OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně maturitních zkoušek Údaje o prevenci patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 86

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Dne byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne z 13. zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: ). Obchodní akademie byla stanovena nástupnickou organizací. Název školy: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace Studentská 1354, Žatec Identifikační číslo: IZO školy: Redizo: Zřizovatel, adresa: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO: Jméno ředitele: Ing. Eva Klímová dosud od Kontakt na zařízení: tel: ústředna sekce Obchodní akademie tel: ředitelka tel: ústředna sekce Střední zem. a ekolog. školy Webové stránky školy: Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol , poslední aktualizace provedena Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , poslední aktualizace provedena dne Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity. Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny a Ekologie a životní prostředí celkem Agropodnikání Školní jídelna Mimoškolní a občanská sdružení při škole: 1. Sdružení přátel školy 2. Odborový svaz pracovníků ve školství 3. Studentská samospráva 4. Školská rada 2

3 1. 2 ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITELÉ ŠKOLY od dosud Ing. Eva Klímová STATUTÁRNÍ A PEDAGOGIČTÍ ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY Ing. Dagmar Hromádková, statutární zástupkyně, pedagogická zástupkyně pro sekci zemědělskou Ing. Ida Berdisová - pedagogická zástupkyně pro sekci obchodní akademie Ing. Václav Červenka vedoucí učitel praxe pro zemědělskou sekci 1. 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělávání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Příspěvková organizace poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Předmět činnosti: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zařízení školního stravování Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , Zařazení do školského rejstříku: Aktualizace od Rozhodnutí MŠMT č.j / o zařazení do sítě škol Nejvyšší povolený počet žáků ve škole podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcově vzdělávacích programů: Obchodní akademie 420 Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny 120 Ekologie a životní prostředí 120 Agropodnikání 240 Školní jídelna 320 3

4 Doplňkové činnosti organizace: Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pronájem a půjčování věcí movitých. Mimoškolní a občanská sdružení při škole: Sdružení přátel školy Odborový svaz pracovníků ve školství Studentská samospráva Školská rada 4

5 1. 4 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ S účinnosti od byli Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/81 R/2011 dne jmenováni členy Školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci tito členové: Mgr. Iveta Mynaříková, nar , bytem Husova 2648, Žatec Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., nar , bytem Příčná 100, Kryry V listopadu 2011 proběhly na škole volby do Školské rady a z výsledků voleb vzešly následující členky Školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Ing. Jaroslava Lešáková, nar , bytem U Flory 2852, Žatec Ing. Ludmila Hronková, nar , bytem Šafaříkova 2536, Žatec Zástupce rodičů: Bc. Radka Mašková, nar , bytem U Jezu 2297, Žatec Zástupce zletilých studentů: Klára Anyalaiová, nar , bytem Palackého 866, Podbořany 5

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STUDIJNÍ OBORY : (DENNÍ, ČTYŘLETÉ) M/02 Obchodní akademie ročník M/02 Ekonomické lyceum ročník M/01 Agropodnikání ročník M/004 Ekologie a ochrana krajiny - 4. ročník M/01 Ekologie a životní prostředí ročník POČET TŘÍD A ŽÁKŮ PODLE OBORŮ: Počet žáků Obor Počet tříd k k k k Obchodní akademie 1.OA OA OA OA OB Celkem Ekonomické lyceum 1.L L L L Celkem Agropodnikání 1.A A A A Celkem Ekologie a ochrana krajiny 4.E Celkem Ekologie a životní prostředí 3.E Celkem Počet tříd/počet žáků PROVOZ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Kapacita 320 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok 2012/ ,4 tis. Počet stravovacích dní ve školním roce 2012/ Počet zapsaných dětí, žáků, studentů 137 Počet v závodním stravování 218 6

7 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Baštýř, Ondřej, Ing. Baťha Zdeněk, Mgr. Beňová Romana, Ing. Berdisová Ida, Ing. Bieliková Pavlína Blail Ota, Mgr. Cajtlerová Stanislava, Ing. Camprová Jiřina, Ing. Čejka Petr, Mgr. Červenka Václav, Ing. Čornáková Jana, Mgr. Doktorová Ivana, Mgr. Dundeková Eva, Mgr. Hampejsova Ludmila, Mgr. Hokeš Jaroslav, Ing. Hromádková Dagmar, Ing. Hronková Ludmila, Ing. Kalivodová Jana, Mgr. Kaňovská Jana, Ing. Karas Jiří, Mgr. Klímová Eva, Ing. Kolouch Jindřich, Bc. Kolouchová Drahomíra, Ing. Kopalová Helena, Ing. Kopřiva Richard, Mgr. Kudláček Josef, Bc. Lemonová Lucie, Mgr. Műnch Otto, Ing. Němcová Karolína, Mgr. Pešková Lubomíra, Mgr. Petříček Tomáš, Ing. Průchová Eva, Mgr. Rábová Andrea, Ing. Svobodová Drahomíra, Mgr. Šíšo Josef Štogerová Vladimíra, PaedDr. Šťastná Marie, Mgr. Trávníčková Antonie, Ing. Tupý Petr, Ing. MBA Uďanová Zdenka, Ing. Váňová Stanislava, Mgr. Vargová Blanka, Mgr. Voráčová Šárka, Mgr. EXTERNÍ UČITELÉ Bajborová Jindřiška Janouš Bohumil Kumstýř Květoslav, Ing. Lešáková Jaroslava, Ing. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Technicko-hospodářské pracovnice Bajborová Jindřiška Koníčková Eva Řimnáčová Hana Správci počítačových sítí Wagner Václav Provozní pracovníci Černík Adolf Černiková Ana Černíková Barbora Harajdová Olga Kačerovská Miluše Kalošová Ivana Seemann Petr Seemannová Eva Šolcová Olga Pracovnice školní jídelny Kubelková Alena Sobotová Helena Šindelářová Daniela 7

8 TŘÍDNÍ UČITELÉ Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Richard Kopřiva, Ing. Stanislava Cajtlerová 1.L Mgr. Jiří Karas 1.OA Ing. Ida Berdisová, Ing. Jiřina Camprová 2.A Ing. Jaroslav Hokeš 2.L Mgr. Ivana Doktorová 2.OA Ing. Zdeňka Uďanová 3.A Ing. Jana Kaňovská 3.E Mgr. Zdeněk Baťha 3.L Mgr. Lubomíra Pešková 3.OA Ing. Ondřej Baštýř, Ing. Petr Tupý, MBA 4.A Mgr. Ludmila Hampejsová 4.E Ing. Drahomíra Kolouchová 4.L Mgr. Blanka Vargová 4.OA Mgr. Jana Čornáková 4.OB Mgr. Stanislava Váňová 8

9 Úvazky 2012/ sekce OA 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baštýř Ondřej 22 2.L 2. ITE Hodina 2 3.OA EKO Hodina 3 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L EKO Hodina 3 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OB 1. IEP Hodina 2 Beňová Romana 21 2.L 1. ITE Hodina 2 2.OA EKO Hodina 3 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 4.L 2. UCE Hodina 4 4.OA EKO Hodina 3 4.OB EKO Hodina 3 Berdisová Ida 21 1.OA EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 3.L 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. UCE Hodina 4 4.OB 1. UCE Hodina 4 Blail Ota 8 1.L ZEM Hodina 2 2.L BIO Hodina 2 2.OA HOZ Hodina 2 3.L BIO Hodina 2 Camprová Jiřina 21 1.L CHE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.OA ZPV Hodina 3 2.L CHE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 Čejka Petr 20 1.L SPK Hodina 1 1.OA SPK Hodina 1 1.OA/1.L GJ2 Hodina 3 2.L/2.OA FJ2 Hodina 3 2.OA ČJL Hodina 3 2.OA OBN Hodina 1 9

10 3.L/3.OA FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB TEV-H Dvě hodiny 1 Čornáková Jana 22 1.OA AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.OA ČJL Hodina 3 Doktorová Ivana 21 1.OA HOZ Hodina 2 2.L ČJL Hodina 3 2.L ZEM Hodina 2 2.L/2.OA NJ2 Hodina 3 3.L/3.OA NJ1 Hodina 3 3.OA ČJL Hodina 3 3.OA 1. ĆJL Hodina 1 3.OA 2. ČJL Hodina 1 3.OA/3.L NJ2 Hodina 3 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 1.L 1 AJ1 Hodina 3 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 Karas Jiří 21 1.OA TEV Hodina 2 1.OA,1.L TEV-H Dvě hodiny 1 2.L,2.OA TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA TEV Hodina 2 3.L TEV Hodina 2 3.L,3.OA TEV-H Dvě hodiny 1 4.L TEV Hodina 2 4.OA TEV Hodina 2 4.OB TEV Hodina 2 Vých. poradce 3 Münch Otto 21 2.L EKO Hodina 2 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 10

11 3.L EKO Hodina 3 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.OA EKE Hodina 2 4.OB EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 3.OA 2. PEK Hodina 2 Průchová Eva 14 1.L MAT Hodina 3 2.L MAT Hodina 3 3.L MAT Hodina 3 4.L MAT Hodina 3 4.OA/4.OB CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 Šíšo Josef 10 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L RJ2 Hodina 3 3.L,3.OA KNJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L KNJ Dvě hodiny 1 11

12 4.L,4.OA,4.OB RJ2 Hodina 3 Štogerová Vladimíra 16 1.L DEJ Hodina 3 1.OA DEJ Hodina 2 2.L DEJ Hodina 3 2.OA DEJ Hodina 2 3.L OBN Hodina 2 3.OA 1. SVS Dvě hodiny 1 4.L PSY Hodina 2 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 3.L 1. UCE Hodina 3 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OB 1. PRE Hodina 1 Tupý Petr 22 1.L EKO Hodina 2 2.OA STA Hodina 2 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L PRA Hodina 2 4.OA PRA Hodina 2 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 4 4.OB PRA Hodina 2 Uďanová Zdenka 21 1.L FYZ Hodina 2 1.OA MAT Hodina 3 2.L FYZ Hodina 2 2.OA MAT Hodina 2 2.OA ZPV Hodina 2 3.OA MAT Hodina 2 3.OA CVM Dvě hodiny 1 4.OA MAT Hodina 2 4.OA,4.OB CVM Dvě hodiny 1 4.OB MAT Hodina 2 Váňová Stanislava 21 1.L OBN Hodina 1 12

13 1.L CJL Hodina 4 1.OA CJL Hodina 4 1.OA OBN Hodina 1 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 3.L PRA Hodina 1 3.OA PRA Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OB CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 2.L OBN Hodina 1 2.L,2.OA NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L NJ2 Hodina 3 4.L CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L NJ1 Hodina 4 Voráčová Šárka 6 1.L TEV Hodina 2 2.L TEV Hodina 2 3.OA TEV Hodina 2 13

14 Úvazky 2012/ sekce OA - 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Beňová Romana 21 4.OA Třída EKO Hodina 3 4.OB Třída EKO Hodina 3 2.OA Třída EKO Hodina 3 4.L 2. UCE Hodina 4 2.L 1. ITE Hodina 2 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 Berdisová Ida 11 4.OB 1. UCE Hodina 4 3.L 2. UCE Hodina 3 4.OB 2. UCE Hodina 4 Camprová Jiřina 21 2.L Třída CHE Hodina 2 1.L Třída CHE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 1.OA Třída ZPV Hodina 3 Čejka Petr 18 2.L,2.OA j4,j4 FJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j4,j4,j4 FJ2 Hodina 3 3.L,3.OA j5,j5 FJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j3,j3 FJ2 Hodina 3 2.OA Třída CJL Hodina 3 1.OA Třída SPK Hodina 1 1.L Třída SPK Hodina 1 2.OA Třída OBN Hodina 1 Čornáková Jana 22 4.L,4.OA,4.OB J1,J1,J1 AJ1 Hodina 4 4.OA Třída CJL Hodina 3 3.OA,3.L K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K1,K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K3,K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA J3,J3 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 Doktorová Ivana 21 2.L,2.OA j1,j1 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j3,j3 NJ2 Hodina 3 3.OA Třída CJL Hodina 3 2.L Třída CJL Hodina 3 3.L,3.OA J5,J5 NJ1 Hodina 3 3.OA 1. CJL Hodina 1 3.OA 2. CJL Hodina 1 2.OA Třída HOZ Hodina 2 1.OA Třída HOZ Hodina 2 14

15 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K4,K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L J5,J5,J5 AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L K5,K5,K5 KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 2.L,2.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j1,j1,j1 AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB J3,J3,J3 AJ1 Hodina 4 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 1.L 1. AJ1 Hodina 3 Karas Jiří 18 3.L,3.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA,1.L Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA Třída TEV Hodina 2 3.L Třída TEV Hodina 2 4.OA Třída TEV Hodina 2 4.OB Třída TEV Hodina 2 4.L Třída TEV Hodina 2 1.L Třída TEV Hodina 2 2.L,2.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 Kolouchová Drahomíra 4 2.L Třída BIO Hodina 2 3.L Třída BIO Hodina 2 Kumstýř Květoslav 9 4.OA Třída PRA Hodina 2 4.OB Třída PRA Hodina 2 4.L Třída PRA Hodina 2 1.OA Třída EKO Hodina 3 Lešáková Jaroslava 19 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OB 1. IEP Hodina 2 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L Třída EKO Hodina 3 3.OA Třída EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S1,S1 ITS Dvě hodiny 1 Münch Otto 23 2.L Třída EKO Hodina 2 3.L Třída EKO Hodina 3 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA Třída EKE Hodina 2 4.OB Třída EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 15

16 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L Třída CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 Petříček Tomáš 2 2.L 2. ITE Hodina 2 Průchová Eva 18 1.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída MAT Hodina 3 3.L Třída MAT Hodina 3 4.L Třída MAT Hodina 3 1.L Třída MAT Hodina 3 4.OA,4.OB S4,S4 CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 2.L,2.OA J2,J2 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB J2,J2,J2 AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB K2,K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L J2,J2 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L j1,j1 AJ2 Hodina 3 1.OA 2. AJ1 Hodina 3 Šíšo Josef 10 4.L,4.OA,4.OB J4,J4,J4 AJ1 Hodina 4 2.L,2.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L J3,J3 AJ1 Hodina 3 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L j4,j4 RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L j5,j5 RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA j3,j3 RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K5,K5 KNJ Dvě hodiny 1 3.L,3.OA j4,j4 RJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L j5,j5,j5 RJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB K6,K6,K6 KNJ Dvě hodiny 1 Štogerová Vladimíra 16 2.OA Třída DEJ Hodina 2 2.L Třída DEJ Hodina 3 1.OA Třída DEJ Hodina 2 1.L Třída DEJ Hodina 3 3.L Třída OBN Hodina 2 4.L Třída PSY Hodina 2 3.OA S1 SVS Dvě hodiny 1 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. UCE Hodina 3 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. UCE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 3 4.OB 1. PRE Hodina 1 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. PRE Hodina 1 16

17 Tupý Petr 22 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA Třída STA Hodina 2 1.L Třída EKO Hodina 2 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S2,S2 ITS Dvě hodiny 1 Uďanová Zdenka 21 4.OB Třída MAT Hodina 2 4.OA Třída MAT Hodina 2 3.OA Třída MAT Hodina 2 2.OA Třída MAT Hodina 2 1.OA Třída MAT Hodina 3 2.L Třída FYZ Hodina 2 1.L Třída FYZ Hodina 2 2.OA Třída ZPV Hodina 2 3.OA S2 CVM Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB S3,S3 CVM Dvě hodiny 1 Váňová Stanislava 21 3.OA Třída PRA Hodina 1 3.L Třída PRA Hodina 1 1.L Třída OBN Hodina 1 1.OA Třída CJL Hodina 4 1.L Třída CJL Hodina 4 1.OA Třída OBN Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB j3,j3,j3 NJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 4.OB Třída CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 4.L Třída CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j2,j2,j2 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 2.L Třída OBN Hodina 1 1.OA,1.L j1,j1 NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L J6,J6,J6 NJ1 Hodina 4 2.L,2.OA j2,j2 NJ2 Hodina 3 Voráčová Šárka 8 2.L Třída TEV Hodina 2 3.OA Třída TEV Hodina 2 4.L,4.OA,4.OB Třída,Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA Třída TEV Hodina 2 17

18 Úvazky 2012/ sekce Z 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 18

19 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3,5 (0,5) EKP 4 3.E EKO 2 4.E EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 20,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 PRA 4,5 Kopřiva Richard 17 1.A 3 (1) BIE 3 2.A 2 (0,5) BIE 2,5 2.A 2 (0,5) CHE 2,5 3.E HYT 2 3.E 3 (1) BIT 3 4.A OCR 1 PRA 3 19

20 Rábová Andrea 11 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 6 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 PRA 1 Kopalová Helena 5 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 19,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 3.E PSP 2 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.A 2 (1) ZOP 3 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 18 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A AVA 1 4.E 3(1) KŽP 4 3.A/Z SAD 1 4.A/Z SAD 2 PRA 5 Kolouch Jindřich 11 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 3,5 Petříček Tomáš 15 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 2 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 20

21 Úvazky 2012/ sekce Z 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 21

22 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3(1) EKP 4 3.E EKO 2 4.E 2(1) EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 21,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3,5 Rábová Andrea 14,5 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 4 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 1.A 3(1) BIE 3 PRA 3,5 Kopalová Helena 11 22

23 3.E 3(1) BIT 3 3.E HYT 2 4.A OCR 1 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 21,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.E PSP 2 3.A ZOP 3 4.A/K ZOP 2 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 17,5 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A 2(0,5) BIE 2,5 4.E KŽP 3 3.A SAD 1 4.A SAD 2 PRA 4 Kolouch Jindřich 12 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 4,5 Petříček Tomáš 14 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 1 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 23

24 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Obchodní akademie. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 120 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Obchodní akademie tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Obchodní akademie bude přijato 120 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Ekonomické lyceum. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Ekonomické lyceum tato kritéria přijímacího řízení: 1. Přijetí bez přijímací zkoušky bude uskutečněno u uchazečů o vzdělávání, kteří dosáhnou v každém ze tří posledních klasifikačních obdobích na základním stupni vzdělávání průměrného prospěchu do 1,90 (tj. nejčastěji za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy) Průměrný prospěch se hodnotí vždy zvlášť za každé sledované pololetí. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového průměrného prospěchu za sledované období. 24

25 2. Ostatní uchazeči o vzdělávání konají písemnou zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Přijímací zkouška z českého jazyka se skládá z diktátu a jazykového rozboru. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje úlohy ze sbírek příkladů pro základní školy. Při přijímací zkoušce z matematiky může uchazeč používat kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky. V každé z uvedených zkoušek může uchazeč o vzdělávání získat maximálně 60 bodů. Celkem tedy může uchazeč o vzdělávání při přijímacím řízení získat 120 bodů. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového počtu získaných bodů. 3. Pokud počet uchazečů překročí kapacitu oboru pro 1. ročník, bude dána přednost žákům, kteří podle odstavce l dosáhli lepšího průměrného prospěchu, a teprve potom žákům podle odstavce 2, kteří dosáhnou lepšího bodového ohodnocení při přijímací zkoušce. 4. Pokud bude kapacita oboru naplněna pouze uchazeči nekonajícími přijímací zkoušku a na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch ze známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití tohoto doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Agropodnikání. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 60 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v denní formě vzdělávání oboru M/01 Agropodnikání tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Agropodnikání bude přijato 60 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. 3. Pro obor Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 25

26 pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Ekologie a životní prostředí. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012v denní formě vzdělávání oboru M/01 Ekologie a životní prostředí tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Ekologie a životní prostředí bude přijato 30 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Kolo přijímacího řízení: 1. Datum: M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie Obor M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a ŽP Počet účastníků přijímacího řízení z toho nekonající přijímací zkoušky z toho konající přijímací zkoušky Počet účastníků přijatých bez přijímacích zkoušek Počet účastníků přijatých na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek CELKEM PŘIJATO UCHAZEČŮ Počet zapsaných účastníků (z prvotně přijatých): Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) bez ZK Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) se ZK Počet zapsaných účastníků (z přijatých na základě autoremedury) CELKOVÝ POČET ZAPSANÝCH UCHAZEČŮ

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole. 2 2. Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 7 4.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena školskou radou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení 59 a ustanovení 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více