Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity"

Transkript

1 Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 13,- Kč PAULÍK, Karel - ZÁŠKODNÁ, Helena: Úvod do psychologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 30,- Kč Literární věda. Sborník FF č. 138/ vyd. Repronis s. 350 výt. 25,- Kč BOGOCZOVÁ,Irena: Jazyková komunikace na území české části Těšínska. Spis FF OU č. 80/ vyd. Repronis s. 330 výt. 25,- Kč Studijní program filozofické fakulty OU ve stud. roce Výk. red. dr. E.Jandová 1. vyd. Repronis s. 600 výt. 12,- Kč KAVKA, Stanislav: Nástin dějin anglického jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 18,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav - DEMLOVÁ, Emilie JANDOVÁ, Eva KREMZEROVÁ, Dagmar: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 19,- Kč Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference. Výk. red. doc. K. Lepilová 1. vyd. Repronis s výt KYSELÁ, Miroslava VAŇKOVÁ, Lenka: Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

2 Historie. Historica - sborník FF OU č. 139/1 věd. red. prof. Myška 1. vyd. Repronis s výt Slovanské studie Studia slavica sborník FF OU č. 140/1 (Opole) - věd. red. prof. Damborský, prof. Furdal 1. vyd. Repronis s. 330 výt SLADOVNÍKOVÁ, Šárka: Übungsbuch zur deutschen Syntax. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt X KAVKA,Stanislav: Mluvená a psaná forma současné angličtiny. Skriptum 2. upravené vydání Repronis s. 500 výt. 10,- Kč SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, Maria: A Brief Survey of the English Morphology. 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč MRHAČOVÁ, Eva: Korelativní pohybová slovesa ve slovanských jazycích. Spis FF OU č. 81/ vyd. Repronis s. 300 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 1 věd. red. M. Myška, výk. red. I. Barteček, L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč STUPEK, Ivan: Der deutsche Realismus und Fridrich Nietzsche. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 40,- Kč X SKÁCEL, Josef BAJKOVA Larisa: Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 20,- Kč FILIP, Petr: An outline of medieval English literature. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

3 KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 2. přepracované vydání Repronis s. 500 výt. 30,- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce Odp. red. E. Jandová 1. vyd s. 600 výt. 15,- Kč POLIŠENSKÝ, Josef: Úvod do studia dějin Španělska a Portugalska. Skriptum Tech. red. I. Barteček 1. vyd. Repronis s. 300 výt Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Sborník z konference. Výk. redaktor L. Magdoň 1. vyd s. 150 výt. 35,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Skriptum 1. vyd.repronis s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy - seš. č. 2 věd. redaktor M. Myška, výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč Historie Historica 2. Sborník OU č. 144/1994 výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 85,- Kč Psychologie 1. Sborník OU č. 145/1994 výk. red. H. Záškodná - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt DAVIDOVÁ, Dana: Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 85/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč PILAŘ, Martin: Pokus o ţánrové vymezení povídky. Spis OU č. 86/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč KUNC, Jiří : Kapitoly z dějin Latinské Ameriky. (Do konce koloniální epochy) Skriptum - výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč Jazykověda. Linquistica. Sborník OU č. 146/1994 výk. red. E. Jandová - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 35,- Kč

4 Sborník z konference České země a Španělsko pořádané kat. historie FF OU výk. redaktor I. Barteček- 1. vyd výt X Rossica ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 150 výt Filip, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 45,- Kč RESKA, J.- SPÁLENÝ,E.: Intenzivní kurs španělštiny. Skriptum 3. přeprac. vyd s. 300 výt. 95,- Kč PAULÍK, Karel aj.: Kapitoly z biodromálního poradenství. Skriptum 1. vyd s. 400 výt NEVŘALA, Jan: Sociální psychologie pro učitele. Skriptum 1. vyd s. 500 výt Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 1 sborník OU č. 147/ 1995, 1. vyd. 202 s výt NISKO 1939/1994. Akce Nisko v historii konečného řešení ţidovské otázky. Sborník referátů z mezinár. konference v říjnu vyd s. 500 výt. 100,- Kč PAULÍK, Karel: Pracovní zátěţ vysokoškolského učitele. Spis OU č. 89/ vyd výt. 35,- Kč DAVIDOVÁ,D. BOGOCZOVÁ I.: Cvičení a texty ke studiu slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 20,- Kč MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1 : Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Skriptum 1. vyd s. 300 výt.-

5 Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce vyd s. 800 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 3. Věd. redaktor prof. M. Myška, 1. vyd s výt. 57,- Kč PÁCL, Pavel: Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. Spis Ou č. 90/ vyd s. 300 výt. 35,- Kč KAVKA,Stanislav: The English Verb. A Functional Approachh. Skriptum. 1. vyd s. 300 výt X ŠABRŠULA, Jan: Morfologie du francais. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 80,-- Kč STUDIA ROMANISTICA 1. Sborník OU č. 152/95 věd. red. J. Šabršula výk. red. J. Pavlisková 1. vyd. Repronis výt. 102 s. 30,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 3. Sborník OU č. 153/ vyd s výt. 55,- Kč X LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 2. Sborník OU č. 155/ s výt. 80,- Kč HUBÁČEK,J.- JANDOVÁ, E.- DEMLOVÁ, E. KREMZEROVÁ, D. SRPOVÁ, H.: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum 2. zcela přepr. vyd s. 800 výt.- 40,- Kč VAVREČKA, Mojmír: Russkij jazyk dlja sfery turizma. Ruština pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 100,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 4 mimo edice věd. red. M. Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,-- Kč

6 Rossica ostraviensia in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference konané na FF OU 1995 odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 200 výt. 45,- Kč HISTORIA 95 - Sborník ze studentské vědecké konference editor I. Barteček 1. vyd výt. 139 s K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník z mez. věd. konference pořádané v září 1994 kat. čes. jazyka FF OU odp. red. E. Jandová - 1. vyd s. 200 výt HOLÝ, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Spis OU č. 91/ vyd s. 700 výt. 200,- Kč JAZYKOVĚDA Linquistica 2 - Sborník OU č. 158/ vyd s. 300 výt. 40,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav: Tvoření slov v češtině. Skriptum 1. vyd s. 400 výt. 15,- Kč SVOBODA, Aleš: English Syntax Handouts. Skriptum 1.vyd s. 800 výt. 15,- Kč LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Studijní program FF OU vyd s výt. 20,- Kč ČECHOVÁ, Vlasta: Langobardská Itálie v 7. 8.století (Studie k hospodářským dějinám ). Spis OU č. 94/ vyd s. 250 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 5 Mimo edici- věd. red. M. Myška- 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč

7 X BOGOCZOVÁ, Irena: Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polakow na Zaolziu. Spis OU č. 95/ vyd. Repronis s obr. 200 výt. 50,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 6 mimo edici věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč MÁLKOVÁ, Iva PILAŘ, Martin: Antologie textů ke studiu české literatury po r Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 85,- Kč Filozofie-psychologie-sociologie č. 2 Philosophica-psychlogicasociologica. Sborník OU č. 160/1996 výk.red. P.Pácl 1. vyd výt. 30,- Kč Germanistisches Jahrbuch č. Ostrava-Erfurt Sborník OU č. 161/1996 Sborník OU č. 161/1996 věd. red. Dr.Phil. Horst Erhart, výk. red. 1. vyd s. 350 výt. 80,- Kč DAVIDOVÁ, Dana: Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 96/ vyd výt MLČÁK, Zdeněk: Vybrané kapitoly z psychologie manţelství a rodiny. Skriptum 1. vyd s výt RESKA, Jaroslav: Intenzivní kurz španělštiny II. Program pro audioorální cvičení. Skriptum 1. vyd s. 1. vyd s. 300 výt Historie Historica č. 4. Sborník OU č. 162/1996 věd.red. M. Myška, výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd výt. 80,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Vývoj francouzského jazyka. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference na FF OU 1. vyd výt Siwek, Tadeusz: Česko-polská etnická hranice. Spis OU č. 97/ vyd výt.

8 VAŠINA,Bohumil ZÁŠKODNÁ, Helena: Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního vývoje. Skriptum 1. vyd výt. 80,- Kč NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích. (Manţelství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky rituály, zábavy ). Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 65,- Kč URBANOVÁ, Svatava : Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládeţ ) Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 7 mimo edice věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 70,- Kč Studia slavica 3. Sborník OU č. 163/1996 věd. a výk red. J. Damborský 1. vyd s. 200 výt. 70,- Kč X HONSZA, Norbert: Heinrich Böll. Vzpurný humanista. Spis OU č. 98/ vyd s výt. 90,- Kč DEMETZ, Peter: České slunce, moravský měsíc. Spis OU č. 99/ vyd s. 500 výt. 95,- Kč Selected Papers from the 1 st Conference of the FIPLV. Sborník z 1. mezinárodní vědecké konference Univerzitní vzdělání v postkomunistickém období vyd s. 400 výt ABLAMOWICZ, Alexander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami. Spis OU č. 100/ vyd s. 500 výt. 90,- Kč SCHULZ, Karel: Pochvaly svatých patronů českých. Spis OU č. 102/ vyd výt. 222 A 300,- Kč B 200,- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Děti a drogy na území města Ostravy. Spis OU č. 101/ vyd výt.

9 Psychologie/Filozofie/Sociologie Psychologica/Philosophica/Sociologica č. 3. Sborník OU č. 164/ vyd s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 8.- mimo edici věd. red. M. Myška 1. vyd výt. 70,- Kč JURAJDOVÁ, Petronila, PRAMHAS, Hubert: Textsammlung für Gespräche im DAF Unterricht. Skriptum 1. vyd výt DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Topographische Texte und Übungen. Skriptum - 1. vyd výt Studijní program FF ou pro r. 1997/98 1. vyd výt HISTORIE HISTORICA č. 5. Sborník OU č. 168/1997 výk. red. N. Pavelčíková -1. vyd. Repronis výt. 70,-- Kč LITERÁRNÍ VĚDA 96. Sborník ze studentské věd. konference, konané výk. red. P. Hora, věd. red. J. Svoboda - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 45,-- Kč VAŇKOVÁ, Lenka KYSELÁ, Miroslava: Das deutsche Verb in Teorie und Praxis. Skriptum - 2. upravené vyd výt. 35 s X MYŠKA, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Spis OU č. 105/ vyd. Tilia, Šenov výt. 95,- Kč DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ, Irena FIC, Karel HUBÁČEK, Jaroslav CHLOUPEK, Jan JANDOVÁ, Eva: Mluvená čeština na Moravě. Spis č. 106/ vyd. Tilia Šenov výt audiokazet kniha, 80,- Kč kazeta, 100,- Kč komplet KADLUBIEC, Karel: Polská národní menšina v České republice. Spis OU č. 107/ vyd. Kaga, Český Těšín výt. 120,- Kč X Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č 9 mimo edice věd. redaktor M. Myška 1. vyd výt.

10 PÁCL, Pavel: Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Spis OU č. 108/ vyd s výt. 40,- Kč Slezsko a severní Morava jako specifický region. Sborník OU č. 170/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt. 80,- Kč Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník OU č. 171/1997. Sborník z věd. konference ústavu pro reg. studia věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt ROSSICA Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference vyd výt VAVREČKA, Mojmír RUDINCOVÁ, Blaţena HRDLIČKA, Milan: Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Skriptum 2 díly 1. vyd s. 100 výt. 200,- kč LEPILOVÁ, Květuše a kol: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí.) Skriptum 1. vyd s. 100 výt. 20,- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku výzkumná zpráva grant FRVŠ, č. F 5 /1027 ediční středisko OU 97 s. 50 výt LITERÁRNÍ VĚDA. Litterarum studia č. 3 Sborník OU č. 169/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. J. Pleskot 1. vyd. Repronis výt. 94 s. 40,- Kč KOLÁŘ, Stanislav: Evropské kořeny americké ţidovské literatury. Spis OU č. 109/ vyd s. 500 výt SRPOVÁ, Hana: K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spis OU č. 110/ vyd. Repronis s. 200 výt.

11 Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 3. Sborník OU č. 172/ vyd. Moravskoslezské vydavatelství výt. 70,- Kč RACLAVSKÁ, Jana: Jezyk polski na Slasku Cieszynskim w XIX wieku. (Polský jazyk na Těšínsku v 19. stol.) Spis OU č. 111/ vyd Repronis s. 250 výt. 40,- Kč X RUDINCOVÁ, Blaţena: Praktičeskaja funkcionalnaja grammatika russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. + 6 obr. příloh 300 výt Studentská jazykovědná konference sborník - tech red. P. Kosek - 1. vyd. Repronis Ostrava s. 150 výt CONNOLLY, Thomas: British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval trough Modern Times. Spis OU č. 112/ vyd. Repronis výt. 70,- Kč KREJČÍK, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Monografie 1. sv. edice Universum Tilia, Šenov s výt. 100,- Kč SVOBODA, Jiří: Z obzoru tvorby. Monografie 2. sv. ed. Universum Tilia, Šenov vyd. 198 s výt. 75,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy- seš. č nezměněné vyd. Repronis s. 250 výt. 57,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č vyd. Repronis s. 250 výt. 80,- Kč

12 SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, M: A Brief Survey of the English Morphology. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt FILIP, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt. 55,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1998/ vyd. Repronis 1998 výk. red. I. Málková 138 s výt. 25,-- Kč Historie. Historica č. 6. Sborník OU č. 175/1998- red. PhDr. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 45,- Kč Bibliografie dr. Šajtar. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie prof. J. Svoboda. 1. vyd. Repronis vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie doc. Pleskot. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia The Countrysideof Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. Materiály na kongres IBBY do Indie pro doc. Urbanovou 1. vyd. Repronis s. 50 výt GRACOVÁ, Blaţena: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeţe. Spis OU č. 115/1998 výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Repronis s. 150 výt Filozofie-psychologie-sociologie č. 4. Sborník OU č. 176/1998 výk. red. L. Vymazal- 1. vyd.repronis výt. 45,- Kč X Bibliografie dr. Sivek. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Germanistisches Jahrbuch Ostrava-Erfurt č. 4. Sborník OU č. 178/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství s. r. o. Ostrava výt. 40,- Kč

13 Česká a polská mládeţ o sobě. Sborník výk. red. J. Damborský -1. vyd. Repronis 1998-grant MŠMT č. LA 020 (1998) výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 11 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis s. 800 výt. 80,- Kč BROSKEVIČ, Ivo: On the Lexis in the News. Spis OU č. 117/ vyd. Repronis s. 300 výt. 40,-- Kč PAULÍK, Karel: Základy psychologie. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 60,-- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Sociální deviace mládeţe. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 200 výt. 40,-- Kč PLESKOT, Jaroslav: Slezská barokní kultura. Spis OU č. 118/1998 věd. redaktor J. Svoboda, výk. red. J. Malura vydal Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 25,- Kč Rossica Ostraviensia Sborník z mezinárodní rusistické konference výk. red. K. Lepilová 1. vyd. Repronis Ostrava s výt. 40,-- Kč VAVREČKA, M.- RUDINCOVÁ, B. HKDLIČKA, M.: Rusko český slovník pro hospodářskou sféru díl 1. a 2. 1.vyd. Repronis výt. 200,-- Kč KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 3. nezměněné vydání reprografické středisko OU s. 400 výt. 40,-- Kč KAVKA, Stanislav: Cesta k moderní španělštině. Skriptum 1. vyd. Reprografické středisko OU s. 150 výt. 40,-- Kč BARTOŠ, Lubomír: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu. Skriptum - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 40,-- Kč

14 Linguistica. Jazykověda č. 3. Sborník OU č. 179/1999 výk. red. H. Srpová 1. vyd. Repronis s.+ 3 přílohy 100 výt. 65,-- Kč X Polonica. Sborník z celostátní polonistické konference konané v Ostravě výk. red. J. Raclavská 1. vyd. Repronis výt. 50,-- Kč BOŢAN, Jan Josef: Slaviček rájský. Barokní kancionál z r (Komentovaná edice + lit. hist. studie) Editor J.Malura 1. vyd. Ústav pro regionální studia a vyd. HOST Brno výt. 269,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity na akademický rok 1999/2000 výk. red. I.Málková 1. vyd. CIT OU ediční středisko 154 s výt. 40,-- Kč X TOMÁŠKOVÁ, Renata: Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. Spis OU č. 121/ vyd. Repronis výt. 50,-- Kč Rusistika 98. Sborník ze studentské věd. konference věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis s. 50 výt VAVŘINEC BENEDIKT Z NEDOŢER: Gramaticae bohemicae. 1. vyd. Tilia, Šenov 1999 editor Nancy Smith, Regensburg s. 300 výt. z toho nakladatelství Host 150 výt. 182,-- Kč DAMBORSKÝ, Jiří : Polština a franština ve vzájemném vztahu soubor studií spis OU č. 122/99 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 12 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 160 s. 65,- Kč MAPRJAL vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu - výk. red. M.Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum dotisk 1. vyd. z r Repronis s. 300 výt. 100,-- Kč Historie Historica č. 7 Sborník OU č. 182/99 výk red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis s výt. 50,-- Kč

15 MRHAČOVÁ, Eva: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Spis OU č. 124/99 výk. red. M. Grygerková 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 60,-- Kč PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku studie výstup z grantu č vyd. Repronis Ostrava s s. příloh 120 výt. 50,-- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč URBANOVÁ, Svatava: Bibliografie vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 150 výt GERMANISTISCHES JAHRBUCH Ostrava Erfurt č. 5. Sborník OU č. 184/99 výk. red. M. Kyselá 1. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Ostrava European British and American studies at the Turn of Millennium. Sborník OU č. 185/99 výk. red. S. Kolář 1. vyd. Repronis výt. 176 s MLČÁK, Zdeněk: Psychická zátěţ u dětí základní školy. Spis OU č. 126/99 výk. red. K.Paulík- 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,- Kč X PSYCHOLOGIE, FILOZOFIE, SOCIOLOGIE č. 5. Sborník OU č. 186/99 výk. red. H. Záškodná 1. vyd. Repronis výt. 96 s. 30,- Kč PÁCL, Pavel: Studenti a jejich rodiče. Spis OU č. 127/99 výk. red. L. Vymazal, 1. vyd. Repronis výt. 30,- Kč VAŠINA, Bohumil: Psychologie zdraví. Skriptum 1. vyd. Repronis výt., 86 s Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1 / II.- nová řada výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 116 s. 65,- Kč

16 Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů I. díl. Sborník OU č 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. I. díl, II. díl 40,- Kč I+II 90,- Kč Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia ( Rossica Ostraviensia ) věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 118 s. 45,- Kč PAULÍK, Karel: Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Spis č. 129/99 výk. red. J. David - 1. vyd. Repronis výt. 120 s. 40,- Kč Improvents to the training of graduates applied social sciences. Sborník č. 188/ 99 výk. red. K. Paulík 150 výt. 56 s. 25,- Kč SIGMUND FREUD poselství a inspirace. Sborník z konference výk red. K. Paulík 1. vyd. Repronis výt. 112 s. 40,- Kč Kapitoly z literárních dějin Slezska a severovýchodní Moravy. Spis OU č. 130/99 vyd. ˇUstav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis 150 výt. 280 s. 120,- Kč TOMÁŠEK, Martin: Moravskoslezská revue studie o regionálním časopisevěd. red. Z. Smolka 1. vyd. Repronis 80 výt. 58 s VAVREČKA, M. LEDNICKÝ, V. + kol. : Pojmový slovník managementu I. (slovník česko-anglicko-německo-ruský). Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 80,- Kč LEPILOVÁ, K. Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum vyd. Repronis výt. 126 s. 70,- Kč INFORMACE O STUDIU 2000/2001 Studijní program výk. red. I. Málková - 1. vyd. Repronis výt s X Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů II. díl. Sborník OU č. 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. 200 s.- I. díl + II. díl 40,- Kč dohromady I + II. díl 90,- Kč

17 BALOWSKI, Mieczyslav: Slowianskie paralele: Jiří Orten i Krzystof Kamil Baczynski habilitační práce výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Vydavatelství Pro Polsko 150 výt. 262 s CZECH CULTURAL STUDIES studijní program pro zahraniční studenty. 1. vyd. Repronis výt. 50 s X ENCYKLOPEDIE Slezska (maketa) Skriptum Ústav pro regionální studia vyd. Repronis k vyd. připravili V. Vaníčková, L. Dokoupil 220 výt s. 180,- Kč STOLAŘÍK, Ivo bibliografie Vydal Ústav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis výt. 56 s VAVREČKA, Mojmír: Ruština pro oblast cestovního ruchu. Skriptum 2. rozšířené vyd. Repronis výt s. 70,- Kč FILOZOFIE,SOCIOLOGIE,PSYCHOLOGIE č. 6 sborník OU č. 190/2000 věd. red. P. Pácl, výk. red. L. Vymazal 1. vyd. Repronis výt. 126 s. 43,- Kč URBANOVÁ, S. HOLAŇOVÁ, Š: Literatura pro děti a mládeţ Slezska a severní Moravy (soupis bibliografie) - vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis výt. 112 s BOGOCZOVÁ, I.-FIC.K.- CHLOUPEK, J. JANDOVÁ, E. - KRČMOVÁ, M. MÜLLEROVÁ, O.: Tváře češtiny spis OU č. 132/ výstup z grantu č. 405/98/0639 výk. red. E. Jandová -1. vyd. Repronis výt. 266 s. 70,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Teorie a praxe překladu. Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 142 s MRHAČOVÁ, E - JANDOVÁ, E. HATRUNG, J.: Názvy zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice (česko-německý slovník) 1.vyd. edice Universum výt. 224 s. 200,- Kč

18 MRHAČOVÁ, E.: Názvy lidského těla v české frazeologii a idiomatice (Tematický frazeologický slovník II.) Spis OU č. 135/2000 výk. red. L. Vymazal - 1. vyd. Repronis výt. 167 s Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 6 sborník OU č. 194/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství výk. red. M. Kyselá výt s. 40,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 8. Sborník OU č. 195/2000 výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,. Kč LEPILOVÁ, K + kol.: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Sborník OU č. 196/2000 grant MŠMT výk. red. Lepilová, K., Severa V. 1. vyd. Repronis výt. 93 s DEMLOVÁ,E.- HRDLIČKA, M.- LEPILOVÁ, K: Stručný slovník řečové komunikace grant MŠMT č vyd. Repronis 50 výt. 100 s X Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000 sborník prací z VIII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch 2000 výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis 100 výt. 120 s LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 4.K 70. narozeninám J. Svobody Sborník OU č. 193/ vyd. Ústav pro regionální studia výk. red. Z. Smolka - 1. vyd. Repronis výt. 168 s. 70,- Kč VAVREČKA, M.- LEDNICKÝ, V.: Pojmový slovník II. managementu (česko-anglicko-německo-ruský) grant IGS č vyd. Repronis 100 výt. 316 s. 110,- Kč Monografie SIWEK, Tadeusz KAŇOK, Jaromír : Vědomí slezské identity v mentální mapě spis OU č. 136/ s. 300 výt. grant č. 403/98/0642 MŠMT - vyd. Repronis

19 Cena : 180,- Kč RUDINCOVÁ, Blaţena : Typy pojmenování v současné ruštině - spis č. 137/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč KALNICKÁ, Zdeňka : Aesthetics of the Four Elements s. 500 výt., vyd. edice Univerzum Cena : RACLAVSKÁ, Jana : Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848, Spis OU č. 139/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč BOGOCZOVÁ, Irena : Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference spis OU č. 140/ s výt. vyd. Repronis Cena : 55,- Kč Sborníky Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt č. 6/spis 194/2000 sborník OU č.194/2000, 200 s. 350 výt. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Cena : 40,- Kč Wladyslaw Stanislav Reymont - tradice-současnost- recepce sborník OU č. 197/2001 z mezinárodní vědecké konference věd. red. Balowski, Raclavská 202 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : Region-sluţby-cestovní ruch sborník z mezinárodní konference, 392 str., 200 výt. tisk Ediční středisko OU Cena : Aspekte der Textgestaltung - sborník z mezinárodní vědecké konference, sborník č. 198/2001, 500 s. 200 výt. hrazeno z účtu konference vyd. Repronis Cena : X Naše a cizí v interetnické jazykové komunikaci sborník z mezinárodní vědecké konference s. 60 výt. vyd. Repronis Cena : 75,- Kč Příspěvky k bádání v oboru rusistika sborník z II. mezinárodní studentské konference, 148 s. 60 výt. vyd. Repronis Cena :

20 Skripta DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ,Irena : Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie - DOTISK - 69 s výt. - vyd. Repronis, Cena 30,-Kč LEPILOVÁ, Květuše : Řečová komunikace s. 300 výt. 2. vydání, tisk Ediční středisko OU Cena : 100,- Kč HALÁSKOVÁ, Renáta : Trh práce a politika zaměstnanosti 93 s. 100 výt., tisk Ediční středisko OU Cena : DEMLOVÁ HUBÁČEK JANDOVÁ KREMZEROVÁ SRPOVÁ : Praktická cvičení z českého jazyka 186 s. 500 výt. tisk OU Cena : 100,- Kč Studijní program Studijní program pro akademický rok s. 350 výt. vyd. Repronis Cena : Ústav Studijní program pro akademický rok s. 450 výt. vyd Repronis Cena : 30,- Kč Český jazyk a literatura na sklonku XX. století sborník z česko-polské konference stran vydal WPWSZ Walbrzych Cena : X MAZUREK, Jan : Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku, 62 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : 30,- Kč TANNER, Matěj : Hora olivetská, redaktor T.Reichel, editoři J. Malura, P. Kosek str. vydal Host Cena : 235,- Kč MÁLKOVÁ, Iva : URBANOVÁ, Svatava : Literární slovník Moravy a Slezska 367 str. vydala Votobia Cena : 290,- Kč Biografický slovník Slezska a SM č. 14 věd. red. Milan Myška výk. red. L. Dokoupil 145 s. 450 výt. hrazeno z g /6201/1620 Ústav pro reg. studia vyd. Repronis Cena : 80,- Kč

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2.

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více