QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech."

Transkript

1

2 Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou Dodavatel - za účelem společného řízení kvality a ochrany životního prostředí s cílem zajistit kvalitu produktů a jejich vývoj. Účel Naše konkurenceschopnost a postavení na světovém trhu jsou rozhodující měrou určovány kvalitou našich výrobků. Bezvadné parametry a spolehlivost nakoupených produktů (surovin, komponentů, pomocných a provozních látek či nástrojů) mají bezprostřední vliv na kvalitu našich výrobků. Kvalita vyžaduje aktuální a účinný systém řízení kvality (dále nazývaný také Dohoda) rovněž i u dodavatelů. Tato dohoda o kvalitě je smluvním ustanovením technických a organizačních rámcových podmínek mezi Kemmerich a dodavatelem, které jsou zapotřebí k dosažení požadovaného cíle zajištění kvality. Popisuje minimální požadavky na systém řízení u smluvních partnerů s ohledem na zajištění kvality. Tato Dohoda je specifickým požadavkem zákazníka, kterým je Kemmerich ve smyslu ISO/TS Uzavření této dohody o zajištění kvality představuje nepominutelný krok na cestě stát se strategickým dodavatelem. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Cíl kvality: 0-PPM při dodávkách a výrobě pro Kemmerich, jakož i výpadcích v provozu během záruční lhůty. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 2 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

3 Obsah Účel... I. Všeobecná ujednání... 1 Oblast platnosti, předmět Dohody... 2 Systém řízení kvality u dodavatele... 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů... 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele... 5 Záznamy o kvalitě... 6 Povinnost informovat... 7 Koncepce pro případ nouze... 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV)... 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Transport Změny výrobního místa Obchodní jednání Plánování auditů Značení dodávek Školení zaměstnanců Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich Audit u dodavatele Audit u subdodavatele... II. Dohody týkající se produktu a procesu... 1 Plánování kvality Vývoj a plánování Plán řízení procesu FMEA / analýza rizik Prověrky způsobilosti Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Zvláštní charakteristické znaky Hraniční vzorky Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy IMDS Rekvalifikační zkoušky Zkušební prostředky Vlastnictví zákazníka... 2 Proces sériové výroby Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace Speciální uvolnění Vstupní kontrola zboží Kontroly prováděné dodavatelem... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 3 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

4 2.5 Neustálý proces zlepšování Materiálový atest Údržba Reklamační řízení... III. Řízení dodavatelů... 1 Úkoly oddělení řízení dodavatelů... 2 Kritéria pro výběr dodavatelů... 3 Hodnocení ppm... 4 Hodnocení dodavatelů... 5 Proces eskalace Cíl / účel Aplikace Popis Eskalační stupně Deeskalace... 6 Roční cílová dohoda o kvalitě (orig.něm. Q-Zielvereinbarung)... IV. Závěrečné informace... 1 Zvláštní dohoda... 2 Ručení... 3 Platnost dohody... 4 Zároveň platné dokumenty k této Dohodě... 5 Povinnost dodavatele pojistit se včetně ručení / odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku... 6 Prohlášení o závaznosti... 7 Salvátorská doložka... 8 Platné právo a místo soudu... V. Příloha... 1 Seznam změnových stavů této Dohody... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 4 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

5 I. Všeobecná ujednání 1 Oblast platnosti, předmět Dohody Tato dohoda o zajištění kvality je součástí smlouvy / smluv o dodávkách s Kemmerich a součástí obchodních vztahů mezi dodavatelem a všemi níže uvedenými závody Kemmerich. Předmětem Dohody jsou veškeré dodavatelem dodávané výrobky a realizované výkony. Tato Dohoda o zajištění kvality platí pro všechny aktuální závody Kemmerich: Gebr. Kemmerich GmbH Umformtechnik Albert-Kemmerich-Straße Attendorn Německo Werkzeugbau Gebr. Kemmerich GmbH & Co. KG Gewerbepark Niederau OT Gröbern Německo Kemmerich Iberica, S.L. Avda, La Foia No Almussafes (Valencia) Španělsko Kemmerich Czech s.r.o. Leskovec Valašská Polanka Česká republika Závazná je výhradně německá verze této Dohody. 2 Systém řízení kvality u dodavatele Požadavky na systém řízení kvality se Kemmerich opírá o níže jmenované normy. Požadavky se řídí zatříděním dodavatele podle rizika produktu. Dodavatelé jsou standardně fou Kemmerich zatříděni do následujících tříd dodavatelů: Dodavatel podle seznamu součástí s vývojem produktů na jeho vlastní odpovědnost (produkty podle kusovníku, včetně chemických provozních látek, které zůstávají v/na produktu Dodavatel bez vývoje produktu (konstrukce u Kemmerich a/nebo jeho zákazníka) Dodavatel dílů podle katalogu nebo normalizovaných dílců (žádný vývoj pro Kemmerich, včetně plastických maziv, olejů, konzervačních látek atd.) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny, polotovary) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (pomocné látky nezůstávají v/na produktu, např. chladicí a mazací kapaliny, tryskací látky atd.) D-U-7-EK-0005 Rev.: G 5 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

6 Dodavatel jako poskytovatel služby (opravny, kvalita rezidenta služby prováděné na místě u zákazníka, agenturní pracovníci) Dodavatel musí bez vyzvání zaslat centrálnímu nákupu Kemmerich své aktuální certifikáty týkající se řízení kvality a environmentu. Dodavatel bude Kemmerich bez odkladu informovat o ztrátě/ukončení platnosti svých certifikátů. Dodavatel se zavazuje k trvalé aplikaci systému řízení kvality minimálně podle ISO Výjimky musí být mezi smluvními stranami zakotveny písemně. Snahou bude získání certifikace podle technické specifikace TS16949 a management environmentu podle ISO Pokud dá Kemmerich dodavateli k dispozici výrobní a kontrolní prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení v rámci pořízení dodávek, dodavatel musí tyto do svého systému řízení kvality implementovat podobně jako vlastní výrobní a kontrolní prostředky, pokud není dohodnuto jinak. Diferencované systémové požadavky na řízení kvality jsou uvedeny v následující tabulce. V případě, že náš zákazník bude mít další požadavky, pak i tyto budou muset být podle této Dohody bod IV.1. - zvláštní ujednání - dodatečně splněny (např. QS 9000 od AIAG a VDA 6.1 Svazu výrobců automobilového průmyslu - Verband der Deutschen Automobilhersteller). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 6 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

7 Třída dodavatele (seznam) Body požadavků Dodavatel s vlastním vývojem produktu na vlastní odpovědnost. (produkty podle seznamu součástí včetně provozních látek, které zůstávají v/na výrobku) Dodavatel bez vývoje procesu (konstrukce Kemmerich a/nebo zákazníka Kemmerich) Dodavatel dílů podle katalogu a normalizovaných dílů (žádný vývoj pro Kemmerich) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (provozních prostředků) Poskytovatel služby Požadavky na certifikáty podle normy (podle právě aktuálního platného znění normy) ISO ) X X X X X X X X X ISO/TS ) X X ISO ) X X X X X X 1) X Požadavek Kemmerich II. Dohody ve vztahu k produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování X X X X X X 1.2 Plán řízení procesů X X X X X X 1.3 FMEA / analýza rizik (viz VDA 4.3 matice rizik) X X X X X X 1.4 Prověrky způsobilosti X X X X X X 1.5 Metody uvolnění výrobního procesu a uvolnění produktu podle PPF nebo PPAP X X X 5) X 5) X 5) X 5) X 5) 1.6 Zvláštní charakteristické znaky X X X X X X 1.7 Hraniční vzorky X 5)) X 5) X X 5) X 5) X X X 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy X X X 5) X 5) X 5) X X X 1.9 IMDS X X X X X X X X X 1.10 Rekvalifikační zkoušky X X X 5) X 5) X X X X X 1.11 Kontrolní prostředky X X X X X X X X X D-U-7-EK-0005 Rev.: G 7 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

8 1.12 Ve vlastnictví zákazníka X X X X X X X X 2 Serienproduktionsprozess 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace X X X X X X X X X 2.2 Speciální uvolnění X X X X X X X X 2.3 Vstupní kontrola zboží X X X X X X X X 2.4 Kontroly - dodavatel X X X X X X X X 2.5 Neustálý proces zlepšování 2) X X X X X X X X 2.6 Atesty 5) X X X X X X X 2.7 Údržba X X X X X X X X X 2.8 Řešení reklamací X X X X X X X X X Na základě zákaznických reklamací X X X X X X X X X Hromadné zmetkové řízení X X X X X X X X X Náklady z reklamací X X X X X X X X X Metody řešení problémů X X X X X X X X X 1) Požadavek na systém řízení kvality u dodavatele na minimální úrovni. Ve výjimečných případech může být dodavatel uvolněn speciálním schválením. 2) Cílem pro všechny dodavatele s vývojem je certifikace podle ISO/TS Jako přechodový stupeň se uznává certifikace podle QS9000, VDA6.1, AVSQ 94, EAQF 94. Ve výjimečných případech může být uvolněn dodavatel s certifikací podle ISO 9001:2000. Je třeba prokázat příslušný plán vývoje. 3) Požaduje se pro obory a výrobní procesy zatěžující životní prostředí, např. galvanika, likvidace odpadů, chemikálie pro výrobu i oleje, plastická maziva a konzervační látky pro výrobky. 4) Plánování projektů podle dílu 1. 5) Metoda může být dohodnuta separátně mezi Kemmerich a dodavatelem/poskytovatelem služby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 8 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

9 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů Pokud si dodavatel opatřuje od subdodavatelů pro výrobu nebo zajištění kvality výrobků výrobní nebo kontrolní prostředky, software, služby, materiál/komponenty nebo jiné vstupní dodávky, pak musí tyto subdodavatele smluvně zapojit do svého systému řízení kvality a sám zajišťovat kvalitu těchto vstupních dodávek a příslušným způsobem dokumentovat. Dodavatel musí za účelem hlídání rozhodujících kvalitativních parametrů aplikovat vhodné kontrolní metody a prostředky. Aby byla zajištěna jejich použitelnost a přesnost, musí být pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Pokud není stanoveno jinak, musí se prokazovat způsobilost kontrolního prostředku pro předpokládaný účel použití. Za účelem jednoznačné identifikace kontrolních prostředků a stavu jejich kalibrace je nezbytné jejich jednoznačné označení na daném kontrolním prostředku. Činnosti týkající se dohledu nad kontrolními prostředky a jejich kalibrací se musí dostatečně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Správa všech kontrolních prostředků se musí srozumitelně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Dodavatel bude vést o realizaci svých opatření týkajících se zajištění kvality, zvláště pak naměřených hodnot a výsledků zkoušek záznamy a tyto záznamy i případné vzorky produktů bude uchovávat řazené přehledným způsobem. Dodavatel fě Kemmerich zajistí možnost do nich nahlédnout v potřebné míře a vydá jí kopie těchto záznamů či případné vzorky. Druh, rozsah a lhůty pro archivaci těchto záznamů a vzorků jsou popsány v této Dohodě. Změna subdodavatele se musí fě Kemmerich nahlásit předem a musí být fou Kemmerich uvolněna. Musí se provádět uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF/PPAP). 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele Procesy nezbytné pro výrobu produktů, stejně jako k tomu používané materiály musí odpovídat všeobecně uznanému stavu vědeckých poznatků a techniky, jakož i příslušným nařízením. Předpokládá se dodržování národních zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí, stejně jako plnění specifikací uvedených v technických podkladech. Kemmerich očekává, že dodavatel bude neustále a účinně zlepšovat situaci ohledně životního prostředí s podporou mezinárodních standardů týkajících se environmentu jako jsou DIN EN ISO nebo EMAS (nařízení o ekologickém auditu). Určití dodavatelé (viz bod I. 2) jsou povinni dodržovat systém řízení ochrany životního prostředí podle DIN EN ISO Kemmerich se vyhrazuje právo provádět u dodavatele audit systému řízení ochrany životního prostředí nebo tyto audity nechat provádět třetí osobou. Ke všem nebezpečným látkám se musí u první dodávky nebo v případě změny produktu dodat fě Kemmerich také evropský bezpečnostní list podle 91/155/EHS. Dále musí dodané suroviny a komponenty splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES. Dodavatel zvláště pak zajistí, že podle směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES článek 4 odst. 2 - nebudou výrobky obsahovat těžké kovy, které nepatří mezi vyňaté materiály a komponenty podle směrnice 2000/53/ES příloha II. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 9 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

10 5 Záznamy o kvalitě Všechny dokumenty a záznamy o kvalitě související s produktem a výrobním procesem musí být podle VDA svazku 1 a zákonných ustanovení uchovávány a archivovány po dobu nejméně deseti let po uvedení výrobku na trh. Obdobným způsobem platí pro zadávací a prokazovací dokumentaci u D nebo A dílců zvláštní povinnost archivace (dokumenty se zvláštní dobou archivace). Pro parametry označené D nebo A u technických podkladů musí dodavatel Kompletně zaznamenávat výsledky zkoušek u produktu a procesu tak, že budou zpětně dohledatelné a budou se vztahovat ke konkrétní osobě Vést doklady o kalibraci a způsobilosti zkušebních prostředků Dokládat specifický výcvik personálu Všechny zadávací a prokazovací dokumenty archivovat po dobu nejméně 15 let po EOP (end of production) Kemmerich si vyhrazuje právo provádět u dodavatele D/TLD audit. Dodavatel musí na požádání zajistit fě Kemmerich možnost nahlédnout do dokumentů a záznamů týkajících se kvality produktu nebo výrobního procesu nebo v odůvodněných případech vydat jejich kopii jako důkaz zbavující ho odpovědnosti. Dodavatel musí všechny změny provedené u produktu a procesu dokumentovat (životopis dílce). Tato dokumentace bude za účelem zpětné dohledatelnosti obsahovat také datum nasazení a odkaz na první dodávku fě Kemmerich. 6 Povinnost informovat Parametry kvality, které se musí dodržovat, jsou určeny v technických podkladech, např. výkresech, specifikacích, požadavcích specifických pro zákazníka, směrnicích pro dodávky produktů, dodacích podmínkách, spoluplatných pokynech k objednávce, směrnicích o metodách, souhrnech požadavků a závazných předpisech. Dodavatel obdrží od Kemmerich vždy nejnovějších technické podklady v tištěné nebo digitální podobě. Dodavatel musí zajistit, aby se vyrábělo a kontrolovalo podle těchto jemu předaných a sjednaných podkladů. Tyto podklady platí jako sjednané, pokud je dodavatel do čtyř týdnů od jejich doručení nebude písemně rozporovat. Pokud se dá rozpoznat, že sjednaná ujednání (např. kvalitativní parametry, termíny, dodací množství, požadavky na životní prostředí) nebude možno dodržet, pak je dodavatel povinen fu Kemmerich o tom, stejně jako i o bližších okolnostech informovat. Pokud dodavatel zjistí nárůst odchylek skutečných parametrů od plánovaných parametrů produktů (poruchy kvality), bude fu Kemmerich neprodleně informovat o plánovaných nápravných opatřeních. Dodavatel bude fu Kemmerich zavčas informovat o změnách výrobních metod, materiálů, dodaných komponent pro produkty, přemístěních výrobních míst, dále o změnách metod a zařízení pro zkoušení produktů nebo jiných opatřeních týkajících se zajištění kvality, takže se bude moci prověřit, zda se změny mohou projevit negativně. Povinnost informovat je upravena předpisem o vzorkování. Veškeré změny produktu a změny týkající se produktu v procesním řetězci se musí dokumentovat v životopise produktu a zacházet s nimi podle svazku 2 VDA, resp. podle metody PPAP. Pokud není ujednáno jinak, musí se předkládat vzorky podle stupně předkládání 2 (VDA) a stupně předkládání 3 (PPAP). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 10 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

11 7 Koncepce pro případ nouze Dodavatel je v případě událostí, které mohou plnění smluvního závazku negativně ovlivnit, povinen zpracovat plán pro případ nouze. Tento plán musí dodavatel na požádání fě Kemmerich předložit, zvláště pak při nedodržení termínů a množství dodávek. Dodavatel musí své plánování pro případ nouze nasměrovat tak, aby byl schopen krátkodobě realizovat 20% zvýšení smluvního množství. Za případ nouze se pokládají např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového zpracování dat, výpadek dodávky elektrického proudu, závady nástrojů a strojů, výpadek personálu. Dodavatel se musí proti škodám a následným škodám způsobeným takovými událostmi pojistit. Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do příslušné pojistné smlouvy. Nouzový plán se musí na požádání předložit fě Kemmerich. 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV) Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt obsahuje zadání pro plnění požadavků zákazníka specifických pro produkt, které nejsou explicitně obsaženy v předkládaných specifikacích, normách a výkresech (například zkušební frekvence, použitý měřicí a zkušební prostředek). Podle té které zakázky, výrobního procesu, resp. komplexnosti dílce se tato dohoda dodatečně uzavírá s naším dodavatelem a platí jako Dohoda provázející nákup. 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Dodávky pro Kemmerich se jednoznačně označují podle pokynů na výkresech, číslem věcným, šarží a případně značkou výrobce. Dodavatel musí zajistit zpětnou dohledatelnost pomocí označení pevně spojeného s dílcem. V případě reklamace musí být ve vztahu k dané dodávce možné jednoznačně zjistit množství vadných dílců a výchozího materiálu. 10 Transport U dodávek vyplaceně závod je dodavatel povinen zajistit kvalitu až do místa určení. Podle tohoto požadavku se musí zahrnout do systému řízení kvality dodavatele také spedice. Používat se smí pouze transportní a obalové prostředky, které byly uvolněny od Kemmerich. Dodavatel musí zajistit, aby kvalita dodávek nebyla poškozena v důsledku transportu k příjemci či zpracováním ve výrobě. Pokud nelze při předepsaném balení vyloučit poškození, pak na to musí dodavatel poukázat a navrhnout vhodné alternativní balení. 11 Změny výrobního místa V případě rozhodujících změn výrobních míst musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 11 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

12 12 Obchodní jednání Obecná obchodní jednání probíhají u Kemmerich v němčině nebo angličtině. Po domluvě lze však použít konkrétní jazyk závodu objednatele. 13 Plánování auditů Dodavatel je povinen zpracovat plán auditů, který bude obsahovat pravidelné provádění a rozsah interních auditů produktů a procesů. Je povinen použít aktuální normy VDA svazek 6 díl 5, resp. VDA svazek 6 díl 3 nebo rovnocenné metody. Je třeba dbát na audity u subdodavatelů. 14 Značení dodávek Dodávané produkty a průvodní doklady musí být značeny podle sjednaných dohod s Kemmerich. Ložné a balicí jednotky (manipulační obaly, jednotlivá balení) se musí značit zvlášť. Pokud je to od Kemmerich požadováno, musí mít kontejnery etiketu s číslem dílce vypsaným textem čitelnými znaky a v čárovém kódu. Během celého průběhu výroby od příjmu zboží až po expedici musí být s dílci, popř. materiály manipulováno tak, že budou označeny takovým způsobem, že budou vyloučeny záměny a promíchání. Aby se v případě eventuálních případech ohledně záruky mohlo co nejpřesněji určit dotčené dodané množství, je třeba zavést příslušný systém pro zpětnou dohledatelnost, který umožní zpětnou dohledatelnost šarže nebo dodací dávky, která byla vyrobena za stejných podmínek (např. během jedné směny). Takže dodavatel je povinen zajistit ve vlastním hodnototvorném řetězci zpětnou dohledatelnost bez mezer. Dodavatel se musí postarat o to, aby i subdodavatel mohl zajistit kompletní zpětnou dohledatelnost. V této souvislosti musí být veden životopis dílce, který bude obsahovat všechny změny týkající se kvality od data použití. Těmi může být změna subdodavatele, změna provozních a zkušebních prostředků, změna výrobních podmínek nebo změna technologie. 15 Školení zaměstnanců Zaměstnanci dodavatele musí být pro plnění daných úkolů příslušným způsobem kvalifikováni. To musí dodavatel zabezpečit prostřednictvím vhodných interních nebo externích školení. Školení musí být doložitelná. Kvalifikace zaměstnanců se musí dokumentovat v kvalifikační matici a na požádání předložit fě Kemmerich. 16 Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich 16.1 Audit u dodavatele Dodavatel umožní fě Kemmerich v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů, aby se mohla přesvědčit o provádění opatření týkajících se zajištění kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu. Dodavatel po předchozí domluvě termínu za tímto účelem fě Kemmerich zajistí přístup do D-U-7-EK-0005 Rev.: G 12 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

13 svých provozoven v přiměřeném rozsahu a během tohoto přístupu dá jako podporu k dispozici jednoho kvalifikovaného odborníka. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. Nadto je fa Kemmerich během běžného obchodního styku oprávněna kontrolovat po předchozí termínové domluvě provádění opatření týkajících se zajištění kvality u dodavatele za přítomnosti osoby pověřené zákazníkem fy Kemmerich. Kemmerich dodavateli sdělí výsledek tohoto auditu. Pokud je z pohledu fy Kemmerich na základě takto provedeného auditu nezbytné zavedení nápravných opatření, pak se dodavatel zavazuje, že bez odkladu zpracuje plán nápravných opatření, tento včas realizuje, přesvědčí se o účinnosti daných opatření a fu Kemmerich bude o tom informovat. Kemmerich může vyžadovat spoluúčast na zpracování i realizaci plánu nápravných opatření. Podle situace budou dodavateli náklady vzniklé u fy Kemmerich vyfakturovány. Audity mohou být prováděny podle : VDA svazek 6 díl 1 VDA svazek 6 díl 3 VDA svazek 6 díl 5 ISO / TS ISO 9001 ISO speciálních metod Kemmerich. Speciálními příčinami pro audit dodavatele jsou: výběr dodavatele zadání zakázky náběh výroby (2denní produkce) změny týkající se zařízení a vztahující se k procesu, změny výrobního místa (i organizace) nebo systému zajištění kvality. jestliže úroveň kvality dodávaných produktů nesplňuje sjednané cíle nebo není patrné zlepšování směrem k nulovým neshodám Audit u subdodavatele Pokud se objeví problémy s kvalitou, které byly způsobeny výkony a/nebo dodávkami subdodavatelů, musí dodavatel na požádání fy Kemmerich vyjasnit záležitost prostřednictvím společného auditu u subdodavatele. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. II. Dohody týkající se produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování Dodavatel má povinnost dále rozvíjet kvalitu produktů pomocí vhodného hlídání a dalšího rozvoje použitých výrobních technologií a nástrojů. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 13 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

14 V případě, že zakázka u dodavatele zahrnuje úkoly na vývoji, budou požadavky mezi smluvními stranami zakotveny písemně, např. ve formě souhrnu požadavků. Dodavatel se zavazuje zavést řízení projektů již ve fázi plánování produktů, procesů a jiných úkolů, které přesahují daný obor. Dokumentace bude zpracována ve formě plánů řízení kvality, popř. řízení projektů. V průběhu přezkoumání zakázky musí dodavatel po jejich obdržení zkontrolovat všechny technické podklady jako jsou specifikace, výkresy, kusovníky, CAD data, zadání pro balení a normy s ohledem na jejich proveditelnost. Při tomto procesu zjištěné nedostatky a rizika, jakož i možnosti ke zlepšení, dodavatel fě Kemmerich bez odkladu oznámí. V průběhu fáze vývoje dodavatel bude používat vhodné preventivní metody plánování kvality jako např. analýzu vyrobitelnosti, prověrky spolehlivosti, analýzu rizik nebo FMEA. Dodavatel musí přihlédnout ke zkušenostem (průběhy procesů, procesní údaje, studie způsobilosti atd.) z předchozích nebo podobných úkolů. Pro prototypy a předsérie si dodavatel s fou Kemmerich odsouhlasí výrobní a kontrolní podmínky a tyto zaznamená. Předsérie se musí vyrábět za podmínek, které se blíží podmínkám pro výrobu série. Rozpozná-li dodavatel, že sjednané dohody není možné dodržet, musí okamžitě informovat příslušné odd.nákupu Kemmerich. V případě odchylek od specifikace Kemmerich rozhodne o dalším postupu. Výroba série se může začít až po uvolnění ze strany Kemmerich. Uvolnění nezprošťuje dodavatele od jeho ručení za vady. Na žádost musí být fě Kemmerich umožněno nahlédnout do všech podkladů. Na základě termínů zadaných od fy Kemmerich dodavatel zpracuje termínový plán týkající se projektu a předloží ho fě Kemmerich. Tento termínový plán udává časové okamžiky, které se musí dodržet k hlášení v podobě jmenovaných formulářů. V případě změn na dílci nebo u procesu je zapotřebí postupovat obdobně. Pro dílce vyráběné doma i pro nakupované díly (polotovary, opracování v kooperaci, subdodavatelé) musí dodavatel zpracovat status, který jednotlivá hodnocení souhrnně představí a jednotlivě pak vyznačí kritické položky. Zprávy o postupu projektu jsou základem pro pravidelné hodnocení projektu. Tyto zprávy se musí předkládat fě Kemmerich na formuláři APQP. Kemmerich si vyhrazuje právo verifikovat postup projektu. 1.2 Plán řízení procesu Dodavatel musí pro všechny produkty předsérie i série písemně vyhotovit plán řízení projektu (PLP). Dokument musí poskytnout informace o parametrech procesů, průběhu kontroly, zkušebních parametrech, prostředcích i četnosti zkoušek, jakož i o plánech reakce, resp. plánech opatření v případě kvalitativních odchylek a na vyžádání musí být včas odsouhlasen od odd.plánování kvality fy Kemmerich. V plánech řízení výroby se musí brát ohled na výsledky procesu FMEA, zkušenosti z podobných procesů a produktů, jakož i použití zlepšovacích metod atd. Podle zadání ISO/TS v aktuálním znění musí být PLP zpracován pro všechny fáze výroby. Detailní popis postupu při zpracování PLP je popsán v normě VDA svazku 4 a v normě pro systém řízení kvality 9000 APQP. 1.3 FMEA / analýza rizik Dodavatel za účelem vyloučení potenciálních chyb včas zpracuje pro svůj objem, vývoj produktu a/nebo výrobní proces analýzu rizik s pomocí metody FMEA (viz VDA svazek 4.3). Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do zpracované FMEA systému, konstrukce či procesu. Zvláště u produktů a procesů s vysokou komplexitou, novými funkcemi, novými technologiemi nebo novými zkušebními metodami se musí zpracovat příslušná FMEA podle speciálních požadavků zákazníka a předložit důkaz o vyřízení určených opatření. Opatření ke zlepšení se musí, pokud je to přiměřené, stanovit nejen v případě vyhodnocení vysokého celkového rizika (např. celková možná míra rizika RPZ > 100), nýbrž i v případě D-U-7-EK-0005 Rev.: G 14 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

15 vysoké pravděpodobnosti výskytu a nízké pravděpodobnosti odhalení. Důležité nebo kritické parametry zadané od Kemmerich se musí ve FMEA vyznačit. Důležité parametry, které dodavatel sám stanovil, musí být v souhlase s vyhodnocením rizika ve FMEA. FMEA musí být v případě změn produktů nebo procesů i v případě nastalých problémů s kvalitou a reklamací přepracována. Čisté posouzení celkové možné míry rizika RPZ > 100 není dostatečné. Dodavatel musí chybový parametr posoudit i podle matice rizik (viz VDA svazek 4.3 / viz následující příklad) a zahájit příslušná opatření. A Výskyt (A x B) E Odhalení (E x B) B B zelená Nízké riziko, opatření nejsou nutná A x B = zelená opatření se doporučují při ExB = červená žlutá Relativně nízké riziko, zvážit opatření A x B = žlutá Opatření zvážit při ExB = žlutá/červená červená Relativně vysoké riziko, opatření se doporučují A x B = červená Opatření jsou nutná při ExB = žlutá/červená Kemmerich bude moci po domluvě s dodavatelem do těchto podkladů nahlédnout. Dodavatel však není povinen fě Kemmerich proces FMEA předat Prověrky způsobilosti Procesy ke zjištění způsobilosti procesu se musí před spuštěním sériové výroby provádět podle VDA svazku 4.1 Zajištění kvality. U parametrů týkající se funkce bude dodavatel provádět a dokumentovat detailní analýzu krátkodobé způsobilosti. V případě, že nebude dosaženo hodnoty cmk minimálně 1,67, naplánují se s ohledem na hospodárnost buď optimalizace strojů nebo 100% kontrola. Pro předběžnou způsobilost procesu platí hodnoty Ppk 1,67. Pomocí doprovodných kontrol se musí vyloučit vadné dodávky. V průběhu sériové výroby se budou pomocí vhodných metod prokazovat u parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (např. SPC nebo ruční technika regulačních karet) dlouhodobé způsobilosti procesů cpk 1,67. U parametrů, které se netýkají funkce nebo nejsou kritické vzhledem k procesu, se jako cíl předepisují hodnoty cpk 1,33. Pro parametry týkající se bezpečnosti nebo zákonných požadavků platí následující požadavky: Krátkodobá způsobilost cmk 2,0 Dlouhodobá způsobilost procesu cpk 1,67 D-U-7-EK-0005 Rev.: G 15 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

16 Pokud těchto hodnot nebude dosaženo, pak musí dodavatel své dodávky zabezpečit vhodnými kontrolními metodami a výrobní proces optimalizovat tak, aby bylo požadovaných způsobilostí procesů dosaženo. Doprovodnými kontrolami se musí vadné dodávky a nezpůsobilé procesy vyloučit, v případě nutnosti se musí zavést 100% kontrola. Dodavatel je odpovědný za určení a řádné stanovení parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (pokud nejsou stanoveny) a eventuálně za stanovení vhodné optimalizace výrobních zařízení nebo zkušebních metod. 1.5 Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Pomocí metody PPF má být prokázáno, že požadavky sjednané se zákazníkem podle předložených výkresů a specifikací budou splněny. Standardem pro rozsah vzorkování, jakož i pro nezbytné dokumenty jsou pro Evropu stupeň předkládání 2 podle metody PPF, pro Asii a NAFTA stupeň předkládání 3 podle metody PPAP. Zároveň je třeba u procesu vzorkování dbát vždy na dodržení specifických požadavků zákazníka. Odchylné požadavky budou ze strany Kemmerich v průběhu objednávky prvního vzorku písemně zadány. Zásadně se musí používat aktuálně platné předlohy pro vzorkování (VDA nebo PPAP). Zastaralé předlohy budou ze strany Kemmerich odmítnuty. Plán řízení výroby zůstane k nahlédnutí u dodavatele, pokud nebude písemně ujednáno jinak (viz také II 1.2). Obsažené látky se musí označit podle Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech IMDS. Číslo IMDS se musí zapsat na krycím listě EMPB. Chybějící, popř. neúplné podklady ke vzorkování nebo chybějícím zápisem IMDS mohou mít za následek zatížení dodatečnými náklady. Nosiče nákladu, popř. balicí jednotky vzorkových dílců a každý vzorek se musí výrazně opatřit visačkou na zboží, popř. nálepkami. Změřené první vzorky včetně kompletní dokumentace se musí zabalit bezpečně a odděleně. Obal se musí zvnějšku označit účelovou nálepkou ve formátu DIN A5 jako První vzorek (německy Erstmuster"). Balík s prvními vzorky se musí zaslat na dohodnutou adresu řízení kvality (zkušebna) konkrétního závodu Kemmerich. První vzorky se musí vyrábět zásadně technologiemi předpokládanými pro sériovou výrobu a rovněž pro sériovou výrobu plánovanými stroji, materiály (včetně dodavatelů surovin a komponent), nástroji a zařízeními. Přitom se musí aplikovat výrobní kontroly i výstupní kontrola se zkušebními zařízeními a pomůckami, které se mají používat pro sériovou výrobu. Odchylky od specifikací nebo zadání způsobené metodou nebo procesem se musí na krycím listě zprávy o prvním vzorku výrazně vyznačit. Hodnocení předložených vzorků proběhne v odborném útvaru řízení kvality s přibráním kontrolujících a hodnotících oddělení. Celkové hodnocení bude dodavateli sděleno písemně. První vzorky, jichž se zpráva o prvním vzorkování týká (cílem je známka 1), musí být vyrobeny za podmínek sériové výroby. Na každý tvar nástroje a hnízdo se musí při prvním vzorkování dodat bezplatně po 10 vzorcích. Z téže šarže musí dodavatel po celou dobu výroby (včetně doby pro zásobování náhradními díly) ponechat dva vzorky, řádně je označit a archivovat (jsou to etalony ponechané pro pozdější porovnání). Dodatečné vzorkování na základě odchylek, chybějících dokladů nebo změn se zpravidla v rozsahu omezuje podle opravených, změněných parametrů nebo na dodatečně dodané doklady. Rovněž v případě přemístění výroby nebo při delším výrobním procesu musí být fa Kemmerich informována a nastává dodatečné vzorkování. Jeho rozsah se musí v každém jednotlivém případě dohodnout s vedením řízení kvality Kemmerich. Bez uvolnění prvních vzorků (minimálně se známkou 3) nebo písemného schválení odchylek od Kemmerich dodavatel nesmí dodávat žádné dílce předsérie nebo série. Proto se musí dodávky prototypů nebo vzorků zřetelně jako takové označit. Vzniknou-li fě Kemmerich z důvodu nedodržení těchto pokynů nějaké náklady, jdou tyto vždy na vrub dodavatele. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 16 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

17 Dodávky dílců vyráběných při sériové výrobě musí odpovídat uvolněným vzorkům a musí se dát zpracovat na našich zařízeních. Po předchozí domluvě s Kemmerich jsou rovněž přípustné jiné metody vzorkování. Uvolnění prvního vzorku nevylučuje pozdější nároky vyplývající ze záruky. Kemmerich si v případě náběhu nových výrobků vyhrazuje právo provést přejímku procesů. 1.6 Zvláštní charakteristické znaky Aby se plnily vysoké zákonné a úřední požadavky (např. z důvodu ručení z vad za výrobek) a rovněž i stále rostoucí požadavky zákazníků, je nezbytná zvláštní péče vzhledem ke stanovení, realizaci a posléze i povinnosti dokazování týkající zvláštních charakteristických zanků. Nedodržení předepsaných nebo sjednaných požadavků může vést ke značným důsledkům - odvolání zakázky, servisní akce, výměna, zákazy prodeje, ztráta image a ztráta zakázek. Tyto negativní důsledky je zapotřebí bezpodmínečně vyloučit. Zvláštní charakteristické znaky vyžadují zvláštní pozornost, neboť odchylky u těchto parametrů mohou značnou měrou ovlivňovat bezpečnost produktu, jeho životnost, způsobilost k montáži, funkci nebo kvalitu následujících operací, jakož i plnění zákonných předpisů. Mohou být stanoveny zákazníky Kemmerich nebo fou Kemmerich samotnou a/nebo vyplynou z analýzy rizik dodavatele, např. z procesu FMEA produktu a/nebo procesu. Zásadně jsou všechny parametry produktu a procesu důležité a musí být dodrženy. Dodavatel je musí identifikovat a do všech relevantních podkladů k produktu či procesu zaznamenat, jako jsou např. výkresy, FMEA, analýza rizik, plány práce, kontrolní plány či plány řízení výroby. Při všech relevantních plánovacích krocích se musí na tyto znaky zvláště dbát a dohlížet. Archivační doba, resp. prokazování je popsáno v bodě I Hraniční vzorky V případě subjektivních, vizuálních kontrol u pohledových dílců (např. galvanizované povrchy) může být rozumné odsouhlasit společný způsob hodnocení kvality a jako závaznou předlohu pro rozhodování o hodnocení OK nebo NOK u každého projektu zpracovat předem hraniční vzorek. Tyto hraniční vzorky (minimálně ve trojím provedení) budou odsouhlaseny a dohodnuty mezi zákazníkem, Kemmerich a dodavatelem. Jako podklad poslouží norma VDA, svazek 16. Platný hraniční vzorek musí být zákazníkem, resp. od Kemmerich podepsán. 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy Před udělením zakázky musí dodavatel zkontrolovat, zda je možná zabezpečená výroba s ohledem na vlastní výrobní zařízení a dodané technické podklady (např. výkresy, specifikace, požadavky na ochranu životního prostředí, předpisy na recyklaci, souhrn požadavků atd.). Případně musí být sjednány zabezpečující dohody prostřednictvím nákupu Kemmerich, v souhlase s konstrukcí, popř. odpovědnými technickými odděleními. Vyrobitelnost se musí dokládat podle dané produktové třídy Kemmerich. Tato prověrka dodavateli poskytne možnost zapracovat k oboustrannému užitku jeho zkušenosti a návrhy. Analýza vyrobitelnosti se musí předkládat nákupu spolu s nabídkou a je předpokladem pro udělení zakázky. Dodatečně se analýza vyrobitelnosti dodává při prvním vzorkování podle stupně předkládání. 1.9 IMDS Podstatnou součástí vzorkování jsou materiálové údaje. Pokud není mezi Kemmerich a dodavatelem ujednáno jinak, musí se údaje k materiálům od dodavatele dokumentovat D-U-7-EK-0005 Rev.: G 17 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

18 paralelně s procesem prvního vzorkování před prvním vzorkováním v elektronickém systému materiálových dat databanky IMDS VDA. Informace k tomuto jsou na internetu pod Číslo IMDS se musí uvést na krycí list zprávy o prvním vzorkování. V případě dotazů jsou k dispozici příslušní IMDS referenti fy Kemmerich Rekvalifikační zkoušky Dodavatel je povinen své dodávky pravidelně kontrolovat vzhledem k plnění zadaných specifikací (včetně rozměrů, materiálů, povlakování povrchů, zákonných požadavků, environmentu). Rozsah rekvalifikačních zkoušek pro sériovou výrobu a náhradní díly se musí při uzavírání zakázky s Kemmerich odsouhlasit podle specifických požadavků zákazníka a dokumentovat v plánu řízení výroby Zkušební prostředky Dodavatel musí být vybaven zkušebními prostředky tak, aby bylo možné kontrolovat všechny smluvní parametry kvality od začátku sériové výroby a aby byla prokázána vhodnost kontrolních procesů. Zkušební prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v použitelném stavu. Musí se dát prokázat termín jejich další kontroly. Musí se prokazovat způsobilost zkušebních prostředků. Zkušební prostředky musí být odvoditelné z mezinárodního standardu. Způsob prokazování se musí realizovat podle požadavků VDA svazku 5 nebo AIAG MSA. V případě externího zkoušení musí poskytovatel této služby být příslušným způsobem akreditován. V případě nutnosti mohou být mezi dodavatelem a fou Kemmerich odsouhlaseny zkušební prostředky i zkušební metody Vlastnictví zákazníka Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka (nástroje, přípravky, zkušební prostředky atd.) musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny jako Majetek Kemmerich a číslem sděleným od Kemmerich nebo analogickým značením. Tyto výrobní prostředky musí být zcela zahrnuty a zakalkulovány do údržbářských prací dodavatele. Nezbytné konzultace na toto téma musí dodavatel iniciovat sám. Ohledně vratných obalů: pokud patří fě Kemmerich, musí se s fou Kemmerich vždy odsouhlasit vlastní značení a jejich údržba, které obdobným způsobem odpovídají zadání týkajícím se shora uvedených výrobních prostředků. Kemmerich musí být neprodleně informována o zákrocích třetích osob, zvláště pak ohledně exekuce či jiné újmy na majetku Kemmerich. Dodavatel musí nahradit fě Kemmerich všechny škody a náklady, které vzniknou důsledkem porušení této povinnosti. V případě produktů dodaných fou Kemmerich bezplatně se toto řídí podle ISO Proces sériové výroby 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace D-U-7-EK-0005 Rev.: G 18 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

19 V případě poruch procesu a kvalitativních odchylkách dodavatel analyzuje příčiny, zavádí nápravná opatření, kontroluje jejich účinnost a tento proces dokumentuje. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět značení produktů, dílců a balení podle dohod sjednaných s Kemmerich, aby byla zajištěna zpětná dohledatelnost. Dodavatel musí zabezpečit, že značení zabalených produktů bude čitelné i během transportu a skladování. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí princip FIFO a zpětnou dohledatelnost na jím dodané produkty. Pokud bude zjištěna neshoda, musí být během jednoho pracovního dne zajištěno zjištění vadných dílců/produktů/šarží a výrobní údaje. Kemmerich sdělí dodavateli data potřebná pro zpětnou dohledatelnost. Výrobní a zkušební prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení ve vztahu k dodávkám, které fa Kemmerich dala k dispozici, musí být označeny jako majetek fy Kemmerich. Dodavatel odpovídá za jejich neporušenost a zajistí jejich údržbu. 2.2 Speciální uvolnění V případě odchylek od specifikací se musí u fy Kemmerich vyžádat schválení odchylky/speciální uvolnění. Produkty se schválenou odchylkou musí být podle možnosti speciálně označeny. Přitom musí dodací list a balicí jednotky nést příslušný odkaz na druh odchylky. K dodacím papírům se musí přiložit kopie schválení odchylky. Platnost povolení odchylky je omezena buď množstvím nebo lhůtou. Dodavatel se zavazuje, že nezbytná speciální uvolnění bude u fy Kemmerich požadovat a nechá si je schvalovat. Kemmerich musí být bez odkladu informována i o dodatečně zjištěných odchylkách. V této souvislosti dodavatel zajistí fě Kemmerich právo přístupu během 2 pracovních dní. 2.3 Vstupní kontrola zboží Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních prostředcích podle dodacích, popř. balicích předpisů od Kemmerich, aby se zabránilo poškození a úbytku množství (např. znečištění, korozi, chemickým reakcím). Kemmerich kontroluje dodavatelem dodané produkty v příjmu zboží ohledně dodržení množství a identifikace, jakož i zřejmé vady. Zřejmé vady dodávky musí Kemmerich dodavateli oznámit bez odkladu podle reklamační lhůty uvedené v 377 Obchodního zákoníku (SRN). U zboží, u nichž se vada zjistí až při dalším zpracování, Kemmerich toto dodavateli bez odkladu oznámí prostřednictvím reklamace. Dodavatel se do té míry zříká námitek vůči opožděným reklamacím. Dodavatel musí svůj systém řízení kvality a svá opatření na zajištění kvality nastavit na redukovaný objem vstupních kontrol. 2.4 Kontroly prováděné dodavatelem Dodavatel provádí kontroly podle plánu kontrol, aby splnil sjednané cíle a specifikace. V průběhu sériové výroby musí dodavatel sjednané parametry prokazovat pomocí vhodných metod (např. statistické řízení procesu nebo ruční metoda regulačních karet) způsobilost procesů, a to po celou dobu výroby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 19 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

20 Pokud nebude požadované způsobilosti procesů dosaženo, musí se výrobní proces příslušným způsobem optimalizovat a kvality produktu dosáhnout pomocí vhodných kontrolních metod. 2.5 Neustálý proces zlepšování Dodavatel bude uskutečňovat princip neustálého zlepšování. Kemmerich očekává, že tento princip se bude realizovat přinejmenším u těch indikátorů, na základě kterých se hodnotí kvalitativní způsobilost dodavatelů, tj.: Počet kontrolních zpráv/ reklamací PPM Plnění termínů Plnění množství Zpracování reklamací Pro tyto indikátory dodavatel stanoví své cíle, které bude měsíčně sledovat a vizualizovat v provozu. 2.6 Materiálový atest Příslušné materiálové/přejímkové atesty se musí, pokud to bylo sjednáno, dát při dodání zboží k dispozici příjmu zboží Kemmerich v ujednaném formátu, tištěné nebo digitální podobě. Pokud se D parameter vztahuje na surovinu, vystaví dodavatel pro každou šarži jeden atest podle DIN EN Tento se musí archivovat podle VDA 6.1 a na požádání předložit fě Kemmerich. Pokud je to relevantní, je atest v každém případě součástí zprávy o prvním vzorkování. 2.7 Údržba Prostřednictvím plánovaných, preventivních údržeb zařízení, strojů a nástrojů dodavatele se minimalizuje pravděpodobnost vzniku výpadku. Provádění plánovaných prací i opravy mimo plán se musí dokumentovat. Pravidelným vyhodnocováním oprav se může zpracovat a optimalizovat seznam předzásobení se náhradními díly. Tím obecně dodavatel snižuje riziko delšího výpadku z důvodu lhůty potřebné na znovupořízení náhradního dílu. Dodavatel se musí řádně starat o jemu přenechané stroje, nástroje, transportní prostředky nebo zkušební zařízení. Údržbu a péči o ně musí přenechat vlastnímu kvalifikovanému personálu. Náklady na jejich běžnou údržbu nese dodavatel. Kemmerich hradí pouze změny nástrojů po předchozím uvolnění nákladů. Dodavatel musí provádět údržbu a opravy včas tak, aby byly vyloučeny vady na vyráběných dílcích nebo se zabránilo zpoždění při jejich výrobě. V případě neopravitelných strojů, nástrojů, transportních prostředků nebo zkušebních zařízení musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat, aby nedošlo k přerušení dodavatelského řetězce. 2.8 Reklamační řízení Pokud dojde k vadným dodávkám, musí se dodavatel neprodleně postarat o nápravu (náhradní dodávka, vytřídění nebo oprava). Jestliže jsou nezbytné třídicí práce nebo opravy, bude dodavatel od fy Kemmerich obratem informován. Dodavatel musí bezprostředně po obdržení informace rozhodnout o tom, kdo má nezbytné práce provést (vlastní zaměstnanci, D-U-7-EK-0005 Rev.: G 20 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Záruční smlouva. uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající...

Záruční smlouva. uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající... uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající... a společností KOSTAL CR, spol. s. r. o. Černín 89 264 51 Zdice Česká republika IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více