Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203

2 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále jen škola") vydává dle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od do Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Název školy dle zřizovací listiny: Sídlo školy: Právní forma: Identifikátor osoby: právnické II. Základní údaje o škole Střední škola Buškovice 203 Buškovice 203, Podbořany Právnická osoba IČO: IZO: Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Ředitel školy: Ředitel: PhDr. Šebek Mojmír Zástupce ředitele školy: Bc. Šebková Jaroslava Rada školy: Mgr. Gutzerová, Ing. Machálek, Botoš Ludvík Součásti školy a jejich IZO: VÚ , ŠJ Telefon: Fax: WWW stránky:

3 III. Stručná charakteristika školy Střední škola Buškovice 203 je součástí Výchovného ústavu, Střední školy a Školní jídelny se sídlem Buškovice 203, Podbořany, jejímž zřizovatelem je MŠMT Praha 1, Karmelitská 7. Škola byla zřízena jako právní subjekt ve znění zřizovací listiny pod j. č /93 26 a zařazena do sítě škol. MŠMT rozhodlo s účinností od o zápisu Výchovného ústavu, Střední školy a školní jídelny do školského rejstříku v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola v posledních dvou letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí jak exteriéru, tak interiéru. Škola disponuje pěti nově vybavenými učebnami. Z dotace EU OP VK byly nově vybaveny dvě učebny, z nichž jedna slouží k výuce na interaktivní tabuli a jedna k výuce informatiky. Pedagogický sbor má k dispozici nadstandardně vybavenou sborovnu včetně 5 PC s připojením na internet a dva malé školní kabinety. V jednom z kabinetů jsou uloženy školní pomůcky a v letošním roce nově pořízené výukové modely, učebnice a audiovizuální technika. Druhý slouží k ukládání sportovních potřeb. Střední škola Buškovice 203 je zaměřena na profesní přípravu žáků v oborech Tesařské práce, Zednické práce, Stavební práce, Lesnické práce a Zahradní výroba. Součástí školy je vlastní školní kuchyň s jídelnou (provozní zázemí). Počty tříd jsou každoročně upravovány podle počtu zapsaných žáků. Ke vzdělávání a k dalšímu zdokonalování poznatků slouží žákům i pedagogickým pracovníkům výborně vybavená školní knihovna, která se každoročně doplňuje novými tituly. Při výuce jsou využívány veškeré dostupné prostředky a technického zázemí, kterými naše škola disponuje. Při praktických činnostech využíváme školní dílny, rozsáhlých školních pozemků se skleníkem a menším ovocným sadem. Na školních pozemcích pěstujeme zeleninu i ovoce, jež jsou následně zpracovávány ve školní jídelně a příjemně tak vylepší žákům

4 jídelníček. K výuce tělesné výchovy využíváme místní hřiště, dvě vlastní menší hřiště a dvě vlastní menší tělocvičny. Učební obor Lesnické práce má své vlastní dobře vybavené zázemí včetně hygienického zařízení a kabinetu. Praktická výuka probíhá na školních pozemcích nebo žáci dojíždějí do Vojenského Újezdu Hradiště, kde v rámci výuky vykonávají jednodušší lesnické práce a zpracovávají topné dřevo. K odbornému výcviku učebního oboru Tesařské práce využívají žáci dvě dostatečně vybavené truhlářské dílny, z nichž jedna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla vybavena staršími, ale funkčními dřevoobráběcími stroji, které jsme dostali za přepis ze zrušeného ústavu ve Vidnavě. V letošním roce byla u jedné z dílen zahájena výstavba nového, hygienicky vyhovujícího sociálního zařízení, které by mělo být do konce roku 2014 dokončeno. Odborný výcvik stavebních oborů probíhá na pracovištích v Buškovicích. Jelikož organizace obhospodařuje 11 budov (z nichž některé jsou starší 100 let) s přilehlými pozemky a komunikacemi, vykonávají žáci prvních ročníků v rámci praktické výuky zednické práce při jejich opravách nebo úpravách. Žáci druhých a třetích ročníků se již podílejí na jejich rekonstrukcích nebo výstavbě nových užitkových staveb. Učební obor Zahradnická výroba nebyl ve školním roce otevřen, neboť se nepřihlásil žádný zájemce.

5 IV. Stručná charakteristika oborů, profil absolventa Škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku tyto obory: Kód oboru Název Délka studia Forma studia E/01 Lesnické práce 2 roky denní E/02 Stavební práce 2 roky denní E/01 Zednické práce 3 roky denní E/01 Tesařské práce 3 roky denní E/02 Zahradnická výroba 2 roky denní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve věci zápisu v údajích o právnické osobě pro Střední školu Buškovice 203, rozhodnutí ve věci zápisu do školského rejstříku, kdy došlo k zápisu oborů vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů následovně: E / 02 Stavební práce Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopu; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění a povrchovou úpravu omítkami a jednoduché tepelné izolace; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

6 36 67 E / 01 Zednické práce Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní v povolání zedník: je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace E / 01 Tesařské práce Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní v povolání tesař: je schopen: provádět jednoduché tesařské práce při zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech, dřevěných staveb pomocí tesařských konstrukcí; vyrábět stavebně technické výrobky, osazovat stavebně truhlářské výrobky, jako jsou okna dveře a provádět jejich povrchovou úpravu. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek, zahradní nábytek.

7 41 56 E / 01 Lesnické práce Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Uplatnění absolventa Absolventi jsou připravováni pro méně náročné pracovní činnosti v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, popřípadě v přidružené lesní výrobě. Okrajově se mohou uplatnit i např. v komunálních službách, či zahradnictví, případně k pokračování v dalším vzdělávání E / 02 Zahradnická Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška, Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Uplatnění absolventa Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny.

8 V. Činnost školy je zajištěna těmito pedagogickými pracovníky: Údaje o vzdělání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci PhDr. Šebek M. BC. Šebková J. Čech M. Vedoucí učitel OV 11 SPGŠ Most maturita, DVPP- SPPG UJEP, VL Tesař Klasna Libor Učitel OV /1,0 1 SŠ Louny maturita strojní zámečník, VL- Stavební práce Funkce/úvazek Roky ped. praxe vzdělání Následující studium / rok ukončení Ředitel 40 UJEP SPPG Mgr., UJAK PhDr. Zástupce ředitele 26 UJAK SPPG Bc. UJAK SPPG speciální pedagogika Mgr./2015 Bc. Polan P. Učitel OP /0,5 Učitel OV/ 0,5 Bc. Marek L. Učitel informatiky /0,5 Lhoták J. Učitel TV, VŠP, OP/1,0 Bc. Horáčková P. Walter Martin Učitelka TV, VŠP, OP /1,0 21 SPŠS Maturita; UJAK SPPG Bc.; UJEP - DPS s SPPG pro UOV 11 Gymnázium Podbořany maturita; UJAK SPPG Bc. 4 SŠ ekonomická Žatec maturita, Gymnázium Podbořany-maturita 5 SOU Podbořany VL; SPGŠ Most maturita; Bc. SPPG UJAK DVVP- DPS Žatec / 2015 DVVP SPPG Most/2016 UJAK SPPG speciální pedagogika Mgr./2016 DVVP - DPS pro SŠ / 2017 Učitel OV/1,0 5 SOU Zedník - VL DVVP- DPS Žatec / 2015; DVVP SPPG Most/2016 Pavlů K. Učitel OV/1,0 20 SPŠS - maturita, UJEP - DPS + SPPG pro MOV Mgr. Šebek S. Učitelka VŠP (0,2) 3 VŠ pedagogická Olomouc Mgr., DVVP UJEP. Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích/ 2015 UJEP DPS pro SŠ a SPPG Hanus B. Učitel OV/1,0 8 SVVŠ Podbořany VL, SPŠS - maturita Ing. Bc. Filák Učitel OV/1,0 12 VŠ vojenská Ing; UJAK SPPG Bc; NIDV Plzeň DPS pro SŠ. Zeman R. Učitel OV/1.0 3 SOU zedník - VL DVVP - DPS Žatec / 2015; DVVP SPPG Most/2016 Ing. Machálek V. Učitel OV/1,0 3 VŠ vojenská Ing.; DVVP - DPS Žatec; DVVP SPPG UJEP, VL- Stavební práce

9 VI. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Ve školním roce 2013/ 201 nastoupilo do I. Ročníků na základě podaných přihlášek ke studiu do výše jmenovaných oborů do Střední školy Buškovice 203, 16 nových žáků a 8 žáků opakujících I. ročník. Do II. ročníků nastoupilo 26 žáků a do III. ročníků 9 žáků. Celkem tedy bylo k zapsáno ke studiu 59 žáků. V průběhu školního roku do vzdělávacího procesu přistoupili z jiných vzdělávacích institucí 3 žáci z různých učebních oborů a 6 žáků ukončilo studium z důvodu ukončení ústavní nebo ochranné výchovy. Školní rok ukončilo 56 žáků, z toho 37 prospělo, 11 nebylo klasifikováno a 5 žáků neprospělo. Kapacita školy k byla naplněna na 65 %. VII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto výsledků ve vzdělávání žáků: Ročník: prospěl prospěl neprospěl s vyznamenáním Závěrečná zkouška se nedostavili k ZZ

10 Závěrečná zkouška LP: studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem Lesnické práce Žáci celkem Žáci ZZK* Z toho hodnocení Průměrný prospěch závěrečné zkoušky V P 5 N Písemná Praktická Ústní 2.A ,6 1,3 2,4 Pozn.: V prospěl s vyznamenáním; P prospěl; 5 neprospěl; N nedostavil se *Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška SV: Dvouleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem Stavební práce Žáci celkem Žáci ZZK* Z toho hodnocení Průměrný prospěch závěrečné zkoušky V P 5 N Písemná Praktická Ústní 2. B ,5 2,00 Pozn.: V prospěl s vyznamenáním; P prospěl; 5 neprospěl; N nehodnocen nedostavil se *Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška ZP: Tříleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem Zednické práce Žáci celkem Žáci ZZK* Z toho hodnocení Průměrný prospěch závěrečné zkoušky V P 5 N Písemná Praktická Ústní 3. C ,5 1,5 1,5 Pozn.: V prospěl s vyznamenáním; P prospěl; 5 neprospěl; N nehodnocen *Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška TP: tříleté studium ukončené výučním listem Tesařské práce Žáci celkem Žáci ZZK* Z toho hodnocení Průměrný prospěch závěrečné zkoušky V P 5 N Písemná Praktická Ústní 3. D ,2 2 2,4

11 VIII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů Pracujeme a osobně komunikujeme s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie. Koordinujeme ve spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů. Komunikujeme osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají. Napravujeme nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy Důsledně řešíme vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole a vedeme je k zodpovědnosti. Sankcionujeme fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole Projevy rasové a menšinové intolerance řešíme v rámci spolupráce s psycholožkou a speciální pedagožkou. Domácí násilí a sexuální zneužívání řešíme s orgány činnými v trestním řízení Spolupracujeme s orgány péče o dítě a kurátory, po vyučení se snažíme žákům zajistit práci i ubytování. Vedeme žáky k vytváření volních a charakterových vlastností, které jsou v souladu se společenským chováním. Nastavujeme základní zásady finanční gramotnosti a prohlubujeme jejich interiorizaci. Struktura školní prevence 1. Výchova žákův rámci výuky konkrétních předmětů 2. Výchova žáků mimo základní výuku 3. Vzdělávání a spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců

12 Oblast prevence sociálně-patologických jevů Mezi sledované oblasti patřila trestná činnost, prevence drogových závislostí, tabakismus, záškoláctví, útěky, šikana, xenofobie a rasizmus. Pro účinnou prevenci sociálně-patologických jevů se škola řídí vlastním Minimálním preventivním programem. Nejčastěji se vyskytující negativní jevy jsou vulgární vyjadřování, verbální útoky žáků vůči pedagogům a mezi žáky, neúcta vůči dospělým, útěky, porušení školního řádu, záškoláctví, kouření, požívání alkoholu a ostatních nealkoholových návykových látek. a) V rámci prevence v oblasti sociálně patologických jevů je na chodbě školy umístěna schránky důvěry, kdy o jejich obsahu vedl metodik prevence záznamy a to i v případě, že byly využívány většinou anonymně. b) Výskyt negativních jevů a opatření k nápravě byly prezentovány na poradách. c) Nedílnou součástí vzdělávání dětí bylo využívání počítačové učebny k osvojení základních návyků počítačové gramotnosti a jejího využití v praktickém životě. Hlavní důraz byl kladen na vyhledávání škol, zaměstnání a ubytování u dětí, které v daném školním roce ukončily pobyt na VÚ. d) Učitelé, kteří získali poznatky v oblasti sociálně patologických jevů, tyto bezodkladně předávali svému nadřízenému, který prováděl vyhodnocení a ve spolupráci s ředitelem a zástupci ředitele výchovného ústavu i střední školy stanovil způsob řešení. e) V oblasti prevence sociálně patologických jevů bylo poskytováno všem dětem právní poradenství v oblasti přestupkového a trestního řízení, zejména v oblasti korespondence při různých typech řádných opravných prostředků proti rozhodnutím soudů. f) V rámci boje proti kouření se snažíme eliminovat kouření v budově a na pozemcích školského zařízení. g) Všichni pedagogičtí pracovníci byli poučováni o formách šikany a jejich řešení. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni kurzem o šikaně. Projevy xenofobie a rasizmu nebyly ve sledovaném období zaregistrovány. h) Závažným problémem je kouření marihuany. U chlapců s výchovně léčebnou péčí šlo nejčastěji o zneužívání pervitinu a marihuany, ale vždy v období útěků nebo na dovolence, samostatné vycházce. i) V rámci vyplnění volného času u dětí byly zapůjčovány dětem knihy z knihovny VÚ, SŠ a ŠJ, která je pravidelně doplňována o nové zajímavé tituly. j) K výrazným negativním jevům patřily útěky dětí a to hodnocené jako dlouhodobé, dále krátkodobé útěky a vzdálení, mezi které patřily pozdní příchody ze škol, dovolenek, či vycházek s cílem prodloužení pobytu mimo VÚ. Jejich cílem bylo např. prodloužení dovolenky, delší pobyt s kamarádem, či skupinou kamarádů, nezřídka spojené s užíváním omamných a psychotropních látek nebo alkoholu. k) Žáci byli v rámci výuky Občanské výchovy opakovaně poučováni o rizicích spojených s HIV a AIDS, žloutence všech typů, následky kouření a rizika vzniku civilizačních chorob.

13 V rámci prevence patologických jevů pořádala škola přednášky, které jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je u těchto přednášek zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže.

14 IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků X/1 V uplynulém období se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili dalšího vzdělávání tito pracovníci: Typ studia Učitel výstup Petra Horáčková Studium UJAK SPPG (3leté bakalářské) Vysokoškolské Stanislava Šebek Studium UJEP - SPPG ( Mgr.) studium J. Šebková Studium UJAK SPPG (NMgr.) Všichni učitelé Jak vypracovat ISP pro SŠ teoretického Č. j / vzdělávaní Funkční a specializační studium Kurz školení Čech, Šebková Všichni učitelé teoretického i odborného vzdělávání Šebková Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Č. j / Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání R. č. CZ / / BOZP pro školy a školská zařízení Č. j / přednáška Šebková Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2013 se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy Č. j / školení PhDr. Mojmír Šebek Prevence a zvládání stresu ve zdravotnictví KK/ 1532 / 2013 školení PhDr. Mojmír Šebek Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání R. č. CZ / / kurz Mgr. Šebek St. Kurz keramiky keramické studio Kohoutov Č. j / kurz Mgr. Šebek St. Osvědčení: EEG biofeedback pro profesionály školení Lhoták, Filák, Horáčková, Pavlů Absolvování první pomoci Záchranáři Žatec Ing. Machálek Osvědčení Studium pedagogiky SPPG CPPV Martin Čech Osvědčení Studium pedagogiky SPPG. školení PhDr. Mojmír Šebek Školení řidičů autoškola Horn Podbořany školení Všichni učitelé Školení řidičů autoškola Horn Podbořany

15 Školení Školení Kurz Kurz Šebková, Čech Šebková, Marek Šebková, Čech, Horáčková Šebková, Čech, Horáčková Profesní příprava zástupců ředitelů (5 denní) Č. j / Informační systém školy, webová prezentace školy Č. j / I. Úvod do motivačních pohovorů (2 denní) Akr. MŠMT č. j / I. Konflikty a jejich zvládání (2 denní) MŠMT Č. j / Samostudium (zejména v době prázdnin) všichni učitelé s ohledem na vyučované předměty (katalogy požadavků, podoba jednotlivých zkoušek, pracovní listy, literatury, didaktická příprava žáků na ZZ apod.) studium tvorby ŠVP X/2 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel školy vydává podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). a. Účel Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu. Samostudium pedagogických pracovníků podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání dovolené. b. Základní podmínky DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: - Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. - Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. - Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.

16 - Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, speciálního pedagoga, koordinátora informačních a komunikačních technologií, tvorbu školních vzdělávacích programů) - Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií). - S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady. - Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel škola, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. c. Konkrétní formy a druhy DVPP c.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-5 V317) V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle ZPP - v bakalářských a magisterských studijních programech, - vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy, - studium pedagogiky, - studium pro asistenty pedagoga V současné době škola má pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium bude zahrnuto do plánu DVPP. - studium pro ředitele škol a školských zařízení. Ředitel školy je absolventem tohoto studia podle 5 V317 c.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9 V317) Studium k výkonu specializovaných činností. Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterým je studium speciální pedagogiky.

17 Škola bude podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. c.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. Formy průběžného vzdělávání - škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu, - dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. c.4. Přehled plánovaného vzdělávání pedagogů ve školním roce 2014/2015 Téma dalšího vzdělávání Zařazení pedagoga Počet pedagogů DPS pro uč. SŠ UOV 3 VŠ - SPPG ZŘ 1 VŠ - SPPG U SŠ 2 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji SŠ 12 Tvorba vzdělávacích programů SŠ 4 Právní výklad legislativy Vedení 3 Jednotné ZZ SŠ 4 Inspekční činnost Vedení 2 Metodika jednotlivých předmětů, metodika hodnocení U SŠ 4 Práce s žáky se SVP U SŠ 4 Úvod do motivačních pohovorů II. U SŠ 3 Konflikty a jejich zvládání II. U SŠ 3 Vzdělávání prevence syndromu vyhoření U SŠ 12 DVPP SPPG pro děti s ADHD U SŠ 12 c. 5. Dlouhodobý plán DVPP Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k uchazečům o studium.

18 X. Školní řád Střední školy Buškovice 203 Střední škola Buškovice 203, Podbořany příspěvková organizace Školní řád Střední školy Buškovice 203 Ředitel:: Zástupce ředitele pro útvar vzdělávání Vedoucí učitel odborného výcviku IZO IČO: Identifikátor školy: Kapacita školy 86 Telefon: PhDr. Mojmír Šebek Bc. Jaroslava Šebková Martin Čech Fax: Zpracovala: Bc. Jaroslava Šebková Schválil dne: PhDr. Mojmír Šebek Schváleno školskou radou dne: Nabývá platnosti dne: Nabývá účinnosti dne: součásti školy Název Střední škola 86 Výchovný ústav 60 Školní jídelna 70 Kapacita žáků

19 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Tento řád doplňuje pouze ty oblasti, které nejsou jednoznačně dány platnou zákonnou úpravou a navazujícími vyhláškami. 2. Žáci školy starší 15 let jsou ze zákona za své jednání a jeho následky odpovědni (s přihlédnutím ke schopnostem adekvátním věku) a škola k nim bude takto přistupovat. Po dovršení zletilosti na tyto žáky přechází automaticky všechna práva a povinnosti zákonného zástupce a žáci jsou bez výjimky a omezení trestně právně odpovědni sami za sebe. 3. Školní řád platí během celého školního roku na všech školních pracovištích, prostorách a na všech akcích pořádaných školou. Na smluvních pracovištích se žáci navíc řídí jejich veškerými vnitřními předpisy a ustanoveními. Článek 2 Základní práva žáka 1. Žák přijetím a nástupem ke studiu na sebe bere povinnost vzdělávat se ve zvoleném oboru podle pravidel a postupů stanovených školou. 2. Žák se chová civilizovaně, slušně a ohleduplně a dbá na dobrou pověst školy. Při pochybnostech se především obrací na pracovníky školy. 3. Zákonní zástupci mají právo nahlížet do osobního spisu svého syna po vyzvání či po žádosti schválené ředitelem 4. Obsah osobního spisu chrání zákon. Správu údajů zajišťuje pověřený pracovník a přístup do spisu povoluje mimo uvedené případy pouze ředitel školy 5. Žáci či zákonní zástupci mají možnost se obrátit při řešení problémů a potíží na třídního učitele, učitele odborného výcviku, speciálního pedagoga, nebo přímo ředitele školy, případně využít schránku důvěry. Všechny tyto údaje jsou důsledně chráněny a brány jako osobní sdělení. 6. Pro stížnosti, podněty a připomínky je stanoven pracovník k jejich evidenci a zajištění dalšího postupu. Článek 3 Spolupráce školy, žáka a zákonných zástupců 1. Pro informaci škole mohou zákonní zástupci využít následující způsoby komunikace a) Osobní návštěvu po předchozí domluvě termínu. b) Telefonicky, SMS, em pokud bude prokazatelné, že se jedná o zákonného zástupce. 2. Všechny obecné informace o škole, akcích a podstatných změnách v průběhu školního roku jsou průběžně umísťovány opět na www stránkách školy a jsou tam kdykoliv k nahlédnutí.

20 3. O udělených výchovných opatřeních a neprospěchu jsou zákonní zástupci informováni každé čtvrtletí písemně. 4. Klasifikace žáků vychází z komplexního hodnocení získaných poznatků a jejich aplikací a schopností používání. Prvořadým kritériem je spolehlivost, ochota, slušnost, vstřícnost a uplatněné pracovní nasazení. Podrobnosti jsou stanoveny v klasifikačním řádu, uvedeném dále. Článek 4 Provozní řád Na základě zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Střední škola Buškovice 203 vypracovala provozní řád. I. Zájmové činnosti školy Výtvarný kroužek tvorba keramiky v keramické dílně viz. provozní řád Keramické dílny Hudební kroužek hra na bonga Sportovní vyžití v rámci TV II. Seznam pracovišť odborného výcviku Truhlářská dílna Truhlárna viz. provozní řád Truhlářské dílny Školní pozemky, skleník Zahrada viz. provozní řád Školního pozemku Smluvní partneři III. Rizikové pracoviště Truhlářská dílna Truhlárna viz. Provozně bezpečnostní předpis pro truhlárnu IV. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy Škola využívá: 1) Školní pozemky celoročně k pohybovým aktivitám žáků 2) Učebnu s interaktivní tabulí k přednáškám a školením zaměstnanců 3) Učebny pro zkoušky hudebního kroužku V. Režim dne: Začátek vyučování 8:00 hod. Ukončení vyučování 14:00 hod. TEORETICKÁ VÝUKA Vyučovací hodina Délka trvání 40 min. Frekvence střídání pracovních míst při výuce: čtvrtletně Počet hodin v jednom sledu: max. 7 Zařazování prověrek a testů: maximálně 2 denně

21 Písemné ZZ: vykonávají žáci se specifickými poruchami učení za pomoci asistenta Přestávky probíhají pod dozorem vyučujících dle rozpisu Zařazení v režimu: 5, 5, 20, 5,10 min. Možnost pobytu venku: na školním dvoře a hřišti během velké přestávky a před odpoledním vyučováním, vždy v závislosti na povětrnostních podmínkách. Žáci mají o přestávkách k dispozici relaxační koutek se stolním fotbálkem, umístěným na chodbě školy. Režim práce s počítačem: Na počítačích pracují žáci v hodinách Informatiky. V jednotlivých předmětech lze realizovat celé nebo části hodin na počítačích dle tematických plánů příslušných vyučujících. Další možnost í práce na počítačích (včetně připojení na Internet) mají žáci v počítačové učebně naší školy v hodinách v rámci vzdělávání finanční gramotnosti. Viz. Provozní řád učebny PC a učebny s interaktivní tabulí. Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: max. 1 vyučovací hodina. Režim tělesné výchovy: Délka trvání v jenom sledu: max. 2 vyučovací hodiny Přestávky: stejné jako při normální výuce Viz. Provozní řád tělocvičny PRAKTICKÁ VÝUKA Organizace odborného výcviku Vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka je stanovena právními normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Odborný výcvik začíná nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborné výchovy v místě stanoveném ředitelem ústavu, Cesta na pracoviště a zpět, kterou konají s učitelem odborné výchovy, se započítává do délky vyučovacího dne, v případě potřeby upřesní zástupce ředitele pro vzdělávání. V průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to po dvou hodinách nejméně desetiminutová nebo po pěti hodinách třicetiminutová. Žáci, jejichž odborný výcvik se koná v provozech organizací, mají přestávky shodné s přestávkami platnými pro pracovníky organizací, přestávek se využije k odpočinku nebo k nápravnému tělocviku a započítávají se do celkového trvání vyučovacího dne.

22 Pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o které pečují a udržují je v pořádku a čistotě. Používání osobních ochranných prostředků probíhá podle pokynů vyučujícího a provozního řádu dílen. Režim práce na pozemku a skleníku organizace je zpracován v provozním řádu Školní pozemek. Možnost očisty mají žáci v sociálním zařízení, které je součástí pracoviště (i s teplou vodou). Manipulace s pracovním oblečením Pracovní oblečení, obuv i ochranné pracovní pomůcky se poskytují v souladu s platnými předpisy. Pracovní oděv je majetkem školy, výměna 1x za týden, v případě potřeby ihned. Pracovní boty jsou majetkem školy, výměna 1x ročně, v případě potřeby ihned. Způsob praní prádla prádelna organizace. Čisté prádlo se skladuje na výchovných skupinách v čistých, uzavíratelných skříních nebo regálech. VI. Režim stravování včetně pitného režimu Stravování: Způsob zajištění obědů: žáci se stravují v jídelně organizace VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 203Doba vydávání obědů: od 12:30 hod. až 13:45 hod. (cizí dospělí strávníci se v organizaci nestravují). Možnost doplňkového občerstvení jiným sortimentem při obědě žáci nemají. Režim školních svačin: Výdej školních svačin probíhá ve školní jídelně ve vyučovacích dnech od 10:10 hodin do 10:30 hodin. Pitný režim: Škola má na chodbě školy volně přístupnou fontánku na pití. Na požádání dostávají žáci balenou vodu a to v průběhu celého dne. Důraz na pitný režim je kladen především v hodinách tělesné výchovy a v závislosti na klimatických podmínkách. Je podporován pravidelný pitný režim odpovídající výdeji energie a pohybové aktivitě žáků. VII. Podmínky pohybové výchovy Počet a kapacita tělocvičny: jedna tělocvična s kapacitou 7 cvičenců (při nenáročných cvičeních s 5 m 2 na 1 žáka). Prostory pro cvičení: Dva sportovní sály na VS zahrada a VS vila. Vybavení: gymnastický koberec, koše na košíkovou, karimatky, míče Hygienické zařízení, možnost očisty a vybavení šaten: v sociálním zařízení u školní tělocvičny (2 sprchy, 2 WC, 2 umyvadla). Tělocvična nemá vlastní šatnu, žáci se převlékají a věci odkládají v rozvrhem určené učebně.

23 Počet a kapacita hřišť: 2 malá školní hřiště s travnatým povrchem, Škola dále využívá k pohybové výchově: - obecní fotbalové hřiště, - tělocvičnu ZŠ Krásný Dvůr s vyhovujícími rozměry, - městská sportoviště v Podbořanech, - jiná zařízení mimo areál školy plavecké bazény. Vybavení školního hřiště: Zařízení pro odbíjenou, košíkovou, florbal a malou kopanou, rozměrově je hřiště upraveno, neodpovídá vždy přesně rozměrům daného sportu. Zařazení hodin tělesné výchovy: Viz výše. Plavecká výuka je pravidelně zajišťována pro žáky v rámci mimoškolní výchovy v plaveckém bazénu v Žatci, Mostě nebo Postoloprtech. Lyžařský výchovně-výcvikový kurz je zařazen ve 2. pololetí v 1. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích dnů v lyžařském areálu Klínovec pro výuku sjezdu na lyžích a na snowboardu. Výcvik na běžkách probíhá při vhodných podmínkách po celé zimní období v okolí Buškovic. Využití přestávek k pohybové aktivitě: přiměřený volný pohyb žáků ve třídách, na chodbách nebo školním hřišti pouze za předpokladu dodržování pravidel bezpečnosti a ohleduplnosti. Zařazení prvků otužování: Zejména při a výuce plavání, lyžování a bruslení. Další tělovýchovné aktivity: Cykloturistické výlety (jednodenní) v rámci našeho regionu, kratší turistické výlety (pochodová cvičení) pro žáky všech ročníků. Kurz vodní turistiky (pětidenní) pro žáky 1. ročníků na řece Berounce. VIII. Zajištění vhodného mikroklimatu Teplota vzduchu, intenzita větrání, osvětlení Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: a) v zimě průměrná teplota 22 ±1 o C, min. 19 o C při poklesu teploty vzduchu ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než na 16 o C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven. b) v létě průměrná teplota 28 o C, max. 31 o C při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 o C a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31 o C,

24 musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu a zajištění pitného režimu. Větrání zajištěno okny popř. dveřmi, v zimních měsících třída větrána během pobytu dětí venku nebo v tělocvičně. Intenzitu světla určují zářivková svítidla ve třídách. Ochrana před slunečním zářením bude zajištěna ve všech třídách žaluziemi. IX. Režim úklidu Způsob a četnost úklidu Denní úklid Setření na vlhko všech podlah a povrchů, vynášení odpadků,, mytí umyvadel a záchodů dezinfekčními prostředky 2x denně. Týdenní, celkový: Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned. Článek 5 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A) Zásady průběžného hodnocení Učitel sleduje a hodnotí, jak si žák osvojil látku daného předmětu, zkouší ústně či písemně, diskutuje s nimi, zadává jim různé úkoly ve škole i domů, učitel na začátku roku nebo každé pololetí specifikuje své požadavky ke klasifikaci, o klasifikaci žáka ve svém předmětu vede evidenci, žák má právo být z vyučovacího předmětu klasifikován minimálně 2x za pololetí, z činnosti písemné, ústní a praktické s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáků. Součástí hodnocení jsou i praktické činnosti, domácí úkoly, zvýšená aktivita při vyučování, učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, žák má právo být seznámen s průběžným hodnocením z daného předmětu.

25 B) Zásady hodnocení vzdělávání na vysvědčení a) Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Za první pololetí vydává škola výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, c) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. d) Pro určování stupně prospěchu se v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období hodnotí výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období, e) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se na konci pololetí hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný, f) V případě, že žák vlivem své neúčasti ve vyučování zásadním způsobem nesplňuje nárokovaný počet známek nutných ke klasifikaci, je nehodnocen. Rovněž může být nehodnocen, jestliže jeho absence v daném předmětu přesáhne 30%. V případě včasného doplnění látky a získání odpovídajících klasifikačních podkladů může vyučující klasifikovat žáka i při nižší míře docházky, g) Není-li možné hodnotit žáka z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen (a), h) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn (a), i) Nelze-li žáka hodnotit do konce prvního pololetí daného školního roku, určí ředitel školy projeho hodnocení náhradní termín, a to nejpozději do 31. března daného školního roku, j) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl, k) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce, tj. do 31.8 příslušného školního roku, v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální, l) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku, m) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od

26 doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení Stupeň 1 velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanovení školního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Neomluvená absence přesáhne počet 50 vyučovacích hodin. Stupeň 3 neuspokojivé Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: Prospěl (a) s vyznamenáním Není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Prospěl (a) Není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Neprospěl (a) Je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný nebo neníli žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. Nehodnocen (a) Pokud není možné hodnotit žáka z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

27 B) Kritéria stupňů prospěchu Stupeň 1 výborný Žák bezpečně ovládá probrané učivo, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad. Stupeň 2 chvalitebný Žák ovládá probrané učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat, při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu menší závady. Stupeň 3 dobrý Žák ovládá probrané učivo v jeho podstatě tak, že na ně může bez potíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady. Stupeň 4 dostatečný Žák má ve znalostech probraného učiva mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen s velkou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu větší závady. Stupeň 5 nedostatečný Žák má ve znalostech probraného učiva takové nedostatky, že na tyto znalosti nemůže při osvojování nového učiva navazovat, na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají značné závady. C) Podrobnosti o komisionálních zkouškách 1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky nejvýše z 2 povinných předmětů b) koná-li komisionální přezkoušení 2) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

28 3) Komisionální zkoušku z důvodu opravné zkoušky může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termín konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel a zveřejní je na přístupném místě ve škole. Článek 6 Výchovná opatření 1. pro ukládání výchovných opatření platí následující pravidla: Napomínání třídního učitele / učitele odborného výcviku se uděluje za opakované, přetrvávající vyrušování, negativní působení na kolektiv třídy, narušování vyučovacího procesu. Důtka třídního učitele se uděluje za neplnění příkazů, neomluvenou absenci, závažné neplnění zadaných úkolů a obdobné prohřešky. Důtka ředitele školy se uděluje za zásadní drzost vůči zaměstnancům školy, za kouření v prostorách školy, závažné porušení léčebného řádu, zaviněnou ztrátu pracoviště odborného výcviku a další hrubá provinění. II. a III. stupeň z chování za opakované vážné porušování školního řádu a neomluvenou absenci. Pochvala třídního učitele Pochvala třídního učitele s finanční odměnou. Žáci mají zakázáno nosit do výuky elektronická zařízení a další cennosti včetně mobilních telefonů. Článek 6 Hygiena a bezpečnost práce 1. Žáci jsou v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních povinni dodržovat všechny hygienické, protipožární a bezpečností předpisy a zákazy jak ve škole, tak i na všech pracovištích, na nichž plní výukový proces a na všech akcích pořádaných školou. 2. Žáci jsou povinni okamžitě hlásit všechny skutečnosti, odporující uvedeným předpisům, riziková chování a zranění a možnosti vzniku požárů, jejichž jsou svědky, nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi. 3. Žáci mají povinnost neprodleně (= ihned) hlásit veškeré vlastní úrazy či zranění vzniklá v souvislosti s výukou či pobytem na vyhrazených pracovištích v době, kdy měli na tomto pracovišti být přítomni.

29 4. Žáci jsou rovněž povinni nejpozději následující den hlásit škole všechny vlastní úrazy vzniklé mimo školu. 5. Při podezření, že žák není schopen dodržovat bezpečnostní předpisy vůči sobě či kolektivu a může tím ohrožovat sebe či okolí, případně vykazuje příznaky ovlivnění pozornosti léčivy či omamnými psychotropními látkami, bude z dalšího procesu výuky uvolněn a předán speciálnímu pedagogovi k dalšímu řešení. 6. Žáci jsou povinni při vyhrazených činnostech určených školou používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky. Při nedodržení se bude postupovat podle předchozího odstavce 7. Úmyslné a zaviněné přestupky proti pravidlům BOZP a PO budou považovány za závažné a hrubé porušování tohoto řádu. Článek 7 Zacházení s majetkem a jeho ochrana 1. Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy i majetkem těch pracovišť, na nichž výuka probíhá, způsobem obvyklým a vyvarovat se jejich poškozování. 2. Za úmyslné škody jsou žáci prostřednictvím ze zákona odpovědni a povinni ji uhradit v celém rozsahu. 3. Žáci jsou povinni všechny vzniklé škody a jejich příčinu okamžitě hlásit pedagogickému pracovníkovi. Článek 8 Opatření k používání vlastních elektronických zařízení žáků 1. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jej činnostmi, které jsou v rozporu s požadavky pedagogického pracovníka. 2. Během vyučovací hodiny žáci nesmí používat mobilní telefony ani jiná vlastní elektronická zařízení žáků nesouvisející bezprostředně s výukou. 3. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je zakázáno bez prokazatelného souhlasu učitele či pracovníků školy pořizovat během výuky, o přestávkách a činnostech organizovaných školou jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. V případě nedodržení jde o porušení zákona s trestně právními důsledky. 4. Vlastní elektronická zařízení žáků neslouží jako předepsaná podpora výuky a škola nenese odpovědnost při jejím poškození či ztrátě. V oprávněných případech bude jejich donášení na výuku zcela zakázáno.

30 Článek 9 - Náměty, dotazy a připomínky 1. Žáci či jejich ZZ se mohou se svými podněty, dotazy či připomínkami a nápady obrátit na určené pracovníky školy, případně se obrátit se žádostí o zprostředkování pomoci na kteréhokoliv pracovníka. 2. Veškerou administrativu, potvrzení a studijní záležitosti vyřizují: Bc. Jaroslava Šebková, Martin Čech. Článek 10 - Osobní spis žáka 1. Zakládá se při přijetí žáka a archivuje se po ukončení docházky. Údaje v něm jsou chráněny a přístup k nim vymezen zákonem. 2. Do osobního spisu se zakládají záznamy o všech závažných přestupcích během docházky, o získaných pochvalách, veškeré podklady stanované správním řádem, evidence hodin hodnocených jako nezájem o výuku a vyhýbání se uložené práci, zdravotní vyjádření a nálezy odborných pracovišť a další vážné a zásadní údaje. 3. Přístup do spisu je chráněn zákonem a specifikován v článku 2.

31 XI. Organizační řád Střední školy Buškovice 203 na školní rok Střední škola Buškovice 203, Podbořany příspěvková organizace Organizační řád Střední školy Buškovice 203 Ředitel:: Zástupce ředitele pro útvar vzdělávání Vedoucí učitel odborného výcviku IZO IČO: Identifikátor školy: Kapacita školy 86 Telefon: PhDr. Mojmír Šebek Bc. Jaroslava Šebková Martin Čech Fax: Zpracovala: Bc. Jaroslava Šebková Schválil dne: PhDr. Mojmír Šebek Schváleno školskou radou dne: Nabývá platnosti dne: Nabývá účinnosti dne: součásti školy Název Střední škola 86 Výchovný ústav 60 Školní jídelna 70 Kapacita žáků

32 I. Organizační řád Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice 203 (dále jen jako Škola ) je vnitřním předpisem, který blíže specifikuje organizaci a podmínky provozu školy. Vydává ho v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, ředitel školy. II. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla Škola Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice 203 zřízena jako právní subjekt ve znění zřizovací listiny pod j. č /93 26 a zařazena do sítě škol. MŠMT rozhodlo s účinností od o zápisu Výchovného ústavu, Střední školy a školní jídelny do školského rejstříku v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. III. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. Místa poskytovaného vzdělávání (podle zařazení ve školském rejstříku): Výchovný ústav, střední škola a školní Lesnické práce E / 01 jídelna Buškovice 203, Podbořany Výchovný ústav, střední škola a školní Zahradnické práce E / 02 jídelna Buškovice 203, Podbořany Výchovný ústav, střední škola a školní Stavební práce E / 02 jídelna Buškovice 203, Podbořany Výchovný ústav, střední škola a školní Zednické práce E / 01 jídelna Buškovice 203, Podbořany Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice 203, Podbořany Tesařské práce E / 01 IV. V. Vyučování v jednotlivých oborech probíhá podle školního vzdělávacího programu ze dne , schváleného dne radou školy. VI. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel PhDr. Mojmír Šebek, jmenovaný MŠMT. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

33 VII. Ředitel školy: - řídí školu; - plní povinnosti vedoucího organizace; - plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů; - jmenuje a odvolává svého zástupce; - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak; - odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem; - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání; - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření; - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; - zajišťuje, aby žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků byli včas informování o průběhu a výsledcích vzdělávání; - zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělání vyhlášených ministerstvem; - určuje provádění dohledu nad žáky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání; - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy; - odpovídá za efektivní použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu; zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy jako svůj poradní orgán projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti, při rozhodování ředitel přihlédne k názorům pedagogické rady; - zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán; - vydává vnitřní předpisy školy; - stanovuje výši úplaty za vzdělávání na období školního roku; - určuje čerpání dovolené a volna k samostudiu. VIII. Zástupce ředitele školy: - zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu s výjimkou personálních změn a přijímání nových zaměstnanců; - řídí a kontroluje pedagogické pracovníky; - organizačně zabezpečuje vzdělávací proces; - zajišťuje operativní změny v rozvrhu; - vede evidenci pracovní doby; - připravuje podklady pro zpracování mezd, včetně evidence přespočetných hodin a hodin za zastupování; - zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny; - organizačně zabezpečuje školní akce konané v místě školy a mimo místo poskytování vzdělávání; - zpracovává podklady pro plán práce a další strategické dokumenty školy; - zpracovává podklady pro evaluaci školy;

34 - ve spolupráci s předsedy předmětových komisí organizačně zabezpečuje koncertní činnost; - zajišťuje informovanost pedagogických zaměstnanců omluvených z porad; - plní další úkoly stanovené ředitelem. IX. Pedagogická rada: - je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy; - je poradním orgánem ředitele; - schází se minimálně pětkrát ročně (zahajovací, čtvrtletní, pololetní, tříčtvrtěletní, závěrečná); - svolává ji ředitel. X. Školská rada: - schází se 5x ročně, zasedání svolává předseda - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, - podává návrh na odvolání ředitele, - podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. XI. Základní charakteristiky zaměstnanců organizace Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací činnost přímým působením na vzdělávaného. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy. Přímou vyučovací činnost vykonávají tito pedagogičtí pracovníci: - ředitel, - zástupce ředitele, - učitelé Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka Jsou upraveny vnitřní směrnicí organizace č. 7. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: a) je plně způsobilý k právním úkonům, b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, c) je bezúhonný,

35 d) je zdravotně způsobilý a e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. Všichni pedagogičtí pracovníci musí doložit vzdělání v oblasti Pedagogiky a Speciální pedagogiky v rozsahu, které určuje zákon. Dále musí získat odbornou kvalifikaci. XII. Funkční struktura Střední školy Buškovice 203 Ředitel školy je vedoucí zaměstnanec ve smyslu 124, odst. 3 zákoníku práce, III. stupeň řízení. Jako statutární orgán řídí Bc. Jaroslavu Šebkovou - zástupkyni ředitele pro útvar vzdělávání - vedoucí zaměstnance na II. stupni řízení a Martina Čecha vedoucího učitele odborného výcviku na I. stupni řízení. struktura organizace Ředitel VÚ Zástupce ředitele pro vzdělávání Učitelé všeobecných a odborných předmětů Vedoucí učitel odborného výcviku Učitelé odborného výcviku

36 XIII. Vnitřní informační systém Písemnost přicházející do školy je předána řediteli. Ředitel rozhodne podle obsahu, komu bude poskytnuta, případně kdo ji zpracuje a vyřídí. Výstup, který opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsáno ředitelem školy. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pedagogických pracovníků, se zveřejňují na informační nástěnce ve sborovně. Pedagogické porady se konají zpravidla každou středu od 14:00 hodin. Porady vedení se konají zpravidla každé pondělí od 8:00 hodin. Účast na poradách je pro pedagogické zaměstnance povinná. XIV. Přílohy - organizace školního roku Povinnosti třídního učitele, třídnictví 2. Rozvrh na školní rok Rozpis dozorů o přestávkách 4. Organizace školního roku Hlavní úkoly na školní rok Tento školní a organizační řád nabývá účinnosti dnem PhDr. Mojmír Šebek, ředitel školy v. r.

37 XII. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti V rámci odborného výcviku naši žáci prokázali, že někteří z nich již ovládají dobře své řemeslo. Stavební obory např. opravily žlaby před jídelnou, vyzdily plato pod garáže a kompletně zrekonstruovaly VS Truhlárnu. Truhláři zas vyrobili pěkný zahradní nábytek na skupiny, noční stolky pro ústav v Obořišti, zvládli i udělat sádrokartonové podkroví a společně se zedníky postavili pěknou pergolu na VS Brána. Obor lesnické práce spolupracuje s podnikem VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ KARLOVY VARY. Žáci tohoto oboru vykonávají v lese pomocné práce jako je probírka lesních porostů, chemická ochrana mladých stromků proti škůdcům, obnova malých lesních staveb, čištění lesa a sázení stromků. V období, kdy nevykonávají žáci odborný výcvik v lese, zpracovávají pro organizaci otopové dřevo na zimní období, nebo pečují o školní pozemky. Truhlářský obor vykonává odborný výcvik v dostatečně vybavené truhlářské dílně. V rámci odborného výcviku provádějí žáci nejen opravy nábytku a zařízení organizace, ale vyrábí i nové výrobky, které organizace využívá.

38 V průběhu školního roku naši truhláři vyrobili pro VÚ Obořiště 60 kusů nočních stolků Pro myslivecké sdružení vyrobili naši žáci truhlářského oboru tyto nádherné chovné boudy pro ptactvo. Naši truhláři z 3. Ročníků si poradily i s půdní vestavbou.

39 Pro skladování sportovních potřeb žáci tesařského oboru postavili v kanceláři vedení tzv. palandu. Truhláři společně se stavebními obory postavili v letošním školním roce na VS Brána zděný přístřešek určený pro příjemné venkovní posezení a uskladnění zahradnického nářadí. Nezapomněli ani na vybavení zahradním nábytkem.

40 Spolupráce s obcemi Buškovice, Krásný Dvůr Žáci naší školy pravidelně vypomáhají na zvelebování obce Buškovice a to při úklidových a terénních pracích. Pravidelně pomáhají Občanskému sdružení Buškovice při přípravě různých akcí a jejich pomoci si místní obyvatelé opravdu cení. Již druhým rokem naši žáci pomáhají na koupališti v Krásném Dvoře s předsezonními úpravami. Obecní úřad v Krásném Dvoře je s jejich prací velmi spokojen a jako poděkování mají naši žáci na koupaliště po celou sezónu vstup zdarma. Stalo se běžným pravidlem, že přestárlým místním občanům naši žáci vypomáhají při skládání uhlí, přípravě dřeva na zimu. Dá se říci, že soužití obce s naším zařízením probíhá většinou v přátelské atmosféře a místní občané mají převážně k našim žákům kladný vztah.

41 XIII. Akce školy Seznamovací výlet v Harrachově V úterý 3. září odjeli žáci prvních ročníků na seznamovací výlet do Harrachova. Ubytováni jsme byli v hotelu Šedý vlk. Po výborném obědě jsme vyrazili na vycházku po městě a okolí, všem se nám moc líbili Harrachovské skokanské můstky. Po večeři jsme využili hotelové tělocvičny, kde jsme si zahráli kulečník, biliár a stolní tenis. Ve středu jsme po snídani navštívili muzeum lesnictví Šindelka, kde jsme se mohli podívat na historii řemesel, zpracování a těžbu dřeva, rostliny a živočichy. Po obědě jsme šli k Mumlavským vodopádům, po cestě jsme nasbírali plno hub, které jsme očistili a dali do kuchyně v hotelu. Po večeři jsme se šli vykoupat do hotelového bazénu, kde jsme hráli různé hry. Ve čtvrtek jsme ihned po snídani vyrazili na celodenní túru ne Pramen Labe. Cestou jsme si povídali, zpívali a užili spoustu legrace. Cestu zpátky jsme si prodloužili o pár kilometrů, protože jsme se chtěli podívat do Dvoraček, tam jsme se osvěžili nanukem a vyrazili zpět k hotelu. Pan Polan s Patrikem Fricem vyrazili napřed, protože jsme chlapcům objednali v cukrárně zákusky a museli jsme je do šesté hodiny vyzvednout. My ostatní jsme dorazili na večeři po osmé hodině, hladoví, unavení, někdo i bos, ale došli jsme!!! Chlapcům jsme rozdali zákusky za to, že těch 30 km ušli s přehledem, ale hlavně za to, že se chovali opravdu slušně, ohleduplně a i když je bolely nohy, neztratili dobrou náladu. V pátek jsme po snídani navštívili Sklářskou huť, kde jsme mohli vidět celý proces při výrobě skla. V areálu bylo také Ski muzeum a pivovar. Po obědě jsme vyjeli lanovkou na Čertovu horu, zpátky jsme šli pěšky, a proto jsme si mohli pořádně prohlédnout skokanské můstky, vylezli jsme i na Mamutí můstek. Pak jsme měli příležitost vidět malé skokany při tréninku. Po večeři jsme venku hráli na schovávanou. V sobotu jsme si šli zahrát minigolf, i když golfovou hůl většina chlapců nikdy nedržela v ruce, moc jim to šlo. Pak jsme do zábavného parku, kde jsme si zaskákali na obrovské trampolíně a zkoušeli jsme také chůzi po laně. Po obědě jsme se šli koupat k Mumlavským vodopádům, kde jsme si to opravdu užili, bylo krásné počasí, kluci si ve vodě stavěli přehrady a kamenné sochy. Vůbec jim nevadilo, že je voda ledová. Na cestě zpět jsme jim koupili horkou čokoládu, aby se nám zahřáli. Po večeři jsme šli hrát na schovávanou.

42 V neděli jsme se šli podívat na slavnostní průvod k oslavě 130. výročí založení hasičského sboru v Harrachově. Po obědě jsme konečně vyrazili na slíbenou bobovou dráhu. Všichni jsme si jízdu užili. Kluci byli nadšení. Po příchodu na hotel jsme si dali zmrzlinový pohár. Před večeří jsme ještě vyzkoušeli místní atrakci a to jízdu terénními tříkolkami. Nahoru nás vytáhla lanovka a dolů si každý podle vlastního gusta vyzkoušel, co na káře dokáže. Po večeři jsme hráli na schovávanou. V pondělí jsme si museli bohužel sbalit věci a odjet domů. Výlet se všem moc líbil, nesl se celou dobu v duchu dobré nálady. Chlapci i dospělí se chovali vzorně, nemuseli jsme řešit žádný konflikt ani problém.

43 Exkurze v České televizi Dne jsme měli příležitost prohlídnout si s žáky naší školy zákulisí a prostředí, kde se vyrábějí veškeré zpravodajské pořady veřejnoprávní televize. Televizí nás prováděl hlavní šéfredaktor Petr Mrzena, který nám vše s velkou ochotou ukázal a vysvětlil. Měli jsme možnost vidět, jak se zpravodajství vytváří, mohli jsme si zahrát na kameramany, ale i na reportéry. Viděli jsme studia, kde vznikají sportovní a kulturní pořady, odkud se vysílají sportovní přenosy. Viděli jsme přenosové vozy. Mohli jsme se zúčastnit natáčení pořadu Hyde park. Dostali jsme i dárečky v podobě hrnečků, klíčenek, batohů, náramků, odznaků se symboly českého týmu pro zimní olympijské hry v Soči.

44 Dne jsme s našimi žáky navštívili galerii Sladovna Žatec, kde probíhala vernisáž s názvem CONTEXTUS známých polských autorů. S vystavovanými artefakty se ČR setkala vůbec poprvé. Výstava poukazovala na rozmanitost polského výtvarného umění a na rozdíly mezi současnou českou a polskou uměleckou tvorbou.

45 Neviditelná výstava Dne jsme s našimi žáky navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Kde nám bylo umožněno ojedinělé interaktivní cestování do neviditelného světa. Zde jsme se ve tmě tmoucí pokoušeli orientovat podle hmatu, zvuků a vůní. Pochopili jsme, jaké je to žít a nevidět. Uvědomili jsme si, že oči jsou pro nás největším zdrojem informací.

46 Poznávací pobyt v Karlových Varech V pondělí jsme odjeli s chlapci výchovné skupiny Brána na pětidenní pobyt do Karlových Varů. Ubytováni jsme byli v hotelu Gejzír, který se nacházel na okraji města v klidné lokalitě cca 3 km od centra města. Navštívili jsme spoustu krásných míst, které Karlovy Vary a jejich okolí nabízejí. Samozřejmě, že jsme ochutnali všechny minerální prameny a věhlasné karlovarské oplatky. Prohlédli jsme si muzeum Jana Bechera, vyšli si na rozhlednu Diana, odkud jsme měli krásný výhled na celé město. Také jsme se jeli podívat na kolonádu v Mariánských Lázních. Nevěším zážitkem, byl pro chlapce výlet na hrad Loket, kde jsme navštívili působivé expozice v prostorách, kde bylo vykonáváno útrpné právo mučení s přesně vymezeným postupem. V jednotlivých kobkách byly umístěny pohybující se figuríny v životní velikosti předvádějící různé způsoby mučení. Před odjezdem jsme navštívili 3D kino, kde jsme vzhlédli film 47 Róninů, který pojednává o samurajích, kteří pomstí smrt svého pána.

47 Matějská pouť Dne jsme s našimi žáky navštívili Matějskou pouť, kde se každoročně pořádá Den pro zdravotně postižené děti a děti z dětských domovů a azylovým domům. Veškeré akce jsou dětem k dispozici mezi 11:00 15:00 zcela zdarma. Proto jsme mohli vyzkoušet tradiční i nové zahraniční atrakce. Matějská pouť je nejznámější a nejnavštěvovanější poutí v Česku, pořádaná každoročně v jarních měsících v areálu pražského Výstaviště. Zde jsme si mohli vyzkoušet desítky atrakcí. Mezi nejoblíbenější bezesporu patřilo obří kladivo, které dosahuje 70m výšky, chlapci si také zajezdili v autíčkách, několikrát jeli na horské dráze, navštívili strašidelný hrad atd. I přes nepřízeň počasí jsme si Matějskou moc užili.

48 Návštěva divadla v Mostě Dne jsme navštívili divadlo Most, kde jsme zhlédli divadelní představení s názvem Droga?!. Toto představení jsme již v minulosti navštívili, pro velký ohlas u našich žáků jsme jej zopakovali. Divadelní představení se odehrává na Scéně pod točnou, která je nevšední svou atmosférou. Hra pojednává o vdané ženě Haně, která řeší svou osobní stresovou situaci konzumací drog. Přechází postupně od drog lehčích k tvrdším, který mají vliv na její život a především na život rodiny. Hru napsal Kai Hensel ve spolupráci s režisérem Radoslavem Tcherniradevem a herečkou Veronikou Valešovou. V rámci protidrogové prevence nás v pondělí navštívil MUDr. Jan Cee, specialista na jaterní a infekční onemocnění. Připravil pro naše studenty velmi zajímavou přednášku o hepatitidě typu A, B, C. Vysvětlil jim, že zánět jater může způsobit celá řada mikrobů kolem nás, ale také, že zánět může vyvolat také užívání drog, alkoholu a jiných škodlivin. Prezentace pana doktora byla velmi zajímavá a poučná pro nás pro všechny.

49 Oslava čínského nového roku Dne jsme navštívili Černé divadlo Jiřího Srnce, kde probíhala oslava čínského nového roku. Bylo zde vystoupení a ukázky Taichi a Shaolinu. Mystická atmosféra, která probíhala za doprovodu hudby, světelných efektů a čínských kostýmů Taichi, předčila naše očekávání. Chlapci měli možnost se sejít přímo s některými z vystupujících a prohlédnout si oblečení na Taichi a některé rekvizity. Po zhlédnutí vystoupení bylo malé občerstvení, kde jsme si povídali o tom, komu se co líbilo. Debata probíhala i po cestě domů, kde jsme se shodli, že vystoupení bylo krásné.

50 Sportovní den Poslední den v lednu 2014, byl ve znamení sportu. Celý ústav včetně učitelů a mistrů odborného výcviku, se vydal na dvanáctikilometrovou túru, která vedla převážně kopcovitým terénem. Počasí nám přálo a v pořádku jsme dorazili jako obvykle na Muničák. Tam jsme sice jako vždy opékali vuřty, ale letos jsme pro chlapce připravili soutěže. Žáci soutěžili v běhu v pytlích a v přetahování lanem. Nejsilnějšími muži ústavu, kteří nebyli ani jednou poraženi v přetahování lanem, byli vyhlášení Macák Luděk, Čelko Ondřej, Danko Lukáš. Sportovní den se po všech stránkách vydařil.

51 EXKURZE do PREFY v Žatci Jako každoročně, tak letos jsme v rámci výuky byli se žáky stavebních oborů na exkurzi ve výrobním závodě Prefa Žatec. Závodem nás už tradičně provedl Ing. Sahulka a velice podrobně nás seznámil s výrobním programem, s jednotlivými pracovními postupy, prošli jsme všechny výrobní haly, laboratoře a zkušebny. Chlapci viděli v praxi to, co se učí ve škole a vše si mohli takříkajíc osahat ve skutečnosti. Ať již to byla výroba železobetonových prefabrikátů, výroba železobetonových překladů, střešní konstrukce, dílce pro inženýrské stavby a dílce pro komunikace. Seznámili se s prostředím ve výrobních halách, stroji a zařízením, viděli dvě obrovská míchací centra betonu, která zásobují betonem široké okolí. Exkurze splnila účel a chlapci získali nový pohled na svůj učební obor.

52 Exkurze na mezinárodní dřevařské závody Ve dnech jsme s žáky z 2. A, 2. D a 3. D zúčastnili závodů ve Střední dřevařské škole na Křivoklátu. Původně se někteří domnívali, že bychom chtěli soutěžit, ale už po zhlédnutí několika prvních závodníků jsme věděli, že by to nebyl dobrý nápad. Vyměnit řetěz za 23 vteřin by pro naše žáky byl asi těžký oříšek, většinou ještě déle hledají klíč. Velmi zajímavé bylo soutěžení v kácení na přesnost, kdy jsme většinou dopředu věděli, jakou chybu dělají. Doplňujícími disciplínami byl příčný řez na rychlost a následně na přesnou míru a již zmíněná výměna řetězu. Zajímavostí byla výstava historických motorových pil, kdy lesáčtí učni vyzkoušeli řezání snad se vším. Až jsme je museli hlídat, aby si nějakou neodvezli na Doupov. Zvláště je zaujala dvouruční pila, ale uznali, že tahat po Doupově 48 kg je trošku moc. Většina z našich učňů si zasoutěžila alespoň ve volných disciplínách: hod sekyrou na cíl a příčný řez RP2. Dosahovali téměř lepších výsledků než přítomní žáci ZŠ, 1. stupeň. Chtěli jsme to s panem Čechem, taky zkusit, ale bylo nám hloupé být opět nejlepší. Druhý den byla soutěž v odvětvování a zde musím své žáky pochválit, protože jeden ze závodníků zvolil metodu: co neuříznu, to ulomím, za což ho i naši žáci kritizovali, že snad tu pilu startoval zbytečně. Mimochodem závodů se kromě Čechů (a našeho učitele Čecha) účastnili Slováci, Srbové, Poláci a Bulhaři. Myslím, že akce se povedla a přinesla učňům jiný pohled na práci, pro kterou připravují. Žáci měli možnost srovnat se soutěžícími své vlastní dovednosti.

53 Prohlídka chmelařského muzea v Žatci Dne 29. května 2014 jsme s chlapci navštívili královské město Žatec. Nejprve jsme si prošli celé staré město, hradby, kostel na Nebevzetí Panny Marie, Židovskou synagogu, nejmenší chmelnice na světě, žatecké náměstí, Kapucínskou zahrada, chmelařské muzeum Žatec. Jedná se o muzeum rozlohou největší v Evropě. Součástí prohlídky byla 3D projekce v chmelovém majáku a vyhlídka na starou část města, starý pivovar, sušírny chmele aj. V chmelařském muzeu byl zajímavý výklad i poutavá expozice. Chmelové žoky, chmel, chmelové granule, dobové kostýmy a vozy. Kdyby nebylo nepříznivého počasí, byla by tato exkurze naprosto dokonalá.

54 Poznávání zámků a té pravé tesařiny Dne jsme v rámci výuky navštívili společně za dozoru p. Lhotáka, pí. Horáčkové a p. Polana zámky Valeč a Chýše a následně tesařský workshop. V areálu zámku jsme si prohlédli částečně dochovaný unikátní park s plastikami z dílny Matyáše Bernarda Brauna, tetronem, iluzivními branami a letohrádkem. Dozvěděli jsme se, že na zámku se natáčely filmy T. M. A, 3 sezóny v pekle, Dotek motýla a Radúz a Mahulena. Další naše cesta vedla na Hamerský domek, kde se konal tesařský workshop za účasti dobrovolníků z několika zemí. Zde jsme díky ochotě pana majitele Aleše Kučery a tesaře pana Romana Kloučka mohli shlédnout opravdovou tesařskou práci, v provedení tak jak pracovali naši předci. Chlapci měli možnost vidět výrobu všech druhů tesařských spojů, výrobu konstrukčních prvků, krokví, vazných trámů a pozednic. Prakticky kompletní stavbu krovu včetně montáže a spojování prvků pomocí dubových hřebů. Pan Klouček nám přislíbil do budoucna další setkání a to i s využitím naší pomocí při tesařských pracích. Výlet jsme ukončili na zámku Chýše, kde jsme si prohlédli stálou expozici věnovanou Karlu Čapkovi a dále pak zámecký park jako příklad krajinářské architektury 19. století.

55 Historická řemesla Ostrá u Lysé nad Labem Těsně před zahájením prázdnin, jsme s naší školou navštívili centrum historických řemesel společnosti Botanicus. Spolu s učiteli p. Lhotákem, p. Horáčkovou, p. Polanem a p. Zemanem jsme prošli historickou replikou vesnice z určité doby. Hlavním cílem této stavby bylo vytvoření atmosféry a dobové kulisy pro jednotlivá řemesla jako je hrnčířství, provaznictví, drátenictví, výroba papíru, svíček nebo mýdla. Při stavbě byly maximálně využity místní recyklované materiály, především kámen a dřevo. Chlapci si sami vyzkoušeli výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu, odrátovat kamínek, rýžovat zlato nebo vyrobit misku z keramiky. U vstupu jsme si vyměnili peníze za groše a pak sami vyzkoušeli vyrobit svíčku za 3 groše, odrátovat kamínek za 4 groše, zhotovit keramický hrnek za 5 grošů, vyrobit kulaté mýdlo za 5 grošů, rýžovat zlato za 2 groše, výrobu lněného provazu za 2 groše, vyrobit ruční papír za 2 groše. Součástí historické vesnice, je i arboretum manželů Havlových a bylinná zahrada, kde firma Botanicus organicky pěstuje ovocné stromy, zeleninu a zejména bylinky v úhledných voňavých záhoncích. Chlapci se seznámili jak s rozsáhlou bylinnou zahradou, tak i orientální, zeleninovou a užitkovou a některým zbyl i čas na příjemné posezení v relaxační zahradě. Výlet se nám všem velice líbil a doufáme, že si ho příští rok budeme moci zopakovat.

56 Konec školního roku Poslední den školy jsme společně strávili na golfovém hřišti v Krásném Dvoře, kde si žáci se svými učiteli zahráli za krásného počasí golf a na závěr třídní učitelé slavnostně předali svým žákům ročníková vysvědčení.

57 XIV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Projekt EU peníze středním školám Naší škole byla ve školním roce z Projektu EU peníze středním školám poskytnuta finanční podpora z OP VK pro oblast podpory 1. 5, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Tímto projektem Profil Škola 21 zlepšila nevyhovující situaci naší školy ICT vybavením, které technicky zaostávala. Škola vybavila z těchto finančních prostředků jednu novou učebnu s interaktivní tabulí a v počítačové učebně vyměnila staré počítače za nové. Cíl projektu Cílem je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vybudovat moderní učebnu s interaktivní tabulí na Střední škole Buškovice 203, která zajistí vzdělávání žáků v oblasti výuky odborných předmětů poutavější formou. Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvýší dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a žákem. Chceme docílit zvýšení motivace žáků a zlepšení jejich studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Učitelé teoretické výuky vytvořili 9 sad vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti po 20 DUMách. Specifické cíle Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.

58 Vytvoření sad vzdělávacích materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky. Cílové skupiny Cílovými skupinami jsou: pedagogičtí pracovníci školy žáci středních škol Projekt Zelená škola Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. V současné době je v projektu zapojeno přes 300 škol z celé České republiky. Výhodou pro školu, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma. Škola zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků a možnost využívat logo Zelená škola při komunikaci s veřejností. V rámci programu dostáváme také vzdělávací materiály pro žáky zaměřené na tématiku recyklace.

59 XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se již podruhé zúčastnila projektu 72 hodin, Ruku na to! Tento projekt se konal v ČR poprvé. Shodný projekt úspěšně probíhá už více jak 10 let v řadě evropských států a zapojilo se do něj více než dobrovolníků. Z naší školy se do projektu v letošním roce zapojilo 56 dobrovolníků a to jak žáci, tak pedagogové a společně odpracovali 1344 hod. Střední škola Buškovice se již podruhé ve dnech října 2013 zapojili do projektu 72 hodin Ruku na to (www.72hodin.cz), jež probíhá pod záštitou České rady dětí a mládeže. Cílem projektu bylo za pomoci dobrovolníků z řad našich žáků/chovanců provést podzimní práce a zlepšit stávající venkovní stav okolí našich společných prostor a rovněž veřejných prostor. Konkrétně se jednalo o prostory: Školy Výchovných skupin Fara, Zahrada, Vila, Domeček, Brána Studánky

60 Fotbalového hřiště Kostela se hřbitovem Polní cesty spojující města Podbořany a Buškovice.Pomoc starším občanům Dne 10. října, dále dne 11. října a během víkendu října 2013 probíhaly práce dle předem schváleného harmonogramu pod vedením učitelů a vychovatelů. Během čtvrtečního odpoledne a pátečního dopoledne proběhla práce kolem výchovného ústavu/školy, skleníku a veřejných prostor, spočívala v komplexním úklidu a to sběrem odpadků, posekáním trávy, hrabáním listí, výřezem vzniklých křovin. Kolem výchovných skupin proběhlo zametání a ruční čištění komunikací ústavu, vyřezání a prořezávání vzrostlých větví stromů a křovin, sběr odpadků. V okolí kostela se hřbitovem a přilehlé cestě byly vysbírány odpadky, byla provedena prořezávka stromků a křovin. Starší občané v důsledku svého zdravotního stavu a stáří nejsou schopni vykonávat některé podzimní práce a naše pomoc starším občanům spočívala ve vyřezávání přebytečných větví peckovitých ovocných stromků sadu a jejich následné odvezení. Během pátku 11. října nám vůbec nepřálo počasí, ale opékání špekáčků a teplý čaj nás podpořil v dalším aktivním přístupu k úkolům víkendu. Během víkendu chlapci z výchovné skupiny,,fara provedli venkovní úklid v okolí fotbalového hřiště, kdy pod vedením vychovatele prořezali vzrostlé větve okolních stromů, sběr odpadků, sekání trávy, hrabání listí. V okolí kostela se hřbitovem a přilehlé cestě byly vysbírány odpadky, byla provedena prořezávka stromků a křovin. Účast, přístup a iniciativa chlapců nám všem dokázaly, že jim není lhostejné, v jakém prostředí žijí a rádi se zapojili do práce ve prospěch ostatních. Naši chlapci se daného úkolu chopili velmi iniciativně a podařilo se jim odvést kus poctivé práce.

61 XVI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Od do proběhla pravidelná kontrola České školní inspekce na dokumentaci školy za období školního roku a grandu EU peníze středním školám s těmito výsledky: - bez nedostatků XVII. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou součástí výroční zprávy organizace. Naše škola se zapojila do projektu Poctivá škola, kde se snaží o zviditelnění veřejných zakázek využitím elektronického tržiště veřejné správy TENDERMARKET a snaží se tak neplýtvat veřejnými prostředky. TENDERMARKET je plně elektronický systém, kde všechny úkony v zadávacím, resp. výběrovém řízení, provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. XVIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Ve spolupráci s ZO ČMOS byla vyhotovena kolektivní smlouva, která upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích. Tato kolektivní smlouva byla schválena odborovou schůzí dne s platností od na dobu neurčitou. Projednáno v pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne: V Buškovicích dne Razítko a podpis ředitele:

62 Přílohy: 1. Povinnosti třídního učitele, třídnictví 2. Rozvrh na školní rok Rozpis dozorů o přestávkách 4. Organizace školního roku Hlavní úkoly na školní rok

63 Příloha č. 1 Povinnosti třídního učitele: - vést předepsanou evidenci a dokumentaci - spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky - organizovat mimoškolní akce pro svěřenou třídu - spolupracovat s rodiči svěřené třídy - zastupovat dle příkazu nadřízeného - a dále plnit úkoly nařízené nadřízeným - Třídnictví ve školním roce Ing. Bc. Jaroslav Filák 1. A + 2. A - Jan Lhoták 1. B - Bc. Pavel Polan 2. B - Bc. Petra Horáčková 1. C - Mgr. Stanislava Šebek 2. C - Bohuslav Hanus 3. C - Karel Pavlů 1. D - Martin Čech 3. D

64 PONDĚLÍ A nol nol inf mot čj tv tv 1. B KLASNA 2. B ZEMAN PAVLŮ 1. C HANUS Příloha č C WALTER MACHÁLEK 3. C mat tech tech tech čj tv tv D stk ok ok mat sz tv tv ÚTERÝ A FILÁK 1. B čj tech obv mat mat est est 2. B čj est est tech tech sz tech 1. C KLASNA 2. C WALTERT ZEMAN 3. C HANUS 1. D PAVLŮ 3. D ČECH STŘEDA A FILÁK 1. B WALTER 2. B ZEMAN MACHÁLEK 1. C + 2. C m mat tech tech mat sz pb 3. C pb m ok ok obv inf mot 1. D PAVLŮ 3. D KLASNA ČTVRTEK A m čj obv sz est est inf 1. B KLASNA 2. B ZEMAN FILÁK 1. C POLAN 2. C WALTER MACHÁLEK 3. C HANUS D tech tech čj mat inf m obv PÁTEK A FILÁK 1. B tech tech čj inf m tv tv 2. B m inf obv mat mat tv tv 1. C + 2. C obv čj inf ok ok tv tv 3. C HANUS POLAN 1. D PAVLŮ 3. D ČECH MACHÁLEK mistři KLASNA 28 hod. PAVLŮ 28 hod. MACHÁLEK 28 hod. ZEMAN 28 hod. ČECH 14 hod. HANUS 28 hod. POLAN 14 hod. učitel 11 hod WALTER 28 hod. FILÁK 28 hod. učitelé PhDr. Šebek 2 hod. Mgr. Šebek 5 hod. Šebková 10 hod. Marek 11 hod Lhoták 21 hod. Horáčková 21 hod.

65 Příloha č. 3 Rozpis dozorů na školní rok Po Út St Čt Pá Horáčková, Lhoták svačina Horáčková Polan, Šebek svačina Polan Marek, Polan svačina Marek Lhoták, Horáčková svačina Lhoták Horáčková, Lhoták svačina Horáčková Filák Machálek Hanus Pavlů Klasna, Walter, Zeman Obědy v jídelně budou probíhat za dozoru vyučujícího učitele, který učí 5 vyučující hodinu

66 Příloha č. 4 Organizace školního roku 2014 / 2015 Srpen Schůzka školské rady členové komisí Zahajovací porada pedagogická rada od 8.00 Vedení školy, vyučující, SP, VV Školení BOZP,PO od technik BOZP,PO Porada se soc. pracovnicí zařazení žáků ŘŠ/ZŘŠ, VV Tvorba výroční zprávy ZŘ Den otevřených dveří od ved. sekcí, ZŘ, ŘŠ Zahajovací pedagogická rada od 9.00 RŠ, vyučující, vychovatelé, SP, VV Září Slavnostní zahájení školního roku třídní učitelé, ŘŠ Provozní porada Každé pondělí od Vedení organizace 8:00 hod Seznamovací akce Harrachov Učitelé, vychovatelé Kontrola BOZP na pracovištích OV do ŘŠ/ZŘ/ VUOV Porada učitelů Každou středu od ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, SP 14:00 hod Výkaz hlášení ředitelů škol Do ZŘ Školení inspekční činnost ve VÚ ZŘŠ, VUOV Tvorba pedagogické dokumentace do učitelé Tvorba čas. Tematických plánů do vyučující Výkaz o knihovně do ZŘ Plány exkurzí Do učitelé Plány přednášek envirobehaviorální Do učitelé výchovy Vykonání RZ a DZ Do Polan Přihlášení do projektu 72 hodin Do Machálek Sběr dat ze školní matriky ZŘ Vyhlášení nejlepšího žáka měsíce do ředitel školy Školení právních předpisů v ústavní vých ZŘ Říjen Provozní porady Každé pondělí od Vedení organizace 8:00 hod. Porady učitelů Každou středu od ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP 14:00 hod. Projekt 72 hodin Učitelé, žáci, vychovatelé Eurocentrum Ústí nad Labem - přednáška Učitelé, žáci Vzdělávací kurz Problematika žáků s učitelé ADHD Kontrola pedagogické dokumentace ZŘ,VUOV Tvorba vzdělávacích programů celoročně Učitelé teoretické výuky Kontrola BOZP na pracovištích OV Od ŘŠ, ZŘ, Bezpečnostní z pohledu žáka technik, VUOV Školská rada projednání výroční zprávy? ředitel školy školy Schůze ředitelů ředitel školy, SP

67 Podzimní prázdniny Vyhlášení nejlepšího žáka měsíce Ředitel školy Tvorba podkladů pro monitorovací zprávu EU - OPVK Polan, Marek, Šebková, ředitel Listopad Vzdělávací kurz Matrika SAS Marek, Šebková Pedagogická rada v RŠ, vyučující, hod. vychovatelé, SP, U, VV Písemné sdělení zákonným zástupcům o Do Třídní učitelé výchovných opatřeních žáků Doplnění pedagogické dokumentace Do TU Zápis hodnocení žáků do EVIXu Do učitelé Návštěva divadelního představení v Mostě Od žáků, 2 učitelé Seznámení zaměstnanců se směrnicemi Do ŘŠ ředitele školy Provozní porady Každé pondělí od Vedení organizace 8:00 hodin Jmenování předsedy zkušební komise Do ZŘ Porady učitelů Každou středu od ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U Den boje za svobodu a demokracii Učitelé OBV Inventarizace, fyzická inventura ke dni inventarizaci Odevzdání žádosti o jmenování předsedy ZŘŠ zkušební komise k ZZ Prosinec Provozní porady Každé pondělí od vedení organizace 8:00 hodin Porady učitelů Každou středu od ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Plán dovolených a SV Do ZŘ Prezentace školy na ZŠ za účelem náboru Do ZŘ, VUOV žáků Předběžné přihlášky do seminářů 2014 do učitelé Zabezpečení pracovišť OV a tříd na učitelé vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Leden Zahájení výuky Kontrola dodržování BOZP na pracovištích ZŘ, VUOV OV Porady vedení Každé pondělí od Vedení organizace 8:00 hodin Porady učitelů Každou středu od ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Návštěva divadelního představení do žáků, 2 učitelé Jmenování předsedy zkušební komise ZZ do ŘŠ Uzavření docházky TU Uzavření klasifikace vyučující Lyžařský výcvik v rámci TV 2x v období 14 žáků, 2 učitelé Pedagogická rada od ŘŠ, ZŘ, vyučující, hod. vychovatelé, SP, VV

68 Beseda na téma ekologie? ŘŠ, ZŘ, vyučující Vydání vysvědčení třídní učitelé Schůzka školské rady výsledky Členové rady vzdělávání Únor Pololetní prázdniny TU Doplnění pedagogické dokumentace Do TU Lyžařský výcvik Do vyučující Březen Jarní prázdniny učitelé Porady učitelů Každou středu TU maturitních ročníků Schůze školské rady do Členové školské rady Předání znění ústních zkušebních otázek k do zkoušející a ved. sekcí ZZ Pedagogická rada RŠ, vyučující, vychovatelé, SP, VV Doplnění pedagogické dokumentace Do TU Exkurze Do Učitelé, žáci Jmenování členů zkušební komise ŘŠ Porady učitelů Každou středu ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Duben Porady učitelů Každou středu ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Školení učitelů zvládání konfliktů Do učitelé Velikonoční prázdniny, TU Velikonoční pondělí Exkurze Do Vyučující, žáci Přijímací řízení do I. ročníku Od ZŘ Květen Porady učitelů Každou středu ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Opakování učiva na ZZ zkoušky Od učitelé Písemné přípravy na závěrečnou praktickou Do Učitelé OV závěrečných zkoušku ročníků exkurze Do učitele Sportovně branný závod Učitelé žáci Pedagogická rada pro závěrečné ročníky RŠ, vyučující, vychovatelé, SP, U, VV Doplnění pedagogické dokumentace, Do TU,ŘŠ,ZŘ vysvědčení závěrečných ročníků Červen Porady učitelů Každou středu ŘŠ/ ZŘŠ/ VUOV, U, SP Písemné závěrečné zkoušky ŘŠ, ZŘ, učitelé Praktické závěrečné zkoušky Od 9. Do Učitelé OV Kurz vodní turistiky Učitelé, žáci I. ročníků Ústní závěrečná zkouška ŘŠ, ZŘ, komise Vydání vysvědčení a VL žákům TU, ŘŠ závěrečných ročníku Pedagogická rada pro I. a II. ročníky do RŠ, vyučující, vychovatelé, SP, U, VV Vydání vysvědčení do TU Výroční zpráva školy - zprávy do ŘŠ, ZŘ, TU, vyučující Schůze školské rady rozbor školního roku Do Členové školské rady Ukončení školního roku začátek prázdnin učitelé V Buškovicích dne zapsala: Jaroslava Šebková ZŘ

69 Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 Příloha č. 5 Hlavní úkoly tohoto roku budou orientovány na potlačování xenofobie, projevy rasizmu, na zlepšení společenského chování na veřejnosti, vzájemné snášenlivosti a dodržování společenských zákonů a norem. Z toho vyplývá celková socializace osobnosti. Vést učně k vytváření volních a charakterových vlastností, které jsou v souladu se společenským chováním. Vybavit učně zásobou přiměřených pojmů, naučit je získané vědomosti spojovat v logický systém a uplatňovat je v praxi. Nastavit základní zásady finanční gramotnosti a prohlubovat jejich interiorizaci. Úkol trvalý, zodpovídá celý pedagogický kolektiv V rámci OV se podílet na revitalizaci objektů a prostor VÚ. Zodpovídá vyučující OV Vést učně k pracovitosti, samostatnosti, kontrole vlastní práce, odpovědnosti za své chování a vystupování. Naučit je spojovat teoretickou výuku s pracovními postupy v praktických činnostech. Úkol trvalý, zodpovídá celý pedagogický kolektiv V rámci TV rozvíjet pohybové předpoklady žáků. V případě vhodných podmínek realizovat v zimních měsících výjezd na hory, zajistit a uskutečnit vodácký kurz závěrem šk. roku. Připravit žáky na sportovní soutěže pořádané v rámci VÚ - minikopaná, stolní tenis, volejbal, olympiáda. Zodpovídá vyučující TV Zajistit exkurze v závodech Prefa Žatec, dřevařský podnik nebo učiliště a cihelny, případně dle nabídek. Zodpovídá ZŘ a vyučující odborných předmětů Vytvořit předpoklady pro průběžné a bezkonfliktní začlenění nových učňů do školního procesu. Zorganizovat tzv. Stmelovací pobyt nových žáků s pedagogickými pracovníky první týden v září. Úkol na 1. pololetí, zodpovídá celý pedagogický kolektiv Vést učně k šetření a hospodárnému využívání materiálu, pomůcek, strojů a nářadí, šetření elektrickou energií, vodou atd. Úkol trvalý, zodpovídají všichni ped. pracovníci Připravit učně 2. a 3. ročníků k závěrečným zkouškám. Zpracovat s dostatečným předstihem podklady k závěrečným zkouškám. Úkol 2. pololetí, zodpovídají vyučující 2. a 3. Ročníků Pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jak samostudiem odborné literatury, tak účastí na seminářích a kurzech. Svým chováním, vystupováním a vyjadřováním dávat dobrý, kladný příklad učňům a vychovávat je k úctě ke starším i sobě rovným. Úkol trvalý, zodpovídá celý pedagogický kolektiv

70 Komentář k ekonomickým ukazatelům VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 1. Údaje o organizaci Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice 203, Podbořany je školské zařízení zřízené Identifikátor zařízení: Web: Adresa: Buškovice 203, Podbořany Podbořany Ředitel: PhDr. Šebek Mojmír, Ekonom: Filáková Jolana, Rozpočtář: Hlavní účetní Filáková Jolana Filáková Jolana Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7

71 Školské zařízení sdružuje: Výchovný ústav Střední škola Školní jídelna Samotný ústav je tvořen školou a přilehlými domky, v nichž jsou umístěny výchovné skupiny. Ve VÚ Buškovice je zajištěno právo dětí na výchovu a vzdělání. Jsou zde vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dětí, rozvíjející citovou stránku jejich osobnosti a umožňující aktivní účast dětí ve společnosti. Výchovný ústav je výchovně vzdělávací zařízení, pečuje o chlapce s poruchami chování starší 15ti let, u nichž soud nařídil předběžné opatření nebo ústavní výchovu nebo uložil ochrannou výchovu. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje také široké spektrum služeb sociálních. VÚ Buškovice má kapacitu 60 dětí a má k dispozici objekty, ve kterých může zřídit 7-8 výchovných skupin, přičemž v jedné skupině je maximálně 8 dětí. Kapacita školy je 86. Ubytování a zařazování dětí na jednotlivé výchovné skupiny a do střední školy se provádí po vstupních pohovorech s dítětem podle možností, potřeb a aktuální situace na jednotlivých skupinách. 2. Celkové finanční prostředky za organizaci Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2013: Rozpočet náklady Skutečnost náklady Rozpočet výnosy Skutečnost výnosy Plánové použití FR Skutečné použití FR ,00 Kč ,18 Kč ,00 Kč ,46 Kč ,00 Kč 0,00 Kč

72 Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT. Pro rok 2013 činil státní příspěvek Kč. Z toho limit mzdových prostředků byl ,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily ,-Kč, ONIV Kč byl použit na provoz ústavu a učiliště. Dále byl organizace poukázán příspěvek na neinvestiční opravu ve výši ,92 Kč. Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a úroků činil ,46 Kč. Organizace vykázala zisk ve výši ,67,- Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových prostředků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků. 2.1 Hodnocení nákladů a výnosů z hlavní činnosti sumář Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2013: Rozpočet náklady Skutečnost náklady Rozpočet výnosy Skutečnost výnosy Plánové použití FR Skutečné použití FR ,00 Kč ,51 Kč ,00 Kč ,46 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT. Pro rok 2013 činil státní příspěvek Kč. Z toho limit mzdových prostředků byl ,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily ,-Kč, ONIV Kč byl použit na provoz ústavu a učiliště. Dále byl organizace poukázán příspěvek na neinvestiční opravu ve výši ,92 Kč. Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a úroků činil ,46 Kč. Organizace vykázala zisk ve výši ,67,- Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových prostředků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků.

73 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů z hlavní činnosti (prostředky mimo kapitolu MŠMT) sumář Organizace obdržela prostředky mimo kapitolu MŠMT v celkové výši ,- Kč. Tato částka byla zúčtovatelnou účelovou dotací z prostředků organizací: Město Podbořany ,- Kč Krajský úřad Ustí n/l ,- Kč Synot 5.000,- 3. Přehled o závazcích a pohledávkách Celkový objem závazků k činí ,48 Kč. Částka byla složena ze závazků za zaměstnanci a státními organizacemi a tyto byly řádně zaplaceny v příslušném termínu. Celkový objem pohledávek k činí BRUTTO ,63 Kč, korekce pomocí opravných položek činila ,60 Kč, pohledávky NETTO činily ,03 Kč. Z toho ,28 Kč jsou pohledávky z účtu 335, jde o půjčky zaměstnanců, které jsou průběžně spláceny. Dva z bývalých zaměstnanců, kteří nesplatili půjčka FKSP v řádném termínu byli předáni exekutorské firmě k vymáhání dluhu, příkaz ke splácení byl již vydán. Netto. Pohledávky na ošetřovném k činí ,29 Kč Brutto a ,69 Kč V minulosti organizace přistoupila k odepisování nedobytných pohledávek, tyto jsou evidovány na podrozvahové evidenci ve výši ,50 Kč. Jako podmíněná pohledávka je evidována částka ,- Kč, jde o předloženou žádost o finanční příspěvek u Nadace Terezy Maxové

74 4. Přehled o čerpání účelových prostředků Organizace obdržela schválenou dotaci EU prostřednictví MŠMT v celkové výši ,- Kč, viz bod Čerpání účelových prostředků, spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy Organizace obdržela schválenou dotaci EU prostřednictví MŠMT v celkové výši ,- Kč, jako záloha byla v roce 2012 poukázána na účet organizace částka ,- Kč a spotřebováno bylo ,- Kč. Do rezervního fondu organizace bylo převedeno ,- Kč, které budou vyčerpány v roce V roce 2013 byly z rezervního fondu na počátku roku převedeny pro prostředků organizace finanční prostředky ve výši ,- Kč. V roce 2013 po schválené monitorovací zprávě organizace obdržela finanční prostředky ve výši ,- Kč. V roce 2013 byly použity prostředky ve výši ,- Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno ,- Kč, které budou vyčerpány v roce Peněžní fondy V roce 2013 nebyl použit fond odměn. Ze schváleného HV roku 2012 byl naplněn ve výši ,- Kč. Celkový stav FO k činí ,- Kč. Stav FRM byl řádně tvořen dle odpisového plánu ve výši ,- Kč, byl použit dle schválených IZ ve výši ,85 Kč a zůstatek k činí ,24 Kč. Rezervní fond byl navýšen o částku ,- Kč, dle schváleného HV 2012, dále byl RF navýšen o ,- Kč z titulu převodu finančních prostředků z EU k čerpání v následujících letech. Celkový stav FR k činí ,98 Kč. Fondy FRM, fond odměn i Rezervní fond jsou plně kryty. Rozdíl krytí u FKSP a finančním krytím je způsobem půjčkami zaměstnanců ( ,28 ), nepřevedeným přídělem (15.645,- Kč) a poplatky (183,-Kč).

75 7. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Byl zapojen Fond reprodukce majetku částkou ,85 Kč, zde šlo o zafinancování havarijních oprav, malování, výměna lina, oprava elektroinstalace (neinvestice ,- Kč) a technickým zhodnocením budov zpevnění povrchu pozemku a nové rozvody elektřiny (investice ,85 č). Všechny tyto akce byly předloženy ke schválení Odboru investic, teprve potom proběhla samotná realizace akce. Vyúčtování všech realizovaných akcí již bylo schváleno odborem investice. Byly také zapojeny vlastní zdroje organizace, z prostředků vybraného ošetřovné a poskytnutých PnD ve výši ,- Kč, stravné činí ,-Kč, pojistné plnění ,- Kč a úroky činily ,46 Kč. Celkem ,46 Kč. 8. Programové financování V roce 2013 byla u organizace realizovaná akce financovaná z programu EDS/SMVS, (bývalý ISPROFIN) s názvem VÚ Buškovice oprava fasády čp Rozpočet na tuto neinvestiční akci činil ,92,- Kč a byl plně vyčerpán. Prostředky byly organizaci zaslány Odborem investic na účet organizace účet 671. Akce již prošla závěrečným vyhodnocením a byla schválena Odborem investic. V roce 2013 organizace obdržela prostředky na investiční akci z programu EDS/SMVS (bývalý ISPROFIN) s názvem VÚ Buškovice nákup automobilu. Rozpočet na tuto investiční akci činil ,- Kč a byl plně vyčerpán. Prostředky byly organizaci zaslány Odborem investic na účet organizace účet 401. Akce již prošla závěrečným vyhodnocením a byla schválena Odborem investic.

76 9. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za rok 2013 činil ,67 Kč. Finanční krytí HV činí ,67 Kč Organizace vykázala zisk ve výši ,67 Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových prostředků pedagogických pracovníků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků. Tohoto HV bylo dosaženo z těchto důvodů: Mzdové prostředky dlouhodobá nemoc 3 pracovníků zástupy byly řešeny formou odměn, nikoli zaměstnáním nových pracovníků. Došlo k personální výměně a přijmutím nových pracovníků, došlo k poklesu v stupni a tím pádem nevyčerpáním předpokládané částky Provozní prostředky organizace zapojila FRM, došlo k aktivnímu využívání převzetí bezplatně nabízeného majetku z jiných organizací. Nedošlo k plánovaným nákupům nového vybavení na VS dětí, vybavení dílen. 10. Přehled o vnějších kontrolách v organizaci V roce 2013 byla organizace kontrolována zástupci ČŠI Ústí n/l.,osz Louny, Okresní hygienickou stanicí Louny, Inspektorátem bezpečnosti práce Ústí, Finančním úřadem Louny. Nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad zjistil na základě zprávy z minulých let pochybení při nezdanění nepeněžních plnění pracovníků nákup ochranných prostředků z FKSP ve výši ,- Kč, tato částka byla uhrazena. Organizaci byl v roce 2012 uložen odvod ve výši ,- Kč, dopočet penále je předpokládán ve stejné výši. Organizace tyto závazky evidovala na podrozvahové evidenci a to z důvodu podání žádosti o prominutí penále. V roce 2013 došlo k prominutí odvodu i penále v investiční oblasti pochybení. V oblasti FKSP odvod ani penále nebylo prominuto, organizace z účtu FKSP uhradila částku, prostřednictví účtů 648, ve výši ,80 Kč.

77 11. Vnitřní kontroly Průběžně je prováděna kontrola cenin a pokladní knihy. Každý měsíc probíhá inventura skladu potravin a čisticích prostředků. Jednotliví odpovědní pracovníci mají v pracovní smlouvě zakotvenou hmotnou odpovědnost dle ZP, dále mají za povinnost sledovat sklady zásob, případně aktualizovat nákup jednotlivých položek dle potřeb organizace. Byly namátkově provedeny kontroly pokladní hotovosti, všechny tyto kontroly proběhly bez závad a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Organizace nemá zavedenou funkci interního auditora. 12. Majetek organizace Majetek je evidován pomocí programu FENIX majetek, organizace účtuje nákup materiálu a zásob způsobem B. Účetní stav souhlasí, odpisování dlouhodobého majetku je rovnoměrné dle vnitřních předpisů organizace, zhodnocení majetku během roku je zachyceno i v nových odpisových plánech organizace. Movitý majetek je zapsán v katastru nemovitostí. Veškeré nemovitosti, s kterými organizace hospodaří, jsou v jejím majetku a evidenci. V roce 2013 organizace žádné nemovitosti nepořizovala, ani neprodávala, docházelo pouze k plánovaným opravám a rekonstrukcím. 13. Inventarizace majetku a závazků organizace Inventarizace majetku je prováděna jedenkrát do roka k , dle platných právních předpisů. Dlouhodobý majetek je průběžně odepisován a vyřazování dlouhodobého majetku odpovídá požadovaným předpisům. Dokladová i fyzická inventura proběhla k V roce 2013 proběhlo několik mimořádných inventur, o všech byl pořízen zápis a případné nedostatky byly bezprostředně řešeny.

78 14. Mezinárodní konference, semináře a obdobné akce Zástupci organizace se neúčastnili ani nepořádali žádné mezinárodní konference ani zahraniční pracovní cesty. Organizace není členem mezinárodní organizace Zpracovala: Bc. Filáková Jolana PhDr. Šebek Mojmír Buškovice,

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 Sponzorské dary Ve školním roce 2013/2014 organizace obdržela bezúplatným převodem v rámci sítě MŠMT majetek v celkové hodnotě ,16 Kč. Jednalo se o majetek z rušených organizací (VÚ Vidnava, VÚ Chvalčov, zařízení pro děti cizince PERMON) a o nevyužitý majetek funkčních organizací (VÚ Klíčov) Organizace ve školním roce 2013/2014 obdržela nepeněžní dary: Veseta, spol. s r.o. limonády CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. vstupenky na div. představení Výstaviště Kočka vstup na Matějskou pouť ZOO Praha vstup do areálu ZOO Chance 4 Children hračky a spotřební matriál Z nadačních titulů organizace obdržela: Rozuměj si s rozumem deskové hry, příspěvek z Ústeckého kraje ve výši ,-Kč Nota je černobílá, ale hudba může být barevná doplnění hud. nástrojů, příspěvek Nadace TMd ve výši ,- Kč Hudba je hra učení je hračka doplnění hud. studia mix. pultem a hud. prvky ,- a doplnění učebních modelů a pomůcek ,- Kč, příspěvek Nadace TMd celkem ve výši ,- Kč V lese i ve vodě budeme v pohodě doplnění sportovními potřebami pro vých. činnost, příspěvek z Ústeckého kraje ve výši ,- Kč Memoriál Mgr. J. Endršta fotbalový turnaj ústavů, příspěvek Města Podbořany ve výši 5.000,- Kč Celkem organizace obdržela ,- Kč z nadačních titulů.

97 VÝCHOVA Výchova je realizována na základě zákonných předpisů, především Úmluvy o právech dítěte, Zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na to navazujících norem především Vnitřního řádu zařízení (dále jen VŘ) a vnitřních směrnic. Z těchto předpisů, především VŘ, vyplývají veškeré další práva a povinnosti pedagogů i dětí. Děti jsou rozděleny do pěti samostatných ubytovacích jednotek, které jsou vybaveny běžným zařízením co nejvíce se blížícím bydlení v rodinném prostředí. Jsou zde umístěni chlapci na základě předběžného opatření, ochranné výchovy nebo ústavní výchovy. Základním principem výchovné práce v zařízení je individuální práce s chlapcem, realizovaná v rámci skupiny skupinovým vychovatelem, dále psychologem, speciálním pedagogem, příp. externími odborníky. Ind. práce se řídí individuálním plánem, který je vyhodnocen jednou za tři měsíce. Výchovné skupiny: Zahrada Modrá, Zahrada Hnědá jedná se o jeden objekt Zahrady s jedním vedoucím výchovné skupiny. Jsou zde umístěni chlapci nově příchozí, kteří vyžadují opakované vysvětlení pravidel a je zde prováděna základní diagnostika pro pozdější pedagogickou práci. Vybavenost výchovné skupiny pokoje jsou pro dva chlapce, společná kuchyňka, sportovní sál, každé dva pokoje mají společné sociální zařízení, celkem je tu ubytováno 16. chlapců.

98 Vila + Domeček zde jsou umístěni nejstarší chlapci s vyššími nároky na sebeobsluhu. Jsou zde učeni více samostatnosti. Vybavenost: pokoje jsou pro dva až tři chlapce, je zde kuchyňka, společenská místnost, sportovní sál, sauna. Fara výchovná skupina kde je umístěna ochranná výchova a chlapci, kteří nezvládají režim na běžné výchovné skupině popř. jsou zde umístěni krátkodobě chlapci po útěku pro zjištění příčin útěku popř. jejich vyřešení. Vybavenost: pokoje pro dva až tři chlapce, kuchyňka, společenská místnost, keramická dílna.

99 Brána jsou zde umístěni nejméně problémoví chlapci. Tato skupina je tzv. za odměnu. Vybavenost: pokoje vždy pro dva chlapce, společná kuchyňka, společenská místnost, fotbalové hřiště, terapeutická místnost muzikoterapie, arteterapie, terapeutická místnost EEG Biofeedback. Truhlárna na výchovné skupině nyní probíhá celková rekonstrukce, výchovný ústav by zde chtěl zřídit středisko výchovné péče.

100 Personální obsazení Na úseku výchovy pracuje v současné době 27 pedagogických pracovníků z toho 1 zástupce ředitele pro útvar výchovy, 11 vychovatelů a 12 asistentů pedagoga, 1.psycholog, 1 speciální pedagog, U výchovné skupiny je obvykle jeden vychovatel a jeden asistent vychovatele. Noční službu v době od 22:00 do 8:00 vykonává asistent vychovatele. Kvalifikovanost Vychovatelé Vzdělání vychovatelů podle zákona 563/ odst.2 platný od Jméno a příjmení Vzdělání Škola studium Splnění Zaměří zahájení ukončení Získané osvědčení nebo titul vzdělání Vlastimil Baláž M SPGŠ Most UJEP CVC speciální pedagogika pro pedagogy speciálních zařízení Osvědčení o absolvování CVCspeciální pedagogika Ano Michal Endršt VŠ - speciální Bc. UJAK UJAK Bc. Speciální pedagogika Bc. Ano Mojmír Šebek M Gymnázium UJEP - Bc. Pedag.volného času Bc. Tomáš Navrátil VŠ speciální Bc. UJAK UJAK Bc. Speciální pedagogika Bc. Ano Pavel Kasman VŠ - speciální Bc. UJAK UJAK Bc. Speciální pedagogika Bc. Ano Petr Hincák M SPGŠ UJAK Bc.spec.pedag.vychovatelství Bc Ano Pavel Horáček VŠ speciální Bc. UJAK UJAK Bc. Speciální pedagogika Bc. Ano Václav Treml M Gymnázium UJAK spec.pedag.vychovatelství Studium Mgr Bc. Ano

101 specialíní pedagogika Jan Holkznecht M SOŠ UJAK spec.pedag.vychovatelství Bc. Ne Mgr.Vlastimil Štefka UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích Ano Alena Kutřínová Ivan Michalovič M SZeŠ Ne Ing. VVŠ Ne Asistenti pedagoga Jméno a příjmení Vzdělání Škola studium Splnění vzdělání Zaměří zahájení ukončení Získané osvědčení nebo titul Michal Holota Výuční list SOU Automechanik Kurz pro asistenty Ano Jakub Horák M SŠ Karlovy Vary Kurz pro asistenty Ano Robert Milenko SŠ Buškovice Ne Jaroslav Žitný Výuční list OU Kurz pro asistenty Ano Miloš Šlauf M. SPŠ Plzeň Kurz pro asistenty Ano Martin Zedník VŠ - speciální Bc. UJAK Bc. Ano Zbyněk Šmíd M Gymnázium UJEP - studium pro asistenty Ano Jan Remák Ing. VVŠ Kurz pro asistenty Ano Tomáš Treml M Gymnázium UJAK spec.pedag.vychovatelství Pavel Horáček M SPŠ Žatec UJEP spec.pedag.vychovatelství Eugen Sivák Z Kurz pro asistenty Ano Karel Konstantinovič Výuční list SŠ Louny Kurz pro asistenty

102 Výchovná činnost Výchovné a zájmové činnosti byly ve VÚ realizovány v šesti výchovných skupinách s počtem 8 chlapců. Základním kritériem pro rozdělování dětí do skupin bylo přihlédnuto k věku a k jejich rozumové a mentální úrovni. Práce s chlapci v rámci výchovně vzdělávacího procesu byla souhrnem edukačních, výchovných, zájmových a diagnostických činností prováděných odbornými pracovníky. S výchovnou skupinou pracovali pravidelně 2 skupinoví vychovatelé, asistenti pedagoga speciální pedagog, psycholog, psychiatr, kteří vedli příslušnou dokumentaci dítěte a vše zaznamenávali do programu Evix. Vychovatelé se podíleli spolu s chlapci na vytvoření individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte, který každé tři měsíce vyhodnocovali. Činnost jednotlivých skupin se řídila dle Měsíčních plánů, ze kterých se tvořil spolu s chlapci Týdenních plánů činnosti, ve kterých se prolínaly standardní a pravidelné činnosti s individuálně zaměřenými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i psychologické diagnostiky. Obsahem výchovných činností byly složky režimové (dané denním programem), složky odborně výchovné (konkrétní výchovy dané Týdenními plány jednotlivých skupin), složky relaxační (zájmové a rekreační činnosti dané Ročním plánem a Týdenními plány skupin), složky komunitní (komunitní systém, hodnotící systém) a složky terapeutické (souhrn individuálních a skupinových terapeutických činností v rámci komunitního systému, činnosti výběrové a zátěžové). Důraz byl kladen na pohybové a sportovní aktivity

103 Přehled organizovaných akci od

104

105

106

107

108

109

110 Sociální úsek PŘÍTOMNOST CHLAPCŮ V 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

111 Za školní rok 2012/2013 bylo do našeho zařízení přijato celkem 35 dětí. Pobyt v našem zařízení ukončilo během tohoto školního roku celkem 49 dětí. 39 dětí ukončilo ústavní výchovu dovršením zletilosti tj. 18 let, 1 chlapec dovršením 19 let. Školní rok 2013/2014 Přijato Přemístěno Dovršilo 18.let Pěstounská péče Zrušena ÚV 16 chlapců 1 chlapců 25 chlapců 1 1 Jiný VÚ Léčebně výchovný ústav Ukončili ÚV na útěku Vrátili se zpět do rodiny POBYTY DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ za rok 2013/2014 Podzimní prázdniny Odjelo celkem chlapců Nevrátilo se zpět Nahlášeno na útěk na PČR Nemoc Vánoční prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční Prázniny Letní prázdniny STATISTIKA ÚTĚKŮ 2013/2014 Počet útěků Počet dnů na útěku Počet útěků z dovolenek Počet útěků

112 TERAPIE EEGBIOFEDBACK Od měsíce dubna 2014 náš VÚ Buškovice zahájil terapie EEG Biofeedback. Na tyto terapie dochází většina chlapců v ústavu. Metoda EEG BIOFEEDBACK (biologická zpětná vazba) slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a zároveň se při ní navyšuje počet nervových spojů (synapsí), čímž je zvyšována plasticita mozku. Získané zlepšení je trvalé, stejně tak jako když se naučíme jezdit na kole, plavat, řídit vůz, číst nebo psát. EEG BIOFEEDBACK se provádí pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává klientovi vizuální a sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Klient se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo naopak koncentraci. Tímto opakovaným tréninkem si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svoji výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat automaticky. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností využití této metody. EEG BIOFEEDBACK je 100% neinvazivní metoda, která je zábavná, jednoduchá a bezpečná, která nemá nežádoucí vedlejší účinky. Je to vysoce specifická metoda pro posílení aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání ( zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Metoda je založena na úpravách několika frekvencí elektrické energie, která vzniká v mozku při různých duševních a tělesných stavech člověka a ovlivňuje jeho emoce, reakce, pracovní výkonnost, rodinnou pohodu. Každému duševnímu stavu náleží jiné frekvenční pásmo Metoda EEG Biofeedback je určena prakticky komukoliv. S pomocí EEG Biofeedbacku se každý může naučit ovlivňovat, jinak mimovolně řízenou, elektrickou aktivitu svého mozku. Po určitém počtu tréninků klient získává větší kontrolu nad činností emočního a intelektového centra mozku. Mozkové vlny mají schopnost i tendenci napodobovat specifickou frekvenci, která jim je nabídnuta nebo vnucena, bez ohledu na to, zda je vysílaný zdroj přirozený nebo umělý.

113 EEG Biofeedback pomáhá posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně. Po trénincích dochází ke zklidnění impulzivity a hyperaktivity, zlepšení výkonů intelektu. Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním, nespavostí, na noční děsy a enurézu (pomočování). Dobré výsledky vykazuje i u vývojových vad řeči a specifických poruch učení (dyslexie, dyskalkulie). Účinek EEG Biofeedbacku se vyrovná účinku silného psychostimulancia. Na rozdíl od medikace je však účinek EEG Biofeedbacku trvalý, protože se jedná o učení co se mozek naučí, už nelze odnaučit. EEG Biofeedback je taktéž výborný trénink pro lidi, kteří mají potíže se závislostí na kouření, s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) nebo kteří trpí chronickými bolestmi hlavy migrénami, pro lidi, kteří trpí napětím či nadměrnou trémou před a po výkonech. Kvalifikovanost terapeutů EEG Biofeedback Pedagogič tí pracovníci Mgr. Š ebek Stanislava Bc.Vlasta Marková Funkce Dosaž ené vzdě lání Následující studium / rok ukonč ení Terapeut Jihoč eská univerzita - UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích/ 2015 Biofeetback Uč itelství I.stupeň Institut EEG Biofeedback / 2014 (0,8) Terapeut UJAK speciální pedagogika Institut EEG Biofeedback /2014 Biofeetback UJAK SPPG speciální pedagogika Mgr./2016 (0,5)

114 Přehled praxe v roce 2013/2014 VOŠ sociální a zdravotnická Most Jabok, VOŠ Praha SŠ Kralovice UJEP, Ústí nad Labem 3 studentky 2 studentky 3 studentky 1 studentka Přehled výzkumu 2013/2014 Výzkum UJEP Ústí nad Labem Výzkum na téma,, Domácí násilí - Policejní akademie ČR v Praze, Katedra společenských věd.

115

116 Ozdravný pobyt v Jánských lázních se zaměřením na zimní sporty Dne jsme se probudili do slunného rána. Byl to den, kdy jsme měli společně s chlapci odjet do Krkonoš, konkrétně města Jánské lázně, kde měl proběhnout pro chlapce ozdravný pobyt spojený s lyžařským výcvikem. Když jsme začali do služebního vozidla nakládat veškeré zimní vybavení, jako jsou sjezdové lyže, běžecké lyže, boby a zimní oblečení, nikdo nevěřil, že toto vybavení využijeme. Před odjezdem jsme bedlivě sledovali předpověď počasí a sníh na horách byl jen ojediněle.

117 Na tuto výběrovou akci byli vybráni chlapci s nejlepším chováním a sportovně nadaní. Z těchto chlapců se dále budou vybírat zástupci, kteří náš ústav budou reprezentovat na zimní olympiádě, která se bude konat mezi výchovnými ústavy v následujícím roce. Byli vybráni Danyi Ivan, Tokár Vojtěch, Čuri Tomáš, Lukač Patrik, Olešňánik David a Vrabec Jakub. Jako dozor jel Treml Václav, Navrátil Tomáš a Holota Michal. Výchovný ústav jsme opouštěli okolo 9 hod. Všichni jsme se na pobyt na horách hodně těšili. Cestou jsme si vyprávěli vtipy, kochali se projíždějící krajinou a povídali různé historky a zážitky. Čím víc se blížil cíl naší cesty, tím víc jsme byli plni očekávání, jestli tam bude nějaký sníh. Ještě 20 km před dojezdem nebyl sníh nikde vidět. První náznaky sněhu jsme zaznamenali opravdu jen pár kilometrů před Jánskými lázněmi. Největší překvapení nás však čekalo až v samotném cíli u hotelu Siréna, kde bylo cca cm sněhu. Z tohoto jsme měli všichni moc velkou radost. Před hotelem jsme se seznámili s provozovatelem hotelu, který nás ubytoval. Chlapci doslova na ubytovací pokoje naházeli své osobní tašky a už se dožadovali lyžování za hotelem. Vysvětlili jsme jim, že se nejprve musíme seznámit s okolím, po té se bude muset pan Treml, který je zde jako instruktor lyžování přesvědčit o tom, jak chlapci zvládají techniku lyžování a chování na horách a sjezdových tratích tzv. lyžařský kodex. Nedočkavost ze strany chlapců byla tak veliká, že po večeři přemluvili všechny vychovatele a šli se i za tmy za hotel sklouznout. Bylo to takové první seznámení se sněhem. Po cca 2 hodinách jsme všichni odcházeli vymrzlí na hotel a už se nemohli dočkat rána. Následující den po snídani byli chlapci poučeni a vydali jsme se za hotel na svah, kde měl každý předvést svoje dovednosti. Danyi, Čuri a Tokár přesvědčili pana Tremla, že na lyžích už jezdili ale Vrabec, Lukáč a Olešňánik prý na lyžích nikdy nejezdili. Chlapce, kteří neuměli jezdit na lyžích, si vzal pan Treml stranou a postupně jim vysvětloval postoje a techniku jízdy na lyžích. Ostatní chlapce si vzal na starost pan Navrátil a pan Holota. Samozřejmě celé dopoledne nebylo jenom v duchu výcviku, ale při pohledu na některé z chlapců, jejich styl jízdy a pády, i forma zábavy. Některé pády byly obzvlášť ukázkové.

118 Pan Treml všem řekl, že po obědě všichni budou seznámeni s tím, jak dopadli a podle zjištěných schopností, půjdou jezdit na skutečné sjezdové tratě. O to více se všichni snažili. Dá se říct, že základní výcvik všichni zvládli. Jenom David Olešňánik, který také základ zvládl, se ještě necítil na to, aby na sjezdových tratích jezdil. Prý si to ještě vyzkouší stranou. Od té doby všichni chlapci kromě Davida začali jezdit společně s panem Tremlem a panem Navrátilem. David se společně s panem Holotou seznámil s lázeňským městečkem. Další den proběhl v podobném stylu. To už se do dalšího výcviku zapojil s větší vervou i David. Třetí den proběhl v odpoledních hodinách ve stylu sportovních disciplín za ceny v podobě sladkostí. Byly tam disciplíny ve sjezdovém lyžování na čas, slalom, různé techniky a jízda na bobech. Překvapení pro všechny bylo, když se dověděli, že po večeři půjdeme na večerní lyžování. Nikdo z chlapců takové lyžování ještě nezažil. Bylo to nádherné. Sjezdovky krásně upravené, osvícené a skoro nikdo na nich nejezdil. Pro každého z chlapců to byl velký zážitek. Následující den plni nadšení se chlapci dožadovali dalšího nočního lyžování. To však nebylo a nastal jiný druh lyžování a to lyžování na běžkách. Nádhera, jako z filmu Sněženky a machři.

119 I přesto, že všichni byli seznámeni se stylem lyžování, každý se snažil předvést, co umí. Po cca 2 hodinách přišla většina chlapců na styl, jakým by se měla na běžkách pohybovat. Dokonce se všichni zúčastnili závěrečné soutěže o ceny.

120 Následně na to jsme se opět všichni šli projít lázeňským městečkem za účelem nákupu cen na výhry v soutěžích na lyžích a zjištění další relaxační činnosti, která se týkala koupání v plaveckém bazénu. Po večeři jsme chlapcům, kteří byli docela unaveni z veškerých výkonů na lyžích sdělili, že se půjdeme relaxovat do lázeňského plaveckého bazénu se saunou. Všichni byli nadšeni. O to větší bylo překvapení po vstupu do bazénu, když jsme spatřili vnitřní prostory lázeňského bazénu v Jánských lázních. Tento plavecký bazén byl krásně osvícen různými barvami a vybaven všemi možnými vodními atrakcemi a saunou. Všichni také navštívili venkovní vyhřívanou vířivku, která byla umístěna na venkovní terase. Venku byl sníh a teplota -6 C. Chlapce ani toto neodradilo a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

121 Když se chlapci probudili do předposledního dne pobytu, uvítalo nás nádherné počasí. Sluníčko nádherně svítilo a nebe bylo azurové. Všem docházelo, že se vše blíží ke konci a tak si tento poslední den chtěli plně užít. Dohodli jsme se, že dneska vyjedeme všichni kabinkovou lanovkou na nejvyšší vrchol Černou horu v nadmořské výšce 1260 m. Zde se rozdělíme na dvě skupiny. Tři zkušenější chlapci budou jezdit nejprve s panem Navrátilem na sjezdových tratích až k nástupu na lanovku. Zbylí tři budou jezdit na louce dlouhé asi 300 m, kde je v provozu i lyžařský vlek. Na tyto chlapce bude dohlížet pan Treml a pan Holota. Tito chlapci se brzo seznámili s touto mírnou sjezdovkou a techniku zvládali. Po té se pan Treml oddělil a přidal se ke skupince na dlouhých sjezdových tratích. Po cca 2 hodinách se všichni sešli na vrcholu Černé hory.

122 Po dohodě si i ti méně zkušení chtěli dokázat, že zvládnou sjet i náročnější sjezdovky, aby se mohli pochlubit, že to skutečně dokázali. Vydali jsme se směrem dolů. Sjíždělo se pomalu. Ti méně zkušení sjížděli po kratších úsecích. Většinu tratě zvládali i přesto, že pádů bylo opravdu dost. Ale ani to je neodradilo. Po dojezdu dolů byli obaleni sněhem jako sněžní muži, ale spokojeni, že to dokázali.

123 Po návratu na hotel a večeři proběhlo vyhodnocení celého pobytu, které bylo završeno ovocnými poháry se zmrzlinou. Prohlíželi jsme si fotky, které jsme v průběhu pobytu na horách nafotili a vyprávěli historky, které jsme zažili. Po té jsme se začali balit a připravovat na ranní odjezd. Do výchovného ústavu jsme se všichni vrátili s krásnými vzpomínkami na prožitý týden na horách. Bohužel, všechno jednou musí skončit. Ale prý to za to stálo.

124 Tak jako v loňském roce, tak i letos naši chlapci navštívili výstaviště v Holešovicích, kde se konala výstava motocyklů, čtyřkolek a příslušenství. Této výstavy se zúčastnilo 6 nejlepších chlapců z různých výchovných skupin. Když jsme s chlapci jeli na výstavu poprvé v loňském roce, tak neměli představu, co je vlastně na této výstavě čeká. Představovali si nějaké závody a k tomu pár motorek, které si budou moci prohlédnout, ale nyní už věděli, od chlapců, kteří se zúčastnili výstavy v loňském roce, že to není jenom o tom, že si budou moci prohlédnout pár motocyklů.

125 Již po příjezdu do areálu výstaviště byli udivení velkým množstvím návštěvníků. Při příchodu k samotnému areálu zaujal chlapce kaskadér na motorce, který zde předváděl své umění. Po té jsme se přesunuli do vnitřních prostor, kde je areál rozdělen do několika pavilonů s různým zaměřením podle výrobců motocyklů, různých doplňků, hudbou a malováním na krásná těla mladých dívek. Chlapci si s údivem prohlíželi velké množství vystavovaných motocyklů. Při tomto si na motocykly mohli sednout a obrazně vyzkoušet jízdu. V každém pavilonu byly přítomny hostesky, které se nebránili s úsměvem s našimi chlapci vyfotit. Pro chlapce to byl nezapomenutelný zážitek. Většina z nich nikdy neměla možnost se na takovéto nádherné stroje posadit a fotit se s krásnými dívkami.

126 Chlapci si mohli vyzkoušet i veškeré příslušenství, které souvisí s jízdou na motorce. Byli poučeni, jaké bezpečnostní prvky obsahuje a čemu všemu může zabránit v případě pádu s motorkou. Při dalším procházení chlapcům bylo umožněno zasoutěžit si při typování prodejní ceny televizoru, který je v současné době největším televizorem na trhu. Zapojili se do soutěže a vůbec jim nevadilo, že jejich typy nebyly správné. Za to, že se této soutěže zúčastnili, dostali klíčenku a propisku. Pohled na tento televizor byl úžasný.

127 Po tomto krásném zážitku jsme všichni opustili vnitřní prostory a pokračovali dále venkovní prohlídkou. Zde jsme se zastavili u vozidla a motocyklu městské policie. Přítomný strážník chlapcům ukazoval a vysvětloval funkčnost příslušenství na motocyklu. Chlapci si opět mohli na motocykl sednout a vše si vyzkoušet. Dalším překvapením pro chlapce bylo, když jim přítomný strážník městské policie řekl, že si zde mohou udělat průkaz cyklisty. Musí však udělat test, který obsahuje určité dopravní značky, řešení dopravních situací, jako je například jízda křižovatkou a několik otázek, týkajících se bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Dva z chlapců test splnili a průkaz cyklisty dostali. Po té jsme opustili areál výstavy motocyklů a šli zpět ke služebnímu vozidlu, kterým jsme přijeli. Cestou si mohl každý koupit nějakou sladkost v přilehlých stáncích.

128 Procházeli jsme místem, kde probíhá Matějská pouť. Na tuto pouť se chlapci také každý rok těší. Ta však bude plánovaná až jako další výběrová akce nejlepších chlapců. Pro přítomné chlapce to bylo hodně motivující a už se na tuto pouť moc těší. Prý udělají vše pro to, aby byli vybrání právě oni. Z výstavy motorek si odnesli mnoho krásných zážitků, o kterých si vyprávěli celou cestu zpět do výchovného ústavu. V Buškovicích dne Zapsal: Václav Treml - vychovatel

129 Sluníčko nás vytáhlo ven do přírody Jednoho dne, když po dlouhé zimě svítilo sluníčko, byl víkend a k večeři špekáčky, vychovatelé navrhli chlapcům, že se půjdeme projít do přírody. Většina tento návrh přijala s nadšením. V tento den po obědě udělali vychovatelé před výchovnou skupinou Zahrada s chlapci společnou komunitu modré i hnědé skupiny, kde je seznámili se zaměřením, na který je tento výlet zaměřen. Byl stanoven cíl výletu (řídící věž na bývalém vojenském cvičišti), který bude završen opékáním špekáčků. Cestou se seznámí s prací s dalekohledem. Dále proběhne soutěž v poznávání stromů, rostlin a vše co souvisí s dobrým chováním v přírodě, včetně rozdělávání ohně a bezpečnostních pravidel. Vzhledem k tomu, že chlapci trochu znají okolí, nechali jsme na nich, kterým směrem půjdeme. Vydali jsme se po tzv. tankovce směrem k hlavní silnici mezi obcí Podbořany a Vroutek. Cestou jsme chlapcům vysvětlovali, že tzv. tankovka se užívá pro provoz silničních vozidel, ale pouze pro vojenská vozidla, která zde jezdí jenom občas. Nikdo netušil, že zrovna dnes zde budou projíždět kolony vojenských vozidel, které se přesouvají z vlakového nádraží v Podbořanech směrem na vojenské cvičiště Doupov, kde pravděpodobně probíhá vojenské cvičení.

130 Na dotaz, jestli chlapci viděli někdy tolik vojenské techniky, všichni odpověděli, že ještě nikdy. Většina chlapců se začala vychovatelů ptát, jak to vypadlo v době, kdy se chodilo na vojnu, kdo z vychovatelů má jaké zážitky v době, kdy byl na vojně a proč to vlastně dneska už není. Vychovatelé se snažili chlapcům na vše odpovědět. Po té co projela vojenská technika, většina chlapců chtěla nastoupit k vojenské armádě a všichni chtěli řídi vojenská vozidla.

131 Jakmile jsme přešli hlavní silnici, která spojuje obce Podbořany a Vroutek, chlapci dostali úkol najít nejpřístupnější cestu k lesu, který se nacházel v oblasti, kde má být náš cíl. Každý se vydal určitým směrem. Bylo to zajímavé, kudy všude se dá projít. Po té, co jsme se prodrali různými křovinami a vstoupili do lesa, vychovatelé vyhlásili soutěž, ze znalostí v poznávání stromů, rostlin, názvosloví a chování v přírodě. Někteří chlapci svými vědomostmi vychovatele překvapili. Pokud otázku někdo z chlapců nevěděl, tak jim to ostatní chlapci nebo vychovatelé vysvětlili. Po celou dobu měli chlapci možnost použít dva dalekohledy, kterými měli možnost sledovat okolí. Konečně jsme dorazili do určeného cíle. Chlapci dostali jeden z posledních úkolů rozdělat oheň podle pravidel, tak aby nehrozilo nebezpečí vzplanutí okolí. Pod dozorem vychovatelů se chlapci snažili oheň rozdělat. To se jim podařilo. Opékali si špekáčky a někteří z chlapců začali vzpomínat, jaké to bylo u nich doma, když opékali špekáčky a zpívali písničky.

132 Když si všichni opekli špekáčky do zlatova, najedli se a uhasili oheň podle všech pravidel, vydali jsme se směrem zpět do výchovného ústavu. Někteří z chlapců se ptali vychovatelů, kdy zase půjdeme na podobný výlet. Na to vychovatelé odpověděli, že to není problém kdykoliv podobný výlet naplánovat. Jeden z chlapců říkal, že nemá co na sebe a musí si něco koupit.

133 Někteří prý už nikam nepůjdou, protože jsou unaveni. A jiní jsou zase v poho. Chlapci sami uznali, že i z výletu, který si představovali jako pochoďák, na kterém půjdou 15 km, se může stát krásný výlet, ze kterého jim zůstanou krásné vzpomínky.

134 Zátěžovka VS Brány. Stejně, jako ostatní výchovné skupiny našeho ústavu, i my jednou za měsíc vyrážíme na 20 30kilometrovou túru do různých míst v okolí Buškovic. Pro někoho zátěžovka, pro jiného zážitkovka, nevím, které pojmenování je správné, ale dovolila bych si tvrdit, že pro většinu při výšlapu zátěžovka a při návratu zážitkovka. Když vycházíme my, padají hlášky proč zrovna já, proč zrovna tam, baba zlá, parchanti nedobrý, apod. A to už poznáváme některá místa a vzpomínáme, co se nám kde přihodilo, kde jsme se něčemu nebo někomu smáli. Hádáme podle stop, jaká zde žije zvěř, občas i nějakou spatříme. Většinou je to zajíc nebo srnky, a někdy i divočák.

135 Několikrát ročně vede naše cesta, stejně jako 22. března 2014, do Chmelištné. Je zde zvířecí farma, venku v ohradách pobíhají koně, poníci nebo ovce. Zvířata nás už z dálky vidí a přicházejí k ohradám. Přinášíme jim chléb a rohlíky nasušené na výchovné skupině. Opatrně sbírají kostičky pečiva z našich otevřených dlaní. Naše počáteční obavy z kousnutí rychle mizí, oplácíme jim jejich důvěru. Zvířata jsou krotká, potěšená. My máme příjemný pocit, odměnili jsme zvířata za jejich krásu, srdečnost, radost ze života kéž bychom takoví byli i my všichni.

136 Společně posvačíme. Někdo sedí na kameni, někdo na batohu, další v trávě. Zvířata nás pozorují, my pro ně samozřejmě máme část pečiva připravenou na dobu našeho odchodu. Zkrmíme zbytek a čeká nás zpáteční cesta do ústavu.

137 Opět se dohadujeme, kterou cestou půjdeme, kdo trefí, kdo je blbej, kdo se ztrácí, kdo vždy krásně typne nejlepší cestu, znáte to. Při návratu probereme nejdříve zvířata které bylo nejhezčí, nejkrotší, prostě komu se jaké zvíře nejvíce líbilo. Zavzpomínáme si na příjemné i nepříjemné chvilky na naší výchovné skupině nebo ve škole, někdo zavzpomíná na rodinu, jiný na svou dívku. Ať se vracíme z kterékoliv strany, zdaleka vidíme naší školu. Je to velká budova na kopci, je dominantou Buškovic. Má krásnou novou fasádu, zdálky svítí čistotou. Pamatujeme si ji jako otlučenou barabiznu, kde zamčené vchodové dveře otevřel snad každý kluk. Než se nadějeme, jsme ve své klubovně. Příjemně unaveni u kávy, ve sprše nebo na počítači. Za měsíc repete. Je to stejně povinné. Alena Kutřínová

138 Casanovské slavnosti v Duchcově Již podruhé naše výchovná skupina 7. června 2014 navštívila město Duchcov, kde se konaly Casanovské slavnosti. Hned po příjezdu do města na nás dýchla slavnostní atmosféra, chodili kolem nás lidé v dobových kostýmech, míjely nás dobové kočáry s návštěvníky na okružních jízdách městem. Prohlédli jsme si zámek a vtáhlo nás dění do prostor zámeckého parku. Byli zde šermíři, doboví muzikanti, kouzelník, historický trh, shlédli jsme rytířský turnaj na koních, projeli jsme se na lodičkách, zastříleli si ve střelnici a neodolali jsme různým atrakcím.

139 Stánků s občerstvením a s drobným upomínkovým zbožím tu bylo opravdu hodně. Na pódiu vystoupilo několik známých interpretů, nejvíce se nám líbila Olga Lounová a též kapela Petra Jandy.

140 Slavnosti v nočních hodinách ukončil G. Casanova z balustrády zámku a nádherný závěrečný ohňostroj. Všichni jsme byli nadšeni bohatým programem, pestrou nabídkou jídel i pití, a v neposlední řadě vydařeným počasím. Zapsala Kutřínová

141 Zahradní slavnost v Petrohradu Jeden z našich chlapců si nemohl zvyknout na pobyt ve výchovném ústavu, bylo těch změn na něho moc. Uvědomil si, že svůj problém nezvládne sám a rozhodl se využít pomoci Psychiatrické léčebny v Petrohradu. Pobyt v zařízení mu velice pomohl a ještě vzpomíná na laskavý přístup lékařů, sestřiček i ostatního personálu. Od příjezdu z léčebny sledoval internetové stránky, čekal, až spatří pozvánku na zahradní slavnost léčebny. Konala se 14. června 2014, zúčastnili se jí 4 chlapci z naší výchovné skupiny. Po příjezdu na slavnost jsme obdrželi natištěný program slavností, a bylo nám popřáno dobré pohody.

142 Prohlídli jsme si některé vnitřní prostory léčebny, krásnou, prostornou, vzorně opečovávanou zahradu, skleníky. Shlédli jsme výstavu obrazů spojenou s výstavou fotografií, modulové kolejiště železničních modelářů, divadélko v zahradním domku, malou výstavu aut.

143 Chlapci si zastříleli z luku a kuše, Patrik Fric byl fakt dobrej.

144 Navštívili jsme stánky s občerstvením a různým dárkovým zbožím prodávali tu též nádherné výrobky pracovní terapie. Doprovodný program zahájilo vystoupení mažoretek, dále zpíval písničkář s typickým ostravským přízvukem Pavel Dobeš, hity bývalé skupiny ABBA zazpívali ABBA STARS REVITAL, vystoupil Petr Kolář, atd. Prostě program byl pestrý, pobavit se mohl každý.

145 Za zmínku určitě stojí, že náš chlapec měl zpočátku pocit, že ho nikdo nepoznává, a byl trochu zklamaný. Ale i to se rozplynulo, s několika kamarády si popovídal, nakonec náš odjezd do ústavu celkem úspěšně oddaloval. Byl spokojený. Ostatní chlapci měli pocity smíšené, pohled na některé pacienty v nich vzbuzoval lítost. Potkali jsme také trosky lidí, co se tu léčí, jelikož propadli alkoholu nebo drogám. Je to hodně smutný pohled, ale poučný, každý se trošku nad touto problematikou zamyslí. Smutná, tvrdá realita.

146 Zahradní slavnost hodnotíme na výbornou bylo zde od všeho trochu, na úrovni, nenásilné. Nahlédli jsme do míst, kde se může ocitnout každý z nás nejen vlastní vinou, ale také bez vlastního přičinění, dost takových lidiček jsme tu viděli. Díky, že nám bylo umožněno slavnost navštívit Kutřínová

147 Rybářské závody konané dne VS Zahrada Dne jsme uspořádali Rybářské závody, házení na cíl. Soutěžilo se v disciplíně vrchní hod, boční hod a spodní hod na vzdálenost 15 m a 20m s koncovou zátěží kapka 20g, terč 50 cm x 50 cm. Ve všech těchto disciplínách se nejlépe umístil Martin PŘEVRÁTIL, a tím se umístil na prvém místě. Na druhém místě se umístil Jakub VRABEC, na třetím místě byl pan Miloš ŠLAUF a pan Vlastimil BALÁŽ - odborný dohled. Kluci byli nadšeni, jak lze snadno a rychle si osvojit praktiky nahazování, manipulaci s prutem, navijákem a hlavně navíjení, protože při tom se vlasec nejvíce zamotá, dochází k přetržení a namotání pod cívku navijáku. V zápalu soutěže došlo u k přetržení vlasce a muselo se navazovat. Závody trvaly skoro tři hodiny, poté jsme vše spočítali a vyhodnotili. Vítězové dostali po vyhodnocení sladkou odměnu. umístění : 1. místo Martin PŘEVRÁTIL 2.místo 3.místo Jakub VRABEC odborný dohled a poradce p.vlastimil BALÁŽ a p. Miloš ŠLAUF

148 Prázdninová akce Šedý vlk Prázdniny se doslova lámaly v půli a šest šťastlivců z řad chlapců, kteří na prázdniny zůstávali u nás v ústavu, mělo šanci vybřednout ze stereotypu, všedních prázdinových dní, a vydat se směr Harrachov. Dlouho dopředu plánovaná akce slibovala mnoho zážitků zejména v podobě turisticko sportovních akcí v nádherné přírodě, která je místy neposkvrněna lidskou rukou, či nohou. A tak jsme nakonec vyrazili. V trojčlenném pedagogickém týmu s šesti chlapci a plní očekávání. Složení z řad chlapců bylo různorodé. Od těch, kteří vítali vyhlídky turistických vycházek s nadšením až po ty, kteří v tu chvíli trousili spíš řadu připomínek. Po hladké cestě jsme doputovali na hotel, kde nás již svou srdečností a ochotou personál mile překvapil. Byla zde možnost i v deštivých dnech zahrát si v herně kulečník, či stolní tenis, nebo posedět u stolů a zahrát si společenské hry. Program jsme hned po příjezdu měli slušně nabitý. Ani jsme se dlouho nerozkoukávali a hned se vydali směr obhlídka městečka Harrachov a následně jsme neodolali na úvod vyšplhat na Harrachovské Mamutí můstky.

149 Výšlap na ně se ve finální fázi stával adrenalinem a na konci byl korunován úchvatným výhledem, jenž ani fotoaparát nemůže zachytit, a tak je fotka jen připomínkou toho aktuálního momentu. Ani druhý den jsme nelenili a na denním programu byla důkladná prohlídka mumlavských vodopádů. Je neuvěřitelné co příroda a zejména voda, dokáže díky letům práce. Dokonce voda byla takovou výzvou, že se našel nejeden odvážlivec, aby ukázal, že se ledové vody nebojí.

150 Večer se nesl pak v duchu sportu, a to zejména Bowlingu. I protože jsme byli všichni chlapi, nešlo odolat testosteronovému vábení a předmět výhry byl jasný. Ranní snídaňová obsluha je příjemný začátek dne, a být tím sloužícím, věčně nespokojeného a stáleněcochťoucího hosta, byla opravdu pozice nezáviděníhodná. Chvilku to vypadalo tak, že ti kdo budou v té nevýhodné roli, bude pedagogický tým, ale v samotném závěru utkání se pomyslné štěstí nakonec přiklonilo na druhou stranu. Další den a další výlet tentokrát k prameni Labe. Trasa se však nekonala přímo z Harrachova, nýbrž, z nedalekých Míseček. Trasa sice kratší, ale za to horší cesta. Kamenitá, a náročná na každém kroku, ale každým krokem byl výhled krásnější a jak přibývala únava, tak přibývalo i krásných výhledů do krajin i na vrcholky hor a kopců. Cesta zpátky zrychleným přesunem, kvůli časovému harmonogramu večeře a bouřce, která nám doslova byla v patách, uběhla doslova jako voda, ačkoliv v nohou byla cítit dvojnásob. Následující dopoledne jsme věnovali, regeneraci nohou a vrhli jsme se na společenské hry. Abychom pak jako výzvu, mohli odpoledne zdolat čertovu horu. Nakonec se ukázalo, že samotné zdolání Čertovy hory není nic s porovnáním trpělivosti, s kterou jsme museli hledat čtyřlístky, jenže naše umanutost neznala mezí, a tak po hodinách na studené zemi, jsme byli odměněni ne jedním, ale hned desítkou čtyřlístků a dokonce jedním pětilístkem a plný spokojeností a vlastně s plnými kapsami štěstí se vraceli na večeři.

151 Ani následující den nemohl být bez náplně, a tak rozděleni na dvě skupiny. Na tu odvážnější a na tu která méně odvážnou jsme vyrazili do krajiny. Jedni obdivovat život a práci včel na takzvané Včelí naučné stezce a ti druzí vstříc opětovné návštěvě pramenu Labe. Tentokrát v podobě 28 kilometrové trasy, přímo od našeho hotelu.

152 A o zážitky neměla nouze ani jedna skupina. Zatímco ty první i přes prvotní skepsi doslova obdivovala včely a užívala si krásných živých ukázek na Včelí stezce. Ta druhá bojovala nejen o kilometry, ale také s počasím, protože bouřku, které jsme utekli dva dny před tím, nám pramen Labe nedaroval a uvítal nás ochlazením a deštěm. Ale jaký by to byl pak výkon, kdyby vše bylo zalité sluncem. O to cennější toto zdolání bylo.

153 A jako odměna za tyto výkony byla chlapci vytoužená odveta v Bowlingu. Jenže jaká si souhra náhod, či konstalace hvězd a možná Merkur v konjunkci Venuše zapříčinili doslova drtivé vítězství pedagogického týmu. A to chlapci nesli velmi těžce, jenomže už u snídaně byla nálada o kousek lepší. A po společné procházce na zmrzlinu bylo zase veselo. Odpolední výběh na rozloučenou na Mamutí můstky už byl jen skoro poslední tečkou. Protože nás čekalo jenže jedno Bowlingové klání. Bohužel ani v něm se již překvapení nekonalo, ale chlapci se tentokrát byli srdnatě a snažili se radovat z každého hodu. Ranní vstávání a balení už se táhlo se zvláštní letargií návratu zpět, k povinnostem a opouštěním krásného kraje plného zeleně a příjemných lidí.

154 Závěrečná zpráva speciálního pedagoga za školní rok 2013/2014 Převážnou náplň mojí práce tvoří poradenská a terapeutická činnost. Během tohoto školního roku jsem realizovala především vstupní a individuální pohovory, krizové intervence a terapeutické činnosti (psychoterapie, relaxační a výtvarné techniky, imaginace, arteterapie). Mezi další činnosti patřilo psaní posudků, sestavování IPRO, komunikace s rodinnými příslušníky, návštěvy v rodinách, doprovody na PČR, k soudu a nemocnic, tvorba ústavního časopisu, přednášková činnost, tvorba ústavních dokumentů a činnosti spojené s prací psychiatra a psychologa v našem zařízení. Dále jsem se také pravidelně zúčastňovala porad vedení, vychovatelů a učitelů. Přednášková činnost Během tohoto školního roku proběhly dvě přednášky pro zaměstnance na téma SEXUALITA. Přednáška byla zaměřena na podstatu lidské sexuality, na sexuální deviace a jejich léčbu. Tato přednáška byla uskutečněna s menší úpravou i pro všechny studenty naší školy. Další tematická přednáška pro všechny studenty byla s názvem SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Obsahem této přednášky byla delikvence, agresivita, drogy, pohlavní choroby, sebevraždy, dětská prostituce a trestní odpovědnost spojená s těmito tématy. Uskutečnily se také přednášky pro klienty o Vietnamu a Srí Lance. Tyto přednášky mají klienti velmi rádi, přibližují jim život v jiných částech světa. Přednášky jsou spojené s promítáním fotografií a seznámením s různými předměty z těchto oblastí, popř. aromatickými, hudebními nebo chuťovými zážitky z těchto oblastí. Tvorba ústavních dokumentů Vypracovala jsem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM, jehož využívání v praxi by mělo mimo jiné minimalizovat výskyt rizikových forem chování. Dále jsem sestavila metodický pokyn pro pedagogické pracovníky, který se týká postupu při sestavování,,smlouvy IPRO. Sama sestavuji samotné IPRO, které zahrnuje především pečlivé prostudování spisu klienta a zanesení důležitých poznatků do EVIXU spolu s metodikou práce s klientem. Další činností v tomto směru je tvorba ústavního časopisu,,buškovičák, který vychází přibližně jednou za půl roku. Bohužel v tomto roce nedošlo k vydání další básnické sbírky.

155 Terapeutická činnost Psychoterapeutickou činnost jsem využívala převážně individuální. Skupinová terapeutická setkání probíhala na VS Brána, kde jsme se věnovali relaxacím a imaginacím, které jsou spojené s arteterapií a muzikoterapií. V rámci těchto setkání jsme se začali s klienty věnovat i výtvarným technikám. Bohužel v minulém školním roce nebylo tolik příležitostí k setkávání, jak bych si představovala. Tyto činnosti považuji za velmi přínosné pro práci s klienty. Výtvarný projev je přirozený projev a vytvořený artefakt je vnitřním obrazem tvůrce, který odráží jeho momentální nebo dlouhodobé vyladění a jeho osobní témata. Tato činnost pomáhá více pochopit klienta, navázat s ním bližší vztah, pomáhá klientům uvolnit emoce apod. Arteterapie je jedinečná v tom, že se dá využít u všech klientů bez rozdílu jejich diagnóz na rozdíl od klasické psychoterapie, která se dá provádět jen u klientů s určitou intelektuální a osobnostní úrovní. Kontakt s rodinami klientů Práce s rodinným systémem klientů je pro jejich vývoj velmi důležitá a dost často se bez práce s ním nedají ovlivnit změny a pozitivní vývoj u klientů. Komunikace s rodinnými příslušníky probíhá především prostřednictvím telefonického kontaktu. Návštěvy v rodinách nejsou nyní tak časté jako v předešlých letech. Tato práce je převážně přenechána na kurátorech jednotlivých klientů. Dalším možným kontaktem s rodinnými příslušníky mám během případových konferencí. V minulém roce se jich několik uskutečnilo, jak v ústavu, tak na odborech sociální péče v jednotlivých bydlištích klientů. Psychiatrická péče Spolupráce s dalšími odborníky je nedílnou součástí mojí práce. Velmi úzkou spolupráci mám navázanou s pedopsychiatriní MUDr. Ilonou Grimovou. Do našeho zařízení dojíždí pravidelně, přibližně jednou za měsíc. V případě potřeby probíhají konzultace o problémech klientů po telefonu nebo em a to i v mimopracovní době lékařky. Klienti jsou na konzultace předem vybíráni popř. i sami klienti nebo jejich rodiče si mohou konzultaci u lékařky vyžádat. Před příjezdem jsou lékařce připraveny veškeré podklady k vyšetření. Většinu hospitalizací v psychiatrických nemocnicích, vyřizuji sama na základě konzultace s lékařkou. V tomto roce, tak jako v předešlých letech se mi podařilo umístit všechny potřebné klienty do psychiatrických nemocnic. Bohužel proběhla jedna hospitalizace, která byla ze strany matky zrušena, přesto, že klient chtěl v péči setrvat dále. Další hospitalizace, kterou si vyžádal klient sám na léčbu závislosti, nedopadla opět velmi příznivě. Klient začal po první

156 hodině v zařízení vyhrožovat personálu a šikanovat mladší děti. Z tohoto důvodu mu byla nemocnicí léčba přerušena a byl okamžitě přivezen zpět do ústavu. Dále se pak uskutečnily ještě další 3 hospitalizace, kde se jednalo především o diagnostické pobyty. Velkým problémem našich klientů je užívání návykových látek. U velkého počtu z nich se dá již hovořit o závislosti na těchto látkách. Snažíme se je motivovat k řešení tohoto problému, ale v této oblasti nejsou naše snahy příliš úspěšné Užívání návykových látek u klientů ( % ) Nikotin THC MET Alkohol Pedopsychiatrická péče v našem zařízení je velmi potřebná. Mnoho našich klientů má psychické problémy. Nejčastěji jsou s klienty řešeny jejich problémy s nespavostí, agresivitou, závislostí na návykových látkách, afektivní a neurotické poruchy, apod. Ve školním roce 2013/2014 jsme zprostředkovávali pravidelnou psychiatrickou péči i klientům VÚ Pšov.

157 CENTRUM SPUCH o.s. I v tomto školním roce fungovalo v našem ústavu občanské sdružení CENTRUM SPUCH, které bylo založeno z důvodu pomoci především rodičům a pedagogickým pracovníkům s problémy jejich dětí a klientů ze širokého okolí. Věříme, že ho v následují době nahradí středisko výchovné péče. Psychiatrině, psycholožka i já jsme v rámci tohoto sdružení poskytovaly poradenství našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům a ostatním klientům. Spolupráce s psychologem Od konce školního roku 2012/2013 pracuje v našem zařízení psycholožka Mgr. Danica Babicová. S její osobou jsem ve velmi úzkém kontaktu. Probíhají mezi námi konzultace ohledně klientů. Z důvodu, že psycholožka je přítomna jen několik dní v měsíci, jsou jí pravidelně předávány informace ohledně dění v ústavu a problematiky týkající se klientů. Její osoba je pro práci v ústavu přínosem jak pro klienty, tak i některé zaměstnance. Aktivity V tomto školním roce jsem se s našimi klienty zúčastnila několikadenního setkání redakce časopisu ZÁMEČEK, který se uskutečnil v Ústí nad Labem.

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příloha č. 1 Školního řádu Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86

Příloha č. 1 Školního řádu Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 Příloha č. 1 Školního řádu Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Zásady hodnocení žáků a) Klasifikační stupeň

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. Povinnosti a práva žáků. účinnost od 18. 11. 2014

Školní řád. Povinnosti a práva žáků. účinnost od 18. 11. 2014 Školní řád účinnost od 18. 11. 2014 Č.j. 1125/2014 V souladu s 30 školského zákona č.561/2004 Sb. vydávám školní řád. Pro záležitosti, věci, okolnosti a pravidla blíže nespecifikované v tomto Školním řádu

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č.

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č. G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více