O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím, vytvořily v naší městské části opět po roce nezapomenutelnou atmosféru. Největší dík samozřejmě nemůže patřit nikomu jinému, než perfektně připraveným a ustrojeným stárkám, stárkům a všem lidem, kteří se starali o příjemnou zábavu a hladký průběh krásného hodového víkendu. Velkou zásluhu na mimořádné sváteční náladě, nesoucí se celou Slatinou, mají také všichni, kteří podpořili tuto tradici svojí účastí jak na páteční předhodové zábavě, tak na sobotních večerních hodových setkáních, i v nedělním průvodu a slavnostech na náměstí. Všem tedy patří velký dík a už nyní se můžeme těšit na hody v příštím roce. Přál bych celé Slatině, aby byly minimálně tak vydařené, jako ty letošní. Jiří Ides, starosta A K T U A L I T Y O SLATINĚ Ohlédnutí č. 10 říjen 2012 VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí ve Slatině je opět za námi, a tak je na čase si vše trochu připomenout. Tento rok se Tradiční slatinské hody konaly již po pětatřicáté, a to netypicky třetí víkend v září. Pro mnohé to bylo překvapením, ale datum konání slatinských hodů není vždy pevně stanoveno na druhý víkend v září, je spíše směřováno ke slavnosti Povýšení sv. Kříže, která se datuje ke 14. září. O hodové veselí se letos postaralo šestnáct párů stárků a již tradičně jim k tomu vyhrávala dechová hudba Dambořanka. Přestože to s počasím nejdříve nevypadalo nejlépe, nakonec jsme si krásné počasí vymodlili a celý víkend jsme protančili a prozpívali, spoustu vína jsme vypili, koláče i pečené kačeny snědli, kroje nezničili, vysokou máju postavili i uhlídali, nikdo se nepopral a všichni to ve zdraví přežili. Hody se nám ve všech ohledech vyvedly, jak jen jsme si mohli přát a věříme, že jsme si PŘEČTĚTE SI: za Slatinským kulturním létem str. 2 Slatinské děti a folklor str. 3 Rozhovor s mistrem světa str. 4 Letošní hody ve fotografiích str. 5 Volná místa v kroužcích Fantázie str. 8 je neužili jen my, stárci, ale také všichni, co se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Slatinským hodům předchází každým rokem mnoho měsíců příprav, zařizování a pilného nacvičování, proto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kamarádům a známým a v neposlední řadě také Restauraci Na Spartaku, slatinské radnici, všem sponzorům a dalším organizátorům, kteří se na přípravách podíleli. Jménem hlavního páru bychom také chtěli poděkovat všem stárkám a stárkům, kteří se o ty letošní hody nejvíce zasloužili a kteří jim svůj volný čas obětovali. Jen díky nim tato nádherná tradice pokračuje dál. Hody byly, hody budou, stárci zase v kroji půjdou. Zase za rok těšíme se, že pod májou sejdeme se. Za slatinské stárky hlavní pár František a Adélka Celá 5. strana těchto Aktualit je věnována fotografiím z letošních slatinských hodů. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta městské části Brno - Slatina podle písm. a) 15 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů (do Zastupitelstva Jihomoravského kraje) se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 330 je volební místnost v budově firmy EXPO-COM trading, s.r.o., Černovičky 36a, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála ve volebním okrsku č. 331 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská, Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kikrleho, Kobylnická, Kovárenská, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O.Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova ve volebním okrsku č. 332 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské náměstí, Šlapanická, Šmilovského, Těšanská, Tilhonova 1-47, 2-66, Tuřanka, Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za Kostelem ve volebním okrsku č. 333 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská ve volebním okrsku č. 334 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá), Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská ve volebním okrsku č. 335 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá) ve volebním okrsku č. 336 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá) pokračování na straně 3 V sobotu večer předává pan starosta Jiří Ides hlavnímu stárkovi hodové právo Slatinské hody 2012 mohou začít.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina za r s příjmy ve výši Kč ,49, výdaji ve výši Kč ,20 a financováním ve výši ,29 Kč pohledávky MČ za nájemci bytů k přehled soudních sporů vedených MČ v HČ za I. pololetí 2012 a uložila vedoucímu VO v jednotlivých případech postupovat podle navrhovaných řešení a předložit aktualizovaný přehled soudních sporů vedených MČ v HČ ve stavu k konání 9. ročníku tenisového turnaje Slatina Open 2012 dne pod záštitou starosty městské části výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r schválila: rozpočtové opatření č. 12/2012, kterým MČ přijímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč, financování zůstává na tis. Kč připomínky k současnému provozu veřejné dopravy v MČ Brno-Slatina souhlasila: s možností propagace politických stran v měsíčníku Aktuality o Slatině v rozsahu max. 1/4 strany formou placené inzerce dle platného sazebníku s konáním akce Sběr šatstva charitní šatník v termínu a v místní oratoři pod záštitou RMČ a Diecézní charity Brno vybrala: jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu Studie technické proveditelnosti parkovacích ploch na ul. Tilhonova a Vlnitá firmu Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, Brno pro veřejnou zakázku na Dodávku radaru pro měření rychlosti v městské části Brno-Slatina jako nejvhodnější nabídku firmy EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, IČ: uložila: BO provést poptávku na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: Zpracování projektu využití nebytových prostor v domech v lokalitě Tilhonova -Vlnitá konstatovala: neplnění úkolů statutárního zástupce MŠ Brno, Jihomoravské nám.5, p.o. uloženého na schůzi RMČ VI/42/6 konané dne a ukládá statutárnímu zástupci jeho splnění nejpozději do rozhodla: o uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č / o kódu odpadů Dřevo, Biologicky rozložitelný odpad se společností Centrální kompostárna Brno a.s., Brněnská 1050, Modřice a pověřuje starostu jejím podpisem. Jiří Ides, starosta SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Jihomoravské náměstí a s Fantázií pořádá u příležitosti 94. výročí založení samostatného Československa SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE Sejdeme se ve středu 24. října 2012 v 18:00 hodin na Přemyslově náměstí, odkud projdeme Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou ulicí k pomníku obětí našich občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. Kříže a připomeneme si vznik Československa v roce K hojné účasti občanů, mládeže a dětí zve starosta Jiří Ides POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se v sobotu 3. listopadu 2012 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno- Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel , nebo , Upozorňujeme, že pro přihlášení je nutné vyplnit tiskopis (Souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a předložit k nahlédnutí občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Přihlášení je možné uskutečnit nejpozději do Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Ohlédnutí za Slatinským kulturním létem večerní nálada na náměstí a obrázky z vystoupení skupin Jauvajs a Deep Purple revival. Foto Štěpán Cenek 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 FOLKLÓR V RUKOU SLATINSKÝCH DĚTÍ Začíná být pěkným zvykem, že Slatinským hodům předchází večer u cimbálu pořádaný v rámci Slatinského kulturního léta. Letos tomu nebylo jinak k nám přijela Starobřeclavská cimbálová muzika, která však nehrála jen pro potěchu diváků. Jejich důležitým úkolem byl hudební doprovod pro folklórní pásmo slatinských dětí. Ty se od začátku školního roku každý týden pravidelně scházely, tancovaly, zpívaly, cvičily a trénovaly, aby svým vystoupením potěšily zdejší občany. Vzhledem k tomu, že se vystoupení konalo o prázdninách, nebylo vůbec jednoduché dát vše dohromady. Výsledek byl však ohromující. Náměstí se už hodinu před programem začalo plnit zvědavými diváky a všichni s napětím očekávali, co si tentokrát zdejší děti připravily. Pásmo, ve kterém si hrály na hody, bylo plné lidových tanečků, básniček i písniček. Nechybělo ani stavění a zdobení máje. Už během vystoupení se oči mnohých diváků a rodičů plnily slzami dojetí. Celoroční snažení bylo oceněno bouřlivým potleskem, který velmi potěšil všechny malé účinkující. Stejně jako loni, děti nezklamaly pobavily, potěšily a dojaly všechny přítomné. Je vidět, že o budoucnost kulturního života a dění se ve Slatině nemusíme bát a doufám, že takovéto vystoupení jsme zde neviděli naposled, protože by byla škoda nepodporovat v našich dětech talent a folklórní cítění. ve volebním okrsku č. 337 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Prostějovská 1-11, 2-18, Rousínovská 1-29, Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Jiří Ides, starosta INFORMACE PRO VOLIČE Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku v územním obvodu Jihomoravského kraje. Žádost o voličský průkaz lze podat - osobně nejpozději do do hod na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úřední dny PO, ST od 8.00 do a od do hod.; v ostatní dny pouze od hod. - písemně - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Žádost musí být doručena ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno, nejpozději dne V písemné žádosti volič uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, adresu kam mu má být voličský průkaz zaslán. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje budou doručeny voličům v obálce nejpozději do V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno- Slatina (tel , ) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasování mimo volební místnost Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Slatina (tel nebo ) anebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ověření záznamu voliče ve volebním seznamu Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou připraveny k nahlédnutí do Každý volič si může v úřední dny (PO, ST a od hod.; nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny, tel Bc. Stoklásková, nebo JUDr. Janků ověřit zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Bc. Danuše Stoklásková, pověřená organizačně technickým zabezpečením voleb VÍC NEŽ PŘÁNÍ Na konci září oslavila své hezké půlkulaté narozeniny paní Věra Slováčková ze Slatiny. Tak si zároveň připomněla, že již rok bydlí v naší městské části, když se k nám přistěhovali z Uherského Hradiště. Oba manželé svou životní cestu spojili v roce 1959 a těší se relativnímu zdraví. Paní Věra celý život pracovala jako profesorka hudby, učila řadu talentů této krásné a potřebné múzy, bez které si nelze představit náš svět. Po vystudování konzervatoře se hudba stala její životní láskou, jejím osudem, který bohužel přerušila hrozná vlastenecká válka. I ona se statečně zapojila do osvobozovacích bojů a od poloviny roku 1944 až do konce války, a poté do října 1945 byla ve stavu naší armády. Je držitelkou nejen válečných vyznamenání. Dnes se válečná veteránka těší ze dvou dcer a vnuků, za kterými se vlastně do Brna manželé Slováčkovi přistěhovali. Do dalších šťastných let přejeme paní profesorce jen slunné dny v kruhu svých blízkých, optimismus a stálé zdraví podkreslené její láskou a milovanou hudbou. K přání se připojují i členové Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské z Brna. jax - 3

4 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Využili jsme příležitosti, kdy pan starosta naší městské části Jiří Ides přijal mistra světa v kulturistice pana Radka Málka a čerstvému světovému šampionovi jsme položili několik otázek. Pane Málku, když budeme vycházet z titulku tohoto rozhovoru - žijete ve Slatině a pracujete v centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v brněnské Lidické ulici. Je to přesné? Ano, je to přesně tak, bydlím ve Slatině a pracuji jako profesionální hasič na centrální stanici Hasičského záchranného sboru na Lidické ulici v Brně. Dokonalá fyzická připravenost patří k hlavním předpokladům dobrého hasiče, přivedla vás vaše profese ke kulturistice, nebo to bylo naopak? Moje pracovní profese vyžaduje za všech okolností dobrý fyzický stav. Celý život se věnuji sportu, v mládí jsem hrál fotbal a volejbal, a potom jsem začal pod Sokolem Brno dělat kulturistiku. Ve svých čtrnácti letech jsem poprvé závodil v kulturistice v kategorii mladší dorost a skončil jsem na druhém místě. Po nástupu k hasičskému sboru jsem se věnoval karate a požárnímu sportu. Vážněji jsem se začal znovu věnovat kulturistice před pěti lety, kdy mně manželka požádala o pomoc při cvičení po operaci kolena. Takže, v mládí jsem začal s kulturistikou a potom jsem ji využil a využívám dosud k fyzické připravenosti ve své každodenní práci. OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Zeptali jsme se specialisty Lubora Pospíchala ze slatinské firmy DEZINFEX s.r.o., která v létě zdarma monitorovala a zabezpečila vodu ve fontáně na Přemyslově náměstí. Jakých výsledků se vám podařilo dosáhnout? Chtěl bych zdůraznit že žádná vyhláška neupravuje provoz podobných fontán, ale když jsem viděl ve fontáně se koupat děti, nabídl jsem monitoring a zlepšení kvality této vody, fontána je přece v samém srdci Slatiny a pohyb občanů je zde vysoký. Šokovalo mne, že některé děti vodu z fontány pijí. Je třeba dětem vysvětlit, že tato voda cirkuluje a proto není vhodná k pití, tedy je to podobné jako u bazénu. Doufám, že k informovanosti přispěje i tento článek. Ukázalo se, že s naším přípravkem došlo prakticky ihned k razantnímu snížení počtu mikroorganismů. Plánuje vaše firma i další aktivity v naší městské části? Ano, v současné době se chystáme vydezinfikovat teplou vodu ve slatinských školách a školkách, a to pak opakovat pravidelně. Již proběhla základní diagnostika. Provoz vnitřního vodovodu právě v takovýchto objektech bývá zpravidla náchylný ke kontaminaci bakteriemi díky nízké průtočnosti. Chceme, aby Slatina byla vzorovou městskou částí, nejen proto nabízíme veškeré tyto služby, tedy dezinfekci, odběr a rozbor vzorků vody, ale i poradenství v našem oboru zdarma. Dále máme v plánu zmonitorovat kvalitu vody i v bytových domech. Pokud se naší firmě podaří více expandovat, čemuž naše reference nasvědčují, rádi bychom vytvořili i nějaká pracovní místa pro občany Slatiny. Děkujeme vám za rozhovor a za aktivity ve prospěch naší městské části. I já vám velice děkuji za prostor v Aktualitách a všem občanům Slatiny přeji hodně zdraví a bohatství dosažené nejen úsporami. DALŠÍ VÝSTAVA Eva Krejčí, slatinská malířka, opět vystavuje. Tentokráte na samostatné výstavě od 13. října do 30. listopadu v kavárně KUPÉ na Veveří č. 34 v Brně. Slavnostní vernisáž je v pondělí 15. října v 18. hodin. Slatinští spoluobčané jsou srdečně zváni stejně jako obdivovatelé jejího stylu vyjádření reality. Svět barev je název výstavy, na které bude možno shlédnout obrazy pod názvy Strom ve slunci, Oko- ryba, Delfín, Africký brouk nebo Květinová loď či Měsíční strom, ale i další. Slatinské malířce přejeme další tvůrčí invenci. - jax- 4 Kde a jak se na sportovní soutěže připravujete? Na soutěže se připravuji hlavně v posilovně Gym Blue Sun ve Slatině. Příprava zahrnuje hodně cvičení, úpravu jídelníčku, dietu a samozřejmě i dostatek odpočinku. Dosavadní vrchol vašich sportovních aktivit je zisk titulu světového šampiona v kulturistice na letošním mistrovství světa v Karlových Varech. Jak mistrovství probíhalo a jaké byly pocity z vítězství? V letošní jarní sezóně jsem se zúčastnil Mistrovství České republiky, Mezinárodního mistrovství Slovenska a Mistrovství světa v Karlových Varech. Na všech těchto třech závodech jsem získal mistrovský titul v kategorii Masters 1 (40 50 let). Na závody v Karlových Varech vzpomínám moc rád, byla tam výborná organizace a atmosféra. Závodění jsem si skutečně užil, protože naši i zahraniční účastníci byli velmi dobře připraveni a musel jsem hodně zabojovat. Co vás nyní v kulturistice čeká? Nyní se připravuji na podzimní sezónu. Mým nejbližším hlavním cílem je dobře se umístit na Světových hasičských hrách v Sydney, které se budou konat letos v druhé polovině října. Bez pochopení a pomoci rodiny, stejně jako bez životní pohody, byste asi náročnou práci a vrcholový sport těžko zvládal. Jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem spokojený, mám zde rodinu i dobré sportovní zázemí. Rád bych v této souvislosti poděkoval klukům z posilovny Gym Blue Sun Tondovi a Kájovi. V letošním roce tam proběhla rekonstrukce šaten a sprch, je tam hezké a příjemné prostředí a bezvadně si tam zacvičím. Rád bych také poděkoval panu Huňkovi z Hsportu a firmě Amix za pomoc při přípravě na závody. Velký dík patří také mé manželce, která mně podporuje a pomáhá při přípravě i přímo na závodech. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman DIECÉZNÍ CHARITA BRNO SBĚR ŠATSTVA CHARITNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 13:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? Letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky polštáře, deky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí NEMŮŽEME PŘIJMOUT nábytek, ledničky a další spotřebiče znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy zmačkané prádlo AKTUALITY O SLATINĚ

5 SLATINSKÉ HODY

6 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ JAK TO VIDÍM JÁ Uplynulý školní rok byl bohatý na zajímavé akce, které zpestřily výchovně-vzdělávací proces naší školy. Domnívám se, že pro děti je důležité školu vidět i jinak, než jako instituci přinášející povinnosti. Je dobře, že se v ní mohou scházet se svými přáteli i ve volném čase a vnímat toto prostředí jako místo příjemných prožitků, radosti a zábavy. Vždyť Jarmarky, Bezpečná módní přehlídka a další akce, které byly určeny dětem i dospělým, sklidily úspěch u slatinské veřejnosti. Pozitivně hodnotím i zavedení absolventských prací, které připravují naše vycházející žáky na studium na vyšším stupni škol. Také projektové dny umožňují vzájemné poznávání žáků a učitelů různých tříd, takže registruji i ty děti, které neučím. Musím přiznat, že jsem se trochu skepticky zpočátku dívala na hovorové hodiny v současné podobě, jelikož pro učitele představují poměrně velkou časovou zátěž, ale musím konstatovat, že jsem se díky nim lépe seznámila s rodiči a komunikace s dětmi byla daleko důvěrnější, než během výuky či o přestávce. Snad jsem ve svém chválení na něco důležitého nezapomněla. Na konci školního roku jsem měla pocit vyčerpání, což pro mne signalizuje, že toho všeho bylo moc. Akce jsem vyhodnotila jako úspěšné, ale rozhodně není únosné, přidávat cokoli dalšího. Navažme na dobrou tradici. Vždyť naším prvořadým úkolem je žáky vzdělávat a vychovávat. Toto jsou mé povšechné náhledy na loňský školní rok. Mgr. Jana Sindelářová KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA V pátek 7. 9., stejně jako před rokem, se skupinka žáků, tentokrát výhradně dívek, které baví výtvarka, vydala do Havířova na vernisáž 22. ročníku Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky Krásná jako kvítka. Při prohlídce města, které patří mezi nejzdravější a nejzelenější v republice, žákyně zaujala architektura 50. let zvaná Solvina a rozsáhlá květinová výzdoba hlavní třídy. Výstavu zahájil zajímavým dobrodružným vyprávěním letošní patron soutěže první Čech na Mount Everestu, Leopold Sulovský. Zakladatel soutěže, Vladimír Znamenák, ocenil vysokou kvalitu vystavené kolekce prací, ale přiznal, že téma Až budu velký, změním svět bylo pro žáky těžké a ve srovnání s loňským ročníkem se účastnilo mnohem méně dětí. Dětské i dospělé diváky pobavil kulturním programem břichomluvec a všichni se zájmem sledovali předávání cen. Atmosféra v sále byla příjemná a dvě hodiny s obrázky v tradičních technikách 6 (suchá jehla, linoryt, kolorovaná kresba, tisk z koláže ), které přicestovaly z Evropy nebo až z Tchaj-wanu, uběhly velmi rychle. Mgr. Petra Chalupová Obrázky z Evropského týdne mobility na naší škole. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Kancelář Brno Zdravé město Magistrátu města Brna uspořádala ve dnech září 2012 Evropský týden mobility, kampaň pro obyvatele měst a obcí, která si klade za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Za Českou republiku bylo zapojeno 56 měst a obcí včetně Brna a naší školy. Brňané měli možnost seznámit se s ekologicky šetrnými způsoby dopravy a pohybu ve městě od chůze přes jízdu na kole, koloběžce či kolečkových bruslích, až k aktivitám na podporu bezpečného chování v dopravě a při sportu. V pondělí 17. září proběhla před naší školou akce Co a jak v MHD s podtitulem Jezdíme bezpečně, umíme se chovat a pomáháme jiným v MHD. Akce byla určena nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Před školou byl přistaven autobus DPMB, ve kterém na LCD monitorech se promítaly spoty nebezpečných situací, např. při náhlém brzdění. Přítomen byl i bezpečnostní technik, který mimo jiné žáky učil správně vystupovat a nastupovat do autobusu. Pro děti vyučující připravili doprovodný program, například jízdu na koloběžkách, poznávání dopravních značek a test z dopravní výchovy. Čtvrťáci navštívili zajímavá místa, která se týkají veřejné dopravy. Netradiční pohled na Brno je čekal ze střechy autobusového nádraží Zvonařka a také si mohli prohlédnout Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kde se dozvěděli, jak se řídí doprava v regionu. Mgr. Olga Bauerová Mgr. Vlaďka Šiková ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Stalo se již tradicí ZŠ Jihomoravské náměstí, že se žáci, učitelé a vedení scházejí společně první den na dvoře školy. Nedočkavě a rozechvěle postávali hlavně prvňáčci a jejich rodiče. Dvůr se zaplnil do posledního místa a s úderem osmé hodiny se rozezněla státní hymna. Poté všechny přivítala paní ředitelka a promluvil pan starosta. A to už se prvňáčci nemohou dočkat, až uvidí tu svoji paní učitelku. S ní se pak vydají do třídy. Dnes je ještě doprovázejí rodiče, brzy se však zavřou dveře školy a do nového prostředí budou docházet sami. Snad se to obejde bez slziček. Ti starší odešli se svými třídními učiteli rovněž do tříd, zavzpomínali na prázdniny a dozvěděli se potřebné informace. Nezbývá, než popřát všem našim žákům hodně úspěchů v tomto školním roce, milující, laskavé, trpělivé rodiče a v neposlední řadě zdravě náročné učitele, na které je proč na třídních srazech vzpomínat. Mgr. Jana Šindelářová AKTUALITY O SLATINĚ

7 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Po loňském úspěchu také letos naše škola uspořádala Zahradní slavnost pro žáky a rodiče. I přes ranní nepříznivé počasí se na nás usmálo štěstí a sluníčko vysvitlo, což napomohlo k ještě lepší náladě. Slavnosti se zúčastnilo na 270 žáků školy v doprovodu rodinných příslušníků. Žáci závodili a plnili úkoly v netradičních disciplínách, v nichž měli možnost získat šnečí body, které poté mohli proměnit za propisky, klíčenky, trička, gumy, sladkosti, bublifuky, peněženky, batohy apod. Během celého odpoledne bylo pro děti a dospělé přichystáno bohaté občerstvení. Všichni naši žáci si díky štědrým sponzorům mohli zdarma smlsnout na zmrzlině, párku v rohlíku, chlebíčku či zákuscích, a to vše zapít malinovkou. Učitelé, žáci i rodiče využili této akce k seznámení a popovídání si, atmosféra na zahradní slavnosti byla velmi příjemná a pohodová. Na závěr bych jménem celé Základní školy Přemyslovo náměstí ráda poděkovala sponzorům paní Marcové z Lahůdky a panu Jančíkovi za 400 obložených chlebíčků, na kterých si děti moc pochutnaly; panu Chalabalovi z restaurace Spartak za celkové občerstvení pro děti i rodiče; panu zastupiteli Evženu Šikovi za ledové osvěžení pro děti a nový nátěr dětských prolézaček, panu Klingerovi za ovoce; školní kuchyni Jihomoravské náměstí 2; rodičům Haltmarovým a An Hgo Thoi za finanční prostředky na občerstvení a všem rodičům, kteří přispěli drobnými dárky do šnečího obchodu. Mgr. Eva Říhová VITRÁŽE PRO DOSPĚLÉ Sklíčko ke sklíčku, trocha fantazie, dobrý nápad a už je tu nový originální šperk, obrázek do okna nebo na zeď, svícen nebo ozdobené zrcátko. To vše a mnohé jiné si můžete vyrobit ve vitrážových dílnách určené dospělým. Lekce pro zájemce z řad dospělých se konají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:45 ve vitrážové dílně při ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Za jednu lekci zaplatíte jen 70 Kč paušál a 2 Kč za 1 gram hotového výrobku. Tyto výtvarné dílny vede proškolená lektorka Eliška Krejčová (tel ). Termíny v roce 2012: 4.10., , 1.11., , , Mgr. Eliška Krejčová BLAHOPŘEJEME V sobotu 8. září se konal na Terénkách ve Slatině 6. ročník běžeckého závodu Slatinský kros V kategorii Přípravka mladší chlapci na trati dlouhé 500 m se umístil na 1. místě Roman Grufík, žák 4.B. naší školy. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 NÁZEV KROUŽKU DEN A HODINA ROČNÍK VEDOUCÍ UČITEL/KA 1. Skleněné vitráže Čt 14:30 15: uč. Krejčová 2. Judo Út 15:30 16: p. Hořt není učitel ZŠ tel.: Pěvecký sbor Čt 13:45 14: uč. Palečková 4. Míčové hry Pá 13:45 14: uč. Kovář 5. Dramatický kroužek Čt 15:00 16: uč. Balejová 6. Flétna začátečníci Út 13:00 13:45 1. uč. Procházková od 2. pololetí 7. Keramika Čt 14:00 15: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 8. Keramika Čt 15:00 16: uč. Doleželová, uč. Rozsypalová 9. Florbal Út 6:30 7: uč. Koupil 7

8 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ZÁŘÍ VE FANTÁZII Potáborové setkání Úterní odpoledne 11. září, na které již tradiční setkání rodičů a dětí připadlo, přineslo krásné a teplé počasí. Všichni si společně zazpívali táborové písničky a zavzpomínali na veselé příhody. Součástí bylo promítání fotek, stanoviště s úkoly pro malé děti a také ocenění přinesených táborových výrobků. Děti si to užily na trampolíně i na horolezecké stěně. Kdo měl chuť, opekl si buřtík nebo jen tak odpočíval v altánku nebo na kobercích, které byly v zahradě připraveny. Páteční odpoledne 14. září patřilo na Fantázii dětem bez rodičů. Setkali se zde kamarádi, kteří ve Štířím dole jezdili na kolech, zdokonalili své tábornické dovednosti na Ostrém Kameni a sjížděli na kánoích Vltavu. Děti se svými prázdninovými vedoucími opékaly buřty, absolvovaly úkolovku, ve které za splnění jednotlivých úkolů dostaly indície, podle kterých typovaly, jaký nový atraktivní tábor je čeká příští léto. Víte jaký? Horolezecký tábor pro náctileté! Pro náctileté free (od jedenácti let) 14:00-17:00 HOD. (místnost keramiky) Cena 100 Kč Korálkování Děti se naučí základní techniku součkování a později vyzkouší i ketlování. Středeční FREE KLUB pro náctileté 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet! Každý měsíc nová výtvarná technika. Cena: 55 Kč. Říjen - mozaika - váza s kamínkovou mozaikou, zrcadlo z barevných kachliček, barevný obrázek na zeď, podložka pod hrnec, podtácek z barevných kachliček. EF KLUB v pátek od 14:00 hod. - pro všechny děti od 10 let, které mají volné páteční odpoledne. Tentokrát s Jirkou Sochou na téma Lezu, lezeš, lezeme. Děti odjedou na umělou horolezeckou stěnu na Klajdovku. S sebou si vezmou sportovní oblečení a obuv na přezutí se světlou podrážkou, 50 Kč (v ceně je lektor a vstup na stěnu, další polovinu vstupného hradí Fantázie z projektu volnočasových aktivit MČ Slatina.) + 2 jízdenky na 60 minut. Návrat je mezi 16:30-17:00 hod. Pozor! Na tuto akci je třeba přihlásit se předem, nejpozději do e- mailem: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (podzimní prázdniny) na Fantázii. Na děti čekají hry, soutěže a zajímavý program. Cena tábora je 220 za 1 den, v ceně je oběd, 2 svačinky a pití. Přihlášky on- line od na www. junior.cz PODZIMNÍ POBYTOVÝ TÁBOR. Bližší informace a přihlášky on- line od na Vitráže s Eliškou Krejčovou. Zveme vás na tvořivé dílny vitráží technikou Tiffany. Začínají (v pátek) 1x za 14 dnů vždy od 16:00 19:00 hod. na Fantázii. Další termíny: , 9.11., , 7.12., Je nutné přihlásit se předem. Cena: 75 Kč (3 hodiny) + 2 Kč/gram hotového výrobku. Zkušená lektorka Eliška Krejčová vás uvede do tajů barevných plochých sklíček a ukáže vám spoustu krásných motivů a kompozic, které si budete moci vyrobit. Jsou vítáni všichni, kdo se s touto technikou chtějí seznámit i ti, kteří již s vitrážemi pracovali. Potáborové setkání na Fantázii Nechce se tomu věřit, ale prázdniny jsou daleko za námi a školáci mají už více jak měsíc školy za sebou. Leckterým rodičům nastala otázka: Jak vyplnit dětem volný čas? Fantázie nabízí různé druhy aktivit v podobě kroužků a kurzů. Nabídka je opravdu široká, zahrnuje kroužky tradiční i zcela nové. Rádi vám představujeme nové kroužky Fantázie: Horolezectví - základy lezení na umělé stěně, technika, metodika, jištění, bezpečnost, příprava na skalní lezení. Pro kluky a holky od 8 let. Netradiční sporty - ochutnávka sportovních aktivit, které si jen tak běžně nevyzkoušíte. Moderní a atraktivní hry, soutěže,. Geocaching - je celosvětová moderní hra, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (keš), o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Děti se naučí pravidlům a chování při geocachingu, práci s buzolou a mapou, orientaci v terénu a dalším dovednostem potřebným k hledání pokladů. Některé víkendy pak budou vyhrazeny k výletům ke vzdálenějším keším. Vařečka kroužek pro kluky a holky, kteří se nebojí kuchařského dobrodružství. Recepty studené i teplé kuchyně čekají na vyzkoušení, dovíme se něco o jednotlivých potravinách. S sebou pracovní triko, přezůvky. Pokud jste váhavými střelci, tak už neváhejte a můžete se ještě kdykoliv on-line přihlásit na www. junior.cz 8 V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME Sobotní tvořivé dílny Pro dospělé 14:00-17:00 hod. (výtvarná místnost) Pryskyřice a šperky z organzy. Pod vedením Hanky Slámové si vyrobíte sadu šperků (náušnice, prsten, přívěšek). Popřípadě si můžete další výrobu šperku z pryskyřice dokoupit 50 Kč/ kus. Po tvoření z pryskyřice nás čeká výroba šperku z organzy. Můžete si vyrobit brož, náušnice nebo přívěšek. Cena dílny: 250 Kč. Občanské sdružení Klubíčko nabídlo kroužky pro maminky s dětmi, nově otevřelo logopedickou poradnu a aktivity pro všechny slatinské seniory, kteří se rádi baví a tvoří. PŘIJĎ BABIČKO NA SLOVÍČKO (i dědečku). Co vás čeká? Příjemné odpoledne s kávičkou, tvořením a zajímavou besedou. Kde: na Fantázii, Tilhonova 49, Brno-Slatina. Kdy: každý sudý pátek ve 14:00 hod. Začínáme 12. října. Těší se na vás Klárka Horčicová a Jana Kyprá. Informace o posledních volných místech a dalších aktivitách Klubíčka najdete na www. fantoska.org. Poslední volná místa v kroužcích na Fantázii 2012/2013 Děti a mládež Kde Aj konverzace třída Čtvrtek 15,00 16,00 Fantázie Angličtina třída Pondělí 16,15 17,15 Fantázie Angličtina třída Úterý 17,15 18,15 Fantázie Angličtina třída Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Art club výtvarný ateliér Čtvrtek 15,30 17,00 Fantázie Deskovky Středa 15,30 16,30 Fantázie Dračák Čtvrtek 17,30 19,30 Fantázie Free (i jednorázové platby) Středa 14,30 16,00 Fantázie Geocaching Úterý 15,00 16,00 Fantazie Horolezectví Pondělí 16,00 17,00 Fantazie Keramický kurz + točení Pondělí 18,00 20,00 Fantázie Keramika let Pondělí 14,45 16,15 Fantázie Keramika třída Úterý 15,30 16,30 Fantázie Keramika třída Středa 16,30 17,30 Fantázie Keramika třída Středa 17,15 18,15 Fantázie Keramika let Středa 16,15 17,15 Fantázie Keramika předšk. 1tř. Úterý 17,00 18,00 Fantázie Komiks Středa 16,00 17,30 Fantazie Němčina třída Pondělí 15,00 16,00 Fantázie Netradiční sporty v tělocv. Čtvrtek 16,30 17,30 TV Jihom. n. Stonožka třída Středa 17,30 18,30 TV Přem. n. Šuplík - literární ateliér Středa 17,30 18,30 Fantázie Tlapinky třída Pondělí 17,00 18,00 Fantázie Tlapky třída Čtvrtek 17,00 18,00 Fantázie Točení na kruhu od 9 let Čtvrtek 14,00 15,00 Fantázie Vařečka vaření Čtvrtek 16,45 18,15 Fantazie Vědátoři 1.-2.třída Úterý 16,00 17,00 Fantázie Vitráže Středa 16,30 18,00 Fantázie Výtvarka předšk. 1tř. Pondělí 16,00 17,00 Fantázie Mládež a dospělí Kde AJ mírně pokročilí Úterý 18,30 20,00 Fantázie AJ pokročilí Úterý 18,00 19,30 Fantázie AJ začátečníci Pondělí 17,30 19,00 Fantázie Němčina mírně pokročilí Pondělí 18,30 20,00 Fantázie AKTUALITY O SLATINĚ

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín Ročník VII Číslo 9 září 2006 Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín talo se již téměř tradicí, že během prázdninových měsíců probíhají S v našem městě opravy škol a školských zařízení. Po přestěhování

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více