AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze"

Transkript

1 ANTAIOS s.r.o. AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1

2 ANTAIOS s.r.o. Obsah A. Jak postupovat před Instalací AC-L B. Příprava instalace AC-L C. Nastavení připojení k Internetu pro LTE mobilní síť... 5 D. Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L Konfigurace SW pro pokročilé uživatel Příprava před konfigurací Vlastnosti routeru SIM karta a pracovní podmínky Instalace hardware Odpovědi na nejčastější otázky V

3 A. Jak postupovat před Instalací AC-L10 Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC-L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro vámi žádané kmitočtové pásmo, v němž vám váš mobilní operátor bude poskytovat připojení k internetu. Po otevření obalu v němž jste AC-L10 obdrželi zkontrolujte, že balení je kompletní a obsahuje všechny komponenty: 1ks plastový box s víkem na němž je označení AC-L10 1ks propojovací sestava pasivního PoE 1ks napájecí adaptér 1ks sestava nerez držáku pro upevnění AC-L10 ve venkovním prostředí (max. průměr anténního stožáru je 55mm) Důležité upozornění : před upevněním AC-L10 ve venkovním prostředí je nutno vložit do vlastního modulu LTE routeru, umístěného uvnitř plastového boxu, SIM kartu, umožňující přístup do mobilní sítě daného mobilního operátora. Pokud SIM karta není vložena nebo vložena je, ale mobilním operátorem není určena pro LTE nebo nemůže fungovat, nebude router pracovat správně ve smyslu připojení k LTE mobilní síti. Pro připojení do 3G mobilní sítě tato podmínka odpadá, protože v případě všech běžných datových tarifů je možné připojení k internetu při funkční SIM kartě prostřednictvím 3G mobilní sítě standardně. B. Příprava instalace AC-L10 Obr. 1 3

4 Máte-li od mobilního operátora SIM kartu určenou pro LTE k dispozici, postupujte podle dále uvedených kroků: Položte plastový box AC-L10 zadní stranou dolů (jsou na ní vyčnívající 2 upevňovací šrouby M6) na vodorovně umístěnou podložku. 2. Povolte u plastového víka boxu 4 plastové bajonetové šrouby z polohy 1 do polohy Opatrně odklopte víko boxu na pravou stranu (viz Obr. 1) tak, aby nebyly namáhány koaxiální kablíky jimiž je připojen směrový anténní systém k SMA konektorům LTE modulu. 4. Na kovovém krytu vlastního LTE modulu uvnitř plastového boxu opatrně odšroubujte 2 šroubky a opatrně odložte plechové víčko, do vnitřku otevřeného prostoru pod víčkem vložte do SIM držáku SIM kartu od příslušného mobilního operátora. SIM musí podporovat požadovanou službu LTE nebo 3G (viz Obr. 2). 1. Obr. 2 5.Po vložení SIM opět uzavřete prostor víčkem a zašroubujte zpět 2 šroubky a lehce je dotáhněte. Nasaďte zpět plastové víko s anténním systémem a zafixujte bajonetové šrouby jejich otočením z polohy 0 do polohy 1. 4

5 Obr Než přistoupíte k venkovní instalaci AC-L10, připravte si kovové prvky držáku pro připevnění AC-L10 na stožár (viz Obr. 3). 7. Při upevnění AC-L10 ve venkovním prostředí dbejte na to, aby čelní strana AC-L10 (víko plastového boxu) směřovala k předpokládanému vysílači signálu mobilní sítě s danou technologií (LTE, UMTS 3G) příslušného mobilního operátora. 8. Po připevnění AC-L10 ve venkovním prostředí připojte do RJ45 zásuvky s označením červenou značkou spodní straně AC-L10 venkovní stíněný ethernetový kabel, přičemž na opačný konec ethernetového kabelu, jež je protažen již do příslušného místa uvnitř budovy (místnosti) připojte pasivní PoE injektor (je součástí balení AC-L10). K PoE injektoru připojte napájecí adaptér (je taktéž součástí balení AC-L10) a RJ45 zástrčku tohoto PoE injektoru připojte buď přímo do síťové karty PC, notebooku apod. 9. Jakmile je připojen napájecí adaptér k PoE injektoru je možné zahájit nastavení všech potřebných parametrů pro navázání komunikace s mobilní sítí operátora. C. Nastavení připojení k Internetu pro LTE mobilní síť Nastavte na počítači automatické získávání IP adresy, masku podsítě, DNS. Počítač bude mít IP adresu xxx. V internetovém prohlížeči zadejte : a potvrďte tlačítkem ENTER Zadejte Uživatelské jméno : admin a Heslo: admin a potvrďte tlačítkem ENTER Po přihlášení se objeví vstupní strana rozhraní pro administrace všech potřebných nastavení AC-L10 a na stránku se vypíše aktuální nastavení celého routeru - Status a v levé části se objeví MENU pro administraci. 5

6 Pro běžné uživatele je možno nastavit připojení k internetu zjednodušeným postupem Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 podle následujících kroků nebo způsobem uvedeným v samostatném dokumentu s tímto názvem. Pokročilí a obeznámení uživatelé mohou využít celé řady dalších možností nastavení podle navazující kapitoly 1. Základní info o funkcích a parametrech použitého LTE modulu a routeru H685t, použitých v AC-L10, je uvedeno v dalších kapitolách. D. Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 Kliknutím na položku Internet Settings v menu na levé straně se toto submenu otevře a po kliknutí na položku WAN se po malé chvíli objeví stránka s možností nastavení internetového mobilního připojení (viz obrázek Obr.4) Obr. 4 V položce WAN Connection Type ponechte přednastavenou volbu Cell Network. V položce "Cell Modem", ponechte přednastavenou volbu "SIERRA_MC77xx_QMI" Poznámky : důrazně se doporučuje restartovat router (napájení vypnuto a znovu zapnuto) poté, když jste místo ponechání přednastavené volby vybrali funkci "AUTO_DETECT" a potvrdili tuto volbu tlačítkem Aply - v tomto případě router sám detekuje typ modemu. Prosím, buďte trpěliví, router bude potřebovat více času na ustavení spojení pro první konfiguraci. 6

7 V položce Network Type ponechejte přednastavenou hodnotu LTE only nebo jestli chcete připojení k internetu realizovat prostřednictvím 3G mobilní sítě nastavte volbu WCDMA only V položce Online Mode ponechejte přednastavenou hodnotu Keep Alive, aby se připojení v případě jeho výpadku samo okamžitě zase obnovilo, jakmile to bude možné. V položce Parameter Groups ponechejte přednastavenou hodnotu WCDMA aby připojení k internetu bylo možné prostřednictvím LTE mobilní sítě. Pro kontrolu nastavených parametrů u této položky klikněte na tlačítko Advance Parameter Groups - zobrazené okno by mělo ukázat takto nastavené parametry (viz obrázek 5 - příklad nastavení). V případě, že nastavené parametry neodpovídají parametrům pro daného mobilního operátora, je nutno je přenastavit podle jím poskytnutých údajů. Po přenastavení parametrů je nutno provedené změny potvrdit kliknutím na tlačítko Add/Edit. Pro návrat k WAN nastavení klikněte na tlačítko Advance Parameter Grooups a pro potvrzení provedených změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Apply. Obr. 5 - Příklad nastavení parametrů pro mobilní síť Parameters Groups Name můžete vyplnit název volně. Ale v názvu nesmí být žádné mezery mezi znaky. Dialup : ponechejte přednastavenou hodnotu a nebo vyplňte potřebné údaje dle požadovaných parametrů. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora 7

8 APN : vyplňte potřebné údaje. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora. User : vyplňte potřebné údaje. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora Password : vyplňte potřebné údaje, získáte je od poskytovatele SIM karty nebo operátora. Kliknutím na tlačítko Advance Parameter Groups se vrátíte k předchozí stránce, tj dle Obr. 4. V případě, že jste přenastavili nějakou položku klikněte na Apply tlačítko nebo vypněte a znovu zapněte napájecí zdroj pro provedení restartu routeru. Po provedení tohoto restartu bude AC-L10 připojován k mobilní síti a ustaví se spojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o přenastavení řady parametrů routeru a je nutno, aby router vyhledal a ustavil spojení s mobilní sítí, mějte prosím s tímto krokem trpělivost. Pro kontrolu navázaného připojení k mobilní síti a aktuálně nastavených parametrů klikněte v levém menu nahoře na položku Status a po chvilce se zobrazí následující stránka Status Page s přehledně uspořádanými parametry připojení k mobilní síti (viz obr. 6 kde je jako příklad uvedeno připojení do LTE sítě ). Obr. 6 - Příklad výpisu parametrů po připojení k mobilní LTE síti Je-li připojení k mobilní síti LTE funkční, získá router od mobilní sítě WAN IP adresu, v horní části zobrazené stránky Status Page je zeleně vybarven Ethernet port LAN4 a v části údajů Cell Network Info se objeví: SIM Status: SIM ready Selected Network: LTE_only Registered Network: popis sítě do které router připojen Sub Network Type: LTE Signal: hodnota vstupní úrovně vf signálu v dbm a číselné i grafické stupnici Cell Status: UP (mobilní připojení je v provozu) Nastavení připojení k Internetu pro 3G mobilní síť V případě, že není zatím ve vaší lokalitě dostupná LTE mobilní síť, nicméně je dostupná 3G síť, je možné i v tomto případě s výhodou využít AC-L10 k připojení k Internetu. V tomto případě je nutno postupovat podle následujících kroků: Kliknutím na položku Internet Settings v menu na levé straně se toto submenu rozbalí a po kliknutí na položku WAN se po malé chvíli objeví stránka s možností nastavení internetového mobilního připojení. V položce Network Type vyberte z rozbalovacího menu hodnotu WCDMA only. V položce Online Mode ponechejte přednastavenou hodnotu Keep Alive, aby se připojení v případě jeho výpadku samo okamžitě zase obnovilo, jakmile to bude možné. V položce Parameter Groups ponechejte přednastavenou hodnotu WCDMA 8

9 Pro kontrolu nastavených parametrů u této položky klikněte na tlačítko Advance Parameter Groups zobrazené okno by mělo ukazovat nastavené parametry jako je tomu pro LTE (viz obrázek 5 - příklad nastavení pro síť jednoho z mobilních operátorů). V případě, že nastavené parametry neodpovídají parametrům pro daného mobilního operátora, je nutno je přenastavit podle jím poskytnutých údajů. Po přenastavení parametrů je nutno provedené změny potvrdit kliknutím na tlačítko Add/Edit. Pro návrat k WAN nastavení klikněte potom na tlačítko Advance Parameter Grooups a pro potvrzení provedených změn klikněte na tlačítko Apply. 9

10 1 Konfigurace SW pro pokročilé uživatele 1.1 Přehled Router má vestavěný WEB interface pro správu konfigurace, management a ladicí nástroje. Uživatel by měl nejprve konfigurovat parametry a provést jedoduché testování. 1.2 Jak se připojit k routeru Síťová konfigurace PC. Výchozí továrně přednastavené parametry jsou: Default IP: , sub mask: Jsou 2 cesty jak nastavit IP addresu na PC 1) Manuální nastavení Nastavit na PC IP jako xxx (xxx = 2~254), subnet mask: , gateway: , primární DNS:

11 2) DHCP Vyberte Získat IP addresu automaticky and Získat DNS server addresu automaticky. Po IP nastavení je vhodné zkontrolovat funkčnost nastavení IP adresy prostřednictvím příkazu PING (po spuštění DOS módu příkazem ping ). Tato informace znamená, že je spojení funkční. 11

12 Tato informace znamená, že spojení není funkční Logování do Routeru Otevřít Web prohlížeč a napsat do adresového řádku a kliknout na ENTER Napsat do pole User Name admin a do pole Password admin kliknout na ENTER Jestliže je vše správně zapsáno do obou polí, po kliknutí na ENTER se objeví přístup do aplikace Web Management Page, zajišťující správu routeru. 1.3 Jak konfigurovat zařízení prostřednictvím web aplikace Hlavní Menu - pro kontrolu klikněte na položku Status Na stránce se vypíše aktuální nastavení připojení k mobilní síti a přehled aktuální konfigurace LAN, WAN atd Nastavení pracovního Módu Bridge veškerý Ethernet a bezdrátový interface jsou převedeny do jednoho bridge interface. Gateway 1. Ethernet port je nastaven jako WAN port. 2. Ethernet port a bezdrátový interface jsou nastaveny jako LAN porty. AP Klient Bezdrátový apcli interface je nastaven jako WAN port a bezdrátový ap interface a Ethernet porty jsou LAN porty. NAT Network Address Translation Továrně je přednastaven Gateway mode, a doporučuje se ponechat všechny parametry továrně přednastavené WAN Nastavení Typ WAN spojení - Podporuje statická IP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, CELL Network. 12

13 WAN Cellular Network Cell Modem - Systém podporuje různé cell modemy. Přednastaveno je: router má správné Cell Modem jméno před odesláním od výrobce. Jestliže jej nahradíte jiným Cell Modemem, musíte vybrat AUTO_DETECT a kliknout na tlačítko Apply k restartování routeru, router bude potom automaticky zjišťovat Cell Modem jméno. Pozn.: Cell Modem Typ je označen na zadní straně routeru. Např. - viz obrázek: H820 je označení série routeru, a EM820w je Cell Modem jméno. 13

14 Modem Description Text se zobrazí po detekci modemu. Network Typ Vybrat typ. Různé Cell Modemy podporují různé typy. Doporučuje se ponechat přednastavenou hodnotu označení modemu. Online Mód Keep Alive: znamená vždy online. Router bude držet spojení online bez ohledu na to zda se přenášejí data nebo ne. On Demand: Router bude vytáčet spojení před tím než má dojít k přenosu dat. 14

15 Idle time (minuty): je potřeba vyplnit. Např. když bude vyplněno 5, router přejde do stavu offline po 5 minutách od přenosu dat. On Time: Router vytáčí spojení nebo je ve stavu offline podle rozvrhu. Celkem podpporuje 4 skupiny. MAC Clone - Uvolňuje nebo zakazuje MAC clone funkci. Parameter Groups APN Group - volitelné AUTO WCDMA CDMA TD-SCDMA User-defined (only show after user defined one) Označuje Nevybírá se Je-li router 4G LTE nebo WCDMA HSPA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/EDGE/GPRS/GSM verze, je potřeba vybrat tuto skupinu Je-li router CDMA2000 EVDO nebo CDMA1x verze Je-li router TD-SCDMA HSDPA/HSUPA verze Jestliže je přidána uživatelem 1 APN skupina s uživatelem definovanými parametry Advance Parameter Groups - Kliknutím na Advance Parameter Groups, Cell Modem Parameters Groups se definují parametry a definuje 1 APN skupina k přístupu do dané mobilní sítě s danou SIM kartou. Vyplňte potřebné parametry a NEZAPOMEŇTE KLIKNOUT NA Add/Edit tlačítko. Parametry Groups Name: lze libovolne vyplnit jménem, nicméne mezi znaky nesmí být mezera. Dialup: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty). APN: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty). User: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty) Password: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty) Command: toto se zadává jen v případě kontroly nebo ladění routeru nebo modemu. Auth Type: jsou 3 volitelné možnosti (AUTO, PAP, CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP2). Potvrďte typ autentikace podle pokynu poskytovatele mobilních služeb. Normálně se vybírá AUTO. Jestliže toto nefunguje zkuste použít PAP nebo CHAP. PIN code: vyplňuje se jen má-li SIM karta PIN kód, v opačném případě se ponechává pole volné. Pozn.: Nezapomeňte stisknout tlačítko Add/Edit pro uložení definovaných parametrů u Parameter Groups Pokročilé volitelné parametry Advance Cell Options 15

16 Pozn.: Vplňujte jen jste-li velmi dobře obeznámeni s významem a funkcí daných položek. továrně přednastavené hodnoty. Při chybném vyplnění hrozí nefunkčnost routeru. Jinak ponechejte Klikněte na Advance Parameter Groups, Cell Modem Parameters Groups k rozvinutí nabídky MENU LCP: ppp dialup monitor. Pro interval(sec), vyplňte čas pro každou kontrolu. Např. při vyplnění 10, router bude kontrolovat LCP každých 10 sec. Ostatní parametry: uživatel může zakázat nebo umožnit nebo jinak definovat Cell ICMP Kontrola Active: zaškrtnutím umožníte ICMP Check method: vyplněním lze kontrolovat funkčnost domény nebo IP. Check interval time (sec): nastavení intervalu pro provádění opakované kontroly Check Count: nastavení počtu provedených kontrol Reboot Count Before Sleep: Router bude uspán k zastavení kontrol po chybě Sleep Time (min): Router bude uspán podle přednastavené hodnoty AP Client mode (WiFi Client) Parametry nastavení jsou popsány samostatně v jiném dokumentu pro verzi zařízení s WiFi konektivitou WAN PPPoE (xdsl) Nastavte u routeru WAN via PPPoE, router se spojí s nadřazeným PPPoE modemem. 1) Připojte RJ45 kabel mezi PPPoE modem a WAN RJ45 port u routeru. Jakmile je dosaženo spojení Web Ethernet Port Status se zobrazí 16

17 2) router web funkční mód, vyberte Gateway mód 3) Router web Internet Nastavení WAN WAN typ připojení, vyberte PPPoE (ADSL) 17

18 WAN Connection Type: vyberte PPPoE (ADSL) User Name: vyplňte PPPoE uživatelské jméno Password: vyplňte PPPoE heslo Operation Mode: Keep Alive: PPPoE zůstává online vždy během přenosu dat. Vyplňte čas pro obnovu vytáčení. On Demand: PPPoE vytáčení na základě požadavku na přenos dat. Nastavte hodnotu pro Idle Time. PPPoE bude offline nedojde-li během nastavené hodnoty idle time k přenosu dat. 18

19 Manual: je nastaveno manuální vytáčení. Klikněte na tlačítko Apply. Step 4) Router web Status, ten zobrazuje WAN IP jakmile PPPoE je online WAN STATIC (pevná IP) Nastavení routeru k WAN prostřednictvím pevné IP adresy, router se spojí s nadřazeným zařízením přes STATIC pevnou IP adresu. 1) Připojte ethernetový kabel s konektory RJ45 mezi nadřazený router a váš router sw zásuvkou WAN RJ45. Jakmile dojde ke spojení zobrazí se to na Web Ethernet Port Status. Pozn.: nemusíte vidět WAN RJ45 connection status, ale může blikat každých 30 sec. do obnovení stavu. Nebo můžete provést obnovení stavu manuálně. 2) Router web Operation Mode, vyberte Gateway mód 19

20 3) Router web Internet Settings WAN WAN Connection Type, vyberte STATIC (fixed IP) WAN Connection Type: vyberte STATIC (fixed IP) IP Address: vyplňte IP Adresu. Tati IP Adresa by měla náležet do rozsahu nadřazeného routeru. Např. nadřazený router má LAN IP adresu a Subnet Mask je , můžete proto vyplnit výše uvedené parametry jako na obrázku. Subnet Mask: vyplňte Subnet Mask z nadřazeného routeru. Default Gateway: vyplňte Gateway IP jako má nadřazený router. Primary DNS Server: If your Upper Router supports DNS proxy, fill in the Upper Router s LAN IP as Primary DNS Server. Or you can fill in the correct DNS Server IP. Secondary DNS Server: Fill in a working secondary DNS Server IP. Click Apply button. Step 4) Router web Status, to zobrazí WAN IP adresu jakmile STATIC (pevná IP adresa)je online. 20

21 WAN DHCP (Auto konfigurace) Nastavte router WAN prostřednictvím DHCP (Auto konfigurace). Router se připojí k nadřazenému routeru prostřednictvím DHCP. 1) Propojte RJ45 kabelem nadřazený router (jeho standardní zásuvka LAN RJ45) s vaším LTE routerem přes WAN RJ45 zásuvku. Jakmile je toto propojení provedeno Web Ethernet Port Status se zobrazí. Pozn.: nemusíte vidět WAN RJ45 connection status, ale může blikat každých 30 sec. do obnovení stavu. Nebo můžete provést obnovení stavu manuálně. 2) Router web Operation Mode, vyberte Gateway mód 3) Router web Internet Settings WAN WAN Connection Type, vyberte DHCP (Auto config) 21

22 WAN Connection Type: vyberte DHCP (Auto config) - Klikněte na Apply tlačítko. 4) Router web Status, to zobrazí, že WAN IP adresa, jakmile ji přidělí DHCP (Auto config),je online LAN Nastavení Nastavení LAN parametrů zahrnuje IP adresu, sub mask, VLAN, DHCP, atd Router Gateway IP adresa Továrně přednastaveno je, že router LAN IP adresa je Jestliže chcete tuto přednastavenou adresu změnit, musí změnit i navazující parametry. IP Address: je-li potřeba, je možné změnit přednastavenou hodnotu Start IP Address: pro DHCP začátek adresového prostoru IP adres End IP Address: pro DHCP konec adresového prostoru IP adres Default Gateway: ručně nastavit v případě změny v poli IP Address MAC binding 22

23 AC-L10 router podporuje 3 skupiny vázání MAC. Formát parametrů je zřejmý z následujícího obrázku DNS Proxy AC-L10 router podle přednastavení umožňuje DNS Proxy. S tím AC-L10 router může dostat DNS automaticky. Jestliže je nastaveno disable the DNS Proxy, vložte prosím správnou DNS, jinak není zaručena správná funkce zařízení DHCP Klient 23

24 Seznam klientů s přiřazenou IP adresou z DHCP Konfigurace pro Static Routing Tato část uvádí co je routovací tabulka a jak konfigurovat routovací tabulku a jak konfigurovat statický router. Routovací tabulka Routing Table Tato stránka ukazuje routovací tabulku tohoto routeru. Nový statický router Jak nastavit funkci statického routování u tohoto routeru.. 24

25 Destination: vložte adresu cílového uživatele (host) nebo jeho IP adresu Range: Host nebo Síť může být vybrán Gateway: IP addresa dalšího routeru. Interface: lze vybrat odpovídající systém. Comment: poznámky Poznámka: Gateway a LAN IP adresa tohoto routeru musí patřit do stejného segmentu. Jestliže cílová IP adresa je tohoto hosta, potom Subnet Mask musí mít hodnotu jestliže cílová IP adresa je IP network segment, musí to být v souladu s Subnet Mask. Např. jestliže cílová IP adresa je , potom Subnet Mask is VPN Pozn: pokyny pro VPN konfiguraci nemusí být již aktuální. Informace prosím žádejte u prodejce zařízení DTU Nastavení (Mobilní síť jako brána pro RS232/RS485)) Je k dispozici v samostatném dokumentu k danému typu modulu routeru 25

26 1.3.9 SMS/Voice Řízení Je k dispozici v samostatném dokumentu k danému typu modulu routeru Zálohování linky Operační mód Active: zakazuje nebo umožňuje redundanci linky Back to Higher Primary When Possible: Jestliže zaškrtnete tuto možnost, jakmile AC-L10 Router pracuje nebo ne kvůli chybovosti na záložní lince vráti se provoz na hlavní linku ihned zpět. Nezaškrtnete-li tuto možnost, AC-L10 Router se nevrátí zpět na hlavní linku dokud na ní trvá chybovost. Link Priority Settings WAN1: Cellular Wireless WAN2: WiFi DHCP Wireless WAN3: Wired XXX (XXX=DHCP, STATIC, PPPOE) OFF: Zkontroluj OFF prázdné políčko aby byla zakázána redundance pro linku 26

27 Priority: nejvyšší priorita, střední priorita, nízká priorita. Link Check Settings Check Count: např. nastav 3 a Router bude zkoušet linku 3x. Check Interval Time(min): např. nastav 2. Router bude zkoušet linku každé 2 minuty. Used The Same Method: Jestliže je nastaveno YES, WAN1/WAN2/WAN3 užívá stejné IP nebo doménové jméno z ALL WAN Check Method. Jestliže je nastaveno NO, je nutno nastavit samostatně IP i doménové jméno pro WAN1/WAN2/WAN3 All WAN Check Method: definujte linku zadáním IP nebo doménovým jménem GPS Je uvedeno v samostatném dokumentu u příslušného typu modulu disponujícího touto funkčností WDS 27

28 WPS Seznam stanic Statistika 28

29 Firewall Nastavení filtrování MAC/IP/Port This section is mainly about MAC/IP/Port filter settings Základní nastavení MAC/IP/Port Filtering: Zakázání nebo uvolnění funkce Default Policy -- The packet that don't match with any rules would be: MAC/IP/Port Filter Settings Source MAC address: vyplňte MAC adresu která je potřeba filtrovat Dest IP Address: IP adresa cílového PC Destination Port Range: rozsah portů cílového PC Source Port Range: rozsah portů PC, který posílá data Action: vyberte z nabídky Comment: poznámka 29

30 Current MAC/IP/Port filtering rules in system Zobrazuje nakonfigurovaná pravidla v tabulce Přesměrování portu (Virtual Server Settings)(NAT/NAPT) Přesměrování Portu je proces, který váš router nebo firewall používá pro třídění správného druhu síťových dat pro správný port. Počítače a router používají porty k organizaci síťových dat. Různé typy dat, jako jsou webové stránky, stahování souborů, a on-line her, mají jednotlivě přiřazeno číslo portu. Při použití přesměrování portů, router nebo firewall pošle správná data na správné místo. Virtual Server Settings: otevírá a uzavírá nastavení IP address: vyplňte IP adresu přesměrování. Do první kolonky vyplňte lokální IP adresu, do druhé kolonky vyplňte port. Port Range: vyplňte přesměrování portu 30

31 DMZ Host - konfigurace pro firewall DMZ Settings: otevírá a uzavírá nastavení DMZ. Disable: uzavírá nastavení Enable: otevírá nastavení pro přiřazenou IP adresu Enable Super DMZ: otevírá nastavení DMZ pro přiřazené MAC DMZ IP Address: vyplňte IP adresu PC, který ja nastaven jako DMZ host DMZ MAC Address: vyplňte MAC adresu PC, který ja nastaven jako DMZ host Except TCP port: umožňuje nebo zakazuje TCP port Pozn.: Když je nastaven DMZ host, PC je zcela vystaven do externí sítě a firewall neovlivňuje tohoto hosta System Security 31

32 Zahrnuje dále Remote management, Ping from WAN Filter, Block Port Scan, Block SYN Flood and SPI Firewall Nastavení obsahového filtru Lze nastavit obsahový filtr k odfiltrování přístupu k nevhodnému nabo nežádoucímu obsahu (Webs Content Settings, URL filter and Host Filter). Proxy/Java/Activex Filter 32

33 Podporuje Proxy, Java, ActiveX filtr. Web URL Filter Vyplňte URL pro filtrování. Web Host Filter 33

34 Administrace Management Language Settings Výběr jazyka. Přednastavena je angličtina Administrator Settings Nastavení uživatelských přístupových dat WatchDog Web Management Port Settings Přednastaveno číslo portu je 80 34

35 NTP Settings DDNS Settings Router web port Nastavte číslo web portu routeru. Standardně se nastavuje Jazyk, heslo a NTP nastavení 35

36 DDNS nastavení Upload Firmware (aktualizace Firmware) Pro aktualizaci firmware je potřeba vybrat správný soubor a potom je nutno kliknout na tlačítko Apply. Pozn: Je vysoce doporučeno předem zazálohovat vaše přednastavení a teprve potom provést Load Default AC-L10 Routeru. Některé verze firmware mohou požadovat předem také nahrání SW bootloaderu. 36

37 Nastavení Managementu Zde můžete zazálohovat aktuální nastavení. Export settings: klikněte export k exportu konfiguračních souborů a nastavte cestu k uložení souborů. Import settings: klikněte browse, vyberte předem vytvořené konfigurační soubory a potom klikněte na Import. Veškerá předchozí nastavení tak budou obnovena. Load Factory Defaults: klikněte Load Default a tímto způsobem budoiu obnovena nastavení z výroby Systémové příkazy Do příkazového pole vepište daný příkaz a klikněte na Apply tlačítko. Prázdná plocha slouží k výpisu informací. 37

38 Systémový Log Remote System Log Settings AC-L10 Router podporuje export sys logu na vzdálený server. Tato funkce požaduje, aby byl k dispozici log server tool. Bližší informaci prosím získáte u dodavatele routeru. Local System Log 38

39 Statistiky 39

40 Restartování 40

41 Router je podobné zařízení jako PC - někdy se může stát, že dojde k nějaké neočekávané chybě a je potřeba router restartovat a obnovit tak jeho funkčnost a stabilitu. AC-L10 Router podporuje 3 možnosti pro funkci restartu. Reboot AT Time Settings Uživatel může definovat přesný čás kdy má každý den dojít k restartu. Reboot Timer Settings Uživatel může nastavit hodnotu pro časovač pro spuštění restartu. Reboot System Kliknutím na tlačítko Reboot dojde k okamžitému provedení restartu. 41

42 Status 42

43 43

44 Na této stránce lze vidět info o aktuálním stavu a nastavení funkce routeru. Ethernet Port Stav Systémové Info Product Model: specifikace modelu routeru SN: seriové číslo routeru Software Version: aktuální verze software. Hardware Version: specifikace verze hardware System Up Time: údaj o době trvání běhu routeru Operation Mode: specifikace pracovního módu routeru Info o mobilní síti Cell Modem: specifikace názvu modemu v mobilní síti IMEI/ESN: specifikuje IMEI nebo ESN informaci o modulu modemu Sim Status: zobrazuje stav SIM karty Selected Network: specifikuje vybranou síť Registered Network: specifikuje aktuální síťové ID Sub Network Type: specifikuje aktuální typ sítě Signal: ukazuje aktuální uroveň signálu 2G/3G. 0 a 99 znamená, že není signál Cell state: zobrazuje zda je mobilní sít online nebo offline Konfigurace Internetu Connected Type: specifikuje vybranou WAN síť. WPN IP address: demaskovaná IP adresa jakmile se router připojí na internet. Primary Domain Name Server: specifikuje primární DNS nastavení od ISP. Secondary Domain Name Server: specifikuje sekundární DNS nastavení od ISP. MAC Address: specifikuje WAN MAC adresu 44

45 Local Network Local IP address: AC-L10 Router LAN IP adresa MAC Address: LAN MAC adresa VPN Status IPSEC Status: specifikuje IPSEC status info PPTP Status: specifikuje PPTP status info L2TP Status: specifikuje L2TP status info SNMP (pouze pro verzi se SNMP) Notes: Bližší informace k této funkci podá váš dodavatel zařízení. 2 Příprava před konfigurací 2.1 Vlastnosti routeru 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) AC-L10 - tento router je určen pro technologii LTE 4G FDD v pásmech 800MHz, 1800MHz a 2600MHz WiFi implementace - možno volitelně doplnit GPS implementace - možno volitelně doplnit Sériový interface RS232 nebo RS485 - možno volitelně s konektorem DB9 Hlas/SMS řízení - možno volitelně doplnit Rozsah stejnosměrného napájení (DC=5V až 45V) - možno volitelně doplnit DC=5V až 50V) BGP (Border Gateway Protocol), OSPF (Open Shortest Path First). 2.2 SIM karta a pracovní podmínky 1) Pro GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/4G LTE síť použijte příslušnou SIM kartu. 2) Zajistěte, aby byla SIM karta platná a registrovaná u příslušného mobilního operátora. 3) Pro činnost routeru je nutná dostatečná úroveň signálu v místě jeho provozu. Chybějící signál způsobí nefunkčnost routeru. 45

46 3 Instalace hardware 3.1 Porty Obrázek: LAN: LAN RJ45 Ethernet port. WAN: WAN RJ45 Ethernet port. RST: systém reset tlačítko PWR: DC napájecí konektor. DC5~40V, DC5~50V verze závisí na verzi routeru VCC: DC kladný pól napájení. DC5~40V, DC5~50V verze závisí na verzi routeru GND: DC zemní (-) pól napájení GND: Zemní pól sériového rozhraní RX: sériový příjem TX: sériové vysílání RST: reset routeru DIO0: digit I/O port 0 IDO1: digit I/O port 1 NC: nezapojeno 46

47 Zapojení jednotlivých anténních konektorů. Feature A NT1 4G LTE 1. anténa pro MIMO 4G LTE 2. anténa pro MIMO WiFi anténa AN T2 AN ANT4 T3 Pozn.: znamená, že je konektor určený pro připojení příslušné antény 3.2 Instalace Tento router by měl být instalován a konfigurován ještě před spuštěním dané služby. Instalace a konfigurace by měla být prováděna odborně proškoleným pracovníkem nebo by měla být tato činnost prováděna pod dohledem tohoto odborně proškoleného pracovníka. Upozornění: Neinstalujte router nebo nepřipojujte a neodpojujte žádný z propojovacích nebo anténních kabelů k nebo z routeru. 3.3 SIM karta a její instalace Odstraňte kryt na spodní straně routeru, opatrně vložte SIM kartu, zafixujte ji a kryt opět uzavřete. Upozornění: Není-li SIM karta správně vložena router nemůže stprávně pracovat. 3.4 Přídavné konektorové rozhraní Kromě sériového RS232 rozhraní prostřednictvím DB9 konektoru a DB9 kabelu je možné připojit router tímto rozhraním. 47

48 Upozornění: 1. Je nezbytné správně připojení napájecích vodičů. Při nesprávném hrozí zničení zařízení. 2. Napájecí kontakty: Pin 1 a Pin 2; 3. Zde Pin 2 je GND neboli zemní kontakt neboli (-) pól zdroje mapájecího napětí, PIN 1 je kontakt pro připojení (+) pólu zdroje napájecího napětí Vin (DC 5V až 40V, nebo DC 5V až 50V). PIN Signál VCC GND TX RX PGND RST Popis +5-40V (+) pól (-) pól Vysílání Data Příjem Data Uzemnění Reset DIO0 DIO1 NC Obecné použití I/O Obecné použití I/O Nezapojeno I/O Terminal na routeru Pozn. Proud 12V/1A Reset Pin má stejnou funkci jako reset tlačítko Funkce je aktivována krátkým připojením ke kontaktu GND. Po cca 1s. trvající aktivaci dojde k restartu. 3s. trvání aktivace způsobí inicializaci s nastavením z výroby. DB9 Sériový port (RS485 nebo RS232) 48

49 Port 3 (GND) Port 4 (RX) Port 5 (TX) Pin 5 Pin 3 Pin Zemnění K zajištění správné funkce routeru je nezbytné správně uzemnit kryt routeru. 3.6 Napájecí napětí Router je uzpůsoben pro napájecí napětí v širokém rozsahu (5 až 40V). Napájecí napětí je přivedeno buď na příslušné kontakty rozšiřujícího konektorového rozhraní nebo přímo do napájecího konektoru. Standardně je např. používán napájecí zdroj 12V/1A. 3.7 LED a Kontrola stavu Po připojení antén a vložení SIM karty připojte napájecí napětí. SYS LED začne blikat po několik vteřin, což značí že systém nabíhá normálně. Jestliže CELL LED svítí, značí to, že síť je online. Jestliže VPN svítí, značí to, že VPN tunelový přenos byl nastaven. Podrobnosti o funkci kontrolek jsou uvedeny v tabulce. 49

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11 www.grandstream.com Obsah 1 ÚVOD - 3-2 INSTALCE - 4-2.1 OBSAH BALENÍ - 5-2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - 5-3 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - 6-3.1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Obsah... 0 O této příručce... 1

Obsah... 0 O této příručce... 1 Obsah Obsah... 0 O této příručce... 1 O této příručce... 1 Autorská práva... 1 Obchodní značky... 1 Jak se stát registrovaným uživatelem... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 2 Ujištění

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití Inteligentní snímač koncentrace CO 2 s připojením na Ethernet T5540, T5541 Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO 2 a dalších odvozených vlhkostních veličin s připojením na Ethernet

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více