uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance"

Transkript

1 výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

2 UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším cílem je flexibilní nabídka produktů přizpůsobená současným potřebám a nepřetržitý vývoj optimálních pojistných programů reagujících na aktuální trendy. Jde nám o dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Proto se zaměřujeme na kvalitu, přiměřenou cenu a všestranný servis. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 29,6% 33,3% 34,8% 32,0% 31,5% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit for the period

3 UNIQA is a composite insurance company providing a variety of life and non-life insurance products for private and corporate clientele. Our goal are flexible products tailored to customer requirements and ongoing optimization of insurance programmes reflecting the current trends. We strive to maintain long-term stable relations with clients based on mutual trust. That s why we focus on top quality, reasonable pricing policy and comprehensive services. Obsah Contents Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem / Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO 2 UNIQA pojišťovna se představuje / Introducing UNIQA pojišťovna 10 Statutární orgány společnosti / Statutory bodies 20 Organizační struktura UNIQA pojišťovny / Organisational structure of UNIQA pojišťovna 22 Mateřský koncern UNIQA Insurance Group a jeho vývoj v roce 2013 / Parent UNIQA Insurance Group and its development in Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti / Report of the Board of Directors on Company business operations 30 Výhled pro rok 2014 / Outlook for Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce 2013 / Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. / Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 76 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 78 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 80 Účetní závěrka / Financial Statements 84 Příloha účetní závěrky / Notes to the Financial Statements 96 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 162 Adresy obchodních poboček UNIQA / Contacts to UNIQA offices 166

4 2 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem UNIQA pojišťovny Ing. Martinem Žáčkem, CSc. Jak hodnotíte situaci na českém pojistném trhu v loňském roce? Rok 2013 byl třetím rokem stagnace pojistného trhu, což v kontextu vývoje celé ekonomiky není překvapením. Všeobecná recese a útlum spotřeby se samozřejmě odrazily ve výsledcích našeho odvětví. Pojistný trh stále bojoval s dlouhodobým propadem cen povinného ručení, ale také s nepřiměřeně nízkými sazbami havarijního pojištění a podnikatelských krytí. Konkurence na trhu je silná a tlak ze strany poptávky na cenu enormní. Zklamání přinesla dlouho připravovaná penzijní reforma, na níž byly pojišťovny připraveny významným způsobem participovat. Nicméně renomé, o které se jí postarali politici, nemohlo přitáhnout dostatek klientů, a křehká reforma skončila naprostým neúspěchem. Nenaplněna zůstala také očekávání zásadnějších změn v systému zdravotnických služeb, kde začátkem tohoto roku došlo dokonce ke krácení individuální spoluúčasti pacientů, ať už snižováním doplatků, či zrušením regulačního poplatku za hospitalizaci. Žádných nových šancí se tak náš obor nedočkal. Nicméně je třeba vyzdvihnout i pozitivní skutečnosti. Pojišťovny se opět se ctí vyrovnaly s následky katastrofálních povodní z června a následnými letními bouřkami, čímž významně přispěly k nápravě způsobených škod. Přitom celkové pojistné plnění se svojí výší prakticky vyrovnalo velké povodni z léta Rok 2013 byl náročný i z hlediska příprav na implementaci nového občanského zákoníku. Ten obsahuje mnohé revoluční změny a úpravy, které si vyžádaly zásadní adaptaci veškeré pojistné dokumentace a zásahy do procesů. Vedle nemalých finančních částek byla tato fáze spojena i s mimořádným nasazením našich pracovníků. Jsem rád, že se vše podařilo zvládnout v potřebném termínu. Nový občanský zákoník asi není jediným legislativním nebo regulatorním opatřením, které v současné době ovlivňuje život v pojišťovnách To je pravda. Po unisex tarifech v souvislosti s genderovou směrnicí EU z konce roku 2012 přišla a i letos bude následovat další dávka regulace s neustále se zvětšujícím objemem požadavků, nařízení, doporučení, směrnic a kontrol. Pojišťovny to významně zatěžuje jak kapacitně, tak finančně. Řada opatření je ale dle mého názoru formální a ve svém důsledku nezajistí stoprocentně to, co je skutečně zásadní: totiž kvalitu servisu a dlouhodobou schopnost pojišťoven dostát převzatým závazkům.

5 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO of UNIQA pojišťovna Martin Žáček How do you assess the conditions in the Czech insurance market last year? 2013 was the third consecutive year of stagnation of the insurance market, which is not surprising with regard to the general development of the economy. The recession and downturn in consumption naturally had an impact on the results of our industry. The insurance sector continued to grapple with the long-term rate decline in motor third-party liability insurance as well as with disproportionately low rates of CASCO and business risks insurance. Market competition has been strong and pressure on rate reduction enormous. The long-prepared pension reform, in which insurance companies were ready to participate in a significant way, resulted in disappointment. The way politicians presented it could not attract enough clients at any rate and the fragile reform was a total failure. Expectations of major changes in the health care system also remained unfulfilled; contrary to them, patient co-payment was reduced earlier this year, comprising both reduction in patient payments and elimination of regulatory fees for hospitalization. Therefore, no new business opportunities for our industry are forthcoming. However, some positive factors need to be highlighted as well. Insurance companies handled well the aftermath of June disastrous floods and subsequent summer storms and thus contributed significantly to damage compensation. At the same time, the total amount of benefits paid out for the claims practically equalled the amount paid after the sweeping floods in the summer of Last year was challenging also in respect of preparations for the implementation of the New Civil Code. The legislation contains many revolutionary changes and modifications that required substantial modifications of all insurance documents and interventions in insurance processes. In addition to considerable costs, this phase called for extraordinary efforts of our employees. I am glad that everything was completed in due time. The New Civil Code is probably not the only piece of legislation or regulatory measure affecting insurers operations at the moment That is true. After the implementation of unisex rates set out by the EU gender directive towards the end of 2012, we received another dose of regulation and will receive more this year as the volume of requirements, regulations, recommendations, directives and controls keeps expanding. This significantly burdens insurance companies in terms of both capacity and costs. In my opinion, numerous of measures are purely formal and ultimately will fail to ensure a hundred percent what really is critical: the quality of service and long-term ability of insurers to meet the obligations that have been imposed on them.

6 4 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Jak si v uplynulém roce vedla UNIQA pojišťovna? Jsem velmi hrdý na to, že ve srovnání s celotržním vývojem zaznamenala UNIQA velmi solidní nárůst předepsaného pojistného. Ve výsledcích za 3. kvartál dokonce dominovala v dynamice růstu mezi největšími hráči na trhu. I přes poměrně nepříznivý vývoj škod během roku ukončila UNIQA rok 2013 se solidním ziskem. Samozřejmě nám v tom pomohl i transfer klientů končící Direct Pojišťovny, kterých k nám přešlo asi Akci převzetí klientů Direct, kteří využijí naší nabídky, považuji za úspěšnou zkoušku naší flexibility a rychlé redislokace vnitřních kapacit UNIQA. Vždyť koncept jsme připravili a nabídli protistraně do dvou týdnů, navíc v létě v období dovolených. Za dva měsíce jsme vybudovali prodejní call centrum, abychom byli schopni komunikovat s přecházejícími klienty způsobem, na který byli dosud zvyklí. Za tři měsíce jsme převzali kompletní správu škod klientů Direct. A transakci dokončili přesně podle plánu v říjnu Těší nás i loňská ocenění v několika soutěžích našeho odvětví, zejména titul Pojišťovací inovátor v soutěži Nejlepší pojišťovna 2013 za telematickou asistenci k autopojištění UNIQA Safe- Line Rent+. Rok 2013 tak hodnotím pozitivně splnili jsme naprostou většinu ukazatelů a úkolů, které jsme si jako společnost vytyčili a v některých ohledech jsme dokonce naše očekávání výrazně předčili. Chtěl bych proto využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří za úspěchem stojí především všem svým kolegům v UNIQA pojišťovně za jejich nasazení, ale stejně tak našim klientům, zprostředkovatelům, obchodním partnerům, a v neposlední řadě i našemu akcionáři za projevenou důvěru svěřenou naší společnosti. Zmínil jste titul Pojišťovacího inovátora, který UNIQA loni získala. Inovace obecně jsou hybnou silou vývoje, zvláště v tuhém konkurenčním boji. Jaké další novinky jste v minulém roce zavedli? Celkově se snažíme jít s dobou, sledovat trendy a pružně na ně reagovat. Co se týče produktů, zásadně jsme inovovali ty, které spadají do oblasti pojištění domácností a rodinných domků, a provedli jsme úpravy našeho vlajkového pojistného programu v pojištění osob Rizikového životního pojištění s dividendou. Inovace se dočkal i program Motýlek pro děti a mládež. V pojištění vozidel jsme zintenzivnili práce na značkových pojištěních a získali další stabilní partnery. Dílčí novinky jsme zavedli v pojištění živností a v pojištění odpovědnosti. Velkou pozornost jsme věnovali oblasti komunikace se zákazníky, kde jsme se snažili opět využít moderních technologií a možnosti být s nimi ve spojení formou, jakou sami preferují. Vedle vylepšení funkcí stávající klientské aplikace myuniqa k osobní správě pojistných smluv jsme vyvinuli užitečný on-line nástroj ke sledování aktuálního stavu procesu vyřízení majetkové škody klient může sledovat jednotlivé kroky a dobu jejich realizace na internetu. K předloňské aplikaci pro smartphony systému Android jsme loni přidali i verzi optimalizovanou pro iphony. Nyní mohou zákazníci touto cestou sdílet nejen řadu užitečných informací, ale také hlásit pojistné události či si sjednat cestovní pojištění.

7 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT How did UNIQA pojišťovna perform in the past year? I am very proud that, compared with the trend across the market, UNIQA recorded quite a robust growth in written premiums. Q3 results showed that UNIQA s growth was the fastest among the leading market players. Despite the relatively unfavourable development in claims in the course of 2013, UNIQA finished the year with a solid profit. Of course, we benefited from the transfer of clients from the wound-up Direct Pojišťovna, amounting to 27,000 clients in total. I view the take-over of the Direct clients who took advantage of our offer as a successful test of our flexibility and rapid relocation of UNIQA s internal capacity. We prepared the concept and submitted it to the counterparty within two weeks, even though it was the summer vacation season. In two months we built a sales call centre to be able to communicate with the transferring clients in a manner they were accustomed to. In three months we took over the entire loss adjustment administration of Direct clients. The take-over was completed on schedule in October We are pleased with last year s awards in several industry competitions, especially with the Insurance Innovator title we received in the Best Insurance Company 2013 for telematics assistance UNIQA SafeLine Rent+ sold with motor insurance. Overall, I assess 2013 positively we met the majority of indicators and targets that we set out for ourselves as a company, and in some respects we even we significantly surpassed our expectations. I would therefore like to take this opportunity to thank all who contributed to this success, notably all my colleagues in UNIQA pojišťovna for their relentless work and also our clients, intermediaries, business partners and, last but not least, our shareholder for their trust in our company. You mentioned the Insurance Innovator title awarded to UNIQA last year. Innovation in general is the driving force of development, especially in tough competition. What other innovations have you introduced in the past year? We always try to keep up with the development in the industry, track the current trends and respond to them in a flexible manner. We significantly upgraded our products in the segment of household and home insurance and we modified our flagship personal insurance programme Risk life assurance with dividend. The Motýlek insurance for children and youth was innovated as well. In motor insurance we stepped up work on brand insurance and established new stable partnerships. We also introduced minor innovations in small business and liability insurance. Increased attention was paid to communication with customers, where we made effort to use modern technologies and the opportunity to be in touch with them in a mode they prefer. In addition to improvements to the existing features of the myuniqa client application for personal administration of insurance policies, we have developed a useful online tool to monitor the current status of the loss adjustment process the client can view online specific steps and the time period of their implementation. The application for smartphones using the Android operating system was expanded last year to include a version optimized for iphones. Customers can now share not only a variety of useful information, but also report an insurance event or take out travel insurance.

8 6 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Koncem roku 2013 jste byl jmenován nejvyšším šéfem slovenské UNIQA poisťovne. Co to pro Vás znamená? Ano, od 1. ledna 2014 už pracuji ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele paralelně v UNIQA Česká republika a v UNIQA Slovenská republika. Předně bych chtěl říci, že toto jmenování je pro mne velká čest a také potvrzení toho, že se nám v UNIQA pojišťovně dlouhodobě daří plnit představy akcionáře a dynamicky se rozvíjet. Je to výborné vysvědčení i pro mé kolegyně a kolegy, bez jejichž podpory bychom nemohli takových výsledků dosahovat. Po pracovní stránce je moje rozdvojení velmi náročné. Samozřejmě jsem hodně na cestách, což znamená pro týmy pracovníků jak u nás, tak na Slovensku vyšší nároky na samostatnou, a přitom odpovědnou práci. Řadu věcí jsem delegoval na své nejbližší manažery a očekávám, že prokážou svoje kvality a povedou obě společnosti ke splnění stanovených cílů. A už jsem stihnul poznat, že na obou stranách hranic jsou motivovaní a schopní lidé, kteří mají značku UNIQA hluboko ve svém srdci a jsou připraveni pomoci při jejím dalším rozvoji. Ale moje práce v čele obou společností není jen o šéfování v Praze a v Bratislavě. Účelem spojení funkcí je také vzájemné využití know-how, zkušeností a zázemí v rámci mezinárodního projektu Target Operating System, který si já pracovně překládám jako projekt optimalizace vnitřních procesů v zájmu využití toho lepšího, co máme k dispozici na obou stranách. Naším úkolem je identifikovat silné, ale i slabší stránky v Čechách i na Slovensku a obohatit obě společnosti o to cennější, co funguje lépe. Tady v pozici mediátora propojím příslušné odbory a pracovníky, kteří optimalizaci společně připraví a následně zrealizují. Projekt je naplánován do konce roku Jsem přesvědčen, že touto cestou posílíme pozici a perspektivu UNIQA na obou pojistných trzích.

9 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT In late 2013 you were appointed CEO of Slovakia s UNIQA poisťovna. What does it mean for you? Yes, since 1 January 2014 I have held the positions of Chairman of the Board of Directors and CEO in parallel in UNIQA Czech Republic and UNIQA Slovak Republic. First of all I would like to say that this appointment is a great honour for me and also confirmation that we in UNIQA have succeeded in meeting the shareholder s expectations and sustaining the dynamic development in the long run. It is an excellent report card for my colleagues; we could not achieve such results without their support. The split job is very challenging. Of course, I do a lot of travelling, which means increased demands on independent and responsible work of both Czech and Slovak teams. I have delegated a number of tasks to my closest managers and expect them to prove their qualities and lead both companies to meeting the set targets. I already know that there are capable and motivated people on both sides of the border who carry the UNIQA brand deep in their hearts and are ready to assist in its further growth. But my work at the helm of both companies is not just about being the boss in Prague and Bratislava. The purpose of linking the positions is mutual use of know-how, experience and capacities for the Target Operating System international project, which I personally translate as internal processes optimization project in order to utilize the best of what we have available on both sides. Our task is to identify the strengths and weaknesses in the Czech and Slovak Republics and enrich both companies with the more valuable approach that works better. In the position of a mediator I will link up relevant departments and staff members that will jointly prepare and subsequently implement the optimization project scheduled to be completed in I am convinced that in this way we will foster UNIQA s position and outlook in the two insurance markets.

10

11 Mobilní aplikace UNIQA Naši klienti s námi mohou být ve spojení 24 hodin denně. Stačí, když si do svého chytrého telefonu stáhnou aplikaci UNIQA, a pak si mohou kdykoli a odkudkoli snadno zřídit cestovní pojištění, získat informaci o nejbližší pobočce a o postupu v případě nehody na vozidle nebo majetku. Mobilní aplikace pro operační systémy Android i Apple ios jsou zdarma ke stažení na webových stránkách, na Google v sekci Play, v Appstore/iTunes nebo si ji lze stáhnout přímo v telefonu. UNIQA mobile applications Our clients can stay connected with us 24 hours a day. All they need is download the UNIQA application into their smartphone and then they can anytime and anywhere easily take out travel insurance, obtain information where the nearest branch is and what is the procedure in the event of damage to a vehicle or property. Mobile applications for the Android and Apple ios operating systems are free to download from the UNIQA website, Google Play and the Appstore / itunes or directly in the phone.

12 10 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna, založená v roce 1993, oslavila loni dvacet let působení na českém pojistném trhu. V době svého zřízení byla pilotním projektem expanze rakouského pojišťovacího kapitálu na východní trhy a brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Group s aktivitami na dvaceti trzích celého kontinentu. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. S účinností od byla UNIQA pojišťovně rozšířena licence o zprostředkování jiných finančních služeb jako činnosti související s pojišťovací činností, a to zejména pro účely prodeje II. pilíře důchodového spoření. UNIQA byla pro účely získání uvedené licence registrována jakožto investiční zprostředkovatel s účinností od UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Aktuální pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost každoročně dynamicky roste, zpravidla nad průměrem trhu. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. Ke konci roku 2013 patřila UNIQA pojišťovně osmá příčka na trhu a tržní podíl ve výši 4,8 % (meziročně +0,1 %). Měřeno podle metodiky vykazování výsledků společností sdružených v České asociaci pojišťoven (APE vykázání předpisu jednorázového životního pojistného jednou desetinou; oddělení statistiky zákonného nesmluvního pojistného), dosáhla UNIQA pojišťovna růstu předepsaného pojistného o 3,0 %, zatímco trh celkově víceméně stagnoval. Celkový objem předepsaného pojistného podle APE činil 5,498 milionu korun (skutečný předpis pojistného byl 5,714 miliardy korun). Silnější pozici měla UNIQA i nadále v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 6,4 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o 0,3 %). V životním pojištění činil podíl stabilních 2,5 % (dvanácté místo na trhu).

13 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna, established in 1993, marked the twentieth anniversary of its operation on the Czech insurance market last year. At the time of its founding it was a pilot project for expansion of Austrian insurance capital to Eastern European markets and soon it became one of the cornerstones of the subsequently formed UNIQA Group that is now active in some twenty markets across Europe. The Company was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to the re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. As of 21 January 2013, UNIQA pojišťovna s licence has been expanded to include brokering of other financial services as insurance-related activity, particularly for the purpose of the sale of second-pillar pension saving schemes. In order to obtain the foregoing licence, UNIQA was registered as an investment intermediary, effective as of 17 December UNIQA pojišťovna is a composite insurance company offering a broad range of life and nonlife insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. CURRENT POSITION in the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among the top ten players. The Company has continued to grow annually at a dynamic pace that usually exceeds the average market growth. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. At the end of 2013, UNIQA ranked eighth in the insurance market with a 4.8% market share (up 0.1% year-on-year). Measured according to the methodology of reporting financial results by Czech Insurance Association members (APE reporting single-premium life assurance figures as one tenth; separation of statutory non-contractual premium statistics), UNIQA recorded overall growth of 3.0% in premiums written, contrary to the insurance market that still teetered on the verge of stagnation. The total volume of premiums written amounted to CZK billion, according to APE (actual premiums written totalled CZK billion). The Company retained the stronger position in the non-life insurance segment, where the market share rose to 6.4% (7th place, up 0.3% year-on-year). The market share in the life assurance segment remained stable at 2.5% (12th place).

14 12 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Zisk před zdaněním za rok 2013 činil s ohledem na mimořádně nepříznivý škodní vývoj i na situaci na finančních trzích velmi solidních 297 milionů korun (2012: 405,5 mil. Kč). Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na milionů Kč (meziročně +3,2 %). Svým klientům byla loni UNIQA pojišťovna k dispozici na 160 místech po celé České republice, a to díky systematickému rozšiřování obchodních pracovišť v místech s obchodním potenciálem i dalšímu přírůstku počtu generálních agentur jako malých, zpravidla rodinných pojišťoven pod značkou UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu v prodejním call centru UNIQA v Praze, na internetu nebo na obchodních místech finanční skupiny Raiffeisen. K dispozici je informační zákaznické call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody ze všech oblastí pojištění. Zákazníkům UNIQA na cestách autem, při pobytu v zahraničí, a nově i v domácnosti je k dispozici na telefonu kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a poradit nebo zasáhnout přímo na místě. Dvacet čtyři hodin denně mohou zákazníci nahlížet do svých pojistných smluv pomocí on-line klientské aplikace myuniqa a spravovat je bez nutnosti navštívit pobočku nebo telefonovat. Od loňska mohou sledovat v on-line režimu i proces vyřízení své škody. Užitečnou klientskou aplikaci si mohou stáhnout zdarma do svých chytrých mobilních telefonů. Poslání, hodnoty a pravidla UNIQA Naší snahou je všestranná pojistná péče pro naše zákazníky, aby se mohli v klidu soustředit na to, co je pro každého z nich v jejich životě důležité. Úkolem UNIQA je vytvářet pro ně spolehlivé zázemí s pochopením pro všechny jejich životní potřeby a přání. Naše korporátní kultura a chování pracovníků UNIQA navzájem i ve vztahu ke klientům je založeno na čtyřech základních hodnotách v rámci koncernové strategie UNIQA 2.0. Jako zaměstnanci UNIQA pojišťovny, se podílíme na budování přední pojišťovací skupiny v regionu Střední Evropy. V praxi aplikujeme mezinárodní know-how v našich lokálních podmínkách. Jsme evropská pojišťovna s důrazem na potřeby českých klientů. Zajímáme se o lidi. MOTIVUJEME. Zajímáme se o naše zákazníky stejně jako o své kolegy. Známe je a chápeme jejich potřeby. Dle toho motivujeme a podporujeme naše kolegy v týmové spolupráci. Neustále se rozvíjíme. UTVÁŘÍME. Jsme proaktivní a zavádíme standardy v pojistném sektoru pomocí nových inteligentních řešení. Tím využíváme našich silných stránek a jsme připraveni učit se a růst. Jednáme čestně. JSME OTEVŘENÍ. Naše spolupráce v rámci pojišťovny i s jinými stranami je transparentní a otevřená. Poskytujeme spolehlivé služby, neboť ctíme naše zákazníky i kolegy a důvěřujeme jim. Nemáme žádnou skrytou agendu. Jdeme za našimi cíli. JSME VÝKONNÍ. Naším hlavním cílem jako zástupců UNIQA pojišťovny je být vždy mezi nejlepšími. Poskytujeme našim zákazníkům špičkové služby. Vždy dodržujeme naše sliby.

15 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Taking into account a highly unfavourable trend in insurance claims and the conditions in the financial markets, the Company posted a very solid profit before taxes of CZK 297 million for 2013 (2012: CZK million). Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian sole shareholder, UNIQA International AG. At 31 December 2013, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 3.2% year-on-year to CZK 1,579 million. In 2013, UNIQA pojišťovna served its clients in 160 locations across the Czech Republic, primarily thanks to continuous expansion of UNIQA s sales centres to places with business potential and dynamic growth in the number of general agencies, providing services as small, mostly family-type insurance firms under the UNIQA brand. Some types of insurance may be also taken out via telephone at the UNIQA sales call centre in Prague, on the internet or at sales centres of the Raiffeisen Group. UNIQA s customer call centre handles all queries and records claims related to all types of insurance. UNIQA clients who drive, travel abroad or, as a new service, stay in their homes may take advantage of the high-quality assistance service available via telephone, prepared to assess any emergency and provide advice or arrange for an on-site intervention. Customers can view their insurance policies twenty-four hours a day using the on-line client application myuniqa and manage them without having to visit a branch or make a phone call. Since last year they have also been able to view on-line how their claims have been processed. The useful client application can be downloaded for free to their smartphones. UNIQA s mission, values and rules UNIQA is committed to providing comprehensive insurance customer care to help clients focus on what is most important for them. UNIQA s task is to create a reliable and stable environment for clients and understand all their lifelong needs and desires. UNIQA s corporate culture and staff conduct to each-other, as well as their engagement with customers, is based on four key values in line with the Group strategy UNIQA 2.0. As employees of UNIQA pojišťovna we contribute to building a leading insurance group in the Central European region. We apply international know-how in our local conditions. We are a European insurer with a focus on Czech customer needs. We are dedicated to people. WE INSPIRE. We are committed to both our customers and our colleagues. We know and understand their needs. We inspire and support our colleagues in team work. We continuously develop. WE SHAPE. We are proactive and our new and intelligent solutions make us a pioneer in the industry. We are resolute in fostering our strengths and are ready to learn and to grow on a continuous basis. We are honest and clear. WE ARE STRAIGHTFORWARD. We deal with our customers, colleagues and other parties in a transparent and straightforward manner. We provide reliable services because we are committed to our customers and colleagues and we trust them. We have no hidden agenda. We want to succeed. WE DELIVER. As representatives of UNIQA pojišťovna we seek to be among the best. We deliver a top performance for our customers. We deliver on our promises.

16 14 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) Pravidla UNIQA 1. čtvrtletí 1 st quarter Současně s hodnotami UNIQA je v praxi uplatňován koncernový kodex zásad, podle nichž řídíme veškeré naše aktivity. Vzniklo šest základních pravidel, která uplatňujeme při naší každodenní práci jako určitý barometr, zda jsou naše pracovní úkony v souladu s naším posláním a hodnotami: 1. Pravidlo rodiny jednáme tak, jak bychom jednali s našimi nejbližšími v rodině? Doporučili bychom to našim rodinným příslušníkům? Je to pro ně dost dobré? 2. Pravidlo maximální spokojenosti jsme schopni výkonu, který jde až za hranice očekávání našich zákazníků? Umíme je příjemně překvapit něčím navíc? 3. Pravidlo špičkového výkonu je náš pojišťovací servis ten nejlepší možný servis, jaký klient na trhu najde? Můžeme se označit za špičku v našem odvětví? 4. Pravidlo spolehlivosti jsme schopni dlouhodobě a plně dostát našim závazkům, které jsme na sebe vzali? 5. Pravidlo korporátního stylu dodržujeme naše pravidla jednotného vizuálního vzhledu značky UNIQA v souladu s koncernovým modelem? 6. Pravidlo úspěchu přispíváme našimi aktivitami k dosažení cílů naší společnosti? Posunou nás blíže k vytyčenému cíli? 2. čtvrtletí 2 nd quarter Přehled pojistných produktů v roce 2013 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE VISION Jednorázově placené životní pojištění AKORD GARANT Dětské životní pojištění MOTÝLEK Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program AKORD Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění regulačního poplatku za hospitalizaci NEMOCNICE Pojištění domácnosti Top Exklusiv, Top Standard, Basic Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní pojištění) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Inteligentní asistence k pojištění vozidel UNIQA SafeLine Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění elektroniky

17 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT UNIQA rules Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) Aside from defining the corporate values, UNIQA has implemented the Group Code of Conduct governing all our activities. The Code comprises six principal rules that we apply in our daily work as a kind of barometer to ensure that our business operations comply with our mission and values: 3. čtvrtletí 3 rd quarter Rule of family do we treat customers as we would treat our loved ones? Would we recommend it to our family members? Is it good enough for them? 2. Rule of commitment are we capable of delivering performance exceeding customer expectations? Can we surprise clients with offering something extra? 3. Rule of top performance is our insurance service the best possible service clients can find on the market? Can we call ourselves the top insurer in the industry? 4. Rule of reliability can we make a long-standing commitment to fulfil the obligations we took on? 5. Rule of brand style do we observe the rules of the uniform UNIQA brand visual in line with the Group model? 6. Rule of success do our activities contribute to achieving Company goals? Will they move us closer to our set target? Overview of insurance products in čtvrtletí 4 th quarter Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE VISION unit-linked insurance AKORD GARANT single-premium life assurance MOTÝLEK (Butterfly) children s life assurance Credit insurance AKORD comprehensive all-life assurance policy BENEFIT and MANAŽER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits NEMOCNICE insurance of compulsory hospitalisation fees TOP EXKLUSIV, Top Standard, Basic household and home insurance CASCO motor damage insurance Motor third-party liability insurance UNIQA SafeLine intelligent assistance with motor insurance Business liability and property insurance Shipping insurance Electronics insurance

18 16 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Předepsané pojistné uniqa (tis. Kč) Written premium of UNIQA (TCZK) Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem zemědělské organizace Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Povinně smluvní pojištění pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta Pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za spotřební daň Pojištění personálních agentur Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International, AG, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko. Obchodní síť UNIQA pojišťovny Obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem Evropská 136, Praha 6, Pod ní spadá 6 regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Pojištění je možné sjednat na 160 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku prodejních poradců. UNIQA spolupracuje s 663 makléřskými společnostmi anebo agenty a 778 prodejci nových i ojetých vozidel. Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. Obligatorní zajistné krytí je sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG. Na zajistném programu společnosti se v rámci neživotního i životního pojištění přímo, anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG, podílí významné světové zajišťovny, především: - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, - Swiss Re Europe S.A. - SCOR Global P&C, Puteaux - AXA Corporate Solutions Assurance, - Partner Reinsurance Europe Limited, - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, a další.

19 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Agricultural organisation liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Travel agents compulsory bankruptcy insurance Insurance or reinsurance broker and insurance intermediary compulsory insurance Customs debt guarantee insurance Consumer tax guarantee insurance Employment agencies insurance Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International, AG, Untere Donaustraße 21-23,1020 Vienna, Austria. UNIQA s sales network The sales network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office at Evropská 136, Prague 6, postal code The network consists of six regional head offices and 34 local offices. A total of 160 sales centres provide insurance policies nationwide. At the end of 2013, 1,064 sales advisors worked within UNIQA s sales network; the Company also collaborated with 663 brokerage firms or brokers and 778 dealers of new or used cars. Reinsurance scheme UNIQA pojišťovna uses top-quality reinsurance. The compulsory reinsurance coverage is provided primarily by UNIQA Re AG. In addition, global leading reinsurance companies participate in the Company s reinsurance programme for both non-life and life insurance segments, directly or by retrocession from UNIQA Re AG, namely: - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, - Swiss Re Europe S.A., - SCOR Global P&C, Puteaux, - AXA Corporate Solutions Assurance, - Partner Reinsurance Europe Limited, - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, and others.

20

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Předepsané pojistné / Written premium 4 693 401 4 378 188 3 783

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities.

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities. Výroční zpráva 2015 ANNUAL REPORT UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities. UNIQA je univerzální pojišťovnou s kompletní paletou životního a

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE.

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE. Výroční zpráva 2016 ANNUAL REPORT UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE. UNIQA je univerzální pojišťovnou s kompletní paletou životního a neživotního pojištění pro privátní i korporátní

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více