Memoriál Františka Vojtěcha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memoriál Františka Vojtěcha"

Transkript

1 Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Okresní myslivecký spolek ČMMJ Hodonín Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha Jihomoravská pobočka KCHNKO ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Buková Veselí nad Moravou pořádají pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška dne září ročník mezinárodní kynologické soutěže NKO Memoriál Františka Vojtěcha o titul,,všestranný vítěz NKO ČR 2011 MFV se zadáním titulů CACT a res. CACT FCI v honitbách MS Buková Veselí nad Moravou, MS Moravský Písek a Lesy ČR Bzenec Přívoz Slavnostní zahájení 64. ročníku MFV bude v sobotu 17. září 2011 v 8:00 na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou

2 Vážení přátelé, velmi rád jsem přijal záštitu nad letošním 64. ročníkem Memoriálu Františka Vojtěcha. Těší mě, že tato významná mezinárodní kynologická soutěž má tradici jako málokterý z obdobných podniků v České republice. I to je důvod, proč Jihomoravský kraj přispěl na tuto akci i finančně. Mám radost, že se toto klání koná právě v krásné přírodě v prostorách honiteb a lesů na jižní Moravě. Věřím, že se zde všem domácím i zahraničním účastníkům bude líbit a v soutěži spolu se svými čtyřnohými přáteli předvedou své maximum. Jsem přesvědčen, že i když vyhrát nemohou všichni, bude se každý z účastníků během pobytu v Jihomoravském kraji cítit co nejlépe. Přeji všem soutěžícím pěkné počasí a hodně úspěchů, divákům pak zajímavou podívanou. Věřím, že domů pojedete s těmi nejlepšími zážitky a rádi se k nám v příštích letech zase vrátíte. JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje předseda Asociace krajů ČR

3 64. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha Čestné předsednictvo JUDr. Hašek Michal Kozumplík Miloš Mančík Radovan Novák Josef Křivák Dušan Studýnka Jiří hejtman Jihomoravského kraje starosta města Veselí nad Moravou předseda OMS Hodonín předseda KCHNKO Praha předseda kynologické komise OMS Hodonín předseda jihomoravské pobočky KCHNKO Praha Organizační výbor Ředitel Správce Ekonom Vedoucí na velkém poli Vedoucí na malém poli Vedoucí na barvách Vedoucí na vlečkách Vedoucí na drobných disciplínách Vedoucí vodní práce Počítačové zpracování výsledků Veterinární služba Radosta Josef Zubatý Richard Bébar Ivo Galuška Radim Musil Radek Mrkvica Pavel Žák Ladislav Molek Jaroslav Hůsek Petr Tomek Libor MVDr. Dvořáček Dušan

4 Program 64. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha: Pátek :00 18:00 hod. Ubytování, prezentace a veterinární prohlídka psů v areálu MS Buková Veselí nad Moravou 18:00 19:00 hod. Porada rozhodčích 19:00 hod. Losování, rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti, společenské posezení s občerstvením Sobota :30 hod. Snídaně v areálu MS Buková Veselí nad Moravou 8:00 hod. Slavnostní zahájení 64. roč. MFV Bartolomějské náměstí, Veselí nad Moravou Představení soutěžících psů Odjezd do honitby MS Buková Veselí nad Moravou a LČR Bzenec Přívoz Zahájení prací pole, voda, les 19:00 hod. Společenský večer v areálu MS Buková Neděle :00 hod. Snídaně v areálu MS Buková 8:00 hod. Zahájení 2. dne 64. roč. MFV v areálu MS Buková Přehlídka soutěžících psů Odjezd do honiteb dle soutěžních disciplín 17:00 hod. Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 64. roč. MFV v areálu MS Buková

5 Podmínky soutěže: U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv zkoušku z výkonu. Z ČR mají přednost kandidáti chovu a chovní psi. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali VZ nebo PZ a LZ, nebo PZ a SZVP, minimálně ale PZ nebo LZ, nejméně však v I. ceně. Chovná fena, která byla vybrána do chovu má přednost před psem, který není kandidátem chovu a mají stejné zkoušky. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 22 psů a fen plemene NKO bez rozdílu stáří, z toho 5 ze zahraničí a ostatní z ČR. V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet psů z ČR. Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 2 NKO na tuto soutěž. U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují vrhy a registrují chovné jedince. Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále nepokračuje. Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát. Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO deleguje ČMKJ Praha. Přihlášky zašlete doporučeným dopisem na adresu Pan Antonín Žižka Kamýk 46, Litoměřice Tel.: Uzávěrka přihlášek je 26. srpna 2011 Výběr startujících se řídí podmínkami vztahujícími se k této vrcholné klubové soutěži, přijatými a schválenými výborem KCHNKO Praha. O výsledku výběru budou vedoucí psů vyrozuměni do pátku 2. září 2011 Vůdce vybraného psa z ČR uhradí startovné ve výši 1200,- Kč na adresu Bébar Ivo, Křehlíkova 2, Brno. Pokud platba nebude uskutečněna do 9. září 2011 bude povolán náhradník. Zahraniční vedoucí psů uhradí uvedenou částku při přejímce 16. září Svoji účast musí potvrdit písemně výše uvedenému výcvikáři klubu do 31. srpna 2011

6 Pokyny pro vedoucí psů: Vedoucí psa musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz a doklad o pojištění. Vedoucí se dostaví k soutěži včas, musí být vybaven podle zkušebního řádu, myslivecky oděn a se zbraní. Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle 6 veterinárního zákona) nebo pas zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce vakcíny. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne v platném znění. Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za ztrátu psa. O krmení psa se stará vedoucí sám. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nemohou akce zúčastnit. K soutěži nebudou připuštěni nemocní psi a feny a háravé feny. Účastníci se musejí řídit schváleným řádem ochrany zvířat č.j / ze dne Disciplíny MFV budou posuzovány podle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů.

7 UBYTOVÁNÍ Noclehy pro delegované rozhodčí jsou automaticky zajištěny Vůdci a korona si ubytování zajišťují samostatně, možnost je na těchto adresách. Mikrokemp, Aqvatour cest. ag. Hana HABARTOVÁ Veselí nad Moravou tel , Hotel Veselan Veselí nad Moravou tel , Penzion Vinárna U hroznu Veselí nad Moravou tel , Restaurace Penzion "U ANDRÝSKŮ" Veselí nad Moravou tel , SOU strojírenské ubytování hotelového typu Veselí nad Moravou tel Autokemp Strážnice cca. 10 km od Veselí nad Moravou tel STRAVOVÁNÍ V průběhu soutěže je zajištěno celodenní stravování v areálu MS BUKOVÁ. Při lesních disciplínách bude v provozu bufet v lese. DOPRAVA Příjezd do areálu MS Buková Veselí nad Moravou bude označen na silnici č. 54 mezi Moravským Pískem a Veselím nad Moravou Z důvodu vzdálenosti místa konání lesních disciplín (cca. 13 km) zajišťují si vůdci a korona dopravu samostatně.

8 Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou se rozkládá na břehu řeky Moravy, v úrodné části Dolnomoravského úvalu, v srdci Slovácka. Nadmořská výška 176 metrů, mírné klima, jen mírně zvlněná krajina s úrodnou černozemí předurčují oblast k zemědělskému využití. Nynější město s obyvateli vzniklo postupným sloučením pěti samostatných obcí Veselí Předměstí, Veselí Město, Židovská obec, Milokošť, Zarazíce. Nejstarší dochované zmínky jsou datovány do 11. století, kdy veselský hrad plnil úlohu vodní příhraniční pevnosti a veselská osada se rozkládala na břehu řeky Moravy při dopravní cestě ze severu na jih, které se říkalo svobodná cesta královská. Od těch dob prošlo Veselí, veselské panství, hrad a okolní osady spoustou proměn, přestaveb, změn majitelů a správců. Velký hospodářský rozvoj Veselí souvisel s budováním dráhy Brno Trenčanská Teplá a od r je ustáleno i bližší označení jak železniční stanice, tak města na dnešní Veselí nad Moravou. Veselí nad Moravou se tak postupně stává důležitým dopravním uzlem. Prochází jím železniční tratě: Brno Trenčanská Teplá, Veselí Kúty, Veselí Myjava Nové Mesto nad Váhom. Je regulována řeka Morava, vybudován systém závlahy luk a Baťův kanál. Křižují se zde sil. č. I/55 Hodonín Uherské Hradiště, sil. č. I/54 Kyjov Nové Mesto nad Váhom. Možností snadné dopravy se Veselí rozrůstá jako průmyslové město: hutní závod Železárny, obuvnický podnik Svit, výroba nábytku UP. Tyto a jiné podniky ve své době napomáhaly k rozkvětu města. Nutno říci, že většina již zanikla. Dnešní Veselí nad Moravou je typickým moravským městem nabízejícím řadu míst a akcí ke kulturnímu i sportovnímu vyžití a oddechu. K procházce a návštěvě se nabízí zámecký park, hvězdárna, galerie, muzeum. Naučné přírodovědné stezky v okolí města, okolí řeky Moravy a přilehlá mrtvá ramena vzniklá po regulaci řeky jsou ukázkou naší přírody, ale také činnosti člověka. Ke sportu vybízí koupaliště, tenisové kurty, sketepark s lezeckou stěnou, různá sportoviště a fotbalový stadion. Veselím také prochází čtyři cyklotrasy. Lákavá je i příroda v okolí města, jež sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty, přírodním parkem Strážnické Pomoraví a ptačí oblastí Bzenecká Doubrava.

9 Myslivecké sdružení BUKOVÁ Veselí nad Moravou Myslivecké sdružení BUKOVÁ Veselí nad Moravou je občanským sdružením a v současné době má 38 členů. Honitba je společenstevní a je pronajímána od Honebního společenstva Radošov. Nachází se v těsné blízkosti města Veselí nad Moravou po obou březích řeky Moravy a její výměra činí 1446 ha. Honitba je typickým představitelem příměstské polní honitby s intenzivní zemědělskou činností. Nejvyšší zastoupení zde má orná půda a louky. Díky protékající řece Moravě a jejím mrtvým ramenům, jež vznikly při regulaci toku řeky, je zde i dobré zastoupení vodní plochy. Ovšem zastoupení lesních pozemků, remízů a roztroušené zeleně je zde jen minimální. Hlavní, myslivecky obhospodařovanou zvěří je zde: zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká a zvěř srnčí. I když i v dnešní době patří MS Buková k dobře zazvěřeným honitbám (bráno ze statistik odlovu), nedaří se výkyvům a poklesu počtu drobné zvěře zabránit. Členové se věnují všem činnostem, jež souvisí s myslivostí. Jsou obhospodařovány remízy a roztroušená zeleň (zmlazování a výsadba), je vypouštěna odchovaná zvěř pro osvěžení krve v chovu, je pečováno o výrobu a získávání krmiva a její předkládání zvěři v době strádání. Velká péče je věnována údržbě a výstavbě mysliveckých zařízení určených jak pro péči o zvěř, tak pro možnost jejího odlovu. Kromě této samozřejmé činnosti v honitbě jsou pořádány členy MS Buková i další akce: dětský den pro veřejnost se soutěžemi a ukázkami mysliveckých činností, sběr a odvoz odpadu z honitby, přednášky a ukázky myslivosti pro mateřské školky a základní školy. V roce 2009 byla ve spolupráci s honebním společenstvem připravena výstava k 90. výročí společné myslivosti ve Veselí nad Moravou. Výstava byla instalována v muzeu města Veselí nad Moravou a setkala se s pěknou účastí a milými ohlasy. Z malého výčtu aktivit sdružení vyplývá, že členové MS Buková věnují pro zvelebení revíru mnoho svého volného času, čímž projevují snahu zlepšit životní prostředí, zvýšit stavy drobné zvěře a snad i zlepšit náhled na myslivost. MS bylo a snad stále je sdružením s dobrým přístupem k lovecké kynologii. Ve sdružení je několik členů, jež se kynologii aktivně věnují a s úspěchem se účastní akcí jak výstavních, tak pracovních. Skromná, ale vždy dobře zazvěřená honitba a kolektiv nadšenců s maximálním nasazením byl v minulosti zárukou úspěchu při pořádání kynologických akcí, jež pořádalo MS samostatně nebo ve spolupráci s okolními MS. Kromě jarních, podzimních a všestranných zkoušek na okresní úrovni to byly: dvě Oblastní výstavy loveckých psů, několik ročníků Mezinárodního Field-Trials plemen anglických a kontinentálních ohařů, Memoriál Mileny Štěrbové, Porovnávací zkoušky krátkosrstých ohařů Rakousko Česko, polní část Memoriálu Richarda Knola. Doufám, že se konaný Memoriál Františka Vojtěcha vydaří ke spokojenosti vůdců, jejich svěřenců, rozhodčích i široké korony a zapíše se tak do výše uvedených zdařilých kynologických akcí. Na bohatou účast a příjemné chvíle strávené v mysliveckém kolektivu se těší členové MS BUKOVÁ Veselí nad Moravou. Richard Zubatý

10

11

12 64. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha SPONZORUJÍ: Krajský úřad Jihomoravského kraje Město Veselí nad Moravou Českomoravská kynologická jednota Okresní myslivecký spolek Hodonín Halali všeobecná pojišťovna a.s. American game s.r.o. Komořany BRITTERM Velkoobchod s hutním materiálem ELEKTRO. TECH. SLUŽBY Olomouc SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Hodonín, Brněnská 42 ČESKÁ ZBROJOVKA SINCE 1936 Uherský Brod STIVALAUTOMOTIVE s.r.o. Veselí nad Moravou Honební společenstvo Radošov Veselí nad Moravou ZD VESELAN Veselí nad Moravou Antonín ČAJKA, Bažantnice Litner, MS Hubert Vracov František BÁBÍK, Ratíškovice Bažantnice Mistřín Tomáš Řezník, zbraně a lovecké potřeby Vracov Vladimír ŠIMŮNEK Veselí nad Moravou Václav CHLANDA, Kovářství a zámečnictví Náměšť n. Oslavou Tomáš PELÁN, Zahradnictví Velká Bíteš Václav TLAPÁK, Natur Service, s.r.o. MOTORTEX Tomáš STANISLAV VMD DROGERIE Ing. Josef CHMELAŘ FOTOATELIÉR UHERKA Veselí nad Moravou SKLENÁŘSTVÍ OLEJNÍK Veselí nad Moravou MOTOTECHNA SOUKUP Veselí nad Moravou SADLOŇ Miroslav Veselí nad Moravou RATÍŠKOVSKÝ PIVOVAR FANTA Jiří Ratíškovice Ing. Vladislava JANČOVÁ Uherské Hradiště ŘEZNICTVÍ, UZENÁŘSTVÍ LUKÁŠ Zarazice Organizační výbor Memoriálu Františka Vojtěcha děkuje všem sponzorům

13

14

15

16

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 0-1948 - 2008 60 let myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 1 - Motto: Uchovat všechno krásné, čím naše myslivost žila, žije a bude žít neb naše myslivost činí rozdíl mezi bezohledným lovem a lovem

Více

100 let měšťanské školy v Brtnici

100 let měšťanské školy v Brtnici Říjen 2008 *164* Z obsahu: 100 let měšťanské školy v Brtnici Uplynulo již 100 roků, co se podařilo otevřít první třídu měšťanské školy v našem městě. Stalo se tak 16. září 1908. Tehdejší ředitel školy,

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ Území s největší výměrou vinic v Česku Silná turistické destinace Rozsáhlá soustava rybníků Potenciál přeshraniční spolupráce Tradice a podlužácký

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu 6 vydává Město Fryšták ročník XIX číslo 6 červen 2009 cena 10 Kč Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel 1. červen Mezinárodní den dětí Přejeme všem dětem k jejich svátku radost,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více