EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013"

Transkript

1 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

2 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria hmatatelnosti rozdělte potřeby a uveďte příklad. 03 Charakterizujte biologickou a kulturní potřebu. Uveďte příklad. 04 Charakterizujte individuální a kolektivní potřeby. Uveďte příklad. 05 Charakterizujte zbytnou a nezbytnou potřebu. Uveďte příklad. 06 Charakterizujte současnou a budoucí potřebu. Uveďte příklad. 07 Charakterizujte hlavní a doplňkovou potřebu. Uveďte příklad. 08 Podle všech zmíněných kritérií zařaďte následující potřeby. Vše vysvětlete: a) Potřeba mít auto. b) Potřeba mít maturitu. c) Potřeba pocitu svobody. 09 Vysvětlete pojem statek. 10 Charakterizujte pojem ekonomický statek. 11 Vysvětlete pojem volný statek. 12 Vysvětlete rozdíl mezi movitým a nemovitým statkem. 13 Charakterizujte spotřební statek. 14 Charakterizujte kapitálový statek. 15 Definujte konečnou spotřebu. 16 Definujte pojem služba. 17 Charakterizujte tzv. věcnou službu a uveďte příklad. 18 Charakterizujte tzv. osobní službu a uveďte příklad. 19 Definujte pojem veřejný statek. 20 Charakterizujte zboží. 21 Definujte pojem životní úroveň. 22 Uveďte alespoň 5 kritérií, podle kterých jsme schopni změřit ŽÚ domácnosti. 23 Uveďte alespoň 5 kritérií, podle kterých jsme schopni změřit ŽÚ státu. 24 Vysvětlete pojmy užitek, celkový užitek a mezní užitek. 25 Kdo je to kardinalita. 26 Kdo je to ordinalista. 27 Co je to přebytek spotřebitele? 28 Co je to tzv. přebytek výrobce. 29 Příklad: Chceme spotřebovávat hamburgery. Tržní cena je 30,-- Kč. Qi U TU MU Spočtěte všechny TU a MU 2. Do grafu znázorněte TU a MU. 3. Graficky i slovně znázorněte vztah mezi křivkou TU a MU. 4. Do grafu vyznačte křivku poptávky. 5. Vysvětlete, co je to zákon klesajícího mezního užitku. 6. Na základě znalosti pojmu přebytek spotřebitele, rozhodněte, který hamburger si náš spotřebitel koupí jako poslední a proč.

3 [02] Trh. Typy trhů. Nabídka. Poptávka. Tržní mechanismus. Příklady. 1. Co je to trh? 2. Jaké typy trhů rozlišujeme? 3. V čem se od sebe liší trh výrobků a služeb od trhu výrobních faktorů? 4. Charakterizujte poptávku. a. Definujte poptávku b. Co způsobuje klesající průběh poptávkové křivky? c. Co je to tzv. důchodový a co substituční efekt? d. Jak ovlivní průběh poptávkové křivky zákon klesajícího MU? e. Co je to zákon klesajícího mezního užitku? f. Které faktory způsobí posun poptávkové křivky růst a pokles? 5. Charakterizujte nabídku. a. Definujte nabídku. b. Proč je nabídka rostoucí funkcí ceny? c. Co se děje s nabídkou, mění-li se cena? d. Za jakých okolností se změní křivka nabídky růst a pokles? 6. Rovnováha na trhu (grafické znázornění) 7. Definujte tržní mechanismus. 8. Nerovnováha na trhu a. Slovně vysvětlete, kdy k nerovnováze na trhu dochází. b. Zakreslete přebytek c. Zakreslete nedostatek 9. Změny nerovnováhy (posuny křivek S a D) a. Vysvětlete, kdy dojde k růstu poptávky. b. Vysvětlete, kdy dojde k poklesu poptávky. c. Vysvětlete, kdy dojde k růstu nabídky. d. Vysvětlete, kdy dojde k poklesu nabídky. 10. Trh práce a. Kdo na TP tvoří nabídku práce a kdo poptávku po práci a proč. b. Kdo, jak často a proč zjišťuje nezaměstnanost? c. Co je to tzv. dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost? d. Jaké další typy nezaměstnanosti rozlišujeme charakterizujte je. e. Jakým způsobem se počítá nezaměstnanost? f. Víme, že na úřadech práce je registrováno lidí, víme, že nezaměstnanost činí 8%, kolik lidí je zaměstnaných? 11. Elasticita poptávky a. Definujte cenovou elasticitu poptávky. b. Charakterizujte elastickou poptávku. c. Charakterizujte neelastickou poptávku. d. Charakterizujte dokonale elastickou poptávku. e. Charakterizujte dokonale neelastickou poptávku. f. Definujte důchodovou elasticitu poptávky. Jaké typy statků rozlišujeme. Charakterizujte je. g. Definujte křížovou elasticitu poptávky. Jaké typy statků rozlišujeme. Charakterizujte je.

4 [03] Podnikání. Podnikatelský záměr. Obsah a struktura podnikatelského záměru. Literatura k otázce: 1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky 2) Živnostenský zákon. 3) Obchodní zákoník. 1. Definujte pojem podnikání. 2. Vysvětlete jednotlivé znaky podnikání. 3. Který právní předpis upravuje podnikání. 4. Jaké mám možnosti, pokud se rozhodnu podnikat jako fyzická osoba. 5. Co jsou to všeobecné podmínky provozování živnosti a kde je zjistím? Proč je označujeme jako všeobecné. 6. Co jsou to zvláštní podmínky provozování živnosti a kde je zjistím? Uveďte příklad. 7. Co jsou to další podmínky provozování živnosti? Kterého typu živnosti se týkají? 8. Jaká živnostenská oprávnění existují. 9. Co jsou to ohlašovací živnosti, jak je členíme. Uveďte příklady. 10. Co jsou to a proč existují koncesované živnosti. Uveďte příklady. 11. Uveďte výhody a nevýhody živnostenského podnikání. 12. Popište všechny kroky, které musím udělat, pokud si podnikat jako živnostník provozující např. volnou živnost. (Instituce, formuláře, prokázání podmínek, apod.) 13. Vysvětlete, co je to tzv. živnostenský rejstřík, kdo jej vede a co se do něj zapisuje? 14. Vysvětlete, co je to podnikatelský záměr. 15. Jakou by měl mít strukturu? 16. Kdo by mohl mít zájem na tom, abyste vypracovali podnikatelský záměr? 17. Jakým způsobem budete volit předmět podnikání? Podle čeho se budete rozhodovat? 18. Charakterizujte průzkum a analýzu trhu (jak jej budete provádět, kolik respondentů oslovíte, jaké typy otázek budete volit, jak budete otázky řadit za sebou, apod. 19. Co je to tzv. zakladatelský rozpočet? 20. Z jakých výkazů se bude zakladatelský rozpočet skládat? 21. Charakterizujte rozvahu a její strukturu. 22. Charakterizujte výsledovku a její strukturu. 23. Popište, jak budete zjišťovat výrobní kapacitu vašeho podniku. 24. Vysvětlete, k jakým daním se budete muset registrovat jako podnikatel fyzická osoba a jako podnikatel právnická osoba. 25. Popište výpočet daně z příjmů právnických osob. Vysvětlete pojmy poplatník, plátce a správce daně. Vysvětlete rovněž pojmy: daňově neuznatelné náklady, nedaňové výnosy, základ daně a čistý hosp. výsledek. 26. Jakou vazbu mají mezi sebou rozvaha a výsledovka?

5 [04] Právní formy podnikání. Podnikání fyzických osob. Podnikání právnických osob. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. 1. Definujte pojem podnikání. 2. Charakterizujte fyzickou osobu. 3. Charakterizujte právnickou osobu. 4. Který právní předpis upravuje podnikání. 5. Jaká živnostenská oprávnění existují. 6. Vysvětlete, co je to obchodní firma podniku (obchodní jméno). Jaké musí mít obchodní firma náležitosti u fyzické a jaké u právnické osoby? 7. Co jsou to všeobecné podmínky a jak doložím jejich splnění. 8. Co jsou to zvláštní podmínky, kde je zjistím a jak doložím jejich splnění. 9. Co jsou to další podmínky, kde je zjistím, uveďte příklad. 10. Jak členíme živnosti. Uveďte příklady ke každému typu. 11. Vysvětlete, jak postupovat v případě, že si chci založit ohlašovací živnost. 12. Vysvětlete, jak postupovat v případě, že si chci založit koncesovanou živnost. 13. Vyjmenujte všechny typy právních forem podnikání právnických osob. 14. Jak členíme obchodní společnosti? 15. Vysvětlete pojmy: vklad společníka, základní kapitál, obchodní podíl, ručení společníka, založení společnosti, vznik společnosti, zrušení bez likvidace, zrušení s likvidací, zánik společnosti. 16. Co by měla obsahovat společenská smlouva? 17. Uveďte charakteristické rysy osobních obchodních společností. 18. Uveďte charakteristické rysy kapitálových obchodních společností. 19. Vysvětlete, jak postupovat, pokud chci založit s.r.o. 20. Co je to akcie? 21. Co je to nominální hodnota akcie, co je to reálná hodnota akcie? 22. Co je to ážio, resp. emisní ážio? 23. Vysvětlete, co je to živnostenský rejstřík a co se do něj zapisuje. 24. Vysvětlete, co je to obchodní rejstřík a co se do něj zapisuje. 25. Příklad: Anita vložila automobil, oceněno na Kč Pšenda vložil částku Kč Aneta nevložila nic. Vien vložil Kč. a) Jakou formu obchodní společnosti by měli založit a proč? b) Jaký dokument by měli sepsat? c) Spočtěte základní kapitál společnosti. d) Spočtěte jejich obchodní podíly. e) Kdo ze společníků bude odpovídat za závazky společnosti? f) Který ze společníků bude mít rozhodovací pravomoci? g) Společnost vytvořila zisk Kč, 25% rozdělí mezi společníky. Kolik Kč si odnese Anita, Pšenda, Aneta a Vien.

6 [05] Charakteristika živností, druhy živností, povinnost živnostenského oprávnění pro fyzické a právnické osoby příklady, podnikaní bez živnostenského oprávnění příklady. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. (5) URL: (6) URL: (7) URL: (8) Zákon o dani z příjmů Výchozí pro tuto otázku je otázka předchozí, zopakujte si tedy otázky: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, další otázky k tématu jsou zde: 1. Vysvětlete znak soustavnosti z definice podnikání. Vysvětlete, za jakých okolností bude živnostenský úřad nahlížet na prodejce vánočních stromků či kaprů jako na živnostníka a za jakých na něj bude nahlížet na někoho, pro koho je toto nahodilá činnost. 2. Vysvětlete, za jakých okolností není k podnikání potřeba živnostenský list. Uveďte příklady těchto profesí. 3. Co jsou to tzv. svobodná povolání? 4. Co to jsou tzv. profesní komory, uveďte příklad a pokuste se vysvětlit, proč existují? 5. Co je to tzv. osoba samostatně výdělečně činná OSVČ. Koho všechno do tohoto pojmu zahrnujeme? 6. Vysvětlete, zda fyzická osoba, která nepodniká na základě živnostenského listu musí být registrována k daním, ZP a SP? 7. Popište, jakým způsobem budeme zjišťovat daň z příjmu fyzické osoby podnikatele (nikoliv zaměstnance) 8. Vysvětlete, co je to tzv. neoprávněné podnikání? 9. Na jakém principu funguje v ČR daň z příjmu fyzické osoby podnikatele. Jaká je sazba této daně? 10. Uveďte výhody a nevýhody živnostenského podnikání.

7 [06] Druhy a charakteristika obchodních společností. Charakteristika a význam družstev. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. (5) Zákon o dani z příjmů 1. Který právní předpis upravuje podnikání obchodních společností? 2. Vysvětlete obecně tyto pojmy: Založení obchodní společnosti. Právní okamžik vzniku obchodní společnosti. Důvody zrušení obchodní společnosti. Zrušení společnosti s likvidací. Likvidátor společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace. Zánik společnosti. Obchodní firma obchodní společnosti a její náležitosti. Ručení společníka. Odpovědnost společnosti. Vklad společníka. Základní kapitál. Obchodní podíl. Rezervní fond. 3. Jak členíme obchodní společnosti? 4. Vysvětlete, proč se osobním obchodním společnostem říká osobní? 5. Uveďte alespoň 6 charakteristických znaků osobních obchodních společností? 6. Příklad: Veronika, Karolína a Lukáš založili dne sepsali společenskou smlouvu. Založil tak svoji obchodní společnost Vekalu. Po žádosti podané na rejstříkový soud, byli zapsáni do obchodního rejstříku dne Ještě v témže roce vytvořili zisk Kč. V roce 2013 hospodařili se ztrátou Kč. K Všichni souhlasili, že likvidátorem se stane Lukáš. Společníci se rozhodli ukončit činnost. Všichni z nich podali žádost o výmaz z obchodního rejstříku. K soud obchodní společnost vymazal z rejstříku. a) Jaký typ obchodní společnosti je pro tyto společníky nejvhodnější a proč? b) Kdy a jakým dokumentem byla tato společnost založena? c) Jaký obchodní podíl mají jednotliví společníci? d) Kolik Kč činí základní kapitál? e) Jak utvoříte obchodní firmu této společnosti? f) Jakým okamžikem může tato společnost začít podnikat? g) Kolik Kč si odnesou jednotliví společníci ze zisku? h) Z jakého důvodu je společnost zrušena? i) Jakým způsobem se na úhradě ztráty budou společníci podílet? j) Je možné, že likvidátorem je Lukáš? k) Jakým okamžikem společnost zanikla? 7. Uveďte alespoň 6 charakteristických rysů kapitálových obchodních společností. 8. Kolik činí minimální vklad společníka v s.r.o., minimální základní kapitál? S jakými orgány se setkáme u s.r.o.? Jak se tvoří rezervní fond? 9. Vysvětlete pojem akcie akcie na doručitele a akcie na jméno. 10. Vysvětlete pojmy nominální hodnota akcie, reálná hodnota akcie, ážio a emisní ážio. 11. Jakými způsoby může být založena akciová společnost? 12. Kolik činí minimální vklad společníka do a.s., jaká je minimální výše základního kapitálu? Jaké jsou orgány akciové společnosti? Jak se tvoří rezervní fond? 13. Který právní předpis upravuje činnost družstva. 14. Definujte pojem družstvo. 15. Jaké orgány družstvo má, kdo jedná jménem družstva. 16. Jaké typy družstev existují. 17. K jakým daním se bude právnická osoba registrovat? 18. Popište, jak spočteme daň z příjmu právnické osoby.

8 [07] Výrobní činnost v podniku, fáze výroby, výrobní kapacita podniku, výrobní činnost a životní Prostředí. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Výrobní kapacita podniku 1. Definujte výrobní činnost v podniku. 2. Jaké jsou základní fáze hospodářského procesu? 3. Jak se člení výrobní proces podle kritéria použití pracovní síly? 4. Charakterizujte tzv. základní procesy ve výrobě. 5. Charakterizujte tzv. pomocné procesy ve výrobě. 6. Charakterizujte tzv. obslužné procesy ve výrobě. 7. Čím je charakteristická tzv. kusová výroba? 8. Čím je charakteristická tzv. sériová výroba? 9. Charakterizujte tzv. hromadnou výrobu. 10. Co je to tzv. výrobní program? 11. Jaké faktory ovlivňují podobu výrobního programu? 12. Co to jsou tzv. technicko-hospodářské normy? 13. Jaké jsou fáze výrobního programu? 14. Charakterizujte tzv. organizační část výroby? Co je jejím cílem? 15. Co zahrnuje technologická a technická část výroby? 16. Co je to tzv. ekonomická část výroby? 17. Jaké jsou etapy konstrukční části výroby? 18. Jaké jsou typické dokumenty konstrukční části výroby? 19. Co je to plán výroby a kdo jej stanovuje? 20. Co je to tzv. výrobní kapacita? 21. Které faktory ovlivňují velikost výrobní kapacity? 22. Jaké typy časových fondů existují? 23. V čem se liší nepracovní den od prostoje? 24. Jak spočítáme velikost výrobní kapacity podniku nejjednodušším způsobem? 25. Jak spočítám velikost výrobní kapacity podniku se zohledněním výrobní plochy a plochy na 1 výrobek? 26. Jak spočtu koeficient využití času /tzv. extenzivní koeficient/? Jak interpretuji jeho hodnoty? Vím, že: Tp = h, Ts = 7 500h; kolik činí Ke? Jaká bude jeho ekonomická interpretace? 27. Jak spočtu koeficient využití výkonu /tzv. intenzivní koeficient/? Jak interpretuji jeho hodnoty? Vím, že: Vp = 10 ks, Vs = 9 ks; Kolik činí Ki? Jaká bude jeho ekonomická interpretace. 28. Jak spočtu koeficient celkového využití výrobní kapacity? Jak jej interpretuji? K výpočtu Kc použijte Ke a Ki z úlohy 7 a 8, interpretujte hodnotu. 29. Vím, že firma vyrábí na 3 směny. Kolik činí kalendářní časový fond? Ve dnech i hodinách. 30. Vím, že firma na 14 dnů v roce zastavuje výrobu. Víme, že přibližně 2 dny v roce je plánovaná údržba v pracovní době. Kolik činí nominální časový fond? Ve dnech i hodinách. 31. Vím, že plocha dílny činí 100 m2, plocha na 1 výrobek činí 0,5m2. Jeden výrobek se v průměru vyrábí 45 minut. Kolik činí výrobní kapacita podniku? V čem ji udáváme? 32. Vím, že Ke = 105%. Kolik činí Ts? V hodinách? 33. Vím, že Ki = 100%. Kolik bude činit Kc a proč? Jaká bude jeho interpretace? 34. Víme, že: Tp = 2 000h, Vs = 9 ks, Ki = 110%, Ke = 100% a) Kolik činí Vp? b) Kolik činí Qp v ks? c) Kolik činí Ts v h? d) Kolik činí Qs v ks?

9 [08] Průběh prodejní činnosti, realizace dodávky, druhy prodeje, prodej do zahraničí, příklady prodejní činnosti Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Prodejní činnost. 1. Definujte pojem prodejní činnost. 2. Vysvětlete, co je to marketingový mix. Vyjmenujte všechny jeho složky. 3. Uveďte alespoň 4 činnosti, které mohou spadat do činnosti obchodního oddělení. 4. Uveďte alespoň 5 činností, které spadají do prodejní činnosti podniku. 5. Co je plán prodeje, jak se sestavuje a co by měl obsahovat? 6. Uveďte alespoň 5 způsobů, jak můžeme najít odběratele. 7. Uveďte, které činnosti zahrnuje skladovací činnost? 8. Které doklady používáme ke skladové evidenci? 9. Napište vzorec pro výpočet optimální velikosti dodávky na skladě. Vysvětlete jej. 10. Příklad 1: Podnik udržuje ve skladě výrobků: Pojistnou zásobu na 5 dnů, na přípravu na expedici potřebuje 3 dny, kompletace trvá 1 den, průměrné denní odvádění výrobků: 600 ks, odbytový cyklus je 10 dní Stanovte normu zásob na skladě. 11. Co všechno může být zásoba? 12. Kde v rozvaze nalezneme zásoby? 13. Co je to koloběh zásob? Zakreslete do schématu. 14. Co je to doba obratu? 15. Co je to rychlost obratu? 16. Co je to koeficient obratu? 17. Co je to optimální velikost dodávky? 18. Co je to optimální počet dodávek za rok? 19. Příklad 2: Pokud je celková zásoba t a podnik drží v průměru 250 t materiálu, kolik činí rychlost obratu? Na základě výše zmíněného spočtěte dobu obratu a interpretujte její výši. Spočtěte koeficient obratu a slovně interpretujte jeho výši. Co se stane s rychlostí obratu, pokud se doba obratu sníží na polovinu? Dokažte výpočtem. Co se stane s dobou obratu, pokud se rychlost obratu ztrojnásobí. Dokažte výpočtem. 20. Příklad 3: Co je to tzv. optimální dodávka zásob a jak ji vypočítám? Víme, že: roční dodávka činí t, náklad na 1 dodávku činí 100 a náklad na skladování činí 200. Spočtěte optimální výši dodávky. Spočtěte optimální počet dodávek za 1 rok 21. Jaké doklady vystavujeme při prodeji? 22. Vysvětlete, co to jsou tzv. obchodně-technické služby a uveďte příklady. 23. Charakterizujte kupní smlouvu a její náležitosti. 24. Charakterizujte smlouvu o dílo a její náležitosti. 25. Vysvětlete princip obchodování na americké aukci. 26. Vysvětlete princip obchodování na holadské aukci. 27. Vysvětlete princip obchodování na internetové aukci. 28. Charakterizujte pojem veřejná soutěž. 29. Vysvětlete, co je to tzv. CRM činnost v podniku a co do těchto činností zahrnujeme.

10 [09] Elektronické obchodování, e-mall, e-shop, e-commerce, výhody a nevýhody jednotlivých forem elektronického obchodování, realizace elektronického obchodování v praxi Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Prodejní činnost. 1. Definujte pojem prodejní činnost. 2. Vyjmenujte alespoň 5 činností, které spadají do prodejní činnosti v podniku. 3. Vysvětlete, co je to tzv. elektronický obchod? 4. Jaké máme základní kategorie elektronického obchodování? 5. Uveďte alespoň 5 přínosů, které pro konečného spotřebitele může mít elektronické nakupování. 6. Uveďte alespoň 5 přínosů, které pro výrobce může mít elektronické obchodování? 7. Co jsou to tzv. přímé e-obchody? 8. Co jsou to tzv. nepřímé e-obchody? 9. Jaké právní předpisy upravující elektronické obchodování znáte? 10. Na co by neměl ten, kdo provozuje e-podnikání zapomenout? Uveďte alespoň 7 faktorů, které budou činit elektronické obchodování důvěryhodnějším. 11. Co je to tzv. e-commerce? 12. Vysvětlete laikovi, jakým způsobem (nebo na jakém principu) funguje elektronický obchod. 13. Popište princip, jak si spotřebitel objednává a nakupuje zboží v internetovém obchodování. 14. Jakými způsoby může spotřebitel na internetu zaplatit. Uveďte všechny možné způsoby. 15. Proč nemohou elektronické obchody zcela nahradit klasická obchodní centra? 16. Jaký je rozdíl mezi e-shopem a e-mallem? 17. Vysvětlete, co jsou to off-line a online obchody? 18. Pokuste se vysvětlit na základě vašich zkušeností, jakým způsobem může výrobce motivovat spotřebitele ke koupi nebo návštěvu svého e-shopu přes sociální sítě facebook nebo twitter?

11 [10] Obchodní smlouvy podle občanského a podle obchodního zákoníku, příklad kupní smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o dopravních službách. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Obchodně-závazkové vztahy. 1. Kupní smlouva a. Definujte kupní smlouvu (strany, předmět, formy uzavření kupní smlouvy, změny kupní smlouvy, podstatné náležitosti KS, změna vlastnických práv v kupní smlouvě) b. Jaké jsou povinnosti prodávajícího? c. Za jakých okolností může kupující odstoupit od kupní smlouvy? d. Co jsou to tzv. vedlejší ujednání v kupní smlouvě? Uveďte příklad. e. Jaké jsou lhůty u odpovědnosti za vady? Uveďte specifika u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv a zvířat. f. Vysvětlete pojem reklamace. g. Jakým způsobem se reklamují odstranitelné vady? h. Jakým způsobem se vyřizuje reklamace u neodstranitelných vad? 2. Smlouva o dílo a. Definujte smlouvu o dílo (strany, předmět, formy uzavření kupní smlouvy, změny smlouvy o dílo, podstatné náležitosti smlouvy o dílo, apod.) b. Jaká další ujednání byste ve vlastním zájmu měli do smlouvy o dílo chtít ujednat a proč? Uveďte alespoň 5 náležitostí. c. Která ze stran ve smlouvě o dílo opatřuje věci potřebné ke zhotovení díla? d. Kdo nese riziko při zhotovování díla? e. Může zhotovitel pověřit zpracováním díla jinou osobu? f. Která ze stran je vlastníkem díla v průběhu zpracování díla? g. Jaká cena se volí v případě, že nebyla sjednána konkrétní výše? h. O kolik % se může odchýlit předem kalkulovaná cena? Jak může objednatel zareagovat, pokud reálná cena při převzetí díla bude vyšší než sjednaná cena. 3. Licenční smlouva a. Na co všechno se vztahuje licenční smlouva? b. Vysvětlete pojmy: vynález, průmyslový vzor a zlepšovací návrh c. Kde lze přihlásit patent či průmyslový vzor? d. Co zajišťuje patent nebo průmyslový vzor jeho držiteli? e. Charakterizujte licenční smlouvu (strany, předmět, náležitosti, apod.) f. Co se děje po zániku licenční smlouvy? 4. Smlouvy o dopravních službách a. Vyjmenujte všechny smlouvy o dopravních službách platné v ČR b. Charakterizujte smlouvu o přepravě věci. Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy (strany smlouvy, forma, dokumenty, práva a povinnosti obou stran) c. Charakterizujte zasilatelskou smlouvu (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy. d. Charakterizujte smlouvu o nájmu dopravního prostředku (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy. e. Charakterizujte smlouvu o provozu dopravního prostředku. (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy.

12 [11] Vznik, změna a zánik obchodně závazkových vztahů, zajištění závazků podle obchodního a občanského zákoníku příklady Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Obchodně-závazkové vztahy. 1. Co je to závazkové právo, co upravuje a jakými právními předpisy se řídí? 2. Co je to tzv. atypická smlouva? Co je to tzv. smíšená smlouva? 3. Definujte pojem závazek. Co může být obsahem závazkového vztahu? 4. Jakou úroveň kvality je dodavatel povinen dodat kupujícímu ve chvíli, kdy nejsou sjednány parametry kvality produktu? 5. Uveďte dva základní způsoby, kterými může vzniknout závazek. 6. Uveďte příklad jednostranného závazku a jeho smluvního zajištění. 7. Uveďte příklad smlouvy, která upravuje tzv. vzájemný závazek. 8. Co je to tzv. předběžná dohoda (ujednání). Jaké jsou zde časové lhůty pro zúčastněné. 9. V čem všem se může závazek změnit? 10. Jakými způsoby se provádějí změny závazků. 11. Kdy se do prodlení dostává dlužník? 12. Kdy se do prodlení dostává věřitel? 13. Co je to tzv. zajištění závazku? 14. Co je to tzv. věcně-právní zajištění závazku? a. Charakterizujte zástavní právo b. Co je to tzv. zadržovací právo? c. Co je to tzv. výhrada vlastnictví? 15. Co je to tzv. závazkově-právní zajištění závazku? a. Charakterizujte smluvní pokutu. b. Charakterizujte ručení. c. Co je to tzv. srážka ze mzdy. d. Co je to tzv. převod práva. e. Co je to tzv. postoupení pohledávky. f. Co je to tzv. uznání dluhu. g. Co je to tzv. bankovní záruka. h. Co je to tzv. převzetí druhu. 16. Charakterizujte společný dluh / pohledávku. Uveďte příklad. 17. Co jsou to tzv. dělitelné a co solidární pohledávky? 18. Co je to tzv. nedělitelné plnění? Uveďte příklad. 19. Jaké typy vad existují? a. Charakterizujte faktické vady. b. Charakterizujte právní vady. 20. Čeho se může spotřebitel domáhat u odpovědnosti za vady u odstranitelných vad? 21. Čeho se může spotřebitel domáhat u odpovědnosti za vady u neodstranitelných vad? 22. Jakými způsoby může závazek zaniknout? 23. Charakterizujte zánik závazku: a. Splněním b. Dohodou c. Nemožností plnění d. Uplynutím doby e. Smrtí dlužníka f. Smrtí věřitele g. Započtením h. Výpovědí i. Splynutím j. Narovnáním k. Neuplatněním práva

13 [12] Ochrana spotřebitele a její právní úprava. Dozor nad ochranou spotřebitele. Reklamace zboží nebo služby. Příklady. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Ochrana spotřebitele. Z prezentace vypracujte otázky Otázky budou předmětem výkladu ve škole. 1. Jaký právní předpis upravuje ochranu spotřebitele? 2. Co je to tzv. klamavá praktika? Uveďte příklady situací. 3. Co je to tzv. agresivní praktika. Uveďte příklady situací. 4. Jaké povinnosti má výrobce v povinnosti informovat spotřebitele. 5. Které instituce provádějí dozor nad ochranou spotřebitele? 6. Charakterizujte Českou obchodní inspekci a její postavení v ekonomice. 7. Co znamená, že ČOI je rozpočtovou organizací? 8. Co všechno může ČOI kontrolovat? 9. Jaké další činnosti ČOI provádí? 10. Co spadá do kompetence ČOI? 11. Co se děje se zbožím, které ĆOI zabaví? 12. Může ČOI věnovat zabavené výrobky na humanitární pomoc? 13. Za jakých okolností může dojít k obnovení prodeje? 14. Jaké pokuty a za co může např. ČOI udělit? 15. Co je to tzv. sdružení spotřebitelů? 16. Jaký je web sdružení spotřebitelů? Co na něm můžeme nalézt? 17. Jak probíhá reklamace? 18. Co je to hospodářská soutěž? 19. Co je to tzv. antimonopolní úřad, kde sídlí a co spadá do jeho činnosti? 20. Jaké znáte formy narušení hospodářské soutěže? 21. Co je to dokonalá konkurence. 22. Co je to nedokonalá konkurence a jaké znáte její formy. 23. Charakterizujte monopol. 24. Co je to přirozený monopol? 25. Charakterizujte oligopol. Uveďte příklad. 26. Charakterizujte monopolistickou konkurenci. 27. Která z forem nedokonalé konkurence je nejvíce efektivní? 28. Pro jednotlivé formy dokonalé i nedokonalé konkurence zakreslete poptávkové křivky a vysvětlete, proč a v čem se odlišují.

14 [13] Náklady podniku a jejich členění, popis jednotlivých položek dle členění nákladů, možnosti snižování nákladů příklady Literatura k otázce: Sešit z ekonomiky 3. ročník 1. Co jsou to tzv. náklady podniku a v čem se liší od výdajů? 2. Co je to tzv. druhové členění nákladů? 3. Co jsou to tzv. explicitní a implicitní náklady. 4. Vysvětlete pojmy: ekonomický zisk a účetní zisk. 5. Příklad: a. Podnikám jako fotograf. Měsíční náklady činí Kč, výnosy Kč. Kdybych nepodnikal jako fotograf, mohl bych pracovat jako prodavač a mít měsíční čistý příjem Kč. Určete: 1. Sumaci explicitních nákladů. 2. Sumaci implicitních nákladů. 3. Spočtěte účetní zisk. 4. Spočtěte čistý účetní zisk. 5. Určete výši ekonomického zisku (hrubého) 6. Vysvětlete, zda se mi vyplatí podnikat v profesi fotografa. 6. Jak rozlišujeme náklady podle kritéria vztahu k objemu vyrobené produkce? 7. Co jsou to tzv. fixní náklady? Zakreslete křivku FC. 8. Co jsou to tzv. variabilní náklady? 9. Co určuje směrnici variabilních nákladů? 10. Jaké typy variabilních nákladů existují? Charakterizujte je. 11. Jak vypadá obecná podoba nákladové rovnice. Co určuje její směrnici a proč? 12. Zakreslete do grafu TC, VC a FC za předpokladu, že VC jsou podproporcionální. 13. Co jsou to tzv. nákladové modely a co jimi zjišťujeme? 14. Za jakých předpokladů je můžeme použít? 15. Vyjmenujte jednotlivé nákladové modely. 16. Charakterizujte podrobně soustavu lineárních rovnic (metodu dvou období). 17. Charakterizujte podrobně metodu max min (krajních bodů) 18. Popište výpočet FC a v metodou nejmenších čtverců. 19. Co je to tzv. příjmová rovnice (TR)? Jak vypadá a co určuje její směrnici? 20. Co je to tzv. bod zvratu? 21. Teoreticky odvoďte bod zvratu. 22. Co je to tzv. krycí příspěvek? A k čemu slouží? 23. Jak vypadá funkce zisku? 24. Kolik činí ztráta ve chvíli, kdy firma nevyrábí? Dokažte dosazením do funkce zisku. 25. Zakreslete graf TC, VC, FC, TR a funkce zisku, předpokládejte nadproporcionální náklady. 26. Vyznačte do grafu oblast zisku, oblast ztráty. 27. Jak se změní graf TC, VC, FC, TR a funkce zisku, pokud: se sníží FC, variabilní náklady budou podproporcionální, a cena bude vyšší. Zakreslete. 28. Příklad bude vyřešen na hodině! a. Metodou SLR (1. a 2. období) a max-min určete: Variabilní náklad na jednotku produkce a typ VC FC Zakreslete graf Určete směrnici VC a TC.

15 [14] Národní hospodářství a jeho struktura, úloha státu v tržní ekonomice, státní rozpočet 1. Definujte pojem národní hospodářství. 2. Vysvětlete, co je to tzv. sektorová struktura NH. 3. Jak vypadá sektorová struktura NH u vyspělých a jak u nevyspělých zemí a proč. 4. Vysvětlete, co je to tzv. odvětvová struktura NH. 5. Definujte pojem ekonomický systém. Vyjmenujte je. 6. Charakterizujte zvykový systém. 7. Charakterizujte centrálně plánovanou ekonomiku. 8. Charakterizujte tržní ekonomiku. 9. Jaké znáte ukazatele popisující národní hospodářství. 10. Co jsou to tzv. demografické ukazatele. Uveďte příklad. Jaký typ populace má ČR? 11. Co jsou to politické ukazatele? 12. Co jsou to tzv. makroekonomické ukazatele? 13. Definujte HDP a vyjmenujte metody výpočtu HDP. 14. Napište vzorec pro výdajovou metodu výpočtu HDP. 15. Jakým způsobem může nastartovat ČNB ekonomiku. Ilustrujte na výdajové metodě výpočtu HDP. 16. Jak spočtu HDP metodou přidané hodnoty. Vymyslete si jednoduchý příklad, na kterém tuto metodu vysvětlíte. 17. Co je to tzv. nominální a co reálné HDP. 18. Definujte inflaci a její typy. 19. Co je to platební bilance a jakou má strukturu? 20. Co je to tzv. obchodní bilance? 21. Charakterizujte nezaměstnanost a její typy. 22. Jakým způsobem vypočítáme míru nezaměstnanosti. 23. Charakterizujte legislativní formu tvorby státního rozpočtu. 24. Definujte pojem státní rozpočet. 25. Vyjmenujte alespoň 5 příjmů státního rozpočtu. 26. Vyjmenujte alespoň 5 výdajů státního rozpočtu. 27. Jakým způsobem se státní rozpočet může chovat? 28. Jakými způsoby lze pokrýt deficit státního rozpočtu? 29. Jakým způsobem nejčastěji pokrývá deficit státního rozpočtu vláda ČR? 30. Vysvětlete pojem primární deficit. 31. Vysvětlete pojem veřejný dluh. 32. Co jsou to tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria. Jak je ČR plní? 33. Definujte pojem fiskální politika. Vysvětlete, kdo ji provádí a jaké používá nástroje. 34. Charakterizujte diskreční opatření vlády a automatické stabilizátory. 35. Zakreslete do grafu magický čtyřúhelník.

16 [15] Daňová soustava, členění a charakteristika jednotlivých druhů daní 1. Definujte pojem daňová soustava. 2. Jaké faktory ovlivňují, jak bude daňová soustava vypadat? 3. Co to znamená, že daně fungují na tzv. progresivním principu? 4. Co to znamená, že daně fungují na principu tzv. rovné daně? 5. Vyjmenujte funkce daní. 6. Co je to tzv. Lafferova křivka? Zakreslete ji, vysvětlete, co říká, vyznačte šedou zónu. 7. Jak vypadá daňová soustava v ČR? 8. Jak členíme přímé daně? 9. Jak členíme nepřímé daně? 10. Vyjmenujte všechny příjmové daně. 11. Vyjmenujte všechny majetkové daně. 12. Vysvětlete následující pojmy obecně: a. Poplatník daně b. Plátce daně c. Správce daně d. Správa daně e. Objekt daně f. Základ daně g. Sleva na dani 13. Vysvětlete, proč jsou přímé daně přímé. 14. Charakterizujte výpočet a. Daně z příjmů fyzické osoby. i. Uveďte, kdo je poplatník, plátce, správce daně, hrubá mzda, čistá mzda b. Daně z příjmů právnické osoby. i. Charakterizujte výsledovku a členění nákladů a výnosů v ní, HHV, základ daně, zaokrouhlení základu daně, daňově neuznatelné náklady, nedaňové výnosy, výpočet DPPO a ČHV ii. Jakou vazbu mezi sebou mají rozvaha a výsledovka? c. Na které situace se vztahuje tzv. srážková daň? 15. Vyjmenujte všechny daně, které spadají do tzv. trojdaně. a. Charakterizujte podrobně dědickou daň. b. Charakterizujte podrobně darovací daň. c. Charakterizujte daň z převodu nemovitosti. 16. Charakterizujte silniční daň. 17. Vysvětlete, v čem jsou nepřímé daně nepřímé. 18. Charakterizujte DPH a. Poplatník, plátce, správce, objekt, základ daně b. Aktuální sazby DPH. c. Vliv DPH na konečnou cenu d. Výpočet DPH shora / zdola e. Jak se DPH chová na vstupu f. Jak se DPH chová na výstupu 19. Charakterizujte spotřební daně a. Vyjmenujte spotřební daně b. Jaké funkce spotřební daně plní

17 [16] Stanovení nákladů na výrobek, způsoby kalkulace výrobku, nákladový a marketingový přístup k ceně, určení zisku z výrobku příklady Literatura k otázce: kalkulace a rozpočítávání nepřímých nákladů 1. Co je to tzv. přímý náklad? Uveďte příklad. 2. Co je to tzv. nepřímý náklad? Uveďte příklad. 3. Napište zjednodušenou podobu kalkulačního vzorce a vysvětlete všechny jeho položky. 4. Co je to tzv. základ DPH. Jak jej určíme? 5. Jak kalkulační vzorec ovlivní zavedení cla a proč? 6. Jak kalkulační vzorec ovlivní navíc zavedení spotřební daně a proč? 7. Jaké metody pro rozpočítávání nepřímých nákladů existují? 8. Charakterizujte metodu prostého dělení (kdy se používá, postup). 9. Příklad. 10. Kdy se používá metoda poměrových čísel? 11. Co je to tzv. poměrové číslo, co nám říká a jak se sestavuje. 12. Popište kompletně metodu poměrových čísel. 13. Příklad. 14. Popište slovně postup výpočtu NN/1 Qp tzv. přirážkovou metodou. Příklad. 15. Co je to tzv. marketingová cena a kde ji zjistím? U této otázky je méně teorie. U ústní maturitní zkoušky budete počítat příklad na kalkulaci a rozpočítávání nepřímých nákladů všemi metodami. Materiál ke kalkulacím je ke stažení na v sekci učitel pod stejným heslem. Příklad: A. Zadání Výrobek Přímé mzdy Přímý materiál Ostatní přímé náklady Plánovaná výroba OM SAZBA DPH A % B % C % Celkové režijní náklady na všechny výrobky Kč rozvrhový základ přímé mzdy 1) Proveďte rozpočet nepřímých nákladů metodou prostého dělení 2) Proveďte rozpočet nepřímých nákladů metodou poměrových čísel (za základní výrobek zvolte A, kritérium pro poměrové číslo pak přímé mzdy) 3) Proveďte rozpočet NN metodou přirážkovou (kritériem pro rozvrhový základ zvolte přímou mzdu). 4) Proveďte kalkulaci konečné ceny pro výrobek A.

18 [17] Výnosy v podniku a jejich členění. Možnosti zvyšování výnosů. Příklady. Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Definujte výnos. 2. Charakterizujte výsledovku (účet zisků a ztrát) a. Slovně vyjádřete, o jaký výkaz se jedná b. Jak často se sestavuje? c. Co nanášíme na stranu MD? d. Co nanášíme na stranu D? e. Jak členíme náklady ve výsledovce? Ke každé skupině nákladů uveďte příklad. Uveďte 3 příklady provozního nákladu. Uveďte 3 příklady finančního nákladu. Uveďte 3 příklady mimořádného nákladu. f. Jak členíme výnosy ve výsledovce? Ke každé skupině výnosů uveďte příklad. Uveďte 3 příklady provozního výnosu. Uveďte 3 příklady finančního výnosu. Uveďte 3 příklady mimořádného výnosu. g. Co z výsledovky zjistíme? h. Jaký je vztah mezi výsledovkou a rozvahou? 3. Pokuste se uvést alespoň 4 možnosti, jak může podnik zvýšit výnosy, aniž by musel snížit náklady. 4. Vysvětlete, jakými operacemi může v podniku vzniknout provozní výnos? Uveďte příklad těchto operací a dokladů, na jejichž základě takový výnos vzniká. Vzorová odpověď by měla vypadat zhruba takto: Operace: FAV prodej zboží Interpretace: na jedné straně vzniká pohledávka za odběratelem, na straně druhé vzniká podnikateli výnos z prodeje zboží, účetně se to v podniku projeví tak, že vznik pohledávky bude zaúčtován na stranu MD účtu odběratelé a dojde k navýšení A a zároveň vznikne výnos, který bude zachycen na straně D výsledkového účtu. Do rozvahy tak vstoupí až se zjištěným hospodářským výsledkem. Vliv DPH na účtování výnosu: Celá částka včetně DPH bude nárokována na odběrateli Samotné DPH bude na straně D účtu DPH Částka snížená o DPH pak bude na výnosovém účtu 5. Popište, jakým způsobem budete zjišťovat DPPO. a. Termín pro odevzdání daňového přiznání: b. Poplatník, plátce, správce: c. Sazba: d. Zjištění základu daně: e. Zaokrouhlení základu daně: f. Čistý hospodářský výsledek. 6. Analýza bodu zvratu a. Definujte bod zvratu slovně b. Charakterizujte příjmovou rovnici a určete její směrnici c. Charakterizujte nákladovou rovnici a určete její směrnici d. Teoreticky odvoďte bod zvratu. e. Zakreslete bod zvratu do grafu TR, TC, FC, VC a funkce zisku f. Vysvětlete, jak vysoká ztráta vznikne podniku ve chvíli, kdy nevyrábí g. Příklad: FC = Kč, v = 10, p = 20 Kč Spočtěte bod zvratu v Kč a ks Jaký bude nový bod zvratu, pokud FC snížíme o Kč Kolik produkce musí firma prodat, aby dosáhla zisku Kč Jak vysoká ztráta bude ve chvíli, kdy podnik nevyrábí (dokažte výpočtem)

19 [18] Charakteristika přidané hodnoty, určování přidané hodnoty, rozvaha, výsledovka, zjišťování hospodářského výsledku příklady. Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Definujte pojem vstup a uveďte 3 příklady. 2. Definujte pojem výstup a uveďte 3 příklady. 3. Na základě znalosti pojmu vstup a výstup charakterizujte pojem přidaná hodnota. 4. Vysvětlete, za jakých okolností je podnik plátcem DPH. 5. Charakterizujte DPH (poplatník, plátce, správce, sazby, způsob výpočtu, apod.) 6. Vysvětlete výpočet DPH způsobem shora. 7. Vysvětlete výpočet DPH způsobem zdola. 8. Vysvětlete, jak DPH ovlivní hospodářský výsledek podniku. 9. Vysvětlete, jak se chová DPH na vstupu. 10. Vysvětlete, jak se chová DPH na výstupu. 11. Vysvětlete pojmy nadměrný odpočet a daňová povinnost. 12. Vysvětlete, jak DPH ovlivní konečnou cenu produktu. 13. Vysvětlete, zda je výhodnější být plátcem nebo neplátcem DPH. 14. Příklad jsme plátci DPH a. FAP nákup materiálu od plátce DPH Kč b. VBÚ úhrada FAP Kč c. FAV prodej výrobku Kč (cena bez DPH) d. FAV prodej výrobku neplátci DPH e. FAP nájemné předepsané plátcem DPH Kč Rozhodněte u operací a-f, zda se jedná o vstup a výstup Uveďte způsoby výpočtu DPH u operací a f a DPH spočtěte Proveďte sumaci DPH na výstupu, na vstupu Zjistěte, zda se jedná o DP nebo NO a vysvětlete, co to pro podnikatele znamená 15. Definujte pojem HDP a výpočet HDP pomocí metody přidané hodnoty. Uveďte příklad. 16. Charakterizujte výkaz výsledovka (kdy a proč se sestavuje, co nanášíme na stranu MD, co na stranu D, jak členíme N a V, ke každé skupině vždy uveďte příklad) 17. Vysvětlete pojmy daňově neuznatelný náklad a uveďte příklad. 18. Vysvětlete pojem nezdaňovaný výnos a uveďte příklad. 19. Vysvětlete, jak budeme zjišťovat: a. HHV b. ZD a jeho zaokrouhlení c. DPPO d. ČHV 20. U DPPO dále uveďte poplatník, plátce, správce daně, sazba daně, princip, apod. 21. Vysvětlete, jaký vztah mezi sebou mají výkazy rozvaha a výsledovka. 22. Charakterizujte rozvahu a. Kdy ji sestavujeme, proč ji sestavujeme, apod. b. Kdo může chtít čerpat informace z rozvahy. c. Charakterizujte aktiva a jejich členění. d. Charakterizujte dlouhodobá aktiva. e. Charakterizujte oběžná aktiva. f. Charakterizujte pasiva a jejich členění. g. Uveďte příklady vlastních zdrojů krytí. h. Uveďte příklady cizích zdrojů krytí. i. Vysvětlete, co znamená, že aktiva jsou seřazena dle kritéria likvidity. j. Vysvětlete, co znamená tzv. bilanční princip v rozvaze

20 [19] Nepřímé daně, příklad výpočtu daně z přidané hodnoty, příklad výpočtu spotřební daně Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Co je to tzv. daňová soustava? 2. Jak vypadá daňová soustava v ČR? 3. Na čem závisí podoba daňové soustavy? 4. Jaké funkce daně v ekonomice plní? 5. Co jsou to tzv. nepřímé daně? 6. V čem spočívá nepřímost daní? 7. Jaké typy nepřímých daní existují? 8. Jaké funkce nepřímé daně plní? 9. Z jakých důvodů plní nepřímé daně tzv. regulační funkci? 10. Charakterizujte DPH (poplatník, plátce, správce, sazby, způsoby výpočtu, termíny placení, chování DPH v podniku, apod.). 11. Jaké sazby DPH existují v současnosti? 12. Kdo musí být ze zákona povinně plátcem DPH? 13. Jak počítáme DPH zdola? Kdy se toto použije v praxi? 14. Jak počítáme DPH shora? Kdy se toto použije v praxi? 15. Charakterizujte DPH v situaci, kdy plátce nakoupil od neplátce a prodal dále plátci. 16. Charakterizujte DPH v situaci, kdy plátce nakoupil od plátce a prodal dále plátci. 17. Charakterizujte DPH v situaci, kdy neplátce DPH koupil od neplátce a dále prodal plátci? 18. Charakterizujte DPH v situaci, kdy neplátce DPH koupil od plátce a dále prodal plátci. 19. Co je to tzv. základ DPH? Co zahrnuje základ DPH? 20. Je ekonomicky výhodnější být plátcem DPH? 21. Co jsou to tzv. spotřební daně? Jakým zákonem jsou upraveny? 22. Vysvětlete např. stanovení spotřební daně z cigarety? 23. Jak ovlivní spotřební daně základ DPH? 24. Jaké spotřební daně znáte? 25. Příklad na výpočet DPH zjištění nadměrného odpočtu / daňové povinnosti. 26. Příklad jsme plátci DPH (stejný příklad jako v otázce 18) a. FAP nákup materiálu od plátce DPH Kč b. VBÚ úhrada FAP Kč c. FAV prodej výrobku Kč (cena bez DPH) d. FAV prodej výrobku neplátci DPH e. FAP nájemné předepsané plátcem DPH Kč i. Rozhodněte u operací a-f, zda se jedná o vstup a výstup ii. Uveďte způsoby výpočtu DPH u operací a f a DPH spočtěte iii. Proveďte sumaci DPH na výstupu, na vstupu iv. Zjistěte, zda se jedná o DP nebo NO a vysvětlete, co to pro podnikatele znamená

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

NĚKTERÉ Z PŘÍKLADŮ Z EKONOMIKY 4

NĚKTERÉ Z PŘÍKLADŮ Z EKONOMIKY 4 NĚKTERÉ Z PŘÍKLADŮ Z EKONOMIKY 4 Tato sbírka příkladů nezahrnuje všechny typy příkladů, se kterými se student může setkat u praktické zkoušky či v závěrečném testu z předmětu EKONOMIKA 4. Tyto příklady

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více