Rhizartróza, součané možnosti léčení. Current possibilities of treatment of rhisarthrosis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rhizartróza, součané možnosti léčení. Current possibilities of treatment of rhisarthrosis"

Transkript

1 1/2011 REVIEW Rhizartróza, součané možnosti léčení Current possibilities of treatment of rhisarthrosis Lubomír Trtík Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, Husova 2624, Havlíčkův Brod, tel.: , Souhrn: Autor v článku popisuje možnosti léčby artrózy prvního karpometakarpálního skloubení v čase a klade důraz na možnost chirurgického léčení tohoto onemocnění moderními implantáty, které se během 40 let vývoje staly jedním z možných řešení konečného stadia rhizartrózy. Klíčová slova: rhizartróza, trapézectomie, artrodéza, implantáty trapéziální Summary: The possibilities of treatment of osteoarthritis of the trapezometacarpal joint are described in this article. Emphasis is placed on the possibility of treatment by modern surgical implants which, during 40 years of development, have become one of the possible treatment solutions of the final stage of rhizarthrosis. Ortopedie 2011;5: Key words: rhizarthrosis, trapezectomy, arthrodesis, trapezoidal implants Úvod Artróza prvního karpometakarpálního (anatomicky trapézometakarpálního) kloubu nebo rhizartróza (Obr. 1a, b) je druhou nejčastější lokalizací artrózy na ruce po artróze distálních interfalangeálních kloubů. Velmi často jde o idiopatickou formu postihující především ženy po menopause, formy posttraumatické a revmatické se vyskytují podstatně méně. Je třeba zdůraznit, že velmi často přítomna velká diskrepance mezi nevelkým klinickým nálezem a těžkou osteoartikulární lézí. Rhizartróza reaguje na konzervativní léčbu u tří ze čtyř pacientů. Teprve neúspěch při Obr. 1a, b 3D snímek těžké rhizartrózy III. st dle Eaton-Littlera 28 ortopedie

2 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY 1/2011 Rhizartróza vznikající následkem zlomenin trapézia nebo zlomenin base prvního metakarpu je poměrně vzácnou záležitostí, naopak roli dysplastického trapézia při subluxaci base prvního metakarpu nelze zpochybňovat. Jak již bylo řečeno, především oslabení kapsulo-ligamentosního aparátu a tah m.abductor pollicis longus vedou k subluxaci base prvního metakarpu. 100% 48% Obr. 2 Procentuální postižení kloubních ploch při peritrapéziální artróze konzervativní léčbě nás vede k chirurgické léčbě, kterou může rozdělit na tři základní skupiny: trapézectomie prostá nebo s ligamentoplastikou, artrodézy, trapéziální implantáty. Anatomie a biomechanika Skloubení trapézometakarpální je sedlovitým kloubem, které má dvě základní mechanické osy umožňující pohyby ve smyslu flexe-extenze, abdukce-addukce. Opozice palce, tak jak byla definována Van Wetterem (19), není jedna, ale jsou opozice, které mají za společný bod, postavení bříška palce proti ostatním prstům. Kapandji zdůraznil, že opozice palce je složený pohyb ze třech složek, antepozice, flexe, pronace, při které palec rotuje kolem podélné osy. Pouzdro trapézometakarpálního kloubu je poměrně široké a volné, zesíleno ligamenty a šlachami, které jdou k palci. Kongruence kloubních ploch není zajištěna pouze kloubním pouzdrem. Lze provést distrakci kloubího pouzdra asi o 3 mm. Tento posun může být vysvětlen orientací palmárních a dorsálních zesilujících ligament, které jsou 86% 35% orientovány především diagonálně. Hlavní stabilizační ligamentum je vaz intermetakarpální (intermetacarpal ligament) rozepínající se mezi prvním a druhým metakarpem. Dalším ligamentem zesilujícím kloubní pouzdro je vaz postero-mediální šikmý, které pokrývá kloub zezadu, dále vaz antero-mediální šikmý a vaz antero-laterální přímý. Jak ukázali Conney a Chao (5) je při maximálním stisku palec-prst podroben trapézometakarpální kloub síle 1200 N. Tato síla se promítá do oblasti base prvního metakarpu a je nazývána luxační silou. Jelikož neexistuje kapsuloligamentosní struktura, která by kompenzovala tah šlachy m. abductor pollicis longus, dochází k subluxaci v trapézometakarpálním kloubu. Etiopatogeneza Rhizartróza postihuje především ženy v %. Manifestuje se asi v 50 letech velmi často oboustranně. V součané době nebyly prokázány souvislosti mezi artrózou trapézometa karpální a genetickými markery, které jsou dnes známy. Patologie Od popisu rhizartrózy Forestièrem (9) v roce 1937, který studoval artrózu na 12 preparátech, přicházejí následně další anatomické a radiologické studie, přinášející koncept artrózy peritrapéziální (Obr. 2). Četné práce ukazují, že artróza prvního karpometakarpálního skloubení je spojena s postižením okolích kloubů, především skloubení trapézia s druhým metakarpem a scafoideem. Počáteční poškození, začínající jako poškození chrupavky se postupně vyvíjí v komplexní artrotické postižení s typickými anatomickými a radiologickými známkami. Dochází k růstu osteofytů, hlavně na zevní straně a postupem času na vnitřní straně v intermetakarpálním prostoru (Obr. 1a, b). V mnoha připadech rozvoje rhizartrózy se narůstáním vnitřního osteofytu na prvním metakarpu zmenšuje kloubní prostor, dochází k subluxaci prvního metakarpu a sekundárně k porušení intermetakarpálního ligamenta, jehož stabilizační role je porušena a subluxace se zvětšuje. Objem tohoto osteofytu může vytvořit i hrbolek v karpálním tunelu (kritický hrbol dle Mannerfelda) a porušit šlachu m. flexor pollicis longus. Subluxace prvního metakarpu tlakem osteofytu a dále tahem šlachy m. abductor pollicis longus vede k retrakci šlachy m. flexor pollicis brevis a tím zúžení prvního meziprstního prostoru a kompensační hyperextenzi v metakarpofalangeálním kloubu a flexi v interfalangeálním skloubení. Hyperextenční deformita metakarpu je zpočátku redressibilní, později se stává fixní a výrazně ztěžuje chirurgické řešení rhizartrózy. Klinika Rhizartróza je velmi často dlouho asymtomatickým onemocněním. Bolest je zpravidla počátečním znamením onemocnění. Jde o bolest lokalizovanou do oblasti base prvního metakarpu hlavně při pohybu ortopedie 29

3 1/2011 REVIEW Obr. 3 Schéma hodnocení opozice palce dle Kapandjiho a zátěži. Při nočních bolestech je nutno pomýšlet na syndrom karpálního tunelu, který bývá přítomen asi v 39 % dle Floracka (8). Mezi další typické klinické projevy rhizartrózy patří otok, omezení pohybu, ztráta síly palce. Téměř vždy je pozitivní grind test dle Swansona. Pozitivní grind test znamená bolestivost a krepitaci I II V Tab. 1 Klasifikace dle Eatona-Littlera I II V Tab. 2 Klasifikace dle Della I V Tab. 3 Klasifikace dle Burtona Stadium 0 I II Tab. 4 Klasifikace dle Crosbyho v trapézometakarpálním skloubení vzniklou při rotaci a tlaku v dlouhé ose palce. Klinicky je nutno rozlišit bolesti vycházející z oblasti trapézometakarpálního skloubení a skafotrapéziálního, což lze provést přímou palpací bolestivého místa. Postižení šlachy m. flexor carpi radialis, její časté tendinitidy nutí myslet na poškození skafotrapeziálního skloubení a peritrapeziální artrosu. Při klinickém vyšetření hodnotíme pohyb palce flexe-extenze, abdukce-addukce, dále opozici dle Kapandjiho x/10 (12), která je velmi snadno použitelná a praktická (Obr. 3). Specifické rentgenologické projekce na trapézometakarpální skloubení a kritéria jejich správného provedení definoval Kapandji (17). Nejpoužívanější anatomicko radiologické klasifikace, používáné při hodnocení stupně postižení trapézometakarpálního kloubu jsou dle Eatona a Littlera (4), (Tab. 1), Della (7), (Tab. 2), Burtona (3), (Tab. 3). V případě postižení peritrapéziálního je používána klasifikace dle Crosbyho (6), Tab. 4). malé zúžení kloubní štěrbiny, lehká ligamentosní laxita lehké zúžení kloubní štěrbiny, skleróza subchondrální kosti osteofyty a kloubní tělíska do 2 mm další zužování kloubní štěrbiny, osteofyty a kloubní tělíska nad 2 mm, bez postižení peritrapéziálního postižení peritrapéziální zúžení kloubní štěrbiny, subchondrální skleróza, nejsou osteofyty, není přítomna subluxace, námahová bolest. k předchozímu postižení se přidávají osteofyty na ulnárním okraji trapézia a subluxace do jedné třetiny artikulační plochy je redressibilní osteofyty jsou velké, subluxace větší než třetina kloubní plochy, redressibilita nemožná, addukční deformita palce s hyperextenzí v metakarpofalangeálním skloubení kloubní linie zmizela, pohyb v kloubu mizivý, bolest je relativně malá ligamentosní laxicita, hypermobilní kloub trapézometakarpální degenerace, chronická subluxace a krepitace pan-trapéziální degenerace stadium II nebo III s metakarpofalangeálním postižením bez zjevného zúžení kloubní štěrbiny zúžení kloubní štěrbiny na polovinu výrazné zůžení kloubní štěrbiny zaniklá kloubní štěrbina s erosemi a nepravidelnostmi Léčení I. Konzervativní léčba Konzervativní léčbou se snažíme překonat bolestivé stadium, které může trvat někdy 2 až 6 let. Asi 10 % těchto bolestí přetrvává i po 8 letech jak ukázal Amor (1). Stadium bez bolesti, které přichází po letech je velmi často doprovázeno deformitami a destrukcí kloubu. Tento stav je mnohdy velmi obtížně řešitelný. Konzervativní léčení zahrnuje analgetika, nesteroidní antiflogistika, infiltrace kortikoidy, ortézy, analgetickou rtg terapii. II. Chirurgická léčba Předtím než se budeme zabývat jednotlivými chirurgickými technikami, připomenu základní tři přístupy k trapézometakarpálnímu kloubu. 1. přístup dorso-laterální Jde o nejčastěji používaný přistup v endoprotetice, ke kloubu proniká mezi šlachami krátkého a dlouhého extensoru palce. 2. přístup přední (Gedda-Moberg) Kožní incise kopíruje zevní okraj thenarového svalstva. 3. přístup skrze karpální tunel Je využíván při součané deliberaci n. medianus a řešení rhizartrózy v jedné době. Chirurgické léčení se během posledních let ustálilo na třech základních intervenčních výkonech. 1. Totální trapézektomie s ligamento plas tikou nebo interpozitem 2. Artrodéza trapézometakarpální 3. Implantáty a protézy trapéziální 1. Trapézectomie Poprvé byla popsána Gervisem (10) v roce 1949, v práci přináší výsledky 18 trapézektomií. Výsledky prosté trapézectomie u nás popisuje Pink (16). V poslední době má tato technika význam při selhání protéz. Trapézectomie je většinou doplněna ligamentoplastikou nebo interpositem (Artelon, PLA, Pi2, pyrodisk). Tyto techniky jsou v současné době hojně používány. Je popsána celá řada technik Jones, Weilby, Burton a Pellgrini, Eaton-Littler a další. 30 ortopedie

4 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY 1/2011 Obr. 4 Stav po náhradě base prvního metakarpu pyrokarbonovým implantátem Obr. 5 Jean-Yves de La Ca Caffinière Obr. 6 Necementovaná totální protéza Maïa 2. Artrodéza Poprvé byla popsána Müllerem (15) v roce 1949, v našem písemnictví popisuje techniku artrodézy dle Carolla Lutonský (13). Artrodéza je v současné době poměrně hodně používána. Jde o výkon zdánlivě nelogický, protože brání opozici palce. Artrodézu provádíme z dorso-laterálního přístupu. Často je nutné použít kortiko spon giosní štěp pro zachování délky sloupce prvního paprsku. Pozice atrodézy vyžaduje správné postavení antepozice asi st. a abdukce st. Osteosyntéza může být realizovány různými způsoby:ki dráty, šrouby, dlaha. Artrodéza zajistí bezbolestnost za cenu omezení pohybu. Mezi velké problémy artrodézy patří konsolidace s velkým procentem pakloubů 5-50 % (17) a dále délka sádrové fixace 3 měsíce. Okolní klouby musí být zdravé, protože musí kompenzovat částečně pohyb trapézometakarpálního skloubení. V případě jejich poškození dochází k přetížení a bolestivosti. Nutno zdůraznit, že tato technika má nezanedbatelné nevýhody, především ruce chybí jemná technika, nelze položit ruku na stůl, jsou potíže při oblékání rukavic. 3. Implantáty a protézy trapéziální a. Implantáty částečné Jsou indikovány pro artrózu trapézo metakarpální, bez artrózy peritrapéziální. Nejznámější jsou implantáty dle Asworth -Blatta a Kesslera. V současné době jsou používány náhrady base prvního metakarpu z pyrolitického karbonu (Obr. 4) a dále náhrada Medin. b. Implantáty totální trapeziální Zcela jistě mezi nejznámější patři Swansonův silastikový implantát (18) používaný po totální trapézectomii s využitím konceptu spaceru s následnou sekundární enkapsulací. Později byl silastikový implantát nahrazen titanovým. Mezi výhody tohoto implantátu patřilo zachování výšky prvního sloupce. Nevýhodou implantátu byly časté luxace, o čemž svědčí velké množství ligamentoplastik, kterými byla implance doplněna, dále nepravidelný otěr na ulnární starně protézy a zlomeniny dříku. Dalším používaným implantátem byla hlavně ve Francii Kapandjiho kardanová protéza (17). c. Totální protézy trapézometakarpální Jde o protézy, které mají dvě část: trapéziální a metakarpální. Tyto protézy jsou spojeny se jmény Jacques Duparc a Jean-Yves de La Caffinière (Obr. 5), kteří v 70. letech minulého století přenášejí koncept ball and socket známý u kyčelního kloubu na trapézometakarpální kloub. Cílem trapézometakarpálních protéz je anatomická adaptace, dosažení mobility a síly při zachování patřičné stabiliy a dlouhé doby přežití. První výsledky implantací, ale byly zklamáním. V devadesátých letech se objevuje druhá generace protéz trapézometakarpálních (Elektra, Carat, Roseland, Arpe, Maïa, Rubis2, Ivory, Guepar, Isis, Oxalys ) (Obr. 6). Jejich vývoj probíhal ve dvou rovinách. Jednak v rovině technické došlo ke kvalitativním změnám na implantátu (povrchvá úprava materiálu, modulární systém, zlepšení způsobu kotvení hlavně jamky). Paralelně s technickým vývojem se vyvíjí chirurgická technika implantace. Začínají ortopedie 31

5 1/2011 REVIEW se objevovat první práce, které objektivně porovnávají dlouhodobé výsledky protéz s výsledky trapézectomie. Protézy trapézometakarpální mají několik výhod. Respektují anatomii a zachovávají ligamentosní struktury v oblasti pouzdra, při implantaci se pouze minimálně resekuje trapézium a base prvního metakarpu. Další nespornou výhodou je zachování biomechaniky palce, tím že zachovají délku Obr. 7a, b RTG snímek po implantaci protézy Maïa Obr. 8 RTG snímek po implantaci protézy Rubis 2 prvního sloupce a fyziologické centrum rotace, čímž se zachovávají anatomické poměry pro činnosti drobných svalů thenaru (11). Na straně druhé implantace protéz s sebou přináší komplikace, které se však zavedením nových implantátů druhé generace významně snížily. Mezi hlavní patří luxace, které se pohybují od 6 % do 8 % (2). Aseptické uvolnění se pohybuje na hranici 10% (14). Počet reimplantací je velmi variabilní, protože v mnohých případech je selhání dobře tolerováno. V případě neúspěchuje celá řada řešení (trapézectomie, výměny protetických komponent, revizní implantáty, kostní štěpy). Výsledky těchto reimplantací jsou uspokojivé, ale zatím není dostatek publikací a dat, které by bylo možno statisticky využít. rok počet Tab. 5 Počet protéz ve Francii Dle dostupných údajů výrobců protéz ve Francii je průměrná cena implantátu asi 1250 euro. Počty protéz implantovaných během posledních tří let ve Francii vidíme v tabulce (Tab. 5). V České republice byla první totální protéza trapézometakarpální implantována v lednu 2008 na ortopedii v Havlíčkově Brodě. V současné době je naiplantováno asi 75 protéz typu Maia (Obr. 7a, b) a Rubis 2 (Obr. 8). V obou případech jde o moderní implantáty druhé generace, které se liší v několika aspektech. Protéza Maïa má centrum rotace v trapéziu, Rubis2 v basi prvního metakarpu. Protéza Maïa je povrchově upravena hydroxyapatitem, Rubis2 má plasmatický nástřik titanem. Artikulační povrchy jsou u protézy Maïa polyethylénkov, u protézy Rubis2 kov-kov. Závěr V současné době existuje řada metod, kterými je možno řešit rhizartózu. Chirurgické řešení navrhujeme pacientovi teprve při neúspěchu konzervativní léčby a dlouhotrvající bolestí trapézo metakarpálního skloubení. Jako zlatý standart je považována trapézectomie s liga mentopastikou, ale v současné době trapézometakarpální protézy dosahují srovnatelných výsledků. Naše strategie při volbě léčebné metody musí objektivně splňovat nároky pacienta na funkci, sílu, spolehlivost. Všechny způsoby léčby, trapéziectomie s ligamentoplastikou, artrodéza, protézy, mají v současné době své místo při řešení rhizartrózy. Správná indikační kritéria a technické provedení výkonu umožňují spokojenost pacienta s rychlým návratem do běžného života. Chirurgické metody léčby trapézo metakarpálního skloubení se budou nadále vyvíjet. Teprve porovnání výsledků léčby rhizartrózy 32 ortopedie

6 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY 1/2011 jednotlivými metodami ukáží oprávněnost našeho konání. Literatura 1. Amor R. Rhizartrose du pouce: clinique et traitment médical. Ann Chir 1976;30: Apard T, Saint-Cast Y. Les reprises de prothèses trapézometacarpiennes ARPE par trapézectomie. Ligamentoplastie selon la technique de Jones: une étude homogène de six cas et revue de la littérature. Chir Main 2007;26: Burton RI. Basal joint arthrosis of the thumb. Orthop Clin North Am 1973;4: Canale ST. Campbelľs Operative Orthopaedics IV. St. Louis: Mosby; Cooney WP, Chao EYS. Biomechanical analysis of the static forces in the tumb during hand function. J Bone Jt Surg 1977;59A: Crosby EB, Linscheid RJ, Dobyns JH. Scaphotrapezial trapezoideal artrosis. J Hand Surg 1978;3: Dell PC, Brushart TM, Smith RJ. Treatment of trapezio-metacarpal arthritis: results of resection arthoplasty. J Hand Surg 1978;3: Florack TM, Miller RJ, Pellegrini VT, et al. The prevalence of carpal tunnel syndrome in patients with basal joint arthritis od the thumb. J Hand Surg 1992;17A: Forestièr J. L`osteoartrite sèche trapézométacarpienne (rhizartrose du pouce). Presse Méd 1937;45: Gervis WH. Excision of the trapezium for osteoarthritis of the trapeziometacarpal joint. J Bone Jt Surg 1949;31B: Cheze L, et al. Étude cinématique de ľarticulation trapézo-métacarpienne. Chir Main 2001;20: Kapandji AI. The Physiology of the Joints. Edinburgh: Churchill Livingstone; Lutonský M, Pellar D. Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky. Acta Chir Orthop Traum Čech 2006;73: Moutet F, et al. Les prothèses totales trapézométacarpiennes. Résultats de ľétude multicentrique (106 cas). Ann Chir Main 1990;3: Müller GM. Artrodesis of the trapeziometacarpal joint for osteoartritis. J Bone Jt Surg 1949;31B: Pink M, Matějková A, Skládal M. Dlouhodobé výsledky po trapeziectomii pro rizartrózu. Ortopedie 2010;4: Safar Ph, et al. La rhizartrose. Paris: Expansion Scientifique Française; Swanson AB. Disabling arthritis at the base of the tlum:treatement by resection of the trapezium and flexible implantant arthroplasty. J Bone Jt Surg 1972;54A: VanWetter P. Biométrie et physiologie du pouce. Acta Orthop Belgique 1971;37: ortopedie 33

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

Technika artrodézy trapezometakarpálního kloubu pamětovou osteosyntézou

Technika artrodézy trapezometakarpálního kloubu pamětovou osteosyntézou 335/, p. 335 339 Technika artrodézy trapezometakarpálního kloubu pamětovou osteosyntézou Shape-Memory Osteosynthesis for Trapeziometacarpal Joint Arthrodesis J. Pech 1, D. Veigl 1, R. Hromádka 1, 2, J.

Více

Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky

Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky 345_349_Lutonsky 4.10.2006 7:19 Stránka 345 345/, p. 345 349 Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky Arthrodesis of the Carpometacarpal Joint of the Thumb M. LUTONSKÝ, D. PELLAR Ortopedická klinika

Více

Srovnání výsledků operační léčby rhizartrózy metodou interpoziční artroplastiky dle Burtona-Pellegriniho a implantací trapeziometakarpální endoprotézy

Srovnání výsledků operační léčby rhizartrózy metodou interpoziční artroplastiky dle Burtona-Pellegriniho a implantací trapeziometakarpální endoprotézy 27/ p. 27 31 Srovnání výsledků operační léčby rhizartrózy metodou interpoziční artroplastiky dle Burtona-Pellegriniho a implantací trapeziometakarpální endoprotézy Surgical Treatment for Advanced Rhizarthrosis.

Více

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky Přednáška Klinická kineziologie II 25. 3. 2013 Kinetika kloubů ruky - pohyblivost ruky patří z největší části do oblasti jemné motoriky = větší roli zde hraje pohybová koordinace, než svalová síla - pro

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Co je to karpální ítunel, anatomie karpální tunel je úzká štěrbina, voblasti zápěstí, jehož spodinu tvoří vyvýšené

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Totální náhrada trapeziometakarpálního kloubu typ T

Totální náhrada trapeziometakarpálního kloubu typ T Totální náhrada trapeziometakarpálního kloubu typ T Primoimplantáty ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Totální náhrada trapéziometakarpálního kloubu typ

Více

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne?

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? TOC KN Liberec a.s., Mikulov 4.-5.9.2014 Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Léčba zlomenin pánve a acetabula.džupa V.,Pavelka

Více

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY Operační technika MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY (PHflex) S. Popelka, R. Hromádka,V. Barták Totální náhrada MTP kloubu palce nohy Náhrada metatarzofalangeálního (MTP) kloubu palce nohy je konstruována

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Petra ZAMAZALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Operace pro nestability CMC kloubu palce ruky, přínos na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NAPJATOSTNĚ DEFORMAČNÍ ANALÝZA JAMKY A DŘÍKU TOTÁLNÍ NÁHRADY TRAPÉZIOMETAKARPÁLNÍHO KLOUBU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NAPJATOSTNĚ DEFORMAČNÍ ANALÝZA JAMKY A DŘÍKU TOTÁLNÍ NÁHRADY TRAPÉZIOMETAKARPÁLNÍHO KLOUBU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF

Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Operaèní postup Døík TEP necementovaný revizní - typ SF Revizní necementovaný dřík vychází tvarově z dříku TEP typu S.F., který je výjimečně, pokud je to možné, také používán k reoperacím, i když tento

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17 Obsah Seznam autorů 13 Seznam zkratek 15 Předmluva 17 1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině (A. Fibír) 19 1.1 Příprava před operací 19 1.2 Turniket 20 1.3 Magnifikace 21 1.4 Instrumentárium

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ

DLAHY RADIÁLNÍ DISTÁLNÍ VOLÁRNÍ OPERČNÍ NÁSTROJE TECHNIK PRO RTROSKOPII DLHY INSTRUMENTS RDIÁLNÍ FOR DISTÁLNÍ RTHROSCOPY VOLÁRNÍ Dlahy radiální distální volární Indikace Dlahy jsou určeny pro osteosyntézu extraartikularních a intraartikularních

Více

Surgical Technique For Distal Radius Operační technika pro distální radius. *smith&nephew JET-X. Mini Bar External Fixator

Surgical Technique For Distal Radius Operační technika pro distální radius. *smith&nephew JET-X. Mini Bar External Fixator Surgical Technique For Distal Radius Operační technika pro distální radius *smith&nephew JET-X Mini Bar External Fixator Obsah Indikace Design Příprava pacienta Operační postup Katalog 4 4 6 7 10 JET-X

Více

Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt

Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt Bérec se skládá ze dvou kostí, kosti holenní tibie a kosti lýtkové fibuly. Dlouhé kosti se rozdělují na diafýzu prostřední část a epifýzu proximální a distální

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

První zkušenosti s totální náhradou zápěstí naší konstrukce

První zkušenosti s totální náhradou zápěstí naší konstrukce 282/, p. 282 287 První zkušenosti s totální náhradou zápěstí naší konstrukce First Experience with Total Wrist Replacement Using an Implant of Our Design J. PECH, D. VEIGL, J. DOBIÁŠ, S. POPELKA, V. BARTÁK

Více

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Ortopedie Neuroortopedie Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Neuroortopedie.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně podmíněných postižení pohybového aparátu Dětská mozková obrna ( DMO ) Poporodní

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Stabilizace ramenního kloubu

Stabilizace ramenního kloubu Stabilizace ramenního kloubu komplikace - náš pohled Vojtaník Pavol, Uher Tomáš Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Stabilizace ramenního kloubu komplikace Komplikace - průběhu STABILIZACE Komplikace

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Materiály pro výrobu implantátů Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB KOLENNÍ KLOUB (ARTICULATIO( GENU) Složený kloub, největší a nejsložitější v lidském těle. 3 kosti - femur, tibie, patela 3 oddíly - mediální, laterální, patelofemorální 4 ligamenta

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

Tendopatie, epikondylitidy

Tendopatie, epikondylitidy Tendopatie, epikondylitidy MUDr.Marcela Kolářová 10.11.2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA TEST 1. Které svaly tvoří manžeta rotátorů 2. Kudy prochází šlacha dlouhé hlavy

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů ALOPLASTIKA

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů ALOPLASTIKA evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Přehled materiálů Obsah Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná ocel

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RUKY

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RUKY BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RUKY Lidská ruka je vysoce vyvinutým, složitým specializovaným orgánem. 27 jednotlivých kostí 8 karpálních 5 metakarpálních 14 falangů FUNKCE RUKY je diferencovaná a komplexní

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová. 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010

V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová. 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010 V. Máslová, B. Schusterová, M. Nakládalová 34. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce Praha 16. června 2010 Teoretický základ Oskay et al Neurodynamic mobilization in the conservative treatment

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 1. Ergoterapie v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru anatomie (popis kostí

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Nestability zápěstí. MUDr. Jaroslav Pilný ortopedické oddělení Nemocnice Pardubice

Nestability zápěstí. MUDr. Jaroslav Pilný ortopedické oddělení Nemocnice Pardubice Nestability zápěstí MUDr. Jaroslav Pilný ortopedické oddělení Nemocnice Pardubice Anatomie kostí Anatomie vazů kapsulárních Anatomie vazů interossealních Skafolunární vaz Pohyby zápěstí flexe-extenze extenze

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac IČO 0 0 0 9 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 7 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 7 6 M 0 0 1 Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z.

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z. Deformity páteře J. Martinková, Rozkydal Z. Skolióza je deformita páteře v rovině frontální Obr. 3 Obr. 4 Skolióza je deformita páteře v rovině frontální konkávní konvexní Rotace a torze obratlových těl

Více

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements Náhrady kyčelního kloubu hip replacements MEDIN, a.s. IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS 23 Náhrady kyčelního kloubu Medin sférická Medin Spherical 25 27 Medin sférická cementovaná Medin

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Sandhi kloub (spojení kostí a chrupavek)

Sandhi kloub (spojení kostí a chrupavek) Fyzické tělo Lidské tělo se skládá z pančmahabhút, tridóš, agní a mana. Všechny součásti celého těla zcela svázuje nervový systém a řídí je mysl. Motorické orgány (ruce, nohy, pohlavní orgány, konečník

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

Výsledky implantace silastikových náhrad MCP kloubů II-V u revmatiků

Výsledky implantace silastikových náhrad MCP kloubů II-V u revmatiků 278/, p. 278 286 Výsledky implantace silastikových náhrad MCP kloubů II-V u revmatiků Silastic Implant Arthroplasty of the Second to Fifth Metacarpophalangeal Joints in Rheumatoid Arthritis J. DOBIÁŠ,

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Ramenní kloub a humerus AO klasifikace Proximální humerus 11 Diafýza humeru

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Naše zkušenosti s ošetřením perilunátních luxací. Problémy Složitá architektonika radiokarpálniho kloubu Poranění interkarpálnich vazů a možnost léze kostních

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Odbornost pro revize COPAL

Odbornost pro revize COPAL Odbornost pro revize COPAL ODBORNOST. ZÁVAZEK. ODPOVĚDNOST. Kompetence v revizní artroplastice Účinně kombinovat technické znalosti, progresivní a nekonvenční myšlení to jsou zásady, podle nichž společnost

Více

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementované acetabulární komponenty kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato publikace má

Více

Rehabilitace po šlachových poraněních EXTENZORY. T. Hellmuth. Ústav chirurgie ruky a plastické chir. Vysoké nad Jizerou

Rehabilitace po šlachových poraněních EXTENZORY. T. Hellmuth. Ústav chirurgie ruky a plastické chir. Vysoké nad Jizerou Rehabilitace po šlachových poraněních EXTENZORY T. Hellmuth Ústav chirurgie ruky a plastické chir. Vysoké nad Jizerou Poranění extenzorů ZÓNA I Otevřené poranění: TH: sutura šlachy + transfix. DIP K drát

Více

Zlomeniny v roce Fractures in 2005

Zlomeniny v roce Fractures in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.12.2006 58 Zlomeniny v roce 2005 Fractures in 2005 Souhrn Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Kraniocervikální přechod

Kraniocervikální přechod Kraniocervikální přechod anatomie zobrazení Bušková J., Šprláková-Puková A., Keřkovský M. Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA obsah anatomie kraniocervikálního

Více

RAMENNÍ ORTÉZA PRO LÉČENÍ PORANĚNÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU SHOULDER ORTHOSIS FOR TREATMENT OF INJURY OF THE ACROMIOCLAVICULAR JOINT

RAMENNÍ ORTÉZA PRO LÉČENÍ PORANĚNÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU SHOULDER ORTHOSIS FOR TREATMENT OF INJURY OF THE ACROMIOCLAVICULAR JOINT PŮVODNÍ PRÁCE ORIGINAL PAPERS RAMENNÍ ORTÉZA PRO LÉČENÍ PORANĚNÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU SHOULDER ORTHOSIS FOR TREATMENT OF INJURY OF THE ACROMIOCLAVICULAR JOINT P. ČERNÝ 1), I. MAŘÍK 2) 1) ORTOTIKA

Více

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací FSI VUT v Brně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací Doktorand: Ing. Michal Vaverka

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Strana. 4.1.1. Barvy koní 19. 4.1. Morfologické vlastnosti. 4.1.2. Odznaky koní 24. 4.2.1. Konstituce 29. 4.2.2. Temperament 30

Strana. 4.1.1. Barvy koní 19. 4.1. Morfologické vlastnosti. 4.1.2. Odznaky koní 24. 4.2.1. Konstituce 29. 4.2.2. Temperament 30 1. Úvodem... 1 2. Vývoj koně 3 3. Historie podkovářství 9 4. Chovatelské faktory 19 4.1. Morfologické vlastnosti 4.1.1. Barvy koní 19 4.1.2. Odznaky koní 24 4.2.1. Konstituce 29 4.2. Fyziologické vlastnosti

Více

Alloplasty in Treatment of Hallux Rigidus

Alloplasty in Treatment of Hallux Rigidus ROČNÍK LXXV, 2006, č. 3-4 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 85 ALOPLASTIKA PŘI LÉČBĚ HALLUX RIGIDUS Plk. MUDr. Jiří FOUSEK, Ph.D., MUDr. Dagmar KUBĚNOVÁ Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie,

Více

VISIONAIRE Technologie přizpůsobená pacientovi. *Technologie odasmith&nephew. Úspěšné řešení. Koncept

VISIONAIRE Technologie přizpůsobená pacientovi. *Technologie odasmith&nephew. Úspěšné řešení. Koncept VISIONAIRE Technologie přizpůsobená pacientovi *Technologie odasmith&nephew Úspěšné řešení. Koncept Co je VISIONAIRE? předoperační plánování rentgen MRI diagnóza přenesení dat do počítače 02 Úspěšné řešení

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Možnosti chirurgické terapie zlomenin humeru a atraumatické přístupy

Možnosti chirurgické terapie zlomenin humeru a atraumatické přístupy Možnosti chirurgické terapie zlomenin humeru a atraumatické přístupy MVDr. Milan Dvořák, Ph.D. Zlomeniny humeru nevhodné ke konzervativní léčbě pozor na souběžné trauma (hrudník!) klinika: nezatěžování

Více

CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU

CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, RÁDI BYCHOM VÁS SEZNÁMILI S REŽIMEM, KTERÝ

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

Dlahy 1.5/2.0 a 2.0 pro korekci rotace. Repoziční dlahy pro zlomeniny a osteotomie metakarpů a článků prstů.

Dlahy 1.5/2.0 a 2.0 pro korekci rotace. Repoziční dlahy pro zlomeniny a osteotomie metakarpů a článků prstů. Dlahy 1.5/2.0 a 2.0 pro korekci rotace. Repoziční dlahy pro zlomeniny a osteotomie metakarpů a článků prstů. Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Obsah Úvod Dlahy 1.5/2.0

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

Necementovaná jamka typ SF

Necementovaná jamka typ SF Necementovaná jamka typ SF Necementované femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Necementovaná jamka totální

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Totální náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce. Operační technika

Totální náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce. Operační technika Totální náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce Operační technika Totální náhrada metatarzofalangeálního kloubu palce (MTP) Náhrada MTP kloubu palce nohy je konstruována jako modulární a je možno

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více