Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity"

Transkript

1 Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 13,- Kč PAULÍK, Karel - ZÁŠKODNÁ, Helena: Úvod do psychologie. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 30,- Kč Literární věda. Sborník FF č. 138/ vyd. Repronis s. 350 výt. 25,- Kč BOGOCZOVÁ,Irena: Jazyková komunikace na území české části Těšínska. Spis FF OU č. 80/ vyd. Repronis s. 330 výt. 25,- Kč Studijní program filozofické fakulty OU ve stud. roce Výk. red. dr. E.Jandová 1. vyd. Repronis s. 600 výt. 12,- Kč KAVKA, Stanislav: Nástin dějin anglického jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 18,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav - DEMLOVÁ, Emilie JANDOVÁ, Eva KREMZEROVÁ, Dagmar: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum. 1. vyd. Repronis s výt. 19,- Kč Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference. Výk. red. doc. K. Lepilová 1. vyd. Repronis s výt KYSELÁ, Miroslava VAŇKOVÁ, Lenka: Das deutsche Verb in Theorie und Praxis. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

2 Historie. Historica - sborník FF OU č. 139/1 věd. red. prof. Myška 1. vyd. Repronis s výt Slovanské studie Studia slavica sborník FF OU č. 140/1 (Opole) - věd. red. prof. Damborský, prof. Furdal 1. vyd. Repronis s. 330 výt SLADOVNÍKOVÁ, Šárka: Übungsbuch zur deutschen Syntax. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt X KAVKA,Stanislav: Mluvená a psaná forma současné angličtiny. Skriptum 2. upravené vydání Repronis s. 500 výt. 10,- Kč SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, Maria: A Brief Survey of the English Morphology. 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč MRHAČOVÁ, Eva: Korelativní pohybová slovesa ve slovanských jazycích. Spis FF OU č. 81/ vyd. Repronis s. 300 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 1 věd. red. M. Myška, výk. red. I. Barteček, L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč STUPEK, Ivan: Der deutsche Realismus und Fridrich Nietzsche. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 40,- Kč X SKÁCEL, Josef BAJKOVA Larisa: Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 20,- Kč FILIP, Petr: An outline of medieval English literature. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 20,- Kč

3 KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 2. přepracované vydání Repronis s. 500 výt. 30,- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce Odp. red. E. Jandová 1. vyd s. 600 výt. 15,- Kč POLIŠENSKÝ, Josef: Úvod do studia dějin Španělska a Portugalska. Skriptum Tech. red. I. Barteček 1. vyd. Repronis s. 300 výt Jazyk a literatura v česko-polském kontextu. Sborník z konference. Výk. redaktor L. Magdoň 1. vyd s. 150 výt. 35,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Skriptum 1. vyd.repronis s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy - seš. č. 2 věd. redaktor M. Myška, výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Optys Opava s výt. 57,- Kč Historie Historica 2. Sborník OU č. 144/1994 výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 85,- Kč Psychologie 1. Sborník OU č. 145/1994 výk. red. H. Záškodná - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt DAVIDOVÁ, Dana: Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 85/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč PILAŘ, Martin: Pokus o ţánrové vymezení povídky. Spis OU č. 86/ vyd. Sfinga s. 300 výt. 70,- Kč KUNC, Jiří : Kapitoly z dějin Latinské Ameriky. (Do konce koloniální epochy) Skriptum - výk. red. I. Barteček - 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 55,- Kč Jazykověda. Linquistica. Sborník OU č. 146/1994 výk. red. E. Jandová - 1. vyd. Sfinga s. 300 výt. 35,- Kč

4 Sborník z konference České země a Španělsko pořádané kat. historie FF OU výk. redaktor I. Barteček- 1. vyd výt X Rossica ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 150 výt Filip, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 45,- Kč RESKA, J.- SPÁLENÝ,E.: Intenzivní kurs španělštiny. Skriptum 3. přeprac. vyd s. 300 výt. 95,- Kč PAULÍK, Karel aj.: Kapitoly z biodromálního poradenství. Skriptum 1. vyd s. 400 výt NEVŘALA, Jan: Sociální psychologie pro učitele. Skriptum 1. vyd s. 500 výt Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 1 sborník OU č. 147/ 1995, 1. vyd. 202 s výt NISKO 1939/1994. Akce Nisko v historii konečného řešení ţidovské otázky. Sborník referátů z mezinár. konference v říjnu vyd s. 500 výt. 100,- Kč PAULÍK, Karel: Pracovní zátěţ vysokoškolského učitele. Spis OU č. 89/ vyd výt. 35,- Kč DAVIDOVÁ,D. BOGOCZOVÁ I.: Cvičení a texty ke studiu slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 20,- Kč MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Část 1 : Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Skriptum 1. vyd s. 300 výt.-

5 Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce vyd s. 800 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 3. Věd. redaktor prof. M. Myška, 1. vyd s výt. 57,- Kč PÁCL, Pavel: Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. Spis Ou č. 90/ vyd s. 300 výt. 35,- Kč KAVKA,Stanislav: The English Verb. A Functional Approachh. Skriptum. 1. vyd s. 300 výt X ŠABRŠULA, Jan: Morfologie du francais. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 80,-- Kč STUDIA ROMANISTICA 1. Sborník OU č. 152/95 věd. red. J. Šabršula výk. red. J. Pavlisková 1. vyd. Repronis výt. 102 s. 30,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 3. Sborník OU č. 153/ vyd s výt. 55,- Kč X LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 2. Sborník OU č. 155/ s výt. 80,- Kč HUBÁČEK,J.- JANDOVÁ, E.- DEMLOVÁ, E. KREMZEROVÁ, D. SRPOVÁ, H.: Praktická cvičení z českého jazyka. Skriptum 2. zcela přepr. vyd s. 800 výt.- 40,- Kč VAVREČKA, Mojmír: Russkij jazyk dlja sfery turizma. Ruština pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 100,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 4 mimo edice věd. red. M. Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,-- Kč

6 Rossica ostraviensia in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference konané na FF OU 1995 odp. red. K. Lepilová 1. vyd s. 200 výt. 45,- Kč HISTORIA 95 - Sborník ze studentské vědecké konference editor I. Barteček 1. vyd výt. 139 s K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník z mez. věd. konference pořádané v září 1994 kat. čes. jazyka FF OU odp. red. E. Jandová - 1. vyd s. 200 výt HOLÝ, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Spis OU č. 91/ vyd s. 700 výt. 200,- Kč JAZYKOVĚDA Linquistica 2 - Sborník OU č. 158/ vyd s. 300 výt. 40,- Kč HUBÁČEK, Jaroslav: Tvoření slov v češtině. Skriptum 1. vyd s. 400 výt. 15,- Kč SVOBODA, Aleš: English Syntax Handouts. Skriptum 1.vyd s. 800 výt. 15,- Kč LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Studijní program FF OU vyd s výt. 20,- Kč ČECHOVÁ, Vlasta: Langobardská Itálie v 7. 8.století (Studie k hospodářským dějinám ). Spis OU č. 94/ vyd s. 250 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 5 Mimo edici- věd. red. M. Myška- 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč

7 X BOGOCZOVÁ, Irena: Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polakow na Zaolziu. Spis OU č. 95/ vyd. Repronis s obr. 200 výt. 50,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 6 mimo edici věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 57,- Kč MÁLKOVÁ, Iva PILAŘ, Martin: Antologie textů ke studiu české literatury po r Skriptum 1. vyd s. 300 výt. 85,- Kč Filozofie-psychologie-sociologie č. 2 Philosophica-psychlogicasociologica. Sborník OU č. 160/1996 výk.red. P.Pácl 1. vyd výt. 30,- Kč Germanistisches Jahrbuch č. Ostrava-Erfurt Sborník OU č. 161/1996 Sborník OU č. 161/1996 věd. red. Dr.Phil. Horst Erhart, výk. red. 1. vyd s. 350 výt. 80,- Kč DAVIDOVÁ, Dana: Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Spis OU č. 96/ vyd výt MLČÁK, Zdeněk: Vybrané kapitoly z psychologie manţelství a rodiny. Skriptum 1. vyd s výt RESKA, Jaroslav: Intenzivní kurz španělštiny II. Program pro audioorální cvičení. Skriptum 1. vyd s. 1. vyd s. 300 výt Historie Historica č. 4. Sborník OU č. 162/1996 věd.red. M. Myška, výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd výt. 80,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Vývoj francouzského jazyka. Skriptum 1. vyd s. 300 výt Rossica Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference na FF OU 1. vyd výt Siwek, Tadeusz: Česko-polská etnická hranice. Spis OU č. 97/ vyd výt.

8 VAŠINA,Bohumil ZÁŠKODNÁ, Helena: Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního vývoje. Skriptum 1. vyd výt. 80,- Kč NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Významový slovník k vybraným oblastem středověkých dějin kultury v českých zemích. (Manţelství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky rituály, zábavy ). Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 65,- Kč URBANOVÁ, Svatava : Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládeţ ) Skriptum 1. vyd s. 500 výt. 25,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 7 mimo edice věd. red. M.Myška 1. vyd s. 800 výt. 70,- Kč Studia slavica 3. Sborník OU č. 163/1996 věd. a výk red. J. Damborský 1. vyd s. 200 výt. 70,- Kč X HONSZA, Norbert: Heinrich Böll. Vzpurný humanista. Spis OU č. 98/ vyd s výt. 90,- Kč DEMETZ, Peter: České slunce, moravský měsíc. Spis OU č. 99/ vyd s. 500 výt. 95,- Kč Selected Papers from the 1 st Conference of the FIPLV. Sborník z 1. mezinárodní vědecké konference Univerzitní vzdělání v postkomunistickém období vyd s. 400 výt ABLAMOWICZ, Alexander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami. Spis OU č. 100/ vyd s. 500 výt. 90,- Kč SCHULZ, Karel: Pochvaly svatých patronů českých. Spis OU č. 102/ vyd výt. 222 A 300,- Kč B 200,- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Děti a drogy na území města Ostravy. Spis OU č. 101/ vyd výt.

9 Psychologie/Filozofie/Sociologie Psychologica/Philosophica/Sociologica č. 3. Sborník OU č. 164/ vyd s. 300 výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 8.- mimo edici věd. red. M. Myška 1. vyd výt. 70,- Kč JURAJDOVÁ, Petronila, PRAMHAS, Hubert: Textsammlung für Gespräche im DAF Unterricht. Skriptum 1. vyd výt DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Topographische Texte und Übungen. Skriptum - 1. vyd výt Studijní program FF ou pro r. 1997/98 1. vyd výt HISTORIE HISTORICA č. 5. Sborník OU č. 168/1997 výk. red. N. Pavelčíková -1. vyd. Repronis výt. 70,-- Kč LITERÁRNÍ VĚDA 96. Sborník ze studentské věd. konference, konané výk. red. P. Hora, věd. red. J. Svoboda - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 45,-- Kč VAŇKOVÁ, Lenka KYSELÁ, Miroslava: Das deutsche Verb in Teorie und Praxis. Skriptum - 2. upravené vyd výt. 35 s X MYŠKA, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Spis OU č. 105/ vyd. Tilia, Šenov výt. 95,- Kč DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ, Irena FIC, Karel HUBÁČEK, Jaroslav CHLOUPEK, Jan JANDOVÁ, Eva: Mluvená čeština na Moravě. Spis č. 106/ vyd. Tilia Šenov výt audiokazet kniha, 80,- Kč kazeta, 100,- Kč komplet KADLUBIEC, Karel: Polská národní menšina v České republice. Spis OU č. 107/ vyd. Kaga, Český Těšín výt. 120,- Kč X Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č 9 mimo edice věd. redaktor M. Myška 1. vyd výt.

10 PÁCL, Pavel: Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Spis OU č. 108/ vyd s výt. 40,- Kč Slezsko a severní Morava jako specifický region. Sborník OU č. 170/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt. 80,- Kč Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník OU č. 171/1997. Sborník z věd. konference ústavu pro reg. studia věd. red. J. Svoboda, výk. red. Z. Smolka 1. vyd s. 100 výt ROSSICA Ostraviensia. Linqua rossica in sphaera mercaturae. Sborník z rusistické konference vyd výt VAVREČKA, Mojmír RUDINCOVÁ, Blaţena HRDLIČKA, Milan: Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Skriptum 2 díly 1. vyd s. 100 výt. 200,- kč LEPILOVÁ, Květuše a kol: Transformace rusistického vzdělávání. (Alternativy výuky konce tisíciletí.) Skriptum 1. vyd s. 100 výt. 20,- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku výzkumná zpráva grant FRVŠ, č. F 5 /1027 ediční středisko OU 97 s. 50 výt LITERÁRNÍ VĚDA. Litterarum studia č. 3 Sborník OU č. 169/1997 věd. red. J. Svoboda, výk. red. J. Pleskot 1. vyd. Repronis výt. 94 s. 40,- Kč KOLÁŘ, Stanislav: Evropské kořeny americké ţidovské literatury. Spis OU č. 109/ vyd s. 500 výt SRPOVÁ, Hana: K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spis OU č. 110/ vyd. Repronis s. 200 výt.

11 Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 3. Sborník OU č. 172/ vyd. Moravskoslezské vydavatelství výt. 70,- Kč RACLAVSKÁ, Jana: Jezyk polski na Slasku Cieszynskim w XIX wieku. (Polský jazyk na Těšínsku v 19. stol.) Spis OU č. 111/ vyd Repronis s. 250 výt. 40,- Kč X RUDINCOVÁ, Blaţena: Praktičeskaja funkcionalnaja grammatika russkogo jazyka. Skriptum 1. vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Očerk russkoj kultury. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt LEPILOVÁ, Květuše: Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Skriptum 1. vyd. Repronis s. + 6 obr. příloh 300 výt Studentská jazykovědná konference sborník - tech red. P. Kosek - 1. vyd. Repronis Ostrava s. 150 výt CONNOLLY, Thomas: British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval trough Modern Times. Spis OU č. 112/ vyd. Repronis výt. 70,- Kč KREJČÍK, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Monografie 1. sv. edice Universum Tilia, Šenov s výt. 100,- Kč SVOBODA, Jiří: Z obzoru tvorby. Monografie 2. sv. ed. Universum Tilia, Šenov vyd. 198 s výt. 75,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy- seš. č nezměněné vyd. Repronis s. 250 výt. 57,- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č vyd. Repronis s. 250 výt. 80,- Kč

12 SVOBODA, Aleš OPĚLOVÁ-KAROLYOVÁ, M: A Brief Survey of the English Morphology. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt FILIP, Petr: An Anthology of English Literature. Skriptum 2. nezměněné vyd. Repronis výt. 55,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1998/ vyd. Repronis 1998 výk. red. I. Málková 138 s výt. 25,-- Kč Historie. Historica č. 6. Sborník OU č. 175/1998- red. PhDr. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 45,- Kč Bibliografie dr. Šajtar. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie prof. J. Svoboda. 1. vyd. Repronis vyd. Ústav pro regionální studia Bibliografie doc. Pleskot. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia The Countrysideof Homeland and Childhood. Krajina domova a dětství. Materiály na kongres IBBY do Indie pro doc. Urbanovou 1. vyd. Repronis s. 50 výt GRACOVÁ, Blaţena: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeţe. Spis OU č. 115/1998 výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Repronis s. 150 výt Filozofie-psychologie-sociologie č. 4. Sborník OU č. 176/1998 výk. red. L. Vymazal- 1. vyd.repronis výt. 45,- Kč X Bibliografie dr. Sivek. 1. vyd. Repronis 1998 vyd. Ústav pro regionální studia Germanistisches Jahrbuch Ostrava-Erfurt č. 4. Sborník OU č. 178/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství s. r. o. Ostrava výt. 40,- Kč

13 Česká a polská mládeţ o sobě. Sborník výk. red. J. Damborský -1. vyd. Repronis 1998-grant MŠMT č. LA 020 (1998) výt Biografický slovník Slezska a severní Moravy seš. č. 11 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis s. 800 výt. 80,- Kč BROSKEVIČ, Ivo: On the Lexis in the News. Spis OU č. 117/ vyd. Repronis s. 300 výt. 40,-- Kč PAULÍK, Karel: Základy psychologie. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 500 výt. 60,-- Kč ZÁŠKODNÁ, Helena: Sociální deviace mládeţe. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 200 výt. 40,-- Kč PLESKOT, Jaroslav: Slezská barokní kultura. Spis OU č. 118/1998 věd. redaktor J. Svoboda, výk. red. J. Malura vydal Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 25,- Kč Rossica Ostraviensia Sborník z mezinárodní rusistické konference výk. red. K. Lepilová 1. vyd. Repronis Ostrava s výt. 40,-- Kč VAVREČKA, M.- RUDINCOVÁ, B. HKDLIČKA, M.: Rusko český slovník pro hospodářskou sféru díl 1. a 2. 1.vyd. Repronis výt. 200,-- Kč KAVKA, Stanislav: Fonetika a fonologie. Skriptum 3. nezměněné vydání reprografické středisko OU s. 400 výt. 40,-- Kč KAVKA, Stanislav: Cesta k moderní španělštině. Skriptum 1. vyd. Reprografické středisko OU s. 150 výt. 40,-- Kč BARTOŠ, Lubomír: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu. Skriptum - 1. vyd. Repronis s. 150 výt. 40,-- Kč

14 Linguistica. Jazykověda č. 3. Sborník OU č. 179/1999 výk. red. H. Srpová 1. vyd. Repronis s.+ 3 přílohy 100 výt. 65,-- Kč X Polonica. Sborník z celostátní polonistické konference konané v Ostravě výk. red. J. Raclavská 1. vyd. Repronis výt. 50,-- Kč BOŢAN, Jan Josef: Slaviček rájský. Barokní kancionál z r (Komentovaná edice + lit. hist. studie) Editor J.Malura 1. vyd. Ústav pro regionální studia a vyd. HOST Brno výt. 269,-- Kč Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity na akademický rok 1999/2000 výk. red. I.Málková 1. vyd. CIT OU ediční středisko 154 s výt. 40,-- Kč X TOMÁŠKOVÁ, Renata: Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. Spis OU č. 121/ vyd. Repronis výt. 50,-- Kč Rusistika 98. Sborník ze studentské věd. konference věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis s. 50 výt VAVŘINEC BENEDIKT Z NEDOŢER: Gramaticae bohemicae. 1. vyd. Tilia, Šenov 1999 editor Nancy Smith, Regensburg s. 300 výt. z toho nakladatelství Host 150 výt. 182,-- Kč DAMBORSKÝ, Jiří : Polština a franština ve vzájemném vztahu soubor studií spis OU č. 122/99 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. č. 12 výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 160 s. 65,- Kč MAPRJAL vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu - výk. red. M.Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 60,-- Kč NANGONOVÁ, Stella: An Outline of British History. Skriptum dotisk 1. vyd. z r Repronis s. 300 výt. 100,-- Kč Historie Historica č. 7 Sborník OU č. 182/99 výk red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis s výt. 50,-- Kč

15 MRHAČOVÁ, Eva: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Spis OU č. 124/99 výk. red. M. Grygerková 1. vyd. Repronis s. 100 výt. 60,-- Kč PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romské obyvatelstvo na Ostravsku studie výstup z grantu č vyd. Repronis Ostrava s s. příloh 120 výt. 50,-- Kč ZAJÍCOVÁ, Pavla: Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Skriptum 1. vyd. Repronis s. 300 výt. 50,-- Kč URBANOVÁ, Svatava: Bibliografie vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis s. 150 výt GERMANISTISCHES JAHRBUCH Ostrava Erfurt č. 5. Sborník OU č. 184/99 výk. red. M. Kyselá 1. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Ostrava European British and American studies at the Turn of Millennium. Sborník OU č. 185/99 výk. red. S. Kolář 1. vyd. Repronis výt. 176 s MLČÁK, Zdeněk: Psychická zátěţ u dětí základní školy. Spis OU č. 126/99 výk. red. K.Paulík- 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,- Kč X PSYCHOLOGIE, FILOZOFIE, SOCIOLOGIE č. 5. Sborník OU č. 186/99 výk. red. H. Záškodná 1. vyd. Repronis výt. 96 s. 30,- Kč PÁCL, Pavel: Studenti a jejich rodiče. Spis OU č. 127/99 výk. red. L. Vymazal, 1. vyd. Repronis výt. 30,- Kč VAŠINA, Bohumil: Psychologie zdraví. Skriptum 1. vyd. Repronis výt., 86 s Biografický slovník Slezska a severní Moravy č.1 / II.- nová řada výk. red. L. Dokoupil 1. vyd. Repronis výt. 116 s. 65,- Kč

16 Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů I. díl. Sborník OU č 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. I. díl, II. díl 40,- Kč I+II 90,- Kč Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia ( Rossica Ostraviensia ) věd. red. K. Lepilová, výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis výt. 118 s. 45,- Kč PAULÍK, Karel: Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Spis č. 129/99 výk. red. J. David - 1. vyd. Repronis výt. 120 s. 40,- Kč Improvents to the training of graduates applied social sciences. Sborník č. 188/ 99 výk. red. K. Paulík 150 výt. 56 s. 25,- Kč SIGMUND FREUD poselství a inspirace. Sborník z konference výk red. K. Paulík 1. vyd. Repronis výt. 112 s. 40,- Kč Kapitoly z literárních dějin Slezska a severovýchodní Moravy. Spis OU č. 130/99 vyd. ˇUstav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis 150 výt. 280 s. 120,- Kč TOMÁŠEK, Martin: Moravskoslezská revue studie o regionálním časopisevěd. red. Z. Smolka 1. vyd. Repronis 80 výt. 58 s VAVREČKA, M. LEDNICKÝ, V. + kol. : Pojmový slovník managementu I. (slovník česko-anglicko-německo-ruský). Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 80,- Kč LEPILOVÁ, K. Očerk russkoj kultury Nástin ruské kultury. Skriptum vyd. Repronis výt. 126 s. 70,- Kč INFORMACE O STUDIU 2000/2001 Studijní program výk. red. I. Málková - 1. vyd. Repronis výt s X Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypu sousedních národů II. díl. Sborník OU č. 187/99 výk. red. R. Psík 1. vyd. Repronis výt. 200 s.- I. díl + II. díl 40,- Kč dohromady I + II. díl 90,- Kč

17 BALOWSKI, Mieczyslav: Slowianskie paralele: Jiří Orten i Krzystof Kamil Baczynski habilitační práce výk. red. I. Bogoczová - 1. vyd. Vydavatelství Pro Polsko 150 výt. 262 s CZECH CULTURAL STUDIES studijní program pro zahraniční studenty. 1. vyd. Repronis výt. 50 s X ENCYKLOPEDIE Slezska (maketa) Skriptum Ústav pro regionální studia vyd. Repronis k vyd. připravili V. Vaníčková, L. Dokoupil 220 výt s. 180,- Kč STOLAŘÍK, Ivo bibliografie Vydal Ústav pro regionální studia - výk. red. J. Malura 1. vyd. Repronis výt. 56 s VAVREČKA, Mojmír: Ruština pro oblast cestovního ruchu. Skriptum 2. rozšířené vyd. Repronis výt s. 70,- Kč FILOZOFIE,SOCIOLOGIE,PSYCHOLOGIE č. 6 sborník OU č. 190/2000 věd. red. P. Pácl, výk. red. L. Vymazal 1. vyd. Repronis výt. 126 s. 43,- Kč URBANOVÁ, S. HOLAŇOVÁ, Š: Literatura pro děti a mládeţ Slezska a severní Moravy (soupis bibliografie) - vyd. Ústav pro regionální studia 1. vyd. Repronis výt. 112 s BOGOCZOVÁ, I.-FIC.K.- CHLOUPEK, J. JANDOVÁ, E. - KRČMOVÁ, M. MÜLLEROVÁ, O.: Tváře češtiny spis OU č. 132/ výstup z grantu č. 405/98/0639 výk. red. E. Jandová -1. vyd. Repronis výt. 266 s. 70,- Kč ŠABRŠULA, Jan: Teorie a praxe překladu. Skriptum 1. vyd. Repronis výt. 142 s MRHAČOVÁ, E - JANDOVÁ, E. HATRUNG, J.: Názvy zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice (česko-německý slovník) 1.vyd. edice Universum výt. 224 s. 200,- Kč

18 MRHAČOVÁ, E.: Názvy lidského těla v české frazeologii a idiomatice (Tematický frazeologický slovník II.) Spis OU č. 135/2000 výk. red. L. Vymazal - 1. vyd. Repronis výt. 167 s Germanistisches Jahrbuch Ostrava Erfurt č. 6 sborník OU č. 194/ vyd. Moravskoslezské nakladatelství výk. red. M. Kyselá výt s. 40,- Kč HISTORIE HISTORICA č. 8. Sborník OU č. 195/2000 výk. red. N. Pavelčíková 1. vyd. Repronis výt. 200 s. 75,. Kč LEPILOVÁ, K + kol.: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Sborník OU č. 196/2000 grant MŠMT výk. red. Lepilová, K., Severa V. 1. vyd. Repronis výt. 93 s DEMLOVÁ,E.- HRDLIČKA, M.- LEPILOVÁ, K: Stručný slovník řečové komunikace grant MŠMT č vyd. Repronis 50 výt. 100 s X Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000 sborník prací z VIII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch 2000 výk. red. M. Vavrečka 1. vyd. Repronis 100 výt. 120 s LITERÁRNÍ VĚDA Litterarum studia č. 4.K 70. narozeninám J. Svobody Sborník OU č. 193/ vyd. Ústav pro regionální studia výk. red. Z. Smolka - 1. vyd. Repronis výt. 168 s. 70,- Kč VAVREČKA, M.- LEDNICKÝ, V.: Pojmový slovník II. managementu (česko-anglicko-německo-ruský) grant IGS č vyd. Repronis 100 výt. 316 s. 110,- Kč Monografie SIWEK, Tadeusz KAŇOK, Jaromír : Vědomí slezské identity v mentální mapě spis OU č. 136/ s. 300 výt. grant č. 403/98/0642 MŠMT - vyd. Repronis

19 Cena : 180,- Kč RUDINCOVÁ, Blaţena : Typy pojmenování v současné ruštině - spis č. 137/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč KALNICKÁ, Zdeňka : Aesthetics of the Four Elements s. 500 výt., vyd. edice Univerzum Cena : RACLAVSKÁ, Jana : Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848, Spis OU č. 139/ s. 50 výt. vyd. Repronis Cena : 40,- Kč BOGOCZOVÁ, Irena : Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference spis OU č. 140/ s výt. vyd. Repronis Cena : 55,- Kč Sborníky Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt č. 6/spis 194/2000 sborník OU č.194/2000, 200 s. 350 výt. vyd. Moravskoslezské nakladatelství Cena : 40,- Kč Wladyslaw Stanislav Reymont - tradice-současnost- recepce sborník OU č. 197/2001 z mezinárodní vědecké konference věd. red. Balowski, Raclavská 202 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : Region-sluţby-cestovní ruch sborník z mezinárodní konference, 392 str., 200 výt. tisk Ediční středisko OU Cena : Aspekte der Textgestaltung - sborník z mezinárodní vědecké konference, sborník č. 198/2001, 500 s. 200 výt. hrazeno z účtu konference vyd. Repronis Cena : X Naše a cizí v interetnické jazykové komunikaci sborník z mezinárodní vědecké konference s. 60 výt. vyd. Repronis Cena : 75,- Kč Příspěvky k bádání v oboru rusistika sborník z II. mezinárodní studentské konference, 148 s. 60 výt. vyd. Repronis Cena :

20 Skripta DAVIDOVÁ, Dana BOGOCZOVÁ,Irena : Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie - DOTISK - 69 s výt. - vyd. Repronis, Cena 30,-Kč LEPILOVÁ, Květuše : Řečová komunikace s. 300 výt. 2. vydání, tisk Ediční středisko OU Cena : 100,- Kč HALÁSKOVÁ, Renáta : Trh práce a politika zaměstnanosti 93 s. 100 výt., tisk Ediční středisko OU Cena : DEMLOVÁ HUBÁČEK JANDOVÁ KREMZEROVÁ SRPOVÁ : Praktická cvičení z českého jazyka 186 s. 500 výt. tisk OU Cena : 100,- Kč Studijní program Studijní program pro akademický rok s. 350 výt. vyd. Repronis Cena : Ústav Studijní program pro akademický rok s. 450 výt. vyd Repronis Cena : 30,- Kč Český jazyk a literatura na sklonku XX. století sborník z česko-polské konference stran vydal WPWSZ Walbrzych Cena : X MAZUREK, Jan : Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku, 62 s. 100 výt. vyd. Repronis Cena : 30,- Kč TANNER, Matěj : Hora olivetská, redaktor T.Reichel, editoři J. Malura, P. Kosek str. vydal Host Cena : 235,- Kč MÁLKOVÁ, Iva : URBANOVÁ, Svatava : Literární slovník Moravy a Slezska 367 str. vydala Votobia Cena : 290,- Kč Biografický slovník Slezska a SM č. 14 věd. red. Milan Myška výk. red. L. Dokoupil 145 s. 450 výt. hrazeno z g /6201/1620 Ústav pro reg. studia vyd. Repronis Cena : 80,- Kč

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012

Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na Filozofické fakultě OU v roce 2012 Publikace vydané na FF OU Monografie, ISBN 978-80-7368-585-0 MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Spis OU

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU AKADEMICKÝ ROK 2005 2006 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - FILOZOFICKÁ FAKULTA 2005 OBSAH 1 ÚVOD... 5 2 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 6 2.1 VEDENÍ FILOZOFICKÉ

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016»

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016» Účely provedení konference Výhody elektronické konference Směry práce konference Požadavky k úpravě článků Publikace výsledků konference Poslední termíny Konferenční řád Organizační výbor Datum konference

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Reprezentativní výstava publikací Ostravské univerzity v Ostravě 2011 KATALOG VÝSTAVY

Reprezentativní výstava publikací Ostravské univerzity v Ostravě 2011 KATALOG VÝSTAVY Reprezentativní výstava publikací Ostravské univerzity v Ostravě 2011 KATALOG VÝSTAVY UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 2011 PŘEDMLUVA Reprezentativní výstava publikací Ostravské univerzity

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici)

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Děkan OPF

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace o studiu ECTS

Informace o studiu ECTS Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Informace o studiu ECTS Akademický rok 2013/2014 Publikace neprošla jazykovou úpravou. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013 ÚVOD Milí

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného Bibliografický soupis

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného Bibliografický soupis Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného Bibliografický soupis Zpracovala Linda Skolková e-mail: skolkova@chello.cz

Více