Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od žní na konferenci Severní Amerika EU"

Transkript

1 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším výnosům Strana 33 Konference Severní Amerika EU Praha října 2007 Informační noviny Agrární komory České republiky srpna 2007 Setkávání přátel Rok se s rokem sešel a je tu opět svátek zemědělců a jejich příznivců, Země živitelka. Nemohu chybět, řeknete si a spěcháte mezi stroje, pokukovat u výběhů zvířat do ohrad výstaviště, kde se prezentují plemena skotu, ovcí i prasat. A vždy při té příležitosti spatříte někoho, koho tak dobře znáte, a s kým jste se viděli naposled před rokem. Kolik radostných setkání se zase na Zemi živitelce uskuteční, co novinek přijde na přetřes a co zajímavostí střetnete na pouti výstavištěm i během doprovodných odborných programů. A co teprve Národní dožínky, tradice předávání obilných věnců plných stuh a kvítí, jimiž se dekorovali vzácní hosté pozvaní na oslavu zdárného ukončení žní. Tuto krásnou tradici dokázal podvakrát spolu se zemědělci v pohodě oslavit i prezident republiky Václav Klaus. Je vítaným hostem Agrární komory i letos a bude se jistě rád zajímat i o technické novinky jako loni, kdy se najednou vysmekl doprovodu, aby si na vlastní kůži vyzkoušel nejnovější typ kombajnu, posadil se do kabiny a z výšky sledoval to náramné hemžení venkovanů, jimž byl očividně rád nablízku. A co teprve blížící se konference Severní Amerika Evropa z pohledu rozvoje venkova a nových trendů v zemědělství. Jan Veleba neváhal a loni postrčil v Bruselu Českou republiku jako první z nováčků, aby byla dějištěm tohoto velkého klání názorů odborníků i farmářů a politiků ze dvou kontinentů, amerického a evropského. Přípravy nyní vrcholí a Agrární komora ČR spolu s nevládními zemědělskými organizacemi COPA a COGECA zve spřízněné duše k dvoudenní náročné a svým dopadem velmi užitečné diskusi. Nabízí různým firmám i možnost prezentace na konferenci, kde lze nejen diskutovat, ale i představit svůj program nebo dokonce novinky z oboru potravinářství. Kdo má zájem, ať se hlásí buď v sídle Agrární komory, nebo prostřednictvím kontaktů v naší tiráži. Jak staré přísloví říká: Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš. Eugenie Línková, šéfredaktorka Od žní na konferenci Severní Amerika EU Národní dožínky jsou každoročně poslední srpnovou sobotu svátkem zemědělců a určitým díkůvzdáním přírodě. Letos agrární komory jednotlivých regionů představí na Zemi živitelce v Českých Budějovicích to nejlepší z jednotlivých krajů Čech a Moravy v podobě oceněných potravin. Zanedlouho poté se sejdeme s kolegy a odborníky na agrární tematiku na světové konferenci pořádané Agrární komorou ČR pod záštitou EU. V pražském Top hotelu budeme za přítomnosti evropských, amerických, kanadských a mexických farmářů a vrcholných českých politiků v čele s prezidentem republiky rokovat, jak dál nejen v zemědělství, ale i v rozvoji venkova. Buďte vítani co nejsrdečněji na obou akcích, které pořádá Agrární komora ČR ve snaze podělit se o radost z dobrých výsledků, ale i se zájmem posunout agrární politiku dál, o stupeň výš. Jan Veleba, prezident AK ČR AKTUÁLNĚ Více jsme získali, než vydali Za první pololetí letošního roku získala Česká republika 17,1 mld. Kč (tj. 605,4 mil. EUR) z rozpočtu EU a odvedla do něj 14,9 mld. Kč (tj. 530,1 mil. EUR). Z toho vyplývá, že jsme od začátku roku získali o 2,1 mld. Kč více (tj. o 75,3 mil. EUR), než jsme odvedli. Situace v prvním pololetí letošního roku je srovnatelná se stejným obdobím loňského roku. Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala 9 mld. Kč). Další 3 mld. Kč (tj. 107,2 mil. EUR) ČR získala na podporu rozvoje venkova. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přišlo v prvním pololetí 3,3 mld. Kč (tj. 118,6 mil. EUR). Jde o průběžné platby programů a projektů z alokací pro roky 2004 až (egi) Horký kandidát Začátkem června informoval prezident AK ČR Jan Veleba (vlevo) a viceprezident AK ČR Oldřich Reinbergr (vpravo) prezidenta republiky Václava Klause o nepokojích zemědělců, kteří protestovali proti dovozním praktikám obchodního řetězce Interspar. Ten značí nepřehledně maso, a tím může docházet k záměnám levného za drahé.uvedli, že chtějí více propagovat regionální potraviny, což Václav Klaus velmi uvítal. Na letošní Zemi živitelce o způsobu prezentace regionálních specialit Agrární komora ČR Václava Klause přesvědčí. (egi) Foto Eugenie Línková Miroslav Topolánek: Chceme zvyšovat kvalitu života na venkově Premiér České republiky Miroslav Topolánek jako politik citlivě vnímá především problém vylidňování venkovských oblastí. Vítá proto jednání odborníků na konferenci Severní Amerika EU, která se uskuteční v polovině října v Praze a bude se věnovat tematice rozvoje venkova a zemědělství doma i ve světě. Premiér ČR Miroslav Topolánek Jak vnímáte rozvoj venkova a kde vidíte priority své vlády? Lidé nežijí jen ve městech. Naopak, více jich bydlí právě na venkově, který zabírá naprostou většinu našeho území. Pro mojí vládu je rozvoj venkova stejnou prioritou, jako odstraňování bariér podnikání a podpora volného trhu v rámci EU. Venkov není jen zemědělství, je to především prostor k životu. A my chceme zvyšovat jeho kvalitu ve všech obcích bez ohledu na jejich velikost. Rozvoj venkova doplňuje podporu trhu a podporu příjmů v rámci společné zemědělské politiky. Všichni víme, že tato politika je k novým zemím EU včetně Česka nespravedlivá, ale tím více se musíme snažit využít veškeré prostředky, které máme k dispozici. To znamená řídit se prioritami stanovenými společenstvím a získat tak maximální přístup k financím z evropských fondů. Pokračování na straně 3 Kandidát na nového prezidenta Potravinářské komory Jan Vítů Kandidátem Českého svazu zpracovatelů masa na nového prezidenta Potravinářské komory je Jan Vítů, bývalý dlouholetý ředitel a majitel firmy Vysočina Hodice. Představenstvo svazu ho vybralo na svém červencovém zasedání po odstoupení Jaroslava Camplíka. Ten stál v čele komory od roku 2002 a odešel z funkce k 30. červnu. Novým členem výkonné rady a současně viceprezidentem PK se stal Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu. Obsadil uvolněné místo po Ladislavu Červenkovi. Potravinářská komora byla založena v roce (egi)

2 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 2 2 Aktuality 21. srpna 2007 Michal Hašek: Zemědělství je důležité i svou sociální úlohou na venkově Stínovým ministrem zemědělství ČSSD je poslanec Michal Hašek. Jak se staví k českému zemědělství a rozvoji venkova, to nastínil v rozhovoru pro magazín Agrobase. Kde vidíte největší slabiny současné agrární politiky ČR? Pokud bych měl definovat největší slabiny české zemědělské politiky, tak je to pro mne nerovné postavení českých zemědělců a potravinářů vůči kapitálově silnějším nadnárodním distribučním řetězcům. Fakt, že mnohdy kvalitnější české výrobky jsou z trhu vytlačovány na úkor výrobků zahraničních nebo tzv. privátními značkami, což jsou potraviny a výrobky produkované samotnými řetězci, ve většině případů z méně kvalitních a anonymních surovin a nezřídka i zahraničních, jen tuto skutečnost potvrzuje. Vaši kolegové iniciovali novelu zákona o hospodářské soutěži. Jak je daleko vypracování snad už poslední verze předlohy a co je v návrhu akcentováno? V návrhu je akcentováno především to téma, které zaznělo už v mé první odpovědi, je to především posílení postavení prvovýrobců a zpracovatelů ve vztahu k distribučním řetězcům pomocí mezinárodně uznávaných a respektovaných legislativních postupů. Jde především o zavedení pojmu a přesnou definici tzv. zneužití dominantního postavení na trhu a možnost jeho využití především našimi zemědělci a zpracovateli. Když jsme u řetězců a jejich zneužívání dominantního postavení na trhu, kde vidíte i další mantinely jejich někdy zcela nadstandardních požadavků kladených na dodavatele potravin? Podle mého názoru lze vůči řetězcům postupovat i podstatně tvrdším způsobem, než je tomu doposud, a to především vytvořením specializovaných kontrolních skupin, které se budou daleko více do hloubky zabývat procesy v těchto řetězcích, a to nejen z hlediska například zdravotní a hygienické nezávadnosti zboží, v tomto případě především potravin, ale třeba i dodržování zákoníku práce vůči zaměstnancům, dodržování zákonů o ochraně životního prostředí apod. Dle mého názoru musí jít o komplexní kontrolní a regulační činnost vůči těmto dominantním subjektům stejně jako je tomu v mnoha zemích EU. Ilustrační foto Zub Vyjednavačům se podařilo uzavřít bruselská jednání s tím, že záhy bude mít ČR možnost čerpat peníze na rozvoj venkova. Co byste upřednostnil? Chtěl bych poznamenat, že většina těchto programů a jeho rozdělení do jednotlivých os bylo již v podstatě vyjednáno za vlád ČSSD a měněno pouze velmi nepatrně. Vlády ČSSD vždy vycházely při formulaci těchto stanovisek ze široké diskuse a přijatelných kompromisů, kde jsme se snažili vždy vyvážit požadavky jednotlivých skupin. Já osobně vidím jako jednu z prioritních oblastí produkci energie z obnovitelných zdrojů a zlepšení infrastruktury a služeb na venkově, zvýšení zaměstnanosti. Pokud bych skutečně něco přivítal, tak by to bylo odstranění dvojkolejnosti v řízení těchto programů a jeho nepříliš šťastné rozdělení mezi ministerstva zemědělství a místního rozvoje. Jak se stavíte k soutěžím, které by měly zvýraznit regionální potraviny a více je zviditelňovat? Tyto záležitosti mají jednoznačně naši podporu a jsou jedním z nástrojů jak zlepšit informovanost spotřebitele a vést ho k vyšší spotřebě kvalitních domácích potravin a to nejen regionálního rázu, ale třeba i tzv. biopotravin. Obecně se domnívám, že cesta ke zvýšení odbytu kvalitních domácích potravin a výrobků vede přes výchovu a informovanost spotřebitelů a takovéto akce jsou jedním z možných nástrojů, ale samozřejmě nikoli jediných. V říjnu bude v ČR konference Severní Amerika-EU, kde se odborníci budou vyjadřovat k perspektivám zemědělství a života na venkově. Co preferujete Vy? Jsem přesvědčen, že musíme obhájit evropský charakter a rozměr zemědělství, zachovat typická specifika evropského venkova, kdy vedle produkčních funkcí má nezanedbatelné a důležité funkce sociální, ekologické a stabilizační. Je jasné, že vedle zdravého, sociálně přívětivého a ekologicky šetrného zemědělství a udržení sociální diverzifikace venkovského prostoru, se musíme bavit o využití zemědělství jako producenta obnovitelných zdrojů energií, zřejmě přijde na přetřes i otázka postoje k GMO a volného trhu, kde preferujeme přijetí rozumných a neideologických vědecky odůvodněných postojů ke GMO a vyšší míru otevření trhu pro obchod se zemědělskými produkty, zejména pro země třetího světa. Eugenie Línková V rámci podpory českých potravin připravila Agrární komora snídaně s politiky. Jako první se přihlásili poslanci z ČSSD. Zleva: Michal Hašek, Jiří Paroubek a prezident AK ČR Jan Veleba. Foto Eugenie Línková Finančním tokům v zemědělství odpovídá i obchodní politika Agrofertu Letošní žně končí, zemědělci mohou být spokojeni. Za slušnou úrodu letos získají i dobře zaplaceno. Jak se na situaci s nákupem a zpeněžením obilí, s výrobou krmných směsí a jistě i úpravou cen dívá šéf zemědělské divize holdingu Agrofert Jaroslav Faltýnek, o tom více v rozhovoru. Zemědělci si pochvalují zelené úvěry Agrofertu a dobu splatnosti za dodané obilí nebo řepku. Jaká je praxe? Politika zelených úvěrů funguje ve skupině Agrofert již řadu let. Jsme skupina, která podniká v zemědělství v dnes již téměř celém spektru činností. Konkrétně jsme sami zemědělští prvovýrobci a současně nabízíme našim obchodním partnerům hnojiva, pesticidy, osiva, krmné směsi, zemědělskou techniku, naftu a širokou nabídku služeb. Roční objem finančních prostředků poskytnutých do zemědělství se pohybuje v objemu cca tři mld. Kč. Na druhé straně máme zájem vykoupit od svých partnerů maximum jejich rostlinné a živočišné produkce a tím uhradit své pohledávky. Protože sami podnikáme v zemědělské prvovýrobě, víme, jak fungují finanční toky Šéf zemědělské divize holdingu Agrofert Jaroslav Faltýnek u firemní expozice Foto Eugenie Línková v zemědělství a právě jim odpovídá naše obchodní politika. Co však považuji za zásadní, je vzájemná serióznost těchto vztahů, které se snažíme dlouhodobě preferovat. Někdy mne mrzí, když některý obchodní partner nedodrží slovo a svoji produkci prodá někomu jinému a tím poruší naši vzájemnou dohodu, přestože ceny jsou srovnatelné. Letos je slušná úroda jak krmného ječmene, tak krmné pšenice i řepky. V jakých nákupních cenách se bude letošní sklizeň pohybovat a kolik celkem chcete nakoupit obilí? Kolik pro krmné a kolik pro potravinářské účely? Pokud se týká letošní sklizně, oproti loňskému roku je vyšší zhruba o 6 %. Přes vyšší nákup obilí je letošní sklizeň poznamenána tlakem na vyšší ceny komodit. Mám obavu, že zejména masná vertikála bude mít problém vstřebat vysoké ceny krmných obilovin a dojde k dalšímu omezování živočišné výroby. My, jako skupina, která provozuje mlýny a pekárny a vyrábí krmné směsi, nakoupíme z letošní sklizně v Česku a na Slovensku přes 1,2 mil. tun obilovin, z nichž zhruba polovina bude použita na výrobu krmných směsí. Jaká je skladovací kapacita Agrofertu, a to v ČR, na Slovensku a případně i v Německu, kde údajně kupuje silo? Ke koupi dalších akvizic v Německu bych se zatím nevyjadřoval, nicméně je pravda, že máme projekty tohoto typu i v dalších zemích, konkrétně v Evropě. Pokud se týká našich skladových kapacit v ČR a na Slovensku, pohybuje se na celkové úrovni zhruba 1,8 milionů tun. Skladujete také pro intervenční zásoby EU? Pokud se týká skladování pro SZIF, naše skupina uzavřela se státem smlouvu na t, je však pravdou, že v současné době tyto kapacity nejsou pro SZIF využity, protože ze strany pěstitelů není o intervenci zájem. Mluví se o růstu cen krmných směsí. Jaký je váš odhad? Jak se to promítne do ceny masa, a to jak drůbežího, vepřového tak i hovězího? Můj střízlivý odhad na růst cen u krmných směsí, který vychází z cen nakupovaných komodit, se pohybuje v rozmezí %. Je logické, že toto zvýšení by se mělo promítnout do celé živočišné vertikály. Vyvážíte krmné směsi? Zatím jsme se ve výrobě krmných směsí soustředili především na český a slovenský trh, což souvisí se zkušeností, že zde budujeme naši vertikálu, která garantuje zdravotní bezpečnost a kvalitu. Je však pravda, že jsme na Slovensku uvedli do provozu novou výrobní kapacitu v Trnavě a chceme se podívat v oblasti dodávek krmných směsí do Maďarska. Jistě i Agrofert se hodlá v budoucnosti angažovat ve výrobě biopaliv. Prozradíte víc? Situaci analyzujeme již delší dobu a stojíme před rozhodnutím, jak dál v této oblasti. Pro naše rozhodnutí zabývat se touto činností hovoří naše schopnost zajistit a uskladnit komodity, jako je řepka a obilí. Proti stojí nejasná a rozkolísaná situace v odbytu konečných produktů. Rozhodnutí bude přijato v dohledné době. Eugenie Línková

3 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 6:35 PM Stránka srpna 2007 Aktuality 3 Jan Veleba: Interspar nesplňuje podmínky zákona o potravinách Před řadou obchodních řetězců společnosti Interspar proběhly v pátek 29. června zhruba od 10. do 12. hodiny dopoledne protestní akce zemědělců. Jak informovali spotřebitele, jde jim o srovnatelné podmínky se starými zeměmi EU, nechtějí připustit vytlačování českých zemědělských produktů a potravin ze sítě supermarketů. Právě Interspar to činí a české maso nahrazuje z valné části rakouským. Vysvětluje to tím, že čeští řezníci neumějí tak kvalitně opracovat maso jako rakouští. Je to samozřejmě výmluva, uvedl Jan Záhorka, tajemník AK ČR, který hovořil na shromáždění zemědělců před Intersparem v Táboře. Žádný z masokombinátů v Rakousku ani v sousedním Bavorsku například nemá vývozní kulaté razítko k exportu svého masa do Ameriky. Český masokombinát z holdingu Agrofert Maso Planá ano, uvedl Záhorka a dodal, že jako jediný v Evropě Zemědělci v čele s tajemníkem AK ČR Janem Záhorkou při demonstraci před Intersparem v Hradci Králové Foto archiv AK ČR má ještě Maso Planá speciální značení s kódem, který u masa změnou svého zbarvení na etiketě avizuje procházející záruční lhůtu a jednoduše maso přes pokladnu obchodu nepustí. Kód nelze sejmout a maso tak musí být zlikvidováno. U Intersparu naopak je maso značené zcela podivně. Právě dnes jsem si v Hradci Králové v Intersparu chtěl koupit hovězí maso. Na balíčku bylo pouze řečeno, že je to hovězí maso, a na spodní straně umělohmotné vaničky byla nepatrná etiketa, kde je milimetrovým písmem uvedeno značení. Podle mého zjištění ani dnes ale nesplňuje Interspar podmínky zákona o potravinách, informoval jsem o tom náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka. Chybí dohledatelnost zboží, jak se říká, od stáje po vidličku, uvedl Jan Veleba. Maso vrátil a chtěl vysvětlení, což personál nebyl schopen splnit. Proč potom tak přísně dbáme na plnění všech paragrafů zákona o potravinách, když to základní se neplní? dodal Veleba a vyzvedl řetězec Globus, kde je naopak značení masa naprosto v pořádku a mimo to pochází prakticky jen z českých chovů. Jsou tam přesné údaje. V desetimístném čísle najdete kód stáje i zda jde o býka nebo krávu, takže nikdo nemůže zaměňovat maso z krav, které je levné, za drahé maso z býků a nešidí spotřebitele, řekl Veleba. Ocenil i řetězec Billa, Ahold, snahu Tesca i Kauflandu jednat se zemědělci o větším zastoupení českého masa ve svých prodejnách a dodržovat přísné standardy značení těchto produktů. Této snahy si vážím, protože je to i jeden z výstupů kulatého stolu uspořádaného ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Interspar to ale nerespektuje, dodal. (egi) Fakta z obilnářského fóra: Startují nákupy obilí na výrobu bioetanolu ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Odhadovaná úroda obilí letos sice patří k nižším, pro tuzemsko by ale postačila. Domácí spotřeba obilí činí 5,75 milionu tun. V tomto roce startují nákupy obilí na výrobu bioetanolu. Kvůli zajištění dostatečného množství suroviny zemědělcům nabízejí majetkový vstup do svých podniků výrobci krmiv i nové lihovary. Zemědělci chtějí vyjednat dlouhodobé smlouvy i podíl na zisku. Větší provázanost prý zajistí stabilitu pro farmy i zpracovatele. Poptávka by mohla být i ze zahraničí, kde některé porosty také utrpěly nepříznivým počasím. Podle AK by za tunu krmného obilí měli zemědělci po žních požadovat nejméně 3000 korun a u obilí pro potravinářské účely alespoň 3500 korun. Ceny obilí stoupají od loňského roku, kdy se v Česku kvůli dlouhodobým dešťům ve žních objem sklizeného obilí meziročně snížil zhruba o 17 %. Ve srovnání se stejným obdobím loni jsou nyní vyšší zhruba o %. Na zdražování kromě zpracovatelů doplácejí i chovatelé prasat a drůbeže. Česko již prodalo veškeré obilí, které v předchozích letech od farmářů v rámci intervenčních nákupů skoupil stát. Světové zásoby obilí jsou nyní nejnižší za posledních 20 let. Poptávka stoupá kvůli rostoucí výrobě biopaliv. Letos má český stát možnost uskladnit tun obilí. Vzhledem k nízké intervenční ceně se dá očekávat, že zájem o takový prodej obilí bude nízký, podobně jako loni. Tehdy Státní zemědělský intervenční fond vykoupil jen kolem 1500 tun. Obilí je nejdůležitější plodinou pěstovanou na českých polích. Zaujímá přibližně 60 % orné půdy a pěstitelům přináší největší tržby. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo loni obilím oseto 1,532 mil. ha polí, v tomto roce se podle odhadu komory navýšily plochy zhruba o ha. Prezident AK ČR Jan Veleba uvedl, že komoře se nepodařilo zapojit pěstitele do jedné velké odbytové organizace společný prodej obilí by jim měl zajistit lepší podmínky na trhu. Čeští zemědělci zaostávají i hektarovým výnosem, který se v průměru pohybuje do 4,5 tuny, zvýšit by se měl nejméně o jednu tunu. Porosty jsou málo hnojeny a proto obtížněji odolávají chorobám i výkyvům počasí. (bo) Miroslav Topolánek: Chceme zvyšovat kvalitu života na venkově Dokončení ze strany 1 Program rozvoje venkova na období předložený ministrem zemědělství Gandalovičem byl 23. května 2007 schválen Výborem pro rozvoj venkova v Bruselu jako vůbec první z programových dokumentů předkládaných členskými státy EU. Díky tomu máme zaručeno, že peníze z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova půjdou do venkovských oblastí ČR. Jaké je podle vás nejlepší využití těchto peněz z EU? Velice dobře si uvědomuji, že roky jsou poslední příležitostí, jak čerpat výraznější prostředky z fondů EU. V dalších obdobích budeme sami plátci do rozpočtu unie. Musíme tedy tuto možnost využít k investicím do budoucnosti, nikoli tyto peníze pouze zkonzumovat. Proto je prioritou Prioritou mojí vlády je využít evropské peníze vyváženě k podpoře zaměstnanosti a podnikání na venkově. Za důležité pokládám učinit venkov atraktivním pro mladé lidi, aby neodcházeli do měst, aby se urychlila generační výměna v zemědělství. mojí vlády využít tyto peníze vyváženě k podpoře zaměstnanosti a podnikání na venkově. Za důležité pokládám učinit venkov atraktivním pro mladé Foto archiv Úřadu vlády ČR Pemiér Mirek Topolánek sází dub ve Slupenci na Českokrumlovsku lidi, aby neodcházeli do měst, aby se urychlila generační výměna v zemědělství. Další prioritou je modernizace zemědělské výroby, podpora inovací, aby se ještě zvýšila její konkurenceschopnost a dále zvýšila kvalita potravin. K tomu dodávám, že je také nutné v Bruselu bojovat za rovné podmínky pro české zemědělce, aby své kvalitní a konkurenceschopné potraviny mohli uplatnit ve svobodné soutěži. Konečně prioritou vlády také je, aby se rozvíjel venkov jako celek, nikoli jen zemědělská výroba na úkor krajiny a kvality života obyvatel. Premiér Miroslav Topolánek při setkání s prezidentem AK ČR Janem Velebou Co soudíte o významu zemědělství v infrastruktuře venkova a na co z pohledu tohoto oboru kladete důraz? Historicky zemědělství a lesnictví utvářely charakter venkovské společnosti a daly tvář dnešní kulturní krajině. Dnes se stalo módou mluvit o ekologii a o právech zvířat. Ale myslím, že lidé, jejichž rody hospodaří na půdě po tisíciletí, nepotřebují rady novodobých městských intelektuálů, že sami vědí nejlépe, jak se k zemi a zvířatům chovat, aby dosáhli co nejlepších výsledků a harmonického rozvoje. Věřím, že čeští zemědělci se dokáží postarat o půdu, o ráz krajiny, o ochranu vodních zdrojů a na vládě zbývá jen vytvářet jim k jejich činnosti optimální podmínky. Cílem musí být podpora inovací, diverzifikace výroby a její přizpůsobení místním podmínkám, produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Důležité také je, aby se rozvíjela spolupráce zemědělských podnikatelů s veřejným sektorem a občanskými spolky, aby zemědělství hrálo významnou roli i ve společenské infrastruktuře. V Praze budou října jednat američtí, kanadští, mexičtí a evropští odborníci Foto Eugenie Línková na světové konferenci o rozvoji venkova a dalším vývoji v zemědělství. Co byste jim jako premiér ČR vzkázal a v čem vidíte hlavní význam těchto diskusí? Jsem především hrdý, že letošní 33. ročník konference Severní Amerika EU se uskuteční v ČR jako vůbec v první nové členské zemi EU. To je jistě výraz uznání kvality našeho zemědělství i schopností organizátorů. Význam této akce pod záštitou EU a spolupořádané Agrární komorou ČR podtrhuje účast prezidenta republiky, za vládu ministra zemědělství a dalších nejvýznamnějších světových představitelů z oblasti zemědělství a politiky USA, Kanady, Mexika a Evropy. Význam podobných diskusí na nejvyšší úrovni je nepochybně ve výměně zkušeností s rozvojem venkova. Nejsem odborníkem na tuto oblast, ale jako politik citlivě vnímám především problém vylidňování venkovských oblastí a věřím, že i tato akce přispěje k hledání odpovědi na tuto palčivou otázku. Eugenie Línková

4 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 4 4 Zemědělský svaz informuje 21. srpna 2007 Zamezit destabilizaci zemědělských podniků Agrární zahraniční obchod ČR v nomenklatuře dle celního sazebníku Rok 2006 (v mil. Kč) CN a Komoditní agregace Vývoz Dovoz Saldo 1 Živá zvířata 3913, , ,91 2 Maso a droby 2713, , ,90 3 Ryby, korýši 1366, ,87 644,37 4 Mléko, vejce, med , , ,11 5 Ostatní živočišné produkty 531, ,77 533,53 6 Živé rostliny 328, , ,56 7 Zelenina 1936, , ,86 8 Ovoce, ořechy 2528, , ,03 9 Káva, čaj 1141, , ,40 10 Obiloviny 5563, , ,21 11 Mlýnské výrobky, slad, škrob 2065,74 672, ,81 12 Olejnatá semena a plody 3416, ,53 694,11 13 Výtažky a šťávy 585,40 471,15 114,25 14 Rostlinné pletací materiály 5,17 28,62 23,45 15 Tuky a oleje 2613, , ,77 16 Přípravky z masa a ryb 1805, , ,63 17 Cukr a cukrovinky 6796, , ,39 18 Kakao a čokoláda 3061, , ,88 19 Přípravky z obilí 3736, , ,02 20 Přípravky ze zeleniny a ovoce 2187, , ,08 21 Potravinářské přípravky 6091, , ,71 22 Nápoje a lihoviny 8354, ,95 489,38 23 Zbytky a odpadky, krmiva 3124, , ,12 24 Tabák a výrobky 2687, , ,07 Celkem agrární zahr. obchod , , ,21 Ilustrační foto Zub Srovnání s rokem 2005 v mil. Kč Údaje z ročenky Eurostatu publikované v únoru letošního roku potvrdily, že rozdíly v zemědělské politice EU více omezují produkci v nových zemích, než v původní EU-15. Rozdíly v produkci na hektar se zvyšují a naše záporné agrární saldo, na rozdíl od EU, stále vzrůstá. Priority Zemědělského svazu V příštím roce nás čeká celková revize rozpočtu unie, v ČR reforma veřejných financí. V tomto období považujeme za důležité udržet platby z našeho národního rozpočtu na úrovni letošního roku a růst plateb zajistit ze zdrojů EU, zamezit destabilizaci zemědělských podniků novým zákonem, zachovat rozsah programů PGRLF, podpořit urychlení nákupu půdy zemědělskými podniky, rozvíjet bioenergetické programy a podílet se na přípravě programu pro českou diplomacii pro předsednictví v EU. Posílení konkurenceschopnosti Nyní nám jde především o posílení konkurenceschopnosti našich zemědělských podniků i cestou sdružování, jak o to usilují zemědělci, jejich organizace, ale i vlády ve starých členských zemích EU. Je to cesta, jak posílit podíl zemědělců na přidané hodnotě potravin. Vlivem cen zemědělských výrobců klesá podíl vydání domácností za potraviny a nealkoholické nápoje v ČR již pod průměr EU. V roce 2006 šlo již o pouhých 16,3 %. Ceny potravin, které jsou z převážně české produkce, jsou o 30 40% nižší než v Německu či Rakousku. Tam, kde je větší část z dovozu, to již neplatí. Marže řetězců rostou Představitelé řetězce Tesco nedávno uvedli, že dosahují více než 5% zisku z obratu. U potravin můžeme hovořit o obratu v desítkách dní, kolik je to tedy míra zisku z kapitálu za rok? Podle našich studií vycházejících z ČSÚ marže řetězců za poslední léta roste rychleji než cena potravin. U vybraných potravin se marže za posledních 6 let zvýšila z 19,5 % na více než 26 %. Ale marže některých produktů je podstatně vyšší, např. u vajec %, u brambor %, u jablek %. Zákonem proti machinacím Výrazně narůstá dovoz základních potravin do obchodních řetězců, zvláště prudce nyní z Rakouska. Za rok 2006 dosáhl obrat devíti obchodních řetězců 192 mld Kč, z toho cca 70 % v potravinách. Bohužel, regulace jejich obchodních praktik není dostatečná. Proto spolu s AK prosazujeme novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže. Miroslav Jirovský CN a Komoditní agregace Vývoz Dovoz Saldo 1 Živá zvířata 3833, , ,20 2 Maso a droby 2869, , ,78 3 Ryby, korýši 1292, ,60 546,45 4 Mléko, vejce, med , , ,84 5 Ostatní živočišné produkty 435,70 952,84 517,14 6 Živé rostliny 328, , ,76 7 Zelenina 1349, , ,72 8 Ovoce, ořechy 3265, , ,49 9 Káva, čaj 824, , ,94 10 Obiloviny 6801, , ,65 11 Mlýnské výrobky, slad, škrob 1964,79 627, ,97 12 Olejnatá semena a plody 4582, , ,86 13 Výtažky a šťávy 748,50 511,42 237,08 14 Rostlinné pletací materiály 4,17 27,71 23,54 15 Tuky a oleje 2065, , ,45 16 Přípravky z masa a ryb 1682, ,03 983,74 17 Cukr a cukrovinky 8087, , ,92 18 Kakao a čokoláda 2716, , ,48 19 Přípravky z obilí 3260, , ,14 20 Přípravky ze zeleniny a ovoce 2020, , ,96 21 Potravinářské přípravky 6258, , ,27 22 Nápoje a lihoviny 7317, ,62 223,50 23 Zbytky a odpadky, krmiva 2889, , ,85 24 Tabák a výrobky 3449, , ,06 Celkem agrární zahr. obchod , , ,75 Zdroj: Celní statistika dle webu ČSÚ. V součtech a rozdílech se někdy promítají nevýznamné chyby ze zaokrouhlování. Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR (v mil. Kč) Nižší úroda zvedne ceny Rok Vývoz Dovoz Agr. saldo Leden duben Zdroj: Údaje v nomenklatuře dle třídy celního sazebníku dle Zelených zpráv MZe ČR a ČSÚ. PRAHA Důsledkem nižší sklizně obilovin v roce 2006, a to nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, a rozšiřování nepotravinářského využití na bioetanol, hlavně v USA, nastal výrazný nárůst jejich cen. Např. v ČR se květnové ceny obilovin meziročně zvýšily o %, řepky o 12 %. To s sebou přineslo svá pozitiva, ale i negativa zvláště pro producenty vepřového a drůbežího masa a vajec. Odhadujeme, že předpokládaná produkce obilovin a řepky by měla plně pokrýt domácí spotřebu včetně zvýšené potřeby pro výrobu bioetanolu a MEŘO, jakož i potřeby vývozu, uvedl Miroslav Jirovský, předseda ZS ČR. V současné době je v provozu jeden lihovar a předpokládá se do roka zprovoznění dalších tří. To znamená potřebu 1 1,1 milionu tun obilovin navíc než loni, uvedl. Zvýšená potřeba obilovin a řepky pro výrobu bioetanolu a MEŘO zaznamenávají nárůst kótovaných cen na evropských burzách, např. na leden 2008 dosahují u obilovin a kukuřice úrovně Kč/t a u řepky 8200 Kč/t. To bude mít vliv i na ceny v ČR. Nějaké zdražení pečiva z důvodu ceny potravinářského obilí ale nehrozí. Mimo jiné i proto, že cena suroviny se do pekařských výrobků promítá minimálně. Např. zdražení jedné tuny pšenice nebo žita o 1000 Kč zdraží rohlík o tři haléře, housku o pět haléřů a 1 kg chleba o 70 haléřů. Zdražení pekařských výrobků je však nezbytné o 15 20% pro nárůst ostatních nákladů, především elektrické energie, dopravy, atd. Větší problémy přinese zdražení krmného obilí producentům vepřového masa, řádově cca o tři koruny na 1 kg živé váhy, obdobně i v chovech drůbeže, skotu uvedl Jirovský. (egi) Ilustrační foto Zub

5 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka srpna 2007 Zemědělský svaz informuje 5 S Miroslavem Jirovským nad stránkami Zelené zprávy roku 2006 O Zelené zprávě a výsledcích hospodaření v rezortu zemědělství za minulý rok jsme hovořili s předsedou Zemědělského svazu Miroslavem Jirovským. V rozhovoru vyjádřil i snahy ZS o zachování rozměru českého zemědělství. Zatím totiž dochází, i po vstupu do EU, k plynulému poklesu především živočišné produkce. Co říkáte zprávě Eurostatu o výsledcích agrárního sektoru za uplynulý rok? Naše odhady ze srpna minulého roku i únorové letošního roku se řádově shodují se současně zveřejněnými výsledky hospodaření. Z této poměrné přesnosti mám samozřejmě radost. Stejně tak jsou v řádu oficiálních výsledků naše odhady o výši hrubé zemědělské produkce a záporného agrárního salda zveřejněné v září loňského roku. Nespokojen jsem však s tím, že podle údajů Eurostatu dosahujeme 50 % úrovně EU-25 v zemědělské produkci vztažené na hektar užívané zemědělské půdy. V hrubé přidané hodnotě na hektar jsme vůči EU-15 pouze na 26 %. Nehledě na velikost naší země máme větší záporné agrární saldo než celá EU-25. Co z toho plyne? Zelená zpráva potvrzuje, že ekonomický výsledek v zemědělské výrobě každoročně stále více závisí na přímých platbách a podporách, které od vstupu do EU stoupají. Vloni tvořily již v průměru ČR cca 26 % příjmů zemědělských podniků. Zároveň ale dochází k útlumu zemědělské produkce, hlavně živočišné výroby pod úroveň soběstačnosti a nárůstu dovozů a záporného salda agrární produkce. Předseda Zemědělského svazu Miroslav Jirovský Vadí vám tedy něco na Zelené zprávě? Naší zásadní připomínkou je, že v první řadě se Zelená zpráva v opatřeních nezabývá otázkami stabilizace zemědělského podnikání v ČR a zastavení propadu produkce, ztráty pozic na trzích a ztráty soběstačnosti v některých rozhodujících komoditách (vepřové maso, vejce, drůbeží maso, cukr, ovoce a zelenina mírného pásma) a snižování záporného salda zahraničního agrárního obchodu. K našim dalším zásadním připomínkám patří nedostatečná podpora nákupu zemědělské půdy podnikajícími subjekty v zemědělství (odpočet kupní ceny z daňového základu) a nedostatečná podpora nepotravinářského využití zemědělské produkce spojená se zajištěním podílu na zisku z realizované produkce pro zemědělské prvovýrobce. Stanovisko máte v předložených materiálech a proto je nebudu dále komentovat. Jaké jsou závěry, které si činíte nad Zelenou zprávou? Výstupem Zelené zprávy by měl být návrh účinných a funkčních opatření ke stabilizaci a rozvoji agrárního sektoru. V závěrech zprávy se ale akcentují opatření politického rázu, zejména opatření č. 1. Naplnit práva oprávněných osob urychleným dořešením transformační a restituční problematiky. Ministr zemědělství Petr Gandalovič uvedl, že se připravuje nový speciální zákon o vypořádání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev, podle kterého nesou odpovědnost za vypořádání majetkových podílů povinné osoby, které vznikly na základě transformačního projektu zemědělského družstva nebo společně a nerozdílně ty osoby, které z družstev nabyly majetek. V této souvislosti musím říci, že členové svazu se v naprosté většině postupně vypořádávají se svými závazky a že mezi nimi není žádný podnik v likvidaci či konkurzu. K vyrovnání jen potřebují delší období než stanovil špatný zákon č. 42/92 Sb., protože podmínky pro podnikání byly podstatně horší než bylo kalkulováno. Délka vypořádání by měla být obdobná jako u nabyvatelů majetku dle zákona č. 92/91 Sb. Jaké stanovisko k otevření transformace zaujímá váš svaz? Podle závěrů mimořádného představenstva, které se sešlo k jednání a , by se navrženými opatřeními MZe vracelo na začátek 90. let minulého století, kdy bylo politickým cílem zemědělská družstva zlikvidovat. To měl docílit zákon č. 42/1992 Sb. o transformaci zemědělských družstev, který vedle restitučních povinností (v účetních cenách cca 76 mld. Kč) na družstva uvalil i povinnosti transformační, vycházející ze zhodnocení majetku v účetních cenách za dobu trvání družstva (navýšení v účetních cenách o cca 32 mld. Kč). Majetkové podíly tedy nebyly vracením majetku oprávněným osobám, ale rozdělením cizího majetku vytvořeným někým jiným. Požadovaná úroveň vypořádání nebyla za celé období 15 let zmírněna, přestože snížením rozměru zemědělství o třetinu ztratil majetek svou hodnotu, že po většinu let zemědělství jako celek vykazovalo záporný výsledek hospodaření v celkové výši 44 mld. Kč, že tím výrazně vzrostla zadluženost podniků zemědělské prvovýroby a že jiným skupinám (např. nabyvatelům zemědělského majetku po státních statcích) byly poskytnuty úlevy. Jakou hodnotu představovaly majetkové podíly? Na transformovaná zemědělská družstva nebo na jejich nástupnické subjekty bylo uvaleno vypořádání majetkových podílů nečlenů ve výši 48 mld. Kč. Podle zjištění VÚZE z roku 2002 byly majetkové podíly za 33 mld. Kč (70 %) vypořádány, za 15 mld. Kč (30 %) nevypořádány. V roce 2003 se podle VÚZE nevypořádané podíly snížily na necelých 14 mld. Kč. Výrazný impuls do vypořádání ale vnesla novela zákona o dani z příjmů část šestá zákona č. 441/2005 Sb., kterou jsme jako svaz podporovali a dle které bylo umožněno uplatnit vypořádané majetkové podíly jako odpočitatelnou částku od základu daně. Tímto opatřením se nevypořádané majetkové podíly snížily u stávajících podnikatelských podniků dle Zemědělci spolu s Miroslavem Jirovským lobbují v parlamentu našeho odhadu na úroveň cca 6 7 mld. Kč (12 14 %). Dá se hledat paralela s vyrovnáním restitucí ze strany státu? Jak je na tom v tomto případě Pozemkový fond, který to měl v kompetenci? Porovnáme-li stav vypořádání majetkových podílů se stavem vyrovnání restitucí ze strany státu, resp. Pozemkového fondu ČR, pak zjistíme, že z 1,8 mil. ha zemědělské a lesní půdy, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o navrácení, bylo dosud vydáno 1,3 mil. ha, nebylo vydáno 0,5 mil. ha, tj. 28 %. V majetku Pozemkového fondu dnes zůstává více než 15 tisíc nemovitostí, které sloužily zemědělské výrobě a o které není zájem. Za velké finanční náhrady se pak musí bourat. Dodnes se stát nevypořádal ani s restitučními nároky oprávněných osob a soudí se s desítkami osob. Stav ve vypořádání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev je tedy na daleko vyšším stupni, než restitucí ze strany státu. Eugenie Línková 2x foto Eugenie Línková Dotace a podpora zemědělství Za rok 2006 šlo podle propočtů ZSČR do příjmů zemědělských podniků 26,5 miliard korun dotací. Ze 22 miliard korun, které plynou ze SAPS, TOP-UP, LFA, AEO a O. P. cukr bylo v roce 2006 SZIFem vyplaceno 14 miliard korun, (63 %) a v roce 2007 bylo dopláceno osm miliard korun (37 %), což je oproti předminulému roku výrazné zlepšení. Podle schváleného státního rozpočtu na Předpokládaná výše doplňkových plateb (TOP-UP) v roce 2007: len na vlákno: cca 140 EUR/ha x 28 = cca 3920 Kč/ha chmel: cca 233 EUR/ha, tedy 6525 Kč/ha bramborový škrob: cca 97 EUR/t, tedy 2715 Kč/t VDJ: cca 92 EUR/ks, tedy 2575 Kč/ks orná půda: cca 60 EUR/ha, tedy 1680 Kč/ha Platba jde na celou plochu orné půdy, nikoliv jako v roce 2006 jen na plochu vybraných plodin pěstovaných na orné půdě. rok 2007 by do příjmů zemědělských podniků mělo přijít zhruba 27 miliard korun plateb a dotací, při započtení podpor PGRLF a zelené nafty by to mělo být zhruba 29 miliard korun. Podle státního rozpočtu celkové dotace pro agrokomplex činí 36,3 miliardy korun (po zápočtu podpor pro lesní a vodní hospodářství, pozemkové úpravy apod). (zs) Reforma SZP Podle COPA/COGECA, a také DBV, tedy nejsilnějšího zemědělského svazu SRN, by se měla soustředit reforma SZP na následující problémy: harmonizaci reformy SZP v jednotlivých zemích EU zjednodušení kontrol v rámci křížové shody vytvoření jednotné databáze unifikace pro veškerá data v rámci zemědělské výroby vytvoření jednotného regulačního systému registrace zvířat a veterinární kontroly zavedení dokumentace a opatření směřujících k lepší ochraně životního prostředí. (zs) Tematickou dvoustranu z podkladů ZSČR a za pomoci Stanislavy Burdové připravila Eugenie Línková

6 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 6 6 Zemědělská technika 21. srpna 2007 Agrotec se stal vlastníkem Strojpolu Společnost Agrotec ze skupiny Agrofert Holding se stala vlastníkem slovenského prodejce zemědělské techniky Strojpol. Agrotec prodává pozemní techniku od automobilů po zemědělské a stavební stroje, uvedla nedávno agenturní zpráva a upřesnila. Kapitálovým vstupem Agrotecu má Strojpol získat nový potenciál pro rozvoj svých aktivit. Podrobnější informace k této fúzi nám poskytl Martin Rada, ředitel společnosti Agrotec. Agrofert své aktivity v nabídce zemědělské techniky rozšířil o zastoupení na Slovensku. Můžete tuto událost trochu podrobněji představit? V květnu letošního roku proběhla další akvizice, jejímž cílem je posílení pozice na slovenském trhu. Společnost Agrotec se stala 100% vlastníkem obchodní společnosti Strojpol z Hlohovce. Tato společnost působí na slovenském trhu již od roku 1992 a úspěšně zde zastupuje výrobce zemědělské techniky značek Case IH a Steyr. Kapitálovým vstupem Agrotecu získává Strojpol nový potenciál pro rozvoj svých aktivit. V nejbližší době významným způsobem rozšíří rozsah poskytovaných služeb pro své zákazníky, vznikají nová obchodně servisní místa po celém Slovensku, tak aby došlo k plošnému pokrytí celého území. Připravuje se budování nového repre- Agrofert Holding působí v zemědělství, potravinářství a chemii. Aktivity má v ČR, na Slovensku i v dalších zemích. Skupina zvýšila v loňském roce čistý konsolidovaný zisk na 3,8 miliardy korun. O rok dříve vydělala 3,63 miliardy Kč. Konsolidované tržby Agrofertu činily loni 72 miliard Kč. zentativního sídla společnosti. Pro zákazníky se bude otevírat nové prodejně-servisní místo v Martine. Prostřednictvím dceřiných firem Agrofert Holding budou vybudovány další prodejně-servisní prostory v areálech těchto firem, a to v Levicích a Ludanicích (ACHP Levice), Dyakovcích (TechAgra Šala) a ve Spišské Belé (Agraria Šala). Prioritou rozvojových aktivit na Slovensku je také posilování a rozšiřovaní obchodního i servisního týmu. Jsme připraveni využít naše zkušenosti s prodejem techniky na silně konkurenčním českém trhu a navázat na úspěchy společnosti Strojpol na Slovensku. Chceme toho dosáhnout poskytováním kvalitních služeb pro naše zákazníky. Spokojený zákazník je náš hlavní cíl. S čím půjdete na Zemi živitelku, jaké novinky představíte? Koncern Agrotec bude již tradičně prezentovat dvě silné značky z dílny CNH největšího výrobce zemědělské techniky na světě. Značka New Holland umožní návštěvníkům osobně se seznámit se zbrusu novým traktorem T7000, který mimo jiné vyniká jednou z nejlépe odhlučněných kabin ve své třídě. K vidění budou samozřejmě i traktory ostatních výkonových řad a závěsné stroje od firem Kuhn a Berthoud. Značka Case IH bude na veletrhu zastoupena společností Agri CS. Vedle očekávané novinky traktoru Puma se na výstavní ploše objeví i traktor Magnum ze speciální edice k výročí 20 let od zahájení výroby. Rádi přivítáme všechny fanoušky značek New Holland, Case IH, Kuhn, Berthoud. O jaké stroje je největší zájem a jaké služby provázejí prodej vašeho zboží? Velký zájem zaznamenáváme u nových modelů letošního roku. U značky New Holland jde o technicky propracovaný a dlouhodobě testovaný traktor T7000. Kromě této novinky se setkáváme s úspěchem v tradičních kategoriích traktorů 90, 100 a 135 koní. Úspěšné jsou i nejsilnější traktory řady T8000. Martin Rada, ředitel společnosti Agrotec Zmínil jste traktor Puma, značka Case IH bude na Zemi živitelce bodovat. Máte i nějaké dobré zprávy pokud jde o pořizovací podmínky a veletržní bonusy? Značka Case IH letos zaujala především novým modelem traktoru Puma, který opět posunul hranice technických a konstrukčních řešení o kus dále. U traktorů jde o výkonné polní tahače Steiger s výkonem kolem 500 koní. V oblasti sklizňové techniky hrají prim moderní axiální mlátičky Axial-Flow, s jejichž pomocí lze dosahovat vyšších denních výkonů. Spousta podniků si totiž uvědomuje, že jen s výkonnou technikou lze dále snižovat výrobní náklady. Dále u příležitosti výročí 60 let od zahájení výroby traktorů ve St. Valentinu v Rakousku se podařilo s výrobcem vyjednat pro zákazníky speciální pořizovací podmínky na traktory střední řady. Věříme, že nám to přinese další úspěchy na trhu. O silném postavení značky Case IH nás letos přesvědčila i účast dvou tisícovek věrných zákazníků i fandů značky na jubilejním desátém ročníku akce Den Case. Co je chloubou aktivit v oblasti pozemní techniky a na co chcete upozornit zemědělskou veřejnost? Naší snahou je být pro zákazníky opravdový a spolehlivý partner v podnikání. Nabízíme rozsáhlé portfolio produktů a služeb tak, aby veškerá technika přinášela svým majitelům maximální výnosy. Snažíme se tak přispívat k úspěchu našich zákazníků. Jaké doprovodné služby ke svým produktům nabízíte? Za 16 let existence společnosti Agrotec jsme vybudovali rozsáhlou síť partnerů v oblasti poradenských, finančních, pojišťovacích i servisních služeb. Mezi doprovodnými službami je nejvíce zákazníky oceňována pomoc se zajištěním financování. Již před 10 lety jsme založili ve společnosti útvar Agrofinance, který dokáže pro naše zákazníky zajistit kompletní portfolio finančních produktů včetně využití dostupných dotací. Poskytování přidané hodnoty k našim službám považujeme dnes za standard dobrého importéra. Eugenie Línková INZERCE

7 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka srpna 2007 Rozhovor na téma 7 Andrej Babiš: Věřím víc zemědělství než chemii Jeden z největších podnikatelů v zemi Andrej Babiš má v holdingu Agrofert velmi silnou zemědělskou a potravinářskou divizi. V současné době je to 200 firem, v nichž pracuje na 22 tisíc lidí. Tak jako je sám Čechoslovák, má své závody rozmístěné v Čechách i na Slovensku. Je jeden z mála v zemi, kdo může nestranně hovořit jak o zemědělství, tak potravinářství. Oba obory v portfoliu svých firem sdružuje a vidí jim velmi jasně do ekonomiky. Andreje Babiše jsme požádali o to,aby tyto karty vyložil na stůl. Kde je větší rentabilita, v zemědělství, nebo v potravinářství ČR? Prvovýroba je nejprofitnější z celé potravinové vertikály, zejména rostlinná výroba. Kdo se v zemědělství umí ekonomicky a se znalostí věci dobře pohybovat, dokáže několikanásobně převýšit rentabilitu jakou by dosáhl v potravinářství nebo zejména ve výkupních organizacích našeho typu. A to jsme stále jen na úrovni příjmu dvou třetin dotací v porovnání s farmáři starých členských zemí. Přitom další vývoj v tomto smyslu bude jen progresivní, dotace se přiblíží a vyrovnají do roku Co expanze Agrofertu na Slovensko? My se snažíme v rámci skupiny využít každé investiční příležitosti, která má smysl a do skupiny zapadá. Dnes žijeme ve světě přebytků peněz, různé investiční společnosti investují do různého sektoru nemalé peníze, prostor se zužuje. Příležitostí tohoto typu je málo, proto jsme využili expanze na Slovensko, kde tato možnost byla. Proslýchá se, že chcete kupovat sila i v Německu. Co je na tom pravdy? Koncem července jsem podepsal kontrakt na koupi firmy, která se nachází v Sasku. Je to obdoba českých ZZN. Ročně zobchoduje cca 170 tisíc tun zemědělských plodin. Počítáme se zintenzivněním česko-německého obchodu, ke kterému tato investice přispěje. Letos budou dobré ceny za obilí, vaše tři masokombináty to ale oproti zemědělcům nevidí až tak růžově. Jak se zdražení promítne do cen masa na pultech? Dokážete už dnes tipovat? Ceny za obilí budou letos enormně vysoké. Nárůst je dramatický i za situace, kdy úroda je slušná. V některých sousedních zemích, jako je příkladně Německo, je ale spíš podprůměrná. V Americe a na Ukrajině byla neúroda, sucho se na výnosech podepsalo. Živočišné výrobě stoupnou náklady a to jistě ovlivní ceny masa, mouky a pečiva. Ve hře jsou ale i další faktory. Například dokážou supermarkety někde ve světě nakoupit levnější a zároveň kvalitní maso? To jsou zákony poptávky a nabídky a je těžko predikovat budoucí situaci. V této souvislosti se optám na případné investiční či obchodní záměry holdingu Agrofert v Číně, Bulharsku a Rumunsku, kde byli v doprovodu ministra Gandaloviče nedávno vaši experti. Můžete konkretizovat? V principu nebudeme zatím investovat do zemědělství a potravinářství dále než cca do 200 km kolem česko-slovenské hranice. Je i jiná varianta. Vystavět závod třeba v Rusku nebo v Rumunsku, jako to v obou zmíněných zemích udělala firma Hamé... Firma Hamé je velmi dobrá firma a hlavně restrukturalizovaná, Andrej Babiš a tím je o krok dál, nemá co řešit, a proto expanduje. My jsme na počátku restrukturalizačních záměrů, a to jak u českých tak u slovenských potravinářských firem, a o výstavbě nějaké fabriky v zahraničí zatím neuvažujeme. V potravinářství jste na domácím trhu úspěšní, takže časem? V potravinářství ani v zemědělství žádné úspěchy neslavíme a nehodnotil bych to tak jako vy. Měli jsme ztráty u červeného masa i u drůbeže a na Slovensku je tomu tak i v pečivu. Úspěch není na programu dne. Za to na tom bude letos dobře zemědělská divize. Neuvažujete o výrobě biolihu? Ne, s biolihem vyrobeným z obilí předběžně nepočítáme. Takže biopaliva zavrhujete, nebudete se jejich produkci věnovat? Ale to ano. V Lovochemii budeme stavět olejárnu a z řepky budeme vyrábět řepkový olej a metylester. Takže když vám nebylo umožněno vstoupit jako akcionář do Setuzy, vystavíte si svou Setuzu? Nebude to naše Setuza, ale nejmodernější zpracovna řepky v Čechách, která jí zpracuje až tun. Vy jste správně tvrdohlavý. Je to ve stejném gardu i pokud jde o koupi jednoho velkého pekárenského celku v Praze? Pokud máte na mysli výstavbu naší velké pekárny ve Středočeském kraji, tak bude v provozu již letos v listopadu. Své impérium rozšiřujete, máte nějaké další záměry? Musíme nadále expandovat. V jednotlivých segmentech produkce chceme patřit k nejlepším. Není sice snadné ukočírovat tak velkou skupinu a dokázat synergii všech 200 firem, ale snažíme se o to. Zaměstnáváte na 22 tisíc lidí. Kolik vlastně platíte státu na daních? Je to něco kolem 800 milionů korun ročně. Na zdravotním a sociálním pojištění je to kolem dvou miliard korun. Jak takový velký hráč na agrárním trhu vidí budoucnost zemědělství a potravinářství v Evropě a ve světě? V říjnu pořádá spolu s EU agrární komora v Praze konferenci nazvanou Severní Amerika EU o rozvoji zemědělství a venkova. O čem by se tam podle vás mělo hlavně jednat? Evropa by měla především změnit svou dotační politiku. Měla by ji postupně odbourat a fungovat více na tržních principech. Je podle vás české zemědělství dobře nastartované? O tom jsem přesvědčený.jde především cestou velkovýroby a tou se svět bude ubírat čím dál víc. Budou nás jistě i nadále provázet určité těžkosti, spojené se specifikem výroby, ale určitě víc věřím zemědělství a potravinářství, cestě po níž jsem se vydal, než chemii v Evropě a to už jenom z titulu programu typu REACH a surovinové závislosti. Eugenie Línková INZERCE

8 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 8 8 Chmelařství 21. srpna 2007 KRÁTCE Žatecký chmel získal ochrannou známku EU Dne 29. května 2007 přibyl v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení název Žatecký chmel. Komise uděluje ochranné známky Chráněné označení původu (PDO) a Chráněné zeměpisné označení (PGI). První známka, kterou dostal Žatecký chmel, je přísnější, tzn. že všechny prvky podílející se na produktu musí pocházet z dané oblasti za použití uznávaného knowhow. V druhém případě stačí, když v dané oblasti probíhá aspoň jedna důležitá fáze výroby, zpracování či přípravy výrobku. Žádost o toto označení podal v roce 2004 Svaz pěstitelů chmele ČR, když příprava na žádost a jednání s EK a Úřadem pro průmyslové vlastnictví trvala již od počátku roku Označení Žatecký chmel se týká jemného aromatického chmele (všech registrovaných klonů Žateckého poloraného červeňáku) ze Žatecké chmelařské oblasti. V rámci EU jde o první udělené označení týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo potravinářskému výrobku. Chráněné označení původu (PDO) je název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, kterého se používá k označení zemědělského výrobku nebo potraviny, které pocházejí z tohoto regionu, a jehož kvalita nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho neodmyslitelnými přírodními nebo lidskými faktory, a jehož výroba, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. (zro) Chmelařské muzeum v Žatci znovu otevřeno V pravé poledne 5. května bylo po roční rekonstrukci otevřeno pro veřejnost Chmelařské muzeum na náměstí Prokopa Velikého. Největší chmelařské muzeum světa bylo doplněno novou expozicí v prvním patře a novými multimediálními prvky včetně animovaného filmu o chmelu v přízemí. Chmelařské muzeum je otevřeno od května do října, vždy od pondělí do soboty od do hodin. Více o muzeu najdete na webových stránkách nebo pište na Můžete také zavolat manažerovi Vladimíru Valešovi na tel.: (zro) Plocha chmele v Česku se v roce 2007 stabilizovala Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského činí v roce 2007 celková plocha chmele v ČR 5408 ha, což je pouze nepatrný pokles od stavu roku 2006, kdy plocha činila 5414 ha. Nosnou odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák s 89,5 % plochy. V porovnání s předcházejícím rokem vzrostla plocha odrůdy Premiant a snížila se celková plocha odrůdy Žatecký poloraný červeňák a to především v Žatecké chmelařské oblasti. Pozitivní zprávou je, že se zvýšila plocha nově vysázeného chmele a že se dá předpokládat další zvyšování nově vysazovaných ploch. Plocha Žateckého poloraného červeňáku klesla od roku 2000 o 1070 ha Od roku 2000 klesla plocha chmele v ČR o 687 ha, pokles plochy odrůdy Žatecký poloraný červeňák však dosáhl za stejné období již 1070 ha. K poklesu ploch chmele došlo v posledních letech převážně díky špatné ekonomice pěstování chmele, kterou ovlivnila především nízká pěstitelská cena chmele a zvyšující se náklady na pěstování chmele. Dalšími důležitými faktory jsou věková struktura porostů chmele v ČR a dlouhodobě negativní vývoj kurzu české měny vůči euru. Plocha chmele v České republice 2007 (ÚKZÚZ ) Nízké ceny, které byly pěstitelům chmele v ČR dlouhodobě nabízeny, jim dávaly signál, že nabídka není ve vyrovnaném stavu s poptávkou. Po sklizni roku 2006 vypadá situace zcela jinak. Sklizeň roku 2006 se dá z pohledu množství charakterizovat jako nižší, ne však jako katastrofální, rozhodujícím byl ovšem nízký obsah hořkých látek u raných odrůd chmele a to v celoevropském měřítku. Ukázalo se také, že produkce odrůdy Žatecký poloraný červeňák a to především ze Žatecké chmelařské oblasti dosáhla již kritické hranice z pohledu potřeby odběratelů. Reakcí na celkovou situaci jsou jak v Německu tak v USA vyšší ceny pro pěstitele chmele a dlouhodobé smlouvy za těchto dobrých cenových podmínek a to jak u hořkých tak u aromatických odrůd chmele. Situace českých pěstitelů chmele a východisko ze současné situace je komplikováno již velkým podílem uzavřených smluv z předchozího období a to jak mezi pěstiteli a obchodníky, tak mezi obchodníky a pivovary a nepřispívá tedy k rychlému a tolik potřebnému zlepšení ekonomické situace pěstitelů chmele. Odrůda Žatecko (ha) Úštěcko (ha) Tršicko (ha) ČR (ha) Žatecký poloraný červeňák Sládek Premiant Agnus Bor Ostatní Celkem Vývoj ploch chmele v ČR od roku 2000 (ha) Odrůda Žatecký poloraný červeňák Sládek Premiant Celková plocha Budoucí vývoj Hlavní otázkou z pohledu budoucí produkce českého chmele a odrůdy Žatecký poloraný červeňák je nutné zrychlení obnovy porostů chmelnic. Svaz pěstitelů chmele se podporu výstavby a výsadby snaží již dlouhodobě řešit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Do roku 2004 využívali pěstitelé chmele program 1. C určený jak pro výstavbu tak výsadbu chmele, po vstupu ČR do EU tento program skončil, ale od roku 2006 se podařilo nastartovat program 3 h. podporující nákup viruprosté sadby chmele. V minulém roce bylo s pomocí tohoto programu vysázeno téměř 200 ha chmelnic, což sice z pohledu současné věkové struktury není dostačující, ale je to mnohem více než v letech 2005 a 2004, kdy zde žádná podpora nebyla. Pro letošní rok předpokládáme, že by se v rámci tohoto programu mohlo vysázet přes 250 ha nových porostů a program bude pokračovat i v dalších letech. Od letošního roku by měl začít fungovat také evropský fond pro rozvoj venkova, který by měl nabízet i možnost podpory výstavby chmelnicových konstrukcí. Bližší informace o pravidlech k tomuto programu měly být známy v červnu Základním předpokladem investic do oboru chmelařství je ovšem pokrytí nákladů spojených s pěstováním chmele a tedy nutné navýšení pěstitelských cen chmele v porovnání s úrovní cen v posledních deseti letech. Vzhledem k současnému stavu věkové struktury porostů chmele, a velkému podílu porostů starších než dvacet let u odrůdy Žatecký poloraný červeňák, je nutné v nejbližším období předpokládat ještě určité snížení plochy u této odrůdy. V návaznosti na vyřešení ekonomické otázky českého chmelařství a vzhledem k programům určeným pro výsadbu a výstavbu by v krátké době mohlo dojít k návratu plochy na úroveň uspokojující potřeby všech našich odběratelů. V mezidobí je nutné najít přijatelná řešení neohrožující produkci. Aktuální situace a klimatické podmínky Nadprůměrné teploty v průběhu prvního čtvrtletí a měsíce dubna urychlily obecně průběh vegetace podle našeho odhadu přibližně o 1 2 týdny. Postup jarních prací u chmelu na konci dubna a začátkem května byl odhadován přibližně na týdenní předstih vlivem klimatických podmínek. První čtyři měsíce byly teplotně výrazně nad normálem a duben byl extrémně suchý. Výše srážek v průběhu května se výrazně místně lišila. Některé části byly zasaženy vichřicemi a někde opět po roce způsobily velké škody kroupy. V roce 2006 zasáhlo krupobití okolo 1000 ha převážně na Rakovnicku dne , letos přišly kroupy , ale škody jsou lokální. Například v Mutějovicích je část ploch tak jako v minulém roce poškozena z % (ulomení vegetačních vrcholů a rozbití listové plochy). Foto archiv autora Jarní práce Řez chmele byl dokončen i přes problémy s utužením půdy řádně a včas. Na většině ploch byly zavěšeny a zapíchány chmelovodiče do konce dubna. Na přelomu dubna a května proběhlo zavádění u odrůd Sládek, Premiant a Agnus, od začátku května pak pěstitelé chmele začali zavádět i odrůdu Žatecký poloraný červeňák. V letošním roce se projevil ve zvýšené míře problém se zajišťováním pracovníků pro jarní práce ve chmelu, především pro zapichování chmelovodičů a zavádění chmele. Tyto operace, především zavádění, vyžadují kvalitní práci provedenou v krátkém časovém úseku několika týdnů. Rok od roku je stále větším problémem zajištění dostatečného počtu pracovníků a do budoucna to pravděpodobně bude ještě významnější faktor v otázce pěstování chmele v České republice. Stále menší je účast středních škol, tradičním řešením bylo větší množství pracovníků ze Slovenska, i zde se však konkurence na pracovním trhu zvyšuje a zajištění potřebného počtu pracovníků je složité. Zdeněk Rosa, Svaz pěstitelů chmele ČR

9 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka srpna 2007 Chmelařství 9 Vývoz granulovaného chmele roste Unikát českého agrárního exportu: Aktivní saldo zahraničního obchodu s chmelem činí 695,6 mil. Kč. V roce 2006 vzrostl vývoz granulovaného chmele z České republiky o 10 % oproti roku 2005, významně se na druhé straně snížil vývoz hlávkového chmele. Nižší sklizeň chmele roku 2006 se částečně odrazila na snížení celkové vývozu chmele v roce Za zvýšením vývozu granulovaného chmele je nutné vidět především dozvuky rekordní sklizně roku Pokles vývozu hlávkového chmele ovlivnily zejména výsledky sklizně roku 2006, ale také skutečnost, že určitá množství chmele, která se v minulých letech zpracovávala v zahraničí, byla zpracována v ČR. Téměř 2000 t chmelových výrobků (chmelové granule typu 90 a typu 45) odebraly v roce 2006 japonské pivovary. Japonské pivovary Asahi, Kirin, Sapporo a Suntory jsou největšími odběrateli českého chmele, kteří odebírají až 40 % české úrody chmele (odrůdy Žatecký poloraný červeňák). K významnému poklesu oproti předcházejícím dvěma letům došlo u vývozu chmele do Německa (z 1899 t na 648,3 t), kde jde převážně o surový chmel, který je nakoupen německými obchodními firmami, zpracován v Německu a z větší části dále vyvážen. Část chmele ze sklizně 2006, který byl v jiných letech zpracován v Německu, byla však zpracována v ČR. Na třetí příčku odběratelů českého chmele se v roce 2006 dostalo Rusko (322 t), které zaznamenává vzestupný trend již od roku TOP 10 destinací českého chmele r Japonsko 1996,9 t 2. Německo 648,3 t 3. Rusko 322,2 t 4. Vel. Británie 273,5 t 5. Čína a Hong Kong 237,6 t 6. Polsko 215,0 t 7. Belgie 126,0 t 8. Finsko 119,5 t 9. Ukrajina 73,4 t 10. Slovensko 70,3 t Na páté místo za Velkou Británii se již zařadila Čína (237 t), která je největším výrobcem piva na světě. V případě Číny se jedná pravděpodobně o historicky nejvyšší objem vývozu českého chmele. Je velmi potěšitelné, že se v Číně vedle zvýšeného dovozu chmele, například z USA, uplatňuje také český jemný aromatický chmel, který má v cenovém prostředí čínského trhu velmi těžké postavení. V návaznosti na vývoj posledních několika let došlo k snížení vývozu chmele do Polska (215 t) vzhledem k sníženému množství polského chmele, který byl pro polské společnosti v ČR zpracován. Mezi další velké odběratele chmele z ČR patřily pivovary v Belgii, Finsku, JAR, Rumunsku, Bělorusku, Indii, USA, Slovensku, Ukrajině, Itálii, Maďarsku a Vietnamu. V celní statistice se minulý rok objevily čtyři nové země (Dánsko, Panama, Peru, Albánie), které rozšířily celkový počet zemí, kam se český chmel v minulých devíti letech vyvezl, na 67. Hodnota vyvezeného chmele přesáhla opět úroveň 800 mil. Kč (2004: 841 mil. Kč, 2005: 805 mil. Kč, 2006: 812 mil. Kč). Hodnota dovezeného chmele činila 116,4 mil. Kč, což představuje aktivní saldo zahraničního obchodu se chmelem ve výši 695,6 mil. Kč, tedy jedinečnou hodnotu v sektoru českého agrárního exportu. Dovoz chmele K výraznému snížení dovozů došlo především u hlávkového chmele, kde se již několik let snižují dovozy chmele z Polska a Německa pro zpracování v ČR. V případě Německa odpadly po roce 2004 některé celní překážky spojené především s vývozem do Polska a v případě polských dovozů došlo ke snížení díky výstavbě nových zpracovatelských kapacit v Polsku. Na druhé straně se zde objevily vyšší dovozy chmele z Ukrajiny, které souvisí s aktivitami některých českých firem v této oblasti. U dovozů granulovaného chmele došlo oproti roku 2005 k mírnému snížení, dominantní postavení si zde drží dovozy z Německa. Celní statistika ukazuje také výrazné snížení dovozu chmelového extraktu, což může být i důsledkem větších zásob extraktu z minulých let a také vyšší ceny v roce 2006, hlavní část dovozů extraktu pochází také z Německa. Vzhledem k zvyšování produkce českých pivovarů je ze snížených dovozů chmele zřejmé, že vyšší část spotřeby chmele v českých pivovarech je již tvořena českým chmelem. Především pro chmelení v granulované formě se již používají téměř výhradně české odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák, Bor, Sládek, Premiant a Agnus (používán také ve formě extraktu). Nově je také zkoušena odrůda Harmonie. Závěr Výsledky statistiky za rok 2006 odráží kombinaci rekordní sklizně roku 2005 a nízké sklizně roku V případě vývozů zůstávají na prvních místech tradiční destinace mezi které se však k našemu potěšení dostává řada nových zemí, což potvrzuje výjimečnou kvalitu českého chmele. U dovozů chmele došlo především pro stále se snižující objem dovozu hlávkového chmele k významnému snížení. Pětina českého chmele stále zůstává k dispozici domácím pivovarům a kvalitativním základem českých piv je tedy český chmel. ČR je s odrůdou Žatecký poloraný červeňák stále největším producentem jemného aromatického chmele na světě. Zdeněk Rosa Dovoz chmele v letech Vývoz chmele v letech t sur t gran celkem t sur t gran celkem Chmelařská expozice na výstavě Sial China 2007 ČR měla letos poprvé oficiální expozici na mezinárodní potravinářské výstavě Sial China 2007 ( května 2007) v Šanghaji. Expozice byla podpořena účastí ministra zemědělství Petra Gandaloviče, představitelů Potravinářské komory ČR a českých potravinářských firem. Mezi vystavovatele patřili Budějovický Budvar, a. s., Bohemia Hop, a. s., Rupa, a. s., Poex Velké Meziříčí, a. s., Milkpol, s. r. o., a Svaz pěstitelů chmele České republiky. V rámci českého agrárního exportu do Číny je chmel největší položkou. Svaz připravil panely o českém chmelařství, odrůdách chmele, k dispozici byly vzorky českých odrůd chmele a řada informací. Pro čínské potravináře proběhl seminář, na kterém prezentoval tajemník svazu ty nejlepší aromatické odrůdy chmele na světě. Vedle svazu se s nabídkou českého chmele prezentovala také firma Bohemia Hop, a. s. se svým obchodním partnerem pro čínský trh, firmou GreatBeer. První den proběhla v české expozicí tisková konference ministra zemědělství za účasti velvyslance ČR v Číně, konzula ČR a dalších zástupců obchodních úseků i agentury CzechTrade. Několik dotazů se týkalo i českého chmele a českého piva. Program druhého dne byl zakončen oficiální recepcí ministra zemědělství v hotelu Le Royal Meriden za účasti zástupců čínských potravinářů a představitelů řady zastupitelských úřadů. V minulém roce směřovalo z ČR do Číny 237 tun chmele (2005:138 t, 2004:164 t, 2003: 138 t, 2002:74 t). Nejvíce chmele Čína dováží z Německa, USA, Nového Zélandu, ČR, menší množství pak ještě z Austrálie a Francie. Čínských společností dovážející větší množství chmele (nad 70 tun) je přibližně osm. Na výstavě se prezentovalo 1097 vystavovatelů ze 62 zemí a Sial se tak stal největším čínským potravinářským veletrhem. Výstavu navštívilo zhruba návštěvníků. (zro) Pivní invaze, grilovačka a divoká jízda LITOVEL Se začátkem hlavní pivařské sezóny rozjel Pivovar Litovel několik akcí na podporu prodeje. Prodej točeného piva v restauracích a barech podporuje atraktivní obsluha nahoře bez, moderované soutěže o zajímavé ceny a skvělá zábava. Akce s názvem Pivní invaze litovelská show právě probíhá v restauracích a hospodách po celé Moravě. Potrvá do konce roku. Prodej čepovaného piva Litovel zvedá v tomto letním období i soutěž o Divokou jízdu. Za každých pět vypitých piv mohou štamgasti restaurací a hospůdek vyhrát párty s grilovaným seletem, bečkou piva a striptýzem. Místo a čas si může každý výherce určit sám. Prodej lahvového piva podporuje nová soutěž a ochutnávkové týmy. Spotřebitelé sbírají akční korunky z uzávěrů lahví a vyhrávají zahradní grily a soudky litovelského piva. Akce trvá do konce srpna. (egi)

10 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka Konzervárenství 21. srpna 2007 Hamé dobývá rumunský trh To by bylo, abych Rumuny nenaučil jíst dobrou českou paštiku májku, řekl si možná před dvěma lety Leoš Novotný, generální ředitel firmy Hamé Babice, a začal mapovat terén. V poslední době sdělovací prostředky informovaly o tom, že firma Hamé z Babic koupila starou budovu v Rumunsku, zrekonstruovala ji a vybavila nejmodernějším zařízení.ministr zemědělství Petr Gandalovič se svým rumunským kolegou Decebalem Trainem Remesem v oblasti Craiova v městě Caracal přestřihli dne 21. června slavnostně pásku a firma Hamé svůj zkušební provoz odstartovala do nové etapy. Firma Hamé koupila původního místního výrobce konzerv, říká generální ředitel Leoš Novotný. Jede se na plné obrátky, řekl novinářům Bohumil Vráblík. Ročně vyrobíme na 10 tisíc výrobků. Doposud se ve zkušebním provozu jelo na poloviční kapacitu a to se samozřejmě pomalu zvyšuje. Z tohoto Ministr zemědělství Petr Gandalovič a jeho rumunský protějšek Decebal Traian Remese při tiskové konferenci v Caracalu množství zatím jde 97 % na místní trh a 3 % do Moldávie. Postupně chce ale firma Hamé vyvážet i do Bulharska. Výrobní program je podle Vráblíka uzpůsoben místním chuťovým zvyklostem a to jak co do podoby koření, tak zastoupení luštěnin atd. V Rumunsku se tak nyní v Caracalu produkuje na 180 výrobků firmy Hamé, která na rekonstrukci závodu vydala osm milionů EUR a z toho dva miliony EUR představují peníze získané prostřednictvím programu Sapard. Generální ředitel Leoš Novotný ale upozorňuje na byrokracii, která dosahuje nesrovnatelně větších rozměrů než u nás, uvádí i jeden dnes už absurdní příklad. Když jsme rekonstruovali tuhle tu továrnu, tak jestliže ta továrna podle jejich zákonů má víc než sto zaměstnanců, tak v ní musíte vybudovat protiatomový kryt a mohl bych říkat x dalších příkladů, které jsou dokladem toho, jak je tady větší byrokracie než u nás, řekl Novotný. V závodě pracuje 300 místních lidí. Majitel firmy Hamé Leoš Novotný se netajil během slavnostního zahájení ani tím, Střihání pásky ve firmě Hamé v Rumunsku že má vážný zájem o kapitálový vstup do největší konzervárenské firmy operující na rumunském trhu, do firmy Sibiu Scandian. Zatím je vše ve fázi vyjednávání, prozradili zájem o kapitálové propojení lidé blízcí majitelovi. Jak ale Leoš Novotný v minulosti svým odhodláním vstupovat i do oblastí rizikových prokázal, bude zřejmě i další krok na rumunském trhu otázkou jen několika málo měsíců. Po vstupu firmy Hamé do města Vladimir (asi 200 kilometrů od Moskvy) a zavedení výroby paštik a masných konzerv do této oblasti, je Rumunsko další destinací, kde Leoš Novotný učí místní obyvatelstvo oblíbit si májku a další známé výrobky této firmy. Od ministra Gandaloviče dostal symbolické odstartování provozu a nyní je na něm, aby obstál. Držme mu v tomto odvážném kroku a stejně i řediteli Petru Šubrtovi z Caracalu palce, aby expanze mohla dál pokračovat. Eugenie Línková 2x foto Eugenie Línková INZERCE

11 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka srpna 2007 Mlékárenství 11 Madeta zpracuje pětinu české produkce mléka S generálním ředitelem Madety, Ing. Milanem Teplým, jsme hovořili o další expanzi této akciové společnosti nejen na českém trhu. Jste největší mlékárenský celek v České republice. Je proto snazší se optat jaké mléčné výrobky neprodukujete? Madeta, a. s., ve svých pěti specializovaných závodech a k nim přidružených provozovnách (České Budějovice, Český Krumlov, Řípec, Planá nad Lužnicí, Prachatice, Strakonice, Pelhřimov a Jindřichův Hradec) zpracuje pětinu objemu celkové roční republikové produkce mléka a v roce 2006 tak dosáhla obratu 6067 mil. Kč. Na tuzemský i zahraniční trh dodává více než dvě stě druhů mléčných produktů, především však přírodních a tavených sýrů, čerstvého, trvanlivého a sušeného mléka, másla a tvarohů. Byl jste v poslední době na několika podnikatelských misích v zahraničí. Byla to cesta s ministrem zemědělství Gandalovičem do Číny, Rumunska a Bulharska. Znamená to, že máte zájem o tyto trhy? Kam vlastně Madeta už dnes vyváží své zboží? Jistě, pracovní cesty do zahraničí tohoto typu se převážně konají za účelem poznání a možná i následného zájmu o trhy té dané země, a proto i Madeta se některých z nich účastní. A návštěvy do Číny, Bulharska a Rumunska pro nás byly velmi poučné. Naším zájmem je vyvážet zboží do všech částí světa, kde budou platící odběratelé. Před časem jste mluvil o tom, že je třeba vytvořit silný svazek mezi jednotlivými mlékárnami, aby se vám lépe vyjednávalo s řetězci. Povedlo se to, nebo jednáte každý sám za sebe? Musím vám odpovědět tak, jak odpovím: Každý sám. Co říkáte označení bio na mlékárenských výrobcích? Prosazujete také nějaký takový program? Co je vaše priorita do budoucna? Ano, předpokládáme výrobu v regionech Prachatice a Český Krumlov, kde hodláme nakupovat mléko, které splňuje podmínky bioprodukce. Eugenie Línková Milan Teplý s prezidentem republiky Václavem Klausem při návštěvě mlékařského centra na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích Foto Eugenie Línková Mírný pokles odbytu potravin Odbyt českých potravinářských výrobků v posledních dvou letech mírně klesal. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2006 zhruba 193 mld. Kč, což byl oproti roku 2005 pokles cca o 2,5 %. o se týká zahraničního Cobchodu (tedy se zeměmi EU a třetími zeměmi) je možné konstatovat, že celkový obrat agrártního obchodu v porovnání s obdobím před vstupem se zvýšil o 44 %, upřesnil Ivo Hlaváč, první náměstek ministra zemědělství Dovozy v roce 2006 byly na úrovni 107,5 mld. Kč, vývozy 80 mld. Kč, záporné saldo zahraničního obchodu je poměrně stabilní a v roce 2006 pokleslo na 27,5 mld. Kč. uvedl. (egi) INZERCE

12 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka Včelařství 21. srpna 2007 Ochranná známka Český med skýtá záruky kvality Téměř každá rodina má svého lékaře. Každá rodina by měla mít i svého včelaře. První krůček k tomu může být znalost o tom, co se skrývá za ochrannými známkami Český, Moravský a Slezský med. Základním východiskem pro známkoprávní ochranu v ČSV je plnění úkolu ze stanov, kde je v 3 Poslání a cíle činnosti ČSV pod písmenem ch) uloženo:... vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod., a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu. Ochranná známka Český med je označení pro včelí med získaný společenstvím včely kraňské Apis mellifera carnica ze sesbíraných sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících (medovice) na území České republiky. Tento med je ovlivněn jak genotypem včely medonosné, tak složením flóry na území České republiky, a tím je dosaženo jeho jedinečného složení jak poměrem jednoduchých cukrů, tak obsahu pylových zrn a minerálních látek. Botanický původ medu tak silně ovlivňuje jeho organoleptické vlastnosti. Jakost a znaky, které odlišují Český med od výrobků pocházejících z jiných oblastí, jsou dále dány zejména zpřísněnými požadavky na obsah vody (max. 18 % u všech druhů), hydroxymethylfurfuralu (max. 20 mg/kg u všech druhů) a sacharózy (max. 5 % u všech druhů medu). Doplňující kritéria pro Český med jsou: geografický původ na území České republiky bez jakékoli příměsi jiného medu, medovicový med lze označit jako český, pokud vykazuje kladnou polarizaci před i po inverzi, minimální kontaminace včelích produktů chemickými látkami, tj. rezidui léčiv, zajištěná Různé druhy medu, med s ořechy a svíčky ze včelího vosku Včelí úly jsou mnohdy skutečným uměleckým dílem Ilustrační foto Zub Ilustrační foto Zub celorepublikovou organizací léčení včel s vyloučením antibiotik a sulfonamidů, produkční včelstva musejí být chována na území České republiky. Kvalita Českého medu a jeho specifický charakter jsou dány vysoce specifickou flórou a vegetací na území České republiky a diverzitou ekosystému, umožňující chov včel především mimo průmyslové oblasti. Ve světě ojedinělý stupeň organizovanosti českých včelařů v Českém svazu včelařů (více než 97 %) umožňuje koordinovaný postup v zavádění moderních metod včelaření a ochrany zdraví včelstev do praxe. Vynikající renomé Českého medu je dáno též jeho historií na území České republiky. Podle písemných dokumentů se med na dnešním území státu produkuje od 5. století n. l. Včelařské patenty byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a v roce 1776 pro Čechy. V roce 1785 bylo v Čechách zjištěno včelstev, v roce 1843 pak už V roce 2006 bylo na území České republiky včelaři chováno celkem včelstev. Ochranná známka Český med může být použita pro med splňující všechny podmínky normy jakosti Českého svazu včelařů č. ČSV 1/1999 Český med. Kritéria podle této normy jsou přísnější než některé fyzikální a chemické požadavky podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 76/2003 Sb. a Směrnice Rady EU 2001/110/ES o medu. Český med je hodnocen podle Harmonized methods of the European Honey Commision, Kontrolním orgánem pro dodržování fyzikálně-chemických parametrů Českého medu je Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol u Libčic nad Vltavou. Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícího fyzikálními a chemickými požadavky normě č. ČSV 1/1999 Český med, jsou předepsány tyto zásady: do medu se nesmějí při prvním vytáčení v sezóně dostat v nadměrném množství zimní zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezóny zbytky z podněcování včelstev cukrem v bezsnůškovém období, medné plásty se odebírají pouze s vyzrálým medem s obsahem vody pod 19 %, tj. plásty u květových medů alespoň z jedné třetiny zavíčkované, u kterých při prudkém trhnutí nestříká sladina z nezavíčkovaných částí, při zpracování (ztekucování) medu neohřívat med na teplotu vyšší než 50 C a ne déle než 24 hodin, obsah sacharózy u akátového medu se měří nejdříve po dvou měsících skladování při teplotě C. Orgánem, kterému přísluší kontrola kvality Českého medu, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR. Orgánem, jemuž přísluší kontrola chovu včel a zpracování medu pro obchod z hlediska veterinárních předpisů, je Státní veterinární správa ČR. Značení na etiketách je Český med. Značení doprovází obligatorní údaje o druhu medu (akátový, květový, lesní atp.). Veškeré aktivity Českého svazu včelařů spojené s ochrannou známkou Český med, sledují několik cílů: potlačování falešných a klamavých údajů o původu zboží, poskytnutí informačního ukazatele spotřebiteli, zabránění nekalé soutěži, zamezení dovozů nekvalitních zahraničních medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů či s původci pro včely nebezpečných chorob, zamezení falšování medu průmyslově vyráběnými náhražkami (např. fruktózovými sirupy). (Všechny informace výše uvedené pro ochrannou známku Český med platí ve stejném rozsahu pro známky Moravský med a Slezský med, které jsou rovněž majetkem ČSV). Co tedy ČSV udělal v oblasti ochranných známek? Seznamme se s tím, co ČSV na úseku průmyslově-právní ochrany výrobků našich včelařů v uplynulých letech podnikl: Dne 27. října 1999 byla do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) zapsána kombinovaná ochranná známka č (tzv. včela na buňce), která se stala základem a sjednocujícím prvkem všech ochranných známek ČSV pro výrobky nebo služby ve třídách: - (5) veterinární léčiva určená k léčení včel,

13 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka srpna 2007 Včelařství 13 - (7) stroje a zařízení pro včelařské použití poháněné motoricky, - (8) stroje a zařízení pro včelařské použití poháněné ručně, - (29) včelí produkty, - (31) včelí matky, včely, trubci, včelstva, pakety včel a plemenivo, - (33) alkoholické nápoje ze včelích produktů, - (41) vzdělávání v oboru včelařství. Dne 4. dubna 2001 vydal předseda ÚPV, Ing. Karel Čada, prom. právník, osvědčení o zápisu kombinované ochranné známky Český med s logem ČSV č pro výrobky ve třídě 30 (med) a 33 (alkoholické nápoje ze včelích produktů). Dne 12. února 2002 bylo vydáno osvědčení o zápisu označení původu č. 179 Český med pro ČSV jako uživatele a pro členy ČSV se sídlem na území ČR jako výrobce. Dne 21. ledna 2003 vydal ÚPV osvědčení o zápisu kombinované ochranné známky č (tzv. medvědi), která stylizovanými postavami dvou medvědů navazuje na neobnovovaná loga výrobců medu z první poloviny minulého století. Známka je zapsána ve třídách: - (3) kosmetické přípravky s obsahem medu, propolisu a mateří kašičky, například krémy a pomády, pleťové masky, - (30) med, - (33) alkoholické nápoje ze včelích produktů, například medovina. S ohledem na blížící se vstup ČR do EU a na skutečnost, že hlavní část trhu s me- 2x ilustrační foto Zub dem je realizována ve Spolkové republice Německo, byly v únoru roku 2003 přihlášeny dvě ochranné známky Český med s logem ČSV v mutaci s německým jazykem. Návazně byly realizovány jejich mezinárodní zápisy v Německu, Rakousku a ve státech Beneluxu (podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek). V březnu roku 2003 byla podána přihláška ochranné známky Český biomed s logem ČSV pro výrobky ve třídách (3), (30) a (33). A tak to pokračovalo. OZ Včelařství, OZ ČSV Moravský med, OZ ČSV Slezský med, OZ Český svaz včelařů (slovní), OZ ČSV (slovní), OZ Český med ČSV od vlastních včel, OZ Český med ČSV přímo od včelaře, OZ Český med z vlastního včelařství ČSV, OZ ČSV Moravský med přímo od včelaře, OZ ČSV Czech honey a naposledy OZ ČSV Konference zlepšovatelů a vynálezců. Celkem tedy 17 zapsaných ochranných známek. I když z počátku byly iniciativy ČSV na úseku ochranných známek některými jedinci bagatelizovány, postupně si řada členů začala uvědomovat jejich význam na trhu. To, že právo jejich užívání členy ČSV je spojeno s medem, který má fyzikálně-chemické parametry podle svazové normy Český med (tvrdšími než evropská norma o medu) začalo postupně pronikat i mezi spotřebitelskou veřejnost. A ta se rovněž postupně začala zajímat o med takto chráněný. To byl také moment, kdy v rámci nekalé hospodářské soutěže založila a do Obchodního rejstříku zapsala jistá skupina podnikatelů subjekt s názvem Český med, s.r.o. Pro ČSV to byl svým způsobem nižší stupeň státního vyznamenání a uznání správnosti postupu, který hájí oprávněné zájmy svých členů. Tohoto vyznamenání se ale svaz musel co nejdříve zbavit. Šlo o právo na označení, konkrétně pak o obchodní jméno. Společnost však využívala všech možných právních kliček, a tak o výmazu obchodního jména Český med, s.r.o. musel rozhodnout po právu až Vrchní soud vpraze. K vynikající propagaci medu a včelařství jako takového naproti tomu samozřejmě přispívá to, že včelaři, dodržující směrnici ČSV 2/2003/S o průmyslovém vlastnictví, využívají právo užívání známek jak na propagačních materiálech organizačních složek ČSV, tak i na materiálech vlastních fyzických osob (reklamní cedule, vizitky, etikety, nášivky atd.). Je pochopitelné, že za dobu existence ochranné známky ČSV a Český med pouhých osmi let, nemůže být tato na seznamu ochranných známek prohlášených za proslulé. Není ani v seznamu 210. všeobecně známých ochranných známek (např. Jawa, Aral, Fiat, Mazda). Zákazník ji však již velmi dobře registruje, vstoupila do jeho podvědomí. A ten za své peníze chce kvalitu. To už však není známka, jejíž cena byla v roce 1999 dána v podstatě správním poplatkem za její přihlášení na úřadě, ale známka, jejíž tržní hodnota se podle kvalifikovaného odhadu odborníků již pohybuje v řádu miliónů, spíše však desítek miliónů Kč. Lze očekávat, že v nejbližší době vyvolají ochranné známky ČSV nebývalý a mimořádný zájem obchodníků s medem. Ti mají naprosto přirozený zájem na nich profitovat. Zde je však nutno důrazně poukázat na to, že známky jsou společným majetkem cca 50 tisíc členů svazu. A každý jednotlivý člen má nezpochybnitelný nárok na přínosy z nich. Prodej známky prakticky nepřichází v úvahu, poškodil by každého člena svazu. A propůjčení známky formou licence některé velkoobchodní firmě by ve svém důsledku rovněž poškodilo každého včelaře. A stanovy ČSV praví m. j. jednoznačně...chránit průmyslové vlastnictví ČSV... Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že statutární orgán svazu to ani dnes, ani zítra, prostě nikdy, nepřipustí. Naopak, že bude vytvářet podmínky pro to, aby český med prodával český včelař nejen obchodníkům, ale zejména přímo, tzv. ze dvora. To je totiž med s nejméně technologickými zásahy a tudíž nejméně poškozený, resp. nepoškozený. A kde jej laskavý čtenář koupí? Odpověď na tuto otázku snadno nalezne na webových stránkách nebo na A informace o medu vč. řady receptů na jeho použití v kuchyni největších labužníků na Protože něco prostě bez medu nejde... RNDr. Robert Šmied Agrární komora zastupuje včelaře i v Bruselu Začlenění Českého svazu včelařů (ČSV) do struktur AK ČR a dobrou spolupráci se zástupcem komory při EU pochválil Mgr. Luděk Sojka, předseda ČSV, při příležitosti svého vystoupení na semináři, který se konal na MZe ČR za účelem připomínkování dalšího tříletého běhu národních podpor včelařství kofinancovaných z fondů EU na léta Luděk Sojka řekl, že v naší republice je zhruba včelařů, avšak jejich počet se každým rokem snižuje. Naprostou většinu včelstev z kusů obhospodařují malí zájmoví chovatelé a jen 83 osob včelaří profesionálně se 3,5 % celkového stavu včelstev. Naproti tomu v celku Evropské unie, na jejímž území se nachází na 11 a půl milionu včelstev, je 43% z nich chováno profesionálně. Právě tyto Evropské a globální informace sdělil účastníkům semináře Laurent Lourdais, představitel Evropské komise, DG AGRI pro včelařství. V EU se vyprodukuje ročně asi 174 tis. t medu, což je ovšem asi jen 54 % spotřeby. Ostatní se musí dovézt ze světa, kde v produkci vede Čína, ale největší podíl exportu má Argentina. EU se na světové produkci medu podílí 13 %, přičemž zde největšími producenty jsou Španělsko, Německo a Maďarsko. V roce 2007 poskytne EU na podporu včelařství 20,4 mil. EUR, přičemž národní vlády se podílejí na podpůrných programech 50 %. Přidat v čerpání podpor Seminář se však hlavně týkal Českého včelařského programu na léta , kdy by mělo být na podporu včelařství vyčleněno téměř 200 mil. Kč. V prvních dvou letech podpůrných programů však tyto peníze naši včelaři příliš nevyužívali. V roce 2005 jen na 43 % a loni ze 66 %. Za hlavní příčiny tohoto stavu označila Eva Sekerová ze SZIF postupné vstřebávání znalostí o využívání podpor v prvním roce a velmi krátký čas na posuzování žádostí o podpory, což se každý rok musí zvládnout za pouhé dva měsíce. Malým včelařům, kterých je naprostá většina, jistě také nevyhovuje administrativní náročnost procesu a tak v připomínkách zazněly požadavky na snížení této administrativy v dalším tříletém běhu. Chovatelé včel mohou čerpat peníze na vzdělávání, na nákup zařízení pro získávání a zpracování medu, na nákup včelích matek a laboratorní rozbory medu, na kočování se včelstvy a na boj proti varroáze. Tyto body zůstanou pravděpodobně zachovány i pro příští období. Včelaři by však příspěvky od státu a EU rádi rozšířili také na úpravy kočovných stanovišť, na diagnostiku moru včelího plodu a reziduí antibiotik a sulfonamidů v medu a zejména také na obnovu úlů v ČR, jejichž stav je velmi zastaralý a často ani nevyhovuje současným chovatelským a hygienickým nárokům, přičemž ale struktura včelařství a jeho ekonomika malým včelařům neumožňuje investovat do obnovy technologií. V neposlední řadě se včelaři přimlouvají také za finanční podpory na vybavení pro mladé začínající včelaře, kterých je v našem včelařství poskrovnu. Dva roky fungování včelařských podpor se již pozitivně projevily na nárůstu počtu vzdělávacích akcí, zvýšení přesunů včelstev z v roce 2004 na v roce 2006 a například i na produkci včelích matek z jedinců na v týchž letech. Pozvolna se také v ČR začíná měnit struktura chovu včel směrem ke včelařům s více včelstvy v počtu 16 až 100 úlů, což ale ještě nejsou profesionální chovy. Nezapomíná se však ani na tradici našeho malovčelařství, které souvisí s kulturou zemědělské krajiny a je zcela v kontextu středoevropského včelařství. Laurent Lourdais připomněl, že tyto otázky lze také řešit z fondů EU pro obnovu venkova, jen je nutné se o to začít zajímat. Ing. Václav Jirka Ilustrační foto autor

14 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka Pojišťovnictví 21. srpna 2007 Dotace pojistného pomáhá zemědělcům Na českém trhu operuje řada pojišťoven, zemědělce jistí ale především Česká pojišťovna, která je jejich partnerem, jak se říká, v nouzi a nepohodě. Její podíl v pojištění zvířat představuje téměř 88 %, u plodin potom 85 %. Řediteli odboru zemědělského pojištění České pojišťovny Ing. Jiřímu Havelkovi jsme položili několik otázek. Vyplatí se zemědělcům pojištění? Co byste vzkázal pěstitelům a chovatelům, kteří je dosud sjednáno nemají? Vklad do jistoty se vyplatí, smyslem pojištění je náhrada utrpěných škod. V zemědělství dochází ke škodám, s nimiž se pěstitel nebo chovatel bez vnější pomoci vyrovnat nedokáže. Pojistné plnění v takovém případě zajistí možnost kontinuity podnikání. Proto je plně na místě dotace pojistného, která zemědělcům umožňuje uzavřít potřebné pojištění za přijatelnou cenu, což je standardní ve většině vyspělých zemí EU. Zásadní význam pro budoucnost bude mít Systém eliminace rizik a řízení krizí v zemědělském podnikání, na němž aktivně spolupracuje Ministerstvo zemědělství, PGRLF, VÚZE, Česká asociace pojišťoven a samozřejmě i samotní zemědělci zastoupení zejména Agrární komorou a Zemědělským svazem. Ředitel odboru zemědělského pojištění ČP Jiří Havelka Jakou část z pojistného může uhradit stát z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu? Společná zemědělská politika EU umožňuje členským státům přispívat na zemědělské pojištění až 80 % částky. Od roku 2004 jsou dotace na zemědělské pojištění poskytovány prostřednictvím samostatného dotačního titulu z PGRLF. Pro loňský rok byla výše poskytované dotace 50 % z uhrazeného pojistného u speciálních plodin, 35% dotace byla poskytnuta na pojištění ostatních plodin a 20% na pojistné hospodářských zvířat pro případ nákaz a ostatních hromadných škod. Letos půjde zhruba o stejnou výši jako vloni. Jak se vlastně pojistné vypočítává a kolik činí spoluúčast? Pojistné závisí na volbě rizika. U plodin si lze v zásadě vybrat z pojištění pro případ krupobití a požáru nebo pro případ živelných škod, což může být vichřice, povodeň nebo záplava, sesuv půdy popřípadě s rozšířením pojištění o riziko jarního mrazu. U vinné révy je aktuální i pojištění rizika zimního mrazu. Při výběru rozsahu pojištění je klient jistě ovlivněn i citlivostí plodin k určitému riziku. Z běžných polních plodin je ke krupobití velmi citlivá třeba řepka. Sazba pojistného je v neposlední řadě závislá na úrovni pojištěného výnosu a ceně plodin, jakož i zvolené spoluúčasti. Neopomenutelné pro výslednou výši pojistného jsou také slevy na pojistném. Za bezeškodní průběh může klient ČP získat až 40% slevu na pojistném a v případě pojištění všech plodin na orné půdě dalších 10 %. Podobně jako u plodin, závisí výše pojistného u hospodářských zvířat na zvolených rizicích. Základem je pojištění pro případ nákazy, na které může navazovat pojištění ostatních hromadných onemocnění, zasažení elektrickým proudem, otrav, výpadku elektrického proudu, živelní události, u drůbeže pak rizika přehřátí a pro vybrané kategorie i pojištění jednotlivých škod. Pojistné je dáno také pojistnou částkou za kus zvířete, kterou si stanovuje pojistník. Jaký je rozdíl mezi rizikem podnikání v rostlinné a živočišné výrobě? Pro rizika v rostlinné i živočišné výrobě je společné to, že jsou Ilustrační foto Zub významně vyšší než ta, která ohrožují podnikatele v jiných sektorech. Strašákem chovatelů se stala nemoc BSE a ptačí chřipka. Jak se to odrazilo v nárůstu počtu klientů i pojistného plnění? V souvislosti s BSE jsme zaznamenali zvýšený zájem některých doposud nepojištěných chovatelů skotu o uzavření pojištění. Tatáž situace se opakovala i u chovatelů drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou. Například pokud jde o škody z BSE, téměř všichni postižení byli klienty České pojišťovny a celkové vyplacené plnění v důsledku BSE se již blíží úrovni sto milionů korun. Mohou si na základě těchto skutečností pěstitelé či chovatelé vybrat a pojistit pouze určitý druh plodiny či nejrizikovější druh či kategorii hospodářských zvířat? V zásadě je možné pojistit pouze jednu vybranou plodinu či vybraný druh, případně i kategorii zvířat. Je však třeba počítat s tím, že pokud si klient sjedná pojištění pro celou skupinu plodin a na celé obhospodařované výměře nebo všechna hospodářská zvířata, je takové pojištění výrazně levnější. Připravuje Česká pojišťovna v zemědělském pojištění nějaké novinky? Pro letošní podzim a jaro 2008 je připravena rozsáhlá akce s názvem Náš venkov. Tato časově omezená akce má přispět k rozšíření povědomí zemědělských podnikatelů o významu pojištění, jako jedné ze zásadních možností eliminace rizika provázejícího jejich podnikání. Akcí Náš venkov vychází Česká pojišťovna vstříc praktickým požadavkům zemědělských klientů. Více o této akci zjistí zájemci na lince ČP nebo na stránkách Eugenie Línková INZERCE

15 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka srpna 2007 Vinařství 15 Nejsevernější vinařství na kontinentě Belgičané platí za velké milovníky vína. V minulém roce vypili 373 milionů lahví za 1,13 miliard EUR, což představuje spotřebu 30 litrů na osobu. V Bruselu se také letos v květnu konal v pořadí již čtrnáctý ročník prestižního Concours Mondial du Vin, na němž 220 znalců vína ze 43 zemí hodnotilo a oceňovalo 6000 vín z 35 zemí. Přestože se zde víno těší takové mimořádné oblibě, rozhodně nelze Belgii považovat za vinařskou velmoc. Spotřebované víno sem totiž proudí zejména ze sousední Francie a Lucemburska, stejně jako z Kalifornie, Austrálie, JAR a Jižní Ameriky. Víno z Flander Flandry jsou považovány za nejsevernější výspu pěstování vína na evropském kontinentě. Víno se pěstovalo již v osmém století za císaře Karla Velikého. Podél řeky Maas, která byla důležitou dopravní tepnou, byly vysazovány vinice poblíž Antverp, Brabantu, Hennegau, Lüttichu a Naumuru. Ještě v ranném středověku bylo flanderské víno vysoce ceněno a bylo zde centrum severoevropského obchodu s vínem. V patnáctém století však došlo k rušení vinic, což bylo způsobeno jednak změnou klimatu, jednak konkurencí vína z Burgund. K znovuvzkříšení vinařství došlo až v polovině minulého století, kdy byly vysazovány vinice zejména v Brabantsku v trojúhelníku tvořeném městy Seuven, Diest a Tien. Oblast Hageland byla uznána v roce 1997 jako Appellation d Origine Hageland. Sto hektarů vinic, na nichž se ve Flandrech vinná réva pěstuje, skutečně není mnoho. Současné vinohrady pocházejí většinou z 80. a 90. let minulého století, přičemž mají povahu spíše roztroušených malých ploch, položených na jižních svazích nad údolím a chráněných hradbou lesů. Tomu odpovídá i celkově malá rozloha jednotlivých vinic, na nichž se pěstuje na 27 odrůd, rozhodující roli však hraje Chardonnay, kterážto odrůda je pro zdejší region velice vhodná, a trochu významnější snad i Pinot Noir a Müller-Thurgau. Pěstování a zpracování révy je upraveno různými zákony, kdy se využívá obdoba francouzského apelačního systému. Největším belgickým výrobcem vína je Wijnkasteel Genoels-Elderen poblíž Tongerenu obhospodařující 17 hektarů vinic s roční produkcí přibližně lahví. Vyrábějí se zde čtyři druhy vín Chardonnay Wit, Chardonnay Blauw, Chardonnay Goud a Pinot Noir Rood a mezi odběratele patří i belgický královský pár. Část produkce je exportována do Holandska, Anglie, Japonska, Švýcarska, Lucemburska, Německa a Francie. O kvalitě těchto vín svědčí nejlépe skutečnost, že jsou nabízena ve více než padesáti restauracích nesoucích slavné Michelinovy hvězdičky, dokonce i v některých tříhvězdičkových, jako je tomu v případě proslulé legendární pařížské restaurace Tour d Argent s výhledem na Notre Dame, kde číslují upečené kachny, pyšní se koňaky z osmnáctého a červenými víny z devatenáctého století. Šumivé víno z Oud Heverrlee Dalším významným pěstitelem vinných hroznů a producentem šumivého vína je společnost Chardonnay Meerdel v Oud Heverrlee poblíž Leuvenu. Ve zcela nově vybudovaném závodě mne přijal přímo majitel a šéf v jedné osobě Dhr. Paul Vleminckx, aby mne mapa sch se skromností, zároveň však se stěží potlačovanou pýchou nad úspěchy, kterých za pár let dosáhli, podrobně seznámil s historií podniku i současným provozem. Přestože první zmínky o vinohradnictví v okolí Leuvenu spadají do roku 1121, kdy bývalý kníže Godfries nechal na jižních svazích hradu vysadit vinohrad, Chardonnay Meerdael vznikl teprve nedávno, před sedmnácti lety. Tehdy se Paul a An Vleminckx-Lefever rozhodli, že budou pěstovat vinnou révu a vyrábět z ní šumivé víno typu blanc de blancs. Na místě bývalého lesa založili vinice, na nichž do roku 2000 postupně vysázeli sazenic vinné révy, všechny odrůda Chardonnay. Vinice jsou na jižních svazích s písčitou půdou. Klima je pod vlivem severoatlantického proudění s častými srážkami, zimy jsou mírné a vlhké, letní teploty snižují větry vanoucí od moře. Podloží pod vinicemi propůjčuje hroznům zvláštní jemný charakter, projevující se v nezaměnitelné chuti vína, jehož vůně je svěží a jemná, s delikátním aroma jarních květů a zralého ovoce. Světle žlutá barva a hojná tvorba bublinek mu pak dávají sváteční vzhled a zapříčiňují jeho oblibu nejen ve Flandrech. Paul Vleminckx jde ve všem s dobou. Na svém statku vybudoval podnik zařízený nejnovější technologií na zpracování vína podle nejlepších francouzských tradic. Ihned po sběru jsou hrozny slisovány na počítačově řízeném membránovém lisu a šťáva se soustřeďuje do dvaatřiceti tanků z nerez oceli, z nichž každý má objem 1700 litrů. V tancích zraje víno od října do března, poté je stáčeno do lahví, v nichž zraje osmnáct měsíců a další nejméně tři měsíce v lahvích na paletě a až poté opouští závod pod názvem Chardonnay Meerdael Brut. Letos se prodává ročník 2004 a jeho cena pro velkoodběratele činí 12,50 EUR, ti si pak k této ceně zpravidla přidávají nejméně 1,3x více. Bohumil Brejžek Foto autor Tudy se vchází do království šumivého vína Paul Vleminckx vínu rozumí

16 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka Vinařství 21. srpna 2007 VinoForum 2007 přineslo ocenění i Znovínu PARDUBICE Nad letošním 16. ročníkem mezinárodní soutěže vín VinoForum 2007 převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus. Soutěž, která se konala 7. července v prostorách Pardubického zámku, založili před 16 lety slovenský profesor Fedor Malík spolu s tehdejším slovinským ministrem zemědělství Jožem Protnerem. Od té doby soutěž křižuje mezi Slovenskem, Českem, Slovinskem, Chorvatskem, Maďarskem a Rakouskem. VinoFórum zahájil v hotelu Zlatá štika pardubický primátor Jaroslav Deml a prezident soutěže Oldřich Bujnoch. O pravidlech soutěže poučil 40 mezinárodních degustátorů z 11 zemí profesor Fedor Malík. Hodnotilo se 659 soutěžních vzorků vín ze 24 zemí. Na každou z osmi komisí připadlo vzorků vína. Po bohatém historickém programu na Pernštýnském náměstí se dějiště soutěže přeneslo na Pardubický zámek, kde na závěrečném slavnostním rautu byla slavnostně představena nejúspěšnější vína jednotlivých kategorií. Program zpestřila intronizace deseti nových rytířů šampaňského Řádu zlaté šavle. Odpoledne se pak degustátoři vydali společně na výlet do zámku a hospicu Kuks a jeho Galerie českých vín. Pracovní část mezinárodní soutěže vín Vinoforum 2007 Pardubice skončila tzv. Master tastingem, tedy vyhodnocením šampionů hlavních kategorií soutěže. Do finále postoupila vína s nejlepším hodnocením z odborných komisí. Vinoforum je soutěž registrovaná Ministerstvem zemědělství ČR. Na organizaci soutěže se podílí i Vinařský fond ČR a Město Pardubice. (bo) Finálového Master tastingu letošního Vinofora se zúčastnil i generální ředitel společnosti Znovín Pavel Vajčner Foto Luboš Bárta Vítězná vína Šampion kategoria bílá suchá ex-aequo - Sauvignon blanc 2006, Nový Zéland, Tesco Stores - Rulandské šedé 2006, Slovensko, Mrva & Stanko Šampion kategorie bílá ostatní - Rulandské šedé ledové 2005, ČR, Znovín Znojmo, a. s. Nejúspěšnější víno kategorie růžových vín - Cabernet Sauvignon slámové 2006, Slovensko, Vitis Pezinok, s. r. o Šampion kategorie červených vín - Alinernet 2006 VH, Slovensko, Mrva & Stanko Nejúspěšnější víno kategorie šumivých vín - Gourmat Brut 2000, Slovinsko, Istenič, d. o. o. Šampion kategorie likérových vín a vín zpod kožky - Commandaria Alasia 1986, Kypr, Loel, Ltd. Madona na Vranově Od konce června bdí nad bezpečností potápěčů na Vranovské přehradě 160 cm vysoká soška Madony. Zároveň je i patronem Lechovického sektu, jehož 906 lahví zraje od loňského září v hloubce čtyřiceti metrů při teplotě pěti stupňů Celsia a tlaku zhruba pěti atmosfér ve speciálním železném koši na dně přehrady. Snápadem na potopení sektu do hlubin přehrady přišel sám jednatel společnosti Ivan Kalaš, který je ve svém soukromí vášnivým potápěčem. Sekt byl poprvé potopen ke slavnostnímu výročí devíti set let založení Vranova nad Dyjí tehdy bylo potopeno přesně 900 lahví, každým rokem pak počet lahví narůstá přesně o jednu. Sekt ukládaný na dno Vranovské přehrady je již tradičně vyráběn z odrůd Veltlínské zelené, Muškát moravský a Ryzlink rýnský. Tato trojice vín patří mezi jemná a aromatická vína Znojemské vinařské podoblasti a jejich složení je již ověřenou kombinací pro vznik Lechovického sektu, při jehož výrobě se využívá metoda tradičního kvašení v lahvi. Podle odborníků dává právě konstelace odrůd a uložení při stabilní teplotě a tlaku tomuto sektu nezaměnitelnou chuť. Po roce, vždy druhou srpnovou sobotu, se uskutečňuje slavnostní vyzdvižení sektu. Stejně jako v předchozích letech, i letos půjdou všechny vyzdvižené lahve do dražby, jejíž celý výtěžek získá Centrum Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. V loňském roce vynesla tato dražba společně s dary partnerů galavečera Centru Paraple Kč. Vyvolávací cena je 999 korun za láhev a nejvyšší letošní nabídka zatím dosáhla 1500 korun. Nahoře: Lechovické víno dostalo letos nové etikety Vlevo: MUDr. Růžička (uprostřed), než se převlékl do potápěčského Víno oceňované ve světě Společnost Vinné sklepy Lechovice, největší pěstitel vinné révy na Znojemsku, který obhospodařuje na 230 hektarů vinic, vznikla sice až v roce 1993, má však nač navazovat, neboť výroba vína má v Lechovicích bohatou tradici. Již v roce 1723 bylo v zámeckém parku započato s hloubením sklepa, který byl dokončen o 114 let později, v roce Jeho technické řešení zajišťuje stabilní teplotu 12 stupňů Celsia a prostředí ideální pro výrobu a zrání vína v sudech. Při výrobě vína je využívána jak klasická technologie výroby v dřevěných sudech, tak i moderní zpracování ve velkoobjemových nerezových nádržích za pomoci nových technologií, odstřeďování moštů, čistých kultur kvasinek a řízeného průběhu kvašení. Velkokapacitní sklady pak umožňují dozrávání vína v lahvích ještě před expedicí. A že jde skutečně o výborné víno, dokládá fakt, že na proslulé výstavě vín International Wine and Spirit Competition 2006 v Londýně získaly Vinné sklepy Lechovice tři bronzové medaile pro všechny tři dodané vzorky. Bronzovými se tedy staly Ryzlink vlašský, Pozdní sběr 2006, již třetí rok po sobě Sauvignon, tentokrát s přívlastkem Kabinetní ročník, a konečně i lechovická vlajková loď, Pálava, Výběr z hroznů Podle pravidel uvedené výstavy jsou ze světové palety vín vybírány tři nejlepší ve své kategorii. Být třikrát třetí nejlepší na světě, to opravdu není špatné vysvědčení. Bohumil Brejžek Foto autor Horský vzduch a Cabernet Sauvignon s rodinnou tradicí Byl prvním, kdo do této oblasti přinesl odrůdu Cabernet Sauvignon and Merlot. Vinařství, které patří mezi sto nejlepších v Itálii, spravuje čtvrtý pokračovatel rodinné tradice doktor Paolo Endrici se svou ženou Christine, kteří mají k místní půdě a tradici velice Na severu Itálie, uprostřed Trentinské oblasti Alto Adige, na okraji malebného městečka San Michele, se nachází známý vinařský podnik Endrizzi založený Francescem Endrizzim v roce 1885, tedy v době, kdy Trentino bylo součástí rakousko-uherského impéria. silný vztah a lásku. Vinice Endrizzi se rozkládají v různých polohách a půdních podmínkách a představují ty nejkrásnější vinice Trentina. Odrůdy jsou voleny tak, aby s ohledem na půdní a polohové podmínky dosahovaly co nejvyšší jakosti. Pěstování se řídí přísnými ekologickými pravidly a poznatky proto jsou například ve vinicích vytvářena umělá hnízda pro drobné ptactvo, jež je přirozeným nepřítelem mnoha škůdců. Jako indikátory révového padlí najdeme u každého řádku růže, které včas odhalí nebezpečí této choroby a navíc působí esteticky. Podle charakteru odrůdy jsou v každém řádku rovněž vysazovány aromatické rostliny jako levandule, citrusy, třešeň, šalvěj, máta či rybíz dodávající jednotlivým vínům specifické aroma. Vinařství Endrizzi se specializuje na odrůdu révy Teroldego, jež je specifická pro danou oblast a není pěstována nikde jinde na světě, pěstuje však i jedenáct dalších odrůd. Mezi jeho vlajkové lodě patří Masetto Nero a Masetto Bianco, které jsou chloubou Paola Endriciho. Bohumil Brejžek Foto autor Paolo Endrici se ženou rád každého provede

17 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka srpna 2007 Vinařství 17 Vinaře roku vybíraly světové vinařské celebrity Uspěla vína z jižní Moravy Ilustrační foto Zub Po celý druhý červencový týden hostil Dobřichovický zámek prestižní oficiální mezinárodní soutěž vín Vinař roku Na již pátý ročník této prestižní soutěže přiletěli poprvé do ČR vybrat ta nejlepší česká a moravská vína členové prestižního mezinárodního Klubu degustátorů. Na dobřichovickém zámku byli k vidění světové vinařské celebrity jako například čestný předseda Unie sommeliérů Francie Georges Pertuiset nebo světově uznávaná novinářka píšící o vínu Michele Shah. Soutěžilo mezi sebou celkem 220 vín. V nejužším finále degustovali členové Klubu degustátorů anonymně 40 vzorků. Hodnocení vzorků bylo letos poprvé dvoukolové, aby byla zajištěna vyšší objektivita. Hodnotila se kolekce minimálně pěti druhů vín každého vinařského podniku. Podle Petra Marka nejvíce uspěla vína z jižní Moravy. Čtyřmi nejlepšími vinařstvími jsou Čebav, Vinařství Milan Sůkal, Nové Vinařství a Vinselekt Michlovský. Soutěž Vinař roku 2007 byla první soutěží tohoto druhu v Česku, kdy vína hodnotili členové prestižního Klubu degustátorů, říká organizátor soutěže Ing. Petr Marek z Českého archivu vín a dodává: Nebylo vůbec jednoduché tyto světově známé osobnosti k nám do Čech dostat. Tito lidé dokáží například pouhým okem rozpoznat podle barvy, odkud víno pochází, z jakého regionu, z jaké révy, dokáží podle barvy pouhým okem a nosem poznat i vadu vína, aniž by je ještě okusili. Soutěž Vinař roku 2007 splňuje náročná evropská kritéria pro soutěže vín a je uznaná jako oficiální mezinárodní soutěž 2x foto Miroslav Slaný Mezinárodní hodnotitelská komise složená z předních odborníků vín s vlastním statutem i Ministerstvem zemědělství ČR. Hodnoticí komise jsou složeny pouze z autorizovaných degustátorů dle norem ISO a DIN a mají senzorické zkoušky ČZPI. Klub degustátorů (finálová hodnotící komise) se v kvalitě a personálním obsazení zcela vymyká zvyklostem v ČR. Jeho členové patří k těm nejlepším pro senzorické hodnocení vín v Evropě. Jde o první českou soutěž vín, kdy vína tuzemských producentů hodnotila takto nezávislá, mezinárodní a profesionální komise. Vítěz soutěže se může pyšnit originálním pohárem uznávané sklářky Kateřiny Doušové, který se foukal z pravého českého křišťálu v uměleckých sklárnách Moser v Karlových Varech. (sl) Náš přední vinař Stanislav Michlovský během degustace Vinaři odmítají evropský návrh reformy vína Špačkové jsou největšími škůdci vinic Evropská komise přijala 4. července návrhy na rozsáhlou reformu společné organizace trhu s vínem. Uvedla, že podstatou reformy je zlepšit využívání rozpočtu 1,3 miliard EUR. Čeští a moravští vinaři se k reformě tohoto rázu staví odmítavě, i české ministerstvo zemědělství je proti. ásadním způsobem nesouhlasíme se zákazem Z doslazování a ještě navíc ve chvíli, kdy se povolí acidifikace, povrdil nesouhlas se závěry reformy první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Když budou mít podle jeho mínění čeští a moravští vinaři 3 4 roky po sobě smůlu na počasí, procento a objem vína, které bude doslazováno se bude zvyšovat. V našich geografických podmínkách je to v takovém případě potřeba. Vína z moravské produkce nejsou sice bytostně závislá na doslazování a bez toho by jistě přežila, ale v chladných letech by větší procento z nich už nebylo tak vyrovnané chuti. Musíme Jan Hajda (druhý zprava), senátor a předseda ZD Sedlec, v expozičním stánku na veletrhu Víno a destiláty 2007 Foto Eugenie Línková bojovat za to, aby se mohlo doslazovat a naopak se zamezilo acidifikaci, striktně dodává Hlaváč. Senátora Jana Hajdy, který je zároveň předsedou vinařského družstva Sedlec na Břeclavsku, jsme se optali na výhrady k reformě. Podle jeho slov reforma jednoznačně zvýhodňuje jižní vinařské státy na úkor severně položených vinařských oblastí v Rakousku, Německu, ČR, SR a Maďarsku. Reforma nerespektuje zvláštnosti jednotlivých zemí a hlavně nebere v potaz stanoviska severních vinařských oblastí při konzultacích, které trvaly více než rok, uvedl Hajda. Návrh také zakazuje přidávání cukru k obohacení vína a ruší podporu na používání moštu k obohacování, která byla zavedena k vyrovnání vyšších nákladů s tím spojených. Vinaři to odsuzují. To je proti 200leté historii v severních oblastech, které doslazují cukrem. Je to v protikladu s tím, co komise naopak chce umožnit, a to je používání uměle vyrobené kyseliny vinné. Navíc už vůbec nechápeme souhlas EU s dovozem galovaných vín z USA, to je vín, do kterých je přidáváno 30 % vody, zlobí se Hajda. Nemůžeme také souhlasit s návrhem na značení vín, které umožní značení méně kvalitních vín (stolních apod.) odrůdou. Toto jednoznačně povede k prodejům těchto přebytků v obchodních řetězcích na území ČR. Je to absolutní změna proti dosavadnímu uplatňování vinařského zákona v ČR, který umožňoval jasnou orientaci spotřebitele při výběru vín dle kvality. Tímto by byla znehodnocena práce českých a moravských vinařů při výchově českého konzumenta vín se zaměřením na kvalitu, konstatuje Hajda. Těmito a dalšími návrhy v reformě by mohlo dojít až k absurdní situaci. Mohlo by se totiž stát, že výborná moravská vína budou vyráběna na Sicílii. Chuťově se totiž tamní produkty doladí granulovaným materiálem a bude mít moravskou chuť, říká náměstek Hlaváč. Naštěstí stejného názoru jsou i němečtí a rakouští vinaři, takže většina kritizuje shodně jednotlivé body reformy, která ještě zdaleka není uzavřena. Eugenie Línková Letošní veletrh vín a destilátů, který se každoročně koná zjara v Praze na Výstavišti v Holešovicích, pojal Vinařský fond netradičně. Propagoval česká a moravská vína velmi vtipným způsobem. Průčelí Výstaviště zdobil plakát Fondu a kolem poletovali špačci. Takoví nezbedové, co vinaře obírají o úrodu, a oni v duchu její záchrany musí dělat rámus. Plaší je sem tam i výstřely ze špuntovky, což všichni aktéři, špačci i myslivci, na výstavišti mnohokrát s velkým rozruchem rádi předvedli. Eugenie Línková

18 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka Potravinářství 21. srpna 2007 Exkurze v Budějovickém Budvaru Pivovar Budějovický Budvar, n. p., je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v ČR a právem je označován za rodinné stříbro českého potravinářského průmyslu. V roce 2006 vyprodukoval hektolitrů piva (o 5 % více než v roce 2005) a jeho zisk dosáhl 267 mil. Kč (o 15 % více než v roce 2005). Podle objemu výroby je třetí největší pivovarnickou skupinou v ČR a třetím největším českým exportérem piva. V současnosti vyváží Budějovický Budvar téměř polovinu své produkce do 50 zemí světa. Nejvíce piva vyváží do Německa, Velké Británie, Slovenska, Rakouska a Ruska. Nejdůležitějším výrobkem Budějovického Budvaru je světlý prémiový ležák, ale v jeho nabídce najdete úplný sortiment piva tedy výčepní pivo, nealkoholické pivo, tmavý ležák i speciální silné pivo Bud Super Strong. Od března 2007 vyrábí Budějovický Budvar nově vyvinutou značku světlého výčepního piva Pardál a od června 2007 je výhradním dovozcem světlého ležáku dánské značky Carlsberg do České republiky. Exkurze v provozu Budějovický Budvar nabízí široké veřejnosti exkurze do svých výrobních prostor. Hosté se společně s průvodci mohou podrobně seznámit s celým procesem výroby. Součástí prohlídky je ochutnávka piva z ležáckých tanků přímo ve sklepích. Tajemství celosvětového úspěchu ležáku Budweiser Budvar tkví v použití nejkvalitnějších surovin vybraného moravského sladu, nejlepšího žateckého chmele a panensky čisté vody z artéských studní, čerpané z hloubky 300 metrů. Výroba probíhá pod dohledem zkušených sládků, kteří navazují na tradici výroby piva v Českých Budějovicích, která je přes 700 let stará. Výsledkem jejich práce je originální a lahodná chuť světoznámého prémiového ležáku Budweiser Budvar, který nelze vyrobit nikde jinde, než v Českých Budějovicích. Možnost poznat tajemství výroby světoznámého piva využilo v roce 2006 asi lidí z domova i ze zahraničí. Multimediální expozice Supermoderní multimediální expozice Příběh budějovického piva přibližuje návštěvníkům historii města i pivovaru na plazmových obrazovkách, v hologramech a trojrozměrných projekcích. V kleci těžebního výtahu hosté virtuálně sestupují do hloubky 300 metrů pod zemský povrch, kde leží zdroje unikátní, vysoce kvalitní vody používané při výrobě piva v Budějovickém Budvaru. Návštěvníci uvidí filmy o založení města, vaření piva ve středověku, prožijí celou historii pivovaru a také všechny jeho úspěchy. Pivnice Budvar Zážitky získané při putování pivovarem si zaslouží stylové zakončení v přilehlé pivnici Budvar. Restaurace nabízí vybrané pochoutky mezinárodní kuchyně a samozřejmě také tradiční české speciality. K dobrému jídlu neodmyslitelně patří orosená sklenice lahodného piva. Hosté mohou ochutnat jak klasický ležák, tak i místní specialitu, kroužkový ležák s přídavkem živých kvasinek. Na své si přijdou i milovníci tmavého, speciálního nebo nealkoholického piva. Hotel Malý pivovar Náročný den na cestě za tajemstvím piva můžete ukončit v příjemném prostředí Hotelu Malý pivovar, přímo v historickém centru jihočeské metropole. Ocitnete se v místech, kde měšťané po generace vařili pivo. Originální chuť všech druhů piva z Budějovického Budvaru si nejlépe vychutnáte při večerním posezení ve značkové pivnici Budvarka. (sam) Exkurze do Budějovického Budvaru je nutné objednat předem na tel.: nebo em na adrese Exkurze se konají každý den v době od 9:00 do 16:00 hodin. Podrobné informace najdete na INZERCE Tak chutná kvalita Obecně o ALIMĚ na V roce 2007 je sortiment výrobků společnosti ALIMA značková potravina, a. s., tvořen hořčicemi, majonézami, omáčkami, kečupy, lahůdkovými saláty a pomazánkami, nakládaným sýrem a utopenci. V hořčicích se ALIMA profiluje zejména jako výrobce a prodejce kvalitních hořčic pod značkou BONECO, resp. speciálních hořčic. Vedle tradičního sortimentu se prosazuje zejména řadou hořčic v plastových tubách cca 450 ml. Jde o plnotučnou, kremžskou, grilovací a bavorskou hořčici. Připravují se ještě další chuťové varianty na podzim letošního roku. Originální řada hořčic v plastových tubách 200 ml, která nemá dosud na trhu alternativu, byla rozšířena o plnotučnou a kremžskou hořčici. V majonézách vedle tradiční a jediné skutečné Majolky a Tatarské omáčky se letos na trhu představily nové dresinky francouzský, americký a italský v plastových tubách 250 ml nebo v jednoporcovém balení 26 g. Zejména pro grilovací sezonu, ale i mimo ni, jsou určeny omáčky nejen na... a to nejen na: rybu, hovězí, hranolky, vepřové a kuře, opět v plastových tubách 250 ml. Majonézové saláty a pomazánky byly letos odlehčeny novou řadou pomazánek s odtučněným tvarohem místo majonézy. V klasických vaničkách po 140 g tak ALIMA nabízí hermelínovou pomazánku, sýrovou pikantní s česnekem, tvarohovou s pažitkou nebo s česnekem a budapešťskou. ALIMA dokončuje vývoj tzv. podzimní řady inovovaných výrobků s odlehčenými saláty, které budou zaváděny do prodeje před koncem roku.

19 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka srpna 2007 Podnikání 19 Unifikovaná žádost klíč k dotacím Podání žádosti o evropské dotace má být jednodušší než v minulosti. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek uprostřed srpna novinářům představil tzv. unifikovanou žádost, pomocí níž budou moci zájemci o peníze z fondů Evropské unie, podnikatelé i veřejná správa přihlásit svůj projekt. Systém má být spuštěn nejpozději 15. září. Formulář, který bude dostupný přes internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, má být pro všechny operační programy stejný. Informace, které jsou specifické pro konkrétní program, pak budou zřetelně označeny. Pokud podnikatel nebo veřejná instituce odešle jednu žádost do kteréhokoli programu, aplikace jej automaticky zařadí do registru. Při další žádosti do jakéhokoli programu již nebude třeba formulář znovu vyplňovat. Žadatel se také do dvou dnů dozví, zda je třeba, aby některé údaje upřesnil, či doplnil. Administrátor ho rovněž upozorní, pokud poslal svůj projekt do špatného programu. Operačních programů je celkem 24 a jsou rozděleny podle jednotlivých sektorů či oblastí. Evropská komise právě za vysoký počet operačních programů Česko kritizovala. Unifikovaná žádost má podle Čunka orientaci v programech usnadnit. V minulém období bylo pět programů, každý ovšem s odlišnou žádostí, upozornil Čunek. České operační programy dosud nebyly schváleny v Bruselu, případní žadatelé ale nemají podle Čunka čekat, až komise znění posvětí, ale mají se připravovat již nyní. Příprava žadatelů nemůže začít tím, že pošlou žádost, uvedl Čunek. Základní plán na čerpání peněz z EU pro roky 2007 až 2013, český Národní strategický referenční rámec (NSRR), schválila Evropská komise až koncem července. Tok peněz do České republiky však může začít tehdy, až komise odsouhlasí i jednotlivé operační programy. První z nich mají být podle posledních informací pravděpodobně schváleny na přelomu září a října, poslední možná až v příštím roce. Češi mohou v příštích letech čerpat ze strukturálních fondů EU celkem 26,7 miliardy EUR, tedy asi 750 miliard Kč. Téměř 80 % je vyčleněno na tematické operační programy, například na infrastrukturu, životní prostředí, podnikání a inovace, či na výzkum a vývoj. Zbývajících 20 % bude věnováno na regionální projekty a na přeshraniční a mezinárodní spolupráci. Eugenie Línková Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek názorně předvedl, jak lze prostřednictvím internetu posílat žádosti k přihlášení se do některého z programů. Foto Eugenie Línková Výrobky se značkou Klasa z Mlékárny Olešnice V každém čísle Zpravodaje Agrobase se mimo jiné věnujeme značce kvality udílené českým potravinám. Není snadné získat Klasu a kdo je jejím držitelem, má se co ohánět, aby o toto ocenění nepřišel. Není to známka, jak se říká, na doživotí, ale přísné kontroly ověřují, zda i po roce ji smí výrobek dál nosit na svém obalu. Tentokrát se podíváme na značku Klasu do Mlékárny Olešnice, která obdržela ocenění Klasa na výrobky ve třech kategoriích, a to čerstvé mléko, tvarohy a kořeněné bílé sýry. Čerstvé mléko je ošetřeno krátkým, ale intenzivním a vysoce efektivním pasteračním záhřevem a rychle zchlazeno. Tento způsob zpracování zaručuje dokonalou čistotu a zachování všech cenných živin v přirozeném a neporušeném stavu, proto je čerstvé mléko lehce stravitelné a chuťově výborné. V mléce samozřejmě zůstávají i přirozeně přítomné vitamíny vitamín A, skupina vitamínů B a také minerální látky, především vápník. Čerstvé olešnické mléko je prodáváno ve dvou typech obalů. Jednak je to krabice Elopak se šroubovacím uzávěrem, který usnadňuje otvírání, nalévání a při zpětném uzavření zamezuje pohlcování nežádoucích pachů a zabraňuje vylití obsahu. Dále se jedná o obal Ecolean ve tvaru džbánku, je moderní náhradou plastových sáčků. Jedná se o praktický obal, který lze v ledničce postavit a který je díky svému tvaru stabilní, ani při minimálním obsahu nedojde k převrhnutí. Perforovaný rožek obalu umožňuje snadné otvírání a vzduchem plněné ucho zajišťuje snadnou manipulaci při nalévání. Neprůhledný obal obou výše zmíněných výrobků také mléko dokonale chrání před světlem, čímž zamezuje odbourávání vitamínu B2. Oba typy obalů jsou díky svému atypickému designu v regálech obchodů nepřehlédnutelné. A je tu další nositel značky Klasa, Olešnické tvarohy. Jsou vyráběny tradičním způsobem tepelného srážení bez použití syřidel na plně automatické výrobní lince. Vysoce hygienický způsob výroby spolu s používáním nejkvalitnější suroviny a balení do průhledné, tepelně INZERCE smrštitelné bariérové folie umožňuje prodloužení trvanlivosti výrobku na téměř dvojnásobek běžně poskytované záruky v této kategorii, a to bez použití konzervačních látek. Folie zároveň zabraňuje úniku syrovátky a umožňuje tak dodávky tvarohu v papírových přepravkách. Díky výrobní technologii má výrobek specifickou hrudkovitou konzistenci a vyšší obsah sušiny, což určuje i jeho způsob použití. Podle našich poznatků je tvaroh používán především jako alternativa tvarohu na strouhání, jeho výhodou je snadné nadrobení, velká část zákazníků jej užívá k přímé konzumaci a nezanedbatelná část ke klasické tepelné úpravě do pečiva. Na trh je tvaroh dodáván ve třech variantách tvaroh měkký s obsahem tuku do jednoho procenta, tvaroh jemný se dvěmi procenty tuku a pro labužníky tvaroh Premium s obsahem tuku osm procent. V obchodech jej lze snadno najít podle jeho atypického trojúhelníkového tvaru. Do třetice šlechtí Klasa Bílé sýry balkánského typu vyráběné z pasterovaného mléka. Patří k tradičním výrobkům Mlékárny Olešnice, RMD a pro maloobchodní trh jsou dodávány jak v přírodní formě pod obchodním názvem Vezír, tak i kořeněných variantách. Sýr Gyros je ochucen směsí koření gyros a patří v kolekci sýrů k nejpikantnějším, podobně jako Fakír, jehož hlavním kořením je bílý pepř. U bílého sýru Satyr bylo použito koření tzatziky a Rabín je ochucen jemným česnekem a majoránkou. Všechny varianty bílých sýrů patří do skupiny přírodních sýrů a lze je použít jak k přímé konzumaci, tak ve studené kuchyni do zeleninových salátů, ale i ke smažení. Díky nižšímu obsahu soli, než je v této kategorii obvyklé, jsou vhodné pro všechny skupiny zákazníků. Na trh jsou dodávány vakuově balené, kalibrované ve hmotnosti 125 g a podobně jako tvarohy se vyznačují svým trojúhelníkovým tvarem. (po) Kontakt: Mlékárna Olešnice, RMD Tržní Olešnice na Moravě

20 AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:40 PM Stránka Rostlinná produkce 21. srpna 2007 Sója v Česku není exotika Pěstování sóji máme spojeno spíše se severní a jižní Amerikou, odkud se k nám také nejvíce dovážejí sójové boby a sójové šroty využívané ve směsích pro krmení hospodářských zvířat. Avšak již několik let se pěstování sóji rozvíjí i na našich polích, a to už poměrně ve velkém. Výměra sóji v ČR se od roku 1999 zvýšila ze 400 ha až k současným ha a největší pěstitelé jako Rostěnice, a.s. nebo Agro Jevišovice ji pěstují na stovkách hektarů ze své obhospodařované výměry. O propagaci pěstování sóji se také starají Polní dny Sója, které již po tři roky organizuje Česká zemědělská univerzita spolu s časopisem Agro a společností Farmet. Ty letošní se konaly v Bezuchově u Přerova, v Kosicích u Chlumce nad Cidlinou a v Řisutech u Slaného. Toto jsou rovněž lokality, které leží zhruba ve středu hlavních pěstitelských oblastí sóji u nás. Perspektiva v potravinářském a farmaceutickém průmyslu Sója se u nás pěstuje zejména za účelem jejího využití ve vlastním zemědělském podniku pro použití v krmných směsích. Režijní náklady na její vypěstování jsou nižší, než kupovat sójové boby z Ameriky a po zpracování na extrudéru ji lze ihned krmit. Samozřejmě lze prodávat sójové boby i jako merkantil a perspektiva naší sóji může být i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Naše sója není zatížena negativy dlouhé přepravy a zatím lze považovat za výhodu i to, že není geneticky modifikována. Avšak zemědělské podniky, které se naučily sóju pěstovat, u ní zůstávají a výměry rozšiřují i z toho důvodu, že je to výborná předplodina. Sója není jen olejnina, ale také leguminóza, takže umí vázat dusík a například pšenice pěstovaná ve sledu po ní může mít podle zkušeností pěstitelů až o 1 t/ha vyšší výnos než jinde. I kdyby samotná sója vyšla ekonomicky na nule, jen pro tento efekt se její pěstování vyplatí. Výnosy u nás dosahují v průměru 1,67 t/ha a výkupní cena se pohybuje kolem Kč/t. Vzhledem k dovozovým cenám by se však měla pohybovat spíše v horní oblasti uvedeného limitu. Hlavními problémy pěstitelů sóji jsou: výběr odrůdy ochrana proti plevelům sklizeň a zpracování pro krmné účely Správný výběr odrůdy může ovlivnit všechny následující operace. Do jeho výběru mluví hlavně lokalita a půdní podmínky pozemku. Každá odrůda má totiž jiné nároky na vláhu a teplo a zejména na dostatek vláhy je sója citlivá všeobecně. Lidé mají zafixováno, že je náročná i na teplo. To však u odrůd používaných ve střední Evropě není až tak významný faktor. Při výběru sóji si pěstitel musí všímat samozřejmě potenciálního výnosu, ale také výšky nasazení spodních lusků nad povrchem půdy. Sója totiž nasazuje lusky už jen několik málo cm nad povrchem a při kombajnové sklizni tak může část semen nakonec zůstat na poli. A dalším faktorem je také výška rostlin, kvůli nebezpečí poléhání. Dále je pro vývoj porostu sóji nezbytná dobrá ochrana proti plevelům. Ta je poněkud problematická z důvodu nedostatku registrovaných herbicidů do sóji, které se dají spočítat na prstech jedné ruky. Výrobcům se zkrátka při takové výměře jaká je, nevyplatí u nás platit registrační proces těchto přípravků. Herbicidní ochrana proto začíná výběrem pozemku s menším potenciálem zaplevelení a jeho přípravou, která by měla docílit rovné plochy bez hrud, a to nejen kvůli růstu sóji, ale i pro snazší pozdější sklizeň. Chemická ochrana proti plevelům se pak řeší téměř výhradně preemergentními herbicidy. Protože skoro všechny trochu retardují i rostliny sóji, může jejich výběr ovlivnit mimo jiné právě i již zmiňovanou výšku nasazení spodních lusků. A je to i jedním ze sledovaných kritérií v pokusech polních dní. Co se týká chorob a škůdců, tak na ty díky relativně nízké výměře zatím u nás sója není příliš citlivá. Z chorob jí hrozí hlízenka, ze škůdců se sporadicky vyskytlo poškození babočkou bodlákovou a sviluškou chmelovou. Sviluška však paradoxně při výskytu v závěru vegetace často ještě pomůže porost zdarma zdesikovat. Desikace porostů musí být zavčas Sklizeň sóji se provádí zhruba v září. Zde však může hodně zaúřadovat vývoj počasí a někdy při opoždění vegetace nastává sklizeň až v říjnu nebo dokonce začátkem listopadu. Zde už se však musí dříve přikročit k desikaci porostů. Na sklizni je nejdůležitější co nejnižší strniště kvůli získání spodních lusků. Lze využít speciální flexibilní lišty na sklizeň luskovin, avšak většina pěstitelů sklízí běžnými kombajny. Proto je důležité mít pro sóju rovný pozemek s dobře provedenou přípravou půdy. Polní den ve východních Čechách se týkal sóji, její pěstování a zpracovaní produkce Sója se zpracovává extruzí Opravdový boom v posledních několika letech u nás zažil vývoj zařízení na zpracování sóji. Tato zařízení se vyvíjejí nejen co do kvality zpracování, ale i co do plošného rozmístění po území republiky. Téměř nikdo, kdo chce pěstovat sóju pro své vlastní využití, by už neměl mít problém najít si svého zpracovatele. Dokonce vývoj a výroba extrudačních linek a pokročilejších linek na odlisování oleje probíhá i v České republice a dá se říci, že tato zařízení jsou na špičkové světové úrovni a vyvážejí se i do zahraničí. Sója se zpracovává extruzí. Sójové boby jsou nejdříve šrotovány, potom ve šnekovém lisu stlačovány a nakonec hmota prudce expanduje do prostoru z trysky na konci lisu. Při procesu se hmota zahřeje na 137 C při tlaku asi 4 MPa a po expandaci ztrácí asi 40 % vody, musí se pak samozřejmě chladit. Účelem extruze je snížení obsahu ureázy a TIA, jejichž přítomnost v krmivu by škodila přežvýkavcům. Avšak dalším účelem, jehož významného vlivu se u nás zatím moc nevyužívá, zatímco třeba v USA je to jeden ze základů efektivity chovu skotu, je přeměna bílkovin z frakcí B1 na B2 a z B2 na B3 (tzv. proteinový by-pass bachoru). Rozvíjí se i technologie odlisování části oleje, sója jej obsahuje asi %. Potom totiž lze do krmné dávky skotu dostat větší objem sóji a tím i více bílkovin. Jak řekl Ing. Mervart ze společnosti Farmet, toto je oblast, které u nás zatím nikdo nepřikládá velkou důležitost. Na základě výzkumu v Americe však může znamenat další velké zvýšení efektivity chovu skotu. Je dobře, že se u nás sója pěstuje a zemědělci hledají další cesty ke zlepšení pěstitelských možností a využití této plodiny. Obilí a řepka zůstanou bezpochyby nadále hlavními plodinami, které zemědělské podniky uživí. Kdo však chce něco více než jen přežívat, musí experimentovat a hledat nové možnosti. A české zemědělství na to má. Ing. Václav Jirka Foto autor Průměrný výnos sóji v pokusech 2005 Odrůda Prům. výnos (t/ha) Merlin 2,92 Rita 2,61 OAC Erin 2,54 Korada 2,42 Výška nasazení nejspodnějšího lusku nad povrchem půdy v pokusech 2006 Odrůda Výška nasazení (cm) OAC Erin 8,5 Merlin 7,0 London 6,3 Color 5,3 Rita 4,4 Korada 3,1 Zdroj: ČZU v Praze, Ing. P. Štranc, průměr ze 3 lokalit 2x foto Václav Jirka

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Členské shromáždění ČESTR POHLED AK ČR NA ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 30. listopad 2011, Skalský dvůr Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR STAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (tis. ks, ČSÚ) kategorie/rok

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT 10.11.2017 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT MARIAN JUREČKA OBSAH VÝZNAM EXPORTU PRO EKONOMIKU ČR SROVNÁNÍ AGROPOTRAVINÁŘSKÉHO A CELKOVÉHO VÝVOZU ČR TERITORIÁLNÍ SMĚROVÁNÍ VÝVOZU ZÁVISLOST

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Český národní zájem. Praha,

Český národní zájem. Praha, Český národní zájem Praha, 14. 2. 2017 Národní zájem ČR silný minimálně závislý stát Buďme minimálně soběstační v tom co můžeme sami produkovat To co nemusíme kupovat produkujme sami To co musíme kupovat,

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í 24. listopad 2010 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR CÍLE SETKÁNÍ V LUCERNĚ 23. 11. 2010 - účast široké zemědělské a potravinářské veřejnosti

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU. Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou

S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU. Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou S O U Č A S N O S T A B U D O U C N O S T CH O V U S K O T U V P O D M Í N K Á CH EU Stabilizace živočišné výroby je naší prioritou 9. březen 2011, Větrný Jeníkov Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR DEFINICE

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle

S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období 49. USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Agrární spolupráce s Ruskem

Agrární spolupráce s Ruskem Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci Agrární spolupráce s Ruskem Nikola Hrušková Zemědělská diplomatka (Rusko) Praha, Olomouc listopad 2017 1 Obsah Aktuální překážky obchodu Příležitosti - Potraviny

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU 14. listopad 2011 Ing. Jan ZÁHORKA, poradce prezidenta AK ČR AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ČR Zemědělství mělo historicky vždy širší záběr a poskytovalo

Více

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací 24. srpna 2017 Obsah Ruská ekonomika Ruský agrární sektor a vládní politika Aktuální stav ruského zemědělství Zahraniční obchod Agrární obchod Nejdůležitější

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Cíl skupiny ČSOB v zemědělství dlouhodobé partnerství podpora zemědělců i v období kolísání tržních cen zemědělských komodit odborný přístup k řešení potřeb

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

USA země exportních příležitostí

USA země exportních příležitostí USA země exportních příležitostí Praha, 24. 5. 2017 Ing. Petr Ježek ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe Agrární zahraniční obchod ČR - USA Obchodní operace 2014 2015 2016 Vývoz z ČR do USA

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management a. s. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu.

Více