Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání"

Transkript

1 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Přítomni: Bohuslav Hamrozi, Ing. Andrzej Bartoś, Josef Morys, Ing. Josef Slováček, Ing. Vlastimil Mikeš, Hana Londinová, Miroslav Vybíral, Radomír Myslivec, Pavel Mareček. Omluveni: Hosté: Ing. Václav Hrabák, Ing Jiří Rynda, Ing. Ladislav Lněníček, Franz Ziegler, Petr Kapounek, Jarmil Lukeš, Jindřich Podešva, Ing. Jaroslava Štefková, Ing. Josef Beck, Josef Vrba, Jiří Tesák, Jan Hladík, Ing. Jaroslav Marousek, Ing. Jakub Vrána, Mgr. Hana Roubková, spol. E S L, a.s. Zasedání prezídia CTI ČR dne není usnášenischopné. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR při třetím zasedání prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne , dle výše uvedených skutečností žádný bod nebyl navržen. Předkládáme členům prezidia CTI ČR zápis ze zasedání členů prezidia včetně úkolů. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Schválení žádosti nových členů CTI ČR, za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A 3. Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových 5. Zprávy viceprezidentů 6. Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně jednotlivých sekcí 7. Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Různé 9. Diskuze 10. Závěr

2 Zápis ze zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR, konané dne v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Úvodem pozval pan Pavel Mareček, jednatel společnosti členy prezidia a DR na prohlídku areálu společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., která je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků i OEM dodavatele pro výrobce nebo importéry kondenzačních kotlů, nebo i OEM pro výrobce komínových systémů. Od roku 2008 jsou zastoupením pro celou střední a východní Evropu. V České a Slovenské republice zajišťují kompletní servis od technického poradenství, výpočtu a dimenzace spalinové cesty, přes kalkulace, až po dodávku a zajištění kvalifikované montáže celého díla. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o, je držitelem Topenářské značky kvality. Závěrem prohlídky pan B.Hamrozi poděkoval panu Pavlu Marečkovi za pohoštění a získal obdiv za to, co se povedlo vytvořit. Vybudováním moderní haly a školicího střediska pro odborné vzdělávání a další profesní rozvoj převážně vlastních zaměstnanců a dále externích spolupracovníků, obchodních a jiných partnerů z podporovaných oblastí podnikání. Jednání prezidia probíhalo v novém školícím středisku v areálu společnosti ALMEVA. Následovala pracovní část. Ad 1/ Zahájení a schválení programu jednání. Bohuslav Hamrozi, zahájil zasedání prezidia a DR, uvítal přítomné členy a představil hosta členům prezidia, omluvil účast nepřítomných. Nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia, prezidium CTI ČR dne nebylo usnášeníschopné. Ad 2/ Schválení žádosti nových členů CTI ČR, žádosti do cechu zaslali: - za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 - za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A Přítomní členové prezidia (a se souhlasem členů prezidia Franz Ziegler, Ing. Jakub Vrána, CSc., Ing. Vladimír Lněníček, Ing. Josef Beck) schválili členství v CTI ČR fy Bc. Jana Kotala, Brno, Křížova 88/24 a za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A. Příloha č. 1. Ad 3/ Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí 2014 Cech oslovil dopisem diecéze, vedoucí stavebních odborů v ČR s poskytnutím odborným poradenstvím při realizaci technických podmínek staveb, znaleckých posudků a stanovisek, doporučení v oblasti obnovitelných zdrojů, komínových systémů a sestav, výrobců a velkoobchodů, projektantů. Byla uzavřena dne Dohoda o spolupráci mezi ČSTZ a CTI ČR předmětem dohody je vyvíjet činnost vzájemně prospěšnou pro všechny zúčastněné strany vycházející z platných stanov a stavovského kodexu smluvních stran, tedy vzájemných práv a povinností členů ČSTZ a CTI ČR. Dne v odpolední besedě Dvojky Českého rozhlasu na témata "Příprava na topnou sezonu", jaká rizika hrozí v tomto přechodném období při použití někdy improvizovaných topidel, jak připravit na novou sezonu domácí topné systémy, jaké kontroly bychom neměli zanedbat, jaká pravidla dodržovat při uložení paliva. Za cech hovořil s redaktorkou Karolínou Koubovou na dané téma pan Ing. Jiří Buchta. Cech připravil ve spolupráci s ČSTZ podklady do pořadu ranního vysílání ČT 1,, Studio 6 a Frekvence 1 otázky v rámci topné sezóny. Cech byl zastoupen Ing. Andrzejem Bartośem a ČSTZ Ing. Jiřím Buchtou. Termín vysílání v ranních hodinách. Oběma zástupcům děkujeme za velmi dobrou a připravenou prezentaci cechu.

3 FOR THERM v PVA EXPO PRAHA v Letňanech Byla odeslána elektronicky čestná vstupenka všem členům cechu s upoutávkou na veletrh FOR ARCH a FOR THERM. Cech uzavřel reciprocitační dohodu s FOR ARCH a zajistil doprovodný program, žáci SŠT Zelený pruh, pracovali na montážním panelu a návštěvníci měli možnost si vyzkoušet kapilární pájení a výrobu hrdel, dále polyfúzní svařování za účasti dvou studentů řemeslníků a odborného dozoru Střední školy technické Zelený pruh a dále cech zajistil materiál za podpory společnosti FV PLAST a Richter + Frenzel s.r.o., VIEGA. Za dobrou spolupráci při realizaci také náleží poděkování spol. TERMO KONFORT Ing. Josefu Slováčkovi za zajištění dopravy. Současně byl na FOR THERM cech partner TZB-info pozván na slavnostní otevření nové podoby portálu ESTAV. cz, který je od srpna sesterským projektem TZB-info a je zaměřen pro fyzické osoby podnikající v oblasti TZB. Členům cechu byla dopisem cechu zaslána zpráva možnosti zdarma uveřejnění na portálu TZB-info v sekci FIRMY A VÝROBKY. Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR přijal dne pozvání společnosti Bosch Termotechnika, k příležitosti zavedení nového průtokového ohřívače značky Junkers a představení školících prostor značky Dakon. Cech byl mediálním partnerem probíhající mezinárodní soutěže ŘEMESLO/SKILL 2014 dne na náměstí ve Vysokém Mýtě, kterou pořádala Vyšší odborná škola stavební a střední škola stavební Vysoké Mýto. Pan Ing. Ladislav Lněníček, byl pozván ředitelem školy za cech. O soutěži byli informováni i členové cechu elektronicky prostřednictvím sekretariátu. Více informací k této soutěži a doprovodnému programu je Přílohou č. 2. Česká pojišťovna ve spolupráci s cechem připravila exkluzivitu pro členy cechu v následujících variantách benefitů: V případě pojištění Jistota při sjednání typu pojištění movitých věcí sleva 5% nemovitých věcí 5% staveb 5% přerušení provozu 5% To znamená, že při sjednání dvou a více produktů se slevy sčítají a celkově dosáhnou až na 20% pro členy Cechu. Stavební montáže jsou sjednávány jako jednorázové pojištění a pro členy Cechu nastavíme trvalou slevu 30% Odpovědnostní pojištění - může být sjednáno na dobu neurčitou a pro členy Cechu s trvalou slevou 30% Dále pro členy Cechu, jako bendit se může nastavit havarijní pojištění na nově pořizovaná vozidla se slevou 50% a povinné ručení se slevou 40% Mezi další benefity může patřit pojištění osobního majetku se slevou 30% a u novostavby až 50% Další benefity z oblasti životního pojištění nastavíme po dohodě v případě zájmu v rámcové smlouvě, nebo jiné koncepci. Příloha č. 3 doplnění. Byl zpracován návrh na úpravu členských příspěvků pro rok 2015, který byl zaslán jako příloha k pozvánce na zasedání prezidia CTI ČR a bude součásti přílohy zápisu. Návrh členského příspěvku CTI ČR od Příloha 4. Rada Cechu instalatérů ČR na svém zasedání dne 24. června t.r. navazuje na dřívější korespondenci a komunikaci mezi oběma cechy a nabídla možnost setkání 29. září t.r. v Brně, na Mezinárodním

4 strojírenském veletrhu v Brně, z důvodů neodkladné lázeňské léčby schůzku ruší o náhradním termínu nás budou informovat. Nicméně jsme využili možnosti přímého komunikačního kanálu,,zeptejte se prezidenta HK ČR a požádali pana Ing. Vladimíra Dlouhého prezidenta HK ČR o jeho názor k sloučení společenstev (např. cechů ) se stejnou profesí. O jeho stanovisku Vás budeme informovat. Dne se uskutečnilo na SŠP Brno Jílová setkání s paní Paulenovou a zástupci cechu panem Ing. Adrzejem Bartośem, Bohuslav Hamrozin a právním zastoupením paní JUDr. Zuzanou Machalovou ve věci výpovědi paní Paulenové. K datu je připravena dohoda k ukončení pracovního poměru a návrh na výplatu odměny ve výši ,- Kč. Tímto chceme poděkovat panu Ing. Andrzeji Bartośovi za zajištění odborné právní pomoci. Dne 4.7., 23.7., se uskutečnily pracovní porady vedoucích sekcí na CTI ČR ve věci projednání náplně sekcí. Byl vydán Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 3/2014 s odbornými články od Ing. J. Vrány Ph.D., Ing. J. Buchty CSc., Ing. Vladimíra Valenty., Stanoviska z ČSTZ., Článek Dr. Ivana Bohaty., Ing. Josefa Slováčka, spol. ESL., Jana Smolka., atd.. včetně zajištění inzerce a zpráv z CTI ČR. K náhledu na sekce publikační. Plán akcí druhého pololetí 2014 Semináře, kurzy: Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádá dne , dne SSTO Havířov, seminář AMOS v rámci cyklu Nové trendy a technologie v oblasti TZB na téma Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle revidované ČSN , Ohýbání trubek v návaznosti na použité montáž ní technologie, odborné výukové materiály na webu. Odborný seminář Šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů získal záštitu Asociace krajů České republiky. Udělení záštity v termínu 4.9., , Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Českému sdružení pro technická zařízení je oceněním jejího významu. Asociace krajů České republiky dala tím najevo, že považuje akce, které vedou ke zvýšení bezpečnosti při provozu plynových zařízení, za důležité. Seminář se uskutečnil dne na Střední škole polytechnické Brno, Jílová, další semináře jsou plánované na na SSTO Havířov a dne na Střední škole polytechnické Nerudova 59, České Budějovice. Spol. KORADO s cechem připravuje na odborný kurz,,amos s cílem seznámit účastníky se zásadami navrhování a montáže otopných těles a konvektorů a novinkami ve výrobním sortimentu, a to pro učitele odborných škol. Bližší informace Ing. Mikeš. Cech vyhlašujeme XI. ročník soutěže o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu doporučené MŠMT ČR,, Vědomostní olympiádu Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov a jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. a II. ročník SOŠ a SOU. Cech připravuje 1.ročník,,Setkání topenářů a instalatérů Jihomoravského kraje za podpory spol. PTÁČEK velkoobchod, a.s. a spol. ESL, a.s. poté setkání v Severomoravském kraji a dalších krajů ČR za podpory společností členů cechu v programu se nabízí exkurze, aktuální témata zaměřená na praxi v TZB, diskuze se špičky v oboru.

5 Cech připraví v říjnu žádost o dotaci,,efekt 2015 na MPO, vzdělávání k projektu EFEKT v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o programy finanční podpory z veřejných zdrojů. 1. Tepelné soustavy tepelná čerpadla, autor Ing. Josef Slováček 2. Solární tepelné soustavy, autor Doc. Tomáš Matuška 3. Tepelné soustavy kotle na biomasu, autor Doc. Zdeněk Lyčka publikace je již zpracovaná Recenze Ing. Vladimír Valenta Dále cech jednal předběžně o spolupráci s paní Trechovou z MPO, která má na starosti dotaci pro rok 2015 k zastoupení pro zodpovězení dotazů na INTERNETOVÉ PORADNĚ I-EKIS. Vyhlášena dotace pro rok 2015 připadne na listopad Na základě přípisu pana Emila Morávka prezidenta Společenstva kominíků ČR, ve věci ve věci Nařízení vlády č. 91/2010Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv s vyjádřením soudního znalce a zpracovatele technických norem pana Ing. F. Jiříka, svolal Bohuslav Hamrozi pracovní jednání u kulatého stolu dvou zástupců Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dvou zástupců Společenstva kominíků ČR a dvou zástupců ČSTZ, k projednání jednotlivých argumentů a aby bylo přijato řešení ve formě zápisu jak aplikovat v našich společenstvech provádění úkonů na spotřebičích plynu, tak aby byla v max. míře zajištěna vysoká míra jejich bezpečnosti. Navržený termín jednání na v hodin v zasedací místnosti SŠP Brno, Jílová. Dne 1. října 2014 v prostorách MŠMT (Velký zrcadlový sál) na adrese Karmelitská 8, Praha 1 se uskuteční k problematice odborného vzdělávání další jednání u kulatého stolu. Cech bude zastoupen panem Ing. Andzejem Bartošem, 1. viceprezidentem CTI ČR, školství a zdělávání. Cech připravuje pro své členy a jejich obchodní partnery ve spolupráci s ÚNMZ Dodatky vydání Technických pravidel, která jsou pro naše montážní firmy, projektanty a právnické subjekty nezbytnou součástí k výkonu jejich činnosti. Dodatek k normě by měl obsahovat dle ÚNMZ: 1) uvedení zdroje, umístění loga ÚNMZ, umístění reklamy na ČSN online (text bych dodal) 2) zaslání připraveného textu publikace s barevným vyznačením citovaných částí ČSN ke kontrole rozsahu citovaného textu 3) citace v rozsahu 5 normostran (á 1800 znaků) bude zdarma za uvedení zdroje informací 4) za každou další započatou citovanou normostranu stanovit obvyklou cenu bychom se řídili běžným poplatkem za šíření ČSN a 5 Kč x citovaná strana x náklad Se společnosti Tectronick s panem Ing. Bartośem ml. jsme připravili nabídku a popis funkcionality na portál seminářů, technických kurzů a školení, konferencí v oblasti TZB. Portál bude obsahovat chronologicky seřazený seznam akcí, který bude možné filtrovat podle místa konání a společnosti, která akci pořádá. Jednotlivé akce budou obsahovat: - název akce - datum a čas konání akce - název společnost pořádající akci - místo konání akce - odkaz na danou akci proklik na konkrétní stránku akce dané společnosti - možnost barevného zvýraznění akcí nebo umístění banneru společnosti v rámci akce (za příplatek) - prostor pro reklamní bannery Loga společností, jejichž akce budou zveřejněny, budou umístěny viditelně na portále s proklikem na web společnosti.

6 Návštěvníci webu si budou moci nechat nové akce automaticky zasílat na svůj . Příloha č. 5- Nabídka CTI PORTÁL. Cechovní kalendáře + diář pro rok 2015 Cech přicházíme s nabídkou inzerce v barevném stolním kalendáři, tentokrát již dvacáté vydání Kalendář pro rok 2015, nejen jako dobrou a účinnou formu propagace, ale i jako milou pozornost Vašim obchodním partnerům. Předpokládaný výtisk v druhé polovině listopadu Připravujeme i cechovní diář s kroužkovou vazbou. Časopis INFO 4., 5-6., Připravujeme Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 4/2014 k topenářské části, kde bude komentována revize ČSN nebo revize ČSN odborné články z VÚT Brno, Ze soudní síně článek od Ing. Vališe, Z našich škol Střední odborné učiliště stavební Plzeň, včetně zajištění inzerce. Ke konci roku vyjde závěrečné dvojčíslo INFO 5-6/2014. www. stránky Pravidelné doplnění internetových stránek, informace pro členy i pro širokou odbornou veřejnost. Doplněno o proklik na TZB info a ESTAV a ČSTZ naše cechovní stránky jsou doplněny o aktuální zprávy z oblasti TZB. Přístup pro členy,,výběr norem z věstníku ÚNMZ č. 7/2014., ČSN EN , ČSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN (náhled, anotaci) s odkazem na ÚNMZ. K plné znění norem je k dispozici na sekretariátu CTI ČR. Sekce Řemeslníků a montážních firem byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby - Podpora podnikání rádce nejen pro začínající podnikatele Sekce Enegetika byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (dále jen novela vyhlášky ) s odkazem na HK ČR Přihlášení pro členy CTI ČR: Pod odkazem jsou nově uloženy zprávy ze zasedání prezidia a 13. Zasedání valné hromady CTI ČR. Plán činnosti CTI ČR na rok 2014 včetně hospodaření za I.pololetí 2014 (k datu ) Členové prezidia a DR byli seznámeni s plánem činnosti CTI ČR na rok 2014 a dále se ziskovou zprávou hospodaření CTI ČR od počátku roku k datu Zpráva byla předložena se souhlasem statutárního zástupce na základě platných stanov ze dne , č.j.: VSC /92, čl.xii, odst. 1., a dle čl. XVII. odst. 13. Ad 4/ Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových Pan Bohuslav Hamrozi informoval o výsledcích jednání se členy prezidia, kteří se nezúčastňují jednání prezidia CTI ČR ani se nepodílí na činnosti cechu. Pertem Kapounkem na základě osobního jednání se omluvil za svoji neúčast na prezidiu a slíbil podporu v Časopise pro tepelnou techniku a instalace popř. další aktivity v rámci pořádaných školeních cechem. Pan Jarmil Lukeš byl písemně po valné hromadě vyzván k zaslání podkladů vyplývajících z platných Stanov CTI ČR č.j.: VSC/ /92-R ze dne , konkrétně čl.xvi. Hospodaření cechu, čl. XIV.

7 Krajské pobočky a čl.vii. Zánik členství. K dnešnímu dni nebyly zaslány dokumenty k ukončení týkající se členské základny KP CTI ČR ústecký kraj a potažmo legislativy od roku Pan Bohuslav Hamrozi jmenoval likvidátora pana Miroslava Vybírala k ukončení činnosti krajské pobočky dle stanov, článek XIV Krajské pobočky, Zánik krajské pobočky. Ad 5/ Zprávy viceprezidentů Paní Mgr. Hana Robková, pověřená v zastoupení panem Ing. L. Lněníčkem podala zprávu ve věci mezinárodní soutěže Řemeslo/SKILL 2014, soutěže na podporu řemesel, které se zúčastnil Ing. L.Lněníček za cech na pozvání pana ředitele SŠS Vysoké Mýto jako organizátor soutěže. Tato akce je specifická tím, že jednotlivá řemesla se setkávají s reálnou situací a jednotlivá řemesla navazují na sebe při realizaci kompletní stavby. Nicméně k pozorování jsou i přizváni žáci základních škol z Pardubického kraje, aby se v nich projevila úcta k tradicím řemesla. Také je součástí i spolupráce Vysoké školy technické z Ostravy. Ukázka na CD. Fotodokumentace a článek bude uveřejněn i Časopise pro tepelnou techniku a instalace 4/2014 INFO. Viz příloha č. 2. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval o přípravách soutěže,,učeň instalatér, a o plánované společné spolupráci s CI ČR na soutěži. Dále hovořil o návrhu opatření k odstranění krizového stavu v oblasti středního odborného technického vzdělávání a výuky řemesel stavebního charakteru. Svaz podnikatelů ve stavebnictví vytvořil pracovní skupinu, souhlasí s mistrovskými zkouškami, po vyučení s tříletou praxí a poté by se mohli přihlásit a složit mistrovskou zkoušku a pak pokračovat ve studiu bakalářském. Kvalifikace mistra je zárukou kvality profesní přípravy-citace z učitelských novin. Mistrovská zkouška je o mistrovském dílu a o tom, že mistr oboru může dělat státní zakázky, zaměstnávat lidi většího rozsahu než 2, může vzdělávat učně, je obeznámen s principy po stránce ekonomické a právní. Také hovořil o spolupráci na vědomostní olympiádě o novém principu elektronického přihlášení, zadávání otázek a odpovědí, tedy bude rozhodující nejenom správnost ale i čas. Nejlepší družstva z ČR se pozvou na finále, které se bude též skládat z testu a nově z otázek společnosti ve které se finále uskuteční. Nicméně je to přínosem pro sponzory. Pan Josef Morys hovořil o zájmu cechu hájit provozovatele tepla, výrobce a distributory. Spojit zájmy ostatních složek zabývající se touto problematikou a přenášet názory z normálního života do legislativy. Dále hovořil o Předpisu č. 194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Zúčastnění cechu při projednávání nové legislativy. K dnešnímu datu není prováděcí vyhláška k zákonu k instalaci rozdělovačů topných nákladů. Snažit se v rámci odborných seminářů informovat širokou veřejnost o provedených změnách v zákoně. Ad 6/ Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně sekcí jednotlivých Pan Ing. Josef Slováček informoval o novém poradenském středisku v areálu BVV v rámci nového stavebního centra. Objekt je vybaven technikou úsporné systémy, využití energie. Promítání výukového programu. Dále hovořil k z.č. 406 ve vztahu k montážníkům obnovitelných zdrojů. Také doplnil o informaci k připravovanému portálu tiptzb, školení v oblasti TZB, aby se uvedla i rubrika PORADNA V OBLASTI VYTÁPĚNÍ. Další příspěvky od vedoucích sekcí nebyly zaslány a nebyly vypracovány konkrétní návrhy náplně jednotlivých sekcí (monitorig, odborné komentáře, komunikace s odbornými cechy, lobbing, legislativní podpora, inov.prostředí, vzdělávací projekty, mezinárodní projekty) potažmo provázanost projektů, návrh struktury sekcí (koordinátorů-garantů), pomoci nichž by si měl základní tým hledat další členy, kteří se budou podílet na dílčích úkolech. Cíl posílit pozici řemesel (CTI ČR) odborně ovlivňovat sektorovou legislativu a podporovat oblast vzdělávání.

8 Ad 7/ Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Tento bod nebyl projednán vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR. Ad 8/ Různé: Pan Miroslav Vybíral vyzvedl akci mezinárodní soutěž ve Vysokém Mýtě a doplnil, že tyto akce by měly být nosnou části cechu, protože jedině na těchto akcích se získá členská základna. Pan Ing. Andrzej Bartoś doplnil ve věci společných cechovních dnů, k plánům či realizaci těchto akcí. Paní Hana Londinová podala návrh na další pracovnici sekretariátu vzhledem k rozsáhlé činnosti sekretariátu. Pan Bohuslav Hamrozi souhlasil s návrhem paní Hany Londinové a doplnil, že je nutné při rozšíření sekretariátu i získání peněz na mzdy dalšího zaměstnance. Dále doplnil, o informaci k předběžné dohodě s novou účetní firmou, která bude zajišťovat kompletní servis vedení účetnictví cechu. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval prezidium, že musíme v dané věci počkat na jednání s CI ČR a poté se bude jednat o pracovních místech a doplnění. Pan Bohuslav Hamrozi hovořil k jednotlivým sekcím k jejich činnosti o plánu sekcí na každý kalendářní rok a potažmo stanovení i finančního plánu sekcí od kterého se odvíjí i činnost cechu a její hospodaření. Na každý rok má cech stanovený neměnný plán s kterým byli členové prezidia seznámeni již na začátku roku (viz příloha 6) a ten by měl být doplněn o plán sekcí. Nicméně k tomu nedošlo. Neobdrželi jsme ze žádné sekce písemný rozpis plánu činnosti. Pan Pavel Mareček poznamenal označení technických pravidel pro topenáře a instalatéry správné označení, a to z důvodů dohledání, bylo by dobré sjednotit a upravit systém. Pan Ing. Andrzej Bartoś navrhl prodloužení lhůty trvání členského průkazu CTI ČR než je doposud (jeden rok). Návrh bude předložen na dalším zasedání prezidia a DR. Pan Miroslav Vybíral navrhl, aby zpráva CTI ČR k zasedání prezidia a DR byla zaslána všem členům prezidia dva dny před jeho zasedáním. Ad 10/ Závěr Na závěr Bohuslav Hamrozi poděkoval všem členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR za účast na zasedání prezidia. Nový termín zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., se bude konat dne od 13.00h v sídle společnosti Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, školicí středisko. S úctou Bohuslav Hamrozi Prezident CTI ČR Kontakt:Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Brno-Štýřice, Jílová 38, Tel.: ,

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické,

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 5./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 26.9.2013 v

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 1./2014 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 1.3.2014 v 13,00

Více

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod.

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. wellness hotel

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015 Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015 za období březen, duben květen 26.5. 2015 Osvětová činnost CTI ČR převzalo od Hospodářské komory České republiky osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Místo : Jihlava Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. Neúčast : SŠ Plzeň (omluvena), SŠ Hodonín

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Dr. Martin Dvořák/E.ON Česká republika, s.r.o. Mag. Jiří Šimek/E.ON Energie, a.s. Retail Summit 2009, Praha, 3. 4.

Více

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 3 1.1 Současný stav 3 1.2 Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 4 2.1 Specifikace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru.

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, Z. Nováková, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková J. Švec, H. Krejčí, J. Pitaš, Z. Krebs Program: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více