AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze"

Transkript

1 ANTAIOS s.r.o. AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1

2 ANTAIOS s.r.o. Obsah A. Jak postupovat před Instalací AC-L B. Příprava instalace AC-L C. Nastavení připojení k Internetu pro LTE mobilní síť... 5 D. Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L Konfigurace SW pro pokročilé uživatel Příprava před konfigurací Vlastnosti routeru SIM karta a pracovní podmínky Instalace hardware Odpovědi na nejčastější otázky V

3 A. Jak postupovat před Instalací AC-L10 Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC-L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro vámi žádané kmitočtové pásmo, v němž vám váš mobilní operátor bude poskytovat připojení k internetu. Po otevření obalu v němž jste AC-L10 obdrželi zkontrolujte, že balení je kompletní a obsahuje všechny komponenty: 1ks plastový box s víkem na němž je označení AC-L10 1ks propojovací sestava pasivního PoE 1ks napájecí adaptér 1ks sestava nerez držáku pro upevnění AC-L10 ve venkovním prostředí (max. průměr anténního stožáru je 55mm) Důležité upozornění : před upevněním AC-L10 ve venkovním prostředí je nutno vložit do vlastního modulu LTE routeru, umístěného uvnitř plastového boxu, SIM kartu, umožňující přístup do mobilní sítě daného mobilního operátora. Pokud SIM karta není vložena nebo vložena je, ale mobilním operátorem není určena pro LTE nebo nemůže fungovat, nebude router pracovat správně ve smyslu připojení k LTE mobilní síti. Pro připojení do 3G mobilní sítě tato podmínka odpadá, protože v případě všech běžných datových tarifů je možné připojení k internetu při funkční SIM kartě prostřednictvím 3G mobilní sítě standardně. B. Příprava instalace AC-L10 Obr. 1 3

4 Máte-li od mobilního operátora SIM kartu určenou pro LTE k dispozici, postupujte podle dále uvedených kroků: Položte plastový box AC-L10 zadní stranou dolů (jsou na ní vyčnívající 2 upevňovací šrouby M6) na vodorovně umístěnou podložku. 2. Povolte u plastového víka boxu 4 plastové bajonetové šrouby z polohy 1 do polohy Opatrně odklopte víko boxu na pravou stranu (viz Obr. 1) tak, aby nebyly namáhány koaxiální kablíky jimiž je připojen směrový anténní systém k SMA konektorům LTE modulu. 4. Na kovovém krytu vlastního LTE modulu uvnitř plastového boxu opatrně odšroubujte 2 šroubky a opatrně odložte plechové víčko, do vnitřku otevřeného prostoru pod víčkem vložte do SIM držáku SIM kartu od příslušného mobilního operátora. SIM musí podporovat požadovanou službu LTE nebo 3G (viz Obr. 2). 1. Obr. 2 5.Po vložení SIM opět uzavřete prostor víčkem a zašroubujte zpět 2 šroubky a lehce je dotáhněte. Nasaďte zpět plastové víko s anténním systémem a zafixujte bajonetové šrouby jejich otočením z polohy 0 do polohy 1. 4

5 Obr Než přistoupíte k venkovní instalaci AC-L10, připravte si kovové prvky držáku pro připevnění AC-L10 na stožár (viz Obr. 3). 7. Při upevnění AC-L10 ve venkovním prostředí dbejte na to, aby čelní strana AC-L10 (víko plastového boxu) směřovala k předpokládanému vysílači signálu mobilní sítě s danou technologií (LTE, UMTS 3G) příslušného mobilního operátora. 8. Po připevnění AC-L10 ve venkovním prostředí připojte do RJ45 zásuvky s označením červenou značkou spodní straně AC-L10 venkovní stíněný ethernetový kabel, přičemž na opačný konec ethernetového kabelu, jež je protažen již do příslušného místa uvnitř budovy (místnosti) připojte pasivní PoE injektor (je součástí balení AC-L10). K PoE injektoru připojte napájecí adaptér (je taktéž součástí balení AC-L10) a RJ45 zástrčku tohoto PoE injektoru připojte buď přímo do síťové karty PC, notebooku apod. 9. Jakmile je připojen napájecí adaptér k PoE injektoru je možné zahájit nastavení všech potřebných parametrů pro navázání komunikace s mobilní sítí operátora. C. Nastavení připojení k Internetu pro LTE mobilní síť Nastavte na počítači automatické získávání IP adresy, masku podsítě, DNS. Počítač bude mít IP adresu xxx. V internetovém prohlížeči zadejte : a potvrďte tlačítkem ENTER Zadejte Uživatelské jméno : admin a Heslo: admin a potvrďte tlačítkem ENTER Po přihlášení se objeví vstupní strana rozhraní pro administrace všech potřebných nastavení AC-L10 a na stránku se vypíše aktuální nastavení celého routeru - Status a v levé části se objeví MENU pro administraci. 5

6 Pro běžné uživatele je možno nastavit připojení k internetu zjednodušeným postupem Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 podle následujících kroků nebo způsobem uvedeným v samostatném dokumentu s tímto názvem. Pokročilí a obeznámení uživatelé mohou využít celé řady dalších možností nastavení podle navazující kapitoly 1. Základní info o funkcích a parametrech použitého LTE modulu a routeru H685t, použitých v AC-L10, je uvedeno v dalších kapitolách. D. Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 Kliknutím na položku Internet Settings v menu na levé straně se toto submenu otevře a po kliknutí na položku WAN se po malé chvíli objeví stránka s možností nastavení internetového mobilního připojení (viz obrázek Obr.4) Obr. 4 V položce WAN Connection Type ponechte přednastavenou volbu Cell Network. V položce "Cell Modem", ponechte přednastavenou volbu "SIERRA_MC77xx_QMI" Poznámky : důrazně se doporučuje restartovat router (napájení vypnuto a znovu zapnuto) poté, když jste místo ponechání přednastavené volby vybrali funkci "AUTO_DETECT" a potvrdili tuto volbu tlačítkem Aply - v tomto případě router sám detekuje typ modemu. Prosím, buďte trpěliví, router bude potřebovat více času na ustavení spojení pro první konfiguraci. 6

7 V položce Network Type ponechejte přednastavenou hodnotu LTE only nebo jestli chcete připojení k internetu realizovat prostřednictvím 3G mobilní sítě nastavte volbu WCDMA only V položce Online Mode ponechejte přednastavenou hodnotu Keep Alive, aby se připojení v případě jeho výpadku samo okamžitě zase obnovilo, jakmile to bude možné. V položce Parameter Groups ponechejte přednastavenou hodnotu WCDMA aby připojení k internetu bylo možné prostřednictvím LTE mobilní sítě. Pro kontrolu nastavených parametrů u této položky klikněte na tlačítko Advance Parameter Groups - zobrazené okno by mělo ukázat takto nastavené parametry (viz obrázek 5 - příklad nastavení). V případě, že nastavené parametry neodpovídají parametrům pro daného mobilního operátora, je nutno je přenastavit podle jím poskytnutých údajů. Po přenastavení parametrů je nutno provedené změny potvrdit kliknutím na tlačítko Add/Edit. Pro návrat k WAN nastavení klikněte na tlačítko Advance Parameter Grooups a pro potvrzení provedených změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Apply. Obr. 5 - Příklad nastavení parametrů pro mobilní síť Parameters Groups Name můžete vyplnit název volně. Ale v názvu nesmí být žádné mezery mezi znaky. Dialup : ponechejte přednastavenou hodnotu a nebo vyplňte potřebné údaje dle požadovaných parametrů. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora 7

8 APN : vyplňte potřebné údaje. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora. User : vyplňte potřebné údaje. Data pro vyplnění získáte od poskytovatele SIM karty nebo operátora Password : vyplňte potřebné údaje, získáte je od poskytovatele SIM karty nebo operátora. Kliknutím na tlačítko Advance Parameter Groups se vrátíte k předchozí stránce, tj dle Obr. 4. V případě, že jste přenastavili nějakou položku klikněte na Apply tlačítko nebo vypněte a znovu zapněte napájecí zdroj pro provedení restartu routeru. Po provedení tohoto restartu bude AC-L10 připojován k mobilní síti a ustaví se spojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o přenastavení řady parametrů routeru a je nutno, aby router vyhledal a ustavil spojení s mobilní sítí, mějte prosím s tímto krokem trpělivost. Pro kontrolu navázaného připojení k mobilní síti a aktuálně nastavených parametrů klikněte v levém menu nahoře na položku Status a po chvilce se zobrazí následující stránka Status Page s přehledně uspořádanými parametry připojení k mobilní síti (viz obr. 6 kde je jako příklad uvedeno připojení do LTE sítě ). Obr. 6 - Příklad výpisu parametrů po připojení k mobilní LTE síti Je-li připojení k mobilní síti LTE funkční, získá router od mobilní sítě WAN IP adresu, v horní části zobrazené stránky Status Page je zeleně vybarven Ethernet port LAN4 a v části údajů Cell Network Info se objeví: SIM Status: SIM ready Selected Network: LTE_only Registered Network: popis sítě do které router připojen Sub Network Type: LTE Signal: hodnota vstupní úrovně vf signálu v dbm a číselné i grafické stupnici Cell Status: UP (mobilní připojení je v provozu) Nastavení připojení k Internetu pro 3G mobilní síť V případě, že není zatím ve vaší lokalitě dostupná LTE mobilní síť, nicméně je dostupná 3G síť, je možné i v tomto případě s výhodou využít AC-L10 k připojení k Internetu. V tomto případě je nutno postupovat podle následujících kroků: Kliknutím na položku Internet Settings v menu na levé straně se toto submenu rozbalí a po kliknutí na položku WAN se po malé chvíli objeví stránka s možností nastavení internetového mobilního připojení. V položce Network Type vyberte z rozbalovacího menu hodnotu WCDMA only. V položce Online Mode ponechejte přednastavenou hodnotu Keep Alive, aby se připojení v případě jeho výpadku samo okamžitě zase obnovilo, jakmile to bude možné. V položce Parameter Groups ponechejte přednastavenou hodnotu WCDMA 8

9 Pro kontrolu nastavených parametrů u této položky klikněte na tlačítko Advance Parameter Groups zobrazené okno by mělo ukazovat nastavené parametry jako je tomu pro LTE (viz obrázek 5 - příklad nastavení pro síť jednoho z mobilních operátorů). V případě, že nastavené parametry neodpovídají parametrům pro daného mobilního operátora, je nutno je přenastavit podle jím poskytnutých údajů. Po přenastavení parametrů je nutno provedené změny potvrdit kliknutím na tlačítko Add/Edit. Pro návrat k WAN nastavení klikněte potom na tlačítko Advance Parameter Grooups a pro potvrzení provedených změn klikněte na tlačítko Apply. 9

10 1 Konfigurace SW pro pokročilé uživatele 1.1 Přehled Router má vestavěný WEB interface pro správu konfigurace, management a ladicí nástroje. Uživatel by měl nejprve konfigurovat parametry a provést jedoduché testování. 1.2 Jak se připojit k routeru Síťová konfigurace PC. Výchozí továrně přednastavené parametry jsou: Default IP: , sub mask: Jsou 2 cesty jak nastavit IP addresu na PC 1) Manuální nastavení Nastavit na PC IP jako xxx (xxx = 2~254), subnet mask: , gateway: , primární DNS:

11 2) DHCP Vyberte Získat IP addresu automaticky and Získat DNS server addresu automaticky. Po IP nastavení je vhodné zkontrolovat funkčnost nastavení IP adresy prostřednictvím příkazu PING (po spuštění DOS módu příkazem ping ). Tato informace znamená, že je spojení funkční. 11

12 Tato informace znamená, že spojení není funkční Logování do Routeru Otevřít Web prohlížeč a napsat do adresového řádku a kliknout na ENTER Napsat do pole User Name admin a do pole Password admin kliknout na ENTER Jestliže je vše správně zapsáno do obou polí, po kliknutí na ENTER se objeví přístup do aplikace Web Management Page, zajišťující správu routeru. 1.3 Jak konfigurovat zařízení prostřednictvím web aplikace Hlavní Menu - pro kontrolu klikněte na položku Status Na stránce se vypíše aktuální nastavení připojení k mobilní síti a přehled aktuální konfigurace LAN, WAN atd Nastavení pracovního Módu Bridge veškerý Ethernet a bezdrátový interface jsou převedeny do jednoho bridge interface. Gateway 1. Ethernet port je nastaven jako WAN port. 2. Ethernet port a bezdrátový interface jsou nastaveny jako LAN porty. AP Klient Bezdrátový apcli interface je nastaven jako WAN port a bezdrátový ap interface a Ethernet porty jsou LAN porty. NAT Network Address Translation Továrně je přednastaven Gateway mode, a doporučuje se ponechat všechny parametry továrně přednastavené WAN Nastavení Typ WAN spojení - Podporuje statická IP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, CELL Network. 12

13 WAN Cellular Network Cell Modem - Systém podporuje různé cell modemy. Přednastaveno je: router má správné Cell Modem jméno před odesláním od výrobce. Jestliže jej nahradíte jiným Cell Modemem, musíte vybrat AUTO_DETECT a kliknout na tlačítko Apply k restartování routeru, router bude potom automaticky zjišťovat Cell Modem jméno. Pozn.: Cell Modem Typ je označen na zadní straně routeru. Např. - viz obrázek: H820 je označení série routeru, a EM820w je Cell Modem jméno. 13

14 Modem Description Text se zobrazí po detekci modemu. Network Typ Vybrat typ. Různé Cell Modemy podporují různé typy. Doporučuje se ponechat přednastavenou hodnotu označení modemu. Online Mód Keep Alive: znamená vždy online. Router bude držet spojení online bez ohledu na to zda se přenášejí data nebo ne. On Demand: Router bude vytáčet spojení před tím než má dojít k přenosu dat. 14

15 Idle time (minuty): je potřeba vyplnit. Např. když bude vyplněno 5, router přejde do stavu offline po 5 minutách od přenosu dat. On Time: Router vytáčí spojení nebo je ve stavu offline podle rozvrhu. Celkem podpporuje 4 skupiny. MAC Clone - Uvolňuje nebo zakazuje MAC clone funkci. Parameter Groups APN Group - volitelné AUTO WCDMA CDMA TD-SCDMA User-defined (only show after user defined one) Označuje Nevybírá se Je-li router 4G LTE nebo WCDMA HSPA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/EDGE/GPRS/GSM verze, je potřeba vybrat tuto skupinu Je-li router CDMA2000 EVDO nebo CDMA1x verze Je-li router TD-SCDMA HSDPA/HSUPA verze Jestliže je přidána uživatelem 1 APN skupina s uživatelem definovanými parametry Advance Parameter Groups - Kliknutím na Advance Parameter Groups, Cell Modem Parameters Groups se definují parametry a definuje 1 APN skupina k přístupu do dané mobilní sítě s danou SIM kartou. Vyplňte potřebné parametry a NEZAPOMEŇTE KLIKNOUT NA Add/Edit tlačítko. Parametry Groups Name: lze libovolne vyplnit jménem, nicméne mezi znaky nesmí být mezera. Dialup: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty). APN: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty). User: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty) Password: vyplňte potřebné parametry (obdržíte od poskytovatele SIM karty) Command: toto se zadává jen v případě kontroly nebo ladění routeru nebo modemu. Auth Type: jsou 3 volitelné možnosti (AUTO, PAP, CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP2). Potvrďte typ autentikace podle pokynu poskytovatele mobilních služeb. Normálně se vybírá AUTO. Jestliže toto nefunguje zkuste použít PAP nebo CHAP. PIN code: vyplňuje se jen má-li SIM karta PIN kód, v opačném případě se ponechává pole volné. Pozn.: Nezapomeňte stisknout tlačítko Add/Edit pro uložení definovaných parametrů u Parameter Groups Pokročilé volitelné parametry Advance Cell Options 15

16 Pozn.: Vplňujte jen jste-li velmi dobře obeznámeni s významem a funkcí daných položek. továrně přednastavené hodnoty. Při chybném vyplnění hrozí nefunkčnost routeru. Jinak ponechejte Klikněte na Advance Parameter Groups, Cell Modem Parameters Groups k rozvinutí nabídky MENU LCP: ppp dialup monitor. Pro interval(sec), vyplňte čas pro každou kontrolu. Např. při vyplnění 10, router bude kontrolovat LCP každých 10 sec. Ostatní parametry: uživatel může zakázat nebo umožnit nebo jinak definovat Cell ICMP Kontrola Active: zaškrtnutím umožníte ICMP Check method: vyplněním lze kontrolovat funkčnost domény nebo IP. Check interval time (sec): nastavení intervalu pro provádění opakované kontroly Check Count: nastavení počtu provedených kontrol Reboot Count Before Sleep: Router bude uspán k zastavení kontrol po chybě Sleep Time (min): Router bude uspán podle přednastavené hodnoty AP Client mode (WiFi Client) Parametry nastavení jsou popsány samostatně v jiném dokumentu pro verzi zařízení s WiFi konektivitou WAN PPPoE (xdsl) Nastavte u routeru WAN via PPPoE, router se spojí s nadřazeným PPPoE modemem. 1) Připojte RJ45 kabel mezi PPPoE modem a WAN RJ45 port u routeru. Jakmile je dosaženo spojení Web Ethernet Port Status se zobrazí 16

17 2) router web funkční mód, vyberte Gateway mód 3) Router web Internet Nastavení WAN WAN typ připojení, vyberte PPPoE (ADSL) 17

18 WAN Connection Type: vyberte PPPoE (ADSL) User Name: vyplňte PPPoE uživatelské jméno Password: vyplňte PPPoE heslo Operation Mode: Keep Alive: PPPoE zůstává online vždy během přenosu dat. Vyplňte čas pro obnovu vytáčení. On Demand: PPPoE vytáčení na základě požadavku na přenos dat. Nastavte hodnotu pro Idle Time. PPPoE bude offline nedojde-li během nastavené hodnoty idle time k přenosu dat. 18

19 Manual: je nastaveno manuální vytáčení. Klikněte na tlačítko Apply. Step 4) Router web Status, ten zobrazuje WAN IP jakmile PPPoE je online WAN STATIC (pevná IP) Nastavení routeru k WAN prostřednictvím pevné IP adresy, router se spojí s nadřazeným zařízením přes STATIC pevnou IP adresu. 1) Připojte ethernetový kabel s konektory RJ45 mezi nadřazený router a váš router sw zásuvkou WAN RJ45. Jakmile dojde ke spojení zobrazí se to na Web Ethernet Port Status. Pozn.: nemusíte vidět WAN RJ45 connection status, ale může blikat každých 30 sec. do obnovení stavu. Nebo můžete provést obnovení stavu manuálně. 2) Router web Operation Mode, vyberte Gateway mód 19

20 3) Router web Internet Settings WAN WAN Connection Type, vyberte STATIC (fixed IP) WAN Connection Type: vyberte STATIC (fixed IP) IP Address: vyplňte IP Adresu. Tati IP Adresa by měla náležet do rozsahu nadřazeného routeru. Např. nadřazený router má LAN IP adresu a Subnet Mask je , můžete proto vyplnit výše uvedené parametry jako na obrázku. Subnet Mask: vyplňte Subnet Mask z nadřazeného routeru. Default Gateway: vyplňte Gateway IP jako má nadřazený router. Primary DNS Server: If your Upper Router supports DNS proxy, fill in the Upper Router s LAN IP as Primary DNS Server. Or you can fill in the correct DNS Server IP. Secondary DNS Server: Fill in a working secondary DNS Server IP. Click Apply button. Step 4) Router web Status, to zobrazí WAN IP adresu jakmile STATIC (pevná IP adresa)je online. 20

21 WAN DHCP (Auto konfigurace) Nastavte router WAN prostřednictvím DHCP (Auto konfigurace). Router se připojí k nadřazenému routeru prostřednictvím DHCP. 1) Propojte RJ45 kabelem nadřazený router (jeho standardní zásuvka LAN RJ45) s vaším LTE routerem přes WAN RJ45 zásuvku. Jakmile je toto propojení provedeno Web Ethernet Port Status se zobrazí. Pozn.: nemusíte vidět WAN RJ45 connection status, ale může blikat každých 30 sec. do obnovení stavu. Nebo můžete provést obnovení stavu manuálně. 2) Router web Operation Mode, vyberte Gateway mód 3) Router web Internet Settings WAN WAN Connection Type, vyberte DHCP (Auto config) 21

22 WAN Connection Type: vyberte DHCP (Auto config) - Klikněte na Apply tlačítko. 4) Router web Status, to zobrazí, že WAN IP adresa, jakmile ji přidělí DHCP (Auto config),je online LAN Nastavení Nastavení LAN parametrů zahrnuje IP adresu, sub mask, VLAN, DHCP, atd Router Gateway IP adresa Továrně přednastaveno je, že router LAN IP adresa je Jestliže chcete tuto přednastavenou adresu změnit, musí změnit i navazující parametry. IP Address: je-li potřeba, je možné změnit přednastavenou hodnotu Start IP Address: pro DHCP začátek adresového prostoru IP adres End IP Address: pro DHCP konec adresového prostoru IP adres Default Gateway: ručně nastavit v případě změny v poli IP Address MAC binding 22

23 AC-L10 router podporuje 3 skupiny vázání MAC. Formát parametrů je zřejmý z následujícího obrázku DNS Proxy AC-L10 router podle přednastavení umožňuje DNS Proxy. S tím AC-L10 router může dostat DNS automaticky. Jestliže je nastaveno disable the DNS Proxy, vložte prosím správnou DNS, jinak není zaručena správná funkce zařízení DHCP Klient 23

24 Seznam klientů s přiřazenou IP adresou z DHCP Konfigurace pro Static Routing Tato část uvádí co je routovací tabulka a jak konfigurovat routovací tabulku a jak konfigurovat statický router. Routovací tabulka Routing Table Tato stránka ukazuje routovací tabulku tohoto routeru. Nový statický router Jak nastavit funkci statického routování u tohoto routeru.. 24

25 Destination: vložte adresu cílového uživatele (host) nebo jeho IP adresu Range: Host nebo Síť může být vybrán Gateway: IP addresa dalšího routeru. Interface: lze vybrat odpovídající systém. Comment: poznámky Poznámka: Gateway a LAN IP adresa tohoto routeru musí patřit do stejného segmentu. Jestliže cílová IP adresa je tohoto hosta, potom Subnet Mask musí mít hodnotu jestliže cílová IP adresa je IP network segment, musí to být v souladu s Subnet Mask. Např. jestliže cílová IP adresa je , potom Subnet Mask is VPN Pozn: pokyny pro VPN konfiguraci nemusí být již aktuální. Informace prosím žádejte u prodejce zařízení DTU Nastavení (Mobilní síť jako brána pro RS232/RS485)) Je k dispozici v samostatném dokumentu k danému typu modulu routeru 25

26 1.3.9 SMS/Voice Řízení Je k dispozici v samostatném dokumentu k danému typu modulu routeru Zálohování linky Operační mód Active: zakazuje nebo umožňuje redundanci linky Back to Higher Primary When Possible: Jestliže zaškrtnete tuto možnost, jakmile AC-L10 Router pracuje nebo ne kvůli chybovosti na záložní lince vráti se provoz na hlavní linku ihned zpět. Nezaškrtnete-li tuto možnost, AC-L10 Router se nevrátí zpět na hlavní linku dokud na ní trvá chybovost. Link Priority Settings WAN1: Cellular Wireless WAN2: WiFi DHCP Wireless WAN3: Wired XXX (XXX=DHCP, STATIC, PPPOE) OFF: Zkontroluj OFF prázdné políčko aby byla zakázána redundance pro linku 26

27 Priority: nejvyšší priorita, střední priorita, nízká priorita. Link Check Settings Check Count: např. nastav 3 a Router bude zkoušet linku 3x. Check Interval Time(min): např. nastav 2. Router bude zkoušet linku každé 2 minuty. Used The Same Method: Jestliže je nastaveno YES, WAN1/WAN2/WAN3 užívá stejné IP nebo doménové jméno z ALL WAN Check Method. Jestliže je nastaveno NO, je nutno nastavit samostatně IP i doménové jméno pro WAN1/WAN2/WAN3 All WAN Check Method: definujte linku zadáním IP nebo doménovým jménem GPS Je uvedeno v samostatném dokumentu u příslušného typu modulu disponujícího touto funkčností WDS 27

28 WPS Seznam stanic Statistika 28

29 Firewall Nastavení filtrování MAC/IP/Port This section is mainly about MAC/IP/Port filter settings Základní nastavení MAC/IP/Port Filtering: Zakázání nebo uvolnění funkce Default Policy -- The packet that don't match with any rules would be: MAC/IP/Port Filter Settings Source MAC address: vyplňte MAC adresu která je potřeba filtrovat Dest IP Address: IP adresa cílového PC Destination Port Range: rozsah portů cílového PC Source Port Range: rozsah portů PC, který posílá data Action: vyberte z nabídky Comment: poznámka 29

30 Current MAC/IP/Port filtering rules in system Zobrazuje nakonfigurovaná pravidla v tabulce Přesměrování portu (Virtual Server Settings)(NAT/NAPT) Přesměrování Portu je proces, který váš router nebo firewall používá pro třídění správného druhu síťových dat pro správný port. Počítače a router používají porty k organizaci síťových dat. Různé typy dat, jako jsou webové stránky, stahování souborů, a on-line her, mají jednotlivě přiřazeno číslo portu. Při použití přesměrování portů, router nebo firewall pošle správná data na správné místo. Virtual Server Settings: otevírá a uzavírá nastavení IP address: vyplňte IP adresu přesměrování. Do první kolonky vyplňte lokální IP adresu, do druhé kolonky vyplňte port. Port Range: vyplňte přesměrování portu 30

31 DMZ Host - konfigurace pro firewall DMZ Settings: otevírá a uzavírá nastavení DMZ. Disable: uzavírá nastavení Enable: otevírá nastavení pro přiřazenou IP adresu Enable Super DMZ: otevírá nastavení DMZ pro přiřazené MAC DMZ IP Address: vyplňte IP adresu PC, který ja nastaven jako DMZ host DMZ MAC Address: vyplňte MAC adresu PC, který ja nastaven jako DMZ host Except TCP port: umožňuje nebo zakazuje TCP port Pozn.: Když je nastaven DMZ host, PC je zcela vystaven do externí sítě a firewall neovlivňuje tohoto hosta System Security 31

32 Zahrnuje dále Remote management, Ping from WAN Filter, Block Port Scan, Block SYN Flood and SPI Firewall Nastavení obsahového filtru Lze nastavit obsahový filtr k odfiltrování přístupu k nevhodnému nabo nežádoucímu obsahu (Webs Content Settings, URL filter and Host Filter). Proxy/Java/Activex Filter 32

33 Podporuje Proxy, Java, ActiveX filtr. Web URL Filter Vyplňte URL pro filtrování. Web Host Filter 33

34 Administrace Management Language Settings Výběr jazyka. Přednastavena je angličtina Administrator Settings Nastavení uživatelských přístupových dat WatchDog Web Management Port Settings Přednastaveno číslo portu je 80 34

35 NTP Settings DDNS Settings Router web port Nastavte číslo web portu routeru. Standardně se nastavuje Jazyk, heslo a NTP nastavení 35

36 DDNS nastavení Upload Firmware (aktualizace Firmware) Pro aktualizaci firmware je potřeba vybrat správný soubor a potom je nutno kliknout na tlačítko Apply. Pozn: Je vysoce doporučeno předem zazálohovat vaše přednastavení a teprve potom provést Load Default AC-L10 Routeru. Některé verze firmware mohou požadovat předem také nahrání SW bootloaderu. 36

37 Nastavení Managementu Zde můžete zazálohovat aktuální nastavení. Export settings: klikněte export k exportu konfiguračních souborů a nastavte cestu k uložení souborů. Import settings: klikněte browse, vyberte předem vytvořené konfigurační soubory a potom klikněte na Import. Veškerá předchozí nastavení tak budou obnovena. Load Factory Defaults: klikněte Load Default a tímto způsobem budoiu obnovena nastavení z výroby Systémové příkazy Do příkazového pole vepište daný příkaz a klikněte na Apply tlačítko. Prázdná plocha slouží k výpisu informací. 37

38 Systémový Log Remote System Log Settings AC-L10 Router podporuje export sys logu na vzdálený server. Tato funkce požaduje, aby byl k dispozici log server tool. Bližší informaci prosím získáte u dodavatele routeru. Local System Log 38

39 Statistiky 39

40 Restartování 40

41 Router je podobné zařízení jako PC - někdy se může stát, že dojde k nějaké neočekávané chybě a je potřeba router restartovat a obnovit tak jeho funkčnost a stabilitu. AC-L10 Router podporuje 3 možnosti pro funkci restartu. Reboot AT Time Settings Uživatel může definovat přesný čás kdy má každý den dojít k restartu. Reboot Timer Settings Uživatel může nastavit hodnotu pro časovač pro spuštění restartu. Reboot System Kliknutím na tlačítko Reboot dojde k okamžitému provedení restartu. 41

42 Status 42

43 43

44 Na této stránce lze vidět info o aktuálním stavu a nastavení funkce routeru. Ethernet Port Stav Systémové Info Product Model: specifikace modelu routeru SN: seriové číslo routeru Software Version: aktuální verze software. Hardware Version: specifikace verze hardware System Up Time: údaj o době trvání běhu routeru Operation Mode: specifikace pracovního módu routeru Info o mobilní síti Cell Modem: specifikace názvu modemu v mobilní síti IMEI/ESN: specifikuje IMEI nebo ESN informaci o modulu modemu Sim Status: zobrazuje stav SIM karty Selected Network: specifikuje vybranou síť Registered Network: specifikuje aktuální síťové ID Sub Network Type: specifikuje aktuální typ sítě Signal: ukazuje aktuální uroveň signálu 2G/3G. 0 a 99 znamená, že není signál Cell state: zobrazuje zda je mobilní sít online nebo offline Konfigurace Internetu Connected Type: specifikuje vybranou WAN síť. WPN IP address: demaskovaná IP adresa jakmile se router připojí na internet. Primary Domain Name Server: specifikuje primární DNS nastavení od ISP. Secondary Domain Name Server: specifikuje sekundární DNS nastavení od ISP. MAC Address: specifikuje WAN MAC adresu 44

45 Local Network Local IP address: AC-L10 Router LAN IP adresa MAC Address: LAN MAC adresa VPN Status IPSEC Status: specifikuje IPSEC status info PPTP Status: specifikuje PPTP status info L2TP Status: specifikuje L2TP status info SNMP (pouze pro verzi se SNMP) Notes: Bližší informace k této funkci podá váš dodavatel zařízení. 2 Příprava před konfigurací 2.1 Vlastnosti routeru 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) AC-L10 - tento router je určen pro technologii LTE 4G FDD v pásmech 800MHz, 1800MHz a 2600MHz WiFi implementace - možno volitelně doplnit GPS implementace - možno volitelně doplnit Sériový interface RS232 nebo RS485 - možno volitelně s konektorem DB9 Hlas/SMS řízení - možno volitelně doplnit Rozsah stejnosměrného napájení (DC=5V až 45V) - možno volitelně doplnit DC=5V až 50V) BGP (Border Gateway Protocol), OSPF (Open Shortest Path First). 2.2 SIM karta a pracovní podmínky 1) Pro GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/4G LTE síť použijte příslušnou SIM kartu. 2) Zajistěte, aby byla SIM karta platná a registrovaná u příslušného mobilního operátora. 3) Pro činnost routeru je nutná dostatečná úroveň signálu v místě jeho provozu. Chybějící signál způsobí nefunkčnost routeru. 45

46 3 Instalace hardware 3.1 Porty Obrázek: LAN: LAN RJ45 Ethernet port. WAN: WAN RJ45 Ethernet port. RST: systém reset tlačítko PWR: DC napájecí konektor. DC5~40V, DC5~50V verze závisí na verzi routeru VCC: DC kladný pól napájení. DC5~40V, DC5~50V verze závisí na verzi routeru GND: DC zemní (-) pól napájení GND: Zemní pól sériového rozhraní RX: sériový příjem TX: sériové vysílání RST: reset routeru DIO0: digit I/O port 0 IDO1: digit I/O port 1 NC: nezapojeno 46

47 Zapojení jednotlivých anténních konektorů. Feature A NT1 4G LTE 1. anténa pro MIMO 4G LTE 2. anténa pro MIMO WiFi anténa AN T2 AN ANT4 T3 Pozn.: znamená, že je konektor určený pro připojení příslušné antény 3.2 Instalace Tento router by měl být instalován a konfigurován ještě před spuštěním dané služby. Instalace a konfigurace by měla být prováděna odborně proškoleným pracovníkem nebo by měla být tato činnost prováděna pod dohledem tohoto odborně proškoleného pracovníka. Upozornění: Neinstalujte router nebo nepřipojujte a neodpojujte žádný z propojovacích nebo anténních kabelů k nebo z routeru. 3.3 SIM karta a její instalace Odstraňte kryt na spodní straně routeru, opatrně vložte SIM kartu, zafixujte ji a kryt opět uzavřete. Upozornění: Není-li SIM karta správně vložena router nemůže stprávně pracovat. 3.4 Přídavné konektorové rozhraní Kromě sériového RS232 rozhraní prostřednictvím DB9 konektoru a DB9 kabelu je možné připojit router tímto rozhraním. 47

48 Upozornění: 1. Je nezbytné správně připojení napájecích vodičů. Při nesprávném hrozí zničení zařízení. 2. Napájecí kontakty: Pin 1 a Pin 2; 3. Zde Pin 2 je GND neboli zemní kontakt neboli (-) pól zdroje mapájecího napětí, PIN 1 je kontakt pro připojení (+) pólu zdroje napájecího napětí Vin (DC 5V až 40V, nebo DC 5V až 50V). PIN Signál VCC GND TX RX PGND RST Popis +5-40V (+) pól (-) pól Vysílání Data Příjem Data Uzemnění Reset DIO0 DIO1 NC Obecné použití I/O Obecné použití I/O Nezapojeno I/O Terminal na routeru Pozn. Proud 12V/1A Reset Pin má stejnou funkci jako reset tlačítko Funkce je aktivována krátkým připojením ke kontaktu GND. Po cca 1s. trvající aktivaci dojde k restartu. 3s. trvání aktivace způsobí inicializaci s nastavením z výroby. DB9 Sériový port (RS485 nebo RS232) 48

49 Port 3 (GND) Port 4 (RX) Port 5 (TX) Pin 5 Pin 3 Pin Zemnění K zajištění správné funkce routeru je nezbytné správně uzemnit kryt routeru. 3.6 Napájecí napětí Router je uzpůsoben pro napájecí napětí v širokém rozsahu (5 až 40V). Napájecí napětí je přivedeno buď na příslušné kontakty rozšiřujícího konektorového rozhraní nebo přímo do napájecího konektoru. Standardně je např. používán napájecí zdroj 12V/1A. 3.7 LED a Kontrola stavu Po připojení antén a vložení SIM karty připojte napájecí napětí. SYS LED začne blikat po několik vteřin, což značí že systém nabíhá normálně. Jestliže CELL LED svítí, značí to, že síť je online. Jestliže VPN svítí, značí to, že VPN tunelový přenos byl nastaven. Podrobnosti o funkci kontrolek jsou uvedeny v tabulce. 49

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: PAP2T Instalační a konfigurační příručka 1 Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys PAP2T B). Ethernetový

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA

P-2301/2R-P1C P-2301RL-P1C. Uživatelská příručka. VoIP brána / telefonní adaptér ATA. VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA P-2301/2R-P1C VoIP brána / telefonní adaptér ATA P-2301RL-P1C VoIP brána s funkcí lifeline / telefonní adaptér ATA Uživatelská příručka Verze 3.60 3/2007 1. vydání Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

EUSSO GL-2454RT. 108Mbps bezdrátový BROADBAND ROUTER (širokopásmový směrovač) Uživatelský manuál

EUSSO GL-2454RT. 108Mbps bezdrátový BROADBAND ROUTER (širokopásmový směrovač) Uživatelský manuál EUSSO GL-2454RT 108Mbps bezdrátový BROADBAND ROUTER (širokopásmový směrovač) Uživatelský manuál Obsah 1 Charakteristika produktu...3 2 Požadavky na systém...3 3 Použití broadband routeru...3 4 Popis 108Mbps

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232)

Převodník CWIZ10xSR. (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Převodník CWIZ10xSR (převodník Ethernet / RS485, Ethernet / RS232) Verze modulu: 1.0.0.x Revize: 6.6.2014 Dokument: MAP_Prevodnik_CWIZ10xSR_v1.0.odt Právo změn vyhrazeno. Copyright 2014 CORAL s.r.o. Všechna

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více