VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT"

Transkript

1 VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém provedení 6/2009

2 Obsah Obsah 1. Základy fotovoltaických systémů 1.1 Možnosti financování Povolení, pojištění, údržba a kontrola... 3 Stavební povolení... 3 Pojištění... 3 Údržba a kontrola Fotovoltaické zařízení... 4 Solární článek solární modul solární generátor... 4 Solární záření... 5 Vliv nasměrování, sklonu a zastínění... 6 Využití vyrobeného proudu... 7 Dodávky solárního proudu do veřejné sítě... 8 Ochrana před bleskem Technické údaje 2.1 Technické údaje k fotovoltaickému modulu Technické údaje k měniči (střídač, invertor)... 9 Účinnost... 9 Regulace výkonu Elektrické připojení Upozornění k jištění Použití měničů Koncept dodávky Volba měniče Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů 3.1 Umístění Možnosti umístění Výpočet potřebné plochy Upevňovací systémy Šikmé střechy montáž na střechu Ploché střechy Všeobecné pokyny k montáži Příslušenství Příloha 5.1 Projektování a provedení Kroky vedoucí k vlastní solární elektrárně Plánovací kontrolní seznam Příklad výpočtu Glosář VIESMANN VITOVOLT

3 Základy fotovoltaických systémů 1.1 Možnosti financování Výše úhrady za napájení se řídí rokem uvedení zařízení do provozu. Provozovateli zařízení ji vyplácí dodavatel elektřiny po dobu 20 let. Základním kamenem pro stabilizaci a rozvíjení této oblasti bylo přijetí zákona č. 180/2005 o podpoře využívání OZE, který upravuje podmínky a systém výkupů a např. změny výkupních cen s ohledem na ceny trhu s energiemi, inflací a např. indexy PPI atd. Výše výkupních cen je vždy připravena na další období formou vyhlášky, kterou vydává ERÚ - Energetický regulační úřad. Podrobné informace najdete např. na adrese nebo vyhledáním v prohlížeči na internetu. V tabulce jsou uvedeny odstupňované sazby úhrad, které se liší podle výkonu zařízení a jeho umístění. Další informace resp. rámcové podmínky jsou uvedeny v dalších příslušných zákonech a vyhláškách. 1 Minimální výše úhrady v Kč/kWh podle Cenového rozhodnutí č. 8/2008 (ERÚ) s platností od (zaručená úhrada na dobu 20 let) O kredity s výhodným úvěrem za účelem opatření k využití obnovitelné energie včetně opatření, provedených jejich bezprostředním užíváním u stávajících a nových obytných budov, je možné zažádat u bankovních ústavů. Je možná kumulace s jinými dotačními prostředky. Je třeba si zažádat prostřednictvím domácí banky resp. pověřené banky. Firma Viessmann nabízí např. v Německu v rámci smlouvy o spolupráci s Deutsche Umweltbank jednoduchý a nebyrokratický postup pro financování FV zařízení. Informace získáte na adrese Informace o spolupráci s bankou je na vyžádání. Některé obce, města a dodavatelé elektřiny navíc poskytují příspěvky na pořízení FV zařízení. 1.2 Povolení, pojištění, údržba a kontrola Stavební povolení Povolení pro fotovoltaická zařízení se řídí platnými stavebními normami a vyhláškami zemí. Je třeba respektovat i komunální předpisy. Fotovoltaické systémy umístěné na šikmých střechách většinou schválení nevyžadují. Místní předpisy (např. plány zástavby) a ustanovení institucí památkové péče se však od tohoto pravidla mohou lišit. Pojištění Protože se do fotovoltaického zařízení investují poměrně vysoké částky, doporučujeme vám uzavřít pojištění v dostatečné výši. Zejména u zařízení financovaných zprvu z cizích zdrojů slouží pojištění k ochraně před majetkovou škodou. Povinnost ručení Za škody cizím osobám způsobené stavbou a provozem zařízení ručí jeho stavitel resp. provozovatel. Toto riziko lze pokrýt pojištěním povinného ručení. Nejsnáze se to dá provést zahrnutím do soukromého pojištění povinného ručení, v tom případě se však doporučuje dát si toto pojistné krytí pojišťovnou potvrdit. Výrobci elektrického proudu platí v zásadě za provozovatele živností resp. podnikatele, nikoliv za soukromé osoby. Škody související s přívodním (napájecím) vedením, tedy škody vzniklé na straně dodavatele elektrické energie, zpravidla kryty nejsou; to lze napravit doplněním pojistky o pojištění povinného ručení provozovatele. Jste-li provozovatelem solárního zařízení na střechách třetích osob, dbejte na to, aby vaše pojistka zahrnovala i "škody na pronajaté věci" a "škody vznikající postupně". Montážní pojištění Během stavebních prací jsou pojištěné objekty pojištěny proti škodám způsobeným vyšší mocí, chybami montáže a odcizením. Pojišťovna přitom náklady na opravy a opětovné pořízení hradí většinou s poměrně vysokou spoluúčastí pojištěnce. Tento druh pojištění je vhodný zejména například pro domácí kutily, protože profesionální instalatér je již kryt pojištěním povinného ručení své firmy. Na takzvanou fušeřinu se ovšem žádná pojistka nevztahuje. Podrobnější informace Vám podá příslušný stavební úřad. Pojištění solárního zařízení a výpadku výtěžku energie Škody na samotném zařízení (majetkové škody), například povětrnostními vlivy, krádeží, vandalismem nebo nesprávnou obsluhou, lze pokrýt tzv. pojištěním elektroniky s univerzálním krytím tak říkajíc plným kaskem pro solární elektrárny. Tyto smlouvy také poskytují náhradu škody při delších prostojích zařízení, například při poškození hlodavci nebo krádeži. Výška odškodnění přitom závisí na roční době a platí po uplynutí určité retenční lhůty (spoluúčasti) přibližně po dobu tří měsíců. Je-li namísto toho fotovoltaické zařízení zahrnuto do stávajícího pojištění obytných budov a proti požáru, je možné citelné snížení nákladů na pojistnou ochranu, pokud je provozovatel zařízení zároveň vlastníkem domu. Zamýšlíte-li zahrnout své solární zařízení do stávajícího pojištění, musíte si jako provozovatel vždy nechat podrobně písemně potvrdit pojištěná rizika a rozsah pojistné ochrany; jinak existuje nebezpečí, že v případě škody vyjdete naprázdno. Obsah pojistky by navíc měl být v dokumentaci jasně definován i formulován, neboť často jsou pokryty jen škody v důsledku požáru, přímého zásahu bleskem, bouře s větrem o síle větší než stupeň 8, krupobití či závady na vodovodním řadu. VITOVOLT VIESMANN 3

4 1 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) Údržba a kontrola V zásadě jsou fotovoltaická zařízení prakticky bezúdržbová technika. Energie se v nich získává bez mechanických nebo chemických procesů, pouze na elektrofyzikálním principu. U zařízení tak vlastně nedochází k opotřebení. Fotovoltaika představuje velmi ekologický způsob získávání elektrické energie. Z důvodu konstrukce z prvků s dlouhou životností bez pohyblivých částí jsou nadto skutečně spolehlivé. Provozovateli zůstává jen úkol sledovat řádný provoz systému a kontrolovat jeho energetické výnosy. Pravidelná kontrola je zárukou toho, že zařízení dodává optimální výnosy a tím dociluje vysokou hospodárnost. Každá kilowatthodina výpadku znamená hotovost, která by byla ztracena. Proto by měl provozovatel minimálně jednou měsíčně zaznamenávat a dokumentovat stavy elektroměrů a případné mimořádné události. Pro včasné rozpoznání poruch a možnost vysledování jejich příčin doporučujeme zaznamenávat přinejmenším měsíční výtěžek zařízení. Srovnávání s minulými roky nebo se sousedními zařízeními pomůže zjistit, zda je zařízení v pořádku. K tomu se dají využít i dálkové indikační jednotky a zapisovače dat z našeho programu, jež lze objednat jako volitelné nadstandardní příslušenství. 1.3 Fotovoltaické zařízení Solární článek solární modul solární generátor A solární článek B solární modul C solární generátor Solární článek Při výrobě solárních článků se do vysoce čistého křemíku přidává příměs boru ("p-dotovaný křemík" nedostatek elektronů). Do strany obrácené ke slunečnímu světlu se přidávají atomy fosforu ("n-dotovaný" křemík nadbytek elektronů). V mezní vrstvě (na přechodu mezi stranou "p" a "n") vzniká elektrické pole, které má svůj záporný pól v p- dotované, svůj kladný pól v n-dotované oblasti. Elektrony se tak po oddělení od atomů křemíku stahují ve směru p-dotace. Takto vzniklé prázdné místo (díra) se pohybuje opačným směrem. Přechod p-n tak přebytkem elektronů na sluneční straně a nedostatkem elektronů na zadní straně zajišťuje přítomnost elektrického napětí. Pokud je k pólům připojen spotřebič, protéká proud. Prostřednictvím fotonů uvolněné elektrony putují od záporného ke kladnému pólu; hovoříme o toku proudu od kladného k zápornému pólu. Na rozdíl od mechanické výroby proudu, například v dynamu jízdního kola, nejsou v solárním článku žádné mechanicky pohyblivé díly, což mu zaručuje teoreticky neomezenou životnost. Řez solárním článkem A záporná elektroda B mezní vrstva C n-dotovaný křemík D p-dotovaný křemík E kladná elektroda Solární článek je nejmenším stavebním prvkem fotovoltaického zařízení. Solární články jsou ve větším množství spojeny do modulů. Běžné fotovoltaické zařízení se skládá z většího počtu solárních modulů, sdružených do takzvaného solárního generátoru. 4 VIESMANN VITOVOLT

5 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) Solární modul Standardní krystalický fotovoltaický modul se skládá z několika solárních článků, spojených vzájemně do jednotlivých větví. Při tomto sériovém propojení jsou přední kontakty (záporné póly) jednotlivých solárních článků pájením připojeny k zadním kontaktům (kladným pólům) následujících článků. Tím se v solárním modulu zvýší elektrické napětí. Při paralelním zapojení se zvýší velikost proudu. Několik takto zhotovených řetězců solárních článků je pak spolu s krycím sklem na přední straně a fólií Tedlar na zadní straně vakuově zalaminováno do fólie z kopolymeru etylénu a vinylacetátu (EVA). Tímto způsobem je solární modul na dobu více než 20 let chráněn před mechanickým namáháním. V připojovací zásuvce na zadní straně jsou příčné spojovací vodiče jednotlivých řad solárních článků svedeny a připojeny k obtokovým diodám. Každá větev je takto pro případ zastínění jednotlivých článků chráněna vždy jednou obtokovou diodou před poškozením přehřátím ("hot spot"). Zároveň se tím omezuje snížení výkonu toho či onoho modulu. Připojení modulů se provádí pomocí konektorů bezpečných na dotyk i možné přepólování, takže instalace je bezpečnou a jistou záležitostí. Většina modulů je za účelem snadné instalace a podle požadavků na stabilitu opatřena hliníkovým rámem, dodávajícím modulům pevnost v tlaku a sání až 5400 Pa. Díky mnohostranným možnostem přivádění síly pak není montáž tak choulostivá a praskání skla v důsledku pnutí je téměř vyloučeno. Bezrámové moduly jsou esteticky velmi působivé, neboť umožňují vytváření stejnoměrných ploch. Na skleněné desce bez kovového rámu se na okrajích neusazují nečistoty. Takovéto moduly jsou proto zvlášť vhodné k použití na střechách s mírným sklonem. Degradace Pojmem degradace se označuje změna elektrických parametrů (v tomto případě účinnosti) polovodiče v důsledku stárnutí. V oblasti fotovoltaiky činí takto sledované období až 25 let, během nichž se výkon moderních standardních modulů sníží o cca 10 až 15 % ( 0,5 % ročně). Tento pokles je způsoben především rekombinačními účinky fotoreakce, v jejichž důsledku ztrácí bór svoji kladně nabitou díru a přeměňuje se v iont se záporným nábojem. Tento jev přitahuje kyslík, jenž pak reaguje s bórem a křemíkem. U modulů s tenkou vrstvou je třeba při uspořádání systému vzít v úvahu především počáteční degradaci. Hlavně u amorfních článků může během prvního roku provozu dojít v důsledku tzv. Staebler- Wronského efektu k degradaci až 25 %. Tento proces se však po cca 1000 provozních hodinách ustálí. V listech technických údajů těchto modulů je proto uveden nejen jejich počáteční jmenovitý výkon, nýbrž i jmenovitý výkon ustálený. Zákazník zaplatí pouze tento výkon. Tisíc provozních hodin vyššího výkonu je tedy bonusem zdarma, věnovaným výrobcem zákazníkovi. Degradaci však nelze obecně ztotožňovat se ztrátou výkonu. Ztráta resp. snížení výkonu má většinou jednodušší příčiny: znečištěné krycí skleněné desky, zastínění solárních článků usazeninami nebo mechem (hlavně na okrajích rámů), dílčí zastínění vegetačním porostem, či tzv. browningem (mírné zhnědnutí polymerového materiálu uložení). 1 Solární záření Proud ze sluneční energie Přibližně jedna třetina primární energie je v Německu vynakládána na zásobování elektřinou. Ztráty vznikající při výrobě proudu v ústředních elektrárnách a jeho přenosu distribuční sítí činí přibližně dvě třetiny tohoto množství. Poskytování elektrické energie je zpravidla spojeno se značným zatížením životního prostředí. Je proto velmi výhodné získávat elektrický proud z obnovitelných zdrojů jako slunce, větru, vody či biomasy a vyrábět jej v blízkosti spotřebitelů a decentralizovaně. Fotovoltaika tedy získávání elektrického proudu přímo ze sluneční energie zde představuje elegantní a spolehlivé řešení. Fotovoltaická zařízení vyrábějí energii ve dne, tedy právě tehdy, kdy je jí nejvíce třeba. K výrobě elektrického proudu v množství odpovídajícím průměrné roční spotřebě jednoho obyvatele Spolkové republiky Německo je zapotřebí solárních článků o ploše cca 10 m 2. Rámcové údaje o solární energii Na území SRN dopadá ročně množství sluneční energie převyšující cca 80krát celkovou energetickou spotřebu země. Zhruba polovina této energie dosáhne povrch Země v podobě přímého slunečního záření, druhá polovina jako rozptýlené světlo. Ročně tak na zem dopadá celkem asi 950 až 1200 kwh/m 2 vodorovné plochy. Fotovoltaická zařízení přeměňují více než 10 % tohoto množství v elektrickou energii: přibližně dvě třetiny energie jsou sklízeny v letním období, jedna třetina v zimě. Naše Slunce je přitom po celý rok nejen nevyčerpatelným, nýbrž navíc i ekologickým zdrojem energie. VITOVOLT VIESMANN 5

6 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) 1 Vliv nasměrování, sklonu a zastínění západ sever jih východ -80 roční ozáření v % úhel sklonu : příklad: 30 ; 45 jihozápad; 95% 6 VIESMANN VITOVOLT

7 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) Optimální nasměrování a sklon Při nasměrování na jih se sklonem cca 30 až 35 stupňů od horizontály přináší solární generátor v Německu v ročním průměru nejvyšší výnosy proudu. Avšak i při výrazných odchylkách (jihozápad až jihovýchod, sklon 25 až 55 stupňů) se instalace solární elektrárny vyplatí. Obrázek znázorňuje ztráty výtěžku v případě, kdy není možné solární generátor nainstalovat optimálně. Mírnější sklon je výhodnější, nelzeli solární generátor nasměrovat na jih. Takto přináší fotovoltaické zařízení se sklonem 30 i při nasměrování v úhlu 45 na jihozápad ještě téměř 95 % optimálního výtěžku. I při nasměrování na východ nebo západ je možné počítat ještě s 80 %, pokud se sklon střechy pohybuje mezi 25 a 40. V zimě by sice byl výhodnější větší úhel, zařízení ale produkuje dvě třetiny celkového výtěžku v letní polovině roku. Při sklonu střechy mezi 25 a 40 a odchylce až do 45 od jižního směru je minimální výtěžek zanedbatelně nižší. Úhel nastavení menší než 20 oproti tomu vede ke zvýšenému znečištění solárního generátoru, a proto by se měl zamezit. Protože fotovoltaická zařízení potřebují relativně velkou plochu, lze plochu generátoru rozdělit na různé plochy střechy. Pokud mají tyto plochy různé nasměrování a sklon, musí být solární generátor provozován s vlastním zařízením pro napájení sítě (měničem), aby se docílilo optimálního přizpůsobení a tím i výtěžku. Stín snižuje výtěžek energie Solární generátor je třeba umístit a dimenzovat tak, aby vlivy stínících sousedních budov, stromů, elektrických vedení atd. byly co nejmenší. Přitom je třeba vzít v úvahu, že sousední pozemky mohou být v budoucnu zastavěny nebo zarůst. Mezi plochou generátoru a komíny nebo jinými stínicími předměty na střeše by měly být velké vzdálenosti. Antény a podobné pohyblivé překážky umístěte pokud možno na druhou polovinu střechy. Efekt "hot spot" A solární článek B obtoková dioda Pokud jsou všechny články fotovoltaického modulu zapojeny sériově a dojde-li k zastínění jednoho z nich, pak se tento článek chová jako ohmický odpor, tzn. jako spotřebič proudu. Vzniká takzvaný hot spot efekt. Celé pole může dodávat již jen tolik proudu, kolik proudí zastíněným článkem, který se přitom zahřívá. Hot spot efektům je třeba v každém případě zabránit. Snižují totiž výkonnost zařízení. Poškozují zastíněné články přehřátím. Fotovoltaické moduly Viessmann jsou vybaveny obtokovými (bypassovými) diodami. Pokud je řada článků zastíněna, stane se z bypassové diody vodič a vede proud kolem této řady článků. 1 Využití vyrobeného proudu Funkce měniče Fotovoltaické moduly dodávají stejnosměrný proud. Pro dodávku do sítě je ovšem nutný střídavý proud. Hlavním úkolem měniče je proto přeměna stejnosměrného proudu na v síti obvyklý střídavý proud s pokud možno co nejvyšší účinností. Navíc měnič neustále reguluje optimální pracovní bod zařízení (MPP - maximum power point) a přizpůsobuje tak zařízení dynamickým povětrnostním podmínkám a podmínkám záření. Další funkcí měniče je tzv. funkce ENS. ENS funguje jako spínání, které při výpadku sítě nebo při pracích na síti bezpečně odpojí fotovoltaické zařízení od sítě. (ENS = počáteční písmena německého názvu Einrichtung zur Netzüberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in Reihe, tedy "Zařízení pro kontrolu sítě s adekvátně přiřazeným spínacím členem v řadě"). Pokud je vypnuta veřejná elektrická síť, např. při údržbě, musí měnič odpojit fotovoltaické zařízení od sítě. Jinak bude napájení sítě proudem z fotovoltaického zařízení pokračovat, a to s odpovídajícím ohrožením personálu údržby. Dodržování kritérií vypínajícího měniče se kontroluje podle příslušných směrnic VDEW (Svaz německých elektráren) a předpisů ENS. Nadto nesmí proud, dodávaný měničem, překročit podíl harmonické oscilace, stanovený normou EN Jednofázové ENS je až do výkonu 4,6 kva (max. nesouměrné fázové zatížení) dovoleno. U větších systémů musí být výkon generátoru (do max. 30 kva) pomocí třífázového ENS rozdělen do fází. Měnič musí splňovat zákonné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu přístrojů. Měniče používané firmou Viessmann splňují funkci ENS stejně jako normu EN a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. VITOVOLT VIESMANN 7

8 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) Dodávky solárního proudu do veřejné sítě 1 A fotovoltaické moduly B měnič C elektroměr napájení (v ČR je na hranici pozemku nebo budovy s přístupem pro technika DS) Z důvodu nároku na úhradu za napájení fotovoltaicky vyrobeným proudem, stanoveného Zákonem o obnovitelných zdrojích energií (č. 180/2005), se dnes v ČR instalují téměř výlučně zařízení, zapojená do sítě. Proud se přitom dodává do veřejné rozvodné sítě buď v plné míře, nebo se může spotřebovat v místě použití (forma tzv. Zeleného bonusu). Proud pro vlastní domácí potřebu se kompletně odebírá z veřejné rozvodné sítě přes plombami zajištěnou připojovací skříňku s hlavními pojistkami. Za připojovací skříňkou je umístěna elektroměrová skříň, ve které je umístěn elektroměr odběru. Dodávka fotovoltaicky vyrobeného proudu probíhá na místě bezprostředně před elektroměrem odběru. Pro výpočet dodaného proudu je nutný elektroměr napájení, pro který musí být k dispozici volné místo. Elektroměry jsou zpravidla majetkem elektrorozvodného závodu (ČEZ, E.ON atd.), který za elektroměr napájení zpravidla účtuje nájemné. Připojení fotovoltaického zařízení do rozvodné sítě smí provádět pouze koncesovaný odborný elektrikář. Ten zpravidla vyjasní i podmínky elektrického připojení s místním distributorem elektrické energie. Místo proplácení solárního proudu dodávaného do distribuční sítě je podle zák. 180/2005 možná úhrada za proud z fotovoltaických zařízení i v tom případě, že provozovatel zařízení resp. třetí strana sami spotřebovávají tento proud v bezprostřední blízkosti zařízení a mohou to dokázat. Díky tomuto zákonnému opatření získává vlastní spotřeba výrobce, resp. spotřeba třetích osob v bezprostřední blízkosti zařízení, výrazně na přitažlivosti. Proud z vlastní střechy tak nahrazuje odběr proudu od elektrorozvodného podniku. Vlastník zařízení zůstává podnikatelem ve smyslu zákona o dani z obratu. Podmínky vyúčtování se však podle příslušnosti k různým elektrorozvodným podnikům ještě značně liší. V ČR platí daňové prázdniny 5+1 rok při realizaci FVE. Ochrana před bleskem U zařízení na ochranu před bleskem je nutné rozlišovat mezi zařízením na ochranu před přímým a nepřímým zásahem blesku. Vnější ochrana před bleskem při přímém zásahu Po instalaci fotovoltaického systému je zařízení na ochranu před bleskem nutné zřídit pouze ve výjimečných případech, například ve zvlášť exponovaných polohách. Pokud je k dispozici systém ochrany budovy před bleskem, musejí být dodrženy potřebné odstupy záchytných zařízení podle DIN VDE Jinak je třeba spojit upevňovací konstrukci nakrátko zemnicím vedením s vhodnými elektricky vodivými částmi, které pak musejí být dále spojeny zemnicím vodičem. Je třeba respektovat normu DIN VDE 0190 (příp. ČSN EN ). U oddělených upevňovacích konstrukcí je nutné zajistit možnost vyrovnávání potenciálů a dbát na dostatečnou vzdálenost ke stávajícím střešním podpěrám pro zásobování elektřinou. Střešní podpěry nesmějí být součástí uzemnění, je tedy nutné zabránit styku obou součástí. U budov bez zařízení na ochranu před bleskem doporučujeme nezřizovat ochranu před bleskem ani pro fotovoltaické zařízení, protože prostřednictvím fotovoltaického zařízení chráněného uzemněním před bleskem může být indukováno škodlivé přepětí. Pokud fotovoltaické zařízení značně vyčnívá nad střechu, např. u plochých střech, měl by nutnost zřízení zařízení na ochranu před bleskem prověřit odborník. 8 VIESMANN VITOVOLT

9 Základy fotovoltaických systémů (pokračování) Vnitřní ochrana před bleskem proti přepětí Svodiče přepětí v měniči chrání solární moduly i elektroniku před škodlivým přepětím. Účinnost svodičů přepětí se zvyšuje, pokud je měnič instalován co možná nejblíže u fotovoltaického zařízení, podle okolností i na úkor přístupnosti. Technické údaje 2.1 Technické údaje k fotovoltaickému modulu proud alternátoru PV v A napětí generátoru PV ve V MPP MPP MPP Obrázek zobrazuje exemplárně tři charakteristiky FV modulů za různých provozních podmínek. V místě, kde se charakteristiky protínají s osou y (proud FV generátoru), je velikost proudu největší a napětí nulové. Tato maximální velikost proudu se nazývá zkratový proud. Ten je silně závislý na velikosti dopadajícího záření. V místě, kde charakteristika protíná osu x (napětí FV generátoru), je napětí největší, ale proud nulový. Tento bod se nazývá napětí naprázdno. Výkon odevzdávaný FV modulem je součinem okamžitého proudu a napětí. Tyto elektrické parametry nejsou během provozu stálé, ale mění se podle intenzity dopadajícího záření a teploty solárních článků, což je vidět na změnách charakteristiky. Řízení MPP v zařízení pro napájení sítě průběžně hledá na charakteristice pracovní bod, kde napětí a proud dosahují své optimální hodnoty, a ve kterém je tedy výkon největší (MPP = Maximum Power Point). C výkon D MPP E napětí naprázdno U OC V obou pracovních bodech napětí naprázdno a zkratový proud není k dispozici žádný výkon. Protože, jak jsme ukázali, je elektrický výkon bezprostředně závislý na intenzitě dopadajícího záření, zjišťuje se ve vývojové laboratoři ve standardizovaných zkušebních podmínkách (STC = Standard Test Conditions, Standardní test. podmínky) pro každý modul jeho špičkový výkon v kwp (kilowatt Peak) pod tzv. Flasherem. Za standardní podmínky se zde považuje dopadající záření o síle 1000 W/m 2, teplota solárního článku 25 C a AM 1,5 (AM = Air Mass = vzdušná hmota; udává úhel dopadu a dráhu slunečního záření). Za účelem získání většího množství proudu ze solárního generátoru se moduly resp. řetězce solárních článků často zapojují paralelně. Pokud jsou oba řetězce ozařovány stejně, jejich proudy se sčítají. Při zastínění jednoho z nich vznikají v řetězcích různá napětí, což pak vyvolá zpětný proud do zastíněné části. Parametr maximálního zatížení solárního modulu zpětným proudem přitom udává velikost proudu, jenž smí modulem protékat bez toho, aby jej poškodil. K zamezení škod způsobených zpětnými proudy poskytuje řada měničů možnost vybavení pojistkami. Zahřátí solárního článku resp. modulu způsobuje přímou změnu jejich elektrických vlastností a snížení výkonu. V případě krystalických modulů se výkon sníží o cca 0,5 % na 1 Kelvin nárůstu teploty (u modulů s tenkou vrstvou činí pokles cca 0,2 %). To znamená, že solární modul bude mít při teplotě článku 45 C o 10 % nižší jmenovitý výkon, než v laboratoři při STC. K takovýmto teplotám však v létě dochází pravidelně; mohou dokonce dosáhnout až 70 C. U nedostatečně odvětrávaných modulů jsou ztráty výnosu dokonce ještě o cca 5 % vyšší. Další technické informace o fotovoltaických modulech viz příslušný list technických údajů. 2 Hustota proudu v ma I MPP U MPP Napětí U ve V A zkrat (I SC ) B charakteristika I-U 2.2 Technické údaje k měniči (střídač, invertor) Účinnost Měniče pracují podle intenzity slunečního záření v různých rozsazích výkonu. Samotný údaj maximální účinnosti proto není pro určení výkonnosti dostačující. Proto byl definován parametr tzv. evropské účinnosti, zakládající se na středním evropském (evropsky zprůměrovaném) rozdělení intenzity dopadajícího záření a poskytující tak základ pro porovnání různých měničů. Běžné pracovní rozsahy se pohybují mezi -20 a +80 C. Zásadně platí, že měnič by měl být umístěn tak, aby byl chráněn před nadměrným zahříváním. Přístroje s konvekčním chlazením se zahřívají rychleji než přístroje s ventilátorem (často již řízené teplotou). Při montáži je třeba uspořádat otvory pro přívod a odvod vzduchu tak, aby chlazení nebylo nepříznivě ovlivňováno. VITOVOLT VIESMANN 9

10 Technické údaje (pokračování) Měniče bez transformátoru jsou podstatně lehčí a většinou i levnější než měniče s transformátorem. Vzhledem k chybějícímu galvanickému oddělení strany střídavého proudu je však na ochranu osob třeba instalovat vhodný univerzální proudový chránič (DIN VDE 0126). Použití ve spojení s moduly s tenkou vrstvou se ze strany výrobce omezuje zpravidla na přístroje s transformátorem. Účinnost jako funkce výstupního výkonu Účinnost v % Výstupní / jmenovitý výkon v % A max. účinnost (cca 95 %) při 50 % jmenovitého výkonu Evropsky zprůměrovaná účinnost je 93,6 %. Regulace výkonu Pracovní bod max. výkonu MPP se posouvá v závislosti na povětrnostní situaci. Elektrické připojení Až do výkonu FV generátoru 4,6 kva lze připojení měniče provést jednofázově. Od 4,6 kva musí být přípojka k zamezení nesouměrného fázového zatížení rozdělena do několika fází. K dodržení podmínek síťového připojení ohledně funkce ENS doporučujeme impedanční hodnotu měniče menší než 1 Ω. Upozornění k jištění Jako jištění elektrického obvodu (ochranný prvek vedení) doporučujeme 16A tavnou pojistku NEOKIT firmy Lindner nebo samočinné pojistky s charakteristikou D nebo K. Do tohoto proudového obvodu nesmějí být připojeny žádné spotřebiče. Použití měničů Různé třídy ochrany měničů se řídí podle místa instalace. Údaj o stupni ochrany IP je pomůckou při určování vhodného měniče pro každé stanoviště. První číslice udává stupeň ochrany před dotykem a cizím tělesem (0 = bez ochrany až 6 = prachotěsné ), druhá číslice stupeň ochrany před vodou (0 = bez ochrany až 8 = ochrana i při trvalém ponoření ). Neustálou regulací hledá měnič vždy MPP k docílení co nejvyšší energetické účinnosti. Impedanční hodnota je součet impedance sítě na domovní přípojce a všech hodnot odporu dalších vedení a míst svorek až k měniči. Svorky síťové přípojky na měniči jsou vhodné pro vodiče do průřezu max. 6 mm 2. Je třeba dodržovat příslušné předpisy, mimo jiné ohledně selektivity, v závislosti na místních podmínkách. Do síťového vedení je možné namontovat dodatečný ochranný spínač FI. V budovách, které nespadají pod definici požárem ohrožených prostor nebo vlhkých prostor, dostačují měniče s druhem krytí IP 21. Pro budovy s byty nebo vedlejšími místnostmi je možné použít měnič s druhem krytí nižším než IP VIESMANN VITOVOLT

11 Technické údaje (pokračování) Elektrické provozní prostředky, používané v běžných podmínkách (např. při montáži v zemědělských provozovnách) musejí mít druh krytí minimálně IP 44. V zemědělských provozech, ve kterých se skladují, připravují a dále zpracovávají např. krmiva, hnojiva či rostlinné nebo živočišné produkty, lze použít speciálně k tomuto účelu zkonstruovaný outdoor měnič (měnič pro venkovní použití) s druhem krytí IP 45. Měniče se nesmějí používat v následujících oblastech: oblastech se silnou prašností, např. senících oblastech se snadno vznětlivými látkami oblastech s prostředím obsahujícím čpavek, např. ve stájích. Další technické informace o měničích viz příslušný list technických údajů toho či onoho fotovoltaického modulu. 2.3 Koncept dodávky Balení Vitovolt modul Vitovolt nebo 2 moduly K dosažení požadované velikosti zařízení je třeba objednat odpovídající počet balení. Měniče přizpůsobené výkonu zařízení, potřebný počet spojovacích kabelů a prodlužovacích kabelů k propojení modulů s měničem a oddělovačem stejnosměrného proudu je třeba objednat zvlášť. V závislosti na druhu montáže je třeba objednat odpovídající upevňovací sadu. A odpovídající počet balení modulů B připojovací kabely C oddělovač stejnosměrného proudu (je-li zapotřebí) D měnič 2 Příklad systému s 1 řetězcem (moduly v sériovém zapojení) A odpovídající počet balení modulů B připojovací kabely C oddělovač stejnosměrného proudu (je-li zapotřebí) D měnič Příklad systému se 2 řetězci (moduly v sériovém zapojení) 2.4 Volba měniče Adekvátně ke zvolenému počtu FV modulů lze vybrat i potřebné měniče a odpovídající počet oddělovačů stejnosměrného proudu (nejsou-li již vestavěny). Při dimenzování měničů je třeba dbát i na maximální dovolené systémové napětí modulů. Tento parametr udává, kolik modulů lze zapojit za sebou bez toho, aby došlo k poškození systému. U zařízení s více řetězci je třeba dbát na to, aby byly vždy provedeny se stejným počtem modulů. Upozornění Důležitým ochranným opatřením proti indukovanému přepětí je správné uložení kabelů. Kladné a záporné kabely pokládejte co možná nejblíže k sobě, aby plocha, kterou tento obvod tvoří, a tím i vazební přepětí, byla malá. Tento aspekt je při instalaci kabeláže často přehlížen nebo zanedbáván, protože jeho důsledné provádění často vyžaduje delší vodiče a mírně zvýšené montážní náklady. V zájmu účinné přepěťové ochrany by ale měl být respektován. VITOVOLT VIESMANN 11

12 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů 3.1 Umístění Možnosti umístění C plochá střecha, montáž na podpěry, umístění vodorovně D montáž na volném prostranství, na podpěry, umístění vodorovně 3 A šikmá střecha, umístění svisle B šikmá střecha, umístění vodorovně Výpočet potřebné plochy Svislá montáž Vodorovná montáž a šířka modulu b délka modulu l = n a + (n 1) 25 mm *1 h = n b + (n 1) 25 mm *2 n = počet modulů a šířka modulu b délka modulu l = n b + (n 1) 25 mm *2 h = n a + (n 1) 25 mm *1 n = počet modulů 3.2 Upevňovací systémy Firma Viessmann nabízí univerzální upevňovací systémy, dimenzované pro individuální sestavení podle požadovaného výkonu zařízení. Tyto upevňovací systémy jsou vhodné téměř pro všechny druhy střech a zastřešení. Jsou navrženy pro montáž 2, 3 nebo 4 modulů vedle sebe resp. nad sebou. Pro rozměrné systémy dodáváme montážní profily o délce 6 m. Pro montáž na ploché střechy nabízíme montážní sady. Upozornění Viz návod k montáži příslušného FV modulu. Šikmé střechy montáž na střechu Na krokev se připevní střešní háky s vhodnými montážními profily, přizpůsobené střešní krytině. Upozornění Při montáži bez střešních háků, například na plechových střechách, se montážní profily našroubují pomocí upevňovacích úhelníků přímo na nosnou konstrukci stavby. *1 Vzdálenost mezi moduly. Firma Viessmann nabízí speciální upevňovací příslušenství i pro velkokapacitní fotovoltaická zařízení s moduly Vitovolt 200: Střechy s krokvovou konstrukcí a krytinou z vlnových tašek krokvové kotvy montážní profily šrouby a matice Střechy s vaznicovou konstrukcí a krytinou z vlnitých desek *2 Min. vzdálenost mezi moduly umístěnými vedle sebe resp. nad sebou (v závislosti na střešních taškách). 12 VIESMANN VITOVOLT

13 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) kombi šrouby montážní úhelníky montážní profily šrouby a matice Pro připojení elektřiny lze objednat připojovací kabely, konektory, zdířky a speciální servisní kufr. Střešní hák pro krytinu z vlnových tašek Upevňovací úhelník pro plechovou střechu Střešní hák pro břidlicovou krytinu Krokvová kotva 3 Střešní hák pro krytinu z bobrovek Kombi šroub Střešní hák pro krytinu z vlnitých desek Montážní profil 40 x Montážní profil 44 x 44 x 6000 Montážní profil 40 x 40 VITOVOLT VIESMANN 13

14 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) Vodorovná montáž se střešními háky A FV modul B montážní profil C koncový úchyt D střešní hák E montážní lať (pouze u krytiny z vlnových tašek) 3 Svislá montáž s krokvovou kotvou A FV modul B montážní profil C montážní plech D koncový úchyt E upevňovací úhelník F krokvová kotva 14 VIESMANN VITOVOLT

15 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) Vodorovná montáž A FV modul B montážní profil C střední úchyt D opěra (podle typu modulu) E střešní hák F koncový úchyt G montážní lať (pouze u krytiny z vlnových tašek) 3 Ploché střechy Při montáži na plochou střechu se FV moduly montují vždy vodorovně. Na každých 1 až 6 modulů v jedné řadě jsou zapotřebí spojovací vzpěry. Kromě pevných montážních úhelníků se dodávají i úhelníky s možností nastavení sklonu na 20 až 40. VITOVOLT VIESMANN 15

16 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) z Montáž na nosnou konstrukci A nosná konstrukce Rozměr z výpočet viz strana VIESMANN VITOVOLT

17 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) z Montáž s podkladovými deskami A podkladové desky Rozměr z výpočet viz strana 17 Zátěže podkladů podle DIN 1055 při úhlu sklonu 35 Pokud jsou FV moduly zajištěny proti skluzu, zohledňujte jen statické přídavné zátěže proti nadzdvihnutí. Upozornění Statické výpočty, například nosných konstrukcí budovy, provádí na požádání: Ingenieurbüro für Baustatik Dipl.-Ing. Gerhard Nolte Auf der Heide Frankenberg Zabezpečení proti skluzu Zabezpečení proti nadzdvihnutí Montážní výška nad zemí m do 8 8 až až 100 do 8 8 až až 100 Zátěž podkladu na jednu podpěru kg Stanovení vzdálenosti řad modulů Při montáži několika řad modulů za sebou je třeba dodržet určitou vzdálenost (rozměr z), aby se zabránilo nežádoucímu zastínění, jež by mohlo mít velmi nepříznivý vliv na výtěžek energie. Stanovení úhlu β nejnižší polohy slunce. V ČR se tento úhel pohybuje v závislosti na zeměpisné šířce mezi 13º a kolem 17. VITOVOLT VIESMANN 17

18 Varianty a podmínky montáže fotovoltaických modulů (pokračování) h h Příklad: Praha leží asi na 50. stupni zeměpisné šířky. Úhel β = 90º 23,5º zeměpisná šířka (23,5 je třeba považovat za konstantu) 90º 23,5º 50º = 16,5º h = 992 mm (podle typu modulu) α = 35º β = 16,5º z sin (180 (α + β)) h = sinβ α z β α h sin (180 (α+β)) z = sin β 992 mm sin (180 51,5 ) z = sin 16,5 z = mm 3 z rozteč mezi řadami modulů h výška modulů α úhel sklonu modulů ß úhel polohy slunce 3.3 Všeobecné pokyny k montáži Dbejte na max. zatížení a vzdálenost nosné konstrukce zákazníka od okraje střechy podle DIN U plochých střech s krytinovými pásy z umělé hmoty montujte opěry jen s proložkou (ochrannými stavebními rohožemi jako mezivrstvou). Připojovací kabely zabezpečte proti oklování ptáky a okusu hlodavci. V blízkosti fotovoltaických modulů naplánujte k usnadnění kontrolních a údržbářských prací střešní výstup. Připojovací vedení musejí být vedena vhodnou střešní průchodkou (větrací taška) Typ krytinové tašky Průřez větracího otvoru cm 2 Frankfurtská taška 32 Dvojité S 30 Taška Taunus 27 Taška Harz VIESMANN VITOVOLT

19 Příslušenství A spojovací kabel modulů mezi sebou (při větších vzdálenostech modulů je možné jej prodloužit prodlužovacím kabelem o délce 3 m a průřezu 4 mm 2 ) B připojovací resp. prodlužovací kabel k propojení modulů s měničem, délka 15 m, průřez 4 mm 2 C oddělovač stejnosměrného proudu (pokud není součástí měniče) D měnič E datový kabel pro rozhraní RS 485, délka 1 resp. 20 m (alternativně: rádiové spojení) F deska s plošnými spoji jako rozhraní přenosu dat, k montáži do měniče. Ve větších zařízeních s několika měniči slouží jako spojovací článek mezi jednotlivými měniči (RS 485, resp. rádiový přenos) a musí být namontována do každého měniče. (Integrované napájení proudem pro interní/externí volitelné funkce; galvanické oddělení od měniče.) G data logger box (zapisovač dat, včetně softwaru). Samostatná skříňka s integrovaným rozhraním pro přenos dat. Podle provedení se hodí k registraci dat až 100 měničů. H datový kabel pro rozhranní RS 232 ke spojení s PC, délka 2 m K PC (provozovatele) L elektroměr (provozovatele) M domovní připojovací skříňka N displej k indikaci dat zařízení v různých velikostech a provedeních možnost individuálního přizpůsobení 4 Příloha 5.1 Projektování a provedení Při zřizování fotovoltaického zařízení připojeného k síti zjednodušuje systematický postup plánování; pečlivá příprava šetří čas při montáži a instalaci. Kroky vedoucí k vlastní solární elektrárně 1. Shromáždění potřebných informací, poradenství 2. Plánování a dimenzování zařízení 3. Prověření nutnosti stavebního povolení. Pokud se solární zařízení montují na šikmé střechy nebo jsou integrovány do střešní plochy, není většinou povolení nutné. Místní předpisy (územní plán) a předpisy na ochranu památek se přitom od tohoto pravidla mohou lišit. Potřebné informace získáte dotazem u příslušného stavebního úřadu. Některé detailní otázky jsou pro specializovanou firmu rutinou, v jiném případě, hlavně zabývá-li se fotovoltaickými systémy připojenými k síti, vstupuje i odborník na neznámou půdu. 4. Vypracujte nabídku a vyjasněte si financování a možnosti subvencí 5. Montáž a připojení zařízení k veřejné síti 6. Uvedení do provozu a instruktáž provozovatele 7. Provoz a kontrola výtěžku, daňové otázky VITOVOLT VIESMANN 19

20 Příloha (pokračování) Plánovací kontrolní seznam Před naplánováním a zřízením fotovoltaického zařízení připojeného k síti si vyjasněte následující otázky: Kam mají být moduly namontovány (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, volná plocha)? Na jaký podklad budou moduly upevněny (materiál střešní krytiny, druh obložení fasády)? Zjistěte sklon a nasměrování plochy modulů (sklon ve stupních, odchylka od jižního směru) Jak má být zařízení velké (plocha k dispozici, investiční rozpočet)? Je možné zastínění modulů (anténa, arkýř, komín, stromy, sousední budovy)? Jaké jsou možnosti vedení kabelů v budově (nepoužívaný komín, zásobovací šachta, stávající prázdné trubky pro elektrická vedení, kabelový kanál na vnější stěně budovy, např. podél okapové roury)? Kam má být instalován měnič (ven, na půdu, do sklepa)? Je k dispozici volné místo pro elektroměr, resp. může být vytvořeno jednoduchou přestavbou v rámci skříně elektroměru (lze např. využít místo určené pro spínací hodiny nebo již stávající spínací hodiny umístit elektroměru na hlavu )? Kdo je příslušný provozovatel elektrické sítě? Příklad výpočtu Uvedené plánovací kroky není třeba provádět ručně. Existuje již řada projektovacích počítačových programů. Kromě toho vám kdykoliv rád pomůže pracovník naší služby zákazníkům. 1. Výpočet možného počtu modulů určených k uložení na disponibilní plochu (vezměte v úvahu vzdálenosti od okrajů): Délka L = 8 m Výška O = 5 m Šířka modulu B = 0,81 m Výška modulu H = 1,62 m Šířka upevňovacího úchytu = 0,025 m Počet modulů v jedné řadě = L / (B + 0,025 m) = 8 m / (0,81 m + 0,025 m) = 9 Počet řad nad sebou = O / (H + 0,025 m) = 5 m / (1,62 m + 0,025 m) = 3 2. Stanovení počtu modulů a výkonu: 3 řady po 9 modulech = 27 modulů. Při jmenovitém výkonu jednoho modulu 165 Wp vyplyne z výpočtu výkon generátoru P = 4,45 kwp. 3. Výpočet napětí modulu: Standardní zkušební podmínky (STC): Základní teplota = 25 C Air Mass (vzdušná hmota) = 1,5 Dopadající záření = 1000 Wh/m 2 5 Data modulu (při 25 C): U MPP = 33,80 V I MPP = 4,88 A U OC = 43,10 V = 5,32 A I SC Teplotní koeficienty článků: T k (P jmen ) = -0,47 %/K T k (U OC ) = -163 mv/k T k (I SC ) = 5,3 ma/k Výpočet napětí při -15 C (STC 40 K) a +70 C (STC + 45 K). Tyto hodnoty jsou závislé na místních podmínkách. U OC (při -15 C) = 43,10 V + (-40 K -0,163 V/K) = 48,81 V U MPP (při -15 C) = 33,80 V + (-40 K -0,163 V/K) = 40,32 V U MPP (při 70 C) = 33,80 V + (45 K -0,163 V/K) = 26,47 V 4. Volba vhodného měniče: Výkonové údaje modulů se vztahují ke standardním laboratorním podmínkám (STC), jež se v praxi vyskytují zřídka. Měnič proto většinou může být dimenzován o 5 až 10 % menší (v případě nepříznivého nasměrování dokonce ještě menší) než je teoreticky třeba. Maximální parametry napětí a proudu měniče je však v každém případě třeba dodržet. P jmen (měniče) = 0,90 P jmen (FV generátoru) = 0,90 4,45 kwp = 4,0 kwp P jmen (měniče) = 0,95 P jmen (FV generátoru) = 0,95 4,45 kwp = 4,2 kwp Jmenovitý výkon měniče je 4 až 4,2 kwp. 20 VIESMANN VITOVOLT

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOVOLT 200. Fotovoltaické systémy 1,65 až 5,94 kw p. Pokyny pro uložení: Typ RA2

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOVOLT 200. Fotovoltaické systémy 1,65 až 5,94 kw p. Pokyny pro uložení: Typ RA2 VIESMANN VITOVOLT 200 Fotovoltaické systémy 1,65 až 5,94 kw p List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: VITOVOLT 200 Typ RA2 Fotovoltaické moduly s výkonem 165 W p (plocha 1,3 m

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOSOL 100-F Plochý kolektor k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 100-F TypSV1aSH1 Plochý kolektor

Více

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.) Technologie solárních panelů M. Simandl (i4wifi a.s.) Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Návrh FV systémů Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova dnešní přednášky Základní typy FV systémů Komponenty FV elektráren Postup návrhu, PV GIS Příklady instalací

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost.

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost. SolarMax 20C/25C/30C/35C Osvědčená spolehlivost. Osvědčená spolehlivost Sputnik Engineering uvedl svůj první fotovoltaický centrální měnič SolarMax do provozu již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Historie. Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny = aktivní využívání slunečního záření pro přímou výrobu elektrické energie sluneční záření se zachycuje ve formě fotonů a mění se přímo v elektřinu Klady nespotřebovávají při provozu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

- KOMPLETNÍ KONSTRUKČNÍ SADY vč. měniče modulu a FV-modulů

- KOMPLETNÍ KONSTRUKČNÍ SADY vč. měniče modulu a FV-modulů - KOMPLETNÍ KONSTRUKČNÍ SADY vč. měniče modulu a FV-modulů Univerzální sada single Sklon modulu 25 /65 montáž na podlahu a na stěnu FV-modulů 220 Wp 250 Wp Výnos p.a.* 195 kwh 225 kwh Sklon 25 /65 180

Více

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,-

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,- Logasol SKN3.0 4.0 deskový kolektor Logasol SKN4.0-s Logasol SKN4.0-w Cena Kč (bez Cena DPH) v Kč Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-s 4 Pro svislou montáž 8718530

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160 SUNNYWATT CZ s.r.o. Cukrovarská 230/1 196 00 Praha 9 Česká republika Tel/Fax.: +420 283 931 081 IČ:27956687, DIČ:CZ27956687 Email: poptavky@sunnywatt.cz NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY sestavy SW: 1,5/100,

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Nové energie Ceník Platný od 15. března 2013 Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Ceník - Nové energie Vydání 01 03.2013 Platí pro Česko od 15.03.2013. Ceny jsou

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 Typ UTD Regulátor teploty místnosti s digitálními spínacími hodinami Obj. č.: 7426 465, 7426 538 VITOTROL 100 7/2009 ezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4 Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4 ÚVOD Tento návod obsahuje informace o instalaci a bezpečnosti, se kterými byste se měli seznámit před tím, než začnete fotovoltaický modul používat. Distributor

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO PROČ DZP? hasič nezná technologii FVE hasič nemá elektrotechnickou kvalifikaci hasič nezná objekt a způsob připojení

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Centrální střídač se superlativy

Centrální střídač se superlativy Série Powador XP. Centrální střídač se superlativy Powador XP100-HV XP350-HV TL Powador série XP. Centrální střídač se superlativy. Na celém světě. Na Powador XP se můžete spolehnout. Reichstorf, Německo

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Obsah 1. Úvod 2. Základní zkratky a pojmy 3. Způsoby provozu

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY střechy FASÁDY solar www.prefa.com NECHTE JI ZÁŘIT JAKO SLUNCE SAMOTNÉ. NAŠE SLUNCE MÁ PRO NÁS NESMÍRNÝ VÝZNAM. Je energetickým zdrojem, který

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP. PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ÚSTAV Josef Hausner Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně KRAJ Olomoucký FORMÁT OBEC Kojetín, Družstevní 1301, 1302 DATUM 23.4.2013 INSTALACE

Více

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před

Více

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace

Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace R2 630 A 200 A TPS Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace NH-pojistkový odpínač, -pólové ovládání pro UPS-zařízení EFEN NH-pojistky pro batérie TPS-odpínače pro 80 V DC TPS-pojistky MM: Bild angeben

Více

Zásuvný systém - montážní návod

Zásuvný systém - montážní návod Zásuvný systém montážní návod - rozšíření pro FS Varianta s 2-řadou výstavbou se zásuvnými profily pro rychlou montáž. OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Nosník modulů - výstavba systému 2/3 3 Montáž nosníkového

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 200 F. Ploché kolektory k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 200 F. Ploché kolektory k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOSOL 200 F Ploché kolektory k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 200 F TypSV2aSH2 Plochý kolektor

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Lineární svítidla ELK-38-A03 do strojů a těžkých provozů

Lineární svítidla ELK-38-A03 do strojů a těžkých provozů Lineární svítidla ELK-38-A03 do strojů a těžkých provozů Lineární svítidla ELK-38-A03xx jsou primárně určena pro náhradu stávajících svítidel v obráběcích strojích s lineárními zářivkami. Jejich konstrukce

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická elektrárna (FVE) Varnsdorf Sluneční energie Na Zeměkouli ročně dopadá asi 180 tisíc terawattů (terawatt je bilion wattů, což je milion megawattů) sluneční

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více