FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ k v ě t e n ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už se stalo v posledních letech nepsaným zvykem, s příchodem jara milovníci české architektury pokaždé snetrpělivostí očekávají jeho květnovou podobu. Snad nejkrásnější měsíc zcelého roku totiž symbolicky určuje jeden ze svých dnů malému svátku všech architektů, kdy se poodhalí rouška tajemství upříležitosti konání GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ. Tentokrát se ocitnul vroli hostitele jedenáctý květen Den, pro mnohé jako každý jiný, vsobě obsáhnul dvě časové dimenze. První -dopolední -poskytla prostor tiskové konferenci, druhá -večerní -se již plně věnovala slavnostnímu vyhlášení výsledků vpořadí již třináctého ročníku této prestižní ceny,které poprvé proběhlo ve Velké dvoraně Veletržního paláce vpraze.

2 2. STRANA GP OA2006 IS 10 /2006 Tisková konference snetradičním zakončením Vtěchto prostorách se soustředila idopolední akce, určená pro novináře. Reprezentanti sedmé velmoci dávali otázky dvojici čelních představitelů Obce architektů, předsedovi arch. Hamanovi amístopředsedovi arch. Štulcovi, doplňoval je doc. Vlček, ředitel Sbírky moderního asoučasného umění aarchitektka Sedláková, kurátorka výstavy.vesvých vystoupeních shrnuli poslání konané akce mapující úroveň české architektury,důležitost mezinárodního složení poroty,včetně zvládnutí její činnosti, zníž vyzařoval především cit pro architekturu, dále pak vzájemnou spolupráci Obce architektů snárodní galerií, vjejíž prostorách se již pátým rokem seznamuje česká veřejnost súrovní české architektury, a v neposlední řadě také několik premiérových myšlenek. Kjiž uvedenému poskytnutí prostranství Velké dvorany Veletržního paláce pro uskutečnění vernisáže, respektive slavnostního večera, se Grand Prix poprvé odehrála za podpory České komory architektů. Zvláštní místo bylo věnováno také přidělení Ceny za osobnost architektury,kterou uděluje sama Obec architektů. Doc. Halík svým vystoupením zavzpomínal na své dřívější působení vmezinárodní porotě. Tase nakonec dočkala svého zajímavého zastoupení. Samotný závěr tiskové konference totiž přinesl nečekanou nabídku ze strany architekta Hamana, který pro novináře živě zprostředkoval telefonický kontakt na jednoho zčlenů jury,slovenského architekta Richarda Poloma. Galašou pro více než dvě stovky ctitelů Večerní ceremoniál začal smírným zpožděním. Na vině však nebyli pořadatelé, nýbrž stověžatá matička Praha, zažívající každodenní dopravní kolaps.atak se ve volně plynoucí nezávazné atmosféře vyčkávalo na postupné dojezdy čestných hostů, kteří svou spoluúčastí při předávání cen Grand Prix byli zakomponováni do scénáře společenského večera. Po zhruba půlhodince času se dal jeho obsah do pohybu, aby se otřepal zúvodní nervozity apřešel do formy ojedinělého kulturního zážitku. Pod svižnou taktovkou sympatické moderátorky,která vúvodu svého vystoupení poděkovala všem zástupcům vládních subjektů, odborných firem a specializovaných médii za podporu letošního ročníku Grand Prix OA, se aktéři jednotlivých oceněných kategorií střídali na pódiu jako na běžícím pásu. Zaplněný sál tak mělneustále možnost potleskem odměňovat vítěze jednotlivých kategorii, onichž svou součinností rozhodla mezinárodní porota. Vedle již zmíněného architekta Poloma do ní pro rok 2006 zasedli: profesor Minoru Takeyama (Japonsko), architektka Benedetta Tagliabue (Španělsko), architekt Richard Polom (Slovensko), děkan FAVUT profesor Vladimír Šlapeta aarchitekt azároveň předseda jury Zvi Hecker (Izrael). Zcelkem 109 přihlášených dělsi porotci vpředkole vytipovali 23 objektů pro jejich návaznou osobní prohlídku za účelem rozhodnout ovítězích jednotlivých kategorií. Závěrečné resumé jury se nakonec skládalo zudělení Grand Prix, dvou Cen atříčestných uznání. Porota tak využila svého práva cenu či čestné uznání neudělit hned několikrát: vkategorii Výtvarné dílo varchitektuře,architektonický design adrobná architektura, Urbanismus akrajinářská architektura azahradní tvorba. Navíc ještě dva projekty získaly Cenu od ministra pro místní rozvoj Radko Martínka acenu ministra životního prostředí LiboraAmbrozka. Cenu za

3 IS 10 /2006 GP OA STRANA celoživotní dílo udělila Obec architektů ing. arch. Věře Machoninové, jejíž rozsáhlou životní tvorbu obšírně představil doc. Halík. Průběh celého slavnostního ceremoniálu vhodně doplňoval filmový příspěvek, obsahující průběh letošního ročníku Grand Prix Obce architektů. Zároveň se ojeho natočení postaral přítomný kamerový štáb České televize. Posilování popularizace české architektury Progresivním krokem ve snaze zpopularizovat architekturu uco nejširšího publika, tudíž prostřednictvím televize, by totiž měla být realizace vzájemné spolupráce České televize sobcí architektů vpodobě dokumentu osoučasné českéarchitektonickétvorbě spoluse záznamem ceremoniálu vyhlašování Grand Prix OA2006, jenž by mělna podzim 2006 odvysílat televizní kanál ČT2. Kezviditelnění české architektury by rovněž mělo přispět zvýšení prestiže samotné přehlídky Grand Prix OA. Naplnění tohoto kroku slibuje již avizovaná spolupráce mezi ČKAaObcí architektů, se kterou se počítá do příštích let. Cena za nejlepší architekturu tak bude opravdu jediná. Vneposlední řadě nelze opomenout ani aktivity Národní galerie, která přivyhlašování Grand Prix Obce architektů kooperuje již více let akterá se rozhodla zanechat stopu této spolupráce vpodobě rozšiřování architektonické sbírky vareálu svých výstavních prostor. Učiňte si vlastní názor Kdo mělmožnost osobně se zúčastnit malého svátku české architektury,zjistil, že se její tvář posledních let zařazuje do internacionálního kontextu bez větších problémů apřitom si zachovává určitou rozmanitost patřící ksilným stránkám naší kultury.vlastní názor vtéto záležitosti si konec konců mohou učinit všichni návštěvníci, kteří zavítají do Veletržního paláce vpraze. Architektonické řešení výstavy všech přihlášených projektů, vystavené na ochozu pátého patra, je jim plně kdispozici až do 15. června Ato isjejich popisem vanglické mutaci, jejíž podoba obohatila obsah jednotlivých panelů na základě připomínek loňské mezinárodní poroty. Kromě toho zde až do 4. června 2006 souběžně probíhají expozice estonské architektury aholandského designu. Co více si pro inspiraci přát. XIII. ROČNÍK GRAND PRIX OA2006 Do soutěže bylo přihlášeno 109 prací vtěchto kategoriích: N(Novostavba): 57 panelů R(Rekonstrukce): 23 panelů I(Interiér): 13 panelů K(Krajinářská architektura azahradní tvorba): 5panelů U(Urbanismus): 4panely D(Architektonický design adrobná architektura): 4panely V(Výtvarné dílo varchitektuře): 3panely Zpráva poroty: Česká architektura prodělala vposledních patnácti letech překotný vývoj od monotónního stavitelství kvysoce individuální tvorbě ve službě kultivující se občanské společnosti. Soutěž Grand Prix pořádanou Obcí Architektů lze považovat za stimulující instrument pro růst úrovně architektury aurbanismu včeské republice. Otázkou zůstává, zda má být pořádána každý rok (například ve Finsku jsou podobné soutěže pořádány vpětiletých intervalech) azda každoroční opakování nepovede kdevalvaci nebo inflaci ocenění. Stejně jako loni se porota rozhodla počet oceněných staveb omezit anevyužít kudílení cen všech kategorií, které statut soutěže umožňuje. Porota doporučuje zamyslet se nad počtem aspecifikací kategorií apřípadně modifikovat jejich počet, který působí zavádějícím způsobem amísty je nejen pro účastníky ale ipro porotce obtížné určit zařazení děldo některých kategorií. Uněkterých soutěžních prací porota postrádala dostatečnou grafickou prezentaci architektonické dokumentace (půdorys, řezy, situace). Tito účastníci tak znevýhodnili sami sebe. Porota doporučuje zamyslet se nad následujícími podněty,které by mohly zajistit ještě vyšší atraktivitu soutěže aúčasti vní: -například tím, že by autoři některých staveb, které během roku získaly společenský ohlas, byli vyzváni kúčasti vsoutěži. Tímto opatřením by se zmenšila možnost, že se významné stavby dokončené vpříslušném roce soutěže nezúčastní, což se vsoutěži GP OAdoposud děje. -letošní soutěž signalizuje změny voblasti bytového trhu, ke kterým došlo vněkolika posledních letech. Systém hypoték astavebních spoření zvýšil počet bytových staveb různého charakteru. Tento fenomén se projevil ive výsledku soutěže GP OA. Mezinárodní porota se po důkladné úvaze azhodnocení všech přihlášených dělrozhodla udělit tyto ceny: Hlavní cena atitul GRAND PRIX 2006 Bytový dům(ulice Na Okraji, Petřiny -Praha 6), N-26 autoři: Karel Scheib, Tomáš Velinský Bohumír Kotora

4 4. STRANA GP OA2006 +ROA IS 10 /2006 Cena za kategorii Rekonstrukce: Rekonstrukce divadla Reduta vbrně, R-15 autoři:antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Miroslav Melena Cena ministra životního prostředí: Park pod zámkem (Frýdek-Místek, Revoluční ulice), K-2 autoři: Zdena Rudolfová, Martin Kovář, Pavel Šimek Investor: Město Frýdek-Místek Cena za celoživotní dílo byla Obcí architektů udělena: ing. arch. Věře Machoninové Cena za kategorii Interiér: Výstava: Karel IV.Císař zboží milosti (Obrazárna Pražského hradu), I-12 autoři: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jaroslav Malý Investor: Správa Pražského Hradu (Poznámka redakce: kjednotlivým oceněným stavbám se podrobněji vrátíme vnásledujícím Informačním servisu) ZÁPIS ZJEDNÁNÍ ROA dne Přítomni: Ak.arch.Fuchs, ing.arch.haman, ing.arch. Krejčí, Ing.arch.Mastný, Doc.ing.arch.Mojžíš, Ing.arch.Parma, sl.rafajová, ing.arch.šafář, ing.ak.arch.štulc, Za DR OA Ing.arch Melichar.Ing.arch.Galan Omluveni - Ing.arch.Kopečný, ing.arch.kotík, ing.arch.všetičková. Čestné uznání za kategorii Rekonstrukce: Besídka (Slavonice), R-16 autoři: Roman Koucký, Martina Portyková spoluautoři: Šárka Malá, Libor Kábrt, Martin Ceplecha Čestné uznání za kategorii Novostavba: Rodinný důmplecháč (Humpolec), N-12 autor: Luděk Rýzner a Rodinný důmmořina (okr.beroun), N-58 autoři: Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo,Alexandr Skalický Dále byly uděleny ceny: Cena ministra pro místní rozvoj: Rezidence Kollárova (Praha 8), R-8 autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fescu, Jaroslav Šafer, Petra Čížková spolupráce: Olga Rosová Investor: Real Estate Karlín -Palác, a.s. Program jednání 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA. 4) Stavba roku na Slovensku 5) Výběrové řízení nafunkci šéfredaktora 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové 7) Národní hluková observatoř ČR. 8) Různé Zahájení provedl ing.arch Haman.. Schválení navrženého programu pro 8/ proti 0/ zdržel 0 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání Byla provedena kontrola plnění bodů zjednání ROAbere na vědomí. 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA Ing.arch Haman seznamuje sprůběhem přípravy GPOA Vše je zajištěno. Finančně je krytí zajištěno do výše 1.7 mil. korun.nedostává se 200 tisíc Kčna celkové pokrytí všech předpokládaných nákladů. Deficit je možné krýt zajištěním sponzora pro televizní vysílání filmu natočeného vsouvislosti sgp OA2006. ROAbere na vědomí. 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA ČKAnabízí spolupráci připořádání GP OAdo budoucích ročníků. Po projednání tohoto bodu byli navrhnuti pro další jednání se zástupci ČKAing.arch. Haman, ing.arch.parma. Schváleno 6/2/0. 4) Stavba roku na Slovensku

5 IS 10 /2006 ROA+VÝSTAVY 5. STRANA Spolok architektov Slovenska požádal OAonominaci člena poroty pro soutěž Stavba roku. ROA hlasovala oúčasti ing.arch.melichara. Schváleno 8/0/0. 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové Ktomutobuduse členovéroapřipravído příštíroa. ROAbere na vědomí. Pí. Brunclíková byla požádána opředložení výsledků služební cesty.jedná se oseznam klientů, se kterými se jednalo. Tento materiál je důležitý pro spolupráci sobchodním oddělením časopisuarchitekt. Požadovaný materiál není kdispozici. ROApožaduje předložení tohoto materiálu do ROAbere na vědomí. 7) Národní hluková observatoř ČR Ze zápisu ze dne byl požadován zástupce do Národní hlukové observatoře. Za ROAbyl určen ak.arch. Fuchs. Schváleno 8/0/0. 8) Různé Vymáhání dluhů od JHArchys mimosoudní cestou. Schváleno 8/0/0. Sympozium ovýškových stavbách, kterou připravujeabf. Ing.arch.Haman informuje opředběžném jednání sing. Veselou. Je zde hlasováno ospolupráci připřípravě této akce. Schváleno 8/0/0. Ing.ak.arch.Štulc připomíná archivaci všech možných dat ainformací ogpoaze všech předchozích ročníků. Zajistí sekretariát. Otevřeno: denně kromě pondělí, hodin Vpořadí již XIII. ročník přehlídky vybraných staveb, které patří ktomu nejlepšímu, co vroce 2005 vzniklo na území České republiky.grand Prix Obce architektů je jediná akce svého druhu unás. Za dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. OTAKAR KUČA: KRAJINA,ARCHITEKTURA, DESIGN II (přehled autorovy tvorby) Místo konání: Galerie zámku vkroměříži Termín výstavy: Otevřeno: denně kromě pondělí a7. 7., 9-17 hodin Vernisáž výstavy: v17,30 hodin Doc. Dr.Ing. arch. Otakar Kuča byl vyzván kvystavení svých realizací afotografií upříležitosti Mezinárodní konference Umění aspolečenský život vhistorických zahradách, kterou pořádá ve dnech června Klub UNESCO spolu sředitelstvím Zámku azahrad vkroměříži. Jednání DR OAje naplánováno na (náhradní termín ). Příští jednání ROAje stanoveno na vrevoluční od 10 hodin. VPraze Zapsal: Jan Danko Schválil: Vladimír Štulc MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FIRST TOWN Jihokorejská vláda aparlament před časem rozhodly ovytvoření nového administrativního centra, do něhož se počínaje rokem 2012 má přesunout většina ministerstev a řada dalších úřadů zdnešního hlavního města Soulu. Projekt má zmírnit nynější stěží únosnou koncentraci obyvatel ainstitucí vmetropoli. Původní myšlenka počítala spřesunem hlavního města apoté, co Ústavní soud takovýto přesun označil za protiústavní, se plán změnil na vytvoření "multifunkčního administrativního města" (MAC). Vloňském roce se uskutečnila mezinárodní soutěž na celkovou koncepci města, ta byla na základě vítězného návrhu zpracována avtěchto dnech byla vyhlášena mezinárodní soutěž na plán "First Town", rezidenčního komplexu vrámci MAC. Podmínky soutěže adalší základní informace jsou dostupné na straně Prosím, abyste tuto informacizprostředkovali českým architektům, kteří by oúčast vsoutěži mohli mít zájem. Tomáš Smetánka, velvyslanec ČR vkorejské republice Komplex zahrad azámku vkroměříži byl právem zařazen od roku 1995 mezi Národní kulturní památky České republiky aod prosince 1998 zapsán na Listinu světového přírodního akulturní dědictví UNESCO. Je dokladem odpovědné péče avztahu obyvatel kdědictví apamátkám, vytvořeným nejen pro současnost, ale ipro budoucnost. PETR KVÍČALA-POVRCHARCHITEKTURY Místo konání: GALERIEARCHITEKTURY, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: do Otevřeno: úterý až pátek hodin, sobota aneděle hodin Výstavu uvedl děkan Fakulty architektury VUT vbrně, Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. VÝSTAVY GRAND PRIX OA2006 Místo konání: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: do

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 10 /2006 Výstava představí velmi významnou část tvorby brněnského výtvarníka Petra Kvíčaly,kterou se autor zaměřil na malbu varchitektuře. Na přelomu devadesátých aosmdesátých let přehodnotil svůj zájem oskladbu krajiny asoustředil se na fenomén, který byl pro moderní umění tabu -ornament. Kvíčala se stal průkopníkem vobjevování aprosazování ornamentu jako jedinečného fenoménu, azabývá se jeho uplatněním jako tématem obrazu. Předjímal tak rehabilitaci ornamentu, kterou můžeme sledovat na mezinárodní scéně. Vesvé tvorbě zkoumal, jak se malba utváří včase ajak je vymezena vprostoru, čímž došlo kpřirozenému posunu jeho tvorby směrem kpráci na architektonických projektech, vrámci kterých spolupracoval svýznamnými českými izahraničními architekty.jako málokterý malíř invenčně asvědomitě pracuje satmosférou prostoru, Jeho intervence přesahují rozměry ifunkce tradičních nástěnných maleb apodílejí se na utváření genia loci interiéru. Od roku 1995 pracoval na několika realizacích varchitektuře ve Švýcarsku, České republice, vněmecku ave Španělsku. Výstava představí výsledky této spolupráce, ato jak na soukromých, tak veřejných stavbách vbrně slavnostní sál, kavárna afoyer divadla Reduta (atelier D.R.N.H.), terazzo apodlahy vnemocnici Milosrdných bratří (Burian Křivinka), mozaika bazénu rodinného domu (G.Křivinka), dále vpraze brána švýcarské ambasády (I. Koleček), barevné řešení fasády a interiérů Domu u Závoje (O.Haman, G.Křivinka), nástěnná malba rodinného domu ve Lhotě uprahy (J.Pleskot), vlitomyšli fasády anástěnné malby vbowlingové hale (P.Pelčák) adále zahraniční realizace banka vchemnitz (J.L.Mateo), skleněná stěna budovy EPFLanástěnné malby bytu vlaussane (I.Koleček), malbu na nerezové desce pro barcelonskou kancelář J.L.Matea. Součástí výstavy je ipředstavení knihy,která je souhrnem dosavadní autorovy práce. Více informací naleznete na: SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, vgalerii J. Krále Termín výstavy: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin, každou středu volný vstup. Projekt vznikl ve spolupráci snárodním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm vbrně, Muzeem města Brna aza podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátora PhDr. Richarda Svobody,MBA. Na vernisáži byla zároveň představena stejnojmenná kniha, na jejímž křtu se podíleli: doc. PaedDr.Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. amarek Veselý, předseda představenstva společnosti Foibos. TUGENDHAT Termín výstavy: do Otevřeno: mimo pondělí hodin (každou středu volný vstup) Dům umění města Brna, Muzeum města Brna anadační fond vila Tugendhat si Vás dovolují pozvat na probíhající výstavu TUGENDHAT Výstavu uvedli: Radek Horáček, ředitel Domu umění, Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna SMYSLŮ PLNÉ POHOVKY PRO SIGMUNDA FREUDA (ke 150. výročí jeho narození) Místo konání: Designcentrum ČR, Jungmannova 30 Mozarteum, Praha 1 Termín výstavy: do Výstava: Sigmund Freud Vyvolavači snů Hommage a`sigmund Freud Místo konání: Rakouské kulturní fórum vpraze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 Vkvětnu 2006 vzpomíná kulturní svět na dobu před 150 léty,kdy se narodil Sigmund Freud, rakousko-uherský Moravan, jehož učení psychoanalýzy (psychoterapeutické metody apsychologické teorie) se na trvalo zapsalo do evropských asvětových dějin psychiatrie. Sigismund Schlomo Freud se narodil vpříboru (tehdy Freibergu), zemřel vlondýně Na Moravě žil jen 3roky,pak se jeho rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil většinu svého života. Neurolog

7 IS 10 /2006 VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY 7. STRANA apsychiatr Sigmund Freud patří bezesporu mezi významné evropské osobnosti. Jeho působení zasáhlo mnoho oborů lékařství (psychiatrii, psychologii), společenské vědy (sociologii, filosofii), výtvarnou kulturu (malířství, sochařství), literární svět (spisovatele, básníky, umělecké kritiky), svět filmu, fotografie ad. Přesahoval hranice tehdejší vědy ispolečenských konvencí, abyl proto obdivován aglorifikován, stejně jako kritizován azatracován. Vdobě, kdy Sigmund Freud provozoval lékařskou praxi ve Vídni, žili, navrhovali avyráběli zde nábytek mimořádní architekti (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Adolf Loos, Josef Frank ad.), kteří společně se známými firmami (např. Thonet, Kohn, Wiener Werkstätte) ztvárňovali soukromé iveřejné interiéry včetně bytových textilií, svítidel, doplňků arůzných předmětů pro bytovou kulturu. Stavěly se také různé významné veřejné stavby, mezi něž se řadí nemocnice a sanatoria, odrážející ducha tehdejší doby (např. sanatorium vpurkersdorfu). Rakouská nábytková tvorba má podle některých teoretiků dva základní pilíře -Thonetovy židle afreudův gauč. Idnes můžeme najít vrakouské nábytkové produkci jasné odkazy na toto slavné sofa (například uhanse Hollaina, Mattea Thuna, Paola Pivy ad.). Jak by ztvárnili pohovku, na níž by dnes Sigmund Freud zpovídal své pacienty,současní designéři? Tobylo téma, které předložilo Design centrum ČR arakouské kulturní fórum vpraze jako nesoutěžní projekt ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda významným českým designérům arakouským, italským aamerickým firmám. Tématu se mohli chopit naprosto svobodně, proto výstava představuje zcela odlišné přístupy akoncepty ipoužití netradičních materiálů. Kvidění jsou prototypy nebo již realizované produkty vybrané jako variace na slavné sofa. Lékař Sigmund Freud naslouchal svým pacientům na židli či vkřesle, oni uvolňovali své podvědomí ležíce na sofa. Azatímco se jeho movité pacientky zpovídaly ze svých problémů vleže vprostředí noblesní ordinace či psychiatrické léčebny,obyčejné ženy-hospodyně, které měly jistě stejné problémy,vyjadřovaly své představy asny odomácím štěstí výšivkami, které si samy nebo podle předloh vyráběly.navíc se jimi pokoušely vytvořit útulné prostředí byť ichudé domácnosti.atmosféru podobnou kontrastům doby Sigmunda Freuda se snaží navodit výšivky současných mladých žen, které tak nastavují nemilosrdné asoučasně chápavé zrcadlo pohovkám inávštěvníkům. LenkaŽižková (Designcentrum ČR) Účastníci projektu: Todd Brachem; Zanotta, Itálie, Miroslav Cikán/ ateliér MCA, Jan Čapek, Jan Čtvrtník/ File-studio, Švédsko, Ivana Doubková /Donlić Interier, Donghia, USA, Jan Fišer,Radek Hegmon /mmcité,adéla Jirků /VŠUP,David Karásek /mmcité, Milan Knížák, Karel Kobosil, Miroslava Krausová, Ewa Nemoudry/ Sirius design, Eugenio Percossi, Itálie, Josef Pittner, Rakousko, Lucie Preissová, Pavel Šťastný/Plechárna, Bořek Šípek/ Arzenál, Dagmar Šubrtová/ VŠUP,Jaroslav Šusta/ Jaroslav Šusta ateliér,jaroslav Šusta, jr., Tomáš Valent/ Polytrade CE, David Vávra. PŘEDNÁŠKY Doprovodný cyklus přednášek Místo ahodina konání: v18 hodin vdomě umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno VILATUGENDHAT jako instalovaná památka abadatelské centrum moderní architektury Termín přednášky: 24. května 2006 Přednáší: Iveta Černá adagmar Černoušková (Muzeum města Brna) SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Termín přednášky: 31. května 2006 Přednáší: Jan Sedlák (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického vbrně) SROVNÁNÍ MÜLLEROVY VILYVPRAZEA VILY TUGENDHAT Termín přednášky: 7. června 2006 Přednáší: Karel Ksandr (Národní muzeum vpraze) ČEŠTÍARCHITEKTI VEXILU Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc Termín akce: v16.30 hodin Přednáškový cyklus Architektura dnes olomouckého Muzea umění, konaný vtomto školním roce, uzavře Petr Kratochvíl zústavu dějin uměníav ČR. Promluví o českých architektech, kteří opustili zemapracovali vexilu.

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 10 /2006 SEMINÁŘ MONTOVANÉ RODINNÉ DOMY NABÁZI DŘEVA Datum konání: Místo konání: Národní stavební centrum s.r.o., Brno, Bauerova 10 Odborný seminář obytové výstavbě spodstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva. Témata: -Architektonickéadispoziční řešení dřevostaveb pro účely bydlení. -Tuhost apožární odolnost dřevostaveb. -Střešní konstrukce obytných domů na bázi dřeva. -Kompozitní dřevobetonové stropy. -Nosné konstrukce montovaných domů na bázi dřeva. -Architektonické návrhy arealizace domů anástaveb na bázi dřeva. Další informace získáte na: tel.: , fax: , KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2006 Termín konání: Uzávěrka pro příjem přednášek: Kontakt apříjem přihlášek: Ing. Jan Bárta, CENTRUM PASIVNÍHO DOMU, Přímá 14, Brno, mobil: , Druhý ročník mezinárodní konference ovývoji adění na poli pasivních domů. Program nabídne zajímavé přednášky na dané téma, zároveň přinese informace onejnovějších českých projektech. Účastníci akce mají rovněž možnost zúčastnit se navazující exkurze do pasivních domů vrakousku Témata konference: -architektonická atechnická řešenípasivních domů, zkušenosti znavrhování avýstavby -rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu -ekonomické hledisko výstavby pasivních domu, financováníaveřejné podporyvýstavby -pasivní stavby občanského vybavení (zejména administrativní budovy,školy,ubytovací zařízení) -kvalita vnitřního prostředí vpasivním domě -výpočtové metody amodely -inovativní výrobky atechnická řešení vhodná pro pasivní domy -legislativa, předpisy,normy. Současně skonferencí proběhne výstava materiálů, výrobků aslužeb pro pasivní domy,kde se účastníci iširoká veřejnost seznámí saktuální nabídkou na trhu. HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2006 Termín konání: června 2006 Místo konání: sál Muzea Kroměřížska, Velké náměstí č.38 (2 patro), Kroměříž Klub UNESCO Kroměříž aměsto Kroměříž ve spolupráci s Českým národním komitétemicomos, Národním památkovým ústavem -územním odborným pracovištěm Zlínského kraje vkroměříži, Správou státního zámku Arcibiskupského zámku azahrad vkroměříži, apod záštitou ministra kultury České republikyvítězslava Jandáka, České komise pro UNESCO, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, aposlankyně Parlamentu České republiky Michaely Šojdrové zvou na odbornou konferenci HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ Umění aspolečenský život vhistorických zahradách Účast přislíbili areferáty přednesou: Balko Zoltán: Problémy využití histor.parků azahrad vnitře aokolí, Fetterová Dagmar: Zapomenuté oranžérie na Zlínsku, Fučíková Eliška: Královské zahrady na Pražském hradě azahrady Valdštejnského paláce, Komosná Klára: Umělecké artefakty Podzámecké zahrady vkroměříži, Kopecký Evžen: Květinová výzdoba vhistorických objektech, Kratochvílová Gabriela: Zámecký park vhostačově, Krejčířík Přemysl: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích -místo pro setkávání, Krejčiříková Kamila: Zahrada Tugenhatovy vily vbrně, Kroupa Jiří: Rekonstrukce židlochovické zahrady v18.stol. ajejí význam pro zahradní kulturu ve Střední Evropě nebo Opavský nakladatel Schrambl apopis moravských "sentimentálních zahrad" /včetně Podzámecké, Nagyová Brigita: Zahradní architektura vzámockém parku ukaštieĺa Betliar, Olšan Jiří, Slavko Pavel: Barokní slavnosti včeském Krumlově, Pacáková -Hošťálková Božena: Zahrada -majetek ioáza štěstí, Pavlačka Radek: Seznámení sproblémy parku vlinhartově, Perout Miroslav: Návrat kposlání zahrad aparků, Semanová Eva: Prezentácia parku pri renesančném kaštieli vstrážkách, SvobodaA.M.: Rodné sídloarnošta Emanuela apark, vytvořený jeho bratrem Frant. Silva, Taroucou Szafrańska Malgorzata: Filozof wogrodzie renesansowym, Šimek Pavel, Borusík Pavel: Obnova parku abažantnice vholešově, Šubr Jaroslav: Novohradsko návštěva W.A.Mozarta, Truxová Inka: Současný život vpalácových zahradách pod Pražským hradem, Vagenknechtová Veronika: Niekoĺko návštev významných ĺudí vĺkaštieĺoch a vzťahu k tomu miestu, Vysloužil Miroslav: Zámecké historické aleje 1, Zatloukal Ondřej: Muzeum umění Olomouc. OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že vúnoru 2006 zemřel ve věku 60 let akad. arch. Jiří Veselý zprahy 8. Pozůstalým se redakce omlouvá za uvedení jeho jména vkvětnové Společenské rubrice azároveň děkuje paní Fišárkové za vyrozumění vtéto záležitosti. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Zápis ze 146. jednání Sboru expertů

Zápis ze 146. jednání Sboru expertů Zápis ze 146. jednání Sboru expertů 3. 12. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 1. Zahájení a hlasování o složení poroty, volba předsedy. Monika Koliandrová zahájila jednání v 9:20 a přivítala přítomné. Od 9:00 hod.

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013 Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel Veletrh Bazény, Sauny & Spa 2013 Veletrh Ve dnech 17. - 21. 9. 2013 se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 1. 12. 2015 ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martinek, K. Cieślar, R. Kolařík, M. Košař, K. Salzmann (10h25-15h),

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR /10/ listopad 2012 4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR Hlavním bodem tiskové konference byl start soutěže NÁBYTEK ROKU 2013. Dále byly zveřejněny statistické údaje o nábytkářském průmyslu a prognóza

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Rezidence PARK KAVČÍ HORY

Rezidence PARK KAVČÍ HORY CENTRAL GROUP a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice

FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice O Festivalu Sýrový svět Rádi bychom Vám v krátkosti představili Festival Sýrový svět, který organizuje společnost Rozvojové Projekty Praha,

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

NCZK KVĚTNÁ ZAHRADA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NCZK KVĚTNÁ ZAHRADA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NCZK KVĚTNÁ ZAHRADA KVĚTNICE (A1), ŠTĚPNICE (A2) PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY KVĚTNÁ ZAHRADA Stavba: KVĚTNICE (A1) A ŠTĚPNICE

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ. Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka

Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ. Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Datum konání: 2.10.2014 9.11.2014 HLAVNÍ POŘADATELÉ Agentura AM art, s.r.o. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky, pořádanou poprvé v roce 2002. Již v prvním ročníku se

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více