FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ k v ě t e n ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už se stalo v posledních letech nepsaným zvykem, s příchodem jara milovníci české architektury pokaždé snetrpělivostí očekávají jeho květnovou podobu. Snad nejkrásnější měsíc zcelého roku totiž symbolicky určuje jeden ze svých dnů malému svátku všech architektů, kdy se poodhalí rouška tajemství upříležitosti konání GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ. Tentokrát se ocitnul vroli hostitele jedenáctý květen Den, pro mnohé jako každý jiný, vsobě obsáhnul dvě časové dimenze. První -dopolední -poskytla prostor tiskové konferenci, druhá -večerní -se již plně věnovala slavnostnímu vyhlášení výsledků vpořadí již třináctého ročníku této prestižní ceny,které poprvé proběhlo ve Velké dvoraně Veletržního paláce vpraze.

2 2. STRANA GP OA2006 IS 10 /2006 Tisková konference snetradičním zakončením Vtěchto prostorách se soustředila idopolední akce, určená pro novináře. Reprezentanti sedmé velmoci dávali otázky dvojici čelních představitelů Obce architektů, předsedovi arch. Hamanovi amístopředsedovi arch. Štulcovi, doplňoval je doc. Vlček, ředitel Sbírky moderního asoučasného umění aarchitektka Sedláková, kurátorka výstavy.vesvých vystoupeních shrnuli poslání konané akce mapující úroveň české architektury,důležitost mezinárodního složení poroty,včetně zvládnutí její činnosti, zníž vyzařoval především cit pro architekturu, dále pak vzájemnou spolupráci Obce architektů snárodní galerií, vjejíž prostorách se již pátým rokem seznamuje česká veřejnost súrovní české architektury, a v neposlední řadě také několik premiérových myšlenek. Kjiž uvedenému poskytnutí prostranství Velké dvorany Veletržního paláce pro uskutečnění vernisáže, respektive slavnostního večera, se Grand Prix poprvé odehrála za podpory České komory architektů. Zvláštní místo bylo věnováno také přidělení Ceny za osobnost architektury,kterou uděluje sama Obec architektů. Doc. Halík svým vystoupením zavzpomínal na své dřívější působení vmezinárodní porotě. Tase nakonec dočkala svého zajímavého zastoupení. Samotný závěr tiskové konference totiž přinesl nečekanou nabídku ze strany architekta Hamana, který pro novináře živě zprostředkoval telefonický kontakt na jednoho zčlenů jury,slovenského architekta Richarda Poloma. Galašou pro více než dvě stovky ctitelů Večerní ceremoniál začal smírným zpožděním. Na vině však nebyli pořadatelé, nýbrž stověžatá matička Praha, zažívající každodenní dopravní kolaps.atak se ve volně plynoucí nezávazné atmosféře vyčkávalo na postupné dojezdy čestných hostů, kteří svou spoluúčastí při předávání cen Grand Prix byli zakomponováni do scénáře společenského večera. Po zhruba půlhodince času se dal jeho obsah do pohybu, aby se otřepal zúvodní nervozity apřešel do formy ojedinělého kulturního zážitku. Pod svižnou taktovkou sympatické moderátorky,která vúvodu svého vystoupení poděkovala všem zástupcům vládních subjektů, odborných firem a specializovaných médii za podporu letošního ročníku Grand Prix OA, se aktéři jednotlivých oceněných kategorií střídali na pódiu jako na běžícím pásu. Zaplněný sál tak mělneustále možnost potleskem odměňovat vítěze jednotlivých kategorii, onichž svou součinností rozhodla mezinárodní porota. Vedle již zmíněného architekta Poloma do ní pro rok 2006 zasedli: profesor Minoru Takeyama (Japonsko), architektka Benedetta Tagliabue (Španělsko), architekt Richard Polom (Slovensko), děkan FAVUT profesor Vladimír Šlapeta aarchitekt azároveň předseda jury Zvi Hecker (Izrael). Zcelkem 109 přihlášených dělsi porotci vpředkole vytipovali 23 objektů pro jejich návaznou osobní prohlídku za účelem rozhodnout ovítězích jednotlivých kategorií. Závěrečné resumé jury se nakonec skládalo zudělení Grand Prix, dvou Cen atříčestných uznání. Porota tak využila svého práva cenu či čestné uznání neudělit hned několikrát: vkategorii Výtvarné dílo varchitektuře,architektonický design adrobná architektura, Urbanismus akrajinářská architektura azahradní tvorba. Navíc ještě dva projekty získaly Cenu od ministra pro místní rozvoj Radko Martínka acenu ministra životního prostředí LiboraAmbrozka. Cenu za

3 IS 10 /2006 GP OA STRANA celoživotní dílo udělila Obec architektů ing. arch. Věře Machoninové, jejíž rozsáhlou životní tvorbu obšírně představil doc. Halík. Průběh celého slavnostního ceremoniálu vhodně doplňoval filmový příspěvek, obsahující průběh letošního ročníku Grand Prix Obce architektů. Zároveň se ojeho natočení postaral přítomný kamerový štáb České televize. Posilování popularizace české architektury Progresivním krokem ve snaze zpopularizovat architekturu uco nejširšího publika, tudíž prostřednictvím televize, by totiž měla být realizace vzájemné spolupráce České televize sobcí architektů vpodobě dokumentu osoučasné českéarchitektonickétvorbě spoluse záznamem ceremoniálu vyhlašování Grand Prix OA2006, jenž by mělna podzim 2006 odvysílat televizní kanál ČT2. Kezviditelnění české architektury by rovněž mělo přispět zvýšení prestiže samotné přehlídky Grand Prix OA. Naplnění tohoto kroku slibuje již avizovaná spolupráce mezi ČKAaObcí architektů, se kterou se počítá do příštích let. Cena za nejlepší architekturu tak bude opravdu jediná. Vneposlední řadě nelze opomenout ani aktivity Národní galerie, která přivyhlašování Grand Prix Obce architektů kooperuje již více let akterá se rozhodla zanechat stopu této spolupráce vpodobě rozšiřování architektonické sbírky vareálu svých výstavních prostor. Učiňte si vlastní názor Kdo mělmožnost osobně se zúčastnit malého svátku české architektury,zjistil, že se její tvář posledních let zařazuje do internacionálního kontextu bez větších problémů apřitom si zachovává určitou rozmanitost patřící ksilným stránkám naší kultury.vlastní názor vtéto záležitosti si konec konců mohou učinit všichni návštěvníci, kteří zavítají do Veletržního paláce vpraze. Architektonické řešení výstavy všech přihlášených projektů, vystavené na ochozu pátého patra, je jim plně kdispozici až do 15. června Ato isjejich popisem vanglické mutaci, jejíž podoba obohatila obsah jednotlivých panelů na základě připomínek loňské mezinárodní poroty. Kromě toho zde až do 4. června 2006 souběžně probíhají expozice estonské architektury aholandského designu. Co více si pro inspiraci přát. XIII. ROČNÍK GRAND PRIX OA2006 Do soutěže bylo přihlášeno 109 prací vtěchto kategoriích: N(Novostavba): 57 panelů R(Rekonstrukce): 23 panelů I(Interiér): 13 panelů K(Krajinářská architektura azahradní tvorba): 5panelů U(Urbanismus): 4panely D(Architektonický design adrobná architektura): 4panely V(Výtvarné dílo varchitektuře): 3panely Zpráva poroty: Česká architektura prodělala vposledních patnácti letech překotný vývoj od monotónního stavitelství kvysoce individuální tvorbě ve službě kultivující se občanské společnosti. Soutěž Grand Prix pořádanou Obcí Architektů lze považovat za stimulující instrument pro růst úrovně architektury aurbanismu včeské republice. Otázkou zůstává, zda má být pořádána každý rok (například ve Finsku jsou podobné soutěže pořádány vpětiletých intervalech) azda každoroční opakování nepovede kdevalvaci nebo inflaci ocenění. Stejně jako loni se porota rozhodla počet oceněných staveb omezit anevyužít kudílení cen všech kategorií, které statut soutěže umožňuje. Porota doporučuje zamyslet se nad počtem aspecifikací kategorií apřípadně modifikovat jejich počet, který působí zavádějícím způsobem amísty je nejen pro účastníky ale ipro porotce obtížné určit zařazení děldo některých kategorií. Uněkterých soutěžních prací porota postrádala dostatečnou grafickou prezentaci architektonické dokumentace (půdorys, řezy, situace). Tito účastníci tak znevýhodnili sami sebe. Porota doporučuje zamyslet se nad následujícími podněty,které by mohly zajistit ještě vyšší atraktivitu soutěže aúčasti vní: -například tím, že by autoři některých staveb, které během roku získaly společenský ohlas, byli vyzváni kúčasti vsoutěži. Tímto opatřením by se zmenšila možnost, že se významné stavby dokončené vpříslušném roce soutěže nezúčastní, což se vsoutěži GP OAdoposud děje. -letošní soutěž signalizuje změny voblasti bytového trhu, ke kterým došlo vněkolika posledních letech. Systém hypoték astavebních spoření zvýšil počet bytových staveb různého charakteru. Tento fenomén se projevil ive výsledku soutěže GP OA. Mezinárodní porota se po důkladné úvaze azhodnocení všech přihlášených dělrozhodla udělit tyto ceny: Hlavní cena atitul GRAND PRIX 2006 Bytový dům(ulice Na Okraji, Petřiny -Praha 6), N-26 autoři: Karel Scheib, Tomáš Velinský Bohumír Kotora

4 4. STRANA GP OA2006 +ROA IS 10 /2006 Cena za kategorii Rekonstrukce: Rekonstrukce divadla Reduta vbrně, R-15 autoři:antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Miroslav Melena Cena ministra životního prostředí: Park pod zámkem (Frýdek-Místek, Revoluční ulice), K-2 autoři: Zdena Rudolfová, Martin Kovář, Pavel Šimek Investor: Město Frýdek-Místek Cena za celoživotní dílo byla Obcí architektů udělena: ing. arch. Věře Machoninové Cena za kategorii Interiér: Výstava: Karel IV.Císař zboží milosti (Obrazárna Pražského hradu), I-12 autoři: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jaroslav Malý Investor: Správa Pražského Hradu (Poznámka redakce: kjednotlivým oceněným stavbám se podrobněji vrátíme vnásledujícím Informačním servisu) ZÁPIS ZJEDNÁNÍ ROA dne Přítomni: Ak.arch.Fuchs, ing.arch.haman, ing.arch. Krejčí, Ing.arch.Mastný, Doc.ing.arch.Mojžíš, Ing.arch.Parma, sl.rafajová, ing.arch.šafář, ing.ak.arch.štulc, Za DR OA Ing.arch Melichar.Ing.arch.Galan Omluveni - Ing.arch.Kopečný, ing.arch.kotík, ing.arch.všetičková. Čestné uznání za kategorii Rekonstrukce: Besídka (Slavonice), R-16 autoři: Roman Koucký, Martina Portyková spoluautoři: Šárka Malá, Libor Kábrt, Martin Ceplecha Čestné uznání za kategorii Novostavba: Rodinný důmplecháč (Humpolec), N-12 autor: Luděk Rýzner a Rodinný důmmořina (okr.beroun), N-58 autoři: Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo,Alexandr Skalický Dále byly uděleny ceny: Cena ministra pro místní rozvoj: Rezidence Kollárova (Praha 8), R-8 autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fescu, Jaroslav Šafer, Petra Čížková spolupráce: Olga Rosová Investor: Real Estate Karlín -Palác, a.s. Program jednání 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA. 4) Stavba roku na Slovensku 5) Výběrové řízení nafunkci šéfredaktora 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové 7) Národní hluková observatoř ČR. 8) Různé Zahájení provedl ing.arch Haman.. Schválení navrženého programu pro 8/ proti 0/ zdržel 0 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání Byla provedena kontrola plnění bodů zjednání ROAbere na vědomí. 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA Ing.arch Haman seznamuje sprůběhem přípravy GPOA Vše je zajištěno. Finančně je krytí zajištěno do výše 1.7 mil. korun.nedostává se 200 tisíc Kčna celkové pokrytí všech předpokládaných nákladů. Deficit je možné krýt zajištěním sponzora pro televizní vysílání filmu natočeného vsouvislosti sgp OA2006. ROAbere na vědomí. 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA ČKAnabízí spolupráci připořádání GP OAdo budoucích ročníků. Po projednání tohoto bodu byli navrhnuti pro další jednání se zástupci ČKAing.arch. Haman, ing.arch.parma. Schváleno 6/2/0. 4) Stavba roku na Slovensku

5 IS 10 /2006 ROA+VÝSTAVY 5. STRANA Spolok architektov Slovenska požádal OAonominaci člena poroty pro soutěž Stavba roku. ROA hlasovala oúčasti ing.arch.melichara. Schváleno 8/0/0. 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové Ktomutobuduse členovéroapřipravído příštíroa. ROAbere na vědomí. Pí. Brunclíková byla požádána opředložení výsledků služební cesty.jedná se oseznam klientů, se kterými se jednalo. Tento materiál je důležitý pro spolupráci sobchodním oddělením časopisuarchitekt. Požadovaný materiál není kdispozici. ROApožaduje předložení tohoto materiálu do ROAbere na vědomí. 7) Národní hluková observatoř ČR Ze zápisu ze dne byl požadován zástupce do Národní hlukové observatoře. Za ROAbyl určen ak.arch. Fuchs. Schváleno 8/0/0. 8) Různé Vymáhání dluhů od JHArchys mimosoudní cestou. Schváleno 8/0/0. Sympozium ovýškových stavbách, kterou připravujeabf. Ing.arch.Haman informuje opředběžném jednání sing. Veselou. Je zde hlasováno ospolupráci připřípravě této akce. Schváleno 8/0/0. Ing.ak.arch.Štulc připomíná archivaci všech možných dat ainformací ogpoaze všech předchozích ročníků. Zajistí sekretariát. Otevřeno: denně kromě pondělí, hodin Vpořadí již XIII. ročník přehlídky vybraných staveb, které patří ktomu nejlepšímu, co vroce 2005 vzniklo na území České republiky.grand Prix Obce architektů je jediná akce svého druhu unás. Za dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. OTAKAR KUČA: KRAJINA,ARCHITEKTURA, DESIGN II (přehled autorovy tvorby) Místo konání: Galerie zámku vkroměříži Termín výstavy: Otevřeno: denně kromě pondělí a7. 7., 9-17 hodin Vernisáž výstavy: v17,30 hodin Doc. Dr.Ing. arch. Otakar Kuča byl vyzván kvystavení svých realizací afotografií upříležitosti Mezinárodní konference Umění aspolečenský život vhistorických zahradách, kterou pořádá ve dnech června Klub UNESCO spolu sředitelstvím Zámku azahrad vkroměříži. Jednání DR OAje naplánováno na (náhradní termín ). Příští jednání ROAje stanoveno na vrevoluční od 10 hodin. VPraze Zapsal: Jan Danko Schválil: Vladimír Štulc MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FIRST TOWN Jihokorejská vláda aparlament před časem rozhodly ovytvoření nového administrativního centra, do něhož se počínaje rokem 2012 má přesunout většina ministerstev a řada dalších úřadů zdnešního hlavního města Soulu. Projekt má zmírnit nynější stěží únosnou koncentraci obyvatel ainstitucí vmetropoli. Původní myšlenka počítala spřesunem hlavního města apoté, co Ústavní soud takovýto přesun označil za protiústavní, se plán změnil na vytvoření "multifunkčního administrativního města" (MAC). Vloňském roce se uskutečnila mezinárodní soutěž na celkovou koncepci města, ta byla na základě vítězného návrhu zpracována avtěchto dnech byla vyhlášena mezinárodní soutěž na plán "First Town", rezidenčního komplexu vrámci MAC. Podmínky soutěže adalší základní informace jsou dostupné na straně Prosím, abyste tuto informacizprostředkovali českým architektům, kteří by oúčast vsoutěži mohli mít zájem. Tomáš Smetánka, velvyslanec ČR vkorejské republice Komplex zahrad azámku vkroměříži byl právem zařazen od roku 1995 mezi Národní kulturní památky České republiky aod prosince 1998 zapsán na Listinu světového přírodního akulturní dědictví UNESCO. Je dokladem odpovědné péče avztahu obyvatel kdědictví apamátkám, vytvořeným nejen pro současnost, ale ipro budoucnost. PETR KVÍČALA-POVRCHARCHITEKTURY Místo konání: GALERIEARCHITEKTURY, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: do Otevřeno: úterý až pátek hodin, sobota aneděle hodin Výstavu uvedl děkan Fakulty architektury VUT vbrně, Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. VÝSTAVY GRAND PRIX OA2006 Místo konání: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: do

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 10 /2006 Výstava představí velmi významnou část tvorby brněnského výtvarníka Petra Kvíčaly,kterou se autor zaměřil na malbu varchitektuře. Na přelomu devadesátých aosmdesátých let přehodnotil svůj zájem oskladbu krajiny asoustředil se na fenomén, který byl pro moderní umění tabu -ornament. Kvíčala se stal průkopníkem vobjevování aprosazování ornamentu jako jedinečného fenoménu, azabývá se jeho uplatněním jako tématem obrazu. Předjímal tak rehabilitaci ornamentu, kterou můžeme sledovat na mezinárodní scéně. Vesvé tvorbě zkoumal, jak se malba utváří včase ajak je vymezena vprostoru, čímž došlo kpřirozenému posunu jeho tvorby směrem kpráci na architektonických projektech, vrámci kterých spolupracoval svýznamnými českými izahraničními architekty.jako málokterý malíř invenčně asvědomitě pracuje satmosférou prostoru, Jeho intervence přesahují rozměry ifunkce tradičních nástěnných maleb apodílejí se na utváření genia loci interiéru. Od roku 1995 pracoval na několika realizacích varchitektuře ve Švýcarsku, České republice, vněmecku ave Španělsku. Výstava představí výsledky této spolupráce, ato jak na soukromých, tak veřejných stavbách vbrně slavnostní sál, kavárna afoyer divadla Reduta (atelier D.R.N.H.), terazzo apodlahy vnemocnici Milosrdných bratří (Burian Křivinka), mozaika bazénu rodinného domu (G.Křivinka), dále vpraze brána švýcarské ambasády (I. Koleček), barevné řešení fasády a interiérů Domu u Závoje (O.Haman, G.Křivinka), nástěnná malba rodinného domu ve Lhotě uprahy (J.Pleskot), vlitomyšli fasády anástěnné malby vbowlingové hale (P.Pelčák) adále zahraniční realizace banka vchemnitz (J.L.Mateo), skleněná stěna budovy EPFLanástěnné malby bytu vlaussane (I.Koleček), malbu na nerezové desce pro barcelonskou kancelář J.L.Matea. Součástí výstavy je ipředstavení knihy,která je souhrnem dosavadní autorovy práce. Více informací naleznete na: SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, vgalerii J. Krále Termín výstavy: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin, každou středu volný vstup. Projekt vznikl ve spolupráci snárodním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm vbrně, Muzeem města Brna aza podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátora PhDr. Richarda Svobody,MBA. Na vernisáži byla zároveň představena stejnojmenná kniha, na jejímž křtu se podíleli: doc. PaedDr.Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. amarek Veselý, předseda představenstva společnosti Foibos. TUGENDHAT Termín výstavy: do Otevřeno: mimo pondělí hodin (každou středu volný vstup) Dům umění města Brna, Muzeum města Brna anadační fond vila Tugendhat si Vás dovolují pozvat na probíhající výstavu TUGENDHAT Výstavu uvedli: Radek Horáček, ředitel Domu umění, Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna SMYSLŮ PLNÉ POHOVKY PRO SIGMUNDA FREUDA (ke 150. výročí jeho narození) Místo konání: Designcentrum ČR, Jungmannova 30 Mozarteum, Praha 1 Termín výstavy: do Výstava: Sigmund Freud Vyvolavači snů Hommage a`sigmund Freud Místo konání: Rakouské kulturní fórum vpraze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 Vkvětnu 2006 vzpomíná kulturní svět na dobu před 150 léty,kdy se narodil Sigmund Freud, rakousko-uherský Moravan, jehož učení psychoanalýzy (psychoterapeutické metody apsychologické teorie) se na trvalo zapsalo do evropských asvětových dějin psychiatrie. Sigismund Schlomo Freud se narodil vpříboru (tehdy Freibergu), zemřel vlondýně Na Moravě žil jen 3roky,pak se jeho rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil většinu svého života. Neurolog

7 IS 10 /2006 VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY 7. STRANA apsychiatr Sigmund Freud patří bezesporu mezi významné evropské osobnosti. Jeho působení zasáhlo mnoho oborů lékařství (psychiatrii, psychologii), společenské vědy (sociologii, filosofii), výtvarnou kulturu (malířství, sochařství), literární svět (spisovatele, básníky, umělecké kritiky), svět filmu, fotografie ad. Přesahoval hranice tehdejší vědy ispolečenských konvencí, abyl proto obdivován aglorifikován, stejně jako kritizován azatracován. Vdobě, kdy Sigmund Freud provozoval lékařskou praxi ve Vídni, žili, navrhovali avyráběli zde nábytek mimořádní architekti (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Adolf Loos, Josef Frank ad.), kteří společně se známými firmami (např. Thonet, Kohn, Wiener Werkstätte) ztvárňovali soukromé iveřejné interiéry včetně bytových textilií, svítidel, doplňků arůzných předmětů pro bytovou kulturu. Stavěly se také různé významné veřejné stavby, mezi něž se řadí nemocnice a sanatoria, odrážející ducha tehdejší doby (např. sanatorium vpurkersdorfu). Rakouská nábytková tvorba má podle některých teoretiků dva základní pilíře -Thonetovy židle afreudův gauč. Idnes můžeme najít vrakouské nábytkové produkci jasné odkazy na toto slavné sofa (například uhanse Hollaina, Mattea Thuna, Paola Pivy ad.). Jak by ztvárnili pohovku, na níž by dnes Sigmund Freud zpovídal své pacienty,současní designéři? Tobylo téma, které předložilo Design centrum ČR arakouské kulturní fórum vpraze jako nesoutěžní projekt ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda významným českým designérům arakouským, italským aamerickým firmám. Tématu se mohli chopit naprosto svobodně, proto výstava představuje zcela odlišné přístupy akoncepty ipoužití netradičních materiálů. Kvidění jsou prototypy nebo již realizované produkty vybrané jako variace na slavné sofa. Lékař Sigmund Freud naslouchal svým pacientům na židli či vkřesle, oni uvolňovali své podvědomí ležíce na sofa. Azatímco se jeho movité pacientky zpovídaly ze svých problémů vleže vprostředí noblesní ordinace či psychiatrické léčebny,obyčejné ženy-hospodyně, které měly jistě stejné problémy,vyjadřovaly své představy asny odomácím štěstí výšivkami, které si samy nebo podle předloh vyráběly.navíc se jimi pokoušely vytvořit útulné prostředí byť ichudé domácnosti.atmosféru podobnou kontrastům doby Sigmunda Freuda se snaží navodit výšivky současných mladých žen, které tak nastavují nemilosrdné asoučasně chápavé zrcadlo pohovkám inávštěvníkům. LenkaŽižková (Designcentrum ČR) Účastníci projektu: Todd Brachem; Zanotta, Itálie, Miroslav Cikán/ ateliér MCA, Jan Čapek, Jan Čtvrtník/ File-studio, Švédsko, Ivana Doubková /Donlić Interier, Donghia, USA, Jan Fišer,Radek Hegmon /mmcité,adéla Jirků /VŠUP,David Karásek /mmcité, Milan Knížák, Karel Kobosil, Miroslava Krausová, Ewa Nemoudry/ Sirius design, Eugenio Percossi, Itálie, Josef Pittner, Rakousko, Lucie Preissová, Pavel Šťastný/Plechárna, Bořek Šípek/ Arzenál, Dagmar Šubrtová/ VŠUP,Jaroslav Šusta/ Jaroslav Šusta ateliér,jaroslav Šusta, jr., Tomáš Valent/ Polytrade CE, David Vávra. PŘEDNÁŠKY Doprovodný cyklus přednášek Místo ahodina konání: v18 hodin vdomě umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno VILATUGENDHAT jako instalovaná památka abadatelské centrum moderní architektury Termín přednášky: 24. května 2006 Přednáší: Iveta Černá adagmar Černoušková (Muzeum města Brna) SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Termín přednášky: 31. května 2006 Přednáší: Jan Sedlák (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického vbrně) SROVNÁNÍ MÜLLEROVY VILYVPRAZEA VILY TUGENDHAT Termín přednášky: 7. června 2006 Přednáší: Karel Ksandr (Národní muzeum vpraze) ČEŠTÍARCHITEKTI VEXILU Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc Termín akce: v16.30 hodin Přednáškový cyklus Architektura dnes olomouckého Muzea umění, konaný vtomto školním roce, uzavře Petr Kratochvíl zústavu dějin uměníav ČR. Promluví o českých architektech, kteří opustili zemapracovali vexilu.

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 10 /2006 SEMINÁŘ MONTOVANÉ RODINNÉ DOMY NABÁZI DŘEVA Datum konání: Místo konání: Národní stavební centrum s.r.o., Brno, Bauerova 10 Odborný seminář obytové výstavbě spodstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva. Témata: -Architektonickéadispoziční řešení dřevostaveb pro účely bydlení. -Tuhost apožární odolnost dřevostaveb. -Střešní konstrukce obytných domů na bázi dřeva. -Kompozitní dřevobetonové stropy. -Nosné konstrukce montovaných domů na bázi dřeva. -Architektonické návrhy arealizace domů anástaveb na bázi dřeva. Další informace získáte na: tel.: , fax: , KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2006 Termín konání: Uzávěrka pro příjem přednášek: Kontakt apříjem přihlášek: Ing. Jan Bárta, CENTRUM PASIVNÍHO DOMU, Přímá 14, Brno, mobil: , Druhý ročník mezinárodní konference ovývoji adění na poli pasivních domů. Program nabídne zajímavé přednášky na dané téma, zároveň přinese informace onejnovějších českých projektech. Účastníci akce mají rovněž možnost zúčastnit se navazující exkurze do pasivních domů vrakousku Témata konference: -architektonická atechnická řešenípasivních domů, zkušenosti znavrhování avýstavby -rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu -ekonomické hledisko výstavby pasivních domu, financováníaveřejné podporyvýstavby -pasivní stavby občanského vybavení (zejména administrativní budovy,školy,ubytovací zařízení) -kvalita vnitřního prostředí vpasivním domě -výpočtové metody amodely -inovativní výrobky atechnická řešení vhodná pro pasivní domy -legislativa, předpisy,normy. Současně skonferencí proběhne výstava materiálů, výrobků aslužeb pro pasivní domy,kde se účastníci iširoká veřejnost seznámí saktuální nabídkou na trhu. HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2006 Termín konání: června 2006 Místo konání: sál Muzea Kroměřížska, Velké náměstí č.38 (2 patro), Kroměříž Klub UNESCO Kroměříž aměsto Kroměříž ve spolupráci s Českým národním komitétemicomos, Národním památkovým ústavem -územním odborným pracovištěm Zlínského kraje vkroměříži, Správou státního zámku Arcibiskupského zámku azahrad vkroměříži, apod záštitou ministra kultury České republikyvítězslava Jandáka, České komise pro UNESCO, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, aposlankyně Parlamentu České republiky Michaely Šojdrové zvou na odbornou konferenci HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ Umění aspolečenský život vhistorických zahradách Účast přislíbili areferáty přednesou: Balko Zoltán: Problémy využití histor.parků azahrad vnitře aokolí, Fetterová Dagmar: Zapomenuté oranžérie na Zlínsku, Fučíková Eliška: Královské zahrady na Pražském hradě azahrady Valdštejnského paláce, Komosná Klára: Umělecké artefakty Podzámecké zahrady vkroměříži, Kopecký Evžen: Květinová výzdoba vhistorických objektech, Kratochvílová Gabriela: Zámecký park vhostačově, Krejčířík Přemysl: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích -místo pro setkávání, Krejčiříková Kamila: Zahrada Tugenhatovy vily vbrně, Kroupa Jiří: Rekonstrukce židlochovické zahrady v18.stol. ajejí význam pro zahradní kulturu ve Střední Evropě nebo Opavský nakladatel Schrambl apopis moravských "sentimentálních zahrad" /včetně Podzámecké, Nagyová Brigita: Zahradní architektura vzámockém parku ukaštieĺa Betliar, Olšan Jiří, Slavko Pavel: Barokní slavnosti včeském Krumlově, Pacáková -Hošťálková Božena: Zahrada -majetek ioáza štěstí, Pavlačka Radek: Seznámení sproblémy parku vlinhartově, Perout Miroslav: Návrat kposlání zahrad aparků, Semanová Eva: Prezentácia parku pri renesančném kaštieli vstrážkách, SvobodaA.M.: Rodné sídloarnošta Emanuela apark, vytvořený jeho bratrem Frant. Silva, Taroucou Szafrańska Malgorzata: Filozof wogrodzie renesansowym, Šimek Pavel, Borusík Pavel: Obnova parku abažantnice vholešově, Šubr Jaroslav: Novohradsko návštěva W.A.Mozarta, Truxová Inka: Současný život vpalácových zahradách pod Pražským hradem, Vagenknechtová Veronika: Niekoĺko návštev významných ĺudí vĺkaštieĺoch a vzťahu k tomu miestu, Vysloužil Miroslav: Zámecké historické aleje 1, Zatloukal Ondřej: Muzeum umění Olomouc. OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že vúnoru 2006 zemřel ve věku 60 let akad. arch. Jiří Veselý zprahy 8. Pozůstalým se redakce omlouvá za uvedení jeho jména vkvětnové Společenské rubrice azároveň děkuje paní Fišárkové za vyrozumění vtéto záležitosti. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty)

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) FASÁDA ROKU VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) Porota soutěže Fasáda roku ve složení doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, Ing. Ladislav Brett, doc. Ing. akad. arch.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Doprovodný program. Doprovodné akce 22. - 25.3. 2012 DOPROVODNÝ PROGRAM. Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D

Doprovodný program. Doprovodné akce 22. - 25.3. 2012 DOPROVODNÝ PROGRAM. Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D Doprovodný program Doprovodné akce 22. - 25.3. 202 DOPROVODNÝ PROGRAM Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D Nábytek roku 202 - přehlídka finalistů soutěže pořádané AČN Vstupní

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S A PARTNERY,SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

When Prague Meets Shanghai

When Prague Meets Shanghai When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP www.preciosalighting.com Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 FENOMÉN - STÁŘÍ V České republice, tak jako v ostatních státech Evropy, populace stárne a počet seniorů v příštích 50 letech vzroste pětkrát. Je nutné se zamyslet nad tím, zda

Více

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU KONCEPT STRATEGIE VIZE

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU KONCEPT STRATEGIE VIZE ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU KONCEPT STRATEGIE VIZE ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU I. POPIS PROJEKTU Nutnost uspořádat Českou cenu za architekturu (dále ČCA) vychází z našeho přesvědčení, že architektura je

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Klub plynárenské historie VŠB TU Ostrava 22. - 23. 10. 2015 Kongresový sál VŠB TU 17. listopadu 15/2172 Ostrava - Poruba pod záštitou Mediální partneři I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZEMNÍ PLYN I ENERGIE ZE

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU

PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU PREZENTACE BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU V PRESTIŽNÍM VÝSTAVNÍM CENTRU V TEL AVIVU V areálu vily Stiassni vzniká Centrum obnovy památek architektury 20. století COPA, které bude sloužit ke studijním a badatelským

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více