Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity"

Transkript

1 Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 13,- Kč PAULÍK, Karel - ZÁŠKODNÁ, Helena: Úvod do psychologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 30,- Kč Literární věda. Sborník FF č. 138/ vyd. Repronis s. 350 výt. 25,- Kč BOGOCZOVÁ,Irena: Jazyková komunikace na území české části Těšínska. Spis FF OU č. 80/ vyd. Repronis s. 330 výt. 25,- Kč Studijní program filozofické fakulty OU ve stud. roce Výk. red. dr. E.Jandová 1. vyd. Repronis s. 600 výt. 12,- Kč KAVKA, Stanislav: Nástin dějin anglického jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 18,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav - DEMLOVÁ, Emilie JANDOVÁ, Eva KREMZEROVÁ, Dagmar: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 19,- Kč Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference. Výk. red. doc. K. Lepilová 1. vyd. Repronis s výt KYSELÁ, Miroslava VAŇKOVÁ, Lenka: Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

2 Historie. Historica - sborník FF OU č. 139/1 věd. red. prof. Myška 1. vyd. Repronis s výt Slovanské studie Studia slavica sborník FF OU č. 140/1 (Opole) - věd. red. prof. Damborský, prof. Furdal 1. vyd. Repronis s. 330 výt SLADOVNÍKOVÁ, Šárka: Übungsbuch zur deutschen Syntax. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt X KAVKA,Stanislav: Mluvená a psaná forma současné angličtiny. Skriptum 2. upravené vydání Repronis s. 500 výt. 10,- Kč SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, Maria: A Brief Survey of the English Morphology. 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč MRHAČOVÁ, Eva: Korelativní pohybová slovesa ve slovanských jazycích. Spis FF OU č. 81/ vyd. Repronis s. 300 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 1 věd. red. M. Myška, výk. red. I. Barteček, L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč STUPEK, Ivan: Der deutsche Realismus und Fridrich Nietzsche. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 40,- Kč X SKÁCEL, Josef BAJKOVA Larisa: Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 20,- Kč FILIP, Petr: An outline of medieval English literature. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

3 KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 2. přepracované vydání Repronis s. 500 výt. 30,- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce Odp. red. E. Jandová 1. vyd s. 600 výt. 15,- Kč POLIŠENSKÝ, Josef: Úvod do studia dějin Španělska a Portugalska. Skriptum Tech. red. I. Barteček 1. vyd. Repronis s. 300 výt Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Sborník z konference. Výk. redaktor L. Magdoň 1. vyd s. 150 výt. 35,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Skriptum 1. vyd.repronis s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy - seš. č. 2 věd. redaktor M. Myška, výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč Historie Historica 2. Sborník OU č. 144/1994 výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 85,- Kč Psychologie 1. Sborník OU č. 145/1994 výk. red. H. Záškodná - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt DAVIDOVÁ, Dana: Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 85/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč PILAŘ, Martin: Pokus o ţánrové vymezení povídky. Spis OU č. 86/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč KUNC, Jiří : Kapitoly z dějin Latinské Ameriky. (Do konce koloniální epochy) Skriptum - výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč Jazykověda. Linquistica. Sborník OU č. 146/1994 výk. red. E. Jandová - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 35,- Kč

4 Sborník z konference České země a Španělsko pořádané kat. historie FF OU výk. redaktor I. Barteček- 1. vyd výt X Rossica ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 150 výt Filip, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 45,- Kč RESKA, J.- SPÁLENÝ,E.: Intenzivní kurs španělštiny. Skriptum 3. přeprac. vyd s. 300 výt. 95,- Kč PAULÍK, Karel aj.: Kapitoly z biodromálního poradenství. Skriptum 1. vyd s. 400 výt NEVŘALA, Jan: Sociální psychologie pro učitele. Skriptum 1. vyd s. 500 výt Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 1 sborník OU č. 147/ 1995, 1. vyd. 202 s výt NISKO 1939/1994. Akce Nisko v historii konečného řešení ţidovské otázky. Sborník referátů z mezinár. konference v říjnu vyd s. 500 výt. 100,- Kč PAULÍK, Karel: Pracovní zátěţ vysokoškolského učitele. Spis OU č. 89/ vyd výt. 35,- Kč DAVIDOVÁ,D. BOGOCZOVÁ I.: Cvičení a texty ke studiu slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 20,- Kč MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1 : Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Skriptum 1. vyd s. 300 výt.-

5 Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce vyd s. 800 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 3. Věd. redaktor prof. M. Myška, 1. vyd s výt. 57,- Kč PÁCL, Pavel: Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. Spis Ou č. 90/ vyd s. 300 výt. 35,- Kč KAVKA,Stanislav: The English Verb. A Functional Approachh. Skriptum. 1. vyd s. 300 výt X ŠABRŠULA, Jan: Morfologie du francais. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 80,-- Kč STUDIA ROMANISTICA 1. Sborník OU č. 152/95 věd. red. J. Šabršula výk. red. J. Pavlisková 1. vyd. Repronis výt. 102 s. 30,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 3. Sborník OU č. 153/ vyd s výt. 55,- Kč X LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 2. Sborník OU č. 155/ s výt. 80,- Kč HUBÁČEK,J.- JANDOVÁ, E.- DEMLOVÁ, E. KREMZEROVÁ, D. SRPOVÁ, H.: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum 2. zcela přepr. vyd s. 800 výt.- 40,- Kč VAVREČKA, Mojmír: Russkij jazyk dlja sfery turizma. Ruština pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 100,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 4 mimo edice věd. red. M. Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,-- Kč

6 Rossica ostraviensia in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference konané na FF OU 1995 odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 200 výt. 45,- Kč HISTORIA 95 - Sborník ze studentské vědecké konference editor I. Barteček 1. vyd výt. 139 s K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník z mez. věd. konference pořádané v září 1994 kat. čes. jazyka FF OU odp. red. E. Jandová - 1. vyd s. 200 výt HOLÝ, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Spis OU č. 91/ vyd s. 700 výt. 200,- Kč JAZYKOVĚDA Linquistica 2 - Sborník OU č. 158/ vyd s. 300 výt. 40,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav: Tvoření slov v češtině. Skriptum 1. vyd s. 400 výt. 15,- Kč SVOBODA, Aleš: English Syntax Handouts. Skriptum 1.vyd s. 800 výt. 15,- Kč LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Studijní program FF OU vyd s výt. 20,- Kč ČECHOVÁ, Vlasta: Langobardská Itálie v 7. 8.století (Studie k hospodářským dějinám ). Spis OU č. 94/ vyd s. 250 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 5 Mimo edici- věd. red. M. Myška- 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč

7 X BOGOCZOVÁ, Irena: Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polakow na Zaolziu. Spis OU č. 95/ vyd. Repronis s obr. 200 výt. 50,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 6 mimo edici věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč MÁLKOVÁ, Iva PILAŘ, Martin: Antologie textů ke studiu české literatury po r Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 85,- Kč Filozofie-psychologie-sociologie č. 2 Philosophica-psychlogicasociologica. Sborník OU č. 160/1996 výk.red. P.Pácl 1. vyd výt. 30,- Kč Germanistisches Jahrbuch č. Ostrava-Erfurt Sborník OU č. 161/1996 Sborník OU č. 161/1996 věd. red. Dr.Phil. Horst Erhart, výk. red. 1. vyd s. 350 výt. 80,- Kč DAVIDOVÁ, Dana: Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 96/ vyd výt MLČÁK, Zdeněk: Vybrané kapitoly z psychologie manţelství a rodiny. Skriptum 1. vyd s výt RESKA, Jaroslav: Intenzivní kurz španělštiny II. Program pro audioorální cvičení. Skriptum 1. vyd s. 1. vyd s. 300 výt Historie Historica č. 4. Sborník OU č. 162/1996 věd.red. M. Myška, výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd výt. 80,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Vývoj francouzského jazyka. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference na FF OU 1. vyd výt Siwek, Tadeusz: Česko-polská etnická hranice. Spis OU č. 97/ vyd výt.

8 VAŠINA,Bohumil ZÁŠKODNÁ, Helena: Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního vývoje. Skriptum 1. vyd výt. 80,- Kč NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích. (Manţelství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky rituály, zábavy ). Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 65,- Kč URBANOVÁ, Svatava : Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládeţ ) Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 7 mimo edice věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 70,- Kč Studia slavica 3. Sborník OU č. 163/1996 věd. a výk red. J. Damborský 1. vyd s. 200 výt. 70,- Kč X HONSZA, Norbert: Heinrich Böll. Vzpurný humanista. Spis OU č. 98/ vyd s výt. 90,- Kč DEMETZ, Peter: České slunce, moravský měsíc. Spis OU č. 99/ vyd s. 500 výt. 95,- Kč Selected Papers from the 1 st Conference of the FIPLV. Sborník z 1. mezinárodní vědecké konference Univerzitní vzdělání v postkomunistickém období vyd s. 400 výt ABLAMOWICZ, Alexander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami. Spis OU č. 100/ vyd s. 500 výt. 90,- Kč SCHULZ, Karel: Pochvaly svatých patronů českých. Spis OU č. 102/ vyd výt. 222 A 300,- Kč B 200,- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Děti a drogy na území města Ostravy. Spis OU č. 101/ vyd výt.

9 Psychologie/Filozofie/Sociologie Psychologica/Philosophica/Sociologica č. 3. Sborník OU č. 164/ vyd s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 8.- mimo edici věd. red. M. Myška 1. vyd výt. 70,- Kč JURAJDOVÁ, Petronila, PRAMHAS, Hubert: Textsammlung für Gespräche im DAF Unterricht. Skriptum 1. vyd výt DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Topographische Texte und Übungen. Skriptum - 1. vyd výt Studijní program FF ou pro r. 1997/98 1. vyd výt HISTORIE HISTORICA č. 5. Sborník OU č. 168/1997 výk. red. N. Pavelčíková -1. vyd. Repronis výt. 70,-- Kč LITERÁRNÍ VĚDA 96. Sborník ze studentské věd. konference, konané výk. red. P. Hora, věd. red. J. Svoboda - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 45,-- Kč VAŇKOVÁ, Lenka KYSELÁ, Miroslava: Das deutsche Verb in Teorie und Praxis. Skriptum - 2. upravené vyd výt. 35 s X MYŠKA, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Spis OU č. 105/ vyd. Tilia, Šenov výt. 95,- Kč DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ, Irena FIC, Karel HUBÁČEK, Jaroslav CHLOUPEK, Jan JANDOVÁ, Eva: Mluvená čeština na Moravě. Spis č. 106/ vyd. Tilia Šenov výt audiokazet kniha, 80,- Kč kazeta, 100,- Kč komplet KADLUBIEC, Karel: Polská národní menšina v České republice. Spis OU č. 107/ vyd. Kaga, Český Těšín výt. 120,- Kč X Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č 9 mimo edice věd. redaktor M. Myška 1. vyd výt.

10 PÁCL, Pavel: Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Spis OU č. 108/ vyd s výt. 40,- Kč Slezsko a severní Morava jako specifický region. Sborník OU č. 170/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt. 80,- Kč Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník OU č. 171/1997. Sborník z věd. konference ústavu pro reg. studia věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt ROSSICA Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference vyd výt VAVREČKA, Mojmír RUDINCOVÁ, Blaţena HRDLIČKA, Milan: Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Skriptum 2 díly 1. vyd s. 100 výt. 200,- kč LEPILOVÁ, Květuše a kol: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí.) Skriptum 1. vyd s. 100 výt. 20,- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku výzkumná zpráva grant FRVŠ, č. F 5 /1027 ediční středisko OU 97 s. 50 výt LITERÁRNÍ VĚDA. Litterarum studia č. 3 Sborník OU č. 169/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. J. Pleskot 1. vyd. Repronis výt. 94 s. 40,- Kč KOLÁŘ, Stanislav: Evropské kořeny americké ţidovské literatury. Spis OU č. 109/ vyd s. 500 výt SRPOVÁ, Hana: K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spis OU č. 110/ vyd. Repronis s. 200 výt.

11 Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 3. Sborník OU č. 172/ vyd. Moravskoslezské vydavatelství výt. 70,- Kč RACLAVSKÁ, Jana: Jezyk polski na Slasku Cieszynskim w XIX wieku. (Polský jazyk na Těšínsku v 19. stol.) Spis OU č. 111/ vyd Repronis s. 250 výt. 40,- Kč X RUDINCOVÁ, Blaţena: Praktičeskaja funkcionalnaja grammatika russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. + 6 obr. příloh 300 výt Studentská jazykovědná konference sborník - tech red. P. Kosek - 1. vyd. Repronis Ostrava s. 150 výt CONNOLLY, Thomas: British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval trough Modern Times. Spis OU č. 112/ vyd. Repronis výt. 70,- Kč KREJČÍK, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Monografie 1. sv. edice Universum Tilia, Šenov s výt. 100,- Kč SVOBODA, Jiří: Z obzoru tvorby. Monografie 2. sv. ed. Universum Tilia, Šenov vyd. 198 s výt. 75,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy- seš. č nezměněné vyd. Repronis s. 250 výt. 57,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č vyd. Repronis s. 250 výt. 80,- Kč

12 SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, M: A Brief Survey of the English Morphology. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt FILIP, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt. 55,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1998/ vyd. Repronis 1998 výk. red. I. Málková 138 s výt. 25,-- Kč Historie. Historica č. 6. Sborník OU č. 175/1998- red. PhDr. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 45,- Kč Bibliografie dr. Šajtar. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie prof. J. Svoboda. 1. vyd. Repronis vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie doc. Pleskot. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia The Countrysideof Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. Materiály na kongres IBBY do Indie pro doc. Urbanovou 1. vyd. Repronis s. 50 výt GRACOVÁ, Blaţena: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeţe. Spis OU č. 115/1998 výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Repronis s. 150 výt Filozofie-psychologie-sociologie č. 4. Sborník OU č. 176/1998 výk. red. L. Vymazal- 1. vyd.repronis výt. 45,- Kč X Bibliografie dr. Sivek. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Germanistisches Jahrbuch Ostrava-Erfurt č. 4. Sborník OU č. 178/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství s. r. o. Ostrava výt. 40,- Kč

13 Česká a polská mládeţ o sobě. Sborník výk. red. J. Damborský -1. vyd. Repronis 1998-grant MŠMT č. LA 020 (1998) výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 11 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis s. 800 výt. 80,- Kč BROSKEVIČ, Ivo: On the Lexis in the News. Spis OU č. 117/ vyd. Repronis s. 300 výt. 40,-- Kč PAULÍK, Karel: Základy psychologie. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 60,-- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Sociální deviace mládeţe. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 200 výt. 40,-- Kč PLESKOT, Jaroslav: Slezská barokní kultura. Spis OU č. 118/1998 věd. redaktor J. Svoboda, výk. red. J. Malura vydal Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 25,- Kč Rossica Ostraviensia Sborník z mezinárodní rusistické konference výk. red. K. Lepilová 1. vyd. Repronis Ostrava s výt. 40,-- Kč VAVREČKA, M.- RUDINCOVÁ, B. HKDLIČKA, M.: Rusko český slovník pro hospodářskou sféru díl 1. a 2. 1.vyd. Repronis výt. 200,-- Kč KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 3. nezměněné vydání reprografické středisko OU s. 400 výt. 40,-- Kč KAVKA, Stanislav: Cesta k moderní španělštině. Skriptum 1. vyd. Reprografické středisko OU s. 150 výt. 40,-- Kč BARTOŠ, Lubomír: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu. Skriptum - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 40,-- Kč

14 Linguistica. Jazykověda č. 3. Sborník OU č. 179/1999 výk. red. H. Srpová 1. vyd. Repronis s.+ 3 přílohy 100 výt. 65,-- Kč X Polonica. Sborník z celostátní polonistické konference konané v Ostravě výk. red. J. Raclavská 1. vyd. Repronis výt. 50,-- Kč BOŢAN, Jan Josef: Slaviček rájský. Barokní kancionál z r (Komentovaná edice + lit. hist. studie) Editor J.Malura 1. vyd. Ústav pro regionální studia a vyd. HOST Brno výt. 269,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity na akademický rok 1999/2000 výk. red. I.Málková 1. vyd. CIT OU ediční středisko 154 s výt. 40,-- Kč X TOMÁŠKOVÁ, Renata: Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. Spis OU č. 121/ vyd. Repronis výt. 50,-- Kč Rusistika 98. Sborník ze studentské věd. konference věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis s. 50 výt VAVŘINEC BENEDIKT Z NEDOŢER: Gramaticae bohemicae. 1. vyd. Tilia, Šenov 1999 editor Nancy Smith, Regensburg s. 300 výt. z toho nakladatelství Host 150 výt. 182,-- Kč DAMBORSKÝ, Jiří : Polština a franština ve vzájemném vztahu soubor studií spis OU č. 122/99 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 12 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 160 s. 65,- Kč MAPRJAL vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu - výk. red. M.Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum dotisk 1. vyd. z r Repronis s. 300 výt. 100,-- Kč Historie Historica č. 7 Sborník OU č. 182/99 výk red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis s výt. 50,-- Kč

15 MRHAČOVÁ, Eva: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Spis OU č. 124/99 výk. red. M. Grygerková 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 60,-- Kč PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku studie výstup z grantu č vyd. Repronis Ostrava s s. příloh 120 výt. 50,-- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč URBANOVÁ, Svatava: Bibliografie vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 150 výt GERMANISTISCHES JAHRBUCH Ostrava Erfurt č. 5. Sborník OU č. 184/99 výk. red. M. Kyselá 1. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Ostrava European British and American studies at the Turn of Millennium. Sborník OU č. 185/99 výk. red. S. Kolář 1. vyd. Repronis výt. 176 s MLČÁK, Zdeněk: Psychická zátěţ u dětí základní školy. Spis OU č. 126/99 výk. red. K.Paulík- 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,- Kč X PSYCHOLOGIE, FILOZOFIE, SOCIOLOGIE č. 5. Sborník OU č. 186/99 výk. red. H. Záškodná 1. vyd. Repronis výt. 96 s. 30,- Kč PÁCL, Pavel: Studenti a jejich rodiče. Spis OU č. 127/99 výk. red. L. Vymazal, 1. vyd. Repronis výt. 30,- Kč VAŠINA, Bohumil: Psychologie zdraví. Skriptum 1. vyd. Repronis výt., 86 s Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1 / II.- nová řada výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 116 s. 65,- Kč

16 Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů I. díl. Sborník OU č 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. I. díl, II. díl 40,- Kč I+II 90,- Kč Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia ( Rossica Ostraviensia ) věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 118 s. 45,- Kč PAULÍK, Karel: Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Spis č. 129/99 výk. red. J. David - 1. vyd. Repronis výt. 120 s. 40,- Kč Improvents to the training of graduates applied social sciences. Sborník č. 188/ 99 výk. red. K. Paulík 150 výt. 56 s. 25,- Kč SIGMUND FREUD poselství a inspirace. Sborník z konference výk red. K. Paulík 1. vyd. Repronis výt. 112 s. 40,- Kč Kapitoly z literárních dějin Slezska a severovýchodní Moravy. Spis OU č. 130/99 vyd. ˇUstav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis 150 výt. 280 s. 120,- Kč TOMÁŠEK, Martin: Moravskoslezská revue studie o regionálním časopisevěd. red. Z. Smolka 1. vyd. Repronis 80 výt. 58 s VAVREČKA, M. LEDNICKÝ, V. + kol. : Pojmový slovník managementu I. (slovník česko-anglicko-německo-ruský). Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 80,- Kč LEPILOVÁ, K. Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum vyd. Repronis výt. 126 s. 70,- Kč INFORMACE O STUDIU 2000/2001 Studijní program výk. red. I. Málková - 1. vyd. Repronis výt s X Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů II. díl. Sborník OU č. 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. 200 s.- I. díl + II. díl 40,- Kč dohromady I + II. díl 90,- Kč

17 BALOWSKI, Mieczyslav: Slowianskie paralele: Jiří Orten i Krzystof Kamil Baczynski habilitační práce výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Vydavatelství Pro Polsko 150 výt. 262 s CZECH CULTURAL STUDIES studijní program pro zahraniční studenty. 1. vyd. Repronis výt. 50 s X ENCYKLOPEDIE Slezska (maketa) Skriptum Ústav pro regionální studia vyd. Repronis k vyd. připravili V. Vaníčková, L. Dokoupil 220 výt s. 180,- Kč STOLAŘÍK, Ivo bibliografie Vydal Ústav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis výt. 56 s VAVREČKA, Mojmír: Ruština pro oblast cestovního ruchu. Skriptum 2. rozšířené vyd. Repronis výt s. 70,- Kč FILOZOFIE,SOCIOLOGIE,PSYCHOLOGIE č. 6 sborník OU č. 190/2000 věd. red. P. Pácl, výk. red. L. Vymazal 1. vyd. Repronis výt. 126 s. 43,- Kč URBANOVÁ, S. HOLAŇOVÁ, Š: Literatura pro děti a mládeţ Slezska a severní Moravy (soupis bibliografie) - vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis výt. 112 s BOGOCZOVÁ, I.-FIC.K.- CHLOUPEK, J. JANDOVÁ, E. - KRČMOVÁ, M. MÜLLEROVÁ, O.: Tváře češtiny spis OU č. 132/ výstup z grantu č. 405/98/0639 výk. red. E. Jandová -1. vyd. Repronis výt. 266 s. 70,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Teorie a praxe překladu. Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 142 s MRHAČOVÁ, E - JANDOVÁ, E. HATRUNG, J.: Názvy zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice (česko-německý slovník) 1.vyd. edice Universum výt. 224 s. 200,- Kč

18 MRHAČOVÁ, E.: Názvy lidského těla v české frazeologii a idiomatice (Tematický frazeologický slovník II.) Spis OU č. 135/2000 výk. red. L. Vymazal - 1. vyd. Repronis výt. 167 s Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 6 sborník OU č. 194/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství výk. red. M. Kyselá výt s. 40,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 8. Sborník OU č. 195/2000 výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,. Kč LEPILOVÁ, K + kol.: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Sborník OU č. 196/2000 grant MŠMT výk. red. Lepilová, K., Severa V. 1. vyd. Repronis výt. 93 s DEMLOVÁ,E.- HRDLIČKA, M.- LEPILOVÁ, K: Stručný slovník řečové komunikace grant MŠMT č vyd. Repronis 50 výt. 100 s X Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000 sborník prací z VIII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch 2000 výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis 100 výt. 120 s LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 4.K 70. narozeninám J. Svobody Sborník OU č. 193/ vyd. Ústav pro regionální studia výk. red. Z. Smolka - 1. vyd. Repronis výt. 168 s. 70,- Kč VAVREČKA, M.- LEDNICKÝ, V.: Pojmový slovník II. managementu (česko-anglicko-německo-ruský) grant IGS č vyd. Repronis 100 výt. 316 s. 110,- Kč Monografie SIWEK, Tadeusz KAŇOK, Jaromír : Vědomí slezské identity v mentální mapě spis OU č. 136/ s. 300 výt. grant č. 403/98/0642 MŠMT - vyd. Repronis

19 Cena : 180,- Kč RUDINCOVÁ, Blaţena : Typy pojmenování v současné ruštině - spis č. 137/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč KALNICKÁ, Zdeňka : Aesthetics of the Four Elements s. 500 výt., vyd. edice Univerzum Cena : RACLAVSKÁ, Jana : Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848, Spis OU č. 139/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč BOGOCZOVÁ, Irena : Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference spis OU č. 140/ s výt. vyd. Repronis Cena : 55,- Kč Sborníky Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt č. 6/spis 194/2000 sborník OU č.194/2000, 200 s. 350 výt. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Cena : 40,- Kč Wladyslaw Stanislav Reymont - tradice-současnost- recepce sborník OU č. 197/2001 z mezinárodní vědecké konference věd. red. Balowski, Raclavská 202 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : Region-sluţby-cestovní ruch sborník z mezinárodní konference, 392 str., 200 výt. tisk Ediční středisko OU Cena : Aspekte der Textgestaltung - sborník z mezinárodní vědecké konference, sborník č. 198/2001, 500 s. 200 výt. hrazeno z účtu konference vyd. Repronis Cena : X Naše a cizí v interetnické jazykové komunikaci sborník z mezinárodní vědecké konference s. 60 výt. vyd. Repronis Cena : 75,- Kč Příspěvky k bádání v oboru rusistika sborník z II. mezinárodní studentské konference, 148 s. 60 výt. vyd. Repronis Cena :

20 Skripta DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ,Irena : Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie - DOTISK - 69 s výt. - vyd. Repronis, Cena 30,-Kč LEPILOVÁ, Květuše : Řečová komunikace s. 300 výt. 2. vydání, tisk Ediční středisko OU Cena : 100,- Kč HALÁSKOVÁ, Renáta : Trh práce a politika zaměstnanosti 93 s. 100 výt., tisk Ediční středisko OU Cena : DEMLOVÁ HUBÁČEK JANDOVÁ KREMZEROVÁ SRPOVÁ : Praktická cvičení z českého jazyka 186 s. 500 výt. tisk OU Cena : 100,- Kč Studijní program Studijní program pro akademický rok s. 350 výt. vyd. Repronis Cena : Ústav Studijní program pro akademický rok s. 450 výt. vyd Repronis Cena : 30,- Kč Český jazyk a literatura na sklonku XX. století sborník z česko-polské konference stran vydal WPWSZ Walbrzych Cena : X MAZUREK, Jan : Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku, 62 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : 30,- Kč TANNER, Matěj : Hora olivetská, redaktor T.Reichel, editoři J. Malura, P. Kosek str. vydal Host Cena : 235,- Kč MÁLKOVÁ, Iva : URBANOVÁ, Svatava : Literární slovník Moravy a Slezska 367 str. vydala Votobia Cena : 290,- Kč Biografický slovník Slezska a SM č. 14 věd. red. Milan Myška výk. red. L. Dokoupil 145 s. 450 výt. hrazeno z g /6201/1620 Ústav pro reg. studia vyd. Repronis Cena : 80,- Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU ze dne 6. ledna 2004 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení. 2. Schválení komisí: pro habilitační

Více

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na FF OU Monografie, ISBN 978-80-7368-585-0 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Spis OU

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 31. 10. 2001 Přítomní : dle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

Č.j.: OU-29529/ Ostrava 31. března 2015

Č.j.: OU-29529/ Ostrava 31. března 2015 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 25. března 2015 Č.j.: OU-29529/25-2015 Ostrava 31. března 2015 Přítomni: podle prezenční listiny Program

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol.

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol. BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU AKADEMICKÝ ROK 2005 2006 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - FILOZOFICKÁ FAKULTA 2005 OBSAH 1 ÚVOD... 5 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 6 2.1 VEDENÍ FILOZOFICKÉ

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1. Studijní program N7504 Učitelství pro střední školy a) Studijní obor: Učitelství Anglického

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

Business Management in the Czech Republic, - 2., přepracované vydání

Business Management in the Czech Republic, - 2., přepracované vydání KONTROLA PLNĚNÍ EDIČNÍHO PLÁNU ESF MU NA ROK 2008 období 1.1. 30.9.2008 I. Ediční plán fakultních publikací Poř. č. Název publikace Náklad Odpovědnost Plnění 1. Ročenka 2007 100 Prod. S. Škarabelová 2.

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM Předmět Učebnice, které si žáci kupují Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola Doporučené učebnice Doporučené webové stránky (popř. další zdroje) VŠEOBECNĚVZDĚLÁVACÍ

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Adresa: nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 Pracovna a příruční knihovna finštiny: místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK) Garant přijímacího řízení:

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC.

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC. KS Jičín - ČZU PEF Praha Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/2017 1. ročník BC. Psychologie osobnosti a soc. psychologie - 10. a 11. 2. 2017 Mgr.Hana Chýlová Skripta: Rymešová, Chamoutová,-

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

7105R035 - Kulturní dějiny

7105R035 - Kulturní dějiny Studijní program: B7105 - Historické vědy Studijní obor: Segment: Elementární - KD/Bc. Povinné y 7105R035 - Kulturní dějiny Německý jazyk - CEFR A1+ KCJ/HNA1P 'doc. Winfried Baumann, Dr.' Odborný písemný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 1 FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Duben 2004 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Filozofická fakulta OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Děkanát v r. 2003 děkanka sekretariát děkanky

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více