Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře"

Transkript

1 Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML kódu stránky. JavaScript se používá zejména tam, kde potřebujeme ovládat různé interaktivní prvky stránky (tlačítka, kontrola formulářů, zvýrazňování textu, našeptávač ). Výhodou JavaScriptu je, že umožňuje změnit obsah stránky bez nutnosti znovunačtení celé stránky. Máme dvě možnosti jak vložit JavaScript do naší stránky. 1. Přímo do stránky: <script type="text/javascript"> alert( Já jsem javascript.. ); </script> 2. Volání externího souboru: <script type="text/javascript" src="cesta/soubor.js"></script> Pro skriptování na straně serveru máme k dispozici více jazyků. Nejrozšířenějším je PHP (Hypertext Preprocesor). Na rozdíl od skriptování na straně klienta se php skript interpretuje ještě před odesláním stránky uživateli. Z tohoto důvodu můžeme pomocí php téměř neomezeně měnit obsah i vzhled stránky. Soubory (stránky), které obsahují php kód, mají koncovku.php. Php můžeme použít například pro: kompletní generování stránek zpracování formulářů spolupráci s databází přihlašování uživatelů.

2 Příklad <html> <head> <title> Výpis PHP </title> </head> <body> <?php echo Toto je text vygenerovaný pomocí PHP\n ;?> </body> </html> Odesílání požadavku na webový server Protokol HTTP nám umožňuje vyžádat si od webového serveru konkrétní soubor pomocí příkazu GET (pozor, neplést s metodou odesílání u formulářů). Ukázka odeslaných dat webovému serveru prohlížečem: GET /wiki/wikipedie HTTP/1.1 Host: cs.wikipedia.org User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; cs) Presto/ Version/10.60 Accept-Charset: UTF-8,* Často ale potřebujeme také odeslat serveru data, se kterými by mohl vyžádaný soubor pracovat. K tomu se nejčastěji používají formuláře. U formuláře si můžeme vybrat ze dvou způsobů jeho odeslání: 1. metoda GET - data se zakódují do URL adresy. Celková délka požadavku GET je 512 bajtů, proto se nehodí pro odesílání obsáhlejších dat. 2. metoda POST - data se vloží do těla HTTP dotazu. Používá se tam, kde potřebujeme odeslat více než 512 b. Při použití této metody data nejsou vidět v URL adrese. Hlavičky a funkce header() Požadavek se skládá mimo jiné z hlaviček. Ty mohou obsahovat některé důležité věci o tazateli (tedy prohlížeči) nebo o jeho prostředí. PHP umí zjistit, jaké hlavičky byly v požadavku, a umí je zobrazit. Slouží k tomu funkce getallheaders()

3 <? $hlavicky = getallheaders(); while (list ($nazev, $hodnota) = each ($hlavicky)) echo "$nazev: $hodnota<br>\n";?> Funkce header() se používá pro odesíláni hlaviček HTTP. Pamatujte na to, že tato funkce musí být zavolána před odesláním jakýchkoliv dat (HTML tagů, bílých znaků, výstupu z PHP,...). Problém nastane i v případě, že máme v souboru před tagem <?php prázdný řádek! Použití: Přesměrování: header("location: Chybová stránka typu stránka nenalezena : header("status: 404 Not Found"); Výstup je ve formátu PDF header('content-type: application/pdf'); Výstupem bude soubor pojmenovaný downloaded.pdf header('content-disposition: attachment; filename="downloaded.pdf"'); Technologie Ajax Asynchronous JavaScript and XML, jméno AJAX vzniklo v roce 2005 JavaScriptu na straně klienta umožňuje volat v pozadí server a podle potřeby tak získat potřebná data (aktualizace stránek bez nutnosti opětovného načítání celé stránky) Jedná se o propojení JavaScriptu na straně klienta a serverového PHP. Problémy: nefunguje v prohlížečích bez JavaScriptu obtížné vkládání do oblíbených položek špatná spolupráce s vyhledávacími stroji

4 Použití: Abychom mohli vytvářet asynchronní požadavky na server, musíme nejprve vytvořit objekt XMLHttpRequest. var xmlhttp = vytvorxmlhttprequestobject(); //uchovava instanci /* vytvoření instance XMLHttpRequest */ function vytvorxmlhttprequestobject() var xmlhttp; try xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // pro novější než IE6 catch(e) // pro prohlížeče IE6 a starší var verze = new Array("MSXML2.XMLHTTP.6.0", "MSXML2.XMLHTTP.5.0", "MSXML2.XMLHTTP.4.0", "MSXML2.XMLHTTP.3.0", "MSXML2.XMLHTTP", "Microsoft.XMLHTTP"); // snažíme se vytvořit co nejnovější verzi for (var i=0; i<verze.length &&!xmlhttp; i++) try xmlhttp = new ActiveXObject(xmlHttpVersions[i]); catch(e) alert("chyba při vytváření objektu XMLHttpRequest"); if (!xmlhttp) alert("objekt XMLHttpRequest se nepodařilo vytvořit"); else return xmlhttp;

5 Důležité metody a vlastnosti objektu XMLHttpRequest: metoda XMLHttp.open() Používá se pro deklaraci požadavku. vlastnost XMLHttp.onreadystatechange Zde nastavujeme adresu funkce, která se má zavolat po změně stavu objektu. metoda XMLHttp.send(data) Slouží pro odeslání požadavku. vlastnost XMLHttp.responseText Obsahuje odpověd serveru uloženou jako řetězec. vlastnost XMLHttp.status Vrátí stavový kód požadavku (bez chyby = 200) Tělo požadavku může být ve formátu: textový řetězec zaslaný metodou GET textový řetězec zaslaný metodou POST XML dokument zaslaný metodou POST function process() if (xmlhttp) try // načtení souboru ze serveru xmlhttp.open("get", "async.txt", true); xmlhttp.onreadystatechange = handlerequeststatechange; xmlhttp.send(null); catch(e) alert("chyba při připojování na server" + e.tostring()); /* pro metodu POST xmlhttp.open("post", "http://localhost/ajax/test.php", true); xmlhttp.onreadystatechange = handlerequeststatechange;

6 xmlhttp.send("param1=x&param2=y"); */ Stavy požadavku a zpracování odpovědi serveru: můžeme získat informaci o stavu zpracování požadavku readystate = vrátí stav požadavku: 0 = neinicializovaný... uninitialized 1 = zavádí se... loading 2 = je zaveden... loaded 3 = přechodný... intermediate (část. přijata) 4 = kompletní... complete některé prohlížeče nepodporují všechny stavy sledujeme jen stav 4, ten je podporován vždy musíme ještě ověřit, že během zpracování nedošlo k chybě: vlastnost status je rovna hodnotě 200 popis stavu je uložen v proměnné statustext, můžeme použít při vypsání chyby function handlerequeststatechange() if (xmlhttp.readystate == 4) if (xmlhttp.status == 200) try // zpracování odpovědi alert("server odpověděl: " + xmlhttp.responsetext); catch(e) alert("chyba čtení odpovědi" + e.tostring()); else alert("při zpracování na serveru došlo k chybě: " + XMLHttpRequest.statusText);

7 Formuláře v HTML základní prvky, vlastnosti, způsoby zpracování formuláře Formuláře se v HTML zapisují do tagu form. Form je párovým tagem, který uvozuje a ukončuje formulář. Pro funkčnost formuláře je naprosto nezbytným tagem. <form action=./index.php method= GET >.. </form> V parametru action uvádíte cestu a název skriptu, který má data z formuláře zpracovat. Parametr Method slouží k určení metody, jak mají být data odeslána - na výběr máte metodu post a get. V případě použití post se data odešlou na server v těle HTTP dotazu. Pokud použijete metodu get, data s formuláře se vloží do URL adresy (adresní řádky prohlížeče). Input U základního tagu formuláře můžeme určit o jaký konkrétní druh se jedná pomocí atributu type. text - textové pole, můžeme omezit jeho max. délku pomocí size. <input type= text name= pole size= 10 value= přednastavená hodnota > hidden - skrytý element; možno použít např. stejně jako cookie <input type= hidden name= skryty value= id-1 > password - heslo; při psaní do tohoto elementu se místo znaků zobrazují pouze tečky <input type= password name= heslo > checkbox - zaškrtávací políčko; pokud není zaškrtnuto tak se neodesílá. Pokud použijeme atribut checked tak bude pole po načtení zaškrtnuté. <input type="checkbox" value="odber-novinek" checked> radio - výběr z více možností; Elementy, ze kterých si má uživatel vybrat, musí mít shodné jméno. Pro předdefinovaný elemtent použijeme atribut default. <input type="radio" name="oblibeny-jazyk" value="c++" default> <input type="radio" name="oblibeny-jazyk" value="java"> submit - tlačítko pro odeslání formuláře. <input type="submit" value="odeslat"> reset - tlačítko pro vynulování formuláře na původní hodnoty <input type="reset" value="reset">

8 TextArea Párový tag textarea se hlavně používá pro větší množství textu. Jeho syntaxe je následující: <textarea cols="cislo" rows="cislo" name="jmeno" wrap="off/virtual/ physical">implicitní text</textarea> Parametr Cols udává počet znaků - tedy šířku textového pole. Rows udává naopak počet řádků. Wrap znamená druh zalomení - implicitní hodnota, která se nemusí zadávat je "physical". V takovém případě se text zalamuje podle velikosti textového pole a automaticky zalomené řádky jsou poslány na server jako skutečné zalomení. V případě použití "virtual" se text rovněž automaticky zalamuje, nicméně na server je text poslán jako jeden řádek (pokud nestisknete sami klavesu enter - pak se daný řádek zalomí) a p případě použití "off" se text nezalamuje vůbec Pokud chcete vložit do textarea nějaký předem připravený text, vložte jej mezi tagy <textarea> a </textarea> Select Párový tag select slouží k vytvoření roletového menu, ze kterého vybíráte jednotlivé položky. Jednotlivé položky se tvoří pomoci <option>. Příklad použití je zhruba následující: <select> <option> Položka jedna </option> <option> Položka dva </option> </select> Parametry tagu select jsou name="hodnota" a multiple. Name slouží pouze pro účely skriptu, který bude formulář zpracovávat. Pokud vložíte multiple, bude vybírat více položek současně pomocí kurzoru myši. Parametr size určuje velikost rolovacího menu - tedy kolik položek se zobrazí současně.

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře

Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře Přehled formulářových tagů vymezení oblasti formuláře vstupní políčko, odesílací políčko, zaškrtávátka, přepínače, prostě mnoho věcí. Co to přesně bude, určuje type výběr, taková

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 18 Informatika Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Autor: Jan Tvrdík Ročník: kvinta Škola: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net 2007 Michal Horák Místopřísežně prohlašuji,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah Obsah Nulové okraje stránky v Internet Exploreru 3 Nulové okraje stránky v Netscape Navigátoru 3 Nulové okraje stránky v Opeře 4 Využití atributu TITLE ve stránkách 5 Jak na klávesové zkratky v HTML stránce?

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

The switching of CSS styles and the administration of the database

The switching of CSS styles and the administration of the database Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 2010 Přepínání CSS stylů a správa emailových adres The switching of CSS styles and the administration of the database závěrečná práce ze

Více