Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (Mgr. Jan Cigánik) LEGISLATIVA A PRÁVO Výklad některých zákonných povinností pojišťovacího zprostředkovatele 6 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) CEIOPS k revizi směrnice o zprostředkování pojištění 8 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 9 (Mgr. Eva Kozojedová) EKONOMICKÉ INFORMACE Čeká pojišťovny revoluce v účetnictví? IFRS pro pojistné smlouvy, Fáze II 10 (Ing. Imrich Lozsi) USA vyžadují kontrolu. Směrnice FATCA ovlivní také pojišťovny 12 (Ing. Jana Antošová) POJISTNÉ PRODUKTY Přímá likvidace škod z povinného ručení dobývá trh 14 (Mgr. Ondřej Karel) Pojištění živelních událostí: Jaký bude další vývoj? 16 (PhDr. Michael Neuwirth) Klientský portál místo obyčejného webu 18 (Mgr. Renata Svobodová) Není to jen o penězích 21 (Mgr. Jitka Chizzola) ZE SVĚTA Tragédie v Maďarsku: Ekologická katastrofa optikou pojištění 23 (Ing. Aleš Plášek) Politická rizika v současném světě a pojištění 24 (Ing. Jiří Janata, CSc.) Demografické změny v oboru pojišťovnictví a motivace zaměstnanců 26 (Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA) Novinky z EU 28 (Mgr. Ondřej Karel) Z DOMOVA Pohodlná penze? Jen z vlastních zdrojů! 30 (Ing. Jiří Schneller) Český jaderný pojišťovací pool slaví 15 let své existence 33 (JUDr. Petr Záruba) Český pojistný trh: Důvěra jako klíč k budoucnosti 35 (Ing. Mgr. Judita Říhová) Snažte se dívat za čísla! 38 (Redakce) Konference AČPM: Co zajímá pojišťovací makléře? 39 (Redakce) Ladislav Bartoníček: České pojišťovnictví je stabilní 40 (Redakce) INSURANCE DIGEST Tax relief for private life insurance will be retained 41 (Mgr. Jan Cigánik)

3 Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas vánoční pohody, kterou vzápětí vystřídá hektičtější období oslav příchodu Nového roku. V duchu nastávajících svátků jsme pro Vás připravili speciální dárky v podobě velmi zajímavých článků. Snad Vám náš informačně nabitý ježíšek udělá radost. A čemu jsme se v posledním vydaní Pojistného obzoru v tomto kalendářním roce věnovali? Rubrika Na aktuální téma přináší exkluzivní rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, který popsal situaci kolem nového zákona o daních z příjmů. Podělil se i s názory na problematiku penzijní reformy a zmínil i otázku regulace distribuce na finančním trhu. Imrich Lozsi si v ekonomické rubrice vzal záštitu nad odborným textem, jenž přináší poslední informace týkající se otázek IFRS. Pojišťovnictví v tomto kontextu čeká řada změn, aplikace tohoto standardu bude podle slov autora podobnou výzvou, jakou je dnes Solvency II. Jana Antošová se věnuje v březnu letošního roku schválené americké legislativě, která zahrnuje ustanovení označovaná názvem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Cílem zákona je získat informace o příjmech občanů USA ze zdrojů v zahraničí, tento proces může ovlivnit činnost jakékoliv finanční instituce na světě, což s velkou pravděpodobností přinese starosti také pojišťovnám. V poslední době velmi aktuální téma si pro svůj článek v rubrice Pojistné produkty vybral Ondřej Karel, jenž se rozepsal o podzimní nabídce novinek v oblasti povinného ručení. Jeho text se převážně zaměřuje na rapidní nárůst tzv. přímé likvidace na českém pojistném trhu. Letošní sezona je, co se živelních událostí týče, nejhorší od roku 2002, Michael Neuwirth se nad tímto faktem zamýšlí z hlediska přístupu zajišťoven, navíc přináší i pohled do zahraničí a v závěru svého příspěvku navrhne jednu z možností, jak řešit závažné téma tzv. nepojistitelných území. Internet a pojištění, kdysi nesourodý pár, začíná hrát v poslední době čím dál důležitější roli na pojistném trhu, detailní průzkum této stále ještě specifické oblasti představí Renata Svobodová. A co nabízí rubrika Ze světa? Maďarsko zažilo nejhorší ekologickou katastrofu v novodobé historii, devět mrtvých, přes sto padesát zraněných, to jsou údaje, které mluví za vše. Tragédii osvětluje Aleš Plášek, který zároveň nastíní, jaké jsou v tomto kontextu možnosti v České republice. Souvislosti mezi politickými riziky a pojištěním pak odhalí Jiří Janata, vnitropolitické problémy totiž mohou zásadním způsobem výrazně ohrozit jakékoli obchodní operace. Čím dál více Čechů si začíná uvědomovat, že klidné a finančně zajištěné stáří jim zaručí, jen pokud vezmou svůj finanční osud do svých rukou, spoléhat se na stát jako na jediného poskytovatele příjmu v důchodu již zkrátka není možné, analytický text k tomuto aktuálnímu tématu připravil Jiří Schneller. Na úplný závěr jsme pak požádali o zhodnocení uplynulého roku prezidenta České asociace pojišťoven Ladislava Bartoníčka. Vážení čtenáři, také v roce 2010 Vám Pojistný obzor nabídl široké spektrum článků, které, jak doufáme, Vám pomohly k lepší orientaci ve složitém, leč nemálo zajímavém světě pojištění. Dovolte mi jménem celého redakčního týmu popřát krásné, žádnou pojistnou událostí narušené Vánoce a do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě. Jan Cigánik šéfredaktor Dear readers, Another year has passed and once again we are about to enjoy the Christmas holidays, followed by more hectic New Year s celebrations. In the spirit of the coming holiday season, we have prepared for you some special presents in the form of riveting stories. We hope you will appreciate our informationpacked Santa Clause. What are the topics of the last issue of Pojistný obzor in this calendar year? The Current Issues section brings an exclusive interview with Finance Minister Miroslav Kalousek, who describes the situation surrounding the new Law on Income Tax. He also shares his views on the pension reform and regulation of distribution on the financial market. In the Economic section Imrich Lozsi takes a look at a specialized topic of the latest information concerning IFRS standards. In this context, the insurance sector faces a number of changes. According to the author, implementation of the IFRS standards will present a similar challenge as Solvency II does today. Jana Antošová writes about US legislation passed in March containing provisions on Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). The aim of the law is to gather information about US citizens income from foreign sources. This process may have an impact on the operations of any financial organization worldwide and is likely to cause insurers some wrinkles as well. For an article in the Insurance products section, Ondřej Karel picked a theme that has been hotly debated lately, specifically autumn offerings of motor third-party liability insurance. The article focuses on rapid growth in direct loss adjustment on the Czech insurance market. When it comes to natural disasters, this season has been the worst since Michael Neuwirth ponders this development in terms of insurers approach, takes a look abroad, and finally suggests one of possible solutions to a serious problem of uninsurable territories. The importance of a formerly incompatible couple, Internet and insurance, on the insurance market has been growing. Renata Svobodová offers detailed research of this specific field. And what are the contents of the World section? Hungary has witnessed the most lethal environmental disaster in recent history, resulting in nine killed and more than a hundred and fifty injured. These numbers speak for themselves. The tragedy is the topic of a story by Aleš Plášek, who also indicates similar risk factors in the Czech Republic. Jiří Janata explores the connection between political risks and insurance as political problems within a country may significantly endanger any business operations. More and more Czechs begin to realize that they will be able to enjoy a comfortable and financially secure retirement only if they take their financial destiny into their own hands. One can no longer depend on the state as the sole provider of income during retirement. Jiří Schneller brings an analysis of this pressing topic. To wrap up this latest issue, we have interviewed the President of the Czech Insurance Association Ladislav Bartoníček. Dear readers, as in previous years, Pojistný obzor has brought to you in 2010 a broad range of articles that hopefully helped you get better oriented in the complex, yet very interesting world of insurance. Allow me to wish you on behalf of the entire editorial team a merry Christmas, uninterrupted by any insurance event, and plentiful happiness, health and success in your personal and professional life in Jan Cigánik Editor-in-Chief Na aktuální téma Pojistný obzor 4/2010 3

4 Na aktuální téma Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována MGR. JAN CIGÁNIK ŠÉFREDAKTOR ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Vláda připravila nový zákon o daních z příjmů, který by měl výrazně zjednodušit a zpřehlednit daňový systém. Nejen v tomto kontextu odpovídal na otázky Pojistného obzoru ministr financí Miroslav Kalousek. Předpokládá se v rámci nového zákona o daních z příjmů i podpora soukromého životního pojištění? A bude případně Česká asociace pojišťoven zapojena do procesu při hledání nejvhodnějších postupů? V Programovém prohlášení vlády je v části týkající se veřejných rozpočtů uvedeno, že vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který nejenže zpřehlední daňový systém, ale také pomůže snížit administrativní náklady na straně státu i poplatníků. V praxi to znamená zrušení většiny stávajících daňových výjimek. Ovšem zachována by měla být podpora vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastního bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří. V tomto kontextu budeme vyhodnocovat všechny daňové výjimky a úlevy. Daňová podpora soukromého životního pojištění tak, jak je v současné době nastavena, vede ke spoření na stáří, a měla by být proto zachována. V rámci hodnocení dopadů regulace jsou jedním ze základních nástrojů také konzultace s odbornou veřejností. Česká asociace pojišťoven je přirozeným partnerem pro tyto konzultace v oblasti pojištění. Soukromé životní pojištění je daňově podporováno, současně je jeho využití však i daňově zatěžováno. Jak se na to díváte? Nehrozí, že to možné zájemce, zejména mladé lidi, od pojištění odradí? Pokud jsou určitému produktu spoření na stáří poskytovány daňové výhody, je logické, že bude takový produkt více sledován, a to i s použitím daňových nástrojů k odebrání daňové výhody v případech, kdy podmínky pro její poskytnutí nebyly dodrženy. Tímto přístupem jsou hodnoceny daňové výhody nejen ve vztahu k soukromému životnímu pojištění, ale také například k penzijnímu připojištění se státním příspěvkem, které rovněž slouží ke spoření na stáří. Touto optikou je tedy nutné hledat optimální stav, kdy na jedné straně bude nastaven dohled nad čerpáním výhod, a současně nebude narušena atraktivita těchto daňových výhod. Problematika penzijní reformy Jaký panuje na ministerstvu financí v této chvíli názor, co se penzijní reformy týče? Je návrh Bezděkovy komise považován stále za ten klíčový, podle kterého se důchodová reforma bude provádět, nebo se vyskytly i jiné varianty? Jaký základní přístup bude k celé problematice zvolen? Závěry zprávy Poradního expertního sboru pro důchodovou reformu považuji za velice důležité pro další diskusi o důchodové reformě, zejména z pohledu úvah o vícepilířové struktuře penzijního systému. Je třeba zabývat se podrobněji fungováním jednotlivých pilířů. To totiž může ovlivnit konečné rozhodnutí o počtu pilířů a způsobu jejich koexistence a propojení. Podle většiny známých informací by důchodový systém měl být vícepilířový. Ve kterém z pilířů se počítá s životním pojištěním? V rámci důchodové reformy by mělo dojít k větší diverzifikaci zdrojů příjmů pro období důchodového věku, kterou by zabezpečil jak nově vytvořený tzv. druhý fondový pilíř, tak finanční produkty v rámci doplňkového tzv. třetího pilíře, který je v současné době představován penzijním připojištěním se státním příspěvkem a také životním pojištěním. V rámci fondového pilíře by také mělo dojít k zapojení životních pojišťoven pro fázi výplaty anuit. Zatímco v tzv. třetím pilíři se jedná o dobrovolný doplňkový finanční produkt, ve druhém pilíři by se jednalo o povinný nákup anuity za prostředky naakumulované ve druhém fondovém pilíři. Uvažuje se tedy v souvislosti s úpravou penzijních fondů o zapojení pojišťoven - tj. že by převzaly fázi vyplácení penzí? Již zpracovaný návrh reformy systému penzijního připojištění z roku 2009 počítal se zapojením životních pojišťoven pro fázi výplaty Je nutné hledat optimální stav, kdy na jedné straně bude nastaven dohled nad čerpáním výhod v životním pojištění, a současně nebude narušena atraktivita těchto daňových výhod. doživotních penzí. Činnost životních pojišťoven je legislativně upravena tak, aby splňovaly všechny podmínky pro výplatu anuit. Mám tím na mysli zejména pravidla pro tvorbu technických rezerv, finanční umístění a dodržování solventnostních požadavků. Pokud by jejich výplatou měly být pověřeny jiné instituce, musely by splňovat obdobné požadavky jako soukromé životní pojišťovny. O vzniku takových institucí se ale zatím neuvažuje. Otázka způsobu reformy stávajících penzijních fondů bude opětovně otevřena. 4 Pojistný obzor 4/2010 Na aktuální téma

5 produktů. Jistě existují rozdíly mezi jednotlivými sektory, které jsou dány zejména specifickými vlastnostmi jednotlivých finančních produktů a služeb. Není záměrem násilně stírat všechny rozdíly, konkrétní implementace uvedených principů se může v tom či onom sektoru do určité míry lišit. Důležité ovšem je, aby vycházela v maximální možné míře ze stejných východisek a zároveň respektovala specifika každého sektoru. Foto: Ministerstvo financí České republiky Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek Regulace v pojišťovnictví V poslední době patří mezi velmi diskutovaná témata také problematika připravované novely zákona o pojišťovnictví (implementace Solvency II), zákon o účetnictví a nový zákon o daních z příjmů. Klíčovým atributem pro fungování je potřebná provázanost těchto zákonů, podaří se to podle Vašeho názoru? Implementace Solvency II je v současné době ve fázi přípravy, tj. do novely zákona o pojišťovnictví se zapracovává rámcová směrnice. Je samozřejmé, že současně s touto novelou dojde k navazující úpravě i dalších souvisejících zákonů. To je klasický legislativní proces, který je podmínkou funkčnosti každé právní normy. Jaká vlastně existuje představa o fázích tohoto procesu a počítáte se zapojením pojišťoven do příprav těchto zákonů? Současná přípravná fáze probíhá za účasti jak dohledového orgánu, tedy České národní banky, tak i trhu reprezentovaného Českou asociací pojišťoven. Vytvoření pěti specializovaných pracovních skupin v rámci tzv. projektu Solvency II je předpokladem zpracování kvalitní předlohy zákona. Implementace rámcové směrnice by měla být v základních rysech hotova na začátku příštího roku. Potom bude nezbytné vyčkat na konečnou podobu prováděcích právních aktů Evropské komise a následně tuto úpravu promítnout do návrhu zákona. Současně s tím by měly probíhat práce na přípravě prováděcích předpisů České národní banky. Předpokládám, že na podzim roku 2011 budou všechny přípravné práce dokončeny, aby mohl započít legislativní proces schvalování jak novely zákona o pojišťovnictví, tak i s ní souvisejícího doprovodného zákona. S předložením návrhu zákona vládě se počítá počátkem roku 2012 tak, aby mohl nabýt účinnosti v termínu stanoveném směrnicí. Tento termín je zatím stanoven na 31. října Nicméně Komise uvažuje o prodloužení tohoto termínu do 31. prosince Pokud by k prodloužení uvedeného termínu pro implementaci směrnice mělo dojít, pak by se tak stalo v rámci navrhované směrnice Omnibus II, jíž budou ve směrnici Solvency II provedeny změny v souvislosti se vznikem evropských orgánů dohledu. Další velké téma se týká regulace distribuce na finančním trhu, ze závěrečného doporučení pracovní skupiny vyplývá v tomto směru velká rozdílnost názorů zástupců jednotlivých sektorů. Jak vnímáte tuto problematiku? V současnosti připravujeme věcný záměr zákona, který má do jednotlivých sektorů finančního trhu zavést v maximální možné a odůvodněné míře určité společné a jednotné principy regulace distribuce finančních Domníváte se, že je za tohoto stavu vhodné připravit jednotný zákon? Nebylo by vhodnější regulovat finanční trh spíše sektorovými zákony, které by lépe akceptovaly jejich odlišnosti? Otázku, zda nakonec budou nová pravidla regulace distribuce finančních služeb soustředěna v jedné normě, nebo obsažena v jednotlivých sektorových zákonech, považuji za okrajovou, legislativně technickou. Důležitá je vlastní materiální úprava. Jako podstatné vidím to, aby nová pravidla byla srozumitelnější a přehlednější pro spotřebitele, umožňovala efektivnější výkon dohledu a koneckonců byla i v důsledku odstranění dnešní regulatorní arbitráže spravedlivější k samotným regulovaným subjektům. Podpora integrovaných záchranných složek V nedávné době také zazněl návrh na 4% odvod z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na podporu integrovaných záchranných složek. Považujete to za správné řešení? Tento, nikoli nový, návrh odmítám mimo jiné pro jeho nesystémovost. V podstatě se jedná o nepřímou daň, která není ve všech členských státech zavedena. Rozdíly mezi národními přístupy pak mohou narušovat hospodářskou soutěž v pojišťovnictví. Navíc zatížit tímto poplatkem pouze pojistné v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je diskriminační vůči českým vlastníkům vozidel, kteří musí toto pojištění sjednávat. Nijak ale nepostihuje ostatní provozovatele vozidel pohybujících se na našem území, kteří také způsobují dopravní nehody, u nichž zasahují složky integrovaného záchranného systému. Navrhovatelé by tak měli hledat vhodnější řešení, např. zavedením povinnosti každého, kdo porušením právní povinnosti vyvolá náklady těchto složek, uhradit takto vynaložené náklady nebo jejich část. Na aktuální téma Pojistný obzor 4/2010 5

6 Legislativa a právo Výklad některých zákonných povinností pojišťovacího zprostředkovatele ČNB na základě získaných poznatků z praxe poskytla výklad k příslušným ustanovením zákona č. 38/2004 Sb. ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Cíl Úředního sdělení ČNB Ve Věstníku České národní banky (dále jen ČNB ) bylo dne 3. září 2010 vydáno Úřední sdělení ČNB ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele. V preambuli tohoto sdělení se uvádí, že ČNB se setkává s případy, kdy pojišťovací zprostředkovatelé při provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví nedostáli stanoveným povinnostem, mj. z důvodu nesprávného výkladu příslušných zákonných ustanovení. Proto se ČNB rozhodla formulovat své stanovisko k aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že stanovisko ČNB má poměrně významné právní i věcné či systémové souvislosti, je účelné čtenářům přiblížit základní přístupy orgánu dohledu, stručně informovat o některých názorech pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven (dále jen ČAP ) a případně motivovat zainteresované osoby k prostudování úplného textu sdělení. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví přípravné práce Definice zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví je vymezena v 3 písm. a) bod 2 zákona č. 38/2004 Sb. Součástí této činnosti jsou rovněž přípravné práce. Jestliže zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může vykonávat pouze registrovaná osoba, tak to samozřejmě platí i pro přípravné práce. Těmi ČNB rozumí jakékoliv činnosti přípravného charakteru, jež mají současně přímo či nepřímo směřovat k uzavření pojistné či zajišťovací smlouvy a které vyžadují odbornost, kvalifikované znalosti v oblasti pojišťovnictví a jsou prováděny podnikatelským způsobem (činnosti mající bezprostřední vazbu na následné sjednání smlouvy). Za přípravné práce naopak nebudou považovány například činnosti směřující vůči neurčitému okruhu osob jako je reklamní a marketingová činnost, administrativní činnost, informační činnost apod. Přípravnými pracemi také většinou nebudou činnosti vykonávané osobami, které jednají jménem a na účet pojišťovacího zprostředkovatele, při nichž nedochází k takovému jednání se zájemcem o pojištění, jež pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovnu vůči zájemci o pojištění zavazuje. ČNB kromě těchto definic také sděluje, jak hodnotí příslušné smlouvy a jak posuzuje, zda určitá činnost je, či není přípravnou prací. ČAP při vědomí významu definice přípravných prací navrhla v připomínkovém řízení jejich pozitivní i negativní definici, což bylo z valné části do sdělení promítnuto. ČAP se ovšem domnívá, že k této otázce se bude třeba vrátit, a to z více důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že sdělení nezahrnuje problematiku uzavírání pojistných smluv prostřednictvím internetu. Odborná péče pojišťovacího zprostředkovatele ČNB klade značný důraz na provozování zprostředkovatelské činnosti s odbornou péčí, kterou považuje za standard a korektiv, podle něhož bude konkrétní jednání pojišťovacího zprostředkovatele, jako profesionála v oboru, posuzováno. Obsahem pojmu odborná péče je podle ČNB odbornost, tj. profesionalita ve smyslu znát a umět znalosti správně použít, a jednak pečlivost, tj. aktivní jednání a svědomitost. Odborná péče se vždy posuzuje na základě objektivních kritérií, tj. ve vztahu k odborným znalostem a schopnostem, které lze od pojišťovacího zprostředkovatele rozumně očekávat vzhledem k situaci, v níž se nachází. ČNB dává sdělením též na vědomí, že vynaložení odborné péče bude posuzováno v každém případě individuálně, protože způsob jednání s odbornou péčí závisí vždy na konkrétní činnosti a jejích jedinečných podmínkách. Ve sdělení je uvedeno, že splnění povinnosti výkonu činnosti s odbornou péčí může být ovlivněno zájmem pojišťovacích zprostředkovatelů na maximalizaci zisku. ČAP v této souvislosti vznesla převážně legislativně- -technické připomínky. Snad se vymyká jen ne zcela akceptovaná připomínka, že odborná péče pojišťovacích zprostředkovatelů by měla být posuzována přesně podle příslušných ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. Odkazy na jiné zákony platné pro provozování jiných finančních služeb se nepovažují za účelné. Budova České národní banky Ilustrační foto: archiv ČAP 6 Pojistný obzor 4/2010 Legislativa a právo

7 Poznej svého klienta Pod tímto heslem se skrývá poměrně závažná povinnost pojišťovacího zprostředkovatele zaznamenat před uzavřením pojistné smlouvy podle 21 odst. 8 zákona č. 38/2004 Sb. požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Za nosné myšlenky této části sdělení lze pokládat nutnost zjistit rizikový profil klienta, provádět záznam přiměřeně povaze a složitosti daného pojistného produktu a povinnost uchovat údaje v trvalé formě. Zásadní je, že ČNB pokládá tento záznam za jeden ze základních nástrojů dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a také za dokument, kterým zprostředkovatel může prokázat v případném sporu to, že jednal vůči klientovi s odbornou péčí. ČAP v rámci připomínek například upozornila, že některé formulace obsažené ve sdělení nemají dostatečnou oporu v platném zákoně. Týká se to například požadavku, aby pojišťovací zprostředkovatel vždy zohledňoval znalosti a zkušenosti klienta týkající se pojistných produktů, které jsou vhodné s ohledem na jeho potřeby. ČAP rozebrala problematičnost tohoto požadavku jak na straně pojišťovacího zprostředkovatele, tak i na straně klienta, přesto přes určité formální úpravy zůstal zmíněný požadavek ve sdělení obsažen. Informace poskytované klientům a provádění řádné analýzy Pojišťovací zprostředkovatel je povinen poskytovat informace podle 21 odst. 6 zákona č. 38/2004 Sb. Podstatná je teze ČNB, že cílem zákonné úpravy této informační povinnosti je informovat klienta v takovém rozsahu, který je dostatečný k tomu, aby klient mohl učinit kvalifikované rozhodnutí ohledně uzavření pojistné smlouvy. Klient nesmí nabýt dojmu, že například řádná analýza dle 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., kterou příslušný pojišťovací zprostředkovatel klientovi předkládá, pokrývá všechny pojistné produkty vhodné z hlediska rizik, která chce klient pojistit. Tento pojišťovací zprostředkovatel je povinen mu poskytnout radu na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu, aby mu to umožnilo učinit doporučení v souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká pojistná smlouva odpovídá potřebám zákazníka. ČNB očekává, že pojišťovací zprostředkovatel klienta řádně informuje zejména o způsobu, kterým analýzu provedl, o rozsahu a k jakým výsledkům dospěl. Tyto části úředního sdělení se víceméně drží platných zákonných ustanovení. ČAP proto jen upozornila, že pokud pojišťovací agent ČNB očekává, že pojišťovací zprostředkovatel klienta řádně informuje zejména o způsobu, jakým analýzu provedl, o rozsahu a k jakým výsledkům dospěl. zprostředkovává pojištění jen pro jednu pojišťovnu, tak nemusí provádět analýzu konkurenčních produktů. Tato připomínka byla přijata. Závěr Inzerce Výklad ČNB by měl napomoci při aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 38/2004 Sb. v praxi, tj. při provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Dá se předpokládat, že tyto a další poznatky mohou být využity při přípravě novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Faktické zahájení této přípravy ovšem odvisí zejména od průběhu prací na revizi směrnice o zprostředkování pojištění. Konzultační materiál ke změnám této směrnice zveřejnila Komise dne Legislativa a právo Pojistný obzor 4/2010 7

8 Legislativa a právo CEIOPS k revizi směrnice o zprostředkování pojištění ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Evropská komise požádala CEIOPS o poskytnutí technické rady k revizi směrnice o zprostředkování pojištění. Zadání pro revizi V bodě 139 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (Solventnost II) bylo Komisi uloženo předložit co nejdříve, a nejpozději do konce roku 2010 návrh revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (tj. Insurance Mediation Directive dále jen IMD ). Jako důvod zmíněné revize je uvedeno, že přijetím rámcové směrnice Solventnost II se mění rizikový profil pojišťovny ve vztahu k pojistníkovi. Vybraná doporučení CEIOPS Ve zmíněně Radě CEIOPS je obsaženo celkem 39 doporučení, jak ve formě exekutivního shrnutí, tak i podrobnější zprávy. Na některé z nich je účelné upozornit zejména vzhledem k jejich možným dopadům do národní legislativy a do praxe. Dá se ovšem předpokládat, že Komise je bude ještě analyzovat, hodnotit jejich dopady a poté rozhodne o jejich případném zařazení do legislativního návrhu. zvážit zpřesnění definice zprostředkovatelské činnosti, která by byla (stejně jako výjimky z ní) založena na vymezení činností, nikoli specifikaci jednotlivých profesí. Většina členů CEIOPS je pro vypuštění slova introducing neboli předkládání (český překlad zveřejněný v Official Journal), resp. většina členů CEIOPS je názoru, že direct sales (prodej zaměstnanci pojišťoven) by měl být upraven při revizi IMD. Zaměstnanci pojišťoven by sice neměli být registrováni a netýkalo by se jich provádění tzv. řádné analýzy, ale měli by provádět záznam o jednání s klientem a plnit informační požadavky jako pojišťovací zprostředkovatelé. Pojišťovny by byly povinny si zkontrolovat jejich bezúhonnost a odbornou způsobilost, V této souvislosti Komise požádala CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors - Výbor evropských orgánů dohledu v pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzích) o technickou radu v těchto sedmi oblastech: právní rámec pro IMD, působnost směrnice, mezinárodní dimenze zprostředkování pojištění, profesionální požadavky, přeshraniční aspekty zprostředkování pojištění, střet zájmů a transparentnost a snížení administrativní zátěže. CEIOPS vytvořil pro přípravu rady tři pracovní týmy, jejichž členy byli i odborníci z České národní banky. Dne 10. listopadu 2010 byl zveřejněn souhrnný materiál pod názvem CEIOPS Advice to the European Commission on the revision of the Insurance Mediation Directive (2002/92/ EC) - Rada CEIOPS pro Evropskou komisi ve věci revize směrnice o zprostředkování pojištění (2002/92/ES) - která je v anglickém jazyce při rozsahu 78 stran k dispozici na 8 Pojistný obzor 4/2010 Legislativa a právo Ve zmíněně Radě CEIOPS je obsaženo celkem 39 doporučení, jak ve formě exekutivního shrnutí, tak i podrobnější zprávy. CEIOPS doporučuje například: aby případná novela směrnice byla klasickou směrnicí (nikoli Lamfalussyho směrnice 1 ), vzhledem ke značným rozdílům v praktickém provádění zprostředkovatelské činnosti v členských státech EU nadále uplatňovat princip minimální harmonizace, elektronický systém notifikace a v článku 6 odst. 1 směrnice vypustit slova wishing to. Dle platné směrnice mohou členské státy oznámit EK, že si nepřejí, aby jim byly notifikace zasílány (z domovského členského státu do hostitelského členského státu). Tato možnost by měla dle stanoviska CEIOPS odpadnout, uložit zprostředkovateli povinnost informovat klienta o provizích (odměnách), a to na požádání. Většina členů CEIOPS se domnívá, že by mělo být povinností zprostředkovatele sdělit klientovi, že má nárok 1) Lamfalussyho proces - tzv. Lamfalussyho proces je plán založený na 4 úrovních, jehož smyslem je urychlení pokroku v zavádění evropské legislativy při zajištění široké konzultace se všemi subjekty finančního trhu. Zatímco první úroveň se zabývá klíčovými principy primární legislativy směrnicemi a nařízeními, na druhé úrovni se přijímají detailnější technická implementační opatření (tzv. komitologie). Na třetí úrovni se výbory zabývají spoluprací mezi orgány dohledu a konvergencí dohledové praxe a zpracovávají doporučení a standardy a vydávají je s cílem dosáhnout větší harmonizace postupů. Čtvrtá úroveň představuje sledování a vynucování legislativy EU. Pramen: listopad 2010

9 požádat o příslušné informace týkající se odměny. Většina členů CEIOPS je rovněž názoru, že pokud není jasná výše provize, tak by se mělo jednat o popis této odměny nebo vysvětlení způsobu její kalkulace, zachovat v této směrnici nadále právní úpravu činnosti zajišťovacích zprostředkovatelů, zpřesnit definici práva dočasně poskytovat služby (tj. FOS) apod. Další harmonogram přípravy novely IMD Dne 26. listopadu 2010 zveřejnila EK konzultační materiál k IMD a dne se má k němu uskutečnit veřejné slyšení. Legislativní návrh by měl být publikován na podzim Je samozřejmé, že přípravu revize sleduje CEA (Comité Européen des Assurances Evropský pojišťovací výbor) i jeho člen Česká asociace pojišťoven. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenářům stěžejní doporučení CEIOPS k revizi IMD. K této problematice se však Pojistný obzor pravděpodobně brzy vrátí, protože bude účelné ukázat klady a zápory jednotlivých doporučení, reagovat na dotazy obsažené v konzultačním materiálu EK, a zejména prezentovat pozice evropského pojišťovacího průmyslu. Z nových právních předpisů Mgr. Eva Kozojedová PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA) Mgr. Eva Kozojedová Foto: archiv autorky 1. Nález Ústavního soudu č. 241/2010 Sb. ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nález ruší ustanovení 192 odst. 1 větu první včetně věty za středníkem insolvenčního zákona, které věřitelům odpíralo právo na popření přihlášených pohledávek. Nemožnost popírat pravost, výši a pořadí pohledávek se promítala (v případě spekulativně přihlášené pohledávky) nejen do uspokojení pohledávek ostatních věřitelů, ale i např. do účasti ve věřitelských orgánech. Bylo shledáno, že toto ustanovení je v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Účinnost Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanoví další požadavky na značení přechodů pro chodce přes komunikace, přes které je veden provoz tramvají. Dále se doplňuje řada dopravních značek spojených s cyklisty (např. Povolený směr jízdy cyklistů, Piktogramový koridor pro cyklisty, Návěst doporučeného odbočení cyklistů vlevo). Zavádí se dopravní značka Parkoviště K+R, které slouží pro nastoupení a vystoupení přepravovaných osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy. Účinnost Nález Ústavního soudu č. 260/2010 Sb. ze dne 27. července 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Nález ruší v ustanovení 399 odst. 2 insolvenčního zákona část věty druhé za středníkem včetně středníku, podle které byl dlužník, kterému bylo povoleno oddlužení, povinen se účastnit schůze věřitelů a odpovědět na jejich dotazy. Pokud se bez omluvy nedostavil (nebo omluva nebyla důvodná), bylo toto považováno za zpětvzetí návrhu na oddlužení ze strany dlužníka. Tato sankce za nedostavení se dlužníka vyjádřená fikcí zpětvzetí návrhu na oddlužení byla shledána v rozporu s čl. 2 odst.3 a 4 a dále čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Účinnost Vyhláška č. 276/2010 Sb. o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance. Účinnost Nařízení vlády č. 288/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zavádí se nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a nová koncesovaná živnost Služby soukromých detektivů. Účinnost Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Účinnost Úřední sdělení České národní banky ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele. ČNB na základě poznatků získaných při výkonu dohledu v této oblasti publikovala výklad k některým ustanovením zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Úřední sdělení se zejména zaměřuje na bližší specifikaci povinností pojišťovacího zprostředkovatele ve vztahu ke klientovi, jakými jsou postup pojišťovacího zprostředkovatele s odbornou péčí, provedení záznamu pojistných potřeb klienta v rámci zásady Poznej svého klienta, informace poskytované klientům nebo provádění analýzy podle 21 odst. 7 zákona č.38/2004 Sb. (více článek na str. 6). Legislativa a právo Pojistný obzor 4/2010 9

10 Ekonomické informace Čeká pojišťovny revoluce v účetnictví? IFRS pro pojistné smlouvy, Fáze II Ing. IMRICH LOZSI SENIOR MANAGER AKtUÁRSKÉ SLUŽBY KPMG VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Nedávno publikovaný ověřovací koncept mezinárodních standardů finančního výkaznictví pro pojistné smlouvy Exposure Draft Insurance Contracts obsahuje několik revolučních myšlenek. Nový standard a jeho aplikace bude pro pojišťovny podobnou výzvou, jakou byla Solvency II. Může také ve srovnatelné míře ovlivnit jejich podnikání. Předkládat připomínky k navrženému ověřovacímu konceptu bylo možné do 30. listopadu Finální aplikace, které pravděpodobně již nic nestojí v cestě, bude provedena v roce Tento článek obsahuje souhrn nejdůležitějších návrhů tak, jak byly publikovány v ověřovacím konceptu v červenci 2010, tj. bez případných následných změn vyplývajících z připomínek vznesených v průběhu konzultačního období. Změna v ocenění závazků Mezi nejvýznamnější změny oproti stávajícímu stavu patří navrhovaná metoda ocenění závazků, platná rovněž pro zajistná aktiva, a především změněná prezentace výsledků. Tato metoda posouvá vykazování výsledku, zejména u životních pojišťoven, směrem k formátu analýzy změny, který se používá v tržně konzistentní implicitní hodnotě. Vykazovaný výsledek tak ukáže vliv marží na pojistné, rozdíly mezi očekávanými a skutečnými peněžními toky a vliv změn předpokladů do budoucna. Pojistné a vyplacené škody se přitom budou účtovat pouze bilančně. Pro krátké smlouvy typicky neživotního pojištění se navrhuje zavést koncept, který se stávajícímu způsobu vykazování podobá, ale je mnohem složitější a náročnější na výpočty. Změny v rozsahu platnosti Samotná definice rozsahu platnosti nepřináší ve srovnání s dřívější definicí obsaženou v IFRS 4 zdánlivě nic nového. Navrhovaný účetní standard pro pojistné smlouvy má platit pro vydané pojistné a přijaté zajistné smlouvy, respektive pro investiční smlouvy s nezaručeným podílem na zisku. Podrobnější pohled ovšem odhalí dvě důležité změny, které vyplývají z upřesněné definice pojistné smlouvy a z úpravy definice nezaručeného podílu na zisku. V definici pojistné smlouvy je zvýrazněn vliv časové hodnoty peněz na objem pojistného rizika. Smlouvy, u nichž je pojistné riziko vlivem diskontování významně sníženo, nemusí být podle nových pravidel uznány jako pojistné a bude nutné změnit jejich dosavadní účetní model. Změněná a poněkud užší definice prvku nezaručeného podílu na zisku bude mít stejný efekt. Některé investiční smlouvy obsahující prvek nezaručeného podílu na zisku a dříve účtované podle pravidel platných pro pojistné smlouvy budou nyní muset být účtovány podle pravidel platných pro investiční smlouvy. Aby bylo možné zachovat stávající účetní postup, bude třeba prokázat, že tyto investiční smlouvy mají určité vazby na pojistné smlouvy obsahující podobné nezaručené podíly na zisku. Pro tyto smlouvy musí existovat společné portfolio aktiv, od jehož výnosů se objem nezaručených podílů na zisku společně odvozuje nezávisle na účetní klasifikaci těchto smluv. Oddělené účtování Diskuse o odděleném účtování vychází z předpokladu, respektive přání, podle něhož se mají stejné prvky smluv účtovat podle stejných účetních postupů. Důsledná aplikace tohoto principu by znamenala, že by bylo například nutné rozdělit jednotlivé složky smlouvy kapitálového životního pojištění na složku investiční, odpovídající části pojistného na dožití, na pojistnou, odpovídající riziku smrti, a servisní, odpovídající části pojistného určeného na krytí nákladů spojených s poskytovanou službou klientovi. Každá složka by se v tomto modelu účtovala pomocí jiného účetního modelu. O takovém návrhu se během přípravné fáze ověřovacího konceptu vážně diskutovalo, ale dospělo se k závěru, že vyžadovat takový postup není rozumně odůvodnitelné, a to především kvůli značné nerovnováze mezi vynaloženým úsilím a získaným užitkem. Ověřovací koncept ovšem povinnost odděleného účtování přesto v jisté omezené formě zavádí. Oddělené účtování bude povinné pro smlouvy, u nichž není investiční či servisní složka smlouvy přímo svázaná se složkou pojistnou. Kandidáty na oddělené účtování na českém trhu mohou být některé smlouvy investičního životního pojištění či smlouvy typu universal life, ale i některé smlouvy neživotního pojištění, u nichž se poskytují asistenční služby. Model ocenění Výbor pro mezinárodní účetní standardy chápe pojistné smlouvy jako svazek nerozlučných práv a povinností, jež by se proto měly oceňovat společně. Navrhovaný oceňovací model obsahuje následující čtyři stavební kameny: odhad budoucích peněžních toků, diskontování pro zohlednění časové hodnoty peněz, rizikovou marži pro zohlednění rizika odhadu budoucích peněžních toků, zbytkovou marži pro eliminaci případného zisku při sjednání smlouvy. Souhrn prvních tří složek představuje tzv. vypořádací peněžní toky, jejichž odhad je založen na kombinaci předpokladů specifických pro účetní jednotku a tržních předpokladů. To je posun od dřívějšího konceptu současné výstupní hodnoty Current Exit Value, která měla reflektovat výhradně pohled hypotetického účastníka trhu, a pracovala proto pouze s tržními předpoklady. Současně navrhovaný koncept vypořádací hodnoty Current Fulfillment Value tak posouvá ocenění závazků z pojistných smluv blíže k intuitivní představě. 10 Pojistný obzor 4/2010 Ekonomické informace

11 Marže Úprava o rizikovou marži pokrývá riziko nesprávného odhadu budoucích peněžních toků, tj. rozdíl mezi očekávanými a skutečnými peněžními toky. Bude se určovat na úrovni portfolia pojistných smluv, které obsahují přibližně stejná rizika a jsou spravovány společně. Výše rizikové marže má reagovat na změny úrovně rizika a tržních podmínek, a proto se předpokládá, že se bude v každém účetním období periodicky přeceňovat. Zbytková marže má zajistit rovnoměrné vykázání zisku během trvání smlouvy. Nevyžaduje se její periodické přeceňování s výjimkou proporčních úprav o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem smluv v ocenění. Je důležité zdůraznit, že peněžní toky zahrnuté do výpočtu závazku obsahují rovněž přírůstkové pořizovací náklady. Tyto náklady jsou tak součástí ocenění závazku. Vliv změn rizikové marže na výsledek je následně znázorněn na obrázku. Schéma vykazování výsledku dle ověřovacího konceptu Předpokládané peněžní toky CFt ve stejné výši x po dobu tří let. Závazek na počátku jednotlivých let, bez vlivu diskontu, ve výši Vt = (4-t) * x, kde t = 1, 2, 3. Nejlepší odhady předpokladů zůstávají v platnosti po celou dobu. Riziková marže RMt periodicky aktualizována podle výše rizika. Skutečně realizované peněžní toky CF t. Neuvažuje se o zbytkové marži. RM 1 Hlavní komponenty výsledku pojišťovny podle ověřovacího konceptu: Změna rizikové marže Změna zbytkové marže Pořizovací náklady, které nejsou přírůstkové Rozdíl mezi očekávanými a skutečnými peněžními toky Změny v odhadech budoucích peněžních toků a diskontních sazeb Trvalé snížení hodnoty zajistných aktiv Úrok V 1 t = 1 RM 2 V 2 RM 3 CF 1 CF 2 CF 3 V 3 t = 2 t = 3 Navrhovaný koncept pro ocenění závazků z pojistných smluv se bude aplikovat rovněž na zajistné smlouvy, což je poměrně významná změna oproti stávajícímu stavu. Je třeba poznamenat, že na rozdíl od závazků, u nichž se v pravděpodobnostně váženém odhadu budoucích peněžních toků ignoruje vlastní úvěrové riziko pojistitele, ocenění zajistných aktiv zohlední úvěrové riziko zajistitele. Model ocenění pro krátké smlouvy Změna závazku V 1 V t+1 Očekávané peněžní toky CF t Pro ocenění závazků ze smluv, jejichž trvání je přibližně dvanáct měsíců nebo kratší a které neobsahují žádné opce a garance, se povinně navrhuje ocenění pomocí metodiky založené na konceptu podobném nezaslouženému pojistnému. Stejně jako v případě dlouhých smluv se zde mají zohlednit přírůstkové pořizovací náklady v závazku, a rovněž tak zahrnout vliv časové hodnoty peněz, diskontu. Předpokládá se, že se tento model bude aplikovat především na smlouvy neživotního pojiš- Změna rizikové marže Neočekávané peněžní toky P&L P&L P&L CF 1 CF 2 CF 3 t = 1 t = 2 t = 3 Ekonomické informace Pojistný obzor 4/

12 Ekonomické informace Mezi nejvýznamnější změny oproti stávajícímu stavu patří navrhovaná metoda ocenění závazků, platná rovněž pro zajistná aktiva, a především změněná prezentace výsledků. tění. Formát výkazu zisků a ztrát bude v tomto případě totožný s tím, jenž se dosud používá. Povinné diskontování závazků pro tento typ smluv je poměrně zásadní novinka. Jak budou reagovat pojišťovny Účetní standard by v zásadě neměl ovlivnit produktovou strategii či podnikatelský záměr. Přesto se domníváme, že snaha ověřovacího konceptu vymezit hranice mezi pojistnými smlouvami a jiným typem smluv může stávající produktovou nabídku jednotlivých pojišťoven změnit. Pojišťovny přitom na navrhované změny mohou reagovat různě. Na jedné straně mohou zvýraznit rizikové složky smluv, na straně druhé zase oddělit účtování smluv, jejichž primárním účelem není pojištění, ale investice. Výsledkem může být, že se zvýší transparentnost trhu a primárně investiční nástroje se přesunou do jiných finančních institucí. Aplikace navrhovaného standardu pro účtování o závazcích z pojistných smluv je obrovskou výzvou pro účetní, aktuáry, ale také pracovníky v informačních technologiích. Ve všech těchto oblastech budou muset pojišťovny zásadně předefinovat své dosud používané postupy. Příprava podkladových dat pro požadované výpočty, jejich samotné provedení a archivace budou vyžadovat veliké úsilí a značné zdroje. Pojišťovny, které již vykazují tržně konzistentní implicitní hodnoty, budou ve výhodě, neboť mají minimálně zkušenosti s náročností příprav analogických výpočtů. Bez ohledu na tyto zkušenosti se ovšem bude nutné na aplikaci nového standardu dobře připravit, a to jak z hlediska proveditelnosti výpočtů v dostupném čase, tak z hlediska očekávaných dopadů na výsledek. Závěr Změněná prezentace výsledků pojišťoven zvýší transparentnost trhu a zlepší srovnatelnost s jinými finančními institucemi. Uživatelé výkazů, doposud zvyklí pouze na omezené informace, dostanou do rukou značné množství podnikatelsky citlivých informací. Je otázkou, nakolik je současný pojistný trh připraven tyto informace sdílet a co tato zvýšená transparentnost přinese trhu jako celku. Zatím je jisté pouze to, že dostupnost klasických ukazatelů výkonnosti, například pojistného, se zhorší. Bude proto jistě zajímavé sledovat další vývoj. USA vyžadují kontrolu. Směrnice FATCA ovlivní také pojišťovny ING. JANA ANTOŠOVÁ SENIOR MANAGER DELOITTE ADVISORY S.R.O. Cílem nové americké legislativy je získat informace o příjmech amerických osob ze zdrojů v zahraničí. Zákon může ovlivnit činnost jakékoliv finanční instituce na světě, a to včetně pojišťoven. V březnu letošního roku schválili američtí zákonodárci nový zákon zahrnující ustanovení označovaná názvem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Účelem těchto ustanovení je umožnit americkým úřadům shromažďovat informace o příjmech amerických osob v zahraničí, a omezit tak případné daňové úniky v souvislosti s těmito příjmy ve Spojených státech amerických. FATCA zároveň obsahuje důmyslný systém sankcí za porušení informačních povinností ve formě srážkových daní ve výši 30 %. Ustanovení FATCA budou účinná od Tyto předpisy budou mít významný dopad nejen na americké osoby, které se vyhýbají zdanění ve své zemi, ale i na celý globální finanční systém zahrnující nejen banky, fondy a asset manažery, ale také pojišťovny. Důvody vzniku Hlavním důvodem pro vznik zákonných ustanovení FATCA jsou vysoké odhadované ztráty z daňových úniků prostřednictvím zneužívání zahraničních struktur americkými plátci daní a jimi kontrolovanými entitami. Jedním ze spouštěčů iniciativy, která vyústila ve schválení pravidel FATCA, byl také skandál UBS. Tento významný švýcarský bankovní dům byl v červenci 2008 americkými úřady obviněn z napomáhání v daňových únicích majetným Američanům a dlouho odmítal předat zámořským úřadům informace o příjmech amerických občanů podezřelých z tohoto přestupku. Pravidla FATCA pro zahraniční finanční instituce FATCA ukládá každé zahraniční finanční instituci povinnost uzavřít s americkým finanč- 12 Pojistný obzor 4/2010 Ekonomické informace

13 ním úřadem smlouvu, na základě které bude tato finanční instituce na roční bázi podávat informace o účtech svých klientů, jež jsou americkými osobami. V případě, že zahraniční finanční instituce tuto svoji povinnost nesplní, bude jí sražena daň ve výši 30 % z příjmů plynoucích z amerických zdrojů. Příjmy z amerických zdrojů, které podléhají této srážkové dani, přitom zahrnují úroky, dividendy, licence, nájmy, ale také hrubé příjmy z prodeje cenných papírů generujících příjmy z amerických zdrojů ve formě úroků nebo dividend. Pojem americká osoba zahrnuje nejen americké občany, ale také americké rezidenty, americké společnosti, americké trusty a další entity. Rozsah uplatnění pravidel FATCA v pojišťovnictví V říjnu letošního roku vydala Evropská pojišťovací a zajišťovací federace (CEA) na základě výzvy amerických úřadů svůj komentář Pravidla FATCA se vztahují na pojistné produkty, které zahrnují investiční složku. Jedná se tedy zejména o produkty životního pojištění a další pojistné produkty, jež kombinují investiční složku s pojistnou ochranou. Ing. Jana Antošová Foto: archiv autorky FATCA současně ukládá každému zahraničnímu nefinančnímu subjektu informační povinnost ohledně jeho vlastnictví. Pokud se nefinanční subjekt nepodřídí tomuto požadavku, je zahraniční finanční instituce povinna srazit a odvést americkému finančnímu úřadu 30% daň z určitých příjmů na jeho účtu. Zahraniční finanční instituce bude srážet 30% daň také z určitých příjmů na u ní vedených účtech jiných zahraničních finančních institucí, které nebudou v souladu s pravidly FATCA. Vysvětlení pojmů Pro porozumění tomuto základnímu konceptu pravidel FATCA je dále vhodné objasnit, jak jsou definovány pojmy zahraniční finanční instituce a americká osoba. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že definice v pravidlech FATCA jsou široké, a tudíž i rozsah subjektů, na které pravidla FATCA dopadnou, bude významný. Pravidla FATCA budou uplatňována na úrovni propojených skupin, nikoliv na individuální úrovni jednotlivých společností. Jako zahraniční finanční instituce je definována jakákoliv společnost, která nemá sídlo ve Spojených státech amerických a jež přijímá vklady, spravuje finanční aktiva pro jiné nebo podniká v oblasti investování do cenných papírů, komodit, účastí či podílů nebo obchodování s nimi. Je tedy zřejmé, že tato definice zahrnuje nejen banky, obchodníky s cennými papíry, fondy apod., nýbrž také pojišťovny. k pravidlům FATCA. Tento komentář souhlasí s interpretací amerických úřadů, podle které se pravidla FATCA vztahují pouze na pojistné produkty, jež zahrnují investiční složku. Jedná se tedy zejména o produkty životního pojištění a další pojistné produkty, jež kombinují investiční složku s pojistnou ochranou. Dle vyjádření amerických úřadů mohou být tyto produkty využity pro daňový únik ve Spojených státech amerických, a jedná se proto přesně o ty typy finančních produktů, na které byla pravidla FATCA zamýšlena. CEA nicméně upozorňuje, že na základě dosavadních zkušeností je riziko zneužití pojistných produktů pro daňové úniky relativně nízké. Současně CEA upozorňuje na odlišnosti pojišťovnictví ve srovnání s bankovnictvím, a to zejména v oblasti obtížnějšího přístupu, sběru a archivace údajů o klientech. Na základě těchto specifik proto CEA navrhuje zejména: Informační povinnost dle FATCA by se měla vztahovat pouze ke smlouvám životního pojištění uzavřeným od 1. ledna Výjimka z informační povinnosti by se měla týkat smluv, na kterých je investiční hodnota nižší než USD nebo roční pojistné nižší než USD. Pojišťovny poskytující pouze neživotní pojišťění, penzijní fondy a zajišťovny by neměly spadat do definice zahraniční finanční instituce, a tudíž by se na ně pravidla FATCA nevztahovala. Informační povinnost by se neměla týkat neživotních pojistných smluv. Bude tedy záviset na dalším rozhodnutí amerických finančních úřadů, zda a jakým konkrétním způsobem budou doporučení CEA při uplatňování pravidel FATCA implementována. Očekávané dopady pravidel FATCA Uplatňování pravidel FATCA nepochybně vyvolá řadu praktických problémů a implikací. Zásadně budou ovlivněny dosavadní procesy týkající se identifikace a poznání klienta, což bude pravděpodobně spojeno se zvýšenými nároky na IT podporu. Soulad s požadavky pravidel FATCA může narazit na nutnost vyřešení konfliktu s lokálními zákony na ochranu osobních údajů. Dá se očekávat, že zvýšené požadavky na informace od klientů vyvolají nutnost informovat klienty o změnách, poskytnout jim potřebnou asistenci a řídit potenciální konflikty. Podle některých názorů může FATCA, alespoň v dlouhodobém horizontu, vést zahraniční finanční instituce k vyhýbání se obchodování ve Spojených státech amerických a s americkými klienty. Ekonomické informace Pojistný obzor 4/

14 Pojistné produkty Přímá likvidace škod z povinného ručení dobývá trh MGR. ONDŘEJ KAREL SPECIALISTA PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Letošní podzim přinesl řidičům zásadní inovaci v oblasti povinného ručení. Hned několik pojistitelů představilo své produkty založené na tzv. přímé likvidaci škod. Systém přímé likvidace škod z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (POV) spočívá v nabídce pojistitele nahradit svému pojistníkovi škodu, kterou mu při dopravní nehodě způsobil jiný řidič motorového vozidla. Starosti spojené s uplatněním škody u pojistitele viníka, který je povinen vzniklou škodu nahradit, jsou tedy přeneseny z poškozeného na jeho pojistitele povinného ručení, jenž po pojistiteli viníka náhradu nákladů na poskytnuté pojistné plnění následně požaduje. Aplikace systému přímé likvidace škod je zpravidla omezena na škody na majetku, vzniklé při střetu dvou případně dvou a více motorových vozidel, které podléhají povinnosti uzavření pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou jejich provozem, a je teritoriálně omezena na škody vzniklé na území daného státu, v našem případě České republiky. Systém přímé likvidace škod z POV se uplatňuje v celé řadě členských států EU i dalších evropských státech, ve kterých byl zaveden buď dohodou pojistitelů, nebo přímo zákonem. S jeho uplatněním se můžeme setkat tradičně v Belgii od roku 1972, v Dánsku, ve Finsku již od roku 1960, ve Francii od roku 1968, v Itálii povinně od roku 2007 (do té doby však na dobrovolném principu), v Portugalsku nebo ve Španělsku. V posledních deseti letech byl zaveden také v Bělorusku, Rusku a Řecku, jeho instalaci připravuje i Polsko. Systém přímé likvidace škod je veřejností pozitivně vnímán právě pro zjednodušení uplatnění nároků a likvidace škod v případech, na které se vztahuje. Právě z tohoto důvodu zazněly také v minulosti v Evropském parlamentu návrhy na jeho harmonizované zavedení ve všech členských státech EU. Neocenitelná služba Uplatnění systému přímé likvidace škod v Evropě Přímá likvidace škod z POV představuje pro pojistníky, kteří ji mají sjednanou jako součást produktu POV, řadu výhod. Předně odpadá v případě vzniku škody nutnost obracet se na zpravidla neznámého odpovědnostního pojistitele škůdce a jednat s ním o náhradě škody. Místo toho se obrací na pojistitele, u něhož mají sami sjednáno POV, aby jim škodu zlikvidoval. Od vlastního pojistitele mohou očekávat vstřícný přístup projevující se v předání komplexních informací o nárocích hrazených v rámci POV a způsobu jejich uplatnění, rychlou likvidaci pojistné události a poskytnutí pojistného plnění. Spolehnout se mohou také na kvalitní a rychlou opravu jejich poškozeného vozidla smluvním servisem pojišťovny a v případě vzniku nároku také na poskytnutí odpovídajícího náhradního vozidla po dobu opravy. Pojistitelé v rámci tohoto systému zpravidla nabízejí také pomoc na samotném místě dopravní nehody, kde se jejich smluvní asistenční služba postará o dokumentaci příčin, průběhu a následků dopravní nehody včetně pořízení Uplatnění přímé likvidace škod v zahraničí země uplatňující klasický způsob likvidace škod země uplatňující systém přímé likvidace škod země připravující zavedení systému přímé likvidace 14 Pojistný obzor 4/2010 Pojistné produkty

15 fotografické dokumentace. To je neocenitelná služba zejména při dopravních nehodách, u kterých jejich účastníkům nevzniká oznamovací povinnost vůči Policii ČR a u nichž je dokumentace příčin, průběhu a následků dopravní nehody a následné unesení důkazního břemene na účastnících dopravní nehody respektive na osobě poškozeného. Poškození, otřeseni dopravní nehodou a postaveni do pro ně neznámé a nezvyklé situace, často nezdokumentují dopravní nehodu vůbec nebo to neprovedou správně, což znemožňuje nebo výrazně komplikuje prokázání jejich nároku na náhradu škody. Výhody přímé likvidace pro pojistitele významných úspor z rozsahu a na straně druhé výrazně zmenšit prostor pro páchání pojistných podvodů crashhuntery a nesmluvními autoservisy. Inspirativní zahraniční zkušenosti Při zavádění přímé likvidace škod z POV v podmínkách našeho trhu se lze inspirovat zkušenostmi vyspělejších západoevropských trhů, na kterých je tento systém aplikován místy i déle než čtyřicet let. Celoplošné zavedení tohoto systému na zahraničních trzích vyžadovalo koordinaci činností pojistitelů POV v mnoha oblastech. Na této koordinaci pak závisí, zda bude po likvidaci pojistné události regres ve výši nákladů vynaložených na pojistné plnění uplatněný přímým pojistitelem akceptován pojistitelem škůdce. Bylo také nezbytné přijmout opatření, která by znemožňovala zvýhodňování poškozeného příliš shovívavým na vnějších okolnostech, typicky například náklady na odtah poškozeného vozidla a pronájem náhradního vozidla. Zahraniční pojistitelé také zřídili zpravidla v rámci svých národních profesních asociací clearingová centra, jejichž prostřednictvím jsou vzájemné regresy uplatňovány a vzájemně započítávány. Stanovili také speciální pravidla pro redukci částek uplatňovaných v rámci regresů mezi pojistiteli, aby finančně motivovali přímé pojistitele k náhradě pouze skutečné škody, na kterou má jejich pojistník nárok. Krok správným směrem Vzhledem k tomu, že řada pojistitelů své produkty POV založené na principu přímé likvidace škod již uvedla na trh, je zřejmé, že se Česká republika v krátké době stane jedním z trhů, na kterých se systém přímé likvidace škod uplatní. Lze předpokládat, že díky vysoce konkurenčnímu prostředí budou i další pojistitelé uvádět na trh své produkty založené Pojistitelé v rámci systému přímé likvidace zpravidla nabízejí také pomoc na samotném místě dopravní nehody, kde se jejich smluvní asistenční služba postará o dokumentaci příčin, průběhu a následků havárie včetně pořízení fotografií. Systém přímé likvidace škod přináší řadu výhod i pojistitelům POV. Na prvém místě významně zvyšuje jejich možnost vymezit se vůči ostatním konkurentům v tomto segmentu pojištění kvalitou, rychlostí, komplexností a dostupností svých služeb. Tento systém by také mohl změnit nahlížení mnohých motoristů na povinné ručení jako na povinnou daň, tedy jako na jakýsi poplatek spojený s provozováním motorového vozidla, který je nutné zaplatit. Podobná představa zde totiž přetrvává ještě z dob zákonného pojištění. Prostřednictvím přímé likvidace mohou pojistitelé POV nabídnout motoristické veřejnosti moderní komplexní službu, v rámci které se o své pojistníky poškozené při dopravní nehodě postarají. Spíše než cenou tedy budou své potenciální zákazníky oslovovat nabídkou rychlé likvidace škod, rychlostí dojezdu a kvalitou služeb svých smluvních asistenčních služeb a hustotou sítě smluvních opraven a půjčoven vozidel a kvalitou jejich služeb. Vedle toho je zavedení přímé likvidace výhodné pro pojistitele díky možnosti dosáhnout daleko vyšší míry využívání výše uvedených smluvních partnerů v procesu likvidace škody. Jeho prostřednictvím lze dosáhnout na jedné straně přístupem přímého pojistitele, motivovaného vstřícností vůči svému pojistníkovi a faktem, že náklady této vstřícnosti ponese pojistitel viníka, a předejít tak případným sporům mezi pojistiteli. Aby byl přímý pojistitel úspěšný při uplatnění regresu, musí být nároky na náhradu škody náležitě prokázány, musí panovat shoda pojistitelů ohledně určení míry účasti jednotlivých účastníků dopravní nehody na způsobení škody a musí panovat shoda ohledně určení rozsahu a výše škody. Za tímto účelem byly v zahraničí vypracovány dohody pojistitelů provozujících systém přímé likvidace škod. Tyto dohody sjednocují způsob určování míry účasti na způsobení škody, pravidla pro určování rozsahu a výše škody a způsob řešení vzájemných sporů vyplývajících z aplikace přímé likvidace prostřednictvím speciálních rozhodčích orgánů, jejichž rozhodnutí jsou pro zúčastněné pojistitele závazná. Ze vzájemného uplatňování regresů byly potom vyňaty ty nároky, u kterých je posouzení rozsahu a výše škody do značné míry subjektivní a závisí Mgr. Ondřej Karel na stejném systému, aby uspokojili poptávku zákazníků a udrželi krok s konkurencí. Česká asociace pojišťoven, která možnost zavedení přímé likvidace škod z POV na českém trhu již bezmála před rokem diskutovala se svými členy a shromáždila za tímto účelem řadu informací o aplikaci systému v různých evropských státech, považuje zavedení systému přímé likvidace škod za krok správným směrem, jenž svědčí o vyspělosti českého pojistného trhu a je reflexí společensko-ekonomického vývoje, k němuž došlo za deset let od demonopolizace trhu s povinným ručením. Jsme připraveni i nadále pomáhat přenášet zahraniční zkušenosti a know-how do České republiky a podílet se na realizaci výše uvedených koordinačních opatření vedoucích k maximalizaci přínosů a eliminaci rizik systému přímé likvidace škod pro pojistitele i jejich klienty. Foto: archiv ČAP Pojistné produkty Pojistný obzor 4/

16 Pojistné produkty Pojištění živelních událostí: Jaký bude další vývoj? PHDR. MICHAEL NEUWIRTH PŘEDSEDA SEKCE NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Rok 2010 ještě celý neuběhl, už dnes však můžeme s jistotou říci, že z hlediska živelních událostí a jejich dopadů na české pojišťovnictví byl nejhorší od katastrofické povodně z roku Nejprve dlouhá zima a s ní spojené škody napáchané tíhou sněhu, potom tři vlny povodní a nakonec neobvykle silné krupobití, to vše dohromady napáchalo přes 135 tisíc pojistných událostí v úhrnné hodnotě škod přibližně devět a půl miliardy Kč. Přitom skutečný dopad těchto kalamit byl ve skutečnosti ještě vyšší, značná část škod způsobena nepřímým následkem se nám však do statistik nedostává a zůstává skryta mezi ostatními frekvenčními škodami. A to si nemůžeme být nijak jisti, že nás do konce roku nepostihne ještě třeba některá ze zimních vichřic. Vždyť uragán Lothar pustošil západní Evropu během vánočních svátků 1999 a vichřice Kyril a Emma udeřily vždy počátkem roku. Při tomto neradostném bilancování se nemůžeme ani utěšovat tím, že by letošní rok byl stran živelních událostí výjimečný. Naopak, je jen pokračováním neradostného vývoje našeho klimatu, který se takto projevuje nepřetržitě posledních pět let. A počítáno od povodně na Moravě z roku 1997, jsme zažili za posledních čtrnáct let více roků s nadprůměrným výskytem přírodních živlů, než těch, které odpovídají tomu, co z dlouhodobějšího hlediska považujeme za standardní. Změny klimatu Maje před očima tuto neradostnou bilanci, těžko se ubráníme úvahám o měnícím se klimatu. Nehledě na to, zda se jedná o přirozený přírodní vývoj, nebo o následky působení člověka, nezbývá nám pojistitelům, než nést následky. A máme pramálo důvodů se domnívat, že letoš kem se běsnění přírodních sil vyčerpalo a že se nadcházející roky vrátí do normálu. Naopak, naší povinností je s nadále se zhoršující bilancí pojištění pro případ živelních událostí počítat a činit v tomto směru příslušná systémová opatření k zajištění udržitelnosti vývoje tohoto pojistného období. Je jen dobře, že v oblasti riskmanagementu živelních událostí již bylo v našem pojišťovnictví mnoho vykonáno, a my tak dnes rozhodně nestojíme teprve na prahu cesty. Již před osmi lety nás katastrofická povodeň přiměla zavést přísné limity plnění a vyšší spoluúčasti, zejména v pojištění podnikatelů. Současně byl s významným přispěním České asociace pojišťoven pořízen geografický informační systém rizikových území záplav (MaGIS) a postupně byl implementován do běžné praxe všech významnějších pojistitelů. Česká veřejnost vzala vcelku na vědomí, že pojišťovny mají jakési povodňové mapy a že podle nich stanovují podmínky a cenu pojištění, uvědomuje si i to, že nemovitost postiženou povodní opakovaně je obtížné pojistit. Média o těchto skutečnostech informují stále častěji, poměrně pozitivně a bez větších zkreslení. Povodňové mapy To však zdaleka není dostačující. Předně, proti smyslu omezování rozsahu pojistného krytí jde již několik let trvající pokles pojistných sazeb. Jeho vinou předepsané pojistné nepostačuje ke krytí katastrofických rizik a k vytváření potřebných rezerv, škodní průběhy se tak zhoršují. Dále se ukazuje, že omezování pojistného plnění v retailových produktech nějakým limitem není příliš účinné. Lokální povodně, se kterými jsme v poslední době konfrontováni, totiž působí převážně parciální škody nižšího rozsahu, k jejichž pokrytí limity více méně dostačují, a neplní tudíž svou ochrannou funkci. Navíc zejména loňské a letošní záplavy způsobené srážkovými přívaly ukázaly, že podle našich dnešních povodňových map není příliš možné je spolehlivě předvídat. Tyto záplavy se ve značné míře objevily v horských a podhorských oblastech, kde nedocházelo takřka k záplavám mimo koryta říček a bystřin. Jejich rozlivová území byla velmi úzká, protože zmíněné říčky protékají sevřenými horskými údolími, tyto oblasti jsou tudíž prakticky nezmapovatelné. To je příčinou faktu, že převážná většina těchto pojistných událostí se nachází v první rizikové zóně, která předpokládá nejmenší pravděpodobnost povodní, a předepisuje tak nejnižší sazbu. Jinak řečeno, povodňové mapy poměrně spolehlivě zobrazují rozlivy vodních toků, k nimž by došlo následkem dlouhodobých dešťů a celkovým vzestupem hladin, s lokálními průtržemi monzunového typu si však poradit příliš neumí. Kartografické firmy specializující se na tuto problematiku se sice snaží reagovat a slibují brzké zmapování území ohrožených přívalovými dešti, konkrétní výstup jejich práce však prozatím předložen nebyl. Obdobně je tomu i u snah zmapovat možný výskyt vichřic. Mapy intenzity větrů sice už řadu let existují, ale pro potřeby pojištění jsou příliš zevrubné, a tedy méně použitelné. Stejně tak se pro retailové pojištění nehodí ani technické normy předepisující odolnost konstrukcí vůči tíze sněhu. Reakce zajišťoven Nepřekvapí, že na popsanou situaci negativně reagují zajistitelé. Podmínky zajištění na příští rok, a i na další léta, budou zřejmě podstatně tvrdší než dosud. Zejména, podle předběžných informací, zajištění tzv. spodní vrstvy frekvenčních škod, jejichž opakovaný výskyt musíme předpokládat, bude nadále nedostupné či jen sotva rentabilní. Mimo to musíme počítat s tlakem společnosti a státu na pojišťovny, aby na sebe nadále braly ve větší míře rizika plynoucí z přírodních živelních událostí či přispívaly na jejich úhrady, a to téměř bez ohledu na možnosti a výsledky jejich finančního hospodaření. Známá povodňová stokoruna je obecně považována jen za nouzové a přechod- 16 Pojistný obzor 4/2010 Pojistné produkty

17 né opatření. Spíše se můžeme nadít, že se pohledy zákonodárců budou pro příště upírat směrem k různým příspěvkům, které by pojišťovny měly odvádět do povodňových fondů, resp. do státní pokladny. Je také otázkou, zda se naše veřejnost natrvalo spokojí s vědomím, že některá území či stavby jsou fakticky nepojistitelné proti povodním, či s tím, že pojišťovna odmítne pokračovat v opakovaně ztrátovém smluvním vztahu. Ostatně první námitky tohoto typu jsme již zaznamenali. Srovnání se zahraničím Uvedené problémy však nesužují pouze české pojišťovnictví, jsou společné mnohým evropským zemím. Přístup k jejich řešení je přitom v zemích EU v podstatě dvojí. Větší část států ponechává zabezpečení pro případ přírodních katastrof aj. živelních událostí na individuálním komerčním pojištění, případně v kombinaci s určitými státními výpomocemi a fondy. Tedy tak, jako tomu je u nás. Situace v České republice je však výrazně odlišná co se týká propojištěnosti občanů i podnikatelských subjektů. Je obecně přijímaný fakt, že v celkové penetraci majetkového pojištění Česko zaostává za evropským průměrem. Méně si již uvědomujeme, že v případě pojištění pro případ povodně tomu tak není. Nepochybně následkem historického vývoje je v Česku pojištění proti živelním událostem, a to včetně povodně a záplavy, poměrně značně rozšířené a stále relativně levné. Z toho také pramení očekávání a přístup veřejnosti. Obdobná situace jako u nás je v Evropě snad již jen ve Spojeném království. Ve většině ostatních zemí na kontinentu se toto pojistné riziko sjednává jen u menšiny smluv, je poměrně drahé a pro rizikové oblasti a objekty nedostupné. Díky tomu např. Německo nebo Rakousko uvádějí, že krytí proti povodni má uzavřeno v rámci svého pojištění majetku jen asi 25 % občanů. Tedy zhruba polovina proti propojištěnosti v České republice. Public Private Partnership Jiné evropské země, a jejich počet postupně roste, se rozhodly řešit problematiku živelních událostí cestou známého Public Private Partnership. Na základě principu rozdělené odpovědnosti založily či spíše umožnily pojistitelům vytvořit systémy jednotného pojištění přírodních katastrof. Ty mají v jednotlivých státech různou konkrétní podobu a pojistně-teoretický základ. Ve Francii riziko kryje státní zajišťovna, ve Španělsku pojistitelé odvádějí prostředky do speciálního konsorcia, v Norsku a v Belgii se jedná o klasický pool. Podstatou všech těchto systémů je princip volitelného majetkového pojištění, jehož obligatorní součástí (zejména u retailových produktů) je pojištění přírodních katastrof. Každý dotčený subjekt si tedy volí, zda se pojistí, či nikoliv, a pokud ano, tak se automaticky stává pojištěným proti nejrůznějším živelním nebezpečím. Tím se riziko dostatečně rozkládá mezi co největší množství pojištěných a sazby mohou být na dostupné úrovni. Pojištění všichni pojistitelé nabízejí za jednotných podmínek a stejných sazeb a vybrané pojistné odvádějí do společného fondu, z nějž jsou hrazeny škody. Zcela unikátní systém pak existuje ve Švýcarsku, přesněji asi v polovině jeho kantonů. Zde pro majitele obytných budov platí povinnost pojistit nemovitost proti živelním událostem. I toto pojištění nabízejí všechny pojišťovny za rovných podmínek. Česká specifika Uvedené národní pojistné systémy jsou pochopitelně inspirací i pro Českou republiku. Na půdě České asociace pojišťoven byly tyto systémy diskutovány již brzy po povodni v roce 2002 a znovu jsme se k tomuto tématu vrátili v letošním roce. Teoreticky by jejich zavedení Podmínky zajištění na příští rok, a i na další léta, budou zřejmě podstatně tvrdší než dosud. bylo jistě možné, je tu však předně otázka politické průchodnosti takového řešení. Neméně složitý je i problém, o jaké konkrétní uspořádání systému usilovat. Specifikou Česka je, že jsme fakticky zemí jen jednoho převažujícího rizika povodně. To bude překážkou dostatečnému rozšíření pojištění napříč společností; dosud jen menší část občanů se cítí být povodní ohrožena, ochota ostatních se tohoto pojištění zúčastnit může být problematická. Paradoxně na obtíž je do určité míry i zmiňovaná relativně vysoká propojištěnost proti povodni. Díky ní by nový systém přivedl do pojištění jen menší část nových méně rizikových klientů. Naopak je nutno počítat s tím, že jednotný systém pojištění by směřoval ke kontraktační povinnosti, která by systém zatížila pojištěním Evropské státy s jednotným systémem pojištění živelních událostí. nejrizikovějších, dosud odmítaných objektů. Tomu by bylo možné čelit do jisté míry stanovením podmínek pojištění adekvátně míře pojistného nebezpečí. Jednotný systém nemusí nutně znamenat jednotnou, tedy jedinou rovnou sazbu. Rozlišení podle rizikových zón, škodního průběhu, protipovodňových opatření apod. je stále namístě. Více otázek než odpovědí Vhodný poměr rizikových a bezpečných objektů by zřejmě nejspolehlivěji zabezpečil švýcarský model, tj. povinné pojištění obytných budov. To by zřejmě do systému přivedlo největší množství smluv s relativně nízkým pojistným nebezpečím, mezi které by se riziko rozkládalo. Rovněž by tím byl řešen nejpalčivější společenský problém při katastrofických škodách - zabezpečení základních životních potřeb obyvatel. Bude však takové řešení společensky přijatelné, nebude vnímáno jen jako další daň z nemovitosti? A jaké typy obytných budov do systému zařadit? Nepochybně rodinné domy, ale co občané žijící v nájemních domech? A co škody na zařízení jejich domácností? Takové jsou jen namátkou otázky související se zavedením jednotného systému pojištění živelních událostí. Nejsou snadné, nicméně jejich zodpovězení se asi nevyhneme. Stávající situace v pojištění živelních událostí zřejmě není dlouhodobě udržitelná a prosté zvyšování sazeb asi nebude dostačující. Cestu Public Private Partnership a jednotných systémů pojištění považuje za perspektivní stále více odborníků nejen v evropském pojišťovnictví, ale i v orgánech Evropské unie. První jednání mezi Evropskou komisí a CEA na téma jednotného evropského modelu pojištění pro případ živelních událostí již byla zahájena. Foto: ČAP Pojistné produkty Pojistný obzor 4/

18 Pojistné produkty Klientský portál místo obyčejného webu MGR. RENATA SVOBODOVÁ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna připravila unikátní službu, která přináší inovaci napříč celým pojistným trhem a jež míří do oblasti komplexního internetového pojišťovnictví. Jak vlastně tak složitý projekt vzniká? Díky internetu můžeme pohodlně nakupovat, komunikovat nebo spravovat své finance. Sjednat pojištění prostřednictvím internetu už dnes umožňuje většina pojišťoven. Specialisté v České podnikatelské pojišťovně vyvinuli aplikaci s názvem MojeČPP, která byla tvořena tak, aby zákazníkovi poskytovala všechny potřebné informace a zároveň aby byla dostatečně přehledná a srozumitelná. Klient si může prostřednictvím internetu v podstatě odkudkoli kontrolovat a kompletně spravovat své pojistné smlouvy a zároveň mít přehled o všech škodách. Trend - služby bez návštěvy pobočky Samoobslužné portály nejsou ve světě financí novinkou. Dávno jsou pryč doby, kdy první banka přišla na český trh s nabídkou přímého bankovnictví. K podobnému kroku, jako kdysi bankovní sféra, přistupuje nyní také pojišťovací sektor. Je pravdou, že ještě před několika lety odborníci v pojišťovnách zavádění internetových aplikací zásadně odmítali a kromě odkazů na problematiku zajištění bezpečnosti dat poukazovali zejména na potřebu klientů vyžadujících klasické pojišťovácké poradenství. Obdobným procesem procházely před zaváděním internetového bankovnictví také české banky, které navíc musely své klienty nejprve přesvědčit, že prostředí internetu je skutečně bezpečné a že běžné služby lze snadno vyřídit i bez návštěvy pobočky. Vysoké procento českých uživatelů internetového bankovnictví po více než deseti letech od jeho zavedení prokazuje, že tento virtuální způsob klientům vyhovuje. V tomto smyslu mají pojišťovny cestu prošlapanou. Zkušenosti s vývojem projektu Na začátku každého velkého projektu stojí business case, vzpomíná na počátky poradkyně generálního ředitele a manažerka projektu Silvie Waisserová. Na základě ekonomických analýz a průzkumů trhu bylo rozhodnuto, že projekt během ročního vývoje zastřeší dva typy přístupů (dále jako Model 1 a Model 2 ) k zobrazovaným datům o pojistných smlouvách a škodách napříč spektrem produktů. Model 1 byl vyvíjen s důrazem na maximální jednoduchost. Záměrem bylo nezobrazovat osobní a jinak citlivá data, a přesto poskytnout důležité informace klientovi. Nejprve jsme hledali vyváženost mezi již zmíněnou jednoduchostí, bezpečností a užitečností aplikace. Tu jsme zajistili přístupem 3 v 1 - tedy pojistná data, změny a škody v jednom balíčku. Po zadání čísla pojistné smlouvy, data Dosavadní webové projekty byly vyvíjeny pro použití interními či externími spolupracovníky pojišťovny. Při přístupu široké veřejnosti jsou jakékoliv chyby nebo přehmaty nepřijatelné. Klienty zkrátka nelze pozvat na školení nové aplikace. narození či IČ se uživatel dostává na vybraná data o pojistné smlouvě - začátek a konec pojištění, lhůtní pojistné, eventuálně dlužné pojistné a další údaje. Jedním kliknutím lze přejít k provedení nejčastějších změn, jako jsou změny kontaktních údajů a změny na vozidle. Dalším kliknutím lze sledovat stav vyřízení škody či on-line přiložit dokumenty k pojistné události. Jedním z benefitů v případě zjednodušeného náhledu je zobrazení těchto dat na mobilním telefonu novější generace. To je v praxi přínosné i pro obchodníka v terénu, který míří ke klientovi a potřebuje si bleskově ověřit, zda klientova škoda už byla vyplacena či zda klient nedluží. Model 1 jsme zpřístupnili začátkem prosince 2009, vysvětluje Silvie Waisserová a pokračuje: Cílovou aplikaci, s pracovním názvem Model 2, což je ucelený portál umožňující správu portfolia smluv a škod, jsme spustili v ostrém provozu v červnu letošního roku. Tento model je již založen na zvláštním smluvním vztahu klienta a pojišťovny a poskytuje aktivní samoobsluhu. Pokud mluvíme o klientovi, máme na mysli fyzickou osobu v roli pojistníka na pojistné smlouvě, pro kterého je v současné době služba určena. Pevné základy klíč k úspěchu Jedním z prvních důležitých rozhodnutí během přípravy bylo, jakým způsobem mají klienti získat do aplikace přístup. Bude stačit jen sednout k počítači a párkrát kliknout, nebo bude hrát bezpečnost a identifikace klienta důležitější roli? Jak vše spojit s uživatelskou přívětivostí? Odpovědět na tyto otázky nebylo vůbec jednoduché. Zvažovali jsme všechna možná hlediska a pohledy. Do diskuze jsme zapojili zástupce mno- 18 Pojistný obzor 4/2010 Pojistné produkty

19 ha oddělení, od marketingu přes bezpečnostní experty až po právní specialisty, prostor samozřejmě dostali i budoucí uživatelé. Zjistili jsme, že například pro práci s investičním životním pojištěním je třeba klienta identifikovat podle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, říká Silvie Waisserová. Často skloňovaným bodem jednání byl návrh, aby budovaný portál a všechny související procesy byly maximálně zabezpečené. Z toho logicky vyplynulo, že s klientem je třeba sepsat řádnou smlouvu se všemi náležitostmi. Pro vstup do aplikace byl následně použit ID kód klienta a heslo, při práci v aplikaci pak autorizační SMS kód. Bez těchto zámků, řetězů a alarmů není možné, aby služba přinášela uživatelům stejné možnosti, jako návštěva kamenné pobočky. Motivovaný tým Začátky nebyly úplně lehké. Vytvořit portál splňující záměry společnosti kladlo vysoké nároky na tým. Od uchopení projektu tak, aby měl návratnost v rozumném horizontu, až po zorganizování aktivit velkého týmu v relativně krátkém čase. Vzhledem k rozsahu produktů - zahrnujících pojištění vozidel a majetku, cestovní i životní pojištění, a to jak z pohledu pojistných smluv, tak z pohledu škod - bylo potřeba do týmu nominovat zástupce napříč celou společností. Produktové úseky, likvidace, obchod, samozřejmě IT, marketing, call centrum, právní a ekonomický úsek a samozřejmě také externí dodavatele. Klíčová byla odvaha nejvyššího vedení pustit se na tenký led dobyvatelů severního pólu a zajistit prostředky, podporu a trpělivost ze strany hlavního investora. Rizika a legislativa Silvie Waisserová, poradkyně generálního ředitele ČPP a manažerka projektu Pokud pomineme obecná rizika projektů jako je čas, finance a rozsah, tak hlavní rizika tohoto úkolu lze rozdělit na dvě základní oblasti - legislativa a kvalita pojistně-technických dat. V právní oblasti prošel vývoj aplikace určitou genezí. Na počátku byla úvaha nezatěžovat klienta zbytečnou byrokracií a vše vyřešit nejlépe on-line cestou. Zde si však členové týmu projektu velmi rychle uvědomili, že pokud půjdou touto cestou, bude nezbytné omezit rozsah a funkcionality portálu, což by - vzhledem k budoucímu potenciálu využití - byla určitě škoda. Problémem je zejména velmi citlivá oblast životního pojištění. Byl tedy změněn přístup procesu sjednání služby a navrženy postupy, které naplní všechny právní požadavky na bezpečnost. Na začátku, kdy je klient plně identifikován podle občanského průkazu (to vyžaduje zákon Proti praní špinavých peněz ), Hlavním přínosem pro firmu jsou synergické efekty například posílení motivace klienta sjednávat smlouvy u stejné pojišťovny, kontrola všech smluv pod jediným portálem, optimalizace vnitřních procesů, vyšší kvalita a spolehlivost dat. vzniká smlouva, ve které jsou definovány klíčové komunikační prvky - autorizační mobilní telefon a registrovaný . Po ověření platnosti smlouvy je klientovi zaslán vstupní ID kód a heslo pro první přihlášení. V okamžiku prvního přihlášení aplikace z důvodu bezpečnosti požaduje nastavit heslo nové. Veškeré aktivní změny v aplikaci je nutno potvrdit autorizačním SMS kódem, který je klientovi automaticky zaslán na autorizovaný mobilní telefon. Druhou velmi rizikovou oblastí, útočící na všechny sledované parametry projektu, je kvalita pojistně-technických dat. Ať už se jedná o problém s kvalitou migrovaných nebo historických dat, či o fakt, že si provozní úseky prostě některá jasně specifikovaná datová pole přizpůsobí podle vlastních provozních potřeb. V rámci zvolené filosofie zobrazit klientovi maximum kladl projekt důraz na tři věci: zapojit do projektu odborníky - praktiky, provést úplnou a detailní datovou analýzu a testovat, testovat a testovat. Pravdou je, že tento přístup měl oboustranný efekt projevil se jak v úpravě zobrazitelnosti údajů v aplikaci, tak v podobě změn přímo v provozním systému. Celkově by se dalo konstatovat, že vybudování komplexního klientského portálu se rovná hloubkové revizi pojistně-technických dat, shrnuje Waisserová. Synergické efekty Vzhledem k záběru celé aplikace si nasazení vyžádalo i mnohé úpravy postupů a organizace práce uvnitř firmy. A to jak v oblasti kvality dat, tak i nastavených procesů. Vzhledem k tomu, že v oblasti pojišťovnictví se běžně setkáváme se změnou koncepce struktury produktů, bylo nemalou výzvou jednotně podchytit všechnu tuto rozmanitost. Vždyť klienta nezajímá, že před pěti lety jsme mysleli něco jinak než dnes. Potřebuje přesné informace o všech smlouvách bez ohledu na jejich stáří, a proto občas došlo i k vytažení kostlivců ze skříně, úsměvně dodává Waisserová. Hlavním přínosem pro firmu jsou synergické efekty například posílení motivace klienta Foto: ČPP Pojistné produkty Pojistný obzor 4/

20 Pojistné produkty Aby klient dostával opravdu kompletní servis, bylo třeba porozumět i specifikům životního pojištění. Prvním ze zajímavých míst je skladba rizik na životních smlouvách. Při přípravě služby jsme strávili mnoho hodin modelováním, jak zobrazit kompletní a korektní údaje o rizicích více pojištěných osob, jak klientovi jasně sdělit, kdy končí to které připojištění či kdo jsou obmyšlené osoby, pokračuje Waisserová. Nejzajímavější však byla oblast investičního životního pojištění. Když byl klient plně identifikován, proč by nemohl měnit alokační poměr pro budoucí platby? Nebo třeba podle aktuální situace převádět mezi fondy podílové jednotky, následně je prodat a výnos si prostřednictvím aplikace nechat zaslat na svůj účet? Aby to nebylo tak jednoduché, bylo zapotřebí zohlednit specifika jednotlivých produktů, automatické převody a podobně. Výsledkem bylo navržení komplexní robustní sady nástrojů pro efektivní správu investičního životního pojištění. Foto: ČPP Ing. Jaroslav Besperát, generální ředitel a předseda představenstva ČPP sjednávat smlouvy u stejné pojišťovny, včetně kontroly všech smluv pod jediným portálem, optimalizace vnitřních procesů, vyšší kvalita a spolehlivost dat. Aplikace jako taková je pro klienta zcela zdarma. Každý občas potřebuje poradit Dalším tématem, které bylo nutné řešit, byl Helpdesk a zapojení call centra. Nasazení tzv. HelpLine módu aplikace umožňuje specializované skupině operátorů náhled na právě otevřenou obrazovku volajícího klienta. Jediné co je v HelpLine módu blokované, je samozřejmě odeslání požadavku na změnu na dané smlouvě. Od odborníka k laikovi aneb IT pohled Z pohledu IT byl největší výzvou fakt, že se jedná o první aplikaci budovanou přímo pro klienta. Dosavadní webové projekty byly vyvíjeny pro použití interními či externími spolupracovníky pojišťovny. Při přístupu široké veřejnosti jsou jakékoliv chyby či přehmaty nepřijatelné. Klienty zkrátka nelze pozvat na školení nové aplikace. Oříškem byla také nutnost optimalizace aplikace pro všechny masově využívané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari na různých operačních systémech MS Windows, Linux, Mac). Což opět u interních aplikací není nutné. Zejména vyladění grafického designu tak, aby na všech prostředích zobrazoval veškerá data stejně, bylo jednou z nejnáročnějších částí celého IT vývoje. Aplikaci lze spustit i na mobilních zařízeních, a to i na telefonech podporující Javu např. v aplikaci Opera Mini, systém je možné provozovat na iphonu a dokonce i na ipadu. Bezpečnost aplikace Komunikace mezi počítačem klienta a on-line aplikací je plně šifrována. Přenos dat probíhá pomocí tzv. SSL protokolu (Secure Socket Layer). To je pro běžného uživatele zvýrazněno zámečkem v internetovém prohlížeči a písmeny https před adresou aplikace. Šifrovaná zpráva je z pohledu zvenčí pouze směsice nahodilých znaků, kterým rozumí pouze odesílatel a příjemce. Mocnost použité šifry odpovídá vysokým standardům, které jsou používány v oblasti internetového bankovnictví. Jak na životní pojištění Co říci závěrem? Záměr projektu shrnul generální ředitel a předseda představenstva České podnikatelské pojišťovny Jaroslav Besperát: Ačkoli inspirace přišla od seriózního internetového bankovnictví, my jsme chtěli našim klientům přinést aplikaci, která by byla o něco odlehčenější. Intenzivně jsme se tak věnovali vývoji klientského portálu, který přináší informace o již sjednaných pojistných smlouvách, platbách či nahlášených pojistných událostech, a to jak z pojištění vozidel a majetku, tak ze životního i cestovního pojištění. Kdykoli si klient vzpomene, má díky této aplikaci potřebné informace hned teď. V náhledu získá klient kromě základních informací ucelený přehled o tom, co má pojištěno, na jakou částku, s jakou spoluúčastí a kolik ho to stojí. Aplikace umožňuje nahlížet do všech uzavřených smluv klienta. Uživatel má možnost on-line kontrolovat a případně měnit své údaje, stejně jako nahlížet do historie změn a žádostí, a to vše aniž by vážil cestu na obchodní místo nebo telefonicky kontaktoval pojišťovnu. Samozřejmostí je možnost nahlášení škody a následně sledování jejího stavu on-line. Při sledování počtu uživatelů vidíme, že jsme se vydali správným směrem. S vývojem aplikace MojeČPP jsme vlastně na začátku. V nejbližším období chceme klientovi umožnit volbu formy komunikace s pojišťovnou a realizovat podporu pro přímé platby, čímž zasnoubíme oblast internetového bankovnictví a pojišťovnictví. Do budoucna plánujeme také rozšíření pro segment právnických osob, uzavírá generální ředitel a předseda představenstva České podnikatelské pojišťovny Jaroslav Besperát. 20 Pojistný obzor 4/2010 Pojistné produkty

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více