Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0"

Transkript

1 Uživatelská technická dokumentace Verze PayU Czech Republic s.r.o.

2 Obsah 1. Obecné informace Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci Kódy chyb Statusy transakcí Přechody mezi statusy transakce Další informace o statusech transakce Parametry nové platby Typy plateb Integrace s PayU Konfigurační data Struktura adres UrlPositive, UrlNegative URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury Kódování Formát dat Kontrolní součty MD Vytvoření nové platby Označení parametrů předávaných do nové platby Výměna informací o transakcích Oznámení změny statusu transakce Obchodu Rozeznávání statusu transakce Přijetí platby Zamítnutí platby Status dokončení operace Příloha 1 - doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb 22 Příloha 2 - ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce 23

3 1. Obecné informace Na základě velkého zájmu o profesionální nástroje pro zpracování plateb za zboží a služby zakoupené na internetu bychom rádi představili nový produkt, který implementovalo Aukro, s.r.o. - PayU. Je to systém zaměřený na platformy elektronických obchodů, které vyžadují profesionální platební řešení. PayU nabízí rychlé, bezpečné a jednoduché metody plateb za zboží a služby nabízené na internetu, přičemž poskytuje uživatelům maximální komfort a pohodlí. Jako výsledek letitých zkušeností a profesionální technické a právní podpory můžeme nabídnout bezkonkurenční systém na zpracování online plateb. 2. Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci PayU aplikace na zpracování plateb. Společnost společnost používající PayU pro příjem prostředků od Zákazníka. Obchod online obchod přijímající platby; jedna Společnost může provozovat několik obchodů. POS platební místo (point of sale) zpracovávající obdržené platby; pro daný POS jsou definovány všechny parametry služby; jeden Obchod může provozovat několik POS. Zákazník osoba vykonávající platby. UrlPayU adresa URL, na které byla nainstalována aplikace PayU https://www.payu.cz/paygw/ UrlPositive URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po úspěšném zahájení transakce. UrNegativel - URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po neúspěšném zahájení transakce. UrlOnline - URL adresa aplikace obchodu, kam budou zasílány oznámení o změně statusu platby prostřednictvím metody POST. 2.1 Kódy chyb kód popis 100 chybí parametr pos_id 101 chybí parametr session_id 102 chybí parametr t 103 chybí parametr sig anebo nesprávná hodnota parametru sig 104 chybí parametr desc

4 105 chybí parametr client_ip 106 chybí parametr first_name 107 chybí parametr last_name 108 chybí parametr street 109 chybí parametr city 110 chybí parametr post_code 111 chybí parametr amount 112 nesprávné číslo bankovního účtu 113 chybí parametr 114 chybí parametr tel. číslo (phone) 200 jiná přechodná chyba 201 jiná přechodná chyba databáze 202 POS tohoto ID je blokován 203 neplatná hodnota pay_type pro dané pos_id 204 zvolený typ platby (pay_type) je dočasně zablokován pro dané pos_id, např. z důvodu servisní odstávky platební brány 205 částka transakce je nižší než minimální hodnota 206 částka transakce je vyšší než maximální hodnota 207 překročena hodnota všech transakcí pro jednoho zákazníka za poslední období 209 neplatný pos_id nebo pos_auth_key 210 částka transakce obsahuje nepovolené haléřové položky 500 neexistující transakce 501 chybí autorizace pro tuto transakci 502 transakce začala dříve 503 autorizace transakce již byla vykonána

5 504 transakce byla dříve zrušena 505 transakce byla dříve přijata 506 transakce byla vybrána 507 chyba při převodu prostředků zpět zákazníkovi 599 nesprávný status transakce, např. není možné přijmout transakci několikrát a jiné prosím, kontaktujte nás 999 jiná kritická chyba prosím, kontaktujte nás 2.2 Statusy transakcí status popis 1 nová - new 2 zrušena - cancelled 3 odmítnuta - rejected 4 zahájena - started 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) awaiting collection 7 platba zamítnuta; prostředky byly však od zákazníka přijaty po zrušení transakce nebo nebylo možné převést prostředky zpátky automaticky; takové situace monitoruje a objasňuje tým PayU returning funds to client 99 platba přijata skončena - finished 888 nesprávný status prosím, kontaktujte nás Přechody mezi statusy transakce V případě, že je možnost automatického přijetí plateb vypnuta:

6 V případě, že je možnost automatického přijetí plateb zapnuta:

7 2.2.2 Další informace o statusech transakce Status 2 - zrušena se objeví automaticky po určitém počtu dnů (bod 2.4) po vytvoření nebo zahájení transakce (status 1 nebo 4), pokud není do dané doby uhrazena (žádné prostředky nebudou přijaty na účet PayU) Status 3 - odmítnuta se objeví, když Uživatel u transakce se statusem 5 - očekává se potvrzení klikne na Zrušit a vybraná platební metoda neumožňuje automatické převedení prostředků zákazníkovi. Status 3 - odmítnuta se objeví také v případě, že zrušená transakce (status 2) je následně uhrazena (prostředky jsou převedeny na účet PayU). Pokud je transakce se statusem 3 odmítnuta následně přijata a status transakce se změní na 5 očekává se potvrzení, v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro Uživatele vypnuta, je potřeba kliknout znovu na Přijmout pro dokončení transakce a změnu statusu na 99 skončena. Status 4 zahájena je přechodný stav a nemusí se objevit. Transakce může změnit status na očekává se potvrzení nebo skončena (v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro zapnuta) přímo ze statusu 1 nová. Status 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) se objeví pouze, když Uživatel deaktivoval možnost Automatické přijetí. Potom by měl Obchod vybrat platbu do 5 dnů (přesněji do uplynutí 5*24 hodin po začátku transakce). Jestliže platba nebude vybrána do této doby, bude automaticky zrušena. Platby se vybírají prostřednictvím metody Payment/confirm nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní platformy. Status 7 prostředky vráceny zákazníkovi se objeví, když má transakce status 3 odmítnuta a uživatel klikne na Zrušit. 2.3 Parametry nové platby parametr povinné pole typ dat popis pos_id ano INT hodnota, kterou přidělilo PayU pos_auth_key ano STR {7,7} hodnota, kterou přidělilo PayU session_id ano STR {1,1024} ID platby jedinečné pro každou transakci amount ano NUM {1,10} částka v haléřích desc ano STR {1,50} krátký popis objeví se zákazníkovi, na výpisech z banky a jiných místech order_id ne STR {1,1024} číslo objednávky desc2 ne STR {0,1024} libovolná informace first_name ano STR {0,100} jméno last_name ano STR {0,100} příjmení

8 street ne STR {0,100} ulice street_hn ne STR {0,10} domovní číslo street_an ne STR {0,10} číslo bytu city ne STR {0,100} město post_code ne STR {0,20} PSČ country ne STR {0,100} kód krajiny zákazníka (2 písmena) dle ISO ano STR {0,100} ová adresa phone ne STR {0,100} telefonní číslo, je možné zadat několik čísel oddělených čárkami language ne ENUM kód jazyka dle ISO-639 (currently cs, en) client_ip ano STR {7,15} IP adresa zákazníka v nasledujícím formátu D{1,3}.D{1,3}.D{1,3}.D{1,3} js ne ENUM ( 0, 1 ) tato hodnota definuje, jestli má prohlížeč zákazníka povolený JavaScript sig ne STR {32} kontrolní součet parametrů formuláře zaslaného platformě ts ne STR časová známka použitá na výpočet hodnoty sig V závislosti na metodě platby může být nutné zadat hodnoty definované v tabulce jako nepovinné. Další informace naleznete vedle popisů konkrétních metod plateb v bodě Typy plateb název limity transakce (CZK) Čas automatického zrušení (dnů) popisy mp 3, ,99 10 mpenize kb 3, ,99 10 MojePlatba rf 3, ,99 10 eplatby pro ekonto

9 pg 3, ,99 10 GE Money Bank pv 3, ,99 10 Volksbank pf 3, ,99 10 Fio banka c 3, ,99 5 Kreditní karty přes GPE 15, ,00 5 Kreditní karty přes Moneybookers bt 3, ,99 14 Bankovní převod pt 3, ,99 14 Převod přes poštu (poštovní poukázkou) sc 100, ,99 10 supercash t 1, ,00 1 Testovací platba zobrazí se formulář, kde bude možné změnit stav transakce Pořadí dostupných platebních kanálů v obchodě by mělo být takové jako v tomto dokumentu. 3. Integrace s PayU 3.1 Konfigurační data V aplikaci PayU může mít každý Obchod několik POS. Obchod uvádí následující údaje pro každý POS: UrlPositive, UrlNegative a UrlOnline. PayU poskytuje Obchodu spolu identifikátor vytvořeného POS, key1 a key2 řetězce kódů (bod 3.4). Tyto údaje jsou dostupné v uživatelském rozhraní PayU po zaregistrování příslušných služeb. Všechny požadované konfigurační údaje naleznete v Moje obchody Název obchodu Seznam PoS Název místa 3.2 Struktura adres UrlPositive, UrlNegative Po dokončení platby je možné přesměrovat Klienta na URL adresu, kterou uvede Obchod. V závislosti na statusu transakce se použije buď adresa UrlPositive nebo UrlNegative. Návratové adresy slouží pouze pro informativní účely, na jejich základě není možné vykonávat žádná rozhodnutí.

10 Návratové adresy mohou obsahovat následující konstanty, které se zamění za odpovídající hodnoty dle této tabulky: konstanta %transid% %posid% %paytype% %sessionid% %amountps% %amountcs% %orderid% %error% popis identifikátor nové transakce vytvořený v aplikaci PayU hodnoty pos_id hodnoty pay_type* hodnoty session_id hodnoty částky oddělovač je tečka hodnoty částky oddělovač je čárka hodnoty order_id Číslo chyby dle tabulky (bod 3.4), používá se pouze v případě UrlNegative * typ platby na základě této informace lze specifikovat oznámení zobrazené na adrese URLPositive pro jednotlivé platební kanály (viz Příloha 1) Příklady: http : // = %posid%session_id = %sessionid% http : //www.shop.cz/status_error.html?pos id = %posid%&session_id = %sessionid%&error = %error% 3.3 URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury kde: URL adresa aplikace PayU se tvoří následovným způsobem: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury Urlpayu.cz Kodovani NazevProcedury základ adresy aplikace PayU jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN jedna z následujících hodnot: NewPayment, Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel

11 3.3.1 Kódování V závislosti na znakové sadě, kterou používá aplikace Obchodu, by se mělo vybrat příslušné kódování při odkazování na procedury PayU: název v PayU ISO UTF WIN použité kódování ISO UTF-8 Windows Formát dat Pro následovné procedury: Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel můžeme také uvést formát na odesílání dat dle tohoto vzorce: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury /Format kde Format může být jedna z hodnot: xml nebo txt ; výchozí hodnotou je xml. 3.4 Kontrolní součty MD5 Po každém odeslání příkazu a vytvoření odpovědi PayU, je vytvořen kontrolní součt MD5, který umožňuje ověřit integritu dat. Kontrolní součty se používají následovně ( + znamená operaci spojení řetězce znaků): kde: sig = md5(pos_id + session_id + value 1 + value 2 + ::: + value n + ts + key) pos_id session_id value 1...value n hodnota, kterou přidělilo PayU identifikátor platby jedinečný pro každého zákazníka seznam dalších hodnot uváděných při popise konkrétních metod

12 ts libovolný řetězec znaků, doporučuje se aktuální čas v sekundách key řetězec, který zná PayU a Obchod V aplikaci PayU existují dvě hodnoty klíče přiřazené k danému pos_id: key1 - klíč, který se používá během kontroly kontrolního součtu odeslaného Obchodem key2 - klíč, který se používá na vytvoření kontrolního součtu k odeslaní danému Obchodu 3.5 Vytvoření nové platby Zjednodušeně probíhá platba prostřednictvím systému PayU tak, jak je zobrazeno na schématu uvedeném níže: K vytvoření nové platby je nutné umístit příslušný formulář na webovou stránku, který přesměruje zákazníka na PayU na proceduru NewPayment (bod 3.3). Doporučuje se použít metodu POST; není-li to možné, můžete použít metodu GET. Seznam parametrů a jejich popis naleznete v bodě ( bod 2.3). Po dokončení platby bude zákazník přesměrován na adresu UrlPositive nebo UrlNegative metodou GET. Může se stát, že se zákazník nevrátí zpět na aplikaci Obchodu, a právě proto informace přenesené těmito adresami nejsou závazné a není možné na jejich základě vykonávat rozhodnutí týkající se plateb. Standardní způsob vytvoření platebního formuláře využívá tzv. PayU šablony (templates). Vytvoření formuláře nové platby prostřednictvím těchto šablon je velice jednoduché a může být provedeno ve třech krocích:

13 1. Vložení JavaScript knihoven do <head> sekce HTML dokumentu 2. Vytvoření jednoduchého <form> s odpovídajícími parametry 3. Vložení úryvku JavaScriptu do <form> platby Systém PayU umožňuje výběr ze dvou typů předdefinovaných šablon. Knihovna JavaScript může být ze systému PayU načtena z této lokace: URLpayu.cz/Encoding/js/PosId/KK/template:x/paytype.js kde příslušné parametry znamenají následující: URLpayu.cz Encoding PosId KK Template:x Základní adresa aplikace PayU Jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN Identifikátor (číslo) POSu První dva znaky z klíče Key1 Identifikátor šablony, kde x znamená číselnou hodnotu z množiny {3,4} Parametr template označuje, který typ předdefinované šablony bude použit. V případě potřeby je Obchodu povoleno užívanou šablonu upravit tak, aby vyhovovala jeho specifickým požadavkům. Jakékoliv úpravy šablony musí být schváleny ze strany provozovatele platebního systému PayU. Názvy a loga jednotlivých platebních kanálů a logo PayU není možné odstraňovat ani jakkoliv měnit. JavaScript knihovny by měly být umístěny do <head> sekce HTML dokumentu (krok č. 1. uvedený výše) následujícím způsobem: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:3/paytype.js'> </script> </head> V tomto případě bude použita šablona číslo 3, jelikož parametru definujícímu typ šablony byla přisouzena hodnota 3. Šablona číslo 3 vypadá takto:

14 Šablona číslo 4 nabízí seznam platebních metod v tzv. drop-down variantě. Tato šablona je dostupná po vložení následujícího odkazu do pole <head>: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:4/paytype.js'> </script> </head> Šablona číslo 4 vypadá následovně: V souladu s krokem 3 uvedeným výše by měl být do platebního formuláře vložen tento úryvek JavaScriptu: <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate();

15 </script> Příklad platebního formuláře s vloženým úryvkem (úryvek je zvýrazněn tučným písmem): <form action="https://www.payu.cz/paygw/utf/newpayment" method="post" name="payform"> <input type="hidden" name="pos_id" value="12345"> <input type="hidden" name="pos_auth_key" value="wq2io3q"> <input type="hidden" name="session_id" value=" "> <input type="hidden" name="amount" value="1000"> <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate(); </script> <input type="hidden" name="desc" value="payment description"> <input type="hidden" name="client_ip" value=" "> <input type="hidden" name="js" value="0"> <input type="submit" value="pay with PayU.cz"> </form> <script language="javascript" type="text/javascript"> <! document.forms['payform'].js.value=1; --> </script> 3.6 Označení parametrů předávaných do nové platby Volitelně může aplikace Obchodu přidat kontrolní sumu všech parametrů přenesených na formulář nové platby (NewPayment). Chcete-li využít tuto možnost, do formuláře je potřeba přidat další dva parametry: ts sig časová značka, hodnota potřebná na ověření kontrolního součtu, libovolný řetězec, např. čas v sekundách kontrolní součet přenášených informací Hodnota sig se počítá následovním vzorcem: sig = md5(pos_id + pay_type + session_id + pos_auth_key + amount + desc + desc2 + order_id + firs_ name + last_name +street + street_hn + street_an + city + post_code + country + + phone + language + client_ip + ts + key1) Není-li daná hodnota přenášena ve formuláři používaném na vytvoření nové platby, použijeme prázdný řetězec znaků.

16 Nebyla-li hodnota sig správně vypočtena nebo se hodnoty jiných přenášených parametrů změní, nová platba se nevytvoří. Zákazník bude přesměrován na adresu UrlNegative s kódem chyby Výměna informací o transakcích Aplikace Obchodu je povinna kontrolovat kontrolní součty přenášených informací Oznámení změny statusu transakce Obchodu Každá změna statusu transakce se oznamuje aplikaci Obchodu. Na danou adresu UrlOnline se pošle požadavek POST včetně následujících parametrů: název pos_id popis identifikátor PoS session_id hodnota zadaná Obchodem při vytvoření platby ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod (bod 3.4) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) Při zaslání zprávy o změně statusu transakce tato neobsahuje žádné informace. Podrobnosti transakce a její současný status MUSÍ být přečten a analyzován aplikací obchodu mechanismy popsanými v bodě ( bod 3.7.2). Po obdržení takového požadavku aplikace Obchodu MUSÍ poslat odpověď s řetězcem OK. Při obdržení jiné odpovědi se tato uloží do databáze a oznámení se bude považovat za nepřijaté. Aplikace Obchodu by měla počítat se situacemi, kdy se oznámení týkající se jedné transakce pošle několikrát se stejným statusem. Pro každé opakované oznámení by měla být odeslána také odpovídající odpověď OK. Pro POS je zároveň poslán požadavek POST, ale měli byste zvážit možnost poslat několik požadavků stejnému POS najednou. Oznámení se posílají okamžitě po změně statusu platby. Jestliže aplikace Obchodu nevyzvedne oznámení, bude oznámení znovu zasláno po době v souladu tabulkou: pokus prodleva minuta minuty

17 minut minut minut minut minut >=100 odesílání zastaveno Rozeznávání statusu transakce Pro čtení aktuálního stavu transakce musíme vyvolat proceduru Payment/get bod ( bod 3.3) metodou POST s následujícími parametry: název pos_id popis identifikátor PoS session_id identifikátor transakce ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod ( bod 3.3) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key1) V odpovědi obdržíme následovné stránky s informacemi: Formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_order_id: trans_amount: 200 trans_status: 5 trans_pay_type: t trans_pay_gw_name: pt trans_desc: Platba pro shop.cz trans_desc2: trans_create: :39:52 trans_init: :42:43 trans_sent: :48:13 trans_recv: trans_cancel:

18 trans_auth_fraud: 0 trans_ts: trans_sig: b6d68525f724a6d69fb Formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <order_id></order_id> <amount>200</amount> <status>5</status> <pay_type>t</pay_type> <pay_gw_name>pt</pay_gw_name> <desc>platba pro shopcz</desc> <desc2></desc2> <create> :39:52</create> <init> :42:43</init> <sent> :48:13</sent> <recv></recv> <cancel></cancel> <auth_fraud>0</auth_fraud> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + order_id + status + amount + desc + ts + key2) Popis jednotlivých polí oznámení je následující: Základní pole: pole txt pole xml popis Status responsetatus oznam stavu zpracování - správně OK trans_id response/trans/id jedinečné id transakce, které přiděluje PayU trans_pos_id response/trans/pos_id id PoS, pro které byla transakce vytvořena trans_session_id response/transession_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_order_id response/transorder_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_amount response/transmount aktuální hodnota transakce v haléřích

19 trans_status response/transtatus aktuální stav transakce v souladu s bodem 2.2 trans_pay_type response/trans/pay_type typ platby v souladu s bodem 2.4 trans_pay_gw_name response/trans/pay_gw_name název brány vykonávající transakci interní informace aplikace PayU trans_desc response/trans/desc hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_desc2 response/trans/desc2 hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_create response/trans/create datum vytvoření transakce trans_init response/trans/init datum začátku transakce trans_sent response/trans/sent datum, kdy byla transakce předána na vybrání trans_recv response/trans/recv datum přijetí transakce trans_cancel response/trans/cancel datum zrušení transakce trans_auth_fraud response/trans/auth_fraud interní informace aplikace PayU trans_ts response/trans/ts hodnota potřebná na výpočet kontrolního součtu trans_sig response/trans/sig kontrolní součet oznámení výsledek funkce md5 Další pole pro vybrané metody plateb: - testovací platba pole txt pole xml popis add_test response/trans/add_test vždy hodnota 1 add_testid response/trans/add_testid id transakce Přijetí platby Pro přijetí platby, tj. potvrzení transakce, je potřeba zvolit proceduru Payment/confirm užitím metody POST a zadat stejné parametry jako v případě rozeznávání statusu transakce ( bod 3.7.2).

20 Zamítnutí platby Pro zamítnutí platby vyvoláme proceduru Payment/ cancel a zadáme stejné parametry jako v případě čtení informací transakce (bod 3.7.2) Status dokončení operace Jako odpověď na procedury Payment/confirm a Payment/cancel obdržíme následující stránky: Správné vykonání formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_ts: trans_sig: 9da7c868407fedae6f1b6aca b Správné vykonání formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> (Obdržení statusu OK v těchto případech neznamená, že transakce byla úspěšně potvrzena/zrušena. Tyto odpovědi pouze potvrzují akceptování žádosti ke zpracování. Potvrzení o změně statusu transakce je posíláno zvlášť standardním způsobem prostřednictvím adresy UrlOnline.) Chyba formát txt : Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) status: ERROR error_nr: 503 error_message: Error formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>error</status> <error> <nr>503</nr>

21 <message></message> </error> </response>

22 Příloha 1 Uvedením konstanty paytype v adrese URLPositive je možné získat informaci o tom, jaký platební kanál zákazník zvolil. Dle této informace lze pak zákazníka různým způsobem informovat o stavu jeho platby na stránce URLPositive. Níže jsou uvedena námi doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb: Pro platební metody: : kreditní karta : mpeníze : MojePlatba : eplatby Oznámení: : Vaše platba byla úspěšně provedena. : Vaše platba proběhla úspěšně. Pro platební metody: : platba poštovní složenkou : supercash Oznámení: : Nyní prosím proveďte úhradu platby na základě poskytnutých platebních údajů. Děkujeme. : Poskytnuté platební údaje nyní prosím použijte k uhrazení. Děkujeme. Pro platební metodu: : bankovní převod Oznámení: : Poskytnuté platební údaje použijte prosím k uhrazení. Pokud jste již platbu bankovním převodem provedli, po jejím přijetí bude Vaše objednávka zpracována.

23 Příloha 2 ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce (tento skript naleznete také na našich internetových stránkách zde: ). <?php $server = 'www.payu.cz'; $server_script = '/paygw/iso/payment/get'; define(payu_pos_id, 123); define(payu_key1, " "); define(payu_key2, " "); function get_status($parts){ if ($parts[1]!= PAYU_POS_ID) return array('code' => false,'message' => 'incorrect POS number'); //--- chybné číslo POS ID v odpovědi (response) $sig = md5($parts[1].$parts[2].$parts[3].$parts[5].$parts[4].$parts[6].$parts[7].payu_key2); // --- výpočet podpisu (signature) pro porovnání se sig odeslaným ze strany PayU if ($parts[8]!= $sig) return array('code' => false,'message' => 'incorrect signature'); //--- chybný podpis (signature) v odpovědi v porovnání s podpisem spočítaným lokálně switch ($parts[5]) { // --- různé zprávy (messages) dle statusu transakce. Popisy jednotlivých statusů jsou uvedeny v technické dokumentaci case 1: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'new'); break; case 2: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'cancelled'); break; case 3: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'rejected'); break; case 4: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'started'); break; case 5: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'awaiting receipt'); break; case 6: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'no authorization'); break; case 7: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment rejected'); break; case 99: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment received - ended'); break; case 888: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'incorrect status'); break; default: return array('code' => false, 'message' => 'no status'); break; } } if(!isset($_post['pos_id'])!isset($_post['session_id'])!isset($_post['ts'])!isset($_post['sig'])) die('error: EMPTY PARAMETERS'); //-- některé parametry chybějí if ($_POST['pos_id']!= PAYU_POS_ID) die('error: INCORRECT POS ID'); //--- obdržené číslo POS ID je jiné, než bylo očekáváno $sig = md5( $_POST['pos_id']. $_POST['session_id']. $_POST['ts']. PAYU_KEY2); // --- verifikace obdrženého podpisu (signature) if ($_POST['sig']!= $sig) die('error: INCORRECT SIGNATURE'); //--- chybný podpis (signature) $ts = time(); $sig = md5( PAYU_POS_ID. $_POST['session_id']. $ts. PAYU_KEY1); // --- podpis (signature), který bude odeslán do PayU spolu s požadavkem (request) $parameters = "pos_id=". PAYU_POS_ID. "&session_id=". $_POST['session_id']. "&ts=". $ts. "&sig=". $sig; $fsocket = false; $curl = false; $result = false; if ( (PHP_VERSION >= 4.3) && ($fp $server, 443, $errno, $errstr, 30)) ) { $fsocket = true; } elseif (function_exists('curl_exec')) { $curl = true; }

24 if ($fsocket == true) { $header = 'POST '. $server_script. ' HTTP/1.0'. "\r\n". 'Host: '. $server. "\r\n". 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'. "\r\n". 'Content-Length: '. strlen($parameters). "\r\n". 'Connection: close'. $header. $parameters); $payu_response = ''; while { $res 1024); $payu_response.= $res; } elseif ($curl == true) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://". $server. $server_script); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $payu_response = curl_exec($ch); curl_close($ch); } else { die("error: No connect method...\n"); } if (eregi("<trans>.*<pos_id>([0-9]*)</pos_id>.*<session_id>(.*)</session_id>.*<order_id>(.*)</order_id>.*<amount>([0-9]*)</amount>.*<status>([0-9]*)</status>.*<desc>(.*)</desc>.*<ts>([0-9]*)</ts>.*<sig>([a-z0-9]*)</sig>.*</trans>", $payu_response, $parts)) $result = get_status($parts); if ( $result['code'] ) { //--- rozpoznaný status transakce $pos_id = $parts[1]; $session_id = $parts[2]; $order_id = $parts[3]; $amount = $parts[4]; //--v haléřích $status = $parts[5]; $desc = $parts[6]; $ts = $parts[7]; $sig = $parts[8]; /* TODO: změna statusu transakce v systému shopu */ /* například: if ( $result['code'] == '99' ) { if ( money_are_on_the_account ) { // platba je úspěšná, takže posíláme zpátky OK echo "OK"; exit; } } else if ( $result['code'] == '2' ) { // transakce zrušena, můžeme rovněž transakci zrušit } else { // jiné akce } */

25 // pokud jsou všechny operace ukončené, posíláme nazpět OK // v opačném případě vygenerujeme error // if ( ewerything_ok ) { echo "OK"; exit; // } else { // // } } else { /* TODO: správa plateb se statusem error */ echo "ERROR: Data error...\n"; echo "code=". $result['code']. " message=". $result['message']. "\n"; echo $payu_response; // informace o změně statusu bude z payu.cz odeslána znovu // můžeme zapsat informaci do logů (logs)... }?>

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera E Commerce Integrace do systému obchodního partnera Autor: Richard Švec Revize: Petr Štefko, Tomáš Novotný, Zbyšek Strnad Verze: 2.9 Poslední úprava: 30.3.2006 Obsah: 1. Obecný úvod...3 1.1. Nabízená funkčnost...3

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky Internet Banka s mobilním klíčem První kroky Obsah DŘÍVE NEŽ ZAČNETE... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby Internet Banka... 3 Užitečné odkazy... 3 Důležitá upozornění... 3 CO VÁM

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více