Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Adresa: Nešverova č.p. 693/1, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Adresa: Nešverova č.p. 693/1, 779 00 Olomouc"

Transkript

1 Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Adresa: šverova č.p. 93/1, 9 Olomouc IČ: Ředitel: Mgr. Ivan Luger, tel Ubytování: ní Kontakt: Mgr. Lenka Jedličková, tel Stravování: ní Typ školy: Církevní Fax: ní Zřizovatel: Církev Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: a IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/41 Gymnázium Gymnázium 8, , VZ, VZ ZŠ5 Škola: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Adresa: Opletalova č.p. 189/4, 84 1 Litovel IČ: 12 Ředitel: RNDr. Jitka Krausová, tel Kontakt: Mgr. Eva Kuchařová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: úterý od 13. hodin do 18. hodin. Škola pořádá přípravný kurz k přijímací zkoušce pouze pro osmileté studium. Ubytování: 8 Kč/měs Stravování: Kč/měs IZO součásti 12 Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5

2 Gymnázium, Olomouc Hejčín, Tomkova 45 Adresa: Tomkova č.p. 3/45, Hejčín, 9 Olomouc 9 IČ: 199 Ředitel: PhDr. Karel Goš, tel Kontakt: Mgr. Ladislav Sedláček, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , 9: 13: hod. Stravování v moderní jídelně s kuchyní v areálu školy, cena oběda je 28 Kč/31 Kč (podle věku ţáka). Ubytování zajištěno na internátech jiných SŠ. Výuka cizích jazyků: prvním jazykem je anglický jazyk (hodinová dotace nejméně pět hodin týdně, z toho nejméně jedna s rodilým mluvčím), druhým cizím jazykem je francouzština, němčina, ruština nebo španělština (dle volby ţáka). Úspěšnost přijetí na VŠ: kaţdoročně téměř 1%. IZO součásti 199 Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/1 941K/41 Gymnázium Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Gymnázium 8,, ZŠ5 ZŠ

3 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Adresa: Čajkovského č.p. 8/9, Nová Ulice, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: Mgr. Radek Čapka, tel /111 Kontakt: Mgr. Jiří Kočí, Mgr. Věra oralová, tel /113, 124 Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Státní škola s vlastní jídelnou, obědy vaří kuchyně G Hejčín. Ve čtyřletém studiu nabízíme profilaci sportovní ( míst), jazykovou ( NJ + ŠJ, druhý jazyk vţdy AJ) a všeobecnou ( míst). Moţnost získání mezinárodně uznávaných jazykových diplomů ( NJ DSD, ŠJ D.E.L.E). Nabízíme nepovinnou výuku RJ. Pořádáme výměnné pobyty do Německa, studijní zájezdy do Španělska. Bohatá nabídka volitelných předmětů. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/1 941K/41 Gymnázium Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce /leté/ Gymnázium 8,, ZŠ5 ZŠ Škola: Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Adresa: Horní náměstí č.p. 1/5, 85 1 Šternberk IČ: 14 Ředitel: Mgr. Tamara Kaňáková, tel Kontakt: Mgr. Jaroslav Zavadil, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 9 Kč/měs Stravování: 45 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a V oboru 941K/41 se bude otevírat jedna třída polovina třídy má školní vzdělávací program zaměřen všeobecně, druhá má vzdělávací program zaměřen na ţivé jazyky (AJ jako první cizí jazyk). Přijímací zkoušky v obou oborech ČJ a M forma a organizace budou upřesněny. Stravování a ubytování zajišťujeme v zařízeních Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku. IZO součásti 14 Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/41 Gymnázium Gymnázium 8, 4 5 ZŠ5

4 Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 25 Škola: Adresa: Gymnazijní č.p. 25, Uničov IČ: 15 Ředitel: Mgr. Roman Riedl, tel Ubytování: 5 Kč/měs Kontakt: RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D., tel Stravování: 5 Kč/měs Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: IZO součásti 15 Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 1,5 1,8 Škola: Konzervatoř Evangelické akademie Adresa: Wurmova č.p. 52/13, 9 Olomouc IČ: 8384 Ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal, tel Kontakt: MgA. Petra Mimrová, tel Typ školy: Církevní Fax: ní Zřizovatel: Církev Cizí jazyky: AJ, IJ WWW: konzervatorolomouckea.cz Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: 1 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a Pořádáme: letní hudební interpretační kurzy Olmik; DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků); Semináře barokní a klasicistní hudby. IZO součásti Druh součásti školy: Konzervatoř Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 8244P/1 8245P/1 Hudba Zpěv,, A A TZ TZ VO VO

5 Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Adresa: tř. Spojenců č.p. 45/11, 9 Olomouc IČ: 121 Ředitel: Ing. Romana Novotníková, tel Kontakt: Dana Slezáková, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a Vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání k dalšímu studiu na VŠ. Ve škole je ţákům k dispozici wifi, posilovna, knihovna. Spolu s maturitním vysvědčením absolventi obdrţí dodatek Europass pro práci v cizině. Otevíráme zkrácené studium Obchodní akademie pro absolventy jiných maturitních oborů. Ubytování zajišťujeme na internátech jiných středních škol. IZO součásti 121 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 341M/2 842M/2 Obchodní akademie Ekonomické lyceum M/2 Obchodní akademie 1, 2 ZM MAT

6 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Adresa: Jana Sigmunda č.p. 242, Lutín IČ: Ředitel: Mgr. Pavel Michalík, tel Kontakt: Mgr. Dana Lysická, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: Ubytování: Kč/měs Stravování: 2 Kč/měs DOD: čtvrtek , 9: 1: h; sobota , 8: 12: h; čtvrtek , 9: 1: h. Pro ubytované celodenní strava za 95 Kč, z toho oběd 3 Kč (tj. asi 2 Kč/měs.). Moţnost zakoupení svačiny a studených nápojů ve školním bufetu, teplé nápoje z automatu. Internet pro ţáky, posilovna ve škole a na DM. Autobusové spojení směr Olomouc, Prostějov, Konice. Zajištění praxe ve firmách v rámci regionu, moţnost finanční odměny za produktivní práci, stipendia pro vybrané obory (Nástrojař, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik seřizovač), nově moţnost firemních stipendií od 1. ročníku. Řidičský průkaz sk. B zdarma (obor Karosář), za zvýhodněných podmínek získání svářečského průkazu (plyn, el. oblouk, CO2). Pro absolventy strojírenských tříletých učebních oborů s nabízíme nástavbové studium, zkrácené studium pro absolventy s ukončeným středním vzděláním s v jiném oboru vzdělání. K vysvědčení o a Europass a moţnost certifikátu Hospodářské komory ČR za studijní výsledky. Všechny obory jsou vyučovány podle ŠVP v souladu s vydanými RVP. Účast při zahraničních výměnných pobytech ţáků, účast na mezinárodních projektech. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 2345L/1 2351H/1 2352H/1 2355H/2 235H/1 Mechanik seřizovač (CNC) Strojní mechanik (Zámečník) Nástrojař Karosář Obráběč kovů (CNC) OP

7 Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 93/13, Olomouc, 1 11 IČ: 181 Ředitel: RNDr. Radim Slouka, tel Kontakt: Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D., tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Informace o bilingvním česko francouzském studiu podá zástupce ředitele Mgr. Miroslav Vývoda, tel.: Cena oběda pro ţáky ve věku 11 let je 28 Kč, pro ţáky ve věku let a výše 31 Kč. Budova na tř. Jiřího z Poděbrad (4leté gymnázium a vyšší ročníky 8letého gymnázia) má bezbariérový charakter. IZO součásti 181 Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 941K/81 941K/1 941K/41 Gymnázium Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Gymnázium 8,, ZŠ5 ZŠ Škola: Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. Adresa: Navrátilova č.p. 321, Velký Újezd IČ: Ředitel: PhDr. Petr Čechák, tel Ubytování: ní Kontakt: Mgr. Renata Čecháková, tel Stravování: 5 Kč/měs Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: 2343L/51 Poznámka ke škole: Provozní DOD: technika , , Škola je přednostně určena 2 ţákům se speciálními vzdělávacími OP potřebami. U VE všech oborů škola poskytuje náborový 2343L/51 Provozní příspěvek technika ve výši 2 Kč. Obor Zahradnické práce 2, je zaměřen na 2 vazbu 2 a aranţování květin, obor OP Šití oděvů obsahuje prvky modelingu, vizáţe, moderních trendů v oblékání. U oboru Zednické práce se poskytuje učňovské stipendium Olomouckého kraje ve výši Kč/měs. pro ţáky 1. ročníku, 4 Kč/měs. pro ţáky 2. ročníku a 5 Kč/měs. pro ţáky 3. ročníku. Výborné autobusové spojení z Olomouce, Přerova a Lipníku n. B. Škola přispívá ţákům na jízdné. IZO součásti Druh součásti školy: Odborné učiliště Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 39E/1 3E/1 42E/1 Šití oděvů Zednické práce Zahradnické práce 3 3

8 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o. Adresa: Navrátilova č.p. 321, Velký Újezd IČ: Ředitel: PhDr. Petr Čechák, tel Kontakt: Mgr. Renata Čecháková, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Ubytování: ní Stravování: 5 Kč/měs DOD: , , Kadeřníci se pravidelně zúčastňují světového kadeřnického veletrhu v Bologni, výuka je zaměřena na nejnovější módní trendy v účesové tvorbě. Ţáci absolvují kurz vizáţe a modelování nehtů. Obor Kuchařčíšník je zaměřen na barmanství a sommeliérství, důraz je kladen na moderní gastronomii a studenou kuchyni, řada absolventů nachází uplatnění v zahraničí. Součástí studia je odborná stáţ ve Francii. Obor Zahradníkaranţér květin je zaměřen na tvorbu květinových vazeb a aranţmá, součástí studia je odborná exkurze do Holandska. U oborů Krejčí a Zahradníkaranţér květin škola poskytuje bezplatně veškeré učební pomůcky a náborový příspěvek 2 Kč. Vynikající výsledky ţáků v celostátních soutěţích u oborů Kuchařčíšník, Kadeřník a Zahradníkaranţér květin. Výborné autobusové spojení z Olomouce, Přerova a Lipníku n.b. Škola přispívá ţákům na jízdné. IZO součásti 11 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 38H/1 42H/1 42H/1 551H/1 551H/1 551H/1 951H/1 Krejčí Zahradník Zahradník (Aranţér květin) Kuchařčíšník Kuchařčíšník (Kuchař) Kuchařčíšník (Číšník) Kadeřník L/51 Podnikání 2,

9 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Adresa: Opavská č.p. 55/8, 85 1 Šternberk IČ: Ředitel: Ing. Pavel Andrys, tel Kontakt: tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: (8: 1: hod.), 22. a (pátek 8: 1. hod., sobota 8: 13: hod.) Stravování cena uvedena pouze za obědy, cena jednoho oběda je 24 Kč. Celodenní strava je cca 11 Kč. Ubytování: 9 Kč/měs Stravování: 5 Kč/měs IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 235H/1 238H/1 42H/1 4H/1 4H/2 Obráběč kovů Mechanik opravář motorových vozidel Zahradník (Krajinář) Lesní mechanizátor Opravář lesnických strojů L/51 Podnikání 2, 19

10 Střední odborná škola Litovel, Komenského Adresa: Komenského č.p. /1, 84 1 Litovel IČ: Ředitel: Mgr. Pavel Skácel, tel Kontakt: Hana Zbořilováasistentka ředitele, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 8 Kč/měs Stravování: 18 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , SOŠ Litovel poskytuje celodenní stravování pro ubytované ţáky, cena oběda je 35 Kč, stravovat se mohou i neubytovaní ţáci. Obor Výrobce potravin je zaměřen na sladovnictví a pivovarnictví, obor Elektrikář na zabezpečovací techniku. Ţáci mají moţnost získat svářečský průkaz, dále Osvědčení vyhlášky č. 5/8 Sb, certifikát Barmana v barmanském kurzu, řidičský průkaz na os. automobil za zvýhodněnou cenu. Absolventi tříletých oborů mohou pokračovat nástavbovým studiem. SOŠ spolupracuje s regionálními firmami, ţáci zde vykonávají odborný výcvik a odborné stáţe. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 251H/1 2951H/1 2951H/1 2954H/1 551H/1 Elektrikář Výrobce potravin (pivovarník, sladovník) Výrobce potravin (mlékař) Cukrář Kuchařčíšník L/51 Podnikání 2, 4 4 OP

11 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova Adresa: Štursova č.p. 94/, Hodolany, 9 Olomouc 9 IČ: 5448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, tel Kontakt: Marcela Vlachová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 38 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: v době 9: 1: hodin s ukázkami prací ţáků, dále dne v době 8: 1: hodin pouze informativního charakteru. Cena jednoho oběda pro ţáky je 29 Kč. OZP přijímáme pouze na doporučení lékaře. IZO součásti 5448 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 541L/1 2951H/1 2953H/1 2954H/1 38H/1 551H/1 551H/1 51H/1 52H/1 53H/1 951H/1 Gastronomie Výrobce potravin (Výroba cukrovinek) Pekař Cukrář Krejčí Kuchařčíšník (Číšník, Servírka) Kuchařčíšník (Kuchař) Prodavač (Smíšené zboţí) Aranţér (Aranţér a propagační výtvarník) Operátor skladování Kadeřník VZ 441L/51 441L/51 Podnikání Podnikání 2, 1 9 VE Strana: 1

12 Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. Adresa: Řepčínská č.p. 239/11, Řepčín, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: RNDr. Hana Blahová, tel Kontakt: Ing. Renata Edlová, tel , Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 11 Kč/měs Stravování: ní Poznámka ke škole: DOD: , ,.1.21, Návštěva školy a je moţná kdykoliv po telefonické domluvě. Bez přijímacích zkoušek do průměru 2, v 9. třídě ZŠ, jinak test z ČJ. Ubytování zajištěno v Domově mládeţe tří středních škol v Olomouci. Platba školného v pololetních splátkách, příp. měsíčních. Studenti mají k dispozici neomezený přístup k PC i internetu. Pro zájemce příprava na státní zkoušku z psaní na klávesnici všemi deseti. Moţnost pokračování ve studiu na VŠ a VOŠ. Škola poskytuje individuální studijní přístup, prospěchové stipendium a příjemnou atmosféru. Dálkové pětileté studium 2x měsíčně konzultace, 2x měsíčně elearning. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 843M/1 241M/1 Veřejnosprávní činnost Informační sluţby (Informační sluţby a mediální komunikace) , 2, 843M/1 Veřejnosprávní činnost 5, 12 5 DA DZŠ

13 Střední odborná škola služeb s.r.o. Adresa: Pavlovická č.p. 1/51, Pavlovičky, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: Mgr. Bc. Iveta Hennetmairová. DiS., tel Kontakt: Anna Potůčková, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Ubytování: ní Stravování: Kč/měs DOD: , 2.11., a.1., Jediná SŠ v Olomouckém kraji s výhradním zaměřením na cestovní ruch. Školné v studiu 1 aţ 195 Kč (moţnost prospěchového stipendia), zpoplatněno 12 měsíců, při uhrazení na měsíců dopředu maximálně 18 Kč měs. Ţáci s prospěchovým průměrem 1, v 1. ročníku od školného osvobozeni, poté moţnost prospěchového stipendia pro výborné ţáky. Moţnost ţádosti o příspěvek na školné prostřednictvím různých nadací. Učebnice hrazeny školou (s výjimkou jazykových), zdarma adaptační kurz pro 1. ročník a maturitní ples ve 4. ročníku, odborné praxe u renomovaných dodavatelů sluţeb cestovního ruchu v ČR i zahraničí. Stravování smluvně zajištěno. 2/3 studentů pokračuje ve studiu na VOŠ či VŠ, dobré uplatnění v oboru i mimo něj. V rámci školy pracuje studentská cestovní agentura, kaţdoroční exkurze po ČR i do zahraničí, účast na mnoha grantových projektech, moţnost profesní zkoušky Průvodce cestovního ruchu. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 542M/2 Cestovní ruch Střední odborná škola, Stromořadí 42, Uničov, s.r.o. Škola: Adresa: Stromořadí č.p. 42, Uničov IČ: 253 Ředitel: Ing. Věra Kašparová, tel Ubytování: Kč/měs Kontakt: Ing. Věra Kašparová, tel Stravování: 5 Kč/měs Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: a IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 542M/1 Hotelnictví

14 Adresa: IČ: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Školní č.p., Uničov 1 Cizí jazyky: AJ, IJ, NJ, RJ Ředitel: Ing. Pavel Nováček, tel Kontakt: Ing. Hana Sochová, tel Fax: WWW: Ubytování: 8 Kč/měs Stravování: 38 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , Výuka probíhá ve třech pracovištích. Ubytování ţáků ve vlastním DM, celodenní stravování ve vlastní školní jídelně za 84 Kč/den. Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté maturitní obory v denní formě studia a dále moţnost rekvalifikačního studia v rámci celoţivotního vzdělávání. Škola je členem Centra uznávání a celoţivotního učení Olomouckého kraje a autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace z oblasti strojírenství a ekonomiky. V oblasti rekvalifikací a autorizací spolupracuje škola s ÚP Olomouc a s partnerskými firmami. Výuka odborného výcviku a praxe probíhá v dílnách školy i ve firmách. Dílny jsou vybaveny novými moderními CNC obráběcími stroji. IZO součásti 1 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 12M/1 2341M/1 34M/1 341M/2 341M/2 2345L/1 2351H/1 235H/1 238H/1 45H/1 Průmyslová ekologie (Energeticky úsporné stavby a vyuţití OZE) Strojírenství (Počítačová podpora strojírenství) Stavebnictví Obchodní akademie (Bankovnictví) Obchodní akademie (Mezinárodní obchod) Mechanik seřizovač Strojní mechanik (Zámečník) Obráběč kovů (Obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů) Mechanik opravář motorových vozidel Opravář zemědělských strojů L/51 Podnikání DA

15 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 1. listopadu 49 Adresa: tř. 1. listopadu č.p. 995/49, 2 11 Olomouc IČ: 148 Ředitel: Ing. Martina Zahnášová, tel Kontakt: Mgr. Karel umann, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a , , výukový den Škola má pro ţáky k dispozici wifi připojení, posilovnu, zabezpečuje v odpoledních hodinách mimoškolní odbornou činnost. K vysvědčení o maturitní zkoušce absolventi získávají Europass pro práci v cizině, certifikát Hospodářské komory Olomouc za studijní výsledky a certifikát spřátelených firem za výbornou dlouhodobou maturitní práci. Účast na zahraničních stáţích a tuzemských exkurzích, středoškolských soutěţích a mezinárodních projektech. Nabízíme zkrácené studium pro absolventy gymnázií a netechnických středních škol v denní i dálkové formě vzdělávání. Krouţky pro ţáky základních škol: krouţek v CAD programování a krouţek ve školních dílnách. IZO součásti 148 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 2341M/1 3241M/1 Strojírenství Zpracování usní, plastů a pryţe M/1 2341M/1 Strojírenství Strojírenství 2, 1, 4 8 DA ZM ZM MAT MAT

16 Střední škola a Základní škola DC 9, s.r.o. Adresa: dbalova č.p. 3/2, Topolany, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: Ing. Jitka Lattová, tel Ubytování: 1 Kč/měs Kontakt: Ing. Jitka Lattová, tel Stravování: 38 Kč/měs Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: WWW: Poznámka ke škole: Stravování: svačina ranní Kč/den, oběd 29 Kč/den, svačina odpolední Kč/den, večeře 33 Kč/den. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 285E/1 42E/1 82C/2 82C/1 Keramická výroba Zahradnické práce Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá 2, 1, JI JI Škola: Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Adresa: Svatoplukova č.p. 5/11, Řepčín, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: PaedDr. Mgr. Dan Blaha, tel Kontakt: Mgr. Ivana Marešová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ WWW: Ubytování: 24 Kč/měs Stravování: 52 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD , Bez PZ, bezbariérový vstup, plošina. Cena za celodenní stravování 12 Kč/měs. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 82C/2 82C/1 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá 2, 1, JI JI

17 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Adresa: U Hradiska č.p. /29, Klášterní Hradisko, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: PaedDr. Daruše Mádrová, tel Kontakt: Bc. Petra Sládečková, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: 1 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a (podrobnější informace viz. webové stránky školy). Obor 341M/1 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na zasilatelství, ţáci oboru získají zdarma řidičský průkaz skupiny B. Podrobnější informace o ceně stravy: snídaně 22 Kč, oběd 28 Kč, večeře 29 Kč. IZO součásti 12 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 2844M/1 341M/1 342M/1 Aplikovaná chemie Provoz a ekonomika dopravy Logistické a finanční sluţby

18 Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o. Adresa: Pasteurova č.p. 935/8a, Olomouc, 2 IČ: Ředitel: Mgr. Bc. Jaroslava Spurná, tel Kontakt: Barbora Šamajová, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: 1 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: pro zájemce o výtvarné obory; a pro všechny ( 9: 1: hod.). Po domluvě je kdykoliv moţná individuální školy. Přípravné kurzy na TZ. Nově finanční podpora oboru Prodavač. Individuální přístup, pomoc se studiem formou konzultací, přípravných kurzů, seminářů, doučování a Elearningu. Škola nabízí odborné profesní kurzy. Školné s moţností splátkového kalendáře, zvýhodnění pro sociálně slabé. V budově školy je školní bufet. Stravování a ubytování zajištěno. Profesní kvalifikace v oboru 551H/1 Kuchařčíšník nebo v oboru 51H/1 Specialista maloobchodu. Zahraniční stáţe, výjezdy do zahraničí (UNESCO klub škol). IZO součásti 4451 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 341M/1 341M/1 8241M/3 8241M/5 541L/1 541L/1 41L/1 41L/1 551H/1 551H/1 551H/1 51H/1 52H/1 Ekonomika a podnikání (Účetní a daňový specialista) Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch) Scénická a výstavní tvorba (Výstavní a bytový design) Grafický design Gastronomie (Číšníkbarman) Gastronomie (Kuchař) Obchodník Obchodník (Realitní makléř) Kuchařčíšník Kuchařčíšník (Kuchař) Kuchařčíšník (Číšníkbarman) Prodavač Aranţér (Aranţér a florista) TZ TZ 341M/1 Ekonomika a podnikání (Bankovnictví) 5, 1 2 DA DZŠ

19 Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 8/53 Adresa: Střední novosadská č.p. 8/53, Nové Sady, 9 Olomouc 9 IČ: 8488 Ředitel: PhDr. Marcela Hanáková, tel Kontakt: Mgr. Michaela Rollerová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 9 Kč/měs Stravování: 2 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a Cena za 1 oběd je 28 Kč. Ubytování je zajištěno na Domově mládeţe Střední škola polytechnická, Rooseveltova 9, Olomouc. IZO součásti 33 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 3441M/1 3442M/1 3452L/1 3453L/1 Polygrafie Obalová technika Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média VZ VZ VZ VZ, VV 1,8 1,8 2, 1,5

20 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 9 Adresa: Rooseveltova č.p. 42/9, Nové Sady, 9 Olomouc 9 IČ: 1343 Ředitel: Ing. Aleš Jurečka, tel Kontakt: Zdeňka Bakalová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Ubytování: 1 Kč/měs Stravování: 1 Kč/měs DOD:. a Stravování vlastní školní jídelna, oběd 2 Kč. Moţnost získat řidičský průkaz (sk. B,C), svářečský průkaz (plamen, elektr., CO2, plasty), stipendium KÚ Ol. kraje pro obory: Mechanik instal. a el. zařízení, Zedník, Obkladač, Kominík, Malíř, Tesař, Strojní mechanik, Klempíř, Truhlář, Zednické práce, Klempířské práce. Odměny za produktivní práci v odborném výcviku. Vydání Europassu pro práci v cizině. Certifikáty Hospodářské komory ČR za studijní výsledky. Přístup na rychlý internet, bohaté sportovní aktivity: posilovna, sportovní hala, areál kopané, tenis. Počty přihlášených/přijatých ţáků ve školním roce 2/21 škola neposkytla. (*) Obor vzdělání dosud nebyl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení. Výstava Scholaris 2 v termínu Účast na zahraničních stáţích a tuzemských exkurzích. Účast na středoškolských soutěţích. Moţnost pokračovat v maturitním nástavbovém studiu. Moţnost dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Tesař, Zámečník, Zedník, Truhlář, Instalatér apod. IZO součásti 1343 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 3941L/2 41L/1 2351H/1 2355H/1 2355H/2 238H/1 25H/1 335H/1 352H/1 35H/1 34H/1 3H/1 3H/1 3H/1 3941H/1 355E/1 3E/1 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Obchodník (Obchodní činnosti pro technické obory) Strojní mechanik (Zámečník) Klempíř (Stavební výroba) Karosář Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Autoelektrikář Truhlář Instalatér Kominík Tesař Montér suchých staveb (*) Zedník Zedník (Obkladač) Malíř a lakýrník Klempířské práce ve stavebnictví Zednické práce OP OP

21 3342L/51 344L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Stavební provoz 2, 2, OP OP Škola: Střední škola stavební HORSTAV Adresa: Na vlčinci č.p. 1/3, Klášterní Hradisko, 9 Olomouc 9 IČ: 1348 Ředitel: Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová, tel Kontakt: tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 1 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: (SO),. a (PÁ, SO). Zaměření: 1) Grafika a interiérový design; 2) Architektura a pozemní stavitelství; Nabízíme: studium bez školného pro ţáky s výborným prospěchem na ZŠ; prospěchová stipendia; adaptační kurz, lyţařský kurz; nadstandardní vybavení; exkurze do stavebních firem; individuální přístup; účast na sportovních, modelářských, rozpočtářských a grafických soutěţích. IZO součásti 1358 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 34M/1 Stavebnictví , 34M/1 Stavebnictví 2, 2 ZM MAT 2, 2343L/51 Provozní technika 2, OP

22 Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o. Adresa: Štěpánovská č.p. 81/23, Olomouc Chomoutov, Horka nad Moravou IČ: Ředitel: v.z. Ing. Jitka Klosová, tel Kontakt: Hana Kameníčková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: DOD: ve dnech konání výstavy středních škol SCHOLARIS Olomouc 25. a do 1. hodin. V sobotu v době od 9: do 12: hod. nebo kdykoliv po domluvě. Termín podání přihlášek pro nástavbové studium (pouze pro absolventy 3letých učebních oborů SOU s výučním listem) je Dodatečné přijímací řízení na denní i nástavbové studium do Výuka odborného výcviku probíhá v dílnách školy a u odborných firem. Nástavbové studium Podnikání výuka 1x týdně v odpoledních hodinách. Stravování automaty na teplé a studené nápoje, jídelní automat. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 34M/1 2351H/1 2355H/1 251H/2 352H/1 35H/1 359H/1 32H/1 34H/1 3H/1 39H/1 3941H/1 2351E/1 351E/1 355E/1 35E/1 3E/1 Stavebnictví Strojní mechanik Klempíř Elektrikářsilnoproud Instalatér Kominík Podlahář Sklenář Tesař Zedník Pokrývač Malíř a lakýrník Strojírenské práce Dlaţdičské práce Klempířské práce ve stavebnictví Malířské a natěračské práce Zednické práce

23 Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova č.p. 82/4, 9 Olomouc IČ: Ředitel: RNDr. Petr Konečný, tel Kontakt: Věra Lakvová, tel , 39 3 Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 85 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , , návštěva školy je moţná kdykoliv během školního roku. Večerní studium probíhá 3x týdně : 18: hodin. Nástavbové studium oboru Mechanik elektrotechnik určeno pro vyučené v elektro oborech. Zkrácená forma studia oboru 251H/1 Elektrikář silnoproud trvá 1 rok. Profesní kvalifikace pro úplnou kvalifikaci oboru Elektrikář silnoproud. Cena jednoho oběda je Kč. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 245M/1 2344L/1 241L/1 241L/1 238H/1 251H/2 259H/1 Telekomunikace Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení) Mechanik elektrotechnik (Výpočetní a elektronické systémy) Mechanik opravář motorových vozidel (Silniční a kolejová vozidla) Elektrikář silnoproud Spojový mechanik (Inteligentní sítě) L/51 441L/51 241L/51 441L/51 Mechanik elektrotechnik Podnikání Mechanik elektrotechnik Podnikání 2, 2, VE VE 251H/2 Elektrikářsilnoproud 1, ZV SVB 441L/51 344L/51 Podnikání Stavební provoz 2, DA

24 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Adresa: tř. Kosmonautů č.p. 881/4, Hodolany, 9 Olomouc 9 IČ: 8441 Ředitel: Mgr. Martina Michalíková, tel Kontakt: Ivana Seifertová, tel Fax: Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: AJ WWW: Ubytování: 44 Kč/měs Stravování: 99 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: pořádán 2x ročně (leden, únor). Zaměření: ruční práce a příprava pokrmů. Bezbariérový přístup. Internátní ubytování (44 Kč/měs.), celodenní strava (2288 Kč/měs.). Přijímání ţáků na základě podání přihlášky a orientačního pohovoru. Přijímáme ţáky s různým typem a stupněm zdravotního znevýhodnění. Poţadujeme lékařské potvrzení o vhodnosti oboru pro ţáka. Školné se neplatí. Příspěvek ţáka na praktické vyučování 8 Kč/rok. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 82C/2 Praktická škola dvouletá 2, JI 5 PO, DZŠ

25 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc Hejčín Adresa: Tomkova č.p. 411/42, Hejčín, 9 Olomouc 9 IČ: 191 Ředitel: PaedDr. Jaromír Hudek, tel Kontakt: tel , Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 8 Kč/měs Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Během jednoho týdne se střídá teoretická výuka i odborný výcvik. Teoretická výuka probíhá na Gorazdově nám. 1, odborný výcvik ve školních jídelnách, vývařovnách v domovech pro seniory, na školním odloučeném pracovišti Trnkova, ve výrobně lahůdek v Olomouci. Ţáci se účastní kuchařských a cukrářských soutěţí, chystají rauty a tvoří ve škole ţákovské projekty. Dále školu reprezentují na sportovních soutěţích, pořádáme závod všestrannosti. Se ţáky jezdíme na lyţařský kurz do Orlických hor, v létě na sportovní kurz do Pastvin a na začátku 1. ročníku na adaptační kurz na Drahanskou vrchovinu. IZO součásti 191 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 541M/1 2954H/1 551H/1 51H/1 953H/1 2951E/1 551E/1 551E/2 82C/2 Sociální činnost Cukrář Kuchařčíšník Prodavač Rekondiční a sportovní masér Potravinářská výroba Stravovací a ubytovací sluţby Práce ve stravování Praktická škola dvouletá 2, 2, JI

26 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 Adresa: U Hradiska č.p. /4, Klášterní Hradisko, 9 Olomouc 9 IČ: 235 Ředitel: Ing. Jaroslav Sauer, tel Kontakt: Marta Mertová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ WWW: Ubytování: 1 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: 25. a (v době konání výstavy Scholaris), Na obor Umělecký kovář a zámečník se podávají přihlášky do.11. a v lednu se konají talentové zkoušky. Obory s písmenem E v názvu oboru jsou určeny pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením PPP či SPC. * Obor Chovatelství dosud nebyl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení. Informace o oborech podá Tomáš Metz na tel.: IZO součásti 235 Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 41M/1 43M/2 44M/1 42H/1 43H/2 Agropodnikání Chovatelství (Chovat. koní a jezdecký sport *) Zahradnictví Zahradník (Zahradníkflorista) Jezdec a chovatel koní Opravář zemědělských strojů (Mechanik L/51 541L/51 Podnikání Gastronomie 2, 2, 5

27 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Adresa: Pöttingova č.p. 24/2, Olomouc, 1 IČ: 938 Ředitel: Mgr. Pavel Skula, tel Kontakt: Helena Švancarová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 12 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Denní studium na střední škole je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Absolventi nacházejí uplatnění jako odborný zdravotnický personál, případně pokračují ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Odborná praxe ţáků je zajišťována v řadě zdravotnických zařízení, z nichţ nejvýznamnější jsou Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. Škola umoţňuje ţákům ubytování na domově mládeţe a celodenní stravování ve školní jídelně. V průběhu studia je ţákům nabízena řada moţností ke zvýšení odborné kvalifikace i vyuţití volného času, např.: masérský kurz, krouţek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní krouţky, autoškola. Ţáci také zajišťují zdravotní dozor na řadě kulturních i sportovních akcí. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 5341M/1 5341M/2 45H/1 5343M/1 51H/1 8251H/1 42E/1 45E/1 551E/1 Zdravotnický asistent Nutriční asistent Laboratorní asistent zemědělské techniky řidič) Prodavač (Prodavač a aranţér květin) Umělecký kovář a zámečník, pasíř Zahradnické práce (Květinářské a aranţérské práce) Opravářské práce Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchařské práce) TZ 441L/51 441L/51 Podnikání Podnikání 2, 3 38 DA

28 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Adresa: Boţetěchova č.p. 3/55, 2 Olomouc IČ: Ředitel: PaedDr. Jiří Michal, tel Kontakt: Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 9 Kč/měs Stravování: Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Stravování (teplé obědy) zajišťuje školní jídelna při SOŠOS Štursova, Olomouc (bliţší informace na tel.: ). Ubytování je moţné na Domově mládeţe při SŠP, Rooseveltova 9, Olomouc 9. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 241M/1 842M/1 Elektrotechnika (Počítačové a informační systémy) Technické lyceum VZ VZ Škola: Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova č.p. 111/43, Nová Ulice, 9 Olomouc 9 IČ: Ředitel: Mgr. Blanka Vacková, tel Ubytování: ní Kontakt: 5 41, Stravování: Kč/měs Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: není přesně tanoven, po telefonické domluvě kdykoliv. IZO součásti Délka Ukonč. 1.kolo 2/1 21/1 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. 82C/2 Praktická škola dvouletá 2, JI

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Nešverova č.p. 693/1, Olomouc - Olomouc, 77900 IČ: 61942839 Ředitel: Mgr. Ivan Luger, tel. 585 225 201 Ubytování: Ne REDIZO: 600017036 Kontakt: Mgr. Lenka

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc CRITS Vyšší odborná škola sociální Olomouc dresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 77 00 Olomouc IČ: 64627233 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., tel. 585 20 020 Kontakt: Marta Čedroňová, tel. 585 20 020 Typ

Více

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů JE 60045141 Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné (4leté) 28 0 0% JE Komenského 281/3, 79001 Jeseník 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné (8leté) 43 1 2% JE 577391 Hotelová škola

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov ART ECON Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 261/91, 796 1 Prostějov IČ: 2783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 82 777 223 Kontakt: Marková, Skládalová, tel. 82 777 2, 23 Typ školy: Soukromá

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 9 Humpolec 45 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 52 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 52 9

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Důvodová zpráva: Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK)

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 4087859 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 55 708 7 Kontakt: lic. Šárka dělová, tel. 55 7 335 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Masarykovo náměstí č.p. 1207/8, Šumperk - Šumperk, 78701 IČ: 49589792 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500 Ubytování: REDIZO: 600018016 Kontakt: Mgr. Tomáš

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, 95 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 554 21 1 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 53 11 Hranice 25999 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ředitel: PhDr. Radovan Langer, tel. 581 1 9 Kontakt: Mgr. Marta Křenková, tel. 581 1 9 Fax: ní Email:

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Adresa: Seifertova č.p. 33/13, Blansko

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Adresa: Seifertova č.p. 33/13, Blansko Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Adresa: Seifertova č.p. 33/13, 6 1 Blansko IČ: 623133 Ředitel: Mgr. Radek Petřík, tel. 516 411 19 Kontakt: Mgr. Ivo Grim, tel. 516 411 19 Fax: ní Email: reditel@gymbk.cz

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné Škola: Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 Adresa: č.p. 181, Křivoklát - Písky, 27023 IČ: 00069434 Ředitel: Ing. Vratislav Dlohoš, 313 558 128-9 Ubytování: 600 Kč/měs

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Komenského náměstí č.p. 209, Nové Strašecí - Nové Strašecí, 27101 IČ: 47019697 Ředitel: Mgr. Richard Spiegl, tel. 311 242 501 Ubytování: REDIZO:

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 1 Nový Jičín IČ: 64759 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 76 Kontakt: Ing. Ivana Dorazilová, tel. 556 7 76 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU

BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU Vysvětlivky: odpověď ANO: odpověď NE: Název školy Adresa Telefon Bezbariérový vstup - bez schodů, příp. rampa, výtah, šířka vstupních dveří Přístupné šatny

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Adresa: Masarykovo náměstí 8, Šumperk

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Adresa: Masarykovo náměstí 8, Šumperk Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí Adresa: Masarykovo náměstí, Šumperk IČ: 9992 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 1 Kontakt: Mgr. Tomáš Hlavsa, tel. 1 1 Fax: ní Email: Macecek@gymspk.cz,Hlavsa@gymspk.cz

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, ČJ,

Více

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2009 - okres Olomouc ORG Název školy Adresa Náklady

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 1 Nový Jičín IČ: 648785 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 556 78 76 Kontakt: Ing. Ivana Dorazilová, tel. 556 78 76 Typ školy: Soukromá

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, Moravské Budějovice a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 3 Adresa: Tyršova č.p. 3, 7 Moravské Budějovice IČ: 4147 Ředitel: Mgr. František Dubský, tel. 73 44 Kontakt: Mgr. František Dubský, tel. 4 Fax: ní Email:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 66/3, 9 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 21 11 Kontakt: Ing. Jiří Lisický, tel. 21 16 Fax: ní Email:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Sklářská č.p. 81, Hamr, 435 42 Litvínov 8

Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Sklářská č.p. 81, Hamr, 435 42 Litvínov 8 1 Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Sklářská č.p. 81, Hamr, 435 42 Litvínov 8 IČ: 25558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 476 742 21 Ubytování: ní Kontakt: Lenka Zahradníková, tel.

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace Adresa: Riegrova č.p. 40/17, Šlapanice

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace Adresa: Riegrova č.p. 40/17, Šlapanice a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace Adresa: Riegrova č.p. 40/1, 664 51 Šlapanice IČ: 4946149 Ředitel: Mgr.Gabriela Kokešová, tel. 544 01 Kontakt: Eva Švehlová, tel. 544 01 Fax:

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Divadelní č.p. 38/4, 74 Nový Jičín IČ: 8457 Ředitel: PhDr. Renata Važanská, tel. 556 44 763 Kontakt: Mgr. Hermanová, Mgr. Rušarová, tel.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 V souladu s 59 a násl. z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel Střední

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Vstupní dotazník-porovnání více škol

Vstupní dotazník-porovnání více škol Vstupní dotazník-porovnání více škol Pozn.: Cena je platná ve všech variantách pro 5 škol, za každou 1 další školu se účtuje příplatek 50 Kč Cíle porovnání Za jakým účelem probíhá porovnání Popište úžeji

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus G ym n á z i u m J i h l a v a Gymnázia státní IČ: 605 45 984 Adresa Ředitel : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus Zkratka názvu: GYM Stravování: Ne Ubytování : Ne WWW prezentace : www.gymnaziumjihlava.cz

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, Prostějov Telefon: Fax:

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, Prostějov Telefon: Fax: PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více