O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím, vytvořily v naší městské části opět po roce nezapomenutelnou atmosféru. Největší dík samozřejmě nemůže patřit nikomu jinému, než perfektně připraveným a ustrojeným stárkám, stárkům a všem lidem, kteří se starali o příjemnou zábavu a hladký průběh krásného hodového víkendu. Velkou zásluhu na mimořádné sváteční náladě, nesoucí se celou Slatinou, mají také všichni, kteří podpořili tuto tradici svojí účastí jak na páteční předhodové zábavě, tak na sobotních večerních hodových setkáních, i v nedělním průvodu a slavnostech na náměstí. Všem tedy patří velký dík a už nyní se můžeme těšit na hody v příštím roce. Přál bych celé Slatině, aby byly minimálně tak vydařené, jako ty letošní. Jiří Ides, starosta A K T U A L I T Y O SLATINĚ Ohlédnutí č. 10 říjen 2012 VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí ve Slatině je opět za námi, a tak je na čase si vše trochu připomenout. Tento rok se Tradiční slatinské hody konaly již po pětatřicáté, a to netypicky třetí víkend v září. Pro mnohé to bylo překvapením, ale datum konání slatinských hodů není vždy pevně stanoveno na druhý víkend v září, je spíše směřováno ke slavnosti Povýšení sv. Kříže, která se datuje ke 14. září. O hodové veselí se letos postaralo šestnáct párů stárků a již tradičně jim k tomu vyhrávala dechová hudba Dambořanka. Přestože to s počasím nejdříve nevypadalo nejlépe, nakonec jsme si krásné počasí vymodlili a celý víkend jsme protančili a prozpívali, spoustu vína jsme vypili, koláče i pečené kačeny snědli, kroje nezničili, vysokou máju postavili i uhlídali, nikdo se nepopral a všichni to ve zdraví přežili. Hody se nám ve všech ohledech vyvedly, jak jen jsme si mohli přát a věříme, že jsme si PŘEČTĚTE SI: za Slatinským kulturním létem str. 2 Slatinské děti a folklor str. 3 Rozhovor s mistrem světa str. 4 Letošní hody ve fotografiích str. 5 Volná místa v kroužcích Fantázie str. 8 je neužili jen my, stárci, ale také všichni, co se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Slatinským hodům předchází každým rokem mnoho měsíců příprav, zařizování a pilného nacvičování, proto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kamarádům a známým a v neposlední řadě také Restauraci Na Spartaku, slatinské radnici, všem sponzorům a dalším organizátorům, kteří se na přípravách podíleli. Jménem hlavního páru bychom také chtěli poděkovat všem stárkám a stárkům, kteří se o ty letošní hody nejvíce zasloužili a kteří jim svůj volný čas obětovali. Jen díky nim tato nádherná tradice pokračuje dál. Hody byly, hody budou, stárci zase v kroji půjdou. Zase za rok těšíme se, že pod májou sejdeme se. Za slatinské stárky hlavní pár František a Adélka Celá 5. strana těchto Aktualit je věnována fotografiím z letošních slatinských hodů. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta městské části Brno - Slatina podle písm. a) 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů (do Zastupitelstva Jihomoravského kraje) se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 330 je volební místnost v budově firmy EXPO-COM trading, s.r.o., Černovičky 36a, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála ve volebním okrsku č. 331 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská, Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kikrleho, Kobylnická, Kovárenská, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O.Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova ve volebním okrsku č. 332 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské náměstí, Šlapanická, Šmilovského, Těšanská, Tilhonova 1-47, 2-66, Tuřanka, Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za Kostelem ve volebním okrsku č. 333 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská ve volebním okrsku č. 334 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá), Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská ve volebním okrsku č. 335 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá) ve volebním okrsku č. 336 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá) pokračování na straně 3 V sobotu večer předává pan starosta Jiří Ides hlavnímu stárkovi hodové právo Slatinské hody 2012 mohou začít.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina za r s příjmy ve výši Kč ,49, výdaji ve výši Kč ,20 a financováním ve výši ,29 Kč pohledávky MČ za nájemci bytů k přehled soudních sporů vedených MČ v HČ za I. pololetí 2012 a uložila vedoucímu VO v jednotlivých případech postupovat podle navrhovaných řešení a předložit aktualizovaný přehled soudních sporů vedených MČ v HČ ve stavu k konání 9. ročníku tenisového turnaje Slatina Open 2012 dne pod záštitou starosty městské části výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r schválila: rozpočtové opatření č. 12/2012, kterým MČ přijímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč, financování zůstává na tis. Kč připomínky k současnému provozu veřejné dopravy v MČ Brno-Slatina souhlasila: s možností propagace politických stran v měsíčníku Aktuality o Slatině v rozsahu max. 1/4 strany formou placené inzerce dle platného sazebníku s konáním akce Sběr šatstva charitní šatník v termínu a v místní oratoři pod záštitou RMČ a Diecézní charity Brno vybrala: jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu Studie technické proveditelnosti parkovacích ploch na ul. Tilhonova a Vlnitá firmu Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, Brno pro veřejnou zakázku na Dodávku radaru pro měření rychlosti v městské části Brno-Slatina jako nejvhodnější nabídku firmy EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, IČ: uložila: BO provést poptávku na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: Zpracování projektu využití nebytových prostor v domech v lokalitě Tilhonova -Vlnitá konstatovala: neplnění úkolů statutárního zástupce MŠ Brno, Jihomoravské nám.5, p.o. uloženého na schůzi RMČ VI/42/6 konané dne a ukládá statutárnímu zástupci jeho splnění nejpozději do rozhodla: o uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č / o kódu odpadů Dřevo, Biologicky rozložitelný odpad se společností Centrální kompostárna Brno a.s., Brněnská 1050, Modřice a pověřuje starostu jejím podpisem. Jiří Ides, starosta SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Jihomoravské náměstí a s Fantázií pořádá u příležitosti 94. výročí založení samostatného Československa SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE Sejdeme se ve středu 24. října 2012 v 18:00 hodin na Přemyslově náměstí, odkud projdeme Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou ulicí k pomníku obětí našich občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. Kříže a připomeneme si vznik Československa v roce K hojné účasti občanů, mládeže a dětí zve starosta Jiří Ides POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se v sobotu 3. listopadu 2012 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno- Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel , nebo , Upozorňujeme, že pro přihlášení je nutné vyplnit tiskopis (Souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a předložit k nahlédnutí občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Přihlášení je možné uskutečnit nejpozději do Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Ohlédnutí za Slatinským kulturním létem večerní nálada na náměstí a obrázky z vystoupení skupin Jauvajs a Deep Purple revival. Foto Štěpán Cenek 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 FOLKLÓR V RUKOU SLATINSKÝCH DĚTÍ Začíná být pěkným zvykem, že Slatinským hodům předchází večer u cimbálu pořádaný v rámci Slatinského kulturního léta. Letos tomu nebylo jinak k nám přijela Starobřeclavská cimbálová muzika, která však nehrála jen pro potěchu diváků. Jejich důležitým úkolem byl hudební doprovod pro folklórní pásmo slatinských dětí. Ty se od začátku školního roku každý týden pravidelně scházely, tancovaly, zpívaly, cvičily a trénovaly, aby svým vystoupením potěšily zdejší občany. Vzhledem k tomu, že se vystoupení konalo o prázdninách, nebylo vůbec jednoduché dát vše dohromady. Výsledek byl však ohromující. Náměstí se už hodinu před programem začalo plnit zvědavými diváky a všichni s napětím očekávali, co si tentokrát zdejší děti připravily. Pásmo, ve kterém si hrály na hody, bylo plné lidových tanečků, básniček i písniček. Nechybělo ani stavění a zdobení máje. Už během vystoupení se oči mnohých diváků a rodičů plnily slzami dojetí. Celoroční snažení bylo oceněno bouřlivým potleskem, který velmi potěšil všechny malé účinkující. Stejně jako loni, děti nezklamaly pobavily, potěšily a dojaly všechny přítomné. Je vidět, že o budoucnost kulturního života a dění se ve Slatině nemusíme bát a doufám, že takovéto vystoupení jsme zde neviděli naposled, protože by byla škoda nepodporovat v našich dětech talent a folklórní cítění. ve volebním okrsku č. 337 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Prostějovská 1-11, 2-18, Rousínovská 1-29, Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Jiří Ides, starosta INFORMACE PRO VOLIČE Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku v územním obvodu Jihomoravského kraje. Žádost o voličský průkaz lze podat - osobně nejpozději do do hod na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úřední dny PO, ST od 8.00 do a od do hod.; v ostatní dny pouze od hod. - písemně - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Žádost musí být doručena ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno, nejpozději dne V písemné žádosti volič uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, adresu kam mu má být voličský průkaz zaslán. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje budou doručeny voličům v obálce nejpozději do V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno- Slatina (tel , ) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasování mimo volební místnost Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Slatina (tel nebo ) anebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ověření záznamu voliče ve volebním seznamu Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou připraveny k nahlédnutí do Každý volič si může v úřední dny (PO, ST a od hod.; nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny, tel Bc. Stoklásková, nebo JUDr. Janků ověřit zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Bc. Danuše Stoklásková, pověřená organizačně technickým zabezpečením voleb VÍC NEŽ PŘÁNÍ Na konci září oslavila své hezké půlkulaté narozeniny paní Věra Slováčková ze Slatiny. Tak si zároveň připomněla, že již rok bydlí v naší městské části, když se k nám přistěhovali z Uherského Hradiště. Oba manželé svou životní cestu spojili v roce 1959 a těší se relativnímu zdraví. Paní Věra celý život pracovala jako profesorka hudby, učila řadu talentů této krásné a potřebné múzy, bez které si nelze představit náš svět. Po vystudování konzervatoře se hudba stala její životní láskou, jejím osudem, který bohužel přerušila hrozná vlastenecká válka. I ona se statečně zapojila do osvobozovacích bojů a od poloviny roku 1944 až do konce války, a poté do října 1945 byla ve stavu naší armády. Je držitelkou nejen válečných vyznamenání. Dnes se válečná veteránka těší ze dvou dcer a vnuků, za kterými se vlastně do Brna manželé Slováčkovi přistěhovali. Do dalších šťastných let přejeme paní profesorce jen slunné dny v kruhu svých blízkých, optimismus a stálé zdraví podkreslené její láskou a milovanou hudbou. K přání se připojují i členové Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské z Brna. jax - 3

4 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Využili jsme příležitosti, kdy pan starosta naší městské části Jiří Ides přijal mistra světa v kulturistice pana Radka Málka a čerstvému světovému šampionovi jsme položili několik otázek. Pane Málku, když budeme vycházet z titulku tohoto rozhovoru - žijete ve Slatině a pracujete v centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v brněnské Lidické ulici. Je to přesné? Ano, je to přesně tak, bydlím ve Slatině a pracuji jako profesionální hasič na centrální stanici Hasičského záchranného sboru na Lidické ulici v Brně. Dokonalá fyzická připravenost patří k hlavním předpokladům dobrého hasiče, přivedla vás vaše profese ke kulturistice, nebo to bylo naopak? Moje pracovní profese vyžaduje za všech okolností dobrý fyzický stav. Celý život se věnuji sportu, v mládí jsem hrál fotbal a volejbal, a potom jsem začal pod Sokolem Brno dělat kulturistiku. Ve svých čtrnácti letech jsem poprvé závodil v kulturistice v kategorii mladší dorost a skončil jsem na druhém místě. Po nástupu k hasičskému sboru jsem se věnoval karate a požárnímu sportu. Vážněji jsem se začal znovu věnovat kulturistice před pěti lety, kdy mně manželka požádala o pomoc při cvičení po operaci kolena. Takže, v mládí jsem začal s kulturistikou a potom jsem ji využil a využívám dosud k fyzické připravenosti ve své každodenní práci. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Zeptali jsme se specialisty Lubora Pospíchala ze slatinské firmy DEZINFEX s.r.o., která v létě zdarma monitorovala a zabezpečila vodu ve fontáně na Přemyslově náměstí. Jakých výsledků se vám podařilo dosáhnout? Chtěl bych zdůraznit že žádná vyhláška neupravuje provoz podobných fontán, ale když jsem viděl ve fontáně se koupat děti, nabídl jsem monitoring a zlepšení kvality této vody, fontána je přece v samém srdci Slatiny a pohyb občanů je zde vysoký. Šokovalo mne, že některé děti vodu z fontány pijí. Je třeba dětem vysvětlit, že tato voda cirkuluje a proto není vhodná k pití, tedy je to podobné jako u bazénu. Doufám, že k informovanosti přispěje i tento článek. Ukázalo se, že s naším přípravkem došlo prakticky ihned k razantnímu snížení počtu mikroorganismů. Plánuje vaše firma i další aktivity v naší městské části? Ano, v současné době se chystáme vydezinfikovat teplou vodu ve slatinských školách a školkách, a to pak opakovat pravidelně. Již proběhla základní diagnostika. Provoz vnitřního vodovodu právě v takovýchto objektech bývá zpravidla náchylný ke kontaminaci bakteriemi díky nízké průtočnosti. Chceme, aby Slatina byla vzorovou městskou částí, nejen proto nabízíme veškeré tyto služby, tedy dezinfekci, odběr a rozbor vzorků vody, ale i poradenství v našem oboru zdarma. Dále máme v plánu zmonitorovat kvalitu vody i v bytových domech. Pokud se naší firmě podaří více expandovat, čemuž naše reference nasvědčují, rádi bychom vytvořili i nějaká pracovní místa pro občany Slatiny. Děkujeme vám za rozhovor a za aktivity ve prospěch naší městské části. I já vám velice děkuji za prostor v Aktualitách a všem občanům Slatiny přeji hodně zdraví a bohatství dosažené nejen úsporami. DALŠÍ VÝSTAVA Eva Krejčí, slatinská malířka, opět vystavuje. Tentokráte na samostatné výstavě od 13. října do 30. listopadu v kavárně KUPÉ na Veveří č. 34 v Brně. Slavnostní vernisáž je v pondělí 15. října v 18. hodin. Slatinští spoluobčané jsou srdečně zváni stejně jako obdivovatelé jejího stylu vyjádření reality. Svět barev je název výstavy, na které bude možno shlédnout obrazy pod názvy Strom ve slunci, Oko- ryba, Delfín, Africký brouk nebo Květinová loď či Měsíční strom, ale i další. Slatinské malířce přejeme další tvůrčí invenci. - jax- 4 Kde a jak se na sportovní soutěže připravujete? Na soutěže se připravuji hlavně v posilovně Gym Blue Sun ve Slatině. Příprava zahrnuje hodně cvičení, úpravu jídelníčku, dietu a samozřejmě i dostatek odpočinku. Dosavadní vrchol vašich sportovních aktivit je zisk titulu světového šampiona v kulturistice na letošním mistrovství světa v Karlových Varech. Jak mistrovství probíhalo a jaké byly pocity z vítězství? V letošní jarní sezóně jsem se zúčastnil Mistrovství České republiky, Mezinárodního mistrovství Slovenska a Mistrovství světa v Karlových Varech. Na všech těchto třech závodech jsem získal mistrovský titul v kategorii Masters 1 (40 50 let). Na závody v Karlových Varech vzpomínám moc rád, byla tam výborná organizace a atmosféra. Závodění jsem si skutečně užil, protože naši i zahraniční účastníci byli velmi dobře připraveni a musel jsem hodně zabojovat. Co vás nyní v kulturistice čeká? Nyní se připravuji na podzimní sezónu. Mým nejbližším hlavním cílem je dobře se umístit na Světových hasičských hrách v Sydney, které se budou konat letos v druhé polovině října. Bez pochopení a pomoci rodiny, stejně jako bez životní pohody, byste asi náročnou práci a vrcholový sport těžko zvládal. Jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem spokojený, mám zde rodinu i dobré sportovní zázemí. Rád bych v této souvislosti poděkoval klukům z posilovny Gym Blue Sun Tondovi a Kájovi. V letošním roce tam proběhla rekonstrukce šaten a sprch, je tam hezké a příjemné prostředí a bezvadně si tam zacvičím. Rád bych také poděkoval panu Huňkovi z Hsportu a firmě Amix za pomoc při přípravě na závody. Velký dík patří také mé manželce, která mně podporuje a pomáhá při přípravě i přímo na závodech. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman DIECÉZNÍ CHARITA BRNO SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 13:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? Letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky polštáře, deky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí NEMŮŽEME PŘIJMOUT nábytek, ledničky a další spotřebiče znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy zmačkané prádlo AKTUALITY O SLATINĚ

5 SLATINSKÉ HODY

6 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ JAK TO VIDÍM JÁ Uplynulý školní rok byl bohatý na zajímavé akce, které zpestřily výchovně-vzdělávací proces naší školy. Domnívám se, že pro děti je důležité školu vidět i jinak, než jako instituci přinášející povinnosti. Je dobře, že se v ní mohou scházet se svými přáteli i ve volném čase a vnímat toto prostředí jako místo příjemných prožitků, radosti a zábavy. Vždyť Jarmarky, Bezpečná módní přehlídka a další akce, které byly určeny dětem i dospělým, sklidily úspěch u slatinské veřejnosti. Pozitivně hodnotím i zavedení absolventských prací, které připravují naše vycházející žáky na studium na vyšším stupni škol. Také projektové dny umožňují vzájemné poznávání žáků a učitelů různých tříd, takže registruji i ty děti, které neučím. Musím přiznat, že jsem se trochu skepticky zpočátku dívala na hovorové hodiny v současné podobě, jelikož pro učitele představují poměrně velkou časovou zátěž, ale musím konstatovat, že jsem se díky nim lépe seznámila s rodiči a komunikace s dětmi byla daleko důvěrnější, než během výuky či o přestávce. Snad jsem ve svém chválení na něco důležitého nezapomněla. Na konci školního roku jsem měla pocit vyčerpání, což pro mne signalizuje, že toho všeho bylo moc. Akce jsem vyhodnotila jako úspěšné, ale rozhodně není únosné, přidávat cokoli dalšího. Navažme na dobrou tradici. Vždyť naším prvořadým úkolem je žáky vzdělávat a vychovávat. Toto jsou mé povšechné náhledy na loňský školní rok. Mgr. Jana Sindelářová KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA V pátek 7. 9., stejně jako před rokem, se skupinka žáků, tentokrát výhradně dívek, které baví výtvarka, vydala do Havířova na vernisáž 22. ročníku Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky Krásná jako kvítka. Při prohlídce města, které patří mezi nejzdravější a nejzelenější v republice, žákyně zaujala architektura 50. let zvaná Solvina a rozsáhlá květinová výzdoba hlavní třídy. Výstavu zahájil zajímavým dobrodružným vyprávěním letošní patron soutěže první Čech na Mount Everestu, Leopold Sulovský. Zakladatel soutěže, Vladimír Znamenák, ocenil vysokou kvalitu vystavené kolekce prací, ale přiznal, že téma Až budu velký, změním svět bylo pro žáky těžké a ve srovnání s loňským ročníkem se účastnilo mnohem méně dětí. Dětské i dospělé diváky pobavil kulturním programem břichomluvec a všichni se zájmem sledovali předávání cen. Atmosféra v sále byla příjemná a dvě hodiny s obrázky v tradičních technikách 6 (suchá jehla, linoryt, kolorovaná kresba, tisk z koláže ), které přicestovaly z Evropy nebo až z Tchaj-wanu, uběhly velmi rychle. Mgr. Petra Chalupová Obrázky z Evropského týdne mobility na naší škole. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna uspořádala ve dnech září 2012 Evropský týden mobility, kampaň pro obyvatele měst a obcí, která si klade za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Za Českou republiku bylo zapojeno 56 měst a obcí včetně Brna a naší školy. Brňané měli možnost seznámit se s ekologicky šetrnými způsoby dopravy a pohybu ve městě od chůze přes jízdu na kole, koloběžce či kolečkových bruslích, až k aktivitám na podporu bezpečného chování v dopravě a při sportu. V pondělí 17. září proběhla před naší školou akce Co a jak v MHD s podtitulem Jezdíme bezpečně, umíme se chovat a pomáháme jiným v MHD. Akce byla určena nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Před školou byl přistaven autobus DPMB, ve kterém na LCD monitorech se promítaly spoty nebezpečných situací, např. při náhlém brzdění. Přítomen byl i bezpečnostní technik, který mimo jiné žáky učil správně vystupovat a nastupovat do autobusu. Pro děti vyučující připravili doprovodný program, například jízdu na koloběžkách, poznávání dopravních značek a test z dopravní výchovy. Čtvrťáci navštívili zajímavá místa, která se týkají veřejné dopravy. Netradiční pohled na Brno je čekal ze střechy autobusového nádraží Zvonařka a také si mohli prohlédnout Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kde se dozvěděli, jak se řídí doprava v regionu. Mgr. Olga Bauerová Mgr. Vlaďka Šiková ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Stalo se již tradicí ZŠ Jihomoravské náměstí, že se žáci, učitelé a vedení scházejí společně první den na dvoře školy. Nedočkavě a rozechvěle postávali hlavně prvňáčci a jejich rodiče. Dvůr se zaplnil do posledního místa a s úderem osmé hodiny se rozezněla státní hymna. Poté všechny přivítala paní ředitelka a promluvil pan starosta. A to už se prvňáčci nemohou dočkat, až uvidí tu svoji paní učitelku. S ní se pak vydají do třídy. Dnes je ještě doprovázejí rodiče, brzy se však zavřou dveře školy a do nového prostředí budou docházet sami. Snad se to obejde bez slziček. Ti starší odešli se svými třídními učiteli rovněž do tříd, zavzpomínali na prázdniny a dozvěděli se potřebné informace. Nezbývá, než popřát všem našim žákům hodně úspěchů v tomto školním roce, milující, laskavé, trpělivé rodiče a v neposlední řadě zdravě náročné učitele, na které je proč na třídních srazech vzpomínat. Mgr. Jana Šindelářová AKTUALITY O SLATINĚ

7 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Po loňském úspěchu také letos naše škola uspořádala Zahradní slavnost pro žáky a rodiče. I přes ranní nepříznivé počasí se na nás usmálo štěstí a sluníčko vysvitlo, což napomohlo k ještě lepší náladě. Slavnosti se zúčastnilo na 270 žáků školy v doprovodu rodinných příslušníků. Žáci závodili a plnili úkoly v netradičních disciplínách, v nichž měli možnost získat šnečí body, které poté mohli proměnit za propisky, klíčenky, trička, gumy, sladkosti, bublifuky, peněženky, batohy apod. Během celého odpoledne bylo pro děti a dospělé přichystáno bohaté občerstvení. Všichni naši žáci si díky štědrým sponzorům mohli zdarma smlsnout na zmrzlině, párku v rohlíku, chlebíčku či zákuscích, a to vše zapít malinovkou. Učitelé, žáci i rodiče využili této akce k seznámení a popovídání si, atmosféra na zahradní slavnosti byla velmi příjemná a pohodová. Na závěr bych jménem celé Základní školy Přemyslovo náměstí ráda poděkovala sponzorům paní Marcové z Lahůdky a panu Jančíkovi za 400 obložených chlebíčků, na kterých si děti moc pochutnaly; panu Chalabalovi z restaurace Spartak za celkové občerstvení pro děti i rodiče; panu zastupiteli Evženu Šikovi za ledové osvěžení pro děti a nový nátěr dětských prolézaček, panu Klingerovi za ovoce; školní kuchyni Jihomoravské náměstí 2; rodičům Haltmarovým a An Hgo Thoi za finanční prostředky na občerstvení a všem rodičům, kteří přispěli drobnými dárky do šnečího obchodu. Mgr. Eva Říhová VITRÁŽE PRO DOSPĚLÉ Sklíčko ke sklíčku, trocha fantazie, dobrý nápad a už je tu nový originální šperk, obrázek do okna nebo na zeď, svícen nebo ozdobené zrcátko. To vše a mnohé jiné si můžete vyrobit ve vitrážových dílnách určené dospělým. Lekce pro zájemce z řad dospělých se konají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:45 ve vitrážové dílně při ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Za jednu lekci zaplatíte jen 70 Kč paušál a 2 Kč za 1 gram hotového výrobku. Tyto výtvarné dílny vede proškolená lektorka Eliška Krejčová (tel ). Termíny v roce 2012: 4.10., , 1.11., , , Mgr. Eliška Krejčová BLAHOPŘEJEME V sobotu 8. září se konal na Terénkách ve Slatině 6. ročník běžeckého závodu Slatinský kros V kategorii Přípravka mladší chlapci na trati dlouhé 500 m se umístil na 1. místě Roman Grufík, žák 4.B. naší školy. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 NÁZEV KROUŽKU DEN A HODINA ROČNÍK VEDOUCÍ UČITEL/KA 1. Skleněné vitráže Čt 14:30 15: uč. Krejčová 2. Judo Út 15:30 16: p. Hořt není učitel ZŠ tel.: Pěvecký sbor Čt 13:45 14: uč. Palečková 4. Míčové hry Pá 13:45 14: uč. Kovář 5. Dramatický kroužek Čt 15:00 16: uč. Balejová 6. Flétna začátečníci Út 13:00 13:45 1. uč. Procházková od 2. pololetí 7. Keramika Čt 14:00 15: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 8. Keramika Čt 15:00 16: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 9. Florbal Út 6:30 7: uč. Koupil 7

8 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ZÁŘÍ VE FANTÁZII Potáborové setkání Úterní odpoledne 11. září, na které již tradiční setkání rodičů a dětí připadlo, přineslo krásné a teplé počasí. Všichni si společně zazpívali táborové písničky a zavzpomínali na veselé příhody. Součástí bylo promítání fotek, stanoviště s úkoly pro malé děti a také ocenění přinesených táborových výrobků. Děti si to užily na trampolíně i na horolezecké stěně. Kdo měl chuť, opekl si buřtík nebo jen tak odpočíval v altánku nebo na kobercích, které byly v zahradě připraveny. Páteční odpoledne 14. září patřilo na Fantázii dětem bez rodičů. Setkali se zde kamarádi, kteří ve Štířím dole jezdili na kolech, zdokonalili své tábornické dovednosti na Ostrém Kameni a sjížděli na kánoích Vltavu. Děti se svými prázdninovými vedoucími opékaly buřty, absolvovaly úkolovku, ve které za splnění jednotlivých úkolů dostaly indície, podle kterých typovaly, jaký nový atraktivní tábor je čeká příští léto. Víte jaký? Horolezecký tábor pro náctileté! Pro náctileté free (od jedenácti let) 14:00-17:00 HOD. (místnost keramiky) Cena 100 Kč Korálkování Děti se naučí základní techniku součkování a později vyzkouší i ketlování. Středeční FREE KLUB pro náctileté 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet! Každý měsíc nová výtvarná technika. Cena: 55 Kč. Říjen - mozaika - váza s kamínkovou mozaikou, zrcadlo z barevných kachliček, barevný obrázek na zeď, podložka pod hrnec, podtácek z barevných kachliček. EF KLUB v pátek od 14:00 hod. - pro všechny děti od 10 let, které mají volné páteční odpoledne. Tentokrát s Jirkou Sochou na téma Lezu, lezeš, lezeme. Děti odjedou na umělou horolezeckou stěnu na Klajdovku. S sebou si vezmou sportovní oblečení a obuv na přezutí se světlou podrážkou, 50 Kč (v ceně je lektor a vstup na stěnu, další polovinu vstupného hradí Fantázie z projektu volnočasových aktivit MČ Slatina.) + 2 jízdenky na 60 minut. Návrat je mezi 16:30-17:00 hod. Pozor! Na tuto akci je třeba přihlásit se předem, nejpozději do e- mailem: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (podzimní prázdniny) na Fantázii. Na děti čekají hry, soutěže a zajímavý program. Cena tábora je 220 za 1 den, v ceně je oběd, 2 svačinky a pití. Přihlášky on- line od na www. junior.cz PODZIMNÍ POBYTOVÝ TÁBOR. Bližší informace a přihlášky on- line od na Vitráže s Eliškou Krejčovou. Zveme vás na tvořivé dílny vitráží technikou Tiffany. Začínají (v pátek) 1x za 14 dnů vždy od 16:00 19:00 hod. na Fantázii. Další termíny: , 9.11., , 7.12., Je nutné přihlásit se předem. Cena: 75 Kč (3 hodiny) + 2 Kč/gram hotového výrobku. Zkušená lektorka Eliška Krejčová vás uvede do tajů barevných plochých sklíček a ukáže vám spoustu krásných motivů a kompozic, které si budete moci vyrobit. Jsou vítáni všichni, kdo se s touto technikou chtějí seznámit i ti, kteří již s vitrážemi pracovali. Potáborové setkání na Fantázii Nechce se tomu věřit, ale prázdniny jsou daleko za námi a školáci mají už více jak měsíc školy za sebou. Leckterým rodičům nastala otázka: Jak vyplnit dětem volný čas? Fantázie nabízí různé druhy aktivit v podobě kroužků a kurzů. Nabídka je opravdu široká, zahrnuje kroužky tradiční i zcela nové. Rádi vám představujeme nové kroužky Fantázie: Horolezectví - základy lezení na umělé stěně, technika, metodika, jištění, bezpečnost, příprava na skalní lezení. Pro kluky a holky od 8 let. Netradiční sporty - ochutnávka sportovních aktivit, které si jen tak běžně nevyzkoušíte. Moderní a atraktivní hry, soutěže,. Geocaching - je celosvětová moderní hra, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (keš), o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Děti se naučí pravidlům a chování při geocachingu, práci s buzolou a mapou, orientaci v terénu a dalším dovednostem potřebným k hledání pokladů. Některé víkendy pak budou vyhrazeny k výletům ke vzdálenějším keším. Vařečka kroužek pro kluky a holky, kteří se nebojí kuchařského dobrodružství. Recepty studené i teplé kuchyně čekají na vyzkoušení, dovíme se něco o jednotlivých potravinách. S sebou pracovní triko, přezůvky. Pokud jste váhavými střelci, tak už neváhejte a můžete se ještě kdykoliv on-line přihlásit na www. junior.cz 8 V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME Sobotní tvořivé dílny Pro dospělé 14:00-17:00 hod. (výtvarná místnost) Pryskyřice a šperky z organzy. Pod vedením Hanky Slámové si vyrobíte sadu šperků (náušnice, prsten, přívěšek). Popřípadě si můžete další výrobu šperku z pryskyřice dokoupit 50 Kč/ kus. Po tvoření z pryskyřice nás čeká výroba šperku z organzy. Můžete si vyrobit brož, náušnice nebo přívěšek. Cena dílny: 250 Kč. Občanské sdružení Klubíčko nabídlo kroužky pro maminky s dětmi, nově otevřelo logopedickou poradnu a aktivity pro všechny slatinské seniory, kteří se rádi baví a tvoří. PŘIJĎ BABIČKO NA SLOVÍČKO (i dědečku). Co vás čeká? Příjemné odpoledne s kávičkou, tvořením a zajímavou besedou. Kde: na Fantázii, Tilhonova 49, Brno-Slatina. Kdy: každý sudý pátek ve 14:00 hod. Začínáme 12. října. Těší se na vás Klárka Horčicová a Jana Kyprá. Informace o posledních volných místech a dalších aktivitách Klubíčka najdete na www. fantoska.org. Poslední volná místa v kroužcích na Fantázii 2012/2013 Děti a mládež Kde Aj konverzace třída Čtvrtek 15,00 16,00 Fantázie Angličtina třída Pondělí 16,15 17,15 Fantázie Angličtina třída Úterý 17,15 18,15 Fantázie Angličtina třída Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Art club výtvarný ateliér Čtvrtek 15,30 17,00 Fantázie Deskovky Středa 15,30 16,30 Fantázie Dračák Čtvrtek 17,30 19,30 Fantázie Free (i jednorázové platby) Středa 14,30 16,00 Fantázie Geocaching Úterý 15,00 16,00 Fantazie Horolezectví Pondělí 16,00 17,00 Fantazie Keramický kurz + točení Pondělí 18,00 20,00 Fantázie Keramika let Pondělí 14,45 16,15 Fantázie Keramika třída Úterý 15,30 16,30 Fantázie Keramika třída Středa 16,30 17,30 Fantázie Keramika třída Středa 17,15 18,15 Fantázie Keramika let Středa 16,15 17,15 Fantázie Keramika předšk. 1tř. Úterý 17,00 18,00 Fantázie Komiks Středa 16,00 17,30 Fantazie Němčina třída Pondělí 15,00 16,00 Fantázie Netradiční sporty v tělocv. Čtvrtek 16,30 17,30 TV Jihom. n. Stonožka třída Středa 17,30 18,30 TV Přem. n. Šuplík - literární ateliér Středa 17,30 18,30 Fantázie Tlapinky třída Pondělí 17,00 18,00 Fantázie Tlapky třída Čtvrtek 17,00 18,00 Fantázie Točení na kruhu od 9 let Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Vařečka vaření Čtvrtek 16,45 18,15 Fantazie Vědátoři 1.-2.třída Úterý 16,00 17,00 Fantázie Vitráže Středa 16,30 18,00 Fantázie Výtvarka předšk. 1tř. Pondělí 16,00 17,00 Fantázie Mládež a dospělí Kde AJ mírně pokročilí Úterý 18,30 20,00 Fantázie AJ pokročilí Úterý 18,00 19,30 Fantázie AJ začátečníci Pondělí 17,30 19,00 Fantázie Němčina mírně pokročilí Pondělí 18,30 20,00 Fantázie AKTUALITY O SLATINĚ

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více