První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka"

Transkript

1 První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

2 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 4 Vedení univerzity 4 Orgány univerzity 4 Členění SU na součásti: 5 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 6 univerzita Obecné informace o fakultě 6 Vedení fakulty 8 Další důležité orgány fakulty 9 Organizační členění 9 Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek HARMONOGRAM A STUDIJNÍ PŘEDPISY 11 STUDIUM NA FAKULTĚ 11 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 11 PRAKTICKÉ RADY 12 Získávání informací 12 Základní pojmy 12 STUDENTSKÝ PRŮKAZ 15 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 15 IS/STAG 16 FAKULTNÍ POŠTA ( ) 16 TISKOVÝ SYSTÉM 16 INTRANET 16 MANAGEMENT POHYBOVÝCH AKTIVIT 18 SKRIPTA A STUDIJNÍ MATERIÁLY 18 STIPENDIA 18 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 19 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 19 STUDENTSKÉ AKTIVITY 20 DŮLEŽITÉ RADY NA ZÁVĚR 20 2

3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv VÁ ŽENÍ STUDENTI, rádi bychom Vás jménem vedení fakulty a celé akademické obce Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF) přivítali na naší fakultě. Jsme potěšeni, že jste si pro svá studia vybrali právě Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Studium na vysoké škole se výrazně liší od studia na škole střední. Noví lidé, nové město, jiný způsob učení a nové informace, které si ve většině případů budete muset zjišťovat sami. Aby tento přechod k naprosté samostatnosti nebyl tak těžký, připravili jsme pro Vás brožuru, ve které se budeme snažit o usnadnění orientace na fakultě. Předložíme Vám pár základních informací o fakultě, nahlédneme do systému studia, možnosti využití volného času aj. Přejeme Vám, aby Vaše první a samozřejmě i další kroky na Vaší Alma mater byly i s pomocí brožury První kroky na fakultě aneb průvodce prváka bezproblémové. Nyní již doporučení co zařídit první dny ve škole Pořídit si co nejdříve foto a v elektronické podobě zaslat na kartovém centru fakulty pokud jste tak již neučinili v den zápisu, další informace naleznete v kapitole Studentský průkaz. Předplatit si Studentský průkaz způsob, jak vložit bezhotovostním převodem na průkaz peníze, naleznete na adrese: bližší informace naleznete v kapitole Pokladna. Vyřídit si registraci v univerzitní knihovně registrace umožňuje půjčování odborných publikací a skript, přístup na internet v Informačních centrech budov, přístup do čítárny aj. Seznámit se s informačním systémem STAG (IS/STAG) základní informace získáte na počátku výuky (v týdnu od ) a dále na webových stránkách fakulty: AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 3

4 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné ORGANIZ ACE UNIVER ZIT Y univerzita Na počátku je zapotřebí objasnit základní strukturu Slezské univerzity (dále jen Matematický ústav SU), kdo ji vede a jak se člení. Následně se podrobněji zaměříme na naši fakultu. Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Vedení univerzity Rektor: Prorektor pro studijní a sociální záležitosti: Prorektor pro rozvoj: Prorektor pro vědu a zahraniční styky: Předseda Akademického senátu: Kvestor: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Ing. Jaroslav Kania Rektor Rektor stojí v čele vysoké školy, kterou řídí a ve všech věcech jedná jejím jménem. Je jmenován prezidentem České republiky na základě zvolení akademickým senátem vysoké školy. Prorektor Prorektor zastupuje rektora na stanovených úsecích činnosti vysoké školy, je jmenován rektorem se souhlasem akademického senátu vysoké školy. Kvestor Kvestor zabezpečuje hospodářský a správní chod vysoké školy. Řídí rektorát a odpovídá za jeho činnost rektorovi. Orgány univerzity Správní rada Akademický senát Vědecká rada 4

5 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Správní rada Správní rada dbá na uplatnění veřejného zájmu v činnosti univerzity a na řádné hospodaření s jejím majetkem. Vydává souhlas k právním úkonům, rozhoduje při nákupu či prodeji majetku. Je složena výhradně z externích členů. Akademický senát Na univerzitě existují dva typy akademických senátů akademický senát univerzitní a akademické senáty fakult. Akademický senát je samosprávný orgán fakulty, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řešit jejich připomínky, podněty aj. Vědecká rada Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž univerzita uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem. Členění SU na součásti: fakulty Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Fakulta veřejných politik vysokoškolské ústavy Matematický ústav celouniverzitní pracoviště Univerzitní knihovna Slezské univerzity Akademická poradna Centrum informačních technologií Vztahy s veřejností účelová zařízení Komorní pěvecký sbor Více informací naleznete na: AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 5

6 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné univerzita vo Opavě Obecné informace fakultě Matematický ústav Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen SU OPF) tvoří spolu s Filozofickou fakultou historicky nejstarší součástí Slezské univerzity. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 vznikla z těchto dvou fakult. SU OPF se specializuje na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví. Uplatňuje evropský kreditní veřejných politik systém Fakulta (ECTS) a zájemcům nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (ukončeného udělením titulu Bc.) přes navazující magisterské (se získáním titulu Ing.) po doktorské (jehož absolventi obdrží titul Ph.D.). Studium probíhá v prezenční a kombinované formě, u studijních oborů v kombinované formě využívá elearningovou podporu prostřednictvím systému LMS MOODLE. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Studijní programy a obory Přehled akreditovaných studijních programů a oborů je k dispozici na webových stránkách fakulty Úřední deska Stupně studia na fakultě Fakulta zabezpečuje výuku ve třech stupních studia tj. bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Ve všech uvedených rovinách se jedná o ucelený cyklus vysokoškolské výuky, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou. Bakalářské studium Bakalářské studium představuje základní vysokoškolský stupeň, který student absolvuje po ukončení střední školy. Zpravidla je bakalářské studium tříleté a na jeho konci po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce obdrží absolvent titul Bc. uváděný před jménem. Bakalářské studium je na fakultě nabízeno pro různé studijní obory ve formě prezenční nebo kombinované. V kombinované formě je využívána elearningová podpora prostřednictvím systému LMS MOODLE. Navazující magisterské studium Navazující magisterské studium bezprostředně navazuje na bakalářský stupeň a jeho standardní délka je dva akademické roky. Rovněž navazující magisterské studium je dostupné ve formě prezenční nebo kombinované. Studovat na SU OPF v navazujících magisterských programech mohou nejenom místní absolventi bakalářského studia, ale také zájemci z jiných vysokých škol po úspěšném složení přijímacích zkoušek. Po absolvování navazujícího magisterského studia obdrží absolventi titul Ing. uváděný před jménem. 6

7 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Doktorské studium V případě, že jste tzv. studijní typ bude Vás nejspíš zajímat i možnost doktorského studia na SU OPF. Absolvent takového studia obdrží titul Ph.D. uváděný za jménem. Studium je zpravidla tříleté a na SU OPF jej lze realizovat ve formě prezenční nebo kombinované. Rozmístění fakulty SU OPF je rozmístěna v několika budovách statutárního města Karviná. Pro orientaci uvádíme přehled budov fakulty a možnosti dopravního spojení. Hlavní budova Nachází se zde děkanát, katedry, posluchárny, počítačové studovny, vysokoškolská menza, čítárna, studijní oddělení, podatelna, pokladna apod. Adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná Fryštát Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 520, zastávka Fryštát, Univerzita Budova na ulici Žižkova Nachází se zde katedra účetnictví, katedra managementu a podnikání, katedra cizích jazyků a komunikace, učebny, studovny a vysokoškolská menza. Adresa: ul. Žižkova 2364/56, Karviná - Mizerov Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 515, 517, 519, 520, zastávka Hranice, Rehabilitační sanatorium Objekt Na Vyhlídce Nachází se zde katedra cestovního ruchu, posluchárny a učebny, v ysokoškolská menza, vysokoškolské koleje a Univerzitní knihovna SU, pracoviště Karviná. Adresa: Na Vyhlídce 1079/1, Karviná - Nové Město Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 513, 518, zastávka Nové Město, Domov důchodců AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 7

8 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta nabízí ve spolupráci s Lázněmi Darkov, a.s. ubytování Matematický ústav zájemcům ve Vile Jiřina. Zjistit si, jak jezdí autobusy, můžete na nejjednodušší je zadat si na stránce číslo linky, která jezdí k dané budově a stisknout klávesu Enter. Fakulta veřejných politik Mapu Karviné s vyznačením budov fakulty naleznete na webových stránkách fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/o-nas/jak-nas-najdete). OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Zkratky učeben v budovách fakulty Fakulta, jak již bylo zmíněno, se nachází ve více objektech. Pro lepší orientaci přinášíme přehled učeben, ve kterých výuka probíhá a jejich označení v IS/STAG. První písmeno (před pomlčkou) označuje, ve kterém objektu se učebna nachází. Za prvním písmenem následuje označení učebny, ve které výuka probíhá. Hlavní budova písmena A, B, C, D A-A111, A206, A211, A216, A217, A318, A406, A412, A423, B-AULA, B206, B207, B208, B307, B308, C-VS, D-MS Ulice Žižková písmeno Z Z-ZA101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 201, 202, 203, Z-ZB001, 002, 003, 004, 008, 103, 104, 106, 109, 201, 202, 203, 204, 206, 209, Z-ZC003, TV Na Vyhlídce písmeno V V-VC008, VC010, VE221, VE235, VYAULA, VYHL Bližší informace týkající se označení učeben naleznete opět na webu fakulty pod záložkou elearning (http://elearning.opf.slu.cz/mod/resource/view.php?id=38699). Vedení fakulty Děkan: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Proděkan pro zahraniční styky, statutární zástupce děkana: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Proděkan pro studijní a sociální záležitosti: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Předseda Akademického senátu fakulty: Ing. Werner Bernatík, Ph.D. Tajemnice: Ing. Miroslava Šromková 8

9 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Pokud potřebujete informace o vedení naší fakulty, opět není nic jednoduššího než navštívit webové stránky fakulty: Děkan Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana volí akademický senát fakulty a jmenuje rektor univerzity. Proděkan Proděkan zastupuje děkana na stanovených úsecích činnosti fakulty, je jmenován děkanem se souhlasem akademického senátu fakulty. Tajemník Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. Další důležité orgány fakulty Akademický senát Akademický senát je samosprávný orgán fakulty, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řešit jejich připomínky a podněty. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty atd. Více informací o AS SU OPF naleznete na webové stránce fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/informace/akademicky-senat-su-opf). Vědecká rada Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy apod. Disciplinární komise Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její postavení, počet členů a jejich funkční období upravuje disciplinární řád. Jedná se o vnitřní předpis fakulty a studentům je k dispozici na webových stránkách fakulty. Organizační členění Základní členění fakulty je na katedry a ústavy. S mnohými členy kateder se setkáte na přenáškách a seminářích. Pokud budete potřebovat zjistit kontakt na vyučujícího, jedním ze způsobů je právě přes organizační členění, kde je uvedeno rovněž telefonní spojení a ová adresa. Vše potřebné naleznete opět na webových stránkách fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/o-nas/organizacni-cleneni). Katedry a vedoucí kateder: Katedra ekonomie Katedra marketingu Katedra managementu a podnikání Katedra cestovního ruchu doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. Ing. Werner Bernatík, Ph.D. doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 9

10 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra financí Katedra účetnictví Katedra matematických metod v ekonomii Matematický ústav Katedra informatiky Katedra práva Katedra společenských věd Katedra cizích jazyků a komunikace Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Ing. Dominik Vymětal, DrSc. JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Mgr. Janusz Mika, Ph.D. PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. Ústavy a vedoucí ústavů: Fakulta veřejných politik Ústav doktorských studií Ústav informačních technologií prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Seznam kateder a sekretariátů včetně kontaktů naleznete na webových stránkách v záložce elearning nebo přímo na adrese: Pokladna Dalším důležitým místem je pokladna fakulty, která se nachází v přízemí hlavní budovy fakulty na Univerzitním náměstí (dveře A109). Úřední hodiny v pokladně Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Platby (ve vztahu k fakultě) lze provádět pouze bezhotovostně, tj. převodem na účet fakulty. Návod, jak zaplatit je opět k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce elearning nebo přímo na adrese: Bezhotovostní platby (ČSOB, pobočka Karviná) Koleje, stravné a spotřebiče: č. účtu /0300, variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka) Tisk: jméno příjmení č. účtu: /0300 variabilní symbol: 6029 konstantní symbol: 308 specifický symbol: osobní číslo studenta (bez písmene O na začátku, pouze číslo!) Bližší informace týkající se bezhotovostní plateb získáte na ekonomickém oddělení. 10

11 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv HARMONOGR AM A STUDIJNÍ PŘEDPISY Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity, který naleznete na webových stránkách univerzity v záložce Dokumenty, Základní dokumenty SU (http://www.slu.cz/slu/ cz/studium/studijni). Studijní a zkušební řád SU stanoví pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných jednotlivými fakultami a pracovišti. V případě potíží se studiem mají studenti možnost požádat o pomoc referentky studijního oddělení. Případně se studenti mohou obrátit na studentské zástupce fakultního senátu. Harmonogram akademického roku Jedná se o časový rozvrh, který vymezuje začátek akademického roku, počátek a konec zimního a letního semestru, období výuky, zkušební období, dobu prázdnin a další důležité termíny. Harmonogram na daný akademický rok je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti (http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/ harmonogram-opf-su-karvina). Studijní předpisy, jimiž se řídí studium na fakultě: Vysokoškolský zákon, Statut SU OPF, Studijní a zkušební řád SU, Stipendijní řád SU, Disciplinární řád SU OPF, Řád ubytovacích a stravovacích služeb SU OPF, Kolejní řád SU OPF, další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webové stránce fakulty v sekci Dokumenty nebo pod záložkou Studenti: STUDIUM NA FAKULTĚ Studijní oddělení Studijní oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy na Univerzitním náměstí. Zde se vyřizují studijní záležitosti, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností. Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí hlavní budovy A124). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a číslo její přepážky. AKADEMICKÝ ROK 2013/

12 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné univerzit Obchodně podnikatelská Personální obsazení: PaedDr. Jiří Helešic, univerzitaph.d., vedoucí studijního oddělení, Matematický ústav tel.: , Kateřina Golasowská, tel.: , Ingrid Jurčíková, tel.: , Fany Kochanová, tel.: , Kateřina Piwková, tel.: , Mgr. Rastislav Steranka, tel.: , Úřední hodiny studijního oddělení Pondělí Středa Pátek Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek V případě potřeby jsou úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce, ). Informace o změně úředních hodin naleznete na elektronické nástěnce (http://www.opf.slu.cz/e-nastenka/index.php?fk=3202) a také na nástěnkách, které jsou umístěny v prostorách před studijním oddělením. Praktické rady Získávání informací Hlavním zdrojem informací pro studenty jsou webové stránky fakulty zde jsou rovněž k nalezení odkazy na stránky kateder Dalším důležitým zdrojem jsou nástěnky studijního oddělení a jednotlivých kateder umístěných v objektech fakulty. Nesmíme opominout ani elektronickou nástěnku, která je k dispozici na webových stránkách v sekci rychlé odkazy a také na Facebook fakulty Na škodu není seznámit se s informacemi na Intranetu fakulty https://intranet.slu.cz/opf, zde máte k dispozici mnoho potřebných informací (například formuláře k odborné praxi, žádost o uznání studia aj.). Všechny výše uvedené zdroje je zapotřebí sledovat, předejdete tak řadě problémů. Základní pojmy Akademický rok Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení si zjistíte v harmonogramu daného akademického roku. Forma studia Forma studia určuje průběh studia. Nejčastější je prezenční forma, kdy se studium (přednášky, semináře, apod.) uskutečňuje v prostorách fakulty a je očekávána fyzická přítomnost studenta ve výuce. U kombinované formy je studium soustředěno do bloků. 12 univerzit Vzdělávací centru

13 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Imatrikulace Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při němž student obdrží imatrikulační list. Slibem, studijní univerzita v povinnosti Opavě že bude plnit při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu Matematický ústav řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat a je slavnostně přijímán do akademické obce fakulty. U této příležitosti je nutné společenské oblečení. Konzultace Jedná se o účinnou formu individuální výuky, tzv. diskuse studenta s vyučujícím, která umožňuje vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů. Termíny možných konzultací se dozvíte při přednášce nebo jsou vyvěšeny na dveřích univerzita kabinetu daného vyučujícího. Kredity Fakulta veřejných politik Student studuje vybraný obor podle schváleného studijního plánu, ve kterém jsou uvedeny předměty. Předmětům jsou přiřazovány kredity (tj. jednotky vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru studijní zátěže studenta). Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, nebo zápočet. Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít splněno min. 40 kreditů. Pokud by vám chyběl jenom 1 kredit, tak je to důvod pro ukončení studia. Proto si musíte sami ohlídat, kolik kreditů Vám chybí ke splnění tohoto požadavku. Každý student si musí v IS/STAG sám pohlídat zápis absolvované známky popř. zápočtu. Pokud Vám budou chybět kredity a vy nebudete mít zapsánu známku v tomto systému, riskujete tím vyloučení ze studia. Protože nejsou k dispozici fyzické indexy, je to jediný způsob kontroly Vašeho studia. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Osobní číslo Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Návod na zjištění identifikačního čísla je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti: Promoce Slavnostní zakončení bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia na VŠ spojené s předáním diplomu a dodatku k diplomu o ukončení studia a přiznání VŠ titulu bakalář, inženýr nebo doktor absolventovi. Přednáška Přednáška je jednou ze základních forem výuky na VŠ, systematická návštěva přednášek poskytne základní představu o obsahu a souvislostech předmětu, o jeho nárocích a úskalích. Jednoznačně přispívá k úspěšnému zvládnutí předmětu. Rozvrh Na začátku studia Vám je rozvrh na zimní semestr vygenerován pracovníky Ústavu informačních technologií (dále jen UIT). Pokud budete mít jakékoliv problémy (např. nezapsán předmět apod.) obraťte se na administrátory IS/STAG (kancelář A426) a ti Vám pomohou problém vyřešit. Od letního semestru 2013/2014 si budete v souladu se studijním plánem v oboru sestavovat rozvrh sami na portále IS/STAG. Na konci letního 13

14 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv semestru je spuštěn Zápis ke studiu na další akademický rok, který trvá až do Během této doby si musíte zaregistrovat a zapsat rozvrhy do předmětů, které budete další akademický rok studovat: povinné (P, statut A), povinně volitelné (PV, statut B) a volitelné (V, statut C) předměty. Semestr Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí. Časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem výuky pro akademický rok. Seminář (cvičení) univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Seminář je povinná základní forma výuky, kde se za aktivní účasti studentů aplikuje odpřednášená část předmětu, prohlubují se vědomosti studentů. Počet účastí povinných seminářů předepisuje schválený sylab předmětu (viz IS/STAG). Studijní plán Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, počet hodin výuky a členění na předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat. Sylabus předmětu Sylabus předmětu neboli také akreditační materiál obsahuje přehled studijních povinností studenta k ukončení předmětu, ve formě přednášek, seminářů, vyhotovení seminárních prací aj. Ze sylabu se dozvíte kdo je vyučující daného předmětu, co se budete učit, jaká je doporučená literatura aj. Všechny studijní plány i sylaby předmětů jsou dostupné v IS/STAG na webové stránce Zápis do ročníku Probíhá na počátku každého akademického roku. Student si až po zápisu do ročníku může nechat potvrdit předem vytištěný formulář potřebných potvrzení (o docházce do školy, slevy, apod.). Zapsán do vyššího ročníku může být pouze student, který má splněné všechny náležitosti stanovené studijním plánem. Zápočet Jeden ze způsobů ukončení předmětu na VŠ. Hodnotí se pouze splnil/nesplnil. Zkouška Jedná se o způsob ukončení předmětu. Je klasifikována známkami (písmeny A-F, přičemž F znamená neprospěl ). Může být písemná, ústní, popř. jejich kombinace (podrobnosti v sylabu předmětu). Každý předmět je možno si zapsat dvakrát. V případě, že má student předmět zapsán opakovaně (podruhé) a opětovně nevykonal zkoušku, může požádat děkana o povolení mimořádného termínu zkoušky (snažte se této možnosti předcházet). Zkouškové období Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší. Proto nenechávejte vše na poslední chvíli, mohlo by se stát, že poslední termíny budou plně obsazené a na zkoušku se nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se připravit. Proto si rozplánujte přípravu na zkouškové období a zjistěte si včas podmínky splnění každého zapsaného předmětu. AKADEMICKÝ ROK 2013/

15 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné STUDENTSK Ý PRŮK A Z iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Všem studentům je v vydáván studentský průkaz ve formě identifikační karty, dále univerzita univerzita Opavě Matematický Matematický ústav jen IDK.ústav Tyto průkazy jsou vyráběny ve dvou základních typech. Studenti si mohou vybrat - zda si nechají vyrobit ID kartu bez licence ISIC, nebo mezinárodní studentskou kartu ISIC (pouze pro studenty prezenční formy studia). ISIC IDK je spojena s ročním poplatkem 150,- Kč. Bližší informace o možnosti využití karty ISIC naleznete na: ID kartu je nutno si vyřídit IHNED po zápise ke studiu a po zahájení výuky jí nosit s sebou. Žádosti o všechny typy IDK (licencované i nelicencované) jsou podávány prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na https://karty.slu.cz. Studentský průkaz Vám bude předán v den slavnostního zahájení studia. univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik Náležitosti potřebné pro vystavení Studentského průkazu: připravte si standardní průkazovou fotografii v elektronické podobě. Parametry fotografie, případně návod na úpravu naleznete na vyplňte Elektronickou žádost o vydání Studentského průkazu, INFO A5 barevné jste obdrželi u zápisu ke studiu. Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení k IS/STAG nebo k účtu univerzitní elektronické pošty, jakmile bude IDK připravena k převzetí, obdržíte oznamovací (nejdříve však 1. září). Každý žadatel si ji musí vyzvednout osobně na příslušném výdejním místě. 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek K čemu slouží Studentský průkaz: k prokazování osobní totožnosti v průběhu studia, ke vstupu do prostor fakulty chráněných přístupovým systémem, menza (po vložení finanční částky) k objednávání a výběru jídel s dotací, univerzitní knihovna (ID kartu je zapotřebí v knihovně aktivovat), tisk na školních tiskárnách aj. Dotazy ohledně ID karet posílejte na adresu Ztrátu ID karty nebo jakékoliv změny osobních údajů je zapotřebí nahlásit na kartové centrum CIT (B 302). Veškeré informace k ID kartám najdete na webových stránkách univerzity v sekci Služby nebo přímo na adrese INFORMAČNÍ SYSTÉMY Správu všech informačních systémů (dále jen IS) na fakultě zajišťuje Ústav informačních technologií (dále jen UIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí fakulty, naleznete na webu UIT (http://uit.opf.slu.cz/). Přihlášení do IS Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem ve formátu o13xxxx (na začátku malé písmeno o ) a heslem do Novellu, které je na počátku nastaveno na x a vaše rodné číslo (např. x ). Při prvním přihlášení do systému si heslo musíte změnit (systém Vás vyzve). Návod na změnu hesla, ale také pomoc v případě potíží s přihlášením naleznete v návodu umístěném rovněž na: Přihlášením do systému získáváte přístup na síťový disk L, kde se nacházejí složky zaměstnanců a studentů. Každá 15

16 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv z těchto složek obsahuje Public, kde vám vyučující mohou zveřejnit materiály a informace a přístup na disk K, který odkazuje na vaši složku na disku L. Na tento disk si můžete vkládat vlastní soubory (například pro tisk, aj.). Pouze soubory uložené do složky Public uvidí i ostatní uživatelé. IS/STAG Jedná se o informační systém, který je využíván fakultou k administraci studijní agendy. Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data. Přístup do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Fakultní pošta ( ) Každému z Vás je přidělena fakultní ová schránka s Vaším osobním číslem (ve tvaru kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia. Přihlášení do školní schránky přes internet je možné na adrese: https://horde.slu.cz/ (bližší informace o přihlášení viz výše). Na tomto portálu, kromě pošty, naleznete také HelpDesk. Přes něj můžete hlásit potíže. Je možné si nastavit přeposílání školního mailu do Vaší soukromé schránky (například na seznamu, gmailu aj.) nebo použití externích klientů (například Outlook, Thunderbird aj.). Stále jste ovšem povinni komunikovat přes školní . Podrobné návody naleznete na webových stránkách fakulty v sekci Služby (Informační technologie) nebo přímo na adrese Tiskový systém Tiskový systém, který je založen na systému SafeQ firmy Ysoft přináší studentům rychlý, barevný a přehlednější tisk. Na stránce https://safeq.opf.slu.cz/ nebo https:// tisk.opf.slu.cz/ naleznete webové rozhraní tiskového systému. Na této stránce uvidíte Vaše veškeré tiskové úlohy, které prošly přes systém. Je tedy možné zde zjistit, co bylo vytištěno a kolik tisk stál. Přihlášení probíhá pomocí hesla do sítě OPFNET (tzn. heslo do systému Novell). Bližší informace a také ceny tisku naleznete na: Intranet Interní webová stránka, kde naleznete v záložce Studium nezbytné formuláře ke studiu (např. odborná praxe, žádosti, apod.). Také zde získáte informace ke státnicím, odborné praxi, platné vnitřní normy a mnoho dalších důležitých informací ke studiu. Přístup na Intranet naleznete na webové stránce fakulty. Informační systém ISKaM Tento informační systém slouží pro správu kolejí a menz a studenti zde mají možnost vidět celou agendu týkající se kolejí a menz. ISKaM funguje na principu clearingu, tj. = student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze. Do systému se student přihlásí prostřednictvím uživatelského jména a hesla do Novellu. Přístup k systému naleznete na webové stránce fakulty pod záložkou studenti koleje a menzy nebo přímo na: https://iskam.opf.slu.cz/. AKADEMICKÝ ROK 2013/

17 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné Management pohybových aktivit iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Management pohybových aktivit ve zkratce MPA je informační systém katedry univerzita univerzita tělovýchovných sportovních aktivit (KTVASA). V tomto systému si můžete vybrat Matematický ústav Matematický aústav ze široké nabídky sportovních, pohybových a turistických aktivit, a to nejen v rámci volitelných předmětů (V) ohodnocených kredity, ale také z velkého množství dalších aktivit nabízených veřejnosti. Přístup do systému naleznete na: https://mpa.opf.slu.cz. Registrovat i přihlásit se je možno pod Vašim uživatelským jménem (o13xxxx) a heslem, které máte nastaveno do systému Novell. Po registraci se Vám v době zápisu zobrazí nabídka předmětů pro daný semestr včetně rozvrhu, anotací a informací o výuce. V záložce můj profil si můžete zobrazit nabídku všech ostatních pohybových aktivit. SKRIP TA A STUDIJNÍ MATERIÁLY univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik Skripta (studijní opory) a studijní materiály si můžete zakoupit v prodejně skript v hlavní budově fakulty na Univerzitním náměstí. Rovněž si je možno zakoupit tyto materiály prostřednictvím e-shopu. Bližší informace naleznete na adrese: K dispozici jsou také skripta v elektronické podobě. Jejich využívání samozřejmě podléhá Autorskému zákonu a je přísně zakázáno jejich šíření. Tyto materiály naleznete na webových stránkách fakulty v záložce elearning (Studium) nebo přímo na adrese: (pozor musíte být přihlášeni). V hlavní budově fakulty máte možnost využívat čítárnu s 18 počítači. Kromě základního tisku jsou v čítárně i některá odborná periodika a interní studijní materiály. Po obdržení Karty studenta navštivte Univerzitní knihovnu pracoviště Karviná, která je umístěna v objektu Na Vyhlídce. Zde si je možno zapůjčit odborné publikace, skripta, aj. Všechny důležité informace naleznete opět na webových stánkách univerzity Univerzitní knihovna nebo na adrese 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek STIPENDIA Stipendijní řád SU ze dne 26. dubna 2013 stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplacení. Druhy stipendií Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. Mimořádné stipendium je přiznáno ve zvláště odůvodněných případech. Tvůrčí stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Sociální stipendium je přiznáno v případech tíživé sociální situace studenta. Ubytovací stipendium na ubytování studentů, (bez ohledu na to, zda jste ubytováni na kolejích školy nebo v privátu), vyplácí se za tři měsíce zpětně (průměrně se jedná o cca 700 Kč). Výjezdní stipendium na podporu studia studentů vyslaných dočasně ke studiu v zahraničí. Studijní stipendium na podporu studia v České republice. 17

18 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv Doktorské stipendium je přiznáno studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním programu. Jedná se o stručný výtah základních informací ze stipendijního řádu. Úplné znění je k dispozici na webových stránkách fakulty v sekci Informace (Dokumenty, celouniverzitní dokumenty, Základní dokumenty SU nebo přímo na adrese: (http://www.slu.cz/slu/ cz/studium/stipendia/stipendijni-rad). Bližší informace o poskytování jednotlivých druhů stipendií naleznete pod záložkou Studenti na webových stránkách fakulty univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Studium v zahraničí Na naší fakultě můžete při splnění stanovených studijních podmínek absolvovat část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Zahraniční pobyt studentů může být realizován formou studia či praxe, což je posuzováno jako součást studia na fakultě. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak získáte i nové a cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu nových přátel. Díky evropskému systému přenosu kreditů (ECTS) budou vyjíždějícím studentům při dodržení pravidel výjezdů kredity získané v zahraničí započteny do studia na fakultě. Délka pobytu na zahraničních univerzitách se pohybuje v rozmezí od 1 do 12 měsíců. Fakulta spolupracuje s univerzitami většiny zemí EU (Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Velká Británie). Rovněž máte možnost studovat také v dalších evropských a mimoevropských státech, například v Rusku, Ukrajině, Turecku nebo Japonsku. Podrobnější informace naleznete na nebo na oddělení zahraničních styků. Ubytování a stravování Ubytování Ubytování je pro Vás zajištěno na ubytovnách vysokoškolských studentů tzv. kolejích. Fakulta má k dispozici 450 ubytovacích míst na kolejích v areálu Na Vyhlídce. Další ubytování mohou zájemci získat ve Vile Jiřina. Toto ubytování je nabízeno ve spolupráci s Lázněmi Darkov, a.s. Pro přidělení místa na kolejích má vliv řada faktorů, například dojezdová vzdálenost, sociální a zdravotní faktory apod. Váš pobyt na vysokoškolských kolejích je upraven Kolejním řádem SU OPF. Žádost o ubytování se podává elektronicky. Bližší informace naleznete na webu fakulty v sekci Studenti nebo na adrese Internet na kolejích Připojení na internet je na kolejích fakulty samozřejmostí. Podmínky a způsob připojení naleznete na informačním portále: Stravování Stravovat se můžete ve vysokoškolských menzách. Nachází se v hlavní budově fakulty na Univerzitním náměstí a v objektu Na Vyhlídce. Máte nárok na zakoupení dvou hlavních (dotovaných) jídel denně. Vybírat si je možno z osmi druhů jídel denně a pěti druhů stravy balené v ochranné folii. Rovněž jsou Vám k dispozici bufety, a to na hlavní budově a v areálu Na Vyhlídce. Bližší informace naleznete na webu fakulty AKADEMICKÝ ROK 2013/

19 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné Platby (kolejné, stravné) lze provádět pouze bezhotovostně, tj. převodem na účet fakulty návod, jak zaplatit: univerzita univerzita Matematický ústav Matematický ústav Studentské aktivity iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Na naší fakultě platí heslo Nejen studiem živ je člověk. Studenti si sami nebo s pomocí fakulty organizují tradičně celou řadu aktivit, do kterých se je možno zapojit. Studenti se mohou stát pomocnými vědeckými silami na katedrách a ústavech tzv. POMVĚDY. Bližší informace se dozvíte přímo na jednotlivých pracovištích. Na fakultě se nachází lokální pobočka studentské organizace AIESEC, což je největší studenty plně řízená nepolitickou a neziskovou organizací na světě. Studentům fakulty AIESEC Karviná nabízí možnost absolvování zahraniční odborné stáže ve více než 110 univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik vzahraničních Opavě zemích světa. Kromě odborných stáží připravuje tato organizace pro studenty celou řadu vzdělávacích workshopů a tréninků, zaměřených na zlepšení prezentačních dovedností, přípravu na pracovní pohovor a podobně. K dalším aktivitám patří příprava a organizace řady zajímavých projektů (např. projekt SPEAK, EDISON, Career Days, program Host family, apod.). V bohaté nabídce je pamatováno rovněž na budoucí studenty prvního ročníku, pro které každoročně pořádá AIESEC prázdninový víkend tzv. Prvákoviny. Bližší informace naleznete na 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Nejen sportovně nadaným studentům nabízíme možnost zapojit se do volnočasových pohybových aktivit a stát se členy Vysokoškolského sportovního klubu (VSK), který ve spolupráci s Katedrou tělovýchovných a sportovních aktivit (KTVASA) pořádá během celého akademického roku velké množství akcí, jako jsou například vysokoškolská liga ve florbalu, odbíjené, kopané, nebo také turnaje v badmintonu, stolním tenisu, tenisu a mnoho dalších. Dále jsou také pořádány moderní a netradiční pohybové aktivity například podvečery s fitbally a chitoningem, capoiery, cvičení s TRX, lukostřelba apod. Nelze zapomenout ani na turistická setkání na vodě, výlety pěšky nebo na kolech a také na pravidelné jízdy na in-line bruslích po Karviné. Veškeré nabídky těchto pohybových aktivit naleznete na https://mpa.opf.slu.cz. Díky zájmu a snaze studentů vznikl nedávno na fakultě v Karviné informační videokanál s názvem OPF TV. Záměrem studentů je přinášet zajímavé reportáže z dění na fakultě. Reportáže si je možno přehrát na Facebooku fakulty opf nebo na Facebooku OPF TV location=profile_browser. Pár zajímavých odkazů: Informační stránky o dění ve městě Karviná: Městský dům kultury Karviná: Kino Centrum Karviná: Regionální knihovna Karviná: STaRS Karviná, s.r.o.: 19

20 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv Důležité rady na závěr Jak oslovovat pedagogy Máte hned tři možnosti - oslovit pedagoga podle jeho akademického titulu, podle vědecko-pedagogické hodnosti, nebo podle pracovního zařazení na fakultě. Nejlepší je, ještě před setkáním s konkrétním pedagogem, zjistit si, jaký má titul. Každý z pedagogů má na dveřích své kanceláře vizitku, podle které snadno zjistíte, jak ho oslovit. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc sekretářku dané katedry, která Vám jistě poradí. univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Akademický titul je získán studiem a tvůrčí vědeckou prací, např. Ing. - inženýr (před jménem) Mgr. - magistr (před jménem) JUDr. - doktor práv (před jménem) PhDr. - doktor filosofie (před jménem) RNDr. - doktor přírodních věd (před jménem) PaedDr. - doktor pedagogiky (před jménem) CSc. - kandidát věd (za jménem) Ph.D. - doktor (za jménem) DrSc. - doktor věd (za jménem) K oslovení používáme pouze titul před jménem, titulem za jménem pedagogy neoslovujeme. Vědecko-pedagogické tituly jsou spjaty s působením pedagoga na vysoké škole Asistent - k oslovení používáno výjimečně Odborný asistent - k oslovení používáno výjimečně Doc. - docent (před jménem) Prof. - profesor (před jménem) Asistenty a odborné asistenty oslovujte raději jejich akademickým titulem Ing., Mgr., apod. Oslovení dle pracovního zařazení pane děkane, pane proděkane apod. AKADEMICKÝ ROK 2013/

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více