Vplyv aniónov na sorpciu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vplyv aniónov na sorpciu"

Transkript

1 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA Vplyv aniónov na sorpciu 99m TcO 4- na Sn-hydroxyapatit JADROVÁ CHÉMIA V ŠKOLSTVE, VÝSKUME, PRIEMYSLE A PREVÁDZKE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ Modra-Harmónia -22/9/16 Andrea Hamárová Oľga Rosskopfová

2 HYDROXYAPATIT ortofosforečnan vápenatý kryštálová jednotka HA dve molekuly Ca 5 (PO 4 ) 3 OH zložka oporného systému stavovcov kosti 6%, zubná sklovina 9% Použitie: implantáty, povlaky na implantáty, dentálna chirurgia biokompatibilita bioaktivita netoxickosť nezápalovosť adsorbent ťažkých kovov a rádionuklidov z vodných odpadov U, Am, Np, Co, Sr, atď. vysokej chemickej stabilite nízka rozpustnosť vo vode vysoký špecifický merný povrch dobrým tlmivým vlastnostiam Obr. 1 Kryštálová mriežka hydroxyapatitu Obr. 2 práškový HA Obr. 3 HA zobrazený pomocou SEM

3 Hydroxyapatit substituovaný katiónmi a aniónmi jednozložkové ióny Ag + Cu 2+, Zn 2+, Ni 2+, Sr 2+, Sn 2+, Mg 2 +, Cd 2+ viaczložkové ióny Cu-Zn, Sr-Mg inkorporácia aniónov do štruktúry HA heterogénnou aniónovou výmenou CO 3, F -, SiO 3 Obr. 1 Kryštálová mriežka hydroxyapatitu Obr. 2 práškový HA Obr. 3 HA zobrazený pomocou SEM

4 TECHNÉCIUM V súčasnosti je známych 35 izotopov technécia 98 Tc, 97 Tc a 99 Tc 95m Tc, 97m Tc či 99m Tc Obr. 1 Premenová schéma 99 Mo a 99m Tc Obr Mo/ 99m Tc generátor Najpoužívanejším rádionuklidom v nukleárnej medicíne je 99m Tc T 1/2-6,1 hod. vysoká špecifická aktivita vhodná dostupnosť 99 Mo / 99m Tc generátor Emituje gama žiarenie s energiou 14 kev Technécium je najčastejšie redukované cínatými iónmi SnCl 2 2H 2 O v zriedenej HCl 99m Tc-Sn-koloidné formy rádiofarmák kostne tkanivo

5 EXPERIMENT zistiť a porovnať vplyv konkurenčných aniónov na adsorpciu technecistanového aniónu na vzorky Sn-HA a Ca + Sn/P = 1,67 Sn/P = 1,67 Tab. 1 Skratky hydroxyapatitov, vstupné reaktanty a spôsob zabudovania Sn 2+ iónov do hydroxyapatitov. vzorka vstupné reaktanty spôsob zabudovania Sn 2+ do vzoriek HA1 comha SnCl 2 2H 2 O adsorpcia Sn 2+ na povrch HA2 Ca(OH) 2 H 3 PO 4 SnCl 2 2H 2 O HA3 CaCl 2 K 2 HPO 4 SnCl 2 2H 2 O inkorporácia Sn 2+ do kryštálovej mriežky hydroxyapatitu inkorporácia Sn 2+ do kryštálovej mriežky hydroxyapatitu c Sn2+ [mol%] mol% 2 mol% 6 mol% 8 mol%

6 EXPERIMENÁLNA ČASŤ ADSORPČNÉ EXPERIMENTY mg HA + 2 ml roztoku s 99m TcO 4-6 min. metódou rádioindikácie rádioizotopový indikátor 99m Tc vo forme 99m TcO 4 - sorpčné experimenty - vsádzková metódou v plastových skúmavkách so zátkou pomer tuhej a kvapalnej fázy bol 1:1. relatívna chyba merania bola <5% 1 min. a 6 rpm -1 1ml supernatantu Anióny CO 3, HPO 4 a cit 3- vyhodnotenie

7 R [%] R [%] R [%] Študoval sa vplyv konkurenčných aniónov CO 3, HPO 4, cit 3- na sorpciu technecistanu na Sn-hydroxyapatit, ktorý bol modifikovaný cínatými iónmi. Koncentrácia aniónov bola mol dm mol dm -3. CO HA1_CO 3,1,1,1,1,1 1 - c [mol/dm 3 ] 2 mol% HA1 6 mol% HA1 8 mol% HA HA2_CO 3,1,1,1,1,1 1 2 mol% HA2 6 mol% HA2 8 mol% HA2 HA3_CO 3,1,1,1,1,1 1 c [mol/dm 3 ] 2 mol% HA3 6 mol% HA3 8 mol% HA3

8 R [%] R [%] R [%] Študoval sa vplyv konkurenčných aniónov CO 3, HPO 4, cit 3- na sorpciu technecistanu na Sn-hydroxyapatit, ktorý bol modifikovaný cínatými iónmi. Koncentrácia aniónov bola mol dm mol dm -3. HPO H A1_HPO 4 6 4,1,1,1,1,1 1 2 mol% HA1 6 mol% HA1 8 mol% HA1 1 1 H A 2 _ H PO ,1,1,1,1,1 1 2 mol% HA2 6 mol% HA2 8 mol% HA HA3_HPO ,1,1,1,1,1 1 2 mol% HA3 6 mol% HA3 8 mol% HA3

9 R [%] R [%] R [%] Študoval sa vplyv konkurenčných aniónov CO 3, HPO 4, cit 3- na sorpciu technecistanu na Sn-hydroxyapatit, ktorý bol modifikovaný cínatými iónmi. Koncentrácia aniónov bola mol dm mol dm -3. cit HA1_cit HA2_cit 3-,1,1,1,1,1 1 2 mol% HA1 6 mol% HA1 8 mol% HA1,1,1,1,1,1 1-2 mol% HA2 6 mol% HA2 8 mol% HA HA3_cit 3-6 4,1 -,1,1,1,1 1 2 mol% HA3 6 mol% HA3 8 mol% HA3

10 Vo všeobecnosti sa môže skonštatovať, že vplyv konkurenčných aniónov v roztoku na sorpciu technecistanu vzrastal v poradí HPO 4 CO 3 cit 3-.

11 ZÁVER Štúdium vlastností hydroxyapatitu, ktorý bol modifikovaný Sn 2+ iónmi, ktoré sú potenciálne využiteľné materiály v nukleárnej medicíne a v rádioekológií. Príprava vzoriek: 14 adsorpcia Sn 2+ na povrch vzoriek HA1, inkorporácia Sn 2+ do kryštálovej mriežky HA2 a HA3 Zastúpenie Sn 2+ - mol%, 2 mol%, 6 mol%, 8 mol% a pomer Ca + Sn / P = 1,67 a Sn / P = 1,67. Tab. 5 Skratky hydroxyapatitov, vstupné reaktanty vzorka vstupné reaktanty HA1 comha SnCl 2 2H 2 O HA2 Ca(OH) 2 H 3 PO 4 SnCl 2 2H 2 O HA3 CaCl 2 K 2 HPO 4 SnCl 2 2H 2 O

12 ZÁVER Vplyv konkurenčných aniónov, na sorpciu 99m TcO 4- narastal v poradí : HPO 4 CO 3 cit 3- Iónová výmena medzi iónmi a Sn 2+ = môže byť ovplyvnená redukcia 99m TcO 4- na chemické formy TcO 2, TcO(OH) 2, TcO 2 2H 2 O a pod., = vplyv na adsorpciu na povrch HA, alebo k tvorbe komplexov s HA Zo získaných údajov o vlastnostiach nami pripravených vzoriek hydroxyapatitov (HA1, HA2, HA3) je možné navrhnúť ich uplatnenie jednak v nukleárnej medicíne diagnostika ochorení skeletu, napr. rôzne karcinómy a metabolické poruchy kosti, a tiež pri imobilizácií 99 Tc z kvapalných odpadov. V ďalšej práci by bolo vhodné zistiť morfológiu a štruktúru HA1, HA2, HA3 pomocou TEM a SEM. Vhodné stanoviť obsah vápnika, fosforu a cínu vo vzorkách, aby sa mohol určiť pomer Ca/P resp. Ca+Sn/P pre hydroxyapatity a pomer Sn/P pre cínaté apatity. Na charakteristiku prítomných fosforečnanov použiť XRD analýzu

13 Vplyv aniónov na sorpciu 99m TcO 4- na Sn-hydroxyapatit JADROVÁ CHÉMIA V ŠKOLSTVE, VÝSKUME, PRIEMYSLE A PREVÁDZKE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ Mgr. Andrea Hamárová kontakt:

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa PRÍL.Č.7 Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa" Číslo zákazky: 80020 Lab. evi. číslo: 1. Úvod V rámci uvedenej zákazky bolo odobratých

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

II. Európsky kongres hokejovej medicíny, Bratislava Kanabis a šport. Jindra Valentová. Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

II. Európsky kongres hokejovej medicíny, Bratislava Kanabis a šport. Jindra Valentová. Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave II. Európsky kongres hokejovej medicíny, Bratislava 2016 Kanabis a šport Jindra Valentová Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave KANABIS Najrozšírenejšia a najužívanejšia omamná droga

Více

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály Bioaktivní materiály in vivo, in vitro Aleš Helebrant Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha OBSAH Úvod definice biomateriálu, biomateriály v lidském těle bioaktivní x bioinertní

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii B

Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii B Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii B Pre 2. ročníky stredných škôl 44. ro ník - 2007/08 Vydala IUVENTA v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády v roku 2008 ÚLOHY Z ANORGANICKEJ

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY (a) Názov študijného odboru: Fyzika plazmy (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória C. Študijné kolo

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória C. Študijné kolo SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 49. ročník, školský rok 2012/201 Kategória C Študijné kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH RIEŠENIE A HODNOTENIE ÚLOH Z ANORGANICKEJ A VŠEOBECNEJ

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

(a) Fosfátové minerály mohou být děleny na hydroxy(l)apatity, fluorapatity a chlorapatity [Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH,F,Cl)]. Zdroj:

(a) Fosfátové minerály mohou být děleny na hydroxy(l)apatity, fluorapatity a chlorapatity [Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH,F,Cl)]. Zdroj: (a Fosfátové minerály mohou být děleny na hydroxy(lapatity, fluorapatity a chlorapatity [Ca 5 (PO 4 3 (OH,F,Cl]. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/apatite (b HA jsou často používány jako pro regeneraci

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY Úvod do metodiky používania Tibetské zvukové misy sú nástrojom so starým historickým, kultúrnym a spirituálnym pozadím tibetského Buddhizmu. Zvuky mís sa používajú v alternatívnej

Více

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY KURZ -TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY Úvod do metodiky používania Tibetské zvukové misy sú nástrojom so starým historickým, kultúrnym a spirituálnym pozadím tibetského Buddhizmu. Zvuky mís sa používajú v alternatívnej

Více

Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek.

Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek. Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek. Voda je pre náš organizmus nesmierne dôležitá, už aj pre samotný fakt, že tvorí až

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

1. MERANIE ph KOLORIMETRICKOU METÓDOU

1. MERANIE ph KOLORIMETRICKOU METÓDOU METÓDY STANOVENIA ph Na meranie ph sa môže použiť kolorimetrická, potenciometrická alebo konduktometrická metóda. Z hodnoty ph sa určuje koncentrácia oxóniových iónov H 3 O + (katiónov H + ), hydroxylových

Více

SYNTÉZA BIOKERAMICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI HYDROXYAPATITU

SYNTÉZA BIOKERAMICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI HYDROXYAPATITU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY I. Oxidické sol-gel vrstvy na sklech a jejich vlastnosti II. Vrstvy pro dentální a chirurgické implantáty na Tisubstrátech

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia H 3 PO 4 s NaOH. V[cm 3 ] V[cm 3 ] ph ph 2 ph ph/ V 2 ph / V 2

Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia H 3 PO 4 s NaOH. V[cm 3 ] V[cm 3 ] ph ph 2 ph ph/ V 2 ph / V 2 Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia PO s NaO V[cm ] V[cm ] p p p p/ V p / V,,8,7,,,,,,,,,,8,,7,7 -, -,,87,,7,8,,78,,,,,,,,9,,,7,,7,8,,8,,,,,,9,7,,,87,,7,9,,,,,,,8 7,,,88 -, -,,7,,,,,9

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 2 + Cl 2 2HCl Jak si představit rychlost chemické reakce? Obecný zápis chemické reakce A B C D Kde α, β, γ, δ jsou stechiometrické koeficienty,

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity.

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. Borosan Forte Obsah živín : B 11,0 % Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. K preventívnemu aj kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Globálny chemický experiment IYC Solárny destilátor

Globálny chemický experiment IYC Solárny destilátor Globálny chemický experiment IYC 2011 Solárny destilátor Tento dokument obsahuje popis pre aktivitu Solárny destilátor, ktorá je časťou Globálneho chemického experimentu pri príležitosti Medzinárodného

Více

Ě ž š š š ó ž ž š š š š š ó š š š š š š š ť š š š Š š ó ť š š šť ň š š ž ú š ú š š ž ž š ž š š š Ú ž Ť ž ú š ž Ý ú š ú ž ú š Ú ú š š ú ň ú š š ú š ú š Č ž ó Č ž ž š ž š š š š š Ú š š ž ť š š Č ť ď ú ó

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

OBJEMOVÉ VÝAPNÉ NÁDOBY

OBJEMOVÉ VÝAPNÉ NÁDOBY MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE LEGÁLNU METROLÓGIU Medzinárodný úrad pre legálnu metrológiu 11, rue Turgot - 75009 Paríž - Francúzsko Tel.: 878-12-82 a 285-27-11 Medzinárodné odporúanie. 29 OBJEMOVÉ VÝAPNÉ

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota Otázka: Atomy, molekuly, látky Předmět: Chemie Přidal(a): Jirka Základní chemické pojmy Hmota dualistický charakter (vlnový a částicový) všechny objekty a jevy, které existují kolem nás a působí přímo

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív Metóda 5S Metóda 5S Základy štíhleho podniku Ján Burieta a kolektív Autor Ján Burieta IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina www.ipaslovakia.sk www.ipaczech.cz info@ipaslovakia.sk Fotografia

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A. Celoštátne kolo

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A. Celoštátne kolo SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 49. ročník, školský rok 2012/2013 Kategória A Celoštátne kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH Z ANALYTICKEJ

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Nebezpečné látky a ich rozdelenie ADR delenie tovarov Nebezpečné látky sú všetky látky alebo substancie, ktoré môžu nebezpečne pôsobiť alebo ohrozovať zdravie alebo život ľudí, ich majetok a v neposlednom rade životné prostredie. Nebezpečné

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá ROZBOR KRMIVA objemové krmivá popis a vysvetlivky k prepočtovým parametrom verzia 05.09.2009 Výpočet a modelovanie koncentrácie NEL v sušine analyzovaného krmiva zohľadňuje bachorovú stráviteľnosť neutrálne

Více

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme?

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme? 1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2006 2. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2007 1. Kvalita vody v Piešťanoch 2006 Voda v Piešťanoch akú ju máme? Monitorovanie kvality a vývoja vodných zdrojov vyplýva zo Stratégie

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více