnovského kláštera, kde jsme byli tradičně srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Na Pohořelec jsme se vrátili tramvají a odtud jsme šli opět pěšky kolem Strahovského kláštera a Petřínské rozhledny k lanovce. Když jsme vystoupili, přešli jsme až k řece Vltavě, dále přes Most legií a pak nás již čekala poslední etapa exkurze. Minuli jsme Národní divadlo a památník 17. listopadu na Národní třídě. Odtud jsme se vydali směrem na Václavské náměstí a hlavní nádraží na vlak zpět domů Dějepisná exkurze pro 8. ročník 5. a 12. prosince 2013 jsme se vydali na exkurzi do Židovského centra v Praze. Zde se naše děti formou workshopu zúčastnily programu Badatel, který je nechal nahlédnout do denního života Židů a židovské problematiky. Součástí této exkurze byla i návštěva několika pražských synagog a pražského židovského hřbitova. Dále jsme pokračovali metrem do Království železnic, které se nachází na druhé straně Vltavy. Zde nám ukázali velín a pak jsme si již procházeli tuto zajímavou expozici. Vzhledem k tomu, že jsme Prahu navštívili v předvánoční době, zastihli jsme ji již vánočně vyzdobenou a domů jsme si přivezli voňavou atmosféru očekávaných Vánočních svátků Přírodovědné exkurze Dne a se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze na farmě Apolenka v Pardubicích. Byl pro ně připraven vzdělávací program Ze života koní. Žáci se seznámili s domestikací koní, s jejich využitím v historii a současnosti a také si sami prakticky vyzkoušeli péči o koně. Na konci prohlídky celé farmy žáky čekala projížďka na koni. 23

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více