VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO Česká Třebová dne: Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík ředitel školy 1

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Materiálně technické podmínky Přehled pracovníků školy Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Učitelé 1. stupeň Učitelé 2. stupeň Školní družina Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehledy o žácích školy Počet žáků a jejich státní příslušnost Zameškané hodiny Výchovná opatření Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu Zápis žáků do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Environmentální výchova Protidrogová prevence Informační a počítačová gramotnost Školní žákovský parlament Projektové dny na naší škole Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Předvánoční jarmark Soutěž ve sběru papíru Výstava Jaro ve škole Škola v přírodě Zapojení školy do projektů Projekt EU peníze školám Projekt Škola hrou v krajině Komenského Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Projekt Žít v souladu s přírodou Projekt Ovoce do škol Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Kulturní akce Zahraniční výměny Slovensko - Svit Itálie Peschiera Borromeo Besedy

3 Jeden svět Madagarskar příběh pradávné Lemurie Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v pardubickém kraji Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Dějepisná exkurze pro 8. ročník Přírodovědné exkurze Účast na olympiádách a soutěžích Jazykové soutěže Příběhy 20. století Matematické soutěže Přírodovědné soutěže: Sportovní akce školy Školní výlety Školní družina Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Hospitační a kontrolní činnost ze strany ČŠI Hospitační a kontrolní činnost školy Hodnocení činnosti výchovné poradkyně Hodnocení činnosti školního psychologa Prevence rizik a školní úrazy Základní údaje o hospodaření školy za rok Granty Sponzoři Školní jídelna Autoři výroční zprávy

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Sídlo: Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500 IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Česká Třebová Ředitel školy: Zástupce ředitele: web: PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Vzdělávací program: ŠVP pro ZV: Škola pro život Školská rada: Složení školské rady na volební období : Za zřizovatele: Hana Hrdličková, Ing. Alica Hudečeková Za zástupce učitelů: Mgr. Petra Štanclová, Mgr. Jitka Maršálková Za zástupce žáků: Mgr. Pavlína Vomáčková, Mgr. Jitka Koubová Počet tříd školy: 20 Počet žáků školy (začátek školního roku): 481 Počet oddělení ŠD: 4 4

5 2 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Budovy školy procházejí dle finančních možností města Česká Třebová postupnou rekonstrukcí. Na všech radiátorech ve škole byly nainstalovány termoventily, v kotelně byl vybudován tzv. malý okruh, který má přinést další úspory v topení. O prázdninách firma DS INTEX s.r.o. vyměnila okna v suterénu budovy 2. stupně a schodišťové okno vedoucí do Masarykovy ulice na 1. stupni. Firma kompletně opravila chodbu v 1. patře a v suterénu 2. stupně. Ve škole se dle potřeb v některých třídách malovalo. Ve školní jídelně byl instalován nový výtah, kuchyň má novou malbu. V současnosti jednáme o navýšení prostředků z rozpočtu města na opravu místnosti pro školní družinu a rekonstrukci podlahy v jedné z učeben 2. patra na 2. stupni. Na nákup nových pomůcek je v letošním roce dostatek finančních prostředků. Uspokojili jsme všechny požadavky učitelů na nákup nových učebnic a dalšího vybavení. V letošním roce nebudeme kupovat s výjimkou vybavení kanceláře žádnou výpočetní techniku. Očekáváme zahájení projektu v rámci výzvy č. 51, kde bychom měli získat nové notebooky a tablety pro učitele. Využíváme prostředky z grantu Přírodovědné pokusy ve škole. Ve škole jsme pro výuku zavedli již v loňském roce bezdrátové připojení k internetu (wifi). Neosvědčilo se nám volné použití wifi sítě pro žáky. Prostředí školy se pro žáky ve všech směrech určitě zlepšilo. Ve třídách je nový stavitelný nábytek, žákům jsme zajistili a vybavili prostory pro trávení času o polední přestávce, každý má k dispozici šatní skříňku. Trvá požadavek na rekonstrukci sociálního zařízení v celé škole. Alarmující jsou hygienické podmínky v tělocvičně. Nemáme jedinou sprchu. Nevyhovují šatny a celé sociální zařízení pro tělocvičnu (jsou zde společná WC pro chlapce a dívky). Z důvodu nepřiměřených nákladů na rekonstrukci zdi budovy 2. stupně vedoucí do Habrmanovy ulice nebyla investice realizována. 5

6 3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Vedení školy ředitel školy zástupce ředitele školy výchovná poradkyně zástupce pro věci ekonomické vedoucí školní jídelny PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Mgr. Dana Skipalová Petra Hrušková Jarmila Dostálová 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 37 přepočteno 34,9 z toho učitelů 30 28,9 z toho vychovatelky 4 3,2 Počet THP ZŠ 2 1,5 Počet THP ŠJ 2 1,87 Počet provozních prac. ZŠ 5 4,5 Počet provozních prac. ŠJ 6 2,18 Kuchař ŠJ 4 3,5 OON 1 0,17 Mateřská a rodičovská dovolená 3 Celkem počet zaměstnanců 54 49, Učitelé 1. stupeň 1. Mgr. Vernerová Eva 1.st. 2. Mgr. Ehrenbergerová Lib. 1.st. 3. Mgr. Flídrová Eva 1.st. 4. Mgr. Janíčková Kamila 1.st. 5. Mgr. Pražáková Ludmila 1.st. 6. Mgr. Kapounová Ilona 1.st. 7. Mgr. Nováčková Jarmila 1.st. 8. Mgr. Rejmanová Eva 1.st. 9. Mgr. Štanclová Petra 1.st. 10. Mgr. Trávníková Michaela 1.s.t 11. Mgr. Vaňousová Lenka 1.st Učitelé 2. stupeň 1. Mgr. Blaško Petra 1.st.,Aj částečný úvazek 2. Mgr. Dabrowská Dana 1.st.,Vv, Čj, Rj 3. Mgr. Dolečková Simona M zástupce ředitele 4. Mgr. Doseděl Petr Tv, Pč, Fy 5. Mgr. Ducháčková Jana 1.st.,Čj, Aj, 6

7 6. Mgr. Plocová Lenka 1.st.,Tv, OV, Vv, Pč 6. Mgr. Janečková Zuzana Př, Přírodovědná pr. částečný úvazek 6. Mgr. Hübner Zdeněk D, Z, Psaní na poč. 9. Mgr. Chmelařová Jana 1.st.,Aj 10. Mgr. Kohoutková Eva Hv,D, Rj 11. Bc. Kubátová Simona 1.st.,Inf, VZ 12. Mgr. Kufová Eva Čj, Vv 13. Mgr. Faltysová Jana 1.st.,Aj, 14. Mgr. Maršálková Jitka M,Fy,Pč 15. Mgr. Peroutka Daniel 1.st.,Tv,Nj 16. Mgr. Pospíšilová Kateřina 1.st.,Aj částečný úvazek 17. Mgr. Starý Tomáš 1.st.,Ch, M, Ek.dom. 18. Mgr. Skipalová Dana M,Vv, Pč 19. PaedDr. Slavík Zbyněk Př ředitel školy 20. Mgr. Keprt Tomáš 1.st.,SHF OON Školní družina 1. Elblová Lenka 2. Heinzová Iveta 3. Pávková Kamila 4. Mgr. Venclová Petra 3.3 Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Eva Pucholtová Iva Peroutková Pavla Šimková 3.4 Ostatní zaměstnanci THP: Petra Hrušková Jarmila Dostálová Lenka Adamcová Magdaléna Kameníková 3.5 Zaměstnanci ŠJ Správce budov: Radek Novák Uklízečky: Ludmila Borková Anna Kynclová Marie Turtáková Hana Váňová Bauerová Marcela Bodláková Věra Dvořák Martin Dvořáková Jana Dylíková Mazurová Petra Fiala David Hrušová Hedvika Kubíková Marie Nováková Jana Smetanová Petra Suchomelová Vladimíra Velecká Nikola 7

8 4 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd: Bc. Simona Kubátová dokončí v průběhu školního roku 2014/2015 magisterské studium v oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium anglického jazyka úspěšně ukončila Mgr. Petra Blaško. c) Semináře a školení datum učitel název akce místo konání učitelé 2. stupeň Třídnická hodina - Eduwork škola učitelé 1. stupeň Interaktivní tabule škola Slavík SMART Klub - Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Krouna Oxford Professional Development for učitelé Aj Primary Teachears škola Starý Finance v praxi Pardubice Skipalová Úprava ŠVP a tvorba IVP Pardubice Skipalová Setkání VP Ústí nad Orlicí 19.2., Flídrová Český jazyk činnostně ve 3. ročníku Litomyšl Kohoutková Vernerová Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Brno Ústí nad Orlicí Dolečková, Kapounová, Štanclová Janíčková, Trávníková, Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií škola Plocová Zvládání problémových situací v práci učitele Pardubice 3.4. Kubátová Vzděláváme pro budoucnost školení pro koordinátory ICT 7.4. Kapounová Tvořivá škola - český jazyk Svitavy Ducháčková, Kufová seminář Mluvím, mluvíš, mluvíme Olomouc Pávková školení ČČK Ústí nad Orlicí 2.5. všichni učitelé školení ČČK Život zachraňující úkony škola 8

9 5 PŘEHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY 5.1 Počet žáků a jejich státní příslušnost Česká republika: 498 žáků na konci školního roku 5.2 Zameškané hodiny Omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka 1.pololetí , ,331 2.pololetí , , Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk 6. ročník Přírodovědná praktika Vedení domácnosti Sportovní hry fotbal 7. ročník Německý jazyk Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk Ruský jazyk začátečníci Německý jazyk začátečníci Praktická cvičení z chemie 9. ročník Německý jazyk Psaní na počítači Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 9

10 6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ a) l. pololetí l. stupeň Prospělo s vyznamenáním 248 Prospělo 37 Neprospělo 0 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 50 Prospělo 145 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch 1, st st. Prospělo s vyznamenáním 298 Prospělo 182 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch b) 2. pololetí 1. stupeň Prospělo s vyznamenáním 232 Prospělo 56 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 38 Prospělo 163 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 2, st st. Prospělo s vyznamenáním 270 Prospělo 219 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 1,718 10

11 7 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A PŘIJETÍ KE STUDIU 7.1 Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 se k zápisu do 1. ročníku na naši školu dostavilo 69 dětí, 37 chlapců a 32 dívek. Zákonní zástupci celkem u 13 dětí požádali o odložení školní docházky. Nejčastějším doporučením pro rodiče bylo zajistit nápravu vadné výslovnosti pravidelnou logopedickou péčí a upevnění správného držení tužky. Rodiče si odnesli podrobnou informační brožuru a děti dostaly drobné dárečky. 7.2 Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počty přijatých žáků Gymnázium SOŠ SOU OU Konzervatoř Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Celkový počet žáků, kteří ukončili docházku ve školním roce 2013/2014 byl 50. Všichni žáci byli přijati ke studiu na některý z oborů uvedených typů škol. 4 leté studijní obory Počet přijatých Gymnázium Česká Třebová 4 VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 6 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 1 VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto 5 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 3 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 2 SZŠ Ústí nad Orlicí 4 ISŠ Moravská Třebová 1 SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 2 Akademie VOŠ, SOŠUP Světlá nad Sázavou 1 SPŠ chemická Pardubice 1 SSOŠ Trading Centre Litomyšl 2 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 OA a VOŠ ekonomická Svitavy 1 SOŠ a SOU Polička 1 PSŠ Letohrad 1 SPŠ Hradec Králové 1 11

12 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí 1 EDUCANET - SOŠ 1 Celkem 42 3 leté učební obory Počet přijatých SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 3 SOŠ a SOU Lanškroun 2 SOŠ a SOU plynárenské Pardubice 1 Gymnázium a SOU Přelouč 1 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 Celkem 8 5. třídy 8-leté gymnázium: Gymnázium Česká Třebová, Litomyšl 8 12

13 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Environmentální výchova 1. Třídění odpadů ve třídách i na chodbě jsou umístěny barevné koše na třídění odpadů: papír, plast a ostatní. 2. ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 15 žáky naší školy. Skládá se z akvárií, terárií, klecí a insektárií, ve kterých jsou chovány akvarijní rybičky, osmáci, křečci a pakobylky. 3. Přírodovědný klokan: hodinová práce s textem a příklady zaměřená k přírodovědným předmětům. Konání dne celkem pro 26 vybraných žáků 8. a 9. tříd. 4. Přírodovědné soutěže: květen místní kola soutěže poznávání rostlin a živočichů na ZŠ Regionální kolo I. stupeň Dne 6. května 2014 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 škol z našeho okolí. Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Regionálního kola se zúčastnilo 146 žáků (v poznávání rostlin 65 žáků a v určování živočichů 81 žáků). Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 1. místo, Hana Boštíková 2. místo Živočichové: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 2. místo, Veronika Hrdličková 3. místo Regionální kolo II. stupeň Žáci z 12 škol našeho regionu se zúčastnili v úterý dne přírodovědné soutěže v poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody. Soutěže byly podpořeny Pardubickým krajem. Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jan Janíček 5. místo Živočichové: Adéla Klejchová místo, Anna Halasová 5. místo Mineralogická olympiáda Soutěžilo se ve dvou kategoriích (do a nad 16 let). Zúčastnilo se 40 soutěžících z 8 škol. V rozsahu 1 hodiny žáci vypracovali test a absolvovali poznávání přírodnin (nerosty, horniny, zkameněliny). Všichni obdrželi originální diplom a atraktivní kamínek na památku, tentokrát to byly kalcitové pizolity z Vitošova. Nejlepší řešitelé v obou kategoriích dostali výpravné publikace. 13

14 8.2 Protidrogová prevence Snahou naší školy je, aby se prevence negativních /sociálně patologických/ jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak nedílnou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Zaměřujeme se na multikulturní výchovu a vztahy mezi žáky, výchovu k toleranci a proti rasismu. Snažíme se zlepšovat komunikaci s rodiči a včasnou spoluprací s nimi předcházet možným problémům. V oblasti prevence byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, především však třídní učitelé, vyučující občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Speciálně se vzdělávali výchovný poradce a školní metodik prevence. V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí, s odborem péče o dítě v České Třebové a s SVP Mimóza v Ústí nad Orlicí. Již druhým rokem pokračovalo působení školní psycholožky Lucie Gibišové, která průběžně pracovala jak s jednotlivými žáky, tak s celými třídními kolektivy. V šestých ročnících proběhly interaktivní besedy zabývající se problematikou šikany a vlivem medií. Sedmé ročníky absolvovaly program zaměřený na rizika spojená s užíváním návykových látek a na nebezpečí související s užíváním internetu. Pro osmé ročníky byl připraven program upozorňující na negativní vlivy kouření a deváté ročníky navštívily besedu pod názvem Můžeš se rozhodnout. Pro druhý stupeň bylo určeno interaktivní pásmo programů Jeden svět dětem, které stejně jako v předchozích letech upozorňovalo na některé globální světové problémy. Z hlediska plnění Minimálního preventivního plánu školy se nám podařilo zrealizovat všechny plánované akce, s výjimkou výměnných pobytů a školní akademie. Pravidelnými projektovými dny a možností navštěvovat řadu kroužků se snažíme žákům ukázat možné další způsoby trávení volného času, které by je měly odvádět od rizikového chování ve škole i mimo ni. 8.3 Informační a počítačová gramotnost Škola disponuje kvalitní počítačovou sítí a má zajištěnou i kvalifikovanost pedagogů. Cílem je dosáhnout základní informační a počítačové gramotnosti všech vycházejících žáků s důrazem na jejich klíčové kompetence. Žáci v průběhu školní docházky absolvují výuku o počítačích i s počítači. Počítače jsou dále vhodně využívány pro rozšíření metod práce ve vyučování. Vyučující předmětu informatika spolupracuje s ostatními vyučujícími při volbě náplně hodiny (prezentace do jiných předmětů, vyhledávání informací, ). U starších žáků 14

15 je vyžadováno získávání informací (v rámci přípravy na vyučování) pomocí internetu. K počítači mají žáci přístup i o přestávkách. Škola je k internetu připojena i pomocí bezdrátového WiFi připojení. Pro administraci škola využívá programového prostředí Bakaláři. Žáci i učitelé se podílí na vytváření www stránek školy, stránky školy jsou pravidelně aktualizovány a obsahují důležité základní informace o školní práci. Žáci 5. ročníku mají v učebním plánu zahrnut vzdělávací obor ICT. 8.4 Školní žákovský parlament Školní žákovský parlament je na škole zřízen od letošního školního roku a tvoří prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu. Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou podíleli na chodu školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. Na začátku školního roku v každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách jednou za dva týdny. Pokud je však potřeba (například před nějakou větší akcí školy, se kterou parlament pomáhá), scházíme se i častěji. Žáci mají pravidelné konzultace s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě strany, ale také podněty ke zlepšení života ve škole. 8.5 Projektové dny na naší škole Během školního roku 2013/2014 proběhlo na naší škole několik celodenních projektových dnů. Jejich obsah se odvíjel od předem naplánovaných průřezových témat vyplývajících z dlouhodobého plánu projektových dnů Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Žáci 2. stupně a pátých tříd odjeli 8. října ráno autobusy postupně do Skuhrova. Odtud šli po naučné stezce do Srnova. Cestou se zastavili u jednotlivých tabulí a vyplňovali pracovní listy. Nejlepší žáci byli odměněni. 15

16 8.5.2 Předvánoční jarmark Dne 4. prosince 2013 se uskutečnil předvánoční jarmark spojený s prodejem žákovských výrobků s vánoční tématikou. Jarmark byl doplněn ještě o další akce prohlídkou tříd 1. i 2. stupně a odborných učeben, prohlídkou školní jídelny, burzou hraček, programem pro budoucí prvňáčky, či výtvarnou dílnou ve školní družině. Výtěžek jarmarku byl použit na dovybavení haly v přízemí, kde žáci tráví polední přestávky Soutěž ve sběru papíru Každý školní rok mají žáci jednotlivých tříd možnost zapojit se do soutěže mezi třídními kolektivy ve sběru papíru. Soutěž probíhá vždy na podzim a na jaře. Na podzim roku 2013 se žákům naší školy podařilo nasbírat 5465 kg papíru, na jaře roku 2014 tomu bylo podobně, okolo 5300 kg. Výraznou změnou v množství nasbíraného papíru přineslo jaro školního roku 2013/2014, kdy žáci dokázali nasbírat kg papíru Výstava Jaro ve škole 15. dubna proběhla na prvním stupni výstava Jaro ve škole. Rodiče, kteří v tento den přišli na rodičovské schůzky, si zároveň mohli prohlédnout výrobky svých dětí a ostatních žáků naší školy. 16

17 8.5.5 Škola v přírodě Žáci z 1. D, 3. A a 3. B se zúčastnili Školy v přírodě, která se konala v termínu Pobyt byl zajištěn v rekreačním zařízení Holiday resort Losinka v Rapotíně, kam jsme se dopravili autobusem. Jelikož jsme měli velmi tropické počasí, využívali jsme možnosti koupání v okolí. Navštívili jsme aquapark v Šumperku i přehradu Krásné. Kromě vodních radovánek byly pro děti připraveny soutěže, závody, táborák i noční hra. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách, kde jsme se seznámili s výrobou ručního papíru. 17

18 8.6 Zapojení školy do projektů Zapojení školy do projektů název koordinátor nebo partner zaměření program výše grantu EU peníze školám x tvorba učebních materiálů, moderní 1.4 Zlepšení výukové pomůcky podmínek vzdělávání na ZŠ Škola hrou v kraji Komenského Region Orlicko Třebovsko úkoly naší školy: 1. přenosná laboratoř pro práci v terénu, 2. smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, 3. geopark ve školní zahradě, 4. přírodní zajímavosti regionu Orlicko-Třebovsko 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání spoluúčast žadatele ukončení projektu , , Přírodovědné pokusy ve škole ZŠ Nádražní tvorba pokusů pomocí moderních digitálních měřičů PASCO Žít v souladu s přírodou ČEZ nákup košů na tříděný odpad, doprava na ekologické exkurze Ovoce do škol OVOCENTRUM V+V, s.r.o. žáci na 1. stupni dostávají pravidelně EU 1x za 14 dní ovoce Podpora přírodovědného a Vyšší odborná škola a podpora technického vzdělávání žáků EU technického vzdělávání v střední škola technická 2. stupně Pardubickém kraji Česká Třebová 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání , , poměrná část Projekt EU peníze školám V rámci projektu učitelé vytvořili 960 výukových materiálů (DUMů). Učitelé se naučili pracovat s počítači, s interaktivními tabulemi a další technikou. Používání této techniky se stalo běžnou součástí výuky ve většině předmětů. Na požádání materiály poskytneme všem učitelům, kteří projeví zájem. Projekt byl ukončen odesláním závěrečné monitorovací zprávy Projekt Škola hrou v krajině Komenského Ověřili jsme na žácích všechny naše dílčí části projektu. Popis vzniklých produktů celého projektu nejen naší školy, ale i ostatních partnerských škol, najdete na Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nádražní má naše škola za úkol vytvořit a ověřit ve výuce 90 pokusů z přírodopisu, chemie, fyziky a předmětu člověk a jeho svět. Po dvou sériích školení se všichni zainteresovaní učitelé pustili do práce. Nové formy výuky jsou pro žáky přitažlivé a zpestřují často suchopárnou výuku. V rámci projektu vznikl i propagační materiál viz příloha. 18

19 8.6.4 Projekt Žít v souladu s přírodou Finanční prostředky firmy ČEZ jsme využili v souladu s projektem na environmentální exkurze do ekologických center výchovy Pasíček a Oucmanic a na nákup košů na tříděný odpad. Celý projekt byl řádně vyúčtován Projekt Ovoce do škol Projekt funguje ke všeobecné spokojenosti na 1. stupni. Oceňujeme kvalitu dodávaného ovoce a bezproblémovou distribuci Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Od srpna 2013 jsme zapojeni také do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora technického a přírodovědného vzdělání. V rámci tohoto projektu mohou žáci naší školy navštěvovat kroužky a účastnit se výuky v odborných učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Také pro ně organizujeme exkurze do firem, technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. 8.7 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Výuka angličtiny probíhá na naší škole ve specializované jazykové učebně, vybavené poslechovým zařízením. Dále využíváme učebny s interaktivními tabulemi. Již poněkolikáté 19

20 měli naši žáci možnost komunikovat s rodilými mluvčími americkými lektory z města Dayton ve státě Ohio. Byli to Mike Littel a P.R.Frank Německý jazyk Německý jazyk byl vyučován v 9. ročníku jako volitelný předmět. V 7. a 8. ročníku byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk ruský Ruský jazyk Ruský jazyk byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk německý. 8.8 Kulturní akce 1. stupeň Ulice plná kouzel - černé divadlo Metro Praha ( roč.) Podzimní doteky kulturní představení taneční školy Šárky Prossové ( ročník) Kouzelné křesadlo - divadelní představení ( ročník) Polární expres - kino ( ročník) Zlatovláska - divadelní představení DDM Kamarád ( ročník) Protiklady se přitahují - taneční obor ZUŠ pod vedením Lenky Slavíkové ( ročník) 20

21 2. stupeň Polský balet taneční vystoupení pro ročník Hudba mého mobilu výchovný koncert Komorní filharmonie Pardubice pro ročník 8.9 Zahraniční výměny Slovensko - Svit Návštěvou našich dětí ve dnech u slovenských přátel se završilo pět let partnerství mezi ZŠ Habrmanova a Základní školou Komenského ve Svitu. Desítky žáků obou škol už využily možnost vzájemného setkání, poznání partnerské školy i krás hostující země. Zatím poslední skupina šestnácti dětí navštívila s jejich učiteli Slovensko na sklonku letošního září Itálie Peschiera Borromeo Výměnný pobyt v partnerské škole v italském městě Peschiera Borromeo se neuskutečnil Besedy Jeden svět V mnoha městech po celé České republice se uskutečňují projekce, debaty a doprovodné akce Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Naše 7. a 8. ročníky navštívily 8. dubna 2014 tento festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové již podruhé. Tentokrát se Jeden svět 2014 zaměřil na velmi aktuální téma zaměstnanosti a práce. Děti zhlédly několik krátkých dokumentů a po nich následovala velmi družná a zajímavá beseda se spoustou otázek a odpovědí na toto téma. 21

22 Madagarskar příběh pradávné Lemurie 30. září 2014 jsme prostřednictvím vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 navštívili čtvrtý největší ostrov světa a současně největší ostrov celé Afriky Madagaskar. Dozvěděli jsme se o jeho vzniku a vývoji (ne každý věděl, že se kdysi dávno oddělil od dnešní Indie) a seznámili se s jeho současnou přírodní podobou (majestátnými baobaby počínaje a typickými opičkami lemury konče). Stranou ovšem nezůstala životní úroveň obyvatel, tak odlišná od toho, na co jsme zvyklí my: často neexistující přístup k pitné vodě nebo elektřině, rozblácené cesty na ostrově nebo rituální vyzvednutí mrtvých předků z hrobů (aby si mohl zemřelý prohlédnout, co je nového ) Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Dobrého putování není nikdy dost, tak jsme si 24. února dopřáli ještě jeden výlet; pro změnu na severní polokouli. O Spojených státech amerických slyšíme denně, ale kdopak zná dobře Spojené státy mexické (tak se tato 13. největší země světa vlastně jmenuje). Už samotné vyslovení jejího jména je příslibem dálek a velkých zážitků. Opět jsme sledovali vývojovou linii od vzniku mohutných (částečně sopečných) Kordiller přes jeho slavnou (ale i krvavou) indiánskou minulost až po jeho současnou podobu tolika odlišných tváří Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Díky zapojení naší školy do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Pardubickém kraji měli žáci druhého stupně možnost zúčastnit se exkurzí do těchto interaktivních expozic a firem: Bioplynová stanice Němčice Dolní oblast Vítkovice Muzeum řemesel Letohrad Muzeum stříbra Kutná Hora Škoda auto Kvasiny Království železnic Praha Ve firmách se žáci blíže seznámili s logistikou výroby a dozvěděli se mnoho odborných informací, interaktivní expozice mají za cíl zatraktivnit technické obory. Dětem byla hrazena doprava, vstupenky a strava. 22

23 V tomto projektu, který bude pokračovat ve školním roce 2014/2015, jsem ještě s ostatními základními školami z České Třebové a Litomyšle partnerem VOŠ a SŠT Česká Třebová Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Na začátku září 2013 jsme se vydali s oběma 6. třídami na již pravidelné dějepisné putování do pravěké osady Křivolík, která se nachází nedaleko České Třebové. Je to muzeum v živé přírodě a zároveň i experimentálně archeologické centrum sdružení Bacrie. Osadou nás provedli a fundovaně dětem povyprávěli o nejdelším období vývoje lidstva na zemi členové a fandové tohoto sdružení. Prohlédli jsme si zde různé řemeslné dílny, kde si děti všechny aktivity prakticky vyzkoušely a své výrobky si odnesly domů. Dějepisná exkurze 7. ročník Praha Tradiční exkurzi do Prahy se 7. ročníkem jsme v tomto školním roce absolvovali 6. května 2013 se třídou 7. B. Další naplánovaná exkurze třídy 7. A byla pro nezájem žáků zrušena. Naše cesta vedla z nádraží přes Staré Město, Karlův most až na Hrad, kde jsme navštívili chrám sv. Víta a kryptu českých králů. Odtud jsme pokračovali do Břevnovského kláštera, kde jsme byli tradičně srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Na Pohořelec jsme se vrátili tramvají a odtud jsme šli opět pěšky kolem Strahovského kláštera a Petřínské rozhledny k lanovce. Když jsme vystoupili, přešli jsme až k řece Vltavě, dále přes Most legií a pak nás již čekala poslední etapa exkurze. Minuli jsme Národní divadlo a památník 17. listopadu na Národní třídě. Odtud jsme se vydali směrem na Václavské náměstí a hlavní nádraží na vlak zpět domů Dějepisná exkurze pro 8. ročník 5. a 12. prosince 2013 jsme se vydali na exkurzi do Židovského centra v Praze. Zde se naše děti formou workshopu zúčastnily programu Badatel, který je nechal nahlédnout do denního života Židů a židovské problematiky. Součástí této exkurze byla i návštěva několika pražských synagog a pražského židovského hřbitova. Dále jsme pokračovali metrem do Království železnic, které se nachází na druhé straně Vltavy. Zde nám ukázali velín a pak jsme si již procházeli tuto zajímavou expozici. Vzhledem k tomu, že jsme Prahu navštívili v předvánoční době, zastihli jsme ji již vánočně vyzdobenou a domů jsme si přivezli voňavou atmosféru očekávaných Vánočních svátků Přírodovědné exkurze Dne a se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze na farmě Apolenka v Pardubicích. Byl pro ně připraven vzdělávací program Ze života koní. Žáci se seznámili s domestikací koní, s jejich využitím v historii a současnosti a také si sami prakticky vyzkoušeli péči o koně. Na konci prohlídky celé farmy žáky čekala projížďka na koni. 23

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více