OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně maturitních zkoušek Údaje o prevenci patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 86

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Dne byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne z 13. zasedání (usnesení č. 29/13Z/2010) a usnesení Rady Ústeckého kraje (č. 33/68R/2011) sloučena se Střední školou zemědělskou a ekologickou v Žatci, p. o. (IČO: ). Obchodní akademie byla stanovena nástupnickou organizací. Název školy: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace Studentská 1354, Žatec Identifikační číslo: IZO školy: Redizo: Zřizovatel, adresa: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem IČO: Jméno ředitele: Ing. Eva Klímová dosud od Kontakt na zařízení: tel: ústředna sekce Obchodní akademie tel: ředitelka tel: ústředna sekce Střední zem. a ekolog. školy Webové stránky školy: Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol , poslední aktualizace provedena Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , poslední aktualizace provedena dne Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity. Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny a Ekologie a životní prostředí celkem Agropodnikání Školní jídelna Mimoškolní a občanská sdružení při škole: 1. Sdružení přátel školy 2. Odborový svaz pracovníků ve školství 3. Studentská samospráva 4. Školská rada 2

3 1. 2 ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY ŘEDITELÉ ŠKOLY od dosud Ing. Eva Klímová STATUTÁRNÍ A PEDAGOGIČTÍ ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY Ing. Dagmar Hromádková, statutární zástupkyně, pedagogická zástupkyně pro sekci zemědělskou Ing. Ida Berdisová - pedagogická zástupkyně pro sekci obchodní akademie Ing. Václav Červenka vedoucí učitel praxe pro zemědělskou sekci 1. 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování žákům obsahově širšího všeobecného vzdělávání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Příspěvková organizace poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Předmět činnosti: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zařízení školního stravování Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Datum zřízení školy: od vznikla jedna škola ze dvou sloučených škol: Obchodní akademie - založená v roce 1948 ( od roku 1992 Obchodní akademie), datum zařazení do sítě škol Střední škola zemědělská a ekologická - založena v roce 1895, zařazena do sítě škol MŠMT , Zařazení do školského rejstříku: Aktualizace od Rozhodnutí MŠMT č.j / o zařazení do sítě škol Nejvyšší povolený počet žáků ve škole podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcově vzdělávacích programů: Obchodní akademie 420 Ekonomické lyceum Ekologie a ochrana krajiny 120 Ekologie a životní prostředí 120 Agropodnikání 240 Školní jídelna 320 3

4 Doplňkové činnosti organizace: Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pronájem a půjčování věcí movitých. Mimoškolní a občanská sdružení při škole: Sdružení přátel školy Odborový svaz pracovníků ve školství Studentská samospráva Školská rada 4

5 1. 4 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ S účinnosti od byli Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/81 R/2011 dne jmenováni členy Školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci tito členové: Mgr. Iveta Mynaříková, nar , bytem Husova 2648, Žatec Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., nar , bytem Příčná 100, Kryry V listopadu 2011 proběhly na škole volby do Školské rady a z výsledků voleb vzešly následující členky Školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Ing. Jaroslava Lešáková, nar , bytem U Flory 2852, Žatec Ing. Ludmila Hronková, nar , bytem Šafaříkova 2536, Žatec Zástupce rodičů: Bc. Radka Mašková, nar , bytem U Jezu 2297, Žatec Zástupce zletilých studentů: Klára Anyalaiová, nar , bytem Palackého 866, Podbořany 5

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STUDIJNÍ OBORY : (DENNÍ, ČTYŘLETÉ) M/02 Obchodní akademie ročník M/02 Ekonomické lyceum ročník M/01 Agropodnikání ročník M/004 Ekologie a ochrana krajiny - 4. ročník M/01 Ekologie a životní prostředí ročník POČET TŘÍD A ŽÁKŮ PODLE OBORŮ: Počet žáků Obor Počet tříd k k k k Obchodní akademie 1.OA OA OA OA OB Celkem Ekonomické lyceum 1.L L L L Celkem Agropodnikání 1.A A A A Celkem Ekologie a ochrana krajiny 4.E Celkem Ekologie a životní prostředí 3.E Celkem Počet tříd/počet žáků PROVOZ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Kapacita 320 Počet pracovišť 1 Celkový počet vydaných jídel za školní rok 2012/ ,4 tis. Počet stravovacích dní ve školním roce 2012/ Počet zapsaných dětí, žáků, studentů 137 Počet v závodním stravování 218 6

7 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Baštýř, Ondřej, Ing. Baťha Zdeněk, Mgr. Beňová Romana, Ing. Berdisová Ida, Ing. Bieliková Pavlína Blail Ota, Mgr. Cajtlerová Stanislava, Ing. Camprová Jiřina, Ing. Čejka Petr, Mgr. Červenka Václav, Ing. Čornáková Jana, Mgr. Doktorová Ivana, Mgr. Dundeková Eva, Mgr. Hampejsova Ludmila, Mgr. Hokeš Jaroslav, Ing. Hromádková Dagmar, Ing. Hronková Ludmila, Ing. Kalivodová Jana, Mgr. Kaňovská Jana, Ing. Karas Jiří, Mgr. Klímová Eva, Ing. Kolouch Jindřich, Bc. Kolouchová Drahomíra, Ing. Kopalová Helena, Ing. Kopřiva Richard, Mgr. Kudláček Josef, Bc. Lemonová Lucie, Mgr. Műnch Otto, Ing. Němcová Karolína, Mgr. Pešková Lubomíra, Mgr. Petříček Tomáš, Ing. Průchová Eva, Mgr. Rábová Andrea, Ing. Svobodová Drahomíra, Mgr. Šíšo Josef Štogerová Vladimíra, PaedDr. Šťastná Marie, Mgr. Trávníčková Antonie, Ing. Tupý Petr, Ing. MBA Uďanová Zdenka, Ing. Váňová Stanislava, Mgr. Vargová Blanka, Mgr. Voráčová Šárka, Mgr. EXTERNÍ UČITELÉ Bajborová Jindřiška Janouš Bohumil Kumstýř Květoslav, Ing. Lešáková Jaroslava, Ing. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Technicko-hospodářské pracovnice Bajborová Jindřiška Koníčková Eva Řimnáčová Hana Správci počítačových sítí Wagner Václav Provozní pracovníci Černík Adolf Černiková Ana Černíková Barbora Harajdová Olga Kačerovská Miluše Kalošová Ivana Seemann Petr Seemannová Eva Šolcová Olga Pracovnice školní jídelny Kubelková Alena Sobotová Helena Šindelářová Daniela 7

8 TŘÍDNÍ UČITELÉ Třída Třídní učitel 1.A Mgr. Richard Kopřiva, Ing. Stanislava Cajtlerová 1.L Mgr. Jiří Karas 1.OA Ing. Ida Berdisová, Ing. Jiřina Camprová 2.A Ing. Jaroslav Hokeš 2.L Mgr. Ivana Doktorová 2.OA Ing. Zdeňka Uďanová 3.A Ing. Jana Kaňovská 3.E Mgr. Zdeněk Baťha 3.L Mgr. Lubomíra Pešková 3.OA Ing. Ondřej Baštýř, Ing. Petr Tupý, MBA 4.A Mgr. Ludmila Hampejsová 4.E Ing. Drahomíra Kolouchová 4.L Mgr. Blanka Vargová 4.OA Mgr. Jana Čornáková 4.OB Mgr. Stanislava Váňová 8

9 Úvazky 2012/ sekce OA 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baštýř Ondřej 22 2.L 2. ITE Hodina 2 3.OA EKO Hodina 3 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L EKO Hodina 3 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OA/4.OB ITS Dvě hodiny 1 4.OB 1. IEP Hodina 2 Beňová Romana 21 2.L 1. ITE Hodina 2 2.OA EKO Hodina 3 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 4.L 2. UCE Hodina 4 4.OA EKO Hodina 3 4.OB EKO Hodina 3 Berdisová Ida 21 1.OA EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 3.L 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. UCE Hodina 4 4.OB 1. UCE Hodina 4 Blail Ota 8 1.L ZEM Hodina 2 2.L BIO Hodina 2 2.OA HOZ Hodina 2 3.L BIO Hodina 2 Camprová Jiřina 21 1.L CHE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.OA ZPV Hodina 3 2.L CHE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 Čejka Petr 20 1.L SPK Hodina 1 1.OA SPK Hodina 1 1.OA/1.L GJ2 Hodina 3 2.L/2.OA FJ2 Hodina 3 2.OA ČJL Hodina 3 2.OA OBN Hodina 1 9

10 3.L/3.OA FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB FJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB TEV-H Dvě hodiny 1 Čornáková Jana 22 1.OA AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB JAK Dvě hodiny 1 4.OA ČJL Hodina 3 Doktorová Ivana 21 1.OA HOZ Hodina 2 2.L ČJL Hodina 3 2.L ZEM Hodina 2 2.L/2.OA NJ2 Hodina 3 3.L/3.OA NJ1 Hodina 3 3.OA ČJL Hodina 3 3.OA 1. ĆJL Hodina 1 3.OA 2. ČJL Hodina 1 3.OA/3.L NJ2 Hodina 3 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 1.L 1 AJ1 Hodina 3 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 2.L/2.OA AJ1 Hodina 3 3.L/3.OA AJ1 Hodina 3 3.OA/3.L JAK Dvě hodiny 1 4.L/4.OA/4.OB AJ2 Hodina 3 4.L/4.OA/4.OB AJ1 Hodina 4 Karas Jiří 21 1.OA TEV Hodina 2 1.OA,1.L TEV-H Dvě hodiny 1 2.L,2.OA TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA TEV Hodina 2 3.L TEV Hodina 2 3.L,3.OA TEV-H Dvě hodiny 1 4.L TEV Hodina 2 4.OA TEV Hodina 2 4.OB TEV Hodina 2 Vých. poradce 3 Münch Otto 21 2.L EKO Hodina 2 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 10

11 3.L EKO Hodina 3 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.OA EKE Hodina 2 4.OB EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 3.OA 2. PEK Hodina 2 Průchová Eva 14 1.L MAT Hodina 3 2.L MAT Hodina 3 3.L MAT Hodina 3 4.L MAT Hodina 3 4.OA/4.OB CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB KAJ Dvě hodiny 1 Šíšo Josef 10 2.L,2.OA AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB AJ1 Hodina 4 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L RJ2 Hodina 3 3.L,3.OA KNJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L KNJ Dvě hodiny 1 11

12 4.L,4.OA,4.OB RJ2 Hodina 3 Štogerová Vladimíra 16 1.L DEJ Hodina 3 1.OA DEJ Hodina 2 2.L DEJ Hodina 3 2.OA DEJ Hodina 2 3.L OBN Hodina 2 3.OA 1. SVS Dvě hodiny 1 4.L PSY Hodina 2 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 3.L 1. UCE Hodina 3 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 4 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OB 1. PRE Hodina 1 Tupý Petr 22 1.L EKO Hodina 2 2.OA STA Hodina 2 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L PRA Hodina 2 4.OA PRA Hodina 2 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 4 4.OB PRA Hodina 2 Uďanová Zdenka 21 1.L FYZ Hodina 2 1.OA MAT Hodina 3 2.L FYZ Hodina 2 2.OA MAT Hodina 2 2.OA ZPV Hodina 2 3.OA MAT Hodina 2 3.OA CVM Dvě hodiny 1 4.OA MAT Hodina 2 4.OA,4.OB CVM Dvě hodiny 1 4.OB MAT Hodina 2 Váňová Stanislava 21 1.L OBN Hodina 1 12

13 1.L CJL Hodina 4 1.OA CJL Hodina 4 1.OA OBN Hodina 1 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 3.L PRA Hodina 1 3.OA PRA Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OB CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 1.OA,1.L NJ2 Hodina 3 2.L OBN Hodina 1 2.L,2.OA NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L NJ2 Hodina 3 4.L CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L NJ1 Hodina 4 Voráčová Šárka 6 1.L TEV Hodina 2 2.L TEV Hodina 2 3.OA TEV Hodina 2 13

14 Úvazky 2012/ sekce OA - 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Beňová Romana 21 4.OA Třída EKO Hodina 3 4.OB Třída EKO Hodina 3 2.OA Třída EKO Hodina 3 4.L 2. UCE Hodina 4 2.L 1. ITE Hodina 2 3.L 2. ITE Hodina 2 3.OA 1. ITE Hodina 2 4.L 2. PRE Dvě hodiny 1 Berdisová Ida 11 4.OB 1. UCE Hodina 4 3.L 2. UCE Hodina 3 4.OB 2. UCE Hodina 4 Camprová Jiřina 21 2.L Třída CHE Hodina 2 1.L Třída CHE Hodina 2 1.OA 2. ITE Hodina 2 1.L 1. PEK Hodina 2 1.OA 1. ITE Hodina 2 1.L 1. ITE Hodina 2 2.L 1. PEK Hodina 2 2.L 2. PEK Hodina 2 3.OA 1. PEK Hodina 2 1.OA Třída ZPV Hodina 3 Čejka Petr 18 2.L,2.OA j4,j4 FJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j4,j4,j4 FJ2 Hodina 3 3.L,3.OA j5,j5 FJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j3,j3 FJ2 Hodina 3 2.OA Třída CJL Hodina 3 1.OA Třída SPK Hodina 1 1.L Třída SPK Hodina 1 2.OA Třída OBN Hodina 1 Čornáková Jana 22 4.L,4.OA,4.OB J1,J1,J1 AJ1 Hodina 4 4.OA Třída CJL Hodina 3 3.OA,3.L K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K1,K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K3,K3,K3 KAJ Dvě hodiny 1 1.L 2. AJ1 Hodina 3 2.L,2.OA J3,J3 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 Doktorová Ivana 21 2.L,2.OA j1,j1 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j3,j3 NJ2 Hodina 3 3.OA Třída CJL Hodina 3 2.L Třída CJL Hodina 3 3.L,3.OA J5,J5 NJ1 Hodina 3 3.OA 1. CJL Hodina 1 3.OA 2. CJL Hodina 1 2.OA Třída HOZ Hodina 2 1.OA Třída HOZ Hodina 2 14

15 Hronková Ľudmila 10 3.OA,3.L K1,K1 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB K4,K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB,4.L J5,J5,J5 AJ1 Hodina 4 4.OA,4.OB,4.L K5,K5,K5 KAJ Dvě hodiny 1 Kalivodová Jana 21 2.L,2.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 3.L,3.OA J4,J4 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j1,j1,j1 AJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K4,K4 KAJ Dvě hodiny 1 4.L,4.OA,4.OB J3,J3,J3 AJ1 Hodina 4 1.OA 1. AJ1 Hodina 3 1.L 1. AJ1 Hodina 3 Karas Jiří 18 3.L,3.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA,1.L Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 2.OA Třída TEV Hodina 2 3.L Třída TEV Hodina 2 4.OA Třída TEV Hodina 2 4.OB Třída TEV Hodina 2 4.L Třída TEV Hodina 2 1.L Třída TEV Hodina 2 2.L,2.OA Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 Kolouchová Drahomíra 4 2.L Třída BIO Hodina 2 3.L Třída BIO Hodina 2 Kumstýř Květoslav 9 4.OA Třída PRA Hodina 2 4.OB Třída PRA Hodina 2 4.L Třída PRA Hodina 2 1.OA Třída EKO Hodina 3 Lešáková Jaroslava 19 4.OA 1. IEP Hodina 2 4.OB 1. IEP Hodina 2 3.OA 1. UCE Hodina 4 4.L Třída EKO Hodina 3 3.OA Třída EKO Hodina 3 2.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S1,S1 ITS Dvě hodiny 1 Münch Otto 23 2.L Třída EKO Hodina 2 3.L Třída EKO Hodina 3 3.OA 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 1. ITE Hodina 2 2.OA 2. ITE Hodina 2 3.L 1. ITE Hodina 2 3.OA 2. ITE Hodina 2 4.L 1. SEM Dvě hodiny 1 4.L 2. SEM Dvě hodiny 1 4.OA Třída EKE Hodina 2 4.OB Třída EKE Hodina 2 Pešková Lubomíra 21 1.OA 1. PEK Hodina 3 1.OA 2. PEK Hodina 3 1.L 2. PEK Hodina 2 1.L 2. ITE Hodina 2 15

16 2.OA 1. PEK Hodina 2 2.OA 2. PEK Hodina 2 3.OA 2. PEK Hodina 2 3.L 1. CJL Hodina 1 3.L Třída CJL Hodina 3 3.L 2. CJL Hodina 1 Petříček Tomáš 2 2.L 2. ITE Hodina 2 Průchová Eva 18 1.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída ZEM Hodina 2 2.L Třída MAT Hodina 3 3.L Třída MAT Hodina 3 4.L Třída MAT Hodina 3 1.L Třída MAT Hodina 3 4.OA,4.OB S4,S4 CVM Dvě hodiny 1 Svobodová Drahomíra 20 2.L,2.OA J2,J2 AJ1 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB J2,J2,J2 AJ1 Hodina 4 4.L,4.OA,4.OB K2,K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L K2,K2 KAJ Dvě hodiny 1 3.OA,3.L J2,J2 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L j1,j1 AJ2 Hodina 3 1.OA 2. AJ1 Hodina 3 Šíšo Josef 10 4.L,4.OA,4.OB J4,J4,J4 AJ1 Hodina 4 2.L,2.OA J1,J1 AJ1 Hodina 3 3.OA,3.L J3,J3 AJ1 Hodina 3 Šťastná Marie 19 1.OA,1.L j4,j4 RJ2 Hodina 3 2.OA,2.L j5,j5 RJ2 Hodina 3 2.L,2.OA j3,j3 RJ2 Hodina 3 3.OA,3.L K5,K5 KNJ Dvě hodiny 1 3.L,3.OA j4,j4 RJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L j5,j5,j5 RJ2 Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB K6,K6,K6 KNJ Dvě hodiny 1 Štogerová Vladimíra 16 2.OA Třída DEJ Hodina 2 2.L Třída DEJ Hodina 3 1.OA Třída DEJ Hodina 2 1.L Třída DEJ Hodina 3 3.L Třída OBN Hodina 2 4.L Třída PSY Hodina 2 3.OA S1 SVS Dvě hodiny 1 Trávníčková Antonie 22 3.L 1. UCE Hodina 3 3.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.L 1. UCE Hodina 4 4.L 1. PRE Dvě hodiny 1 4.OA 2. IEP Hodina 2 4.OB 2. IEP Hodina 2 4.OA 2. UCE Hodina 1 4.OA 2. UCE Hodina 3 4.OB 1. PRE Hodina 1 4.OB 2. PRE Hodina 1 4.OA 2. PRE Hodina 1 16

17 Tupý Petr 22 3.L 2. PRE Dvě hodiny 1 2.OA Třída STA Hodina 2 1.L Třída EKO Hodina 2 3.OA 1. PRE Dvě hodiny 1 2.OA 2. UCE Hodina 3 3.OA 2. UCE Hodina 4 4.OA 1. PRE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 1 4.OA 1. UCE Hodina 3 4.OA,4.OB S2,S2 ITS Dvě hodiny 1 Uďanová Zdenka 21 4.OB Třída MAT Hodina 2 4.OA Třída MAT Hodina 2 3.OA Třída MAT Hodina 2 2.OA Třída MAT Hodina 2 1.OA Třída MAT Hodina 3 2.L Třída FYZ Hodina 2 1.L Třída FYZ Hodina 2 2.OA Třída ZPV Hodina 2 3.OA S2 CVM Dvě hodiny 1 4.OA,4.OB S3,S3 CVM Dvě hodiny 1 Váňová Stanislava 21 3.OA Třída PRA Hodina 1 3.L Třída PRA Hodina 1 1.L Třída OBN Hodina 1 1.OA Třída CJL Hodina 4 1.L Třída CJL Hodina 4 1.OA Třída OBN Hodina 1 4.L,4.OA,4.OB j3,j3,j3 NJ2 Hodina 3 1.OA,1.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 4.OB Třída CJL Hodina 3 Vargová Blanka 20 4.L Třída CJL Hodina 3 4.L,4.OA,4.OB j2,j2,j2 NJ2 Hodina 3 3.OA,3.L j2,j2 NJ2 Hodina 3 2.L Třída OBN Hodina 1 1.OA,1.L j1,j1 NJ2 Hodina 3 4.OA,4.OB,4.L J6,J6,J6 NJ1 Hodina 4 2.L,2.OA j2,j2 NJ2 Hodina 3 Voráčová Šárka 8 2.L Třída TEV Hodina 2 3.OA Třída TEV Hodina 2 4.L,4.OA,4.OB Třída,Třída,Třída TEV-H Dvě hodiny 1 1.OA Třída TEV Hodina 2 17

18 Úvazky 2012/ sekce Z 1. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 18

19 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3,5 (0,5) EKP 4 3.E EKO 2 4.E EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 20,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 PRA 4,5 Kopřiva Richard 17 1.A 3 (1) BIE 3 2.A 2 (0,5) BIE 2,5 2.A 2 (0,5) CHE 2,5 3.E HYT 2 3.E 3 (1) BIT 3 4.A OCR 1 PRA 3 19

20 Rábová Andrea 11 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 6 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 PRA 1 Kopalová Helena 5 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 19,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 3.E PSP 2 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.A 2 (1) ZOP 3 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 18 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A AVA 1 4.E 3(1) KŽP 4 3.A/Z SAD 1 4.A/Z SAD 2 PRA 5 Kolouch Jindřich 11 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 3,5 Petříček Tomáš 15 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 2 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 20

21 Úvazky 2012/ sekce Z 2. pololetí Učitel Třída Skupina Předmět Délka Počet za týden Baťha Zdeněk 17 2.A ČJL 3 3.A ČJL 3 3.E ČJL 3 1.A DEJ 2 2.A ZSV 1 3.A ZSV 1 3.E ZSV 1 4.A ZSV 2 4.E OBN 1 Dundeková Eva 19 3.A NEJ A, 3.E NEJ A, 4.E NEJ A, 3.E KON 1 4.A, 4.E KON 1 1.A NEJ A NEJ A NEJ A, 3.e RUJ 1 1.a ZEM 2 Hampejsová Ludmila 9 2.A ANJ A ANJ 1 A + ANJ A KOA 1 3.A, 3.E ANJ A, 4.E RUJ 1 Němcová Karolína 22 1A ANJ A ANJ A ANJ E ANJ A ANJ E ANJ 1 + ANJ A KOA 1 3.E KOA 1 4.A KOA 1 4.E KOA 1 Kudláček Josef 16,25 1.A, 2.A dívky TEV 2 3.A, 3.E dívky TEV 2 4.A dívky TEV 2 4.E dívky TEV 2 1.A, 2.A hoši TEV 2 3.A hoši TEV 2 3.E hoši TEV 2 4.A, 4.E hoši TEV 2 21

22 vybraní žáci ZTV 1 PRA 1,25 Klímová Eva 4 3.E AEK 1 PRA 3 Hromádková Dagmar 10 1.A 3 (1) CHE 3 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3 Červenka Václav 12 3.A 3(1) CHO 4 4.A1 3,5(0,5) CHO 4 PRA 4 Cajtlerová Stanislava 18 1.A MAT 3 2.A MAT 3 3.A MAT 2 4.A MAT 2 3.E MAT 2 4.E MAT 2 1.A FYZ 2 3.E 2 (1) GEO 2 Kaňovská Jana 21 2.A EKP 2 3.A 3 (1) EKP 4 4.A 3(1) EKP 4 3.E EKO 2 4.E 2(1) EKO 3 3.E PRP 2 4.E PRP 2 PRA 2 Hokeš Jaroslav 21,5 2.A 3 (1) PRO 4 3.A 3 (1) PRO 4 4.A 3,5 (0,5) PRO 4 3.A CHM 1 4.A CHM 1 4.A/K ZOP 2 2.A 3 (1) CHO 4 PRA 3,5 Rábová Andrea 14,5 3.E 2(1) OŽP 2 4.E 4(2) OŽP 4 2.A/Z DEK 1 3.A/Z DEK 1 1.A 3(1) BIE 3 PRA 3,5 Kopalová Helena 11 22

23 3.E 3(1) BIT 3 3.E HYT 2 4.A OCR 1 4.E ODP 3 PRA 2 Bielíková Pavlína 21,25 3.A/K AGT 1 4.A/K AGT 1 4.E AEK 1 2.A/K 2(0,5) CHK 2 3.A/K CHK 1 4.A/K CHK 1 3.E PSP 2 3.A ZOP 3 4.A/K ZOP 2 PRA 7,25 Kolouchová Drahomíra 17,5 3.E 3(1) EKL 3 4.A DEK 2 2.A 2(0,5) BIE 2,5 4.E KŽP 3 3.A SAD 1 4.A SAD 2 PRA 4 Kolouch Jindřich 12 1.A 3(1) ZAM 3 2.A 2(0,5) ZAM 2,5 3.A hoši 2(1) STZ 2 PRA 4,5 Petříček Tomáš 14 1.A ICT 1 2.A ICT 4 3.A ICT 1 3.E ICT 1 4.A ICT 4 4.E POP 2 METEO.STANICE 1 Lemonová Lucie 11 1.A ČJL 3 4.A ČJL 3 4.E ČJL 3 2.A NEJ2 2 Janouš Bohumil 2 3.A MOV 2 Bajborová Jindřiška 2 1.A PEK 1 3.A, 3.E OKO 1 23

24 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Obchodní akademie. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 120 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Obchodní akademie tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Obchodní akademie bude přijato 120 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 do oboru M/02 Ekonomické lyceum. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/02 Ekonomické lyceum pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2013/2014 v denní formě vzdělávání oboru M/02 Ekonomické lyceum tato kritéria přijímacího řízení: 1. Přijetí bez přijímací zkoušky bude uskutečněno u uchazečů o vzdělávání, kteří dosáhnou v každém ze tří posledních klasifikačních obdobích na základním stupni vzdělávání průměrného prospěchu do 1,90 (tj. nejčastěji za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy) Průměrný prospěch se hodnotí vždy zvlášť za každé sledované pololetí. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového průměrného prospěchu za sledované období. 24

25 2. Ostatní uchazeči o vzdělávání konají písemnou zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Přijímací zkouška z českého jazyka se skládá z diktátu a jazykového rozboru. Přijímací zkouška z matematiky obsahuje úlohy ze sbírek příkladů pro základní školy. Při přijímací zkoušce z matematiky může uchazeč používat kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky. V každé z uvedených zkoušek může uchazeč o vzdělávání získat maximálně 60 bodů. Celkem tedy může uchazeč o vzdělávání při přijímacím řízení získat 120 bodů. Pořadí těchto uchazečů se při přijímacím řízení určí podle celkového počtu získaných bodů. 3. Pokud počet uchazečů překročí kapacitu oboru pro 1. ročník, bude dána přednost žákům, kteří podle odstavce l dosáhli lepšího průměrného prospěchu, a teprve potom žákům podle odstavce 2, kteří dosáhnou lepšího bodového ohodnocení při přijímací zkoušce. 4. Pokud bude kapacita oboru naplněna pouze uchazeči nekonajícími přijímací zkoušku a na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch ze známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V případě stejného umístění uchazečů i při použití tohoto doplňkového kritéria bude přednostně přijat uchazeč se změněnou pracovní schopností (ZPS). POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Agropodnikání. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 60 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Agropodnikání pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012 v denní formě vzdělávání oboru M/01 Agropodnikání tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Agropodnikání bude přijato 60 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. 3. Pro obor Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 25

26 pro školní rok 2011/2012 do oboru M/01 Ekologie a životní prostředí. K denní formě vzdělávání tohoto oboru může být přijato 30 uchazečů. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci oboru M/01 Ekologie a životní prostředí pro školní rok 2013/2014 Podle ustanovení 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2011/2012v denní formě vzdělávání oboru M/01 Ekologie a životní prostředí tato kritéria přijímacího řízení: 1. Pořadí uchazečů se při přijímacím řízení určí podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období na základním stupni vzdělávání, tj. za první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy. Výsledný průměr se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 2. Do oboru Ekologie a životní prostředí bude přijato 30 uchazečů o vzdělávání. Pokud na místě pro posledního přijímaného uchazeče bude více uchazečů se stejným průměrem za zmíněná tři klasifikační období, rozhoduje průměrný prospěch z předmětů český jazyk, chemie a biologie. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Kolo přijímacího řízení: 1. Datum: M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie Obor M/01 Agropodnikání M/01 Ekologie a ŽP Počet účastníků přijímacího řízení z toho nekonající přijímací zkoušky z toho konající přijímací zkoušky Počet účastníků přijatých bez přijímacích zkoušek Počet účastníků přijatých na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek CELKEM PŘIJATO UCHAZEČŮ Počet zapsaných účastníků (z prvotně přijatých): Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) bez ZK Počet účastníků přijatých na základě odvolání (autoremedurou) se ZK Počet zapsaných účastníků (z přijatých na základě autoremedury) CELKOVÝ POČET ZAPSANÝCH UCHAZEČŮ

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více