První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka"

Transkript

1 První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

2 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 4 Vedení univerzity 4 Orgány univerzity 4 Členění SU na součásti: 5 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 6 univerzita Obecné informace o fakultě 6 Vedení fakulty 8 Další důležité orgány fakulty 9 Organizační členění 9 Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek HARMONOGRAM A STUDIJNÍ PŘEDPISY 11 STUDIUM NA FAKULTĚ 11 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 11 PRAKTICKÉ RADY 12 Získávání informací 12 Základní pojmy 12 STUDENTSKÝ PRŮKAZ 15 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 15 IS/STAG 16 FAKULTNÍ POŠTA ( ) 16 TISKOVÝ SYSTÉM 16 INTRANET 16 MANAGEMENT POHYBOVÝCH AKTIVIT 18 SKRIPTA A STUDIJNÍ MATERIÁLY 18 STIPENDIA 18 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 19 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 19 STUDENTSKÉ AKTIVITY 20 DŮLEŽITÉ RADY NA ZÁVĚR 20 2

3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv VÁ ŽENÍ STUDENTI, rádi bychom Vás jménem vedení fakulty a celé akademické obce Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF) přivítali na naší fakultě. Jsme potěšeni, že jste si pro svá studia vybrali právě Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Studium na vysoké škole se výrazně liší od studia na škole střední. Noví lidé, nové město, jiný způsob učení a nové informace, které si ve většině případů budete muset zjišťovat sami. Aby tento přechod k naprosté samostatnosti nebyl tak těžký, připravili jsme pro Vás brožuru, ve které se budeme snažit o usnadnění orientace na fakultě. Předložíme Vám pár základních informací o fakultě, nahlédneme do systému studia, možnosti využití volného času aj. Přejeme Vám, aby Vaše první a samozřejmě i další kroky na Vaší Alma mater byly i s pomocí brožury První kroky na fakultě aneb průvodce prváka bezproblémové. Nyní již doporučení co zařídit první dny ve škole Pořídit si co nejdříve foto a v elektronické podobě zaslat na kartovém centru fakulty pokud jste tak již neučinili v den zápisu, další informace naleznete v kapitole Studentský průkaz. Předplatit si Studentský průkaz způsob, jak vložit bezhotovostním převodem na průkaz peníze, naleznete na adrese: bližší informace naleznete v kapitole Pokladna. Vyřídit si registraci v univerzitní knihovně registrace umožňuje půjčování odborných publikací a skript, přístup na internet v Informačních centrech budov, přístup do čítárny aj. Seznámit se s informačním systémem STAG (IS/STAG) základní informace získáte na počátku výuky (v týdnu od ) a dále na webových stránkách fakulty: AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 3

4 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné ORGANIZ ACE UNIVER ZIT Y univerzita Na počátku je zapotřebí objasnit základní strukturu Slezské univerzity (dále jen Matematický ústav SU), kdo ji vede a jak se člení. Následně se podrobněji zaměříme na naši fakultu. Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Vedení univerzity Rektor: Prorektor pro studijní a sociální záležitosti: Prorektor pro rozvoj: Prorektor pro vědu a zahraniční styky: Předseda Akademického senátu: Kvestor: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Ing. Jaroslav Kania Rektor Rektor stojí v čele vysoké školy, kterou řídí a ve všech věcech jedná jejím jménem. Je jmenován prezidentem České republiky na základě zvolení akademickým senátem vysoké školy. Prorektor Prorektor zastupuje rektora na stanovených úsecích činnosti vysoké školy, je jmenován rektorem se souhlasem akademického senátu vysoké školy. Kvestor Kvestor zabezpečuje hospodářský a správní chod vysoké školy. Řídí rektorát a odpovídá za jeho činnost rektorovi. Orgány univerzity Správní rada Akademický senát Vědecká rada 4

5 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Správní rada Správní rada dbá na uplatnění veřejného zájmu v činnosti univerzity a na řádné hospodaření s jejím majetkem. Vydává souhlas k právním úkonům, rozhoduje při nákupu či prodeji majetku. Je složena výhradně z externích členů. Akademický senát Na univerzitě existují dva typy akademických senátů akademický senát univerzitní a akademické senáty fakult. Akademický senát je samosprávný orgán fakulty, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řešit jejich připomínky, podněty aj. Vědecká rada Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž univerzita uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem. Členění SU na součásti: fakulty Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Fakulta veřejných politik vysokoškolské ústavy Matematický ústav celouniverzitní pracoviště Univerzitní knihovna Slezské univerzity Akademická poradna Centrum informačních technologií Vztahy s veřejností účelová zařízení Komorní pěvecký sbor Více informací naleznete na: AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 5

6 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné univerzita vo Opavě Obecné informace fakultě Matematický ústav Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen SU OPF) tvoří spolu s Filozofickou fakultou historicky nejstarší součástí Slezské univerzity. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 vznikla z těchto dvou fakult. SU OPF se specializuje na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví. Uplatňuje evropský kreditní veřejných politik systém Fakulta (ECTS) a zájemcům nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (ukončeného udělením titulu Bc.) přes navazující magisterské (se získáním titulu Ing.) po doktorské (jehož absolventi obdrží titul Ph.D.). Studium probíhá v prezenční a kombinované formě, u studijních oborů v kombinované formě využívá elearningovou podporu prostřednictvím systému LMS MOODLE. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Studijní programy a obory Přehled akreditovaných studijních programů a oborů je k dispozici na webových stránkách fakulty Úřední deska Stupně studia na fakultě Fakulta zabezpečuje výuku ve třech stupních studia tj. bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Ve všech uvedených rovinách se jedná o ucelený cyklus vysokoškolské výuky, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou. Bakalářské studium Bakalářské studium představuje základní vysokoškolský stupeň, který student absolvuje po ukončení střední školy. Zpravidla je bakalářské studium tříleté a na jeho konci po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce obdrží absolvent titul Bc. uváděný před jménem. Bakalářské studium je na fakultě nabízeno pro různé studijní obory ve formě prezenční nebo kombinované. V kombinované formě je využívána elearningová podpora prostřednictvím systému LMS MOODLE. Navazující magisterské studium Navazující magisterské studium bezprostředně navazuje na bakalářský stupeň a jeho standardní délka je dva akademické roky. Rovněž navazující magisterské studium je dostupné ve formě prezenční nebo kombinované. Studovat na SU OPF v navazujících magisterských programech mohou nejenom místní absolventi bakalářského studia, ale také zájemci z jiných vysokých škol po úspěšném složení přijímacích zkoušek. Po absolvování navazujícího magisterského studia obdrží absolventi titul Ing. uváděný před jménem. 6

7 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Doktorské studium V případě, že jste tzv. studijní typ bude Vás nejspíš zajímat i možnost doktorského studia na SU OPF. Absolvent takového studia obdrží titul Ph.D. uváděný za jménem. Studium je zpravidla tříleté a na SU OPF jej lze realizovat ve formě prezenční nebo kombinované. Rozmístění fakulty SU OPF je rozmístěna v několika budovách statutárního města Karviná. Pro orientaci uvádíme přehled budov fakulty a možnosti dopravního spojení. Hlavní budova Nachází se zde děkanát, katedry, posluchárny, počítačové studovny, vysokoškolská menza, čítárna, studijní oddělení, podatelna, pokladna apod. Adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná Fryštát Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 520, zastávka Fryštát, Univerzita Budova na ulici Žižkova Nachází se zde katedra účetnictví, katedra managementu a podnikání, katedra cizích jazyků a komunikace, učebny, studovny a vysokoškolská menza. Adresa: ul. Žižkova 2364/56, Karviná - Mizerov Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 515, 517, 519, 520, zastávka Hranice, Rehabilitační sanatorium Objekt Na Vyhlídce Nachází se zde katedra cestovního ruchu, posluchárny a učebny, v ysokoškolská menza, vysokoškolské koleje a Univerzitní knihovna SU, pracoviště Karviná. Adresa: Na Vyhlídce 1079/1, Karviná - Nové Město Dopravní spojení: BUS č. 511, 512, 513, 518, zastávka Nové Město, Domov důchodců AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 7

8 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta nabízí ve spolupráci s Lázněmi Darkov, a.s. ubytování Matematický ústav zájemcům ve Vile Jiřina. Zjistit si, jak jezdí autobusy, můžete na nejjednodušší je zadat si na stránce číslo linky, která jezdí k dané budově a stisknout klávesu Enter. Fakulta veřejných politik Mapu Karviné s vyznačením budov fakulty naleznete na webových stránkách fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/o-nas/jak-nas-najdete). OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Zkratky učeben v budovách fakulty Fakulta, jak již bylo zmíněno, se nachází ve více objektech. Pro lepší orientaci přinášíme přehled učeben, ve kterých výuka probíhá a jejich označení v IS/STAG. První písmeno (před pomlčkou) označuje, ve kterém objektu se učebna nachází. Za prvním písmenem následuje označení učebny, ve které výuka probíhá. Hlavní budova písmena A, B, C, D A-A111, A206, A211, A216, A217, A318, A406, A412, A423, B-AULA, B206, B207, B208, B307, B308, C-VS, D-MS Ulice Žižková písmeno Z Z-ZA101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 201, 202, 203, Z-ZB001, 002, 003, 004, 008, 103, 104, 106, 109, 201, 202, 203, 204, 206, 209, Z-ZC003, TV Na Vyhlídce písmeno V V-VC008, VC010, VE221, VE235, VYAULA, VYHL Bližší informace týkající se označení učeben naleznete opět na webu fakulty pod záložkou elearning (http://elearning.opf.slu.cz/mod/resource/view.php?id=38699). Vedení fakulty Děkan: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Proděkan pro zahraniční styky, statutární zástupce děkana: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Proděkan pro studijní a sociální záležitosti: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Předseda Akademického senátu fakulty: Ing. Werner Bernatík, Ph.D. Tajemnice: Ing. Miroslava Šromková 8

9 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv Pokud potřebujete informace o vedení naší fakulty, opět není nic jednoduššího než navštívit webové stránky fakulty: Děkan Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana volí akademický senát fakulty a jmenuje rektor univerzity. Proděkan Proděkan zastupuje děkana na stanovených úsecích činnosti fakulty, je jmenován děkanem se souhlasem akademického senátu fakulty. Tajemník Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. Další důležité orgány fakulty Akademický senát Akademický senát je samosprávný orgán fakulty, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řešit jejich připomínky a podněty. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty atd. Více informací o AS SU OPF naleznete na webové stránce fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/informace/akademicky-senat-su-opf). Vědecká rada Ve vědecké radě jsou zastoupeni významní představitelé oboru, v němž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Je samostatný orgán, který zejména projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy apod. Disciplinární komise Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její postavení, počet členů a jejich funkční období upravuje disciplinární řád. Jedná se o vnitřní předpis fakulty a studentům je k dispozici na webových stránkách fakulty. Organizační členění Základní členění fakulty je na katedry a ústavy. S mnohými členy kateder se setkáte na přenáškách a seminářích. Pokud budete potřebovat zjistit kontakt na vyučujícího, jedním ze způsobů je právě přes organizační členění, kde je uvedeno rovněž telefonní spojení a ová adresa. Vše potřebné naleznete opět na webových stránkách fakulty v sekci O nás (http://www.slu.cz/opf/cz/o-nas/organizacni-cleneni). Katedry a vedoucí kateder: Katedra ekonomie Katedra marketingu Katedra managementu a podnikání Katedra cestovního ruchu doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. Ing. Werner Bernatík, Ph.D. doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 9

10 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra financí Katedra účetnictví Katedra matematických metod v ekonomii Matematický ústav Katedra informatiky Katedra práva Katedra společenských věd Katedra cizích jazyků a komunikace Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Ing. Dominik Vymětal, DrSc. JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Mgr. Janusz Mika, Ph.D. PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. Ústavy a vedoucí ústavů: Fakulta veřejných politik Ústav doktorských studií Ústav informačních technologií prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Seznam kateder a sekretariátů včetně kontaktů naleznete na webových stránkách v záložce elearning nebo přímo na adrese: Pokladna Dalším důležitým místem je pokladna fakulty, která se nachází v přízemí hlavní budovy fakulty na Univerzitním náměstí (dveře A109). Úřední hodiny v pokladně Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Platby (ve vztahu k fakultě) lze provádět pouze bezhotovostně, tj. převodem na účet fakulty. Návod, jak zaplatit je opět k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce elearning nebo přímo na adrese: Bezhotovostní platby (ČSOB, pobočka Karviná) Koleje, stravné a spotřebiče: č. účtu /0300, variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka) Tisk: jméno příjmení č. účtu: /0300 variabilní symbol: 6029 konstantní symbol: 308 specifický symbol: osobní číslo studenta (bez písmene O na začátku, pouze číslo!) Bližší informace týkající se bezhotovostní plateb získáte na ekonomickém oddělení. 10

11 Obchodně podnikatelská fakulta v Karv HARMONOGR AM A STUDIJNÍ PŘEDPISY Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity, který naleznete na webových stránkách univerzity v záložce Dokumenty, Základní dokumenty SU (http://www.slu.cz/slu/ cz/studium/studijni). Studijní a zkušební řád SU stanoví pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných jednotlivými fakultami a pracovišti. V případě potíží se studiem mají studenti možnost požádat o pomoc referentky studijního oddělení. Případně se studenti mohou obrátit na studentské zástupce fakultního senátu. Harmonogram akademického roku Jedná se o časový rozvrh, který vymezuje začátek akademického roku, počátek a konec zimního a letního semestru, období výuky, zkušební období, dobu prázdnin a další důležité termíny. Harmonogram na daný akademický rok je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti (http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/ harmonogram-opf-su-karvina). Studijní předpisy, jimiž se řídí studium na fakultě: Vysokoškolský zákon, Statut SU OPF, Studijní a zkušební řád SU, Stipendijní řád SU, Disciplinární řád SU OPF, Řád ubytovacích a stravovacích služeb SU OPF, Kolejní řád SU OPF, další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webové stránce fakulty v sekci Dokumenty nebo pod záložkou Studenti: STUDIUM NA FAKULTĚ Studijní oddělení Studijní oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy na Univerzitním náměstí. Zde se vyřizují studijní záležitosti, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností. Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí hlavní budovy A124). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a číslo její přepážky. AKADEMICKÝ ROK 2013/

12 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné univerzit Obchodně podnikatelská Personální obsazení: PaedDr. Jiří Helešic, univerzitaph.d., vedoucí studijního oddělení, Matematický ústav tel.: , Kateřina Golasowská, tel.: , Ingrid Jurčíková, tel.: , Fany Kochanová, tel.: , Kateřina Piwková, tel.: , Mgr. Rastislav Steranka, tel.: , Úřední hodiny studijního oddělení Pondělí Středa Pátek Fakulta veřejných politik OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek V případě potřeby jsou úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce, ). Informace o změně úředních hodin naleznete na elektronické nástěnce (http://www.opf.slu.cz/e-nastenka/index.php?fk=3202) a také na nástěnkách, které jsou umístěny v prostorách před studijním oddělením. Praktické rady Získávání informací Hlavním zdrojem informací pro studenty jsou webové stránky fakulty zde jsou rovněž k nalezení odkazy na stránky kateder Dalším důležitým zdrojem jsou nástěnky studijního oddělení a jednotlivých kateder umístěných v objektech fakulty. Nesmíme opominout ani elektronickou nástěnku, která je k dispozici na webových stránkách v sekci rychlé odkazy a také na Facebook fakulty Na škodu není seznámit se s informacemi na Intranetu fakulty https://intranet.slu.cz/opf, zde máte k dispozici mnoho potřebných informací (například formuláře k odborné praxi, žádost o uznání studia aj.). Všechny výše uvedené zdroje je zapotřebí sledovat, předejdete tak řadě problémů. Základní pojmy Akademický rok Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení si zjistíte v harmonogramu daného akademického roku. Forma studia Forma studia určuje průběh studia. Nejčastější je prezenční forma, kdy se studium (přednášky, semináře, apod.) uskutečňuje v prostorách fakulty a je očekávána fyzická přítomnost studenta ve výuce. U kombinované formy je studium soustředěno do bloků. 12 univerzit Vzdělávací centru

13 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné Imatrikulace Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při němž student obdrží imatrikulační list. Slibem, studijní univerzita v povinnosti Opavě že bude plnit při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu Matematický ústav řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat a je slavnostně přijímán do akademické obce fakulty. U této příležitosti je nutné společenské oblečení. Konzultace Jedná se o účinnou formu individuální výuky, tzv. diskuse studenta s vyučujícím, která umožňuje vysvětlení těžších kapitol učiva nebo problémů odborné práce studentů. Termíny možných konzultací se dozvíte při přednášce nebo jsou vyvěšeny na dveřích univerzita kabinetu daného vyučujícího. Kredity Fakulta veřejných politik Student studuje vybraný obor podle schváleného studijního plánu, ve kterém jsou uvedeny předměty. Předmětům jsou přiřazovány kredity (tj. jednotky vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru studijní zátěže studenta). Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, nebo zápočet. Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít splněno min. 40 kreditů. Pokud by vám chyběl jenom 1 kredit, tak je to důvod pro ukončení studia. Proto si musíte sami ohlídat, kolik kreditů Vám chybí ke splnění tohoto požadavku. Každý student si musí v IS/STAG sám pohlídat zápis absolvované známky popř. zápočtu. Pokud Vám budou chybět kredity a vy nebudete mít zapsánu známku v tomto systému, riskujete tím vyloučení ze studia. Protože nejsou k dispozici fyzické indexy, je to jediný způsob kontroly Vašeho studia. OVX.cz 2003 s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Osobní číslo Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Návod na zjištění identifikačního čísla je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti: Promoce Slavnostní zakončení bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia na VŠ spojené s předáním diplomu a dodatku k diplomu o ukončení studia a přiznání VŠ titulu bakalář, inženýr nebo doktor absolventovi. Přednáška Přednáška je jednou ze základních forem výuky na VŠ, systematická návštěva přednášek poskytne základní představu o obsahu a souvislostech předmětu, o jeho nárocích a úskalích. Jednoznačně přispívá k úspěšnému zvládnutí předmětu. Rozvrh Na začátku studia Vám je rozvrh na zimní semestr vygenerován pracovníky Ústavu informačních technologií (dále jen UIT). Pokud budete mít jakékoliv problémy (např. nezapsán předmět apod.) obraťte se na administrátory IS/STAG (kancelář A426) a ti Vám pomohou problém vyřešit. Od letního semestru 2013/2014 si budete v souladu se studijním plánem v oboru sestavovat rozvrh sami na portále IS/STAG. Na konci letního 13

14 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv semestru je spuštěn Zápis ke studiu na další akademický rok, který trvá až do Během této doby si musíte zaregistrovat a zapsat rozvrhy do předmětů, které budete další akademický rok studovat: povinné (P, statut A), povinně volitelné (PV, statut B) a volitelné (V, statut C) předměty. Semestr Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí. Časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem výuky pro akademický rok. Seminář (cvičení) univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Seminář je povinná základní forma výuky, kde se za aktivní účasti studentů aplikuje odpřednášená část předmětu, prohlubují se vědomosti studentů. Počet účastí povinných seminářů předepisuje schválený sylab předmětu (viz IS/STAG). Studijní plán Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, počet hodin výuky a členění na předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat. Sylabus předmětu Sylabus předmětu neboli také akreditační materiál obsahuje přehled studijních povinností studenta k ukončení předmětu, ve formě přednášek, seminářů, vyhotovení seminárních prací aj. Ze sylabu se dozvíte kdo je vyučující daného předmětu, co se budete učit, jaká je doporučená literatura aj. Všechny studijní plány i sylaby předmětů jsou dostupné v IS/STAG na webové stránce Zápis do ročníku Probíhá na počátku každého akademického roku. Student si až po zápisu do ročníku může nechat potvrdit předem vytištěný formulář potřebných potvrzení (o docházce do školy, slevy, apod.). Zapsán do vyššího ročníku může být pouze student, který má splněné všechny náležitosti stanovené studijním plánem. Zápočet Jeden ze způsobů ukončení předmětu na VŠ. Hodnotí se pouze splnil/nesplnil. Zkouška Jedná se o způsob ukončení předmětu. Je klasifikována známkami (písmeny A-F, přičemž F znamená neprospěl ). Může být písemná, ústní, popř. jejich kombinace (podrobnosti v sylabu předmětu). Každý předmět je možno si zapsat dvakrát. V případě, že má student předmět zapsán opakovaně (podruhé) a opětovně nevykonal zkoušku, může požádat děkana o povolení mimořádného termínu zkoušky (snažte se této možnosti předcházet). Zkouškové období Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší. Proto nenechávejte vše na poslední chvíli, mohlo by se stát, že poslední termíny budou plně obsazené a na zkoušku se nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se připravit. Proto si rozplánujte přípravu na zkouškové období a zjistěte si včas podmínky splnění každého zapsaného předmětu. AKADEMICKÝ ROK 2013/

15 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné STUDENTSK Ý PRŮK A Z iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Všem studentům je v vydáván studentský průkaz ve formě identifikační karty, dále univerzita univerzita Opavě Matematický Matematický ústav jen IDK.ústav Tyto průkazy jsou vyráběny ve dvou základních typech. Studenti si mohou vybrat - zda si nechají vyrobit ID kartu bez licence ISIC, nebo mezinárodní studentskou kartu ISIC (pouze pro studenty prezenční formy studia). ISIC IDK je spojena s ročním poplatkem 150,- Kč. Bližší informace o možnosti využití karty ISIC naleznete na: ID kartu je nutno si vyřídit IHNED po zápise ke studiu a po zahájení výuky jí nosit s sebou. Žádosti o všechny typy IDK (licencované i nelicencované) jsou podávány prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na https://karty.slu.cz. Studentský průkaz Vám bude předán v den slavnostního zahájení studia. univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik Náležitosti potřebné pro vystavení Studentského průkazu: připravte si standardní průkazovou fotografii v elektronické podobě. Parametry fotografie, případně návod na úpravu naleznete na vyplňte Elektronickou žádost o vydání Studentského průkazu, INFO A5 barevné jste obdrželi u zápisu ke studiu. Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení k IS/STAG nebo k účtu univerzitní elektronické pošty, jakmile bude IDK připravena k převzetí, obdržíte oznamovací (nejdříve však 1. září). Každý žadatel si ji musí vyzvednout osobně na příslušném výdejním místě. 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek K čemu slouží Studentský průkaz: k prokazování osobní totožnosti v průběhu studia, ke vstupu do prostor fakulty chráněných přístupovým systémem, menza (po vložení finanční částky) k objednávání a výběru jídel s dotací, univerzitní knihovna (ID kartu je zapotřebí v knihovně aktivovat), tisk na školních tiskárnách aj. Dotazy ohledně ID karet posílejte na adresu Ztrátu ID karty nebo jakékoliv změny osobních údajů je zapotřebí nahlásit na kartové centrum CIT (B 302). Veškeré informace k ID kartám najdete na webových stránkách univerzity v sekci Služby nebo přímo na adrese INFORMAČNÍ SYSTÉMY Správu všech informačních systémů (dále jen IS) na fakultě zajišťuje Ústav informačních technologií (dále jen UIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí fakulty, naleznete na webu UIT (http://uit.opf.slu.cz/). Přihlášení do IS Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem ve formátu o13xxxx (na začátku malé písmeno o ) a heslem do Novellu, které je na počátku nastaveno na x a vaše rodné číslo (např. x ). Při prvním přihlášení do systému si heslo musíte změnit (systém Vás vyzve). Návod na změnu hesla, ale také pomoc v případě potíží s přihlášením naleznete v návodu umístěném rovněž na: Přihlášením do systému získáváte přístup na síťový disk L, kde se nacházejí složky zaměstnanců a studentů. Každá 15

16 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv z těchto složek obsahuje Public, kde vám vyučující mohou zveřejnit materiály a informace a přístup na disk K, který odkazuje na vaši složku na disku L. Na tento disk si můžete vkládat vlastní soubory (například pro tisk, aj.). Pouze soubory uložené do složky Public uvidí i ostatní uživatelé. IS/STAG Jedná se o informační systém, který je využíván fakultou k administraci studijní agendy. Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data. Přístup do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Fakultní pošta ( ) Každému z Vás je přidělena fakultní ová schránka s Vaším osobním číslem (ve tvaru kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia. Přihlášení do školní schránky přes internet je možné na adrese: https://horde.slu.cz/ (bližší informace o přihlášení viz výše). Na tomto portálu, kromě pošty, naleznete také HelpDesk. Přes něj můžete hlásit potíže. Je možné si nastavit přeposílání školního mailu do Vaší soukromé schránky (například na seznamu, gmailu aj.) nebo použití externích klientů (například Outlook, Thunderbird aj.). Stále jste ovšem povinni komunikovat přes školní . Podrobné návody naleznete na webových stránkách fakulty v sekci Služby (Informační technologie) nebo přímo na adrese Tiskový systém Tiskový systém, který je založen na systému SafeQ firmy Ysoft přináší studentům rychlý, barevný a přehlednější tisk. Na stránce https://safeq.opf.slu.cz/ nebo https:// tisk.opf.slu.cz/ naleznete webové rozhraní tiskového systému. Na této stránce uvidíte Vaše veškeré tiskové úlohy, které prošly přes systém. Je tedy možné zde zjistit, co bylo vytištěno a kolik tisk stál. Přihlášení probíhá pomocí hesla do sítě OPFNET (tzn. heslo do systému Novell). Bližší informace a také ceny tisku naleznete na: Intranet Interní webová stránka, kde naleznete v záložce Studium nezbytné formuláře ke studiu (např. odborná praxe, žádosti, apod.). Také zde získáte informace ke státnicím, odborné praxi, platné vnitřní normy a mnoho dalších důležitých informací ke studiu. Přístup na Intranet naleznete na webové stránce fakulty. Informační systém ISKaM Tento informační systém slouží pro správu kolejí a menz a studenti zde mají možnost vidět celou agendu týkající se kolejí a menz. ISKaM funguje na principu clearingu, tj. = student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze. Do systému se student přihlásí prostřednictvím uživatelského jména a hesla do Novellu. Přístup k systému naleznete na webové stránce fakulty pod záložkou studenti koleje a menzy nebo přímo na: https://iskam.opf.slu.cz/. AKADEMICKÝ ROK 2013/

17 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné Management pohybových aktivit iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Management pohybových aktivit ve zkratce MPA je informační systém katedry univerzita univerzita tělovýchovných sportovních aktivit (KTVASA). V tomto systému si můžete vybrat Matematický ústav Matematický aústav ze široké nabídky sportovních, pohybových a turistických aktivit, a to nejen v rámci volitelných předmětů (V) ohodnocených kredity, ale také z velkého množství dalších aktivit nabízených veřejnosti. Přístup do systému naleznete na: https://mpa.opf.slu.cz. Registrovat i přihlásit se je možno pod Vašim uživatelským jménem (o13xxxx) a heslem, které máte nastaveno do systému Novell. Po registraci se Vám v době zápisu zobrazí nabídka předmětů pro daný semestr včetně rozvrhu, anotací a informací o výuce. V záložce můj profil si můžete zobrazit nabídku všech ostatních pohybových aktivit. SKRIP TA A STUDIJNÍ MATERIÁLY univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik Skripta (studijní opory) a studijní materiály si můžete zakoupit v prodejně skript v hlavní budově fakulty na Univerzitním náměstí. Rovněž si je možno zakoupit tyto materiály prostřednictvím e-shopu. Bližší informace naleznete na adrese: K dispozici jsou také skripta v elektronické podobě. Jejich využívání samozřejmě podléhá Autorskému zákonu a je přísně zakázáno jejich šíření. Tyto materiály naleznete na webových stránkách fakulty v záložce elearning (Studium) nebo přímo na adrese: (pozor musíte být přihlášeni). V hlavní budově fakulty máte možnost využívat čítárnu s 18 počítači. Kromě základního tisku jsou v čítárně i některá odborná periodika a interní studijní materiály. Po obdržení Karty studenta navštivte Univerzitní knihovnu pracoviště Karviná, která je umístěna v objektu Na Vyhlídce. Zde si je možno zapůjčit odborné publikace, skripta, aj. Všechny důležité informace naleznete opět na webových stánkách univerzity Univerzitní knihovna nebo na adrese 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek STIPENDIA Stipendijní řád SU ze dne 26. dubna 2013 stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplacení. Druhy stipendií Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. Mimořádné stipendium je přiznáno ve zvláště odůvodněných případech. Tvůrčí stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Sociální stipendium je přiznáno v případech tíživé sociální situace studenta. Ubytovací stipendium na ubytování studentů, (bez ohledu na to, zda jste ubytováni na kolejích školy nebo v privátu), vyplácí se za tři měsíce zpětně (průměrně se jedná o cca 700 Kč). Výjezdní stipendium na podporu studia studentů vyslaných dočasně ke studiu v zahraničí. Studijní stipendium na podporu studia v České republice. 17

18 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv Doktorské stipendium je přiznáno studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním programu. Jedná se o stručný výtah základních informací ze stipendijního řádu. Úplné znění je k dispozici na webových stránkách fakulty v sekci Informace (Dokumenty, celouniverzitní dokumenty, Základní dokumenty SU nebo přímo na adrese: (http://www.slu.cz/slu/ cz/studium/stipendia/stipendijni-rad). Bližší informace o poskytování jednotlivých druhů stipendií naleznete pod záložkou Studenti na webových stránkách fakulty univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Studium v zahraničí Na naší fakultě můžete při splnění stanovených studijních podmínek absolvovat část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Zahraniční pobyt studentů může být realizován formou studia či praxe, což je posuzováno jako součást studia na fakultě. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak získáte i nové a cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu nových přátel. Díky evropskému systému přenosu kreditů (ECTS) budou vyjíždějícím studentům při dodržení pravidel výjezdů kredity získané v zahraničí započteny do studia na fakultě. Délka pobytu na zahraničních univerzitách se pohybuje v rozmezí od 1 do 12 měsíců. Fakulta spolupracuje s univerzitami většiny zemí EU (Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Velká Británie). Rovněž máte možnost studovat také v dalších evropských a mimoevropských státech, například v Rusku, Ukrajině, Turecku nebo Japonsku. Podrobnější informace naleznete na nebo na oddělení zahraničních styků. Ubytování a stravování Ubytování Ubytování je pro Vás zajištěno na ubytovnách vysokoškolských studentů tzv. kolejích. Fakulta má k dispozici 450 ubytovacích míst na kolejích v areálu Na Vyhlídce. Další ubytování mohou zájemci získat ve Vile Jiřina. Toto ubytování je nabízeno ve spolupráci s Lázněmi Darkov, a.s. Pro přidělení místa na kolejích má vliv řada faktorů, například dojezdová vzdálenost, sociální a zdravotní faktory apod. Váš pobyt na vysokoškolských kolejích je upraven Kolejním řádem SU OPF. Žádost o ubytování se podává elektronicky. Bližší informace naleznete na webu fakulty v sekci Studenti nebo na adrese Internet na kolejích Připojení na internet je na kolejích fakulty samozřejmostí. Podmínky a způsob připojení naleznete na informačním portále: Stravování Stravovat se můžete ve vysokoškolských menzách. Nachází se v hlavní budově fakulty na Univerzitním náměstí a v objektu Na Vyhlídce. Máte nárok na zakoupení dvou hlavních (dotovaných) jídel denně. Vybírat si je možno z osmi druhů jídel denně a pěti druhů stravy balené v ochranné folii. Rovněž jsou Vám k dispozici bufety, a to na hlavní budově a v areálu Na Vyhlídce. Bližší informace naleznete na webu fakulty AKADEMICKÝ ROK 2013/

19 univerzita univerzita Filozoficko-přírodovědecká Filozoficko-přírodovědecká fakulta fakulta iverzita univerzita atelská chodně fakulta podnikatelská v Karviné fakulta v Karviné Platby (kolejné, stravné) lze provádět pouze bezhotovostně, tj. převodem na účet fakulty návod, jak zaplatit: univerzita univerzita Matematický ústav Matematický ústav Studentské aktivity iverzita univerzita centrum Vzdělávací v Krnově centrum v Krnově Na naší fakultě platí heslo Nejen studiem živ je člověk. Studenti si sami nebo s pomocí fakulty organizují tradičně celou řadu aktivit, do kterých se je možno zapojit. Studenti se mohou stát pomocnými vědeckými silami na katedrách a ústavech tzv. POMVĚDY. Bližší informace se dozvíte přímo na jednotlivých pracovištích. Na fakultě se nachází lokální pobočka studentské organizace AIESEC, což je největší studenty plně řízená nepolitickou a neziskovou organizací na světě. Studentům fakulty AIESEC Karviná nabízí možnost absolvování zahraniční odborné stáže ve více než 110 univerzita univerzita Fakulta veřejných Fakulta politik veřejných politik vzahraničních Opavě zemích světa. Kromě odborných stáží připravuje tato organizace pro studenty celou řadu vzdělávacích workshopů a tréninků, zaměřených na zlepšení prezentačních dovedností, přípravu na pracovní pohovor a podobně. K dalším aktivitám patří příprava a organizace řady zajímavých projektů (např. projekt SPEAK, EDISON, Career Days, program Host family, apod.). V bohaté nabídce je pamatováno rovněž na budoucí studenty prvního ročníku, pro které každoročně pořádá AIESEC prázdninový víkend tzv. Prvákoviny. Bližší informace naleznete na 1.9 s.r.o s.r.o. M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek OVX.cz 2003 OVX.cz M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek Nejen sportovně nadaným studentům nabízíme možnost zapojit se do volnočasových pohybových aktivit a stát se členy Vysokoškolského sportovního klubu (VSK), který ve spolupráci s Katedrou tělovýchovných a sportovních aktivit (KTVASA) pořádá během celého akademického roku velké množství akcí, jako jsou například vysokoškolská liga ve florbalu, odbíjené, kopané, nebo také turnaje v badmintonu, stolním tenisu, tenisu a mnoho dalších. Dále jsou také pořádány moderní a netradiční pohybové aktivity například podvečery s fitbally a chitoningem, capoiery, cvičení s TRX, lukostřelba apod. Nelze zapomenout ani na turistická setkání na vodě, výlety pěšky nebo na kolech a také na pravidelné jízdy na in-line bruslích po Karviné. Veškeré nabídky těchto pohybových aktivit naleznete na https://mpa.opf.slu.cz. Díky zájmu a snaze studentů vznikl nedávno na fakultě v Karviné informační videokanál s názvem OPF TV. Záměrem studentů je přinášet zajímavé reportáže z dění na fakultě. Reportáže si je možno přehrát na Facebooku fakulty opf nebo na Facebooku OPF TV location=profile_browser. Pár zajímavých odkazů: Informační stránky o dění ve městě Karviná: Městský dům kultury Karviná: Kino Centrum Karviná: Regionální knihovna Karviná: STaRS Karviná, s.r.o.: 19

20 univerzita univerzit Obchodně podnikatelská Obchodně fakulta podnikatelská v Karv Důležité rady na závěr Jak oslovovat pedagogy Máte hned tři možnosti - oslovit pedagoga podle jeho akademického titulu, podle vědecko-pedagogické hodnosti, nebo podle pracovního zařazení na fakultě. Nejlepší je, ještě před setkáním s konkrétním pedagogem, zjistit si, jaký má titul. Každý z pedagogů má na dveřích své kanceláře vizitku, podle které snadno zjistíte, jak ho oslovit. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc sekretářku dané katedry, která Vám jistě poradí. univerzita univerzit Vzdělávací centrum Vzdělávací v Krnově centru Akademický titul je získán studiem a tvůrčí vědeckou prací, např. Ing. - inženýr (před jménem) Mgr. - magistr (před jménem) JUDr. - doktor práv (před jménem) PhDr. - doktor filosofie (před jménem) RNDr. - doktor přírodních věd (před jménem) PaedDr. - doktor pedagogiky (před jménem) CSc. - kandidát věd (za jménem) Ph.D. - doktor (za jménem) DrSc. - doktor věd (za jménem) K oslovení používáme pouze titul před jménem, titulem za jménem pedagogy neoslovujeme. Vědecko-pedagogické tituly jsou spjaty s působením pedagoga na vysoké škole Asistent - k oslovení používáno výjimečně Odborný asistent - k oslovení používáno výjimečně Doc. - docent (před jménem) Prof. - profesor (před jménem) Asistenty a odborné asistenty oslovujte raději jejich akademickým titulem Ing., Mgr., apod. Oslovení dle pracovního zařazení pane děkane, pane proděkane apod. AKADEMICKÝ ROK 2013/

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice rektora č. 10/2016

Směrnice rektora č. 10/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Směrnice rektora č. 10/2016 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Směrnice rektora ě.

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 Základní informace http://www.ff.upol.cz/ záložka studentům 1.Studijní řády a normy (Studijní a zkušební řád UP nový platný od 1. 9. 2017, Disciplinární řád UP)

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA Vysoká škola ekonomická v Praze Dnešní agenda Zápis ke studiu (podpis) Základní informace ke studiu Vyplnění potvrzení o studiu 2 Studijní předpisy - fis.vse.cz

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více