Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton březen Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet 5 FATCA Elektronické podávání v roce Family Business Forum Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně 10 Kam směřuje česká energetika? 11 Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS 12 Daňové zvýhodnění v roce Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Zákon o minimální mzdě v Německu 14 Elektronická evidence tržeb 14 Pokyn GFŘ D Grant Thornton se stal nejdynamičtější poradenskou organizací 17 Informace GFŘ - k povinnému elektronickému podávání 18 Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů v evidenci 18 QR kód v aplikaci EPO 19 Daňový kalendář duben - červen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice Spojením několika seniorních expertů českého energetického trhu vznikla nová společnost EPDOR. Společnost má ambici poskytovat vysoce specializované služby v oblasti projektového řízení a inženýrských činností pro velké mezinárodní investiční projekty v energetice, petrochemii a strojírenství. Zakládajícími akcionáři společnosti jsou Peter Szenasy, bývalý ředitel v oblasti přípravy investičních akcí a projektového nákupu ve Skupině ČEZ, a společnost Grant Thornton Advisory, jedna z předních poradenských společností v odvětví energetiky. Mezi hlavní služby společnosti EPDOR patří řízení investičních procesů, rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, koordinace inženýrských činností, nákupní a smluvní strategie, IT řešení pro projektové řízení a projektový risk management a controlling. Vedle těchto hlavních činností EPDOR souběžně založil svoji pobočku v Liberci zaměřenou na oblast technických a ekonomických studií v odvětví energetiky. Investiční akce vyžadují perfektní přípravu jak po stránce technické, tak i komerční. Podařilo se nám sestavit tým, který disponuje opravdu širokými zkušenostmi ve všech aspektech investičních procesů od rozvoje podnikání, studií technické i obchodní proveditelnosti, přes rozpočtování, řízení poptávkového a smluvního procesu, až po celkové projektové řízení na straně investora, včetně jeho vyspělé IT podpory. Z vlastní profesní zkušenosti vím, že tento tým bude schopen přinést klíčovým projektům našich zákazníků úspěch a podstatné úspory - díky přehlednosti, predikovatelnosti a vyšší míře řiditelnosti, říká o motivaci k založení nové společnosti její managing partner Peter Szenasy. Poradenství pro nejdůležitější subjekty energetického trhu se Grant Thornton v České republice věnuje již mnoho let v oblastech obchodu, tradingu, finančního řízení, nastavování strategie i transakčního poradenství. Náš vstup do EPDOR nám umožní dále rozšířit portfolio služeb pro naše tradiční zákazníky, výrobce i distributory, a zároveň oslovit s našimi službami zákazníky EPDOR v ČR i v zahraničí, říká David Pirner, zakladatel a majoritní partner Grant Thornton Advisory. O EPDOR EPDOR je společnost, která poskytuje komplexní služby zejména v oblastech řízení investičních projektů, rozpočtování, inženýrských činností, nákupních strategií, IT řešení pro projektové řízení a risk managementu. Při poskytování svých služeb vycházíme ze zkušeností svých senior expertů, mezi kterými jsou bývalí členové představenstev a dozorčích rad, ředitelé energetických skupin, ICT a CFO manažeři a dlouholetí odborníci z oblasti investic. Experti EPDOR se podíleli na rekonstrukcích a výstavbě hnědouhelných elektráren v České Republice a na projektech nových paroplynových a jaderných zdrojů v České republice a v zahraničí v řádech miliard korun. Mezi zákazníky EPDOR patří jak české, tak zahraniční energetické společnosti, průmyslové podniky, finanční skupiny, banky a IT společnosti. Pavel Přikryl Senior Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru Ministerstvo financí publikovalo na svých webových stránkách Výroční zprávu FAÚ za rok Ze statistických údajů plyne, že narůstá jak počet přijatých oznámení podezřelých obchodů, tak i počet podaných trestních oznámení i oznámení správci daně. Za loňský rok zajistil FAÚ finanční prostředky ve výši 2,182 mld. Kč. Ve své zprávě příznivě hodnotí spolupráci zejména s bankovním sektorem, který se podílí na objemu oznámení podezřelých obchodů ze 70 %. FAÚ upozorňuje na narůstající objem podezření na daňovou trestnou činnost v oblasti DPH (zejména v souvislosti s inkasováním odpočtů DPH, spojených s výběrem hotovosti z účtu a následným zmizením subjektu, tzv. missing trader), fiktivní plnění, podezřelé platby za reklamní a marketingové služby a další; zmiňuje i příklady dalších podezřelých praktik jako změna bankovního spojení pro platbu faktur, provize za zprostředkování koupě akcií, podvody spojené s komunikací na sociálních sítích, krádeže bitcoinů a další. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, si dovolujeme upozornit, že došlo ke snížení limitu omezujícímu platby v hotovosti, a to z původně platných ,- Kč aktuálně na ,- Kč. Zákon o DPH v 109 odst. 2 písm. c) stanoví ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění je provedena na účet, který není zveřejněn správcem daně a pokud tato úplata překročí dvojnásobek částky dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je třeba provést úhradu bezhotovostně. Limit pro ručení je tedy od roku 2015 snížen ze ,- Kč na ,- Kč. Ondřej Štědrý Tax Advisor T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 FATCA 2015 Již v letošním roce nastává povinnost oznámit údaje o skutečnostech z roku Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act ( Dohoda ) byla podepsána v Praze dne 4. srpna Ratifikační proces byl dokončen 18. prosince 2014 a k tomuto datu Dohoda vstoupila v platnost. V rámci této Dohody si budou daňové správy USA a ČR předávat informace, které obdrží od svých finančních institucí, týkající se rezidentů obou smluvních států. V návaznosti na tuto Dohodu byl přijat prováděcí zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní ( Lex FATCA ). Tento zákon upravuje výměnu informací, která zahrnuje: a) shromažďování informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických českými finančními institucemi a jejich oznamování správci daně, b) předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických kontaktním místem kontaktnímu místu Spojených států amerických, c) přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky ve Spojených státech amerických kontaktním místem od kontaktního místa Spojených států amerických a d) povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím. Lex FATCA ukládá českým finančním institucím základní povinnosti: prověřit, zda vedou účty specifikovaných amerických osob (např. obchodní společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených trzích s cennými papíry), zjišťovat konkrétní údaje týkající se jejich určitých klientů, oznamovat předepsané údaje SFÚ, který je prostřednictvím GFŘ předá příslušnému orgánu USA (např. zůstatek peněžních prostředků), při platbě neúčastnící se finanční instituci poskytnout údaje či případně srazit daň 30% a zaslat ji do USA. Finanční správa zveřejnila k této problematice dne 12. ledna 2015 na svém webu Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA. Mezi nejdůležitější informace patří: každá povinná finanční instituce musí sama požádat daňovou správu USA (IRS) o přidělení identifikačního čísla GIIN, do 15 od jeho přidělení musí toto GIIN oznámit SFÚ, oznámení se bude podávat do 30. června následujícího kalendářního roku, lhůta pro oznámení některých skutečností roku 2014 (viz článek 3 bod 5. Dohody) je stanovena do konce září 2015, 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 oznámení FATCA se bude činit pouze prostřednictvím aplikace EPO, formou prohlášení a přílohy xml ve struktuře požadované IRS, všechna nesplnění kontrol EPO budou kritickou chybou (oznámení pak nelze podat), za nesplnění povinností uložených Lex FATCA lze uložit pokutu dle daňového řádu až do výše Kč. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E Elektronické podávání v roce 2015 Od platí nové ustanovení daňového řádu o elektronickém podávání pro daňové subjekty, nebo jejich zástupce se zpřístupněnou datovou schránkou, nebo zákonnou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tento daňový subjekt je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné nebo dodatečné daňové tvrzení učinit dle 71 odst. 1 daňového řádu, tedy písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Tyto daňové subjekty nemohou dle daňového řádu využít dodatečné potvrzení podání do 5 dnů ode dne doručení správci daně. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o nový postup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude po přechodné období roku 2015 ze strany správce daně akceptováno i podání učiněné datovou schránkou bez uznávaného elektronického podpisu, nebo ověřené identity podatele, pokud bude podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno. Takové podání správce daně zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši Kč dle 247a daňového řádu. Jitka Mrázová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Family Business Forum 2015 Grant Thornton je hrdým partnerem konference Family Business Forum, která se uskuteční ve dnech dubna 2015 na zámku Štiřín. Akce se zúčastní nejvýznamnější manageři a majitelé českých a evropských rodinných firem. Více informací naleznete na Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně Promíjení příslušenství daně Počínaje rokem 2015 mohou daňové subjekty žádat své místně příslušné správce daně o prominutí příslušenství daně, tj. penále z částky doměřené daně či úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Žádost o prominutí příslušenství daně lze podat nejdříve v den, kdy je uhrazena daň, se kterou je spojeno. Pokud je požadováno prominutí částky vyšší než 3 tisíce CZK, musí být žádost opatřena kolkem ve výši 1 tisíc CZK. Žádost o prominutí musí daňový subjekt nejen odůvodnit, ale také musí tato svá tvrzení doložit. Pokud si správce daně nevyžádá pro své rozhodování stanovisko jiných orgánů státní správy, rozhodne o prominutí do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Aby bylo v maximální možné míře zajištěno jednotné a objektivní rozhodování správců daně o individuálních žádostech daňových subjektů, vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, ve kterém jsou uvedena pravidla, podle kterých bude správce daně při rozhodování o žádosti postupovat. Nejprve bude správce daně zkoumat, zda daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, neporušila v uplynulých třech letech závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Takovým závažným porušením se např. rozumí, že tyto osoby byly nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH, byla jim uložena pokuta podle zákona o účetnictví, nevedly předepsanou daňovou evidenci či účetnictví nebo opakovaně podávaly daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování až po výzvě správce daně atd. Prominutí penále Penále vyměřuje správce daně v dodatečném platebním výměru na daň, ke které se penále váže, (např. po skončení daňové kontroly). Požádat o prominutí penále lze v případech, kdy dodatečný platební výměr byl vydán až po , nerozhoduje tedy zdaňovací období, ke kterému se dodatečná daň vztahuje. Žádost o prominutí penále musí být však podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru a lze ji podat pouze tehdy, pokud byla dodatečně doměřená daň uhrazena. Maximálně lze prominout 75% penále. Tato částka je základem pro další výpočet a správce daně od ní bude postupně odečítat procentuální ohodnocení a) jednotlivých porušení povinností daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně, např. že nepředložil na výzvu všechny požadované doklady (-20%) že odepřel podpis zprávy o kontrole bez dostatečného důvodu (-25%) že nereagoval během daňové kontroly včas na výzvu (-30%) že neumožnil zahájení daňové 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 kontroly, a proto byl k jejímu zahájení vyzván (-50%) že nereagoval na výzvu k odstranění pochybností (-90%) že předložil prokazatelně pozměněné či padělané doklady (-100%) procentuelní ohodnocení představuje možnou výši prominutí: a) Ospravedlnitelný důvod prodlení, např. že původní platba daně byla omylem provedena na jiný variabilní symbol nebo jiný účet správce daně (100%) b) četnosti porušování povinností daňového subjektu při správě daní, např. ke dni vydání rozhodnutí o žádosti existuje vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení (-50%) v posledních třech letech mu byla stanovena daň dle pomůcek, byla mu uložena pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy či pokuta za opožděné tvrzení daně (-50%) Prominutí úroku z prodlení Požádat o prominutí úroku z prodlení je možné pouze v případě, že úrok vznikl po Část úroku z prodlení, který vznikl do prominout nelze. Úrok z prodlení může být prominut až do výše 100%. Při rozhodování o žádosti o prominutí bude správce daně postupně přihlížet k níže popsaným skutečnostem, přičemž jejich že sankcionované platby zálohy na daň převyšují celkovou daňovou povinnost (70%) že úrok z prodlení vznikl na základě dodatečného přiznání podaného daňovým subjektem (20%) že prodlení úhrady daně činilo maximálně 15 kalendářních dní (30%) b) Ekonomické nebo sociální poměry zakládají tvrdost úroku, např. příjem fyzické osoby nepřekročil v uplynulém zdaňovacím období 12, resp. 24násobek minimální mzdy (50%, resp. 40%) Četnost porušování povinností při správě daní naopak snižuje procentní sazbu prominutí úroku vypočtenou podle předchozích dvou kriterií o 50%, např. pokud existuje nedoplatek z jiného daňového řízení, v posledních třech letech byla daňovému subjektu uložena pokuta atp. Olga Krnáčová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice zná odpověď na otázku : Kam směřuje česká energetika? Společný projekt ČSZE a Grant Thornton, EnergyCzech, tedy dotazníkové šetření mezi odborníky v energetice, byl úspěšně dokončen. Svým zacílením a formou šlo o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Zaměřili jsme se totiž na energetiku novým úhlem pohledu, který se opíral přímo o postoje zkušených odborníků z předních energetických firem, nebo expertů vědeckých institucí v České republice. Vědecká instituce Provozova tel přenosové soustavy Návázané služby Distribuce energií Obchod s energiemi Výroba energií Dotazování se zúčastnilo celkem 200 respondentů, přičemž mezi respondenty převažovali zástupci z oblasti výroby energií (39 %) a distribuce energií (21 %). 200 dotazníků, takový úspěch jsem skutečně nečekal. Zaujmout takové množství odborníků v energetice je dle mého jedinečné! Zároveň je to zřejmý signál, že v oblasti energetiky nás čeká v blízké budoucnosti mnoho změn, na které se připravuje celý trh. Věřím, že závěry dotazníku ještě více rozvíří diskusi o směřování energetického trhu Komentuje úspěch projektu EnergyCzech David Pirner, Managing partner Grant Thornton. Prvotní analýzy nám již přinášejí zajímavé a cenné informace. Dle názorů energetických expertů například vidíme, že se očekává zvyšování regulace jak elektroenergetiky, tak v oblasti regulace plynu. V případě vývoje cen energií naopak neočekávají energetičtí odborníci nějaké radikální změny v nejbližším horizontu. Například cena ropy a zemního plynu by měla začít růst. Kdežto v případě uhlí a elektřiny je očekávána cenová stagnace 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Tyto a mnohé další informace budete mít možnost získat v souborné zprávě na webových stránkách nebo a v únorovém čísle časopisu Energetika, mediálního partnera projektu. Dotazníkové šetření probíhalo po dobu jednoho měsíce, v listopadu 2014 na internetové stránce Vojtěch Fried Consultant T E Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o DPH ke dni bychom chtěli informovat subjekty používající dobrovolně režim MOSS na povinnost vykázat tato plnění rovněž v rámci běžného daňového přiznání. I když jsou povinni tato plnění deklarovat ve speciálním MOSS přiznání. Ačkoliv je daň k takovémuto plnění vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa přesto se jedná ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, ke kterému se váže nárok na odpočet daně na vstupu. Plátce je povinen vykázat toto plnění v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění musí plátce vykázat na ř. 26 daňového přiznání. Shodně se budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod tento režim mimo Evropskou unii. Osoby identifikované k dani nepodávají v těchto případech, kdy jim nevzniká daňová povinnost v tuzemsku, běžné daňové přiznání. Pro úplnost uvádíme, že vyjmutí identifikované osoby z povinnosti podat nulové daňové přiznání, nijak nezbavuje povinnosti podat MOSS daňové přiznání. Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňové zvýhodnění v roce 2015 V souvislosti s přijetím nových pravidel v oblasti daňového zvýhodnění na vyživované dítě vydala finanční správa zpřesňující informace k této problematice. Aby si mohl poplatník uplatnit v roce 2015 daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, musí do 15. února podepsat nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24, kde jsou doplněny informace o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků, proto byl zveřejněn nový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vzor č. 1. Pokud by druhý poplatník v Prohlášení k dani neuvedl žádné vyživované dítě a Prohlášení takto podepsal, popř. vůbec nepodepsal, není potřeba vyplňovat tento formulář, ale postačí jednoduché potvrzení od zaměstnavatele, kde bude uvedeno, že si zaměstnanec zvýhodnění na žádné vyživované děti neuplatňuje. Anna Šatrová Tax Consultant T E Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 Generální finanční ředitelství dne 2. ledna 2015 vydalo pokyn GFŘ D-20, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy pro přepočet cizích měn. Jednotný kurz používají poplatníci, kteří nevedou účetnictví. Tyto kurzy jsou průměrem směnných kurzů, které vyhlašuje Česká národní banka vždy k poslednímu dni každého měsíce. Jednotné kurzy naleznete zde: y/d-zakony/pokyn_gfr_d-20.pdf Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Zákon o minimálně mzdě v Německu Dne 1. ledna 2015 vstoupil v Německu v platnost zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG). Zákon stanovuje povinnost německým i zahraničním zaměstnavatelům vyplácet svým zaměstnancům minimální mzdu 8,5 EUR za každou odpracovanou hodinu na území Německa. Vedle povinnosti vyplácet minimální mzdu mají zaměstnavatelé také oznamovací povinnost vůči německému celnímu úřadu. Zaměstnavatelé by měli mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy a dále by měli ohlašovat určité skutečnosti před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa. Zákonem stanovená minimální mzda nemůže být snížená na základě smlouvy. Také vzdání se nároku na minimální mzdu je neplatné. Dále není možné, aby minimální mzda byla kompenzována například zahraničním stravným. Zákon o minimální mzdě postihuje zejména přepravní společnosti, které vozí zboží do Německa. Naopak německá vláda prozatímně zastavila uplatňování minimální mzdy na zahraniční řidiče nákladních aut pouze projíždějících přes Německo. V návaznosti na přijetí tohoto zákona podnikatelské subjekty z Německa od ledna 2015 začaly svým českým obchodním partnerům rozesílat prohlášení, ve kterém mají čeští dopravci potvrdit, že dodržují zákon o minimální mzdě, avšak i tak za dodržování zákona o minimální mzdě zodpovídá objednatel v plném rozsahu. Za nedodržování zákona o minimální mzdě hrozí pokuta, která může dosáhnout až výše EUR, proto se na nás neváhejte obrátit v této souvislosti. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Elektronická evidence tržeb Vláda navrhuje, aby od začala v České republice platit povinnost elektronické evidence tržeb. Jedním z účelů elektronické evidence tržeb je nastolení rovných podmínek podnikání tak, jak to stanoví právní řád České republiky i mezinárodní úmluvy. Cílem elektronické evidence tržeb rozhodně není stavět překážky malému podnikání, proto je navrženo takové řešení, které na podnikatele neklade žádné zvláštní nároky. Princip je jednoduchý pokladna v provozovně se propojí přes internet s datovým centrem, kam automaticky odesílá informace o každé platbě. Evidované platby se pak snadno porovnají s údaji v daňovém přiznání. Po jednorázovém zaregistrování, pořízení softwaru a pokladny už vše probíhá víceméně samo. Ministerstvo financí plánuje postupné zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb. Od se povinnost bude týkat podnikatelů provozujících restaurace, hotely, penziony a ubytovací zařízení. Od budou následovat maloobchodní jednotky. Povinnost elektronické evidence tržeb pro poslední a nejdiskutovanější skupinu podnikatelů, která je charakteristická významným podílem hotovostních transakcí, tj. řemeslníci, trhovci a poskytovatelé drobných služeb, je prozatím odložena na O dalším vývoji vládního návrhu Vás budeme průběžně informovat. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E Pokyn GFŘ D-22 Generální finanční ředitelství dne zveřejnilo nový pokyn GFŘ D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6 z roku 2011 (ještě dříve D-300). Nový pokyn reaguje na změnu zákona o dani z příjmů, platnou od , kdy do zákona byly mimo jiné implementovány legislativní změny plynoucí z Nového občanského zákoníku, který má stejné datum účinnosti. Správce daně pokynem poplatníka informuje a nabízí návod jak postupovat při aplikaci zákona. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

15 Grant Thornton se již potřetí v řadě stal světově nejdynamičtější poradenskou organizací Mezinárodní poradenská organizace Grant Thornton ohlásila za loňský účetní rok ke 30. září 2014 celosvětové tržby ve výši 4,1 miliard eur a dosáhla 4,6 procentního růstu. Jsem hrdý na úspěchy, kterých naše organizace dosáhla během roku 2014 a to díky našim zaměstnancům ve 130 zemích, kteří každodenně jednají s našimi klienty, komentuje Ed Nausbaum, CEO Grant Thornton International Ltd. Do roku 2015 vstupuje organizace Grant Thornton s cílem pokračovat v poskytování vysoce kvalitních služeb našim klientům a pomáhat jim v dosažení jejich dalšího růstu. Počet zaměstnanců vzrostl o 4,3% oproti předchozímu roku a nyní zahrnuje lidí ve 130 zemích světa. Zároveň vzrostly celkové tržby Ověřovací služby Celkové tržby [milóny ] 846 Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby 78 Ostatní služby Zároveň došlo k rozšíření členských firem Grant Trornton do zemí Afganistán, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kambodža, Maynmar, Pákistán, Rusko, Singapur a Tanzanie. Prostřednictvím M&A rozšířil GT působnost do Austrálie, Brazílie, Kanady, Normanských ostrovů, Číny, Kypru, ostrovu Man, Itálie, Japonska, Norska, Polska, Slovenska, Jižní Afriky, Švédska, Španělska, Švýcarska, Thajska, Tchaj-wanu, Velké Británie a Vietnamu Regionální tržby [milóny ] Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Společenská odpovědnost Grant Thorntonu Grant Thornton rozumí dopadu, jaký mají dobrovolnické aktivity na komunity a investice do vzdělání, charity, životního prostředí a zdravotní péče a proto se na těchto aktivitách podílí. Po tajfunu Haiyan mnoho členských firem Grant Thornton pomohlo při rekonstrukcích na Filipínách a nadále pomáhá zotavení zasažených oblastí. Grant Thornton v Kanadě nadále pomáhá mladým 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

16 prostřednictvím sponzorování charitativní akce Walk so Kids Can Talk. Grant Thornton ve Švédsku pomáhá ženám v Indii s rozvojem podnikatelských činností a umožňuje jim tak uniknout chudobě. Grant Thornton v Thajsku pomáhá nemohoucím a poskytuje invalidní vozíky dětem a tráví čas se seniory. Grant Thornton v České republice podpořil nejen mladé progresivní umělce soutěží Instinct for Growth Award, ale i výtvarné soutěže dětí prostřednictvím občanského sdružení DEJME ŠANCI DĚTEM, či divadelních her Divadla v Celetné. Ocenění Grant Thornton byl jmenován celosvětovým Zaměstnavatelem roku mezinárodní organizací International Accounting Bulletin, zároveň se pyšní množstvím regionálních ocenění partnerských firem v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, Švédsku, Asii a Tichomoří. Zároveň byl Grant Thornton jmenován Nejlépe řízenou mezinárodní firmou organizací Managing Partners Forum. Nárůst služeb [%] 31,7% Růst tržeb [%] 51,5% 3,5% 2,7% 4,8% 12,4% 2,8% 6,3% 3,0% 6,3% 14,7% Audi Ověřovací služby Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby Ostatní služby Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 16

17 Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání S účinností od uvedl zákon o DPH povinnost v ustanovení 101a podávat pouze elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, včetně jejich příloh. Elektronickému podání dále podléhají přihlášky k registraci k DPH, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma těch, u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro elektronické podání). Povinnost elektronického podávání podle 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce a to jak právnické, tak fyzické osoby. Dále pak na daňové subjekty, které mají činit výše jmenovaná podání podle zákona o DPH a ty, které mají obecně zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely podle 102 resp. 92a zákona o DPH není ustanovením 101a zákona o DPH nijak dotčena. Podání podle 101a zákona o DPH lze elektronicky provést datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz), datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, za podmínky, že je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, případně datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 17

18 Režim přenesení daňové povinnosti změny kódů v evidenci Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 pro dosavadní položky zachován, pouze u převodů emisních povolenek dochází ke změně kódu předmětu plnění. S účinností od 1. dubna 2015 bude režim přenesení daňové povinnosti dále uplatněn při dodání konkrétního zboží, pokud celková částka základu daně tohoto zboží překročí částku 100 tis. Kč. Týká se to zboží vymezeného v 3 nařízení vlády a zejména se jedná o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije rovněž při dodání cukrové řepy. V aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH v této souvislosti dochází také ke změně kódů plnění na Daňovém portálu. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E QR kód v aplikaci EPO Elektronické formuláře v aplikaci EPO, nacházející se na Daňovém portálu Ministerstva financí byly rozšířeny o velmi užitečnou funkci pro generování QR kódu s platebními instrukcemi. Funkce pro generování QR kódu bude aktivována jen v případě, že z daňového podaní, resp. dodatečného daňového podání, vyplývá povinnost zaplatit daň. V ostatních případech QR kód vytvořen nebude. Bližší informace naleznete na adrese: Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 18

19 Daňový kalendář duben červen 2015 Duben červen 2015 středa daň z příjmů pojistné podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 2015 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 19

20 Duben červen 2015 pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen roku 2015 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2015 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2015 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015 čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za duben 2015 souhrnné hlášení za duben 2015 výpis z evidence za duben 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 20

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2017, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů. Jedná se o

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Březen 2014 Obsah 2 Nové požadavky na formu plných mocí 3 FATCA pro finanční instituce ČR 3 Bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 4 Novinky v elektronickém

Více

ZÁKON. ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon v

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2015 Obsah 2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů 3 Zákon o evidenci tržeb 3 Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi 4 Minimální mzda

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient.

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient. Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM provozní náklady Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb.,

Více

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 34529/17/7100-20116-050484 Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Cílem této informace

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Co si vlastně pod daní srážkovou představit a kterých fyzických osob se nejčastěji změny dotknou?

Co si vlastně pod daní srážkovou představit a kterých fyzických osob se nejčastěji změny dotknou? Doplnění oběžníku 3/2015 administrace dotace 1.D. v roce 2015 1. Pokud bude OO nebo ZO ČSV z.s. vyplácet dohody o provedení práce, tak DPP udělá ve trojím provedení. Jedno provedení má funkcionář, jedno

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více