bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím"

Transkript

1 číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období a nastínit, co nás čeká v dalších měsících. Rok 2012 můžeme hodnotit jako velmi úspěšný na jeho začátku nás čekalo rozsáhlé hodnocení naší činnosti našimi členy i ostatními subjekty z území naší působnosti. S velkou radostí mohu konstatovat, že toto hodnocení vyznělo pro LAG Podralsko velmi příznivě. Jeho podrobné výsledky byly zveřejněny v předchozím čísle Zpravodaje. Na toto naše vlastní hodnocení navazovalo Hodnocení MAS ČR, prováděné zástupci MZe a CP SZIF. I v tomto hodnocení jsme obstáli na výbornou a naše místní akční skupina se již potřetí umístila v kategorii A mezi nejlepšími MAS ČR. V Libereckém i jsme jedinou místní akční skupinou, která se při každém hodnocení umístila v kategorii A mezi nejlepšími a jsme na tuto skutečnost právem hrdí. Úspěšně byly ukončeny i projekty z předchozích výzev, na kontrolu v jarních měsících nám zůstalo pouze šest nedokončených projektů. V těchto dnech připravujeme s největší pravděpodobností poslední výzvu tohoto plánovacího období, naše práce a činnost naší kanceláře tímto ale zdaleka nekončí. Intenzívně pracujeme na přípravě integrované strategie rozvoje našeho území na plánovací období Tato strategie bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím programovém období. Uspěli jsme rovněž při přípravě naší žádosti do OPVK a připravujeme projekt pro žáky středních škol, který je zaměřen na ekonomii, finanční gramotnost a znalosti, spojené se zahájením podnikatelské činnosti. Nadále pracujeme jako poradci pro Svazek obcí Peklo a Svazek obcí Máchův, účastníme se rovněž aktivně jednání Mikroregionu Podralsko. Konzultujeme se zájemci o dotace možnosti podání žádostí do jiných dotačních titulů, nežli je osa IV. LEADER a mnohé žádosti do těchto dotačních titulů pro naše žadatele sami připravujeme. S naším tradičním partnerem MAS Turnovsko jsme připravili a podali další žádost o realizaci projektu spolupráce pod názvem Památky a jejich budoucnost. Tento projekt budeme v brzké době obhajovat na Mze. Ačkoliv se tedy toto programové období pomalu chýlí ke konci, LAG Podralsko nekončí a kancelář se připravuje k tomu, aby mohla ještě kvalitněji poskytovat služby vám všem, kterým záleží na rozvoji venkovských oblastí. Věříme, že se nám podaří kvalitně se na plánovací období připravit. Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost, kteří s námi spolupracují a šíří dobré jméno naší místní akční skupiny. Velice si vážíme Vaší podpory! Přejeme všem zdárnou realizaci všech vašich plánovaných záměrů i hodně úspěchů při získávání dotačních prostředků! Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní pohody! Přejeme všem úspěšný celý rok 2013! PhDr. a zaměstnanci kanceláře LAG Podralsko PF 2013 Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 leader Výzva V 2. pololetí roku 2012 byly kontrolovány realizované projekty těchto žadatelů: Žadatel Název projektu Resumé Požadovaná dotace Město Mimoň Zefektivnění údržby veřejných ploch v Mimoni Pořízením nové techniky - zahradního traktoru bude zajištěna včasná a kvalitní údržba, sníží se spotřeba pohonných hmot, pracovních sil a projekt přispěje i ke zlepšení životního prostředí ,-Kč Obec Horní Police Obec Velký Valtinov Nákup nejnutnější techniky pro údržbu veřejného prostranství v obci Horní Police Komunální technika pro údržbu obce a obnova veřejného osvětlení Zakoupená víceúčelová technika částečně nahradila starou, opotřebovanou a na opravy náročnou jednoúčelovou techniku. Projekt řešil rekonstrukci sítě VO v délce 305 m, umístění 6 lamp VO a koupi malotraktoru s možností umístění přídavných zařízení na celoroční úklid a údržbu obce ,-Kč ,-Kč Výzva V 2. pololetí roku 2012 byly kontrolovány realizované projekty těchto žadatelů: Žadatel Název projektu Resumé Požadovaná dotace Obec Kravaře Pořízení mikrobusu - Kravaře V obci je několik aktivních spolků a neziskových organizací, k jejichž rozvoji a činnosti se zakoupením mikrobusu velkým způsobem přispělo. Mikrobus bude sloužit k poznávacím výletům pro seniory, fanoušky zdejšího fotbalového klubu FK Loko Kravaře, odvážení a přivážení mladých fotbalistů k tréninkům, mistrovským zápasům - k podpoře spolkové činnosti, rozvoji volnočasových aktivit a mezilidských vazeb a vztahů. Hlavní důraz byl ale kladen na potřeby základní a mateřské školy v Kravařích, v níž dochází k velkému úbytku dětí z okolních spádových obcí, kvůli velmi špatnému spojení do této obce. Mikrobus slouží tedy zejména ke svozům a odvozům dětí do této - jinak velmi kvalitní a oblíbené školy, ale i např. k cestám dětí do bazénu, divadla apod ,-Kč Město Bělá p.bezdězem Pořízení minibusu - Bělá p. Bezdězem Potřebnost projektu vycházela z opotřebení stávajícího vozidla, které město vlastní a je zastaralé a vyžadovalo vysoké finanční náklady na jeho údržbu a provoz a jeho technický stav nebude brzy splňovat technické parametry. Pořízení nového 9 místného mikrobusu vycházelo z dennodenních potřeb pro zajištění občanských služeb místních organizací, zájmových spolků či sportovních organizací. Rovněž bude sloužit k dispozici pro služební účely zaměstnanců/ zaměstnankyň města Bělá p.b. a organizačních složek ,-Kč Obec Mařenice Odpočinek pod Kalvárií Realizací projektu došlo ke zhodnocení odpočivného místa. Na vrchu kopce Kalvárie v Mařenicích je umístěna nově zrekonstruovaná kaple, místní kulturní památka. Odpočivné místo je před výstupem ke kapli a bylo třeba zpevnit současnou plochu pod vybavovacími prvky, vybudovat lávku přes Svitávku s dřevěným oboustranným zábradlím. Odpočivné místo nebylo vybaveno ničím k posezení, případně přístřeškem k odpočinku, chyběla lavice a odpadkové koše, zázemí pro cyklisty - stojan na kola. Bylo nutné vyčistit stávající příkop a odstranit vrostlé kořeny a zpevnit patky pod lávkou ,-Kč Město Zákupy Rekonstrukce chodníku před Základní a mateřskou školou v Zákupech Chodník před Základní a Mateřskou školou byl v nevyhovujícím stavu. Neodpovídal bezpečnostním ani technologickým parametrům. Nebyl výškově oddělen od komunikace, byl její součástí - nebezpečí pro chodce na chodníku. Jeho vrchní vrstva byla silně narušená s nerovnostmi. Vrchní vrstva byla tvořena z části asfaltovým potěrem a z části dlažbou z kostek žuly. Realizací a výstupem projektu je nově opravený chodník ze zámkové dlažby, který je bez terénních nerovností, zámková dlažba umožnila také lepší údržbu a pojezd strojů v zimním období. Chodník je výškově oddělen od komunikace, čímž je zajištěna větší bezpečnost chodců. Jsou zde vytvořena místa pro eventuelní zřízení přechodů pro chodce ,-Kč 2 Více najdete na

3 leader Rekonstrukce chodníku před ZŠ a MŠ v Zákupech Oprava místní komunikace Pořízení mikrobusu - Kravaře Pořízení minibusu - Bělá p. Bezdězem Odpočinek pod Kalvárií Nákup zahradní techniky na údržbu zeleně Fasáda obecního úřadu Plužná Oprava místních komunikací v obci Jestřebí Rekonstrukce objektu č.p školka Osečná Obec Bezděz Oprava místní komunikace Realizací projektu došlo k opravě komunikace, která byla ve špatném stavu, rozbitá s výtluky. Byla nutná její oprava v délce 200 m a šíři 3,2 m - celková plocha 640 m 2. Oprava MK p.p.č byla provedena stržením stávajícího povrchu s odvozem, hrubou penetrací vč. dvou nátěrů ,-Kč Obec Provodín Nákup zahradní techniky na údržbu zeleně Realizací projektu došlo k zakoupení nové kvalitní techniky na údržbu veřejných prostranství obce. Nebudou se zvyšovat výdaje na opravy staré techniky, zvýšila se efektivita práce a zlevnil provoz. Došlo k pořízení zahradního traktůrku a sekaček. Traktůrek s rotační sekačkou 102 cm s dvouválcovým motorem 472 cm 3 chlazeným vzduchem s nastavitelnou sedačkou s max. rychlostí vpřed 8,9 km/ hod vzad 5,6 km/hod. se sběrným košem 300lt. Hydrostatická převodovka ovládaná dvěma pedály. Sekačky s motorem Honda GCV 160 OHC 4 kw šíře sečení 53 cm s výškou sečení mm - mulčování zadní výhoz nebo koš ,-Kč Obec Plužná Fasáda obecního úřadu Plužná Realizací projektu došlo k opravě opadaného a popraskaného pláště budovy OÚ. Došlo ke zlepšení celkového vzhledu a snížení tepelných ztrát. Budova - bývalá škola - je využívána i místními spolky a organizacemi ke kulturním, sportovním a volnočasovým akcím. Třída byla upravena pro sportovní aktivity. Budova byla zateplena kompletním systémem v celkové výměře 244 m 2, oprava vrchní římsy v délce 61,6 bm, demontáž a montáž oplechování parapetů v délce 21,1 m ,-Kč Obec Jestřebí Oprava místních komunikací v obci Jestřebí Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti v těchto částech obce: k.ú. Jestřebí u České Lípy p.p.č. 734/2, 133/1,111, 83/1, 133/2, 132 a v k.ú. Újezd u Jestřebí p.p.č. 787/1, 773/2. Dále byly opraveny výtluky komunikací v různých částech obce. Celkem bylo opraveno 1657,3 m 2. Realizací projektu se zlepšila bezpečnost chodců i řidičů, zvýšila se plynulost a bezpečnost dopravy ,-Kč Město Osečná Rekonstrukce objektu č.p školka Osečná Výsledkem projektu jsou zrekonstruované vnitřní prostory pro potřeby mateřské školky s kapacitou 20 dětí. Celková zastavěná plocha budovy: 169 m 2, plochy místností m 2, z toho herny - 61 m 2. Celková kapacita školky - 20 dětí ,-Kč Více najdete na 3

4 Leader Obec Tachov Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ Tachov Realizací projektu došlo u objektu budovy obecního úřadu k terénním úpravám souvisejícím se zpevněním povrchu - zámkovou a žulovou dlažbou a asfaltovým betonem. Nové plochy byly navrženy s krytem ze zámkové dlažby na štěrkovém podkladě v barvě šedé do obrubníků 10/25 s nášlapem 10cm v nesníženém úseku. V místě vjezdu do garáže byla plocha vydlážděna žulovou dlažbou drobnou tl. 12cm. Ve styku nových ploch se stávající komunikací byl o vozovky odříznut a po osazení nových obrub opraven asfaltovým betonem. V místech nástupů plochy byl obrubník snížen na předepsané 2cm, v projektované šíři byl zřízen varovný pás šířky 40cm ze speciální k tomu určené dlažby - přecházení bezbariérová úprava - signální pás podél vodící linie byl osazen od varovného o 30cm. Zpevněné plochy jsou lemovány betonovým obrubníkem kladeným do betonového lože s opěrou. Okolí ploch bylo dosypáno zeminou a oseto travním semenem ,-Kč projekty spolupráce Živý venkov tradice a současnost: byla na RO SZIF podána žádost o proplacení projektu spolupráce Živý venkov tradice a současnost. Projekt byl tedy ukončen a v současné době proběhla fyzická kontrola tohoto projektu. Akce, které se v rámci projektu konaly, mají pětiletou udržitelnost, v příštích letech vás tedy opět pozveme na Zdislavskou pouť, Vartenberské slavnosti, Kundratickou lávku a Svatovítskou pouť, Dokské městské slavnosti, Zákupské slavnosti i Letní slavnosti, stejně tak jako na řadu dalších akcí, které se budou konat na území našich partnerských místních akčních skupin. V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení, které pomůže k i řadě jiných našich obcí při realizaci jejich kulturních a sportovních akcí pódium se zastřešením, zvuková aparatura, osvětlení pódia, párty stan a prodejní stánky. Nakoupit toto vybavení v rámci projektu spolupráce se ukázalo být dobrým řešením pro řadu zájemců, kteří jeho zapůjčením uspořili nemalé finanční prostředky při pořádání svých akcí. Vybavení putovalo z akce na akci po celou sezonu až do měsíce října a zájemci o jeho využití jsou i v podzimních měsících a v prosinci na akce, spojené s vánočními svátky. Akce v období červenec říjen 2012, konané v rámci projektu spolupráce Živý venkov tradice a současnost Dokské městské slavnosi Dokské městské slavnosti, V historickém duchu a v krásném prostředí s přírodní scenérií se mohli návštěvníci přenést do starých dobrých časů - aneb začátků 20. století a nadýchat se tehdejší atmosféry. Svijanské slavnosti, Další z akcí na území partnerské MAS Turnovsko, tentokrát určená také pro milovníky dobrého piva. Dokská pouť Loučení s prázdninami Běchary, V rámci projektu proběhlo v Běcharech rozloučení s letošními prázdninami. Maloskalský jarmark, Setkání regionálních řemeslníků, umělců, pěstitelů a chovatelů s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé. Spolupořadatelem je partnerská MAS Turnovsko. Dokská pouť Sychrovská pouť, Tradiční venkovská pouť, doplněná řemeslnými trhy na území partnerské místní akční skupiny Turnovsko. Zákupské slavnosti Zákupské slavnosti 4 Více najdete na Zákupské slavnosti

5 projekty spolupráce Zákupské slavnosti, Poslední akcí projektu na území LAG Podralsko byly Zákupské slavnosti. Na jarmarku v Zákupech se mohli nákupuchtiví návštěvníci vyřádit do sytosti. Bohatý kulturní program s celou řadou zajímavých umělců, sportovní utkání, přistání parašutistů uprostřed náměstí i večerní ohňostroj - to všechno byla lákadla, díky nimž měly Zákupské slavnosti velký úspěch a vysokou návštěvnost. Přehlídka amatérské divadelní tvorby Dětenice, Partnerská MAS Otevřené zahrady Jičínska se spolupodílela na další z akcí projektu spolupráce - Přehlídce amatérské divadelní tvorby v Dětenicích. Tato přehlídka se konala v krásném prostředí přírodního amfiteátru. V období udržitelnosti tohoto projektu spolupráce, v němž koordinační místní akční skupinou byla MAS Vyhlídky a partnerskou místní akční skupinou LAG Podralsko se zástupci obou MAS setkali v Zahrádkách u příležitosti konání 10. jubilejních Zahrádeckých slavností. Z Kokořínska do Podralska Příprava projektu spolupráce Památky a jejich budoucnost Svátek jablka, Na území PMAS Turnovsko se konala krásná akce, zaměřená na sadaře, zahrádkáře, chovatele a milovníky ovoce, zejména jablek - Svátek jablka. Setkat jste se ale také mohli s výstavou nimrodů, včelařů a chovatelů exotického ptactva, stejně tak jako s ukázkami tradičních řemesel. Místní akční skupiny LAG Podralsko a MAS Turnovsko společně připravily projekt, který chtěly realizovat již na začátku tohoto roku. Jedná se o projekt, který řeší výměnu zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek v území a jejich mapování. Podporuje navazování nových partnerství, společná setkání zástupců různých sektorů, pořádání odborných workshopů a v neposlední řadě rozšiřuje nabídku atraktivity území a zachování kulturního dědictví. V rámci projektu bude zpracována jedna nová studie památek a jedna převedena do elektronické podoby a aktualizována, bude vytvořena interaktivní databáze, uskuteční se odborné semináře s pracovníky NPÚ, historiky, archiváři, pracovníky muzea a CHKO, soutěž pro děti a dvě exkurze, které přispějí ke zvýšení zájmu mladé generace o historii území a k dlouhodobé udržitelnosti projektu. Projekt, v němž LAG Podralsko je koordinátorem a MAS Turnovsko partnerem, byl zaregistrován na CP SZIF Mikroregion Podralsko Rokytá Zástupci měst a obcí sdružených v Mikroregionu Podralsko se koncem září sešli ve Středočeské obci Rokytá. Setkání se uskutečnilo v opraveném obecním kulturním domě. Na programu jednání bylo podání informací o průběhu realizovaných společných akcí. Přítomní byli seznámeni s úspěšnou propagací regionu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Byla podána informace o hodnocení MAS v r a umístění LAG Podralsko. Dále byli starostové informováni o přípravě poslední výzvy tohoto plánovacího období a o důležitosti tvorby integrované strategie rozvoje území jako základního dokumentu pro další rozvoj celého území LAG Podralsko. Jindřich Šolc Svazek obcí PEKLO Zahrádky Kromě projednání rozpočtové změny, složení a volbě revizní komise a informací o průběhu realizovaných akcí Chodník a komunikace v obcích Pekla (GF 17 POV Lbc. e) a projektu Vyměňme si zkušenosti (DT 3 POV MMR) proběhla na jednání svazku prezentace firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. systém ASPI Systém ASPI 2012 obsahuje zákony, merita, vyhlášky, včetně vyhlášek obcí, používajících tento systém, ale rovněž např. vzory smluv a dalších dokumentů. Tento systém a jeho výhody Z našich mikroregionů byly členům svazku představeny v Power Pointové prezentaci. Následně bylo členům svazku navrženo finanční řešení zakoupení systému pro všechny obce svazku každá obec jeden přístup, včetně úvodního zaškolení. Vzhledem k velmi výhodné ceně při zakoupení systému svazkem obcí byla jeho koupě zástupci svazku ihned po prezentaci odsouhlasena. Vyhodnocena byla rovněž akce Putující kontejner, kterou Svazek obcí Peklo realizoval v letošním roce již podruhé. Zástupci LAG Podralsko informovali členy svazku o přípravě lednové výzvy z PRV osa IV. LEADER. Tato výzva bude s největší pravděpodobností poslední v tomto plánovacím období. Vzhledem ke změně Pravidel PRV a nutnosti nastavení finančních částek na jednotlivé fiche budou všichni z území LAG Podralsko vyzváni k tomu, aby zaslali kanceláři LAG Podralsko předpokládané záměry, které budou do této výzvy dávat, včetně předpokládané částky dotace, kterou budou v žádostech požadovat. Členové svazku byli dále podrobně informováni o procesu přípravy integrované strategie rozvoje území a o důležitosti tohoto procesu vzhledem k přípravě na další plánovací období Mikroregion Podralsko Mimoň V Mimoni se sešel Mikroregion Podralsko. Zástupce LAG seznámil přítomné s nabídkou firmy Více najdete na ASPI na poskytnutí programu se zákony, informoval o předkole 7. výzvy a s aktuálním stavem přípravy ISRÚ a novinkami v jejím projednávání. Dále se projednával stav projektů: Cykromagistrála Ploučnice, Turistická propagace v Žitavských horách. p. Pohořelá se věnovala finančním záležitostem mikroregionu. Přítomní schválili výzvu k zachování současného stavu výkonu stání správy na obcích. Mikroregion se rozrostl o obce Křižany a Cetenov. P. Nováková seznámila s možnostmi poskytování sociální péče. Na další jednání bude pozván nový majitel hradu Ralsko, zástupce fy SAP kompostárna a zástupce fy Wolters Kluwer (systém ASPI). Jindřich Šolc Svazek obcí Máchův Doksy V Doksech se k pravidelnému jednání sešli zástupci svazku. Na programu jednání byly úpravy rozpočtu a příprava rozpočtu na další rok, informace o průběhu dotačních akcí a příprava listopadové členské schůze. Starostové byli informováni o připravovaných akcích v obcích svazku, které by mohly být zajímavé pro další obce. V závěru jednání informovala Revizní komise. Jindřich Šolc 5

6 Hodnocení MAS na MZe V letošním roce proběhlo již potřetí hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období Hodnocení probíhalo na přelomu měsíců července a srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech: 1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS 2. Personální zajištění činnosti MAS 3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 4. Integrace a rozvoj MAS 5. Monitoring a evaluace MAS 6. Propagace MAS LAG Podralsko Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala své údaje z dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise. LAG Podralsko byla i v tomto roce zařazena do skupiny A - vysoce transparentní a důvěryhodné MAS, aktivní a aktivizující území. Ve skupině A je LAG Podralsko zařazena stejně jako při předchozích hodnoceních v roce 2010 a v roce V letošním roce byl maximální bodový zisk 150 bodů, LAG Podralsko získala 136 bodů Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích Ve dnech proběhl v Českých Budějovicích již 39. ročník agrosalonu Země živitelka. I v letošním roce se této akce pod záštitou NS MAS ČR zúčastnily MAS Libereckého e. LAG Podralsko v letošním roce představila i celou řadu regionálních produktů nositelů značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův. Výrobci vyhlášené zmrzliny ze Stráže byli na výstavišti i osobně přítomni a zaznamenali zde se svými příchutěmi strážské zmrzliny velký ohlas. Stánek MAS Libereckého e navštívil v pátek, ve večerních hodinách v rámci Večeru venkova rovněž ministr zemědělství pan Petr Bendl. Na Večeru venkova byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější fotografie z území MAS v kategoriích Příroda, Lidé a MAS. V této soutěži jsme obsadili dvě druhá a jedno první místo Valná hromada LAG Podralsko o.s. Ve čtvrtek, proběhla v prostorách našeho výstavního zastavení a zasedací síně v Hamru na Jezeře Valná hromada LAG Podralsko o.s. Na programu bylo kromě volby nového člena výběrové komise a programového výboru projednáváno rozšíření územní působnosti o obec Krompach a obec Bítouchov, přijetí nových členů obec Stružnice, Institut pohostinného přátelství, Kultura Zákupy o.s. a obec Luka a informace o rozšíření územní působnosti o oblast části obcí z MAS Skleněný Nový Bor. Zvláštní bod byl věnován letošnímu hodnocení MAS, přípravě poslední výzvy tohoto plánovacího období a informaci ke změně Pravidel i přípravě plánovacího období a integrované strategie území na léta Členové valné hromady byli rovněž informováni o podání žádosti do osy IV.- LEADER, opatření IV.2.1. PRV MZe - Projekty spolupráce, projekt Památky a jejich budoucnost. Projekt byl podán společně s PMAS Turnovsko. Dále byly řešeny minimální standardy fungování místních akčních skupin pro příští plánovací období a evaluace a monitoring MAS. Příprava Výzvy Výzva (18. kolo příjmu žádostí na SZIF) bude vyhlášena začátkem měsíce ledna Předpokládaná alokace na tuto výzvu: ,- Kč. Alokace do jednotlivých fichí bude zveřejněna na stránkách MAS současně se schválenou výzvou V letošním roce jsme od nositelů značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův obdrželi řadu výrobků na ukázku, ale i na provádění ochutnávek pro návštěvníky 39. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Naše velké poděkování za zapůjčení nebo darování vzorových výrobků patří keramičce paní Grolichové z Heřmanic, Ála huti z Nového Boru, salonu Debonaire ve Stráži a výtvarnici paní Žalmánkové z Bělé pod Bezdězem. Další velké poděkování za darování krůtích výrobků na provádění ochutnávek patří ZOD Brništi a manželům Krejzovým z Kozí farmy v Sosnové - Novém Dvoře. Regionální produkt Lužické hory a Máchův Propagace regionálního produktu na Zemi živitelce Více najdete na

7 Regionální produkt Lužické hory a Máchův A do třetice patří náš velký dík paní Ivě Jablonovské a panu H. V. Schwarzkopfovi - výrobcům nezapomenutelné zmrzliny ze Stráže. Tito výrobci reprezentovali Regionální produkt Lužické hory a Máchův přímo na výstavišti, kde jako nositelé značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův na tržišti regionálních produktů, organizovaném NS MAS ČR měli možnost - s velkým úspěchem - prodávat svou zmrzlinu. Všichni výše jmenovaní výrobci se velkou měrou zasloužili za úspěšnou prezentaci a propagaci Libereckého e, LAG Podralsko a značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův na této výstavě. Katalog regionálních produktů Držitelé certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův se již mohou prezentovat Katalogem regionálních produktů! Poprvé byl tento katalog prezentován na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích GASTRO 16. ročník potravinářská výstava PVV Ideon Pardubice I této výstavy se s velkým úspěchem zúčastnili naši regionální producenti Zmrzliny ze Stráže: Být držitelem certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův má smysl! Viz reakce níže: Z u pí Ivy Jablonovské - Zmrzlina ze Stráže Krásný dobrý den všem, takže ještě jednou velice děkujeme za spolupráci při organizaci týkající se gastro veletrhu v Pardubicích. Vše dopadlo výborně a dle reakcí managerky, vystavovatelů a návštěvníků, jsme tam byli s naší strážskou zmrzkou tou největší atrakcí. Dokonce se Vám musím pochlubit, že Asociace kuchařů a cukrářů si od nás brala zmrzlinu, jelikož během veletrhu probíhaly kuchařské soutěže. Došlo to tak daleko, že se nám díky tomuto veletrhu podařilo uzavřít dobrý obchod, takže v brzké době budeme prodávat zmrzlinu v Praze! Aby toho nebylo málo, v únoru má Asociace kuchařů a cukrářů valnou hromadu a již nyní mi oznámili, že musíme na gastro do Hradce Králové, kde bude probíhat několikadenní soutěž a místo klasických dezertů, dortů, potřebují naši zmrzku. Dále jsme na veletrhu byli osloveni několika managery s nabídkou účasti na dalších veletrzích. Prozatím mi přišla pozvánka na TOP gastro do Prahy, veletržní palác. Jsem přesvědčena, že ostudu jsme nikomu neudělali, ba naopak. Letáčky jsme rozdávali všem a hodně jsme lákali návštěvníky veletrhu k nám do e.. Byla jsem nucena, ale s radostí, vyprávět a povídat o tom, co to vlastně LAG Podralsko a MAS je... Takže Vám pošlu samozřejmě fotky, ať vidíte, jaký to tam bylo...prostě nádherný!!! Všem Vám velice děkuji a taktéž poděkuji na KÚ Lbc. e Ivana Jablonovská Okénko žadatelů Vartenberské kulturní léto pořádané Společností pro rozvoj Podralska, o. p. s. ve Stráži je již tradiční kulturní akcí pro celý region Podralsko. V letošním roce se konal již šestý ročník. Zahajovací akcí na zámeckém nádvoří byl 14. července koncert legendární skupiny Rangers-Plavci. Koncert navštívilo okolo 120 diváků z blízkého i velmi Vartenberské kulturní léto 2012 Atmosféra na nádvoří vzdáleného okolí. Počasí bylo nádherné, zámek rozezvučely staré známé písně doplněné vtipným komentářem Jana Vančury. 28. července vystoupili na nádvoří zámku Vartenberk Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Koncert byl opět úžasný. 134 diváků se velmi dobře bavilo a zpívalo společně s vystupujícími. Sice dvakrát lehce zapršelo, nicméně vystupující nemuseli mít žádné obavy z promoknutí, především díky kvalitnímu pódiu pronajatému od LAG Podralsko. Doufejme, že příští rok se opět podaří zorganizovat tentokrát již sedmý ročník velmi povedeného Vartenberského kulturního léta. Celá akce byla podpořena finanční dotací v rámci grantu města Stráž na podporu kulturních aktivit. Mediálním partnerem bylo Rádio Contact Liberec. SPOROP, o. p. s., Jiří Mužák Více najdete na Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba Dny města Mimoň Město Mimoň využilo při organizaci oslav Dnů města Mimoň také techniku pořízenou z projektu Živý venkov - tradice a současnost. Zapůjčený velký party stan sloužil jako zázemí pro účinkující zvučných jmen - zpěváka Marka Ztraceného, herečku Uršulu Klukovou, mistra s bičem Pavla Votápka nebo zpěvačku Zoru Jandovou. Vzhledem k nestálému počasí pořadatelé ocenili především variabilitu stanu a jeho velmi snadnou instalaci a deinstalaci. Pavlína Pelcová, referent odboru kultury 7

8 Okénko žadatelů Osečná vyřešila problém s nedostatkem míst ve školce Osečná vyřešila problém s nedostatkem míst ve školce. Přebudovala bývalou policejní stanici čp. 72 v Českolipské ulici na mateřskou školu II a dne 3. září 2012 ji otevřela. Policejní budova byla dlouho prázdná a v nevyhovujícím stavu. Po rekonstrukci budovy (hlavně interiéru) získala Osečná školku pro dvacet dětí ve věku čtyř až pěti let a mohla tak uspokojit úplně všechny letošní přihlášky předškoláků. Interiér škol- ky je vkusně a moderně zařízen a venkovní úpravy? Ty budou snad dokončeny do konce roku 2013 Projekt Rekonstrukce mateřské školky v Osečné II - úprava interiéru byl realizován díky dotaci z programu LEADER prostřednictvím LAG Podralsko. Ing. Jiří Hauzer, Představujeme Vám firmu Ekokrámek Petr Kacálek z Loubí Holany. Firma se nachází na území LAG Podralsko. V současné době je nosnou službou ekokrámku pořádání zeleninových bedýnek. Bedýnky jsou distribuovány po Českolipsku, Děčínsku a Šluknovsku. Ve Varnsdorfu je navázána spolupráce s MAS Šluknovsko. Zeleninu a ovoce firma nakupuje od pěstitelů na Litoměřicku a Roudnicku. Služba je nabízena již třetí sezónu a firma by ráda nabídla svoje služby co nejširšímu okruhu obyvatel. V provozu je webový obchod Najdete zde zboží šetrné pro život, lidi a životní prostředí. Ke zboží je možné zajistit po domluvě i prezentace a přednášky. Stránky a e-shop jsou nyní ve fázi úprav. Pro velký zájem klientů by firma ráda dále přišla s nabídkou masa ze zvířat chovaných na farmách Českolipska. Jednalo by se o hovězí, vepřové, drůbeží, husy a kachny. V tomto případě jsou v řešení veškerá zákonná pravidla takovéto služby - hygiena, veterinární pravidla. Pro zákazníky, kteří odebírají zeleninové bedýnky, bude rozšířena nabídka potravin ve firemním e-shopu. Pro seniory a handicapované nabízí firma slevu na poplatku za rozvoz domů ze 40,- Kč na 10,- Kč. V dohledné době by firma ráda nabídla ještě mléčné výrobky, pečivo atd.. A to vše z našeho regionu, nebo z regionů s námi sousedících. Kontakty na firmu: Petr Kacálek gms : , tel : Loubí 36, Holany Památky v Dubé začínají ožívat Město Dubá leží na hranici CHKO Kokořínsko, v oblasti, pro kterou byl dříve používán název Dubské Švýcarsko. První písemná zmínka o Dubé pochází z roku Městečko bylo založeno kolem roku Největší rozkvět města nastal za Sweerts-Sporcků, kdy byl postaven barokní kostel Nalezení sv. Kříže z let , který nahradil dva starší středověké kostely. Historický vývoj Dubska dokládá množství kulturních památek. Dubá a okolí je bohaté i na lidovou architekturu. Na Dubsku se v polovině 18. století rozšířilo pěstování chmele, odrůdy Dubský zeleňák, a do současnosti je v Dubé zachována unikátní technická památka bývalá Sušárna chmele z druhé poloviny 19. století se dvěma sušícími věžemi. S historií chmelařství je spojena i budova bývalého hotelu U Slunce, nyní Slávie, v Českolipské ulici, u kterého se konaly velké chmelařské trhy. K hotelu byl v roce 1947 dostavěn společenský sál, který je v současné době nefunkční. V roce 2012 jsme navázali na přípravnou fázi obnovy těchto památek uspořádáním několika výstav a setkání. Již tradicí se stává otevření Sušárny chmele s doprovodnou výstavou ku příležitosti Dnů evropského dědictví, na které navazovalo otevření jak Sušárny, tak Slávie ve Dnech architektury. K vidění byli i výstavy práci dětí ze ZŠ si můžete prohlédnout přímo na oknech Slávie, proběhla výstava Slávie historie, současnost a budoucnost na které se podíleli i místní spolky a v místní bývalé Šatlavě na radnici proběhla výstava Chmelařství na Dubsku unikátní soubor fotografií z 1. pol. 20. stol. přenesených na plátno, který zachycuje proces pěstování chmele. V ulici Jana Roháče a Sadové se nachází soubor historických sklepů, vytesaných do pískovcové skály. Jejich množství v jedné oblasti bylo i důvodem zaspání souboru 55 sklepů jako kulturní památky ČR. Doba kdy sklepy vnikly, není úplně známá, ale z nedávno provedeného historického průzkumu vyplývá, že by to mohlo být někdy v době kolem roku Tento letopočet byl nalezen vyrytý na vnitřní straně jednoho ze sklepů. Vstupy do sklípků v ulici Sadové nejsou ani z technického hlediska, ani z estetického v dobrém stavu a tak by město Dubá chtělo nejkritičtější vstupy opravit. Sklepy jsou stále využívány pro účely skladování potravin, některé využíváme při kulturních a společenských akcích a doufáme, že se stanou důstojným turistickým cílem ve městě. Díky LAGu Podralsko se podařilo předláždit původní kamennou dlažbou jednu z uliček v Dubé, v letošním roce realizujeme projekt podporující občanskou vybavenost v obci investicí do sociálních zařízení v Klubovém domě, příští rok bychom rádi pokračovali v úpravách památek. Ing. Irena Žalovičová Město leží v oblasti Dubské pahorkatiny nazývané též Dubské Švýcarsko přibližně 10 km na jihozápad od Máchova jezera na hranici CHKO Kokořínsko. Správní území města Dubá má výměru 6060 ha, má asi 1750 obyvatel a spravuje celkem 20 obcí a osad: Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice, Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Heřmánky, Horky, Kluk, Korce, Lhota, Nedamov, Panská Ves, Křenov, Nedvězí, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní. Všechny uvedené části obce jsou svým charakterem zaměřené v současné době především na turistiku, snad s malou výjimkou Dubé (částečně jiné služby, řemesla, školství ) a Dřevčic (zemědělství a jiná výroba). Na všechny světové strany vede z Dubé spousta turisticky značených cest a cyklostezek. Městečko Představujeme vám naše členy Město Dubá všeobecná veřejná správa je obklopeno nádhernou přírodou a v jeho okolí je mnoho turisticky zajímavých míst. Jedním z nich je 7 km vzdálený vrch Nedvězí, odkud je možno za jasného počasí shlédnout jednu třetinu Česka. Dalším vyhlídkovým místem je zbytek strážního hradu Čap nad obcí Pavličky. Zvětráváním pískovců vznikají v okolí skalní města, např. u Pustého zámku, ke kterému vede turistická značka z Nedvězí, u obec Dražejov a vlastně všude, kam zvídavý turista vstoupí, najde často bizarní skalní útvary. Organizační složkou města je: Autocamp Nedamov, JPO II hasiči, Městské lesy Dubá. Příspěvkové organizace: Základní škola Dubá Mateřská škola. 8 Více najdete na Občanská vybavenost: základní devítiletá škola mateřská školka knihovna praktický lékař, stomatolog, dětský lékař lékárna pošta restaurace hřiště tělocvična tenisové kurty přírodní koupaliště benzínová čerpací stanice Spolky a kluby ve městě: Rodinné centrum Klub malých Dubáčků:

9 Představujeme vám naše členy Stránky dubských hasičů: sdh-duba.euweb.cz Stránky dubských a dokských včelařů: Diakonie Dubá: Fotoklub Dubá, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací: sweb.cz/p.spolek Stránky dubských sportovců, Občanské sdružení Dubské Švýcarsko: Sbor dobrovolných hasičů v Osečné má 76 členů. Je zařazen do výjezdového plánu Jednotného záchranného systému okresu Liberec v rámci svého okrsku i přilehlého okolí. Zbrojnice 4 místa pro techniku + Společenská místnost Technika Cisterna CAS 25 RTTN Special DVS Avia 30 Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Přívěs PPS 12 Výsuvný žebřík Kultura Mezi pravidelné akce patří zájezd pro členy i rodinné příslušníky a hasičský ples. Soutěže Hasičská soutěž Janův Důl Hasičská soutěž o pohár starosty SDH Osečná Sportovně střelecký klub Dubá Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá Karate klub Beringin: Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2010 Senioři a rodiny Sejdeme se v parku! 2011 Obnova původní kamenné dlažby v ulici Malá Strana 2012 Klubový dům v Dubé realizace nyní probíhá Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Námětová cvičení a školení Námětové cvičení 2006 Janův Důl Cvičení SDH Osečná Školení dýchacích přístrojů Námětové cvičení okrsku Hasičské námětové cvičení v Chrastné Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: Podpora činnosti mladých hasičů Město Doksy všeobecná veřejná správa Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia a v r nechal založit Velký rybník - dnešní Máchovo jezero. Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka ( Máchova jezera) zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města. Dominantu města tvoří náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje z r se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, upravený do dnešní podoby v 19. století. Dnes je veřejnosti nepřístupný. Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, který nechala postavit v roce 1669 hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka ( ), který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si zdejší oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno -Máchův. Rovněž Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero. Staré Splavy ležící na severním břehu jezera jsou od roku 1850 součástí Doks a výrazně se podílejí na turistickém ruchu. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Značnému zájmu se těší projížďky výletními loděmi, tobogán, plážový volejbal a Aquapark na pláži ve Starých Splavech. Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud málo Více najdete na Město Zákupy všeobecná veřejná správa Zákupy mají v současné době asi obyvatel. Ti, stejně jako návštěvníci Zákup, mohou využít služeb polikliniky (praktický lékař, pediatr a gynekolog), zubního lékaře, lékárny, rozsáhlého sportovního areálu včetně sportovní haly a posilovny, koupaliště s tobogánem, stravovacích a ubytovacích zařízení, obchodů všeho druhu i dvou čerpacích stanic pohonných hmot, možnosti opravy motorových vozidel i jízdních kol v místě. Je zde dobré vlakové i autobusové spojení s okolím. Městečko s bohatou historií, významnými historickými a uměleckými památkami, kulturními tradicemi, krásnou přírodou, turistickými cíli, mnoha sportovními, ubytovacími a stravovacími zařízeními leží v lesnaté, k jihu otevřené ině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy v nadmořské výšce zhruba m. Katastr Zákup vznikl spojením Zákup, Božíkova, Lasvic se Starým a Novým Šidlovem, Brenné, Veselí a Kamenice. Sousedí s katastry Dobranova, Vlčího Dolu (Česká Lípa), Provodína Jestřebí, Bohatic, Velenic, Svojkova a Písečné. Rozkládá se na ploše 32,27 km 2. Zákupsko je prostoupeno pískovcovou Zákupskou pahorkatinou s nejvyšším bodem čedičovým Kamenickým vrchem. Zákupská pahorkatina je součástí Ralské pahorkatiny, která patří do oblasti Severočeské křídové tabule. Na katastru Zákup jsou dvě větší vodní plochy a to koupaliště (Velký zákupský rybník) a nad ním Malý zákupský rybník, zvaný Štefanův. Bohatický potok odvádí vodu z Bohatického rybníka. Kromě toho se na zákupském katastru vyskytuje řada drobných rybníčků a to nad zámkem, u koupaliště i na úpatí Kamenického vrchu. Organizace města: Základní škola a Mateřská škola Zákupy, DD a DPS Zákupy, Služby místního hospodářství, Hasiči, Knihovna. Kulturní instituce: Informační centrum, Státní zámek s parkem, Eduard Held Muzeum, Místní knihovna, Divadelní spolek Havlíček Zákupy. Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2010 Rekonstrukce MK Veselí 2011 Pořízení žacího traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně 2012 Rekonstrukce chodníku před Základní a mateřskou školou v Zákupech objevené romantické krásy, dnes přístupné po četných turistických cestách. Je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami kdysi pyšných hradů, z nichž nejznámější Bezděz je nedílnou součástí tohoto e a cílem většiny výletů. Doksy a Staré Splavy jsou rovněž východiskem k mnoha dalším výletům za turistickými zajímavostmi, a to jak do nejbližšího okolí, tak i ke vzdálenějším místům, jako např. Liberec s Ještědem, zoologickou a botanickou zahradou, zámek Lemberk, sklářská města Nový Bor a Kamenický Šenov, Panská skála u Kamenického Šenova, skalní hrad Sloup, Kokořínsko a další. Vedle historických zajímavostí a přírodních krás stojí za zmínku také dynamický rozvoj města. Značné finanční prostředky byly v minulých letech vynaloženy na komplexní plynofikaci, bylo vybudováno autobusové nádraží, zcela zrekonstruováno náměstí včetně zrestaurování sousoší ústředního mariánského sloupu. V roce 2011 došlo k realizaci projektu Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera: Jarmilina stezka, naučná stezka a Muzeum Čtyřlístek. Tento projekt zahrnoval vybudování promenádní stezky z Doks do Starých Splavů, tzv. Jarmiliny stezky, rekonstrukci půdních prostor Městské knihovny, kde vzniklo Muzeum Čtyřlístek a vybudování tří zastavení naučné stezky Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Pro zlepšení sociálních služeb byl podstatně rozšířen domov důchodců v Panské ulici a zřízena pečovatelská služba i pro občany bydlící mimo Dům pečovatelské služby. Město má ve své péči také zdravotní středisko se všemi základními lékařskými specializacemi. O místní kulturu se stará Městské kulturní středisko, Městská knihovna, kino a některé společenské organizace. Pestrý program nabízí město i v oblasti sportu - tenisové turnaje, turnaje v plážovém volejbalu, jachetní závody na jezeře, každoroční tradiční běh kolem Máchova jezera a po červeném lesním okruhu. Možnosti dalšího sportovního vyžití nabízejí minigolfová hřiště, půjčovny jízdních kol, vyznačené běžecké tratě po lesních cestách. V zimě potom běh na lyžích a bruslení na zamrzlé ploše Máchova jezera a dalších rybnících. Příspěvkové organizace města: Městské kulturní středisko Doksy, Základní umělecká škola Doksy, MŠ Pražská, MŠ Libušina, ZŠ a MŠ Staré Splavy, Domov pro seniory, Ostatní organizace: Městské lesy Sbor dobrovolných hasičů Doksy, Tělovýchovná jednota Doksy, Občanské sdružení KLIK a přijďte k nám, o.s., Senior klub Doksy, Správa domů. Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2008 Otevření kostela sv. Bartoloměje 2009 Obnova tradiční návsi obce Žďár 2010 Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy 2011 Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství města Doks a přidružených obcí 9

10 LEADER prezentace LAG Podralsko pro MAS Rozvoj Tanvaldska Na žádost obnovené MAS Rozvoj Tanvaldska jsme členům této MAS a zájemcům o členství představili základní principy metody LEADER, činnost našeho sdružení LAG Podralsko a výhled na nové plánovací období Po prezentacích se rozvinula zajímavá a podnětná diskuze. Cílem celé akce bylo podpoření obnovené MAS a zaplnění bílých míst v Libereckém i. Prezentace se konala v krásném prostředí vily Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou Setkání MAS Libereckého e v Jilemnici Na setkání MAS LK bylo nejdůležitějším bodem v programu informování koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS pana Pošmurného o stavu v dalším plánovacím období Postoje NS ke krokům MZe v otázkách hodnocení. Dále se projednávala výstava Země živitelka v Českých Budějovicích, MAS se dohodly na společném stánku a svozu propagačních materiálů, na způsobu střídání na stánku a na ubytování pro všechny MAS v blízkosti pavilonu dle předešlých zkušeností. Součástí setkání byla i prohlídka rozšířené expozice v Krkonošském muzeu a prohlídka rekonstruovaného objektu pivovaru čp.1. Představujeme vám naše členy Město Ralsko všeobecná veřejná správa Z našich dalších akcí a aktivit Slavnostní zahájení školního roku v Kravařích Na začátku nového školního roku připravili v Kravařích kromě slavnostního uvítání všech žáků této školy také slavnostní křest nového mikrobusu Kravařský školáček, který obec pořídila z 6.výzvy PRV osa IV. LEADER, vyhlášené naší místní akční skupinou. Pořízením mikrobusu obec řeší dopravu dětí zdejší základní školy ze vzdálenějších a odlehlejších míst. Děti, které mikrobus hned v tento den s nadšením obsadily, byly náležitě pyšné, že právě jim je určen tento dopravní prostředek a že s ním mohou hned první školní den absolvovat zkušební jízdu. Nový pan ředitel si s dětmi slavnostně připil dětským šampaňským. Mikrobus se stále těší velké oblibě, děti nejen, že nechtějí vystoupit v místě svého domova, ale každé ráno nedočkavě čekají na příjezd a cesta do školy pro ně znamená potěšení. Přejeme jim, aby jim nadšení dlouho vydrželo. 10 Více najdete na Město Ralsko se rozkládá jihovýchodním směrem od města Mimoň a východním směrem od města Doksy. Celá oblast patří do Máchova e. Katastrální výměra města Ralska je 170,24 km 2. Po Praze, Brnu a Ostravě je čtvrtým (co do rozlohy) největším městem v České republice. Leží v průměru 330 metrů nad mořem a má zhruba obyvatel. Vznik obce se datuje od Statut města byl Ralsku navrácen v roce Název města je odvozen z předchozího územního zřízení, kterým byl Vojenský újezd Ralsko. Místními částmi města jsou Boreček, Horní Krupá, Hradčany, Hvězdov, Kuřívody, Náhlov, Ploužnice, Svébořice a Jablonec. Svébořice a Jablonec byly po pobytu sovětských vojsk téměř srovnané se zemí a dosud zůstávají neobydleny. Hlavním sídlem města Ralsko je bývalé královské město Kuřívody, založené mezi léty Ralsko je obklopeno rozlehlými lesy, které patří k nejzachovalejším na Liberecku. Jedná se o turisticky velmi atraktivní město, které bylo pro turisty do roku 1991 uzavřeno. Dnes tato oblast nabízí především zajímavé trasy pro pěší turistiku, cykloturistiku, bruslení in-line. Celá oblast je protkána lesními a asfaltovanými silničkami. Síť nových stezek navazuje na již existující trasy a rozbíhají se okolo Kuřívod, kde můžete zhlédnout památky, např. kostel sv. Havla z 13. st. patřící mezi původní stavby Kuřívod. Jeho jádrem je gotická stavba, později často upravována a rozšířena o věž. Je také zmiňován, jako místo modlitby Kunhuty, která byla vězněna na nedalekém hradě Bezděz. V době působení sovětské armády byl kostel využíván jako sklad zeleniny a byl značně zanedbán. V současné době probíhá rekonstrukce kostela a probíhají zde nedělní bohoslužby i vánoční akce. Cílem turistů je také Stálá expozice Pyrotechnické asanace Ralska nebo Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie. Kromě historických památek nabízí město i možnost aktivního odpočinku a množství dalšího sportovního vyžití: koupání v rybnících, rybaření, sbíraní hub nebo sportovní hříště s využitím volejbalu, tenisu, fotbalu a dětská hřiště v Kuřívodech a Ploužnici. Jedním z center kulturního dění je fara dnes Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku, informační centrum, místní knihovna a některé společenské organizace. Příspěvková organizace města: ZŠ a MŠ T. Ježka v Kuřívodech. Město Ralsko se neustále snaží o rozvoj infrastruktury a zvyšování bezpečnosti občanů na rozsáhlém území po sovětské armádě. Město má schválený Program rozvoje města Ralsko, v současné době se zpracovává jeho část Akční plán. Je schváleno zadání Územního plánu a začínají práce na návrhu Územního plánu města Ralsko. Realizované projekty města v různých dotačních titulech: Podpora terénní práce Rekonstrukce mostu v Náhlově Pravidelná činnost zájmových kroužků Ošetření a kácení dřevin v Ralsku Rekonstrukce chodníku v Kuřívodech Dopravní opatření v k.ú. Hradčany Zhotovení dětských hřišť v lokalitách Náhlov, Hvězdov a Hradčany Setkání partnerů KAZV v Liberci V prostorách KAZV se uskutečnilo další ze setkání MAS LK. Programem tohoto setkání bylo podrobné rozplánování dnů exkurzí za příklady dobré praxe prezentace projektů financovaných z PRV, POV a dalších dotačních titulů, návaznost navštěvovaných míst, časový plán. Dalším bodem byl proces SEA problematika v návaznosti na Integrovanou strategii rozvoje území, kterou podrobněji představila RNDr. Jitka Šádková, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého e. V bodu různé byla zhodnocena účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích Kontrola Ex Post osa IV. LEDAR PRV MZe První kontrola Ex Post na našem území proběhla ve Stráži. Zástupci CP SZIF přijeli zkontrolovat projekt z r Výzva Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská. Obsah této kontroly se podobal běžné fyzické kontrole: výběrové řízení, analytika účetnictví, kontrola čerpání dotací k vyloučení souběhu dotací, správnost zaúčtování dotace po jejím proplacení poskytovatelem, kontrola skutečného stavu na místě realizace, kontrola vlastnických vztahů k dotčenému pozemku. Kontrola jak nám bylo vysvětleno zástupci CP SZIF je generovaná dle náhodného výběru s ohledem na končící období udržitelnosti projektů, takže s největší pravděpodobností nepůjde o jedinou kontrolu Ex Post, která nás a naše žadatele čeká. Šanci na výběr ovlivní i fakt, kdy je do jednoho místa prostřednictvím různých žadatelů opakovaně čerpáno, pak je procento pravděpodobnosti výběru vyšší. Pro naše žadatele, kteří již absolvovali fyzickou kontrolu po ukončení realizace projektu, nepůjde o nic nového. Navíc je očekává jen kontrola zaúčtování došlé dotace. Není tedy důvod k obavám. Pokud na tuto kontrolu budeme pracovníky CP SZIF nebo žadateli přizváni, účastníme se jí, stejně jako těch po realizaci projektu a při podání žádosti o proplacení. Předem Vám můžeme znovu zkontrolovat náležitosti a přílohy projektu a pomoci připravit dokumenty pro její hladký průběh.

11 Z našich dalších akcí a aktivit Exkurze za příklady dobré praxe financované z PRV a dalších dotačních titulů Druhá v řadě letošních exkurzí, pořádaných ve spolupráci s KAZV a MAS Libereckého e za příklady dobré praxe, které jsou financovány z PRV a dalších dotačních titulů, proběhla v obci Zahrádky. Tématicky byla zaměřena na obec, které se v období podařilo získat tři stuhy v rámci soutěže Vesnice roku v Libereckém i a současně i 2. místo v celostátním kole soutěže Zelená stuha ČR. Obec Zahrádky se do soutěže Vesnice roku poprvé přihlásila v r Hned v tomto roce se jí podařilo získat Bílou stuhu Libereckého e. Za finanční prostředky, obdržené za tuto stuhu v rámci DT 1 POV MMR bylo v obci vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě U školy - nová výstavba RD. V r uspěla obec Zahrádky ve Vesnici roku opět a získala Zelenou stuhu Libereckého e. S tímto umístěním postoupila do celostátního kola, v němž se umístila na druhém místě. Odměnou obci byly finanční prostředky od Libereckého e, za které byla pořízena projektová dokumentace na revitalizaci zámeckého parku, jehož zanedbanou část obec odkoupila v r Z POV MMR pak byla revitalizována 1. etapa zdi zámeckého parku. V r získala obec Zlatou stuhu Libereckého e. Za finanční prostředky, získané za toto ocenění byla opět prostřednictvím DT 1 POV MMR realizována větev B komunikace mezi rodinnými domky v lokalitě U školy. Další dotační prostředky obec získala opět z POV MMR - DT 2 - Herní prvky pro školní zahradu u MŠ a ZŠ Zahrádky, PRV Mze - komunikace v nové lokalitě U školy - větev A, zeď zámeckého parku - 2. etapa a víceúčelové hřiště Zahrádky. Obec se účastnila i projektů spolupráce LAG Podralsko a MAS Turnovsko U nás je taky hezky a bylo zde vybudováno malé výstavní zastavení. Z prostředků SFDI byl napříč obcí až k železniční stanici vybudován nový chodník. Z dalších zajímavých projektů v obci stojí jistě za zmínku přestavba obecního úřadu (státní rozpočet MF), rekonstrukce MŠ z obecního bytu (POV MMR) apod. Obec je ale navštěvována i pro své přírodní zajímavosti - oboru se zámečkem Vřísek, Novozámecký rybník, osadu Karba s NPP Peklo apod. Panu starostovi L. Chvojkovi děkujeme za vstřícnost při realizaci exkurze a těšíme se na další spolupráci Seminář pro příjemce OPVK Jako úspěšní příjemci dotace z OPVK výzvy Libereckého e jsme byli pozváni k účasti na semináři pro příjemce, který připravili pracovníci odboru hospodářského a regionálního rozvoje ve spolupráci s pracovníky odboru školství. Cílem semináře bylo zejména předejít chybám v administrativě projektů z OPVK. Věříme, že tento projekt bude zdrojem informací pro studenty a pedagogy na středních školách, ale velký bude i jeho přínos pro naše pracovníky, protože v dalším plánovacím období bychom se měli setkávat i s tímto typem projektů Setkání MAS Libereckého e KAZV Liberec V prostorách Krajské agentury pro zemědělství a venkov se ke svému pravidelnému jednání sešli zástupci MAS Libereckého e. Navržena zde byla i organizace další exkurze po úspěšných projektech. Návrh agentury je na spojení do jedné třídenní exkurze do jiného e ČR. Projednávána byla příprava Kulatého stolu, dále pak byli zástupci všech MAS informováni o novinkách z jednání Výboru NS MAS ČR Školení B3 Program Stereo Modul Mzdy Konference Venkov 2012 a mimořádná Valná hromada MAS Nové Hrady Na jihu Čech v Nových Hradech se konala mimořádná Valná hromada NA MAS ČR spojená s probíhající Konferencí Venkov Na programu byly hlavní problémy připravovaného přechodu na nové plánovací období a změna Občanského zákoníku, která ovlivní možnou právní formu většiny MAS v republice. S avizovaným nárůstem rozdělovaných finančních prostředků se dlouze a vášnivě diskutuje již řadu měsíců otázka Minimálních standardů MAS. Stejně ohnivá a rozsáhlá diskuze se rozpoutala na tomto setkání MAS. Nicméně závěrem bylo konstatováno, že materiál vzešlý z několikerého připomínkování byl předán dotčeným ministerstvům jako návrh ze kterého vzejdou konečné požadavky jednotlivých ministerstev na zabezpečení správného a maximálně průhledného rozdělování přidělených finančních prostředků. S platností nového Občanského zákoníku je spojena právní forma většiny MAS v republice. Doporučuje se všeobecně změna právní subjektivity na obecně prospěšnou společnost, tato problematika bude i jedním z bodů připravované Valné hromady LAG Podralsko Jednání statutárních zástupců obcí MAS Skleněný Nový Bor Na jednání v Novém Boru jsme představili činnost LAG Podralsko a představili předpokládané složení operačních programů v příštím plánovacím období. Zmínili jsme klady a zápory fungování malé místní akční skupiny v plánovacím období Jako jedna z možností fungování v dalším období byla nastíněna možnost sloučení MAS Skleněný Nový Bor a LAG Podralsko Jednání nepodpořených MAS Libereckého e V Líšném (u Malé Skály) se sešli zástupci nepodpořených MAS Libereckého e. Jednání iniciovala místní akční skupina LAG Podralsko. Tématem schůzky bylo řešení přípravy nového plánovacího období a možné varianty vzájemné spolupráce nepodpořených MAS s cílem vytvořit smysluplné a funkční celky a zároveň pokrýt pokud možno celé území e funkčními a kvalitně fungujícími místními akčními skupinami Výroční jednání Celostátní sítě pro venkov českolipského regionu v Liticích V klidném prostředí restaurace Ráj u Litic proběhlo výroční jednání CSV českolipského regionu. Kladně zde byla zhodnocena exkurze po úspěšných projektech, kterou opět organizovaly MAS Libereckého e. Diskutovány byly otázky zemědělství a jeho vztahu k současnému venkovu i problematika zemědělského školství. Účastníci byli seznámeni s celkovou činností MAS a s přípravou na nové plánovací období. Více najdete na S ohledem na přibývající agendu, snadnější orientaci a práci v programu Stereo jsme absolvovali školení na modul Mzdy v České Lípě. Obsahem tohoto školení byly informace o programu ( členění programu, struktura programu, ovládání programu, terminologie a použité symboly), úvod do modulu Mzdy ( struktura modulu, nastavení zákl. parametrů, dalších parametrů), přijetí zaměstnance (nepřítomnost, docházka, předzpracování mezd), zpracování a zaúčtování mezd ( práce s formuláři, plnění mzdy z předzpracování, výpl. pásky, zaúčtování mezd, uzávěrka mezd), práce s daty ( třídění, hledání, výběry, zálohování a obnova dat, údržba dat), souhrnné tiskové výstupy ( souhrnné sestavy, daňová přiznání, ELDZ, exporty v PDF a XML), ukončení prac. poměru, speciality, rekapitulace. Zúčastníme se rovněž navazujícího lednového legislativního školení, které se bude týkat změn s počátkem roku. Termín konání opět v České Lípě. Jan Řeháček Za celý kolektiv LAG Podralsko o.s. bychom chtěli vyjádřit smutek nad ztrátou pana Jana Řeháčka, který byl nejen členem LAG Podralsko od začátku vzniku tohoto občanského sdružení, nejprve za mimoňské skauty a poté za Meandry Ploučnice, ale byl také členem naší výběrové komise a člověkem, který první nabídl prostory k pronájmu pro naši kancelář, když jsme se potřebovali přestěhovat z Ralska Kuřívod blíže k našim žadatelům. Odešel po dlouhé a těžké nemoci, jeho odchod nás ale nepřestává bolet. Není pro nás snadné denně odemykat dveře domu, v němž máme kancelář a kde zůstaly vzpomínky na jeho osobu. Honzo děkujeme a vzpomínáme! Zaměstnanci LAG Podralsko 11

12 Oblast Oblast působnosti působnosti LAG LAG Podralsko Podralsko Oblast působnosti LAG Podralsko NOVÉ MĚSTO pod Smrkem NOVÉ MĚSTO pod Smrkem FRÝDLANT FRÝDLANT NOVÉ MĚSTO pod Smrkem FRÝDLANT NĚMECKO NĚMECKO Státní hranice Státní hranice Hranice NUTS 2 Hranice NUTS 2 Hranice e Hranice e Hranice Státní správního hranice obvodu obce s rozšířenou působností Hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Hranice správního NUTS 2 obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hranice správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hranice e Hranice města nebo obce Hranice správního města nebo obvodu obce s rozšířenou působností Oblast působnosti LAG Podralsko Hranice Oblast správního působnosti obvodu LAG obce Podralsko s pověřeným obecním úřadem Liberecký Hranice Liberecký města nebo obce Královéhradecký Oblast působnosti LAG Podralsko Královéhradecký Liberecký VARNSDORF VARNSDORF Královéhradecký VARNSDORF POLSKO POLSK NĚMECKO POLSKO HRÁDEK nad Nisou HRÁDEK nad Nisou HRÁDEK nad Nisou DĚČÍN DĚČÍN DĚČÍN Mařenice Mařenice CVIKOV LIBEREC LIBEREC Mařenice CVIKOV CVIKOV LIBEREC JABLONNÉ v Podještědí JABLONNÉ v Podještědí JABLONNÉ v Podještědí L I L B I E B R E E R C E K C Ý K Ý K R K A R A J J L I B E R E C K Ý K R A J TANVALD TANVALD NOVÝ BOR NOVÝ NOVÝ BOR BOR ROKYTNICE nad Jizerou JABLONEC JABLONEC TANVALD nad Nisou nad Nisou JABLONEC nad Nisou Velký Valtinov Dubnice Velký Velký Valtinov Valtinov ROKYTNICE nad Jizerou ROKYTNICE nad Jizerou Dubnice Dubnice Hamr na Jezeře Brniště Brniště Velenice Volfartice Volfartice ŽANDOV Volfartice Velká Bukovina NUTS 2 Severovýchod Liberecký + Královéhradecký Velenice Svojkov Svojkov Velká Bukovina Velká Bukovina Hamr na Jezeře Osečná Osečná Brniště Noviny STRÁŽ Noviny Horní Libchava ŽANDOV ŽANDOV NUTS 2 Severovýchod Liberecký Liberecký + Královéhradecký + Královéhradeck Hamr na Jezeře Noviny Horní Libchava Horní Libchava ZÁKUPY ZÁKUPY ČESKÁ LÍPA Stružnice Osečná Stružnice Horní Police Horní Stružnice Police Horní Police STRÁŽ STRÁŽ Pertoltice pod ZÁKUPY Ralskem ČESKÝ DUB HODKOVICE ŽEL. BROD ČESKÝ DUB HODKOVICE ČESKÝ DUB HODKOVICE Cetenov Cetenov Cetenov Pertoltice Pertoltice Bohatice Bohatice ČESKÁ LÍPA ČESKÁ LÍPA VRCHLABÍ ŽEL. BROD ŽEL. BROD MIMOŇ Bohatice MIMOŇ MIMOŇ JILEMNICE SEMILY SEMILY SEMILY Provodín JILEMNICE JILEMNICE Ralsko Provodín TURNOV Ralsko DOKSY Rokytá Jestřebí Skalka u Doks Kozly Kvítkov Sosnová Kravaře Kozly Kvítkov Sosnová Kozly Kvítkov Zahrádky Sosnová Kravaře Stvolínky Kravaře Holany Zahrádky Stvolínky Zahrádky Blíževedly Stvolínky Jestřebí Holany Blíževedly Holany Jestřebí Blíževedly Chlum LOMNICE nad Popelkou TURNOV TURNOV Dolní Krupá Plužná Čistá NUTS 2 Střední Čechy Vrchovany Chlum Bezděz Chlum Skalka DOKSY Tachov u Doks Skalka DUBÁ u Okna Doks Vrchovany Ždírec Vrchovany Luka Bezděz Tachov Tachov Blatce Okna DUBÁ Bezdědice Okna Ždírec Luka Ždírec Březovice Luka Tuhaň MNICHOVO Rokytá HRADIŠTĚ Rokytá BĚLÁ pod Bezdězem HOŘICE LOMNICE nad Popelkou LOMNICE nad Popelkou NOVÁ PAKA JIČÍN SOBOTKA NUTS 2 Dolní Střední Krupá Čechy BĚLÁ Dolní Krupá MNICHOVO HRADIŠTĚ pod Středočeský Bezdězem MNICHOVO HRADIŠTĚ Bezděz Tuhaň BĚLÁ pod Bezdězem NUTS 22 Severozápad Ústecký + + Karlovarský NUTS 2 Severozápad Ústecký + Karlovarský Zpravodaj Podralska. > Číslo 2 Ročník 2012 < Tento informační materiál vydává LAG Podralsko jako zpravodaj pro informování všech subjektů zapojených do rozvoje regionu Podralska. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Vedoucí vydání PhDr., manažerka Místní akční skupiny LAG Podralsko o.s., tel.: , LAG Podralsko o.s. sídlo a kancelář Malá 168, Mimoň. Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na MK ČR E Grafická úprava Miroslav Horák Region Design, tiskne Pavel Fuksa GraTypoPrint. Náklad 100 ks. Uzávěrka NUTS 2 Severovýchod Provodín Ralsko DOKSY Tuhaň DUBÁ LITOMĚŘICE NOVÁ PAKA NOVÁ P K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J SOBOTKA JIČÍN JIČÍN Bezdědice MLADÁ BOLESLAV Bezdědice Březovice Plužná Březovice Čistá Plužná Blatce MĚLNÍK SOBOTKA NUTS 2 Střední Čechy Středočeský Středočeský Blatce Čistá LITOMĚŘICE LITOMĚŘICE K R K Á R L Á O L V O É V H É R H A R D A E D C E K C Ý K Ý K R MĚLNÍK 12 Více najdete na

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: květen - srpen 2013 Název MAS: LAG Podralsko o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová - koordinátorka projektů PhDr. Dagmar

Více

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek,

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, 13.12.2012 Datum: 20.03.2012 17.00 hodin Místo: Zasedací síň Hamr na Jezeře Přítomni: Dle prezenční listiny ( 21 členů) Program jednání: 1. Volba orgánů

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2014 Název MAS: LAG Podralsko z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová asistentka manažerky PhDr. Dagmar Strnadová

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 2013 vyhlašuje 3. kolo výzvy

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Registrační číslo MAS 07/002/1100/2/000083 Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 17. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč) 3.697.392,- Seznam vybraných

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2012 LAG Podralsko o.s. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2012 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová IČ: 270 47 792 Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne 16.11. 2006 Web:

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013 LAG Podralsko o.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím:

Živý venkov tradice a současnost. Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Živý venkov tradice a současnost Popis a fotodokumentace k jednotlivým akcím: Den Země Běchary - 23.4. osvětová akce Projektový den pro žáky základních škol zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 9. 31. 12. 2012 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer

Více