Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní výukové metody etwinningu. O necelé 4 miliony na vybavení multimediálních učeben bude žádat z fondů Evropské unie. Aktivita etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Základní škola Valtická si jako partnera pro etwinning vybrala školu v Poysdorfu. Naše spolupráce již trvá několik let. Není však oficiální, ale přátelská, což je velmi milé, uvedl ředitel školy v Poysdorfu Reinhart Neumayer. Rakušané toho o Češích příliš neví a tato spolupráce je dobrou příležitostí, jak to změnit a poznat místní lidi. S internetem a dalším zařízením to bude mnohem snazší a myslím, že to bude skvělá zkušenost. Pokud se nám to podaří, můžeme podobnou spolupráci navázat s Rusy, Američany apod. Mikulov je však pro začátek této spolupráce ideální, protože trvá pouze 15 minut, abychom za sebou vzájemně přijeli a konzultovali případné problémy, vysvětluje ředitel Neumayer. Podstatou projektu je vybudování dvou multimediálních učeben v každé škole. Ideální představa je taková, že ve škole v Poysdorfu bude probíhat hodina rodného jazyka, v Mikulově se napojíme, naši žáci budou sledovat výuku a reagovat. Protože se děti v Poysdorfu učí česky, dalo by se to aplikovat i opačně, popisuje virtuální třídu ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. ETwinning by se dal využít i v oblasti angličtiny. Ta není ani pro jednu stranu rodným jazykem, takže by to šlo pravděpodobně ještě lépe. Prvotní myšlenkou je tedy výuka jazyků. Do budoucna by se však partneři chtěli zaměřit i na jiné předměty. Uvažujeme o tom, že bychom některé předměty začali vyučovat v cizím jazyce, což by se také dalo propojit s rakouskou stranou, nastínil Souchop. (pokračování na str. 5) Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Dětský domov Mikulově se v letošním roce zapojil do projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou. Jeho iniciátorkou je dvojnásobná druhá vicemistryně ČR v aerobiku Hanka Kynychová, která všechny zúčastněné domovy společně s trenéry objížděla a předávala dětem své zkušenosti. Několikaměsíční snažení mladých tanečníků a hudebníků vyvrcholilo 8. a 9. listopadu v Praze. Dětem z mikulovského domova se podařilo vybojovat 1. a 2. místo. Soutěžního finále v pražské sportovní hale AC Sparta Praha se zúčastnilo 560 dětí z 33 dětských domovů z celé České republiky. Týmy byly rozděleny na dvě skupiny, Dětský domov Mikulov se tedy v neděli utkal s šestnácti soupeři. Starší mikulovské děti vybojovaly první místo v disciplíně hip hop a mladší dosáhly na druhou příčku při aerobiku. Děti v našem dětském domově jsou pohybově velice nadané. Trošku jim ale dělal problém skupinový tanec, při kterém nemohly projevit svou individualitu. Proto jich nakonec ve starší kategorii soutěžilo pouze šest a v mladší jen tři, vysvětluje ředitelka Dětského domova v Mikulově Květoslava Solaříková. Z vítězství měly samozřejmě velkou radost a tety plakaly dojetím, dodává. Hanka Kynychová se s dětmi z Dětského domova Mikulov potkala celkem třikrát. Nejdříve Charitativní ples pomůže dětem z Dětského denního stacionáře Květinářství U Rosničky společně s Občanským sdružením Biliculum v Mikulově připravují na závěr letošního roku 1. Charitativní květinový ples. Uskuteční se 13. prosince od 20 hodin v hlavním sále mikulovského zámku. Uspořádat v Mikulově charitativní ples byl nápad majitelky květinářství U Roničky Petry Poulové. Ví, že teď potřebujeme finanční prostředky na rekonstrukci budovy, tak nám chtěla pomoci. Společně pořádáme i Den květů, jehož výtěžek je také věnován Dětskému dennímu stacionáři Mikulov, uvedl ředitel Občanského (pokračování na str. 11) Mladé víno bylo posvěceno Podle tradice si na svatého Martina v 11 hodin mohli vinaři poprvé připít mladým vínem. V návaznosti na toto první ochutnání Svatomartinského uspořádal místní vinařský spolek Moravín v pátek 14. listopadu tradiční svěcení vína. Slavnostní obřad letos provedli hned dva kněží Mons. Karel Janoušek za Římsko-katolickou církev a otec Flaviu Badelita za pravoslavnou církev. (pokračování na str. 5) (pokračování na str. 5) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila smlouvu o pronájmu části veřejného osvětlení v lokalitě Na Hradbách, zapojení městské dopravy v Mikulově do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulově, obsah zadávací dokumentace výběrového řízení na služby s názvem: Návrh reklamní kampaně, která je realizována v rámci Mikulovsko profesionální partner v CR, podmínky pro zadání zakázky Poskytování lékařské služby první pomoci ve správním obvodu města Mikulova v r. 2009, Rada města projednávala předloženou koncepci pořádání 16. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia dílna Přiděluje bytovou jednotku v Domě pečovatelské služby Pod Strání č. 7 panu Ladislavu Tatayovi. Rozhodla pronajmout byt č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě na Náměstí č. or. 26, č. p. 25 paní Monice Sendrejové, a to za podmínek vymezených v platných Zásadách pronájmu městských bytů, pronajmout nebytový prostor o výměře 16 m2 na Náměstí č. or. 24, č. p. 27 paní Ing. Marii Leskovjanové. Bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Zbyňka Turečka na funkci člena kulturní komise, zápis z jednání podnikatelské komise ze dne Ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce pronajmout nemovitost budovu bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. 2342/2 (obřadní síň) v lokalitě ul. Pod Hájkem, majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nemovitost pozemek p. č. 1916/1 (orná půda) v lokalitě ul. Republikánské obrany. Jmenuje členem školské rady za zřizovatele při Základní škole Mikulov, Hraničářů 617E pana Eduarda Kulhavého a členem školské rady při Základní škole Mikulov, Valtická 3 pana Jaroslava Smečku a MUDr. Ivo Koneše. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov 2 Jízda jednosměrnou ulicí výjezd z centra města Město Mikulov láká k návštěvě spoustu turistů, kteří dokáží ocenit dobré víno a historii města, jež je vtělená do architektonických památek. Historická část města je protkána úzkými ulicemi, jejichž průjezdnost a lepší parkování jsou vyřešeny zejména jednosměrným provozem. Úsek pozemní komunikace, kde začíná jednosměrný provoz, se označuje svislou informativní dopravní značkou č. IP 4a a IP 4b. V protisměru se tento úsek označuje značkou Zákaz vjezdu všech vozidel (č. B2). Nejvíce problémů dělá nejen turistům, ale i občanům města Mikulova zejména výjezd z jednosměrné ulice křižovatky ulic Brněnská a 22. dubna, kde vede jednosměrka z centra města. Z jednosměrné ulice se vyjíždí směrem na Valtice co nejblíže k levému okraji vozovky. Mnohé řidiče zmate označení vodorovného dopravního značení v křižovatce, které zůstalo z dob, kdy byla doprava v tomto místě obousměrná. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který musí znát každý řidič, říká v 76 odst. 2, že svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny vodorovným dopravním značkám. A co to znamená? Že každý řidič, který nerespektuje toto dopravní značení a při výjezdu z jednosměrné ulice (křižovatka ulice Brněnská a 22. dubna) nenajede co nejblíže k levému okraji vozovky, se dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích dle 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích a za toto lze uložit ve správním řízení pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč a v blokovém řízení na místě pokutu do 2000 Kč. Toto platí pro všechny jednosměrné ulice, nejenom pro výše uvedený příklad. Mgr. Jarmila Pavlíková, odb. zam. odboru dopravy

3 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 19/2008/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hod. Body č. 1 3 (zahájení, kontrola usnesení, zpráva o činnosti RM) byly ZM schváleny nebo vzaty na vědomí. Bod č. 4 Návrh OZV Města Mikulova č. 2/2008, kterou se mění OZV Města Mikulova č. 1/2003 o místních poplatcích ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulova č. 2/2008 o místních poplatcích v předloženém znění Bod č. 5 Opatření obecné povahy Regulační plán Mikulov, Pod Novou ZM projednalo a schvaluje návrh regulačního plánu a vydává opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán Mikulov, Pod Novou Bod č. 6 Žádost FC Pálava o navýšení dotace na zabezpečení provozu a činnosti FC Pálava Mikulov ZM schvaluje uvolnění financí z rozpočtové kapitoly Rezerva RM na mimořádné dotace ve výši Kč pro FC Pálava Mikulov na navýšení dotace na zabezpečení provozu a činnosti FC Pálava Mikulov ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro FC Pálava Mikulov dle ZM schváleného vzoru ZM žádá FC Pálava o doplnění a upřesnění rozpočtu FC Pálava na r Bod č. 7 Mimořádná dotace na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2008 ZM schvaluje udělit slovo pí Koňákové u bodu č. 7 ZM schvaluje : 1. Poskytnutí mimořádné dotace neziskové organizaci ZOČSOP č. 56/03 ADONIS na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2008 ve výši Kč 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2008 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova na provoz Turistického informačního centra Mikulov Bod č. 8 Rozpočtová opatření města Mikulova k rozpočtu na r ZM na základě doporučení RM zprávu o rozpočtovém opatření k rozpočtu města Mikulova na rok 2008 schvaluje v předloženém znění s výjimkou navýšení dokrytí ztráty koupaliště ve výši 150 tis. Kč 2. ZM ukládá FV provést analýzu předloženého vyúčtování výnosů a nákladů provozu koupaliště za sezonu roku 2008 Bod č. 9. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti 9/1 Souhlas Zastupitelstva města s odkoupením pozemků p. č. 3029/5 a 3032/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, prodávající Pozemkový fond ČR Město Mikulov Zastupitelstvo města ZM vydává souhlas s odkoupením pozemků p. č. 3029/5 a 3032/7 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Mikulova 9/2 Prodej nemovitostí částí pozemků p. č. 626/2 a 625 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Kozí hrádek, kupující Josef Čermák, Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemků p. č. 625 a 626/2 (dle geom. plánu č /2008 se jedná pozemky p. č. 626/5, 626/6 a 626/7) v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě pod Kozím hrádkem p. Josefu Čermákovi, bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem 9/3 Prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3262/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující Ing. Michal Marcinčák, bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3262/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Bezručova panu Ing. Michalu Marcinčákovi, bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem. Dle geom. plánu č , 139/2008 se jedná o pozemky p. č. 3262/5, 3262/6 a 3262/7 9/4 Žádost o změnu kupní smlouvy ze dne o prodeji nemovitostí pozemků p. č. 1982/1 až 5 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 28. října žadatel DSI Dr. Stange International CZ s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 20/30, PSČ ZM neschvaluje: a) změnu kupní smlouvy ze dne dle návrhu uvedeného v žádosti obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 20/30, PSČ , ze dne č. j. DH , b) prominutí smluvní pokuty ve výši Kč za prodlení v plnění závazku dle článku III. odst. 2 písm. a) kupní smlouvy ze dne obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 20/30, PSČ ZM ukládá vedení města vymáhat veškeré smluvní pokuty ve smyslu čl. 7 kupní smlouvy a souhlasí s odstoupením od smlouvy ve smyslu čl. 6 kupní smlouvy 9/5 Žádost o odkoupení bytů Nová č. or. 11, 13 ZM neschvaluje odprodej domů na ul. Nová č. or. 11 a č. or. 13 v Mikulově do vlastnictví stávajících nájemníků v souladu s platnými Zásadami prodeje bytů... 9/6 Kupní smlouva na inženýrské sítě v lokalitě Na Hradbách, prodávající: MAMUT-REAL, s. r. o, kupující: Město Mikulov ZM schvaluje : a) kupní smlouvu na inženýrské sítě: vodní dílo stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů v lokalitě Na Hradbách v k. ú. Mikulov na Moravě vybudované v rámci etap I., II. a III. výstavby dle regulačního plánu zóny Mikulov Na Hradbách ev. č , kolaudované pravomocným kolaudačním rozhodnutím 3 č. 135/07 OŽP MěÚ Mikulov ze dne č. j. VOD/070280/26/00/VICL/004, prodávající MAMUT-REAL s. r. o., se sídlem Brno, Slaměníkova 23, IČO , kupující Město Mikulov, celková kupní cena 1 Kč, a to ve znění navrženém společností MAMUT-REAL, s. r. o., b) vyčlenit v rozpočtu města v roce 2008 a v roce následujícím částku na úhradu pronájmu veřejného osvětlení v lokalitě Na Hradbách ve výši 10 tis. Kč měsíčně, a to prozatím na dobu 6 měsíců, c) ZM doporučuje RM jednat se společností MAMUT-REAL, s. r. o. o způsobu platby nájemného v těchto variantách: 1. nájemné bude uhrazeno celkovou částkou za celou dobu nájmu po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu, a to pokud rozhodnutí soudu bude ve prospěch společnosti MAMUT-REAL, s. r. o., nebo 2. nájemné bude uloženo do notářské úschovy a uvolněno bude po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu, a to pokud rozhodnutí soudu bude ve prospěch společnosti MAMUT-REAL, s. r. o., v opačném případě bude částka vrácena městu Mikulovu Bod č. 10 Informace společnosti STKO, spol. s r. o. Mikulov ZM Mikulov bere na vědomí předloženou informaci a ukládá zástupcům města v orgánech STKO, spol. s r. o. intenzivně pracovat na zajištění svozu a likvidace komunálních odpadů v příštím období ZM žádá jednatele STKO, spol. s r. o. o předložení ekonomického rozboru současného stavu nákladů na likvidaci komunálního odpadu v Mikulově, a dále předběžnou kalkulaci nákladů po ukončení recipročního navážení na skládku v Žabčicích ve variantách uvedených v materiálu předloženém dnešním ZM Bod č. 10 a) Projekt Atelier an der Donau odsouhlasení finanční spoluúčasti ZM souhlasí s předložením projektu Atelier an der Donau jako žádosti o dotaci z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika (Město Mikulov projektový partner). ZM schvaluje zařazení částky EUR na spolufinancování projektu Atelier an der Donau do rozpočtu města na rok 2009 Bod č. 10 b) Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov, s. r. o., se sídlem Mikulov, Pavlovská 12 ZM schvaluje provedení změny zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov, s. r. o., se sídlem Mikulov, Pavlovská 12, IČ , a to rozšířením předmětu jejího podnikání o novou činnost Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Bod č. 11 Dotazy členů ZM Bod č. 12 Dotazy občanů Bod č. 13 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova

4 Neoprávněné umisťování dopravního značení a umisťování překážek na komunikacích V poslední době se objevují případy neoprávněného umístění dopravního značení a umisťování různých překážek na pozemních komunikacích. Toto Dejte si věci do pořádku, dokud je čas! Provozovatelů a vlastníků vozidel, kteří doposud vyjíždějí s nepojištěným vozidlem na silnici, a dále těch, kteří nepojištěné vozidlo reálně neprovozují, a přesto vozidlo neodhlásí z evidence motorových vozidel, je doposud velké množství. Podle údajů se jedná cca o 850 tisíc vozidel. Tento příspěvek má upozornit právě tyto provozovatele a vlastníky motorových vozidel na chystané změny v oblasti zákonného pojištění motorových vozidel. Od l. ledna 2009 zavádí novela zákona č. 168/1999 Sb., povinné příspěvky do garančního fondu ČKP Praha u těch vlastníků a provozovatelů, kteří nemají sjednáno povinné (zákonné) ručení. Příspěvek však v žádném případě nenahrazuje pojištění vozidla, rozdíl mezi ním a pojištěním vyplývá především ze skutečnosti, že pojištění se sjednává předem a kryje budoucí rizika, která vznikají s provozem motorového vozidla. Příspěvek do garančního fondu se však hradí zpětně za dobu, kdy vozidlo nebylo pojištěno a slouží především ke krytí škod hrazených z garančního fondu ČKP Praha. Ten, kdo nemá sjednáno povinné ručení, nemá nárok na to, aby za něj škodu způsobenou při dopravní nehodě hradila pojišťovna. Rovněž tak Sbírka Bílá pastelka vydělala přes 3 miliony Při letošním devátém ročníku sbírky Bílá pastelka, která proběhla v celé České republice dne 15. října, se vybralo Kč. Mikulov k této sumě přispěl přibližně korunami. Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří i letos dvacetikorunou přispěli k udržení našich služeb těžce zrakově postiženým. Samozřejmě děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří se na úspěchu sbírky podíleli. řekla patronka sbírky Mathilda Nostitzová. Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se děje hlavně u výjezdů z garáží, popřípadě přilehlých nemovitostí, kde si občané chtějí zajistit volný vjezd a výjezd, volné místo pro parkování. zaplacení příspěvku do garančního fondu u nepojištěného vozidla neuchrání provozovatele či vlastníka od případných sankcí za provozování vozidel bez sjednaného povinného ručení, která mu může být udělena příslušníky policie či správními orgány ve správním řízení. Sazba příspěvku do garančního fondu ČKP Praha se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Vlastníci či provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od počátku roku 2009 vyzváni ČKP Praha (tj. profesní organizací pojišťoven) písemně k úhradě příspěvku. Pak bude následovat 30denní lhůta na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo bylo pojištěno a není tudíž provozováno v rozporu se zákonem. Pokud ani poté dotyční na výzvu nebudou reagovat ani neuhradí příspěvek, dojde k jeho vymáhání. Proces vymáhání tak může být ukončen až u soudu a následně i exekucí. Cílem veškerých těchto aktivit je tedy docílit stavu, aby všichni motoristé jezdili se sjednaným zákonným pojištěním. JUDr. Hana Čížková, Mgr. Jarmila Pavlíková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov s bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti, jež jim umožňují samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výukové kurzy a programy (výuka ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených počítačů, podpora zaměstnanosti zrakově postižených), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. SONS ČR Z obdobných příčin se na komunikacích umisťují popelnice, eventuelně různé jiné předměty. Toto se děje z důvodů zajištění parkovacích míst (např. na ulici Nová, Koněvova, Pod Platanem a další). Tím dochází k porušení zák. č. 13/1997 Sb., konkrétně 42a, písm. l) tj. přestupku se dopustí ten, kdo v rozporu s 29 tohoto zákona (bez povolení příslušného správního úřadu) umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku. V případě fyzické osoby je toto jednání postihováno pokutou až do Kč. V případě právnických a podnikajících fyzických osob je tato sankce obdobná. Porušením se fyzické osoby vystavují postihu, ale na druhé straně se nelze z jejich strany domáhat postihu vůči těm, kteří takto neoprávněně umístěné překážky nerespektují, protože toto umístění značek a jiných předmětů nesplňuje zákonné normy pro umístění dopravního značení. JUDr. Hana Čížková, odborný zaměstnanec odboru dopravy Občanské sdružení Biliculum a Květinářství U Rosničky Vás zvou na 1. Charitativní květinový ples Datum konání: ve 20 hodin Místo: Hlavní zámecký sál a vinárna Mikulov Program: K poslechu a tanci Vám zahrají a zazpívají Bohuš Matuš Kája Martiš s cimbálovou muzikou Live Band Raffael Kadeřnické vystoupení salon Šuta Přehlídka večerních a společenských tanců ZP Fashion Pavla Francová Taneční vystoupení Taneční studio Morava pod vedením Václava Kosmáka skupina Balance vicemistři světa v moderním tanci Dražba večerních šatů zhotovených z květin Prodej parkovacích karet Prodej parkovacích karet na rok 2009 již byl zahájen a bude probíhat do 15. ledna 2009 vždy v pondělí a ve středu od 7.00 do hodin (kromě polední pauzy od 11 do 12 hodin) ve firmě Tedos Mikulov, s. r. o., Pavlovská 12 v Mikulově (mezi vánočními svátky se karty prodávat nebudou). Ceny se oproti loňsku nemění. Nově jsou v prodeji také tzv. návštěvnické karty, s nimiž bude možné parkovat v zóně 2 (tj. ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, Alf. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, Purkyňova, Kapucínská, parkoviště Česká, Komenského, Svobody a u sportovní haly). I když bude dotyčný na návštěvě v zóně 1 (Náměstí, Kostelní náměstí a ul. Vrchlického vedle hrobky), nesmí parkovat v zóně 1. Na základě potvrzení, že zájemce o parkovací kartu je zaměstnancem firmy, která má sídlo na Náměstí, Kostelním náměstí a Kapucínské ulici, je možné prodat parkovací kartu v ceně 300 Kč na 6 měsíců. Tedos 4 Večerem Vás bude provázet Daniel Rubeš a samozřejmě na Vás čeká i bohatá tombola, kde první cenou je zájezd pro 2 osoby do Španělska. Prodej a rezervace vstupenek v květinářství U Rosničky nebo na u Cena vstupenky s večeří: 300 Kč Více informací na tel. č

5 Mikulovská internetová televize vysílá zpravodajství z Mikulova a okolí Od září tohoto roku funguje na webové adrese Mikulovská internetová televize. Diváci mohou prostřednictvím svých počítačů sledovat zpravodajství z Mikulova i okolí, pozvánky na akce, ankety a podobně. Iniciátorem vzniku MiTV byl její současný ředitel a šéfredaktor v jedné osobě Mgr. Daniel Kamenár. Odkdy MiTV funguje a jak dlouho jste pracovali na jejím rozjezdu? Přípravy na vysílání začaly na jaře roku 2007, kdy během několika měsíců postupně vznikl projekt Mikulovské internetové televize. Pak přišel na řadu nákup techniky, softwarového vybavení a sestavení tvůrčího týmu. To byla asi nejtěžší fáze přípravy spuštění MiTV. Intenzivní příprava a natočení prvních finalizovaných reportáží začaly v červnu tohoto roku. Programování webu jsme zahájili v srpnu a na vylepšeních se stále pracuje. Do konce tohoto roku by měl být portál mitv.cz plně funkční. Čí nápad byl založit v Mikulově internetovou televizi? Prvotní nápad se zrodil v mé hlavě v lednu roku 2007, později jsem jej podrobně konzultoval s přáteli a potenciálními budoucími spolupracovníky redakce MiTV. Díky jejich připomínkám a dalším výborným nápadům má web současnou podobu. Ale jak jsem již uvedl, stále pracujeme na dalších vylepšeních. Jaký vztah mají redaktoři MiTV k této branži? Tým kmenových redaktorů redakce je tvořen z největší části vysokoškolskými studenty. Studují různé obory, avšak žádný se přímo nevztahuje k problematice audiovize nebo žurnalistiky. Další spolupracovníci redakce, kteří nejsou přímo redaktory, jsou rovněž studenti, ale také třeba projektoví manažeři. Já jako šéfredaktor jsem vystudoval marketingové komunikace, což je obor, který audiovizi rovněž zahrnuje, nikoli však z hlediska praktické realizace (režie, kamera apod.), ale jejího komunikačního využití. V minulosti jsem také pracoval v nejmenovaném okresním týdeníku jako redaktor. Zkrátka jsme víceméně laici, ale baví nás to a učíme se. Snad je to na našich reportážích i vidět. Plánujete do budoucna přibírání dalších redaktorů nebo jiných pracovníků? Ano, rozhodně bychom rádi rozšířili tým redaktorů a spolupracovníků. Má to ovšem své ale. Zatím MiTV nevydělává na komerčních prezentacích a inzerci, takže všichni pracujeme zadarmo, jen s nadšením pro věc a protože nás to zkrátka baví. Takže případní zájemci a potenciální redaktoři by se museli pro začátek smířit s tím, že budou pracovat jen kvůli nadšení pro věc. Do budoucna bychom rádi měli alespoň dva kmenové redaktory na plný úvazek a prostředky na odměny pro každého, kdo přiloží ruku k dílu. Nyní se vše odvíjí od toho, jestli dokážeme v budoucích několika měsících provoz MiTV utáhnout z komerčních aktivit. Cílem však není stát se komerční televizí za účelem zisku. Z čeho je MiTV financována? Částečně je to zodpovězeno již v předchozí otázce. Veškeré nutné startovní investice pak připadly na společnost DK STUDIO, která je prozatímním majitelem MiTV. Cílem MiTV však není tvořit zisk, zvažujeme proto založení občanského sdružení, které bude televizi provozovat. Získáme tak kromě jiného větší šanci zajistit její provoz i z nekomerčních zdrojů. Co je v současné době náplní MiTV? Chtěli byste ji do budoucna rozšířit? MiTV je v současnosti zaměřená především zpravodajsky, a to na město Mikulov a jeho okolí. Brzy plánujeme spustit službu, která umožní komukoliv nahrávat na náš server svá vlastní videa, obdobně jako např. na serveru You tube. Kromě toho připravujeme novou rubriku zábava, jejíž náplní budou např. zábavná, recesistická a třeba bulvární videa, obdobně jako jsou např. na Stream.cz. Máte do budoucna ještě nějaké vize? Naším současným hlavním cílem je udržet MiTV v provozu a rozvíjet ji tak, jak jsem již uvedl. Doba se však rychle mění, stejně jako technologie, takže uvažujeme třeba o technických vylepšeních. Například o možnosti stahovat videa v různé kvalitě. Těm, kdo mají rychlé připojení, nabídneme lepší kvalitu videí. Další nápady bychom si zatím rádi ponechali pro sebe, aby měly čas uzrát. Může MiTV sloužit i občanům v Mikulově a spolkům v oblasti zveřejňování jejich informací? Děkuji za tuto otázku. Ano, rozhodně ano, proto máme na našich stránkách rubriku Pozvánky na akce. Tímto si dovolím vyzvat všechny pořadatele jakýchkoliv akcí, aby se nám včas dopředu hlásili, natočíme s nimi zdarma upoutávku. Výjimkou jsou samozřejmě akce ryze komerční. Na tyto akce upoutávky rovněž zveřejníme, pochopitelně ovšem za poplatek a bude zřetelně uvedeno, že jde o reklamu. Děkuji za informace. Kristýna Michnová (dokončení ze str. 1) ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Dalším využitím etwinningu by byla ová komunikace mezi dětmi z obou států. V každé třídě jsou šikovnější děti, které mají úkoly splněny dříve než ostatní žáci. Ty by mohly ve zbývajícím čase individuálně komunikovat s protějškem v Rakousku o problémech týkajících se daného předmětu. Ředitel poysdorfské školy vidí v etwinningu šanci, jak prohloubit vztahy mezi Rakušany a Čechy. Máme trošku problém s tím, že děti v Rakousku často nechtějí navazovat kontakt s dětmi z jiných zemí. Pokud se to podaří v rámci projektu etwinning, věřím tomu, že se časem stanou přáteli, říká Neumayer a vidí budoucnost právě ve spolupráci a ve společné komunikaci. Projekt etwinning není prvním přeshraničním kontaktem, který ZŠ Valtická navázala. S Poysdorfem máme dlouholeté kontakty, pořádáme několik společných akcí. Vloni jsme založili spolupráci s polským Túchowem a před třemi lety jsme byli Základní školou v Bratislavě přizváni k setkávání škol. Jsou to kulturně sportovní setkání žáků a pedagogů, které se každý rok konají v jiném státě. Žáci bydlí v rodinách, navazují kontakty a prostřednictvím e- mailu je dále rozvíjejí a procvičují tak cizí jazyky, dodal Souchop. km (dokončení ze str. 1) (dokončení ze str. 1) Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž je naučila taneční prvky a pak přijela zkontrolovat, jak se děti zlepšují. S tanečníky nacvičovala paní Országová hip hop a paní Provázková aerobik. Trénovali jsme v tělocvičně ZŠ Hraničářů. Chtěla bych tímto poděkovat vedení školy za to, že nám umožňují zdarma využívat jejich tělocvičnu, řekla Solaříková. Každý soutěžní tým doprovodila ve finále známá tvář televize Nova. Patronem našeho týmu byl Matouš Ruml, který hraje v seriálu Comeback, uvedla Solaříková. Za své vítězství si mikulovský tým z Prahy odvezl cvičící stroje do posilovny. Musíme ještě vymyslet, kam je umístíme, láme si hlavu ředitelka Solaříková. km 5 Mladé víno bylo posvěceno Letošní úroda byla celkem příznivá a může být tedy i pro vás vinaře výzvou ke chvále za úrodu těchto hroznů. Není však ještě všemu úsilí konec. Práce ve sklepě nikdy nekončí. Je to ale práce radostná, která má svou odměnu v kvalitním víně, řekl kněz Janoušek. K vínu nelze přistupovat jen jako k obyčejnému produktu. Od jeho pěstování přes výrobu až k vychutnávání je třeba k němu přistupovat s láskou, poradil vinařům Janoušek a připomenul přítomným, že víno není jen záležitostí moderní doby. Dosvědčují to i biblické texty, kde najdeme výraz víno 163krát, dodal. km

6 Tradi ní p írodní ínská medicína spole nosti TIAN SHI pom že ešit Vaše zdravotní problémy (vysoký tlak+cholesterol, cukrovka, obezita atd.) posílí Váš imunitní systém p ednáška: v hod. salonek restaurace "Penzion SPORT - TJ Pálava" Mikulov, ul. Na Hradbách 13 vstup - ZDARMA tel.: AUTOSERVIS RADEK Dolní Dunajovice, Hlavní 131 (naproti pekárny) Oprava všech značek aut, karosářské práce, elektrikářské práce, prodej autokosmetiky a náhradních dílů na všechna vozidla. Tel.: KADEŘNICTVÍ S-style Simona Vajdíkova Gagarinova 3 (budova Pemag pod Finančním úřadem) Prodej vlasové kosmetiky, prodej dárkových poukazů v různé hodnotě. Tel: Srdečně Vás zveme na víkend ZVĚŘINOVÝCH HODŮ Kdy: Kde: Restaurace Bowling sport centra Mikulov, Vídeňská 41 Nabízíme: Příjemné posezení Různé druhy káv Různé druhy čajů (i na prodej) Zmrzliny Svatební dorty Dětské dorty Dorty k narozeninám a jmeninám Čajové pečivo k Vánocům za 240 Kč Náměstí 15, tel.: Rezervace: , LEVNÉ KNIHY DVD VÝPRODEJ Slevy 40 90% Encyklopedie, atlasy, omalovánky, romány, válečná literatura DVD od 19 Kč / kus Prodejna levných knih Pondělí pátek od 8.00 do hod. V sobotu od 9.00 do hod. MIKULOV Brněnská ulice č. 2 (naproti Lidovky) Kalendáře od 19 Kč do 29 Kč Krásy Moravy 249 Kč 599 Kč Snář 99 Kč 349 Kč Křížovky od 19 Kč Cukrárna SOU Mikulov byla přestěhována do prostor kavárny Eben Hledáme spolupracovníky v oblasti realit realitního makléře pro Jihomoravský kraj: vysoké výdělky zaškolení a zázemí zdarma práce na ŽL Tel.: : pořádá MIKULÁŠSKÝ SPINNING MARATON V SOBOTU OD DO hodin POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ Kde? Tělocvična ZŠ HRANIČÁŘŮ Mikulov Za kolik? 300 Kč Kde se přihlásit? Startovní listina na recepci AQUARIUM RELAX, Pavlovská 40, Mikulov Do kdy? Přihlášky pouze do konce listopadu! Chcete se seznámit se spinningem? Volný vstup pro diváky a fanoušky Kapacita 40 kol, občerstvení zajištěno, slosovatelné vstupenky Na Vaši návštěvu se těší SPINNING Team! tel , AQUARIUM RELAX, Pavlovská 40, Mikulov Střední odborné učiliště Mikulov přijme VEDOUCÍ KAVÁRNY EBEN Bližší informace: Bc. Jitka Křižáková, tel.:

7 Program městského kina Čtvrtek sobota MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ Festival je soutěžní putovní přehlídkou dobrodružství, adrenalinu, extrémů a cestopisů. Kompletní program naleznete na Pátek v 19 hodin HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA Vstupné: 65 Kč Akční fantasy / přístupný od 12 let / 120 min. / USA / titulky Režie: Guillermo del Toro Hrají: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, John Hurt, Roy Dotrice, Jeffrey Tambor, Anna Walton, Jamie Wilson, Matt Rippy, Colin Ford, Seth MacFarlane Nejproblematičtějšího zaměstnance přísně tajného Úřadu pro paranormální výzkum a obranu tentokrát čeká opravdu náročný úkol. Syn vládce podsvětí, princ Nuada, totiž porušil křehké příměří, které panovalo mezi lidmi a jeho říší, čímž nastartoval příslovečné peklo na Zemi. A má být ještě hůř Nuada se snaží zkompletovat sbírku artefaktů, jež mu mají pomoci oživit Zlatou armádu, nezničitelná monstra, která za pár minut udělají z lidstva ohrožený druh. Aby toho nebylo málo, Hellboye rozptyluje i lehce italská domácnost, kterou má se svou Liz. Tváří v tvář ohrožení světa musí jít rodina stranou, a tak se zaměstnanci nejtajnějšího ze všech tajných úřadů vypraví do tábora nepřítele, aby zastavili Zlo, ještě než se stačí vyvalit na Zem. Vy se vydáte s nimi, a protože vás povede režisér s nedozírnou výtvarnou fantazií, připravte se, že uvidíte, co jste asi ještě neviděli. Sobota v 19 hodin VALL-I Vstupné: 65 Kč Animovaný rodinný / přístupný / 98 min. / USA / dabing Režie: Andrew Stanton Hrají: Ben Burtt, Elissa Knight, Sigourney Weaver, Fred Willard, Kathy Najimy, MacInTalk, Kim Kopf, Garrett Palmer VALL-I je robot, který byl součástí gigantického programu na úklid a vyčištění Země, aby byla opět obyvatelná. Tento projekt ale selhal a VALL-I je poslední takový robot, který na Zemi zbyl, a všechna práce zůstala pouze na něm. Po dlouhá staletí mechanicky provádí zadaný úkol, vše se ale změní, když se objeví EVE, robot vyslaný z družice, která přiletěla zjistit stav úklidových prací. A VALL-I pozná, co je to láska Sobota v 19 hodin OKO DRAVCE Vstupné: 65 Kč Thriller / přístupný od 15 let / 110 min. / USA / titulky Režie: D. J. Caruso Hrají: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario Dawson, Billy Bob Thornton, Ethan Embry, Michael Chiklis, Anthony Mackie, Fahim Fazli, Cameron Boyce Rachel je svobodná matka osmiletého syna. Právě ho pustila na výlet se školním orchestrem, takže ji upřímně vyděsí telefonát od neznámé ženy, která jí nabídne jednoduchý obchod život dítěte za plnění jejích příkazů. Jerry je drzý výrostek, který jednoho dne ve svém původně prázdném bytě objeví zásoby středně velké teroristické buňky. Než ho telefonát téže neznámé ženy, která si vynutila poslušnost u Rachel, stačí varovat, vtrhne k Jerrymu FBI a zatkne ho. Zkušený agent FBI Jerryho báchorkám, podle nichž to na něj někdo narafičil, ani trochu nevěří. Pak ale přijde čas na jeden povolený telefonát a tentýž ženský hlas dá Jerrymu druhou šanci na útěk. Tentokrát se jí úspěšně chopí a díky tomu potká Rachel. Dva zcela neznámí lidé, spojení jen hlasem v telefonu, záhy pochopí, že moc nad jejich osudem převzal někdo, kdo sleduje každý jejich krok a dokáže je přimět i k těm nejšílenějším akcím. Poznačte si do kalendáře Pátek Hra po Mikulově Za tajemstvím sklepů Sraz u obřího sudu na mikulovském zámku, začátek v hodin Tradiční večerní tematická hra pro tříčlenné skupinky dětí ve věku 7 14 let (mladší mohou v doprovodu rodičů), tentokrát na téma vinařství a výroba vína. Sobota Otevření EAT-ART Gallery EAT-ART Gallery, začátek v 15 hodin EAT-ART Gallery na Kapucínské ulici č. 1 zve všechny milovníky umění a české kuchyně ke slavnostnímu otevření galerie. Připraveno je hudební vystoupení, prohlídka celého objektu a bohatá kulinářská nabídka pro zvané i náhodné hosty. Na první slavnostní vernisáži budou k zhlédnutí obrazy na téma Zeleninová kreace umělkyně Tanji Boukal z Vídně a EAT-ART objekty Jitky Plesz, jednatelky galerie. Neděle Adventní koncert Zámecký sál, začátek v hodin Národopisný spolek Pálava pořádá první adventní neděli koncert s názvem Vánoce, Vánoce přicházejí Můžete se těšit na setkání se soubory Palavěnka, Palavánek s cimbálovou muzikou Kolík ZUŠ Mikulov, Pálava a Pálavští senioři a s cimbálovými muzikami Píšťalenka a Karla Martiše. Akce se uskuteční za podpory Města Mikulova a Regionálního muzea v Mikulově. Pátek Mikulášská besídka Náměstí, začátek v hodin Město Mikulov opět připravilo pro děti mikulášskou nadílku. Od do 17 hodin čeká návštěvníky čertovské muzicírování, v 17 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a poté bude Mikuláš dětem nadělovat. Na 18. hodinu je připraveno mikulášské muzicírování. V průběhu odpoledne se bude podávat andělský a čertovský čaj, ďábelské pochoutky apod. Sobota Mikuláš Hotel Zámeček, začátek v hodin Svatý Mikuláš a jeho pomocníci čert a anděl budou rozdávat sladkou odměnu hodným dětem. Ty se mohou těšit na živý Betlém a zpívání vánočních koled, rodiče určitě ocení řízenou degustaci špičkových vín v moravském sklípku. Ti, kdo chtějí pomoci dětem z Dětského domova v Mikulově, mohou přinést dárečky a dětem je osobně předat. Sobota Mikulášský spinning maratón Tělocvična ZŠ Hraničářů, začátek ve 14 hodin Přihlásit se můžete do konce listopadu v recepci Aquaria Relax na Pavlovské ulici. Startovné je 300 Kč, občerstvení je zajištěno a vstupenky budou slosovatelné. Sobota Vánoce pod radnicí Náměstí, začátek v 9.00 hodin Od 9 do 16 hodin bude pro návštěvníky připraveno řemeslné tržiště s keramikou, drátovanými výrobky, textilními hračkami, perníkem, batikovanými věcmi, výrobky z kameniny, vánočními ozdobami, malovaným hedvábím, majolikou, svařákem a medovinou. Od 10 do 11 hodin vystoupí Mikulovanka, od 11 do 12 hodin se představí Národopisný soubor Pálava, v pravé poledne si můžete poslechnout vánoční koledy, ve 13 hodin vystoupí žáci Základní umělecké školy s vánočním zpíváním, od 14 do 15 hodin přispěje k vánoční atmosféře opět Národopisný soubor Pálava a od 15 do 16 hodin vystoupí Vánoční KvartEtno. Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 7

8 KURZ LÍČENÍ KROK ZA KROKEM Během jednoho dne Vás vizážistky naučí: jaké jsou typy pleti jak správně pečovat o svoji pleť základy líčení jak aplikovat a používat líčidla jak používat štětce a další pomůcky jak nalíčit sama sebe Získáte dovednosti vizážistického minima včetně praktických dovedností. Každá účastnice obdrží certifikát o absolvování kurzu. Cena: 390 Kč (v ceně jsou veškeré pomůcky) Přihlášky a bližší informace: Lenka Kršková, tel.: , BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY + KOBERCE PVC Větrná 3, Mikulov (sídliště bývalá stáčená drogerie) Nabízíme: záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny. Vzorkový prodej koberců a pvc, tkané koberce, koupelnové soupravy, garnýže, rohože a jiné doplňky. Obšíváme záclony na prodejně. Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. Otevírací doba: Po Pá , So Zdeňka Babicová, tel.: Kontakt: Lenka Soudková, tel.: , 8

9 ŽALUZIE TĚSNĚNÍ Josef Jankovič Tel.: Náměstí 22, Mikulov SÍTĚ PROTI HMYZU ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Kellner Drahomír Spolehlivé hlídání domů,bytů, kanceláří a provozoven!!! prodej, návrhy zdarma, montáž a servis zabezpečovacích systémů Jablotron, napojení na PCO-OKO 1 prodej a instalace satelitů, DVB-T antén a montáž DIGI TV Kontakt: , BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , PŘIJMEME IHNED NA PRÁCI V MIKULOVĚ: ženu / muže na úklid strojem, úvazek 5 hod vhod. pro ČID nebo starobní důchodce muže pro strážní službu, na směnný provoz, vhodné pro ČID pracovníka na zimní údržbu komunikací posyp a prohrn, podmínka vlastní technika (traktor). Radlici a sypač zajistíme. Požadujeme fyzickou zdatnost, čistý TR. Info na tel.: Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna v průběhu listopadových víkendů do prostor své vinné restaurace v Novosedlích na Svatomartinskou husu a mladá vína Mladé víno a svatomartinská husa patří ve Vinařství Kovacs k nejtradičnější gastronomické a vinařské události. Podrobné informace naleznete na Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Tel.:

10 Restaurace Pod Radnicí Vás ve dnech listopadu srdečně zve na ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY Restaurace Pod Radnicí Náměstí 1, Mikulov Tel.: Hloubkové čištění interiérů Bezdotykové mytí motorů POTŘEBUJE VAŠE AUTO UMÝT NEBO VYČISTIT??? NABÍZÍME VÁM KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ VAŠEHO VOZU Ruční mytí exteriérů Renovace autolaků Speciální podzimní akce u využití vyčištění celého vozu nabízíme zdarma: Příprava karoserie pro zimní provoz. Lak vozu bude ošetřen speciálním voskem O-Wax, vysoce odolným proti soli! Autorizované středisko Mikulov, ul. Hraničářů (naproti budovy VaK) Petr Moravec, tel.: , SUPERVÝPRODEJ od Otevírací doba: Po-Pá: So: David Firenze, Pavlovská 48, Mikulov Akce platí do vyprodání zásob UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Žádáme Vás, abyste se dostavili do kanceláře Pohřební služby Mikulov k uzavření nové nájemní smlouvy k hrobovému místu. Informace na hřbitově v kanceláři v pracovní dny Po Pá hod. Tel.: Pohřební služba Chromý Přijmeme ÚČETNÍ na HPP. Pracovní náplň: podvojné účetnictví obchodní společnosti, mzdy pro malý kolektiv pracovníků a administrativní práce. Požadujeme: ekonomické vzdělání, praxe v oboru vítána. Zájemci mohou zasílat přihlášky a strukturovaný profesní životopis na adresu: Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov nebo na Advokátní kancelář JUDr. Petra Pisaroviče oznamuje, že rozšiřuje svoji činnost, a to v pondělí, úterý, středu a pátek v době od 8.00 do hodin a ve čtvrtek v době od do hodin (jinak dle domluvy) na adrese Náměstí 20, Mikulov JUDr. Petr Pisarovič Dr. et Mgr. Igor Žiška Řádková inzerce Chcete až Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Prodám starší dřevěný nábytek. Zn.: Levně! Tel.: Prodám byt v Mikulově, novostavba v OV, 2+KK, UP 36 m2, zasklená lodžie 8 m2, slunný, 2. patro. Cena Kč. Při rychlém jednání výrazná sleva. Tel.: Hledám paní z Mikulova a okolí pro občasné hlídání dětí ve věku 3 a 6 let. Bližší informace na tel. č.:

11 Podzimní skautská olympiáda Tradiční podzimní skautská olympiáda byla letos v sobotu 18. října 2008 v lomu u Mariánského mlýna. Byl to už její 19. ročník. Po slavnostním nástupu, vztyčení vlajky a zažehnutí olympijského ohně soutěžilo šest desítek dětí v devíti nejroztodivnějších disciplínách (sloní běh, lov rybiček, kimovka, natahování koštýře aj.). V jednotlivých kategoriích zvítězili: vlčata Apač, světlušky Gymi, skauti Žobi a skautky Mata Hari. Putovní pohár pro nejúspěšnější družinu si odnesly nejmenší světlušky Žabky. Drákula Informace z mikulovských škol VÍKENDOVÝ POBYT NA ZŠ ŠKOLNÍ O víkendu října si naši žáci užili školy trochu jinak, než jsou zvyklí stala se totiž jejich útočištěm, kde spali, stravovali se a hlavně se bavili. Připraveno pro ně bylo plno aktivit sportovních, turistických a výtvarných, které plnili rozdělení do dvou družstev. Oba týmy spolu soutěžily a sbíraly body, které nakonec proměnily ve sladké odměny. Víkend byl nabitý zážitky, na které budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. Za realizační tým Mgr. Lucie Přívětivá SPOLUPRÁCE MŠ HABÁNSKÁ A MŠ DRASEN- HOFEN SLAVÍ 10 LET Přátelé z Drasenhofenu nás děti, rodiče a učitelky ze Zeleného ráje pozvali, abychom společně s nimi přivítali příjezd svatého Martina. Rakouské děti nám vyrobily lampiónky, se kterými jsme se vydali na cestu napříč vesničkou. Průvod barevných světýlek byl zahalen tajemstvím až ke kostelu, kde pak děti z rakouské školky svým vystoupením Martina uvítaly. Je velká škoda, že jsme jim kvůli jazykové bariéře leccos nerozuměli. Koláčky, čaj a ostatní pohoštění bylo příjemným zakončením večera, který je prvním znakem přicházející zimy. Kolektiv MŠ Zelený ráj Cestopisná přednáška Mezi nejmenšími lidmi světa, Pygmeji Bambuti, aneb po stopách Pavla Šebesty do nitra pralesů Ituri, Kongo. Jak nyní žijí v zemi zmítané nepokoji a válkami? Na to se bude snažit odpovědět ukázkami z expedice z roku 2007 a dokumentárním filmem RNDr. Alena Žákovská. Centrum ekologické výchovy připravilo tuto zajímavou cestopisnou přednášku na čtvrtek 11. prosince Začátek je v 19 hodin v přednáškovém sále Správy CHKO v Mikulově, Náměstí 32. CEV (dokončení ze str. 1) Charitativní ples pomůže dětem z Dětského denního stacionáře sdružení Biliculum Petr Malásek. Rádi bychom udělali opravdu kvalitní a zajímavý ples, protože takových v Mikulově moc není. Náklady na uspořádání plesu jsou vysoké. Organizátorům však vyšlo vstříc např. Regionální muzeum v Mikulově, které jim pronajme prostory pouze za režijní náklady, kapela Live Band Raffael i Cimbálová muzika Karla Martiše. Ty budou hrát za minimální částku. Vystoupení Bohuše Matuše uhradí náš několikaletý sponzor pan Ing. Baťka, prozradil Malásek. Výtěžek pro Dětský denní stacionář vznikne z prodeje vstupenek, tomboly, aukce šatů zhotovených z květin. Chceme tam mít také pokladničku a pokud by někdo chtěl přímo na místě přispět nějakou větší částkou, byli bychom samozřejmě rádi, vzkazuje Malásek a dodává, že získanou částku by Občanské sdružení Biliculum rádo zdvojnásobilo přes nadaci Divoké husy a použilo ji na probíhající rekonstrukci budovy, ve které se Dětský denní stacionář nachází. km PROSINEC V DDM MIKULÁŠSKÁ PÁRTY (středa), klub U Mamuta, od hodin se koná zábavné odpoledne pro děti let ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ (čtvrtek), sál DDM, od je připravena pro naše nejmenší mikulášská nadílka se zábavným programem 11 Strašidlácký večer se vydařil Dům dětí a mládeže Mikulov V sobotní podvečer 8. listopadu začal v DDM již třetí ročník oslav Haloweenu pod názvem Strašidlácký večer. Sešli se zde čarodějové, kostlivci, úpíři, netopýři a mnoho dalších nadpřirozených postav. Byl to rej, jak se patří. Rodiče přinesli svoji vlastnoručně vyrobenou mňamku, kterou porota hodnotila v kategorii Soutěž o nejzajímavější název pokrmu, kde vyhrála paní Jeřábková s pokrmem Červi z tlusté mrtvoly (utopenci s fazolí). V kategorii Nejhnusnější pokrm bylo rozhodování poroty velmi těžké. Nakonec čarodějnická porota udělila dvě první místa. Zvítězila paní Poredská s Grilovanými malíčky Smolíčka Pacholíčka a paní Žovincová s pokrmem Pavoučnice Hama-Papa. Ale ani další účastníci čarodějnické párty se nedali zahanbit a přichystali opravdu zajímavé dobroty, např. Ďábelské odpalovací koblížky, Střevní brmbolce, Pálavskou anakondu, Zkažené dětské zuby apod. Po vyhlášení začalo to pravé čarování a taneční rej. Tento večer byl velmi vydařený hlavně díky organizátorům ze spolku Strašidla, spojte se v čele s Ochechulí Žakulí a Porinou. Tímto jim děkujeme a už se těšíme na další rok, kdy se opět sejdeme. DDM Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , PIŠKVORÁK (sobota), sál DDM, od se uskuteční finále v piškvorkách pro nejlepší hráče ze základních kol VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY (středa), od hodin výroba vánočního překvapení VÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE (pondělí), tělocvična Gymnázia DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A KROJOVÁ CHASA MIKULOV OTVÍRAJÍ KROUŽEK HODOVÝCH TANCŮ pro zájemce o lidový tanec ve věku 6 15 let. Pravidelné schůzky se budou konat ve čtvrtek od 16 do 17 hodin (mladší) a v pátek od 19 do hodin (starší). Kontakt: V. Vaňkát, , popř. DDM, ,

12 Duchem Vídně na mikulovském zámku Město Mikulov společně s Regionálním muzeem v Mikulově uspořádalo v sobotu 8. listopadu v zámeckém Nástupním sále Mikulovské hudební slavnosti. Johann Strauss Quintett představil skladby tří členů rodiny Straussů, ale také jiných skladatelů z různých zemí. Hudební těleso se zaměřuje nejen na díla častěji uváděná, ale i na méně známé a neprávem opomíjené skladby. Nazvali jsme tento koncert Duchem Vídně. Mysleli jsme samozřejmě především hudebního ducha Vídně 18. a 19. století, řekl Ladislav Lakomý, který koncert doprovodil slovem a zajímavě pohovořil o životě a tvorbě každého autora. km Cimbálky vzpomínaly na Košuliče Návštěvníci mikulovského kina v neděli 9. listopadu zavzpomínali na Josefa Košuliče. Již podvacáté se zde konala přehlídka dětských cimbálových muzik věnovaná tomuto hudebníkovi, který zásadním způsobem zasáhl nejen do podoby mikulovského hudebního školství, ale i kulturního života v celém břeclavském regionu. Josef Košulič byl jmenován ředitelem mikulovské hudební školy v roce 1954 a v této funkci setrval dvacet let. Byl zakladatelem tradice souborových her, zahájil praxi spolupráce a výměnných koncertů s jinými uměleckými školami a také se stal iniciátorem folklorní činnosti na Mikulovsku. Jeho činnost byla náhle ukončena 8. listopadu 1974, kdy zemřel ve věku pouhých 47 let. Kinoklub je v provozu V pátek 14. listopadu Město Mikulov v objektu kina na České ulici slavnostně otevřelo nový Kinoklub. Současně s novými prostory, kde se budou konat koncerty, divadelní představení, besedy, semináře, komorní promítání filmů a podobně, byla pokřtěna také nová CD skupin Jenprotendnešnídenband a Sanitka. Na zvědavé návštěvníky čekala kromě koncertů obou kapel výstava děl umělců z různých koutů České republiky a Itálie. Tu do Mikulova přivezli zástupci občanského sdružení Papua Mangi z Přibic. Je zřejmé, že Kinoklub ještě potřebuje odstranit nedostatky. Především bude nutné zajistit bar, tedy přísun tekutin pro návštěvníky. Na tom se bude co nejdříve intenzivně pracovat. km První CD kapely Jenprotendnešnídenband pokřtil starosta Rostislav Koštial. Vedení Základní umělecké školy v Mikulově, která byla společně s Městem Mikulovem pořadatelem akce, se rozhodlo uspořádat po několika letech přehlídku jako nesoutěžní. Kromě toho zavedlo ještě jednu novinku. Každý rok bychom chtěli na přehlídku pozvat čestného hosta. Letos jsme si vybrali pana Jaroslava Hlaváče, člena první dětské cimbálové muziky, kterou v Mikulově založil Josef Košulič, uvedl ředitel Základní umělecké školy v Mikulově Jiří Vrbka. Hlaváč na pódiu zavzpomínal na svá léta strávená v kolektivu cimbálové muziky, na jejich úspěchy a radosti i na skvělého učitele Josefa Košuliče. Vzdát počest Josefu Košuličovi přijely na jubilejní dvacátý ročník přehlídky dětské cimbálové muziky z Kyjova, Klobouk, Znojma, Dubňan, Valtic a samozřejmě z Mikulova. km Mladší cimbálová muzika z Kyjova byla ze všech účinkujících jednoznačně nejpočetnější. 12 Mezinárodní festival BluesAlive Mikulovský Kinoklub v sobotu 15. listopadu hostil koncert v rámci mezinárodního bluesového festivalu BluesAlive. Divákům se letos představila akustická dvojice Trevor Hansbury duo. Ir Trevor Hansbury (kytara, zpěv) a Němec Thomas Shied (foukací harmonika) patří v současné době k absolutní evropské špičce v tomto žánru. Hrají spolu od roku 2002 a na jejich repertoáru jsou písně z mississippské delty, boogie blues či skladby ovlivněné ragtimem. V roce 2004 natočili úspěšné album On The Run a společně vystupují na koncertech a festivalech po celé Evropě. km Virtuosi di Mikulov zpívali lékařům Ve čtvrtek 6. listopadu se v brněnském hotelu International konala Oslava 120. výročí založení porodnice na Obilném trhu v Brně. Oficiální část programu zahájili i ukončili Virtuosi di Mikulov. Pod taktovkou sbormistryně Zuzany Pirnerové uvedli sedm z nejúspěšnějších krátkých skladeb svého repertoáru a sklidili úspěch. Velkého potlesku se dostalo zejména závěrečným hebrejským písním Ósé šalóm a Adon Olam, v nichž vynikli sólisté Josef Pouchlý a Ladislav Zháněl. Vystoupení pěveckého sboru při podobné slavnostní příležitosti není v současné době zcela obvyklé a bylo účastníky pozitivně kvitováno. Svatopluk Vrbka Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala kolektivu Pečovatelské služby za velkou pomoc, péči, ochotu a psychickou podporu, která je důležitá nejen pro mne, ale hlavně pro mou maminku uvázanou na lůžko, o kterou se doma starám. Bez pomoci Pečovatelské služby bych některé úkony již špatně zvládala. Proto doporučuji všem lidem, kteří mají podobné starosti jako já, aby se nezdráhali a využili nemalé pomoci od našich pečovatelů. Služby využívám přibližně půl roku a vím, že při svém náročném povolání mnohdy ani nemají dostatek času, ale nedávají to najevo a pro nás si ho vždy udělají. Jsem ráda, že naše město Mikulov takovou službu podporuje, a věřím tomu, že se snaží a do budoucna se bude snažit o vytvoření a usnadnění pracovních podmínek Pečovatelské službě. S vděkem Marie Gorčíková

13 Mikulovské volejbalistky zvítězily v Břeclavi V neděli 2. listopadu sehrály mikulovské volejbalistky další kolo krajské soutěže ve volejbale. Tentokrát se utkaly s týmem TJ Lokomotiva Břeclav. Jelikož se tento tým nachází na poslední příčce soutěžní tabulky, bylo zde určité tušení, že tento soupeř nebude velkým oříškem pro naše hráčky. Proto také nastupovaly k utkání zcela s klidným nasazením. A tak se také stalo. První V neděli 9. listopadu hostily mikulovské volejbalistky tým TJ SOKOL Šanov. I když se První říjnový víkend se v Mikulově na hřišti FC Pálava konal turnaj v českém lakrosu. Kromě dvou domácích týmů OSTO6 a El Chupacabra přijelo dalších 5 týmů z Moravy (mezi nimi i Kangaroos Brno, kteří pomáhali s organizací turnaje) a 9 pražských týmů včetně mistra republiky Gusano. I přes sobotní nepřízeň počasí byly všechny zápasy základních skupin odehrány podle plánu. Domácí OSTO6 v nich porazili Iktočante B a Tate a prohráli až s pražským BAXem. Nový mikulovský tým juniorů El Chupacabra teprve cenné zkušenosti sbíral a všechny své zápasy prohrál. V neděli se počasí umoudřilo a vyšlé zápas vyhrály s přehledem 3:0 na sety. V druhém zápase se sice projevilo malé zakolísání v přesnosti hry a techniky práce s míčem po prvním setu, kdy hráčky Lokomotivy Břeclav vyrovnaly sety na 1:1, ale další dva sety už si naše hráčky vzít nenechaly a zvítězily 3:1 na sety. K velmi produktivním hráčkám patřily v utkání M. Kopecká a K. Valentová, na smeči excelovala B. Kubánková. jk Mikulovské volejbalistky na tým ze Šanova opět nestačily Lakrosový turnaj O burčákový džbánek Druhé kolo Moravské lakrosové ligy Společné foto týmů OSTO6 a El Chupacabra. jednalo o odvetné utkání s tímto týmem na domácí půdě, věděly naše volejbalistky, že to opět nebude jednoduchý boj o vítězství. Již v prvním zápase se snaha držet krok se soupeřem, který je v tabulce na prvním místě, moc nedařila. Sice po druhém setu svitla malá jiskra naděje potrápit svého soupeře, neboť naše hráčky zvítězily 25:18, ovšem v dalších setech už soupeř žádné zaváhání nepřipustil. Takže celkově zvítězil 3:1 na sety. Druhé utkání již bylo zcela v režii hostujícího týmu, i když ve druhém setu byly naše hráčky vítězství na dosah a vedly 23:21, ale po dvou hrubých chybách na podání nakonec prohrály 26:24 a soupeřky celkově zvítězily 3:0 na sety. jk sluníčko přilákalo na zápasy o umístění i několik desítek diváků. Tým El Chupacabra pokračoval ve svých výkonech a obsadil poslední 16. místo. OSTO6 porazil nejdříve tým Šedý vlk z Prahy a potom v zápase o 5. místo podlehl týmu El Niňo a skončil na krásném 6. místě, což je jeho nejlepší turnajové umístění vůbec. Nádherný putovní džbán si nakonec zaslouženě odvezl tým Kangaroos, když ve finále porazil BAX 14:8. Všem zúčastněným se turnaj velice líbil a tímto by chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, a také všem, kteří podpořili jeho uspořádání Město Mikulov, Hotelová škola Mikulov a FC Pálava. J+S Do chladného podzimního Mikulova v sobotu 9. listopadu přijelo všech 8 týmů druhé Moravské lakrosové ligy, aby na hřišti TJ Pálava odehrály její druhé kolo. Domácí OSTO6 jako hostitelé potvrdili svou dominanci v 2. MLL a výrazným krokem se posunuli směrem k postupu do 1. MLL. Vyhráli všechny tři zápasy. Nejdříve porazili Broncho Chropyně (15:4), potom největšího soupeře o postup Kurekari z Prahy (13:7) a nakonec v tréninkovém tempu vyškolili vysokou porážkou druhý mikulovský tým El Chupacabra. Junioři kromě tohoto sehráli ještě další dva zápasy s Eagles Kroměříž a Iktočante B, které také prohráli (6:11 a 4:12). Nejlepším hráčem OSTO6 byl jednoznačně vyhlášen Michal Čihák, který bavil svými kousky jak na hřišti, tak v kabině, a hlavně byl tahounem mužstva ve chvílích, kdy se mu příliš nedařilo. J+S 13 FC Pálava Mikulov SK Rostex Vyškov B 9:0 (3:0) Do posledního utkání podzimní části krajského přeboru starších žáků šli naši hráči s odhodláním po třech remízách v řadě opět naplno bodovat a tento poslední zápas vyhrát. Trenéři Pálavy museli udělat opět několik změn v sestavě, neboť chyběl nejlepší střelec Šrámek, a tak se rozhodli postavit v tomto utkání do útoku k Moravčíkovi obránce Petra Minaříka. Jak se později ukázalo, byl to dobrý tah, protože po úvodním oťukánání obou mužstev to byl právě Minařík, který ve 13. minutě z velké dálky chytře přeloboval brankáře hostí a otevřel tak skóre utkání. Po vstřelené brance měli hráči Pálavy hned dvě další vyložené příležitosti, které ovšem zůstaly nevyužity. Na 2:0 pro Pálavu zvýšil ve 22. minutě po přihrávce Minaříka Moravčík a o sedm minut později opět přihrává Minařík a svou druhou brankou v utkání zvyšuje Moravčík na 3:0 pro Pálavu. Za tohoto stavu se šlo do kabin. Hned ve třetí minutě druhého poločasu se opět prosazuje Minařík, který svým druhým lobem a navíc z velké dálky a úhlu zvyšuje na 4:0. Ve 44. minutě zahrává Holásek rohový kop, který kopl tak šikovně, že míč končí k překvapení všech v síti hostí, a zvyšuje tak na 5:0. Za tohoto stavu hosté zcela rezignují a hráči Pálavy po pěkných kombinačních akcích postupně přidávají další branky. Před svým vystřídáním se ještě dvakrát trefuje Moravčík a jeho nástupci v útoku Šuba a Kováč upravují na konečných a hrozivých z pohledu Vyškova 9:0. Za předvedený výkon nejenom v tomto utkání, ale i za celou podzimní část soutěže je třeba našim hráčům poděkovat a popřát hodně úspěchů do jarní části soutěže. Sestava: Varga Schwan (Babica), Mikulenka, Svěchota, Gajdoš Koprivňanský (Sobota), Němec (Kováč), Holásek, Diwulski (Garčic), Minařík, Moravčík (Šuba). fc Sokol Březí FC Pálava Mikulov B 2:0 (1:0) V důležitém utkání podzimu mikulovští bohužel zklamali. Pouze v úvodu utkání si vytvořili nadějnou šanci, ale postupem času začali herně zaostávat. Domácí po celé utkání mikulovské přehrávali, vytvořili si množství gólových příležitostí, a tak výsledek 2:0 byl pro hosty z Mikulova velmi milostivý. Sestava FC Pálava: Kohoutek Krčil (70. Janek), Hrušovský, Novosák, Gál (85. Hlaváček) Soukup, Adamčo (72. Kunc), Roháček, Konečný Hrabal, Barták. fc REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

14 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: RAKOUSKO ledovec Pitztal m Prázdninové domy s polopenzí od Kč / os. CENA ZAHRNUJE: ubytování s polopenzí, dopravu, skipas, služby tech. průvodce CK CENA NEZAHRNUJE: Pojištění léčebných výloh a stornopoplatků RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Zajišťování správy společenství vlastníků jednotek Realitní kancelář Nabídka: Pronájem NP kancelář 1 30,96m2, kancelář 2 9,84m2, společné prostory (chodba, WC) 10m2. Celkem 50,76m2. Přípojka na telefon. Měsíční nájem Kč. PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 3. prosince 2008 Distribuce prosince 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 25. listopadu 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 20. listopadu 2008

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více