Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání"

Transkript

1 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Přítomni: Bohuslav Hamrozi, Ing. Andrzej Bartoś, Josef Morys, Ing. Josef Slováček, Ing. Vlastimil Mikeš, Hana Londinová, Miroslav Vybíral, Radomír Myslivec, Pavel Mareček. Omluveni: Hosté: Ing. Václav Hrabák, Ing Jiří Rynda, Ing. Ladislav Lněníček, Franz Ziegler, Petr Kapounek, Jarmil Lukeš, Jindřich Podešva, Ing. Jaroslava Štefková, Ing. Josef Beck, Josef Vrba, Jiří Tesák, Jan Hladík, Ing. Jaroslav Marousek, Ing. Jakub Vrána, Mgr. Hana Roubková, spol. E S L, a.s. Zasedání prezídia CTI ČR dne není usnášenischopné. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR při třetím zasedání prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne , dle výše uvedených skutečností žádný bod nebyl navržen. Předkládáme členům prezidia CTI ČR zápis ze zasedání členů prezidia včetně úkolů. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Schválení žádosti nových členů CTI ČR, za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A 3. Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových 5. Zprávy viceprezidentů 6. Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně jednotlivých sekcí 7. Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Různé 9. Diskuze 10. Závěr

2 Zápis ze zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR, konané dne v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Úvodem pozval pan Pavel Mareček, jednatel společnosti členy prezidia a DR na prohlídku areálu společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., která je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků i OEM dodavatele pro výrobce nebo importéry kondenzačních kotlů, nebo i OEM pro výrobce komínových systémů. Od roku 2008 jsou zastoupením pro celou střední a východní Evropu. V České a Slovenské republice zajišťují kompletní servis od technického poradenství, výpočtu a dimenzace spalinové cesty, přes kalkulace, až po dodávku a zajištění kvalifikované montáže celého díla. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o, je držitelem Topenářské značky kvality. Závěrem prohlídky pan B.Hamrozi poděkoval panu Pavlu Marečkovi za pohoštění a získal obdiv za to, co se povedlo vytvořit. Vybudováním moderní haly a školicího střediska pro odborné vzdělávání a další profesní rozvoj převážně vlastních zaměstnanců a dále externích spolupracovníků, obchodních a jiných partnerů z podporovaných oblastí podnikání. Jednání prezidia probíhalo v novém školícím středisku v areálu společnosti ALMEVA. Následovala pracovní část. Ad 1/ Zahájení a schválení programu jednání. Bohuslav Hamrozi, zahájil zasedání prezidia a DR, uvítal přítomné členy a představil hosta členům prezidia, omluvil účast nepřítomných. Nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia, prezidium CTI ČR dne nebylo usnášeníschopné. Ad 2/ Schválení žádosti nových členů CTI ČR, žádosti do cechu zaslali: - za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 - za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A Přítomní členové prezidia (a se souhlasem členů prezidia Franz Ziegler, Ing. Jakub Vrána, CSc., Ing. Vladimír Lněníček, Ing. Josef Beck) schválili členství v CTI ČR fy Bc. Jana Kotala, Brno, Křížova 88/24 a za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A. Příloha č. 1. Ad 3/ Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí 2014 Cech oslovil dopisem diecéze, vedoucí stavebních odborů v ČR s poskytnutím odborným poradenstvím při realizaci technických podmínek staveb, znaleckých posudků a stanovisek, doporučení v oblasti obnovitelných zdrojů, komínových systémů a sestav, výrobců a velkoobchodů, projektantů. Byla uzavřena dne Dohoda o spolupráci mezi ČSTZ a CTI ČR předmětem dohody je vyvíjet činnost vzájemně prospěšnou pro všechny zúčastněné strany vycházející z platných stanov a stavovského kodexu smluvních stran, tedy vzájemných práv a povinností členů ČSTZ a CTI ČR. Dne v odpolední besedě Dvojky Českého rozhlasu na témata "Příprava na topnou sezonu", jaká rizika hrozí v tomto přechodném období při použití někdy improvizovaných topidel, jak připravit na novou sezonu domácí topné systémy, jaké kontroly bychom neměli zanedbat, jaká pravidla dodržovat při uložení paliva. Za cech hovořil s redaktorkou Karolínou Koubovou na dané téma pan Ing. Jiří Buchta. Cech připravil ve spolupráci s ČSTZ podklady do pořadu ranního vysílání ČT 1,, Studio 6 a Frekvence 1 otázky v rámci topné sezóny. Cech byl zastoupen Ing. Andrzejem Bartośem a ČSTZ Ing. Jiřím Buchtou. Termín vysílání v ranních hodinách. Oběma zástupcům děkujeme za velmi dobrou a připravenou prezentaci cechu.

3 FOR THERM v PVA EXPO PRAHA v Letňanech Byla odeslána elektronicky čestná vstupenka všem členům cechu s upoutávkou na veletrh FOR ARCH a FOR THERM. Cech uzavřel reciprocitační dohodu s FOR ARCH a zajistil doprovodný program, žáci SŠT Zelený pruh, pracovali na montážním panelu a návštěvníci měli možnost si vyzkoušet kapilární pájení a výrobu hrdel, dále polyfúzní svařování za účasti dvou studentů řemeslníků a odborného dozoru Střední školy technické Zelený pruh a dále cech zajistil materiál za podpory společnosti FV PLAST a Richter + Frenzel s.r.o., VIEGA. Za dobrou spolupráci při realizaci také náleží poděkování spol. TERMO KONFORT Ing. Josefu Slováčkovi za zajištění dopravy. Současně byl na FOR THERM cech partner TZB-info pozván na slavnostní otevření nové podoby portálu ESTAV. cz, který je od srpna sesterským projektem TZB-info a je zaměřen pro fyzické osoby podnikající v oblasti TZB. Členům cechu byla dopisem cechu zaslána zpráva možnosti zdarma uveřejnění na portálu TZB-info v sekci FIRMY A VÝROBKY. Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR přijal dne pozvání společnosti Bosch Termotechnika, k příležitosti zavedení nového průtokového ohřívače značky Junkers a představení školících prostor značky Dakon. Cech byl mediálním partnerem probíhající mezinárodní soutěže ŘEMESLO/SKILL 2014 dne na náměstí ve Vysokém Mýtě, kterou pořádala Vyšší odborná škola stavební a střední škola stavební Vysoké Mýto. Pan Ing. Ladislav Lněníček, byl pozván ředitelem školy za cech. O soutěži byli informováni i členové cechu elektronicky prostřednictvím sekretariátu. Více informací k této soutěži a doprovodnému programu je Přílohou č. 2. Česká pojišťovna ve spolupráci s cechem připravila exkluzivitu pro členy cechu v následujících variantách benefitů: V případě pojištění Jistota při sjednání typu pojištění movitých věcí sleva 5% nemovitých věcí 5% staveb 5% přerušení provozu 5% To znamená, že při sjednání dvou a více produktů se slevy sčítají a celkově dosáhnou až na 20% pro členy Cechu. Stavební montáže jsou sjednávány jako jednorázové pojištění a pro členy Cechu nastavíme trvalou slevu 30% Odpovědnostní pojištění - může být sjednáno na dobu neurčitou a pro členy Cechu s trvalou slevou 30% Dále pro členy Cechu, jako bendit se může nastavit havarijní pojištění na nově pořizovaná vozidla se slevou 50% a povinné ručení se slevou 40% Mezi další benefity může patřit pojištění osobního majetku se slevou 30% a u novostavby až 50% Další benefity z oblasti životního pojištění nastavíme po dohodě v případě zájmu v rámcové smlouvě, nebo jiné koncepci. Příloha č. 3 doplnění. Byl zpracován návrh na úpravu členských příspěvků pro rok 2015, který byl zaslán jako příloha k pozvánce na zasedání prezidia CTI ČR a bude součásti přílohy zápisu. Návrh členského příspěvku CTI ČR od Příloha 4. Rada Cechu instalatérů ČR na svém zasedání dne 24. června t.r. navazuje na dřívější korespondenci a komunikaci mezi oběma cechy a nabídla možnost setkání 29. září t.r. v Brně, na Mezinárodním

4 strojírenském veletrhu v Brně, z důvodů neodkladné lázeňské léčby schůzku ruší o náhradním termínu nás budou informovat. Nicméně jsme využili možnosti přímého komunikačního kanálu,,zeptejte se prezidenta HK ČR a požádali pana Ing. Vladimíra Dlouhého prezidenta HK ČR o jeho názor k sloučení společenstev (např. cechů ) se stejnou profesí. O jeho stanovisku Vás budeme informovat. Dne se uskutečnilo na SŠP Brno Jílová setkání s paní Paulenovou a zástupci cechu panem Ing. Adrzejem Bartośem, Bohuslav Hamrozin a právním zastoupením paní JUDr. Zuzanou Machalovou ve věci výpovědi paní Paulenové. K datu je připravena dohoda k ukončení pracovního poměru a návrh na výplatu odměny ve výši ,- Kč. Tímto chceme poděkovat panu Ing. Andrzeji Bartośovi za zajištění odborné právní pomoci. Dne 4.7., 23.7., se uskutečnily pracovní porady vedoucích sekcí na CTI ČR ve věci projednání náplně sekcí. Byl vydán Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 3/2014 s odbornými články od Ing. J. Vrány Ph.D., Ing. J. Buchty CSc., Ing. Vladimíra Valenty., Stanoviska z ČSTZ., Článek Dr. Ivana Bohaty., Ing. Josefa Slováčka, spol. ESL., Jana Smolka., atd.. včetně zajištění inzerce a zpráv z CTI ČR. K náhledu na sekce publikační. Plán akcí druhého pololetí 2014 Semináře, kurzy: Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádá dne , dne SSTO Havířov, seminář AMOS v rámci cyklu Nové trendy a technologie v oblasti TZB na téma Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle revidované ČSN , Ohýbání trubek v návaznosti na použité montáž ní technologie, odborné výukové materiály na webu. Odborný seminář Šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů získal záštitu Asociace krajů České republiky. Udělení záštity v termínu 4.9., , Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Českému sdružení pro technická zařízení je oceněním jejího významu. Asociace krajů České republiky dala tím najevo, že považuje akce, které vedou ke zvýšení bezpečnosti při provozu plynových zařízení, za důležité. Seminář se uskutečnil dne na Střední škole polytechnické Brno, Jílová, další semináře jsou plánované na na SSTO Havířov a dne na Střední škole polytechnické Nerudova 59, České Budějovice. Spol. KORADO s cechem připravuje na odborný kurz,,amos s cílem seznámit účastníky se zásadami navrhování a montáže otopných těles a konvektorů a novinkami ve výrobním sortimentu, a to pro učitele odborných škol. Bližší informace Ing. Mikeš. Cech vyhlašujeme XI. ročník soutěže o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu doporučené MŠMT ČR,, Vědomostní olympiádu Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov a jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. a II. ročník SOŠ a SOU. Cech připravuje 1.ročník,,Setkání topenářů a instalatérů Jihomoravského kraje za podpory spol. PTÁČEK velkoobchod, a.s. a spol. ESL, a.s. poté setkání v Severomoravském kraji a dalších krajů ČR za podpory společností členů cechu v programu se nabízí exkurze, aktuální témata zaměřená na praxi v TZB, diskuze se špičky v oboru.

5 Cech připraví v říjnu žádost o dotaci,,efekt 2015 na MPO, vzdělávání k projektu EFEKT v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o programy finanční podpory z veřejných zdrojů. 1. Tepelné soustavy tepelná čerpadla, autor Ing. Josef Slováček 2. Solární tepelné soustavy, autor Doc. Tomáš Matuška 3. Tepelné soustavy kotle na biomasu, autor Doc. Zdeněk Lyčka publikace je již zpracovaná Recenze Ing. Vladimír Valenta Dále cech jednal předběžně o spolupráci s paní Trechovou z MPO, která má na starosti dotaci pro rok 2015 k zastoupení pro zodpovězení dotazů na INTERNETOVÉ PORADNĚ I-EKIS. Vyhlášena dotace pro rok 2015 připadne na listopad Na základě přípisu pana Emila Morávka prezidenta Společenstva kominíků ČR, ve věci ve věci Nařízení vlády č. 91/2010Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv s vyjádřením soudního znalce a zpracovatele technických norem pana Ing. F. Jiříka, svolal Bohuslav Hamrozi pracovní jednání u kulatého stolu dvou zástupců Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dvou zástupců Společenstva kominíků ČR a dvou zástupců ČSTZ, k projednání jednotlivých argumentů a aby bylo přijato řešení ve formě zápisu jak aplikovat v našich společenstvech provádění úkonů na spotřebičích plynu, tak aby byla v max. míře zajištěna vysoká míra jejich bezpečnosti. Navržený termín jednání na v hodin v zasedací místnosti SŠP Brno, Jílová. Dne 1. října 2014 v prostorách MŠMT (Velký zrcadlový sál) na adrese Karmelitská 8, Praha 1 se uskuteční k problematice odborného vzdělávání další jednání u kulatého stolu. Cech bude zastoupen panem Ing. Andzejem Bartošem, 1. viceprezidentem CTI ČR, školství a zdělávání. Cech připravuje pro své členy a jejich obchodní partnery ve spolupráci s ÚNMZ Dodatky vydání Technických pravidel, která jsou pro naše montážní firmy, projektanty a právnické subjekty nezbytnou součástí k výkonu jejich činnosti. Dodatek k normě by měl obsahovat dle ÚNMZ: 1) uvedení zdroje, umístění loga ÚNMZ, umístění reklamy na ČSN online (text bych dodal) 2) zaslání připraveného textu publikace s barevným vyznačením citovaných částí ČSN ke kontrole rozsahu citovaného textu 3) citace v rozsahu 5 normostran (á 1800 znaků) bude zdarma za uvedení zdroje informací 4) za každou další započatou citovanou normostranu stanovit obvyklou cenu bychom se řídili běžným poplatkem za šíření ČSN a 5 Kč x citovaná strana x náklad Se společnosti Tectronick s panem Ing. Bartośem ml. jsme připravili nabídku a popis funkcionality na portál seminářů, technických kurzů a školení, konferencí v oblasti TZB. Portál bude obsahovat chronologicky seřazený seznam akcí, který bude možné filtrovat podle místa konání a společnosti, která akci pořádá. Jednotlivé akce budou obsahovat: - název akce - datum a čas konání akce - název společnost pořádající akci - místo konání akce - odkaz na danou akci proklik na konkrétní stránku akce dané společnosti - možnost barevného zvýraznění akcí nebo umístění banneru společnosti v rámci akce (za příplatek) - prostor pro reklamní bannery Loga společností, jejichž akce budou zveřejněny, budou umístěny viditelně na portále s proklikem na web společnosti.

6 Návštěvníci webu si budou moci nechat nové akce automaticky zasílat na svůj . Příloha č. 5- Nabídka CTI PORTÁL. Cechovní kalendáře + diář pro rok 2015 Cech přicházíme s nabídkou inzerce v barevném stolním kalendáři, tentokrát již dvacáté vydání Kalendář pro rok 2015, nejen jako dobrou a účinnou formu propagace, ale i jako milou pozornost Vašim obchodním partnerům. Předpokládaný výtisk v druhé polovině listopadu Připravujeme i cechovní diář s kroužkovou vazbou. Časopis INFO 4., 5-6., Připravujeme Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 4/2014 k topenářské části, kde bude komentována revize ČSN nebo revize ČSN odborné články z VÚT Brno, Ze soudní síně článek od Ing. Vališe, Z našich škol Střední odborné učiliště stavební Plzeň, včetně zajištění inzerce. Ke konci roku vyjde závěrečné dvojčíslo INFO 5-6/2014. www. stránky Pravidelné doplnění internetových stránek, informace pro členy i pro širokou odbornou veřejnost. Doplněno o proklik na TZB info a ESTAV a ČSTZ naše cechovní stránky jsou doplněny o aktuální zprávy z oblasti TZB. Přístup pro členy,,výběr norem z věstníku ÚNMZ č. 7/2014., ČSN EN , ČSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN (náhled, anotaci) s odkazem na ÚNMZ. K plné znění norem je k dispozici na sekretariátu CTI ČR. Sekce Řemeslníků a montážních firem byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby - Podpora podnikání rádce nejen pro začínající podnikatele Sekce Enegetika byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (dále jen novela vyhlášky ) s odkazem na HK ČR Přihlášení pro členy CTI ČR: Pod odkazem jsou nově uloženy zprávy ze zasedání prezidia a 13. Zasedání valné hromady CTI ČR. Plán činnosti CTI ČR na rok 2014 včetně hospodaření za I.pololetí 2014 (k datu ) Členové prezidia a DR byli seznámeni s plánem činnosti CTI ČR na rok 2014 a dále se ziskovou zprávou hospodaření CTI ČR od počátku roku k datu Zpráva byla předložena se souhlasem statutárního zástupce na základě platných stanov ze dne , č.j.: VSC /92, čl.xii, odst. 1., a dle čl. XVII. odst. 13. Ad 4/ Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových Pan Bohuslav Hamrozi informoval o výsledcích jednání se členy prezidia, kteří se nezúčastňují jednání prezidia CTI ČR ani se nepodílí na činnosti cechu. Pertem Kapounkem na základě osobního jednání se omluvil za svoji neúčast na prezidiu a slíbil podporu v Časopise pro tepelnou techniku a instalace popř. další aktivity v rámci pořádaných školeních cechem. Pan Jarmil Lukeš byl písemně po valné hromadě vyzván k zaslání podkladů vyplývajících z platných Stanov CTI ČR č.j.: VSC/ /92-R ze dne , konkrétně čl.xvi. Hospodaření cechu, čl. XIV.

7 Krajské pobočky a čl.vii. Zánik členství. K dnešnímu dni nebyly zaslány dokumenty k ukončení týkající se členské základny KP CTI ČR ústecký kraj a potažmo legislativy od roku Pan Bohuslav Hamrozi jmenoval likvidátora pana Miroslava Vybírala k ukončení činnosti krajské pobočky dle stanov, článek XIV Krajské pobočky, Zánik krajské pobočky. Ad 5/ Zprávy viceprezidentů Paní Mgr. Hana Robková, pověřená v zastoupení panem Ing. L. Lněníčkem podala zprávu ve věci mezinárodní soutěže Řemeslo/SKILL 2014, soutěže na podporu řemesel, které se zúčastnil Ing. L.Lněníček za cech na pozvání pana ředitele SŠS Vysoké Mýto jako organizátor soutěže. Tato akce je specifická tím, že jednotlivá řemesla se setkávají s reálnou situací a jednotlivá řemesla navazují na sebe při realizaci kompletní stavby. Nicméně k pozorování jsou i přizváni žáci základních škol z Pardubického kraje, aby se v nich projevila úcta k tradicím řemesla. Také je součástí i spolupráce Vysoké školy technické z Ostravy. Ukázka na CD. Fotodokumentace a článek bude uveřejněn i Časopise pro tepelnou techniku a instalace 4/2014 INFO. Viz příloha č. 2. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval o přípravách soutěže,,učeň instalatér, a o plánované společné spolupráci s CI ČR na soutěži. Dále hovořil o návrhu opatření k odstranění krizového stavu v oblasti středního odborného technického vzdělávání a výuky řemesel stavebního charakteru. Svaz podnikatelů ve stavebnictví vytvořil pracovní skupinu, souhlasí s mistrovskými zkouškami, po vyučení s tříletou praxí a poté by se mohli přihlásit a složit mistrovskou zkoušku a pak pokračovat ve studiu bakalářském. Kvalifikace mistra je zárukou kvality profesní přípravy-citace z učitelských novin. Mistrovská zkouška je o mistrovském dílu a o tom, že mistr oboru může dělat státní zakázky, zaměstnávat lidi většího rozsahu než 2, může vzdělávat učně, je obeznámen s principy po stránce ekonomické a právní. Také hovořil o spolupráci na vědomostní olympiádě o novém principu elektronického přihlášení, zadávání otázek a odpovědí, tedy bude rozhodující nejenom správnost ale i čas. Nejlepší družstva z ČR se pozvou na finále, které se bude též skládat z testu a nově z otázek společnosti ve které se finále uskuteční. Nicméně je to přínosem pro sponzory. Pan Josef Morys hovořil o zájmu cechu hájit provozovatele tepla, výrobce a distributory. Spojit zájmy ostatních složek zabývající se touto problematikou a přenášet názory z normálního života do legislativy. Dále hovořil o Předpisu č. 194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Zúčastnění cechu při projednávání nové legislativy. K dnešnímu datu není prováděcí vyhláška k zákonu k instalaci rozdělovačů topných nákladů. Snažit se v rámci odborných seminářů informovat širokou veřejnost o provedených změnách v zákoně. Ad 6/ Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně sekcí jednotlivých Pan Ing. Josef Slováček informoval o novém poradenském středisku v areálu BVV v rámci nového stavebního centra. Objekt je vybaven technikou úsporné systémy, využití energie. Promítání výukového programu. Dále hovořil k z.č. 406 ve vztahu k montážníkům obnovitelných zdrojů. Také doplnil o informaci k připravovanému portálu tiptzb, školení v oblasti TZB, aby se uvedla i rubrika PORADNA V OBLASTI VYTÁPĚNÍ. Další příspěvky od vedoucích sekcí nebyly zaslány a nebyly vypracovány konkrétní návrhy náplně jednotlivých sekcí (monitorig, odborné komentáře, komunikace s odbornými cechy, lobbing, legislativní podpora, inov.prostředí, vzdělávací projekty, mezinárodní projekty) potažmo provázanost projektů, návrh struktury sekcí (koordinátorů-garantů), pomoci nichž by si měl základní tým hledat další členy, kteří se budou podílet na dílčích úkolech. Cíl posílit pozici řemesel (CTI ČR) odborně ovlivňovat sektorovou legislativu a podporovat oblast vzdělávání.

8 Ad 7/ Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Tento bod nebyl projednán vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR. Ad 8/ Různé: Pan Miroslav Vybíral vyzvedl akci mezinárodní soutěž ve Vysokém Mýtě a doplnil, že tyto akce by měly být nosnou části cechu, protože jedině na těchto akcích se získá členská základna. Pan Ing. Andrzej Bartoś doplnil ve věci společných cechovních dnů, k plánům či realizaci těchto akcí. Paní Hana Londinová podala návrh na další pracovnici sekretariátu vzhledem k rozsáhlé činnosti sekretariátu. Pan Bohuslav Hamrozi souhlasil s návrhem paní Hany Londinové a doplnil, že je nutné při rozšíření sekretariátu i získání peněz na mzdy dalšího zaměstnance. Dále doplnil, o informaci k předběžné dohodě s novou účetní firmou, která bude zajišťovat kompletní servis vedení účetnictví cechu. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval prezidium, že musíme v dané věci počkat na jednání s CI ČR a poté se bude jednat o pracovních místech a doplnění. Pan Bohuslav Hamrozi hovořil k jednotlivým sekcím k jejich činnosti o plánu sekcí na každý kalendářní rok a potažmo stanovení i finančního plánu sekcí od kterého se odvíjí i činnost cechu a její hospodaření. Na každý rok má cech stanovený neměnný plán s kterým byli členové prezidia seznámeni již na začátku roku (viz příloha 6) a ten by měl být doplněn o plán sekcí. Nicméně k tomu nedošlo. Neobdrželi jsme ze žádné sekce písemný rozpis plánu činnosti. Pan Pavel Mareček poznamenal označení technických pravidel pro topenáře a instalatéry správné označení, a to z důvodů dohledání, bylo by dobré sjednotit a upravit systém. Pan Ing. Andrzej Bartoś navrhl prodloužení lhůty trvání členského průkazu CTI ČR než je doposud (jeden rok). Návrh bude předložen na dalším zasedání prezidia a DR. Pan Miroslav Vybíral navrhl, aby zpráva CTI ČR k zasedání prezidia a DR byla zaslána všem členům prezidia dva dny před jeho zasedáním. Ad 10/ Závěr Na závěr Bohuslav Hamrozi poděkoval všem členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR za účast na zasedání prezidia. Nový termín zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., se bude konat dne od 13.00h v sídle společnosti Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, školicí středisko. S úctou Bohuslav Hamrozi Prezident CTI ČR Kontakt:Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Brno-Štýřice, Jílová 38, Tel.: ,

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže.

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže. Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014 Semináře, kurzy, soutěže. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádal

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 4. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 11.12.2014 místo konání: v sídle společnosti WOLF AKADEMII

Více

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické,

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO. Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 26.5.2015

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO. Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 26.5.2015 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 26.5.2015 které se konalo po exkurzi a představení společnosti Kermi s.r.o,

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 4./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 21.6.2013 místo

Více

Zápis z 1.zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 2015

Zápis z 1.zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 2015 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 1.zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR 2015 konané dne 21.3.2015 od 13.00hod místo konání v prostředí Moravského

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 5./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 26.9.2013 v

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO . C e c h t o p e n á ř ů a i n s t a l a t é r ů Č e s ké r e p u b l i k y, o. s. AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO Zápis č. 2./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Více

Vaše značka Naše značka Vyřizuje V Brně dne 11. 12. 2012

Vaše značka Naše značka Vyřizuje V Brně dne 11. 12. 2012 Školy vyučující obor Instalatér, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeni a Technická zařízeni budov Vaše značka Naše značka Vyřizuje V Brně dne 11. 12. 2012 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRAJSKÝCH

Více

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod.

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. wellness hotel

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 1./2014 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 1.3.2014 v 13,00

Více

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015 Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015 za období březen, duben květen 26.5. 2015 Osvětová činnost CTI ČR převzalo od Hospodářské komory České republiky osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté a příznivci Cechu topenářů a instalatérů,

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté a příznivci Cechu topenářů a instalatérů, Příloha č. 3 Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté a příznivci Cechu topenářů a instalatérů, vítám Vás všechny na třinácté valné hromadě Cechu topenářů a instalatérů České republiky a současně Vás vítám

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 6./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 12.12.2013 v

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis ze zasedání valné hromady MKS Brno č. 5/2015 konané dne 15. 4. 2015

Zápis ze zasedání valné hromady MKS Brno č. 5/2015 konané dne 15. 4. 2015 Zápis ze zasedání valné hromady MKS Brno č. 5/2015 konané dne 15. 4. 2015 Přítomni: 49 členů společenstva a 18 nových žadatelů o členství Hosté : pan Ing. Antonín Šimáček z Českého kamnářského institutu

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

129 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 16. 1. 2014 v Hájku

129 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 16. 1. 2014 v Hájku 129 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 16. 1. 2014 v Hájku Přítomni: Pánek, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Chomout, Durych, Jeřábek, Dlouhý, Hradecký Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Místo : Jihlava Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. Neúčast : SŠ Plzeň (omluvena), SŠ Hodonín

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech červenec až září 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Vylosování 7 jihočeských měst a obcí v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK /2014 Sp. zn.: S-JMK /2012 ORR Vyřizuje: Ing. Jiří Michna

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ ZLATÁ KORUNA 2013 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ Obsah 03. Partnerství ZK nabízí 19. Orientační klíčové termíny 04. O projektu ZK 20. Kontaktní údaje

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více