OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně maturitních zkoušek Údaje o prevenci patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 86

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Dne byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne z 13. zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: ). Obchodní akademie byla stanovena nástupnickou organizací. Název školy: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace Studentská 1354, Žatec Identifikační číslo: IZO školy: Redizo: Zřizovatel, adresa: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO: Jméno ředitele: Ing. Eva Klímová dosud od Kontakt na zařízení: tel: ústředna sekce Obchodní akademie tel: ředitelka tel: ústředna sekce Střední zem. a ekolog. školy Webové stránky školy: Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol , poslední aktualizace provedena Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , poslední aktualizace provedena dne Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity. Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny a Ekologie a životní prostředí celkem Agropodnikání Školní jídelna Mimoškolní a občanská sdružení při škole: 1. Sdružení přátel školy 2. Odborový svaz pracovníků ve školství 3. Studentská samospráva 4. Školská rada 2

3 1. 2 ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITELÉ ŠKOLY od dosud Ing. Eva Klímová STATUTÁRNÍ A PEDAGOGIČTÍ ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY Ing. Dagmar Hromádková, statutární zástupkyně, pedagogická zástupkyně pro sekci zemědělskou Ing. Ida Berdisová - pedagogická zástupkyně pro sekci obchodní akademie Ing. Václav Červenka vedoucí učitel praxe pro zemědělskou sekci 1. 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělávání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Příspěvková organizace poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Předmět činnosti: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zařízení školního stravování Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , Zařazení do školského rejstříku: Aktualizace od Rozhodnutí MŠMT č.j / o zařazení do sítě škol Nejvyšší povolený počet žáků ve škole podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcově vzdělávacích programů: Obchodní akademie 420 Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny 120 Ekologie a životní prostředí 120 Agropodnikání 240 Školní jídelna 320 3

4 Doplňkové činnosti organizace: Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pronájem a půjčování věcí movitých. Mimoškolní a občanská sdružení při škole: Sdružení přátel školy Odborový svaz pracovníků ve školství Studentská samospráva Školská rada 4

5 1. 4 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ S účinnosti od byli Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/81 R/2011 dne jmenováni členy Školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci tito členové: Mgr. Iveta Mynaříková, nar , bytem Husova 2648, Žatec Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., nar , bytem Příčná 100, Kryry V listopadu 2011 proběhly na škole volby do Školské rady a z výsledků voleb vzešly následující členky Školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Ing. Jaroslava Lešáková, nar , bytem U Flory 2852, Žatec Ing. Ludmila Hronková, nar , bytem Šafaříkova 2536, Žatec Zástupce rodičů: Bc. Radka Mašková, nar , bytem U Jezu 2297, Žatec Zástupce zletilých studentů: Klára Anyalaiová, nar , bytem Palackého 866, Podbořany 5

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STUDIJNÍ OBORY : (DENNÍ, ČTYŘLETÉ) M/02 Obchodní akademie ročník M/02 Ekonomické lyceum ročník M/01 Agropodnikání ročník M/004 Ekologie a ochrana krajiny - 4. ročník M/01 Ekologie a životní prostředí ročník POČET TŘÍD A ŽÁKŮ PODLE OBORŮ: Počet žáků Obor Počet tříd k k k k Obchodní akademie 1.OA OA OA OA OB Celkem Ekonomické lyceum 1.L L L L Celkem Agropodnikání 1.A A A A Celkem Ekologie a ochrana krajiny 4.E Celkem Ekologie a životní prostředí 3.E Celkem Počet tříd/počet žáků PROVOZ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Kapacita 320 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok 2012/ ,4 tis. Počet stravovacích dní ve školním roce 2012/ Počet zapsaných dětí, žáků, studentů 137 Počet v závodním stravování 218 6

7 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Baštýř, Ondřej, Ing. Baťha Zdeněk, Mgr. Beňová Romana, Ing. Berdisová Ida, Ing. Bieliková Pavlína Blail Ota, Mgr. Cajtlerová Stanislava, Ing. Camprová Jiřina, Ing. Čejka Petr, Mgr. Červenka Václav, Ing. Čornáková Jana, Mgr. Doktorová Ivana, Mgr. Dundeková Eva, Mgr. Hampejsova Ludmila, Mgr. Hokeš Jaroslav, Ing. Hromádková Dagmar, Ing. Hronková Ludmila, Ing. Kalivodová Jana, Mgr. Kaňovská Jana, Ing. Karas Jiří, Mgr. Klímová Eva, Ing. Kolouch Jindřich, Bc. Kolouchová Drahomíra, Ing. Kopalová Helena, Ing. Kopřiva Richard, Mgr. Kudláček Josef, Bc. Lemonová Lucie, Mgr. Műnch Otto, Ing. Němcová Karolína, Mgr. Pešková Lubomíra, Mgr. Petříček Tomáš, Ing. Průchová Eva, Mgr. Rábová Andrea, Ing. Svobodová Drahomíra, Mgr. Šíšo Josef Štogerová Vladimíra, PaedDr. Šťastná Marie, Mgr. Trávníčková Antonie, Ing. Tupý Petr, Ing. MBA Uďanová Zdenka, Ing. Váňová Stanislava, Mgr. Vargová Blanka, Mgr. Voráčová Šárka, Mgr. EXTERNÍ UČITELÉ Bajborová Jindřiška Janouš Bohumil Kumstýř Květoslav, Ing. Lešáková Jaroslava, Ing. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Technicko-hospodářské pracovnice Bajborová Jindřiška Koníčková Eva Řimnáčová Hana Správci počítačových sítí Wagner Václav Provozní pracovníci Černík Adolf Černiková Ana Černíková Barbora Harajdová Olga Kačerovská Miluše Kalošová Ivana Seemann Petr Seemannová Eva Šolcová Olga Pracovnice školní jídelny Kubelková Alena Sobotová Helena Šindelářová Daniela 7

8 TŘÍDNÍ UČITELÉ Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Richard Kopřiva, Ing. Stanislava Cajtlerová 1.L Mgr. Jiří Karas 1.OA Ing. Ida Berdisová, Ing. Jiřina Camprová 2.A Ing. Jaroslav Hokeš 2.L Mgr. Ivana Doktorová 2.OA Ing. Zdeňka Uďanová 3.A Ing. Jana Kaňovská 3.E Mgr. Zdeněk Baťha 3.L Mgr. Lubomíra Pešková 3.OA Ing. Ondřej Baštýř, Ing. Petr Tupý, MBA 4.A Mgr. Ludmila Hampejsová 4.E Ing. Drahomíra Kolouchová 4.L Mgr. Blanka Vargová 4.OA Mgr. Jana Čornáková 4.OB Mgr. Stanislava Váňová 8

9 Úvazky 2012/ sekce OA 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baštýř Ondřej 22 2.L 2. ITE Hodina 2 3.OA EKO Hodina 3 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L EKO Hodina 3 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OB 1. IEP Hodina 2 Beňová Romana 21 2.L 1. ITE Hodina 2 2.OA EKO Hodina 3 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 4.L 2. UCE Hodina 4 4.OA EKO Hodina 3 4.OB EKO Hodina 3 Berdisová Ida 21 1.OA EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 3.L 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. UCE Hodina 4 4.OB 1. UCE Hodina 4 Blail Ota 8 1.L ZEM Hodina 2 2.L BIO Hodina 2 2.OA HOZ Hodina 2 3.L BIO Hodina 2 Camprová Jiřina 21 1.L CHE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.OA ZPV Hodina 3 2.L CHE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 Čejka Petr 20 1.L SPK Hodina 1 1.OA SPK Hodina 1 1.OA/1.L GJ2 Hodina 3 2.L/2.OA FJ2 Hodina 3 2.OA ČJL Hodina 3 2.OA OBN Hodina 1 9

10 3.L/3.OA FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB TEV-H Dvě hodiny 1 Čornáková Jana 22 1.OA AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.OA ČJL Hodina 3 Doktorová Ivana 21 1.OA HOZ Hodina 2 2.L ČJL Hodina 3 2.L ZEM Hodina 2 2.L/2.OA NJ2 Hodina 3 3.L/3.OA NJ1 Hodina 3 3.OA ČJL Hodina 3 3.OA 1. ĆJL Hodina 1 3.OA 2. ČJL Hodina 1 3.OA/3.L NJ2 Hodina 3 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 1.L 1 AJ1 Hodina 3 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 Karas Jiří 21 1.OA TEV Hodina 2 1.OA,1.L TEV-H Dvě hodiny 1 2.L,2.OA TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA TEV Hodina 2 3.L TEV Hodina 2 3.L,3.OA TEV-H Dvě hodiny 1 4.L TEV Hodina 2 4.OA TEV Hodina 2 4.OB TEV Hodina 2 Vých. poradce 3 Münch Otto 21 2.L EKO Hodina 2 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 10

11 3.L EKO Hodina 3 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.OA EKE Hodina 2 4.OB EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 3.OA 2. PEK Hodina 2 Průchová Eva 14 1.L MAT Hodina 3 2.L MAT Hodina 3 3.L MAT Hodina 3 4.L MAT Hodina 3 4.OA/4.OB CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 Šíšo Josef 10 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L RJ2 Hodina 3 3.L,3.OA KNJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L KNJ Dvě hodiny 1 11

12 4.L,4.OA,4.OB RJ2 Hodina 3 Štogerová Vladimíra 16 1.L DEJ Hodina 3 1.OA DEJ Hodina 2 2.L DEJ Hodina 3 2.OA DEJ Hodina 2 3.L OBN Hodina 2 3.OA 1. SVS Dvě hodiny 1 4.L PSY Hodina 2 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 3.L 1. UCE Hodina 3 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OB 1. PRE Hodina 1 Tupý Petr 22 1.L EKO Hodina 2 2.OA STA Hodina 2 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L PRA Hodina 2 4.OA PRA Hodina 2 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 4 4.OB PRA Hodina 2 Uďanová Zdenka 21 1.L FYZ Hodina 2 1.OA MAT Hodina 3 2.L FYZ Hodina 2 2.OA MAT Hodina 2 2.OA ZPV Hodina 2 3.OA MAT Hodina 2 3.OA CVM Dvě hodiny 1 4.OA MAT Hodina 2 4.OA,4.OB CVM Dvě hodiny 1 4.OB MAT Hodina 2 Váňová Stanislava 21 1.L OBN Hodina 1 12

13 1.L CJL Hodina 4 1.OA CJL Hodina 4 1.OA OBN Hodina 1 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 3.L PRA Hodina 1 3.OA PRA Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OB CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 2.L OBN Hodina 1 2.L,2.OA NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L NJ2 Hodina 3 4.L CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L NJ1 Hodina 4 Voráčová Šárka 6 1.L TEV Hodina 2 2.L TEV Hodina 2 3.OA TEV Hodina 2 13

14 Úvazky 2012/ sekce OA - 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Beňová Romana 21 4.OA Třída EKO Hodina 3 4.OB Třída EKO Hodina 3 2.OA Třída EKO Hodina 3 4.L 2. UCE Hodina 4 2.L 1. ITE Hodina 2 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 Berdisová Ida 11 4.OB 1. UCE Hodina 4 3.L 2. UCE Hodina 3 4.OB 2. UCE Hodina 4 Camprová Jiřina 21 2.L Třída CHE Hodina 2 1.L Třída CHE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 1.OA Třída ZPV Hodina 3 Čejka Petr 18 2.L,2.OA j4,j4 FJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j4,j4,j4 FJ2 Hodina 3 3.L,3.OA j5,j5 FJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j3,j3 FJ2 Hodina 3 2.OA Třída CJL Hodina 3 1.OA Třída SPK Hodina 1 1.L Třída SPK Hodina 1 2.OA Třída OBN Hodina 1 Čornáková Jana 22 4.L,4.OA,4.OB J1,J1,J1 AJ1 Hodina 4 4.OA Třída CJL Hodina 3 3.OA,3.L K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K1,K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K3,K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA J3,J3 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 Doktorová Ivana 21 2.L,2.OA j1,j1 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j3,j3 NJ2 Hodina 3 3.OA Třída CJL Hodina 3 2.L Třída CJL Hodina 3 3.L,3.OA J5,J5 NJ1 Hodina 3 3.OA 1. CJL Hodina 1 3.OA 2. CJL Hodina 1 2.OA Třída HOZ Hodina 2 1.OA Třída HOZ Hodina 2 14

15 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K4,K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L J5,J5,J5 AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L K5,K5,K5 KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 2.L,2.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j1,j1,j1 AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB J3,J3,J3 AJ1 Hodina 4 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 1.L 1. AJ1 Hodina 3 Karas Jiří 18 3.L,3.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA,1.L Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA Třída TEV Hodina 2 3.L Třída TEV Hodina 2 4.OA Třída TEV Hodina 2 4.OB Třída TEV Hodina 2 4.L Třída TEV Hodina 2 1.L Třída TEV Hodina 2 2.L,2.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 Kolouchová Drahomíra 4 2.L Třída BIO Hodina 2 3.L Třída BIO Hodina 2 Kumstýř Květoslav 9 4.OA Třída PRA Hodina 2 4.OB Třída PRA Hodina 2 4.L Třída PRA Hodina 2 1.OA Třída EKO Hodina 3 Lešáková Jaroslava 19 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OB 1. IEP Hodina 2 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L Třída EKO Hodina 3 3.OA Třída EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S1,S1 ITS Dvě hodiny 1 Münch Otto 23 2.L Třída EKO Hodina 2 3.L Třída EKO Hodina 3 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA Třída EKE Hodina 2 4.OB Třída EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 15

16 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L Třída CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 Petříček Tomáš 2 2.L 2. ITE Hodina 2 Průchová Eva 18 1.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída MAT Hodina 3 3.L Třída MAT Hodina 3 4.L Třída MAT Hodina 3 1.L Třída MAT Hodina 3 4.OA,4.OB S4,S4 CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 2.L,2.OA J2,J2 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB J2,J2,J2 AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB K2,K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L J2,J2 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L j1,j1 AJ2 Hodina 3 1.OA 2. AJ1 Hodina 3 Šíšo Josef 10 4.L,4.OA,4.OB J4,J4,J4 AJ1 Hodina 4 2.L,2.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L J3,J3 AJ1 Hodina 3 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L j4,j4 RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L j5,j5 RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA j3,j3 RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K5,K5 KNJ Dvě hodiny 1 3.L,3.OA j4,j4 RJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L j5,j5,j5 RJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB K6,K6,K6 KNJ Dvě hodiny 1 Štogerová Vladimíra 16 2.OA Třída DEJ Hodina 2 2.L Třída DEJ Hodina 3 1.OA Třída DEJ Hodina 2 1.L Třída DEJ Hodina 3 3.L Třída OBN Hodina 2 4.L Třída PSY Hodina 2 3.OA S1 SVS Dvě hodiny 1 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. UCE Hodina 3 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. UCE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 3 4.OB 1. PRE Hodina 1 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. PRE Hodina 1 16

17 Tupý Petr 22 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA Třída STA Hodina 2 1.L Třída EKO Hodina 2 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S2,S2 ITS Dvě hodiny 1 Uďanová Zdenka 21 4.OB Třída MAT Hodina 2 4.OA Třída MAT Hodina 2 3.OA Třída MAT Hodina 2 2.OA Třída MAT Hodina 2 1.OA Třída MAT Hodina 3 2.L Třída FYZ Hodina 2 1.L Třída FYZ Hodina 2 2.OA Třída ZPV Hodina 2 3.OA S2 CVM Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB S3,S3 CVM Dvě hodiny 1 Váňová Stanislava 21 3.OA Třída PRA Hodina 1 3.L Třída PRA Hodina 1 1.L Třída OBN Hodina 1 1.OA Třída CJL Hodina 4 1.L Třída CJL Hodina 4 1.OA Třída OBN Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB j3,j3,j3 NJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 4.OB Třída CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 4.L Třída CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j2,j2,j2 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 2.L Třída OBN Hodina 1 1.OA,1.L j1,j1 NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L J6,J6,J6 NJ1 Hodina 4 2.L,2.OA j2,j2 NJ2 Hodina 3 Voráčová Šárka 8 2.L Třída TEV Hodina 2 3.OA Třída TEV Hodina 2 4.L,4.OA,4.OB Třída,Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA Třída TEV Hodina 2 17

18 Úvazky 2012/ sekce Z 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 18

19 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3,5 (0,5) EKP 4 3.E EKO 2 4.E EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 20,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 PRA 4,5 Kopřiva Richard 17 1.A 3 (1) BIE 3 2.A 2 (0,5) BIE 2,5 2.A 2 (0,5) CHE 2,5 3.E HYT 2 3.E 3 (1) BIT 3 4.A OCR 1 PRA 3 19

20 Rábová Andrea 11 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 6 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 PRA 1 Kopalová Helena 5 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 19,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 3.E PSP 2 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.A 2 (1) ZOP 3 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 18 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A AVA 1 4.E 3(1) KŽP 4 3.A/Z SAD 1 4.A/Z SAD 2 PRA 5 Kolouch Jindřich 11 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 3,5 Petříček Tomáš 15 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 2 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 20

21 Úvazky 2012/ sekce Z 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 21

22 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3(1) EKP 4 3.E EKO 2 4.E 2(1) EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 21,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3,5 Rábová Andrea 14,5 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 4 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 1.A 3(1) BIE 3 PRA 3,5 Kopalová Helena 11 22

23 3.E 3(1) BIT 3 3.E HYT 2 4.A OCR 1 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 21,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.E PSP 2 3.A ZOP 3 4.A/K ZOP 2 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 17,5 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A 2(0,5) BIE 2,5 4.E KŽP 3 3.A SAD 1 4.A SAD 2 PRA 4 Kolouch Jindřich 12 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 4,5 Petříček Tomáš 14 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 1 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 23

24 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Obchodní akademie. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 120 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Obchodní akademie tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Obchodní akademie bude přijato 120 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Ekonomické lyceum. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Ekonomické lyceum tato kritéria přijímacího řízení: 1. Přijetí bez přijímací zkoušky bude uskutečněno u uchazečů o vzdělávání, kteří dosáhnou v každém ze tří posledních klasifikačních obdobích na základním stupni vzdělávání průměrného prospěchu do 1,90 (tj. nejčastěji za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy) Průměrný prospěch se hodnotí vždy zvlášť za každé sledované pololetí. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového průměrného prospěchu za sledované období. 24

25 2. Ostatní uchazeči o vzdělávání konají písemnou zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Přijímací zkouška z českého jazyka se skládá z diktátu a jazykového rozboru. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje úlohy ze sbírek příkladů pro základní školy. Při přijímací zkoušce z matematiky může uchazeč používat kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky. V každé z uvedených zkoušek může uchazeč o vzdělávání získat maximálně 60 bodů. Celkem tedy může uchazeč o vzdělávání při přijímacím řízení získat 120 bodů. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového počtu získaných bodů. 3. Pokud počet uchazečů překročí kapacitu oboru pro 1. ročník, bude dána přednost žákům, kteří podle odstavce l dosáhli lepšího průměrného prospěchu, a teprve potom žákům podle odstavce 2, kteří dosáhnou lepšího bodového ohodnocení při přijímací zkoušce. 4. Pokud bude kapacita oboru naplněna pouze uchazeči nekonajícími přijímací zkoušku a na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch ze známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití tohoto doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Agropodnikání. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 60 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v denní formě vzdělávání oboru M/01 Agropodnikání tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Agropodnikání bude přijato 60 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. 3. Pro obor Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 25

26 pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Ekologie a životní prostředí. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012v denní formě vzdělávání oboru M/01 Ekologie a životní prostředí tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Ekologie a životní prostředí bude přijato 30 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Kolo přijímacího řízení: 1. Datum: M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie Obor M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a ŽP Počet účastníků přijímacího řízení z toho nekonající přijímací zkoušky z toho konající přijímací zkoušky Počet účastníků přijatých bez přijímacích zkoušek Počet účastníků přijatých na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek CELKEM PŘIJATO UCHAZEČŮ Počet zapsaných účastníků (z prvotně přijatých): Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) bez ZK Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) se ZK Počet zapsaných účastníků (z přijatých na základě autoremedury) CELKOVÝ POČET ZAPSANÝCH UCHAZEČŮ

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole. 2 2. Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 7 4.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena školskou radou

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení 59 a ustanovení 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více