Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton březen Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet 5 FATCA Elektronické podávání v roce Family Business Forum Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně 10 Kam směřuje česká energetika? 11 Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS 12 Daňové zvýhodnění v roce Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Zákon o minimální mzdě v Německu 14 Elektronická evidence tržeb 14 Pokyn GFŘ D Grant Thornton se stal nejdynamičtější poradenskou organizací 17 Informace GFŘ - k povinnému elektronickému podávání 18 Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů v evidenci 18 QR kód v aplikaci EPO 19 Daňový kalendář duben - červen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice Spojením několika seniorních expertů českého energetického trhu vznikla nová společnost EPDOR. Společnost má ambici poskytovat vysoce specializované služby v oblasti projektového řízení a inženýrských činností pro velké mezinárodní investiční projekty v energetice, petrochemii a strojírenství. Zakládajícími akcionáři společnosti jsou Peter Szenasy, bývalý ředitel v oblasti přípravy investičních akcí a projektového nákupu ve Skupině ČEZ, a společnost Grant Thornton Advisory, jedna z předních poradenských společností v odvětví energetiky. Mezi hlavní služby společnosti EPDOR patří řízení investičních procesů, rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, koordinace inženýrských činností, nákupní a smluvní strategie, IT řešení pro projektové řízení a projektový risk management a controlling. Vedle těchto hlavních činností EPDOR souběžně založil svoji pobočku v Liberci zaměřenou na oblast technických a ekonomických studií v odvětví energetiky. Investiční akce vyžadují perfektní přípravu jak po stránce technické, tak i komerční. Podařilo se nám sestavit tým, který disponuje opravdu širokými zkušenostmi ve všech aspektech investičních procesů od rozvoje podnikání, studií technické i obchodní proveditelnosti, přes rozpočtování, řízení poptávkového a smluvního procesu, až po celkové projektové řízení na straně investora, včetně jeho vyspělé IT podpory. Z vlastní profesní zkušenosti vím, že tento tým bude schopen přinést klíčovým projektům našich zákazníků úspěch a podstatné úspory - díky přehlednosti, predikovatelnosti a vyšší míře řiditelnosti, říká o motivaci k založení nové společnosti její managing partner Peter Szenasy. Poradenství pro nejdůležitější subjekty energetického trhu se Grant Thornton v České republice věnuje již mnoho let v oblastech obchodu, tradingu, finančního řízení, nastavování strategie i transakčního poradenství. Náš vstup do EPDOR nám umožní dále rozšířit portfolio služeb pro naše tradiční zákazníky, výrobce i distributory, a zároveň oslovit s našimi službami zákazníky EPDOR v ČR i v zahraničí, říká David Pirner, zakladatel a majoritní partner Grant Thornton Advisory. O EPDOR EPDOR je společnost, která poskytuje komplexní služby zejména v oblastech řízení investičních projektů, rozpočtování, inženýrských činností, nákupních strategií, IT řešení pro projektové řízení a risk managementu. Při poskytování svých služeb vycházíme ze zkušeností svých senior expertů, mezi kterými jsou bývalí členové představenstev a dozorčích rad, ředitelé energetických skupin, ICT a CFO manažeři a dlouholetí odborníci z oblasti investic. Experti EPDOR se podíleli na rekonstrukcích a výstavbě hnědouhelných elektráren v České Republice a na projektech nových paroplynových a jaderných zdrojů v České republice a v zahraničí v řádech miliard korun. Mezi zákazníky EPDOR patří jak české, tak zahraniční energetické společnosti, průmyslové podniky, finanční skupiny, banky a IT společnosti. Pavel Přikryl Senior Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru Ministerstvo financí publikovalo na svých webových stránkách Výroční zprávu FAÚ za rok Ze statistických údajů plyne, že narůstá jak počet přijatých oznámení podezřelých obchodů, tak i počet podaných trestních oznámení i oznámení správci daně. Za loňský rok zajistil FAÚ finanční prostředky ve výši 2,182 mld. Kč. Ve své zprávě příznivě hodnotí spolupráci zejména s bankovním sektorem, který se podílí na objemu oznámení podezřelých obchodů ze 70 %. FAÚ upozorňuje na narůstající objem podezření na daňovou trestnou činnost v oblasti DPH (zejména v souvislosti s inkasováním odpočtů DPH, spojených s výběrem hotovosti z účtu a následným zmizením subjektu, tzv. missing trader), fiktivní plnění, podezřelé platby za reklamní a marketingové služby a další; zmiňuje i příklady dalších podezřelých praktik jako změna bankovního spojení pro platbu faktur, provize za zprostředkování koupě akcií, podvody spojené s komunikací na sociálních sítích, krádeže bitcoinů a další. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, si dovolujeme upozornit, že došlo ke snížení limitu omezujícímu platby v hotovosti, a to z původně platných ,- Kč aktuálně na ,- Kč. Zákon o DPH v 109 odst. 2 písm. c) stanoví ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění je provedena na účet, který není zveřejněn správcem daně a pokud tato úplata překročí dvojnásobek částky dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je třeba provést úhradu bezhotovostně. Limit pro ručení je tedy od roku 2015 snížen ze ,- Kč na ,- Kč. Ondřej Štědrý Tax Advisor T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 FATCA 2015 Již v letošním roce nastává povinnost oznámit údaje o skutečnostech z roku Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act ( Dohoda ) byla podepsána v Praze dne 4. srpna Ratifikační proces byl dokončen 18. prosince 2014 a k tomuto datu Dohoda vstoupila v platnost. V rámci této Dohody si budou daňové správy USA a ČR předávat informace, které obdrží od svých finančních institucí, týkající se rezidentů obou smluvních států. V návaznosti na tuto Dohodu byl přijat prováděcí zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní ( Lex FATCA ). Tento zákon upravuje výměnu informací, která zahrnuje: a) shromažďování informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických českými finančními institucemi a jejich oznamování správci daně, b) předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických kontaktním místem kontaktnímu místu Spojených států amerických, c) přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky ve Spojených státech amerických kontaktním místem od kontaktního místa Spojených států amerických a d) povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím. Lex FATCA ukládá českým finančním institucím základní povinnosti: prověřit, zda vedou účty specifikovaných amerických osob (např. obchodní společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených trzích s cennými papíry), zjišťovat konkrétní údaje týkající se jejich určitých klientů, oznamovat předepsané údaje SFÚ, který je prostřednictvím GFŘ předá příslušnému orgánu USA (např. zůstatek peněžních prostředků), při platbě neúčastnící se finanční instituci poskytnout údaje či případně srazit daň 30% a zaslat ji do USA. Finanční správa zveřejnila k této problematice dne 12. ledna 2015 na svém webu Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA. Mezi nejdůležitější informace patří: každá povinná finanční instituce musí sama požádat daňovou správu USA (IRS) o přidělení identifikačního čísla GIIN, do 15 od jeho přidělení musí toto GIIN oznámit SFÚ, oznámení se bude podávat do 30. června následujícího kalendářního roku, lhůta pro oznámení některých skutečností roku 2014 (viz článek 3 bod 5. Dohody) je stanovena do konce září 2015, 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 oznámení FATCA se bude činit pouze prostřednictvím aplikace EPO, formou prohlášení a přílohy xml ve struktuře požadované IRS, všechna nesplnění kontrol EPO budou kritickou chybou (oznámení pak nelze podat), za nesplnění povinností uložených Lex FATCA lze uložit pokutu dle daňového řádu až do výše Kč. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E Elektronické podávání v roce 2015 Od platí nové ustanovení daňového řádu o elektronickém podávání pro daňové subjekty, nebo jejich zástupce se zpřístupněnou datovou schránkou, nebo zákonnou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tento daňový subjekt je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné nebo dodatečné daňové tvrzení učinit dle 71 odst. 1 daňového řádu, tedy písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Tyto daňové subjekty nemohou dle daňového řádu využít dodatečné potvrzení podání do 5 dnů ode dne doručení správci daně. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o nový postup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude po přechodné období roku 2015 ze strany správce daně akceptováno i podání učiněné datovou schránkou bez uznávaného elektronického podpisu, nebo ověřené identity podatele, pokud bude podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno. Takové podání správce daně zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši Kč dle 247a daňového řádu. Jitka Mrázová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Family Business Forum 2015 Grant Thornton je hrdým partnerem konference Family Business Forum, která se uskuteční ve dnech dubna 2015 na zámku Štiřín. Akce se zúčastní nejvýznamnější manageři a majitelé českých a evropských rodinných firem. Více informací naleznete na Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně Promíjení příslušenství daně Počínaje rokem 2015 mohou daňové subjekty žádat své místně příslušné správce daně o prominutí příslušenství daně, tj. penále z částky doměřené daně či úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Žádost o prominutí příslušenství daně lze podat nejdříve v den, kdy je uhrazena daň, se kterou je spojeno. Pokud je požadováno prominutí částky vyšší než 3 tisíce CZK, musí být žádost opatřena kolkem ve výši 1 tisíc CZK. Žádost o prominutí musí daňový subjekt nejen odůvodnit, ale také musí tato svá tvrzení doložit. Pokud si správce daně nevyžádá pro své rozhodování stanovisko jiných orgánů státní správy, rozhodne o prominutí do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Aby bylo v maximální možné míře zajištěno jednotné a objektivní rozhodování správců daně o individuálních žádostech daňových subjektů, vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, ve kterém jsou uvedena pravidla, podle kterých bude správce daně při rozhodování o žádosti postupovat. Nejprve bude správce daně zkoumat, zda daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, neporušila v uplynulých třech letech závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Takovým závažným porušením se např. rozumí, že tyto osoby byly nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH, byla jim uložena pokuta podle zákona o účetnictví, nevedly předepsanou daňovou evidenci či účetnictví nebo opakovaně podávaly daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování až po výzvě správce daně atd. Prominutí penále Penále vyměřuje správce daně v dodatečném platebním výměru na daň, ke které se penále váže, (např. po skončení daňové kontroly). Požádat o prominutí penále lze v případech, kdy dodatečný platební výměr byl vydán až po , nerozhoduje tedy zdaňovací období, ke kterému se dodatečná daň vztahuje. Žádost o prominutí penále musí být však podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru a lze ji podat pouze tehdy, pokud byla dodatečně doměřená daň uhrazena. Maximálně lze prominout 75% penále. Tato částka je základem pro další výpočet a správce daně od ní bude postupně odečítat procentuální ohodnocení a) jednotlivých porušení povinností daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně, např. že nepředložil na výzvu všechny požadované doklady (-20%) že odepřel podpis zprávy o kontrole bez dostatečného důvodu (-25%) že nereagoval během daňové kontroly včas na výzvu (-30%) že neumožnil zahájení daňové 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 kontroly, a proto byl k jejímu zahájení vyzván (-50%) že nereagoval na výzvu k odstranění pochybností (-90%) že předložil prokazatelně pozměněné či padělané doklady (-100%) procentuelní ohodnocení představuje možnou výši prominutí: a) Ospravedlnitelný důvod prodlení, např. že původní platba daně byla omylem provedena na jiný variabilní symbol nebo jiný účet správce daně (100%) b) četnosti porušování povinností daňového subjektu při správě daní, např. ke dni vydání rozhodnutí o žádosti existuje vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení (-50%) v posledních třech letech mu byla stanovena daň dle pomůcek, byla mu uložena pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy či pokuta za opožděné tvrzení daně (-50%) Prominutí úroku z prodlení Požádat o prominutí úroku z prodlení je možné pouze v případě, že úrok vznikl po Část úroku z prodlení, který vznikl do prominout nelze. Úrok z prodlení může být prominut až do výše 100%. Při rozhodování o žádosti o prominutí bude správce daně postupně přihlížet k níže popsaným skutečnostem, přičemž jejich že sankcionované platby zálohy na daň převyšují celkovou daňovou povinnost (70%) že úrok z prodlení vznikl na základě dodatečného přiznání podaného daňovým subjektem (20%) že prodlení úhrady daně činilo maximálně 15 kalendářních dní (30%) b) Ekonomické nebo sociální poměry zakládají tvrdost úroku, např. příjem fyzické osoby nepřekročil v uplynulém zdaňovacím období 12, resp. 24násobek minimální mzdy (50%, resp. 40%) Četnost porušování povinností při správě daní naopak snižuje procentní sazbu prominutí úroku vypočtenou podle předchozích dvou kriterií o 50%, např. pokud existuje nedoplatek z jiného daňového řízení, v posledních třech letech byla daňovému subjektu uložena pokuta atp. Olga Krnáčová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice zná odpověď na otázku : Kam směřuje česká energetika? Společný projekt ČSZE a Grant Thornton, EnergyCzech, tedy dotazníkové šetření mezi odborníky v energetice, byl úspěšně dokončen. Svým zacílením a formou šlo o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Zaměřili jsme se totiž na energetiku novým úhlem pohledu, který se opíral přímo o postoje zkušených odborníků z předních energetických firem, nebo expertů vědeckých institucí v České republice. Vědecká instituce Provozova tel přenosové soustavy Návázané služby Distribuce energií Obchod s energiemi Výroba energií Dotazování se zúčastnilo celkem 200 respondentů, přičemž mezi respondenty převažovali zástupci z oblasti výroby energií (39 %) a distribuce energií (21 %). 200 dotazníků, takový úspěch jsem skutečně nečekal. Zaujmout takové množství odborníků v energetice je dle mého jedinečné! Zároveň je to zřejmý signál, že v oblasti energetiky nás čeká v blízké budoucnosti mnoho změn, na které se připravuje celý trh. Věřím, že závěry dotazníku ještě více rozvíří diskusi o směřování energetického trhu Komentuje úspěch projektu EnergyCzech David Pirner, Managing partner Grant Thornton. Prvotní analýzy nám již přinášejí zajímavé a cenné informace. Dle názorů energetických expertů například vidíme, že se očekává zvyšování regulace jak elektroenergetiky, tak v oblasti regulace plynu. V případě vývoje cen energií naopak neočekávají energetičtí odborníci nějaké radikální změny v nejbližším horizontu. Například cena ropy a zemního plynu by měla začít růst. Kdežto v případě uhlí a elektřiny je očekávána cenová stagnace 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Tyto a mnohé další informace budete mít možnost získat v souborné zprávě na webových stránkách nebo a v únorovém čísle časopisu Energetika, mediálního partnera projektu. Dotazníkové šetření probíhalo po dobu jednoho měsíce, v listopadu 2014 na internetové stránce Vojtěch Fried Consultant T E Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o DPH ke dni bychom chtěli informovat subjekty používající dobrovolně režim MOSS na povinnost vykázat tato plnění rovněž v rámci běžného daňového přiznání. I když jsou povinni tato plnění deklarovat ve speciálním MOSS přiznání. Ačkoliv je daň k takovémuto plnění vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa přesto se jedná ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, ke kterému se váže nárok na odpočet daně na vstupu. Plátce je povinen vykázat toto plnění v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění musí plátce vykázat na ř. 26 daňového přiznání. Shodně se budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod tento režim mimo Evropskou unii. Osoby identifikované k dani nepodávají v těchto případech, kdy jim nevzniká daňová povinnost v tuzemsku, běžné daňové přiznání. Pro úplnost uvádíme, že vyjmutí identifikované osoby z povinnosti podat nulové daňové přiznání, nijak nezbavuje povinnosti podat MOSS daňové přiznání. Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňové zvýhodnění v roce 2015 V souvislosti s přijetím nových pravidel v oblasti daňového zvýhodnění na vyživované dítě vydala finanční správa zpřesňující informace k této problematice. Aby si mohl poplatník uplatnit v roce 2015 daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, musí do 15. února podepsat nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24, kde jsou doplněny informace o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků, proto byl zveřejněn nový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vzor č. 1. Pokud by druhý poplatník v Prohlášení k dani neuvedl žádné vyživované dítě a Prohlášení takto podepsal, popř. vůbec nepodepsal, není potřeba vyplňovat tento formulář, ale postačí jednoduché potvrzení od zaměstnavatele, kde bude uvedeno, že si zaměstnanec zvýhodnění na žádné vyživované děti neuplatňuje. Anna Šatrová Tax Consultant T E Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 Generální finanční ředitelství dne 2. ledna 2015 vydalo pokyn GFŘ D-20, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy pro přepočet cizích měn. Jednotný kurz používají poplatníci, kteří nevedou účetnictví. Tyto kurzy jsou průměrem směnných kurzů, které vyhlašuje Česká národní banka vždy k poslednímu dni každého měsíce. Jednotné kurzy naleznete zde: y/d-zakony/pokyn_gfr_d-20.pdf Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Zákon o minimálně mzdě v Německu Dne 1. ledna 2015 vstoupil v Německu v platnost zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG). Zákon stanovuje povinnost německým i zahraničním zaměstnavatelům vyplácet svým zaměstnancům minimální mzdu 8,5 EUR za každou odpracovanou hodinu na území Německa. Vedle povinnosti vyplácet minimální mzdu mají zaměstnavatelé také oznamovací povinnost vůči německému celnímu úřadu. Zaměstnavatelé by měli mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy a dále by měli ohlašovat určité skutečnosti před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa. Zákonem stanovená minimální mzda nemůže být snížená na základě smlouvy. Také vzdání se nároku na minimální mzdu je neplatné. Dále není možné, aby minimální mzda byla kompenzována například zahraničním stravným. Zákon o minimální mzdě postihuje zejména přepravní společnosti, které vozí zboží do Německa. Naopak německá vláda prozatímně zastavila uplatňování minimální mzdy na zahraniční řidiče nákladních aut pouze projíždějících přes Německo. V návaznosti na přijetí tohoto zákona podnikatelské subjekty z Německa od ledna 2015 začaly svým českým obchodním partnerům rozesílat prohlášení, ve kterém mají čeští dopravci potvrdit, že dodržují zákon o minimální mzdě, avšak i tak za dodržování zákona o minimální mzdě zodpovídá objednatel v plném rozsahu. Za nedodržování zákona o minimální mzdě hrozí pokuta, která může dosáhnout až výše EUR, proto se na nás neváhejte obrátit v této souvislosti. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Elektronická evidence tržeb Vláda navrhuje, aby od začala v České republice platit povinnost elektronické evidence tržeb. Jedním z účelů elektronické evidence tržeb je nastolení rovných podmínek podnikání tak, jak to stanoví právní řád České republiky i mezinárodní úmluvy. Cílem elektronické evidence tržeb rozhodně není stavět překážky malému podnikání, proto je navrženo takové řešení, které na podnikatele neklade žádné zvláštní nároky. Princip je jednoduchý pokladna v provozovně se propojí přes internet s datovým centrem, kam automaticky odesílá informace o každé platbě. Evidované platby se pak snadno porovnají s údaji v daňovém přiznání. Po jednorázovém zaregistrování, pořízení softwaru a pokladny už vše probíhá víceméně samo. Ministerstvo financí plánuje postupné zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb. Od se povinnost bude týkat podnikatelů provozujících restaurace, hotely, penziony a ubytovací zařízení. Od budou následovat maloobchodní jednotky. Povinnost elektronické evidence tržeb pro poslední a nejdiskutovanější skupinu podnikatelů, která je charakteristická významným podílem hotovostních transakcí, tj. řemeslníci, trhovci a poskytovatelé drobných služeb, je prozatím odložena na O dalším vývoji vládního návrhu Vás budeme průběžně informovat. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E Pokyn GFŘ D-22 Generální finanční ředitelství dne zveřejnilo nový pokyn GFŘ D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6 z roku 2011 (ještě dříve D-300). Nový pokyn reaguje na změnu zákona o dani z příjmů, platnou od , kdy do zákona byly mimo jiné implementovány legislativní změny plynoucí z Nového občanského zákoníku, který má stejné datum účinnosti. Správce daně pokynem poplatníka informuje a nabízí návod jak postupovat při aplikaci zákona. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

15 Grant Thornton se již potřetí v řadě stal světově nejdynamičtější poradenskou organizací Mezinárodní poradenská organizace Grant Thornton ohlásila za loňský účetní rok ke 30. září 2014 celosvětové tržby ve výši 4,1 miliard eur a dosáhla 4,6 procentního růstu. Jsem hrdý na úspěchy, kterých naše organizace dosáhla během roku 2014 a to díky našim zaměstnancům ve 130 zemích, kteří každodenně jednají s našimi klienty, komentuje Ed Nausbaum, CEO Grant Thornton International Ltd. Do roku 2015 vstupuje organizace Grant Thornton s cílem pokračovat v poskytování vysoce kvalitních služeb našim klientům a pomáhat jim v dosažení jejich dalšího růstu. Počet zaměstnanců vzrostl o 4,3% oproti předchozímu roku a nyní zahrnuje lidí ve 130 zemích světa. Zároveň vzrostly celkové tržby Ověřovací služby Celkové tržby [milóny ] 846 Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby 78 Ostatní služby Zároveň došlo k rozšíření členských firem Grant Trornton do zemí Afganistán, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kambodža, Maynmar, Pákistán, Rusko, Singapur a Tanzanie. Prostřednictvím M&A rozšířil GT působnost do Austrálie, Brazílie, Kanady, Normanských ostrovů, Číny, Kypru, ostrovu Man, Itálie, Japonska, Norska, Polska, Slovenska, Jižní Afriky, Švédska, Španělska, Švýcarska, Thajska, Tchaj-wanu, Velké Británie a Vietnamu Regionální tržby [milóny ] Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Společenská odpovědnost Grant Thorntonu Grant Thornton rozumí dopadu, jaký mají dobrovolnické aktivity na komunity a investice do vzdělání, charity, životního prostředí a zdravotní péče a proto se na těchto aktivitách podílí. Po tajfunu Haiyan mnoho členských firem Grant Thornton pomohlo při rekonstrukcích na Filipínách a nadále pomáhá zotavení zasažených oblastí. Grant Thornton v Kanadě nadále pomáhá mladým 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

16 prostřednictvím sponzorování charitativní akce Walk so Kids Can Talk. Grant Thornton ve Švédsku pomáhá ženám v Indii s rozvojem podnikatelských činností a umožňuje jim tak uniknout chudobě. Grant Thornton v Thajsku pomáhá nemohoucím a poskytuje invalidní vozíky dětem a tráví čas se seniory. Grant Thornton v České republice podpořil nejen mladé progresivní umělce soutěží Instinct for Growth Award, ale i výtvarné soutěže dětí prostřednictvím občanského sdružení DEJME ŠANCI DĚTEM, či divadelních her Divadla v Celetné. Ocenění Grant Thornton byl jmenován celosvětovým Zaměstnavatelem roku mezinárodní organizací International Accounting Bulletin, zároveň se pyšní množstvím regionálních ocenění partnerských firem v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, Švédsku, Asii a Tichomoří. Zároveň byl Grant Thornton jmenován Nejlépe řízenou mezinárodní firmou organizací Managing Partners Forum. Nárůst služeb [%] 31,7% Růst tržeb [%] 51,5% 3,5% 2,7% 4,8% 12,4% 2,8% 6,3% 3,0% 6,3% 14,7% Audi Ověřovací služby Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby Ostatní služby Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 16

17 Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání S účinností od uvedl zákon o DPH povinnost v ustanovení 101a podávat pouze elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, včetně jejich příloh. Elektronickému podání dále podléhají přihlášky k registraci k DPH, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma těch, u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro elektronické podání). Povinnost elektronického podávání podle 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce a to jak právnické, tak fyzické osoby. Dále pak na daňové subjekty, které mají činit výše jmenovaná podání podle zákona o DPH a ty, které mají obecně zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely podle 102 resp. 92a zákona o DPH není ustanovením 101a zákona o DPH nijak dotčena. Podání podle 101a zákona o DPH lze elektronicky provést datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz), datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, za podmínky, že je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, případně datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 17

18 Režim přenesení daňové povinnosti změny kódů v evidenci Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 pro dosavadní položky zachován, pouze u převodů emisních povolenek dochází ke změně kódu předmětu plnění. S účinností od 1. dubna 2015 bude režim přenesení daňové povinnosti dále uplatněn při dodání konkrétního zboží, pokud celková částka základu daně tohoto zboží překročí částku 100 tis. Kč. Týká se to zboží vymezeného v 3 nařízení vlády a zejména se jedná o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije rovněž při dodání cukrové řepy. V aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH v této souvislosti dochází také ke změně kódů plnění na Daňovém portálu. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E QR kód v aplikaci EPO Elektronické formuláře v aplikaci EPO, nacházející se na Daňovém portálu Ministerstva financí byly rozšířeny o velmi užitečnou funkci pro generování QR kódu s platebními instrukcemi. Funkce pro generování QR kódu bude aktivována jen v případě, že z daňového podaní, resp. dodatečného daňového podání, vyplývá povinnost zaplatit daň. V ostatních případech QR kód vytvořen nebude. Bližší informace naleznete na adrese: Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 18

19 Daňový kalendář duben červen 2015 Duben červen 2015 středa daň z příjmů pojistné podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 2015 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 19

20 Duben červen 2015 pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen roku 2015 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2015 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2015 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015 čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za duben 2015 souhrnné hlášení za duben 2015 výpis z evidence za duben 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 20

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im Informáční máteriál pro veřejnošt 1. Úvod... 2 1.1 Souvislosti... 2 1.2 Právní úprava... 2 1.3 Vymezení pojmů... 3 1.4 Použití

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více