Instinct Quarterly Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton březen Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet 5 FATCA Elektronické podávání v roce Family Business Forum Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně 10 Kam směřuje česká energetika? 11 Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS 12 Daňové zvýhodnění v roce Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období Zákon o minimální mzdě v Německu 14 Elektronická evidence tržeb 14 Pokyn GFŘ D Grant Thornton se stal nejdynamičtější poradenskou organizací 17 Informace GFŘ - k povinnému elektronickému podávání 18 Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů v evidenci 18 QR kód v aplikaci EPO 19 Daňový kalendář duben - červen Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice Spojením několika seniorních expertů českého energetického trhu vznikla nová společnost EPDOR. Společnost má ambici poskytovat vysoce specializované služby v oblasti projektového řízení a inženýrských činností pro velké mezinárodní investiční projekty v energetice, petrochemii a strojírenství. Zakládajícími akcionáři společnosti jsou Peter Szenasy, bývalý ředitel v oblasti přípravy investičních akcí a projektového nákupu ve Skupině ČEZ, a společnost Grant Thornton Advisory, jedna z předních poradenských společností v odvětví energetiky. Mezi hlavní služby společnosti EPDOR patří řízení investičních procesů, rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, koordinace inženýrských činností, nákupní a smluvní strategie, IT řešení pro projektové řízení a projektový risk management a controlling. Vedle těchto hlavních činností EPDOR souběžně založil svoji pobočku v Liberci zaměřenou na oblast technických a ekonomických studií v odvětví energetiky. Investiční akce vyžadují perfektní přípravu jak po stránce technické, tak i komerční. Podařilo se nám sestavit tým, který disponuje opravdu širokými zkušenostmi ve všech aspektech investičních procesů od rozvoje podnikání, studií technické i obchodní proveditelnosti, přes rozpočtování, řízení poptávkového a smluvního procesu, až po celkové projektové řízení na straně investora, včetně jeho vyspělé IT podpory. Z vlastní profesní zkušenosti vím, že tento tým bude schopen přinést klíčovým projektům našich zákazníků úspěch a podstatné úspory - díky přehlednosti, predikovatelnosti a vyšší míře řiditelnosti, říká o motivaci k založení nové společnosti její managing partner Peter Szenasy. Poradenství pro nejdůležitější subjekty energetického trhu se Grant Thornton v České republice věnuje již mnoho let v oblastech obchodu, tradingu, finančního řízení, nastavování strategie i transakčního poradenství. Náš vstup do EPDOR nám umožní dále rozšířit portfolio služeb pro naše tradiční zákazníky, výrobce i distributory, a zároveň oslovit s našimi službami zákazníky EPDOR v ČR i v zahraničí, říká David Pirner, zakladatel a majoritní partner Grant Thornton Advisory. O EPDOR EPDOR je společnost, která poskytuje komplexní služby zejména v oblastech řízení investičních projektů, rozpočtování, inženýrských činností, nákupních strategií, IT řešení pro projektové řízení a risk managementu. Při poskytování svých služeb vycházíme ze zkušeností svých senior expertů, mezi kterými jsou bývalí členové představenstev a dozorčích rad, ředitelé energetických skupin, ICT a CFO manažeři a dlouholetí odborníci z oblasti investic. Experti EPDOR se podíleli na rekonstrukcích a výstavbě hnědouhelných elektráren v České Republice a na projektech nových paroplynových a jaderných zdrojů v České republice a v zahraničí v řádech miliard korun. Mezi zákazníky EPDOR patří jak české, tak zahraniční energetické společnosti, průmyslové podniky, finanční skupiny, banky a IT společnosti. Pavel Přikryl Senior Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru Ministerstvo financí publikovalo na svých webových stránkách Výroční zprávu FAÚ za rok Ze statistických údajů plyne, že narůstá jak počet přijatých oznámení podezřelých obchodů, tak i počet podaných trestních oznámení i oznámení správci daně. Za loňský rok zajistil FAÚ finanční prostředky ve výši 2,182 mld. Kč. Ve své zprávě příznivě hodnotí spolupráci zejména s bankovním sektorem, který se podílí na objemu oznámení podezřelých obchodů ze 70 %. FAÚ upozorňuje na narůstající objem podezření na daňovou trestnou činnost v oblasti DPH (zejména v souvislosti s inkasováním odpočtů DPH, spojených s výběrem hotovosti z účtu a následným zmizením subjektu, tzv. missing trader), fiktivní plnění, podezřelé platby za reklamní a marketingové služby a další; zmiňuje i příklady dalších podezřelých praktik jako změna bankovního spojení pro platbu faktur, provize za zprostředkování koupě akcií, podvody spojené s komunikací na sociálních sítích, krádeže bitcoinů a další. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Ručení za nezaplacenou DPH z titulu úhrady na nezveřejněný účet V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, si dovolujeme upozornit, že došlo ke snížení limitu omezujícímu platby v hotovosti, a to z původně platných ,- Kč aktuálně na ,- Kč. Zákon o DPH v 109 odst. 2 písm. c) stanoví ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň v případě, kdy úplata za zdanitelné plnění je provedena na účet, který není zveřejněn správcem daně a pokud tato úplata překročí dvojnásobek částky dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je třeba provést úhradu bezhotovostně. Limit pro ručení je tedy od roku 2015 snížen ze ,- Kč na ,- Kč. Ondřej Štědrý Tax Advisor T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 FATCA 2015 Již v letošním roce nastává povinnost oznámit údaje o skutečnostech z roku Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act ( Dohoda ) byla podepsána v Praze dne 4. srpna Ratifikační proces byl dokončen 18. prosince 2014 a k tomuto datu Dohoda vstoupila v platnost. V rámci této Dohody si budou daňové správy USA a ČR předávat informace, které obdrží od svých finančních institucí, týkající se rezidentů obou smluvních států. V návaznosti na tuto Dohodu byl přijat prováděcí zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní ( Lex FATCA ). Tento zákon upravuje výměnu informací, která zahrnuje: a) shromažďování informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických českými finančními institucemi a jejich oznamování správci daně, b) předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických kontaktním místem kontaktnímu místu Spojených států amerických, c) přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky ve Spojených státech amerických kontaktním místem od kontaktního místa Spojených států amerických a d) povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím. Lex FATCA ukládá českým finančním institucím základní povinnosti: prověřit, zda vedou účty specifikovaných amerických osob (např. obchodní společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených trzích s cennými papíry), zjišťovat konkrétní údaje týkající se jejich určitých klientů, oznamovat předepsané údaje SFÚ, který je prostřednictvím GFŘ předá příslušnému orgánu USA (např. zůstatek peněžních prostředků), při platbě neúčastnící se finanční instituci poskytnout údaje či případně srazit daň 30% a zaslat ji do USA. Finanční správa zveřejnila k této problematice dne 12. ledna 2015 na svém webu Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA. Mezi nejdůležitější informace patří: každá povinná finanční instituce musí sama požádat daňovou správu USA (IRS) o přidělení identifikačního čísla GIIN, do 15 od jeho přidělení musí toto GIIN oznámit SFÚ, oznámení se bude podávat do 30. června následujícího kalendářního roku, lhůta pro oznámení některých skutečností roku 2014 (viz článek 3 bod 5. Dohody) je stanovena do konce září 2015, 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 oznámení FATCA se bude činit pouze prostřednictvím aplikace EPO, formou prohlášení a přílohy xml ve struktuře požadované IRS, všechna nesplnění kontrol EPO budou kritickou chybou (oznámení pak nelze podat), za nesplnění povinností uložených Lex FATCA lze uložit pokutu dle daňového řádu až do výše Kč. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager T E Elektronické podávání v roce 2015 Od platí nové ustanovení daňového řádu o elektronickém podávání pro daňové subjekty, nebo jejich zástupce se zpřístupněnou datovou schránkou, nebo zákonnou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tento daňový subjekt je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné nebo dodatečné daňové tvrzení učinit dle 71 odst. 1 daňového řádu, tedy písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Tyto daňové subjekty nemohou dle daňového řádu využít dodatečné potvrzení podání do 5 dnů ode dne doručení správci daně. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o nový postup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude po přechodné období roku 2015 ze strany správce daně akceptováno i podání učiněné datovou schránkou bez uznávaného elektronického podpisu, nebo ověřené identity podatele, pokud bude podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno. Takové podání správce daně zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši Kč dle 247a daňového řádu. Jitka Mrázová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Family Business Forum 2015 Grant Thornton je hrdým partnerem konference Family Business Forum, která se uskuteční ve dnech dubna 2015 na zámku Štiřín. Akce se zúčastní nejvýznamnější manageři a majitelé českých a evropských rodinných firem. Více informací naleznete na Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně Promíjení příslušenství daně Počínaje rokem 2015 mohou daňové subjekty žádat své místně příslušné správce daně o prominutí příslušenství daně, tj. penále z částky doměřené daně či úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Žádost o prominutí příslušenství daně lze podat nejdříve v den, kdy je uhrazena daň, se kterou je spojeno. Pokud je požadováno prominutí částky vyšší než 3 tisíce CZK, musí být žádost opatřena kolkem ve výši 1 tisíc CZK. Žádost o prominutí musí daňový subjekt nejen odůvodnit, ale také musí tato svá tvrzení doložit. Pokud si správce daně nevyžádá pro své rozhodování stanovisko jiných orgánů státní správy, rozhodne o prominutí do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Aby bylo v maximální možné míře zajištěno jednotné a objektivní rozhodování správců daně o individuálních žádostech daňových subjektů, vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, ve kterém jsou uvedena pravidla, podle kterých bude správce daně při rozhodování o žádosti postupovat. Nejprve bude správce daně zkoumat, zda daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, neporušila v uplynulých třech letech závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Takovým závažným porušením se např. rozumí, že tyto osoby byly nespolehlivým plátcem podle zákona o DPH, byla jim uložena pokuta podle zákona o účetnictví, nevedly předepsanou daňovou evidenci či účetnictví nebo opakovaně podávaly daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování až po výzvě správce daně atd. Prominutí penále Penále vyměřuje správce daně v dodatečném platebním výměru na daň, ke které se penále váže, (např. po skončení daňové kontroly). Požádat o prominutí penále lze v případech, kdy dodatečný platební výměr byl vydán až po , nerozhoduje tedy zdaňovací období, ke kterému se dodatečná daň vztahuje. Žádost o prominutí penále musí být však podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru a lze ji podat pouze tehdy, pokud byla dodatečně doměřená daň uhrazena. Maximálně lze prominout 75% penále. Tato částka je základem pro další výpočet a správce daně od ní bude postupně odečítat procentuální ohodnocení a) jednotlivých porušení povinností daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně, např. že nepředložil na výzvu všechny požadované doklady (-20%) že odepřel podpis zprávy o kontrole bez dostatečného důvodu (-25%) že nereagoval během daňové kontroly včas na výzvu (-30%) že neumožnil zahájení daňové 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 kontroly, a proto byl k jejímu zahájení vyzván (-50%) že nereagoval na výzvu k odstranění pochybností (-90%) že předložil prokazatelně pozměněné či padělané doklady (-100%) procentuelní ohodnocení představuje možnou výši prominutí: a) Ospravedlnitelný důvod prodlení, např. že původní platba daně byla omylem provedena na jiný variabilní symbol nebo jiný účet správce daně (100%) b) četnosti porušování povinností daňového subjektu při správě daní, např. ke dni vydání rozhodnutí o žádosti existuje vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení (-50%) v posledních třech letech mu byla stanovena daň dle pomůcek, byla mu uložena pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy či pokuta za opožděné tvrzení daně (-50%) Prominutí úroku z prodlení Požádat o prominutí úroku z prodlení je možné pouze v případě, že úrok vznikl po Část úroku z prodlení, který vznikl do prominout nelze. Úrok z prodlení může být prominut až do výše 100%. Při rozhodování o žádosti o prominutí bude správce daně postupně přihlížet k níže popsaným skutečnostem, přičemž jejich že sankcionované platby zálohy na daň převyšují celkovou daňovou povinnost (70%) že úrok z prodlení vznikl na základě dodatečného přiznání podaného daňovým subjektem (20%) že prodlení úhrady daně činilo maximálně 15 kalendářních dní (30%) b) Ekonomické nebo sociální poměry zakládají tvrdost úroku, např. příjem fyzické osoby nepřekročil v uplynulém zdaňovacím období 12, resp. 24násobek minimální mzdy (50%, resp. 40%) Četnost porušování povinností při správě daní naopak snižuje procentní sazbu prominutí úroku vypočtenou podle předchozích dvou kriterií o 50%, např. pokud existuje nedoplatek z jiného daňového řízení, v posledních třech letech byla daňovému subjektu uložena pokuta atp. Olga Krnáčová Senior Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice zná odpověď na otázku : Kam směřuje česká energetika? Společný projekt ČSZE a Grant Thornton, EnergyCzech, tedy dotazníkové šetření mezi odborníky v energetice, byl úspěšně dokončen. Svým zacílením a formou šlo o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Zaměřili jsme se totiž na energetiku novým úhlem pohledu, který se opíral přímo o postoje zkušených odborníků z předních energetických firem, nebo expertů vědeckých institucí v České republice. Vědecká instituce Provozova tel přenosové soustavy Návázané služby Distribuce energií Obchod s energiemi Výroba energií Dotazování se zúčastnilo celkem 200 respondentů, přičemž mezi respondenty převažovali zástupci z oblasti výroby energií (39 %) a distribuce energií (21 %). 200 dotazníků, takový úspěch jsem skutečně nečekal. Zaujmout takové množství odborníků v energetice je dle mého jedinečné! Zároveň je to zřejmý signál, že v oblasti energetiky nás čeká v blízké budoucnosti mnoho změn, na které se připravuje celý trh. Věřím, že závěry dotazníku ještě více rozvíří diskusi o směřování energetického trhu Komentuje úspěch projektu EnergyCzech David Pirner, Managing partner Grant Thornton. Prvotní analýzy nám již přinášejí zajímavé a cenné informace. Dle názorů energetických expertů například vidíme, že se očekává zvyšování regulace jak elektroenergetiky, tak v oblasti regulace plynu. V případě vývoje cen energií naopak neočekávají energetičtí odborníci nějaké radikální změny v nejbližším horizontu. Například cena ropy a zemního plynu by měla začít růst. Kdežto v případě uhlí a elektřiny je očekávána cenová stagnace 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Tyto a mnohé další informace budete mít možnost získat v souborné zprávě na webových stránkách nebo a v únorovém čísle časopisu Energetika, mediálního partnera projektu. Dotazníkové šetření probíhalo po dobu jednoho měsíce, v listopadu 2014 na internetové stránce Vojtěch Fried Consultant T E Vykazování plnění v rámci použití zvláštního režimu MOSS V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o DPH ke dni bychom chtěli informovat subjekty používající dobrovolně režim MOSS na povinnost vykázat tato plnění rovněž v rámci běžného daňového přiznání. I když jsou povinni tato plnění deklarovat ve speciálním MOSS přiznání. Ačkoliv je daň k takovémuto plnění vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa přesto se jedná ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, ke kterému se váže nárok na odpočet daně na vstupu. Plátce je povinen vykázat toto plnění v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění musí plátce vykázat na ř. 26 daňového přiznání. Shodně se budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod tento režim mimo Evropskou unii. Osoby identifikované k dani nepodávají v těchto případech, kdy jim nevzniká daňová povinnost v tuzemsku, běžné daňové přiznání. Pro úplnost uvádíme, že vyjmutí identifikované osoby z povinnosti podat nulové daňové přiznání, nijak nezbavuje povinnosti podat MOSS daňové přiznání. Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňové zvýhodnění v roce 2015 V souvislosti s přijetím nových pravidel v oblasti daňového zvýhodnění na vyživované dítě vydala finanční správa zpřesňující informace k této problematice. Aby si mohl poplatník uplatnit v roce 2015 daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, musí do 15. února podepsat nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24, kde jsou doplněny informace o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků, proto byl zveřejněn nový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vzor č. 1. Pokud by druhý poplatník v Prohlášení k dani neuvedl žádné vyživované dítě a Prohlášení takto podepsal, popř. vůbec nepodepsal, není potřeba vyplňovat tento formulář, ale postačí jednoduché potvrzení od zaměstnavatele, kde bude uvedeno, že si zaměstnanec zvýhodnění na žádné vyživované děti neuplatňuje. Anna Šatrová Tax Consultant T E Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 Generální finanční ředitelství dne 2. ledna 2015 vydalo pokyn GFŘ D-20, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy pro přepočet cizích měn. Jednotný kurz používají poplatníci, kteří nevedou účetnictví. Tyto kurzy jsou průměrem směnných kurzů, které vyhlašuje Česká národní banka vždy k poslednímu dni každého měsíce. Jednotné kurzy naleznete zde: y/d-zakony/pokyn_gfr_d-20.pdf Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Zákon o minimálně mzdě v Německu Dne 1. ledna 2015 vstoupil v Německu v platnost zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG). Zákon stanovuje povinnost německým i zahraničním zaměstnavatelům vyplácet svým zaměstnancům minimální mzdu 8,5 EUR za každou odpracovanou hodinu na území Německa. Vedle povinnosti vyplácet minimální mzdu mají zaměstnavatelé také oznamovací povinnost vůči německému celnímu úřadu. Zaměstnavatelé by měli mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy a dále by měli ohlašovat určité skutečnosti před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa. Zákonem stanovená minimální mzda nemůže být snížená na základě smlouvy. Také vzdání se nároku na minimální mzdu je neplatné. Dále není možné, aby minimální mzda byla kompenzována například zahraničním stravným. Zákon o minimální mzdě postihuje zejména přepravní společnosti, které vozí zboží do Německa. Naopak německá vláda prozatímně zastavila uplatňování minimální mzdy na zahraniční řidiče nákladních aut pouze projíždějících přes Německo. V návaznosti na přijetí tohoto zákona podnikatelské subjekty z Německa od ledna 2015 začaly svým českým obchodním partnerům rozesílat prohlášení, ve kterém mají čeští dopravci potvrdit, že dodržují zákon o minimální mzdě, avšak i tak za dodržování zákona o minimální mzdě zodpovídá objednatel v plném rozsahu. Za nedodržování zákona o minimální mzdě hrozí pokuta, která může dosáhnout až výše EUR, proto se na nás neváhejte obrátit v této souvislosti. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Elektronická evidence tržeb Vláda navrhuje, aby od začala v České republice platit povinnost elektronické evidence tržeb. Jedním z účelů elektronické evidence tržeb je nastolení rovných podmínek podnikání tak, jak to stanoví právní řád České republiky i mezinárodní úmluvy. Cílem elektronické evidence tržeb rozhodně není stavět překážky malému podnikání, proto je navrženo takové řešení, které na podnikatele neklade žádné zvláštní nároky. Princip je jednoduchý pokladna v provozovně se propojí přes internet s datovým centrem, kam automaticky odesílá informace o každé platbě. Evidované platby se pak snadno porovnají s údaji v daňovém přiznání. Po jednorázovém zaregistrování, pořízení softwaru a pokladny už vše probíhá víceméně samo. Ministerstvo financí plánuje postupné zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb. Od se povinnost bude týkat podnikatelů provozujících restaurace, hotely, penziony a ubytovací zařízení. Od budou následovat maloobchodní jednotky. Povinnost elektronické evidence tržeb pro poslední a nejdiskutovanější skupinu podnikatelů, která je charakteristická významným podílem hotovostních transakcí, tj. řemeslníci, trhovci a poskytovatelé drobných služeb, je prozatím odložena na O dalším vývoji vládního návrhu Vás budeme průběžně informovat. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E Pokyn GFŘ D-22 Generální finanční ředitelství dne zveřejnilo nový pokyn GFŘ D-22, který nahrazuje pokyn GFŘ D-6 z roku 2011 (ještě dříve D-300). Nový pokyn reaguje na změnu zákona o dani z příjmů, platnou od , kdy do zákona byly mimo jiné implementovány legislativní změny plynoucí z Nového občanského zákoníku, který má stejné datum účinnosti. Správce daně pokynem poplatníka informuje a nabízí návod jak postupovat při aplikaci zákona. Jitka Brijar Senior Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

15 Grant Thornton se již potřetí v řadě stal světově nejdynamičtější poradenskou organizací Mezinárodní poradenská organizace Grant Thornton ohlásila za loňský účetní rok ke 30. září 2014 celosvětové tržby ve výši 4,1 miliard eur a dosáhla 4,6 procentního růstu. Jsem hrdý na úspěchy, kterých naše organizace dosáhla během roku 2014 a to díky našim zaměstnancům ve 130 zemích, kteří každodenně jednají s našimi klienty, komentuje Ed Nausbaum, CEO Grant Thornton International Ltd. Do roku 2015 vstupuje organizace Grant Thornton s cílem pokračovat v poskytování vysoce kvalitních služeb našim klientům a pomáhat jim v dosažení jejich dalšího růstu. Počet zaměstnanců vzrostl o 4,3% oproti předchozímu roku a nyní zahrnuje lidí ve 130 zemích světa. Zároveň vzrostly celkové tržby Ověřovací služby Celkové tržby [milóny ] 846 Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby 78 Ostatní služby Zároveň došlo k rozšíření členských firem Grant Trornton do zemí Afganistán, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kambodža, Maynmar, Pákistán, Rusko, Singapur a Tanzanie. Prostřednictvím M&A rozšířil GT působnost do Austrálie, Brazílie, Kanady, Normanských ostrovů, Číny, Kypru, ostrovu Man, Itálie, Japonska, Norska, Polska, Slovenska, Jižní Afriky, Švédska, Španělska, Švýcarska, Thajska, Tchaj-wanu, Velké Británie a Vietnamu Regionální tržby [milóny ] Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Společenská odpovědnost Grant Thorntonu Grant Thornton rozumí dopadu, jaký mají dobrovolnické aktivity na komunity a investice do vzdělání, charity, životního prostředí a zdravotní péče a proto se na těchto aktivitách podílí. Po tajfunu Haiyan mnoho členských firem Grant Thornton pomohlo při rekonstrukcích na Filipínách a nadále pomáhá zotavení zasažených oblastí. Grant Thornton v Kanadě nadále pomáhá mladým 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

16 prostřednictvím sponzorování charitativní akce Walk so Kids Can Talk. Grant Thornton ve Švédsku pomáhá ženám v Indii s rozvojem podnikatelských činností a umožňuje jim tak uniknout chudobě. Grant Thornton v Thajsku pomáhá nemohoucím a poskytuje invalidní vozíky dětem a tráví čas se seniory. Grant Thornton v České republice podpořil nejen mladé progresivní umělce soutěží Instinct for Growth Award, ale i výtvarné soutěže dětí prostřednictvím občanského sdružení DEJME ŠANCI DĚTEM, či divadelních her Divadla v Celetné. Ocenění Grant Thornton byl jmenován celosvětovým Zaměstnavatelem roku mezinárodní organizací International Accounting Bulletin, zároveň se pyšní množstvím regionálních ocenění partnerských firem v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, Švédsku, Asii a Tichomoří. Zároveň byl Grant Thornton jmenován Nejlépe řízenou mezinárodní firmou organizací Managing Partners Forum. Nárůst služeb [%] 31,7% Růst tržeb [%] 51,5% 3,5% 2,7% 4,8% 12,4% 2,8% 6,3% 3,0% 6,3% 14,7% Audi Ověřovací služby Daňové služby Poradenské Outsourcing služby služby Ostatní služby Amerika Evropa Asie Afrika Blízký východ CIS Vojtěch Fried Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 16

17 Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání S účinností od uvedl zákon o DPH povinnost v ustanovení 101a podávat pouze elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, včetně jejich příloh. Elektronickému podání dále podléhají přihlášky k registraci k DPH, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma těch, u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro elektronické podání). Povinnost elektronického podávání podle 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce a to jak právnické, tak fyzické osoby. Dále pak na daňové subjekty, které mají činit výše jmenovaná podání podle zákona o DPH a ty, které mají obecně zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely podle 102 resp. 92a zákona o DPH není ustanovením 101a zákona o DPH nijak dotčena. Podání podle 101a zákona o DPH lze elektronicky provést datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz), datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, za podmínky, že je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, případně datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 17

18 Režim přenesení daňové povinnosti změny kódů v evidenci Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 pro dosavadní položky zachován, pouze u převodů emisních povolenek dochází ke změně kódu předmětu plnění. S účinností od 1. dubna 2015 bude režim přenesení daňové povinnosti dále uplatněn při dodání konkrétního zboží, pokud celková částka základu daně tohoto zboží překročí částku 100 tis. Kč. Týká se to zboží vymezeného v 3 nařízení vlády a zejména se jedná o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije rovněž při dodání cukrové řepy. V aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH v této souvislosti dochází také ke změně kódů plnění na Daňovém portálu. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E QR kód v aplikaci EPO Elektronické formuláře v aplikaci EPO, nacházející se na Daňovém portálu Ministerstva financí byly rozšířeny o velmi užitečnou funkci pro generování QR kódu s platebními instrukcemi. Funkce pro generování QR kódu bude aktivována jen v případě, že z daňového podaní, resp. dodatečného daňového podání, vyplývá povinnost zaplatit daň. V ostatních případech QR kód vytvořen nebude. Bližší informace naleznete na adrese: Mario Kurek Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 18

19 Daňový kalendář duben červen 2015 Duben červen 2015 středa daň z příjmů pojistné podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 2015 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 19

20 Duben červen 2015 pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen roku 2015 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2015 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2015 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015 čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za duben 2015 souhrnné hlášení za duben 2015 výpis z evidence za duben 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 20

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více