OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně maturitních zkoušek Údaje o prevenci patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 86

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Dne byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne z 13. zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: ). Obchodní akademie byla stanovena nástupnickou organizací. Název školy: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace Studentská 1354, Žatec Identifikační číslo: IZO školy: Redizo: Zřizovatel, adresa: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO: Jméno ředitele: Ing. Eva Klímová dosud od Kontakt na zařízení: tel: ústředna sekce Obchodní akademie tel: ředitelka tel: ústředna sekce Střední zem. a ekolog. školy Webové stránky školy: Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol , poslední aktualizace provedena Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , poslední aktualizace provedena dne Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity. Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny a Ekologie a životní prostředí celkem Agropodnikání Školní jídelna Mimoškolní a občanská sdružení při škole: 1. Sdružení přátel školy 2. Odborový svaz pracovníků ve školství 3. Studentská samospráva 4. Školská rada 2

3 1. 2 ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITELÉ ŠKOLY od dosud Ing. Eva Klímová STATUTÁRNÍ A PEDAGOGIČTÍ ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY Ing. Dagmar Hromádková, statutární zástupkyně, pedagogická zástupkyně pro sekci zemědělskou Ing. Ida Berdisová - pedagogická zástupkyně pro sekci obchodní akademie Ing. Václav Červenka vedoucí učitel praxe pro zemědělskou sekci 1. 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělávání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Příspěvková organizace poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Předmět činnosti: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zařízení školního stravování Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , Zařazení do školského rejstříku: Aktualizace od Rozhodnutí MŠMT č.j / o zařazení do sítě škol Nejvyšší povolený počet žáků ve škole podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcově vzdělávacích programů: Obchodní akademie 420 Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny 120 Ekologie a životní prostředí 120 Agropodnikání 240 Školní jídelna 320 3

4 Doplňkové činnosti organizace: Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pronájem a půjčování věcí movitých. Mimoškolní a občanská sdružení při škole: Sdružení přátel školy Odborový svaz pracovníků ve školství Studentská samospráva Školská rada 4

5 1. 4 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ S účinnosti od byli Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/81 R/2011 dne jmenováni členy Školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci tito členové: Mgr. Iveta Mynaříková, nar , bytem Husova 2648, Žatec Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., nar , bytem Příčná 100, Kryry V listopadu 2011 proběhly na škole volby do Školské rady a z výsledků voleb vzešly následující členky Školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Ing. Jaroslava Lešáková, nar , bytem U Flory 2852, Žatec Ing. Ludmila Hronková, nar , bytem Šafaříkova 2536, Žatec Zástupce rodičů: Bc. Radka Mašková, nar , bytem U Jezu 2297, Žatec Zástupce zletilých studentů: Klára Anyalaiová, nar , bytem Palackého 866, Podbořany 5

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STUDIJNÍ OBORY : (DENNÍ, ČTYŘLETÉ) M/02 Obchodní akademie ročník M/02 Ekonomické lyceum ročník M/01 Agropodnikání ročník M/004 Ekologie a ochrana krajiny - 4. ročník M/01 Ekologie a životní prostředí ročník POČET TŘÍD A ŽÁKŮ PODLE OBORŮ: Počet žáků Obor Počet tříd k k k k Obchodní akademie 1.OA OA OA OA OB Celkem Ekonomické lyceum 1.L L L L Celkem Agropodnikání 1.A A A A Celkem Ekologie a ochrana krajiny 4.E Celkem Ekologie a životní prostředí 3.E Celkem Počet tříd/počet žáků PROVOZ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Kapacita 320 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok 2012/ ,4 tis. Počet stravovacích dní ve školním roce 2012/ Počet zapsaných dětí, žáků, studentů 137 Počet v závodním stravování 218 6

7 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Baštýř, Ondřej, Ing. Baťha Zdeněk, Mgr. Beňová Romana, Ing. Berdisová Ida, Ing. Bieliková Pavlína Blail Ota, Mgr. Cajtlerová Stanislava, Ing. Camprová Jiřina, Ing. Čejka Petr, Mgr. Červenka Václav, Ing. Čornáková Jana, Mgr. Doktorová Ivana, Mgr. Dundeková Eva, Mgr. Hampejsova Ludmila, Mgr. Hokeš Jaroslav, Ing. Hromádková Dagmar, Ing. Hronková Ludmila, Ing. Kalivodová Jana, Mgr. Kaňovská Jana, Ing. Karas Jiří, Mgr. Klímová Eva, Ing. Kolouch Jindřich, Bc. Kolouchová Drahomíra, Ing. Kopalová Helena, Ing. Kopřiva Richard, Mgr. Kudláček Josef, Bc. Lemonová Lucie, Mgr. Műnch Otto, Ing. Němcová Karolína, Mgr. Pešková Lubomíra, Mgr. Petříček Tomáš, Ing. Průchová Eva, Mgr. Rábová Andrea, Ing. Svobodová Drahomíra, Mgr. Šíšo Josef Štogerová Vladimíra, PaedDr. Šťastná Marie, Mgr. Trávníčková Antonie, Ing. Tupý Petr, Ing. MBA Uďanová Zdenka, Ing. Váňová Stanislava, Mgr. Vargová Blanka, Mgr. Voráčová Šárka, Mgr. EXTERNÍ UČITELÉ Bajborová Jindřiška Janouš Bohumil Kumstýř Květoslav, Ing. Lešáková Jaroslava, Ing. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Technicko-hospodářské pracovnice Bajborová Jindřiška Koníčková Eva Řimnáčová Hana Správci počítačových sítí Wagner Václav Provozní pracovníci Černík Adolf Černiková Ana Černíková Barbora Harajdová Olga Kačerovská Miluše Kalošová Ivana Seemann Petr Seemannová Eva Šolcová Olga Pracovnice školní jídelny Kubelková Alena Sobotová Helena Šindelářová Daniela 7

8 TŘÍDNÍ UČITELÉ Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Richard Kopřiva, Ing. Stanislava Cajtlerová 1.L Mgr. Jiří Karas 1.OA Ing. Ida Berdisová, Ing. Jiřina Camprová 2.A Ing. Jaroslav Hokeš 2.L Mgr. Ivana Doktorová 2.OA Ing. Zdeňka Uďanová 3.A Ing. Jana Kaňovská 3.E Mgr. Zdeněk Baťha 3.L Mgr. Lubomíra Pešková 3.OA Ing. Ondřej Baštýř, Ing. Petr Tupý, MBA 4.A Mgr. Ludmila Hampejsová 4.E Ing. Drahomíra Kolouchová 4.L Mgr. Blanka Vargová 4.OA Mgr. Jana Čornáková 4.OB Mgr. Stanislava Váňová 8

9 Úvazky 2012/ sekce OA 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baštýř Ondřej 22 2.L 2. ITE Hodina 2 3.OA EKO Hodina 3 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L EKO Hodina 3 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OB 1. IEP Hodina 2 Beňová Romana 21 2.L 1. ITE Hodina 2 2.OA EKO Hodina 3 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 4.L 2. UCE Hodina 4 4.OA EKO Hodina 3 4.OB EKO Hodina 3 Berdisová Ida 21 1.OA EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 3.L 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. UCE Hodina 4 4.OB 1. UCE Hodina 4 Blail Ota 8 1.L ZEM Hodina 2 2.L BIO Hodina 2 2.OA HOZ Hodina 2 3.L BIO Hodina 2 Camprová Jiřina 21 1.L CHE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.OA ZPV Hodina 3 2.L CHE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 Čejka Petr 20 1.L SPK Hodina 1 1.OA SPK Hodina 1 1.OA/1.L GJ2 Hodina 3 2.L/2.OA FJ2 Hodina 3 2.OA ČJL Hodina 3 2.OA OBN Hodina 1 9

10 3.L/3.OA FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB TEV-H Dvě hodiny 1 Čornáková Jana 22 1.OA AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.OA ČJL Hodina 3 Doktorová Ivana 21 1.OA HOZ Hodina 2 2.L ČJL Hodina 3 2.L ZEM Hodina 2 2.L/2.OA NJ2 Hodina 3 3.L/3.OA NJ1 Hodina 3 3.OA ČJL Hodina 3 3.OA 1. ĆJL Hodina 1 3.OA 2. ČJL Hodina 1 3.OA/3.L NJ2 Hodina 3 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 1.L 1 AJ1 Hodina 3 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 Karas Jiří 21 1.OA TEV Hodina 2 1.OA,1.L TEV-H Dvě hodiny 1 2.L,2.OA TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA TEV Hodina 2 3.L TEV Hodina 2 3.L,3.OA TEV-H Dvě hodiny 1 4.L TEV Hodina 2 4.OA TEV Hodina 2 4.OB TEV Hodina 2 Vých. poradce 3 Münch Otto 21 2.L EKO Hodina 2 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 10

11 3.L EKO Hodina 3 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.OA EKE Hodina 2 4.OB EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 3.OA 2. PEK Hodina 2 Průchová Eva 14 1.L MAT Hodina 3 2.L MAT Hodina 3 3.L MAT Hodina 3 4.L MAT Hodina 3 4.OA/4.OB CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 Šíšo Josef 10 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L RJ2 Hodina 3 3.L,3.OA KNJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L KNJ Dvě hodiny 1 11

12 4.L,4.OA,4.OB RJ2 Hodina 3 Štogerová Vladimíra 16 1.L DEJ Hodina 3 1.OA DEJ Hodina 2 2.L DEJ Hodina 3 2.OA DEJ Hodina 2 3.L OBN Hodina 2 3.OA 1. SVS Dvě hodiny 1 4.L PSY Hodina 2 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 3.L 1. UCE Hodina 3 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OB 1. PRE Hodina 1 Tupý Petr 22 1.L EKO Hodina 2 2.OA STA Hodina 2 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L PRA Hodina 2 4.OA PRA Hodina 2 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 4 4.OB PRA Hodina 2 Uďanová Zdenka 21 1.L FYZ Hodina 2 1.OA MAT Hodina 3 2.L FYZ Hodina 2 2.OA MAT Hodina 2 2.OA ZPV Hodina 2 3.OA MAT Hodina 2 3.OA CVM Dvě hodiny 1 4.OA MAT Hodina 2 4.OA,4.OB CVM Dvě hodiny 1 4.OB MAT Hodina 2 Váňová Stanislava 21 1.L OBN Hodina 1 12

13 1.L CJL Hodina 4 1.OA CJL Hodina 4 1.OA OBN Hodina 1 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 3.L PRA Hodina 1 3.OA PRA Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OB CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 2.L OBN Hodina 1 2.L,2.OA NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L NJ2 Hodina 3 4.L CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L NJ1 Hodina 4 Voráčová Šárka 6 1.L TEV Hodina 2 2.L TEV Hodina 2 3.OA TEV Hodina 2 13

14 Úvazky 2012/ sekce OA - 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Beňová Romana 21 4.OA Třída EKO Hodina 3 4.OB Třída EKO Hodina 3 2.OA Třída EKO Hodina 3 4.L 2. UCE Hodina 4 2.L 1. ITE Hodina 2 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 Berdisová Ida 11 4.OB 1. UCE Hodina 4 3.L 2. UCE Hodina 3 4.OB 2. UCE Hodina 4 Camprová Jiřina 21 2.L Třída CHE Hodina 2 1.L Třída CHE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 1.OA Třída ZPV Hodina 3 Čejka Petr 18 2.L,2.OA j4,j4 FJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j4,j4,j4 FJ2 Hodina 3 3.L,3.OA j5,j5 FJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j3,j3 FJ2 Hodina 3 2.OA Třída CJL Hodina 3 1.OA Třída SPK Hodina 1 1.L Třída SPK Hodina 1 2.OA Třída OBN Hodina 1 Čornáková Jana 22 4.L,4.OA,4.OB J1,J1,J1 AJ1 Hodina 4 4.OA Třída CJL Hodina 3 3.OA,3.L K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K1,K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K3,K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA J3,J3 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 Doktorová Ivana 21 2.L,2.OA j1,j1 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j3,j3 NJ2 Hodina 3 3.OA Třída CJL Hodina 3 2.L Třída CJL Hodina 3 3.L,3.OA J5,J5 NJ1 Hodina 3 3.OA 1. CJL Hodina 1 3.OA 2. CJL Hodina 1 2.OA Třída HOZ Hodina 2 1.OA Třída HOZ Hodina 2 14

15 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K4,K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L J5,J5,J5 AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L K5,K5,K5 KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 2.L,2.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j1,j1,j1 AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB J3,J3,J3 AJ1 Hodina 4 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 1.L 1. AJ1 Hodina 3 Karas Jiří 18 3.L,3.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA,1.L Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA Třída TEV Hodina 2 3.L Třída TEV Hodina 2 4.OA Třída TEV Hodina 2 4.OB Třída TEV Hodina 2 4.L Třída TEV Hodina 2 1.L Třída TEV Hodina 2 2.L,2.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 Kolouchová Drahomíra 4 2.L Třída BIO Hodina 2 3.L Třída BIO Hodina 2 Kumstýř Květoslav 9 4.OA Třída PRA Hodina 2 4.OB Třída PRA Hodina 2 4.L Třída PRA Hodina 2 1.OA Třída EKO Hodina 3 Lešáková Jaroslava 19 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OB 1. IEP Hodina 2 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L Třída EKO Hodina 3 3.OA Třída EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S1,S1 ITS Dvě hodiny 1 Münch Otto 23 2.L Třída EKO Hodina 2 3.L Třída EKO Hodina 3 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA Třída EKE Hodina 2 4.OB Třída EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 15

16 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L Třída CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 Petříček Tomáš 2 2.L 2. ITE Hodina 2 Průchová Eva 18 1.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída MAT Hodina 3 3.L Třída MAT Hodina 3 4.L Třída MAT Hodina 3 1.L Třída MAT Hodina 3 4.OA,4.OB S4,S4 CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 2.L,2.OA J2,J2 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB J2,J2,J2 AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB K2,K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L J2,J2 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L j1,j1 AJ2 Hodina 3 1.OA 2. AJ1 Hodina 3 Šíšo Josef 10 4.L,4.OA,4.OB J4,J4,J4 AJ1 Hodina 4 2.L,2.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L J3,J3 AJ1 Hodina 3 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L j4,j4 RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L j5,j5 RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA j3,j3 RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K5,K5 KNJ Dvě hodiny 1 3.L,3.OA j4,j4 RJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L j5,j5,j5 RJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB K6,K6,K6 KNJ Dvě hodiny 1 Štogerová Vladimíra 16 2.OA Třída DEJ Hodina 2 2.L Třída DEJ Hodina 3 1.OA Třída DEJ Hodina 2 1.L Třída DEJ Hodina 3 3.L Třída OBN Hodina 2 4.L Třída PSY Hodina 2 3.OA S1 SVS Dvě hodiny 1 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. UCE Hodina 3 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. UCE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 3 4.OB 1. PRE Hodina 1 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. PRE Hodina 1 16

17 Tupý Petr 22 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA Třída STA Hodina 2 1.L Třída EKO Hodina 2 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S2,S2 ITS Dvě hodiny 1 Uďanová Zdenka 21 4.OB Třída MAT Hodina 2 4.OA Třída MAT Hodina 2 3.OA Třída MAT Hodina 2 2.OA Třída MAT Hodina 2 1.OA Třída MAT Hodina 3 2.L Třída FYZ Hodina 2 1.L Třída FYZ Hodina 2 2.OA Třída ZPV Hodina 2 3.OA S2 CVM Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB S3,S3 CVM Dvě hodiny 1 Váňová Stanislava 21 3.OA Třída PRA Hodina 1 3.L Třída PRA Hodina 1 1.L Třída OBN Hodina 1 1.OA Třída CJL Hodina 4 1.L Třída CJL Hodina 4 1.OA Třída OBN Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB j3,j3,j3 NJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 4.OB Třída CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 4.L Třída CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j2,j2,j2 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 2.L Třída OBN Hodina 1 1.OA,1.L j1,j1 NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L J6,J6,J6 NJ1 Hodina 4 2.L,2.OA j2,j2 NJ2 Hodina 3 Voráčová Šárka 8 2.L Třída TEV Hodina 2 3.OA Třída TEV Hodina 2 4.L,4.OA,4.OB Třída,Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA Třída TEV Hodina 2 17

18 Úvazky 2012/ sekce Z 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 18

19 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3,5 (0,5) EKP 4 3.E EKO 2 4.E EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 20,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 PRA 4,5 Kopřiva Richard 17 1.A 3 (1) BIE 3 2.A 2 (0,5) BIE 2,5 2.A 2 (0,5) CHE 2,5 3.E HYT 2 3.E 3 (1) BIT 3 4.A OCR 1 PRA 3 19

20 Rábová Andrea 11 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 6 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 PRA 1 Kopalová Helena 5 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 19,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 3.E PSP 2 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.A 2 (1) ZOP 3 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 18 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A AVA 1 4.E 3(1) KŽP 4 3.A/Z SAD 1 4.A/Z SAD 2 PRA 5 Kolouch Jindřich 11 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 3,5 Petříček Tomáš 15 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 2 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 20

21 Úvazky 2012/ sekce Z 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 21

22 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3(1) EKP 4 3.E EKO 2 4.E 2(1) EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 21,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3,5 Rábová Andrea 14,5 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 4 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 1.A 3(1) BIE 3 PRA 3,5 Kopalová Helena 11 22

23 3.E 3(1) BIT 3 3.E HYT 2 4.A OCR 1 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 21,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.E PSP 2 3.A ZOP 3 4.A/K ZOP 2 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 17,5 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A 2(0,5) BIE 2,5 4.E KŽP 3 3.A SAD 1 4.A SAD 2 PRA 4 Kolouch Jindřich 12 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 4,5 Petříček Tomáš 14 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 1 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 23

24 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Obchodní akademie. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 120 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Obchodní akademie tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Obchodní akademie bude přijato 120 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Ekonomické lyceum. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Ekonomické lyceum tato kritéria přijímacího řízení: 1. Přijetí bez přijímací zkoušky bude uskutečněno u uchazečů o vzdělávání, kteří dosáhnou v každém ze tří posledních klasifikačních obdobích na základním stupni vzdělávání průměrného prospěchu do 1,90 (tj. nejčastěji za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy) Průměrný prospěch se hodnotí vždy zvlášť za každé sledované pololetí. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového průměrného prospěchu za sledované období. 24

25 2. Ostatní uchazeči o vzdělávání konají písemnou zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Přijímací zkouška z českého jazyka se skládá z diktátu a jazykového rozboru. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje úlohy ze sbírek příkladů pro základní školy. Při přijímací zkoušce z matematiky může uchazeč používat kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky. V každé z uvedených zkoušek může uchazeč o vzdělávání získat maximálně 60 bodů. Celkem tedy může uchazeč o vzdělávání při přijímacím řízení získat 120 bodů. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového počtu získaných bodů. 3. Pokud počet uchazečů překročí kapacitu oboru pro 1. ročník, bude dána přednost žákům, kteří podle odstavce l dosáhli lepšího průměrného prospěchu, a teprve potom žákům podle odstavce 2, kteří dosáhnou lepšího bodového ohodnocení při přijímací zkoušce. 4. Pokud bude kapacita oboru naplněna pouze uchazeči nekonajícími přijímací zkoušku a na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch ze známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití tohoto doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Agropodnikání. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 60 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v denní formě vzdělávání oboru M/01 Agropodnikání tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Agropodnikání bude přijato 60 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. 3. Pro obor Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 25

26 pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Ekologie a životní prostředí. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012v denní formě vzdělávání oboru M/01 Ekologie a životní prostředí tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Ekologie a životní prostředí bude přijato 30 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Kolo přijímacího řízení: 1. Datum: M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie Obor M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a ŽP Počet účastníků přijímacího řízení z toho nekonající přijímací zkoušky z toho konající přijímací zkoušky Počet účastníků přijatých bez přijímacích zkoušek Počet účastníků přijatých na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek CELKEM PŘIJATO UCHAZEČŮ Počet zapsaných účastníků (z prvotně přijatých): Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) bez ZK Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) se ZK Počet zapsaných účastníků (z přijatých na základě autoremedury) CELKOVÝ POČET ZAPSANÝCH UCHAZEČŮ

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena školskou radou

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více