VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO Česká Třebová dne: Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík ředitel školy 1

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Materiálně technické podmínky Přehled pracovníků školy Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Učitelé 1. stupeň Učitelé 2. stupeň Školní družina Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehledy o žácích školy Počet žáků a jejich státní příslušnost Zameškané hodiny Výchovná opatření Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu Zápis žáků do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Environmentální výchova Protidrogová prevence Informační a počítačová gramotnost Školní žákovský parlament Projektové dny na naší škole Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Předvánoční jarmark Soutěž ve sběru papíru Výstava Jaro ve škole Škola v přírodě Zapojení školy do projektů Projekt EU peníze školám Projekt Škola hrou v krajině Komenského Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Projekt Žít v souladu s přírodou Projekt Ovoce do škol Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Kulturní akce Zahraniční výměny Slovensko - Svit Itálie Peschiera Borromeo Besedy

3 Jeden svět Madagarskar příběh pradávné Lemurie Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v pardubickém kraji Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Dějepisná exkurze pro 8. ročník Přírodovědné exkurze Účast na olympiádách a soutěžích Jazykové soutěže Příběhy 20. století Matematické soutěže Přírodovědné soutěže: Sportovní akce školy Školní výlety Školní družina Mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Hospitační a kontrolní činnost ze strany ČŠI Hospitační a kontrolní činnost školy Hodnocení činnosti výchovné poradkyně Hodnocení činnosti školního psychologa Prevence rizik a školní úrazy Základní údaje o hospodaření školy za rok Granty Sponzoři Školní jídelna Autoři výroční zprávy

4 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Sídlo: Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500 IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Česká Třebová Ředitel školy: Zástupce ředitele: web: PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Vzdělávací program: ŠVP pro ZV: Škola pro život Školská rada: Složení školské rady na volební období : Za zřizovatele: Hana Hrdličková, Ing. Alica Hudečeková Za zástupce učitelů: Mgr. Petra Štanclová, Mgr. Jitka Maršálková Za zástupce žáků: Mgr. Pavlína Vomáčková, Mgr. Jitka Koubová Počet tříd školy: 20 Počet žáků školy (začátek školního roku): 481 Počet oddělení ŠD: 4 4

5 2 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Budovy školy procházejí dle finančních možností města Česká Třebová postupnou rekonstrukcí. Na všech radiátorech ve škole byly nainstalovány termoventily, v kotelně byl vybudován tzv. malý okruh, který má přinést další úspory v topení. O prázdninách firma DS INTEX s.r.o. vyměnila okna v suterénu budovy 2. stupně a schodišťové okno vedoucí do Masarykovy ulice na 1. stupni. Firma kompletně opravila chodbu v 1. patře a v suterénu 2. stupně. Ve škole se dle potřeb v některých třídách malovalo. Ve školní jídelně byl instalován nový výtah, kuchyň má novou malbu. V současnosti jednáme o navýšení prostředků z rozpočtu města na opravu místnosti pro školní družinu a rekonstrukci podlahy v jedné z učeben 2. patra na 2. stupni. Na nákup nových pomůcek je v letošním roce dostatek finančních prostředků. Uspokojili jsme všechny požadavky učitelů na nákup nových učebnic a dalšího vybavení. V letošním roce nebudeme kupovat s výjimkou vybavení kanceláře žádnou výpočetní techniku. Očekáváme zahájení projektu v rámci výzvy č. 51, kde bychom měli získat nové notebooky a tablety pro učitele. Využíváme prostředky z grantu Přírodovědné pokusy ve škole. Ve škole jsme pro výuku zavedli již v loňském roce bezdrátové připojení k internetu (wifi). Neosvědčilo se nám volné použití wifi sítě pro žáky. Prostředí školy se pro žáky ve všech směrech určitě zlepšilo. Ve třídách je nový stavitelný nábytek, žákům jsme zajistili a vybavili prostory pro trávení času o polední přestávce, každý má k dispozici šatní skříňku. Trvá požadavek na rekonstrukci sociálního zařízení v celé škole. Alarmující jsou hygienické podmínky v tělocvičně. Nemáme jedinou sprchu. Nevyhovují šatny a celé sociální zařízení pro tělocvičnu (jsou zde společná WC pro chlapce a dívky). Z důvodu nepřiměřených nákladů na rekonstrukci zdi budovy 2. stupně vedoucí do Habrmanovy ulice nebyla investice realizována. 5

6 3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Vedení školy ředitel školy zástupce ředitele školy výchovná poradkyně zástupce pro věci ekonomické vedoucí školní jídelny PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Simona Dolečková Mgr. Dana Skipalová Petra Hrušková Jarmila Dostálová 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 37 přepočteno 34,9 z toho učitelů 30 28,9 z toho vychovatelky 4 3,2 Počet THP ZŠ 2 1,5 Počet THP ŠJ 2 1,87 Počet provozních prac. ZŠ 5 4,5 Počet provozních prac. ŠJ 6 2,18 Kuchař ŠJ 4 3,5 OON 1 0,17 Mateřská a rodičovská dovolená 3 Celkem počet zaměstnanců 54 49, Učitelé 1. stupeň 1. Mgr. Vernerová Eva 1.st. 2. Mgr. Ehrenbergerová Lib. 1.st. 3. Mgr. Flídrová Eva 1.st. 4. Mgr. Janíčková Kamila 1.st. 5. Mgr. Pražáková Ludmila 1.st. 6. Mgr. Kapounová Ilona 1.st. 7. Mgr. Nováčková Jarmila 1.st. 8. Mgr. Rejmanová Eva 1.st. 9. Mgr. Štanclová Petra 1.st. 10. Mgr. Trávníková Michaela 1.s.t 11. Mgr. Vaňousová Lenka 1.st Učitelé 2. stupeň 1. Mgr. Blaško Petra 1.st.,Aj částečný úvazek 2. Mgr. Dabrowská Dana 1.st.,Vv, Čj, Rj 3. Mgr. Dolečková Simona M zástupce ředitele 4. Mgr. Doseděl Petr Tv, Pč, Fy 5. Mgr. Ducháčková Jana 1.st.,Čj, Aj, 6

7 6. Mgr. Plocová Lenka 1.st.,Tv, OV, Vv, Pč 6. Mgr. Janečková Zuzana Př, Přírodovědná pr. částečný úvazek 6. Mgr. Hübner Zdeněk D, Z, Psaní na poč. 9. Mgr. Chmelařová Jana 1.st.,Aj 10. Mgr. Kohoutková Eva Hv,D, Rj 11. Bc. Kubátová Simona 1.st.,Inf, VZ 12. Mgr. Kufová Eva Čj, Vv 13. Mgr. Faltysová Jana 1.st.,Aj, 14. Mgr. Maršálková Jitka M,Fy,Pč 15. Mgr. Peroutka Daniel 1.st.,Tv,Nj 16. Mgr. Pospíšilová Kateřina 1.st.,Aj částečný úvazek 17. Mgr. Starý Tomáš 1.st.,Ch, M, Ek.dom. 18. Mgr. Skipalová Dana M,Vv, Pč 19. PaedDr. Slavík Zbyněk Př ředitel školy 20. Mgr. Keprt Tomáš 1.st.,SHF OON Školní družina 1. Elblová Lenka 2. Heinzová Iveta 3. Pávková Kamila 4. Mgr. Venclová Petra 3.3 Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek Eva Pucholtová Iva Peroutková Pavla Šimková 3.4 Ostatní zaměstnanci THP: Petra Hrušková Jarmila Dostálová Lenka Adamcová Magdaléna Kameníková 3.5 Zaměstnanci ŠJ Správce budov: Radek Novák Uklízečky: Ludmila Borková Anna Kynclová Marie Turtáková Hana Váňová Bauerová Marcela Bodláková Věra Dvořák Martin Dvořáková Jana Dylíková Mazurová Petra Fiala David Hrušová Hedvika Kubíková Marie Nováková Jana Smetanová Petra Suchomelová Vladimíra Velecká Nikola 7

8 4 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd: Bc. Simona Kubátová dokončí v průběhu školního roku 2014/2015 magisterské studium v oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium anglického jazyka úspěšně ukončila Mgr. Petra Blaško. c) Semináře a školení datum učitel název akce místo konání učitelé 2. stupeň Třídnická hodina - Eduwork škola učitelé 1. stupeň Interaktivní tabule škola Slavík SMART Klub - Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Krouna Oxford Professional Development for učitelé Aj Primary Teachears škola Starý Finance v praxi Pardubice Skipalová Úprava ŠVP a tvorba IVP Pardubice Skipalová Setkání VP Ústí nad Orlicí 19.2., Flídrová Český jazyk činnostně ve 3. ročníku Litomyšl Kohoutková Vernerová Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Brno Ústí nad Orlicí Dolečková, Kapounová, Štanclová Janíčková, Trávníková, Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií škola Plocová Zvládání problémových situací v práci učitele Pardubice 3.4. Kubátová Vzděláváme pro budoucnost školení pro koordinátory ICT 7.4. Kapounová Tvořivá škola - český jazyk Svitavy Ducháčková, Kufová seminář Mluvím, mluvíš, mluvíme Olomouc Pávková školení ČČK Ústí nad Orlicí 2.5. všichni učitelé školení ČČK Život zachraňující úkony škola 8

9 5 PŘEHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY 5.1 Počet žáků a jejich státní příslušnost Česká republika: 498 žáků na konci školního roku 5.2 Zameškané hodiny Omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka 1.pololetí , ,331 2.pololetí , , Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pololetí 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování pochvala TU pochvala ŘŠ Doplňující vzdělávací obory a další cizí jazyk 6. ročník Přírodovědná praktika Vedení domácnosti Sportovní hry fotbal 7. ročník Německý jazyk Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk Ruský jazyk začátečníci Německý jazyk začátečníci Praktická cvičení z chemie 9. ročník Německý jazyk Psaní na počítači Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 9

10 6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ a) l. pololetí l. stupeň Prospělo s vyznamenáním 248 Prospělo 37 Neprospělo 0 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 50 Prospělo 145 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch 1, st st. Prospělo s vyznamenáním 298 Prospělo 182 Neprospělo 15 Celkový průměrný prospěch b) 2. pololetí 1. stupeň Prospělo s vyznamenáním 232 Prospělo 56 Celkový průměrný prospěch 1, stupeň Prospělo s vyznamenáním 38 Prospělo 163 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 2, st st. Prospělo s vyznamenáním 270 Prospělo 219 Neprospělo 9 Celkový průměrný prospěch 1,718 10

11 7 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A PŘIJETÍ KE STUDIU 7.1 Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 se k zápisu do 1. ročníku na naši školu dostavilo 69 dětí, 37 chlapců a 32 dívek. Zákonní zástupci celkem u 13 dětí požádali o odložení školní docházky. Nejčastějším doporučením pro rodiče bylo zajistit nápravu vadné výslovnosti pravidelnou logopedickou péčí a upevnění správného držení tužky. Rodiče si odnesli podrobnou informační brožuru a děti dostaly drobné dárečky. 7.2 Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Počty přijatých žáků Gymnázium SOŠ SOU OU Konzervatoř Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Celkový počet žáků, kteří ukončili docházku ve školním roce 2013/2014 byl 50. Všichni žáci byli přijati ke studiu na některý z oborů uvedených typů škol. 4 leté studijní obory Počet přijatých Gymnázium Česká Třebová 4 VOŠ a SŠ technická Česká Třebová 6 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 1 VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto 5 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 3 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 2 SZŠ Ústí nad Orlicí 4 ISŠ Moravská Třebová 1 SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 2 Akademie VOŠ, SOŠUP Světlá nad Sázavou 1 SPŠ chemická Pardubice 1 SSOŠ Trading Centre Litomyšl 2 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 OA a VOŠ ekonomická Svitavy 1 SOŠ a SOU Polička 1 PSŠ Letohrad 1 SPŠ Hradec Králové 1 11

12 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí 1 EDUCANET - SOŠ 1 Celkem 42 3 leté učební obory Počet přijatých SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 3 SOŠ a SOU Lanškroun 2 SOŠ a SOU plynárenské Pardubice 1 Gymnázium a SOU Přelouč 1 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 Celkem 8 5. třídy 8-leté gymnázium: Gymnázium Česká Třebová, Litomyšl 8 12

13 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Environmentální výchova 1. Třídění odpadů ve třídách i na chodbě jsou umístěny barevné koše na třídění odpadů: papír, plast a ostatní. 2. ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 15 žáky naší školy. Skládá se z akvárií, terárií, klecí a insektárií, ve kterých jsou chovány akvarijní rybičky, osmáci, křečci a pakobylky. 3. Přírodovědný klokan: hodinová práce s textem a příklady zaměřená k přírodovědným předmětům. Konání dne celkem pro 26 vybraných žáků 8. a 9. tříd. 4. Přírodovědné soutěže: květen místní kola soutěže poznávání rostlin a živočichů na ZŠ Regionální kolo I. stupeň Dne 6. května 2014 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 škol z našeho okolí. Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Regionálního kola se zúčastnilo 146 žáků (v poznávání rostlin 65 žáků a v určování živočichů 81 žáků). Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 1. místo, Hana Boštíková 2. místo Živočichové: Jakub Janíček 1. místo, Tereza Nováková 2. místo, Veronika Hrdličková 3. místo Regionální kolo II. stupeň Žáci z 12 škol našeho regionu se zúčastnili v úterý dne přírodovědné soutěže v poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody. Soutěže byly podpořeny Pardubickým krajem. Nejlepší řešitelé regionálního kola z naší školy: Rostliny: Jan Janíček 5. místo Živočichové: Adéla Klejchová místo, Anna Halasová 5. místo Mineralogická olympiáda Soutěžilo se ve dvou kategoriích (do a nad 16 let). Zúčastnilo se 40 soutěžících z 8 škol. V rozsahu 1 hodiny žáci vypracovali test a absolvovali poznávání přírodnin (nerosty, horniny, zkameněliny). Všichni obdrželi originální diplom a atraktivní kamínek na památku, tentokrát to byly kalcitové pizolity z Vitošova. Nejlepší řešitelé v obou kategoriích dostali výpravné publikace. 13

14 8.2 Protidrogová prevence Snahou naší školy je, aby se prevence negativních /sociálně patologických/ jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak nedílnou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Zaměřujeme se na multikulturní výchovu a vztahy mezi žáky, výchovu k toleranci a proti rasismu. Snažíme se zlepšovat komunikaci s rodiči a včasnou spoluprací s nimi předcházet možným problémům. V oblasti prevence byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, především však třídní učitelé, vyučující občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Speciálně se vzdělávali výchovný poradce a školní metodik prevence. V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí, s odborem péče o dítě v České Třebové a s SVP Mimóza v Ústí nad Orlicí. Již druhým rokem pokračovalo působení školní psycholožky Lucie Gibišové, která průběžně pracovala jak s jednotlivými žáky, tak s celými třídními kolektivy. V šestých ročnících proběhly interaktivní besedy zabývající se problematikou šikany a vlivem medií. Sedmé ročníky absolvovaly program zaměřený na rizika spojená s užíváním návykových látek a na nebezpečí související s užíváním internetu. Pro osmé ročníky byl připraven program upozorňující na negativní vlivy kouření a deváté ročníky navštívily besedu pod názvem Můžeš se rozhodnout. Pro druhý stupeň bylo určeno interaktivní pásmo programů Jeden svět dětem, které stejně jako v předchozích letech upozorňovalo na některé globální světové problémy. Z hlediska plnění Minimálního preventivního plánu školy se nám podařilo zrealizovat všechny plánované akce, s výjimkou výměnných pobytů a školní akademie. Pravidelnými projektovými dny a možností navštěvovat řadu kroužků se snažíme žákům ukázat možné další způsoby trávení volného času, které by je měly odvádět od rizikového chování ve škole i mimo ni. 8.3 Informační a počítačová gramotnost Škola disponuje kvalitní počítačovou sítí a má zajištěnou i kvalifikovanost pedagogů. Cílem je dosáhnout základní informační a počítačové gramotnosti všech vycházejících žáků s důrazem na jejich klíčové kompetence. Žáci v průběhu školní docházky absolvují výuku o počítačích i s počítači. Počítače jsou dále vhodně využívány pro rozšíření metod práce ve vyučování. Vyučující předmětu informatika spolupracuje s ostatními vyučujícími při volbě náplně hodiny (prezentace do jiných předmětů, vyhledávání informací, ). U starších žáků 14

15 je vyžadováno získávání informací (v rámci přípravy na vyučování) pomocí internetu. K počítači mají žáci přístup i o přestávkách. Škola je k internetu připojena i pomocí bezdrátového WiFi připojení. Pro administraci škola využívá programového prostředí Bakaláři. Žáci i učitelé se podílí na vytváření www stránek školy, stránky školy jsou pravidelně aktualizovány a obsahují důležité základní informace o školní práci. Žáci 5. ročníku mají v učebním plánu zahrnut vzdělávací obor ICT. 8.4 Školní žákovský parlament Školní žákovský parlament je na škole zřízen od letošního školního roku a tvoří prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu. Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou podíleli na chodu školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. Na začátku školního roku v každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách jednou za dva týdny. Pokud je však potřeba (například před nějakou větší akcí školy, se kterou parlament pomáhá), scházíme se i častěji. Žáci mají pravidelné konzultace s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě strany, ale také podněty ke zlepšení života ve škole. 8.5 Projektové dny na naší škole Během školního roku 2013/2014 proběhlo na naší škole několik celodenních projektových dnů. Jejich obsah se odvíjel od předem naplánovaných průřezových témat vyplývajících z dlouhodobého plánu projektových dnů Putování po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka Žáci 2. stupně a pátých tříd odjeli 8. října ráno autobusy postupně do Skuhrova. Odtud šli po naučné stezce do Srnova. Cestou se zastavili u jednotlivých tabulí a vyplňovali pracovní listy. Nejlepší žáci byli odměněni. 15

16 8.5.2 Předvánoční jarmark Dne 4. prosince 2013 se uskutečnil předvánoční jarmark spojený s prodejem žákovských výrobků s vánoční tématikou. Jarmark byl doplněn ještě o další akce prohlídkou tříd 1. i 2. stupně a odborných učeben, prohlídkou školní jídelny, burzou hraček, programem pro budoucí prvňáčky, či výtvarnou dílnou ve školní družině. Výtěžek jarmarku byl použit na dovybavení haly v přízemí, kde žáci tráví polední přestávky Soutěž ve sběru papíru Každý školní rok mají žáci jednotlivých tříd možnost zapojit se do soutěže mezi třídními kolektivy ve sběru papíru. Soutěž probíhá vždy na podzim a na jaře. Na podzim roku 2013 se žákům naší školy podařilo nasbírat 5465 kg papíru, na jaře roku 2014 tomu bylo podobně, okolo 5300 kg. Výraznou změnou v množství nasbíraného papíru přineslo jaro školního roku 2013/2014, kdy žáci dokázali nasbírat kg papíru Výstava Jaro ve škole 15. dubna proběhla na prvním stupni výstava Jaro ve škole. Rodiče, kteří v tento den přišli na rodičovské schůzky, si zároveň mohli prohlédnout výrobky svých dětí a ostatních žáků naší školy. 16

17 8.5.5 Škola v přírodě Žáci z 1. D, 3. A a 3. B se zúčastnili Školy v přírodě, která se konala v termínu Pobyt byl zajištěn v rekreačním zařízení Holiday resort Losinka v Rapotíně, kam jsme se dopravili autobusem. Jelikož jsme měli velmi tropické počasí, využívali jsme možnosti koupání v okolí. Navštívili jsme aquapark v Šumperku i přehradu Krásné. Kromě vodních radovánek byly pro děti připraveny soutěže, závody, táborák i noční hra. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách, kde jsme se seznámili s výrobou ručního papíru. 17

18 8.6 Zapojení školy do projektů Zapojení školy do projektů název koordinátor nebo partner zaměření program výše grantu EU peníze školám x tvorba učebních materiálů, moderní 1.4 Zlepšení výukové pomůcky podmínek vzdělávání na ZŠ Škola hrou v kraji Komenského Region Orlicko Třebovsko úkoly naší školy: 1. přenosná laboratoř pro práci v terénu, 2. smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, 3. geopark ve školní zahradě, 4. přírodní zajímavosti regionu Orlicko-Třebovsko 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání spoluúčast žadatele ukončení projektu , , Přírodovědné pokusy ve škole ZŠ Nádražní tvorba pokusů pomocí moderních digitálních měřičů PASCO Žít v souladu s přírodou ČEZ nákup košů na tříděný odpad, doprava na ekologické exkurze Ovoce do škol OVOCENTRUM V+V, s.r.o. žáci na 1. stupni dostávají pravidelně EU 1x za 14 dní ovoce Podpora přírodovědného a Vyšší odborná škola a podpora technického vzdělávání žáků EU technického vzdělávání v střední škola technická 2. stupně Pardubickém kraji Česká Třebová 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání , , poměrná část Projekt EU peníze školám V rámci projektu učitelé vytvořili 960 výukových materiálů (DUMů). Učitelé se naučili pracovat s počítači, s interaktivními tabulemi a další technikou. Používání této techniky se stalo běžnou součástí výuky ve většině předmětů. Na požádání materiály poskytneme všem učitelům, kteří projeví zájem. Projekt byl ukončen odesláním závěrečné monitorovací zprávy Projekt Škola hrou v krajině Komenského Ověřili jsme na žácích všechny naše dílčí části projektu. Popis vzniklých produktů celého projektu nejen naší školy, ale i ostatních partnerských škol, najdete na Projekt Přírodovědné pokusy ve škole Ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nádražní má naše škola za úkol vytvořit a ověřit ve výuce 90 pokusů z přírodopisu, chemie, fyziky a předmětu člověk a jeho svět. Po dvou sériích školení se všichni zainteresovaní učitelé pustili do práce. Nové formy výuky jsou pro žáky přitažlivé a zpestřují často suchopárnou výuku. V rámci projektu vznikl i propagační materiál viz příloha. 18

19 8.6.4 Projekt Žít v souladu s přírodou Finanční prostředky firmy ČEZ jsme využili v souladu s projektem na environmentální exkurze do ekologických center výchovy Pasíček a Oucmanic a na nákup košů na tříděný odpad. Celý projekt byl řádně vyúčtován Projekt Ovoce do škol Projekt funguje ke všeobecné spokojenosti na 1. stupni. Oceňujeme kvalitu dodávaného ovoce a bezproblémovou distribuci Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Od srpna 2013 jsme zapojeni také do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora technického a přírodovědného vzdělání. V rámci tohoto projektu mohou žáci naší školy navštěvovat kroužky a účastnit se výuky v odborných učebnách VOŠ a SŠT Česká Třebová. Také pro ně organizujeme exkurze do firem, technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. 8.7 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Výuka angličtiny probíhá na naší škole ve specializované jazykové učebně, vybavené poslechovým zařízením. Dále využíváme učebny s interaktivními tabulemi. Již poněkolikáté 19

20 měli naši žáci možnost komunikovat s rodilými mluvčími americkými lektory z města Dayton ve státě Ohio. Byli to Mike Littel a P.R.Frank Německý jazyk Německý jazyk byl vyučován v 9. ročníku jako volitelný předmět. V 7. a 8. ročníku byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk ruský Ruský jazyk Ruský jazyk byl vyučován od tohoto školního roku jako povinný další cizí jazyk s možnou alternativou, kterou je jazyk německý. 8.8 Kulturní akce 1. stupeň Ulice plná kouzel - černé divadlo Metro Praha ( roč.) Podzimní doteky kulturní představení taneční školy Šárky Prossové ( ročník) Kouzelné křesadlo - divadelní představení ( ročník) Polární expres - kino ( ročník) Zlatovláska - divadelní představení DDM Kamarád ( ročník) Protiklady se přitahují - taneční obor ZUŠ pod vedením Lenky Slavíkové ( ročník) 20

21 2. stupeň Polský balet taneční vystoupení pro ročník Hudba mého mobilu výchovný koncert Komorní filharmonie Pardubice pro ročník 8.9 Zahraniční výměny Slovensko - Svit Návštěvou našich dětí ve dnech u slovenských přátel se završilo pět let partnerství mezi ZŠ Habrmanova a Základní školou Komenského ve Svitu. Desítky žáků obou škol už využily možnost vzájemného setkání, poznání partnerské školy i krás hostující země. Zatím poslední skupina šestnácti dětí navštívila s jejich učiteli Slovensko na sklonku letošního září Itálie Peschiera Borromeo Výměnný pobyt v partnerské škole v italském městě Peschiera Borromeo se neuskutečnil Besedy Jeden svět V mnoha městech po celé České republice se uskutečňují projekce, debaty a doprovodné akce Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Naše 7. a 8. ročníky navštívily 8. dubna 2014 tento festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové již podruhé. Tentokrát se Jeden svět 2014 zaměřil na velmi aktuální téma zaměstnanosti a práce. Děti zhlédly několik krátkých dokumentů a po nich následovala velmi družná a zajímavá beseda se spoustou otázek a odpovědí na toto téma. 21

22 Madagarskar příběh pradávné Lemurie 30. září 2014 jsme prostřednictvím vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 navštívili čtvrtý největší ostrov světa a současně největší ostrov celé Afriky Madagaskar. Dozvěděli jsme se o jeho vzniku a vývoji (ne každý věděl, že se kdysi dávno oddělil od dnešní Indie) a seznámili se s jeho současnou přírodní podobou (majestátnými baobaby počínaje a typickými opičkami lemury konče). Stranou ovšem nezůstala životní úroveň obyvatel, tak odlišná od toho, na co jsme zvyklí my: často neexistující přístup k pitné vodě nebo elektřině, rozblácené cesty na ostrově nebo rituální vyzvednutí mrtvých předků z hrobů (aby si mohl zemřelý prohlédnout, co je nového ) Mexiko země potomků Mayů a Aztéků Dobrého putování není nikdy dost, tak jsme si 24. února dopřáli ještě jeden výlet; pro změnu na severní polokouli. O Spojených státech amerických slyšíme denně, ale kdopak zná dobře Spojené státy mexické (tak se tato 13. největší země světa vlastně jmenuje). Už samotné vyslovení jejího jména je příslibem dálek a velkých zážitků. Opět jsme sledovali vývojovou linii od vzniku mohutných (částečně sopečných) Kordiller přes jeho slavnou (ale i krvavou) indiánskou minulost až po jeho současnou podobu tolika odlišných tváří Exkurze Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Díky zapojení naší školy do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Pardubickém kraji měli žáci druhého stupně možnost zúčastnit se exkurzí do těchto interaktivních expozic a firem: Bioplynová stanice Němčice Dolní oblast Vítkovice Muzeum řemesel Letohrad Muzeum stříbra Kutná Hora Škoda auto Kvasiny Království železnic Praha Ve firmách se žáci blíže seznámili s logistikou výroby a dozvěděli se mnoho odborných informací, interaktivní expozice mají za cíl zatraktivnit technické obory. Dětem byla hrazena doprava, vstupenky a strava. 22

23 V tomto projektu, který bude pokračovat ve školním roce 2014/2015, jsem ještě s ostatními základními školami z České Třebové a Litomyšle partnerem VOŠ a SŠT Česká Třebová Dějepisná exkurze 6. ročník v Křivolíku Na začátku září 2013 jsme se vydali s oběma 6. třídami na již pravidelné dějepisné putování do pravěké osady Křivolík, která se nachází nedaleko České Třebové. Je to muzeum v živé přírodě a zároveň i experimentálně archeologické centrum sdružení Bacrie. Osadou nás provedli a fundovaně dětem povyprávěli o nejdelším období vývoje lidstva na zemi členové a fandové tohoto sdružení. Prohlédli jsme si zde různé řemeslné dílny, kde si děti všechny aktivity prakticky vyzkoušely a své výrobky si odnesly domů. Dějepisná exkurze 7. ročník Praha Tradiční exkurzi do Prahy se 7. ročníkem jsme v tomto školním roce absolvovali 6. května 2013 se třídou 7. B. Další naplánovaná exkurze třídy 7. A byla pro nezájem žáků zrušena. Naše cesta vedla z nádraží přes Staré Město, Karlův most až na Hrad, kde jsme navštívili chrám sv. Víta a kryptu českých králů. Odtud jsme pokračovali do Břevnovského kláštera, kde jsme byli tradičně srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Na Pohořelec jsme se vrátili tramvají a odtud jsme šli opět pěšky kolem Strahovského kláštera a Petřínské rozhledny k lanovce. Když jsme vystoupili, přešli jsme až k řece Vltavě, dále přes Most legií a pak nás již čekala poslední etapa exkurze. Minuli jsme Národní divadlo a památník 17. listopadu na Národní třídě. Odtud jsme se vydali směrem na Václavské náměstí a hlavní nádraží na vlak zpět domů Dějepisná exkurze pro 8. ročník 5. a 12. prosince 2013 jsme se vydali na exkurzi do Židovského centra v Praze. Zde se naše děti formou workshopu zúčastnily programu Badatel, který je nechal nahlédnout do denního života Židů a židovské problematiky. Součástí této exkurze byla i návštěva několika pražských synagog a pražského židovského hřbitova. Dále jsme pokračovali metrem do Království železnic, které se nachází na druhé straně Vltavy. Zde nám ukázali velín a pak jsme si již procházeli tuto zajímavou expozici. Vzhledem k tomu, že jsme Prahu navštívili v předvánoční době, zastihli jsme ji již vánočně vyzdobenou a domů jsme si přivezli voňavou atmosféru očekávaných Vánočních svátků Přírodovědné exkurze Dne a se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze na farmě Apolenka v Pardubicích. Byl pro ně připraven vzdělávací program Ze života koní. Žáci se seznámili s domestikací koní, s jejich využitím v historii a současnosti a také si sami prakticky vyzkoušeli péči o koně. Na konci prohlídky celé farmy žáky čekala projížďka na koni. 23

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více