Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity"

Transkript

1 Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 13,- Kč PAULÍK, Karel - ZÁŠKODNÁ, Helena: Úvod do psychologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 30,- Kč Literární věda. Sborník FF č. 138/ vyd. Repronis s. 350 výt. 25,- Kč BOGOCZOVÁ,Irena: Jazyková komunikace na území české části Těšínska. Spis FF OU č. 80/ vyd. Repronis s. 330 výt. 25,- Kč Studijní program filozofické fakulty OU ve stud. roce Výk. red. dr. E.Jandová 1. vyd. Repronis s. 600 výt. 12,- Kč KAVKA, Stanislav: Nástin dějin anglického jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 18,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav - DEMLOVÁ, Emilie JANDOVÁ, Eva KREMZEROVÁ, Dagmar: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 19,- Kč Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference. Výk. red. doc. K. Lepilová 1. vyd. Repronis s výt KYSELÁ, Miroslava VAŇKOVÁ, Lenka: Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

2 Historie. Historica - sborník FF OU č. 139/1 věd. red. prof. Myška 1. vyd. Repronis s výt Slovanské studie Studia slavica sborník FF OU č. 140/1 (Opole) - věd. red. prof. Damborský, prof. Furdal 1. vyd. Repronis s. 330 výt SLADOVNÍKOVÁ, Šárka: Übungsbuch zur deutschen Syntax. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt X KAVKA,Stanislav: Mluvená a psaná forma současné angličtiny. Skriptum 2. upravené vydání Repronis s. 500 výt. 10,- Kč SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, Maria: A Brief Survey of the English Morphology. 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč MRHAČOVÁ, Eva: Korelativní pohybová slovesa ve slovanských jazycích. Spis FF OU č. 81/ vyd. Repronis s. 300 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 1 věd. red. M. Myška, výk. red. I. Barteček, L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč STUPEK, Ivan: Der deutsche Realismus und Fridrich Nietzsche. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 40,- Kč X SKÁCEL, Josef BAJKOVA Larisa: Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 20,- Kč FILIP, Petr: An outline of medieval English literature. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

3 KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 2. přepracované vydání Repronis s. 500 výt. 30,- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce Odp. red. E. Jandová 1. vyd s. 600 výt. 15,- Kč POLIŠENSKÝ, Josef: Úvod do studia dějin Španělska a Portugalska. Skriptum Tech. red. I. Barteček 1. vyd. Repronis s. 300 výt Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Sborník z konference. Výk. redaktor L. Magdoň 1. vyd s. 150 výt. 35,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Skriptum 1. vyd.repronis s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy - seš. č. 2 věd. redaktor M. Myška, výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč Historie Historica 2. Sborník OU č. 144/1994 výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 85,- Kč Psychologie 1. Sborník OU č. 145/1994 výk. red. H. Záškodná - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt DAVIDOVÁ, Dana: Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 85/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč PILAŘ, Martin: Pokus o ţánrové vymezení povídky. Spis OU č. 86/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč KUNC, Jiří : Kapitoly z dějin Latinské Ameriky. (Do konce koloniální epochy) Skriptum - výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč Jazykověda. Linquistica. Sborník OU č. 146/1994 výk. red. E. Jandová - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 35,- Kč

4 Sborník z konference České země a Španělsko pořádané kat. historie FF OU výk. redaktor I. Barteček- 1. vyd výt X Rossica ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 150 výt Filip, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 45,- Kč RESKA, J.- SPÁLENÝ,E.: Intenzivní kurs španělštiny. Skriptum 3. přeprac. vyd s. 300 výt. 95,- Kč PAULÍK, Karel aj.: Kapitoly z biodromálního poradenství. Skriptum 1. vyd s. 400 výt NEVŘALA, Jan: Sociální psychologie pro učitele. Skriptum 1. vyd s. 500 výt Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 1 sborník OU č. 147/ 1995, 1. vyd. 202 s výt NISKO 1939/1994. Akce Nisko v historii konečného řešení ţidovské otázky. Sborník referátů z mezinár. konference v říjnu vyd s. 500 výt. 100,- Kč PAULÍK, Karel: Pracovní zátěţ vysokoškolského učitele. Spis OU č. 89/ vyd výt. 35,- Kč DAVIDOVÁ,D. BOGOCZOVÁ I.: Cvičení a texty ke studiu slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 20,- Kč MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1 : Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Skriptum 1. vyd s. 300 výt.-

5 Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce vyd s. 800 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 3. Věd. redaktor prof. M. Myška, 1. vyd s výt. 57,- Kč PÁCL, Pavel: Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. Spis Ou č. 90/ vyd s. 300 výt. 35,- Kč KAVKA,Stanislav: The English Verb. A Functional Approachh. Skriptum. 1. vyd s. 300 výt X ŠABRŠULA, Jan: Morfologie du francais. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 80,-- Kč STUDIA ROMANISTICA 1. Sborník OU č. 152/95 věd. red. J. Šabršula výk. red. J. Pavlisková 1. vyd. Repronis výt. 102 s. 30,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 3. Sborník OU č. 153/ vyd s výt. 55,- Kč X LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 2. Sborník OU č. 155/ s výt. 80,- Kč HUBÁČEK,J.- JANDOVÁ, E.- DEMLOVÁ, E. KREMZEROVÁ, D. SRPOVÁ, H.: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum 2. zcela přepr. vyd s. 800 výt.- 40,- Kč VAVREČKA, Mojmír: Russkij jazyk dlja sfery turizma. Ruština pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 100,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 4 mimo edice věd. red. M. Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,-- Kč

6 Rossica ostraviensia in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference konané na FF OU 1995 odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 200 výt. 45,- Kč HISTORIA 95 - Sborník ze studentské vědecké konference editor I. Barteček 1. vyd výt. 139 s K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník z mez. věd. konference pořádané v září 1994 kat. čes. jazyka FF OU odp. red. E. Jandová - 1. vyd s. 200 výt HOLÝ, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Spis OU č. 91/ vyd s. 700 výt. 200,- Kč JAZYKOVĚDA Linquistica 2 - Sborník OU č. 158/ vyd s. 300 výt. 40,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav: Tvoření slov v češtině. Skriptum 1. vyd s. 400 výt. 15,- Kč SVOBODA, Aleš: English Syntax Handouts. Skriptum 1.vyd s. 800 výt. 15,- Kč LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Studijní program FF OU vyd s výt. 20,- Kč ČECHOVÁ, Vlasta: Langobardská Itálie v 7. 8.století (Studie k hospodářským dějinám ). Spis OU č. 94/ vyd s. 250 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 5 Mimo edici- věd. red. M. Myška- 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč

7 X BOGOCZOVÁ, Irena: Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polakow na Zaolziu. Spis OU č. 95/ vyd. Repronis s obr. 200 výt. 50,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 6 mimo edici věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč MÁLKOVÁ, Iva PILAŘ, Martin: Antologie textů ke studiu české literatury po r Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 85,- Kč Filozofie-psychologie-sociologie č. 2 Philosophica-psychlogicasociologica. Sborník OU č. 160/1996 výk.red. P.Pácl 1. vyd výt. 30,- Kč Germanistisches Jahrbuch č. Ostrava-Erfurt Sborník OU č. 161/1996 Sborník OU č. 161/1996 věd. red. Dr.Phil. Horst Erhart, výk. red. 1. vyd s. 350 výt. 80,- Kč DAVIDOVÁ, Dana: Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 96/ vyd výt MLČÁK, Zdeněk: Vybrané kapitoly z psychologie manţelství a rodiny. Skriptum 1. vyd s výt RESKA, Jaroslav: Intenzivní kurz španělštiny II. Program pro audioorální cvičení. Skriptum 1. vyd s. 1. vyd s. 300 výt Historie Historica č. 4. Sborník OU č. 162/1996 věd.red. M. Myška, výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd výt. 80,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Vývoj francouzského jazyka. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference na FF OU 1. vyd výt Siwek, Tadeusz: Česko-polská etnická hranice. Spis OU č. 97/ vyd výt.

8 VAŠINA,Bohumil ZÁŠKODNÁ, Helena: Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního vývoje. Skriptum 1. vyd výt. 80,- Kč NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích. (Manţelství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky rituály, zábavy ). Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 65,- Kč URBANOVÁ, Svatava : Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládeţ ) Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 7 mimo edice věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 70,- Kč Studia slavica 3. Sborník OU č. 163/1996 věd. a výk red. J. Damborský 1. vyd s. 200 výt. 70,- Kč X HONSZA, Norbert: Heinrich Böll. Vzpurný humanista. Spis OU č. 98/ vyd s výt. 90,- Kč DEMETZ, Peter: České slunce, moravský měsíc. Spis OU č. 99/ vyd s. 500 výt. 95,- Kč Selected Papers from the 1 st Conference of the FIPLV. Sborník z 1. mezinárodní vědecké konference Univerzitní vzdělání v postkomunistickém období vyd s. 400 výt ABLAMOWICZ, Alexander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami. Spis OU č. 100/ vyd s. 500 výt. 90,- Kč SCHULZ, Karel: Pochvaly svatých patronů českých. Spis OU č. 102/ vyd výt. 222 A 300,- Kč B 200,- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Děti a drogy na území města Ostravy. Spis OU č. 101/ vyd výt.

9 Psychologie/Filozofie/Sociologie Psychologica/Philosophica/Sociologica č. 3. Sborník OU č. 164/ vyd s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 8.- mimo edici věd. red. M. Myška 1. vyd výt. 70,- Kč JURAJDOVÁ, Petronila, PRAMHAS, Hubert: Textsammlung für Gespräche im DAF Unterricht. Skriptum 1. vyd výt DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Topographische Texte und Übungen. Skriptum - 1. vyd výt Studijní program FF ou pro r. 1997/98 1. vyd výt HISTORIE HISTORICA č. 5. Sborník OU č. 168/1997 výk. red. N. Pavelčíková -1. vyd. Repronis výt. 70,-- Kč LITERÁRNÍ VĚDA 96. Sborník ze studentské věd. konference, konané výk. red. P. Hora, věd. red. J. Svoboda - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 45,-- Kč VAŇKOVÁ, Lenka KYSELÁ, Miroslava: Das deutsche Verb in Teorie und Praxis. Skriptum - 2. upravené vyd výt. 35 s X MYŠKA, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Spis OU č. 105/ vyd. Tilia, Šenov výt. 95,- Kč DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ, Irena FIC, Karel HUBÁČEK, Jaroslav CHLOUPEK, Jan JANDOVÁ, Eva: Mluvená čeština na Moravě. Spis č. 106/ vyd. Tilia Šenov výt audiokazet kniha, 80,- Kč kazeta, 100,- Kč komplet KADLUBIEC, Karel: Polská národní menšina v České republice. Spis OU č. 107/ vyd. Kaga, Český Těšín výt. 120,- Kč X Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č 9 mimo edice věd. redaktor M. Myška 1. vyd výt.

10 PÁCL, Pavel: Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Spis OU č. 108/ vyd s výt. 40,- Kč Slezsko a severní Morava jako specifický region. Sborník OU č. 170/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt. 80,- Kč Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník OU č. 171/1997. Sborník z věd. konference ústavu pro reg. studia věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt ROSSICA Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference vyd výt VAVREČKA, Mojmír RUDINCOVÁ, Blaţena HRDLIČKA, Milan: Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Skriptum 2 díly 1. vyd s. 100 výt. 200,- kč LEPILOVÁ, Květuše a kol: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí.) Skriptum 1. vyd s. 100 výt. 20,- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku výzkumná zpráva grant FRVŠ, č. F 5 /1027 ediční středisko OU 97 s. 50 výt LITERÁRNÍ VĚDA. Litterarum studia č. 3 Sborník OU č. 169/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. J. Pleskot 1. vyd. Repronis výt. 94 s. 40,- Kč KOLÁŘ, Stanislav: Evropské kořeny americké ţidovské literatury. Spis OU č. 109/ vyd s. 500 výt SRPOVÁ, Hana: K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spis OU č. 110/ vyd. Repronis s. 200 výt.

11 Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 3. Sborník OU č. 172/ vyd. Moravskoslezské vydavatelství výt. 70,- Kč RACLAVSKÁ, Jana: Jezyk polski na Slasku Cieszynskim w XIX wieku. (Polský jazyk na Těšínsku v 19. stol.) Spis OU č. 111/ vyd Repronis s. 250 výt. 40,- Kč X RUDINCOVÁ, Blaţena: Praktičeskaja funkcionalnaja grammatika russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. + 6 obr. příloh 300 výt Studentská jazykovědná konference sborník - tech red. P. Kosek - 1. vyd. Repronis Ostrava s. 150 výt CONNOLLY, Thomas: British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval trough Modern Times. Spis OU č. 112/ vyd. Repronis výt. 70,- Kč KREJČÍK, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Monografie 1. sv. edice Universum Tilia, Šenov s výt. 100,- Kč SVOBODA, Jiří: Z obzoru tvorby. Monografie 2. sv. ed. Universum Tilia, Šenov vyd. 198 s výt. 75,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy- seš. č nezměněné vyd. Repronis s. 250 výt. 57,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č vyd. Repronis s. 250 výt. 80,- Kč

12 SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, M: A Brief Survey of the English Morphology. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt FILIP, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt. 55,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1998/ vyd. Repronis 1998 výk. red. I. Málková 138 s výt. 25,-- Kč Historie. Historica č. 6. Sborník OU č. 175/1998- red. PhDr. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 45,- Kč Bibliografie dr. Šajtar. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie prof. J. Svoboda. 1. vyd. Repronis vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie doc. Pleskot. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia The Countrysideof Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. Materiály na kongres IBBY do Indie pro doc. Urbanovou 1. vyd. Repronis s. 50 výt GRACOVÁ, Blaţena: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeţe. Spis OU č. 115/1998 výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Repronis s. 150 výt Filozofie-psychologie-sociologie č. 4. Sborník OU č. 176/1998 výk. red. L. Vymazal- 1. vyd.repronis výt. 45,- Kč X Bibliografie dr. Sivek. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Germanistisches Jahrbuch Ostrava-Erfurt č. 4. Sborník OU č. 178/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství s. r. o. Ostrava výt. 40,- Kč

13 Česká a polská mládeţ o sobě. Sborník výk. red. J. Damborský -1. vyd. Repronis 1998-grant MŠMT č. LA 020 (1998) výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 11 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis s. 800 výt. 80,- Kč BROSKEVIČ, Ivo: On the Lexis in the News. Spis OU č. 117/ vyd. Repronis s. 300 výt. 40,-- Kč PAULÍK, Karel: Základy psychologie. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 60,-- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Sociální deviace mládeţe. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 200 výt. 40,-- Kč PLESKOT, Jaroslav: Slezská barokní kultura. Spis OU č. 118/1998 věd. redaktor J. Svoboda, výk. red. J. Malura vydal Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 25,- Kč Rossica Ostraviensia Sborník z mezinárodní rusistické konference výk. red. K. Lepilová 1. vyd. Repronis Ostrava s výt. 40,-- Kč VAVREČKA, M.- RUDINCOVÁ, B. HKDLIČKA, M.: Rusko český slovník pro hospodářskou sféru díl 1. a 2. 1.vyd. Repronis výt. 200,-- Kč KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 3. nezměněné vydání reprografické středisko OU s. 400 výt. 40,-- Kč KAVKA, Stanislav: Cesta k moderní španělštině. Skriptum 1. vyd. Reprografické středisko OU s. 150 výt. 40,-- Kč BARTOŠ, Lubomír: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu. Skriptum - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 40,-- Kč

14 Linguistica. Jazykověda č. 3. Sborník OU č. 179/1999 výk. red. H. Srpová 1. vyd. Repronis s.+ 3 přílohy 100 výt. 65,-- Kč X Polonica. Sborník z celostátní polonistické konference konané v Ostravě výk. red. J. Raclavská 1. vyd. Repronis výt. 50,-- Kč BOŢAN, Jan Josef: Slaviček rájský. Barokní kancionál z r (Komentovaná edice + lit. hist. studie) Editor J.Malura 1. vyd. Ústav pro regionální studia a vyd. HOST Brno výt. 269,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity na akademický rok 1999/2000 výk. red. I.Málková 1. vyd. CIT OU ediční středisko 154 s výt. 40,-- Kč X TOMÁŠKOVÁ, Renata: Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. Spis OU č. 121/ vyd. Repronis výt. 50,-- Kč Rusistika 98. Sborník ze studentské věd. konference věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis s. 50 výt VAVŘINEC BENEDIKT Z NEDOŢER: Gramaticae bohemicae. 1. vyd. Tilia, Šenov 1999 editor Nancy Smith, Regensburg s. 300 výt. z toho nakladatelství Host 150 výt. 182,-- Kč DAMBORSKÝ, Jiří : Polština a franština ve vzájemném vztahu soubor studií spis OU č. 122/99 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 12 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 160 s. 65,- Kč MAPRJAL vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu - výk. red. M.Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum dotisk 1. vyd. z r Repronis s. 300 výt. 100,-- Kč Historie Historica č. 7 Sborník OU č. 182/99 výk red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis s výt. 50,-- Kč

15 MRHAČOVÁ, Eva: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Spis OU č. 124/99 výk. red. M. Grygerková 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 60,-- Kč PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku studie výstup z grantu č vyd. Repronis Ostrava s s. příloh 120 výt. 50,-- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč URBANOVÁ, Svatava: Bibliografie vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 150 výt GERMANISTISCHES JAHRBUCH Ostrava Erfurt č. 5. Sborník OU č. 184/99 výk. red. M. Kyselá 1. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Ostrava European British and American studies at the Turn of Millennium. Sborník OU č. 185/99 výk. red. S. Kolář 1. vyd. Repronis výt. 176 s MLČÁK, Zdeněk: Psychická zátěţ u dětí základní školy. Spis OU č. 126/99 výk. red. K.Paulík- 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,- Kč X PSYCHOLOGIE, FILOZOFIE, SOCIOLOGIE č. 5. Sborník OU č. 186/99 výk. red. H. Záškodná 1. vyd. Repronis výt. 96 s. 30,- Kč PÁCL, Pavel: Studenti a jejich rodiče. Spis OU č. 127/99 výk. red. L. Vymazal, 1. vyd. Repronis výt. 30,- Kč VAŠINA, Bohumil: Psychologie zdraví. Skriptum 1. vyd. Repronis výt., 86 s Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1 / II.- nová řada výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 116 s. 65,- Kč

16 Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů I. díl. Sborník OU č 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. I. díl, II. díl 40,- Kč I+II 90,- Kč Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia ( Rossica Ostraviensia ) věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 118 s. 45,- Kč PAULÍK, Karel: Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Spis č. 129/99 výk. red. J. David - 1. vyd. Repronis výt. 120 s. 40,- Kč Improvents to the training of graduates applied social sciences. Sborník č. 188/ 99 výk. red. K. Paulík 150 výt. 56 s. 25,- Kč SIGMUND FREUD poselství a inspirace. Sborník z konference výk red. K. Paulík 1. vyd. Repronis výt. 112 s. 40,- Kč Kapitoly z literárních dějin Slezska a severovýchodní Moravy. Spis OU č. 130/99 vyd. ˇUstav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis 150 výt. 280 s. 120,- Kč TOMÁŠEK, Martin: Moravskoslezská revue studie o regionálním časopisevěd. red. Z. Smolka 1. vyd. Repronis 80 výt. 58 s VAVREČKA, M. LEDNICKÝ, V. + kol. : Pojmový slovník managementu I. (slovník česko-anglicko-německo-ruský). Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 80,- Kč LEPILOVÁ, K. Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum vyd. Repronis výt. 126 s. 70,- Kč INFORMACE O STUDIU 2000/2001 Studijní program výk. red. I. Málková - 1. vyd. Repronis výt s X Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů II. díl. Sborník OU č. 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. 200 s.- I. díl + II. díl 40,- Kč dohromady I + II. díl 90,- Kč

17 BALOWSKI, Mieczyslav: Slowianskie paralele: Jiří Orten i Krzystof Kamil Baczynski habilitační práce výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Vydavatelství Pro Polsko 150 výt. 262 s CZECH CULTURAL STUDIES studijní program pro zahraniční studenty. 1. vyd. Repronis výt. 50 s X ENCYKLOPEDIE Slezska (maketa) Skriptum Ústav pro regionální studia vyd. Repronis k vyd. připravili V. Vaníčková, L. Dokoupil 220 výt s. 180,- Kč STOLAŘÍK, Ivo bibliografie Vydal Ústav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis výt. 56 s VAVREČKA, Mojmír: Ruština pro oblast cestovního ruchu. Skriptum 2. rozšířené vyd. Repronis výt s. 70,- Kč FILOZOFIE,SOCIOLOGIE,PSYCHOLOGIE č. 6 sborník OU č. 190/2000 věd. red. P. Pácl, výk. red. L. Vymazal 1. vyd. Repronis výt. 126 s. 43,- Kč URBANOVÁ, S. HOLAŇOVÁ, Š: Literatura pro děti a mládeţ Slezska a severní Moravy (soupis bibliografie) - vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis výt. 112 s BOGOCZOVÁ, I.-FIC.K.- CHLOUPEK, J. JANDOVÁ, E. - KRČMOVÁ, M. MÜLLEROVÁ, O.: Tváře češtiny spis OU č. 132/ výstup z grantu č. 405/98/0639 výk. red. E. Jandová -1. vyd. Repronis výt. 266 s. 70,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Teorie a praxe překladu. Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 142 s MRHAČOVÁ, E - JANDOVÁ, E. HATRUNG, J.: Názvy zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice (česko-německý slovník) 1.vyd. edice Universum výt. 224 s. 200,- Kč

18 MRHAČOVÁ, E.: Názvy lidského těla v české frazeologii a idiomatice (Tematický frazeologický slovník II.) Spis OU č. 135/2000 výk. red. L. Vymazal - 1. vyd. Repronis výt. 167 s Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 6 sborník OU č. 194/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství výk. red. M. Kyselá výt s. 40,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 8. Sborník OU č. 195/2000 výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,. Kč LEPILOVÁ, K + kol.: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Sborník OU č. 196/2000 grant MŠMT výk. red. Lepilová, K., Severa V. 1. vyd. Repronis výt. 93 s DEMLOVÁ,E.- HRDLIČKA, M.- LEPILOVÁ, K: Stručný slovník řečové komunikace grant MŠMT č vyd. Repronis 50 výt. 100 s X Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000 sborník prací z VIII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch 2000 výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis 100 výt. 120 s LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 4.K 70. narozeninám J. Svobody Sborník OU č. 193/ vyd. Ústav pro regionální studia výk. red. Z. Smolka - 1. vyd. Repronis výt. 168 s. 70,- Kč VAVREČKA, M.- LEDNICKÝ, V.: Pojmový slovník II. managementu (česko-anglicko-německo-ruský) grant IGS č vyd. Repronis 100 výt. 316 s. 110,- Kč Monografie SIWEK, Tadeusz KAŇOK, Jaromír : Vědomí slezské identity v mentální mapě spis OU č. 136/ s. 300 výt. grant č. 403/98/0642 MŠMT - vyd. Repronis

19 Cena : 180,- Kč RUDINCOVÁ, Blaţena : Typy pojmenování v současné ruštině - spis č. 137/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč KALNICKÁ, Zdeňka : Aesthetics of the Four Elements s. 500 výt., vyd. edice Univerzum Cena : RACLAVSKÁ, Jana : Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848, Spis OU č. 139/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč BOGOCZOVÁ, Irena : Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference spis OU č. 140/ s výt. vyd. Repronis Cena : 55,- Kč Sborníky Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt č. 6/spis 194/2000 sborník OU č.194/2000, 200 s. 350 výt. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Cena : 40,- Kč Wladyslaw Stanislav Reymont - tradice-současnost- recepce sborník OU č. 197/2001 z mezinárodní vědecké konference věd. red. Balowski, Raclavská 202 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : Region-sluţby-cestovní ruch sborník z mezinárodní konference, 392 str., 200 výt. tisk Ediční středisko OU Cena : Aspekte der Textgestaltung - sborník z mezinárodní vědecké konference, sborník č. 198/2001, 500 s. 200 výt. hrazeno z účtu konference vyd. Repronis Cena : X Naše a cizí v interetnické jazykové komunikaci sborník z mezinárodní vědecké konference s. 60 výt. vyd. Repronis Cena : 75,- Kč Příspěvky k bádání v oboru rusistika sborník z II. mezinárodní studentské konference, 148 s. 60 výt. vyd. Repronis Cena :

20 Skripta DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ,Irena : Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie - DOTISK - 69 s výt. - vyd. Repronis, Cena 30,-Kč LEPILOVÁ, Květuše : Řečová komunikace s. 300 výt. 2. vydání, tisk Ediční středisko OU Cena : 100,- Kč HALÁSKOVÁ, Renáta : Trh práce a politika zaměstnanosti 93 s. 100 výt., tisk Ediční středisko OU Cena : DEMLOVÁ HUBÁČEK JANDOVÁ KREMZEROVÁ SRPOVÁ : Praktická cvičení z českého jazyka 186 s. 500 výt. tisk OU Cena : 100,- Kč Studijní program Studijní program pro akademický rok s. 350 výt. vyd. Repronis Cena : Ústav Studijní program pro akademický rok s. 450 výt. vyd Repronis Cena : 30,- Kč Český jazyk a literatura na sklonku XX. století sborník z česko-polské konference stran vydal WPWSZ Walbrzych Cena : X MAZUREK, Jan : Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku, 62 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : 30,- Kč TANNER, Matěj : Hora olivetská, redaktor T.Reichel, editoři J. Malura, P. Kosek str. vydal Host Cena : 235,- Kč MÁLKOVÁ, Iva : URBANOVÁ, Svatava : Literární slovník Moravy a Slezska 367 str. vydala Votobia Cena : 290,- Kč Biografický slovník Slezska a SM č. 14 věd. red. Milan Myška výk. red. L. Dokoupil 145 s. 450 výt. hrazeno z g /6201/1620 Ústav pro reg. studia vyd. Repronis Cena : 80,- Kč

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Pořadové číslo : 1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP Seznam mezinárodních smluv (FF) Stát Partnerská univerzita Nositel smlouvy Platnost smlouvy Druh spolupráce Termín výběru Webové stránky Brazílie Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE) romanistiky

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více