Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0"

Transkript

1 Uživatelská technická dokumentace Verze PayU Czech Republic s.r.o.

2 Obsah 1. Obecné informace Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci Kódy chyb Statusy transakcí Přechody mezi statusy transakce Další informace o statusech transakce Parametry nové platby Typy plateb Integrace s PayU Konfigurační data Struktura adres UrlPositive, UrlNegative URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury Kódování Formát dat Kontrolní součty MD Vytvoření nové platby Označení parametrů předávaných do nové platby Výměna informací o transakcích Oznámení změny statusu transakce Obchodu Rozeznávání statusu transakce Přijetí platby Zamítnutí platby Status dokončení operace Příloha 1 - doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb 22 Příloha 2 - ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce 23

3 1. Obecné informace Na základě velkého zájmu o profesionální nástroje pro zpracování plateb za zboží a služby zakoupené na internetu bychom rádi představili nový produkt, který implementovalo Aukro, s.r.o. - PayU. Je to systém zaměřený na platformy elektronických obchodů, které vyžadují profesionální platební řešení. PayU nabízí rychlé, bezpečné a jednoduché metody plateb za zboží a služby nabízené na internetu, přičemž poskytuje uživatelům maximální komfort a pohodlí. Jako výsledek letitých zkušeností a profesionální technické a právní podpory můžeme nabídnout bezkonkurenční systém na zpracování online plateb. 2. Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci PayU aplikace na zpracování plateb. Společnost společnost používající PayU pro příjem prostředků od Zákazníka. Obchod online obchod přijímající platby; jedna Společnost může provozovat několik obchodů. POS platební místo (point of sale) zpracovávající obdržené platby; pro daný POS jsou definovány všechny parametry služby; jeden Obchod může provozovat několik POS. Zákazník osoba vykonávající platby. UrlPayU adresa URL, na které byla nainstalována aplikace PayU https://www.payu.cz/paygw/ UrlPositive URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po úspěšném zahájení transakce. UrNegativel - URL adresa aplikace obchodu, kam bude Zákazník přesměrován po neúspěšném zahájení transakce. UrlOnline - URL adresa aplikace obchodu, kam budou zasílány oznámení o změně statusu platby prostřednictvím metody POST. 2.1 Kódy chyb kód popis 100 chybí parametr pos_id 101 chybí parametr session_id 102 chybí parametr t 103 chybí parametr sig anebo nesprávná hodnota parametru sig 104 chybí parametr desc

4 105 chybí parametr client_ip 106 chybí parametr first_name 107 chybí parametr last_name 108 chybí parametr street 109 chybí parametr city 110 chybí parametr post_code 111 chybí parametr amount 112 nesprávné číslo bankovního účtu 113 chybí parametr 114 chybí parametr tel. číslo (phone) 200 jiná přechodná chyba 201 jiná přechodná chyba databáze 202 POS tohoto ID je blokován 203 neplatná hodnota pay_type pro dané pos_id 204 zvolený typ platby (pay_type) je dočasně zablokován pro dané pos_id, např. z důvodu servisní odstávky platební brány 205 částka transakce je nižší než minimální hodnota 206 částka transakce je vyšší než maximální hodnota 207 překročena hodnota všech transakcí pro jednoho zákazníka za poslední období 209 neplatný pos_id nebo pos_auth_key 210 částka transakce obsahuje nepovolené haléřové položky 500 neexistující transakce 501 chybí autorizace pro tuto transakci 502 transakce začala dříve 503 autorizace transakce již byla vykonána

5 504 transakce byla dříve zrušena 505 transakce byla dříve přijata 506 transakce byla vybrána 507 chyba při převodu prostředků zpět zákazníkovi 599 nesprávný status transakce, např. není možné přijmout transakci několikrát a jiné prosím, kontaktujte nás 999 jiná kritická chyba prosím, kontaktujte nás 2.2 Statusy transakcí status popis 1 nová - new 2 zrušena - cancelled 3 odmítnuta - rejected 4 zahájena - started 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) awaiting collection 7 platba zamítnuta; prostředky byly však od zákazníka přijaty po zrušení transakce nebo nebylo možné převést prostředky zpátky automaticky; takové situace monitoruje a objasňuje tým PayU returning funds to client 99 platba přijata skončena - finished 888 nesprávný status prosím, kontaktujte nás Přechody mezi statusy transakce V případě, že je možnost automatického přijetí plateb vypnuta:

6 V případě, že je možnost automatického přijetí plateb zapnuta:

7 2.2.2 Další informace o statusech transakce Status 2 - zrušena se objeví automaticky po určitém počtu dnů (bod 2.4) po vytvoření nebo zahájení transakce (status 1 nebo 4), pokud není do dané doby uhrazena (žádné prostředky nebudou přijaty na účet PayU) Status 3 - odmítnuta se objeví, když Uživatel u transakce se statusem 5 - očekává se potvrzení klikne na Zrušit a vybraná platební metoda neumožňuje automatické převedení prostředků zákazníkovi. Status 3 - odmítnuta se objeví také v případě, že zrušená transakce (status 2) je následně uhrazena (prostředky jsou převedeny na účet PayU). Pokud je transakce se statusem 3 odmítnuta následně přijata a status transakce se změní na 5 očekává se potvrzení, v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro Uživatele vypnuta, je potřeba kliknout znovu na Přijmout pro dokončení transakce a změnu statusu na 99 skončena. Status 4 zahájena je přechodný stav a nemusí se objevit. Transakce může změnit status na očekává se potvrzení nebo skončena (v případě, že je možnost automatického přijímání plateb pro zapnuta) přímo ze statusu 1 nová. Status 5 očekává se potvrzení (pro přijetí) se objeví pouze, když Uživatel deaktivoval možnost Automatické přijetí. Potom by měl Obchod vybrat platbu do 5 dnů (přesněji do uplynutí 5*24 hodin po začátku transakce). Jestliže platba nebude vybrána do této doby, bude automaticky zrušena. Platby se vybírají prostřednictvím metody Payment/confirm nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní platformy. Status 7 prostředky vráceny zákazníkovi se objeví, když má transakce status 3 odmítnuta a uživatel klikne na Zrušit. 2.3 Parametry nové platby parametr povinné pole typ dat popis pos_id ano INT hodnota, kterou přidělilo PayU pos_auth_key ano STR {7,7} hodnota, kterou přidělilo PayU session_id ano STR {1,1024} ID platby jedinečné pro každou transakci amount ano NUM {1,10} částka v haléřích desc ano STR {1,50} krátký popis objeví se zákazníkovi, na výpisech z banky a jiných místech order_id ne STR {1,1024} číslo objednávky desc2 ne STR {0,1024} libovolná informace first_name ano STR {0,100} jméno last_name ano STR {0,100} příjmení

8 street ne STR {0,100} ulice street_hn ne STR {0,10} domovní číslo street_an ne STR {0,10} číslo bytu city ne STR {0,100} město post_code ne STR {0,20} PSČ country ne STR {0,100} kód krajiny zákazníka (2 písmena) dle ISO ano STR {0,100} ová adresa phone ne STR {0,100} telefonní číslo, je možné zadat několik čísel oddělených čárkami language ne ENUM kód jazyka dle ISO-639 (currently cs, en) client_ip ano STR {7,15} IP adresa zákazníka v nasledujícím formátu D{1,3}.D{1,3}.D{1,3}.D{1,3} js ne ENUM ( 0, 1 ) tato hodnota definuje, jestli má prohlížeč zákazníka povolený JavaScript sig ne STR {32} kontrolní součet parametrů formuláře zaslaného platformě ts ne STR časová známka použitá na výpočet hodnoty sig V závislosti na metodě platby může být nutné zadat hodnoty definované v tabulce jako nepovinné. Další informace naleznete vedle popisů konkrétních metod plateb v bodě Typy plateb název limity transakce (CZK) Čas automatického zrušení (dnů) popisy mp 3, ,99 10 mpenize kb 3, ,99 10 MojePlatba rf 3, ,99 10 eplatby pro ekonto

9 pg 3, ,99 10 GE Money Bank pv 3, ,99 10 Volksbank pf 3, ,99 10 Fio banka c 3, ,99 5 Kreditní karty přes GPE 15, ,00 5 Kreditní karty přes Moneybookers bt 3, ,99 14 Bankovní převod pt 3, ,99 14 Převod přes poštu (poštovní poukázkou) sc 100, ,99 10 supercash t 1, ,00 1 Testovací platba zobrazí se formulář, kde bude možné změnit stav transakce Pořadí dostupných platebních kanálů v obchodě by mělo být takové jako v tomto dokumentu. 3. Integrace s PayU 3.1 Konfigurační data V aplikaci PayU může mít každý Obchod několik POS. Obchod uvádí následující údaje pro každý POS: UrlPositive, UrlNegative a UrlOnline. PayU poskytuje Obchodu spolu identifikátor vytvořeného POS, key1 a key2 řetězce kódů (bod 3.4). Tyto údaje jsou dostupné v uživatelském rozhraní PayU po zaregistrování příslušných služeb. Všechny požadované konfigurační údaje naleznete v Moje obchody Název obchodu Seznam PoS Název místa 3.2 Struktura adres UrlPositive, UrlNegative Po dokončení platby je možné přesměrovat Klienta na URL adresu, kterou uvede Obchod. V závislosti na statusu transakce se použije buď adresa UrlPositive nebo UrlNegative. Návratové adresy slouží pouze pro informativní účely, na jejich základě není možné vykonávat žádná rozhodnutí.

10 Návratové adresy mohou obsahovat následující konstanty, které se zamění za odpovídající hodnoty dle této tabulky: konstanta %transid% %posid% %paytype% %sessionid% %amountps% %amountcs% %orderid% %error% popis identifikátor nové transakce vytvořený v aplikaci PayU hodnoty pos_id hodnoty pay_type* hodnoty session_id hodnoty částky oddělovač je tečka hodnoty částky oddělovač je čárka hodnoty order_id Číslo chyby dle tabulky (bod 3.4), používá se pouze v případě UrlNegative * typ platby na základě této informace lze specifikovat oznámení zobrazené na adrese URLPositive pro jednotlivé platební kanály (viz Příloha 1) Příklady: http : // = %posid%session_id = %sessionid% http : //www.shop.cz/status_error.html?pos id = %posid%&session_id = %sessionid%&error = %error% 3.3 URL adresy aplikace PayU a dostupné procedury kde: URL adresa aplikace PayU se tvoří následovným způsobem: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury Urlpayu.cz Kodovani NazevProcedury základ adresy aplikace PayU jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN jedna z následujících hodnot: NewPayment, Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel

11 3.3.1 Kódování V závislosti na znakové sadě, kterou používá aplikace Obchodu, by se mělo vybrat příslušné kódování při odkazování na procedury PayU: název v PayU ISO UTF WIN použité kódování ISO UTF-8 Windows Formát dat Pro následovné procedury: Payment/get, Payment/confirm, Payment/cancel můžeme také uvést formát na odesílání dat dle tohoto vzorce: URL = URLpayu.cz/ Kodovani / NazevProcedury /Format kde Format může být jedna z hodnot: xml nebo txt ; výchozí hodnotou je xml. 3.4 Kontrolní součty MD5 Po každém odeslání příkazu a vytvoření odpovědi PayU, je vytvořen kontrolní součt MD5, který umožňuje ověřit integritu dat. Kontrolní součty se používají následovně ( + znamená operaci spojení řetězce znaků): kde: sig = md5(pos_id + session_id + value 1 + value 2 + ::: + value n + ts + key) pos_id session_id value 1...value n hodnota, kterou přidělilo PayU identifikátor platby jedinečný pro každého zákazníka seznam dalších hodnot uváděných při popise konkrétních metod

12 ts libovolný řetězec znaků, doporučuje se aktuální čas v sekundách key řetězec, který zná PayU a Obchod V aplikaci PayU existují dvě hodnoty klíče přiřazené k danému pos_id: key1 - klíč, který se používá během kontroly kontrolního součtu odeslaného Obchodem key2 - klíč, který se používá na vytvoření kontrolního součtu k odeslaní danému Obchodu 3.5 Vytvoření nové platby Zjednodušeně probíhá platba prostřednictvím systému PayU tak, jak je zobrazeno na schématu uvedeném níže: K vytvoření nové platby je nutné umístit příslušný formulář na webovou stránku, který přesměruje zákazníka na PayU na proceduru NewPayment (bod 3.3). Doporučuje se použít metodu POST; není-li to možné, můžete použít metodu GET. Seznam parametrů a jejich popis naleznete v bodě ( bod 2.3). Po dokončení platby bude zákazník přesměrován na adresu UrlPositive nebo UrlNegative metodou GET. Může se stát, že se zákazník nevrátí zpět na aplikaci Obchodu, a právě proto informace přenesené těmito adresami nejsou závazné a není možné na jejich základě vykonávat rozhodnutí týkající se plateb. Standardní způsob vytvoření platebního formuláře využívá tzv. PayU šablony (templates). Vytvoření formuláře nové platby prostřednictvím těchto šablon je velice jednoduché a může být provedeno ve třech krocích:

13 1. Vložení JavaScript knihoven do <head> sekce HTML dokumentu 2. Vytvoření jednoduchého <form> s odpovídajícími parametry 3. Vložení úryvku JavaScriptu do <form> platby Systém PayU umožňuje výběr ze dvou typů předdefinovaných šablon. Knihovna JavaScript může být ze systému PayU načtena z této lokace: URLpayu.cz/Encoding/js/PosId/KK/template:x/paytype.js kde příslušné parametry znamenají následující: URLpayu.cz Encoding PosId KK Template:x Základní adresa aplikace PayU Jedna z následujících hodnot: ISO, UTF, WIN Identifikátor (číslo) POSu První dva znaky z klíče Key1 Identifikátor šablony, kde x znamená číselnou hodnotu z množiny {3,4} Parametr template označuje, který typ předdefinované šablony bude použit. V případě potřeby je Obchodu povoleno užívanou šablonu upravit tak, aby vyhovovala jeho specifickým požadavkům. Jakékoliv úpravy šablony musí být schváleny ze strany provozovatele platebního systému PayU. Názvy a loga jednotlivých platebních kanálů a logo PayU není možné odstraňovat ani jakkoliv měnit. JavaScript knihovny by měly být umístěny do <head> sekce HTML dokumentu (krok č. 1. uvedený výše) následujícím způsobem: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:3/paytype.js'> </script> </head> V tomto případě bude použita šablona číslo 3, jelikož parametru definujícímu typ šablony byla přisouzena hodnota 3. Šablona číslo 3 vypadá takto:

14 Šablona číslo 4 nabízí seznam platebních metod v tzv. drop-down variantě. Tato šablona je dostupná po vložení následujícího odkazu do pole <head>: <head> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/jsgenerator/js/jquerylatest.js'></script> <script language='javascript' type='text/javascript' src='https://www.payu.cz/paygw/utf/js/posid/kk/template:4/paytype.js'> </script> </head> Šablona číslo 4 vypadá následovně: V souladu s krokem 3 uvedeným výše by měl být do platebního formuláře vložen tento úryvek JavaScriptu: <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate();

15 </script> Příklad platebního formuláře s vloženým úryvkem (úryvek je zvýrazněn tučným písmem): <form action="https://www.payu.cz/paygw/utf/newpayment" method="post" name="payform"> <input type="hidden" name="pos_id" value="12345"> <input type="hidden" name="pos_auth_key" value="wq2io3q"> <input type="hidden" name="session_id" value=" "> <input type="hidden" name="amount" value="1000"> <script language='javascript' type='text/javascript'> PlnPrintTemplate(); </script> <input type="hidden" name="desc" value="payment description"> <input type="hidden" name="client_ip" value=" "> <input type="hidden" name="js" value="0"> <input type="submit" value="pay with PayU.cz"> </form> <script language="javascript" type="text/javascript"> <! document.forms['payform'].js.value=1; --> </script> 3.6 Označení parametrů předávaných do nové platby Volitelně může aplikace Obchodu přidat kontrolní sumu všech parametrů přenesených na formulář nové platby (NewPayment). Chcete-li využít tuto možnost, do formuláře je potřeba přidat další dva parametry: ts sig časová značka, hodnota potřebná na ověření kontrolního součtu, libovolný řetězec, např. čas v sekundách kontrolní součet přenášených informací Hodnota sig se počítá následovním vzorcem: sig = md5(pos_id + pay_type + session_id + pos_auth_key + amount + desc + desc2 + order_id + firs_ name + last_name +street + street_hn + street_an + city + post_code + country + + phone + language + client_ip + ts + key1) Není-li daná hodnota přenášena ve formuláři používaném na vytvoření nové platby, použijeme prázdný řetězec znaků.

16 Nebyla-li hodnota sig správně vypočtena nebo se hodnoty jiných přenášených parametrů změní, nová platba se nevytvoří. Zákazník bude přesměrován na adresu UrlNegative s kódem chyby Výměna informací o transakcích Aplikace Obchodu je povinna kontrolovat kontrolní součty přenášených informací Oznámení změny statusu transakce Obchodu Každá změna statusu transakce se oznamuje aplikaci Obchodu. Na danou adresu UrlOnline se pošle požadavek POST včetně následujících parametrů: název pos_id popis identifikátor PoS session_id hodnota zadaná Obchodem při vytvoření platby ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod (bod 3.4) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) Při zaslání zprávy o změně statusu transakce tato neobsahuje žádné informace. Podrobnosti transakce a její současný status MUSÍ být přečten a analyzován aplikací obchodu mechanismy popsanými v bodě ( bod 3.7.2). Po obdržení takového požadavku aplikace Obchodu MUSÍ poslat odpověď s řetězcem OK. Při obdržení jiné odpovědi se tato uloží do databáze a oznámení se bude považovat za nepřijaté. Aplikace Obchodu by měla počítat se situacemi, kdy se oznámení týkající se jedné transakce pošle několikrát se stejným statusem. Pro každé opakované oznámení by měla být odeslána také odpovídající odpověď OK. Pro POS je zároveň poslán požadavek POST, ale měli byste zvážit možnost poslat několik požadavků stejnému POS najednou. Oznámení se posílají okamžitě po změně statusu platby. Jestliže aplikace Obchodu nevyzvedne oznámení, bude oznámení znovu zasláno po době v souladu tabulkou: pokus prodleva minuta minuty

17 minut minut minut minut minut >=100 odesílání zastaveno Rozeznávání statusu transakce Pro čtení aktuálního stavu transakce musíme vyvolat proceduru Payment/get bod ( bod 3.3) metodou POST s následujícími parametry: název pos_id popis identifikátor PoS session_id identifikátor transakce ts časová známka, hodnota potřebná k ověření kontrolního součtu sig kontrolní součet přenášených informací - bod ( bod 3.3) kde se hodnota sig počítá následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key1) V odpovědi obdržíme následovné stránky s informacemi: Formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_order_id: trans_amount: 200 trans_status: 5 trans_pay_type: t trans_pay_gw_name: pt trans_desc: Platba pro shop.cz trans_desc2: trans_create: :39:52 trans_init: :42:43 trans_sent: :48:13 trans_recv: trans_cancel:

18 trans_auth_fraud: 0 trans_ts: trans_sig: b6d68525f724a6d69fb Formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <order_id></order_id> <amount>200</amount> <status>5</status> <pay_type>t</pay_type> <pay_gw_name>pt</pay_gw_name> <desc>platba pro shopcz</desc> <desc2></desc2> <create> :39:52</create> <init> :42:43</init> <sent> :48:13</sent> <recv></recv> <cancel></cancel> <auth_fraud>0</auth_fraud> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + order_id + status + amount + desc + ts + key2) Popis jednotlivých polí oznámení je následující: Základní pole: pole txt pole xml popis Status responsetatus oznam stavu zpracování - správně OK trans_id response/trans/id jedinečné id transakce, které přiděluje PayU trans_pos_id response/trans/pos_id id PoS, pro které byla transakce vytvořena trans_session_id response/transession_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_order_id response/transorder_id hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_amount response/transmount aktuální hodnota transakce v haléřích

19 trans_status response/transtatus aktuální stav transakce v souladu s bodem 2.2 trans_pay_type response/trans/pay_type typ platby v souladu s bodem 2.4 trans_pay_gw_name response/trans/pay_gw_name název brány vykonávající transakci interní informace aplikace PayU trans_desc response/trans/desc hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_desc2 response/trans/desc2 hodnota přidělena aplikací Obchodu při vytvoření transakce trans_create response/trans/create datum vytvoření transakce trans_init response/trans/init datum začátku transakce trans_sent response/trans/sent datum, kdy byla transakce předána na vybrání trans_recv response/trans/recv datum přijetí transakce trans_cancel response/trans/cancel datum zrušení transakce trans_auth_fraud response/trans/auth_fraud interní informace aplikace PayU trans_ts response/trans/ts hodnota potřebná na výpočet kontrolního součtu trans_sig response/trans/sig kontrolní součet oznámení výsledek funkce md5 Další pole pro vybrané metody plateb: - testovací platba pole txt pole xml popis add_test response/trans/add_test vždy hodnota 1 add_testid response/trans/add_testid id transakce Přijetí platby Pro přijetí platby, tj. potvrzení transakce, je potřeba zvolit proceduru Payment/confirm užitím metody POST a zadat stejné parametry jako v případě rozeznávání statusu transakce ( bod 3.7.2).

20 Zamítnutí platby Pro zamítnutí platby vyvoláme proceduru Payment/ cancel a zadáme stejné parametry jako v případě čtení informací transakce (bod 3.7.2) Status dokončení operace Jako odpověď na procedury Payment/confirm a Payment/cancel obdržíme následující stránky: Správné vykonání formát txt : status: OK trans_id: 7 trans_pos_id: 1 trans_session_id: trans_ts: trans_sig: 9da7c868407fedae6f1b6aca b Správné vykonání formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>ok</status> <trans> <id>7</id> <pos_id>1</pos_id> <session_id>417419</session_id> <ts> </ts> <sig>a95dc b16a c35736</sig> </trans> </response> (Obdržení statusu OK v těchto případech neznamená, že transakce byla úspěšně potvrzena/zrušena. Tyto odpovědi pouze potvrzují akceptování žádosti ke zpracování. Potvrzení o změně statusu transakce je posíláno zvlášť standardním způsobem prostřednictvím adresy UrlOnline.) Chyba formát txt : Co se týče údajů, které posílá zpátky PayU, počítáme hodnotu sig následujícím vzorcem: sig = md5(pos_id + session_id + ts + key2) status: ERROR error_nr: 503 error_message: Error formát xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <response> <status>error</status> <error> <nr>503</nr>

21 <message></message> </error> </response>

22 Příloha 1 Uvedením konstanty paytype v adrese URLPositive je možné získat informaci o tom, jaký platební kanál zákazník zvolil. Dle této informace lze pak zákazníka různým způsobem informovat o stavu jeho platby na stránce URLPositive. Níže jsou uvedena námi doporučená oznámení pro jednotlivé typy plateb: Pro platební metody: : kreditní karta : mpeníze : MojePlatba : eplatby Oznámení: : Vaše platba byla úspěšně provedena. : Vaše platba proběhla úspěšně. Pro platební metody: : platba poštovní složenkou : supercash Oznámení: : Nyní prosím proveďte úhradu platby na základě poskytnutých platebních údajů. Děkujeme. : Poskytnuté platební údaje nyní prosím použijte k uhrazení. Děkujeme. Pro platební metodu: : bankovní převod Oznámení: : Poskytnuté platební údaje použijte prosím k uhrazení. Pokud jste již platbu bankovním převodem provedli, po jejím přijetí bude Vaše objednávka zpracována.

23 Příloha 2 ukázka php skriptu, který zjišťuje stav transakce (tento skript naleznete také na našich internetových stránkách zde: ). <?php $server = 'www.payu.cz'; $server_script = '/paygw/iso/payment/get'; define(payu_pos_id, 123); define(payu_key1, " "); define(payu_key2, " "); function get_status($parts){ if ($parts[1]!= PAYU_POS_ID) return array('code' => false,'message' => 'incorrect POS number'); //--- chybné číslo POS ID v odpovědi (response) $sig = md5($parts[1].$parts[2].$parts[3].$parts[5].$parts[4].$parts[6].$parts[7].payu_key2); // --- výpočet podpisu (signature) pro porovnání se sig odeslaným ze strany PayU if ($parts[8]!= $sig) return array('code' => false,'message' => 'incorrect signature'); //--- chybný podpis (signature) v odpovědi v porovnání s podpisem spočítaným lokálně switch ($parts[5]) { // --- různé zprávy (messages) dle statusu transakce. Popisy jednotlivých statusů jsou uvedeny v technické dokumentaci case 1: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'new'); break; case 2: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'cancelled'); break; case 3: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'rejected'); break; case 4: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'started'); break; case 5: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'awaiting receipt'); break; case 6: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'no authorization'); break; case 7: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment rejected'); break; case 99: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'payment received - ended'); break; case 888: return array('code' => $parts[5], 'message' => 'incorrect status'); break; default: return array('code' => false, 'message' => 'no status'); break; } } if(!isset($_post['pos_id'])!isset($_post['session_id'])!isset($_post['ts'])!isset($_post['sig'])) die('error: EMPTY PARAMETERS'); //-- některé parametry chybějí if ($_POST['pos_id']!= PAYU_POS_ID) die('error: INCORRECT POS ID'); //--- obdržené číslo POS ID je jiné, než bylo očekáváno $sig = md5( $_POST['pos_id']. $_POST['session_id']. $_POST['ts']. PAYU_KEY2); // --- verifikace obdrženého podpisu (signature) if ($_POST['sig']!= $sig) die('error: INCORRECT SIGNATURE'); //--- chybný podpis (signature) $ts = time(); $sig = md5( PAYU_POS_ID. $_POST['session_id']. $ts. PAYU_KEY1); // --- podpis (signature), který bude odeslán do PayU spolu s požadavkem (request) $parameters = "pos_id=". PAYU_POS_ID. "&session_id=". $_POST['session_id']. "&ts=". $ts. "&sig=". $sig; $fsocket = false; $curl = false; $result = false; if ( (PHP_VERSION >= 4.3) && ($fp $server, 443, $errno, $errstr, 30)) ) { $fsocket = true; } elseif (function_exists('curl_exec')) { $curl = true; }

24 if ($fsocket == true) { $header = 'POST '. $server_script. ' HTTP/1.0'. "\r\n". 'Host: '. $server. "\r\n". 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'. "\r\n". 'Content-Length: '. strlen($parameters). "\r\n". 'Connection: close'. $header. $parameters); $payu_response = ''; while { $res 1024); $payu_response.= $res; } elseif ($curl == true) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://". $server. $server_script); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $payu_response = curl_exec($ch); curl_close($ch); } else { die("error: No connect method...\n"); } if (eregi("<trans>.*<pos_id>([0-9]*)</pos_id>.*<session_id>(.*)</session_id>.*<order_id>(.*)</order_id>.*<amount>([0-9]*)</amount>.*<status>([0-9]*)</status>.*<desc>(.*)</desc>.*<ts>([0-9]*)</ts>.*<sig>([a-z0-9]*)</sig>.*</trans>", $payu_response, $parts)) $result = get_status($parts); if ( $result['code'] ) { //--- rozpoznaný status transakce $pos_id = $parts[1]; $session_id = $parts[2]; $order_id = $parts[3]; $amount = $parts[4]; //--v haléřích $status = $parts[5]; $desc = $parts[6]; $ts = $parts[7]; $sig = $parts[8]; /* TODO: změna statusu transakce v systému shopu */ /* například: if ( $result['code'] == '99' ) { if ( money_are_on_the_account ) { // platba je úspěšná, takže posíláme zpátky OK echo "OK"; exit; } } else if ( $result['code'] == '2' ) { // transakce zrušena, můžeme rovněž transakci zrušit } else { // jiné akce } */

25 // pokud jsou všechny operace ukončené, posíláme nazpět OK // v opačném případě vygenerujeme error // if ( ewerything_ok ) { echo "OK"; exit; // } else { // // } } else { /* TODO: správa plateb se statusem error */ echo "ERROR: Data error...\n"; echo "code=". $result['code']. " message=". $result['message']. "\n"; echo $payu_response; // informace o změně statusu bude z payu.cz odeslána znovu // můžeme zapsat informaci do logů (logs)... }?>

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.0 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

JSON API pro zjišťování cen MtG karet

JSON API pro zjišťování cen MtG karet JSON API pro zjišťování cen MtG karet Autor: Ing. Jiří Bažant Verze: 1.0 Datum: 20.9.2014 Changelog Verze Datum Autor Poznámka 1.0 17.9.2014 Ing. Jiří Bažant 20.9.2014 Ing. Jiří Bažant Oprava příkladu

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 pro Expobank CZ a.s. Verze 2 Struktura exportu Expobanking Verze 2.0, 1. 4. 2017, Strana 1/ 9 Obsah Záhlaví strany výpisu... 3 Struktura bloku strany výpisu...

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

sms.sluzba.cz API_XML30 pro textové SMS zprávy do ČR a do zahraničí

sms.sluzba.cz API_XML30 pro textové SMS zprávy do ČR a do zahraničí sms.sluzba.cz API_XML30 pro textové SMS zprávy do ČR a do zahraničí 1. Odesílání zpráv Provádí se odesláním jednoduchého XML dokumentu pomocí HTTPS (nezabezpečená komunikace není povolena!) metodou POST

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

GP webpay: Správa objednávek, Web Services

GP webpay: Správa objednávek, Web Services GP webpay: Správa objednávek, Web Services červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 ON-LINE ADMINISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM WEB SERVICES... 3 DRUHY PODPOROVANÝCH POŽADAVKŮ... 4 Approve Reversal... 6 Deposit... 9 Deposit

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Platba za zboží prostřednictvím Raiffeisenbank

Platba za zboží prostřednictvím Raiffeisenbank Platba za zboží prostřednictvím Raiffeisenbank Podání platebního příkazu zajišťuje URL: https://serveraddress/owa/shop.payment?parametr1=hodnota1¶metr2=hodnota2¶metr n=hodnota n serveraddress Jméno

Více

Pokročilé funkce a časté chyby. Petr Ferschmann FlexiBee Systems s.r.o.

Pokročilé funkce a časté chyby. Petr Ferschmann FlexiBee Systems s.r.o. Pokročilé funkce a časté chyby Petr Ferschmann FlexiBee Systems s.r.o. Filtrace /c/firma/adresar/(nazev like 'Firma') vlastnost operátor hodnota and, or, not, ( ) operátory: =, , =, in, between

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 22. října 2015 Verze: 1.50

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 22. října 2015 Verze: 1.50 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 22. října 2015 Verze: 1.50 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Fingerprint Verification Control

Fingerprint Verification Control Pantek Productivity Pack Fingerprint Verification Control Verze 1.1 10. října 2001 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 POPIS ROZHRANÍ...

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA,

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA, Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na kteroukoli z často kladených otázek uvedených níže. Pokud nemůžete odpověď na Vaši otázku najít, kontaktujte prosím tým Členské podpory na telefonu 235 090 252 od

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Integrovaný agent obchodníka elektronického obchodu (IMA) Příručka správce

Integrovaný agent obchodníka elektronického obchodu (IMA) Příručka správce Integrovaný agent obchodníka elektronického obchodu (IMA) Verze 2.10.0 1 2. Příprava na provoz IMA 2.1. Systémové požadavky 2.1.1. Požadovaný software třetí strany Komponenta Verze Poznámky Sun Java Runtime

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Registrace na portálu ereading.cz... 4 2. Instalace Adobe Digital

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 18.4.2016 Webové aplikace JSON, AJAX/AJAJ, zpracování na straně JS, JSONP, proxy, REST strana 2 JSON objekt JavaScript Object Notation { "nazev": hodnota, "cislo":

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

verze platná od

verze platná od Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.7.2017 1/7 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč.

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Do okénka pro adresu napište http://supplierlink.bms.com/, pak klikněte na BMS Ceska republika. V sekci

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 1.9 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 1.9 09.08.2011 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka Zakládání poukázek Uživatelská př ír učka Leoš Krejčí Strana 1 15.08.2007 Obsah I. Úvod 3 II. Import certifikátů do Vašeho internetového prohlížeče 4 1) Certifikát certifikační autority 2) Certifikát www

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

API pro volání služby kurzovního lístku KB

API pro volání služby kurzovního lístku KB OBSAH API pro volání služby Kurzovní lístek KB... 2 Poskytované informace... 2 Informace pro volání resource exchange-rates... 3 Příklady request / response z volání služby kurzovního lístku... 5 Způsoby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17 PHP- komplexní úloha Výpočet obsahu trojúhelníku pomocí Heronova vzorce DUM prohloubí dovednosti žáků v postupu

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více