MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU"

Transkript

1 MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 -

2 1. SPOLEČENSKÝ STYK ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI POZDRAVY PŘEDSTAVOVÁNÍ OSLOVOVÁNÍ A TITULOVÁNÍ VIZITKY DARY TELEFONOVÁNÍ KORESPONDENCE OBLÉKÁNÍ PÁNSKÉ OBLEČENÍ DÁMSKÉ OBLEČENÍ CHARAKTER NÁVŠTĚV SOUKROMÁ NÁVŠTĚVA PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY PROTOKOL POŘADÍ NÁVŠTĚV DLE DŮLEŽITOSTI A JEJICH PŘIVÍTÁNÍ INFORMACE O PROGRAMU NOVINÁŘSKÝ DOPROVOD VLAJKOVÁ VÝZDOBA PODPIS SMLUV SPOLEČENSKÉ PODNIKY DRUHY SPOLEČENSKÝCH PODNIKŮ ORGANIZACE JEDNOTLIVÝCH PODNIKŮ POZVÁNÍ A POZVÁNKY SCHÉMATA ZASEDACÍCH POŘÁDKŮ PRAVIDLA STOLOVÁNÍ JAK SE CO JÍ KULTURA PITÍ POUŽITÁ LITERATURA

3 1. Splečenský styk 1.1 Zásady splečenskéh chvání, základní pjmy Slušnst Slušnst, je pstj člvěka, jeh vnitřní ustrjení, je t kategrie etická. Guth-Jarkvský tvrdí: Slušnst je blahvlné a dbrtivé smýšlení člvěka vždy htvéh k jistým bětem a jistému sebezapření, jehž vyžaduje živt splečenský vůči splubližním. Zdvřilst Zdvřilst je uvědmělým vnějším výrazem slušnsti. Slušnst může být člvěku dána, zdvřilsti je nutné se naučit. Základem slušnsti je tedy úcta a hleduplnst k bližním; zahrnuje i úctu k sbě samému. Slušný člvěk zachvává ve všem míru. Zdvřilst má skutečnu cenu puze tehdy, je-li výrazem vnitřní slušnsti, vnitřní dbré vůle jedince, jinak se stává splečensku přetvářku. Slušnst živt splečnsti umžňuje, zdvřilst jej usnadňuje. Takt Více než slušnst a zdvřilst je takt. Takt je schpnst przumění a vcítění se d situace druhéh. D jisté míry je vlastnstí vrzenu, je mžné (a také nutné) ji pěstvat. Slv takt vychází z latinskéh tactus - známení, že máme předem vycítit, jak se c kh dtkne. Jde tedy schpnst zvlit správnu frmu, vyhnut se ve splečenském styku všemu, c by mhl způsbit nevli neb být dknce důvdem k rzprům. Takt je správnu a pravu míru zdvřilsti. Etika filzfická věda zabývající se terií mrálky Etiketa suhrn zvyklstí a pravidel splečenskéh chvání Prtklární zvyklsti stanvují zásady styku představitelů různých států mezi sebu 1. 2 Splečenské přednsti V každdenním živtě, v pracvním i splečenském styku jsu situace, které vyžadují, aby určitým sbám byla pskytvána přednst před jinými. Jsu t jednak důvdy ryze praktické (např. vylučit vzájemné - 3 -

4 srážení ve dveřích neb vstupvání či vystupvání d a z určitých prstr apd.), pskytvání splečenských přednstí je ale také prjevem úcty k věku, vztahu, phlaví neb pstavení sb. Osby, kterým se dává přednst před jinými, můžeme pvažvat za a pr účely výkladu i nazvat sby splečensky starší (vyšší); sby, které pskytují přednst za sby splečensky mladší (nižší). Dělení na sby splečensky starší a mladší se ve středevrpském reginu řídí kritérii, jimiž jsu věk, phlaví, funkce, splečenské pstavení a význam sby. Jde-li puze mužsku neb žensku splečnst a nejde-li vztahy pracvní, je rzhdující věk. Ve vztahu žena a muž má přednst žena. Neplatí t však pr případy, kdy jde mladu ženu a hdně staršíh muže, který v tmt případě je splečensky starší. Funkční hledisk může představvat v praxi určité ptíže. Jde-li určitu rganizaci či instituci, ať jde firmu či úřad, řídí se pstavení sb v pracvním styku výhradně hledisky funkčními. Může jít i případ mladéh veducíh pracvníka a mnh let starší ženu, která je mu pracvně pdřízena. Tat bezvýhradnst se však vztahuje jen na tázky pracvní. Jde-li však t, kd z bu sb dá kmu přednst ve dveřích, pak vztah funkční by měl být nahrazen vztahem muž žena. Tt pravidl platí pr vztahy pracvní, tzn. v sídle rganizace či instituce. Jestliže se však titíž lidé setkají na jiném místě, např. na ulici neb při návštěvě kulturníh pdniku, pak jde alespň navenek vztah mladšíh muže a starší ženy. Při nejasnstech tm, za jakých klnstí má být kmu pskytnuta přednst, je vždy mžnst vyřešit situaci rychlu ústní dmluvu neb dstatečně jasným a srzumitelným gestem. PŘÍKLADY NĚKTERÝCH SITUACÍ SPOLEČENSKÝCH PŘEDNOSTÍ: A) Vstup d budvy Přednst mají sby vycházející před vcházejícími, přičemž mhu nastat výjimky, např. vchází-li významná sba, invalidní sba, ženy a starší muži. D budvy vchází a z budvy vychází první žena, muž tvírá a přidržuje dveře. V případě dchdů má jednznačně přednst sba vycházející před vcházející

5 B) Vstup d místnsti V práci (prady, knference apd.) vstupuje splečensky starší. první sba Při návštěvě kavárny, restaurace, htelu neb jiných veřejných místnstí vstupují muži v přadí pdle splečenské přednsti. Je-li ve splečnsti muže žena, vstupuje dvnitř jak první muž. Přichází-li žena ke stlu, kde již sedí muži, pvstanu při jejím příchdu. Ke stlu usedá první žena, nejblíže stjící muž jí pmáhá dsunut a přisunut židli. Jídelní lístek se nabídne ženě při výběru, bjednává muž. V kině, divadle vyhledá muž míst, první vstupuje d řady, čelem k sedícím, děkuje jim, že vstali žena sedí p pravici muže, s výjimku míst hrších (u uličky, špatný výhled, btěžující sused apd.) C) Stupání d schdů Muž jde se ženu v jedné rvině, neb schd níže, aby mhl pskytnut pmc při ukluznutí. D) Vstup d tramvaje Nastupuje první žena a muž jí pmáhá, vystupuje první muž (ttéž platí i při nastupvání d auta umístění v autech se řídí především bezpečnstním hlediskem a phdlím, tj. nejčestnější míst je vprav vzadu, druhé je vlev vzadu) 1.3 Pzdravy Pzdrav je nejjedndušší, nejelementárnější splečenský kntakt, nejzákladnější prjev zdvřilsti. Pzdravit je slušnst, dpvědět pvinnst. Ale i pr tent zdánlivě tak prstý prjev existuje mnh pravidel. Například: - mladší zdraví staršíh - muž zdraví ženu - pdřízený nadřízenéh - přicházející a dcházející zdraví ty, kteří zůstávají - sedí li muž, pvstává při pzdravu ženy - žena zůstává sedět, pkud se nezdraví se starší ženu - při vstupu na splečenský pdnik zdravíme nejdříve hstitelku, hstitele, ženy, muže; s statními pstupně, jak se s nimi setkáváme - přichází li manžel d splečnsti, kde už je jeh žena, zdraví se s ní jak s pslední (ttéž platí i bráceně) - 5 -

6 Stisk ruky je sučástí pzdravu jak prjevu úcty má být pevný, ne mdlý (pdáváme celu ruku, ne jenm dva prsty), ale ne příliš drtivý či nepříjemný. Netrvá déle než jednu vteřinu. Ruku pdáváme s úsměvem, lehku úklnu hlavy, díváme se d čí; ruce jsu nepatrně nad úrvní pasu. Nepdáváme ruku jak leklu rybu či s neknečným ptřásáním; v sedě, přes stůl, d kříže, zašpiněnu, v sádře, upcenu, umazanu. Při pdávání ruky platí v pdstatě pačné přadí než při pzdravu. Ruku vždy pdává jak první sba splečensky významnější. Muž nikdy nepdává ruku v rukavici, žena si rukavici může pnechat na ulici (taktéž dluhé, tenké rukavičky na večerní splečenské příležitsti se nesvlékají). Pravidla při pdávání ruky: - přednst má žena, starší a nadřízený - splečensky významnější si může sám rzhdnut, s kým si pdá ruku a s kým nikli - nepdáváme ruku: persnálu (až na výjimky např. známe-li se léta, jsme-li s bsluhujícím spíš přátelé než hsté apd.); když prtějšek právě jí, neznámým lidem, když pracujeme (např. prava auta) apd. Plíbení ruky: se ze splečenskéh styku téměř vytratil; na ulici je tat frma pzdravu nevhdná, pužíváme ji při výjimečných příležitstech. Pravidla při plíbení ruky: ruku nezvedáme příliš vysk, uchpíme ji puze za knečky prstů, sklníme hlavu a ruku vlastně neplíbíme, plibek je puze naznačván. Smekání klbuku: má-li muž klbuk, smeká jej při pzdravu vždy. Tét pvinnsti je zbaven puze v případě výrazné nepřízně pčasí. Smeká při vstupu d místnstí (výjimku je vstup d bchdu a d některých dpravních prstředků, jak je metr neb tramvaj). Pzdraví i neznámu ženu, ptká-li ji v dmě na schdišti Představvání Smyslem představvání je v pdstatě zbavvání se annymity, uvádění neznáméh jedince d knkrétní splečenské situace. Představujeme: - muže ženě, mladšíh staršímu, služebně níže pstavenéh služebně výše pstavenému - cizí ženě představuje muž svji manželku první, nikdy ne napak - nvě příchzíh představuje hstitel - 6 -

7 - při představvání musíme říci vše, c je nutné pr další splečenský kntakt: jmén sby, kteru představujeme, funkci, titul apd. - představvání v párech (znají se puze muži): muži se pzdraví; mladší muž představí svu partnerku, starší žena jí pdává ruku; starší muž představí svji partnerku a mladší žena mu pdává ruku - při představvání muž zásadně stjí (netýká se puze velmi starých, nemcných a invalidních); žena může sedět i stát (výjimka pkud se žena představuje výrazně staršímu člvěku neb jiné ženě, raději pvstane); - muž nemusí vstávat při představvání v divadle p zasednutí, kde t nedvluje úzký prstr uličky; je ale samzřejmě dalek vhdnější, abychm s představením pčkali až na přestávku; Nepředstavujeme se: - tam, kde je shrmážděn větší pčet lidí - svému susedvi ve vlaku, v autbuse, v divadle, v kině, na výstavě - přisedneme-li si k částečně bsazenému stlu v restauraci, kavárně - při náhdném setkání na ulici, v chůzi 1.5 Oslvvání a titulvání Oslvujeme vždy tak, jak si t dtyčná sba přeje. V běžném styku se lidé bez akademických titulů slvují paní/pane, na pracvišti se slvují paní klegyně/pane kleg. Akademické tituly pužíváme zejména v prstředí, kde jsu bvyklé (např. v nemcnici paní dktrk ). Sučasný trend je slvvat bez titulů puze paní/pane XY. Oslvujeme vždy titulem, funkcí nejvýznamnější: pane senátre i když je dtyčný dktrem práv, pane generální řediteli, i když je inženýr. Všechny ženy slvujeme paní, bez hledu na t, jsu-li vdané, či nikliv. Oslvení slečn si dvlíme jen vůči velmi mladé dívce, neb když si t sama žena řekne. Vykání, tykání Míru důvěrnsti splečenskéh kntaktu sb vyjadřuje také vykání a tykání. Rzhdně bychm tykání neměli nadužívat. Vykání vyjadřuje dalek lépe vztah vzájemné úcty. Obvyklé je tykání mezi přáteli, příbuznými, mnhdy i vzdálenějšími. Časté je tykání v pracvních klektivech. Je přirzené a důvdnitelné v užších pracvních klektivech, prtže usnadňuje splupráci. V širším měřítku jde již tázku sprnu, prtže svádí k zbytečné familiárnsti a důvěrnstem. Tykání vždy - 7 -

8 nabízí sba splečensky významnější, žena muži, starší mladšímu, nadřízený pdřízenému. 1.6 Vizitky K představvání patří vizitky, navštívenky. Jejich půvdním účelem byl hlášení návštěvy. V sbním styku je v tmt smyslu již bvykle nepužíváme, ale při služebních jednáních je tat frma představení dknce splečensky nejsprávnější (vizitku devzdáme sekretářce, ta nás hlásí a známí nám, zda či kdy můžeme být přijati). Při bchdních jednáních se splečensky rvncennými partnery je napak vhdné devzdat vizitku až p představení neb i v průběhu vlastníh jednání. Vizitky můžeme pužít i pr předání jednduchéh vzkazu (píšeme jej na druhu stranu vizitky). Přikládáme ji k dárkům a květinám, nepředáváme-li je sbně. Vizitku je mžné pděkvat za blahpřání neb dárek (d levéh dlníh rhu připíšeme p.r.), můžeme ji pužít i pr blahpřání (pak píšeme p.f., u blahpřání k nvému rku připjujeme letpčet). Vizitky představitelů ficiálních institucí by měly být střídmé a měly by se mezit na nejnutnější údaje vztahující se k funkci, bez sukrmých údajů. Služební vizitky diplmatických pracvníků bsahují puze jmén a funkci diplmata a značení úřadu, bez akademických titulů a dalších infrmací. Pr zahraničně-hspdářsku činnst a styky je nezbytné mít k dispzici navštívenky v různých jazykvých mutacích. Zde je na místě upzrnit na něklik úskalí převádění textu vizitek d jiných jazyků a pr jiné prstředí. Základním hlediskem je, aby vizitka byla srzumitelná druhé straně, tedy aby vypvídala s dstatečnu jasnstí sbě, která vizitku předává. Křestní jmén, české či slvenské, se nikdy nepřekládá. V tmt směru není nutné se přizpůsbvat. Překlad vizitek pr ptřeby kraje: hejtman President f the Regin, náměstek hejtmana - Vice president, krajská rada Reginal Cuncil, člen krajské rady Member f the Reginal Cuncil, Zastupitelstv (Králvéhradeckéh kraje) Reginal Assembly (f the Hradec Králvé Regin), člen zastupitelstva Králvéhradeckéh kraje Member f the Reginal Assembly, ředitelka KÚ Directr f the Reginal Authrity (ppř. Chief Executive Officer)

9 1.7 Dary Různá rdinná jubilea, svátky a také návštěvy jsu nejbvyklejší příležitstí k bdarvání. Smyslem daru je způsbit radst. Dar vytváří kntakt mezi dárcem a bdarvaným. Je t jistý druh drzumění prstřednictvím věcí, které při vhdné vlbě mhu vyjádřit více než slva. Téměř při všech příležitstech jsu vhdným darem květiny. Ženě je můžeme darvat vždy. Nehdí se pchpitelně, aby darval květiny muž muži. Žena je může věnvat jedině muži staršímu neb nemcnému, neb umělci. Vhdný je lichý pčet květů (sudý patří ke smutečním událstem). je vhdné, aby dary reprezentvaly zemi, kraj, blast i dárce, braly na zřetel sbu bdarvanéh nikd by se neměl cítit darem zaskčen bdarvaný má dárek rzbalit, prjevit ptěšení, pděkvat květiny se dávají bez papíru, nejsu vhdné v květináči (ty se dávají puze nejbližším příbuzným, přátelům), nesmí být umělé c se jak dárek hdí: pr ředitele k významnému živtnímu jubileu: peněženka, psací suprava, encyklpedie, taška diplmatka apd. pr klegyni k narzeninám: dámské hdinky, per, aktvka pr klegu, který dchází d důchdu: zjistit jeh záliby a pdle th mu darvat dárek hstitelům na návštěvu: láhev dbréh vína, květina pr hstitelku 1. 8 Telefnvání Můžeme rzdělit na telefnické rzhvry sukrmé a služební. Telefnický rzhvr nenahradí sbní kntakt. Mezi některé zásady patří: vhdnst dby, kdy vláme (ne brz rán, pzdě večer, v dbě běda) stručnst, věcnst pvinnst vlajícíh na sukrmé čísl je představit se (tzn. pzdravit, říci své jmén a příjmení, případně instituci) vlaný má puze pvinnst hlásit se v zaměstnání se hlašuje vlaný názvem instituce, knkrétníh ddělení (dbru, sekce, úseku apd.), jménem většinu se neuvádějí akademické tituly a funkce - 9 -

10 při jednáních, knferencích a veřejných jednáních, v divadle, na kncertu - je nutné vypínat zvuk u mbilníh telefnu, příp. jej vypnut pkud máme nedkladný hvr, mluváme se puze v případě užšíh kruhu, na veřejných jednáních pkud čekáváme důležitý hvr, měli bychm na tut skutečnst upzrnit dpředu není vhdné telefnvat v úředních prstrách, je vhdné vyjít na chdbu apd. 1.9 Krespndence Můžeme ji rzdělit d dvu základních kategrií: služební a sukrmu. Služební píšeme na papíře bvykle již s předtištěnu hlavičku. Styl dpisů by měl být stručný a výstižný, pkud mžn v krátkých větách, s členěním d dstavců. Obecné slvení (v těch případech, kdy neznáme knkrétníh adresáta) vlíme pdle suvislstí - vážené dámy a pánvé, vážení klegvé či puze vážení. Služební dpis je vizitku rganizace, která jej psílá. Sukrmé dpisy můžeme psát strjem neb ruku. Nesmí na něm všem nikdy chybět vlastnruční pdpis, tím je dpis autrizván. Neměl by být napsán fixem, pastelku, tužku. Způsb, jakým krespndujeme, vypvídá našem vztahu k dtyčným lidem. Dpisní papír by měl být stejnéh druhu jak bálka. Pvinnu sučástí dpisu je datum, slvení a pdpis. Vlastní bsah je již výrazem služebníh (našeh sbníh) stylu. V elektrnické pště by se neměl zapmínat na pdpis. pzdrav a Zkratky pužívané na vizitkách, pzvánkách a v dpisech: p.f. pur féliciter blahpřání p.r. pur remercier pděkvání p.p. pur presenter za účelem představení se

11 p.p.a. p.p.c pur annncer 1 arrivée pur prendre cngé známení příjezdu rzlučení p.c. pur cndléance ze sustrasti p.p.p. pur prendre part sučást, účastí hlášení p.f.v. pur faire visite návštěvy Pzvánky neb zvací dpisy R.S.V.P. P.S. P.P.S repndez s il vus plait Dpisy pst skriptum pst pst skriptum dpvězte prsím p napsaném, duška, ddatek ještě p ddatku 2. Oblékání 2.1 Pánské blečení Správné a vhdné blékání je stejně důležité jak ddržvání etikety, nelze je pdceňvat. Oblečení dpvídá vkusu každéh člvěka, účelu, místu a dbě setkání. V každém případě: - dbrý střih - kvalitní materiál - čisté, vyžehlené - ne křiklavé barvy, spíše decentní - sladit barvu, materiál, dplňky Pr pracvní styk vlíme blek z jedné látky neb sak a kalhty z různých látek,

12 Vycházkvý blek: jednřadvý s vestu (pslední knflík vesty se nezapíná) neb dvuřadvý ve srvnání s jiným je vycházkvý blek knzervativnější, barva bleku tmavší, kšile by měla být jednbarevná a výhradně světlá, kravata ne příliš nápadná, ale ne nutně knzervativní, nsí se ke všem příležitstem během dne i večer, ve věci samstatné neb spjené s prací, pkud není stanven jinak. Tmavý blek: dvuřadvý, dplněný bílu kšilí (večer), přes den mžn pužít kšili jemných pastelvých barev, světlá hladká neb pružkvaná kravata, černé pnžky a černé bty, univerzální slavnstní blečení pr den i večer. Žaket (v sučasné dbě se u nás nepužívá; v řadě zemí především při slavnstních příležitstech, např. audience): delší černé neb tmavě šedivé sak se šikm střiženými předními díly, šedá neb černá vesta a šedbílé neb černbílé pružkvané kalhty bez zálžky, bílá kšile s tvrdým límcem a zahnutými růžky, šedá kravata, černé pnžky, černé bty, černý neb šedý cylindr. Smking: výhradně večerní blek z černé látky, jednřadvý neb dvuřadvý, má hedvábné klpy, kapsu na levé straně, kalhty bvykle s lampasy, bílá měkká kšile a černý neb jiný tmavý mtýlek, černé pnžky a hladké lakvé bty, nsí se p hdině; bývá uváděn na pzvánkách; v trpických zemích se pužívá běžně neb p dbu něklika měsíců bílý smking; např. na svatby a jiné denní příležitsti je nevhdný. Frak: slavnstní večerní blek, klpy saka jsu bvykle z hedvábnéh rypsu, kalhty s lampasy bez zálžek, dplňuje je vesta z bíléh rypsu (při pužití ve dne je vesta černá), perleťvé knflíčky, vždy bílý mtýlek, ppř. bílý neb černý látkvý pás, černé pnžky, hladké lakvé bty, bvykle p hdině,, např. gala představení, ples, atd., uvádí se výslvně na pzvánkách. Vesta: může být ze stejné látky, musí však být stejně jak pulver neb pletená vestička sladěná s blekem. Kšile: může být bílá neb jemné pastelvé barvy, hladká neb pružkvaná neb nevýrazná kstka, pkud má kšile dvjité manžety, pužívají se knflíčky. Pkud má blek vzrek, např. výrazný pružek neb kstku, může ale nemusí být kšile jednbarevná. Kravata: každý den by měl muž nsit, pkud mžn, jinu kravatu. Materiál: nejlépe hedvábí, dknale uvázaný uzel na zapnutu kšili, nezastrkávat knce za kšili, kravata může být vlně neb se spnu. Kravata by měla být sladěna především s barvu kšile, nedpručují se pestré vzry a syté barvy

13 Kapesníček: v levé hrní kapse saka se někdy nsí kapesníček; je buď ve vdrvné plze neb vytaženy 2-3 rhy; k ficiálním příležitstem bílé; jen k dennímu nšení, ke sprtvním příležitstem mžn pužít barevné; d náprsní kapsičky kapesník bez krajek. Bty: s kženu pdrážku neb pdrážku jemnu; mkasíny a bty s gumvu pdrážku se k tmut účelu nehdí, mají výrazně sprtvní charakter a jsu vždy tmavší než blek; nedávný zvyk nsit bílé pnžky se ke splečenskému bleku vůbec nehdí; d tmavých bt tmavé pnžky, min. 10 cm nad ktník, zásada: i při sezení nha přes nhu nemá být vidět lýtk. Pláště: ke splečenským účelům se pužívají bvykle černé neb černšedé barvy; balónvý neb kžený není vhdný. Šperky: u mužů jsu šperky bvykle hdinky a prsteny, někdy jehlice d kravaty, další šperky jak např. náramky a náhrdelníky nejsu vhdné. 2.2 Dámské blečení V dámském blečení je větší rzdíl v tm, c se nsí v pracvním styku a c se nsí pr splečenské příležitsti. Platí základní pravidla: čisté, vyžehlené, vkusné. Dámské blečení dalek víc pdléhá módě. Pracvní: žena by neměla být blečena nápadně a výstředně, pr bchdní neb úřední jednání by měla žena blékat šaty neb kstým. Punčchy a střevíce by měly ladit. Látka jednbarevná neb se vzrkem. Vycházkvé šaty: světlejší a pestřejší, může jít šaty vcelku, kstým neb kalhtvý kstým. Večerní šaty: mhu být krátké, tzv. kktejlvé neb dluhé a dpvídají pánským černým splečenským šatům. Malá večerní taleta: šaty s dluhým rukávem bez větších výstřihů, většinu tmavé, dplněk smkingu, p 20. hdině, na večeře, recepce, kktejly a hudební večery. Velká večerní taleta: dluhé šaty bez rukávů, čast s velkým výstřihem, různé barvy, prtějšek fraku, pužívána na plesy, gala představení a velké slavnstní příležitsti. Bty: ldičky, bty s pdpatkem

14 Dplňky: šperky, bižuterie, náušnice, náramky, náhrdelníky apd. Bižuterie je v bu případech večerních talet vylučena, k vycházkvým šatům se hdí větší kabelka z pravé neb umělé kůže, k večerním šatům malá kabelka nejenm z kůže, ale i různých textilních zdbených materiálů. Sučástí splečenskéh blečení jsu rukavice. U žen by měly být barevné v suladu s btami a kabelku, u mužů jsu dplňkem svrchníh pláště. Při splečenských příležitstech ženy rukavice nesvlékají ani při pzdravu. Výjimku je stlvání. 3. Charakter návštěv 3.1 Sukrmá návštěva Zásady a základní pravidla chvání vycházejí z becnéh vztahu hsta a hstitele. V případě cizince si ale uvědmujeme, že mu musíme zprstředkvat kntakt s prstředím pr něh neznámým. Dalek více pvinnstí nám vyplývá z návštěv, které u nás přím bydlí. Respektujeme všechna přání hsta, nevnucujeme mu ale stále svu přítmnst. Neplánujeme mu všechen jeh čas, ale snažíme se vždy být připraveni se mu věnvat. Pvinnstí pr hstitele je vyzvednut hsta na letišti neb na nádraží. Ženu uvítáme již tam květinami. P cestě mu umžníme dpčinek, nabídneme menší bčerstvení. Předestřeme mžný prgram, upzrníme na různé zajímavsti, ale dáme mu mžnst výběru. Při delší návštěvě je vhdné umžnit hstu, aby se v naší dmácnsti bslužil i sám. Na závěr pbytu je vhdné zrganizvat večer na rzlučenu, nejlépe v úzkém rdinném kruhu, kde mu předáme drbné dárky a pzrnsti, které by mu připmínaly návštěvu u nás Pracvní návštěvy Pracvní návštěvy (i ze zahraničí) se zpravidla řídí nrmami pr ficiální přijetí hstů. Prgram jejich návštěvy by měl být předem pdrbně připraven. Pamatujeme v něm nejen na vlastní pracvní jednání, ale i na kntakt splečenský. l krátká návštěva by měla být dplněna pzváním na slavnstnější běd, případně na kulturní prgram apd

15 Jednání při větším pčtu sb by měla prbíhat u bdélníkvéh stlu, při němž hsté zaujímají výhdnější stranu (nikli prti dveřím). Na stle mhu být umístěny krmě květinvé výzdby vlaječky bu zemí. Pdává se minerálka a káva. Důležitý je zasedací přádek: veducí delegací sedí prti sbě uprstřed statních, další členvé pdle svéh služebníh významu (ti nejdůležitější nejblíže ke svým šéfům). Phštění je vhdné pdávat až p jednání, a t v jiné místnsti, případně v blízké restauraci. Pracvním hstům zajišťujeme veškerý servis (ubytvání, stravvání, místní dpravu, prgram mim jednání, případně rezervaci místenek apd.) Prtkl přadí návštěv dle důležitsti a jejich přivítání Zhledňuje pstavení reginálních představitelů v rli hstitelů v daném kraji. Návštěva hlavy státu Návštěva na úrvni předsedy Senátu a Parlamentu ČR Návštěva na úrvni předsedy Pslanecké sněmvny Parlamentu ČR Návštěva na úrvni předsedy Vlády ČR Návštěva předsedy Ústavníh sudu Návštěva předsedy Nejvyššíh sudu (hejtman vítá návštěvu před úřadem, na schdech) Hejtman kraje Členvé Vlády ČR Diplmatický sbr Senátři Pslanci Primátr Arcibiskup a biskupvé Rektr (hejtman čekává návštěvu ve své kanceláři; delegaci přivítá a přivede veducí dbru kancelář hejtmana, ppř. pracvník ddělení vnějších vztahů a zahraniční splupráce) Ředitel Krajskéh úřadu Starstvé Knzulární sbr akreditvaný v reginu Veducí zastupení ústředních státních rgánů v místě 3. 4 Infrmace prgramu Časvý plán

16 Adresy všech míst (příp. mapka, plánek) Telefnické kntakty na dtyčné sby Prgram pr manželky a dprvd Překlad d danéh jazyka Příprava pdkladvých materiálů, dkumentů Organizační zajištění (příjezd, parkvání, bčerstvení, ubytvání, prgram, technická pmc, tiskvé zprávy, kntakty apd.) Obdrží: Hsté a jeh dprvd Hejtman kraje Členvé rady kraje Veducí dbru kancelář hejtmana Asistentka hejtmana kraje Pracvníci tiskvéh ddělení (dtčenéh dbru) Řidič + další pracvníci, pdílející se na přípravách a průběhu návštěvy 3. 5 Nvinářský dprvd Zajišťuje dbr kancelář hejtmana, tiskvé ddělení Vlajkvá výzdba V praxi se pužívá celá řada vlajek: územně samsprávných celků (zemí, krajů, prvincií, blastí, reginů apd.), služební, vjenské, mezinárdních institucí, vnitrstátních rganizací, firemní, reklamní aj. Nejváženější pstavení a nejčestnější umístění mají vždy vlajky státní. Mají přednst před symbly reginálními. Umístění vlajky České republiky (z phledu pzrvatele): - při vyvěšení dvu státních vlajek vlev - při lichém pčtu vlajek (např. pět) - třetí zleva i zprava ( uprstřed ) - při sudém pčtu vlajek (např. šest) třetí zleva, čtvrtá zprava - při velkém pčtu vlajek zcela vlev - vlajku ČR je nutn vyvěšvat v základní přirzené vdrvné plze (mdrý klín vlev, nahře bílá, dle červená) - při svislém umístění musí být barva bílá vlev - v kmbinaci s vlajkami jiných států: levá strana je vždy čestnější - v kmbinaci s vlajku EU vlev vlajka ČR - lichý pčet vlajek vlajka ČR uprstřed, vlev jiný stát, vprav vlajka EU - krajská vlajka vlajka ČR vlajka města, bce - vlajky umístěné za sebu: vlajka ČR, krajská vlajka, vlajka města, bce - na stůl před zástupce danéh reginu, státu vlastní vlajka

17 - při pdpisu dkumentu, stejně jak při přijetí, je třeba umisťvat vlajku vprav při phledu z místnsti, před českéh představitele - sedí-li představitelé prti sbě, pak se vlajka umisťuje: česká naprav d českéh představitele; zahraniční vlajka p jeh pravé ruce - při nefrmálním psezení a nízkém stlku se státní vlajky nepužívají, ani při bědech a večeřích, pkud nemají pracvní charakter 3. 7 Pdpis smluv zajistit vhdné prstředí vždy na pravé straně z phledu pzrvatele je hstitel vlajkvá výzdba krespnduje se zasedacím přádkem nízké květiny číše vína pdpisvé desky s krajským znakem dstatek psacích per Průběh: delegace přicházející d pdpisvé místnsti, řadí se d půlkruhu neb d řady za svéh představitele až p nastupení delegace přicházejí představitelé a usedají k pdpisvému stlu pdpisvé stránky by měly být zalženy zálžkami neb tevřeny když veducí delegací pdepíší své dkumenty, pracvníci prtklu si za jejich zády dkumenty vymění a veducí delegací pdepíší dkument druhé strany p pdpisu veducí pvstanu, stanvený pracvník pmáhá dstavit židle a pdepsané dkumenty si navzájem předají p pdpisu dkumentů následují krátké prslvy, nejprve hstitele, pté hsta číšníci přinášejí vín a nabízejí běma veducím, pak i jedntlivým členům bu delegací celá akce knčí přípitkem 4. Splečenské pdniky 4.1 Druhy splečenských pdniků V průběhu pracvních jednání, mim ně a při řadě jiných příležitstí se přádají různé splečenské pdniky, d zcela nefrmálních p velmi frmální. Ve styku se zahraničními partnery může jít např. návštěvu důležité sbnsti neb delegace, zahájení neb uknčení jednání, dvustranné jednání na úrvni ministerstev neb jiných rgánů,

18 pdpis závažných dkumentů (mezistátních dhd, kntraktů), slavu státníh svátku a řadu jiných příležitstí. Cíle splečných pdniků jsu různé. Obecně se dá knstatvat, že čím menší pčet sb se jich zúčastňuje, tím jsu knkrétnější. Část splečenských pdniků navazuje na pracvní jednání. Průběh těcht pdniků je sice vázán určitými pravidly, jejich atmsféra je však uvlněnější, méně frmální a umžňuje čast prjednat prblémy btížně řešitelné v průběhu jednání. Snídaně pracvní snídaně Jsu stále blíbenějšími a čast rganizvanými splečenskými pdniky - služí k pracvnímu jednání v htelu, na pracvišti neb v bytě hstitele. Ze snídaně se dchází přím k jednání neb na pracviště. Mají něklik výhd: méně frmální, časvě méně nárčné, nikdy se nepdávají alkhlické nápje. Pracvní běd - cca ve hdin Méně frmální než večeře, může být sučástí delšíh jednání neb je dhdnut jak samstatné setkání. Pravidlem je, že ten kd zve, navrhuje restauraci, přebírá zdpvědnst za kvalitu pskytvaných služeb, jídla a nápjů, platí účet. Zasedací přádek sestavuje hstitel, zasedá ke stlu jak první. Smyslem pracvníh běda je zjistit názr druhé strany na tázky, které nejsu předmětem jednání, upevnění sbních vztahů. Přadí jídel: studený předkrm (masitý, někdy zákusky při aperitivu) plévka ryba neb meleta mas a příkrmy mučník, ppř. sýr a vce neb vcný salát černá káva Oficiální běd a večeře p hdin Patří mezi slavnstní příležitsti, večeře je splečensky významnější, časvě méně mezená ( hdin), na pzvánce se uvádí čtvrthdinvá rezerva na příchd

19 Přadí jídel: aperitiv (vermut, sherry, bechervka, kktejl ) - než se shrmáždí hsté masitý předkrm plévka dvjí masitý chd (první může být ryba) mučník sýr zmrzlina vce káva (k ní kňak a likéry) p třiceti minutách šťávy, minerální vdy, whisky Recepce Rzeznáváme něklik druhů recepcí. Obecně je recepce splečenský pdnik, knaný ve večerních hdinách, a t na základě pzvánek. Z nich je zřejmé, zda jsu zvány i manželky. Oblečení je vycházkvé, neb frmální, pdle údajů uvedených na pzvánce. Její trvání je max. dvě hdiny. Slavnstní recepci přádá hstitel u příležitsti státníh svátku země neb jiné bdbné příležitsti (narzeniny mnarchy), výrčí zalžení státu, mezinárdní akce velkéh významu, např. světvé knference, výrčí významných plitických událstí neb dhd apd. Recepce se rvněž přádají na pčest významných státních návštěv. Kktejl Může mít dvě pdby, přičemž bě jsu vstje. První ve frmě drink je krátké splečenské setkání v průběhu delšíh jednání, např. před bědem, p dpledním jednání, puze pr účastníky dvustrannéh jednání, menších knferencí. Hstitelem je veducí pracvník tuzemskéh partnera, předseda knference. Kktejl se uskutečňuje v místě, kde se jednání kná. Pdávají se puze nápje aperitivvéh typu, příp. vín. Účastníci nesedí, nýbrž puze stjí. Je t výhdná příležitst pr nefrmální výměnu názrů. Druhu frmu je splečenský pdnik přádaný se začátkem kl 18. hdiny. Trvá maximálně dvě hdiny. Hsté přicházejí ve stanvené dbě a dcházejí před stanvenu dbu. Vedle nápjů nejrůznějších druhů se rznáší i jídl, a t puze menší mnžství, studené; jídl není na stlech

20 Číše vína Je splečenský pdnik knaný pr větší pčet sb většinu před plednem. Trvá asi hdinu. Uskutečňuje se u příležitsti státníh svátku, při pdpisu smluvních dkumentů, zahájení výstavy apd. Manželky se tht pdniku zpravidla nezúčastňují. Pdává se šampaňské vín, nealkhlické nápje, ze silnějších nápjů sherry, nikli však piv neb nápje jak whisky. K dispzici jsu zákusky. Bufet dinner Nahrazuje pracvní běd. Uskutečňuje se v budvě, v níž prbíhá jednání, a má prti bědu ve veřejném zařízení řadu přednstí: šetří se čas, prstředky, zvláště za nápje, je bezprstředně spjen s pracvním prgramem prt, že je méně frmální. Je mezen výhradně na účastníky jednání. Obsluha je plsambslužná, tzn. že bsluhující persnál je u připravenéh jídla a účastník si dá na talíř plžit puze t jídl, které chce. Není zasedací přádek a každý má mžnst si sednut k většímu pčtu menších stlů, pdle mžnsti s sbu, s níž má zájem během jídla hvřit. K jídlu se pijí nealkhlické nápje, piv, případně lehké vín, aperitiv se pdává výjimečně, digestiv nikdy. Raut je bdbu recepce. Pr prezentace firem, tiskvé knference, kngresy, služí k navázání kntaktů. Rut [raut] je bvykle akce s rzsáhlu účastí až sta hstů. Hsté se bsluhují sami u předem upravených bufetvých stlů se studeným i teplým jídlem. Hsté se phybují vlně p místnsti, můžu se bavit s kýmkli. Pměrně vlná pravidla rautu umžňují seznámení a knverzaci s velkým pčtem lidí. Čaj páté dplední, přátelský, méně ficiální způsb splečenskéh setkání, blíbená frma setkání pr dámsku splečnst neb manželské páry, mezi hdinu. Další frmy splečenských akcí: garden-party (zahradní party) hudební, ppř. filmvý večer taneční večer bridžvý večer

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Škla kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Účast v sutěži Cffee in Gd Spirits 2008 Pr mžnst účasti v sutěži Cffee in Gd Spirits je třeba dručit na krespndenční

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Tým zázemí Má na starost a zajistí, aby bylo připraveno:

Tým zázemí Má na starost a zajistí, aby bylo připraveno: Tým zázemí Má na starst a zajistí, aby byl připraven: ubytvání levné (ideálně škla) 5 tříd na spaní spaní na zemi, na karimatkách, ppř. pár matrací (žíněnek) pr zájemce (z řad starších bratrů a sester)

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více