bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím"

Transkript

1 číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období a nastínit, co nás čeká v dalších měsících. Rok 2012 můžeme hodnotit jako velmi úspěšný na jeho začátku nás čekalo rozsáhlé hodnocení naší činnosti našimi členy i ostatními subjekty z území naší působnosti. S velkou radostí mohu konstatovat, že toto hodnocení vyznělo pro LAG Podralsko velmi příznivě. Jeho podrobné výsledky byly zveřejněny v předchozím čísle Zpravodaje. Na toto naše vlastní hodnocení navazovalo Hodnocení MAS ČR, prováděné zástupci MZe a CP SZIF. I v tomto hodnocení jsme obstáli na výbornou a naše místní akční skupina se již potřetí umístila v kategorii A mezi nejlepšími MAS ČR. V Libereckém i jsme jedinou místní akční skupinou, která se při každém hodnocení umístila v kategorii A mezi nejlepšími a jsme na tuto skutečnost právem hrdí. Úspěšně byly ukončeny i projekty z předchozích výzev, na kontrolu v jarních měsících nám zůstalo pouze šest nedokončených projektů. V těchto dnech připravujeme s největší pravděpodobností poslední výzvu tohoto plánovacího období, naše práce a činnost naší kanceláře tímto ale zdaleka nekončí. Intenzívně pracujeme na přípravě integrované strategie rozvoje našeho území na plánovací období Tato strategie bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím programovém období. Uspěli jsme rovněž při přípravě naší žádosti do OPVK a připravujeme projekt pro žáky středních škol, který je zaměřen na ekonomii, finanční gramotnost a znalosti, spojené se zahájením podnikatelské činnosti. Nadále pracujeme jako poradci pro Svazek obcí Peklo a Svazek obcí Máchův, účastníme se rovněž aktivně jednání Mikroregionu Podralsko. Konzultujeme se zájemci o dotace možnosti podání žádostí do jiných dotačních titulů, nežli je osa IV. LEADER a mnohé žádosti do těchto dotačních titulů pro naše žadatele sami připravujeme. S naším tradičním partnerem MAS Turnovsko jsme připravili a podali další žádost o realizaci projektu spolupráce pod názvem Památky a jejich budoucnost. Tento projekt budeme v brzké době obhajovat na Mze. Ačkoliv se tedy toto programové období pomalu chýlí ke konci, LAG Podralsko nekončí a kancelář se připravuje k tomu, aby mohla ještě kvalitněji poskytovat služby vám všem, kterým záleží na rozvoji venkovských oblastí. Věříme, že se nám podaří kvalitně se na plánovací období připravit. Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost, kteří s námi spolupracují a šíří dobré jméno naší místní akční skupiny. Velice si vážíme Vaší podpory! Přejeme všem zdárnou realizaci všech vašich plánovaných záměrů i hodně úspěchů při získávání dotačních prostředků! Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní pohody! Přejeme všem úspěšný celý rok 2013! PhDr. a zaměstnanci kanceláře LAG Podralsko PF 2013 Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 leader Výzva V 2. pololetí roku 2012 byly kontrolovány realizované projekty těchto žadatelů: Žadatel Název projektu Resumé Požadovaná dotace Město Mimoň Zefektivnění údržby veřejných ploch v Mimoni Pořízením nové techniky - zahradního traktoru bude zajištěna včasná a kvalitní údržba, sníží se spotřeba pohonných hmot, pracovních sil a projekt přispěje i ke zlepšení životního prostředí ,-Kč Obec Horní Police Obec Velký Valtinov Nákup nejnutnější techniky pro údržbu veřejného prostranství v obci Horní Police Komunální technika pro údržbu obce a obnova veřejného osvětlení Zakoupená víceúčelová technika částečně nahradila starou, opotřebovanou a na opravy náročnou jednoúčelovou techniku. Projekt řešil rekonstrukci sítě VO v délce 305 m, umístění 6 lamp VO a koupi malotraktoru s možností umístění přídavných zařízení na celoroční úklid a údržbu obce ,-Kč ,-Kč Výzva V 2. pololetí roku 2012 byly kontrolovány realizované projekty těchto žadatelů: Žadatel Název projektu Resumé Požadovaná dotace Obec Kravaře Pořízení mikrobusu - Kravaře V obci je několik aktivních spolků a neziskových organizací, k jejichž rozvoji a činnosti se zakoupením mikrobusu velkým způsobem přispělo. Mikrobus bude sloužit k poznávacím výletům pro seniory, fanoušky zdejšího fotbalového klubu FK Loko Kravaře, odvážení a přivážení mladých fotbalistů k tréninkům, mistrovským zápasům - k podpoře spolkové činnosti, rozvoji volnočasových aktivit a mezilidských vazeb a vztahů. Hlavní důraz byl ale kladen na potřeby základní a mateřské školy v Kravařích, v níž dochází k velkému úbytku dětí z okolních spádových obcí, kvůli velmi špatnému spojení do této obce. Mikrobus slouží tedy zejména ke svozům a odvozům dětí do této - jinak velmi kvalitní a oblíbené školy, ale i např. k cestám dětí do bazénu, divadla apod ,-Kč Město Bělá p.bezdězem Pořízení minibusu - Bělá p. Bezdězem Potřebnost projektu vycházela z opotřebení stávajícího vozidla, které město vlastní a je zastaralé a vyžadovalo vysoké finanční náklady na jeho údržbu a provoz a jeho technický stav nebude brzy splňovat technické parametry. Pořízení nového 9 místného mikrobusu vycházelo z dennodenních potřeb pro zajištění občanských služeb místních organizací, zájmových spolků či sportovních organizací. Rovněž bude sloužit k dispozici pro služební účely zaměstnanců/ zaměstnankyň města Bělá p.b. a organizačních složek ,-Kč Obec Mařenice Odpočinek pod Kalvárií Realizací projektu došlo ke zhodnocení odpočivného místa. Na vrchu kopce Kalvárie v Mařenicích je umístěna nově zrekonstruovaná kaple, místní kulturní památka. Odpočivné místo je před výstupem ke kapli a bylo třeba zpevnit současnou plochu pod vybavovacími prvky, vybudovat lávku přes Svitávku s dřevěným oboustranným zábradlím. Odpočivné místo nebylo vybaveno ničím k posezení, případně přístřeškem k odpočinku, chyběla lavice a odpadkové koše, zázemí pro cyklisty - stojan na kola. Bylo nutné vyčistit stávající příkop a odstranit vrostlé kořeny a zpevnit patky pod lávkou ,-Kč Město Zákupy Rekonstrukce chodníku před Základní a mateřskou školou v Zákupech Chodník před Základní a Mateřskou školou byl v nevyhovujícím stavu. Neodpovídal bezpečnostním ani technologickým parametrům. Nebyl výškově oddělen od komunikace, byl její součástí - nebezpečí pro chodce na chodníku. Jeho vrchní vrstva byla silně narušená s nerovnostmi. Vrchní vrstva byla tvořena z části asfaltovým potěrem a z části dlažbou z kostek žuly. Realizací a výstupem projektu je nově opravený chodník ze zámkové dlažby, který je bez terénních nerovností, zámková dlažba umožnila také lepší údržbu a pojezd strojů v zimním období. Chodník je výškově oddělen od komunikace, čímž je zajištěna větší bezpečnost chodců. Jsou zde vytvořena místa pro eventuelní zřízení přechodů pro chodce ,-Kč 2 Více najdete na

3 leader Rekonstrukce chodníku před ZŠ a MŠ v Zákupech Oprava místní komunikace Pořízení mikrobusu - Kravaře Pořízení minibusu - Bělá p. Bezdězem Odpočinek pod Kalvárií Nákup zahradní techniky na údržbu zeleně Fasáda obecního úřadu Plužná Oprava místních komunikací v obci Jestřebí Rekonstrukce objektu č.p školka Osečná Obec Bezděz Oprava místní komunikace Realizací projektu došlo k opravě komunikace, která byla ve špatném stavu, rozbitá s výtluky. Byla nutná její oprava v délce 200 m a šíři 3,2 m - celková plocha 640 m 2. Oprava MK p.p.č byla provedena stržením stávajícího povrchu s odvozem, hrubou penetrací vč. dvou nátěrů ,-Kč Obec Provodín Nákup zahradní techniky na údržbu zeleně Realizací projektu došlo k zakoupení nové kvalitní techniky na údržbu veřejných prostranství obce. Nebudou se zvyšovat výdaje na opravy staré techniky, zvýšila se efektivita práce a zlevnil provoz. Došlo k pořízení zahradního traktůrku a sekaček. Traktůrek s rotační sekačkou 102 cm s dvouválcovým motorem 472 cm 3 chlazeným vzduchem s nastavitelnou sedačkou s max. rychlostí vpřed 8,9 km/ hod vzad 5,6 km/hod. se sběrným košem 300lt. Hydrostatická převodovka ovládaná dvěma pedály. Sekačky s motorem Honda GCV 160 OHC 4 kw šíře sečení 53 cm s výškou sečení mm - mulčování zadní výhoz nebo koš ,-Kč Obec Plužná Fasáda obecního úřadu Plužná Realizací projektu došlo k opravě opadaného a popraskaného pláště budovy OÚ. Došlo ke zlepšení celkového vzhledu a snížení tepelných ztrát. Budova - bývalá škola - je využívána i místními spolky a organizacemi ke kulturním, sportovním a volnočasovým akcím. Třída byla upravena pro sportovní aktivity. Budova byla zateplena kompletním systémem v celkové výměře 244 m 2, oprava vrchní římsy v délce 61,6 bm, demontáž a montáž oplechování parapetů v délce 21,1 m ,-Kč Obec Jestřebí Oprava místních komunikací v obci Jestřebí Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti v těchto částech obce: k.ú. Jestřebí u České Lípy p.p.č. 734/2, 133/1,111, 83/1, 133/2, 132 a v k.ú. Újezd u Jestřebí p.p.č. 787/1, 773/2. Dále byly opraveny výtluky komunikací v různých částech obce. Celkem bylo opraveno 1657,3 m 2. Realizací projektu se zlepšila bezpečnost chodců i řidičů, zvýšila se plynulost a bezpečnost dopravy ,-Kč Město Osečná Rekonstrukce objektu č.p školka Osečná Výsledkem projektu jsou zrekonstruované vnitřní prostory pro potřeby mateřské školky s kapacitou 20 dětí. Celková zastavěná plocha budovy: 169 m 2, plochy místností m 2, z toho herny - 61 m 2. Celková kapacita školky - 20 dětí ,-Kč Více najdete na 3

4 Leader Obec Tachov Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ Tachov Realizací projektu došlo u objektu budovy obecního úřadu k terénním úpravám souvisejícím se zpevněním povrchu - zámkovou a žulovou dlažbou a asfaltovým betonem. Nové plochy byly navrženy s krytem ze zámkové dlažby na štěrkovém podkladě v barvě šedé do obrubníků 10/25 s nášlapem 10cm v nesníženém úseku. V místě vjezdu do garáže byla plocha vydlážděna žulovou dlažbou drobnou tl. 12cm. Ve styku nových ploch se stávající komunikací byl o vozovky odříznut a po osazení nových obrub opraven asfaltovým betonem. V místech nástupů plochy byl obrubník snížen na předepsané 2cm, v projektované šíři byl zřízen varovný pás šířky 40cm ze speciální k tomu určené dlažby - přecházení bezbariérová úprava - signální pás podél vodící linie byl osazen od varovného o 30cm. Zpevněné plochy jsou lemovány betonovým obrubníkem kladeným do betonového lože s opěrou. Okolí ploch bylo dosypáno zeminou a oseto travním semenem ,-Kč projekty spolupráce Živý venkov tradice a současnost: byla na RO SZIF podána žádost o proplacení projektu spolupráce Živý venkov tradice a současnost. Projekt byl tedy ukončen a v současné době proběhla fyzická kontrola tohoto projektu. Akce, které se v rámci projektu konaly, mají pětiletou udržitelnost, v příštích letech vás tedy opět pozveme na Zdislavskou pouť, Vartenberské slavnosti, Kundratickou lávku a Svatovítskou pouť, Dokské městské slavnosti, Zákupské slavnosti i Letní slavnosti, stejně tak jako na řadu dalších akcí, které se budou konat na území našich partnerských místních akčních skupin. V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení, které pomůže k i řadě jiných našich obcí při realizaci jejich kulturních a sportovních akcí pódium se zastřešením, zvuková aparatura, osvětlení pódia, párty stan a prodejní stánky. Nakoupit toto vybavení v rámci projektu spolupráce se ukázalo být dobrým řešením pro řadu zájemců, kteří jeho zapůjčením uspořili nemalé finanční prostředky při pořádání svých akcí. Vybavení putovalo z akce na akci po celou sezonu až do měsíce října a zájemci o jeho využití jsou i v podzimních měsících a v prosinci na akce, spojené s vánočními svátky. Akce v období červenec říjen 2012, konané v rámci projektu spolupráce Živý venkov tradice a současnost Dokské městské slavnosi Dokské městské slavnosti, V historickém duchu a v krásném prostředí s přírodní scenérií se mohli návštěvníci přenést do starých dobrých časů - aneb začátků 20. století a nadýchat se tehdejší atmosféry. Svijanské slavnosti, Další z akcí na území partnerské MAS Turnovsko, tentokrát určená také pro milovníky dobrého piva. Dokská pouť Loučení s prázdninami Běchary, V rámci projektu proběhlo v Běcharech rozloučení s letošními prázdninami. Maloskalský jarmark, Setkání regionálních řemeslníků, umělců, pěstitelů a chovatelů s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé. Spolupořadatelem je partnerská MAS Turnovsko. Dokská pouť Sychrovská pouť, Tradiční venkovská pouť, doplněná řemeslnými trhy na území partnerské místní akční skupiny Turnovsko. Zákupské slavnosti Zákupské slavnosti 4 Více najdete na Zákupské slavnosti

5 projekty spolupráce Zákupské slavnosti, Poslední akcí projektu na území LAG Podralsko byly Zákupské slavnosti. Na jarmarku v Zákupech se mohli nákupuchtiví návštěvníci vyřádit do sytosti. Bohatý kulturní program s celou řadou zajímavých umělců, sportovní utkání, přistání parašutistů uprostřed náměstí i večerní ohňostroj - to všechno byla lákadla, díky nimž měly Zákupské slavnosti velký úspěch a vysokou návštěvnost. Přehlídka amatérské divadelní tvorby Dětenice, Partnerská MAS Otevřené zahrady Jičínska se spolupodílela na další z akcí projektu spolupráce - Přehlídce amatérské divadelní tvorby v Dětenicích. Tato přehlídka se konala v krásném prostředí přírodního amfiteátru. V období udržitelnosti tohoto projektu spolupráce, v němž koordinační místní akční skupinou byla MAS Vyhlídky a partnerskou místní akční skupinou LAG Podralsko se zástupci obou MAS setkali v Zahrádkách u příležitosti konání 10. jubilejních Zahrádeckých slavností. Z Kokořínska do Podralska Příprava projektu spolupráce Památky a jejich budoucnost Svátek jablka, Na území PMAS Turnovsko se konala krásná akce, zaměřená na sadaře, zahrádkáře, chovatele a milovníky ovoce, zejména jablek - Svátek jablka. Setkat jste se ale také mohli s výstavou nimrodů, včelařů a chovatelů exotického ptactva, stejně tak jako s ukázkami tradičních řemesel. Místní akční skupiny LAG Podralsko a MAS Turnovsko společně připravily projekt, který chtěly realizovat již na začátku tohoto roku. Jedná se o projekt, který řeší výměnu zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek v území a jejich mapování. Podporuje navazování nových partnerství, společná setkání zástupců různých sektorů, pořádání odborných workshopů a v neposlední řadě rozšiřuje nabídku atraktivity území a zachování kulturního dědictví. V rámci projektu bude zpracována jedna nová studie památek a jedna převedena do elektronické podoby a aktualizována, bude vytvořena interaktivní databáze, uskuteční se odborné semináře s pracovníky NPÚ, historiky, archiváři, pracovníky muzea a CHKO, soutěž pro děti a dvě exkurze, které přispějí ke zvýšení zájmu mladé generace o historii území a k dlouhodobé udržitelnosti projektu. Projekt, v němž LAG Podralsko je koordinátorem a MAS Turnovsko partnerem, byl zaregistrován na CP SZIF Mikroregion Podralsko Rokytá Zástupci měst a obcí sdružených v Mikroregionu Podralsko se koncem září sešli ve Středočeské obci Rokytá. Setkání se uskutečnilo v opraveném obecním kulturním domě. Na programu jednání bylo podání informací o průběhu realizovaných společných akcí. Přítomní byli seznámeni s úspěšnou propagací regionu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Byla podána informace o hodnocení MAS v r a umístění LAG Podralsko. Dále byli starostové informováni o přípravě poslední výzvy tohoto plánovacího období a o důležitosti tvorby integrované strategie rozvoje území jako základního dokumentu pro další rozvoj celého území LAG Podralsko. Jindřich Šolc Svazek obcí PEKLO Zahrádky Kromě projednání rozpočtové změny, složení a volbě revizní komise a informací o průběhu realizovaných akcí Chodník a komunikace v obcích Pekla (GF 17 POV Lbc. e) a projektu Vyměňme si zkušenosti (DT 3 POV MMR) proběhla na jednání svazku prezentace firmy Wolters Kluwer ČR, a.s. systém ASPI Systém ASPI 2012 obsahuje zákony, merita, vyhlášky, včetně vyhlášek obcí, používajících tento systém, ale rovněž např. vzory smluv a dalších dokumentů. Tento systém a jeho výhody Z našich mikroregionů byly členům svazku představeny v Power Pointové prezentaci. Následně bylo členům svazku navrženo finanční řešení zakoupení systému pro všechny obce svazku každá obec jeden přístup, včetně úvodního zaškolení. Vzhledem k velmi výhodné ceně při zakoupení systému svazkem obcí byla jeho koupě zástupci svazku ihned po prezentaci odsouhlasena. Vyhodnocena byla rovněž akce Putující kontejner, kterou Svazek obcí Peklo realizoval v letošním roce již podruhé. Zástupci LAG Podralsko informovali členy svazku o přípravě lednové výzvy z PRV osa IV. LEADER. Tato výzva bude s největší pravděpodobností poslední v tomto plánovacím období. Vzhledem ke změně Pravidel PRV a nutnosti nastavení finančních částek na jednotlivé fiche budou všichni z území LAG Podralsko vyzváni k tomu, aby zaslali kanceláři LAG Podralsko předpokládané záměry, které budou do této výzvy dávat, včetně předpokládané částky dotace, kterou budou v žádostech požadovat. Členové svazku byli dále podrobně informováni o procesu přípravy integrované strategie rozvoje území a o důležitosti tohoto procesu vzhledem k přípravě na další plánovací období Mikroregion Podralsko Mimoň V Mimoni se sešel Mikroregion Podralsko. Zástupce LAG seznámil přítomné s nabídkou firmy Více najdete na ASPI na poskytnutí programu se zákony, informoval o předkole 7. výzvy a s aktuálním stavem přípravy ISRÚ a novinkami v jejím projednávání. Dále se projednával stav projektů: Cykromagistrála Ploučnice, Turistická propagace v Žitavských horách. p. Pohořelá se věnovala finančním záležitostem mikroregionu. Přítomní schválili výzvu k zachování současného stavu výkonu stání správy na obcích. Mikroregion se rozrostl o obce Křižany a Cetenov. P. Nováková seznámila s možnostmi poskytování sociální péče. Na další jednání bude pozván nový majitel hradu Ralsko, zástupce fy SAP kompostárna a zástupce fy Wolters Kluwer (systém ASPI). Jindřich Šolc Svazek obcí Máchův Doksy V Doksech se k pravidelnému jednání sešli zástupci svazku. Na programu jednání byly úpravy rozpočtu a příprava rozpočtu na další rok, informace o průběhu dotačních akcí a příprava listopadové členské schůze. Starostové byli informováni o připravovaných akcích v obcích svazku, které by mohly být zajímavé pro další obce. V závěru jednání informovala Revizní komise. Jindřich Šolc 5

6 Hodnocení MAS na MZe V letošním roce proběhlo již potřetí hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období Hodnocení probíhalo na přelomu měsíců července a srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech: 1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS 2. Personální zajištění činnosti MAS 3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL 4. Integrace a rozvoj MAS 5. Monitoring a evaluace MAS 6. Propagace MAS LAG Podralsko Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala své údaje z dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise. LAG Podralsko byla i v tomto roce zařazena do skupiny A - vysoce transparentní a důvěryhodné MAS, aktivní a aktivizující území. Ve skupině A je LAG Podralsko zařazena stejně jako při předchozích hodnoceních v roce 2010 a v roce V letošním roce byl maximální bodový zisk 150 bodů, LAG Podralsko získala 136 bodů Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích Ve dnech proběhl v Českých Budějovicích již 39. ročník agrosalonu Země živitelka. I v letošním roce se této akce pod záštitou NS MAS ČR zúčastnily MAS Libereckého e. LAG Podralsko v letošním roce představila i celou řadu regionálních produktů nositelů značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův. Výrobci vyhlášené zmrzliny ze Stráže byli na výstavišti i osobně přítomni a zaznamenali zde se svými příchutěmi strážské zmrzliny velký ohlas. Stánek MAS Libereckého e navštívil v pátek, ve večerních hodinách v rámci Večeru venkova rovněž ministr zemědělství pan Petr Bendl. Na Večeru venkova byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější fotografie z území MAS v kategoriích Příroda, Lidé a MAS. V této soutěži jsme obsadili dvě druhá a jedno první místo Valná hromada LAG Podralsko o.s. Ve čtvrtek, proběhla v prostorách našeho výstavního zastavení a zasedací síně v Hamru na Jezeře Valná hromada LAG Podralsko o.s. Na programu bylo kromě volby nového člena výběrové komise a programového výboru projednáváno rozšíření územní působnosti o obec Krompach a obec Bítouchov, přijetí nových členů obec Stružnice, Institut pohostinného přátelství, Kultura Zákupy o.s. a obec Luka a informace o rozšíření územní působnosti o oblast části obcí z MAS Skleněný Nový Bor. Zvláštní bod byl věnován letošnímu hodnocení MAS, přípravě poslední výzvy tohoto plánovacího období a informaci ke změně Pravidel i přípravě plánovacího období a integrované strategie území na léta Členové valné hromady byli rovněž informováni o podání žádosti do osy IV.- LEADER, opatření IV.2.1. PRV MZe - Projekty spolupráce, projekt Památky a jejich budoucnost. Projekt byl podán společně s PMAS Turnovsko. Dále byly řešeny minimální standardy fungování místních akčních skupin pro příští plánovací období a evaluace a monitoring MAS. Příprava Výzvy Výzva (18. kolo příjmu žádostí na SZIF) bude vyhlášena začátkem měsíce ledna Předpokládaná alokace na tuto výzvu: ,- Kč. Alokace do jednotlivých fichí bude zveřejněna na stránkách MAS současně se schválenou výzvou V letošním roce jsme od nositelů značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův obdrželi řadu výrobků na ukázku, ale i na provádění ochutnávek pro návštěvníky 39. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Naše velké poděkování za zapůjčení nebo darování vzorových výrobků patří keramičce paní Grolichové z Heřmanic, Ála huti z Nového Boru, salonu Debonaire ve Stráži a výtvarnici paní Žalmánkové z Bělé pod Bezdězem. Další velké poděkování za darování krůtích výrobků na provádění ochutnávek patří ZOD Brništi a manželům Krejzovým z Kozí farmy v Sosnové - Novém Dvoře. Regionální produkt Lužické hory a Máchův Propagace regionálního produktu na Zemi živitelce Více najdete na

7 Regionální produkt Lužické hory a Máchův A do třetice patří náš velký dík paní Ivě Jablonovské a panu H. V. Schwarzkopfovi - výrobcům nezapomenutelné zmrzliny ze Stráže. Tito výrobci reprezentovali Regionální produkt Lužické hory a Máchův přímo na výstavišti, kde jako nositelé značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův na tržišti regionálních produktů, organizovaném NS MAS ČR měli možnost - s velkým úspěchem - prodávat svou zmrzlinu. Všichni výše jmenovaní výrobci se velkou měrou zasloužili za úspěšnou prezentaci a propagaci Libereckého e, LAG Podralsko a značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův na této výstavě. Katalog regionálních produktů Držitelé certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův se již mohou prezentovat Katalogem regionálních produktů! Poprvé byl tento katalog prezentován na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích GASTRO 16. ročník potravinářská výstava PVV Ideon Pardubice I této výstavy se s velkým úspěchem zúčastnili naši regionální producenti Zmrzliny ze Stráže: Být držitelem certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův má smysl! Viz reakce níže: Z u pí Ivy Jablonovské - Zmrzlina ze Stráže Krásný dobrý den všem, takže ještě jednou velice děkujeme za spolupráci při organizaci týkající se gastro veletrhu v Pardubicích. Vše dopadlo výborně a dle reakcí managerky, vystavovatelů a návštěvníků, jsme tam byli s naší strážskou zmrzkou tou největší atrakcí. Dokonce se Vám musím pochlubit, že Asociace kuchařů a cukrářů si od nás brala zmrzlinu, jelikož během veletrhu probíhaly kuchařské soutěže. Došlo to tak daleko, že se nám díky tomuto veletrhu podařilo uzavřít dobrý obchod, takže v brzké době budeme prodávat zmrzlinu v Praze! Aby toho nebylo málo, v únoru má Asociace kuchařů a cukrářů valnou hromadu a již nyní mi oznámili, že musíme na gastro do Hradce Králové, kde bude probíhat několikadenní soutěž a místo klasických dezertů, dortů, potřebují naši zmrzku. Dále jsme na veletrhu byli osloveni několika managery s nabídkou účasti na dalších veletrzích. Prozatím mi přišla pozvánka na TOP gastro do Prahy, veletržní palác. Jsem přesvědčena, že ostudu jsme nikomu neudělali, ba naopak. Letáčky jsme rozdávali všem a hodně jsme lákali návštěvníky veletrhu k nám do e.. Byla jsem nucena, ale s radostí, vyprávět a povídat o tom, co to vlastně LAG Podralsko a MAS je... Takže Vám pošlu samozřejmě fotky, ať vidíte, jaký to tam bylo...prostě nádherný!!! Všem Vám velice děkuji a taktéž poděkuji na KÚ Lbc. e Ivana Jablonovská Okénko žadatelů Vartenberské kulturní léto pořádané Společností pro rozvoj Podralska, o. p. s. ve Stráži je již tradiční kulturní akcí pro celý region Podralsko. V letošním roce se konal již šestý ročník. Zahajovací akcí na zámeckém nádvoří byl 14. července koncert legendární skupiny Rangers-Plavci. Koncert navštívilo okolo 120 diváků z blízkého i velmi Vartenberské kulturní léto 2012 Atmosféra na nádvoří vzdáleného okolí. Počasí bylo nádherné, zámek rozezvučely staré známé písně doplněné vtipným komentářem Jana Vančury. 28. července vystoupili na nádvoří zámku Vartenberk Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Koncert byl opět úžasný. 134 diváků se velmi dobře bavilo a zpívalo společně s vystupujícími. Sice dvakrát lehce zapršelo, nicméně vystupující nemuseli mít žádné obavy z promoknutí, především díky kvalitnímu pódiu pronajatému od LAG Podralsko. Doufejme, že příští rok se opět podaří zorganizovat tentokrát již sedmý ročník velmi povedeného Vartenberského kulturního léta. Celá akce byla podpořena finanční dotací v rámci grantu města Stráž na podporu kulturních aktivit. Mediálním partnerem bylo Rádio Contact Liberec. SPOROP, o. p. s., Jiří Mužák Více najdete na Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba Dny města Mimoň Město Mimoň využilo při organizaci oslav Dnů města Mimoň také techniku pořízenou z projektu Živý venkov - tradice a současnost. Zapůjčený velký party stan sloužil jako zázemí pro účinkující zvučných jmen - zpěváka Marka Ztraceného, herečku Uršulu Klukovou, mistra s bičem Pavla Votápka nebo zpěvačku Zoru Jandovou. Vzhledem k nestálému počasí pořadatelé ocenili především variabilitu stanu a jeho velmi snadnou instalaci a deinstalaci. Pavlína Pelcová, referent odboru kultury 7

8 Okénko žadatelů Osečná vyřešila problém s nedostatkem míst ve školce Osečná vyřešila problém s nedostatkem míst ve školce. Přebudovala bývalou policejní stanici čp. 72 v Českolipské ulici na mateřskou školu II a dne 3. září 2012 ji otevřela. Policejní budova byla dlouho prázdná a v nevyhovujícím stavu. Po rekonstrukci budovy (hlavně interiéru) získala Osečná školku pro dvacet dětí ve věku čtyř až pěti let a mohla tak uspokojit úplně všechny letošní přihlášky předškoláků. Interiér škol- ky je vkusně a moderně zařízen a venkovní úpravy? Ty budou snad dokončeny do konce roku 2013 Projekt Rekonstrukce mateřské školky v Osečné II - úprava interiéru byl realizován díky dotaci z programu LEADER prostřednictvím LAG Podralsko. Ing. Jiří Hauzer, Představujeme Vám firmu Ekokrámek Petr Kacálek z Loubí Holany. Firma se nachází na území LAG Podralsko. V současné době je nosnou službou ekokrámku pořádání zeleninových bedýnek. Bedýnky jsou distribuovány po Českolipsku, Děčínsku a Šluknovsku. Ve Varnsdorfu je navázána spolupráce s MAS Šluknovsko. Zeleninu a ovoce firma nakupuje od pěstitelů na Litoměřicku a Roudnicku. Služba je nabízena již třetí sezónu a firma by ráda nabídla svoje služby co nejširšímu okruhu obyvatel. V provozu je webový obchod Najdete zde zboží šetrné pro život, lidi a životní prostředí. Ke zboží je možné zajistit po domluvě i prezentace a přednášky. Stránky a e-shop jsou nyní ve fázi úprav. Pro velký zájem klientů by firma ráda dále přišla s nabídkou masa ze zvířat chovaných na farmách Českolipska. Jednalo by se o hovězí, vepřové, drůbeží, husy a kachny. V tomto případě jsou v řešení veškerá zákonná pravidla takovéto služby - hygiena, veterinární pravidla. Pro zákazníky, kteří odebírají zeleninové bedýnky, bude rozšířena nabídka potravin ve firemním e-shopu. Pro seniory a handicapované nabízí firma slevu na poplatku za rozvoz domů ze 40,- Kč na 10,- Kč. V dohledné době by firma ráda nabídla ještě mléčné výrobky, pečivo atd.. A to vše z našeho regionu, nebo z regionů s námi sousedících. Kontakty na firmu: Petr Kacálek gms : , tel : Loubí 36, Holany Památky v Dubé začínají ožívat Město Dubá leží na hranici CHKO Kokořínsko, v oblasti, pro kterou byl dříve používán název Dubské Švýcarsko. První písemná zmínka o Dubé pochází z roku Městečko bylo založeno kolem roku Největší rozkvět města nastal za Sweerts-Sporcků, kdy byl postaven barokní kostel Nalezení sv. Kříže z let , který nahradil dva starší středověké kostely. Historický vývoj Dubska dokládá množství kulturních památek. Dubá a okolí je bohaté i na lidovou architekturu. Na Dubsku se v polovině 18. století rozšířilo pěstování chmele, odrůdy Dubský zeleňák, a do současnosti je v Dubé zachována unikátní technická památka bývalá Sušárna chmele z druhé poloviny 19. století se dvěma sušícími věžemi. S historií chmelařství je spojena i budova bývalého hotelu U Slunce, nyní Slávie, v Českolipské ulici, u kterého se konaly velké chmelařské trhy. K hotelu byl v roce 1947 dostavěn společenský sál, který je v současné době nefunkční. V roce 2012 jsme navázali na přípravnou fázi obnovy těchto památek uspořádáním několika výstav a setkání. Již tradicí se stává otevření Sušárny chmele s doprovodnou výstavou ku příležitosti Dnů evropského dědictví, na které navazovalo otevření jak Sušárny, tak Slávie ve Dnech architektury. K vidění byli i výstavy práci dětí ze ZŠ si můžete prohlédnout přímo na oknech Slávie, proběhla výstava Slávie historie, současnost a budoucnost na které se podíleli i místní spolky a v místní bývalé Šatlavě na radnici proběhla výstava Chmelařství na Dubsku unikátní soubor fotografií z 1. pol. 20. stol. přenesených na plátno, který zachycuje proces pěstování chmele. V ulici Jana Roháče a Sadové se nachází soubor historických sklepů, vytesaných do pískovcové skály. Jejich množství v jedné oblasti bylo i důvodem zaspání souboru 55 sklepů jako kulturní památky ČR. Doba kdy sklepy vnikly, není úplně známá, ale z nedávno provedeného historického průzkumu vyplývá, že by to mohlo být někdy v době kolem roku Tento letopočet byl nalezen vyrytý na vnitřní straně jednoho ze sklepů. Vstupy do sklípků v ulici Sadové nejsou ani z technického hlediska, ani z estetického v dobrém stavu a tak by město Dubá chtělo nejkritičtější vstupy opravit. Sklepy jsou stále využívány pro účely skladování potravin, některé využíváme při kulturních a společenských akcích a doufáme, že se stanou důstojným turistickým cílem ve městě. Díky LAGu Podralsko se podařilo předláždit původní kamennou dlažbou jednu z uliček v Dubé, v letošním roce realizujeme projekt podporující občanskou vybavenost v obci investicí do sociálních zařízení v Klubovém domě, příští rok bychom rádi pokračovali v úpravách památek. Ing. Irena Žalovičová Město leží v oblasti Dubské pahorkatiny nazývané též Dubské Švýcarsko přibližně 10 km na jihozápad od Máchova jezera na hranici CHKO Kokořínsko. Správní území města Dubá má výměru 6060 ha, má asi 1750 obyvatel a spravuje celkem 20 obcí a osad: Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice, Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Heřmánky, Horky, Kluk, Korce, Lhota, Nedamov, Panská Ves, Křenov, Nedvězí, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní. Všechny uvedené části obce jsou svým charakterem zaměřené v současné době především na turistiku, snad s malou výjimkou Dubé (částečně jiné služby, řemesla, školství ) a Dřevčic (zemědělství a jiná výroba). Na všechny světové strany vede z Dubé spousta turisticky značených cest a cyklostezek. Městečko Představujeme vám naše členy Město Dubá všeobecná veřejná správa je obklopeno nádhernou přírodou a v jeho okolí je mnoho turisticky zajímavých míst. Jedním z nich je 7 km vzdálený vrch Nedvězí, odkud je možno za jasného počasí shlédnout jednu třetinu Česka. Dalším vyhlídkovým místem je zbytek strážního hradu Čap nad obcí Pavličky. Zvětráváním pískovců vznikají v okolí skalní města, např. u Pustého zámku, ke kterému vede turistická značka z Nedvězí, u obec Dražejov a vlastně všude, kam zvídavý turista vstoupí, najde často bizarní skalní útvary. Organizační složkou města je: Autocamp Nedamov, JPO II hasiči, Městské lesy Dubá. Příspěvkové organizace: Základní škola Dubá Mateřská škola. 8 Více najdete na Občanská vybavenost: základní devítiletá škola mateřská školka knihovna praktický lékař, stomatolog, dětský lékař lékárna pošta restaurace hřiště tělocvična tenisové kurty přírodní koupaliště benzínová čerpací stanice Spolky a kluby ve městě: Rodinné centrum Klub malých Dubáčků:

9 Představujeme vám naše členy Stránky dubských hasičů: sdh-duba.euweb.cz Stránky dubských a dokských včelařů: Diakonie Dubá: Fotoklub Dubá, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací: sweb.cz/p.spolek Stránky dubských sportovců, Občanské sdružení Dubské Švýcarsko: Sbor dobrovolných hasičů v Osečné má 76 členů. Je zařazen do výjezdového plánu Jednotného záchranného systému okresu Liberec v rámci svého okrsku i přilehlého okolí. Zbrojnice 4 místa pro techniku + Společenská místnost Technika Cisterna CAS 25 RTTN Special DVS Avia 30 Autožebřík Magirus IVECO MAGIRUS DEUTZ 170 D 12F Přívěs PPS 12 Výsuvný žebřík Kultura Mezi pravidelné akce patří zájezd pro členy i rodinné příslušníky a hasičský ples. Soutěže Hasičská soutěž Janův Důl Hasičská soutěž o pohár starosty SDH Osečná Sportovně střelecký klub Dubá Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá Karate klub Beringin: Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2010 Senioři a rodiny Sejdeme se v parku! 2011 Obnova původní kamenné dlažby v ulici Malá Strana 2012 Klubový dům v Dubé realizace nyní probíhá Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Hasičská soutěž o pohár starosty Hasičská noc pod Ještědem Námětová cvičení a školení Námětové cvičení 2006 Janův Důl Cvičení SDH Osečná Školení dýchacích přístrojů Námětové cvičení okrsku Hasičské námětové cvičení v Chrastné Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: Podpora činnosti mladých hasičů Město Doksy všeobecná veřejná správa Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia a v r nechal založit Velký rybník - dnešní Máchovo jezero. Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka ( Máchova jezera) zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města. Dominantu města tvoří náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje z r se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, upravený do dnešní podoby v 19. století. Dnes je veřejnosti nepřístupný. Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, který nechala postavit v roce 1669 hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka ( ), který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si zdejší oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno -Máchův. Rovněž Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero. Staré Splavy ležící na severním břehu jezera jsou od roku 1850 součástí Doks a výrazně se podílejí na turistickém ruchu. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Značnému zájmu se těší projížďky výletními loděmi, tobogán, plážový volejbal a Aquapark na pláži ve Starých Splavech. Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud málo Více najdete na Město Zákupy všeobecná veřejná správa Zákupy mají v současné době asi obyvatel. Ti, stejně jako návštěvníci Zákup, mohou využít služeb polikliniky (praktický lékař, pediatr a gynekolog), zubního lékaře, lékárny, rozsáhlého sportovního areálu včetně sportovní haly a posilovny, koupaliště s tobogánem, stravovacích a ubytovacích zařízení, obchodů všeho druhu i dvou čerpacích stanic pohonných hmot, možnosti opravy motorových vozidel i jízdních kol v místě. Je zde dobré vlakové i autobusové spojení s okolím. Městečko s bohatou historií, významnými historickými a uměleckými památkami, kulturními tradicemi, krásnou přírodou, turistickými cíli, mnoha sportovními, ubytovacími a stravovacími zařízeními leží v lesnaté, k jihu otevřené ině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy v nadmořské výšce zhruba m. Katastr Zákup vznikl spojením Zákup, Božíkova, Lasvic se Starým a Novým Šidlovem, Brenné, Veselí a Kamenice. Sousedí s katastry Dobranova, Vlčího Dolu (Česká Lípa), Provodína Jestřebí, Bohatic, Velenic, Svojkova a Písečné. Rozkládá se na ploše 32,27 km 2. Zákupsko je prostoupeno pískovcovou Zákupskou pahorkatinou s nejvyšším bodem čedičovým Kamenickým vrchem. Zákupská pahorkatina je součástí Ralské pahorkatiny, která patří do oblasti Severočeské křídové tabule. Na katastru Zákup jsou dvě větší vodní plochy a to koupaliště (Velký zákupský rybník) a nad ním Malý zákupský rybník, zvaný Štefanův. Bohatický potok odvádí vodu z Bohatického rybníka. Kromě toho se na zákupském katastru vyskytuje řada drobných rybníčků a to nad zámkem, u koupaliště i na úpatí Kamenického vrchu. Organizace města: Základní škola a Mateřská škola Zákupy, DD a DPS Zákupy, Služby místního hospodářství, Hasiči, Knihovna. Kulturní instituce: Informační centrum, Státní zámek s parkem, Eduard Held Muzeum, Místní knihovna, Divadelní spolek Havlíček Zákupy. Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2010 Rekonstrukce MK Veselí 2011 Pořízení žacího traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně 2012 Rekonstrukce chodníku před Základní a mateřskou školou v Zákupech objevené romantické krásy, dnes přístupné po četných turistických cestách. Je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami kdysi pyšných hradů, z nichž nejznámější Bezděz je nedílnou součástí tohoto e a cílem většiny výletů. Doksy a Staré Splavy jsou rovněž východiskem k mnoha dalším výletům za turistickými zajímavostmi, a to jak do nejbližšího okolí, tak i ke vzdálenějším místům, jako např. Liberec s Ještědem, zoologickou a botanickou zahradou, zámek Lemberk, sklářská města Nový Bor a Kamenický Šenov, Panská skála u Kamenického Šenova, skalní hrad Sloup, Kokořínsko a další. Vedle historických zajímavostí a přírodních krás stojí za zmínku také dynamický rozvoj města. Značné finanční prostředky byly v minulých letech vynaloženy na komplexní plynofikaci, bylo vybudováno autobusové nádraží, zcela zrekonstruováno náměstí včetně zrestaurování sousoší ústředního mariánského sloupu. V roce 2011 došlo k realizaci projektu Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera: Jarmilina stezka, naučná stezka a Muzeum Čtyřlístek. Tento projekt zahrnoval vybudování promenádní stezky z Doks do Starých Splavů, tzv. Jarmiliny stezky, rekonstrukci půdních prostor Městské knihovny, kde vzniklo Muzeum Čtyřlístek a vybudování tří zastavení naučné stezky Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Pro zlepšení sociálních služeb byl podstatně rozšířen domov důchodců v Panské ulici a zřízena pečovatelská služba i pro občany bydlící mimo Dům pečovatelské služby. Město má ve své péči také zdravotní středisko se všemi základními lékařskými specializacemi. O místní kulturu se stará Městské kulturní středisko, Městská knihovna, kino a některé společenské organizace. Pestrý program nabízí město i v oblasti sportu - tenisové turnaje, turnaje v plážovém volejbalu, jachetní závody na jezeře, každoroční tradiční běh kolem Máchova jezera a po červeném lesním okruhu. Možnosti dalšího sportovního vyžití nabízejí minigolfová hřiště, půjčovny jízdních kol, vyznačené běžecké tratě po lesních cestách. V zimě potom běh na lyžích a bruslení na zamrzlé ploše Máchova jezera a dalších rybnících. Příspěvkové organizace města: Městské kulturní středisko Doksy, Základní umělecká škola Doksy, MŠ Pražská, MŠ Libušina, ZŠ a MŠ Staré Splavy, Domov pro seniory, Ostatní organizace: Městské lesy Sbor dobrovolných hasičů Doksy, Tělovýchovná jednota Doksy, Občanské sdružení KLIK a přijďte k nám, o.s., Senior klub Doksy, Správa domů. Projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko: 2008 Otevření kostela sv. Bartoloměje 2009 Obnova tradiční návsi obce Žďár 2010 Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy 2011 Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství města Doks a přidružených obcí 9

10 LEADER prezentace LAG Podralsko pro MAS Rozvoj Tanvaldska Na žádost obnovené MAS Rozvoj Tanvaldska jsme členům této MAS a zájemcům o členství představili základní principy metody LEADER, činnost našeho sdružení LAG Podralsko a výhled na nové plánovací období Po prezentacích se rozvinula zajímavá a podnětná diskuze. Cílem celé akce bylo podpoření obnovené MAS a zaplnění bílých míst v Libereckém i. Prezentace se konala v krásném prostředí vily Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou Setkání MAS Libereckého e v Jilemnici Na setkání MAS LK bylo nejdůležitějším bodem v programu informování koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS pana Pošmurného o stavu v dalším plánovacím období Postoje NS ke krokům MZe v otázkách hodnocení. Dále se projednávala výstava Země živitelka v Českých Budějovicích, MAS se dohodly na společném stánku a svozu propagačních materiálů, na způsobu střídání na stánku a na ubytování pro všechny MAS v blízkosti pavilonu dle předešlých zkušeností. Součástí setkání byla i prohlídka rozšířené expozice v Krkonošském muzeu a prohlídka rekonstruovaného objektu pivovaru čp.1. Představujeme vám naše členy Město Ralsko všeobecná veřejná správa Z našich dalších akcí a aktivit Slavnostní zahájení školního roku v Kravařích Na začátku nového školního roku připravili v Kravařích kromě slavnostního uvítání všech žáků této školy také slavnostní křest nového mikrobusu Kravařský školáček, který obec pořídila z 6.výzvy PRV osa IV. LEADER, vyhlášené naší místní akční skupinou. Pořízením mikrobusu obec řeší dopravu dětí zdejší základní školy ze vzdálenějších a odlehlejších míst. Děti, které mikrobus hned v tento den s nadšením obsadily, byly náležitě pyšné, že právě jim je určen tento dopravní prostředek a že s ním mohou hned první školní den absolvovat zkušební jízdu. Nový pan ředitel si s dětmi slavnostně připil dětským šampaňským. Mikrobus se stále těší velké oblibě, děti nejen, že nechtějí vystoupit v místě svého domova, ale každé ráno nedočkavě čekají na příjezd a cesta do školy pro ně znamená potěšení. Přejeme jim, aby jim nadšení dlouho vydrželo. 10 Více najdete na Město Ralsko se rozkládá jihovýchodním směrem od města Mimoň a východním směrem od města Doksy. Celá oblast patří do Máchova e. Katastrální výměra města Ralska je 170,24 km 2. Po Praze, Brnu a Ostravě je čtvrtým (co do rozlohy) největším městem v České republice. Leží v průměru 330 metrů nad mořem a má zhruba obyvatel. Vznik obce se datuje od Statut města byl Ralsku navrácen v roce Název města je odvozen z předchozího územního zřízení, kterým byl Vojenský újezd Ralsko. Místními částmi města jsou Boreček, Horní Krupá, Hradčany, Hvězdov, Kuřívody, Náhlov, Ploužnice, Svébořice a Jablonec. Svébořice a Jablonec byly po pobytu sovětských vojsk téměř srovnané se zemí a dosud zůstávají neobydleny. Hlavním sídlem města Ralsko je bývalé královské město Kuřívody, založené mezi léty Ralsko je obklopeno rozlehlými lesy, které patří k nejzachovalejším na Liberecku. Jedná se o turisticky velmi atraktivní město, které bylo pro turisty do roku 1991 uzavřeno. Dnes tato oblast nabízí především zajímavé trasy pro pěší turistiku, cykloturistiku, bruslení in-line. Celá oblast je protkána lesními a asfaltovanými silničkami. Síť nových stezek navazuje na již existující trasy a rozbíhají se okolo Kuřívod, kde můžete zhlédnout památky, např. kostel sv. Havla z 13. st. patřící mezi původní stavby Kuřívod. Jeho jádrem je gotická stavba, později často upravována a rozšířena o věž. Je také zmiňován, jako místo modlitby Kunhuty, která byla vězněna na nedalekém hradě Bezděz. V době působení sovětské armády byl kostel využíván jako sklad zeleniny a byl značně zanedbán. V současné době probíhá rekonstrukce kostela a probíhají zde nedělní bohoslužby i vánoční akce. Cílem turistů je také Stálá expozice Pyrotechnické asanace Ralska nebo Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie. Kromě historických památek nabízí město i možnost aktivního odpočinku a množství dalšího sportovního vyžití: koupání v rybnících, rybaření, sbíraní hub nebo sportovní hříště s využitím volejbalu, tenisu, fotbalu a dětská hřiště v Kuřívodech a Ploužnici. Jedním z center kulturního dění je fara dnes Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku, informační centrum, místní knihovna a některé společenské organizace. Příspěvková organizace města: ZŠ a MŠ T. Ježka v Kuřívodech. Město Ralsko se neustále snaží o rozvoj infrastruktury a zvyšování bezpečnosti občanů na rozsáhlém území po sovětské armádě. Město má schválený Program rozvoje města Ralsko, v současné době se zpracovává jeho část Akční plán. Je schváleno zadání Územního plánu a začínají práce na návrhu Územního plánu města Ralsko. Realizované projekty města v různých dotačních titulech: Podpora terénní práce Rekonstrukce mostu v Náhlově Pravidelná činnost zájmových kroužků Ošetření a kácení dřevin v Ralsku Rekonstrukce chodníku v Kuřívodech Dopravní opatření v k.ú. Hradčany Zhotovení dětských hřišť v lokalitách Náhlov, Hvězdov a Hradčany Setkání partnerů KAZV v Liberci V prostorách KAZV se uskutečnilo další ze setkání MAS LK. Programem tohoto setkání bylo podrobné rozplánování dnů exkurzí za příklady dobré praxe prezentace projektů financovaných z PRV, POV a dalších dotačních titulů, návaznost navštěvovaných míst, časový plán. Dalším bodem byl proces SEA problematika v návaznosti na Integrovanou strategii rozvoje území, kterou podrobněji představila RNDr. Jitka Šádková, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého e. V bodu různé byla zhodnocena účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích Kontrola Ex Post osa IV. LEDAR PRV MZe První kontrola Ex Post na našem území proběhla ve Stráži. Zástupci CP SZIF přijeli zkontrolovat projekt z r Výzva Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská. Obsah této kontroly se podobal běžné fyzické kontrole: výběrové řízení, analytika účetnictví, kontrola čerpání dotací k vyloučení souběhu dotací, správnost zaúčtování dotace po jejím proplacení poskytovatelem, kontrola skutečného stavu na místě realizace, kontrola vlastnických vztahů k dotčenému pozemku. Kontrola jak nám bylo vysvětleno zástupci CP SZIF je generovaná dle náhodného výběru s ohledem na končící období udržitelnosti projektů, takže s největší pravděpodobností nepůjde o jedinou kontrolu Ex Post, která nás a naše žadatele čeká. Šanci na výběr ovlivní i fakt, kdy je do jednoho místa prostřednictvím různých žadatelů opakovaně čerpáno, pak je procento pravděpodobnosti výběru vyšší. Pro naše žadatele, kteří již absolvovali fyzickou kontrolu po ukončení realizace projektu, nepůjde o nic nového. Navíc je očekává jen kontrola zaúčtování došlé dotace. Není tedy důvod k obavám. Pokud na tuto kontrolu budeme pracovníky CP SZIF nebo žadateli přizváni, účastníme se jí, stejně jako těch po realizaci projektu a při podání žádosti o proplacení. Předem Vám můžeme znovu zkontrolovat náležitosti a přílohy projektu a pomoci připravit dokumenty pro její hladký průběh.

11 Z našich dalších akcí a aktivit Exkurze za příklady dobré praxe financované z PRV a dalších dotačních titulů Druhá v řadě letošních exkurzí, pořádaných ve spolupráci s KAZV a MAS Libereckého e za příklady dobré praxe, které jsou financovány z PRV a dalších dotačních titulů, proběhla v obci Zahrádky. Tématicky byla zaměřena na obec, které se v období podařilo získat tři stuhy v rámci soutěže Vesnice roku v Libereckém i a současně i 2. místo v celostátním kole soutěže Zelená stuha ČR. Obec Zahrádky se do soutěže Vesnice roku poprvé přihlásila v r Hned v tomto roce se jí podařilo získat Bílou stuhu Libereckého e. Za finanční prostředky, obdržené za tuto stuhu v rámci DT 1 POV MMR bylo v obci vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě U školy - nová výstavba RD. V r uspěla obec Zahrádky ve Vesnici roku opět a získala Zelenou stuhu Libereckého e. S tímto umístěním postoupila do celostátního kola, v němž se umístila na druhém místě. Odměnou obci byly finanční prostředky od Libereckého e, za které byla pořízena projektová dokumentace na revitalizaci zámeckého parku, jehož zanedbanou část obec odkoupila v r Z POV MMR pak byla revitalizována 1. etapa zdi zámeckého parku. V r získala obec Zlatou stuhu Libereckého e. Za finanční prostředky, získané za toto ocenění byla opět prostřednictvím DT 1 POV MMR realizována větev B komunikace mezi rodinnými domky v lokalitě U školy. Další dotační prostředky obec získala opět z POV MMR - DT 2 - Herní prvky pro školní zahradu u MŠ a ZŠ Zahrádky, PRV Mze - komunikace v nové lokalitě U školy - větev A, zeď zámeckého parku - 2. etapa a víceúčelové hřiště Zahrádky. Obec se účastnila i projektů spolupráce LAG Podralsko a MAS Turnovsko U nás je taky hezky a bylo zde vybudováno malé výstavní zastavení. Z prostředků SFDI byl napříč obcí až k železniční stanici vybudován nový chodník. Z dalších zajímavých projektů v obci stojí jistě za zmínku přestavba obecního úřadu (státní rozpočet MF), rekonstrukce MŠ z obecního bytu (POV MMR) apod. Obec je ale navštěvována i pro své přírodní zajímavosti - oboru se zámečkem Vřísek, Novozámecký rybník, osadu Karba s NPP Peklo apod. Panu starostovi L. Chvojkovi děkujeme za vstřícnost při realizaci exkurze a těšíme se na další spolupráci Seminář pro příjemce OPVK Jako úspěšní příjemci dotace z OPVK výzvy Libereckého e jsme byli pozváni k účasti na semináři pro příjemce, který připravili pracovníci odboru hospodářského a regionálního rozvoje ve spolupráci s pracovníky odboru školství. Cílem semináře bylo zejména předejít chybám v administrativě projektů z OPVK. Věříme, že tento projekt bude zdrojem informací pro studenty a pedagogy na středních školách, ale velký bude i jeho přínos pro naše pracovníky, protože v dalším plánovacím období bychom se měli setkávat i s tímto typem projektů Setkání MAS Libereckého e KAZV Liberec V prostorách Krajské agentury pro zemědělství a venkov se ke svému pravidelnému jednání sešli zástupci MAS Libereckého e. Navržena zde byla i organizace další exkurze po úspěšných projektech. Návrh agentury je na spojení do jedné třídenní exkurze do jiného e ČR. Projednávána byla příprava Kulatého stolu, dále pak byli zástupci všech MAS informováni o novinkách z jednání Výboru NS MAS ČR Školení B3 Program Stereo Modul Mzdy Konference Venkov 2012 a mimořádná Valná hromada MAS Nové Hrady Na jihu Čech v Nových Hradech se konala mimořádná Valná hromada NA MAS ČR spojená s probíhající Konferencí Venkov Na programu byly hlavní problémy připravovaného přechodu na nové plánovací období a změna Občanského zákoníku, která ovlivní možnou právní formu většiny MAS v republice. S avizovaným nárůstem rozdělovaných finančních prostředků se dlouze a vášnivě diskutuje již řadu měsíců otázka Minimálních standardů MAS. Stejně ohnivá a rozsáhlá diskuze se rozpoutala na tomto setkání MAS. Nicméně závěrem bylo konstatováno, že materiál vzešlý z několikerého připomínkování byl předán dotčeným ministerstvům jako návrh ze kterého vzejdou konečné požadavky jednotlivých ministerstev na zabezpečení správného a maximálně průhledného rozdělování přidělených finančních prostředků. S platností nového Občanského zákoníku je spojena právní forma většiny MAS v republice. Doporučuje se všeobecně změna právní subjektivity na obecně prospěšnou společnost, tato problematika bude i jedním z bodů připravované Valné hromady LAG Podralsko Jednání statutárních zástupců obcí MAS Skleněný Nový Bor Na jednání v Novém Boru jsme představili činnost LAG Podralsko a představili předpokládané složení operačních programů v příštím plánovacím období. Zmínili jsme klady a zápory fungování malé místní akční skupiny v plánovacím období Jako jedna z možností fungování v dalším období byla nastíněna možnost sloučení MAS Skleněný Nový Bor a LAG Podralsko Jednání nepodpořených MAS Libereckého e V Líšném (u Malé Skály) se sešli zástupci nepodpořených MAS Libereckého e. Jednání iniciovala místní akční skupina LAG Podralsko. Tématem schůzky bylo řešení přípravy nového plánovacího období a možné varianty vzájemné spolupráce nepodpořených MAS s cílem vytvořit smysluplné a funkční celky a zároveň pokrýt pokud možno celé území e funkčními a kvalitně fungujícími místními akčními skupinami Výroční jednání Celostátní sítě pro venkov českolipského regionu v Liticích V klidném prostředí restaurace Ráj u Litic proběhlo výroční jednání CSV českolipského regionu. Kladně zde byla zhodnocena exkurze po úspěšných projektech, kterou opět organizovaly MAS Libereckého e. Diskutovány byly otázky zemědělství a jeho vztahu k současnému venkovu i problematika zemědělského školství. Účastníci byli seznámeni s celkovou činností MAS a s přípravou na nové plánovací období. Více najdete na S ohledem na přibývající agendu, snadnější orientaci a práci v programu Stereo jsme absolvovali školení na modul Mzdy v České Lípě. Obsahem tohoto školení byly informace o programu ( členění programu, struktura programu, ovládání programu, terminologie a použité symboly), úvod do modulu Mzdy ( struktura modulu, nastavení zákl. parametrů, dalších parametrů), přijetí zaměstnance (nepřítomnost, docházka, předzpracování mezd), zpracování a zaúčtování mezd ( práce s formuláři, plnění mzdy z předzpracování, výpl. pásky, zaúčtování mezd, uzávěrka mezd), práce s daty ( třídění, hledání, výběry, zálohování a obnova dat, údržba dat), souhrnné tiskové výstupy ( souhrnné sestavy, daňová přiznání, ELDZ, exporty v PDF a XML), ukončení prac. poměru, speciality, rekapitulace. Zúčastníme se rovněž navazujícího lednového legislativního školení, které se bude týkat změn s počátkem roku. Termín konání opět v České Lípě. Jan Řeháček Za celý kolektiv LAG Podralsko o.s. bychom chtěli vyjádřit smutek nad ztrátou pana Jana Řeháčka, který byl nejen členem LAG Podralsko od začátku vzniku tohoto občanského sdružení, nejprve za mimoňské skauty a poté za Meandry Ploučnice, ale byl také členem naší výběrové komise a člověkem, který první nabídl prostory k pronájmu pro naši kancelář, když jsme se potřebovali přestěhovat z Ralska Kuřívod blíže k našim žadatelům. Odešel po dlouhé a těžké nemoci, jeho odchod nás ale nepřestává bolet. Není pro nás snadné denně odemykat dveře domu, v němž máme kancelář a kde zůstaly vzpomínky na jeho osobu. Honzo děkujeme a vzpomínáme! Zaměstnanci LAG Podralsko 11

12 Oblast Oblast působnosti působnosti LAG LAG Podralsko Podralsko Oblast působnosti LAG Podralsko NOVÉ MĚSTO pod Smrkem NOVÉ MĚSTO pod Smrkem FRÝDLANT FRÝDLANT NOVÉ MĚSTO pod Smrkem FRÝDLANT NĚMECKO NĚMECKO Státní hranice Státní hranice Hranice NUTS 2 Hranice NUTS 2 Hranice e Hranice e Hranice Státní správního hranice obvodu obce s rozšířenou působností Hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Hranice správního NUTS 2 obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hranice správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hranice e Hranice města nebo obce Hranice správního města nebo obvodu obce s rozšířenou působností Oblast působnosti LAG Podralsko Hranice Oblast správního působnosti obvodu LAG obce Podralsko s pověřeným obecním úřadem Liberecký Hranice Liberecký města nebo obce Královéhradecký Oblast působnosti LAG Podralsko Královéhradecký Liberecký VARNSDORF VARNSDORF Královéhradecký VARNSDORF POLSKO POLSK NĚMECKO POLSKO HRÁDEK nad Nisou HRÁDEK nad Nisou HRÁDEK nad Nisou DĚČÍN DĚČÍN DĚČÍN Mařenice Mařenice CVIKOV LIBEREC LIBEREC Mařenice CVIKOV CVIKOV LIBEREC JABLONNÉ v Podještědí JABLONNÉ v Podještědí JABLONNÉ v Podještědí L I L B I E B R E E R C E K C Ý K Ý K R K A R A J J L I B E R E C K Ý K R A J TANVALD TANVALD NOVÝ BOR NOVÝ NOVÝ BOR BOR ROKYTNICE nad Jizerou JABLONEC JABLONEC TANVALD nad Nisou nad Nisou JABLONEC nad Nisou Velký Valtinov Dubnice Velký Velký Valtinov Valtinov ROKYTNICE nad Jizerou ROKYTNICE nad Jizerou Dubnice Dubnice Hamr na Jezeře Brniště Brniště Velenice Volfartice Volfartice ŽANDOV Volfartice Velká Bukovina NUTS 2 Severovýchod Liberecký + Královéhradecký Velenice Svojkov Svojkov Velká Bukovina Velká Bukovina Hamr na Jezeře Osečná Osečná Brniště Noviny STRÁŽ Noviny Horní Libchava ŽANDOV ŽANDOV NUTS 2 Severovýchod Liberecký Liberecký + Královéhradecký + Královéhradeck Hamr na Jezeře Noviny Horní Libchava Horní Libchava ZÁKUPY ZÁKUPY ČESKÁ LÍPA Stružnice Osečná Stružnice Horní Police Horní Stružnice Police Horní Police STRÁŽ STRÁŽ Pertoltice pod ZÁKUPY Ralskem ČESKÝ DUB HODKOVICE ŽEL. BROD ČESKÝ DUB HODKOVICE ČESKÝ DUB HODKOVICE Cetenov Cetenov Cetenov Pertoltice Pertoltice Bohatice Bohatice ČESKÁ LÍPA ČESKÁ LÍPA VRCHLABÍ ŽEL. BROD ŽEL. BROD MIMOŇ Bohatice MIMOŇ MIMOŇ JILEMNICE SEMILY SEMILY SEMILY Provodín JILEMNICE JILEMNICE Ralsko Provodín TURNOV Ralsko DOKSY Rokytá Jestřebí Skalka u Doks Kozly Kvítkov Sosnová Kravaře Kozly Kvítkov Sosnová Kozly Kvítkov Zahrádky Sosnová Kravaře Stvolínky Kravaře Holany Zahrádky Stvolínky Zahrádky Blíževedly Stvolínky Jestřebí Holany Blíževedly Holany Jestřebí Blíževedly Chlum LOMNICE nad Popelkou TURNOV TURNOV Dolní Krupá Plužná Čistá NUTS 2 Střední Čechy Vrchovany Chlum Bezděz Chlum Skalka DOKSY Tachov u Doks Skalka DUBÁ u Okna Doks Vrchovany Ždírec Vrchovany Luka Bezděz Tachov Tachov Blatce Okna DUBÁ Bezdědice Okna Ždírec Luka Ždírec Březovice Luka Tuhaň MNICHOVO Rokytá HRADIŠTĚ Rokytá BĚLÁ pod Bezdězem HOŘICE LOMNICE nad Popelkou LOMNICE nad Popelkou NOVÁ PAKA JIČÍN SOBOTKA NUTS 2 Dolní Střední Krupá Čechy BĚLÁ Dolní Krupá MNICHOVO HRADIŠTĚ pod Středočeský Bezdězem MNICHOVO HRADIŠTĚ Bezděz Tuhaň BĚLÁ pod Bezdězem NUTS 22 Severozápad Ústecký + + Karlovarský NUTS 2 Severozápad Ústecký + Karlovarský Zpravodaj Podralska. > Číslo 2 Ročník 2012 < Tento informační materiál vydává LAG Podralsko jako zpravodaj pro informování všech subjektů zapojených do rozvoje regionu Podralska. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Vedoucí vydání PhDr., manažerka Místní akční skupiny LAG Podralsko o.s., tel.: , LAG Podralsko o.s. sídlo a kancelář Malá 168, Mimoň. Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na MK ČR E Grafická úprava Miroslav Horák Region Design, tiskne Pavel Fuksa GraTypoPrint. Náklad 100 ks. Uzávěrka NUTS 2 Severovýchod Provodín Ralsko DOKSY Tuhaň DUBÁ LITOMĚŘICE NOVÁ PAKA NOVÁ P K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J SOBOTKA JIČÍN JIČÍN Bezdědice MLADÁ BOLESLAV Bezdědice Březovice Plužná Březovice Čistá Plužná Blatce MĚLNÍK SOBOTKA NUTS 2 Střední Čechy Středočeský Středočeský Blatce Čistá LITOMĚŘICE LITOMĚŘICE K R K Á R L Á O L V O É V H É R H A R D A E D C E K C Ý K Ý K R MĚLNÍK 12 Více najdete na

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

298 Vydává město Mimoň Měsíčník

298 Vydává město Mimoň Měsíčník 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více