O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím, vytvořily v naší městské části opět po roce nezapomenutelnou atmosféru. Největší dík samozřejmě nemůže patřit nikomu jinému, než perfektně připraveným a ustrojeným stárkám, stárkům a všem lidem, kteří se starali o příjemnou zábavu a hladký průběh krásného hodového víkendu. Velkou zásluhu na mimořádné sváteční náladě, nesoucí se celou Slatinou, mají také všichni, kteří podpořili tuto tradici svojí účastí jak na páteční předhodové zábavě, tak na sobotních večerních hodových setkáních, i v nedělním průvodu a slavnostech na náměstí. Všem tedy patří velký dík a už nyní se můžeme těšit na hody v příštím roce. Přál bych celé Slatině, aby byly minimálně tak vydařené, jako ty letošní. Jiří Ides, starosta A K T U A L I T Y O SLATINĚ Ohlédnutí č. 10 říjen 2012 VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí ve Slatině je opět za námi, a tak je na čase si vše trochu připomenout. Tento rok se Tradiční slatinské hody konaly již po pětatřicáté, a to netypicky třetí víkend v září. Pro mnohé to bylo překvapením, ale datum konání slatinských hodů není vždy pevně stanoveno na druhý víkend v září, je spíše směřováno ke slavnosti Povýšení sv. Kříže, která se datuje ke 14. září. O hodové veselí se letos postaralo šestnáct párů stárků a již tradičně jim k tomu vyhrávala dechová hudba Dambořanka. Přestože to s počasím nejdříve nevypadalo nejlépe, nakonec jsme si krásné počasí vymodlili a celý víkend jsme protančili a prozpívali, spoustu vína jsme vypili, koláče i pečené kačeny snědli, kroje nezničili, vysokou máju postavili i uhlídali, nikdo se nepopral a všichni to ve zdraví přežili. Hody se nám ve všech ohledech vyvedly, jak jen jsme si mohli přát a věříme, že jsme si PŘEČTĚTE SI: za Slatinským kulturním létem str. 2 Slatinské děti a folklor str. 3 Rozhovor s mistrem světa str. 4 Letošní hody ve fotografiích str. 5 Volná místa v kroužcích Fantázie str. 8 je neužili jen my, stárci, ale také všichni, co se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Slatinským hodům předchází každým rokem mnoho měsíců příprav, zařizování a pilného nacvičování, proto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kamarádům a známým a v neposlední řadě také Restauraci Na Spartaku, slatinské radnici, všem sponzorům a dalším organizátorům, kteří se na přípravách podíleli. Jménem hlavního páru bychom také chtěli poděkovat všem stárkám a stárkům, kteří se o ty letošní hody nejvíce zasloužili a kteří jim svůj volný čas obětovali. Jen díky nim tato nádherná tradice pokračuje dál. Hody byly, hody budou, stárci zase v kroji půjdou. Zase za rok těšíme se, že pod májou sejdeme se. Za slatinské stárky hlavní pár František a Adélka Celá 5. strana těchto Aktualit je věnována fotografiím z letošních slatinských hodů. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta městské části Brno - Slatina podle písm. a) 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů (do Zastupitelstva Jihomoravského kraje) se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 330 je volební místnost v budově firmy EXPO-COM trading, s.r.o., Černovičky 36a, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála ve volebním okrsku č. 331 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská, Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kikrleho, Kobylnická, Kovárenská, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O.Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova ve volebním okrsku č. 332 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské náměstí, Šlapanická, Šmilovského, Těšanská, Tilhonova 1-47, 2-66, Tuřanka, Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za Kostelem ve volebním okrsku č. 333 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská ve volebním okrsku č. 334 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá), Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská ve volebním okrsku č. 335 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá) ve volebním okrsku č. 336 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá) pokračování na straně 3 V sobotu večer předává pan starosta Jiří Ides hlavnímu stárkovi hodové právo Slatinské hody 2012 mohou začít.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina za r s příjmy ve výši Kč ,49, výdaji ve výši Kč ,20 a financováním ve výši ,29 Kč pohledávky MČ za nájemci bytů k přehled soudních sporů vedených MČ v HČ za I. pololetí 2012 a uložila vedoucímu VO v jednotlivých případech postupovat podle navrhovaných řešení a předložit aktualizovaný přehled soudních sporů vedených MČ v HČ ve stavu k konání 9. ročníku tenisového turnaje Slatina Open 2012 dne pod záštitou starosty městské části výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r schválila: rozpočtové opatření č. 12/2012, kterým MČ přijímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč, financování zůstává na tis. Kč připomínky k současnému provozu veřejné dopravy v MČ Brno-Slatina souhlasila: s možností propagace politických stran v měsíčníku Aktuality o Slatině v rozsahu max. 1/4 strany formou placené inzerce dle platného sazebníku s konáním akce Sběr šatstva charitní šatník v termínu a v místní oratoři pod záštitou RMČ a Diecézní charity Brno vybrala: jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu Studie technické proveditelnosti parkovacích ploch na ul. Tilhonova a Vlnitá firmu Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, Brno pro veřejnou zakázku na Dodávku radaru pro měření rychlosti v městské části Brno-Slatina jako nejvhodnější nabídku firmy EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, IČ: uložila: BO provést poptávku na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: Zpracování projektu využití nebytových prostor v domech v lokalitě Tilhonova -Vlnitá konstatovala: neplnění úkolů statutárního zástupce MŠ Brno, Jihomoravské nám.5, p.o. uloženého na schůzi RMČ VI/42/6 konané dne a ukládá statutárnímu zástupci jeho splnění nejpozději do rozhodla: o uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č / o kódu odpadů Dřevo, Biologicky rozložitelný odpad se společností Centrální kompostárna Brno a.s., Brněnská 1050, Modřice a pověřuje starostu jejím podpisem. Jiří Ides, starosta SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Jihomoravské náměstí a s Fantázií pořádá u příležitosti 94. výročí založení samostatného Československa SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE Sejdeme se ve středu 24. října 2012 v 18:00 hodin na Přemyslově náměstí, odkud projdeme Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou ulicí k pomníku obětí našich občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. Kříže a připomeneme si vznik Československa v roce K hojné účasti občanů, mládeže a dětí zve starosta Jiří Ides POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se v sobotu 3. listopadu 2012 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno- Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel , nebo , Upozorňujeme, že pro přihlášení je nutné vyplnit tiskopis (Souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a předložit k nahlédnutí občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Přihlášení je možné uskutečnit nejpozději do Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Ohlédnutí za Slatinským kulturním létem večerní nálada na náměstí a obrázky z vystoupení skupin Jauvajs a Deep Purple revival. Foto Štěpán Cenek 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 FOLKLÓR V RUKOU SLATINSKÝCH DĚTÍ Začíná být pěkným zvykem, že Slatinským hodům předchází večer u cimbálu pořádaný v rámci Slatinského kulturního léta. Letos tomu nebylo jinak k nám přijela Starobřeclavská cimbálová muzika, která však nehrála jen pro potěchu diváků. Jejich důležitým úkolem byl hudební doprovod pro folklórní pásmo slatinských dětí. Ty se od začátku školního roku každý týden pravidelně scházely, tancovaly, zpívaly, cvičily a trénovaly, aby svým vystoupením potěšily zdejší občany. Vzhledem k tomu, že se vystoupení konalo o prázdninách, nebylo vůbec jednoduché dát vše dohromady. Výsledek byl však ohromující. Náměstí se už hodinu před programem začalo plnit zvědavými diváky a všichni s napětím očekávali, co si tentokrát zdejší děti připravily. Pásmo, ve kterém si hrály na hody, bylo plné lidových tanečků, básniček i písniček. Nechybělo ani stavění a zdobení máje. Už během vystoupení se oči mnohých diváků a rodičů plnily slzami dojetí. Celoroční snažení bylo oceněno bouřlivým potleskem, který velmi potěšil všechny malé účinkující. Stejně jako loni, děti nezklamaly pobavily, potěšily a dojaly všechny přítomné. Je vidět, že o budoucnost kulturního života a dění se ve Slatině nemusíme bát a doufám, že takovéto vystoupení jsme zde neviděli naposled, protože by byla škoda nepodporovat v našich dětech talent a folklórní cítění. ve volebním okrsku č. 337 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Prostějovská 1-11, 2-18, Rousínovská 1-29, Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Jiří Ides, starosta INFORMACE PRO VOLIČE Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku v územním obvodu Jihomoravského kraje. Žádost o voličský průkaz lze podat - osobně nejpozději do do hod na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úřední dny PO, ST od 8.00 do a od do hod.; v ostatní dny pouze od hod. - písemně - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Žádost musí být doručena ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno, nejpozději dne V písemné žádosti volič uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, adresu kam mu má být voličský průkaz zaslán. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje budou doručeny voličům v obálce nejpozději do V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno- Slatina (tel , ) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasování mimo volební místnost Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Slatina (tel nebo ) anebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ověření záznamu voliče ve volebním seznamu Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou připraveny k nahlédnutí do Každý volič si může v úřední dny (PO, ST a od hod.; nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny, tel Bc. Stoklásková, nebo JUDr. Janků ověřit zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Bc. Danuše Stoklásková, pověřená organizačně technickým zabezpečením voleb VÍC NEŽ PŘÁNÍ Na konci září oslavila své hezké půlkulaté narozeniny paní Věra Slováčková ze Slatiny. Tak si zároveň připomněla, že již rok bydlí v naší městské části, když se k nám přistěhovali z Uherského Hradiště. Oba manželé svou životní cestu spojili v roce 1959 a těší se relativnímu zdraví. Paní Věra celý život pracovala jako profesorka hudby, učila řadu talentů této krásné a potřebné múzy, bez které si nelze představit náš svět. Po vystudování konzervatoře se hudba stala její životní láskou, jejím osudem, který bohužel přerušila hrozná vlastenecká válka. I ona se statečně zapojila do osvobozovacích bojů a od poloviny roku 1944 až do konce války, a poté do října 1945 byla ve stavu naší armády. Je držitelkou nejen válečných vyznamenání. Dnes se válečná veteránka těší ze dvou dcer a vnuků, za kterými se vlastně do Brna manželé Slováčkovi přistěhovali. Do dalších šťastných let přejeme paní profesorce jen slunné dny v kruhu svých blízkých, optimismus a stálé zdraví podkreslené její láskou a milovanou hudbou. K přání se připojují i členové Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské z Brna. jax - 3

4 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Využili jsme příležitosti, kdy pan starosta naší městské části Jiří Ides přijal mistra světa v kulturistice pana Radka Málka a čerstvému světovému šampionovi jsme položili několik otázek. Pane Málku, když budeme vycházet z titulku tohoto rozhovoru - žijete ve Slatině a pracujete v centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v brněnské Lidické ulici. Je to přesné? Ano, je to přesně tak, bydlím ve Slatině a pracuji jako profesionální hasič na centrální stanici Hasičského záchranného sboru na Lidické ulici v Brně. Dokonalá fyzická připravenost patří k hlavním předpokladům dobrého hasiče, přivedla vás vaše profese ke kulturistice, nebo to bylo naopak? Moje pracovní profese vyžaduje za všech okolností dobrý fyzický stav. Celý život se věnuji sportu, v mládí jsem hrál fotbal a volejbal, a potom jsem začal pod Sokolem Brno dělat kulturistiku. Ve svých čtrnácti letech jsem poprvé závodil v kulturistice v kategorii mladší dorost a skončil jsem na druhém místě. Po nástupu k hasičskému sboru jsem se věnoval karate a požárnímu sportu. Vážněji jsem se začal znovu věnovat kulturistice před pěti lety, kdy mně manželka požádala o pomoc při cvičení po operaci kolena. Takže, v mládí jsem začal s kulturistikou a potom jsem ji využil a využívám dosud k fyzické připravenosti ve své každodenní práci. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Zeptali jsme se specialisty Lubora Pospíchala ze slatinské firmy DEZINFEX s.r.o., která v létě zdarma monitorovala a zabezpečila vodu ve fontáně na Přemyslově náměstí. Jakých výsledků se vám podařilo dosáhnout? Chtěl bych zdůraznit že žádná vyhláška neupravuje provoz podobných fontán, ale když jsem viděl ve fontáně se koupat děti, nabídl jsem monitoring a zlepšení kvality této vody, fontána je přece v samém srdci Slatiny a pohyb občanů je zde vysoký. Šokovalo mne, že některé děti vodu z fontány pijí. Je třeba dětem vysvětlit, že tato voda cirkuluje a proto není vhodná k pití, tedy je to podobné jako u bazénu. Doufám, že k informovanosti přispěje i tento článek. Ukázalo se, že s naším přípravkem došlo prakticky ihned k razantnímu snížení počtu mikroorganismů. Plánuje vaše firma i další aktivity v naší městské části? Ano, v současné době se chystáme vydezinfikovat teplou vodu ve slatinských školách a školkách, a to pak opakovat pravidelně. Již proběhla základní diagnostika. Provoz vnitřního vodovodu právě v takovýchto objektech bývá zpravidla náchylný ke kontaminaci bakteriemi díky nízké průtočnosti. Chceme, aby Slatina byla vzorovou městskou částí, nejen proto nabízíme veškeré tyto služby, tedy dezinfekci, odběr a rozbor vzorků vody, ale i poradenství v našem oboru zdarma. Dále máme v plánu zmonitorovat kvalitu vody i v bytových domech. Pokud se naší firmě podaří více expandovat, čemuž naše reference nasvědčují, rádi bychom vytvořili i nějaká pracovní místa pro občany Slatiny. Děkujeme vám za rozhovor a za aktivity ve prospěch naší městské části. I já vám velice děkuji za prostor v Aktualitách a všem občanům Slatiny přeji hodně zdraví a bohatství dosažené nejen úsporami. DALŠÍ VÝSTAVA Eva Krejčí, slatinská malířka, opět vystavuje. Tentokráte na samostatné výstavě od 13. října do 30. listopadu v kavárně KUPÉ na Veveří č. 34 v Brně. Slavnostní vernisáž je v pondělí 15. října v 18. hodin. Slatinští spoluobčané jsou srdečně zváni stejně jako obdivovatelé jejího stylu vyjádření reality. Svět barev je název výstavy, na které bude možno shlédnout obrazy pod názvy Strom ve slunci, Oko- ryba, Delfín, Africký brouk nebo Květinová loď či Měsíční strom, ale i další. Slatinské malířce přejeme další tvůrčí invenci. - jax- 4 Kde a jak se na sportovní soutěže připravujete? Na soutěže se připravuji hlavně v posilovně Gym Blue Sun ve Slatině. Příprava zahrnuje hodně cvičení, úpravu jídelníčku, dietu a samozřejmě i dostatek odpočinku. Dosavadní vrchol vašich sportovních aktivit je zisk titulu světového šampiona v kulturistice na letošním mistrovství světa v Karlových Varech. Jak mistrovství probíhalo a jaké byly pocity z vítězství? V letošní jarní sezóně jsem se zúčastnil Mistrovství České republiky, Mezinárodního mistrovství Slovenska a Mistrovství světa v Karlových Varech. Na všech těchto třech závodech jsem získal mistrovský titul v kategorii Masters 1 (40 50 let). Na závody v Karlových Varech vzpomínám moc rád, byla tam výborná organizace a atmosféra. Závodění jsem si skutečně užil, protože naši i zahraniční účastníci byli velmi dobře připraveni a musel jsem hodně zabojovat. Co vás nyní v kulturistice čeká? Nyní se připravuji na podzimní sezónu. Mým nejbližším hlavním cílem je dobře se umístit na Světových hasičských hrách v Sydney, které se budou konat letos v druhé polovině října. Bez pochopení a pomoci rodiny, stejně jako bez životní pohody, byste asi náročnou práci a vrcholový sport těžko zvládal. Jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem spokojený, mám zde rodinu i dobré sportovní zázemí. Rád bych v této souvislosti poděkoval klukům z posilovny Gym Blue Sun Tondovi a Kájovi. V letošním roce tam proběhla rekonstrukce šaten a sprch, je tam hezké a příjemné prostředí a bezvadně si tam zacvičím. Rád bych také poděkoval panu Huňkovi z Hsportu a firmě Amix za pomoc při přípravě na závody. Velký dík patří také mé manželce, která mně podporuje a pomáhá při přípravě i přímo na závodech. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman DIECÉZNÍ CHARITA BRNO SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 13:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? Letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky polštáře, deky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí NEMŮŽEME PŘIJMOUT nábytek, ledničky a další spotřebiče znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy zmačkané prádlo AKTUALITY O SLATINĚ

5 SLATINSKÉ HODY

6 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ JAK TO VIDÍM JÁ Uplynulý školní rok byl bohatý na zajímavé akce, které zpestřily výchovně-vzdělávací proces naší školy. Domnívám se, že pro děti je důležité školu vidět i jinak, než jako instituci přinášející povinnosti. Je dobře, že se v ní mohou scházet se svými přáteli i ve volném čase a vnímat toto prostředí jako místo příjemných prožitků, radosti a zábavy. Vždyť Jarmarky, Bezpečná módní přehlídka a další akce, které byly určeny dětem i dospělým, sklidily úspěch u slatinské veřejnosti. Pozitivně hodnotím i zavedení absolventských prací, které připravují naše vycházející žáky na studium na vyšším stupni škol. Také projektové dny umožňují vzájemné poznávání žáků a učitelů různých tříd, takže registruji i ty děti, které neučím. Musím přiznat, že jsem se trochu skepticky zpočátku dívala na hovorové hodiny v současné podobě, jelikož pro učitele představují poměrně velkou časovou zátěž, ale musím konstatovat, že jsem se díky nim lépe seznámila s rodiči a komunikace s dětmi byla daleko důvěrnější, než během výuky či o přestávce. Snad jsem ve svém chválení na něco důležitého nezapomněla. Na konci školního roku jsem měla pocit vyčerpání, což pro mne signalizuje, že toho všeho bylo moc. Akce jsem vyhodnotila jako úspěšné, ale rozhodně není únosné, přidávat cokoli dalšího. Navažme na dobrou tradici. Vždyť naším prvořadým úkolem je žáky vzdělávat a vychovávat. Toto jsou mé povšechné náhledy na loňský školní rok. Mgr. Jana Sindelářová KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA V pátek 7. 9., stejně jako před rokem, se skupinka žáků, tentokrát výhradně dívek, které baví výtvarka, vydala do Havířova na vernisáž 22. ročníku Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky Krásná jako kvítka. Při prohlídce města, které patří mezi nejzdravější a nejzelenější v republice, žákyně zaujala architektura 50. let zvaná Solvina a rozsáhlá květinová výzdoba hlavní třídy. Výstavu zahájil zajímavým dobrodružným vyprávěním letošní patron soutěže první Čech na Mount Everestu, Leopold Sulovský. Zakladatel soutěže, Vladimír Znamenák, ocenil vysokou kvalitu vystavené kolekce prací, ale přiznal, že téma Až budu velký, změním svět bylo pro žáky těžké a ve srovnání s loňským ročníkem se účastnilo mnohem méně dětí. Dětské i dospělé diváky pobavil kulturním programem břichomluvec a všichni se zájmem sledovali předávání cen. Atmosféra v sále byla příjemná a dvě hodiny s obrázky v tradičních technikách 6 (suchá jehla, linoryt, kolorovaná kresba, tisk z koláže ), které přicestovaly z Evropy nebo až z Tchaj-wanu, uběhly velmi rychle. Mgr. Petra Chalupová Obrázky z Evropského týdne mobility na naší škole. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna uspořádala ve dnech září 2012 Evropský týden mobility, kampaň pro obyvatele měst a obcí, která si klade za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Za Českou republiku bylo zapojeno 56 měst a obcí včetně Brna a naší školy. Brňané měli možnost seznámit se s ekologicky šetrnými způsoby dopravy a pohybu ve městě od chůze přes jízdu na kole, koloběžce či kolečkových bruslích, až k aktivitám na podporu bezpečného chování v dopravě a při sportu. V pondělí 17. září proběhla před naší školou akce Co a jak v MHD s podtitulem Jezdíme bezpečně, umíme se chovat a pomáháme jiným v MHD. Akce byla určena nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Před školou byl přistaven autobus DPMB, ve kterém na LCD monitorech se promítaly spoty nebezpečných situací, např. při náhlém brzdění. Přítomen byl i bezpečnostní technik, který mimo jiné žáky učil správně vystupovat a nastupovat do autobusu. Pro děti vyučující připravili doprovodný program, například jízdu na koloběžkách, poznávání dopravních značek a test z dopravní výchovy. Čtvrťáci navštívili zajímavá místa, která se týkají veřejné dopravy. Netradiční pohled na Brno je čekal ze střechy autobusového nádraží Zvonařka a také si mohli prohlédnout Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kde se dozvěděli, jak se řídí doprava v regionu. Mgr. Olga Bauerová Mgr. Vlaďka Šiková ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Stalo se již tradicí ZŠ Jihomoravské náměstí, že se žáci, učitelé a vedení scházejí společně první den na dvoře školy. Nedočkavě a rozechvěle postávali hlavně prvňáčci a jejich rodiče. Dvůr se zaplnil do posledního místa a s úderem osmé hodiny se rozezněla státní hymna. Poté všechny přivítala paní ředitelka a promluvil pan starosta. A to už se prvňáčci nemohou dočkat, až uvidí tu svoji paní učitelku. S ní se pak vydají do třídy. Dnes je ještě doprovázejí rodiče, brzy se však zavřou dveře školy a do nového prostředí budou docházet sami. Snad se to obejde bez slziček. Ti starší odešli se svými třídními učiteli rovněž do tříd, zavzpomínali na prázdniny a dozvěděli se potřebné informace. Nezbývá, než popřát všem našim žákům hodně úspěchů v tomto školním roce, milující, laskavé, trpělivé rodiče a v neposlední řadě zdravě náročné učitele, na které je proč na třídních srazech vzpomínat. Mgr. Jana Šindelářová AKTUALITY O SLATINĚ

7 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Po loňském úspěchu také letos naše škola uspořádala Zahradní slavnost pro žáky a rodiče. I přes ranní nepříznivé počasí se na nás usmálo štěstí a sluníčko vysvitlo, což napomohlo k ještě lepší náladě. Slavnosti se zúčastnilo na 270 žáků školy v doprovodu rodinných příslušníků. Žáci závodili a plnili úkoly v netradičních disciplínách, v nichž měli možnost získat šnečí body, které poté mohli proměnit za propisky, klíčenky, trička, gumy, sladkosti, bublifuky, peněženky, batohy apod. Během celého odpoledne bylo pro děti a dospělé přichystáno bohaté občerstvení. Všichni naši žáci si díky štědrým sponzorům mohli zdarma smlsnout na zmrzlině, párku v rohlíku, chlebíčku či zákuscích, a to vše zapít malinovkou. Učitelé, žáci i rodiče využili této akce k seznámení a popovídání si, atmosféra na zahradní slavnosti byla velmi příjemná a pohodová. Na závěr bych jménem celé Základní školy Přemyslovo náměstí ráda poděkovala sponzorům paní Marcové z Lahůdky a panu Jančíkovi za 400 obložených chlebíčků, na kterých si děti moc pochutnaly; panu Chalabalovi z restaurace Spartak za celkové občerstvení pro děti i rodiče; panu zastupiteli Evženu Šikovi za ledové osvěžení pro děti a nový nátěr dětských prolézaček, panu Klingerovi za ovoce; školní kuchyni Jihomoravské náměstí 2; rodičům Haltmarovým a An Hgo Thoi za finanční prostředky na občerstvení a všem rodičům, kteří přispěli drobnými dárky do šnečího obchodu. Mgr. Eva Říhová VITRÁŽE PRO DOSPĚLÉ Sklíčko ke sklíčku, trocha fantazie, dobrý nápad a už je tu nový originální šperk, obrázek do okna nebo na zeď, svícen nebo ozdobené zrcátko. To vše a mnohé jiné si můžete vyrobit ve vitrážových dílnách určené dospělým. Lekce pro zájemce z řad dospělých se konají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:45 ve vitrážové dílně při ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Za jednu lekci zaplatíte jen 70 Kč paušál a 2 Kč za 1 gram hotového výrobku. Tyto výtvarné dílny vede proškolená lektorka Eliška Krejčová (tel ). Termíny v roce 2012: 4.10., , 1.11., , , Mgr. Eliška Krejčová BLAHOPŘEJEME V sobotu 8. září se konal na Terénkách ve Slatině 6. ročník běžeckého závodu Slatinský kros V kategorii Přípravka mladší chlapci na trati dlouhé 500 m se umístil na 1. místě Roman Grufík, žák 4.B. naší školy. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 NÁZEV KROUŽKU DEN A HODINA ROČNÍK VEDOUCÍ UČITEL/KA 1. Skleněné vitráže Čt 14:30 15: uč. Krejčová 2. Judo Út 15:30 16: p. Hořt není učitel ZŠ tel.: Pěvecký sbor Čt 13:45 14: uč. Palečková 4. Míčové hry Pá 13:45 14: uč. Kovář 5. Dramatický kroužek Čt 15:00 16: uč. Balejová 6. Flétna začátečníci Út 13:00 13:45 1. uč. Procházková od 2. pololetí 7. Keramika Čt 14:00 15: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 8. Keramika Čt 15:00 16: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 9. Florbal Út 6:30 7: uč. Koupil 7

8 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ZÁŘÍ VE FANTÁZII Potáborové setkání Úterní odpoledne 11. září, na které již tradiční setkání rodičů a dětí připadlo, přineslo krásné a teplé počasí. Všichni si společně zazpívali táborové písničky a zavzpomínali na veselé příhody. Součástí bylo promítání fotek, stanoviště s úkoly pro malé děti a také ocenění přinesených táborových výrobků. Děti si to užily na trampolíně i na horolezecké stěně. Kdo měl chuť, opekl si buřtík nebo jen tak odpočíval v altánku nebo na kobercích, které byly v zahradě připraveny. Páteční odpoledne 14. září patřilo na Fantázii dětem bez rodičů. Setkali se zde kamarádi, kteří ve Štířím dole jezdili na kolech, zdokonalili své tábornické dovednosti na Ostrém Kameni a sjížděli na kánoích Vltavu. Děti se svými prázdninovými vedoucími opékaly buřty, absolvovaly úkolovku, ve které za splnění jednotlivých úkolů dostaly indície, podle kterých typovaly, jaký nový atraktivní tábor je čeká příští léto. Víte jaký? Horolezecký tábor pro náctileté! Pro náctileté free (od jedenácti let) 14:00-17:00 HOD. (místnost keramiky) Cena 100 Kč Korálkování Děti se naučí základní techniku součkování a později vyzkouší i ketlování. Středeční FREE KLUB pro náctileté 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet! Každý měsíc nová výtvarná technika. Cena: 55 Kč. Říjen - mozaika - váza s kamínkovou mozaikou, zrcadlo z barevných kachliček, barevný obrázek na zeď, podložka pod hrnec, podtácek z barevných kachliček. EF KLUB v pátek od 14:00 hod. - pro všechny děti od 10 let, které mají volné páteční odpoledne. Tentokrát s Jirkou Sochou na téma Lezu, lezeš, lezeme. Děti odjedou na umělou horolezeckou stěnu na Klajdovku. S sebou si vezmou sportovní oblečení a obuv na přezutí se světlou podrážkou, 50 Kč (v ceně je lektor a vstup na stěnu, další polovinu vstupného hradí Fantázie z projektu volnočasových aktivit MČ Slatina.) + 2 jízdenky na 60 minut. Návrat je mezi 16:30-17:00 hod. Pozor! Na tuto akci je třeba přihlásit se předem, nejpozději do e- mailem: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (podzimní prázdniny) na Fantázii. Na děti čekají hry, soutěže a zajímavý program. Cena tábora je 220 za 1 den, v ceně je oběd, 2 svačinky a pití. Přihlášky on- line od na www. junior.cz PODZIMNÍ POBYTOVÝ TÁBOR. Bližší informace a přihlášky on- line od na Vitráže s Eliškou Krejčovou. Zveme vás na tvořivé dílny vitráží technikou Tiffany. Začínají (v pátek) 1x za 14 dnů vždy od 16:00 19:00 hod. na Fantázii. Další termíny: , 9.11., , 7.12., Je nutné přihlásit se předem. Cena: 75 Kč (3 hodiny) + 2 Kč/gram hotového výrobku. Zkušená lektorka Eliška Krejčová vás uvede do tajů barevných plochých sklíček a ukáže vám spoustu krásných motivů a kompozic, které si budete moci vyrobit. Jsou vítáni všichni, kdo se s touto technikou chtějí seznámit i ti, kteří již s vitrážemi pracovali. Potáborové setkání na Fantázii Nechce se tomu věřit, ale prázdniny jsou daleko za námi a školáci mají už více jak měsíc školy za sebou. Leckterým rodičům nastala otázka: Jak vyplnit dětem volný čas? Fantázie nabízí různé druhy aktivit v podobě kroužků a kurzů. Nabídka je opravdu široká, zahrnuje kroužky tradiční i zcela nové. Rádi vám představujeme nové kroužky Fantázie: Horolezectví - základy lezení na umělé stěně, technika, metodika, jištění, bezpečnost, příprava na skalní lezení. Pro kluky a holky od 8 let. Netradiční sporty - ochutnávka sportovních aktivit, které si jen tak běžně nevyzkoušíte. Moderní a atraktivní hry, soutěže,. Geocaching - je celosvětová moderní hra, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (keš), o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Děti se naučí pravidlům a chování při geocachingu, práci s buzolou a mapou, orientaci v terénu a dalším dovednostem potřebným k hledání pokladů. Některé víkendy pak budou vyhrazeny k výletům ke vzdálenějším keším. Vařečka kroužek pro kluky a holky, kteří se nebojí kuchařského dobrodružství. Recepty studené i teplé kuchyně čekají na vyzkoušení, dovíme se něco o jednotlivých potravinách. S sebou pracovní triko, přezůvky. Pokud jste váhavými střelci, tak už neváhejte a můžete se ještě kdykoliv on-line přihlásit na www. junior.cz 8 V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME Sobotní tvořivé dílny Pro dospělé 14:00-17:00 hod. (výtvarná místnost) Pryskyřice a šperky z organzy. Pod vedením Hanky Slámové si vyrobíte sadu šperků (náušnice, prsten, přívěšek). Popřípadě si můžete další výrobu šperku z pryskyřice dokoupit 50 Kč/ kus. Po tvoření z pryskyřice nás čeká výroba šperku z organzy. Můžete si vyrobit brož, náušnice nebo přívěšek. Cena dílny: 250 Kč. Občanské sdružení Klubíčko nabídlo kroužky pro maminky s dětmi, nově otevřelo logopedickou poradnu a aktivity pro všechny slatinské seniory, kteří se rádi baví a tvoří. PŘIJĎ BABIČKO NA SLOVÍČKO (i dědečku). Co vás čeká? Příjemné odpoledne s kávičkou, tvořením a zajímavou besedou. Kde: na Fantázii, Tilhonova 49, Brno-Slatina. Kdy: každý sudý pátek ve 14:00 hod. Začínáme 12. října. Těší se na vás Klárka Horčicová a Jana Kyprá. Informace o posledních volných místech a dalších aktivitách Klubíčka najdete na www. fantoska.org. Poslední volná místa v kroužcích na Fantázii 2012/2013 Děti a mládež Kde Aj konverzace třída Čtvrtek 15,00 16,00 Fantázie Angličtina třída Pondělí 16,15 17,15 Fantázie Angličtina třída Úterý 17,15 18,15 Fantázie Angličtina třída Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Art club výtvarný ateliér Čtvrtek 15,30 17,00 Fantázie Deskovky Středa 15,30 16,30 Fantázie Dračák Čtvrtek 17,30 19,30 Fantázie Free (i jednorázové platby) Středa 14,30 16,00 Fantázie Geocaching Úterý 15,00 16,00 Fantazie Horolezectví Pondělí 16,00 17,00 Fantazie Keramický kurz + točení Pondělí 18,00 20,00 Fantázie Keramika let Pondělí 14,45 16,15 Fantázie Keramika třída Úterý 15,30 16,30 Fantázie Keramika třída Středa 16,30 17,30 Fantázie Keramika třída Středa 17,15 18,15 Fantázie Keramika let Středa 16,15 17,15 Fantázie Keramika předšk. 1tř. Úterý 17,00 18,00 Fantázie Komiks Středa 16,00 17,30 Fantazie Němčina třída Pondělí 15,00 16,00 Fantázie Netradiční sporty v tělocv. Čtvrtek 16,30 17,30 TV Jihom. n. Stonožka třída Středa 17,30 18,30 TV Přem. n. Šuplík - literární ateliér Středa 17,30 18,30 Fantázie Tlapinky třída Pondělí 17,00 18,00 Fantázie Tlapky třída Čtvrtek 17,00 18,00 Fantázie Točení na kruhu od 9 let Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Vařečka vaření Čtvrtek 16,45 18,15 Fantazie Vědátoři 1.-2.třída Úterý 16,00 17,00 Fantázie Vitráže Středa 16,30 18,00 Fantázie Výtvarka předšk. 1tř. Pondělí 16,00 17,00 Fantázie Mládež a dospělí Kde AJ mírně pokročilí Úterý 18,30 20,00 Fantázie AJ pokročilí Úterý 18,00 19,30 Fantázie AJ začátečníci Pondělí 17,30 19,00 Fantázie Němčina mírně pokročilí Pondělí 18,30 20,00 Fantázie AKTUALITY O SLATINĚ

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 13.10.2010 V/91/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 13/2010 RMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010, kterým MČ zvyšuje

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu).

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň Letná pořádají příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). 24. 28. července

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více