Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy"

Transkript

1 Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č září 2012

2 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR) je: bezpečně poskytovat vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných objektech a subjektech, promítat změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory do celé veřejné správy (VS), umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších informačních systémů ve VS, zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich vedených, zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost, vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení procesů veřejné správy. Zákon o základních registrech rovněž zavádí pojem Referenční údaj, který je považován za správný a právně závazný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. Tyto referenční údaje jsou vedeny v základních registrech jedná se o údaje o: fyzických osobách vedené v Registru obyvatel právnických osobách vedené v Registru osob územních prvcích vedené v Registru územní identifikace orgánech veřejné moci a jejich rozhodnutích vedené v Registru práv a povinností. Přínosy základních registrů Referenční údaje obsažené v základních registrech jsou udržovány aktuální prostřednictvím přesně určených editorů a podle pravidel daných příslušnými zákony. Editoři prostřednictvím základních registrů informují celou veřejnou správu o změnách v těchto referenčních údajích. Zavedením základních registrů tak budou mít úřední osoby orgánů veřejné správy k dispozici aktuální a právně závazné referenční údaje, což bude znamenat zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených např. s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Zvýší se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bude nahrazeno specifickým AIFO (agendovým identifikátorem fyzické osoby) pro každou agendu. Realizace základních registrů přináší významné benefity rovněž klientovi veřejné správy, kdy: klient nemusí dokladovat referenční údaje o něm vedené, kromě své identifikace (předkládá identifikační doklad, nebo sdělí jméno, příjmení a datum narození), klient má přehled, jaké referenční údaje jsou o něm vedeny a kdo je využívá na vyžádání na kontaktním místě CzechPoint (za poplatek) nebo jednou ročně bezplatně do datové schránky (pokud ji má zřízenu) mu je poskytnut výpis referenčních údajů o něm vedených a záznamů jejich využívání jednotlivými orgány veřejné moci, dochází k automatickému rozesílání změn (notifikací) vybraných referenčních údajů na ty soukromoprávní subjekty, které si klient sám určí (bance, pojišťovně, apod.). Internetové zdroje Jeden z významných informačních zdrojů vztahující se k řešené problematice představují internetové stránky Správy základních registrů (viz szrcr.cz). Ty obsahují strukturované informace, metodiky a postupy zveřejněné a aktualizované jednotlivými garanty základních registrů (tedy ČSÚ, ČÚZK, Ministerstvem vnitra) či přímo Správou základních registrů. Základní informace jsou rovněž uvedeny na webu města Žamberka v sekci Portál občana/základní registry. Mgr.Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 18. září 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Projekt Vzdělávání v egon Centru Žamberk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/ Dne byl zahájen projekt Vzdělávání v egon Centru Žamberk, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Projekt je zaměřen na činnosti egon Centra Žamberk, které zajišťuje vzdělávání v oblasti egovernmentu. Cílem projektu je větší efektivita vzdělávání, zlepšení kvality řízení a managementu na úřadech, zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů. V současné době se projekt zdárně blíží do svého závěru a indikátory projektu jsou již v tuto chvíli naplněny. Realizace projektu tedy je úspěšná. Projekt bude oficiálně ukončen v září tohoto roku. V období tří let bude probíhat udržitelnost projektu Vzdělávání v egon Centru Žamberk. Bc. Jana Neumannová, DiS, Městský úřad Žamberk Dne 4.září 2012 se uskutečnilo v kanceláři starosty města jednání se zástupci vlastníka ČVZ týkající se mj. zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi na objektu Vinařských závodů u silnice I/11. Stavební odbor Městského úřadu v Žamberku nařídil Rozhodnutím v této věci provedení nutných zabezpečovacích prací. V současné době probíhá řízení na povolení záboru silnice I/11 a zadání statického posouzení. Následný návrh řešení provedení sanace přilehlé zdi, která je dle doložených matriálů pouze pohledovou, spočívá v odstranění zvětralého opukového obkladu a parapetních desek s následným zajištěním ukotvenou ochrannou sítí. Tento postup by, dle odborníků, měl stěnu zajistit do provedení kompletní rekonstrukce objektu bývalého pivovaru. Vše bude záležet na povolení Ředitelství silnic a dálnic, neboť oprava bude provedena z lešení, které zúží vozovku do jednoho silničního pruhu a dle návrhu bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Tento způsob může komplikovat dopravu přímo na Masarykově náměstí, a tak majitel objektu (České vinařské závody ) hledá jiný, vhodnější způsob provedení opravy této zdi. -red.- Najdi si svůj červený kontejner! Již jste si v našem městě určitě všimli červených kontejnerů na drobné elektro. Město Žamberk je nechalo instalovat, aby občanům ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste se nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým rádiem, přehrávačem nebo doslouživším dálkovým ovladačem. Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme rádi, že červené kontejnery máme i v našem městě. Lidé tak nemusí přemýšlet, kam se starým elektrem a mají jednoduchou možnost, jak jej správně vytřídit, řekl Jiří Dytrt, starosta města. Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a červené kontejnery vymyslela a provozuje, chce nyní lidem poděkovat za jejich svědomité třídění. Proto do Žamberka 1. října 2012 zavítá se zábavně-osvětovou akcí Najdi si svůj červený kontejner. Na Masarykově náměstí bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky a spousta soutěží. Chceme povědomí o červených kontejnerech ještě více rozšířit, tak aby o nich věděli skutečně všichni. A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit hezký a zajímavý program jako odměnu, řekla Jitka Šimková, manažerka projektu. Návštěvníci se ale na akci především dozvědí, kde všude jsou ve městě umístěny červené kontejnery a jak je mohou využívat. Vzhledem k následné recyklaci zařízení, díky níž lze opětovně využít až 80 % každého spotřebiče, je totiž velmi důležité, aby lidé přesně věděli, co se do kontejnerů smí vyhazovat, a co naopak ne. V celé České republice je již na červených kontejnerů a za dobu jejich působení do nich lidé vytřídili téměř 700 tun elektroodpadu. V Žamberku je v současné době instalováno 10 červených kontejnerů. Díky nim se podařilo vybrat 6 tun starých spotřebičů. Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich svědomitá recyklace elektroodpadu pomohla v ochraně životního prostředí. ASEKOL každoročně zveřejňuje výsledky tzv. environmentálního vyúčtování, v němž se přepočítává vybrané elektro a množství ušetřených surovin jeho následnou recyklací. Loni takto občané ČR tříděním televizí a monitorů ušetřili např. téměř 2 miliony litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. Letos ASEKOL vypracoval analýzu i za drobné spotřebiče. ASEKOL, s.r.o., a za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková

3 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE KONANÉ VE DNECH 12. a 13. ŘÍJNA 2012 VOLIČSKÉ PRŮKAZY 26a odst. 1 a 2 zákona o volbách Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Písemné žádosti o vydání voličského průkazu je potřeba doručit na odbor právní Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833 nejpozději do 5. října Voličské průkazy budou právním odborem zdejšího úřadu vydávány buď osobně žadateli, nebo zasílány žadateli poštou. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na odboru právním Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833 nejpozději do 16:00 hod. dne 10. října Bližší informace o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru Informace z nemocniční lékárny Dnem došlo k rozšíření otevírací doby nemocniční lékárny. Nová pracovní doba je v pracovní dny od 7:00 17:00 hodin, v neděli a ve svátky zůstává otevírací doba stejná jako doposud, tedy v čase 8:00 12:00 hodin (telefon ), v sobotu dopoledne je možné využít běžné otevírací doby mnoha lékáren v okrese. Rádi bychom také využili této možnosti a poděkovali našim zákazníkům. Veškeré výnosy z tržeb nemocniční lékárny jsou použity pro zkvalitnění zdravotní péče v Orlickoústecké nemocnici, a.s. Podporována je tak nepřetržitá 24 hodinová péče o naše pacienty. Pro zákazníky nemocniční lékárny jsou nově vyhrazena parkovací místa v areálu nemocnice. Klienti ambulance Orlickoústecké nemocnice, a.s., kteří si vyzvednou léky v nemocniční lékárně, získají při předložení parkovacího lístku dalších 30 minut parkování zdarma. Stálí zákazníci u nás také mohou nakupovat výhodněji s bonusovou kartou. PharmDr. Hana Hejlová,vedoucí Nemocniční lékárny Orlickoústecké nemocnice, a.s. Městská policie informuje Úvodem přejeme školákům, a zejména prvňáčkům, úspěšný vstup do nového školního roku a bezpečnou cestu do školy i návrat domů. Stejně jako každý rok se budou školáci setkávat se strážníky a po pozitivních zkušenostech z jara letošního roku i s pracovníky veřejné služby dohlížející u přechodů pro chodce na jejich bezpečí při cestě do školy. Zde stojí za připomenutí, že chodci jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích, kteří mají nejen svoje práva, ale také povinnosti. Chodec musí zapomenout na mýtus, že má při přecházení komunikace absolutní přednost. Před vstupem na vozovku se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednosti jízdy a nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Pokud tedy budete účastníky provozu na pozemních komunikacích, ať už jako chodci nebo řidiči vozidel, buďte velice opatrní a ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Statistiky tragických střetů jsou neúprosné a chodec je vždy tím, kdo na takový střet doplatí nejvíce. Rovněž je vhodné připomenout, že za snížené viditelnosti je důležité, aby byl chodec vidět, třeba vhodnými reflexními doplňky na oblečení. Řidič projíždějícího vozidla může být oslněn světly protijedoucího vozidla a snadno může přehlédnout chodce. Opatrnosti není nikdy nazbyt a s blížícím se sychravým podzimním počasím toto platí dvojnásobně. Ohlédneme-li se za uplynulými dvěma měsíci prázdnin, eviduje Městská policie Žamberk více než dvě stovky událostí. Za uplynulé dva měsíce provedli strážníci 18 odchytů zatoulaných psů, čtrnáctkrát řešili strážníci problémy spojené s podnapilými osobami, jedenáctkrát poškozování cizí věci a podobné projevy vandalismu. Například dva mladíci ze Žamberka při nočním návratu v podnapilém stavu rozbili vývěsní skříňku pohřební služby a skříňku na plakáty u Anima. V jiném případě neznámí vandalové převrátili v Komenského ulici betonové dopravní kužele a poškodili zde zaparkované osobní vozidlo. Strážníci také řešili téměř sto přestupků na úseku dopravy, deset přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití a mnohé další události. O prázdninách řešila MP pouhé dvě krádeže v obchodech a k oběma došlo v prodejně Penny marketu. Nejprve zde kradl 25 letý bezdomovec z Červeného Kostelce, který se snažil ukrást 8kg kuřecího masa. Pokus o krádež ve stejné prodejně nevyšla 34letému muži s bohatým trestním rejstříkem z minulosti, který má trvalé bydliště v Bílé Třemešné. Na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích umístili strážníci 46letého muže z Letohradu, který s 3,5 promile alkoholu zůstal vysvlečený ležet na chodníku na Masarykově náměstí. Vůbec mu nevadilo, že je teprve poledne, a ani to, že se stal dočasnou atrakcí pro kolemjdoucí. Jak bylo později zjištěno, podobné stavy opilosti jsou u tohoto muže na denním pořádku. Závěrem bychom rádi zmínili poslední událost dokazující, že stále je mezi námi dost poctivých lidí. Na počátku srpna ztratila 56letá žena v Žamberku peněženku s větším finančním obnosem v cizí měně. Tuto peněženku nalezla zde žijící žena vietnamské národnosti a poctivě ji vrátila. Za MP: Kamil Luňáček Slovo zastupitele Proč bychom se nesoudili, když to není z našeho a občané nám to musí zaplatit. V tomto roce jsme zaplatili o 100% vyšší daně. Někteří dokonce ještě více. Je dobré vědět, jak naši radní nakládají se svěřenými fin. prostředky. Během necelých dvou let si sjednali 8 externích právníků, i když mají právníka na úřadě. Zde jsou: MT LEGAL: ,00 Kč. Tato částka byla vynaložena na vrácení pokuty ve výši ,00 Kč za zmanipulovanou stavbu Pěší zóna. Někteří tvrdí, že se soudí o dotaci 20 mil. Kč z EU. Nemluví pravdu, dotace je soudně nevymahatelná a je pryč. Odpověď starosty: Částka Vámi uvedená souvisí s náklady se zastupováním města ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl po více jak 11 měsících o uložení pokuty. V současné době má město proti rozhodnutí ÚOHS podanou žalobu u krajského soudu. Co se týká dotace, tato dotace byla městu rozhodnutím přidělena a nebylo městu pozastaveno její čerpání. JUDr. Šrom: 600,00 Kč. Zde není uvedeno, za jakou právní službu bylo zaplaceno a kdo si ji objednal. JUDr. Derik: 2.000,00 Kč. Je to stejné, není uvedeno, za jakou právní službu bylo zaplaceno a kdo si ji objednal. Mgr. Suchodolová: ,00 Kč. Jedná se o žalobu na pana Dytrta za neoprávněné odebrání osob. ohodnocení tajemníkovi města. Jak u okresního, tak krajského soudu pan starosta tuto při prohrál. K této částce ještě přibudou soudní výlohy a zaplacení právníka žalobce. Odpověď starosty: Žádná žaloba na J.Dytrta podána nebyla a starosta žádný spor neprohrál. Žalované v tomto směru bylo město Ing. I. Prchalem. Mgr.Všetičková: ,50 Kč. Zde se zaplatilo za vypracování žaloby na Mgr.Kalouse pro údajně křivé svědectví. Toto bylo zamítnuto jako neopodstatněné. Je zde ještě jeden bonbónek. Jeden radní si nechal prostudovat listiny a vypracovat výtku na nadřízenou své manželky (která pracuje na městském úřadě) s možností na její odvolání. Pochopitelně se na to přišlo a dotyčný pán si tuto službu musel zaplatit sám. Odpověď starosty: Žádná žaloba vypracována nebyla, byl zpracován podnět k zahájení trestního řízení, což je podstatný rozdíl. Co se týká částky, pisatelka uvádí čtenáře v omyl, protože se nejedná pouze o výše uvedený podnět, ale o řešení dalších právních otázek. JUDr. Brůha: ,60 Kč. Žaloba proti městu za nezákonné odvolání tajemníka města. Město tuto při u okr. soudu prohrálo, ale odvolalo se. Odpověď starosty: Pouze upřesňuji, že tajemník nebyl odvolán, nýbrž obdržel výpověď z pracovního poměru a částka uvedená je součtem dvou let, kdy byla písemně vytýkána jednotlivá porušení povinností z právních předpisů Ing. Prchalem. Mgr. Blohoň: 3.960,00 Kč. Zde se jedná o radu, jak si počínat ve vztahu s Poliklinikou města. Odpověď starosty: Město nemá polikliniku, město je pouze minoritním společníkem Podorlické polikliniky, s.r.o. Mgr. Malý: 0,00 Kč. Do město nezaplatilo nic. Jsou to tahanice s firmou Kavema. Jak to dopadne se teprve dozvíme. Za necelé dva roky angažmá této rady město přišlo o ,23 Kč na soudních přích. Tak se máme na co těšit. O. Ballová

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány. Čeho se bojí? Na žádost opozice se konalo MZM (mimořádné zasedání Zastupitelstva města). Bylo svolané, protože na řádném zasedání ZM, kde se schválil předložený program bez jediné připomínky, tak v průběhu na návrh zast. Chvátilové, část zastupitelů odmítla projednat usnesení, které navrhl zast. Kalous. Trnem v očích některých byl bod: Vyslovení důvěry starostovi J.Dytrtovi. Proto byl také tento bod na pořadu mimořádného zastupitelstva. V úvodu mimořádného zastupitelstva vše začalo. Starosta uvítal a představil novou zastupitelku paní Ballovou. Po přečtení programu přítomní zjistili, že paní Ballová má složit slib zastupitele až ke konci schůze. Toto se nelíbilo některým zastupitelům, neboť starosta neumožnil ( až po složení slibu, což je v rozporu se zákonem, viz níže) hlasovat paní Ballové. Po diskuzi o programu, kde již zastupitel Cukor začal probírat některé body, které se ho osobně dotýkaly, došlo k hlasování o programu MZM. A máme to tu opět nedodržování zákonů! Při hlasování nebylo umožněno hlasovat zastupitelce Ballové, čímž byl porušen Zákon o volbách do zastupitelstev 491/2001 sb. 55 Vznik a zánik mandátu (2) Mandát zaniká - a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou. 56 Nastupování náhradníků (1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena náhradník z téže volební strany v pořadí podle 45 odst. 5, a to následující den poté, kdy došlo k zániku mandátu. Pozn. Nikde se nepíše o tom, že podmínkou je složit slib. Tolik ve zkratce. V odpovědích na mé články v ŽL se v závěru dočítám: Ano, je třeba bojovat za průchod práva (P.N.). Tak se ptám: a) platí v Žamberku jiná práva než v ČR. b) Kdy začne ten boj za průchod práva, jestli vůbec někdy začne? Dovětek: zatím obhajování vlastních Žambereckých zákonů přišlo toto město již na pěkných několik stovek tisíců Kč. Jiří Merganc Poznámka redakce: Dopis byl předán starostovi města k vyjádření. Odpověď. Po svolání mimořádného zastupitelstva města Mgr. T. Kalousem a ostatními 8 zastupiteli byl v řádném termínu odeslán program navrženého programu jednání zastupitelstva města. V tomto programu byl, dle zvyklostí města, uveden bod vzetí na vědomí rezignace odstupujících zastupitelů ze Sdružení nezávislých Nezávislý vedených Mgr. T. Kalousem a následné složení slibu zastupitelky se získaným mandátem O. Ballové. Na základě jednání a hlasování zastupitelů města nebyl program zastupitelstva schválen, a proto nebyl projednán ani uvedený bod, složení slibu nového zastupitele. Takto navržený program umožnil zastupitelce O. Ballové hlasovat po složení slibu. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kterým se neustále oháníte, je uvedeno, že mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením a podle nově formulovaného 69 odst. 3 člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova slibuji a složení slibu potvrdí svým podpisem. Z toho tedy vyplývá nutnost složení slibu s následným podpisem, která z důvodu neschválení programu jednání zastupitelstva nebyla splněna. Vy v tom hledáte porušení zákona a já v tom vidím běžný postup, jaký byl zastupitelstvem města zvolen v minulosti mnohokrát. Neznám Vámi uvedené Žamberecké zákony, ale vím, že Vámi podávaná trestní oznámení a následné výsledky prošetřených trestních oznámení nepotvrzují Vaše teorie o spiknutí a porušování všeho, co se v Žamberku připraví a dokončí. Jiří Dytrt Pohled na Dračí lodě tak trochu jinak Jsme vodáci ze Šumperka a většina z nás už má nejlepší léta za sebou. Závod dračích lodí jsme jeli letos již potřetí. Má skvělou atmosféru a koná se v nádherném prostředí. V posledních letech jsme se tu vždy rádi sešli a užili si společný víkend. Prostě fajn čas s fajn lidmi na fajn akci. Rádi bychom se zúčastnili i příštích ročníků, ale je naše účast vůbec žádoucí? Je něco špatného na tom, že si chceme férově zasoutěžit? Nebo budeme příští rok odjíždět opět s hořkou pachutí nevodáckého jednání pořadatelů. V sobotu se konal již 5. ročník těchto skvělých závodů. Letos vyšlo i úžasné počasí, a tak jsme se opět všichni těšili na tento vodácký svátek. Letošní ročník nás ovšem utvrdil v tom, že účast naší posádky není zrovna vítána.v předloňském ročníku jsme doplatili na startéra, který nás vyzýval k couvání a v momentě, kdy se naše loď rozjela vzad, zazněl startovací výstřel. Ostatní lodě tím získají na této krátké trati téměř nedostižitelný náskok. Jak jsme pak zjistili, na podobné manévry na startu doplatilo také několik dalších posádek, a to i v letošním ročníku. Loni nás při druhé jízdě po nasednutí do lodě překvapila nečekaná výměna kormidelníků. Té jsme až do startu nepřikládali žádný význam. Nový kormidelník však správně odhadl, že naše posádka se skládá převážně z vodních slalomářů a možná i proto zvolil slalom po Pastvinské přehradě a čas jízdy tomu bohužel i odpovídal. Letos došlo ke změně systému a všichni jsme byli plni očekávání, co nového přinese. Pravidla bohužel nebyla nikde zveřejněna a nasazení týmů do vyřazovacích bojů zůstalo zahaleno tajemstvím. Kdo předpokládal, že týmy s nejrychlejšími časy budou mít nejlepší pozici ve vyřazovacích jízdách, jak to na závodech bývá, ten se hodně zmýlil.ve vyřazovací části jsme narazili na silnou posádku biatlonistů z Letohradu. Ačkoli jsme byli po celou dobu v čele, soupeř v závěru mocně dotahoval a bylo to úžasné vyvrcholení v cílové rovince. Pořadatel vyhlásil šumperskou posádku jako vítěznou a postupující a všichni jsme se těšili na další boje. Po prostudování časomíry však byly výsledky náhle změněny a za postupujícího označen o 0,1 sec. tým z Letohradu. Na dotaz, proč to tak je, nám bylo s úsměvem zodpovězeno, že oni jsou zkrátka domácí a nemáme to tak prožívat. Nic platné nebyly ani fotografie z cílového prostoru. Právo veta má zkrátka pořadatel. Finále se jelo již v očekávaném obsazení, takže domácí tým vodáci Žamberk, sousední Klášterec a mistři světa ze Znojma. Diváci byli spokojeni. Viděli finále, které vidět chtěli, a že mezi 9. nejlepšími chyběl tým ze Šumperka, ačkoliv v průběhu soutěží patřily jeho časy k nejlepším? Na to už se historie neptá Nejde nám o zvraty ve stávajících výsledcích, ale rádi bychom se do budoucna účastnili férových závodů, kde nebude hrát roli, odkud kdo přijel. Snad by i ostatní posádky ocenily, kdyby se, již prestižní závod Dračích lodí v Pastvinách, mohl spolehnout na kvalitního startéra a časomíru. S pozdravem Vodáci, Šumperk Podvedený turista Snad mi občané Žamberka prominou, že se jim pletu do vnitřních záležitostí. Na svou omluvu však musím uvést, že jsem na kolemjdoucí začal křičet v tzv. Péči (dnes služebna policie ČR), kde byla tehdy porodnice. Také v pozdějších létech jsem neztratil kontakt. Žamberk pro naši rodinu znamenal nákupy, lékaře, školní docházku, členství v kapele, obíhání úřadů, návštěvy kulturních akcí a pro otce také zaměstnání. Moje pozorování trvá přes šedesát let. Také to znamená spoustu dobrých kamarádů Nedávno jsem si vyrazil na malý výlet na Žampach. V Žamberku nás jako vždy oslovila dobrá zmrzlina u polikliniky, a protože jsme nikam nespěchali a bylo krásné počasí, povídám manželce, že jsme už asi osm let nebyli na rozhledně. S potěšením jsem zjistil, že už nemusím shánět klíče po chalupách a interiér má nový kabát. Po chvíli jsme se už vraceli po schodech dolů. Nahoře mě napadlo, že si svůj fotoaparát s dobrým teleobjektivem mohu strčit za klobouk a paní v recepci povídám, že chceme vrátit polovinu vstupného, protože k vidění je pouze polovina obzoru, tedy ta horší polovina! No zasmáli jsme se a my odcházeli s divnou hořkostí. Není třeba sahat po výkladovém slovníku. Už samotný název rozhledna je úzce spjat se slovesem rozhlížeti se. Myslím, že sami stavitelé rozhledny by dnes ani nekopli do země, protože hlavním účelem stavěné rozhledny byla hlavně vyhlídka na Žamberk a také vzdálené hřebeny Orlických hor. To, co dnes Tyršova rozhledna poskytuje, to je opravdu jen sportovní výkon v chůzi po schodech a nezajímavý výhled na letiště a Kotel nebo také podvod pro turisty. Možná je to také proto, že starší sestra Tyršovy rozhledny v loňském roce u Tábora vyhořela a ta naše se raděj schovává. Jsem velkým ochráncem přírody a také trochu znalcem místní historie. Také se už bojím jezdit po silnicích, protože i na nich není přes roští často vidět ani na dvacet metrů. Fotografie dřívější krajiny dokazují, že dnes je zeleně, tedy neošetřené zeleně, stokrát víc jak před sto nebo osmdesáti lety. Také jsem navštívil Letohrad a uctivě smekl! Kaplička na Kopečku září do kraje, památná lipová alej, která je o víc jak dvě stě let starší než stromy žamberské, je řádně ošetřená, výhledy jsou úžasné a nikdo nevybírá vstupné! Pouze je možné litovat předchozí generaci, která tu nádheru nezažila. A Tyršově rozhledně přeji, aby objevila mezi místními pár přátel! Skorožamberan Miloš Sibera VÝZVA Z důvodu možné rekonstrukce v obvodovém plášti budovy vyzýváme majitele starých fotografií gymnázia, nejlépe s dobře viditelnými okny, aby nám je poskytli ke skenování, ihned vrátíme. Vyřizuje v kanceláři školy paní Monika Kašová, tel.: , Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Děkujeme za spolupráci. Mgr. Ing. J. Kvapil, ředitel školy

5 5 Setkání mladých akordeonistů pěti evropských zemí 27. září 1. října 2012 v Žamberku Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk je členem svazku evropských partnerských škol spolu se školami v německém Merzigu, lucemburském Echternachu, francouzském Amnéville a ruském městě Marks. Tyto školy pořádají společná pracovní setkání nejčastěji hráčů na dechové nástroje, kytaru a v posledních letech také na akordeon. Setkání mezinárodního akordeonového orchestru se konala v minulosti vždy v Německu. Letos poprvé jsme pozvali naše přátele do Žamberka na mezinárodní akordeonový workshop s podtitulem Hudba jako řeč evropské mládeže. Projekt proběhne ve dnech a jeho součástí bude jak nácvik repertoáru, tak dva koncerty tohoto mezinárodního tělesa. Samozřejmě se chystáme ukázat hostům naše město a jeho okolí, zejména Orlické hory. Většina z nich se ocitne poprvé v České republice. Mladí lidé z Německa, Lucemburska, Francie, Ruska a ze Žamberka budou společně bydlet v internátu Střední školy obchodu, řemesel a služeb na zámku, budou společně jíst, odpočívat a bavit se. Ale hlavně budou intenzívně zkoušet společný repertoár pod taktovkou zkušeného německého dirigenta Alexandra Flory tak, aby oba domluvené koncerty dopadly co nejlépe. Skauti pomáhají tvrzi Bouda Počátkem měsíce června proběhla dlouho plánovaná akce, jejímž cílem bylo vyčištění části značených přístupových turistických tras ke tvrzi Bouda. Pracovně naučné výpravy se zúčastnilo 18 dětí, 4 dospělí, celkem 22 osob. Jednalo se o členy skautského střediska Žamberk (pod vedením Tomáše Blešáka Blechy a Kateřiny Šmajzrové) a skautského střediska A. Bartoše Sezemice (pod vedením Ladislava Lišáka Brandýského a Ctirada Bondy Mareše). Z terénu zmizely desítky kilogramů odpadků, které dobrovolníci vytěžili na červené turistické značce od Mladkova, jedné žluté větvi turistické značky od Mladkova a části zelené turistické značky od Lichkova. Odměnu za práci skautů představovala speciální prohlídka tvrze Bouda s detailním výkladem průvodce. Po zasloužené odměně skauti pokračovali ve sbírání odpadků dál na trase přes Suchý Vrch až na parkoviště v Červenovodském sedle. Fotografie zachycuje dobrovolníky s částí jejich kořisti. Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. MLUVTE NÁM DO TOHO! Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na druhou veřejnou schůzi věnovanou komunikacím a komunikaci v našem městě. Na setkání s Vámi se těšíme ve středu v 18:30 hod. v Centru soc. služeb Žamberk (penzion). Ing. Petr Novotný, 1. místostarosta a předseda MO ČSSD Žamberk ZVEME VÁS NA MÍTINK! Komunistická strana Čech a Moravy Okresní výbor Ústí nad Orlicí oznamuje všem občanům, že v rámci předvolebních štafet dne v době od 16 do 18 hod. se uskuteční mítink na pěší zóně v Žamberku, při němž se budou prezentovat kandidáti KSČM do Zastupitelstva Pardubického kraje. srdečně zve Rada střediska KSČM Žamberk Celý projekt se koná pod záštitou starosty města Žamberka Jiřího Dytrta. Protože drtivou většinu členů orchestru budou tvořit hráči němečtí a čeští, setkání významně finančně podpořil Česko německý fond budoucnosti. Nenechte si ujít příležitost uslyšet velký akordeonový orchestr, který je na hudebních scénách raritou. A nenechte se připravit o krásné skladby, které zavedou posluchače od barokního repertoáru až do nejnovější doby populárních hitů a muzikálů. Srdečně Vás zveme!!! Za kolektiv organizátorů PhDr. Hana Chvátilová

6 6 Ohlédnutí za Ejhle, loutkou srpna občanské sdružení Lay.no pořádalo již 5. ročník (nejen) divadelního festivalu Ejhle, loutka. Veselení se začlo již tradičním průvodem po Žamberku, který v sobotu dopoledne za hudebního doprovodu zval do areálu Pod Suticí, kde v jednu hodinu festival začínal programem pro rodiny s dětmi. Nejrůznější druhy loutek oživilo pro nejmenší diváky Divadlo KAKÁ, studio DAMÚZA a Loutkové divadlo Maribor. Všechny věkové kategorie pak zabavil pan Václav (Bratři v tricku), jenž zvědavce po své žonglérské show učil něco ze svého umu. Pod kapličkou to ožilo pestrobarevnými míčky, diaboly a točícími se talíři. Komu se nechtělo žonglovat, odskočil si do budky. Celý den se v malé chatičce v zadní části areálu promítaly filmy z dílny Popojedem Production a v pět hodin tam Divadlo jednoho Edy sehrálo představení Červená Karkulka 4: Den červeného čepečku. Pro velký zájem dokonce třikrát za sebou. Se slunce západem se pak program festivalu přesunul do šapitó, kam před sedmou hodinou přiklopýtala Žamberku již dobře známá kapela Jelení loje. Netradiční představení O zlaté rybce Hany Voříškové a Matěje Pospíšila se pak odehrávalo přímo nahoře u kapličky, a to v dřevěných neckách s vodou a loutkami a scénou z jílu. Něco málo po osmé hodině Sutici Ejhle, loutka! V sobotu 25. srpna jste mohli, jako už tradičně, navštívit festival Ejhle, loutka! v malebném komorním prostředí u kapličky Pod Suticí. Musím říct, že programově i jinak byl festival velmi dobře vymyšlen, souhra organizátorů byla téměř dokonalá, publikum spokojené. Přestože je to, co do počtu, letos v Žamberku již třetí letní festival pod širým nebem, má své diváky a příznivce, protože se programově odlišuje, jeho náplň je specifická - přehlídku autorských loutkových alternativních divadel nevidíte každý den. Jsme rádi, že FIDIKO jako tradiční partner festivalu může pomoci podporou, ať technickou či propagační, a tím napomáhat rozšíření nabídky kulturního vyžití v našem městě. A. Urbánková, Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk Informace z městského muzea PROJEKT ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU V MUZEU V polovině května letošního roku proběhla v Základní škole v Červené Vodě vernisáž výstavního souboru, mapujícího historii 21 školních budov v obci. Ta byla poslední tečkou za projektem Školy v proměnách času, na kterém se po celý rok podílelo přes 50 žáků školy se skupinou pedagogů. Pět panelů, které jsou od 1. září k vidění i v Městském muzeu Žamberk, představuje školy na dobových i současných fotografiích. Doplněny jsou informace o historii daných budov, jejich stavebních úpravách nebo o původu škol tedy zda se jednalo o německou školu či českou menšinovou. Během celého pátrání po historii škol v Červené Vodě se žáci setkávali s pamětníky a besedovali s nimi o starých školních pomůckách, rozdílných studijních postupech a časech. Přičemž nejstarší z pamětníků navštěvovali českou menšinovou školu ve třicátých letech 20. století. Tyto panely však nejsou jediným výstupem celého projektu. Spolu s nimi byl vydán také kalendář, ve kterém naleznete dobové fotografie 12 školních budov, a je možné ho zakoupit v muzeu u pokladny. V muzejních prostorech budete moci výstavu zhlédnout až do konce letošní výstavní sezóny. rozparádily divokými rytmy i pohyby Idolls z Divadla DNO. Divadlo Športniki, držitelé prestižní loutkářské ceny Erik, zase přivezlo svou novou inscenaci Gagarin! Kulturní maraton pak završila kapela SEN a Michal Dalecký se svým půlnočním představením na dobrou noc. A letošní Ejhle, loutka v číslech? Okolo 500 diváků mělo možnost vidět 10 představení, poslechnout si 2 kapely, zhlédnout výstavu fotografií Kláry Klepáčkové nebo krátké filmy, vytvořit si vlastní festivalovou tašku nebo si odpočinout ve venkovní čajovně. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům (zvláště pak manželům Kerschbaumovým), městu Žamberk, občanskému sdružení Hůrka, panu Vrkočovi, řediteli Technických služeb, paní Urbánkové z Fidika, panu Žejdlíkovi ze ZŠ a mnohým dalším, kteří pomohli s realizací festivalu. Po velmi zdařilém jubilejním pátém ročníku se už teď těšíme na ten příští, který s největší pravděpodobností proběhne Foto i video najdete na www. layno.cz. Za pořádající Lay.no, o. s., Johana Vaňousová UZAVŘENÍ MUZEA Jak bylo už na začátku roku avizováno, letošní rok je pro většinu muzeí ve jménu dokončujících prací na revizi sbírkových předmětů. Pro Městské muzeum Žamberk je v podstatě také začátkem. A tak jsme byli nuceni snížit počet výstav, abychom byli schopni alespoň z větší části splnit to, co nám ukládá muzejní zákon. Proto je neděle posledním dnem, kdy si můžete muzeum na dlouhou dobu prohlédnout. Jeho dveře se pro veřejnost otevřou opět 2. prosince na zahájení už XIII. vánoční výstavy pod názvem Vánočky pro kočky. V měsíci říjnu se však můžete těšit na besedy, o kterých Vás budeme ještě informovat. Lucie Raliková

7 7 Rok 2012 významný rok kina v Žamberku Je tomu právě 97 let, kdy se v Žamberku poprvé rozběhly pohyblivé obrázky. Postaral se o to kočovný biograf J. Kašpara. Víme jen, že pocházel z Krkonoš a navštěvoval Žamberk až do onoho památného data , kdy se speciálním knoflíkem z elektrárny (mlýna) u Valášků poprvé spustilo první stálé kino v žamberské Sokolovně. Od té doby se mnohé událo, historicky, politicky, ale hlavně v životech několika generací Žamberanů, ale také lidí z širokého okolí. Ono prchavé fluidum temného sálu a velkého plátna skýtá jen opravdový biograf a bylo stejné pro naše prababičky, jako je dnes pro naše děti. Žamberk byl vždy nejdůležitější město našeho regionu, měl a má to štěstí, že si dokázal vždy udržet úroveň nabídky kulturního i sportovního vyžití. Má také krásné, udržované a funkční Divišovo divadlo a v něm kino. Rok 2012 bude v historii Žamberka zapsán jako rok, kdy bylo naše kino zachráněno. Téměř sto let, po všechny generace, nás od dětství až do stáří v kině provázelo ševelení celuloidového pásu. Stejně jako parní motor vystřídal benzinový a kostitřas horské kolo, nadešla chvíle, kdy se film přenesl z celuloidu do nul a jedniček. A proč nemůžeme zůstat u celuloidu? Digitalizace proběhla rychleji, než by kdokoliv před rokem čekal, a pro distribuční společnosti už není rentabilní filmy na celuloidu vyrábět, a to znamená konec pro všechna kina nevybavená digitální technologií. Možná jich bude až polovina v ČR. Žamberk, díky správnému rozhodnutí vedení města mezi zaniklými kiny nebude. Udrží si úroveň a status, který vždy měl, a je třeba říci, že kino v Žamberku bylo a je nejnavštěvovanější v regionu. Změna je to opravdu revoluční a přechod nebyl jednoduchý, nová technologie je podstatně složitější, nežli byla ta původní, stejná od dob bratří Lumiérů (1895). Digitalizace umožňuje kinům také celou řadu nových věcí. O tom ale někdy později. Zároveň proběhla rekonstrukce všech toalet v divadle, spolu s dříve rekonstruovaným sálem a novými sedačkami máme v Žamberku bezpochyby nejkrásnější a nejlépe vybavený kulturní stánek celého Podorlicka. Film byl, je a bude na jedné straně velkým uměním a na druhé lidovou zábavou, velkým byznysem, ale také emotivním zážitkem. Jsme Vaše nové kino. Digitalizace kina Žamberk pojmy a fakta: Rozlišení 4K v současné době nejvyšší možný technologický standard, 8x více nežli 2K. Kino v Žamberku je v současné době jediné fungující 4K v Pardubickém kraji (nemají je ani multiplexy). K přechodu na tento standard jistě dojde během několika let. My jsme připraveni a do budoucna ušetříme za potřebné upgrady, které budou čekat 2K DLP kina (zatím skoro všechna ostatní v ČR). Už dnes se některé filmy točí jen ve 4K. 36 měsíců plná záruka na technologii vysoutěžili jsme nadstandardní podmínky úspora servisních nákladů. Automatizace sálu a vzdálená správa máme kino plně připraveno pro správu a ovládání za pomoci mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku (pravděpodobně 1. takto kompletně připravené jednosálové kino v ČR) dlouhodobá úspora provozních nákladů a nové možnosti využití sálu. 8TB diskového prostoru zatím největší přímo instalovaná kino knihovna pro ukládání filmů (film je v digitálních datech) realizovaná dodavatelem technologie (má nejvíce realizací v ČR) střednědobá úspora za rozšiřování úložného prostoru. Stříbrné plátno nové plátno s vyšší odrazivostí umožňuje použití lampy s nižší svítivostí a pasivní 3D technologie obojí snižuje provozní náklady a umožňuje použít pro člověka přirozenější pasivní 3D promítání. 3D promítání - z ploché (2D) projekce se film převede do projekce trojrozměrné (3D), vjemu je dosaženo pomocí speciálních brýlí. V našem kině budeme mít systém pasivní, tedy brýle lehké, neblikající, které si divák po zakoupení odnese a může je používat opakovaně. 3D technologii budeme splácet podílem z prodaných 3D (jen 3D nikoliv 2D) vstupenek. Tedy neplatíme nic předem a nezavazujeme se k žádné celkové částce. JBL kino reproduktory nové kvalitní reprosoustavy za plátno, speciálně určené pro ozvučení kin. O třídu lepší zvuk, nejméně stejně dobrý jako v multiplexu. Grant jsme mezi posledními kiny, která podpořil Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, získali jsme grant ve výši ,-Kč. Cena možná by to mohlo vypadat, že takto vybavené kino bude také jedno z nejdražších. Není tomu tak. Díky dlouhodobé a důkladné přípravě věnované podmínkám soutěže a požadavkům na technologie se podařilo vysoutěžit pravděpodobně nejlepší současnou cenu na 4K DLP kino technologii v ČR. V době realizace úspora činila cca ,-Kč. Děkujeme městu Žamberku nejen za poskytnuté finanční prostředky, ale i za spolupráci při realizaci celé akce. Jsme tedy ne o krok, ale možná o dva až tři, před většinou ostatních českých kin digitalizovaných v roce Dan Kubelka, ředitel MKP FIDIKO Žamberk Slavnostní otevření nově zdigitalizovaného kina v Žamberku proběhne od 16:00 hod. Projekce filmu AVATAR ve 3D v 17:00 a ve 21:00 hod. Náš rozhovor Představujeme Vám novou ředitelku Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk paní PhDr. Zuzanu Pecháčkovou, které jsme položili několik otázek. ŽL: Odkud pocházíte? ZP: Pocházím ze Žamberka a mohu říci, že jsem žamberský patriot, byť v současné době bydlím v Dolní Dobrouči. Přesto stále sleduji dění ve městě i prostřednictvím Vašich ŽL. ŽL: Co bylo důvodem přihlásit se do výběrového řízení právě do Žamberka? ZP: Rozhodování bylo velmi složité. Téměř před 15 lety jsem nastoupila do pracovního poměru v SŠ OŘS Žamberk a prošla si několika pracovními pozicemi. Jedním z důvodů mého podání přihlášky do konkursního řízení bylo i to, že se již nehlásil bývalý ředitel školy. Proto jsem se rozhodla po 31 letech pedagogické praxe využít svých pracovních zkušeností ve středním školství a kandidovat na ředitelku školy. Plně si uvědomuji, že pokud chceme být konkurenceschopni, tak nás všechny čeká hodně práce. ŽL : Dojde pod Vaším vedením k nějaké zásadní změně? ZP: Chci-li dobře řídit školu, nestačí mně pouhé sledování vývoje a podřizování se dané situaci. Vývoj je potřeba předvídat, trendy přizpůsobovat potřebám školy, vytvářet vize a z nich formulovat dlouhodobé cíle školy. V současných podmínkách je to velmi obtížné, neboť škola musí mnohdy pružně reagovat, aby dokázala udržet krok s vnějšími vlivy i vnitřními změnami (novelizace školské legislativy, regionální školská politika, počet žáků atd.). Hlavním úkolem bude modernizace odborných učeben, zkvalitnění výuky, uplatnění našich žáků na trhu práce a vytváření dobrých podmínek pro práci pedagogických i provozních pracovníků školy. ŽL: Budete podporovat výměnná přátelská setkání v rámci partnerských styků? ZP: Určitě budu podporovat výměnné pobyty žáků a učitelů se zahraničními partnery (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko aj.). Cílem těchto pobytů bude předávání odborných zkušeností, zdokonalování se v cizích jazycích, setkávání se s novými kulturními vlivy atd. Byla bych ráda, aby se zapojili učitelé odborných předmětů a žáci obchodu, služeb a stavebních oborů. K těmto aktivitám je potřeba co nejvíce využívat finančních prostředků z projektů EU. ŽL: Vaše vize do příštího období? ZP: V následujících několika letech se oblast středního školství ocitá v historicky nejvýraznějším demografickém propadu. Střední školství už v minulém školním roce pocítilo propad počtu nově nastupujících žáků. Od školního roku 2006/07 se tento počet žáků neustále snižuje. Zásadní propad nastane v následujících letech, kdy počet žáků klesne a udrží se v našem regionu až do roku Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na výuku žáků se středním vzděláním s výučním listem a zachovat dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Dále je možné rozšířit nabídku oborů se středním vzděláním s výučním listem dle požadavků podnikatelské sféry v tomto regionu. Nutné je zvýšit doplňkovou činnost a pro lidi pracující v daném oboru poskytovat profesní kvalifikace. Jedině tak se může naše škola stát skutečným centrem kvalitního středoškolského odborného vzdělání i celoživotního vzdělávání ve vzdělávacích oborech při spolupráci s výrobními podniky, kulturními institucemi a s dalšími subjekty v regionu i mimo něj. Děkuji za rozhovor. Vlasta Pavlousková

8 8 KINO 16. září neděle v 17:00 hod. Rebelka USA animovaný, dobrodružný Výpravná akčně-dobrodružná pohádka protkaná kouzlem a folklórem skutečného Skotska. Nový rodinný fantasy animák o odvážné rusovlásce Meridě, která si chce o životě rozhodovat sama a jít vlastní cestou. česky 100 min. přístupný 100,- Kč 19. září středa ve 20:00 hod. Do Říma s láskou USA, Itálie, Španělsko komedie Ve čtyřech propletených, ale na sobě nezávislých příbězích vykreslil Woody Allen svůj pohled na italskou metropoli, jíž přiřkl komediálně romantickou atmosféru. Největší síla všech čtyř příběhů spočívá v hereckém obsazení a humoru. titulky 102 min. přístupný 90,- Kč 22. září sobota ve 20:00 hod. 23. září neděle ve 20:00 hod. Temný rytíř povstal USA akční Akční podívaná opepřená souboji, honičkami i davovými scénami. Bravurní zakončení trilogie o Batmanovi. Dějově navazuje Temný rytíř povstal přesně tam, kde předchozí Temný rytíř (2008) skončil. titulky 165 min. od 12 let 80,- Kč Letní kino v Žamberku Každý prázdninový pátek večer Pěší zóna v Žamberku doslova ožila. Letos podruhé pro Vás, obyvatele Žamberka a jeho okolí, i pro letní hosty, Městský kulturní podnik FIDIKO připravil ryze letní zábavu, venkovní filmové projekce. Programová skladba byla podřízena odpočinku, oddechu a zábavě. K vidění byly svěží komedie, oddychové i hudební snímky, pohádky pro děti... Počasí vycházelo skvěle, pouze jedna projekce se pro prudký déšť a bouři přesouvala do prostor kina. Večery byly opravdu příjemně teplé, až horké, zvlášť při promítání komedie Mamma mia! Diváci se proto mohli nenuceně povalovat po vyhřátě dlažbě, sedět na zemi... a téměř se cítit jako jedni z obyvatel slunečného řeckého ostrova, na kterém se hudební snímek odehrával. Vysoká návštěvnost místních obyvatel i turistů nás velmi mile překvapila a zároveň zavázala k tomu, že se budeme příští rok snažit sehnat a navozit ještě více laviček a možností k sezení, abychom divákům poskytli co největší sedací komfort v našem (Vašem) letním kině. Alena Urbánková, Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk DIVADLO 15. září sobota v 19:00 hod. DS Pilgrimova truhla Žamberk Hra o dědictví aneb Tohle jste dělat neměli (Václav Roman) Bláznivá komedie plná humoru, vypočítavosti, hlouposti i překvapení. Repríza, režie: Lucie Krajčírová vstupné 60,- Kč VÝSTAVA Od 20. září bude v předsálí Divišova divadle k vidění výstava 100 let českého skautingu KONCERT 28. září pátek v 18:00 hod. Kostel sv. Václava v Žamberku Varhanní koncert Koncert v rámci 16. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu. Letos se Vám představí varhaník Arnau Reynés i Florit ze Španělska. vstupné 70,- Kč, děti a důchodci 40,- Kč 26. září středa ve 20:00 hod. vstupné 130,-Kč 30. září neděle ve 20:00 hod. vstupné 120,-Kč Ve stínu Česko, Slovensko, Polsko Mìstský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk uvádí detektivka Dobová detektivka ve stylu film noir. V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. česky 106 min. přístupný FILMOVÝ KLUB 21. září pátek! v 19:30 hod. Tomorrow Will Be Better ČR dokumentární Ani dobře vystavěné drama Vám pravděpodobně nerozbuší srdce tolik jako snímek o freestylemotocrosovém jezdci Liboru Podmolovi a jeho cestě za titulem Mistra světa. Ani nejlépe nasnímané hororové scény Vás nepřipraví o dech tak jako běžné skoky předních FMX jezdců. Fascinující dokument Martina Přívratského zobrazuje svět, ve kterém se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace. titulky,česky 72 min. přístupný 70,- Kč ZDRAVÝ NEMOCNÝ (Studio DVA Praha) v hlavní roli RODEN KAREL 3. øíjna 2012 v 19:30 hod. V Divišovì divadle v Žamberku Pøedprodej vstupenek od , vstupné pásmo A 380,- Kè, pásmo B 350,- Kè. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozdìji 10 dní pøed pøedstavením (do 24.9.), po tomto termínu se dostávají zpìt do prodeje. tel Výstava polských umělců V úterý 28. srpna proběhla v Galerii Kandela Žamberk vernisáž bronzových plastik a obrazů, jejímiž autory jsou Stanislaw Wysocki, jeho syn Michal Wysocki a Malgorzata Zukterowska, absolventi Akademie výtvarných umění z Polska. Milým překvapením pro návštěvníky bylo vystoupení Jaroslava Moravce a Lucie Luxové - Duo Ťuk (viz foto), kteří navodili příjemnou atmosféru svými písněmi v doprovodu kytary a houslí. Úvodní slovo pronesl ředitel Městského muzea v Králíkách p. Ivo Pecháček a poté předal slovo svému příteli řediteli muzea ve Wroclawi, kde autoři nevšedních objektů odlitých z bronzu i autorka abstraktních obrazů, poskládaných z mozaiky barev, žijí a tvoří. Po prohlídce vystavených prací jsme měli možnost při ochutnávání vynikajícího občerstvení zapojit se do neformálního rozhovoru s p. Stanislawem Wysockim, který nám především nechal nahlédnout do tajů odlévání bronzových plastik a vysvětlil polsky za pomoci různých žamberských překladatelů, jak takové dílo vzniká. Z jeho vyprávění bylo znát, jak ho práce těší a naplňuje, možná i proto, že objektem jeho zájmu jsou především ženy. Představil zároveň plastiky svého syna, asi největší uznání nás laiků si vysloužil jeho zajímavý nádherně řešený bronzový kůň. Letním podvečerem provázela přítomné Eva Stejskalová. Poděkování patří kromě výše jmenovaných Evě Tobiškové a Jiřímu Rábovi za skvělý nápad, přípravu výstavy a bezchybnou organizaci. Foto a text: Vlaďka Šulcová

9 9 Jaroslav Vrchlický a Žamberk V září si připomínáme 100. výročí úmrtí významného českého básníka, který často navštěvoval Žamberk. Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída ( ), se zde scházel s významným žamberským rodákem prof. Eduardem Albertem a také s profesorem T. G. Masarykem, kteří jako tři slavní zastánci lidstva a jeho národní kultury šli po stopách Českých bratří zde v Žamberku, v Kunvaldě a v Klášterci nad Orlicí. Básně Jaroslava Vrchlického budily obdiv ve své době a dodnes je řazen v čítankách mezi představiteli české literatury a osobnostmi českých dějin i mezi světovými autory. Pamětnice (pozn. kniha hostů Albertova domu) uložená v městském muzeu obsahuje také verše napsané Jaroslavem Vrchlickým. Na památku svého pobytu v Žamberku např. od 20. do 27. srpna 1891, dále , kdy zapisuje: Víc nežli týden tady jsem dlel, /svých vědomostí obor rozšířil valně, / na duchu i těle se výborně měl, / ký div, že dnes odjíždím žalně! Další zápisy z a asi nejznámější Vrchlického vlastnoruční zápis Zvonům na věži kostela sv. Vojtěcha v Žamberku (Eduardu Albertovi), báseň o pěti slokách, je datován O prázdninách v roce 1892 vypracoval E. Albert v Žamberku první z pěti knih překladů českých básní Poesie aus Böhmen (Poesie z Čech) a své dílo věnoval J. Gebauerovi a J. Vrchlickému. Druhá kniha překladů vychází v roce 1894 a obsahuje výběr z básní Jaroslava Vrchlického. Albertův obdiv k básním Jaroslava Vrchlického, který byl mladší o 12 let než Albert, vedl nejprve k prostému obdivu a přemýšlení o nich, potom teprve k jejich překladům a přátelské pomoci autorovi a nakonec k srdečnému poměru obou. V roce 1893 v lednu dokončil Albert monografii Jaroslav Vrchlický. Celý náklad dostal pro své účely Máj literární almanach na památku Máchovu... A poněvadž se monografie setkává s mimořádným ohlasem, již za 4 dny, 10. března, žádá Alberta ke svolení k druhému vydání. To, že chirurg, který je značně zaměstnán lékařskou prací, s dalšími časovými nároky tehdejší společnosti, si dovedl najít čas k prostudování 37 sbírek básní, svědčí o neobyčejné bystrosti a logice, s nimiž monografii zpracoval. Ukázal, že Vrchlický znal krásné písemnictví světové jako málokdo V březnu 1900 vydává Albert Lyrisches und Verwandtes aus der Böhmischen Literatur (Lyrické a zpřízněné z české literatury) s největším počtem překladů básní Vrchlického. Pochvalně se o nové knize vyjádřil např. Alois Jirásek. Svou sbírku básní s názvem Na nebi a na zemi věnoval Albert také J. Vrchlickému. Ten ji dal do tisku 2 dny před Albertovou smrtí. V korespondenci E. Alberta s Jaroslavem Vrchlickým bylo později objeveno dalších 6 básní, které byly pravděpodobně zaslány Vrchlickému se žádostí o posudek. Dnes je tato Albertova pozůstalost uložena v Památníku národního písemnictví v Praze. Po smrti E. Alberta napsal Jaroslav Vrchlický a dal do tisku báseň In memoriam. Přímo v Albertově vile v Žamberku vzniklo Bodláčí s Parnassu. Když se připravovalo odhalení pamětní desky na domě čp. 149 (dnes Dětský svět Pod Radnicí), byl Jaroslav Vrchlický požádán o slavnostní projev. Nákladem Okrašlovacího spolku pak vyšla Rozhledna, čtená večer v sále Modré hvězdy (dnes Imrvere). Více informací o tomto spisovateli, kterého proslavila např. i pro mladou generaci známá Noc na Karlštejně, získáte v čítárně městské knihovny. Při přípravě článku byly použity texty F. a V. Pírkových a J. Mergance. Ještě za života E. Alberta v roce 1893 byl Jaroslav Vrchlický jmenován čestným občanem města Žamberka, jak to dokládá i zápis v městské kronice. Jaroslav Vrchlický býval nazýván pěvcem Žamberských zvonů. Vlaďka Šulcová Eduard Lehraus 110 let od narození Narodil koncem září 1902 v Chocni v rodině okresního velitele četnictva Eduarda Lehrause a jeho manželky Anny, rozené Procházkové. Po maturitě na střední škole ve Dvoře Králové vystřídal několik zaměstnání. V roce 1925, po ukončení základní vojenské služby, obdržel místo u kontrolního a důchodkového úřadu v Žamberku, kde se časem vypracoval do funkce přednosty. K 30. březnu 1939 vystoupil ze státní služby. Pracoval u firmy Žid a spol. v Žamberku do srpna téhož roku, kdy jej dosazený německý komisař na hodinu propustil. Zařídil si tedy vlastní velkoobchod textilním zbožím a později i vínem, aby měl volnost pohybu, protože již v té době byl zapojen do odbojového hnutí. Pracoval ve skupině Petiční výbor věrni zůstaneme, kterou v okrese Žamberk řídil Josef Reisner. Po Reisnerově přemístění do Hlinska převzal jeho funkci. Činnost spočívala ve sbírkách na podporu rodin odbojářů, zatčených gestapem, sledování nálad obyvatelstva a v získávání osob, schopných v případě porážky Německa převzít moc. Dále sbírali peníze na útěky bývalých důstojníků letectva do zahraničí a na tajnou vysílačku, stavěnou Ladislavem Vyskočilem z Kyšperka (dnes Letohradu). Prostřednictvím Antonína Horáka z Letohradu byl také napojen na odboj v Hradci Králové, skupinu dr. Franty a dr. Milostného. Přispěl jim výraznou finanční sumou na obhajobu zatčených. Obě skupiny byly odhaleny. Eduard Lehraus byl zatčen 6. března 1942 a vyslýchán na pardubické služebně gestapa. Choval se neobyčejně statečně, stejně jako rodina Čeňka Dolečka a František Weihrauch. Gestapáci z něho nic nevytloukli. I spoluvězni ho přemlouvali, aby se zbytečně nenechal mlátit a přiznal to, co už gestapo bezpečně ví. Vyslýchající gestapák se vyjádřil slovy: V den svého výslechu se choval neovladatelně a žádným způsobem ho zprvu nešlo donutit říct pravdu. Teprve při konfrontaci poznal bezúčelnost svého lhaní a odhodlal se k přiznání. Díky tomu, že spoluobžalovaní Reisner a Vašíček ho spíše chránili, vyvázl s poměrně mírným trestem tři roky káznice a v květnu 1945 se vrátil domů. Jako záložní důstojník velel do září, kdy odešel do zálohy, jednotce v Bartošovicích. Velmi úzce spolupracoval se svým kamarádem, poslancem Pravoslavem Noskem, kterého vozil svým autem po schůzích. Na jeho radu vstoupil po únoru 1948 do KSČ, z níž byl později pro pasivitu vyloučen. Pravoslavu Noskovi pomohl k útěku do zahraničí tím, že zaplatil převaděči za převod přes hranice. Později také odešel do zahraničí, ale po několika měsících se, i díky amnestii, vrátil domů. Dlužno dodat, že i Lehrausova manželka Milada se chovala po zatčení svého manžela statečně. Nejen, že za něho řídila obchod, ale dodávala cenné zprávy odbojovému hnutí a poskytovala pomoc rodinám postižených nacistickou persekucí, jak v dubnu 1969 potvrdil Josef Vanický. Psáno podle dokumentů ABS Praha fond Německé soudy v říši, ÚSTR Praha svazek PZ ač MV, VHÚ Praha fond Osvědčení 255 a dcery Jany. Text Pavel Svědiroh, foto zapůjčila dcera Jana Společenská rubrika Blahopřejeme 27.září 2012 oslaví své narozeniny paní Jiřina Zrnová ze Žamberka. K významnému jubileu upřímně gratulujeme. lll BLAHOPŘEJEME Dne oslaví své narozeniny člen výboru ÚO Svazu diabetiků v Žamberku pan Chmela Miroslav. Přejeme hodně zdraví a osobní pohody a děkujeme za dosavadní práci ve výboru organizace. lll BLAHOPŘEJEME U příležitosti půlkulatých narozenin, které oslavíš koncem září, si dovolujeme, milá Slávko Lengwinatová, popřát Ti k tomuto výročí všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody. Děkujeme za dobrou práci, kterou ve výboru MO SPCCH v Žamberku vykonáváš. Za výbor a všechny členy organizace Vondřich Miroslav, předseda Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, nevidět, jak žebrá poctivec, jak dme se pýchou pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak blbost zpupně schopným poroučí, jak prostá pravda je všem jenom pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, jen nemuset tím sbohem dát i tobě. Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte, že to byl William Shakespeare* a tento jeho sonet je starý 400 let. :-/ Co z toho plyne? Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. Pravda je, že lidé jsou - alespoň soudě dle velkého mistra, pořád stejní. Tak hlavu vzhůru! A nenechte se otrávit! -lm-

10 10 SVČ informuje Seznam zájmových útvarů 2012/2013: Novinky: Buď fit, Cvičení pro seniory, Hravě i zdravě - relaxace pro děti, Dopravní výchova, Karate přípravka, Kurz bruslení, Kurz PC gramotnosti pro seniory, Kytara pro začátečníky, Paličkování v Žamberku, Prostorová tvorba, Sportovní hry, Umění žít relaxace pro dospělé, Veselá angličtina pro 3. a 4. třídu, Zpívánky. Pro nejmenší: Angličtina s krtečkem, Barvínek, Keramika pro maminky s dětmi, Klubíčko, Myšután a spol., Neon MINI. Pro děti a mládež: Divadelní spolek, Bubnování a jiné hrátky, Kytara pro začátečníky, Zpívánky, Hravě i zdravě relaxace pro děti, Chov koní, Easy english, Španělština, Veselá angličtina, Dopravní výchova, Horolezectví, Junior aerobik Elixírek, Junior aerobik Elixír, Karate Shotokan Ryu přípravka, Karate Shotokan Ryu, kurz bruslení, Meteors Baseball team přípravka, Meteors Baseball team žáci a kadeti, Orientační běh, Sportovní hry, Stolní tenis, Volejbal, Country tance Alabama, Orientální tance Amarilis, Break dance Žamberk, Taneční skupina DSC, TS Neon MINI, DVK, JVK, HVK, Rockies, Letečtí modeláři, Barvínek, Keramika pro školáky, Keramika pro teenagery a dospělé, Malý keramik, Paletka, Paleta, Paličkování, Prostorová tvorba, Šikulky, Pastelky. Pro dospělé: Aerobik, Angličtina, Buď fit, Cvičení pro seniory, Jóga krok za krokem, Jóga dle Iyengara, Karate, Keramika pro maminky s dětmi, Keramika pro teenagery a dospělé, Kurz PC gramotnosti pro seniory, Kurs sebeobrany, Meteors baseball team muži, Orientální tance ženy začátečnice i pokročilé, Španělština, TS Neon HVK a SVK, Umění žít relaxace pro dospělé. Podrobné informace o kroužcích na příští školní rok naleznete v letáku Nabídka volnočasových aktivit Leták Vám doručí Česká pošta do Vašich poštovních schránek. Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková I v měsíci září nabízíme veřejnosti návštěvu dětského dopravního hřiště u Penny marketu v Žamberku, a to se spuštěnou signalizací na vlakovém přejezdu, v těchto pravidelných časech: PONDĚLÍ 15:00 17:00 STŘEDA 15:00 17:00 PÁTEK 15:00 17:00 SOBOTA 9:30 11:30 15:00 17:00 NEDĚLE 9:30 11:30 15:00 17:00 (kola a koloběžky s sebou ) Alena Němcová, ředitelka SVČ Animo ZO ČSZ Kunvald pořádá u příležitosti 50. výročí založení organizace ČSZ v Kunvaldě VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN v sále sokolovny Kunvald. Zahájení 22. září 2012 v 10 hodin. Téhož dne se ve 14 hodin uskuteční beseda s přítelem zahrádkářem PhDr. Stanislavem Peleškou. Otevřeno: sobota 22. září 2012: hod. neděle 23. září 2012: 9-18 hod. pondělí 24. září 2012: 8-14 hod. Občerstvení a prodej okrasných rostlin. Zvou kunvaldští pěstitelé a zahrádkáři. Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás tímto pozvat na již 22.ročník Žamberského NO+BL duatlonu, který se uskuteční v sobotu 22. září v Zámeckém parku. Po roce opět jako MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a zároveň jako 5. závod Poháru Pardubického kraje. Především je to ale stále veřejný závod určený pro všechny nadšence běhu a jízdy na kole. A tak, jako málokde, budete mít možnost postavit se na startovní čáru společně s nejlepšími duatlonisty a triatlety z České republiky. Své výkony a časy pak zase porovnávat se svými kamarády. Věříme, že tato skutečnost přiláká na start závodu právě mnoho hobíků, pro které hlavně tento závod pořádáme. A tak neváhejte s přihláškou Opět by se na startu měla představit celé česká triatlonová špička a v jednání je také start reprezentantů, kteří závodili na olympiádě v Londýně. Před hlavním závodem budou již tradičně odstartovány dva závody žactva, také jako Mistrovství České republiky. Na závěr je pro ty nejmenší závodníky připraven nejkrásnější závod MINI duatlon. Více informací k celému závodu najdete na V průběhu závodu bude možné zakoupit sportovní, běžecké a triatlonové zboží od firem NEW BALANCE, SAUCONY, ORCA, BLUE SEVENTY, RONHILL a dalších značek. Zajištěno je i občerstvení pro závodníky a diváky. Poděkování pak patří hlavním partnerům celého závodu, kterými jsou: MĚSTO ŽAM- BERK a ZEZ SILKO, s.r.o., a také panu Parishovi za umožnění konání tohoto závodu v překrásném prostředí Zámeckého parku. Důležité upozornění: Z důvodu konání MČR v duatlonu bude v sobotu od 10:30 do 11:30 hod. uzavřena pro veškerý provoz silnice Žamberk (od křižovatky s Lukavskou ulicí) Lukavice Letohrad (k Průmyslové střední škole). A dále Letohrad Písečná (ke kruhovému objezdu). Prosíme řidiče o respektování zákazu a děkujeme za pochopení. Prezentace v SVČ Animo: žactvo 8:00 8:30; hlavní závod 8:00 9:30 Start: žactvo mladší a starší (M12, W12, M14, W14) 9:00; hlavní závod 10:30; žactvo nejmladší (M9, W9, M10, W10) 9:30; štafety 10:40 Startovné: 300,- Kč pro předem přihlášené závodníky. 350,- Kč při přihlášení a zaplacení při prezentaci. 70,- Kč pro závod žactva (platí se při prezentaci) Přihlášky:on-line na Pro hlavní závod je limit 150 statujících a 20 štafet! Kategorie (M muži, W ženy): M , M18 junioři , M12 žáci ml , M , W18 juniorky , W12 žákyně ml , M , M16dorostenci , M10 žáci nejml , M a starší, M16 dorostenky , W10 žákyně nejml , W , M14 žáci starší , M9 předžáci 2003 a mladší, W a starší, W14 žákyně starší , W9 předžákyně 2003 a mladší, S - závod 2-členných štafet běžec (5 km + 3 km) a cyklista (20km). Závod štafet má samostatný start v 10:40 hodin. Ceny:Finišérské tričko s emblémem závodu pro předem přihlášené závodníky, mistrovské medaile pro první tři v každé kategorii a další věcné ceny pro nejlepší v kategoriích a štafetách. Podrobné informace: Tomáš Strnad za tým pořadatelů Občanské sdružení CEMA Žamberk zve všechny zájemce na Kurz efektivního rodičovství pro rodiče Podpora a rozvoj rodičovských dovedností Jak porozumět sobě i svému dítěti. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Místo konání: Rodinné centrum Pohoda. Termíny konání: vždy v pátek od 17:30 do 20:30 hod , , , a Témata jednotlivých lekcí: 1. Základy efektivního rodičovství; Rodinné a sourozenecké konstelace; Cíle nesprávného chování. 2. Emoce, podpora, povzbuzování, rozvíjení sebedůvěry. 3. Komunikace příslušnost problému, vstřícné naslouchání, sdělování. 4. Logické a přirozené důsledky chování namísto trestů, rozhodování. 5. Pravidla, hranice, rodinné rady + co se nevešlo - závěrečná schůzka. Jednotlivé schůzky se vždy skládají z aktivity pro rodiče, teorie, cvičení na ukotvení tématu a diskuse. Pokud se Vám stává, že si občas nevíte rady, jak reagovat na dětské špatné chování, zlobení a konfliktní situace; jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi v celé rodině; jakou formou a jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma, ve škole, pak je tento kurs určen přímo pro Vás. Vhodné jak pro rodiče, tak pro pracovníky s dětmi. Cena kurzu za osobu: 950,-Kč (partner pouze 150,-Kč). Hlídání předem přihlášených dětí v ceně! Nutno přihlásit - přihlášky v kanceláři RC Pohoda, Nádražní 22, Žamberk, na našem novém webu -nno.cz (v sekci Centrum pro rodinu/rc Pohoda/ Akce) nebo mailem: tel , mobil Lektorka kurzu: Mgr. Monika Čuhelová, psycholožka a certifikovaná lektorka KER Od 5. září 2012 je v RC Pohoda připraven pravidelný program: Herna RC Pohoda: Cvičení rodičů s dětmi od 1,5roku, MIMI herna pro rodiče s dětmi, Tvoření pro rodiče i děti od 1, 5roku, Zpívánky pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Odpolední program pro děti: VÝTVARNÝ KROUŽEK, přihlášky v RC do 21. září. VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKOVNÉ VČELIČKY přihlášky v Macešce do 21. září. KLUB BEZ KLÍČE každý pracovní den 12:00-18:00 (děti a mládež 8-18let) ZDARMA (od 5.9.) Klub nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do nabízených aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu. Aktuální program RC Pohoda i Klubu bez klíče si můžete prohlédnout na webových stránkách organizace, informace získáte na tel Aktualizované informace celého sdružení nyní najdete na novém webu organizace: Ing Gabriela Šelongová

11 11 Na pozadí válečného ohně Čeští skauti otiskli první samostatné stopy na skautské stezce 15. června 1914 v sále Umělecké besedy v Jungmannově ulici v Praze, kde se konala ustavující valná hromada spolku Junák - český skaut. Dosavadní junácký odbor se osamostatnil a stal se oficiální organizací s vlastními stanovami. Prvním starostou byl zvolen MUDr. Čeněk Klika a vrchním vůdcem A. B. Svojsík. Předními činovníky byli většinou ti, kteří Svojsíkovi pomáhali od prvopočátků - vládní rada F. Bílý a zemský školní inspektor J. Klenka, dále F. Čáda, E. Roubal, V. Eliášek, ze sportovních kruhů J. Guth a náčelník pražské sokolské župy J. Kavalír. Hned po skončení valné hromady se na první schůzi výboru jednalo o náboru členů a nutnosti kurzu pro vůdce. Nadějný rozjezd bohužel už za měsíc zbrzdil počátek první světové války. Dne 26. července 1914 byla vyhlášena částečná mobilizace a o pět dnů později vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Řada vůdců oddílů musela narukovat a někteří se ke svým chlapcům už nikdy nevrátili. Vlivem událostí se druhá schůze výboru konala až v listopadu. Svojsík referoval o prázdninových táborech, které byly většinou předčasně ukončeny. Po návratu z táborů se skauti zapojili do Pomocných akcí českých skautů a studentů - pomáhali při žních, v hospodářství i domácnostech, především pak Červenému kříži a jinde, kde bylo třeba - vždy však v humanitární oblasti. Některé oddíly přišly o dospělé vůdce, a tak pro ně výbor Junáka připravil alespoň náhradní cyklus přednášek, divadelní, hudební a recitační večery. Listopadová schůze se rovněž zabývala vydáváním časopisu, jak bylo zakotveno ve stanovách spolku schválených koncem května, ale i jeho přípravu ovlivnila válka. První dvojčíslo časopisu Junák vyšlo proto až 15. ledna Časopis byl měsíčníkem a byl určen mládeži i dospělým. Přinášel zprávy o akcích oddílů a také články nového výchovného směru pro činovníky. Měl formát přibližně A 5 a stál 20 haléřů, o distribuci se starali skauti z několika oddílů. Od té doby časopis vycházel vždy, když skautská organizace existovala. Významným bodem byl i Svojsíkův referát o dívčím skautingu a úvaha o jeho začlenění do junáckého spolku. Daná problematika přivedla na následující jednání výboru 7. prosince 1914 Popelku Biliánovou. Ta zevrubně popsala činnost dívčího dorostu, nastínila plány dívčí organizace a přimlouvala se za její samostatnost. Po rušné debatě bylo ale doporučeno, aby dívčí skauting byl odborem spolku Junák - český skaut. Ustavující schůze dívčího odboru se konala 11. ledna Vedle sedmnácti dam, např. P. Biliánové, A. Berkovcové, E. Mtildschutzové (později se - 6.část psala Milčicová) či mladičké V. Štěpánové (později provdané Koseové) se jednání zúčastnilo i šest mužů v čele s A. B. Svojsíkem. Po informaci vrchního vůdce o tom, jak pracují americké a anglické skautky, a po následné debatě byl jednomyslně schválen Svojsíkův návrh, aby pro dívčí skauting byl zřízen samostatný odbor. Do jeho čela byla zvolena Anna Berkovcová. Za čtyři dny na první schůzi komitétu bylo ujasněno, že cílem dívčího skautství má býti povznesení fyzických i morálních sil české ženy prostředky příbuznými skautingu chlapeckému. O prázdninách 1915 se v důsledku války uskutečnil jen menší počet táborů. Místo dospělých vůdců, kteří většinou byli na vojně, je museli vést mladší nezkušení zástupci. Bylo málo táborového inventáře, jídlo se shánělo s obtížemi, omezen byl vstup do lesů a někde byl i zákaz sběru lesních plodin. V táborovém programu byla často pomoc při žních, což bývalo odměněno trochou potravin. Naše první skautky tábořily poprvé od 28. června do 14. července 1915 na břehu Vltavy u Živohoště poblíž samoty Nouze, která později zmizela pod hladinou Slapské přehrady. Tábor vedla Vlasta Štěpánová, jež se po oficiálním založení 1. dívčího oddílu stala jeho vůdkyní. Oddíl přijal název Sasanky. Významnou událostí byl Svojsíkův tábor v roce 1916 postavený opět ve vorlovských lesích. Mezi jeho účastníky byl i šestnáctiletý Jiří Wolker, naprostý nováček, kterého na tábor přihlásila maminka. Jiří si psal na táboře deník, ve kterém na 116 stránkách popisuje vše od krušných začátků nováčka až po opojení skautskými idejemi. Jiří Wolker byl nadaný chlapec: dokázal na táboře složit nejen skautský slib, ale i rádcovskou zkoušku. Jeho deník vyšel později knižně dokonce čtyřikrát a je dodnes poutavým a oblíbeným čtením. Jiří vynikal ve tvorbě scének u táborové vatry, psal verše, působivě přednášel, uměl i pěkně kreslit a výborné byly také jeho sportovní výkony. Nadšení z tábora přenesl po návratu do Prostějova, kde založil družinu z místních studentů. Sám zůstal členem Svojsíkova 18. oddílu složeného ze studentů, kteří sice nebyli z Prahy, ale chodili zde do školy. Není divu, že vrchní vůdce si Jiřího oblíbil a dokonce si jej na táboře v roce 1917 vybral za svého zástupce. Vzdor vlastním problémům se Junák během celé války aktivně podílel na dobročinných projektech. Spolupracoval s charitativním sdružením České srdce. Junáci navštěvovali zámožné rodiny a sbírali vše, co dárci mohli postrádat a mohlo ještě posloužit potřebným. Tyto dary pak rozdělovali učitelé a kněží. V rámci charity bylo v roce 1916 postaveno několik propagačních táborů na Střeleckém ostrově, na smíchovské Santošce a Závěrce. Návštěvníci přispívali do sbírek, které sloužily Červenému kříži a ve prospěch zraněných vojáků vracejících se z bojišť. Z knihy Skautské století, Šantora et al., vydané Junákem (TDC) a Mladou frontou, a.s., v Praze 2012, vybral Jan Adamec Středisko Junáka Žamberk Ve dnech a pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové, Na Skalce, PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ Ve středu je přehlídka pro veřejnost otevřena od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin. Získáte zde podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. Obdržíte informační a propagační materiály, prohlédnete si expozice vystavujících škol. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce. Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky středních škol a učilišť. Iva Tomšová, Referát zprostředkování a poradenství Úřad práce České republiky Mateřská škola v Kameničné nabízí 3 volná místa pro děti ve věku od 2-6 let. Provoz MŠ je od 6:45 16:00 hod. Výhoda malého kolektivitu s individuálním přístupem k dětem, saunování, plavecký a lyžařský výcvik, letní bazén, sáňkování atd. doporučujeme osobní návštěvu Kontakt: Kameničná č. p. 11 tel , Mgr. Milena Šánová, ředitelka NABÍZÍM POMOC s Vaším dítětem. Info a domluva na tel Těším se na spolupráci.

12 12 tenis Prázdninové turnaje pořádané TOSK Dorostenky Žamberk hráček, 4 kat. Finále: Nikola Ondráčková Š.Bezdíčková 6:3,6:4. Finále čtyřhry: Bezdíčková,Ondráčková Kolaciová,Pánová (Šump.) 6:2,6:0 Babytenis Žamberk dívky 11 hráček, chlapci 11 hráčů Dívky finále: K.Pávková Z.Kmínková 6 : 4 Chlapci finále: D.Maixner M.Vůle 6 : 4 Béčkový turnaj mužů Žamberk , 25 účastníků 10 kategorie Finále: Stan.Nebojsa Lukáš Vojtěchovský 7 : 6, 6 : 1 Finále: St.Nebojsa,J.Lošťák K.Kaleta,P.Beneš 6 : 3, 6 : 3 Turnaj mladšího žactva Žamberk , 17 hráčů, 4 kat.. Finále: Jan Semerák B.Lukáš 6:1,6:2. Finále čtyřhry: F.Hudetz (TOSK),A.Jelínek T.Hošna (Olymp Pha),- Semerák 5:7,6:4,6:1 Turnaj mladších žákyň byl pro nedostatek přihlášek zrušen. V září se odehrají ještě dva turnaje céčkový mužů a žen a béčkový turnaj mladších žáků. M.Chvátil BĚŽECKÝ POHÁR ISCAREXU Běh na Králický Sněžník Jeden z nejtěžších běhů je běh na Králický Sněžník vysoký m.n.m. Běh byl dlouhý 13 km s převýšením 963 m. Běžel se v sobotu 18.srpna Zúčastnil se ho Belobrad Ivo, jeho čas byl 1:27,53 hod. Černovírský kros Závod se běžel v neděli 19. srpna Zúčastnili se ho tři závodníci Žamberka. Petr Kalous v kategorii muži A se umístil na 13. místě v čase 21:29 min., Fajfr František 2. místo v čase 17:52 min. a Belobrad Ivan 12. místo v čase 22:38 min., oba v kategorii mužů B. Délka tratě pro všechny byla 4,47 km. 5. Pekelný kilometr Poslední závod v pětidílném seriálu se běžel v sobotu ve 21:30 hod. Tohoto nočního běhu se zúčastnil Petr Kalous, který celkově obsadil 7. místo. vkal.- Kanoistika MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MORAVY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI Ve dnech srpna 2012 se parta kanoistů SK Žamberk zúčastnila největšího otevřeného mezinárodního závodu v Ostrožské Nové Vsi na Slovácku, pod hradem Buchlov. Nejlépe zajeli a medaile domů přivezli žáci Jakub Stejskal, Patrik Kubíček, Vojta Procházka a žena Zuzka Jedličková. Výsledky najdete na webové stránce: -vkal.- Mistrovství Evropy v atletice veteránů EWACS Mistrovství Evropy veteránů v lehké atletice v česko polsko německém trojzemí se konalo ve dnech v Hrádku nad Nisou-Bogatynia-Zittau. Tohoto velkolepého klání se poprvé zúčastnil i Štěpán Michalovič ze Žamberka, kde ve své kategorii M 60 v disciplíně skoku do dálky dosáhl 14. místo a v běhu na 400 m 16. místo. Ač zranění mu nedovolovalo jít na maximum, byl se svými výkony spokojen. Atmosféra Mistrovství byla nezapomenutelným zážitkem. Do sportovišť se sjelo změřit své síly, v různých disciplínách lehké atletiky, cca závodníků od 35 až 95+ let. Štěpán využil i přítomnosti Báry Špotákové-olympijské vítězky z Londýna, která koučovala svoji maminku v hodu oštěpem, a nechal se s ní zvěčnit viz foto. -vm- TJ SOKOL ATLETIKA ŽAMBERK Atletický oddíl v Žamberku zahájí v září 2. polovinu své sezóny se chystá na poslední kolo krajského přeboru družstev na dráze do Moravské Třebové. Po třech kolech si nejlépe vede družstvo chlapců, je na 3. místě a v M. Třebové bude bojovat o postup do finále. Družstvo dívek je zatím na místě 6.. Držte nám pěsti! nás, jako každoročně, ještě čeká sprinterský víceboj v Ústí nad Orlicí, dále přespolní běhy v rámci Orlické běžecké ligy mládeže ( Běh údolím Orlice, Ve stopě Líšnické 15, Běh po lyžařských tratích). V zimě nám začne již podruhé pěkný seriál 4. kol krajského zimního přeboru družstev v hale v Pardubicích, ve kterém loni družstvo chlapců skončilo na 2. místě a postoupilo do finále, kde se chlapci již bohužel neumístili. Tréninky se konají každý čtvrtek od 16:30 hod. u Sokolovny v Žamberku. S sebou oblečení a obuv na trénink venku, v případě deště půjdeme do sokolovny- nutná čistá obuv se světlou podrážkou! Přijímáme nové členy školního věku a těšíme se na společné tréninky, na kterých se seznámíte s běhy krátkými i dlouhými, skokem dalekým a vysokým, hodem kriketovým míčkem a oštěpem, také se věnujeme všestrannosti - rozvoji obratnosti, rychlosti a síly, samozřejmě také v rámci různých her. Těšíme se na Vás! Blanka Vanická, tel , Gabriela Tomanová, tel Program: 10:00 hod. zahájení, 10:30 hod. odjezd na hon za liškou, 13:00 hod parkurové skákání a další soutěže. Rychnovský maraton Poslední srpnovou neděli se běžel Rychnovský klasik maraton se startem i cílem nově na přírodním koupališti ve Včelném. Trať v délce 42,2 km zavedla 50 závodníků do kopcovitých oblastí podhůří Orlických hor. Závodu se zúčastnil ze Žamberka Vladimír Fikejs a časem 3:26:03 obsadil v celkovém pořadí 8. místo. vf Jezdecký klub Polsko srdečně zve všechny příznivce koní a přírody na XIII. HUBERTOVU JÍZDU V ŽAMBERKU 6. října 2012 v Polsku směr Kněžství. V době vyjížďky bude ukázka lukostřelby s možností si zastřílet. V době Hubertovy jízdy občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

13 Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk pořádá v sobotu TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 9:30 hod. Startovné: 150,- Kč za dvojici Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských přeborů! Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni. SOKOL Žamberk nabízí Vašim dětem realizaci v oddíle VOLEJBALU 1. informační schůzka se uskuteční v 15:00 hod. u sokolovny. Očekáváme Vás ve sportovním oblečení a obuvi. Trénink bude probíhat každou středu od 15:30 do 17:00 hod. u sokolovny, později v sokolovně. Máme zájem o chlapce a dívky z druhého stupně školy. Těšíme se na setkání, nebojte se a zkuste to! Informace na tel Okresní sportovní hry zdravotně postižených se konaly v Lanškrouně ve starém mlýně. V letošním roce, 25.srpna, se jich zúčastnili i zástupci MO SPCCH v Žamberku, kterým se podařilo sestavit dvě soutěžící družstva ve složení: Pavel Sochor, Miroslav Machálek, Marek Rybár. Druhé družstvo bylo ve složení: Milan Pařík, Václav Dudek, Jiří Hovádek a Miroslav Vondřich. Výsledky štafet: jen Žamberk 3.místo štafeta TP složení P.Sochor, M.Machálek, M.Rybár (viz foto). Počet dosažených bodů 80 ze 100. Výsledky muži LP: 3.místo Vondřich Miroslav 160 bodů 6.místo Dudek Václav 142 bodů 7.místo Pařík Milan 141 bodů Výsledky muži TP: 2.místo Rybár Marek 164 bodů 3.místo Sochor Pavel 163 bodů 4.místo Hovádek Jiří 154 bodů 7.místo Machálek Miroslav 147 bodů Celkem se těchto her zúčastnilo 77 soutěžících a bylo vytvořeno 23 štafet. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města i organizace. Miroslav Vondřich, předseda ŘEZNICTVÍ MYŠÁK ČERSTVÉ MASO PŘÍMO OD FARMÁŘŮ Ceny našich farmářských balíčků INFORMACE: tel , Přijďte si zasportovat, zarelaxovat a uvolnit se... Tenisový klub TOSK Žamberk Vám nabízí: permanentky na zimu za zvýhodněné ceny (halová sezóna začíná 1.10.) dva halové dvorce s povrchem CANADA TENN (antuka, která nešpiní) NOVINKA - možnost pronájmu badmintonu zázemí: tenisový bar s občerstvením, šatny se sprchami, sociální zařízení pronájem reklamní plochy zajištění firemních i jiných akcí s občerstvením NEZDRAŽUJEME ČERSTVÉ MASO OD LOKÁLNÍCH PRODUCENTŮ DOVEZEME AŽ NA VÁŠ STŮL ZDARMA více v ŽL č.13/2012 nebo na našich internetových stránkách České Libchavy 96 - areál ZD Obživa tel , Dejte stresu smeč! 13 DOPLNĚNÍ V ŽL č.14 na str.14 v článku V. Tobišky Oddíl orientačního běhu T.J.Sokol Žamberk informuje při redukci textu omylem vypadlo poděkování Radě města a vedení Albertina, kteří tuto akci oddílu umožnili uspořádat.. Tímto napravujeme. -redakce- Masáže sportovní. relaxační. regenerační Lenka Venclová, mob , Nádražní 500, Žamberk Novinka Breussova masáž účinná technika masáže zad proti bolesti, uvolní páteř, vhodná i při problémech s ploténkami. ZVU VÁS NA LEHKÉ KONDIČNÍ CVIČENÍ středa 17h 18:15 hod. POWERJOGA čtvrtek 18h -19:15 hod. malý sálek ZŠ 743 Zahájení 19. září 2012 cena: 720,- Kč do konce ledna Těší se na Vás Jarmila Kulhavá PRODÁM jablka 7,-Kč/kg. Čada Jaroslav (u hřbitova) Žamberk. PRODÁM automobil zn.škoda FAVORIT. STK do Kontakt: tel PRODÁM byt 3+kk v OV v Žamberku, sklep, kolna. Malý bytový dům se zahradou, možno přikoupit garáž u domu. Při rychlém jednání sleva. Kontakt: tel PRODÁM byt 2+1 v OV v Žamberku, vybavená kuchyň, možno přikoupit garáž u domu. Zahrada m 2, výborná poloha, veškeré služby v dosahu. Kontakt: tel Recycling kovové odpady akciová společnost Hermannova 561, Chotěboř VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN PROVOZOVNA Žamberk (areál bývalých kasáren ul. Za Kasárnami) - vykupujeme papír, železo, barevné kovy - zajišťujeme svoz těchto odpadů i vlastními prostředky - přistavujeme po dohodě kontejnery ZDARMA Pondělí pátek 7:00 15:30, sobota 8:00 11:00 hod. Tel Platba v hotovosti, nájezdová váha do 25 t.

14 14 Možnosti uplatnění absolventů učilišť a škol ve firmách v našem regionu. Váţení čtenáři Ţamberských listů, v nadcházejícím období se budou ţáci posledních ročníků základních škol rozhodovat o dalším nasměrování osobní kariéry. Spolu se svými rodiči vyberou vzdělávací instituci pro svůj rozvoj, která jim umoţní přístup k profesionálnímu uplatnění ve společnosti. Chceme, a jsme připraveni, jim i Vám, být nápomocni! Strojírenské obory mají v našem regionu tradici, jsou trvale rozvíjeny a mají zásadní vliv na rozvoj našeho regionu. Pojďte se rozvíjet a uplatnit s námi! Josef Mařík QM, Bühler CZ s.r.o. Rodinná farma Žabka Polsko-Šanderova 473, Žamberk NABÍZÍ KVALITNÍ KONZUMNÍ BRAMBORY - ručně tříděné - přímo od pěstitele - výběr z několika odrůd všech varných typů. - Dále nabízíme práce s traktorem s čelním nakladačemnakládka a vykládka palet, sypkých materiálů a dalších. Nosnost do 2 tun -přeprava s traktorovým přívěsem. Kontakt: tel , mob Základní školy Moţnost uplatnění Bühler CZ s.r.o. strojírenská firma 1 strojírenská firma 2 strojírenská firma 3 strojírenská firma n ODBORNÁ UČILIŠTĚ Operátor CNC strojů SOU strojírenské Letohrad Seřizovač CNC SŠUP-SOU strojírenské Ústí nad Orlicí strojů Nástrojař SOU opravárenské Králíky Svářeč SOU Lanškroun Mechanik Mechatronik STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Seřizovač CNC VOŠ a SPŠ strojnická Rychnov nad Kněţnou strojů Kontrolor kvality SŠUP - strojírenská Ústí nad Orlicí Technolog SOŠ Lanškroun Logistik PSŠ strojírenská Letohrad Koordinátor týmu Mechatronik GYMNÁZIA Konstruktér Gymnázium Ţamberk Nákupčí Gymnázium Letohrad Gymnázium Ústí nad Orlicí Gymnázium Rychnov nad Kněţnou PRONAJMU v Žamberku v ul. Polní (za bývalými kasárny) 380 m 2 zateplených ploch m 2 manipulačních ploch vhodné jako výrobní prostory. Vše v přízemí možnost manipulace s destou. Kontakt: tel TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLY Konstruktér České vysoké učení technické Praha Vývojový pracovník Vysoké učení technické Brno Technolog Univerzita Tomáše Bati Zlín Koordinátor týmu Technická univerzita Liberec Projektant VŠB Technická univerzita Ostrava Kvalitář Západočeská univerzita Plzeň Manaţer Obchodník POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM Projektant Manaţer RESTAURACE na letišti v Žamberku TERMINÁL JIH otevřeno so 12:00 20:00 ne 12:00 18:00 hod., ostatní po dohodě. FLY PUB....jednou zažít je víc, než třikrát slyšet Více informací na nebo volejte na tel Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové ceny vozidla, což je pouhých Kč. Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu. ŠKODA Fabia Champion za polovinu! Fotografie vozu je ilustrační. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia Champion: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Vzorová kalkulace Fabia Champion Easy za Kč Splátka předem: Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: Kč, výše úvěru: Kč Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: MATRIX a.s. Lipovka Rychnov nad Kněžnou Tel.: Fabia_Champion_P2_CZ_DYN_8d5d9df693284cfdb555fc3b2d247025_indd 1 9/6/2012 1:28:59 AM

15 15 Era hypotéka Máte nebo uvažujete o hypotéce, úvěru ze stavebního spoření či úvěru na bydlení? Bezplatně vám nabízíme zpracování modelu Era hypotéky na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti, případně refinancování stávajícího hypotečního úvěru, což je cesta k vašim nižším splátkám. Kontaktujte našeho obchodního manažera, který vám vše vyřídí ve vámi určeném čase a místě. V termínu od navíc obdržíte dárek: Odhad nemovitosti zdarma. Bc. Blanka ŠafránkOvá tel.: mobil : ERA je obchodní ZnAčKA čsob

16 16 grafika tisk signmaking reklamní předměty razítka CNC laser řezání, gravírování...papír, plast, sklo... malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: formát 2500 x 1300 mm Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , provádí veškeré malířské a natěračské práce firma VÍTEK Dlouhoňovice nabízí tyto služby a prodej: ELEKTRA přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk prodej písku: betonářský CHLÁDEK s.r.o. PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) štěrku: 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra kontakt: Milan Vítek Dlouhoňovice tel Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce k03-122x63_cb.indd :06:46 SERVIS KLIMATIZACÍ autoopravna diagnostika lakovna pneuservis odtahová služba prodej autobaterií dovoz automobilů ze SRN autobazar prodej použitých dílů PŘESTAVBA VOZIDEL NA E85 CEBIA ověření vozidel a pískování skel JOSEF VESELÝ Nádražní 945, Žamberk tel./fax: mobil: Uzávěrka č. 16/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství... 2 b) Kooptace (odstoupení)... 3 c) Doplňující volby...

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství a doplňující volby... 2 b) Zánik členství... 4 c) Práva

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více