QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech."

Transkript

1

2 Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou Dodavatel - za účelem společného řízení kvality a ochrany životního prostředí s cílem zajistit kvalitu produktů a jejich vývoj. Účel Naše konkurenceschopnost a postavení na světovém trhu jsou rozhodující měrou určovány kvalitou našich výrobků. Bezvadné parametry a spolehlivost nakoupených produktů (surovin, komponentů, pomocných a provozních látek či nástrojů) mají bezprostřední vliv na kvalitu našich výrobků. Kvalita vyžaduje aktuální a účinný systém řízení kvality (dále nazývaný také Dohoda) rovněž i u dodavatelů. Tato dohoda o kvalitě je smluvním ustanovením technických a organizačních rámcových podmínek mezi Kemmerich a dodavatelem, které jsou zapotřebí k dosažení požadovaného cíle zajištění kvality. Popisuje minimální požadavky na systém řízení u smluvních partnerů s ohledem na zajištění kvality. Tato Dohoda je specifickým požadavkem zákazníka, kterým je Kemmerich ve smyslu ISO/TS Uzavření této dohody o zajištění kvality představuje nepominutelný krok na cestě stát se strategickým dodavatelem. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Cíl kvality: 0-PPM při dodávkách a výrobě pro Kemmerich, jakož i výpadcích v provozu během záruční lhůty. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 2 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

3 Obsah Účel... I. Všeobecná ujednání... 1 Oblast platnosti, předmět Dohody... 2 Systém řízení kvality u dodavatele... 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů... 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele... 5 Záznamy o kvalitě... 6 Povinnost informovat... 7 Koncepce pro případ nouze... 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV)... 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Transport Změny výrobního místa Obchodní jednání Plánování auditů Značení dodávek Školení zaměstnanců Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich Audit u dodavatele Audit u subdodavatele... II. Dohody týkající se produktu a procesu... 1 Plánování kvality Vývoj a plánování Plán řízení procesu FMEA / analýza rizik Prověrky způsobilosti Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Zvláštní charakteristické znaky Hraniční vzorky Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy IMDS Rekvalifikační zkoušky Zkušební prostředky Vlastnictví zákazníka... 2 Proces sériové výroby Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace Speciální uvolnění Vstupní kontrola zboží Kontroly prováděné dodavatelem... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 3 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

4 2.5 Neustálý proces zlepšování Materiálový atest Údržba Reklamační řízení... III. Řízení dodavatelů... 1 Úkoly oddělení řízení dodavatelů... 2 Kritéria pro výběr dodavatelů... 3 Hodnocení ppm... 4 Hodnocení dodavatelů... 5 Proces eskalace Cíl / účel Aplikace Popis Eskalační stupně Deeskalace... 6 Roční cílová dohoda o kvalitě (orig.něm. Q-Zielvereinbarung)... IV. Závěrečné informace... 1 Zvláštní dohoda... 2 Ručení... 3 Platnost dohody... 4 Zároveň platné dokumenty k této Dohodě... 5 Povinnost dodavatele pojistit se včetně ručení / odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku... 6 Prohlášení o závaznosti... 7 Salvátorská doložka... 8 Platné právo a místo soudu... V. Příloha... 1 Seznam změnových stavů této Dohody... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 4 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

5 I. Všeobecná ujednání 1 Oblast platnosti, předmět Dohody Tato dohoda o zajištění kvality je součástí smlouvy / smluv o dodávkách s Kemmerich a součástí obchodních vztahů mezi dodavatelem a všemi níže uvedenými závody Kemmerich. Předmětem Dohody jsou veškeré dodavatelem dodávané výrobky a realizované výkony. Tato Dohoda o zajištění kvality platí pro všechny aktuální závody Kemmerich: Gebr. Kemmerich GmbH Umformtechnik Albert-Kemmerich-Straße Attendorn Německo Werkzeugbau Gebr. Kemmerich GmbH & Co. KG Gewerbepark Niederau OT Gröbern Německo Kemmerich Iberica, S.L. Avda, La Foia No Almussafes (Valencia) Španělsko Kemmerich Czech s.r.o. Leskovec Valašská Polanka Česká republika Závazná je výhradně německá verze této Dohody. 2 Systém řízení kvality u dodavatele Požadavky na systém řízení kvality se Kemmerich opírá o níže jmenované normy. Požadavky se řídí zatříděním dodavatele podle rizika produktu. Dodavatelé jsou standardně fou Kemmerich zatříděni do následujících tříd dodavatelů: Dodavatel podle seznamu součástí s vývojem produktů na jeho vlastní odpovědnost (produkty podle kusovníku, včetně chemických provozních látek, které zůstávají v/na produktu Dodavatel bez vývoje produktu (konstrukce u Kemmerich a/nebo jeho zákazníka) Dodavatel dílů podle katalogu nebo normalizovaných dílců (žádný vývoj pro Kemmerich, včetně plastických maziv, olejů, konzervačních látek atd.) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny, polotovary) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (pomocné látky nezůstávají v/na produktu, např. chladicí a mazací kapaliny, tryskací látky atd.) D-U-7-EK-0005 Rev.: G 5 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

6 Dodavatel jako poskytovatel služby (opravny, kvalita rezidenta služby prováděné na místě u zákazníka, agenturní pracovníci) Dodavatel musí bez vyzvání zaslat centrálnímu nákupu Kemmerich své aktuální certifikáty týkající se řízení kvality a environmentu. Dodavatel bude Kemmerich bez odkladu informovat o ztrátě/ukončení platnosti svých certifikátů. Dodavatel se zavazuje k trvalé aplikaci systému řízení kvality minimálně podle ISO Výjimky musí být mezi smluvními stranami zakotveny písemně. Snahou bude získání certifikace podle technické specifikace TS16949 a management environmentu podle ISO Pokud dá Kemmerich dodavateli k dispozici výrobní a kontrolní prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení v rámci pořízení dodávek, dodavatel musí tyto do svého systému řízení kvality implementovat podobně jako vlastní výrobní a kontrolní prostředky, pokud není dohodnuto jinak. Diferencované systémové požadavky na řízení kvality jsou uvedeny v následující tabulce. V případě, že náš zákazník bude mít další požadavky, pak i tyto budou muset být podle této Dohody bod IV.1. - zvláštní ujednání - dodatečně splněny (např. QS 9000 od AIAG a VDA 6.1 Svazu výrobců automobilového průmyslu - Verband der Deutschen Automobilhersteller). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 6 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

7 Třída dodavatele (seznam) Body požadavků Dodavatel s vlastním vývojem produktu na vlastní odpovědnost. (produkty podle seznamu součástí včetně provozních látek, které zůstávají v/na výrobku) Dodavatel bez vývoje procesu (konstrukce Kemmerich a/nebo zákazníka Kemmerich) Dodavatel dílů podle katalogu a normalizovaných dílů (žádný vývoj pro Kemmerich) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (provozních prostředků) Poskytovatel služby Požadavky na certifikáty podle normy (podle právě aktuálního platného znění normy) ISO ) X X X X X X X X X ISO/TS ) X X ISO ) X X X X X X 1) X Požadavek Kemmerich II. Dohody ve vztahu k produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování X X X X X X 1.2 Plán řízení procesů X X X X X X 1.3 FMEA / analýza rizik (viz VDA 4.3 matice rizik) X X X X X X 1.4 Prověrky způsobilosti X X X X X X 1.5 Metody uvolnění výrobního procesu a uvolnění produktu podle PPF nebo PPAP X X X 5) X 5) X 5) X 5) X 5) 1.6 Zvláštní charakteristické znaky X X X X X X 1.7 Hraniční vzorky X 5)) X 5) X X 5) X 5) X X X 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy X X X 5) X 5) X 5) X X X 1.9 IMDS X X X X X X X X X 1.10 Rekvalifikační zkoušky X X X 5) X 5) X X X X X 1.11 Kontrolní prostředky X X X X X X X X X D-U-7-EK-0005 Rev.: G 7 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

8 1.12 Ve vlastnictví zákazníka X X X X X X X X 2 Serienproduktionsprozess 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace X X X X X X X X X 2.2 Speciální uvolnění X X X X X X X X 2.3 Vstupní kontrola zboží X X X X X X X X 2.4 Kontroly - dodavatel X X X X X X X X 2.5 Neustálý proces zlepšování 2) X X X X X X X X 2.6 Atesty 5) X X X X X X X 2.7 Údržba X X X X X X X X X 2.8 Řešení reklamací X X X X X X X X X Na základě zákaznických reklamací X X X X X X X X X Hromadné zmetkové řízení X X X X X X X X X Náklady z reklamací X X X X X X X X X Metody řešení problémů X X X X X X X X X 1) Požadavek na systém řízení kvality u dodavatele na minimální úrovni. Ve výjimečných případech může být dodavatel uvolněn speciálním schválením. 2) Cílem pro všechny dodavatele s vývojem je certifikace podle ISO/TS Jako přechodový stupeň se uznává certifikace podle QS9000, VDA6.1, AVSQ 94, EAQF 94. Ve výjimečných případech může být uvolněn dodavatel s certifikací podle ISO 9001:2000. Je třeba prokázat příslušný plán vývoje. 3) Požaduje se pro obory a výrobní procesy zatěžující životní prostředí, např. galvanika, likvidace odpadů, chemikálie pro výrobu i oleje, plastická maziva a konzervační látky pro výrobky. 4) Plánování projektů podle dílu 1. 5) Metoda může být dohodnuta separátně mezi Kemmerich a dodavatelem/poskytovatelem služby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 8 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

9 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů Pokud si dodavatel opatřuje od subdodavatelů pro výrobu nebo zajištění kvality výrobků výrobní nebo kontrolní prostředky, software, služby, materiál/komponenty nebo jiné vstupní dodávky, pak musí tyto subdodavatele smluvně zapojit do svého systému řízení kvality a sám zajišťovat kvalitu těchto vstupních dodávek a příslušným způsobem dokumentovat. Dodavatel musí za účelem hlídání rozhodujících kvalitativních parametrů aplikovat vhodné kontrolní metody a prostředky. Aby byla zajištěna jejich použitelnost a přesnost, musí být pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Pokud není stanoveno jinak, musí se prokazovat způsobilost kontrolního prostředku pro předpokládaný účel použití. Za účelem jednoznačné identifikace kontrolních prostředků a stavu jejich kalibrace je nezbytné jejich jednoznačné označení na daném kontrolním prostředku. Činnosti týkající se dohledu nad kontrolními prostředky a jejich kalibrací se musí dostatečně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Správa všech kontrolních prostředků se musí srozumitelně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Dodavatel bude vést o realizaci svých opatření týkajících se zajištění kvality, zvláště pak naměřených hodnot a výsledků zkoušek záznamy a tyto záznamy i případné vzorky produktů bude uchovávat řazené přehledným způsobem. Dodavatel fě Kemmerich zajistí možnost do nich nahlédnout v potřebné míře a vydá jí kopie těchto záznamů či případné vzorky. Druh, rozsah a lhůty pro archivaci těchto záznamů a vzorků jsou popsány v této Dohodě. Změna subdodavatele se musí fě Kemmerich nahlásit předem a musí být fou Kemmerich uvolněna. Musí se provádět uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF/PPAP). 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele Procesy nezbytné pro výrobu produktů, stejně jako k tomu používané materiály musí odpovídat všeobecně uznanému stavu vědeckých poznatků a techniky, jakož i příslušným nařízením. Předpokládá se dodržování národních zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí, stejně jako plnění specifikací uvedených v technických podkladech. Kemmerich očekává, že dodavatel bude neustále a účinně zlepšovat situaci ohledně životního prostředí s podporou mezinárodních standardů týkajících se environmentu jako jsou DIN EN ISO nebo EMAS (nařízení o ekologickém auditu). Určití dodavatelé (viz bod I. 2) jsou povinni dodržovat systém řízení ochrany životního prostředí podle DIN EN ISO Kemmerich se vyhrazuje právo provádět u dodavatele audit systému řízení ochrany životního prostředí nebo tyto audity nechat provádět třetí osobou. Ke všem nebezpečným látkám se musí u první dodávky nebo v případě změny produktu dodat fě Kemmerich také evropský bezpečnostní list podle 91/155/EHS. Dále musí dodané suroviny a komponenty splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES. Dodavatel zvláště pak zajistí, že podle směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES článek 4 odst. 2 - nebudou výrobky obsahovat těžké kovy, které nepatří mezi vyňaté materiály a komponenty podle směrnice 2000/53/ES příloha II. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 9 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

10 5 Záznamy o kvalitě Všechny dokumenty a záznamy o kvalitě související s produktem a výrobním procesem musí být podle VDA svazku 1 a zákonných ustanovení uchovávány a archivovány po dobu nejméně deseti let po uvedení výrobku na trh. Obdobným způsobem platí pro zadávací a prokazovací dokumentaci u D nebo A dílců zvláštní povinnost archivace (dokumenty se zvláštní dobou archivace). Pro parametry označené D nebo A u technických podkladů musí dodavatel Kompletně zaznamenávat výsledky zkoušek u produktu a procesu tak, že budou zpětně dohledatelné a budou se vztahovat ke konkrétní osobě Vést doklady o kalibraci a způsobilosti zkušebních prostředků Dokládat specifický výcvik personálu Všechny zadávací a prokazovací dokumenty archivovat po dobu nejméně 15 let po EOP (end of production) Kemmerich si vyhrazuje právo provádět u dodavatele D/TLD audit. Dodavatel musí na požádání zajistit fě Kemmerich možnost nahlédnout do dokumentů a záznamů týkajících se kvality produktu nebo výrobního procesu nebo v odůvodněných případech vydat jejich kopii jako důkaz zbavující ho odpovědnosti. Dodavatel musí všechny změny provedené u produktu a procesu dokumentovat (životopis dílce). Tato dokumentace bude za účelem zpětné dohledatelnosti obsahovat také datum nasazení a odkaz na první dodávku fě Kemmerich. 6 Povinnost informovat Parametry kvality, které se musí dodržovat, jsou určeny v technických podkladech, např. výkresech, specifikacích, požadavcích specifických pro zákazníka, směrnicích pro dodávky produktů, dodacích podmínkách, spoluplatných pokynech k objednávce, směrnicích o metodách, souhrnech požadavků a závazných předpisech. Dodavatel obdrží od Kemmerich vždy nejnovějších technické podklady v tištěné nebo digitální podobě. Dodavatel musí zajistit, aby se vyrábělo a kontrolovalo podle těchto jemu předaných a sjednaných podkladů. Tyto podklady platí jako sjednané, pokud je dodavatel do čtyř týdnů od jejich doručení nebude písemně rozporovat. Pokud se dá rozpoznat, že sjednaná ujednání (např. kvalitativní parametry, termíny, dodací množství, požadavky na životní prostředí) nebude možno dodržet, pak je dodavatel povinen fu Kemmerich o tom, stejně jako i o bližších okolnostech informovat. Pokud dodavatel zjistí nárůst odchylek skutečných parametrů od plánovaných parametrů produktů (poruchy kvality), bude fu Kemmerich neprodleně informovat o plánovaných nápravných opatřeních. Dodavatel bude fu Kemmerich zavčas informovat o změnách výrobních metod, materiálů, dodaných komponent pro produkty, přemístěních výrobních míst, dále o změnách metod a zařízení pro zkoušení produktů nebo jiných opatřeních týkajících se zajištění kvality, takže se bude moci prověřit, zda se změny mohou projevit negativně. Povinnost informovat je upravena předpisem o vzorkování. Veškeré změny produktu a změny týkající se produktu v procesním řetězci se musí dokumentovat v životopise produktu a zacházet s nimi podle svazku 2 VDA, resp. podle metody PPAP. Pokud není ujednáno jinak, musí se předkládat vzorky podle stupně předkládání 2 (VDA) a stupně předkládání 3 (PPAP). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 10 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

11 7 Koncepce pro případ nouze Dodavatel je v případě událostí, které mohou plnění smluvního závazku negativně ovlivnit, povinen zpracovat plán pro případ nouze. Tento plán musí dodavatel na požádání fě Kemmerich předložit, zvláště pak při nedodržení termínů a množství dodávek. Dodavatel musí své plánování pro případ nouze nasměrovat tak, aby byl schopen krátkodobě realizovat 20% zvýšení smluvního množství. Za případ nouze se pokládají např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového zpracování dat, výpadek dodávky elektrického proudu, závady nástrojů a strojů, výpadek personálu. Dodavatel se musí proti škodám a následným škodám způsobeným takovými událostmi pojistit. Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do příslušné pojistné smlouvy. Nouzový plán se musí na požádání předložit fě Kemmerich. 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV) Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt obsahuje zadání pro plnění požadavků zákazníka specifických pro produkt, které nejsou explicitně obsaženy v předkládaných specifikacích, normách a výkresech (například zkušební frekvence, použitý měřicí a zkušební prostředek). Podle té které zakázky, výrobního procesu, resp. komplexnosti dílce se tato dohoda dodatečně uzavírá s naším dodavatelem a platí jako Dohoda provázející nákup. 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Dodávky pro Kemmerich se jednoznačně označují podle pokynů na výkresech, číslem věcným, šarží a případně značkou výrobce. Dodavatel musí zajistit zpětnou dohledatelnost pomocí označení pevně spojeného s dílcem. V případě reklamace musí být ve vztahu k dané dodávce možné jednoznačně zjistit množství vadných dílců a výchozího materiálu. 10 Transport U dodávek vyplaceně závod je dodavatel povinen zajistit kvalitu až do místa určení. Podle tohoto požadavku se musí zahrnout do systému řízení kvality dodavatele také spedice. Používat se smí pouze transportní a obalové prostředky, které byly uvolněny od Kemmerich. Dodavatel musí zajistit, aby kvalita dodávek nebyla poškozena v důsledku transportu k příjemci či zpracováním ve výrobě. Pokud nelze při předepsaném balení vyloučit poškození, pak na to musí dodavatel poukázat a navrhnout vhodné alternativní balení. 11 Změny výrobního místa V případě rozhodujících změn výrobních míst musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 11 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

12 12 Obchodní jednání Obecná obchodní jednání probíhají u Kemmerich v němčině nebo angličtině. Po domluvě lze však použít konkrétní jazyk závodu objednatele. 13 Plánování auditů Dodavatel je povinen zpracovat plán auditů, který bude obsahovat pravidelné provádění a rozsah interních auditů produktů a procesů. Je povinen použít aktuální normy VDA svazek 6 díl 5, resp. VDA svazek 6 díl 3 nebo rovnocenné metody. Je třeba dbát na audity u subdodavatelů. 14 Značení dodávek Dodávané produkty a průvodní doklady musí být značeny podle sjednaných dohod s Kemmerich. Ložné a balicí jednotky (manipulační obaly, jednotlivá balení) se musí značit zvlášť. Pokud je to od Kemmerich požadováno, musí mít kontejnery etiketu s číslem dílce vypsaným textem čitelnými znaky a v čárovém kódu. Během celého průběhu výroby od příjmu zboží až po expedici musí být s dílci, popř. materiály manipulováno tak, že budou označeny takovým způsobem, že budou vyloučeny záměny a promíchání. Aby se v případě eventuálních případech ohledně záruky mohlo co nejpřesněji určit dotčené dodané množství, je třeba zavést příslušný systém pro zpětnou dohledatelnost, který umožní zpětnou dohledatelnost šarže nebo dodací dávky, která byla vyrobena za stejných podmínek (např. během jedné směny). Takže dodavatel je povinen zajistit ve vlastním hodnototvorném řetězci zpětnou dohledatelnost bez mezer. Dodavatel se musí postarat o to, aby i subdodavatel mohl zajistit kompletní zpětnou dohledatelnost. V této souvislosti musí být veden životopis dílce, který bude obsahovat všechny změny týkající se kvality od data použití. Těmi může být změna subdodavatele, změna provozních a zkušebních prostředků, změna výrobních podmínek nebo změna technologie. 15 Školení zaměstnanců Zaměstnanci dodavatele musí být pro plnění daných úkolů příslušným způsobem kvalifikováni. To musí dodavatel zabezpečit prostřednictvím vhodných interních nebo externích školení. Školení musí být doložitelná. Kvalifikace zaměstnanců se musí dokumentovat v kvalifikační matici a na požádání předložit fě Kemmerich. 16 Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich 16.1 Audit u dodavatele Dodavatel umožní fě Kemmerich v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů, aby se mohla přesvědčit o provádění opatření týkajících se zajištění kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu. Dodavatel po předchozí domluvě termínu za tímto účelem fě Kemmerich zajistí přístup do D-U-7-EK-0005 Rev.: G 12 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

13 svých provozoven v přiměřeném rozsahu a během tohoto přístupu dá jako podporu k dispozici jednoho kvalifikovaného odborníka. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. Nadto je fa Kemmerich během běžného obchodního styku oprávněna kontrolovat po předchozí termínové domluvě provádění opatření týkajících se zajištění kvality u dodavatele za přítomnosti osoby pověřené zákazníkem fy Kemmerich. Kemmerich dodavateli sdělí výsledek tohoto auditu. Pokud je z pohledu fy Kemmerich na základě takto provedeného auditu nezbytné zavedení nápravných opatření, pak se dodavatel zavazuje, že bez odkladu zpracuje plán nápravných opatření, tento včas realizuje, přesvědčí se o účinnosti daných opatření a fu Kemmerich bude o tom informovat. Kemmerich může vyžadovat spoluúčast na zpracování i realizaci plánu nápravných opatření. Podle situace budou dodavateli náklady vzniklé u fy Kemmerich vyfakturovány. Audity mohou být prováděny podle : VDA svazek 6 díl 1 VDA svazek 6 díl 3 VDA svazek 6 díl 5 ISO / TS ISO 9001 ISO speciálních metod Kemmerich. Speciálními příčinami pro audit dodavatele jsou: výběr dodavatele zadání zakázky náběh výroby (2denní produkce) změny týkající se zařízení a vztahující se k procesu, změny výrobního místa (i organizace) nebo systému zajištění kvality. jestliže úroveň kvality dodávaných produktů nesplňuje sjednané cíle nebo není patrné zlepšování směrem k nulovým neshodám Audit u subdodavatele Pokud se objeví problémy s kvalitou, které byly způsobeny výkony a/nebo dodávkami subdodavatelů, musí dodavatel na požádání fy Kemmerich vyjasnit záležitost prostřednictvím společného auditu u subdodavatele. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. II. Dohody týkající se produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování Dodavatel má povinnost dále rozvíjet kvalitu produktů pomocí vhodného hlídání a dalšího rozvoje použitých výrobních technologií a nástrojů. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 13 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

14 V případě, že zakázka u dodavatele zahrnuje úkoly na vývoji, budou požadavky mezi smluvními stranami zakotveny písemně, např. ve formě souhrnu požadavků. Dodavatel se zavazuje zavést řízení projektů již ve fázi plánování produktů, procesů a jiných úkolů, které přesahují daný obor. Dokumentace bude zpracována ve formě plánů řízení kvality, popř. řízení projektů. V průběhu přezkoumání zakázky musí dodavatel po jejich obdržení zkontrolovat všechny technické podklady jako jsou specifikace, výkresy, kusovníky, CAD data, zadání pro balení a normy s ohledem na jejich proveditelnost. Při tomto procesu zjištěné nedostatky a rizika, jakož i možnosti ke zlepšení, dodavatel fě Kemmerich bez odkladu oznámí. V průběhu fáze vývoje dodavatel bude používat vhodné preventivní metody plánování kvality jako např. analýzu vyrobitelnosti, prověrky spolehlivosti, analýzu rizik nebo FMEA. Dodavatel musí přihlédnout ke zkušenostem (průběhy procesů, procesní údaje, studie způsobilosti atd.) z předchozích nebo podobných úkolů. Pro prototypy a předsérie si dodavatel s fou Kemmerich odsouhlasí výrobní a kontrolní podmínky a tyto zaznamená. Předsérie se musí vyrábět za podmínek, které se blíží podmínkám pro výrobu série. Rozpozná-li dodavatel, že sjednané dohody není možné dodržet, musí okamžitě informovat příslušné odd.nákupu Kemmerich. V případě odchylek od specifikace Kemmerich rozhodne o dalším postupu. Výroba série se může začít až po uvolnění ze strany Kemmerich. Uvolnění nezprošťuje dodavatele od jeho ručení za vady. Na žádost musí být fě Kemmerich umožněno nahlédnout do všech podkladů. Na základě termínů zadaných od fy Kemmerich dodavatel zpracuje termínový plán týkající se projektu a předloží ho fě Kemmerich. Tento termínový plán udává časové okamžiky, které se musí dodržet k hlášení v podobě jmenovaných formulářů. V případě změn na dílci nebo u procesu je zapotřebí postupovat obdobně. Pro dílce vyráběné doma i pro nakupované díly (polotovary, opracování v kooperaci, subdodavatelé) musí dodavatel zpracovat status, který jednotlivá hodnocení souhrnně představí a jednotlivě pak vyznačí kritické položky. Zprávy o postupu projektu jsou základem pro pravidelné hodnocení projektu. Tyto zprávy se musí předkládat fě Kemmerich na formuláři APQP. Kemmerich si vyhrazuje právo verifikovat postup projektu. 1.2 Plán řízení procesu Dodavatel musí pro všechny produkty předsérie i série písemně vyhotovit plán řízení projektu (PLP). Dokument musí poskytnout informace o parametrech procesů, průběhu kontroly, zkušebních parametrech, prostředcích i četnosti zkoušek, jakož i o plánech reakce, resp. plánech opatření v případě kvalitativních odchylek a na vyžádání musí být včas odsouhlasen od odd.plánování kvality fy Kemmerich. V plánech řízení výroby se musí brát ohled na výsledky procesu FMEA, zkušenosti z podobných procesů a produktů, jakož i použití zlepšovacích metod atd. Podle zadání ISO/TS v aktuálním znění musí být PLP zpracován pro všechny fáze výroby. Detailní popis postupu při zpracování PLP je popsán v normě VDA svazku 4 a v normě pro systém řízení kvality 9000 APQP. 1.3 FMEA / analýza rizik Dodavatel za účelem vyloučení potenciálních chyb včas zpracuje pro svůj objem, vývoj produktu a/nebo výrobní proces analýzu rizik s pomocí metody FMEA (viz VDA svazek 4.3). Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do zpracované FMEA systému, konstrukce či procesu. Zvláště u produktů a procesů s vysokou komplexitou, novými funkcemi, novými technologiemi nebo novými zkušebními metodami se musí zpracovat příslušná FMEA podle speciálních požadavků zákazníka a předložit důkaz o vyřízení určených opatření. Opatření ke zlepšení se musí, pokud je to přiměřené, stanovit nejen v případě vyhodnocení vysokého celkového rizika (např. celková možná míra rizika RPZ > 100), nýbrž i v případě D-U-7-EK-0005 Rev.: G 14 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

15 vysoké pravděpodobnosti výskytu a nízké pravděpodobnosti odhalení. Důležité nebo kritické parametry zadané od Kemmerich se musí ve FMEA vyznačit. Důležité parametry, které dodavatel sám stanovil, musí být v souhlase s vyhodnocením rizika ve FMEA. FMEA musí být v případě změn produktů nebo procesů i v případě nastalých problémů s kvalitou a reklamací přepracována. Čisté posouzení celkové možné míry rizika RPZ > 100 není dostatečné. Dodavatel musí chybový parametr posoudit i podle matice rizik (viz VDA svazek 4.3 / viz následující příklad) a zahájit příslušná opatření. A Výskyt (A x B) E Odhalení (E x B) B B zelená Nízké riziko, opatření nejsou nutná A x B = zelená opatření se doporučují při ExB = červená žlutá Relativně nízké riziko, zvážit opatření A x B = žlutá Opatření zvážit při ExB = žlutá/červená červená Relativně vysoké riziko, opatření se doporučují A x B = červená Opatření jsou nutná při ExB = žlutá/červená Kemmerich bude moci po domluvě s dodavatelem do těchto podkladů nahlédnout. Dodavatel však není povinen fě Kemmerich proces FMEA předat Prověrky způsobilosti Procesy ke zjištění způsobilosti procesu se musí před spuštěním sériové výroby provádět podle VDA svazku 4.1 Zajištění kvality. U parametrů týkající se funkce bude dodavatel provádět a dokumentovat detailní analýzu krátkodobé způsobilosti. V případě, že nebude dosaženo hodnoty cmk minimálně 1,67, naplánují se s ohledem na hospodárnost buď optimalizace strojů nebo 100% kontrola. Pro předběžnou způsobilost procesu platí hodnoty Ppk 1,67. Pomocí doprovodných kontrol se musí vyloučit vadné dodávky. V průběhu sériové výroby se budou pomocí vhodných metod prokazovat u parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (např. SPC nebo ruční technika regulačních karet) dlouhodobé způsobilosti procesů cpk 1,67. U parametrů, které se netýkají funkce nebo nejsou kritické vzhledem k procesu, se jako cíl předepisují hodnoty cpk 1,33. Pro parametry týkající se bezpečnosti nebo zákonných požadavků platí následující požadavky: Krátkodobá způsobilost cmk 2,0 Dlouhodobá způsobilost procesu cpk 1,67 D-U-7-EK-0005 Rev.: G 15 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

16 Pokud těchto hodnot nebude dosaženo, pak musí dodavatel své dodávky zabezpečit vhodnými kontrolními metodami a výrobní proces optimalizovat tak, aby bylo požadovaných způsobilostí procesů dosaženo. Doprovodnými kontrolami se musí vadné dodávky a nezpůsobilé procesy vyloučit, v případě nutnosti se musí zavést 100% kontrola. Dodavatel je odpovědný za určení a řádné stanovení parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (pokud nejsou stanoveny) a eventuálně za stanovení vhodné optimalizace výrobních zařízení nebo zkušebních metod. 1.5 Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Pomocí metody PPF má být prokázáno, že požadavky sjednané se zákazníkem podle předložených výkresů a specifikací budou splněny. Standardem pro rozsah vzorkování, jakož i pro nezbytné dokumenty jsou pro Evropu stupeň předkládání 2 podle metody PPF, pro Asii a NAFTA stupeň předkládání 3 podle metody PPAP. Zároveň je třeba u procesu vzorkování dbát vždy na dodržení specifických požadavků zákazníka. Odchylné požadavky budou ze strany Kemmerich v průběhu objednávky prvního vzorku písemně zadány. Zásadně se musí používat aktuálně platné předlohy pro vzorkování (VDA nebo PPAP). Zastaralé předlohy budou ze strany Kemmerich odmítnuty. Plán řízení výroby zůstane k nahlédnutí u dodavatele, pokud nebude písemně ujednáno jinak (viz také II 1.2). Obsažené látky se musí označit podle Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech IMDS. Číslo IMDS se musí zapsat na krycím listě EMPB. Chybějící, popř. neúplné podklady ke vzorkování nebo chybějícím zápisem IMDS mohou mít za následek zatížení dodatečnými náklady. Nosiče nákladu, popř. balicí jednotky vzorkových dílců a každý vzorek se musí výrazně opatřit visačkou na zboží, popř. nálepkami. Změřené první vzorky včetně kompletní dokumentace se musí zabalit bezpečně a odděleně. Obal se musí zvnějšku označit účelovou nálepkou ve formátu DIN A5 jako První vzorek (německy Erstmuster"). Balík s prvními vzorky se musí zaslat na dohodnutou adresu řízení kvality (zkušebna) konkrétního závodu Kemmerich. První vzorky se musí vyrábět zásadně technologiemi předpokládanými pro sériovou výrobu a rovněž pro sériovou výrobu plánovanými stroji, materiály (včetně dodavatelů surovin a komponent), nástroji a zařízeními. Přitom se musí aplikovat výrobní kontroly i výstupní kontrola se zkušebními zařízeními a pomůckami, které se mají používat pro sériovou výrobu. Odchylky od specifikací nebo zadání způsobené metodou nebo procesem se musí na krycím listě zprávy o prvním vzorku výrazně vyznačit. Hodnocení předložených vzorků proběhne v odborném útvaru řízení kvality s přibráním kontrolujících a hodnotících oddělení. Celkové hodnocení bude dodavateli sděleno písemně. První vzorky, jichž se zpráva o prvním vzorkování týká (cílem je známka 1), musí být vyrobeny za podmínek sériové výroby. Na každý tvar nástroje a hnízdo se musí při prvním vzorkování dodat bezplatně po 10 vzorcích. Z téže šarže musí dodavatel po celou dobu výroby (včetně doby pro zásobování náhradními díly) ponechat dva vzorky, řádně je označit a archivovat (jsou to etalony ponechané pro pozdější porovnání). Dodatečné vzorkování na základě odchylek, chybějících dokladů nebo změn se zpravidla v rozsahu omezuje podle opravených, změněných parametrů nebo na dodatečně dodané doklady. Rovněž v případě přemístění výroby nebo při delším výrobním procesu musí být fa Kemmerich informována a nastává dodatečné vzorkování. Jeho rozsah se musí v každém jednotlivém případě dohodnout s vedením řízení kvality Kemmerich. Bez uvolnění prvních vzorků (minimálně se známkou 3) nebo písemného schválení odchylek od Kemmerich dodavatel nesmí dodávat žádné dílce předsérie nebo série. Proto se musí dodávky prototypů nebo vzorků zřetelně jako takové označit. Vzniknou-li fě Kemmerich z důvodu nedodržení těchto pokynů nějaké náklady, jdou tyto vždy na vrub dodavatele. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 16 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

17 Dodávky dílců vyráběných při sériové výrobě musí odpovídat uvolněným vzorkům a musí se dát zpracovat na našich zařízeních. Po předchozí domluvě s Kemmerich jsou rovněž přípustné jiné metody vzorkování. Uvolnění prvního vzorku nevylučuje pozdější nároky vyplývající ze záruky. Kemmerich si v případě náběhu nových výrobků vyhrazuje právo provést přejímku procesů. 1.6 Zvláštní charakteristické znaky Aby se plnily vysoké zákonné a úřední požadavky (např. z důvodu ručení z vad za výrobek) a rovněž i stále rostoucí požadavky zákazníků, je nezbytná zvláštní péče vzhledem ke stanovení, realizaci a posléze i povinnosti dokazování týkající zvláštních charakteristických zanků. Nedodržení předepsaných nebo sjednaných požadavků může vést ke značným důsledkům - odvolání zakázky, servisní akce, výměna, zákazy prodeje, ztráta image a ztráta zakázek. Tyto negativní důsledky je zapotřebí bezpodmínečně vyloučit. Zvláštní charakteristické znaky vyžadují zvláštní pozornost, neboť odchylky u těchto parametrů mohou značnou měrou ovlivňovat bezpečnost produktu, jeho životnost, způsobilost k montáži, funkci nebo kvalitu následujících operací, jakož i plnění zákonných předpisů. Mohou být stanoveny zákazníky Kemmerich nebo fou Kemmerich samotnou a/nebo vyplynou z analýzy rizik dodavatele, např. z procesu FMEA produktu a/nebo procesu. Zásadně jsou všechny parametry produktu a procesu důležité a musí být dodrženy. Dodavatel je musí identifikovat a do všech relevantních podkladů k produktu či procesu zaznamenat, jako jsou např. výkresy, FMEA, analýza rizik, plány práce, kontrolní plány či plány řízení výroby. Při všech relevantních plánovacích krocích se musí na tyto znaky zvláště dbát a dohlížet. Archivační doba, resp. prokazování je popsáno v bodě I Hraniční vzorky V případě subjektivních, vizuálních kontrol u pohledových dílců (např. galvanizované povrchy) může být rozumné odsouhlasit společný způsob hodnocení kvality a jako závaznou předlohu pro rozhodování o hodnocení OK nebo NOK u každého projektu zpracovat předem hraniční vzorek. Tyto hraniční vzorky (minimálně ve trojím provedení) budou odsouhlaseny a dohodnuty mezi zákazníkem, Kemmerich a dodavatelem. Jako podklad poslouží norma VDA, svazek 16. Platný hraniční vzorek musí být zákazníkem, resp. od Kemmerich podepsán. 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy Před udělením zakázky musí dodavatel zkontrolovat, zda je možná zabezpečená výroba s ohledem na vlastní výrobní zařízení a dodané technické podklady (např. výkresy, specifikace, požadavky na ochranu životního prostředí, předpisy na recyklaci, souhrn požadavků atd.). Případně musí být sjednány zabezpečující dohody prostřednictvím nákupu Kemmerich, v souhlase s konstrukcí, popř. odpovědnými technickými odděleními. Vyrobitelnost se musí dokládat podle dané produktové třídy Kemmerich. Tato prověrka dodavateli poskytne možnost zapracovat k oboustrannému užitku jeho zkušenosti a návrhy. Analýza vyrobitelnosti se musí předkládat nákupu spolu s nabídkou a je předpokladem pro udělení zakázky. Dodatečně se analýza vyrobitelnosti dodává při prvním vzorkování podle stupně předkládání. 1.9 IMDS Podstatnou součástí vzorkování jsou materiálové údaje. Pokud není mezi Kemmerich a dodavatelem ujednáno jinak, musí se údaje k materiálům od dodavatele dokumentovat D-U-7-EK-0005 Rev.: G 17 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

18 paralelně s procesem prvního vzorkování před prvním vzorkováním v elektronickém systému materiálových dat databanky IMDS VDA. Informace k tomuto jsou na internetu pod Číslo IMDS se musí uvést na krycí list zprávy o prvním vzorkování. V případě dotazů jsou k dispozici příslušní IMDS referenti fy Kemmerich Rekvalifikační zkoušky Dodavatel je povinen své dodávky pravidelně kontrolovat vzhledem k plnění zadaných specifikací (včetně rozměrů, materiálů, povlakování povrchů, zákonných požadavků, environmentu). Rozsah rekvalifikačních zkoušek pro sériovou výrobu a náhradní díly se musí při uzavírání zakázky s Kemmerich odsouhlasit podle specifických požadavků zákazníka a dokumentovat v plánu řízení výroby Zkušební prostředky Dodavatel musí být vybaven zkušebními prostředky tak, aby bylo možné kontrolovat všechny smluvní parametry kvality od začátku sériové výroby a aby byla prokázána vhodnost kontrolních procesů. Zkušební prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v použitelném stavu. Musí se dát prokázat termín jejich další kontroly. Musí se prokazovat způsobilost zkušebních prostředků. Zkušební prostředky musí být odvoditelné z mezinárodního standardu. Způsob prokazování se musí realizovat podle požadavků VDA svazku 5 nebo AIAG MSA. V případě externího zkoušení musí poskytovatel této služby být příslušným způsobem akreditován. V případě nutnosti mohou být mezi dodavatelem a fou Kemmerich odsouhlaseny zkušební prostředky i zkušební metody Vlastnictví zákazníka Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka (nástroje, přípravky, zkušební prostředky atd.) musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny jako Majetek Kemmerich a číslem sděleným od Kemmerich nebo analogickým značením. Tyto výrobní prostředky musí být zcela zahrnuty a zakalkulovány do údržbářských prací dodavatele. Nezbytné konzultace na toto téma musí dodavatel iniciovat sám. Ohledně vratných obalů: pokud patří fě Kemmerich, musí se s fou Kemmerich vždy odsouhlasit vlastní značení a jejich údržba, které obdobným způsobem odpovídají zadání týkajícím se shora uvedených výrobních prostředků. Kemmerich musí být neprodleně informována o zákrocích třetích osob, zvláště pak ohledně exekuce či jiné újmy na majetku Kemmerich. Dodavatel musí nahradit fě Kemmerich všechny škody a náklady, které vzniknou důsledkem porušení této povinnosti. V případě produktů dodaných fou Kemmerich bezplatně se toto řídí podle ISO Proces sériové výroby 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace D-U-7-EK-0005 Rev.: G 18 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

19 V případě poruch procesu a kvalitativních odchylkách dodavatel analyzuje příčiny, zavádí nápravná opatření, kontroluje jejich účinnost a tento proces dokumentuje. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět značení produktů, dílců a balení podle dohod sjednaných s Kemmerich, aby byla zajištěna zpětná dohledatelnost. Dodavatel musí zabezpečit, že značení zabalených produktů bude čitelné i během transportu a skladování. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí princip FIFO a zpětnou dohledatelnost na jím dodané produkty. Pokud bude zjištěna neshoda, musí být během jednoho pracovního dne zajištěno zjištění vadných dílců/produktů/šarží a výrobní údaje. Kemmerich sdělí dodavateli data potřebná pro zpětnou dohledatelnost. Výrobní a zkušební prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení ve vztahu k dodávkám, které fa Kemmerich dala k dispozici, musí být označeny jako majetek fy Kemmerich. Dodavatel odpovídá za jejich neporušenost a zajistí jejich údržbu. 2.2 Speciální uvolnění V případě odchylek od specifikací se musí u fy Kemmerich vyžádat schválení odchylky/speciální uvolnění. Produkty se schválenou odchylkou musí být podle možnosti speciálně označeny. Přitom musí dodací list a balicí jednotky nést příslušný odkaz na druh odchylky. K dodacím papírům se musí přiložit kopie schválení odchylky. Platnost povolení odchylky je omezena buď množstvím nebo lhůtou. Dodavatel se zavazuje, že nezbytná speciální uvolnění bude u fy Kemmerich požadovat a nechá si je schvalovat. Kemmerich musí být bez odkladu informována i o dodatečně zjištěných odchylkách. V této souvislosti dodavatel zajistí fě Kemmerich právo přístupu během 2 pracovních dní. 2.3 Vstupní kontrola zboží Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních prostředcích podle dodacích, popř. balicích předpisů od Kemmerich, aby se zabránilo poškození a úbytku množství (např. znečištění, korozi, chemickým reakcím). Kemmerich kontroluje dodavatelem dodané produkty v příjmu zboží ohledně dodržení množství a identifikace, jakož i zřejmé vady. Zřejmé vady dodávky musí Kemmerich dodavateli oznámit bez odkladu podle reklamační lhůty uvedené v 377 Obchodního zákoníku (SRN). U zboží, u nichž se vada zjistí až při dalším zpracování, Kemmerich toto dodavateli bez odkladu oznámí prostřednictvím reklamace. Dodavatel se do té míry zříká námitek vůči opožděným reklamacím. Dodavatel musí svůj systém řízení kvality a svá opatření na zajištění kvality nastavit na redukovaný objem vstupních kontrol. 2.4 Kontroly prováděné dodavatelem Dodavatel provádí kontroly podle plánu kontrol, aby splnil sjednané cíle a specifikace. V průběhu sériové výroby musí dodavatel sjednané parametry prokazovat pomocí vhodných metod (např. statistické řízení procesu nebo ruční metoda regulačních karet) způsobilost procesů, a to po celou dobu výroby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 19 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

20 Pokud nebude požadované způsobilosti procesů dosaženo, musí se výrobní proces příslušným způsobem optimalizovat a kvality produktu dosáhnout pomocí vhodných kontrolních metod. 2.5 Neustálý proces zlepšování Dodavatel bude uskutečňovat princip neustálého zlepšování. Kemmerich očekává, že tento princip se bude realizovat přinejmenším u těch indikátorů, na základě kterých se hodnotí kvalitativní způsobilost dodavatelů, tj.: Počet kontrolních zpráv/ reklamací PPM Plnění termínů Plnění množství Zpracování reklamací Pro tyto indikátory dodavatel stanoví své cíle, které bude měsíčně sledovat a vizualizovat v provozu. 2.6 Materiálový atest Příslušné materiálové/přejímkové atesty se musí, pokud to bylo sjednáno, dát při dodání zboží k dispozici příjmu zboží Kemmerich v ujednaném formátu, tištěné nebo digitální podobě. Pokud se D parameter vztahuje na surovinu, vystaví dodavatel pro každou šarži jeden atest podle DIN EN Tento se musí archivovat podle VDA 6.1 a na požádání předložit fě Kemmerich. Pokud je to relevantní, je atest v každém případě součástí zprávy o prvním vzorkování. 2.7 Údržba Prostřednictvím plánovaných, preventivních údržeb zařízení, strojů a nástrojů dodavatele se minimalizuje pravděpodobnost vzniku výpadku. Provádění plánovaných prací i opravy mimo plán se musí dokumentovat. Pravidelným vyhodnocováním oprav se může zpracovat a optimalizovat seznam předzásobení se náhradními díly. Tím obecně dodavatel snižuje riziko delšího výpadku z důvodu lhůty potřebné na znovupořízení náhradního dílu. Dodavatel se musí řádně starat o jemu přenechané stroje, nástroje, transportní prostředky nebo zkušební zařízení. Údržbu a péči o ně musí přenechat vlastnímu kvalifikovanému personálu. Náklady na jejich běžnou údržbu nese dodavatel. Kemmerich hradí pouze změny nástrojů po předchozím uvolnění nákladů. Dodavatel musí provádět údržbu a opravy včas tak, aby byly vyloučeny vady na vyráběných dílcích nebo se zabránilo zpoždění při jejich výrobě. V případě neopravitelných strojů, nástrojů, transportních prostředků nebo zkušebních zařízení musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat, aby nedošlo k přerušení dodavatelského řetězce. 2.8 Reklamační řízení Pokud dojde k vadným dodávkám, musí se dodavatel neprodleně postarat o nápravu (náhradní dodávka, vytřídění nebo oprava). Jestliže jsou nezbytné třídicí práce nebo opravy, bude dodavatel od fy Kemmerich obratem informován. Dodavatel musí bezprostředně po obdržení informace rozhodnout o tom, kdo má nezbytné práce provést (vlastní zaměstnanci, D-U-7-EK-0005 Rev.: G 20 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Obsah Obsah...2 Předmluva...4 1. Logistika informací...5 1.1 Komunikace DODAVATEL

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více