KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika"

Transkript

1 KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika Vyučující Mgr. Filip Komberec kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí Anotace Cílem kurzu je získání orientace ve vývoji literární kritiky od národního obrození do současnosti (prostřednictvím významných literárněkritických statí z daných období se zároveň studenti seznamují s výraznými literárněkritickými osobnostmi), dalším cílem je pochopení proměn paradigmatu literární kritiky (rozdílných přístupů k literárnímu dílu, rozdílných hodnotových a názorových východisek jednotlivých kritiků); cílem je rovněž to, aby studenti získali přehled v současných literárních časopisech (především jejich literárněkritických rubrikách). Účastníci kurzu se zároveň stávají aktéry současné literárněkritické diskuse, neboť na posledních dvou hodinách kurzu prezentují své recenze na současná díla literatury domácí i světové, přičemž tyto recenze mají za úkol prověřit interpretační dovednosti studenta, dosavadní kulturněhistorické erudice a četby, ale i schopnost prezentovat vlastní estetický vkus. Požadavky pro získání zápočtu Docházka (max. 2 absence) Referát ze seznamu referátů (studie, literárněkritický text, časopis) Recenze knihy ze seznamu knih v rozsahu 1 NS (seznam Díla pro kritickou reflexi najdete níže v tomto sylabu) PROGRAM SEMINÁŘŮ 1. Úvodní slovo organizační hodina ( ) zadání referátů pro skupinu 1O ČJ a studenty jiného než druhého ročníku 2. Obecné otázky kritiky ( ) Role kritika a kritiky, vztah intepretace, kritiky, literární historie a teorie: JANOUŠEK, Pavel. Vymezení klíčových rolí a hracího pole; Role kritika, in týž Černá kočka, aneb, Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012, s (ref. Č. 1 a 2) Úloha interpretačního společenství, kolektivní paměti a fenomén čtení (nečtení) knih, o nichž mluvíme: BAYARD, Pierre. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. 1. vyd. Brno: Host, 2010, s (ref. Č. 3 a 4)

2 Vznik beletrie a proměny literární komunikace v 18. a 19. století: TRÁVNÍČEK, Jiří. Beletrie a čtenáři, in týž Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011, s (ref. Č. 5) Literární ceny jako součást hodnocení literárních děl: Pavel Janáček a Jiří Trávníček. České literární vavříny dodatek (1. období ( ), 2. období (od roku 1945 do současnosti)), in ENGLISH, James F. Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Vyd. 1. Brno: Host, 2011, s (ref. Č. 6 a 7) 3. Kritika v době národního obrození; Romantická a demokratická kritika; Kritika 60. let 19. století; Kritika 70. let 19. století; Kritika 80. let 19. století ( ) Příklad literárněkritické komunikace (K. H. Borovský a J. K. Tyl): JANOUŠEK, Pavel. Historické intermezzo: Havlíček a Tyl, in týž Černá kočka, aneb, Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012, s (ref. č. 8) J. K Tyl. Rozervanec, in týž Josefa Kaj. Tyla Sebrané spisy. Svazek šestý. 2. vyd. V Praze: I.L. Kober, s. Národní bibliotéka; díl 21. Spisy Josefa Kaj. Tyla; sv. 6.; text je dostupný online (ref. Č. 9) Karel Havlíček Borovský: Kapitola o kritice, in Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století). Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. Studijní texty. ISBN , s (ref. Č. 10) Jan Neruda: Nyní a Škodlivé směry, in Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století). Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. Studijní texty. ISBN , s (ref. Č. 11) H. G. Schauer: Naše dvě otázky. Čas, č. 1, , ročník I.; text je dostupný online (ref. Č. 12) 4. Kritika 90. let 20. Století; Kritika přelomu století; Kritika personalistická + Demokratická kritika 1. republiky + Marxistická a spirituální kritika 20. a 30. let ( ) F. X. Šalda: Kritika pathosem a inspirací; dostupné online na stránkách ÚČL (ref. Č. 13) ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. 1. vyd. Brno: Blok, , [1] s. Edice Hosta do domu; sv. 9. (ref kapitola a kapitola) O. Fischer: Kritika, in Antologie textů k dějinám české literární kritiky II: (1. polovina XX. století). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s (ref. Č. 16) B. Václavek: O marxistickou teorii umění + K. Teige: Bouře na levé frontě, in Antologie textů k dějinám české literární kritiky II: (1. polovina XX. století). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s (ref. Č. 17) B. Fučík: Čtrnáctero zastavení (2 vybrané portréty), FUČÍK, Bedřich, TRÁVNÍČEK, Mojmír, ed. a BINAR, Vladimír, ed. Čtrnáctero zastavení. 1. knižní vyd. Praha: Melantrich, s. (ref. Č. 18) K. Čapek: Past Šrámkova i past kritiků, in Antologie textů k dějinám české literární kritiky II: (1. polovina XX. století). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s (ref. Č. 19)

3 5. Kritika za okupace, kritika v letech léta 20. století ( ) Jindřich Chalupecký: Nové úkoly, dostupné online - (ref. Č. 20) Jan Grossmann: Poslání kritiky ve společnosti, dostupné online - (ref. č. 21) L. Štoll: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, dostupné online - (ref. Č. 22) Lopatka: Otázky kritiky a hra s pojmy, dostupné online - (ref. Č. 23) K. Chvatík: Funkce kritiky ve společnosti v krizi, dostupné online - (ref. č. 24) Milan Blahynka: Metody a cíle, dostupné online - (ref. Č. 25) Jiří Kratochvil: Literatura karnevalu, Šedesátá léta dnes, Obnovení chaosu, in týž KRATOCHVIL, Jiří. Příběhy příběhů. V Brně: Atlantis, 1995, s (ref. Č. 26) 6. Literární časopisy představení časopisu témat, částí, kritické rubriky ( ) Host (ref. č. 27) Tvar (ref. č. 28) Revolver revue (ref. č. 29) A2 (ref. č. 30) Plav (ref. č. 31) Revue Labyrint (ref. č. 32) Aluze (ref. č. 33) 7. Prezentace literárněkritických příspěvků studentů (9. 12.) prostor pro prezentaci recenzí a diskusi nad díly současné literatury 8. Závěrečná prezentace literárněkritických příspěvků studentů, udílení zápočtů ( ) prostor pro prezentaci recenzí a diskusi nad díly současné literatury + udílení zápočtů Díla pro kritickou reflexi 1. BARNES, Julian. Vědomí konce. Vyd. 1. Praha: Odeon, s. Světová knihovna; sv ISBN BÁSNÍK TICHO. Obchodník s nocí, narcis a netopýr. 2. vyd. Praha: [s.n.], s. ISBN BELLOW, Saul. Oběti zlomeného srdce. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, s. Na cestě. ISBN BILLER, Maxim. Obyčejné lásky. 1. vyd. V Praze: Labyrint, s. ISBN BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Vyd. 1. Brno: Druhé město, s. ISBN CLAUDEL, Philippe. Šedé duše. Vyd. 1. Praha: Paseka, s. ISBN

4 7. DĚŽINSKÝ, Milan. Tajný život: [básně z let ]. 1. vyd. Brno: Host, s. ReX; sv. 15. ISBN ECO, Umberto. Pražský hřbitov. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. Vyd. 2., V Argu 1. Praha: Argo, s. ISBN HÁJÍČEK, Jiří. Rybí krev. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN HAKL, Emil. Pravidla směšného chování. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN HAKL, Emil. Skutečná událost. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN HERMANS, Willem Frederik. Temná komora Damoklova. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN HERMANS, Willem Frederik. Už nikdy spánek. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN HRUŠKA, Petr. Darmata. 1. vyd. Brno: Host, s. ReX; sv. 12. ISBN HUELLE, Paweł: Příběhy chladného moře. 1. vyd. Praha: Argo, 240 s. 17. HŮLOVÁ, Petra. Čechy, země zaslíbená. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN HUPTYCH, Miroslav. Noční linka důvěry. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, s., [16] s. obr. příl. Scholares; sv. 31. ISBN ILLIES, Florian. 1913: léto jednoho století. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN JAMES, E. L. Padesát odstínů svobody = Fifty shades freed. Praha: XYZ, s. ISBN JAMES, E. L. Padesát odstínů šedi = Fifty shades of grey. V Praze: XYZ, s. ISBN JAMES, E. L. Padesát odstínů temnoty = Fifty shades darker. V Praze: XYZ, s. ISBN JÓN KALMAN STEFÁNSSON. Ráj a peklo. 1. vyd. Praha: Dybbuk, s. ISBN KOZELKA, Milan. Semeniště zmrdů. Vyd. 1. Krucemburk: JT's, s. ISBN KUMPFMÜLLER, Michael. Nádhera života: [román]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, s. Moderní světová próza. ISBN LLAMAZARES, Julio. Žlutý déšť. 1. vyd. Praha: Dybbuk, s. ISBN MAWER, Simon. Dívka, která spadla z nebe. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, s. Fleet; sv. 30. ISBN MCCARTHY, Cormac. Strážce sadu. Vyd. 1. Praha: Argo, s. AAA: edice angloamerických autorů; sv ISBN MCCARTHY, Cormac. Suttree. Vyd. 1. Praha: Argo, s. AAA: edice anglo-amerických autorů; sv ISBN MCCARTHY, Cormac. Vlak Sunset Limited: román v dramatické formě. 1. vyd. Praha: Argo, s. ISBN MCCARTHY, Cormac. Vnější tma. Vyd. 1. Praha: Argo, s. AAA: edice angloamerických autorů; sv ISBN MCEWAN, Ian. Nevinný. V tomto překladu vyd. 1. Praha: Odeon, s. Světová knihovna; sv. 98. ISBN MERCIER, Pascal. Noční vlak do Lisabonu. 1. vyd. V Praze: Plus, s. ISBN MÍKOVÁ, Marka. Mrakodrapy. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN MURAKAMI, Haruki. 1Q84: kniha 1 a 2. Vyd. 1. Praha: Odeon, s. Světová knihovna; sv ISBN \ 36. NESBØ, Jo. Netopýr: první případ Harryho Holea. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, s. Fleet; sv. 34. ISBN

5 37. NESBØ, Jo. Doktor Proktor a konec světa. Možná--. Vyd. 1. Brno: Jota, s. ISBN NESBØ, Jo. Doktor Proktor a prdicí prášek. Vyd. 1. Brno: Jota, s. ISBN NESBØ, Jo. Sněhulák. Vyd. 2. Zlín: Kniha Zlín, s. Fleet; sv. 29. ISBN NESBØ, Jo. Spasitel. Vyd. 2. Zlín: Kniha Zlín, s. Fleet; sv. 26. ISBN NESBØ, Jo. Švábi. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, s. Fleet; sv. 41. ISBN OBERMANNOVÁ, Irena. Vznášedlo. Vyd. 1. Praha: Motto, s. ISBN OKSANEN, Sofi. Očista. Vyd. 1. Praha: Odeon, s. Světová knihovna; sv. 92. ISBN OKSANEN, Sofi. Stalinovy krávy. Vyd. 1. Praha: Odeon, s. Světová knihovna; sv ISBN PAMUK, Orhan. Muzeum nevinnosti: [román]. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN STÖHR, Martin Josef. Smích ze snu. 1. vyd. Brno: Host, s. ReX; 13. ISBN TILLER, Carl Frode. Kroužení. V Praze: Dauphin, s. ISBN TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN VIEWEGH, Michal. Mráz přichází z Hradu. Vyd. 1. V Brně: Druhé město, s. ISBN Literatura Základní ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. 1. vyd. Brno: Blok, , [1] s. Edice Hosta do domu; sv. 9. HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, s. ISBN HRTÁNEK, Petr, ed. Antologie textů k dějinám české literární kritiky: (XIX. století). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. Studijní texty.isbn HRTÁNEK, Petr, ed. Antologie textů k dějinám české literární kritiky II: (1. polovina XX. století). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. Studijní texty. ISBN JANOUŠEK, Pavel, ed. a ČORNEJ, Petr, ed. Dějiny české literatury Vyd. 1. Praha: Academia, sv. ISBN (kapitoly věnované literární kritice v daných obdobích) JANOUŠEK, Pavel. Černá kočka, aneb, Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Vyd. 1. Praha: Academia, s. Literární řada. ISBN PŘIBÁŇ, Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k Dějinám české literatury V tomto uspořádání vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, sv. Dokumenty; sv. 1, 2, 3, 4. ISBN

6 PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře I ( ) PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře II ( ) PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře III ( ) PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře IV ( ) Slovník české literatury po roce Doporučená BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997, s. Studie; sv. 4. ISBN BAYARD, Pierre. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. 1. vyd. Brno: Host, s. ISBN ČERNÝ, Václav et al. Tvorba a osobnost I. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Odeon, s. ISBN ČERNÝ, Václav et al. Tvorba a osobnost II. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Odeon, s., [32] s. fotogr. ISBN X. DVOŘÁK, Miloš a SOLDÁN, Ladislav, ed. Inflace slova v našem věku: texty z let Praha: Cherm, s. Duch a tvar; sv. 4. ISBN ECO, Umberto. Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty. Vyd. 1. Praha: Argo, s. ISBN ENGLISH, James F. Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Vyd. 1. Brno: Host, s. Teoretická knihovna; sv. 30. ISBN (kapitolu pro referát) FUČÍK, Bedřich, TRÁVNÍČEK, Mojmír, ed. a BINAR, Vladimír, ed. Čtrnáctero zastavení. 1. knižní vyd. Praha: Melantrich, s. Dílo Bedřicha Fučíka; Sv. 5. ISBN GILK, Erik. Literárně kritické praktikum: studijní opora k povinně volitelnému semináři vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. Skripta. ISBN HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. Praha: ARSCI, s. Literární věda; sv. 3. ISBN HARÁK, Ivo. Býýýt odněkud: kritiky a studie k nové a novější české literatuře. Vyd. 1. Praha: Protis, s. Kritiky a eseje; sv. 3. ISBN JANOUŠEK, Pavel. Hravě i dravě: kritikova abeceda. Vyd. 1. Praha: Academia, s. Literární řada. ISBN KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, s. ISBN KOPÁČ, Radim. Pomalá slunce hlasů: k nové české literatuře: od Balabána ke Zgublačenkovi. Vyd. 1. Praha: Concordia, s. ISBN

7 KUDRNÁČ, Jiří, ed. Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem: ( ). Vyd. 1. Brno: Host, s. Strukturalistická knihovna; sv. 15. ISBN LOPATKA, Jan a ŠPIRIT, Michael, ed. Šifra lidské existence. Vyd. 1. Praha: Torst, s. ISBN NOVOTNÝ, Vladimír. Ta naše postmoderna česká--: kritické vizitky literární současnosti. Vyd. 1. Praha: Protis, s. Kritiky a eseje; sv. 1. ISBN SONTAG, Susan. Against interpretation, and other essays. New York: Picador, xi, 312 s. ISBN ŠALDA, F. X. Duše a dílo: podobizny a medailony. Čtvrté vydání. V Praze: Melantrich, [2] s. Šalda, F[rantišek] X[aver]: Dílo; Sv. 4. TREFULKA, Jan a UHDEOVÁ, Jitka, ed. Doteky a posedlosti. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, s. Spisy; 3. ISBN Sborník Na téma umění a život F. X. Šalda Sborník Z dějin české literární kritiky (1965) Soubor díla F. X. Šaldy digitalizovaný na stránkách ÚČL - Česká internetová literární kritika: Literární kritika - anketa 2013 (zde jsou i odpovědi na jednotlivé anketní otázky): Anketa - Česká literární kritika očima zainteresovaných:

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 POD NUSELSKÝMI SCHODY 3 120 00 PRAHA 2 Obsah Úvodní slovo...3 I. Nadace ČLF...4 1. O Nadaci...4 2. Orgány nadace...6 3. Nadační jmění...7 4. Správa prostředků

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2.

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 OBSAH 1. Zpráva o činnosti za školní rok 2010/11 3 2. Přílohy

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015 Vsetín září 2014 Kontakty Dětská knihovna Bc. Ludmila Holbíková lholbikova@mvk.cz 575 755 139, 575 755 146 Dětská knihovna Pavlína Panovcová e- mail: ppanovcova@mvk.cz,

Více

Generace. sirotků. Hanzlík OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Josef. 21. ledna 20 Kč

Generace. sirotků. Hanzlík OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Josef. 21. ledna 20 Kč OBSAH: Marku prostě nahradí jiná měna. Nemyslím ale, že to bude zase tak velká změna. Pavel Capouch v článku Lidových novin a ČTK Ed. Goldstücker Na okraj jednoho přátelství Tři reflexe Podzemní hvězdy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12.

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12. Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval:

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen

Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen Woody Čirá anarchie Argo, Praha 2007 Apuleius Zlatý osel

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín 1 KŘIŽOVATKY TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, a Odborná střední

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více