FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ k v ě t e n ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už se stalo v posledních letech nepsaným zvykem, s příchodem jara milovníci české architektury pokaždé snetrpělivostí očekávají jeho květnovou podobu. Snad nejkrásnější měsíc zcelého roku totiž symbolicky určuje jeden ze svých dnů malému svátku všech architektů, kdy se poodhalí rouška tajemství upříležitosti konání GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ. Tentokrát se ocitnul vroli hostitele jedenáctý květen Den, pro mnohé jako každý jiný, vsobě obsáhnul dvě časové dimenze. První -dopolední -poskytla prostor tiskové konferenci, druhá -večerní -se již plně věnovala slavnostnímu vyhlášení výsledků vpořadí již třináctého ročníku této prestižní ceny,které poprvé proběhlo ve Velké dvoraně Veletržního paláce vpraze.

2 2. STRANA GP OA2006 IS 10 /2006 Tisková konference snetradičním zakončením Vtěchto prostorách se soustředila idopolední akce, určená pro novináře. Reprezentanti sedmé velmoci dávali otázky dvojici čelních představitelů Obce architektů, předsedovi arch. Hamanovi amístopředsedovi arch. Štulcovi, doplňoval je doc. Vlček, ředitel Sbírky moderního asoučasného umění aarchitektka Sedláková, kurátorka výstavy.vesvých vystoupeních shrnuli poslání konané akce mapující úroveň české architektury,důležitost mezinárodního složení poroty,včetně zvládnutí její činnosti, zníž vyzařoval především cit pro architekturu, dále pak vzájemnou spolupráci Obce architektů snárodní galerií, vjejíž prostorách se již pátým rokem seznamuje česká veřejnost súrovní české architektury, a v neposlední řadě také několik premiérových myšlenek. Kjiž uvedenému poskytnutí prostranství Velké dvorany Veletržního paláce pro uskutečnění vernisáže, respektive slavnostního večera, se Grand Prix poprvé odehrála za podpory České komory architektů. Zvláštní místo bylo věnováno také přidělení Ceny za osobnost architektury,kterou uděluje sama Obec architektů. Doc. Halík svým vystoupením zavzpomínal na své dřívější působení vmezinárodní porotě. Tase nakonec dočkala svého zajímavého zastoupení. Samotný závěr tiskové konference totiž přinesl nečekanou nabídku ze strany architekta Hamana, který pro novináře živě zprostředkoval telefonický kontakt na jednoho zčlenů jury,slovenského architekta Richarda Poloma. Galašou pro více než dvě stovky ctitelů Večerní ceremoniál začal smírným zpožděním. Na vině však nebyli pořadatelé, nýbrž stověžatá matička Praha, zažívající každodenní dopravní kolaps.atak se ve volně plynoucí nezávazné atmosféře vyčkávalo na postupné dojezdy čestných hostů, kteří svou spoluúčastí při předávání cen Grand Prix byli zakomponováni do scénáře společenského večera. Po zhruba půlhodince času se dal jeho obsah do pohybu, aby se otřepal zúvodní nervozity apřešel do formy ojedinělého kulturního zážitku. Pod svižnou taktovkou sympatické moderátorky,která vúvodu svého vystoupení poděkovala všem zástupcům vládních subjektů, odborných firem a specializovaných médii za podporu letošního ročníku Grand Prix OA, se aktéři jednotlivých oceněných kategorií střídali na pódiu jako na běžícím pásu. Zaplněný sál tak mělneustále možnost potleskem odměňovat vítěze jednotlivých kategorii, onichž svou součinností rozhodla mezinárodní porota. Vedle již zmíněného architekta Poloma do ní pro rok 2006 zasedli: profesor Minoru Takeyama (Japonsko), architektka Benedetta Tagliabue (Španělsko), architekt Richard Polom (Slovensko), děkan FAVUT profesor Vladimír Šlapeta aarchitekt azároveň předseda jury Zvi Hecker (Izrael). Zcelkem 109 přihlášených dělsi porotci vpředkole vytipovali 23 objektů pro jejich návaznou osobní prohlídku za účelem rozhodnout ovítězích jednotlivých kategorií. Závěrečné resumé jury se nakonec skládalo zudělení Grand Prix, dvou Cen atříčestných uznání. Porota tak využila svého práva cenu či čestné uznání neudělit hned několikrát: vkategorii Výtvarné dílo varchitektuře,architektonický design adrobná architektura, Urbanismus akrajinářská architektura azahradní tvorba. Navíc ještě dva projekty získaly Cenu od ministra pro místní rozvoj Radko Martínka acenu ministra životního prostředí LiboraAmbrozka. Cenu za

3 IS 10 /2006 GP OA STRANA celoživotní dílo udělila Obec architektů ing. arch. Věře Machoninové, jejíž rozsáhlou životní tvorbu obšírně představil doc. Halík. Průběh celého slavnostního ceremoniálu vhodně doplňoval filmový příspěvek, obsahující průběh letošního ročníku Grand Prix Obce architektů. Zároveň se ojeho natočení postaral přítomný kamerový štáb České televize. Posilování popularizace české architektury Progresivním krokem ve snaze zpopularizovat architekturu uco nejširšího publika, tudíž prostřednictvím televize, by totiž měla být realizace vzájemné spolupráce České televize sobcí architektů vpodobě dokumentu osoučasné českéarchitektonickétvorbě spoluse záznamem ceremoniálu vyhlašování Grand Prix OA2006, jenž by mělna podzim 2006 odvysílat televizní kanál ČT2. Kezviditelnění české architektury by rovněž mělo přispět zvýšení prestiže samotné přehlídky Grand Prix OA. Naplnění tohoto kroku slibuje již avizovaná spolupráce mezi ČKAaObcí architektů, se kterou se počítá do příštích let. Cena za nejlepší architekturu tak bude opravdu jediná. Vneposlední řadě nelze opomenout ani aktivity Národní galerie, která přivyhlašování Grand Prix Obce architektů kooperuje již více let akterá se rozhodla zanechat stopu této spolupráce vpodobě rozšiřování architektonické sbírky vareálu svých výstavních prostor. Učiňte si vlastní názor Kdo mělmožnost osobně se zúčastnit malého svátku české architektury,zjistil, že se její tvář posledních let zařazuje do internacionálního kontextu bez větších problémů apřitom si zachovává určitou rozmanitost patřící ksilným stránkám naší kultury.vlastní názor vtéto záležitosti si konec konců mohou učinit všichni návštěvníci, kteří zavítají do Veletržního paláce vpraze. Architektonické řešení výstavy všech přihlášených projektů, vystavené na ochozu pátého patra, je jim plně kdispozici až do 15. června Ato isjejich popisem vanglické mutaci, jejíž podoba obohatila obsah jednotlivých panelů na základě připomínek loňské mezinárodní poroty. Kromě toho zde až do 4. června 2006 souběžně probíhají expozice estonské architektury aholandského designu. Co více si pro inspiraci přát. XIII. ROČNÍK GRAND PRIX OA2006 Do soutěže bylo přihlášeno 109 prací vtěchto kategoriích: N(Novostavba): 57 panelů R(Rekonstrukce): 23 panelů I(Interiér): 13 panelů K(Krajinářská architektura azahradní tvorba): 5panelů U(Urbanismus): 4panely D(Architektonický design adrobná architektura): 4panely V(Výtvarné dílo varchitektuře): 3panely Zpráva poroty: Česká architektura prodělala vposledních patnácti letech překotný vývoj od monotónního stavitelství kvysoce individuální tvorbě ve službě kultivující se občanské společnosti. Soutěž Grand Prix pořádanou Obcí Architektů lze považovat za stimulující instrument pro růst úrovně architektury aurbanismu včeské republice. Otázkou zůstává, zda má být pořádána každý rok (například ve Finsku jsou podobné soutěže pořádány vpětiletých intervalech) azda každoroční opakování nepovede kdevalvaci nebo inflaci ocenění. Stejně jako loni se porota rozhodla počet oceněných staveb omezit anevyužít kudílení cen všech kategorií, které statut soutěže umožňuje. Porota doporučuje zamyslet se nad počtem aspecifikací kategorií apřípadně modifikovat jejich počet, který působí zavádějícím způsobem amísty je nejen pro účastníky ale ipro porotce obtížné určit zařazení děldo některých kategorií. Uněkterých soutěžních prací porota postrádala dostatečnou grafickou prezentaci architektonické dokumentace (půdorys, řezy, situace). Tito účastníci tak znevýhodnili sami sebe. Porota doporučuje zamyslet se nad následujícími podněty,které by mohly zajistit ještě vyšší atraktivitu soutěže aúčasti vní: -například tím, že by autoři některých staveb, které během roku získaly společenský ohlas, byli vyzváni kúčasti vsoutěži. Tímto opatřením by se zmenšila možnost, že se významné stavby dokončené vpříslušném roce soutěže nezúčastní, což se vsoutěži GP OAdoposud děje. -letošní soutěž signalizuje změny voblasti bytového trhu, ke kterým došlo vněkolika posledních letech. Systém hypoték astavebních spoření zvýšil počet bytových staveb různého charakteru. Tento fenomén se projevil ive výsledku soutěže GP OA. Mezinárodní porota se po důkladné úvaze azhodnocení všech přihlášených dělrozhodla udělit tyto ceny: Hlavní cena atitul GRAND PRIX 2006 Bytový dům(ulice Na Okraji, Petřiny -Praha 6), N-26 autoři: Karel Scheib, Tomáš Velinský Bohumír Kotora

4 4. STRANA GP OA2006 +ROA IS 10 /2006 Cena za kategorii Rekonstrukce: Rekonstrukce divadla Reduta vbrně, R-15 autoři:antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Miroslav Melena Cena ministra životního prostředí: Park pod zámkem (Frýdek-Místek, Revoluční ulice), K-2 autoři: Zdena Rudolfová, Martin Kovář, Pavel Šimek Investor: Město Frýdek-Místek Cena za celoživotní dílo byla Obcí architektů udělena: ing. arch. Věře Machoninové Cena za kategorii Interiér: Výstava: Karel IV.Císař zboží milosti (Obrazárna Pražského hradu), I-12 autoři: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jaroslav Malý Investor: Správa Pražského Hradu (Poznámka redakce: kjednotlivým oceněným stavbám se podrobněji vrátíme vnásledujícím Informačním servisu) ZÁPIS ZJEDNÁNÍ ROA dne Přítomni: Ak.arch.Fuchs, ing.arch.haman, ing.arch. Krejčí, Ing.arch.Mastný, Doc.ing.arch.Mojžíš, Ing.arch.Parma, sl.rafajová, ing.arch.šafář, ing.ak.arch.štulc, Za DR OA Ing.arch Melichar.Ing.arch.Galan Omluveni - Ing.arch.Kopečný, ing.arch.kotík, ing.arch.všetičková. Čestné uznání za kategorii Rekonstrukce: Besídka (Slavonice), R-16 autoři: Roman Koucký, Martina Portyková spoluautoři: Šárka Malá, Libor Kábrt, Martin Ceplecha Čestné uznání za kategorii Novostavba: Rodinný důmplecháč (Humpolec), N-12 autor: Luděk Rýzner a Rodinný důmmořina (okr.beroun), N-58 autoři: Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo,Alexandr Skalický Dále byly uděleny ceny: Cena ministra pro místní rozvoj: Rezidence Kollárova (Praha 8), R-8 autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fescu, Jaroslav Šafer, Petra Čížková spolupráce: Olga Rosová Investor: Real Estate Karlín -Palác, a.s. Program jednání 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA. 4) Stavba roku na Slovensku 5) Výběrové řízení nafunkci šéfredaktora 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové 7) Národní hluková observatoř ČR. 8) Různé Zahájení provedl ing.arch Haman.. Schválení navrženého programu pro 8/ proti 0/ zdržel 0 1) Kontrola plnění úkolů zminulého jednání Byla provedena kontrola plnění bodů zjednání ROAbere na vědomí. 2) Příprava aprůběh galavečera GP OA Ing.arch Haman seznamuje sprůběhem přípravy GPOA Vše je zajištěno. Finančně je krytí zajištěno do výše 1.7 mil. korun.nedostává se 200 tisíc Kčna celkové pokrytí všech předpokládaných nákladů. Deficit je možné krýt zajištěním sponzora pro televizní vysílání filmu natočeného vsouvislosti sgp OA2006. ROAbere na vědomí. 3) Společné jednání OAaČKAdo budoucnosti GP OA ČKAnabízí spolupráci připořádání GP OAdo budoucích ročníků. Po projednání tohoto bodu byli navrhnuti pro další jednání se zástupci ČKAing.arch. Haman, ing.arch.parma. Schváleno 6/2/0. 4) Stavba roku na Slovensku

5 IS 10 /2006 ROA+VÝSTAVY 5. STRANA Spolok architektov Slovenska požádal OAonominaci člena poroty pro soutěž Stavba roku. ROA hlasovala oúčasti ing.arch.melichara. Schváleno 8/0/0. 6) Zpráva ze služební cesty I.Brunclíkové Ktomutobuduse členovéroapřipravído příštíroa. ROAbere na vědomí. Pí. Brunclíková byla požádána opředložení výsledků služební cesty.jedná se oseznam klientů, se kterými se jednalo. Tento materiál je důležitý pro spolupráci sobchodním oddělením časopisuarchitekt. Požadovaný materiál není kdispozici. ROApožaduje předložení tohoto materiálu do ROAbere na vědomí. 7) Národní hluková observatoř ČR Ze zápisu ze dne byl požadován zástupce do Národní hlukové observatoře. Za ROAbyl určen ak.arch. Fuchs. Schváleno 8/0/0. 8) Různé Vymáhání dluhů od JHArchys mimosoudní cestou. Schváleno 8/0/0. Sympozium ovýškových stavbách, kterou připravujeabf. Ing.arch.Haman informuje opředběžném jednání sing. Veselou. Je zde hlasováno ospolupráci připřípravě této akce. Schváleno 8/0/0. Ing.ak.arch.Štulc připomíná archivaci všech možných dat ainformací ogpoaze všech předchozích ročníků. Zajistí sekretariát. Otevřeno: denně kromě pondělí, hodin Vpořadí již XIII. ročník přehlídky vybraných staveb, které patří ktomu nejlepšímu, co vroce 2005 vzniklo na území České republiky.grand Prix Obce architektů je jediná akce svého druhu unás. Za dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. OTAKAR KUČA: KRAJINA,ARCHITEKTURA, DESIGN II (přehled autorovy tvorby) Místo konání: Galerie zámku vkroměříži Termín výstavy: Otevřeno: denně kromě pondělí a7. 7., 9-17 hodin Vernisáž výstavy: v17,30 hodin Doc. Dr.Ing. arch. Otakar Kuča byl vyzván kvystavení svých realizací afotografií upříležitosti Mezinárodní konference Umění aspolečenský život vhistorických zahradách, kterou pořádá ve dnech června Klub UNESCO spolu sředitelstvím Zámku azahrad vkroměříži. Jednání DR OAje naplánováno na (náhradní termín ). Příští jednání ROAje stanoveno na vrevoluční od 10 hodin. VPraze Zapsal: Jan Danko Schválil: Vladimír Štulc MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FIRST TOWN Jihokorejská vláda aparlament před časem rozhodly ovytvoření nového administrativního centra, do něhož se počínaje rokem 2012 má přesunout většina ministerstev a řada dalších úřadů zdnešního hlavního města Soulu. Projekt má zmírnit nynější stěží únosnou koncentraci obyvatel ainstitucí vmetropoli. Původní myšlenka počítala spřesunem hlavního města apoté, co Ústavní soud takovýto přesun označil za protiústavní, se plán změnil na vytvoření "multifunkčního administrativního města" (MAC). Vloňském roce se uskutečnila mezinárodní soutěž na celkovou koncepci města, ta byla na základě vítězného návrhu zpracována avtěchto dnech byla vyhlášena mezinárodní soutěž na plán "First Town", rezidenčního komplexu vrámci MAC. Podmínky soutěže adalší základní informace jsou dostupné na straně Prosím, abyste tuto informacizprostředkovali českým architektům, kteří by oúčast vsoutěži mohli mít zájem. Tomáš Smetánka, velvyslanec ČR vkorejské republice Komplex zahrad azámku vkroměříži byl právem zařazen od roku 1995 mezi Národní kulturní památky České republiky aod prosince 1998 zapsán na Listinu světového přírodního akulturní dědictví UNESCO. Je dokladem odpovědné péče avztahu obyvatel kdědictví apamátkám, vytvořeným nejen pro současnost, ale ipro budoucnost. PETR KVÍČALA-POVRCHARCHITEKTURY Místo konání: GALERIEARCHITEKTURY, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: do Otevřeno: úterý až pátek hodin, sobota aneděle hodin Výstavu uvedl děkan Fakulty architektury VUT vbrně, Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. VÝSTAVY GRAND PRIX OA2006 Místo konání: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: do

6 6. STRANA VÝSTAVY IS 10 /2006 Výstava představí velmi významnou část tvorby brněnského výtvarníka Petra Kvíčaly,kterou se autor zaměřil na malbu varchitektuře. Na přelomu devadesátých aosmdesátých let přehodnotil svůj zájem oskladbu krajiny asoustředil se na fenomén, který byl pro moderní umění tabu -ornament. Kvíčala se stal průkopníkem vobjevování aprosazování ornamentu jako jedinečného fenoménu, azabývá se jeho uplatněním jako tématem obrazu. Předjímal tak rehabilitaci ornamentu, kterou můžeme sledovat na mezinárodní scéně. Vesvé tvorbě zkoumal, jak se malba utváří včase ajak je vymezena vprostoru, čímž došlo kpřirozenému posunu jeho tvorby směrem kpráci na architektonických projektech, vrámci kterých spolupracoval svýznamnými českými izahraničními architekty.jako málokterý malíř invenčně asvědomitě pracuje satmosférou prostoru, Jeho intervence přesahují rozměry ifunkce tradičních nástěnných maleb apodílejí se na utváření genia loci interiéru. Od roku 1995 pracoval na několika realizacích varchitektuře ve Švýcarsku, České republice, vněmecku ave Španělsku. Výstava představí výsledky této spolupráce, ato jak na soukromých, tak veřejných stavbách vbrně slavnostní sál, kavárna afoyer divadla Reduta (atelier D.R.N.H.), terazzo apodlahy vnemocnici Milosrdných bratří (Burian Křivinka), mozaika bazénu rodinného domu (G.Křivinka), dále vpraze brána švýcarské ambasády (I. Koleček), barevné řešení fasády a interiérů Domu u Závoje (O.Haman, G.Křivinka), nástěnná malba rodinného domu ve Lhotě uprahy (J.Pleskot), vlitomyšli fasády anástěnné malby vbowlingové hale (P.Pelčák) adále zahraniční realizace banka vchemnitz (J.L.Mateo), skleněná stěna budovy EPFLanástěnné malby bytu vlaussane (I.Koleček), malbu na nerezové desce pro barcelonskou kancelář J.L.Matea. Součástí výstavy je ipředstavení knihy,která je souhrnem dosavadní autorovy práce. Více informací naleznete na: SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, vgalerii J. Krále Termín výstavy: do Otevřeno: denně mimo pondělí hodin, každou středu volný vstup. Projekt vznikl ve spolupráci snárodním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm vbrně, Muzeem města Brna aza podpory statutárního města Brna, pod záštitou primátora PhDr. Richarda Svobody,MBA. Na vernisáži byla zároveň představena stejnojmenná kniha, na jejímž křtu se podíleli: doc. PaedDr.Radek Horáček, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. amarek Veselý, předseda představenstva společnosti Foibos. TUGENDHAT Termín výstavy: do Otevřeno: mimo pondělí hodin (každou středu volný vstup) Dům umění města Brna, Muzeum města Brna anadační fond vila Tugendhat si Vás dovolují pozvat na probíhající výstavu TUGENDHAT Výstavu uvedli: Radek Horáček, ředitel Domu umění, Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna SMYSLŮ PLNÉ POHOVKY PRO SIGMUNDA FREUDA (ke 150. výročí jeho narození) Místo konání: Designcentrum ČR, Jungmannova 30 Mozarteum, Praha 1 Termín výstavy: do Výstava: Sigmund Freud Vyvolavači snů Hommage a`sigmund Freud Místo konání: Rakouské kulturní fórum vpraze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 Vkvětnu 2006 vzpomíná kulturní svět na dobu před 150 léty,kdy se narodil Sigmund Freud, rakousko-uherský Moravan, jehož učení psychoanalýzy (psychoterapeutické metody apsychologické teorie) se na trvalo zapsalo do evropských asvětových dějin psychiatrie. Sigismund Schlomo Freud se narodil vpříboru (tehdy Freibergu), zemřel vlondýně Na Moravě žil jen 3roky,pak se jeho rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil většinu svého života. Neurolog

7 IS 10 /2006 VÝSTAVY +PŘEDNÁŠKY 7. STRANA apsychiatr Sigmund Freud patří bezesporu mezi významné evropské osobnosti. Jeho působení zasáhlo mnoho oborů lékařství (psychiatrii, psychologii), společenské vědy (sociologii, filosofii), výtvarnou kulturu (malířství, sochařství), literární svět (spisovatele, básníky, umělecké kritiky), svět filmu, fotografie ad. Přesahoval hranice tehdejší vědy ispolečenských konvencí, abyl proto obdivován aglorifikován, stejně jako kritizován azatracován. Vdobě, kdy Sigmund Freud provozoval lékařskou praxi ve Vídni, žili, navrhovali avyráběli zde nábytek mimořádní architekti (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Adolf Loos, Josef Frank ad.), kteří společně se známými firmami (např. Thonet, Kohn, Wiener Werkstätte) ztvárňovali soukromé iveřejné interiéry včetně bytových textilií, svítidel, doplňků arůzných předmětů pro bytovou kulturu. Stavěly se také různé významné veřejné stavby, mezi něž se řadí nemocnice a sanatoria, odrážející ducha tehdejší doby (např. sanatorium vpurkersdorfu). Rakouská nábytková tvorba má podle některých teoretiků dva základní pilíře -Thonetovy židle afreudův gauč. Idnes můžeme najít vrakouské nábytkové produkci jasné odkazy na toto slavné sofa (například uhanse Hollaina, Mattea Thuna, Paola Pivy ad.). Jak by ztvárnili pohovku, na níž by dnes Sigmund Freud zpovídal své pacienty,současní designéři? Tobylo téma, které předložilo Design centrum ČR arakouské kulturní fórum vpraze jako nesoutěžní projekt ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda významným českým designérům arakouským, italským aamerickým firmám. Tématu se mohli chopit naprosto svobodně, proto výstava představuje zcela odlišné přístupy akoncepty ipoužití netradičních materiálů. Kvidění jsou prototypy nebo již realizované produkty vybrané jako variace na slavné sofa. Lékař Sigmund Freud naslouchal svým pacientům na židli či vkřesle, oni uvolňovali své podvědomí ležíce na sofa. Azatímco se jeho movité pacientky zpovídaly ze svých problémů vleže vprostředí noblesní ordinace či psychiatrické léčebny,obyčejné ženy-hospodyně, které měly jistě stejné problémy,vyjadřovaly své představy asny odomácím štěstí výšivkami, které si samy nebo podle předloh vyráběly.navíc se jimi pokoušely vytvořit útulné prostředí byť ichudé domácnosti.atmosféru podobnou kontrastům doby Sigmunda Freuda se snaží navodit výšivky současných mladých žen, které tak nastavují nemilosrdné asoučasně chápavé zrcadlo pohovkám inávštěvníkům. LenkaŽižková (Designcentrum ČR) Účastníci projektu: Todd Brachem; Zanotta, Itálie, Miroslav Cikán/ ateliér MCA, Jan Čapek, Jan Čtvrtník/ File-studio, Švédsko, Ivana Doubková /Donlić Interier, Donghia, USA, Jan Fišer,Radek Hegmon /mmcité,adéla Jirků /VŠUP,David Karásek /mmcité, Milan Knížák, Karel Kobosil, Miroslava Krausová, Ewa Nemoudry/ Sirius design, Eugenio Percossi, Itálie, Josef Pittner, Rakousko, Lucie Preissová, Pavel Šťastný/Plechárna, Bořek Šípek/ Arzenál, Dagmar Šubrtová/ VŠUP,Jaroslav Šusta/ Jaroslav Šusta ateliér,jaroslav Šusta, jr., Tomáš Valent/ Polytrade CE, David Vávra. PŘEDNÁŠKY Doprovodný cyklus přednášek Místo ahodina konání: v18 hodin vdomě umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno VILATUGENDHAT jako instalovaná památka abadatelské centrum moderní architektury Termín přednášky: 24. května 2006 Přednáší: Iveta Černá adagmar Černoušková (Muzeum města Brna) SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY Termín přednášky: 31. května 2006 Přednáší: Jan Sedlák (Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického vbrně) SROVNÁNÍ MÜLLEROVY VILYVPRAZEA VILY TUGENDHAT Termín přednášky: 7. června 2006 Přednáší: Karel Ksandr (Národní muzeum vpraze) ČEŠTÍARCHITEKTI VEXILU Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc Termín akce: v16.30 hodin Přednáškový cyklus Architektura dnes olomouckého Muzea umění, konaný vtomto školním roce, uzavře Petr Kratochvíl zústavu dějin uměníav ČR. Promluví o českých architektech, kteří opustili zemapracovali vexilu.

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 10 /2006 SEMINÁŘ MONTOVANÉ RODINNÉ DOMY NABÁZI DŘEVA Datum konání: Místo konání: Národní stavební centrum s.r.o., Brno, Bauerova 10 Odborný seminář obytové výstavbě spodstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva. Témata: -Architektonickéadispoziční řešení dřevostaveb pro účely bydlení. -Tuhost apožární odolnost dřevostaveb. -Střešní konstrukce obytných domů na bázi dřeva. -Kompozitní dřevobetonové stropy. -Nosné konstrukce montovaných domů na bázi dřeva. -Architektonické návrhy arealizace domů anástaveb na bázi dřeva. Další informace získáte na: tel.: , fax: , KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2006 Termín konání: Uzávěrka pro příjem přednášek: Kontakt apříjem přihlášek: Ing. Jan Bárta, CENTRUM PASIVNÍHO DOMU, Přímá 14, Brno, mobil: , Druhý ročník mezinárodní konference ovývoji adění na poli pasivních domů. Program nabídne zajímavé přednášky na dané téma, zároveň přinese informace onejnovějších českých projektech. Účastníci akce mají rovněž možnost zúčastnit se navazující exkurze do pasivních domů vrakousku Témata konference: -architektonická atechnická řešenípasivních domů, zkušenosti znavrhování avýstavby -rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu -ekonomické hledisko výstavby pasivních domu, financováníaveřejné podporyvýstavby -pasivní stavby občanského vybavení (zejména administrativní budovy,školy,ubytovací zařízení) -kvalita vnitřního prostředí vpasivním domě -výpočtové metody amodely -inovativní výrobky atechnická řešení vhodná pro pasivní domy -legislativa, předpisy,normy. Současně skonferencí proběhne výstava materiálů, výrobků aslužeb pro pasivní domy,kde se účastníci iširoká veřejnost seznámí saktuální nabídkou na trhu. HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2006 Termín konání: června 2006 Místo konání: sál Muzea Kroměřížska, Velké náměstí č.38 (2 patro), Kroměříž Klub UNESCO Kroměříž aměsto Kroměříž ve spolupráci s Českým národním komitétemicomos, Národním památkovým ústavem -územním odborným pracovištěm Zlínského kraje vkroměříži, Správou státního zámku Arcibiskupského zámku azahrad vkroměříži, apod záštitou ministra kultury České republikyvítězslava Jandáka, České komise pro UNESCO, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, aposlankyně Parlamentu České republiky Michaely Šojdrové zvou na odbornou konferenci HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ Umění aspolečenský život vhistorických zahradách Účast přislíbili areferáty přednesou: Balko Zoltán: Problémy využití histor.parků azahrad vnitře aokolí, Fetterová Dagmar: Zapomenuté oranžérie na Zlínsku, Fučíková Eliška: Královské zahrady na Pražském hradě azahrady Valdštejnského paláce, Komosná Klára: Umělecké artefakty Podzámecké zahrady vkroměříži, Kopecký Evžen: Květinová výzdoba vhistorických objektech, Kratochvílová Gabriela: Zámecký park vhostačově, Krejčířík Přemysl: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích -místo pro setkávání, Krejčiříková Kamila: Zahrada Tugenhatovy vily vbrně, Kroupa Jiří: Rekonstrukce židlochovické zahrady v18.stol. ajejí význam pro zahradní kulturu ve Střední Evropě nebo Opavský nakladatel Schrambl apopis moravských "sentimentálních zahrad" /včetně Podzámecké, Nagyová Brigita: Zahradní architektura vzámockém parku ukaštieĺa Betliar, Olšan Jiří, Slavko Pavel: Barokní slavnosti včeském Krumlově, Pacáková -Hošťálková Božena: Zahrada -majetek ioáza štěstí, Pavlačka Radek: Seznámení sproblémy parku vlinhartově, Perout Miroslav: Návrat kposlání zahrad aparků, Semanová Eva: Prezentácia parku pri renesančném kaštieli vstrážkách, SvobodaA.M.: Rodné sídloarnošta Emanuela apark, vytvořený jeho bratrem Frant. Silva, Taroucou Szafrańska Malgorzata: Filozof wogrodzie renesansowym, Šimek Pavel, Borusík Pavel: Obnova parku abažantnice vholešově, Šubr Jaroslav: Novohradsko návštěva W.A.Mozarta, Truxová Inka: Současný život vpalácových zahradách pod Pražským hradem, Vagenknechtová Veronika: Niekoĺko návštev významných ĺudí vĺkaštieĺoch a vzťahu k tomu miestu, Vysloužil Miroslav: Zámecké historické aleje 1, Zatloukal Ondřej: Muzeum umění Olomouc. OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že vúnoru 2006 zemřel ve věku 60 let akad. arch. Jiří Veselý zprahy 8. Pozůstalým se redakce omlouvá za uvedení jeho jména vkvětnové Společenské rubrice azároveň děkuje paní Fišárkové za vyrozumění vtéto záležitosti. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 0 6 OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více