QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech."

Transkript

1

2 Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou Dodavatel - za účelem společného řízení kvality a ochrany životního prostředí s cílem zajistit kvalitu produktů a jejich vývoj. Účel Naše konkurenceschopnost a postavení na světovém trhu jsou rozhodující měrou určovány kvalitou našich výrobků. Bezvadné parametry a spolehlivost nakoupených produktů (surovin, komponentů, pomocných a provozních látek či nástrojů) mají bezprostřední vliv na kvalitu našich výrobků. Kvalita vyžaduje aktuální a účinný systém řízení kvality (dále nazývaný také Dohoda) rovněž i u dodavatelů. Tato dohoda o kvalitě je smluvním ustanovením technických a organizačních rámcových podmínek mezi Kemmerich a dodavatelem, které jsou zapotřebí k dosažení požadovaného cíle zajištění kvality. Popisuje minimální požadavky na systém řízení u smluvních partnerů s ohledem na zajištění kvality. Tato Dohoda je specifickým požadavkem zákazníka, kterým je Kemmerich ve smyslu ISO/TS Uzavření této dohody o zajištění kvality představuje nepominutelný krok na cestě stát se strategickým dodavatelem. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Cíl kvality: 0-PPM při dodávkách a výrobě pro Kemmerich, jakož i výpadcích v provozu během záruční lhůty. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 2 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

3 Obsah Účel... I. Všeobecná ujednání... 1 Oblast platnosti, předmět Dohody... 2 Systém řízení kvality u dodavatele... 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů... 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele... 5 Záznamy o kvalitě... 6 Povinnost informovat... 7 Koncepce pro případ nouze... 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV)... 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Transport Změny výrobního místa Obchodní jednání Plánování auditů Značení dodávek Školení zaměstnanců Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich Audit u dodavatele Audit u subdodavatele... II. Dohody týkající se produktu a procesu... 1 Plánování kvality Vývoj a plánování Plán řízení procesu FMEA / analýza rizik Prověrky způsobilosti Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Zvláštní charakteristické znaky Hraniční vzorky Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy IMDS Rekvalifikační zkoušky Zkušební prostředky Vlastnictví zákazníka... 2 Proces sériové výroby Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace Speciální uvolnění Vstupní kontrola zboží Kontroly prováděné dodavatelem... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 3 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

4 2.5 Neustálý proces zlepšování Materiálový atest Údržba Reklamační řízení... III. Řízení dodavatelů... 1 Úkoly oddělení řízení dodavatelů... 2 Kritéria pro výběr dodavatelů... 3 Hodnocení ppm... 4 Hodnocení dodavatelů... 5 Proces eskalace Cíl / účel Aplikace Popis Eskalační stupně Deeskalace... 6 Roční cílová dohoda o kvalitě (orig.něm. Q-Zielvereinbarung)... IV. Závěrečné informace... 1 Zvláštní dohoda... 2 Ručení... 3 Platnost dohody... 4 Zároveň platné dokumenty k této Dohodě... 5 Povinnost dodavatele pojistit se včetně ručení / odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku... 6 Prohlášení o závaznosti... 7 Salvátorská doložka... 8 Platné právo a místo soudu... V. Příloha... 1 Seznam změnových stavů této Dohody... D-U-7-EK-0005 Rev.: G 4 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

5 I. Všeobecná ujednání 1 Oblast platnosti, předmět Dohody Tato dohoda o zajištění kvality je součástí smlouvy / smluv o dodávkách s Kemmerich a součástí obchodních vztahů mezi dodavatelem a všemi níže uvedenými závody Kemmerich. Předmětem Dohody jsou veškeré dodavatelem dodávané výrobky a realizované výkony. Tato Dohoda o zajištění kvality platí pro všechny aktuální závody Kemmerich: Gebr. Kemmerich GmbH Umformtechnik Albert-Kemmerich-Straße Attendorn Německo Werkzeugbau Gebr. Kemmerich GmbH & Co. KG Gewerbepark Niederau OT Gröbern Německo Kemmerich Iberica, S.L. Avda, La Foia No Almussafes (Valencia) Španělsko Kemmerich Czech s.r.o. Leskovec Valašská Polanka Česká republika Závazná je výhradně německá verze této Dohody. 2 Systém řízení kvality u dodavatele Požadavky na systém řízení kvality se Kemmerich opírá o níže jmenované normy. Požadavky se řídí zatříděním dodavatele podle rizika produktu. Dodavatelé jsou standardně fou Kemmerich zatříděni do následujících tříd dodavatelů: Dodavatel podle seznamu součástí s vývojem produktů na jeho vlastní odpovědnost (produkty podle kusovníku, včetně chemických provozních látek, které zůstávají v/na produktu Dodavatel bez vývoje produktu (konstrukce u Kemmerich a/nebo jeho zákazníka) Dodavatel dílů podle katalogu nebo normalizovaných dílců (žádný vývoj pro Kemmerich, včetně plastických maziv, olejů, konzervačních látek atd.) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny, polotovary) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (pomocné látky nezůstávají v/na produktu, např. chladicí a mazací kapaliny, tryskací látky atd.) D-U-7-EK-0005 Rev.: G 5 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

6 Dodavatel jako poskytovatel služby (opravny, kvalita rezidenta služby prováděné na místě u zákazníka, agenturní pracovníci) Dodavatel musí bez vyzvání zaslat centrálnímu nákupu Kemmerich své aktuální certifikáty týkající se řízení kvality a environmentu. Dodavatel bude Kemmerich bez odkladu informovat o ztrátě/ukončení platnosti svých certifikátů. Dodavatel se zavazuje k trvalé aplikaci systému řízení kvality minimálně podle ISO Výjimky musí být mezi smluvními stranami zakotveny písemně. Snahou bude získání certifikace podle technické specifikace TS16949 a management environmentu podle ISO Pokud dá Kemmerich dodavateli k dispozici výrobní a kontrolní prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení v rámci pořízení dodávek, dodavatel musí tyto do svého systému řízení kvality implementovat podobně jako vlastní výrobní a kontrolní prostředky, pokud není dohodnuto jinak. Diferencované systémové požadavky na řízení kvality jsou uvedeny v následující tabulce. V případě, že náš zákazník bude mít další požadavky, pak i tyto budou muset být podle této Dohody bod IV.1. - zvláštní ujednání - dodatečně splněny (např. QS 9000 od AIAG a VDA 6.1 Svazu výrobců automobilového průmyslu - Verband der Deutschen Automobilhersteller). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 6 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

7 Třída dodavatele (seznam) Body požadavků Dodavatel s vlastním vývojem produktu na vlastní odpovědnost. (produkty podle seznamu součástí včetně provozních látek, které zůstávají v/na výrobku) Dodavatel bez vývoje procesu (konstrukce Kemmerich a/nebo zákazníka Kemmerich) Dodavatel dílů podle katalogu a normalizovaných dílů (žádný vývoj pro Kemmerich) Práce ve mzdě Dodavatel materiálů (suroviny) Dodavatel obalových prostředků Dodavatel nástrojů Dodavatel pomocných látek (provozních prostředků) Poskytovatel služby Požadavky na certifikáty podle normy (podle právě aktuálního platného znění normy) ISO ) X X X X X X X X X ISO/TS ) X X ISO ) X X X X X X 1) X Požadavek Kemmerich II. Dohody ve vztahu k produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování X X X X X X 1.2 Plán řízení procesů X X X X X X 1.3 FMEA / analýza rizik (viz VDA 4.3 matice rizik) X X X X X X 1.4 Prověrky způsobilosti X X X X X X 1.5 Metody uvolnění výrobního procesu a uvolnění produktu podle PPF nebo PPAP X X X 5) X 5) X 5) X 5) X 5) 1.6 Zvláštní charakteristické znaky X X X X X X 1.7 Hraniční vzorky X 5)) X 5) X X 5) X 5) X X X 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy X X X 5) X 5) X 5) X X X 1.9 IMDS X X X X X X X X X 1.10 Rekvalifikační zkoušky X X X 5) X 5) X X X X X 1.11 Kontrolní prostředky X X X X X X X X X D-U-7-EK-0005 Rev.: G 7 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

8 1.12 Ve vlastnictví zákazníka X X X X X X X X 2 Serienproduktionsprozess 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace X X X X X X X X X 2.2 Speciální uvolnění X X X X X X X X 2.3 Vstupní kontrola zboží X X X X X X X X 2.4 Kontroly - dodavatel X X X X X X X X 2.5 Neustálý proces zlepšování 2) X X X X X X X X 2.6 Atesty 5) X X X X X X X 2.7 Údržba X X X X X X X X X 2.8 Řešení reklamací X X X X X X X X X Na základě zákaznických reklamací X X X X X X X X X Hromadné zmetkové řízení X X X X X X X X X Náklady z reklamací X X X X X X X X X Metody řešení problémů X X X X X X X X X 1) Požadavek na systém řízení kvality u dodavatele na minimální úrovni. Ve výjimečných případech může být dodavatel uvolněn speciálním schválením. 2) Cílem pro všechny dodavatele s vývojem je certifikace podle ISO/TS Jako přechodový stupeň se uznává certifikace podle QS9000, VDA6.1, AVSQ 94, EAQF 94. Ve výjimečných případech může být uvolněn dodavatel s certifikací podle ISO 9001:2000. Je třeba prokázat příslušný plán vývoje. 3) Požaduje se pro obory a výrobní procesy zatěžující životní prostředí, např. galvanika, likvidace odpadů, chemikálie pro výrobu i oleje, plastická maziva a konzervační látky pro výrobky. 4) Plánování projektů podle dílu 1. 5) Metoda může být dohodnuta separátně mezi Kemmerich a dodavatelem/poskytovatelem služby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 8 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

9 3 Systém řízení kvality u subdodavatelů Pokud si dodavatel opatřuje od subdodavatelů pro výrobu nebo zajištění kvality výrobků výrobní nebo kontrolní prostředky, software, služby, materiál/komponenty nebo jiné vstupní dodávky, pak musí tyto subdodavatele smluvně zapojit do svého systému řízení kvality a sám zajišťovat kvalitu těchto vstupních dodávek a příslušným způsobem dokumentovat. Dodavatel musí za účelem hlídání rozhodujících kvalitativních parametrů aplikovat vhodné kontrolní metody a prostředky. Aby byla zajištěna jejich použitelnost a přesnost, musí být pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Pokud není stanoveno jinak, musí se prokazovat způsobilost kontrolního prostředku pro předpokládaný účel použití. Za účelem jednoznačné identifikace kontrolních prostředků a stavu jejich kalibrace je nezbytné jejich jednoznačné označení na daném kontrolním prostředku. Činnosti týkající se dohledu nad kontrolními prostředky a jejich kalibrací se musí dostatečně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Správa všech kontrolních prostředků se musí srozumitelně dokumentovat a na vyzvání prokázat fě Kemmerich. Dodavatel bude vést o realizaci svých opatření týkajících se zajištění kvality, zvláště pak naměřených hodnot a výsledků zkoušek záznamy a tyto záznamy i případné vzorky produktů bude uchovávat řazené přehledným způsobem. Dodavatel fě Kemmerich zajistí možnost do nich nahlédnout v potřebné míře a vydá jí kopie těchto záznamů či případné vzorky. Druh, rozsah a lhůty pro archivaci těchto záznamů a vzorků jsou popsány v této Dohodě. Změna subdodavatele se musí fě Kemmerich nahlásit předem a musí být fou Kemmerich uvolněna. Musí se provádět uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF/PPAP). 4 Systém řízení ochrany životního prostředí u dodavatele Procesy nezbytné pro výrobu produktů, stejně jako k tomu používané materiály musí odpovídat všeobecně uznanému stavu vědeckých poznatků a techniky, jakož i příslušným nařízením. Předpokládá se dodržování národních zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí, stejně jako plnění specifikací uvedených v technických podkladech. Kemmerich očekává, že dodavatel bude neustále a účinně zlepšovat situaci ohledně životního prostředí s podporou mezinárodních standardů týkajících se environmentu jako jsou DIN EN ISO nebo EMAS (nařízení o ekologickém auditu). Určití dodavatelé (viz bod I. 2) jsou povinni dodržovat systém řízení ochrany životního prostředí podle DIN EN ISO Kemmerich se vyhrazuje právo provádět u dodavatele audit systému řízení ochrany životního prostředí nebo tyto audity nechat provádět třetí osobou. Ke všem nebezpečným látkám se musí u první dodávky nebo v případě změny produktu dodat fě Kemmerich také evropský bezpečnostní list podle 91/155/EHS. Dále musí dodané suroviny a komponenty splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES. Dodavatel zvláště pak zajistí, že podle směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES článek 4 odst. 2 - nebudou výrobky obsahovat těžké kovy, které nepatří mezi vyňaté materiály a komponenty podle směrnice 2000/53/ES příloha II. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 9 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

10 5 Záznamy o kvalitě Všechny dokumenty a záznamy o kvalitě související s produktem a výrobním procesem musí být podle VDA svazku 1 a zákonných ustanovení uchovávány a archivovány po dobu nejméně deseti let po uvedení výrobku na trh. Obdobným způsobem platí pro zadávací a prokazovací dokumentaci u D nebo A dílců zvláštní povinnost archivace (dokumenty se zvláštní dobou archivace). Pro parametry označené D nebo A u technických podkladů musí dodavatel Kompletně zaznamenávat výsledky zkoušek u produktu a procesu tak, že budou zpětně dohledatelné a budou se vztahovat ke konkrétní osobě Vést doklady o kalibraci a způsobilosti zkušebních prostředků Dokládat specifický výcvik personálu Všechny zadávací a prokazovací dokumenty archivovat po dobu nejméně 15 let po EOP (end of production) Kemmerich si vyhrazuje právo provádět u dodavatele D/TLD audit. Dodavatel musí na požádání zajistit fě Kemmerich možnost nahlédnout do dokumentů a záznamů týkajících se kvality produktu nebo výrobního procesu nebo v odůvodněných případech vydat jejich kopii jako důkaz zbavující ho odpovědnosti. Dodavatel musí všechny změny provedené u produktu a procesu dokumentovat (životopis dílce). Tato dokumentace bude za účelem zpětné dohledatelnosti obsahovat také datum nasazení a odkaz na první dodávku fě Kemmerich. 6 Povinnost informovat Parametry kvality, které se musí dodržovat, jsou určeny v technických podkladech, např. výkresech, specifikacích, požadavcích specifických pro zákazníka, směrnicích pro dodávky produktů, dodacích podmínkách, spoluplatných pokynech k objednávce, směrnicích o metodách, souhrnech požadavků a závazných předpisech. Dodavatel obdrží od Kemmerich vždy nejnovějších technické podklady v tištěné nebo digitální podobě. Dodavatel musí zajistit, aby se vyrábělo a kontrolovalo podle těchto jemu předaných a sjednaných podkladů. Tyto podklady platí jako sjednané, pokud je dodavatel do čtyř týdnů od jejich doručení nebude písemně rozporovat. Pokud se dá rozpoznat, že sjednaná ujednání (např. kvalitativní parametry, termíny, dodací množství, požadavky na životní prostředí) nebude možno dodržet, pak je dodavatel povinen fu Kemmerich o tom, stejně jako i o bližších okolnostech informovat. Pokud dodavatel zjistí nárůst odchylek skutečných parametrů od plánovaných parametrů produktů (poruchy kvality), bude fu Kemmerich neprodleně informovat o plánovaných nápravných opatřeních. Dodavatel bude fu Kemmerich zavčas informovat o změnách výrobních metod, materiálů, dodaných komponent pro produkty, přemístěních výrobních míst, dále o změnách metod a zařízení pro zkoušení produktů nebo jiných opatřeních týkajících se zajištění kvality, takže se bude moci prověřit, zda se změny mohou projevit negativně. Povinnost informovat je upravena předpisem o vzorkování. Veškeré změny produktu a změny týkající se produktu v procesním řetězci se musí dokumentovat v životopise produktu a zacházet s nimi podle svazku 2 VDA, resp. podle metody PPAP. Pokud není ujednáno jinak, musí se předkládat vzorky podle stupně předkládání 2 (VDA) a stupně předkládání 3 (PPAP). D-U-7-EK-0005 Rev.: G 10 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

11 7 Koncepce pro případ nouze Dodavatel je v případě událostí, které mohou plnění smluvního závazku negativně ovlivnit, povinen zpracovat plán pro případ nouze. Tento plán musí dodavatel na požádání fě Kemmerich předložit, zvláště pak při nedodržení termínů a množství dodávek. Dodavatel musí své plánování pro případ nouze nasměrovat tak, aby byl schopen krátkodobě realizovat 20% zvýšení smluvního množství. Za případ nouze se pokládají např. požár, záplava, povodeň, výpadek počítačového zpracování dat, výpadek dodávky elektrického proudu, závady nástrojů a strojů, výpadek personálu. Dodavatel se musí proti škodám a následným škodám způsobeným takovými událostmi pojistit. Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do příslušné pojistné smlouvy. Nouzový plán se musí na požádání předložit fě Kemmerich. 8 Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt (orig.něm. PQSV) Dohoda o zajištění kvality specifická pro produkt obsahuje zadání pro plnění požadavků zákazníka specifických pro produkt, které nejsou explicitně obsaženy v předkládaných specifikacích, normách a výkresech (například zkušební frekvence, použitý měřicí a zkušební prostředek). Podle té které zakázky, výrobního procesu, resp. komplexnosti dílce se tato dohoda dodatečně uzavírá s naším dodavatelem a platí jako Dohoda provázející nákup. 9 Identifikace a zpětná dohledatelnost produktů Dodávky pro Kemmerich se jednoznačně označují podle pokynů na výkresech, číslem věcným, šarží a případně značkou výrobce. Dodavatel musí zajistit zpětnou dohledatelnost pomocí označení pevně spojeného s dílcem. V případě reklamace musí být ve vztahu k dané dodávce možné jednoznačně zjistit množství vadných dílců a výchozího materiálu. 10 Transport U dodávek vyplaceně závod je dodavatel povinen zajistit kvalitu až do místa určení. Podle tohoto požadavku se musí zahrnout do systému řízení kvality dodavatele také spedice. Používat se smí pouze transportní a obalové prostředky, které byly uvolněny od Kemmerich. Dodavatel musí zajistit, aby kvalita dodávek nebyla poškozena v důsledku transportu k příjemci či zpracováním ve výrobě. Pokud nelze při předepsaném balení vyloučit poškození, pak na to musí dodavatel poukázat a navrhnout vhodné alternativní balení. 11 Změny výrobního místa V případě rozhodujících změn výrobních míst musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 11 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

12 12 Obchodní jednání Obecná obchodní jednání probíhají u Kemmerich v němčině nebo angličtině. Po domluvě lze však použít konkrétní jazyk závodu objednatele. 13 Plánování auditů Dodavatel je povinen zpracovat plán auditů, který bude obsahovat pravidelné provádění a rozsah interních auditů produktů a procesů. Je povinen použít aktuální normy VDA svazek 6 díl 5, resp. VDA svazek 6 díl 3 nebo rovnocenné metody. Je třeba dbát na audity u subdodavatelů. 14 Značení dodávek Dodávané produkty a průvodní doklady musí být značeny podle sjednaných dohod s Kemmerich. Ložné a balicí jednotky (manipulační obaly, jednotlivá balení) se musí značit zvlášť. Pokud je to od Kemmerich požadováno, musí mít kontejnery etiketu s číslem dílce vypsaným textem čitelnými znaky a v čárovém kódu. Během celého průběhu výroby od příjmu zboží až po expedici musí být s dílci, popř. materiály manipulováno tak, že budou označeny takovým způsobem, že budou vyloučeny záměny a promíchání. Aby se v případě eventuálních případech ohledně záruky mohlo co nejpřesněji určit dotčené dodané množství, je třeba zavést příslušný systém pro zpětnou dohledatelnost, který umožní zpětnou dohledatelnost šarže nebo dodací dávky, která byla vyrobena za stejných podmínek (např. během jedné směny). Takže dodavatel je povinen zajistit ve vlastním hodnototvorném řetězci zpětnou dohledatelnost bez mezer. Dodavatel se musí postarat o to, aby i subdodavatel mohl zajistit kompletní zpětnou dohledatelnost. V této souvislosti musí být veden životopis dílce, který bude obsahovat všechny změny týkající se kvality od data použití. Těmi může být změna subdodavatele, změna provozních a zkušebních prostředků, změna výrobních podmínek nebo změna technologie. 15 Školení zaměstnanců Zaměstnanci dodavatele musí být pro plnění daných úkolů příslušným způsobem kvalifikováni. To musí dodavatel zabezpečit prostřednictvím vhodných interních nebo externích školení. Školení musí být doložitelná. Kvalifikace zaměstnanců se musí dokumentovat v kvalifikační matici a na požádání předložit fě Kemmerich. 16 Přezkoušení systému řízení kvality, kvality procesu nebo produktu firmou Kemmerich 16.1 Audit u dodavatele Dodavatel umožní fě Kemmerich v přiměřených časových intervalech nebo v případě zvláštních podnětů, aby se mohla přesvědčit o provádění opatření týkajících se zajištění kvality podle Dohody o zajištění kvality, a to ve formě auditu systému, procesu nebo produktu. Dodavatel po předchozí domluvě termínu za tímto účelem fě Kemmerich zajistí přístup do D-U-7-EK-0005 Rev.: G 12 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

13 svých provozoven v přiměřeném rozsahu a během tohoto přístupu dá jako podporu k dispozici jednoho kvalifikovaného odborníka. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. Nadto je fa Kemmerich během běžného obchodního styku oprávněna kontrolovat po předchozí termínové domluvě provádění opatření týkajících se zajištění kvality u dodavatele za přítomnosti osoby pověřené zákazníkem fy Kemmerich. Kemmerich dodavateli sdělí výsledek tohoto auditu. Pokud je z pohledu fy Kemmerich na základě takto provedeného auditu nezbytné zavedení nápravných opatření, pak se dodavatel zavazuje, že bez odkladu zpracuje plán nápravných opatření, tento včas realizuje, přesvědčí se o účinnosti daných opatření a fu Kemmerich bude o tom informovat. Kemmerich může vyžadovat spoluúčast na zpracování i realizaci plánu nápravných opatření. Podle situace budou dodavateli náklady vzniklé u fy Kemmerich vyfakturovány. Audity mohou být prováděny podle : VDA svazek 6 díl 1 VDA svazek 6 díl 3 VDA svazek 6 díl 5 ISO / TS ISO 9001 ISO speciálních metod Kemmerich. Speciálními příčinami pro audit dodavatele jsou: výběr dodavatele zadání zakázky náběh výroby (2denní produkce) změny týkající se zařízení a vztahující se k procesu, změny výrobního místa (i organizace) nebo systému zajištění kvality. jestliže úroveň kvality dodávaných produktů nesplňuje sjednané cíle nebo není patrné zlepšování směrem k nulovým neshodám Audit u subdodavatele Pokud se objeví problémy s kvalitou, které byly způsobeny výkony a/nebo dodávkami subdodavatelů, musí dodavatel na požádání fy Kemmerich vyjasnit záležitost prostřednictvím společného auditu u subdodavatele. Nahlédnutí do výrobních metod podléhajících utajení a jiných firemních tajemství může být odmítnuto. II. Dohody týkající se produktu a procesu 1 Plánování kvality 1.1 Vývoj a plánování Dodavatel má povinnost dále rozvíjet kvalitu produktů pomocí vhodného hlídání a dalšího rozvoje použitých výrobních technologií a nástrojů. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 13 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

14 V případě, že zakázka u dodavatele zahrnuje úkoly na vývoji, budou požadavky mezi smluvními stranami zakotveny písemně, např. ve formě souhrnu požadavků. Dodavatel se zavazuje zavést řízení projektů již ve fázi plánování produktů, procesů a jiných úkolů, které přesahují daný obor. Dokumentace bude zpracována ve formě plánů řízení kvality, popř. řízení projektů. V průběhu přezkoumání zakázky musí dodavatel po jejich obdržení zkontrolovat všechny technické podklady jako jsou specifikace, výkresy, kusovníky, CAD data, zadání pro balení a normy s ohledem na jejich proveditelnost. Při tomto procesu zjištěné nedostatky a rizika, jakož i možnosti ke zlepšení, dodavatel fě Kemmerich bez odkladu oznámí. V průběhu fáze vývoje dodavatel bude používat vhodné preventivní metody plánování kvality jako např. analýzu vyrobitelnosti, prověrky spolehlivosti, analýzu rizik nebo FMEA. Dodavatel musí přihlédnout ke zkušenostem (průběhy procesů, procesní údaje, studie způsobilosti atd.) z předchozích nebo podobných úkolů. Pro prototypy a předsérie si dodavatel s fou Kemmerich odsouhlasí výrobní a kontrolní podmínky a tyto zaznamená. Předsérie se musí vyrábět za podmínek, které se blíží podmínkám pro výrobu série. Rozpozná-li dodavatel, že sjednané dohody není možné dodržet, musí okamžitě informovat příslušné odd.nákupu Kemmerich. V případě odchylek od specifikace Kemmerich rozhodne o dalším postupu. Výroba série se může začít až po uvolnění ze strany Kemmerich. Uvolnění nezprošťuje dodavatele od jeho ručení za vady. Na žádost musí být fě Kemmerich umožněno nahlédnout do všech podkladů. Na základě termínů zadaných od fy Kemmerich dodavatel zpracuje termínový plán týkající se projektu a předloží ho fě Kemmerich. Tento termínový plán udává časové okamžiky, které se musí dodržet k hlášení v podobě jmenovaných formulářů. V případě změn na dílci nebo u procesu je zapotřebí postupovat obdobně. Pro dílce vyráběné doma i pro nakupované díly (polotovary, opracování v kooperaci, subdodavatelé) musí dodavatel zpracovat status, který jednotlivá hodnocení souhrnně představí a jednotlivě pak vyznačí kritické položky. Zprávy o postupu projektu jsou základem pro pravidelné hodnocení projektu. Tyto zprávy se musí předkládat fě Kemmerich na formuláři APQP. Kemmerich si vyhrazuje právo verifikovat postup projektu. 1.2 Plán řízení procesu Dodavatel musí pro všechny produkty předsérie i série písemně vyhotovit plán řízení projektu (PLP). Dokument musí poskytnout informace o parametrech procesů, průběhu kontroly, zkušebních parametrech, prostředcích i četnosti zkoušek, jakož i o plánech reakce, resp. plánech opatření v případě kvalitativních odchylek a na vyžádání musí být včas odsouhlasen od odd.plánování kvality fy Kemmerich. V plánech řízení výroby se musí brát ohled na výsledky procesu FMEA, zkušenosti z podobných procesů a produktů, jakož i použití zlepšovacích metod atd. Podle zadání ISO/TS v aktuálním znění musí být PLP zpracován pro všechny fáze výroby. Detailní popis postupu při zpracování PLP je popsán v normě VDA svazku 4 a v normě pro systém řízení kvality 9000 APQP. 1.3 FMEA / analýza rizik Dodavatel za účelem vyloučení potenciálních chyb včas zpracuje pro svůj objem, vývoj produktu a/nebo výrobní proces analýzu rizik s pomocí metody FMEA (viz VDA svazek 4.3). Kemmerich musí mít zajištěnu možnost nahlédnout do zpracované FMEA systému, konstrukce či procesu. Zvláště u produktů a procesů s vysokou komplexitou, novými funkcemi, novými technologiemi nebo novými zkušebními metodami se musí zpracovat příslušná FMEA podle speciálních požadavků zákazníka a předložit důkaz o vyřízení určených opatření. Opatření ke zlepšení se musí, pokud je to přiměřené, stanovit nejen v případě vyhodnocení vysokého celkového rizika (např. celková možná míra rizika RPZ > 100), nýbrž i v případě D-U-7-EK-0005 Rev.: G 14 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

15 vysoké pravděpodobnosti výskytu a nízké pravděpodobnosti odhalení. Důležité nebo kritické parametry zadané od Kemmerich se musí ve FMEA vyznačit. Důležité parametry, které dodavatel sám stanovil, musí být v souhlase s vyhodnocením rizika ve FMEA. FMEA musí být v případě změn produktů nebo procesů i v případě nastalých problémů s kvalitou a reklamací přepracována. Čisté posouzení celkové možné míry rizika RPZ > 100 není dostatečné. Dodavatel musí chybový parametr posoudit i podle matice rizik (viz VDA svazek 4.3 / viz následující příklad) a zahájit příslušná opatření. A Výskyt (A x B) E Odhalení (E x B) B B zelená Nízké riziko, opatření nejsou nutná A x B = zelená opatření se doporučují při ExB = červená žlutá Relativně nízké riziko, zvážit opatření A x B = žlutá Opatření zvážit při ExB = žlutá/červená červená Relativně vysoké riziko, opatření se doporučují A x B = červená Opatření jsou nutná při ExB = žlutá/červená Kemmerich bude moci po domluvě s dodavatelem do těchto podkladů nahlédnout. Dodavatel však není povinen fě Kemmerich proces FMEA předat Prověrky způsobilosti Procesy ke zjištění způsobilosti procesu se musí před spuštěním sériové výroby provádět podle VDA svazku 4.1 Zajištění kvality. U parametrů týkající se funkce bude dodavatel provádět a dokumentovat detailní analýzu krátkodobé způsobilosti. V případě, že nebude dosaženo hodnoty cmk minimálně 1,67, naplánují se s ohledem na hospodárnost buď optimalizace strojů nebo 100% kontrola. Pro předběžnou způsobilost procesu platí hodnoty Ppk 1,67. Pomocí doprovodných kontrol se musí vyloučit vadné dodávky. V průběhu sériové výroby se budou pomocí vhodných metod prokazovat u parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (např. SPC nebo ruční technika regulačních karet) dlouhodobé způsobilosti procesů cpk 1,67. U parametrů, které se netýkají funkce nebo nejsou kritické vzhledem k procesu, se jako cíl předepisují hodnoty cpk 1,33. Pro parametry týkající se bezpečnosti nebo zákonných požadavků platí následující požadavky: Krátkodobá způsobilost cmk 2,0 Dlouhodobá způsobilost procesu cpk 1,67 D-U-7-EK-0005 Rev.: G 15 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

16 Pokud těchto hodnot nebude dosaženo, pak musí dodavatel své dodávky zabezpečit vhodnými kontrolními metodami a výrobní proces optimalizovat tak, aby bylo požadovaných způsobilostí procesů dosaženo. Doprovodnými kontrolami se musí vadné dodávky a nezpůsobilé procesy vyloučit, v případě nutnosti se musí zavést 100% kontrola. Dodavatel je odpovědný za určení a řádné stanovení parametrů týkajících se funkce, popř. kritických vzhledem k procesu (pokud nejsou stanoveny) a eventuálně za stanovení vhodné optimalizace výrobních zařízení nebo zkušebních metod. 1.5 Uvolnění výrobního procesu a produktu podle PPF nebo PPAP Pomocí metody PPF má být prokázáno, že požadavky sjednané se zákazníkem podle předložených výkresů a specifikací budou splněny. Standardem pro rozsah vzorkování, jakož i pro nezbytné dokumenty jsou pro Evropu stupeň předkládání 2 podle metody PPF, pro Asii a NAFTA stupeň předkládání 3 podle metody PPAP. Zároveň je třeba u procesu vzorkování dbát vždy na dodržení specifických požadavků zákazníka. Odchylné požadavky budou ze strany Kemmerich v průběhu objednávky prvního vzorku písemně zadány. Zásadně se musí používat aktuálně platné předlohy pro vzorkování (VDA nebo PPAP). Zastaralé předlohy budou ze strany Kemmerich odmítnuty. Plán řízení výroby zůstane k nahlédnutí u dodavatele, pokud nebude písemně ujednáno jinak (viz také II 1.2). Obsažené látky se musí označit podle Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech IMDS. Číslo IMDS se musí zapsat na krycím listě EMPB. Chybějící, popř. neúplné podklady ke vzorkování nebo chybějícím zápisem IMDS mohou mít za následek zatížení dodatečnými náklady. Nosiče nákladu, popř. balicí jednotky vzorkových dílců a každý vzorek se musí výrazně opatřit visačkou na zboží, popř. nálepkami. Změřené první vzorky včetně kompletní dokumentace se musí zabalit bezpečně a odděleně. Obal se musí zvnějšku označit účelovou nálepkou ve formátu DIN A5 jako První vzorek (německy Erstmuster"). Balík s prvními vzorky se musí zaslat na dohodnutou adresu řízení kvality (zkušebna) konkrétního závodu Kemmerich. První vzorky se musí vyrábět zásadně technologiemi předpokládanými pro sériovou výrobu a rovněž pro sériovou výrobu plánovanými stroji, materiály (včetně dodavatelů surovin a komponent), nástroji a zařízeními. Přitom se musí aplikovat výrobní kontroly i výstupní kontrola se zkušebními zařízeními a pomůckami, které se mají používat pro sériovou výrobu. Odchylky od specifikací nebo zadání způsobené metodou nebo procesem se musí na krycím listě zprávy o prvním vzorku výrazně vyznačit. Hodnocení předložených vzorků proběhne v odborném útvaru řízení kvality s přibráním kontrolujících a hodnotících oddělení. Celkové hodnocení bude dodavateli sděleno písemně. První vzorky, jichž se zpráva o prvním vzorkování týká (cílem je známka 1), musí být vyrobeny za podmínek sériové výroby. Na každý tvar nástroje a hnízdo se musí při prvním vzorkování dodat bezplatně po 10 vzorcích. Z téže šarže musí dodavatel po celou dobu výroby (včetně doby pro zásobování náhradními díly) ponechat dva vzorky, řádně je označit a archivovat (jsou to etalony ponechané pro pozdější porovnání). Dodatečné vzorkování na základě odchylek, chybějících dokladů nebo změn se zpravidla v rozsahu omezuje podle opravených, změněných parametrů nebo na dodatečně dodané doklady. Rovněž v případě přemístění výroby nebo při delším výrobním procesu musí být fa Kemmerich informována a nastává dodatečné vzorkování. Jeho rozsah se musí v každém jednotlivém případě dohodnout s vedením řízení kvality Kemmerich. Bez uvolnění prvních vzorků (minimálně se známkou 3) nebo písemného schválení odchylek od Kemmerich dodavatel nesmí dodávat žádné dílce předsérie nebo série. Proto se musí dodávky prototypů nebo vzorků zřetelně jako takové označit. Vzniknou-li fě Kemmerich z důvodu nedodržení těchto pokynů nějaké náklady, jdou tyto vždy na vrub dodavatele. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 16 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

17 Dodávky dílců vyráběných při sériové výrobě musí odpovídat uvolněným vzorkům a musí se dát zpracovat na našich zařízeních. Po předchozí domluvě s Kemmerich jsou rovněž přípustné jiné metody vzorkování. Uvolnění prvního vzorku nevylučuje pozdější nároky vyplývající ze záruky. Kemmerich si v případě náběhu nových výrobků vyhrazuje právo provést přejímku procesů. 1.6 Zvláštní charakteristické znaky Aby se plnily vysoké zákonné a úřední požadavky (např. z důvodu ručení z vad za výrobek) a rovněž i stále rostoucí požadavky zákazníků, je nezbytná zvláštní péče vzhledem ke stanovení, realizaci a posléze i povinnosti dokazování týkající zvláštních charakteristických zanků. Nedodržení předepsaných nebo sjednaných požadavků může vést ke značným důsledkům - odvolání zakázky, servisní akce, výměna, zákazy prodeje, ztráta image a ztráta zakázek. Tyto negativní důsledky je zapotřebí bezpodmínečně vyloučit. Zvláštní charakteristické znaky vyžadují zvláštní pozornost, neboť odchylky u těchto parametrů mohou značnou měrou ovlivňovat bezpečnost produktu, jeho životnost, způsobilost k montáži, funkci nebo kvalitu následujících operací, jakož i plnění zákonných předpisů. Mohou být stanoveny zákazníky Kemmerich nebo fou Kemmerich samotnou a/nebo vyplynou z analýzy rizik dodavatele, např. z procesu FMEA produktu a/nebo procesu. Zásadně jsou všechny parametry produktu a procesu důležité a musí být dodrženy. Dodavatel je musí identifikovat a do všech relevantních podkladů k produktu či procesu zaznamenat, jako jsou např. výkresy, FMEA, analýza rizik, plány práce, kontrolní plány či plány řízení výroby. Při všech relevantních plánovacích krocích se musí na tyto znaky zvláště dbát a dohlížet. Archivační doba, resp. prokazování je popsáno v bodě I Hraniční vzorky V případě subjektivních, vizuálních kontrol u pohledových dílců (např. galvanizované povrchy) může být rozumné odsouhlasit společný způsob hodnocení kvality a jako závaznou předlohu pro rozhodování o hodnocení OK nebo NOK u každého projektu zpracovat předem hraniční vzorek. Tyto hraniční vzorky (minimálně ve trojím provedení) budou odsouhlaseny a dohodnuty mezi zákazníkem, Kemmerich a dodavatelem. Jako podklad poslouží norma VDA, svazek 16. Platný hraniční vzorek musí být zákazníkem, resp. od Kemmerich podepsán. 1.8 Analýza vyrobitelnosti a přezkoumání smlouvy Před udělením zakázky musí dodavatel zkontrolovat, zda je možná zabezpečená výroba s ohledem na vlastní výrobní zařízení a dodané technické podklady (např. výkresy, specifikace, požadavky na ochranu životního prostředí, předpisy na recyklaci, souhrn požadavků atd.). Případně musí být sjednány zabezpečující dohody prostřednictvím nákupu Kemmerich, v souhlase s konstrukcí, popř. odpovědnými technickými odděleními. Vyrobitelnost se musí dokládat podle dané produktové třídy Kemmerich. Tato prověrka dodavateli poskytne možnost zapracovat k oboustrannému užitku jeho zkušenosti a návrhy. Analýza vyrobitelnosti se musí předkládat nákupu spolu s nabídkou a je předpokladem pro udělení zakázky. Dodatečně se analýza vyrobitelnosti dodává při prvním vzorkování podle stupně předkládání. 1.9 IMDS Podstatnou součástí vzorkování jsou materiálové údaje. Pokud není mezi Kemmerich a dodavatelem ujednáno jinak, musí se údaje k materiálům od dodavatele dokumentovat D-U-7-EK-0005 Rev.: G 17 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

18 paralelně s procesem prvního vzorkování před prvním vzorkováním v elektronickém systému materiálových dat databanky IMDS VDA. Informace k tomuto jsou na internetu pod Číslo IMDS se musí uvést na krycí list zprávy o prvním vzorkování. V případě dotazů jsou k dispozici příslušní IMDS referenti fy Kemmerich Rekvalifikační zkoušky Dodavatel je povinen své dodávky pravidelně kontrolovat vzhledem k plnění zadaných specifikací (včetně rozměrů, materiálů, povlakování povrchů, zákonných požadavků, environmentu). Rozsah rekvalifikačních zkoušek pro sériovou výrobu a náhradní díly se musí při uzavírání zakázky s Kemmerich odsouhlasit podle specifických požadavků zákazníka a dokumentovat v plánu řízení výroby Zkušební prostředky Dodavatel musí být vybaven zkušebními prostředky tak, aby bylo možné kontrolovat všechny smluvní parametry kvality od začátku sériové výroby a aby byla prokázána vhodnost kontrolních procesů. Zkušební prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v použitelném stavu. Musí se dát prokázat termín jejich další kontroly. Musí se prokazovat způsobilost zkušebních prostředků. Zkušební prostředky musí být odvoditelné z mezinárodního standardu. Způsob prokazování se musí realizovat podle požadavků VDA svazku 5 nebo AIAG MSA. V případě externího zkoušení musí poskytovatel této služby být příslušným způsobem akreditován. V případě nutnosti mohou být mezi dodavatelem a fou Kemmerich odsouhlaseny zkušební prostředky i zkušební metody Vlastnictví zákazníka Výrobní prostředky ve vlastnictví zákazníka (nástroje, přípravky, zkušební prostředky atd.) musí být trvale, zřetelně a jednoznačně označeny jako Majetek Kemmerich a číslem sděleným od Kemmerich nebo analogickým značením. Tyto výrobní prostředky musí být zcela zahrnuty a zakalkulovány do údržbářských prací dodavatele. Nezbytné konzultace na toto téma musí dodavatel iniciovat sám. Ohledně vratných obalů: pokud patří fě Kemmerich, musí se s fou Kemmerich vždy odsouhlasit vlastní značení a jejich údržba, které obdobným způsobem odpovídají zadání týkajícím se shora uvedených výrobních prostředků. Kemmerich musí být neprodleně informována o zákrocích třetích osob, zvláště pak ohledně exekuce či jiné újmy na majetku Kemmerich. Dodavatel musí nahradit fě Kemmerich všechny škody a náklady, které vzniknou důsledkem porušení této povinnosti. V případě produktů dodaných fou Kemmerich bezplatně se toto řídí podle ISO Proces sériové výroby 2.1 Sériová výroba, zpětná dohledatelnost, identifikace D-U-7-EK-0005 Rev.: G 18 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

19 V případě poruch procesu a kvalitativních odchylkách dodavatel analyzuje příčiny, zavádí nápravná opatření, kontroluje jejich účinnost a tento proces dokumentuje. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět značení produktů, dílců a balení podle dohod sjednaných s Kemmerich, aby byla zajištěna zpětná dohledatelnost. Dodavatel musí zabezpečit, že značení zabalených produktů bude čitelné i během transportu a skladování. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí princip FIFO a zpětnou dohledatelnost na jím dodané produkty. Pokud bude zjištěna neshoda, musí být během jednoho pracovního dne zajištěno zjištění vadných dílců/produktů/šarží a výrobní údaje. Kemmerich sdělí dodavateli data potřebná pro zpětnou dohledatelnost. Výrobní a zkušební prostředky, zvláště pak prostředky a zařízení ve vztahu k dodávkám, které fa Kemmerich dala k dispozici, musí být označeny jako majetek fy Kemmerich. Dodavatel odpovídá za jejich neporušenost a zajistí jejich údržbu. 2.2 Speciální uvolnění V případě odchylek od specifikací se musí u fy Kemmerich vyžádat schválení odchylky/speciální uvolnění. Produkty se schválenou odchylkou musí být podle možnosti speciálně označeny. Přitom musí dodací list a balicí jednotky nést příslušný odkaz na druh odchylky. K dodacím papírům se musí přiložit kopie schválení odchylky. Platnost povolení odchylky je omezena buď množstvím nebo lhůtou. Dodavatel se zavazuje, že nezbytná speciální uvolnění bude u fy Kemmerich požadovat a nechá si je schvalovat. Kemmerich musí být bez odkladu informována i o dodatečně zjištěných odchylkách. V této souvislosti dodavatel zajistí fě Kemmerich právo přístupu během 2 pracovních dní. 2.3 Vstupní kontrola zboží Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních prostředcích podle dodacích, popř. balicích předpisů od Kemmerich, aby se zabránilo poškození a úbytku množství (např. znečištění, korozi, chemickým reakcím). Kemmerich kontroluje dodavatelem dodané produkty v příjmu zboží ohledně dodržení množství a identifikace, jakož i zřejmé vady. Zřejmé vady dodávky musí Kemmerich dodavateli oznámit bez odkladu podle reklamační lhůty uvedené v 377 Obchodního zákoníku (SRN). U zboží, u nichž se vada zjistí až při dalším zpracování, Kemmerich toto dodavateli bez odkladu oznámí prostřednictvím reklamace. Dodavatel se do té míry zříká námitek vůči opožděným reklamacím. Dodavatel musí svůj systém řízení kvality a svá opatření na zajištění kvality nastavit na redukovaný objem vstupních kontrol. 2.4 Kontroly prováděné dodavatelem Dodavatel provádí kontroly podle plánu kontrol, aby splnil sjednané cíle a specifikace. V průběhu sériové výroby musí dodavatel sjednané parametry prokazovat pomocí vhodných metod (např. statistické řízení procesu nebo ruční metoda regulačních karet) způsobilost procesů, a to po celou dobu výroby. D-U-7-EK-0005 Rev.: G 19 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

20 Pokud nebude požadované způsobilosti procesů dosaženo, musí se výrobní proces příslušným způsobem optimalizovat a kvality produktu dosáhnout pomocí vhodných kontrolních metod. 2.5 Neustálý proces zlepšování Dodavatel bude uskutečňovat princip neustálého zlepšování. Kemmerich očekává, že tento princip se bude realizovat přinejmenším u těch indikátorů, na základě kterých se hodnotí kvalitativní způsobilost dodavatelů, tj.: Počet kontrolních zpráv/ reklamací PPM Plnění termínů Plnění množství Zpracování reklamací Pro tyto indikátory dodavatel stanoví své cíle, které bude měsíčně sledovat a vizualizovat v provozu. 2.6 Materiálový atest Příslušné materiálové/přejímkové atesty se musí, pokud to bylo sjednáno, dát při dodání zboží k dispozici příjmu zboží Kemmerich v ujednaném formátu, tištěné nebo digitální podobě. Pokud se D parameter vztahuje na surovinu, vystaví dodavatel pro každou šarži jeden atest podle DIN EN Tento se musí archivovat podle VDA 6.1 a na požádání předložit fě Kemmerich. Pokud je to relevantní, je atest v každém případě součástí zprávy o prvním vzorkování. 2.7 Údržba Prostřednictvím plánovaných, preventivních údržeb zařízení, strojů a nástrojů dodavatele se minimalizuje pravděpodobnost vzniku výpadku. Provádění plánovaných prací i opravy mimo plán se musí dokumentovat. Pravidelným vyhodnocováním oprav se může zpracovat a optimalizovat seznam předzásobení se náhradními díly. Tím obecně dodavatel snižuje riziko delšího výpadku z důvodu lhůty potřebné na znovupořízení náhradního dílu. Dodavatel se musí řádně starat o jemu přenechané stroje, nástroje, transportní prostředky nebo zkušební zařízení. Údržbu a péči o ně musí přenechat vlastnímu kvalifikovanému personálu. Náklady na jejich běžnou údržbu nese dodavatel. Kemmerich hradí pouze změny nástrojů po předchozím uvolnění nákladů. Dodavatel musí provádět údržbu a opravy včas tak, aby byly vyloučeny vady na vyráběných dílcích nebo se zabránilo zpoždění při jejich výrobě. V případě neopravitelných strojů, nástrojů, transportních prostředků nebo zkušebních zařízení musí o tom dodavatel fu Kemmerich neprodleně informovat, aby nedošlo k přerušení dodavatelského řetězce. 2.8 Reklamační řízení Pokud dojde k vadným dodávkám, musí se dodavatel neprodleně postarat o nápravu (náhradní dodávka, vytřídění nebo oprava). Jestliže jsou nezbytné třídicí práce nebo opravy, bude dodavatel od fy Kemmerich obratem informován. Dodavatel musí bezprostředně po obdržení informace rozhodnout o tom, kdo má nezbytné práce provést (vlastní zaměstnanci, D-U-7-EK-0005 Rev.: G 20 z 31 stran Zpracoval/Uvolnil: R. Jung / W. Wister

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

DOHODA S DODAVATELEM

DOHODA S DODAVATELEM DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká 306 753 01 Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty) Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š.

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice příslušných norem... 2 3. Přezkoumání smlouvy... 2 4. Plánování kvality... 2 5.

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7

Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality (QSV) Tato Dohoda o zajišt ní kvality je nedílnou sou ástí smlouvy o obchodním vztahu dodavatele a následujících

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti)

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti) QAA* *Platí pro celou verzi smlouvy v CZ při jakýchkoliv nesrovnalostech (vzniklých překladem z originálu EN (angličtina) platí vždy jen EN (originální) verze! *POZOR! CZ verze slouží jen jako neformální

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE Stav I, změněno září 2015 (Změny vyznačeny tučně/kurzívou) Strana 1 z 11 1. Úvod Firma EuWe je společně v teamu se svými dodavateli a ve smyslu spolehlivého partnera pro své zákazníky zaměřena na další

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Nákup a dodání hemodialyzačního monitoru pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s. Horní Brána 429 381 27 Český Krumlov IČO: 26095149

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více