EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE"

Transkript

1 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým programem ČSOB Pojišťovny str. 2 a 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Preventivní programy zdravotních pojišťoven 2009 (II.) Nová úprava nemocenského pojištění od (IV.) S prodlužováním krize budou sílit antievropské síly, řekl na pražské konferenci předseda německé odborové centrály DBG M. Sommer (na snímku uprostřed) Nás by spasilo, kdyby někdo vymyslel jed na krizi ŠACHY KOLEM PROTIKRIZOVÉHO BALÍČKU VLÁDY Minulý týden nabraly záležitosti kolem vládního protikrizového balíčku obrátky. V pondělí 16. února se sešla mimořádná tripartita, aby návrhy vládních opatření posoudila. Vláda ovšem sociálním partnerům neposkytla písemný materiál v předstihu, ale Josef Středula až pouhé 2 minuty před zahájením zasedání tripartity! To se samozřejmě odborům nelíbilo, což také daly najevo na tiskové konferenci uspořádané hned po skončení tripartity. Vláda však přesto den poté balíček projednala a schválila a obratem jej poslala do poslanecké sněmovny. Takže na řádném zasedání tripartity ve čtvrtek 19. února už vlastně sociální partneři jednali o materiálu, který prošel schválením vlády a byl odevzdán parlamentnímu projednání. Z tohoto čtvrtečního zasedání tripartity přinášíme postřehy jejího účastníka předsedy Odborového svazu KOVO Josefa Středuly: Informovali jsme na tripartitě o aktuální situaci v podnicích. Měli jsme špatné zprávy: Ve Slévárně České Budějovice se v těchto dnech propouští EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE Za sociální Evropu proti vlčímu kapitalismu! Evropská unie stojí před jednou z nejtěžších výzev od svého založení. Může za to vyostřená finanční a dnes již světová hospodářská krize. Další integrace Evropy vyžaduje politiku, která vyvodí závěry z přemrštěné orientace na trh a burzu. Regulace a odpovědnost státu stojí naléhavě na programu národní i evropské politiky. Potřebujeme rozšířenou ochranu základních sociálních práv a posílení práv zaměstnanců. A proto jsou tak důležité nadcházející volby do evropského parlamentu v červnu tohoto roku. Zaměstnanci si tak mohou zvolit zástupce, kteří budou brát v potaz jejich zájmy. O těchto tématech diskutovali zástupci odborářů i představitelé institucí z řady evropských zemí, především však z Německa, na konferenci Evropský rozhovor 2009 pod tématem: Volit sociální Evropu. Doposud se evropský rozhovor konal zpravidla v Berlíně, případně v Bruselu. Heslo české vlády pro předsednictví EU Evropa bez bariér nás, odboráře, neoslovilo, připustil na konferenci předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. Heslo je totiž myšleno jako Evropa bez jakýchkoliv bariér pro podnikání. České předsednictví tak nemá žádný sociální plán a rozměr. Vládu totiž sociální dialog obtěžuje. Tvůrčí nápady od ní nečekejte. Na krizi se nepřipravila a ještě si oslabila pozici předchozími reformami. Odborný tým NERV přitom navrhuje na léčení krize ty samé prostředky, které k ní přispěly. Vláda se snaží zneužít krize proti těm, kteří ji nezavinili, tedy proti zaměstnancům. A část těchto řešení se bude snažit prosadit i v rámci EU. Přitom řešení spočívá v pravdivém pojmenování příčin krize, a to je nejen selhání bankéřů, ale i dlouhodobé oslabování střední třídy, propast mezi příjmovými skupinami, existence daňových rájů, kasínový kapitalismus Ale také uměle nízká cena práce v Asii. Je třeba kontrolovat toky peněz. Investovat do výzkumu a vývoje. Je nutné, aby se do evropského parlamentu dostali lidé s podobnými názory, jaké máme my, zdůraznil M. Štěch. Evropská komise a Rada Evropy se podle nás, odborářů, starají jen o evropské trhy, podotkla místopředsedkyně německé odborové centrály DGB Ingrid Sehrbrocková. Nadějí je Evropský parlament Evropský parlament získal za třicet let své existence další pravomoci, pro které jsou volby do něj stále důležitější. Média málo informují o jeho práci. To je škoda a musí se to změnit. Odboráři potřebují parlament jako přátelského partnera. Evropská komise a Rada se nezaleknou postupně zhoršovat některé sociální záležitosti. Nahrávají tomu i poslední výroky Evropského soudního dvora. DGB usiluje o nové výhybky v Evropě. Evropský parlament se jako jediný vyjádřil kriticky ke zmíněným soudním výrokům, kdežto Komise je zatvrzelá a vede si svou. Evropu nemůžeme přenechat neoliberálům a nyní už tuplem ne! Bez silného parlamentu, který nám bude nakloněn, nemůžeme krizi překonat. Rámcové podmínky pro hospodářství a společnost musí být nastaveny (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 4) 1

2 KOVÁK číslo února 2009 KDE SE NEJVÍCE PROPOUŠTÍ Kolika zaměstnanců se to týká a co pro ně odbory vyjednaly? Redakce Kovák oslovila předsedy ZO OS KOVO ze šesti velkých a známých firem, o kterých je známo, že byly postiženy značným propouštěním: kopřivnická Tatra, jihlavský Bosch Diesel, Alcoa Stříbro, ostravský ArcelorMittal, uničovský Unex a novojičínský Visteon Autopal. Požádali jsme o odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi otiskujeme ve dvou pokračováních (příště dokončení). 1. Odkdy se u vás výrazně propouští, popřípadě v jakých vlnách? 2. Kolika zaměstnanců se odchod z firmy týká? Jde o agenturní, či již i kmenové, popřípadě pracující na smlouvy na dobu určitou? 3. Co pro ně odbory vyjednaly? Jaké dostávají odstupné? 4. Jaký je další výhled a očekávání? Jaká je atmosféra mezi lidmi? Tatra Kopřivnice: PAVEL BAROŇ, předseda podnikového výboru OS KOVO TATRA, a. s., Kopřivnice: V Tatře, a. s., a v jejích dceřiných společnostech bylo už v srpnu rozhodnuto, že se bude propouštět, a to od září do konce roku zhruba 800 zaměstnanců. V prosinci bylo rozhodnuto, že podnik propustí dalších 524 zaměstnanců, a to do Celkem se jedná o 1324 zaměstnanců, z toho 186 agenturních, 513 na dobu určitou, 100 brigádníků a různých dohod, 55 důchodců a zhruba 470 kmenových zaměstnanců. 3. Ti zaměstnanci, kteří odejdou na dohodu, dostanou 5měsíční odstupné, tak jak je dohodnuto v platné kolektivní smlouvě. 4. Atmosféra je úměrná vlně propouštění, jedním slovem špatná (to říkám jako velice slušný výraz). A co lze očekávat? V této chvílí se nedá vůbec odhadnout další vývoj, ten se mění doslova hodinu od hodiny a velice bude záležet na tom, jaká opatření přijme management, vlastníci, ale i vláda a jak rychle je přijmou. Čas neúprosně kvapí a krize je podstatně hlubší, než nám bylo vtloukáno do hlavy. 2 Bosch Diesel Jihlava: JIŘÍ VALENTA, předseda ZO OS KOVO při BOSCH DIESEL Jihlava: Výpadky ve výrobě krácení zakázek ze strany odběratelů v jihlavském Boschi datujeme od května Z tohoto důvodu podle situace zůstávali doma zaměstnanci na odstávkách s náhradou od 70 do 80 procent průměrné mzdy. V posledních pěti letech jsme v jihlavském závodě neměli žádného agenturního zaměstnance. Vzhledem k tomu, že odstávky se jevily jako nedostatečné opatření v souvislosti s krizí automobilového průmyslu, přikročil zaměstnavatel jihlavského závodu k propouštění kmenových zaměstnanců, a to ve třech vlnách: 1. v září 2008 propuštěno 27 kmenových zaměstnanců 2. v říjnu 2008 propuštěno 98 kmenových zaměstnanců 3. v listopadu 2008 propuštěno 300 kmenových zaměstnanců. Protože zaměstnavatel při propouštění zaměstnanců (hromadném propouštění) postupoval v rozporu s ustanovením zákoníku práce, byl odbory KOVO dán podnět na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích k provedení kontroly s upozorněním na porušování povinností v oblasti součinnosti zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců. Závěr kontrolního orgánu oblastního inspektorátu práce zněl že zaměstnavatel postupoval v rozporu s ustanovením zákoníku práce. Pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ve třech vlnách, se podařilo odborům dojednat dohodu, kdy zaměstnanec během dvouměsíční výpovědní lhůty je doma a pobírá plnou mzdu a následně mu bylo vyplaceno odstupné v rozsahu dle kolektivní smlouvy, podle počtu odpracovaných let ve firmě. Mezitím nebyla asi 300 zaměstnancům v druhém pololetí 2008 prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou. Pro asi 130 zaměstnanců končí smlouva na dobu určitou v roce Za měsíc červenec, srpen a září 2008 z firmy na vlastní žádost odešlo asi 70 zaměstnanců. Kolik jich bylo do dnešního dne, není nám známo, údaje od zaměstnavatele jsme nedostali. Dalším opatřením na vzniklou krizovou situaci byl přechod z nepřetržitého 12hodinového nerovnoměrně rozvrženého provozu na třísměnný 8hodinový nerovnoměrně rozvržený provoz. Od do byli zaměstnanci na zimní dovolené. V lednu 2009 byli dle situace na odstávkách s náhradou mzdy 75 % průměrného výdělku. Na únor odbory dohodly čerpání hromadné dovolené dle 220 zákoníku práce v počtu 3 dnů + odstávky s náhradou mzdy ve výši 75 % průměrného výdělku. Na období od do odbory uzavřely s vedením jihlavského Bosche rámcovou dohodu o snížení týdenní pracovní doby o 20 % u všech tamních zaměstnanců, tedy zkrácení pracovního týdne z pěti na čtyři dny, kdy volným dnem bude pondělí, možnost hromadného čerpání dovolené dle 220 zákoníku práce, a to 4 dny do ; další 3 dny do Náhrada mzdy v případě odstávek ve výrobě bude až do ve výši 75 % průměrného výdělku. Vedení jihlavského Bosche garantuje po dobu platnosti této dohody, že nepřistoupí k hromadnému propouštění. Zaměstnavatel na sjednané období od do uzavře s každým zaměstnancem dodatek k pracovní smlouvě. Vedení jihlavského Bosche na pracovních shromážděních seznámilo zaměstnance s výše uvedeným. Z úst ekonomického jednatele pana Grubera na shromážděních zaznělo zcela zřetelně, že ke krácení dovolené z důvodu snížení týdenní pracovní doby nedojde a že odvody na sociální pojištění budou uhrazeny za pět dnů v týdnu. Přestože v jihlavském Boschi je určitý převis zaměstnanců na současnou potřebu výroby, po zveřejnění výše uvedené rámcové dohody se dá konstatovat, že došlo k relativnímu zklidnění napjaté situace mezi zaměstnanci. ROMAN BENCE, předseda II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava: Propouštění začalo v září, kdy z přibližně 6500 zaměstnanců bylo propuštěno asi 27 pracovníků. Druhá vlna byla v říjnu, tam už šlo asi o 90 pracovníků a v listopadu byla poslední vlna týkající se asi 380 pracovníků. S tím, že na odstávkách byli pracovníci ZA DVĚ MINUTY JSEM UŠETŘIL 2800 KČ ROČNĚ NAPSAL KOVÁKU L. BIDRMAN O ZAMĚSTNANECKÉM PROGRAMU ČSOB POJIŠŤOVNY Společně s kolegy z práce jsem stejně jako další naši členové našel v loňském časopise Kovák číslo 37 zajímavou možnost sjednání zvýhodněného pojištění, které pro nás OS KOVO zajistil ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Jsem letitým klientem významné pojišťovny a v současné době, která nepřeje ani našim zaměstnavatelům, i já hledám možnosti jak za stejné služby neplatit více, než musím. V případě povinného ručení to platí dvojnásob, neboť nabídky pojišťoven se na mě hrnou nejenom z médií. Rozhodl jsem se ověřit, zda zaměstnanecký program ČSOB Pojišťovny je vskutku tak výhodný a jestli vše funguje, jak má. V Kováku jsem sice našel dotazník pro vyplnění, ale dal jsem přednost rychlému zjištění ceny přímo přes naše intranetové stránky, kde jsem se prokliknul na zaměstnanecký program.cz, a ejhle, hned se na mě vysypal kalkulátor. Otevřel jsem okénko osobní automobil, zadal data Luboš Bidrman svého vozidla, v pravé části je fajfka, na kterou jsem kliknul, a ono mi to nabídlo objem motoru. Klikem potvrzuji a jdu na další údaj, stejně tak výkon. Je to jednoduché si sám spočítat cenu svého pojištění, nekecá mi do toho žádný otrava a ještě se L. Bidrman: Rozhodl jsem se ověřit, zda zaměstnanecký program ČSOB Pojišťovny je vskutku tak výhodný jak se psalo v Kováku č. 37/ a jestli vše funguje, jak má Výsledek? Za dvě minuty jsem ušetřil 2800 Kč ročně. naučím nové věci. Zarazil jsem se u použití vozidla a z nabídek jsem zadal běžný způsob použití. Mám hotový odstavec Údaje o vozidle. Zadávám údaje o pojistníkovi. Jsem fyzická osoba a od svých pojišťovacích rádců vím, že je to ten, kdo sjednává pojištění a platí pojistnou smlouvu, přesto však nemusí být vlastníkem vozidla. Napadá mě, že další kalkulaci vozidla bych si mohl udělat i na manželku, kde já budu pojistníkem a ona i nadále vlastníkem i držitelkou vozidla. Při zadávání vlastních údajů si všímám v levé části nápovědy, která mi říká a radí, co mám vypsat do příslušné kolonky. Děkuji tvůrcům tohoto programu, že počítali i s tím, že tento program bude ovládat i obyčejný zaměstnanec, jako jsem já. Jak je to prosté a jednoduché. Nemohu si to nechat jenom pro sebe a chci ukázat všem kolegům, že mohou ušetřit stejně jako já. Napadá mě napsat postup na nástěnku v našem podniku, ale nakonec jsem se rozhodl, že se pokusím podělit o svůj finanční úspěch v dobách krize s vámi všemi prostřednictvím Kováku. Vypisuji dále a narážím na celkovou dobu bezeškodních měsíců. Opět je nápověda chytřejší než já, a tak už dnes vím, že je to doba, po kterou jsem měl pojištěné vozidlo od roku 2000, a jelikož jsem pojištěn už 6 let, zadávám plných měsíců a do počtu pojistných událostí vepíši 0, proto- (Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 3)

3 KOVÁK číslo února 2009 TĚŽKÝ ŽIVOT TURECKÝCH KOVÁKŮ V odborech organizováno jen pět procent pracujících ŠACHY KOLEM (Dokončení ze str. 1) KDE SE NEJVÍCE (Dokončení ze str. 2) poprvé už v dubnu loňského roku. Agenturní zaměstnance nemáme, takže šlo o kmenové zaměstnance. Asi 500 pracovníkům nebyla prodloužena smlouva. Tam ale nejde samozřejmě o propouštění V kolektivní smlouvě máme dohodnuté odstupné odstupňované podle délky pracovního poměru. Mimo to se dohodlo, že propuštění pracovníci nebudou dále chodit do práce a po dobu výpovědní doby budou doma za 100 procent mzdy. V současné době jsme se se zaměstnavatelem dohodli na snížení fondu pracovní doby na 30 hodin týdně s tím, že i mzda bude adekvátně tomu krácena. Dostali jsem garanci nepropouštění na období půl roku. Atmosféra se tímto doufám trošku uklidní, sice dojde ke krátkodobému snížení mezd, ale zůstanou zachována pracovní místa. V těžkých podmínkách se rozvíjí odborové hnutí v Turecku, kde jeho aktivisté a členové většinou narážejí na nejrůznější omezení i postihy ze strany nesmlouvavých zaměstnavatelů. Jen asi pět procent pracujících je v této zemi s více než 70 milióny obyvatel odborově organizováno, konstatoval generální tajemník kováckého Odborového svazu Birlesik Metal-Is Disk Selcuk Goktas (svaz je členem Evropské federace kovodělníků) na setkání představitelů odborů ze strojírenství evropských středozemních států počátkem listopadu v Istanbulu. V mnoha továrnách jsou zaměstnanci nuceni vstupovat do žluťáckého svazu Turk Metal, v němž je jejich členství prakticky povinné, citoval jeho slova italský věstník FABBRICASO- CIETA ve svém prosincovém čísle. Goktas mj. připomněl, jak před několika roky někteří dělníci největší turecké automobilky Tofas projevili nesouhlas s pracovní smlouvou a vedení neváhalo propustit sto kováků, kteří se chtěli přihlásit do nezávislého demokratického Birlesik Metalu. Jak upozornil FABBRICASOCIETA, příští setkání kováckých odborů z jižní a jihozápadní Evropy se uskuteční v dubnu ve španělské metropoli Madridu. (jh) 220 lidí, takže firma je ohrožena ve své existenci. A v Grammeru Horažďovice dochází v podstatě k zastavení firmy a k přesunům výroby do jiných poboček firmy Grammer. K protikrizovému balíčku jsme uvedli, že nám v něm chybí přijetí zákona proti lichvě. Ministerstvo financí je ale připraveno o tom diskutovat. Otázka lichvy sice už je podle něj řešena v trestním zákoně, ale jde o to, jak tuto záležitost uchopit, ovšem vláda chápe uvedený požadavek odborů. Dále jsme požádali o změnu zákona o důchodovém pojištění tak, aby mohli lidé odejít do předčasného důchodu za lepších podmínek. Protože od roku 2010 mají platit velmi nepříznivá opatření, podle kterých se bude předčasným důchodcům výrazně snižovat jejich důchod. Ministr práce a sociálních věcí Nečas s tím však nesouhlasil. V návrhu vlády naopak vítáme opatření, podle kterého by stát mohl přispívat na vzdělání zaměstnanců až do výše 80 procent mzdy. Upozornili jsme ale na nebezpečí sankcí Evropské unie, protože by se mohlo jednat o nedovolenou státní pomoc. Takže by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v tomto ohledu vytvořit systémový projekt, aby to šlo. Ministr Nečas naši iniciativu uvítal. Dále jsme řekli, že nesouhlasíme se snížením sociálního pojištění, protože si myslíme, že se tyto prostředky dají použít jinak a lépe a podnikům to nepomůže. Ministr Nečas nás také vyzval k tlaku na sociální demokracii, což je ovšem v rozporu s našimi postoji. Protože do vztahu vlády a opozice odbory zasahovat nebudou. Také jsme se bavili o zprávě nezávislé takzvané Pačesovy komise o energetické strategii České republiky. Řekli jsme, že by se mělo ustoupit od různých předpojatostí a velmi vážně vzít otázku energetické bezpečnosti naší země. Pačesovu zprávu jsme uvítali jako velmi kvalitní a vyzvali jsme, aby se začalo vážně uvažovat o dostavbě nebo nové výstavbě bloků jaderných elektráren a o prolomení limitů těžby uhlí. Protože České republice může hrozit takzvaný black out, tedy výpadek elektrické energie. Vyzvali jsme vládu, aby se na tyto věci, i přes odpor zelených, podívala racionálně. Rovněž se jednalo o extrémním snížení produkce mléka, které vykrývají dodávky ze zahraničí, i když k tomu není důvod. Situace vyžaduje rychlá a účinná opatření. Některé sousední státy totiž svou produkci výrazně podporují, čímž jsou naši zemědělci v nevýhodě. (ben) Unex Uničov: STANISLAV AXMAN, předseda ZO OS KOVO UNEX a. s., Uničiv: 1. Jednorázově k Šesti set. Z toho 500 odešlo dohodou z organizačních důvodů a s pracovní smlouvou s pozdějším dnem nástupem do práce. Agenturní začali odcházet už v posledním čtvrtletí Zákonné. Vyšší jen v ojedinělých případech. 4. Jde o značný propad zakázek. Pod současným generálním ředitelem se Unex už jednou z krize dostal. To dovoluje věřit tomu, že se to podaří i tentokrát. Něco pro to v rámci svých možností dělají všichni. Připravila JANA BENEŠOVÁ (Pokračování příště) ZA DVĚ MINUTY JSEM (Dokončení ze str. 2) že jsem nikdy neboural, a dávám čtvrtletní splátku a jsem po dvou minutách ve finále kalkulace mého vlastního pojištění. Otevírá se mi nabídka a v ní jsou tři varianty, které se liší plněním 35/44 za 1085 Kč, DOMINANT60/60 za 1139 Kč a PREMIANT100/100 za 1171 Kč. Jsou to čísla, která říkají maximální limit plnění při škodě na zdraví /škodě na majetku i cenu čtvrtletního pojistného, a jsem vcelku rád, že za pár desítek korun mohu sjednat komfortnější variantu. Cenová úspora je opravdu zajímavá a já šetřím na jednom vlastním vozidle 2800 Kč za rok, tedy čtvrtletně 700 Kč. Druhé vozidlo jsem minulý měsíc prodal a dnes už vím, že další pojištění si budu sjednávat prostřednictvím zaměstnaneckého programu ČSOB Pojišťovny. Tak a mám kalkulaci za 2 minuty a teď jen jak sjednat samotné pojištění. V Kováku jsem našel i telefon na manažera projektu Mgr. Marka, volám mu tedy, abych si skutečně ověřil, že jsem tolik ušetřil, a abych se dozvěděl jak postupovat při sjednání. Nejprve se mě zeptal, jestli už jsem klientem ČSOB Pojišťovny. Znejistil jsem a váhám a ptám se, a co kdybych byl, a on mi povídá, že tento program je pro všechny členy, ale není cílem tohoto programu přesjednávat stávající pojistné smlouvy ČSOB Pojišťovny. Ptám se ho, co bych měl dělat, kdybych byl klientem ČSOB Pojišťovny, a on mi řekl, že nejjednodušší je na odpovědní leták z Kováku si zajistit souhlas stávajícího správce mého pojištění a tento správce nebude poškozen. Tak i člen, který již má uzavřené pojištění u ČSOB Pojišťovny, se může účastnit v zaměstnaneckém programu. Jsem rád, že jsem se zeptal a vím, co mám poradit všem kolegům, kteří jsou již klienty ČSOB Pojišťovny. Řekl jsem mu, že nejsem u ČSOB Pojišťovny a jsem u jiné pojišťovny, a on mi sdělil, že je potřeba ukončit pojistnou smlouvu u mojí pojišťovny výpovědí, kterou je nutné podat 6 týdnů před výročím pojištění, tedy 6 týdnů před datem sjednání mé pojistné smlouvy. S tímto mi však už pomůže pracovnice zaměstnaneckého programu.cz. Takto můžu postupovat, ať už jsem u kterékoliv pojišťovny. V závěru rozhovoru mě ještě upozornil, že ne vždy může zaměstnanecký program.cz být ten nejlevnější, a připomenul mi následující možnosti sjednání pojistné smlouvy: v případě okamžité potřeby mohu pojistnou smlouvu sjednat i po telefonu v případě sjednání běžného i s výpovědí mohu vyplnit formulář, který je na intranetu cz a pokud nechci po intranetu, mohu vyplnit leták z Kováku nebo si dotazník vytisknout na intranetu, vyplnit jej a zaslat em na OS KOVO nebo dotazník zaslat poštou na OS KOVO nebo dotazník zaslat faxem na Své vyplněné dotazníky odesílám em na OS KOVO. Tak a mám to za sebou. Pokud pomůže náš zaměstnanecký program.cz nám, členům, ušetřit peníze, je to dobrý signál pro získání dalších důvodů proč být členem OS KOVO a pro nás, členy, hledat další podobné výhody, ve kterých skutečně ušetříme. Jestli mám za stejnou službu zaplatit 7140 Kč ročně, nebo 4340 Kč, je podstatný rozdíl, a ušetřených 2800 Kč za rok budu investovat rozumnějším způsobem. Přeji si další výhody, ve kterých za málo času ušetřím hodně peněz. LUBOŠ BIDRMAN, předseda ZO OS KOVO Valeo Autoklimatizace Rakovník KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 nově. Ekonomika musí sloužit lidem, uvedla místopředsedkyně DGB. V sázce je evropský sociální model Odbory patří mezi základní pilíře evropské společnosti, jakožto protiváha politické a hospodářské moci, uvedl pomocí videonahrávky přítomný Jacques Delors, bývalý předseda Evropské komise. Systémy sociálního zabezpečení jsou nahlodávány. Sociální nerovnost se stále zvyšuje. Proto musí být odbory k dispozici, aby hájily zájmy zaměstnanců. Volbami do Evropského parlamentu se rozhoduje o evropské budoucnosti, dodal J. Delors. Je čas na změnu v politice, aby se člověk stal opět středobodem hospodářství. Vykořisťování je třeba učinit přítrž, vyzval zástupce generálního tajemníka Evropské odborové konfederace Reiner Hoffmann. Setkali jsme se s českým ministrem Kalouskem a on vůbec nevidí důvod podílet se na evropském paktu růstu a stability. To bychom neměli trpět! Jde totiž o posílení práv pracujících právě v době krize. Evropská komise se jednostranně zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti, a sociální Evropa tak už dávno přešlapuje na místě. Evropský soudní dvůr ve čtyřech případech neposílil postavení zaměstnanců, ale naopak je oslabil. Dal přednost hospodářským svobodám před těmi sociálními. Chceme, aby skrze 4 KOVÁK číslo února 2009 ČESKÉ REPUBLICE HROZÍ KRACH Předseda OS KOVO v duelu s ministrem průmyslu Chce to jen jedno, aby vláda komunikovala, uvedl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula v pořadu České televize Události, komentáře, v němž 16. února diskutoval s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem. Přinášíme nejzajímavější pasáže tohoto duelu. Moderátor: Vláda konečně jedná, přijímá plán proti krizi a vy, odboráři, jste opět nespokojeni. Pane předsedo, proč? J. Středula: My jsme nespokojeni, protože ve vládním balíčku jsou některé věci, se kterými nemůžeme souhlasit. Ale obsahuje i body, s nimiž souhlasíme a které podporujeme, jako například novela zákona o insolvenci. Tento zákon totiž bohužel neobsahuje dostatečnou ochranu zaměstnanců při insolvenci podniků, což se projevilo například v případě sklářů. Ale máme i historické zkušenosti, že totiž těmi posledními, kteří se dostanou ke svým penězům, jsou zaměstnanci, kteří v postižené firmě pracují. Také upozorňujeme na to, že při insolvenci dochází ke spekulacím, které pak vedou k vybrakování firmy. A my se v této chvíli insolventních řízení bojíme, protože se k nim hodně firem blíží. Moderátor: Co se vám ale ve vládním balíčku nelíbí? J. Středula: Zásadně se nám nelíbí návrh na snížení sociálního pojištění. To by znamenalo ztrátu až 18 miliard korun v těchto systémech, což je skutečně zbytečné. Ty peníze mohou být použity na protikrizová řešení a takovéto snížení prakticky ničemu nepomůže. Navíc než bude přijato parlamentem a vstoupí v platnost, tak se může stát, že ty firmy už nebudou existovat. Moderátor: Německo investovalo do protikrizových opatření přes 2 bilióny korun. Slovensko investuje 37,5 miliardy korun na projekty veřejně-soukromého partnerství a navíc skoro 4 miliardy na podporu zaměstnanosti. Představuje si EVROPSKÝ ROZHOVOR (Dokončení ze str. 1) vláda, že to celé zvládneme za 40,5 miliardy korun? M. Říman: V Německu šla většina peněz na sanaci finančního sektoru, zejména bank, čemuž my jsme se mohli nyní vyhnout. Když srovnáme německý balíček na podporu ekonomiky mimo finanční sektor, tak jsou ty sumy velmi srovnatelné s našimi, co se týče poměru k HDP. Moderátor: Co by mělo, pane předsedo, v takovém balíčku být, abyste vy byl spokojen? J. Středula: Měla by tam být daleko širší ochrana běžných lidí. My jsme navrhli, aby se přijal zákon proti lichvě, protože v České republice je možná úroková míra 50 až 100 procent. Je třeba ochránit ty lidi, kteří tomu prostě nerozumějí. Protože jsou tady pořád tací, kteří chtějí zneužít situace a půjčit někomu peníze, aby ho pak mohli prakticky zlikvidovat. A další věc: v České republice existuje možnost čerpat až 800 miliard korun z evropských fondů a já bych uvítal, kdyby česká vláda zrychlila čerpání těchto peněz tím způsobem, že by se konečně zavedlo zálohové financování projektů. Protože nyní ti, kteří žádají o projekty z evropských fondů, musejí takový projekt nejdříve předplatit, půjčit si na něj v bance, a než jim to příslušný úřad proplatí, tak uběhne několik měsíců a oni musejí zaplatit úroky bankám, na což dneska nemají. Takže situace je velmi vážná. M. Říman: Odbory vždycky přicházejí s křížkem po funuse a vydávají za geniální vítězství něco, co už dávno funguje. Postupné profinancování z evropských fondů jsme zavedli už před dvěma měsíci. J. Středula: Neříkáte, pane ministře, pravdu. Jsem členem monitorovacího výboru vašeho operačního programu. Už loňského října jsem o to žádal a nic takového není, protože na tom sedí ministerstvo financí. Moderátor: Proč se, pane ministře, více nebavíte s opozicí a s odbory, co přesně se bude nalézat v takových protikrizových balíčcích? M. Říman: My se o tom v rámci tripartity bavíme, ale některé věci jsme si museli ujasnit ještě ve vládě sami mezi sebou. Byly i návrhy na daňové prázdniny, šrotovné J. Středula: My požadujeme skutečné zapojení sociálních partnerů a na tom jsme se shodli i se zaměstnavateli. Když v 7 hodin ráno na začátku jednání tripartity dostaneme, tak jak se to stalo dnes, třicetistránkový materiál, který máme expertně posoudit, vyjádřit se, tak to není sociální dialog. M. Říman: Odbory si budou stěžovat vždycky a pořád, zvláště když v jejich čele bude stát pan Štěch, který je prodlouženou rukou sociální demokracie a tedy opozice, která nenechá na vládě nit suchou a pořád říká jenom ne, ne, ne, ne, ne. Takže odbory v podání pana Štěcha a dalších prodloužených rukou typu pana Středuly říkají také jenom ne, ne, ne Moderátor: Pane předsedo, vy máte stále k materiálu výhrady. Budete proti němu něco dělat? J. Středula: Určitě bychom chtěli, aby ten materiál doznal ještě poměrně zásadních změn. Jednotlivé body nemají specifikaci, je to jenom nástin, jak by tom mohlo vypadat o legislativním procesu. A vy, pane ministře, mně říkáte něco o prodloužené ruce? Když někteří dnešní významní členové ODS začínali u nás v Odborovém svazu KOVO jako normální funkcionáři? Já nemám s opozicí nic společného a Odborový svaz KOVO už vůbec ne. Vy vytváříte zbytečný boj, který tady nemá žádný smysl. Nyní se jedná o to, že České republice hrozí hospodářský krach! Chce to ze strany české vlády jediné: komunikovat. (ben) parlament dostala práva zaměstnanců konečně zelenou. Finanční krize nesmí být vyřešena na úkor zaměstnanců. Jde o to, aby evropský sociální model vyšel z krize posílený, nechal se slyšet R. Hoffmann. Pozor na Evropský soudní dvůr! Podařilo se nám předejít tomu, aby se evropská směrnice o službách nestala nástrojem sociálního dumpingu. Ze sedmi požadavků se nám jich podařilo do směrnice prosadit šest a půl. Měli jsme totiž v Evropském parlamentu velmi dobré kontakty. Ale Evropský soudní dvůr nám poté toto vítězství svými rozhodnutími ukradl. Musíme bojovat dál, ujišťoval právník švédských odborů (LO) Claes-Mikael Jonsson. V 80. a 90. letech přinášela judikatura Evropského soudního dvora pozitivní příklady, uvedl pro konferenci rakouský ministr sociálních věcí Rudolf Hunstorfer v zastoupení své asistentky. Dnes však fouká vítr jiným směrem. Jak se s těmito novými rozsudky vypořádat? Žádný patent na to neexistuje. Pakt růstu a stability nás nesmí vést k sociálním škrtům. Právě v době krize je třeba mít silnou sociální síť. Je nutné bojovat se sociálním dumpingem, proto jsme se v Rakousku rozhodli uzavření našeho pracovního trhu ještě prodloužit, vzkázal rakouský ministr. Můžeme přijít o naši civilizaci Jsem toho názoru, že situace je dnes nejhorší v poválečné době, upozornil místopředseda ČMKOS Zdeněk Málek. Bude to přerůstat v ostrou sociální krizi a je nebezpečí, že to dojde až ke krizi společenské. V této situaci bude velmi obtížné udržet evropský sociální model. My odboráři jsme ale povinni takovýmto snahám čelit. Existuje nebezpečí, že nyní se v rozvojovém světě ještě sníží sociální náklady. A v EU budou růst hlasy, že je třeba snižovat také. Pokud bychom si to nechali vnutit, tak přijdeme o naši civilizaci založenou na lidských právech a o velkou část naší historie, a staneme se tak jen jedním z hospodářských ohnisek v globalizovaném světě. Přitom chybí politická vůle posilovat sociální rozměr EU. Mechanismy EU fungují v době růstu, ale je otázka, jestli ještě fungují i v době krize. Sociální krizí se dostáváme do pasti. Existují pravidla jednotného trhu, ale v sociálních a pracovních záležitostech si každý stát dělá, co chce. Udržet sociální systém bude proto složité. Lidé mají strach a to není dobrý závdavek do budoucna, upozornil Z. Málek. Musíme být optimisté, i když se bojím, že k volbám půjde málo lidí a že pravice je více schopna mobilizovat své voliče. Ale ještě lze něco změnit, vyjádřila naději předsedkyně nizozemských odborů FNV Agens Jongeriusová. Čím delší bude krize, tím víc budou sílit antievropské síly, podotkl předseda německé odborové centrály DGB Michael Sommer. Musíme prosadit v oblasti financí regulační řád. Na národní úrovni to nedokážeme, to vidíme v Irsku. Kapitalismus nechce nikdo rušit, ale vlčí kapitalismus je nutné regulovat, zdůraznil M. Sommer. Text a snímek MARTIN BENEŠ

5 KOVÁK číslo února 2009/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2009 (II.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Změny oproti loňsku jsou vyznačeny kurzívou. Šedým podtiskem jsou vyznačeny novinky, které dosud nikdy nebyly. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Pojišťovna má preventivní programy rozděleny do tří oblastí, a to příspěvkové programy, bonusové programy a prevence závažných onemocnění. Infolinka , horká linka PŘÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY Pro nastávající maminky * Příspěvek ve výši 1000 Kč je určen pro těhotné ženy v roce 2009, ženy, jejichž těhotenství přechází do roku 2009 a jimž na toto těhotenství nebyly v roce 2008 přiděleny těhotenské bonusové body, a maminky, kterým se ve 4. čtvrtletí 2008 narodilo dítě a doposud nečerpaly za toto těhotenství kreditní body přidělované v roce * Příspěvek je možno využít na: kursy tělocviku, plavání, kursy přípravy k porodu, vitamínové preparáty a potravinové doplňky, úhradu nákladů v nemocnici v souvislosti s porodem, léky, léčebné přípravky a zdravotní pomůcky zakoupené v lékárně, přítomnost otce u porodu, ultrazvukové vyšetření v průběhu těhotenství a výukové DVD. V roce 2008 těhotné ženy čerpaly bonus na výši 1200 Kč. Pro novorozence * Příspěvek ve výši 1500 Kč (oba rodiče klienti pojišťovny), 1000 Kč (pouze jeden rodič klientem pojišťovny) a 500 Kč (pojištěno pouze dítě) je určen pro děti narozené ve 4. čtvrtletí 2008 nebo narozené v roce * Příspěvek lze využít na: vitamínové a potravinové doplňky zakoupené v lékárně, péči nehrazenou z pojištění, ultrazvukové vyšetření kyčlí, úhradu nákladů v souvislosti s porodem, přítomnost otce u porodu, plavecké kursy pro kojence, léčebný tělocvik, očkování nehrazené z pojištění, ochranné a bezpečnostní pomůcky (autosedačka, cyklosedačka) a potraviny či suroviny pro přípravu dietní stravy (celiakie, fenylketonurie a podobně). * Všem klientům pojišťovny narozeným po nabízí pojišťovna ve spolupráci s pojišťovnou Vitalitas Dětské úrazové pojištění pro první rok života zdarma. V roce 2008 nebyl celoplošný program a v rámci kreditu měli novorozenci bonus 450 Kč. Pro děti a mládež * Příspěvek 1500 Kč (oba rodiče klienti pojišťovny), 1000 Kč (pouze jeden rodič klientem), 500 Kč (klientem pouze dítě) je určen pro děti ve věku od 1 roku do data dovršení 20 let. Lze jej využít na: preventivní péči nehrazenou z pojištění, vitamíny a potravinové doplňky zakoupené v lékárně, zdravotnické pomůcky zakoupené ve zdravotnických potřebách, plavecké kursy, optické pomůcky na korekci očních vad (například kontaktní čočky), snímací a pevné rovnátka, očkování (proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, varicelle, papilomaviru, chřipce a na další nehrazené očkování), sportovní prohlídky, pobyt v solné jeskyni, školky a školy v přírodě, ortopedickou obuv, ochranné a bezpečnostní pomůcky (autosedačka, cyklosedačka, sportovní přilby, chrániče) a potraviny či suroviny pro přípravu dietní stravy (celiakie, fenylketonurie a podobně). Oproti roku 2008 byla zvýšena horní hranice věku o 1 rok (byl 0 rok), příspěvky byly diferencovány, a tím došlo v některých případech ke zvýšení o 500 Kč. Přímořský pobyt v Chorvatsku Dvoutýdenní pobyt na ostrově Dugi Otok pro děti ve věku od 7 let (musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ) do 15 let, které trpí alergickými onemocněními, různými formami ekzémů, častým onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity či onemocněními pohybového aparátu. Spoluúčast rodičů od 7000 Kč do 9200 Kč (dle termínu pobytu). Sleva ze spoluúčasti maximálně 20 %, a to 10 % - dítě pojištěno nejpozději k a 10 % - oba rodiče (samoživitel/ka) klienty pojišťovny nejpozději k Došlo ke snížení spoluúčasti, která v roce 2008 byla v rozmezí Kč. Pro dospělé * Příspěvek ve výši 500 Kč pro pojištěnce ve věku od 20 let do data dovršení 65 let. Lze jej využít na: preventivní nehrazenou péči, vitamíny a potraviny zakoupené v lékárně, oční laserové refrakční zákroky, očkování (proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku, varicelle, papilomaviru, chřipce a na další nehrazené očkování), rehabilitační a rekondiční aktivity s odborným dohledem (absolvované v ČR), preparáty pro odvykání kouření, rekondiční kursy zaměřené na snižování nadváhy a očkování při cestách do zahraničí. Byla zvýšená horní hranice věku o 5 let (v roce 2008 byla stanovena na 60 let). Pro seniory * Příspěvek ve výši 500 Kč pro pojištěnce ve věku od 65 let. * Lze jej využit na: preventivní nehrazenou péči, optické pomůcky na korekci očních vad, oční laserové refrakční zákroky, vitamíny a potravinové doplňky, očkování (proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, meningokoku a na další nehrazené očkování), očkování při cestách do zahraničí, preventivní vyšetření prsu (mammograf) pro ženy od 69 let, ortopedickou obuv, korunky, můstky nebo snímatelné zubní náhrady a rehabilitační pohybové aktivity (realizované ve zdravotnických zařízeních). Tento program nahradil program 60PLUS, který mohli využívat muži a ženy od 60 let. Pro dárce krve, krevních derivátů, kostní dřeně a orgánů * Multivitamíny po každém odběru, které jsou k dispozici v pobočkách pojišťovny. BONUSOVÉ PROGRAMY Kreditní systém * Jedná se o systém bonifikace klientů pojišťovny, kteří pečují o své zdraví, chodí na preventivní prohlídky, jsou klienty pojišťovny více než 5 let a v uplynulých dvou letech měli nízké náklady na zdravotní péči. * Klientům dle kategorie (dítě, muž, žena a podobně) jsou přiděleny bonusové finanční částky, které můžou využít na rozmanité produkty (seznam je k dispozici v pojišťovně). * O zařazení do kreditního systému budou klienti pojišťovny vyrozuměni písemnou formou během prvního čtvrtletí 2009, kdy jim bude zaslán formulář s kreditem a s návodem jak postupovat. * Kreditní finanční prostředky mohou čerpat souběžně s příspěvkovým programem a programem prevence závažných onemocnění. * Kredit až do výše 1000 Kč pro zdravé a věrné pojištěnce a za nábor klientů, kredit ve výši 500 Kč pro dárce krve (v roce 2009 ) a kredit ve výši 2000 Kč pro nové nositele (v roce 2009) medaile MUDr. Janského nebo Zlatého kříže I., II. a III. stupně, nové dárce kostní dřeně a nové dárce orgánů. Oproti roku 2008 byl o 500 Kč zvýšen základní kredit (byl 500 Kč). Prevence závažných onemocnění * Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku, příspěvek ve výši 200 Kč je určen ženám a mužům ve věku od 40 do 49 let, lze jej čerpat celoročně (1x za rok) u svého registrujícího lékaře (haemmocult test). * Program pro onkologické pacienty, příspěvek až do výše 3000 Kč, a to 1000 Kč I

6 KOVÁK číslo února 2009/příloha na zakoupení paruky, 2000 Kč na jednu epitézu; pokud pojištěnec nevyužil příspěvek na paruku nebo epitétu, může plnou výši (tj Kč) čerpat na rekondiční pobyt zaměřený pro onkologicky nemocné. Preventivní programy, které lze také čerpat v tzv. Dnech prevence s OZP ve vybraných zdravotnických zařízení, termíny konání a seznam zařízení je k dispozici v pojišťovně, a to: - Preventivní vyšetření pigmentových nádorových změn kůže, program je určen dětem i dospělým bez věkového omezení. - Preventivní vyšetření prsů je určeno ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace. - Včasný záchyt rakoviny prostaty, program je určen mužům ve věku od 40 do 60 let. - Preventivní vyšetření nádorů krku rakoviny hrtanu je určeno dospělým ve věku let. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE * Délka pojištění má vliv na výši finančního příspěvku. * Pojistná doba od do stanoví příspěvek ve výši 600 Kč. * V době od do je stanoven příspěvek ve výši 500 Kč. * V době od do je přiřazen příspěvek ve výši 400 Kč. * Pojištění od je ohodnoceno příspěvkem 300 Kč. * Dlouhodobý pobyt v cizině, studium na vojenské škole a vojenská služba nejsou považovány za přerušení pojistného vztahu. * Finanční příspěvky a poukázky mohou být čerpány od , nejpozději do (výjimku tvoří příspěvky na ozdravné pobyty pořádané školkami a školami a ortodoncii, lze čerpat do ), v době do budou příspěvky vypláceny pouze bezhotovostně (příspěvky nad 600 Kč pak celý rok). * Infolinka Byly zrušeny 2 kategorie příspěvků, a to ve výši 550 Kč a 450 Kč. BABY balíček (do 5 let) * Příspěvek až do výše 500 Kč (výše dle délky pojištění) na možný výběr libovolného počtu položek, avšak součet nesmí přesáhnout nárokovou částku. * Lze jej využít na: prevenci proti úrazu (sportovní přílba od 2 let, dětská sedačka, sedák), pohybové aktivity, saunování, rehabilitační plavání, kryoterapie, školky v přírodě (ozdravné pobyty pořádané MŠ od 3 let), pobyt v solné jeskyni, očkování (proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím od 11. měsíce, meningokokovému onemocnění, klíšťové encefalitidě od 2 let, hepatitidě od 2 let) a optické pomůcky (sluneční brýle s UV filtrem zakoupené v optice od 2 let). * Doplňkový balíček, příspěvek až do výše 4000 Kč na očkovací vakcínu proti pneumokokovému zánětu plic od 5 let a příspěvek 100 Kč na stomatologickou prevenci od 3 let. U ozdravného pobytu byla zrušena minimální doba trvání a u očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím byla snížena věková hranice o 4 měsíce. STUDENT balíček (od 6 let do 15 let) * Příspěvek až do výše 600 Kč (výše dle doby pojištění) na libovolný výběr počtu položek, avšak součet nesmí přesahovat stanovený limit. * Lze jej využit na: prevenci proti úrazu (sportovní přilba, autosedačka, sedák), pohybové aktivity, saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapie, rehabilitační plavání, program STOP obezitě, sportovní prohlídky (podmínka registrace), školy v přírodě (ozdravné pobyty pořádané ZŠ), očkování (proti meningokokovému onemocnění, klíšťové encefalitidě a hepatitidě) a optické pomůcky (sluneční brýle s UV filtrem). * Doplňkový balíček, příspěvek až 4000 Kč na prevenci rakoviny děložního čípku (pro dívky let), až 2000 Kč na ortodontická rovnátka (fixní a snímatelná, od 7 let) a příspěvek 100 Kč na stomatologickou prevenci (2x ročně). U pobytu byla zrušena minimální doba trvání a příspěvek na rovnátka byl zvýšen o 400 Kč a věková hranice byla snížena o 3 roky. JUNIOR balíček (od 16 do 30 let) * Příspěvek až do výše 600 Kč (výše dle doby pojištění) na libovolný výběr počtu položek, avšak součet nesmí přesahovat stanovený limit. * Lze využít na: prevenci úrazu (sportovní přilba), saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapie, pohybové aktivity, masáže (od 25 let), program STOP obezitě, II sportovní prohlídky (podmínka registrace), preventivní program pro ženy a dívky (poukázka na vitamíny a potravinové doplňky), ozdravné pobyty pořádané SŠ, SOU, OU (do 20 let), prevenci rakoviny prostaty (od 25 let), očkování (pro studenty VŠ do 26 let na povinné očkování při cestě do zahraničí) a optické pomůcky (sluneční brýle s UV filtrem zakoupené v optice). * Doplňkový balíček, příspěvek až 4000 Kč na prevenci rakoviny děložního čípku (pro dívky let) a až 2000 Kč na ortodontická rovnátka (fixní, snímatelná, od 7 let). Odstraněna věková hranice 25 let u saunování a minimální doba trvání u pobytů pořádaných (SŠ, SOU a OU). Klimatické ozdravné pobyty * Pobytů se mohou zúčastnit děti s alergickým nebo astmatickým onemocněním, atopickými ekzémy a dalšími poruchami imunity. * Místo: Crkvenica v Chorvatsku (děti 6-17 let) a horská oblast Walliských Alp ve Švýcarsku (děti 9-16 let). * Výše příspěvku závisí na: termínu konání pobytu a dle pojistného vztahu dítěte a rodičů k pojišťovně (dítě a oba rodiče Chorvatsko až Kč a Švýcarsko až Kč; dítě a jeden rodič Chorvatsko až Kč a Švýcarsko až 8500 Kč; jen dítě Chorvatsko až Kč a Švýcarsko až 8000 Kč). LADY a MAN balíček (od 31 do 54 let) * Příspěvek až do výše 600 Kč (výše dle doby pojištění) na libovolný výběr počtu položek, avšak součet nesmí přesahovat stanovený limit. * Lze využít na: prevenci úrazu (sportovní helma), saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapie, pohybové aktivity, masáže, program STOP obezitě, sportovní prohlídky (podmínka registrace), preventivní program pro ženy (vitamíny a potravinové doplňky), prevenci rakoviny prsu (ultrazvukové vyšetření let a mamografické vyšetření let), prevenci rakoviny prostaty (muži do 45 let), prevenci vzniku aterosklerózy (od 40 let), prevenci osteoporózy (od 50 let), očkování (proti: chřipce od 35 do 45 let, klíšťové encefalitidě včetně přeočkování a hepatitidě) a optické pomůcky (sluneční brýle s UV filtrem). * Doplňkový balíček, příspěvek 300 Kč pro těhotné ženy (na doporučené vitamínové doplňky) a poukázka na 100 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku (vitamíny a potravinové doplňky). SENIOR balíček (od 55 let) * Příspěvek až do výše 600 Kč (výše dle doby pojištění) na libovolný výběr počtu položek, avšak součet nesmí přesahovat stanovený limit. * Lze využít na: prevenci úrazu (sportovní helma), saunování, pobyt v solné jeskyni, kryoterapie, pohybové aktivity, masáže, program STOP obezitě, sportovní prohlídky (podmínka registrace), preventivní program pro ženy (vitamíny a potravinové doplňky), prevenci rakoviny prsu (mamografické vyšetření ženy nad 69 let), prevenci rakoviny prostaty, prevenci vzniku aterosklerózy a osteoporózy, očkování (proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování a hepatitidě) a optické pomůcky (sluneční brýle s UV filtrem). * Doplňkový balíček, poukázka 100 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku (vitamíny a potravinové doplňky). Bonusy * Preventivní program pro dárce krve, po každém odběru vitamínový balíček. * Program pro držitele Janského plakety nebo Zlatého kříže, příspěvky v rozmezí od 1000 Kč až do 4500 Kč (lze využít na nákup v lékárně a optice, na nehrazenou péči, rehabilitaci, očkování, saunování, masáže, plavání a pobyt v solné jeskyni). * Jednorázový příspěvek 4500 Kč pro dárce kostní dřeně a týdenní rekondiční pobyt v nasmlouvaném zařízení. * Slevy u spolupracujících partnerů (seznam firem je k dispozici v pojišťovně). Zaměstnanecká pojišťovna Škoda * Telefonní infolinka Příspěvky na očkování * Balíček ostatních očkování, příspěvek do výše 700 Kč je určen pojištěncům bez omezení věku na očkování, která nejsou hrazená ze zdravotního pojištění a nejsou uvedená v dalších příspěvcích na očkování, týká se jen jedné očkovací látky. Příspěvek zvýšen o 200 Kč.

7 KOVÁK číslo února 2009/příloha * Proti chřipce, příspěvek ve výši 350 Kč je určen pojištěncům ve věku do 65 let, kterým očkovací látka nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění (lze jej také využít jako doplatek při očkování hrazeného z veřejného pojištění). Příspěvek zvýšen o 210 Kč. * Proti klíšťové encefalitidě, příspěvek do výše 400 Kč pro pojištěnce bez rozdílu věku na každou očkovací látku včetně přeočkování. Příspěvek zvýšen o 200 Kč. * Proti lidským papilomavirům, příspěvek do výše 5000 Kč na očkování dívkám ve věku 12 až 18 let. Příspěvek zvýšen o 3000 Kč a byla zvýšena věková hranice o 2 roky. * Proti meningokoku, příspěvek do výše 300 Kč pojištěncům do 26 let na očkovací látku Byla zvýšená věková hranice o 7 let. * Proti žloutence typu A, B, příspěvek do výše 1000 Kč bez omezení věku na očkovací látku, podmínkou poskytnutí je absolvování 3. dávky očkování v roce Došlo k zvýšení příspěvku o 700 Kč a k zrušení věkového omezení. * Na očkování proti pneumokokovým infekcím, příspěvek do výše 1000 Kč dětem do 5 let. Příspěvek zvýšen o 200 Kč. hygienických pomůcek. Každý novorozenec (registrován u pojišťovny) obdrží kufřík produktů pro miminka a jejich matky. Pro muže * Na prevenci onemocnění prostaty mužům ve věku od 45 let. Moderní léčebné a vyšetřovací metody * Prevence kardiovaskulárních onemocnění je určena pojištěncům mladším 65 let v regionu Mladá Boleslav. * Prevence onemocnění štítné žlázy je určena ženám ve věku od 30 let a mužům od 50 let. * Program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin, jedná se o ultrazvukové vyšetření břicha a ledvin k odhalení nádoru. * Příspěvek ve výši 1000 Kč na: operace varixů, metodu snižující nadměrné chrápání a oční laserové refrakční zákroky (netýká se to stomatologie a estetické medicíny). Příspěvek byl snížen o 500 Kč. * Příspěvek do výše 300 Kč na odlehčenou sádru (tzv. Scotch-cast). * Včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku, program je určen pojištěncům mladším 50 let, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici. Příspěvek na ozdravné pobyty pro děti a mladistvé * Pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest, příspěvek ve výši 1500 Kč je určen pojištěncům ve věku od 4 do 15 let na letní přímořský (případně vysokohorský) pobyt. Podmínkou je jeho absolvování v měsících květen až říjen 2009, musí být zabezpečen přes cestovní kancelář, bude proplacen po absolvování a je nutné vyjádření registrujícího nebo odborného lékaře. * Pro pojištěnce s neurologickým a onkologickým onemocněním, příspěvek ve výši 1500 Kč pojištěncům ve věku do 19 let. Podmínkou je absolvování pobytu pod odborným dohledem, musí být uskutečněn v období květen až říjen 2009, bude proplacen po absolvování a je nutné vyjádření registrujícího nebo odborného lékaře. Příspěvek pro děti a mladistvé * Podpora ortodontické léčby, příspěvek do výše 1000 Kč na jednu čelist na fixní nesnímatelný aparát pro pojištěnce do 18 let. Byla snížená věková hranice o 1 rok. * Podpora preventivních prohlídek, příspěvek do výše 200 Kč pro registrované pojištěnce ve sportovních klubech, věková hranice 26 let, podmínkou je doložení registrace v roce * Podpora prohlídek žáků a studentů, kteří se chystají na studium v zahraničí, pro pojištěnce ve věku do 26 let, příspěvek do výše 200 Kč, studium v zahraničí musí být v minimálním rozsahu 6 měsíců. Příspěvek pro ženy * Paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě v ceně do 2500 Kč. * Na program prevence rakoviny prsu ženám, které věkem nespadají do programu celostátního mamografického screeningu, tj. ženám mladším 45 let a starším 69 let. * Na prevenci u těhotných žen (balíček zvýšeného dohledu), je zaměřen na zjišťování možného rizika vrozených vývojových vad u plodu, je určen pro region Mladá Boleslav. * Na zlepšenou péči o matku a novorozence, příspěvek do výše 1000 Kč lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení rodného čísla novorozenci, může být využit na nadstandardní pokoj, přítomnost rodinného příslušníka při porodu nebo na nákup VÝVOJ INFLACE V LEDNU 2009 JAROSLAV SOUČEK, místopředseda OS KOVO V posledních několika letech jsem používali a v Kováku zveřejňovali index spotřebitelských cen (ISC), který ČSÚ vydával za domácnosti zaměstnanců vzhledem k tomu, že při kolektivním vyjednávání vyjednáváme za zaměstnance. Rozdíl mezi ISC za domácnosti zaměstnanců a domácnosti celkem se pohyboval kolem 0,1 %, a byl proto zanedbatelný. Poprvé se tento rozdíl výrazně zvýšil při zveřejnění ISC za rok 2008, kdy činil 0,5 procenta. Po projednání se Pro dárce krve a kostní dřeně * Bezplatný ozdravný pobyt pro dárce kostní dřeně (až do výše Kč) je určen pojištěncům, kteří v průběhu roku 2009 poskytnou kostní dřeň. * Příspěvek do výše 600 Kč pro bezplatné dárce krve, kteří v posledních 12 měsících absolvovali bezplatný odběr krve, příspěvek do 700 Kč pro dárce, kteří v roce 2009 budou 5 a více let klienty pojišťovny, a do 800 Kč pro ty, kteří budou v roce 2009 klienty 10 a více let. Zrušeno hrazení pojištění léčebných výloh pro dárce. Podpora motivace pojištěnců k pravidelným preventivním prohlídkám * Příspěvek do výše 300 Kč pro děti do 3 let (na pohybové aktivity, na nákup přilby a autosedačky a na návštěvu solné jeskyně), pro děti od 4 do 15 let (na pohybové aktivity, na nákup přilby a autosedačky, na návštěvu solné jeskyně a úhradu zdravotní stomatologické péče a na nákup prostředků dentální hygieny), pro ženy a muži od 16 let (na pohybové aktivity, na prostředky k odvykání kouření a návštěvu solné jeskyně). * Těhotným ženám příspěvek do výše 600 Kč, příspěvek do 700 Kč, pokud jsou klientkami 5 a více let, a do 800 Kč pro ty, které jsou klientkami 10 a více let, a to na pohybové aktivity, na odvykání kouření, na nákup vitamínových prostředků a doplňků stravy a na návštěvu solné jeskyně. * Příspěvek do výše 1500 Kč pro držitele jednotlivých stupňů Zlatého kříže, příspěvek se navyšuje o 100 Kč dárcům, kteří jsou klienty 5 a více let, a o 200 Kč těm, kteří jsou klienty 10 a více let, a to na pohybové aktivity, na úhradu nehrazené péče, na regeneraci organismu a návštěvu solné jeskyně. * Pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií příspěvek do výše 1500 Kč na bezlepkovou dietu. * Pro nové klienty pojišťovny, a to 600 Kč pro všechny, do výše 1200 Kč pro dárce krve a krevních derivátů a těhotné ženy a do výše 3000 Kč pro klienty, kteří se stanou držiteli jednotlivých stupňů Zlatého kříže. Slevy * Slevy v rozmezí do 500 Kč a do 40 % na služby a výrobky u firem, které spolupracují s pojišťovnou, aktuální seznam je k dispozici v pojišťovně. (Pokračování příště) specialisty OS KOVO z metodických pracovišť jsme se rozhodli nadále zveřejňovat ISC za domácnosti celkem, který používají média i zaměstnavatelé. Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v lednu 2009 proti stejnému období minulého roku hodnotu 102,2 procenta. Odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP; EU25) Eurostatu pro eurozónu za leden 2009 je 1,1 procenta. III

8 KOVÁK číslo února 2009/příloha NOVÁ ÚPRAVA NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ OD (IV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS V předchozích částech seriálu věnovaných zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti dnem , jsme informovali o nové úpravě oblasti nemocenského pojištění a připomněli si vymezení základních pojmů, s nimiž se v zákoně každý, kdo se touto problematikou zabývá, setkává. Vedle přehledu okruhu pojištěných osob a podmínek, za nichž účast na pojištění vzniká a zaniká, byl v informaci vymezen také rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění, který v roce v roce 2009 činí 2000 Kč měsíčně. V dalších částech seriálu si stručně připomeneme některá ustanovení zákona týkající se účasti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na nemocenském pojištění a budeme se zabývat vznikem nároku na dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtě, případy, kdy nárok na výplatu dávek pojištěnci nevznikne, jakým způsobem se dávky vypočítávají a za jaké dny náleží, vznikem pojištění ve zvláštních případech a také již první konkrétní dávkou, a to tou základní nemocenským. A) Podmínkou účasti na pojištění OSVČ je podání přihlášky Podle 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je OSVČ účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky, a podala přihlášku k účasti na pojištění. K tomu je určen předepsaný tiskopis. Podle 12 zákona, pokud OSVČ vykonává souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna jen jednou. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří jsou pojištěni z každého zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění ( 8 zákona). Pojištění vzniká dnem uvedeným v přihlášce: Pojištění OSVČ podle 13 vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. Pokud však podá přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, vzniká pojištění dnem uvedeným v přihlášce, i když tento den předchází dni, ve kterém byla přihláška podána, nejdříve však dnem zahájení, respektive znovuzahájení, samostatné výdělečné činnosti. Pojištění OSVČ zaniká několika způsoby. Především dnem uvedeným v odhlášce z pojištění (ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána), dále dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti, prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, nebo dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody. B) Nárok na dávky a jejich výplatu Obecné podmínky vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění a její výplatu upravuje zákon v 14. Nárok na dávku nemocenského pojištění vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době nemocenského pojištění nebo v době přerušení účasti na nemocenském pojištění. Podle 10 odst. 9 zákona se pojištění zaměstnance přerušuje po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonává práci z důvodu pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služebního volna, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok podle zvláštního právního IV předpisu, a trvalo-li toto volno nepřetržitě po dobu delší než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích; pojištění se přerušuje prvním dnem, ve kterém zaměstnanec přestal vykonávat práci z důvodu tohoto pracovního nebo služebního volna, nebo z důvodu rodičovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v mateřství. b) Vznik nároku při souběžných činnostech Při souběžných pracovních poměrech se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku (s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství) současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou. Vypočtena ale bude z příjmů ze všech zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění, z nichž náleží. Jestliže zaměstnanec v době trvání zaměstnání zakládajícího pojištění nastoupil do dalšího zaměstnání, které sjednal na dobu pracovního (služebního) volna v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce v prvním zaměstnání, a ke vzniku sociální události došlo za trvání tohoto dalšího zaměstnání, náleží dávky jen z tohoto dalšího zaměstnání. C) Ochranná lhůta Nemocenské podle 15 zákona náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti ( 57) nebo k nařízení karantény ( 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. a) Sedmidenní ochranná lhůta Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění a plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé z nich. Pro účely ochranné lhůty se doba přerušení pojištění považuje za dobu pojištění. Zmíněný 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, upravuje vznik dočasné pracovní neschopnosti, když stanoví, že o jejím vzniku rozhodne ošetřující lékař, jestliže vyšetřením zjistí, že zdravotní stav pojištěnce mu nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz rozhodne ošetřující lékař také v případě, kdy byl pojištěnec přijat do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu nebo když byla pojištěnci na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská péče podle 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. nebo byl pojištěnec přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do lůžkové péče podle 25 zákona č. 48/1997 Sb., s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Rovněž v případě, že jde o pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, nebo jde o pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě. Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz také u pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Další zmíněný paragraf, a to 105, upravuje nařízení karantény. Podle něho příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je povinen na předepsaném tiskopisu potvrdit pro účely výplaty dávek a poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 kalendářních dnů karantény, nařízení karantény, její trvání a ukončení a příslušné části tohoto tiskopisu zaslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění a předat pojištěnci. Jestliže trvá karanténa déle než 14 kalendářních dnů, je povinen potvrdit její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni. (Pokračování příště)

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE.

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2016 Zdravotní programy 2016 Zdravotní programy 2016 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2013 Zdravotní programy 2013 Zdravotní programy 2013 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2014 Zdravotní programy 2014 Zdravotní programy 2014 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2015 Zdravotní programy 2015 Zdravotní programy 2015 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PreVOn září 2017, Praha

PreVOn září 2017, Praha PreVOn 2017 25. září 2017, Praha ČPZP 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková působnost - 111 poboček

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2214/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. února 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

Více