Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0"

Transkript

1 Uživatelská technická dokumentace Verze PayU Czech Republic s.r.o.

2 Obsah 1. Obecné informace Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci Kódy chyb Statusy transakcí Přechody mezi statusy transakce Další informace o statusech transakce Parametry nové platby Typy plateb Integrace s PayU Konfigurační data Struktura adres UrlPositive, UrlNegative URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury Kódování Formát dat Kontrolní součty MD Vytvoření nové platby Označení parametrů předávaných do nové platby Výměna informací o transakcích Oznámení změny statusu transakce Obchodu Rozeznávání statusu transakce Přijetí platby Zamítnutí platby Status dokončení operace Příloha 1 - doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb 22 Příloha 2 - ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce 23

3 1. Obecné informace Na základě velkého zájmu o profesionální nástroje pro zpracování plateb za zboží a služby zakoupené na internetu bychom rádi představili nový produkt, který implementovalo Aukro, s.r.o. - PayU. Je to systém zaměřený na platformy elektronických obchodů, které vyžadují profesionální platební řešení. PayU nabízí rychlé, bezpečné a jednoduché metody plateb za zboží a služby nabízené na internetu, přičemž poskytuje uživatelům maximální komfort a pohodlí. Jako výsledek letitých zkušeností a profesionální technické a právní podpory můžeme nabídnout bezkonkurenční systém na zpracování online plateb. 2. Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci PayU aplikace na zpracování plateb. Společnost společnost používající PayU pro příjem prostředků od Zákazníka. Obchod online obchod přijímající platby; jedna Společnost může provozovat několik obchodů. POS platební místo (point of sale) zpracovávající obdržené platby; pro daný POS jsou definovány všechny parametry služby; jeden Obchod může provozovat několik POS. Zákazník osoba vykonávající platby. UrlPayU adresa URL, na které byla nainstalována aplikace PayU https://www.payu.cz/paygw/ UrlPositive URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po úspěšném zahájení transakce. UrNegativel - URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po neúspěšném zahájení transakce. UrlOnline - URL adresa aplikace obchodu, kam budou zasílány oznámení o změně statusu platby prostřednictvím metody POST. 2.1 Kódy chyb kód popis 100 chybí parametr pos_id 101 chybí parametr session_id 102 chybí parametr t 103 chybí parametr sig anebo nesprávná hodnota parametru sig 104 chybí parametr desc

4 105 chybí parametr client_ip 106 chybí parametr first_name 107 chybí parametr last_name 108 chybí parametr street 109 chybí parametr city 110 chybí parametr post_code 111 chybí parametr amount 112 nesprávné číslo bankovního účtu 113 chybí parametr 114 chybí parametr tel. číslo (phone) 200 jiná přechodná chyba 201 jiná přechodná chyba databáze 202 POS tohoto ID je blokován 203 neplatná hodnota pay_type pro dané pos_id 204 zvolený typ platby (pay_type) je dočasně zablokován pro dané pos_id, např. z důvodu servisní odstávky platební brány 205 částka transakce je nižší než minimální hodnota 206 částka transakce je vyšší než maximální hodnota 207 překročena hodnota všech transakcí pro jednoho zákazníka za poslední období 209 neplatný pos_id nebo pos_auth_key 210 částka transakce obsahuje nepovolené haléřové položky 500 neexistující transakce 501 chybí autorizace pro tuto transakci 502 transakce začala dříve 503 autorizace transakce již byla vykonána

5 504 transakce byla dříve zrušena 505 transakce byla dříve přijata 506 transakce byla vybrána 507 chyba při převodu prostředků zpět zákazníkovi 599 nesprávný status transakce, např. není možné přijmout transakci několikrát a jiné prosím, kontaktujte nás 999 jiná kritická chyba prosím, kontaktujte nás 2.2 Statusy transakcí status popis 1 nová - new 2 zrušena - cancelled 3 odmítnuta - rejected 4 zahájena - started 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) awaiting collection 7 platba zamítnuta; prostředky byly však od zákazníka přijaty po zrušení transakce nebo nebylo možné převést prostředky zpátky automaticky; takové situace monitoruje a objasňuje tým PayU returning funds to client 99 platba přijata skončena - finished 888 nesprávný status prosím, kontaktujte nás Přechody mezi statusy transakce V případě, že je možnost automatického přijetí plateb vypnuta:

6 V případě, že je možnost automatického přijetí plateb zapnuta:

7 2.2.2 Další informace o statusech transakce Status 2 - zrušena se objeví automaticky po určitém počtu dnů (bod 2.4) po vytvoření nebo zahájení transakce (status 1 nebo 4), pokud není do dané doby uhrazena (žádné prostředky nebudou přijaty na účet PayU) Status 3 - odmítnuta se objeví, když Uživatel u transakce se statusem 5 - očekává se potvrzení klikne na Zrušit a vybraná platební metoda neumožňuje automatické převedení prostředků zákazníkovi. Status 3 - odmítnuta se objeví také v případě, že zrušená transakce (status 2) je následně uhrazena (prostředky jsou převedeny na účet PayU). Pokud je transakce se statusem 3 odmítnuta následně přijata a status transakce se změní na 5 očekává se potvrzení, v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro Uživatele vypnuta, je potřeba kliknout znovu na Přijmout pro dokončení transakce a změnu statusu na 99 skončena. Status 4 zahájena je přechodný stav a nemusí se objevit. Transakce může změnit status na očekává se potvrzení nebo skončena (v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro zapnuta) přímo ze statusu 1 nová. Status 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) se objeví pouze, když Uživatel deaktivoval možnost Automatické přijetí. Potom by měl Obchod vybrat platbu do 5 dnů (přesněji do uplynutí 5*24 hodin po začátku transakce). Jestliže platba nebude vybrána do této doby, bude automaticky zrušena. Platby se vybírají prostřednictvím metody Payment/confirm nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní platformy. Status 7 prostředky vráceny zákazníkovi se objeví, když má transakce status 3 odmítnuta a uživatel klikne na Zrušit. 2.3 Parametry nové platby parametr povinné pole typ dat popis pos_id ano INT hodnota, kterou přidělilo PayU pos_auth_key ano STR {7,7} hodnota, kterou přidělilo PayU session_id ano STR {1,1024} ID platby jedinečné pro každou transakci amount ano NUM {1,10} částka v haléřích desc ano STR {1,50} krátký popis objeví se zákazníkovi, na výpisech z banky a jiných místech order_id ne STR {1,1024} číslo objednávky desc2 ne STR {0,1024} libovolná informace first_name ano STR {0,100} jméno last_name ano STR {0,100} příjmení

8 street ne STR {0,100} ulice street_hn ne STR {0,10} domovní číslo street_an ne STR {0,10} číslo bytu city ne STR {0,100} město post_code ne STR {0,20} PSČ country ne STR {0,100} kód krajiny zákazníka (2 písmena) dle ISO ano STR {0,100} ová adresa phone ne STR {0,100} telefonní číslo, je možné zadat několik čísel oddělených čárkami language ne ENUM kód jazyka dle ISO-639 (currently cs, en) client_ip ano STR {7,15} IP adresa zákazníka v nasledujícím formátu D{1,3}.D{1,3}.D{1,3}.D{1,3} js ne ENUM ( 0, 1 ) tato hodnota definuje, jestli má prohlížeč zákazníka povolený JavaScript sig ne STR {32} kontrolní součet parametrů formuláře zaslaného platformě ts ne STR časová známka použitá na výpočet hodnoty sig V závislosti na metodě platby může být nutné zadat hodnoty definované v tabulce jako nepovinné. Další informace naleznete vedle popisů konkrétních metod plateb v bodě Typy plateb název limity transakce (CZK) Čas automatického zrušení (dnů) popisy mp 3, ,99 10 mpenize kb 3, ,99 10 MojePlatba rf 3, ,99 10 eplatby pro ekonto

9 pg 3, ,99 10 GE Money Bank pv 3, ,99 10 Volksbank pf 3, ,99 10 Fio banka c 3, ,99 5 Kreditní karty přes GPE 15, ,00 5 Kreditní karty přes Moneybookers bt 3, ,99 14 Bankovní převod pt 3, ,99 14 Převod přes poštu (poštovní poukázkou) sc 100, ,99 10 supercash t 1, ,00 1 Testovací platba zobrazí se formulář, kde bude možné změnit stav transakce Pořadí dostupných platebních kanálů v obchodě by mělo být takové jako v tomto dokumentu. 3. Integrace s PayU 3.1 Konfigurační data V aplikaci PayU může mít každý Obchod několik POS. Obchod uvádí následující údaje pro každý POS: UrlPositive, UrlNegative a UrlOnline. PayU poskytuje Obchodu spolu identifikátor vytvořeného POS, key1 a key2 řetězce kódů (bod 3.4). Tyto údaje jsou dostupné v uživatelském rozhraní PayU po zaregistrování příslušných služeb. Všechny požadované konfigurační údaje naleznete v Moje obchody Název obchodu Seznam PoS Název místa 3.2 Struktura adres UrlPositive, UrlNegative Po dokončení platby je možné přesměrovat Klienta na URL adresu, kterou uvede Obchod. V závislosti na statusu transakce se použije buď adresa UrlPositive nebo UrlNegative. Návratové adresy slouží pouze pro informativní účely, na jejich základě není možné vykonávat žádná rozhodnutí.

10 Návratové adresy mohou obsahovat následující konstanty, které se zamění za odpovídající hodnoty dle této tabulky: konstanta %transid% %posid% %paytype% %sessionid% %amountps% %amountcs% %orderid% %error% popis identifikátor nové transakce vytvořený v aplikaci PayU hodnoty pos_id hodnoty pay_type* hodnoty session_id hodnoty částky oddělovač je tečka hodnoty částky oddělovač je čárka hodnoty order_id Číslo chyby dle tabulky (bod 3.4), používá se pouze v případě UrlNegative * typ platby na základě této informace lze specifikovat oznámení zobrazené na adrese URLPositive pro jednotlivé platební kanály (viz Příloha 1) Příklady: http : // = %posid%session_id = %sessionid% http : //www.shop.cz/status_error.html?pos id = %posid%&session_id = %sessionid%&error = %error% 3.3 URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury kde: URL adresa aplikace PayU se tvoří následovným způsobem: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury Urlpayu.cz Kodovani NazevProcedury základ adresy aplikace PayU jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN jedna z následujících hodnot: NewPayment, Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel

11 3.3.1 Kódování V závislosti na znakové sadě, kterou používá aplikace Obchodu, by se mělo vybrat příslušné kódování při odkazování na procedury PayU: název v PayU ISO UTF WIN použité kódování ISO UTF-8 Windows Formát dat Pro následovné procedury: Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel můžeme také uvést formát na odesílání dat dle tohoto vzorce: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury /Format kde Format může být jedna z hodnot: xml nebo txt ; výchozí hodnotou je xml. 3.4 Kontrolní součty MD5 Po každém odeslání příkazu a vytvoření odpovědi PayU, je vytvořen kontrolní součt MD5, který umožňuje ověřit integritu dat. Kontrolní součty se používají následovně ( + znamená operaci spojení řetězce znaků): kde: sig = md5(pos_id + session_id + value 1 + value 2 + ::: + value n + ts + key) pos_id session_id value 1...value n hodnota, kterou přidělilo PayU identifikátor platby jedinečný pro každého zákazníka seznam dalších hodnot uváděných při popise konkrétních metod

12 ts libovolný řetězec znaků, doporučuje se aktuální čas v sekundách key řetězec, který zná PayU a Obchod V aplikaci PayU existují dvě hodnoty klíče přiřazené k danému pos_id: key1 - klíč, který se používá během kontroly kontrolního součtu odeslaného Obchodem key2 - klíč, který se používá na vytvoření kontrolního součtu k odeslaní danému Obchodu 3.5 Vytvoření nové platby Zjednodušeně probíhá platba prostřednictvím systému PayU tak, jak je zobrazeno na schématu uvedeném níže: K vytvoření nové platby je nutné umístit příslušný formulář na webovou stránku, který přesměruje zákazníka na PayU na proceduru NewPayment (bod 3.3). Doporučuje se použít metodu POST; není-li to možné, můžete použít metodu GET. Seznam parametrů a jejich popis naleznete v bodě ( bod 2.3). Po dokončení platby bude zákazník přesměrován na adresu UrlPositive nebo UrlNegative metodou GET. Může se stát, že se zákazník nevrátí zpět na aplikaci Obchodu, a právě proto informace přenesené těmito adresami nejsou závazné a není možné na jejich základě vykonávat rozhodnutí týkající se plateb. Standardní způsob vytvoření platebního formuláře využívá tzv. PayU šablony (templates). Vytvoření formuláře nové platby prostřednictvím těchto šablon je velice jednoduché a může být provedeno ve třech krocích:

13 1. Vložení JavaScript knihoven do <head> sekce HTML dokumentu 2. Vytvoření jednoduchého <form> s odpovídajícími parametry 3. Vložení úryvku JavaScriptu do <form> platby Systém PayU umožňuje výběr ze dvou typů předdefinovaných šablon. Knihovna JavaScript může být ze systému PayU načtena z této lokace: URLpayu.cz/Encoding/js/PosId/KK/template:x/paytype.js kde příslušné parametry znamenají následující: URLpayu.cz Encoding PosId KK Template:x Základní adresa aplikace PayU Jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN Identifikátor (číslo) POSu První dva znaky z klíče Key1 Identifikátor šablony, kde x znamená číselnou hodnotu z množiny {3,4} Parametr template označuje, který typ předdefinované šablony bude použit. V případě potřeby je Obchodu povoleno užívanou šablonu upravit tak, aby vyhovovala jeho specifickým požadavkům. Jakékoliv úpravy šablony musí být schváleny ze strany provozovatele platebního systému PayU. Názvy a loga jednotlivých platebních kanálů a logo PayU není možné odstraňovat ani jakkoliv měnit. JavaScript knihovny by měly být umístěny do <head> sekce HTML dokumentu (krok č. 1. uvedený výše) následujícím způsobem: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:3/paytype.js'> </script> </head> V tomto případě bude použita šablona číslo 3, jelikož parametru definujícímu typ šablony byla přisouzena hodnota 3. Šablona číslo 3 vypadá takto:

14 Šablona číslo 4 nabízí seznam platebních metod v tzv. drop-down variantě. Tato šablona je dostupná po vložení následujícího odkazu do pole <head>: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:4/paytype.js'> </script> </head> Šablona číslo 4 vypadá následovně: V souladu s krokem 3 uvedeným výše by měl být do platebního formuláře vložen tento úryvek JavaScriptu: <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate();

15 </script> Příklad platebního formuláře s vloženým úryvkem (úryvek je zvýrazněn tučným písmem): <form action="https://www.payu.cz/paygw/utf/newpayment" method="post" name="payform"> <input type="hidden" name="pos_id" value="12345"> <input type="hidden" name="pos_auth_key" value="wq2io3q"> <input type="hidden" name="session_id" value=" "> <input type="hidden" name="amount" value="1000"> <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate(); </script> <input type="hidden" name="desc" value="payment description"> <input type="hidden" name="client_ip" value=" "> <input type="hidden" name="js" value="0"> <input type="submit" value="pay with PayU.cz"> </form> <script language="javascript" type="text/javascript"> <! document.forms['payform'].js.value=1; --> </script> 3.6 Označení parametrů předávaných do nové platby Volitelně může aplikace Obchodu přidat kontrolní sumu všech parametrů přenesených na formulář nové platby (NewPayment). Chcete-li využít tuto možnost, do formuláře je potřeba přidat další dva parametry: ts sig časová značka, hodnota potřebná na ověření kontrolního součtu, libovolný řetězec, např. čas v sekundách kontrolní součet přenášených informací Hodnota sig se počítá následovním vzorcem: sig = md5(pos_id + pay_type + session_id + pos_auth_key + amount + desc + desc2 + order_id + firs_ name + last_name +street + street_hn + street_an + city + post_code + country + + phone + language + client_ip + ts + key1) Není-li daná hodnota přenášena ve formuláři používaném na vytvoření nové platby, použijeme prázdný řetězec znaků.

16 Nebyla-li hodnota sig správně vypočtena nebo se hodnoty jiných přenášených parametrů změní, nová platba se nevytvoří. Zákazník bude přesměrován na adresu UrlNegative s kódem chyby Výměna informací o transakcích Aplikace Obchodu je povinna kontrolovat kontrolní součty přenášených informací Oznámení změny statusu transakce Obchodu Každá změna statusu transakce se oznamuje aplikaci Obchodu. Na danou adresu UrlOnline se pošle požadavek POST včetně následujících parametrů: název pos_id popis identifikátor PoS session_id hodnota zadaná Obchodem při vytvoření platby ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod (bod 3.4) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) Při zaslání zprávy o změně statusu transakce tato neobsahuje žádné informace. Podrobnosti transakce a její současný status MUSÍ být přečten a analyzován aplikací obchodu mechanismy popsanými v bodě ( bod 3.7.2). Po obdržení takového požadavku aplikace Obchodu MUSÍ poslat odpověď s řetězcem OK. Při obdržení jiné odpovědi se tato uloží do databáze a oznámení se bude považovat za nepřijaté. Aplikace Obchodu by měla počítat se situacemi, kdy se oznámení týkající se jedné transakce pošle několikrát se stejným statusem. Pro každé opakované oznámení by měla být odeslána také odpovídající odpověď OK. Pro POS je zároveň poslán požadavek POST, ale měli byste zvážit možnost poslat několik požadavků stejnému POS najednou. Oznámení se posílají okamžitě po změně statusu platby. Jestliže aplikace Obchodu nevyzvedne oznámení, bude oznámení znovu zasláno po době v souladu tabulkou: pokus prodleva minuta minuty

17 minut minut minut minut minut >=100 odesílání zastaveno Rozeznávání statusu transakce Pro čtení aktuálního stavu transakce musíme vyvolat proceduru Payment/get bod ( bod 3.3) metodou POST s následujícími parametry: název pos_id popis identifikátor PoS session_id identifikátor transakce ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod ( bod 3.3) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key1) V odpovědi obdržíme následovné stránky s informacemi: Formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_order_id: trans_amount: 200 trans_status: 5 trans_pay_type: t trans_pay_gw_name: pt trans_desc: Platba pro shop.cz trans_desc2: trans_create: :39:52 trans_init: :42:43 trans_sent: :48:13 trans_recv: trans_cancel:

18 trans_auth_fraud: 0 trans_ts: trans_sig: b6d68525f724a6d69fb Formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <order_id></order_id> <amount>200</amount> <status>5</status> <pay_type>t</pay_type> <pay_gw_name>pt</pay_gw_name> <desc>platba pro shopcz</desc> <desc2></desc2> <create> :39:52</create> <init> :42:43</init> <sent> :48:13</sent> <recv></recv> <cancel></cancel> <auth_fraud>0</auth_fraud> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + order_id + status + amount + desc + ts + key2) Popis jednotlivých polí oznámení je následující: Základní pole: pole txt pole xml popis Status responsetatus oznam stavu zpracování - správně OK trans_id response/trans/id jedinečné id transakce, které přiděluje PayU trans_pos_id response/trans/pos_id id PoS, pro které byla transakce vytvořena trans_session_id response/transession_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_order_id response/transorder_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_amount response/transmount aktuální hodnota transakce v haléřích

19 trans_status response/transtatus aktuální stav transakce v souladu s bodem 2.2 trans_pay_type response/trans/pay_type typ platby v souladu s bodem 2.4 trans_pay_gw_name response/trans/pay_gw_name název brány vykonávající transakci interní informace aplikace PayU trans_desc response/trans/desc hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_desc2 response/trans/desc2 hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_create response/trans/create datum vytvoření transakce trans_init response/trans/init datum začátku transakce trans_sent response/trans/sent datum, kdy byla transakce předána na vybrání trans_recv response/trans/recv datum přijetí transakce trans_cancel response/trans/cancel datum zrušení transakce trans_auth_fraud response/trans/auth_fraud interní informace aplikace PayU trans_ts response/trans/ts hodnota potřebná na výpočet kontrolního součtu trans_sig response/trans/sig kontrolní součet oznámení výsledek funkce md5 Další pole pro vybrané metody plateb: - testovací platba pole txt pole xml popis add_test response/trans/add_test vždy hodnota 1 add_testid response/trans/add_testid id transakce Přijetí platby Pro přijetí platby, tj. potvrzení transakce, je potřeba zvolit proceduru Payment/confirm užitím metody POST a zadat stejné parametry jako v případě rozeznávání statusu transakce ( bod 3.7.2).

20 Zamítnutí platby Pro zamítnutí platby vyvoláme proceduru Payment/ cancel a zadáme stejné parametry jako v případě čtení informací transakce (bod 3.7.2) Status dokončení operace Jako odpověď na procedury Payment/confirm a Payment/cancel obdržíme následující stránky: Správné vykonání formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_ts: trans_sig: 9da7c868407fedae6f1b6aca b Správné vykonání formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> (Obdržení statusu OK v těchto případech neznamená, že transakce byla úspěšně potvrzena/zrušena. Tyto odpovědi pouze potvrzují akceptování žádosti ke zpracování. Potvrzení o změně statusu transakce je posíláno zvlášť standardním způsobem prostřednictvím adresy UrlOnline.) Chyba formát txt : Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) status: ERROR error_nr: 503 error_message: Error formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>error</status> <error> <nr>503</nr>

21 <message></message> </error> </response>

22 Příloha 1 Uvedením konstanty paytype v adrese URLPositive je možné získat informaci o tom, jaký platební kanál zákazník zvolil. Dle této informace lze pak zákazníka různým způsobem informovat o stavu jeho platby na stránce URLPositive. Níže jsou uvedena námi doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb: Pro platební metody: : kreditní karta : mpeníze : MojePlatba : eplatby Oznámení: : Vaše platba byla úspěšně provedena. : Vaše platba proběhla úspěšně. Pro platební metody: : platba poštovní složenkou : supercash Oznámení: : Nyní prosím proveďte úhradu platby na základě poskytnutých platebních údajů. Děkujeme. : Poskytnuté platební údaje nyní prosím použijte k uhrazení. Děkujeme. Pro platební metodu: : bankovní převod Oznámení: : Poskytnuté platební údaje použijte prosím k uhrazení. Pokud jste již platbu bankovním převodem provedli, po jejím přijetí bude Vaše objednávka zpracována.

23 Příloha 2 ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce (tento skript naleznete také na našich internetových stránkách zde: ). <?php $server = 'www.payu.cz'; $server_script = '/paygw/iso/payment/get'; define(payu_pos_id, 123); define(payu_key1, " "); define(payu_key2, " "); function get_status($parts){ if ($parts[1]!= PAYU_POS_ID) return array('code' => false,'message' => 'incorrect POS number'); //--- chybné číslo POS ID v odpovědi (response) $sig = md5($parts[1].$parts[2].$parts[3].$parts[5].$parts[4].$parts[6].$parts[7].payu_key2); // --- výpočet podpisu (signature) pro porovnání se sig odeslaným ze strany PayU if ($parts[8]!= $sig) return array('code' => false,'message' => 'incorrect signature'); //--- chybný podpis (signature) v odpovědi v porovnání s podpisem spočítaným lokálně switch ($parts[5]) { // --- různé zprávy (messages) dle statusu transakce. Popisy jednotlivých statusů jsou uvedeny v technické dokumentaci case 1: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'new'); break; case 2: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'cancelled'); break; case 3: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'rejected'); break; case 4: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'started'); break; case 5: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'awaiting receipt'); break; case 6: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'no authorization'); break; case 7: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment rejected'); break; case 99: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment received - ended'); break; case 888: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'incorrect status'); break; default: return array('code' => false, 'message' => 'no status'); break; } } if(!isset($_post['pos_id'])!isset($_post['session_id'])!isset($_post['ts'])!isset($_post['sig'])) die('error: EMPTY PARAMETERS'); //-- některé parametry chybějí if ($_POST['pos_id']!= PAYU_POS_ID) die('error: INCORRECT POS ID'); //--- obdržené číslo POS ID je jiné, než bylo očekáváno $sig = md5( $_POST['pos_id']. $_POST['session_id']. $_POST['ts']. PAYU_KEY2); // --- verifikace obdrženého podpisu (signature) if ($_POST['sig']!= $sig) die('error: INCORRECT SIGNATURE'); //--- chybný podpis (signature) $ts = time(); $sig = md5( PAYU_POS_ID. $_POST['session_id']. $ts. PAYU_KEY1); // --- podpis (signature), který bude odeslán do PayU spolu s požadavkem (request) $parameters = "pos_id=". PAYU_POS_ID. "&session_id=". $_POST['session_id']. "&ts=". $ts. "&sig=". $sig; $fsocket = false; $curl = false; $result = false; if ( (PHP_VERSION >= 4.3) && ($fp $server, 443, $errno, $errstr, 30)) ) { $fsocket = true; } elseif (function_exists('curl_exec')) { $curl = true; }

24 if ($fsocket == true) { $header = 'POST '. $server_script. ' HTTP/1.0'. "\r\n". 'Host: '. $server. "\r\n". 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'. "\r\n". 'Content-Length: '. strlen($parameters). "\r\n". 'Connection: close'. $header. $parameters); $payu_response = ''; while { $res 1024); $payu_response.= $res; } elseif ($curl == true) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://". $server. $server_script); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $payu_response = curl_exec($ch); curl_close($ch); } else { die("error: No connect method...\n"); } if (eregi("<trans>.*<pos_id>([0-9]*)</pos_id>.*<session_id>(.*)</session_id>.*<order_id>(.*)</order_id>.*<amount>([0-9]*)</amount>.*<status>([0-9]*)</status>.*<desc>(.*)</desc>.*<ts>([0-9]*)</ts>.*<sig>([a-z0-9]*)</sig>.*</trans>", $payu_response, $parts)) $result = get_status($parts); if ( $result['code'] ) { //--- rozpoznaný status transakce $pos_id = $parts[1]; $session_id = $parts[2]; $order_id = $parts[3]; $amount = $parts[4]; //--v haléřích $status = $parts[5]; $desc = $parts[6]; $ts = $parts[7]; $sig = $parts[8]; /* TODO: změna statusu transakce v systému shopu */ /* například: if ( $result['code'] == '99' ) { if ( money_are_on_the_account ) { // platba je úspěšná, takže posíláme zpátky OK echo "OK"; exit; } } else if ( $result['code'] == '2' ) { // transakce zrušena, můžeme rovněž transakci zrušit } else { // jiné akce } */

25 // pokud jsou všechny operace ukončené, posíláme nazpět OK // v opačném případě vygenerujeme error // if ( ewerything_ok ) { echo "OK"; exit; // } else { // // } } else { /* TODO: správa plateb se statusem error */ echo "ERROR: Data error...\n"; echo "code=". $result['code']. " message=". $result['message']. "\n"; echo $payu_response; // informace o změně statusu bude z payu.cz odeslána znovu // můžeme zapsat informaci do logů (logs)... }?>

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3 S M S b r á n a a z p t n é v o l á n í H l e d á t e s p o l e h l i v é h o p a r t n e r a p r o S M S t e r m i n a c i n e b o l e v n é v o l á n? í T e c h n i c k y z a j i š ł u j he rm oe m a

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera E Commerce Integrace do systému obchodního partnera Autor: Richard Švec Revize: Petr Štefko, Tomáš Novotný, Zbyšek Strnad Verze: 2.9 Poslední úprava: 30.3.2006 Obsah: 1. Obecný úvod...3 1.1. Nabízená funkčnost...3

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 1.9 09.08.2011 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Návod na XML synchronizaci dat meteostanice WARIO ME z portálu www.meteo-pocasi.cz

Návod na XML synchronizaci dat meteostanice WARIO ME z portálu www.meteo-pocasi.cz Návod na XML synchronizaci dat meteostanice WARIO ME z portálu www.meteo-pocasi.cz Návod na XML synchronizaci dat meteostanice WARIO ME z portálu www.meteo-pocasi.cz Synchronizace dat XML aktuálního počasí

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17 PHP- komplexní úloha Výpočet obsahu trojúhelníku pomocí Heronova vzorce DUM prohloubí dovednosti žáků v postupu

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 2.5 Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Jeho provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 1.1 Veřejný web slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.4 22.08.2012 Obsah 1 Definice...5 2 Platební brána...6 3 Postup integrace...9 3.1 Obchodník: poptávka služeb...9 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...9

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com (Appendix 2) Trading Functions -------------------- V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat tento dodatek

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.3 22.08.2012 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4 ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD verze 3.4 Home Credit International a.s. 2.11.2010 Strana 2/37 Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VSTUPNÍ BODY APLIKACE ISHOP... 6 2.1. POPIS VSTUPNÍHO BODU... 6 2.2. HTTP PARAMETRY

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Obchodní a technická podpora ESSOX: Marek Ťoupalík, tel: 724366204, e-mail: marek.toupalik@essox.cz Obsah Úvod... 2 Implementace...

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Implementační manuál

Implementační manuál Activate Here Implementační manuál Integrace prostřednictvím XML V 2.2 Září 2014 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 Activate Here XML... 4 Možnosti integrace... 4 Jak integraci aktivovat... 5 KOMUNIKACE... 5 Autentifikace

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Návod k instalaci a použití modulu

Návod k instalaci a použití modulu Návod k instalaci a použití modulu Vytvořil: Obsah Návod k instalaci a použití modulu... - 1 - Podpora... - 2 - Důležité informace... - 3 - Návod k instalaci a použití modulu... - 3-1. Zřízení podnikatelského

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více