Bibliografie. Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografie. Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii."

Transkript

1 Bibliografie 1. Několik poznámek Základní rozdělení bibliografie Zdeňka Neubauera sleduje tři hlavní směry, kterými se jeho zájem a dílo ubíraly: obor molekulární biologie a genetiky obecnější souvislosti z oboru biologie a přírodních věd práce z oblasti filosofie a epistemologie Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii. Výčet vydaných knih začíná těmi, které byly vydány v oficiálních nakladatelstvích vzhledem k tomu, že by měly být pro zájemce relativně lehce dostupné. Do zvláštní podskupiny jsou zařazeny knihy vydávané v samizdatu. Jedná se většinou o náklady v rozsahu pár desítek exemplářů, většinou rozepisovaných na psacím stroji. Přes jejich vzácnost jsou však zájemcům dostupné v již v úvodu zmíněné knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Texty Zdeňka Neubauera procházely lety jednou i více revizemi. V bibliografii na některé z nich proto upozorňujeme. Do bibliografie není zahrnuto vše. Zcela byly vypuštěny texty týkající se jeho funkce samostatný programátor, matematik-analytik. Předpokládáme, že tyto speciální programátorské výkony, popisující racionalizaci technicko ekonomických agend nebo personalistiky v ČKD patří spíše k humorné epizodě jeho života. Kolem roku 1982 prostě usoudil, že university v socialistickém Československu jsou mrtvé, přednesl souhrnnou přednášku o koloniích svých oblíbených bakterií a začal si vydělávat na chléb vezdejší ve Svazů invalidů. Konec konců alespoň tam nějaký skutečný invalida konečně také byl. Je totiž notoricky známo, že v výrobním družstvu META pracovalo více disidentů než invalidů. Do plného výčtu bibliografie by zřejmě patřily také nejrůznější recenze, úvody a doslovy ke knihám. Dlužno podotknou, že k dílům Zdeňkových oblíbených autorů, například Adolf Portmann, Petr Vopěnka, Václav Benda, Václav Havel, Carlos Castaneda, R.A. Moody, Paul Ricoeur, Friedrich Nietzsche, J. R. Tolkien a řadě dalších. Uvádíme jen ty nejdůležitější. Konečně je známo, že Zdeněk Neubauer byl také odborným poradcem při vzniku řady filmů, především Josefa Císařovského, např. Bestiář, Mýtická trilogie: I.Kamenná pečeť II. Nedoorané pole III. Dračí nocleh, Čtyři okamžiky ticha apod. Ve filmové eseji z houbami přírodními i mentálními, Houba si dokonce i zahrál. Vlastně se tím také vrátil ke svému dávnému koníčku, kterým svět hub kdysi byl. Snad poslední poznámka by měla být věnována různým pseudonymům, které při různých příležitostech Zdeněk Neubauer i druzí používali. Nejfrekventovanější je Sidonius, někdy jen prostě Zdeněk, jindy více zašifrovaný Jakub Zeman či Jan Pravda. Objeví-li se v textu jméno Daniel Bohdan, pak jde o Karla Palka. Průhlednější je Helenka, protože se jedná o Helenu Weberovou.

2 2. Vysvětlivky V bibliografických odkazech jsou využívány některé zkratky, případně názvy, jejíchž dešifrování by mohlo činit potíže. Uvádíme proto jejich přehled v abecedním pořadí. Cesta Nábožensko filosofická revue, Unitária Praha EE FgÚ ČSAV LS NCM PARAF Edice Expedice, vydávaná v Praze Václavem Havlem, od roku 1979 I. M. Havlem, kterou podepisovala Olga Havlová Fyziologický ústav Československé akademie věd Nezávislá edice autorisovaných textů přednášek, Hradec Králové Nové cesty myšlení, edice (Platonské) Akademie, vydávané Radimem Paloušem Paralelní akta filosofie, filosofický časopis vydávaný Václavem Bendou Spektrum Časopis pro literaturu a filosofii reedice Index of Censorship, London 1981 SciPhi ZP ČSTV Scientia & Philosophia interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti UK; Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová Závodní pobočka Československé vědecko-technické společnosti A1. Knihy vydané oficiálně A1 1. NEUBAUER, Z. (1990) Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Malá rukověť k trilogii J.R.Tolkiena Hobit - Pán Prstenů - Silmarillion. Nakl. Doporučená četba, Praha (Vyšlo též jako součást Dodatků k Simarillionu - studijní materiály pro potřeby tolkienovského semináře, Parcon 1990, str ); Překlad (1991) Auf der Wanderschaft in die Welt oder Von den Reisen hin und wieder zurück. St. Michael, přeložila Jitka Scharinger A1 2. NEUBAUER, Z. (1991) Faustova tajemná milenka - k Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. ARCHA Zlín A1 3. NEUBAUER, Z. (1992) Nový Areopág. H. Weberová (Ed.) Česká křesťanská akademie, Praha (Obsahuje soubor apologetických studií: Nový Areopág, Řecký odkaz a křesťanství, Přírodní vědy a náboženství, Radikální skepse, Víra a zázraky, Rozhovor o řeči, zjevení a ontologii s P.Ricoeurem.) A1 4. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M. (1992) Turzovka - Lurdy v srdci Evropy, GEMMA89 A1 5. NEUBAUER, Z. (1994) Přímluvce postmoderny Sci&Phi ed. Skripta sv.4 Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová (Obsahuje: Scientia qua religio, Nebe a země - věda a mýtus, Přímluvce postmoderny) A1 6. NEUBAUER, Z. (1998) Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkání, Sus Liberans, edice Malvern, Praha

3 A1 7. NEUBAUER, Z. (1998) O Přírodě a přirozenosti věcí. edice Malvern, Malvern & Just Praha (Obsahuje: Curriculum vitae auctoris aneb pisatelův životaběh potažmo k následujícím úvahám, O Přírodě a přirozenosti věcí, O vosku a včelách, O kameni mudrců, Douška historická: Corpus hermeticum scientiae) A1 8. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1999) Svatojánský výlet, Malvern & B. Just A1 9. NEUBAUER, Z. (1999) Deus et natura. Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity Edice Malvern, nakl. Sus liberans, Praha (Obsahuje: Deus et natura - bi(bli)ografická poznámka, Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa,víra a zázraky, Pouť na Turzovku - Studie mariologická, Tractatus de peccato originali - O dědičném hříchu, Slavnost, hra, subjektivita - pocta Ladislavu Klímovi) A1 10. NEUBAUER, Z. (2001) Smysl a příroda. J. Fiala (Ed.) Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sv. 3, Praha A2. Knihy vydané v samizdatu A2 1. NEUBAUER, Z. (1979) Od smyslu vědeckého poznání k vědě jako poznávání smyslu, EE Praha A2 2. NEUBAUER, Z. (1979) Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity), EE sv.56, Praha (také NCM 1980) A2 3. NEUBAUER, Z. (1980) Bůh - hra - subjektivita EE sv.92, Praha Jde o další vydání Deus et natura rozšířené o Pocty Ladislavu Klímovi A2 4. NEUBAUER, Z. (1984) Kybernetické problémy přírodovědy. Sborník přednášek, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 5. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1985) Svatojánský výlet, NCM, Praha A2 6. NEUBAUER, Z. (1985) Střetnutí paradigmat v současné biologii. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodověty, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 7. NEUBAUER, Z. (1986) Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, EE sv. 228, Praha Obsahuje: K Ricoeurově krizi subjektu, Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, Metafora jako ontologický symbol, Filosofie víry (přepracováno pro PARAF 4, 1986), O řeči, zjevení a ontologii (rozhovor s P. Ricoeurem) A2 8. HAVEL, I. M. a NEUBAUER, Z. (1986) Sidonia a Sakateky dialogů patero (O páté cestě, O mínění, O mudrování, O otázkách, O snění) edičně a typograficky připravil Daniel Bohdan, Praha A2 9. NEUBAUER, Z. a FIALA, J. (1986) Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodověty, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 10. SIDONIUS a HELENKA (1986) O divadle. EE sv. 227, Praha A2 11. NEUBAUER, Z. (1988) Cesta za smyslem bytí a poznání. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 12. KORDER, T. R. (kolektiv autorů, Z. Neubauer jako Jakub Zeman) (1988) Voegelin & Patočka. Athenaeum - Rozmluvy, sv. 45, Oxford

4 A2 13. NEUBAUER, Z. (2000) Filosofické poznámky k Rozpravám s geometrií - Vopěnkův seminář 1984/1985. K 65. narozeninám Petra Vopěnky podle svých zápisů zpracoval Jiří Fiala, Praha B. Články z oboru molekulární biologie a genetiky B 1. NEUBAUER, Z. (1965) Vtip genetické mapy. Vesmír 44 str. 70 B 2. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1965) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. Biochem. Biophys. Res. Comms. 20 str. 1 B 3. ZÁVADA, V., FIKOTOVÁ, J., KOUTECKÁ, E., NEUBAUER, Z. a RAŠKOVÁ (1966) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. II. Its UV-sensitivity in 5-BU labeled host and the effect of the thymineless death. Biochem. Biophys. Res. Comm. 22 str. 480 B 4. NEUBAUER, Z. (1967) A brief consideration on the meaning of the lysogenic conversion. Nature 213 str B 5. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1966) The Relation between the RNA phage and the Chromosome of its host. IX. International Congress for Microbiology, Moscow, str. 471 B 6. LIEBL, V., NEUBAUER, BEJŠOVCOVÁ, L. a STRNADOVÁ, M. (1966) Microbial ribosomes with enzymes and model systems. IX.International Congress for Microbiology, Moscow., str. 11 B 7. NEUBAUER, Z. (1968) A model concerning the early functions in lambda bacteriophage. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service B 8. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Immunity regulation in defective lysogens. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service B 9. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active and inactive states of the ci gene in some lambda defective phages. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., XXXIII, str. 765 B 10. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active-inactive phase variation in ci gene of lambda prophage. Symposium on Modern Genetics, Hong-Kong, str. 211 B 11. OPPENHEIM, A. B., NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Antirepressor: A new element in genetical regulation. Nature 226 str. 31 B 12. NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Imunity phase-shift in defective lysogenes. J. Mol. Biol. 51 str B 13. NEUBAUER, Z. (1970) Prophage deletions selected by heat induction of bacteria lysogenic for lambda int 6 ci857. Virology 42 str. 225 B 14. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1971) Lysogenie - profág jako episom. Zprávy z epidemiologie a mikrobiologie 13 str. 23 B 15. CALEF, E., AVITABILE, A., MARCHELLI, C., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (1971) The Genetics of the Anti-Immune phenotype of defective lambda lysogens. The Lambda Symposium. Cold Spring Harbor Press, str. 619 B 16. NEUBAUER, Z. (1971) Prophage mutants unable to kill the host upon induction. IX. výroč. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Smokovec B 17. NEUBAUER, Z. (1971) Regulace regulátorových genů v systému ranných funkcí profága

5 Lambda. Acta hygienica, epidemiol. et microbiol., Příloha č. X, str. 1, Praha B 18. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1972) Bakteriofág lambda jako nástroj genetické a regulační analysy. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 12 (2) str B 19. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Role ciii produktu a antiimmunity při zygotické indukci profága lambda. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str B 20. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1972) Stadium variability lysogenních kmenů přežívajících tepelnou indukci. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str. 146 B 21. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Bakteriofág jako modelový systém. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str B 22. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors in bacteriophage lambda. Molec. gen. Genetics 120 str B 23. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors of bacteriophage lambda: Immunity and Anti-immunity. Folia microb. 18 str. 187 B 24. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1973) The role of the ciii product and antiimmunity in the zygotic induction of lambda. Folia microb. 18 str. 187 B 25. ZÁVADA, V., NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A., ŠPELINA, V., HAMPACHEROVÁ, M. a VIHANOVÁ, D. (1973) Virové funkce v lysogenním systému a jejich regulace. Zpráva o výsledcích dosažených při řešení dílčího úkolu V-3-2-9, Praha. B 26. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1973) Phage and prophage decision in defective Lambda lysogens: the role of cii product. Molec. gen. Genet. 122 str. 367 B 27. ŠPELINA, V., NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1973) The role of ciii product and anti-immunity in zygotic induction of bacteriophage lambda. Molec. gen. Genet. 123 str. 355 B 28. KOUTECKÁ, E., CIRYN, J. a NEUBAUER, Z. (1973) Phenotype variability in a lysogen carrying a heat inducible prophage lambda. Molec. gen. Genet. 125 str. 359 B 29. CALEF, E., AVTITABILE, A., del GIUDICE, G., MARCHELLI, C., MENNA, A., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (197l) The Genetics of the Anti-immune Phenotype of defective Lambda Lysogens. in Hershey A. D. (ed.) The Bacteriophace Lambda, Cold Spring Harbor Lab., New York, str B 30. NEUBAUER, Z. (1973) Sdružená resistence na antibiotika a její teoretický význam. Bulletin Čs. společnosti mikrobiol. při ČSAV, str B 31. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1974) Alternující regulační obvody a diferenciace buněčných populací. Biol. Listy 39 str B 32. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1974) Odstranění a obnovení imunity po UV ozáření lysogenů a role cii produktu. 11. výr. sjezd Čsl. spol. mikrobiol. str. 187 B 33. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1974) Řízené genové aktivity - vymezení pojmů. Biol. Listy 39 str. 116 B 34. CIRÝN, J., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1975) Non-mutational hereditary changes of prophage lambda gene activity in non-defective lysogens. Folia microbiol. 20 (l) str B 35. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1975) Differentiation in UV irradiated bacteria lysogenic for a defective prophage and the role of the cii gene in this process. Folia microbiol. 20 (1) str. 95 B 36. NEUBAUER, Z., BENDOVÁ, K. a BENDA, V. (1975) An Attempt to describe

6 regulation of lambda bacteriophage by means of situation calculus. Folia microbiol. 20 (1) str B 37. NEUBAUER, Z. (1975) Jak se aktinomycin D váže na DNA. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 2 str B 38. NEUBAUER, Z. (1975) Indukované mutace - schopnost mikroorganismu regulovat změnu a předávání informace vzhledem k prostředí. Biol. Listy 40 str B 39. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1975). Several equilibrium states of prophage gene activity in lambda lysogens. Biology of temperate bacteriophage 5 str. 68 B 40. NEUBAUER, Z. (1975). Virus dětské obrny jako model regulace na úrovni postsynthetické změny genových produktů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 4 str B 41. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1976) Regulace temperovaného bakteriofága (Úvaha nad souč. stavem vědomostí), Nové poznatky v genetice (Závěry přednášek IV. konference Genet. sekce Biol. spol., Brno), str B 42. ČERNÁ, E., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1977) Uspořádání genomu fága lambda v bakt. buňce souvisí s dědičnou regulační fází lysogenního systému. XIII. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Zlín, str. 260 B 43. KOUTECKÁ, E., ČERNÁ, E., NEUBAUER, Z. a DOSKOČIL (1978) Phase variation concerning the regulation of phage expression in non-defective lambda lysogens: The involvment of prophage-derived plasmids and the shifts in their oligomerization. Molec. Gen. Genetics, 158 str B 44. NEUBAUER, Z. (1978) Viking: Kritika existence marťanských mikroorganismů. Bull. Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str B 45. NEUBAUER, Z. (1978) Soumrak areobiologie: Pozitivní výsledky biol. testů a nepřítomnosti organických sloučenin na Marsu. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str B 46. NEUBAUER, Z. (1978) O teorii disipativních struktur. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (1) str B 47. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1978) Orientace bakterií v prostoru a jejich aktivní vztah k prostředí. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol., 19 (3) str B 48. NEUBAUER, Z. (1978) Změny genomu jako biologický proces. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (4) str B 49. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1979) Diferenciace a variabilita mnohobuněčných bakt. systémů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 20 (6) str. 2-7 B 50. KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A. a NEUBAUER, Z. (1981) Analysa regulačních pochodů při diferenciaci bakteriálních populací. Závěrečná zpráva dílčího úkolu V-2-6/5 B 51. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1981). K biologii bakteriálních kolonií druhu Serratia marcescens. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 22 (1) str. 2-5 B 52. NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E. a KREKULOVÁ, A. (1982) Proměnlivost a dědičnost vzhledu bakteriálních kolonií. Vesmír 61 (5) str B 53. NEUBAUER, Z. (1991) Redukcionismus v biochemii. Vesmír 70 (4) str B 54. NEUBAUER, Z. (1991) Estetika v biochemii. Vesmír 70 (5) str

7 C. Obecnější články z biologie a přírodních věd C 1. C 2. C 3. C 4. C 5. NEUBAUER, Z. (1985) Kybernetické problémy biologie (K otázce dědičnosti získaných vlastností). SOFSEM 85 - XII/II, ÚVT ÚJEP Brno, Jednota ČMF, Brno, str NEUBAUER, Z. (1985) Jazyková teorie genetické informace. Moderní matematika v přírodních vědách, Alšovice ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV, str NEUBAUER, Z. a KŮRKA, P. (1989) Mathematical models of Morfogenesis. Rivista di Biologia - Biology Forum 82 str NEUBAUER, Z. (1990) Za kreacionismus a vitalismus. In: Šetlík, I. (Ed.) Hledání společného jazyka. Sborník ze symposia ve dnech , Chlum u Třeboně, SVI Fgú ČSAV Praha, str NEUBAUER, Z. (1990) Doprovodný text k článku Františka Vyskočila: Neurony, synapse a iontové kanály I. Vesmír 69 (8) str C 6. NEUBAUER, Z. (1990) Pravda a krása. Vesmír 69 (9) str C 7. NEUBAUER, Z. (1991) Stará a nová aliance, neboli Bible, Linné a Darwin. Vesmír 70 (2) str C 8. NEUBAUER, Z. (1991) Vrah nebo oběť? (K případu biologa Paula Kammerera) Vesmír 70 (1) str.50 C 9. NEUBAUER, Z. (1991) Panacea a přírodní zákony. Vesmír 70 (3) str. 166 C 10. NEUBAUER, Z. (1991) K dědičnosti získaných vlastností. Vesmír 70 (3) str. 411 C 11. NEUBAUER, Z. (1991) Sulle forme viventi e mentali - On living and mental forms. Documents, Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (2) str , C 12. NEUBAUER, Z. (1991) Jakobson contra Jacob - Parisian conversations on structuralism. Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (4) str ; (též italský překlad: Jakobson contra Jacob - Dalle conversazioni parigine sullo strutturalismo Rivista di Biologia 84 (5) str. 6 ) C 13. NEUBAUER, Z. (1991) Viry a víry. In: Stachová J. (Ed.) Filosofické a metodologické problémy vzniku, sebeudržování a reprodukce biologických individuí se zaměřením na buňky jako representanta biologických objektů. Filozofický ústav ČSAV, str C 14. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1991) Fénix vědeckého kreacionismu. Vesmír 70 (12) str C 15. NEUBAUER, Z. (1992) Viry a víry. Vesmír 71 (3) str , (též SciPhi 2 str , květen 1991) C 16. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1992) Kreacionismus jako karikatura vědy - Zesílí nápor antiscientismu? Vesmír 71 (5) str C 17. NEUBAUER, Z. (1992) The Tao of biology. Acts of the The Twelfth international Transpersonal Conference Science, Spirituality and the Global Crisis: Toward a World with a Future. Prague, June C 18. NEUBAUER, Z. (1993) The Tao of biology. Research report CTS May C 19. NEUBAUER, Z. (1992) TAO biologie. In: Na vlnách změn - přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. Radost Praha, str (zcela přepracovaný text) C 20. NEUBAUER, Z. (1995) Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm? Vesmír 74 (7) str

8 C 21. NEUBAUER, Z. (1997) Esse objectivum - esse intentionale. Cestou k fenomenologické biologii. In: Ke stému výročí Adolfa Portmanna (* ), SciPhi 7-8, str C 22. NEUBAUER, Z. (1998) The Map is Not the Territory or The Purpose of Objective Reality. In: Havel, I. M. (Ed.) Is There a Purpose in Nature? or How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology. - An associated project of Forum 2000, Prague March 22-25, 1998,CTS, Prague, str D. Práce z oblasti filosofie a epistemologie D 1. NEUBAUER, Z. (1971) Zamyšlení nad vědou a filosofií. Doktorská práce, Filosofická fakulta UK v Praze D 2. NEUBAUER, Z. (1972) Chiliasmus a eschatologie. Samizdat Praha, též Spektrum 1978 (2) str D 3. NEUBAUER, Z. (1975) Mythos a symbol: pověst o Golemovi. Samizdat, Praha D 4. NEUBAUER, Z. (1978) Slavnost, hra, subjektivita - pocta k výročí L.Klímy. Spektreum (3) str ; Svědectví 16 (62) str a Respekt (14) str , kráceno D 5. NEUBAUER, Z. (1979) Pojetí vědy a skutečnosti z hlediska teorie informace a z hlediska zobecněné termodynamiky D 6. NEUBAUER, Z. (1979) Filosofie jako svědectví o zjevení bytí v symbolu. Cesty myšlení NCM str D 7. NEUBAUER, Z. (1979) Tractatus de peccato originali (O dědičném hříchu). Polemos dv. 1 Praha str D 8. NEUBAUER, Z. (1980) Il cammino della filosofia. In: Le vie del pensiero (I nuovi filosofi di Praga) CSEO outprints 6, Bologna str D 9. NEUBAUER, Z. (1980) Co je to smysl? In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str D 10. NĚMEC, J. a NEUBAUER, Z. (1980): Diskuse o smyslu. In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str D 11. NEUBAUER, Z. (1980) Co je filosofie? Studie (Křesťanská akademie v Římě) č. 70 str D 12. NEUBAUER, Z. (1982) Eredita greca e novita cristiana. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, CSEO Bologna 1 (1) str D 13. SIDONIUS (1982) Il nuovo Areopago. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, (CSEO Bologna) 1 (1) str D 14. NEUBAUER, Z. (1983) Dopo il crollo di tutte le certezze. Il nuovo Areopago 3 (7) str D 15. NEUBAUER, Z. (1983) K Ricoeurově krizi subjektu. Kritický sborník 3 (1) D 16. NEUBAUER, Z. (1983) Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu. Kritický sborník 3 (3) D 17. NEUBAUER, Z. (1983) Duch v křesťanské tradici. In: Gaud Weber (Ed.) (Radim Palouš a Helena Weberová) Polis a religio - gratulační septet k sedmdesátinám Josefa Zvěřiny,

9 NCM str D 18. NEUBAUER, Z. (1983) Krise neosobnosti a krise objektivity jako ontologický problém. Rozmluvy (Filozoficko/literární revue, Londýn) I (1) str (Převzato do sborníku Přirozený svět jako politický problém (Eseje o Člověku pozdní doby), sestavil V.Havel, EE sv.188 (1984) D 19. ZDENĚK (1984) Philosophisches Opfer. Svatojánský výlet III. In: Laudatio R. P. (Radimu Paloušovi k šedesátinám), Praha EE sv. 196 str D 20. NEUBAUER, Z. (1984) L eclisse di un modello di scienza. Il nuovo Areopago 4 (12) str D 21. NEUBAUER, Z. (1984) Metafora jako ontologický symbol. Kritický sborník 4 (4) D 22. NEUBAUER, Z. (1985): O povaze bytí. In: Hostina, EE sv. 209 a in: Václav Havel (Ed.) HOSTINA - filozofický sborník. Památce Jana Patočky. Sixty-Eight Publishers Corp., Toronto 1989, str D 23. NEUBAUER, Z. (1985) Obrana spekulace. PARAF 2, str D 24. NEUBAUER, Z. (1985) Dvě přízemní meditace. Kritický sborník 5 (3) str D 25. NEUBAUER, Z. (1986) Filosofie víry. PARAF 4, str D 26. NEUBAUER, Z. (1986) Faustova tajemná milenka. K Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. In: Faustování s Havlem. Sborník k 50. V. Havla, NCM str (též: EE sv. 232, Praha 1986 a v zkrácené podobě: Divadelní revue Primus 1992, (3) str D 27. NEUBAUER, Z. (1986) Náboženství z kybernetického hlediska. Venkov D 28. NEUBAUER, Z. (1987) O světě za okrajem. In: Výzkum a praktické využití biolokace, II. díl, ČSVTS FEL, Praha, str D 29. NEUBAUER, Z. (1987) Tříkrálové souvislosti. LS D 30. NEUBAUER, Z. (1988) Kalich a kříž - o symbolice novověkého schizmatu. Střední Evropa IV str ; též Souvislosti 1990, 1 (4) (redigováno) D 31. NEUBAUER, Z. (1988) Fuchsův omyl o Neubauerovi. PARAF 8, str D 32. NEUBAUER, Z. (1988) Tajemství svatého Grálu. Venkov D 33. NEUBAUER, Z. (1988) Svatý Grál. Venkov D 34. NEUBAUER, Z. (1988) Merlin. Venkov D 35. NEUBAUER, Z. (1989) Svatý Grál: moderní podoba mythu. Venkov D 36. NEUBAUER, Z. (1989) Mistr Vyšebrodského oltáře. LS D 37. NEUBAUER, Z. (1989) Vyšebrodský oltář a magický Čtverec. LS D 38. NEUBAUER, Z. (1988) O základech astrologie. Venkov D 39. NUEBAUER, Z. (1988) O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii. In: Jednota měkkého a tvrdého stylu. Sborník k padesátinám Ivana M.Havla, NCM str ; angl. překlad: On Hard and Soft Style in Philosophy. In: M.Goetz-Stankiewicz (Ed.) Good-bye, Samizdat - Twenty years of Czechoslovak Underground Writing. North Western Univ Press Evanston, Illinois (1992) D 40. NEUBAUER, Z. (1990) O smyslu Kruhu nezávislé inteligence. Vesmír 69 (4) str. 13 D 41. NEUBAUER, Z. (1990) Kosmopolitický manifest. Vesmír 69 (4) str. 228

10 D 42. NEUBAUER, Z. (1990) Souběžné zpracování informace nebo kolmé rozměry pravdy? Vesmír 69 (12) str. 685 D 43. NEUBAUER, Z. (1990) Pluralismo, liberta, democrazia Il nuovo Areopago 9 (2) str D 44. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1990) O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů vyšebrodského oltáře. 1. část: Preludium. Cesta 3 str D 45. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 2. část: O vyjadřovacích prostředcích. Cesta 4 str D 46. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 3. část: A. Výklad první trojice: Narození; výklad prvního obrazu Zvěstování. Cesta 5 str D 47. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. Výklad první trojice: Narození; výklad druhého (Narození) a třetího (Klanění) obrazu. Cesta 6 str D 48. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad druhé trojice: Utrpení; výklad čtvrtého obrazu Getsemany. Cesta 7 str D 49. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad pátého obrazu Ukřižování. Cesta 8 D 50. NEUBAUER, Z. (1991) Místo Člověka v kosmu neboli o Antropickém principu. Kontext - Časopis pro rodinnou terapii 1 str D 51. NEUBAUER, Z. (1991) Pád totality a konec vědeckého světonázoru. Přítomnost 2 (3) str. 8-9; též SciPhi 1991, 1 str ; italský překlad: La caduta del totalitarismo. La Nuova Europa (1992) 1 (2) str D 52. NEUBAUER, Z. (1991) Mythus. Prostor IV (15) str ; též in: Člověk a náboženství. Sborníky ČKA Praha str D 53. NEUBAUER, Z. (1991) Universita a vzdělanost. Přítomnost 2 (5) str D 54. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1991) Hvězdy, nechte si okénko! Vesmír 70 (5) str. 295 D 55. NEUBAUER, Z. (1991) Pluralita světů a jednota vědění - o universitě, přírodovědě a evoluci. Research Report CTS-91-03; Kritický sborník (4) str. D 56. NEUBAUER, Z. (1991) Vyprávění o svatém Grálu. Souvislosti II. (3) str ; italský překlad (1992): La cerca del Graal (Il mito eterno nella cultura celtica) La Nuova Europa 1 (5) str D 57. NEUBAUER, Z. (1991) Psychiatrie na rozcestí - účast na diskusi Höschl/Blažek. Přítomnost 9 str. 30 D 58. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M (1991) Vanutí vodnářského věku. GEMMA 5 str. 1-2 D 59. NEUBAUER, Z. (1991) Idea vzdělanosti ve vztahu k ideji university. SciPhi 1 str D 60. NEUBAUER, Z. (1992) Gaia - návrat bohyně.vesmír 71 (1) str D 61. NEUBAUER, Z. (1992) Co je to scientismus a proč jsem proti? Vesmír 71 (3) str. 169 D 62. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Science, spirituality and the global crisis: toward a world with a future. T92 35 (2) str D 63. NEUBAUER, Z. (1992) Bateson známý neznámý. Kontext VIII (1) str D 64. NEUBAUER, Z. (1992) Biologická kosmologie Gregory Batesona. Kontext VIII (1) str.

11 31-51 a VIII (2) str D 65. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Věda, spiritualita a globální krize - vstříc světu s budoucností. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str.1-2 D 66. NEUBAUER, Z. (1992) Karl H.Pribram - holografický model mozku. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str D 67. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1992) Rádl a vývojové teorie. (Příspěvek do souboru statí Rádl redivivus) Přítomnost (4) str ; též in: S.Komárek Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995 str D 68. NEUBAUER, Z. (1992) Dogma a karma (Úvodní článek k diskusi o reinkarnaci) GEMMA 3 str. 3-4 D 69. NEUBAUER, Z. (1992) Neproslovený proslov Vita nostra, 3. LF UK str D 70. NEUBAUER, Z. (1992) O houbách. - Meditace lesní či autobiologická. Research Report CTS-92-07; přepracováno pro Kritický sborník XII (2) str D 71. NEUBAUER, Z. (1992) Změny paradigmatu. Prostor V (20) str D 72. NEUBAUER, Z. (1992) O filosofii, rétorice a sigetice aneb O přirozeném pojetí pravdy. Česká mysl XLII (1-2) str D 73. NEUBAUER, Z. (1992) O roli mýtů a symbolů ve vědeckém poznání. In: J. Stachová (Ed.) Symbol v lidském vnímání myšlení a vyjadřování. Filozofický ústav ČSAV, Praha, str D 74. NEUBAUER, Z. a CÍLEK, V. (1992) Magická Praha. Prostor VI (22) str D 75. NEUBAUER, Z. (1992) Neuentdeckung der Natur als Herausforderung an philosophisches Seinsverständnis. In: Europa als Herausforederung an die Philosophie. Vorträge und Beiträge der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer Stiftung e.v. Heft 23, Weigert, Gaugel Köllen, str D 76. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralism, Freedom and Democracy as Ontological Principles. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia str D 77. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralita, svoboda, demokracie z hlediska ontologie stvoření. Prostor VII (26) str D 78. NEUBAUER, Z. (1993) Poručíme větru dešti. Vesmír 72 (1) str D 79. NEUBAUER, Z. (1993) Popperovské medailonky. Vesmír 72 (2) str D 80. NEUBAUER, Z. (1993) Vzhled a vhled - k ontologickým předpokladům intuice. In: Stachová & Nosek (Eds.) Intuice ve vědě a filosofii. Sborník z mnohooborového semináře, 3. listopadu 1992, Filozofický ústav AV ČR Praha str D 81. NEUBAUER, Z. (1993) Noční rozhovor s Nikodémem - o duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii. Souvislosti 2 (16) str D 82. NEUBAUER, Z. (1993) Conditio humana - conditio universi aneb Roztodivné rozvažování nad váhou, počítačem a opičkou. HOST z března na duben 93, téma: humanologie, str D 83. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1993) Lejzr a smrž. TVAR 25 str. 1-3; reedited in S. Komárek: Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995

12 D 84. NEUBAUER, Z. (1993) Když se mění paradigma aneb O jednotě vědecké zkušenosti. Kritický sborník 13 (2) str D 85. NEUBAUER, Z. (1993) Věda a mystika neboli o novém žánru. Vesmír 72 (10) str D 86. NEUBAUER, Z. (1993) O posvátnosti místa - genius loci. In: Helena Wberová (Ed.) O posvátnu. Sborník příspěvků kolokvia pořádaného ČKA Praha a odd. religionistiky FF UK ve dnech ledna Sborníky České křesťanské akademie 8, ČKA Praha, str D 87. HAVEL, I. M. and NEUBAUER, Z. (1993) Man Hu? - A Greeting Card to Markéta from the Post-Totalitarian Battleground. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia, str D 88. NEUBAUER, Z. (1993) Univerzita a idea vzdělanosti. In: Jiří Fiala (Ed.) Obnova ideje university. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, str D 89. NEUBAUER, Z. (1993) Holo, eko, trans - předpony nového věku. Souvislosti 4-5 (18) str D 90. NEUBAUER, Z. (1993) Anamnésis a echatologie (Pokus o dodatečný reparát anebo poznámky na okraj světa) In: Hegel v Čechách, na Moravě a v Americe. Sborník k životnímu jubileu Milana Sobotky. Dobré slovo od přátel katedra filosofie FFUK Praha, Spolek přátel str D 91. NEUBAUER, Z. (1993) Postmoderna jako renesance Kritický sborník 13 (4) str D 92. NEUBAUER, Z. (1993) Le mythe du Golem, tentation permanente. In: La vérité vous rendra libre! II. Les piges d une liberté sans transcendance. Une Culture pour l Europe, Colloque de Prague, semptembre 1993 A.C.C.E. MAME, str D 93. NEUBAUER, Z. (1994) Vozit sovy do Terama. Prostor VII (27) (1) str D 94. NEUBAUER, Z. (1994) Vyprávění o svatém Grálu. Unitář (Hradec Králové) IV(duben) str D 95. NEUBAUER, Z. (1994) K velikonočnímu zamyšlení A.D. MCMXCIV - vaticinatio classica conditionis postmodernae. Unitář (Hradec Králové) IV (duben) str D 96. NEUBAUER, Z. (1994) Křesťanský mýtus? Unitář (Hradec Králové ) I (květen) str D 97. NEUBAUER, Z. (1994) Pravda je samozřejmě relativní, ale... (rozhovor). Stromateis - občsaník farních obcí karlovarských, č. 5 (leden) str. 4-8 D 98. NEUBAUER, Z. (1994) Konec filosofie? (Pod názvem: Kameň, iskra a mapy - otázka pre Zdeňka Neubauera. Rozhovor. Časopis pre myšlenie I, apríl (FF UPJŠ Prešov) str D 99. NEUBAUER, Z. (1994) Čechy a duchovní podoba střední Evropy. Meditace I. (7) str D 100. NEUBAUER, Z. (1994) Nedorozumění v Třešti. Vesmír 73 (9) str D 101. NEUBAUER, Z. (1994) Vaticinatio classica conditionis postmodernae. Prostor VIII/29 (3/94) str D 102. NEUBAUER, Z. (1994) Přímluvce postmoderny. In: Směřování české vědy. Diskusní seminář Třešť dubna 1994 VR AV ČR Praha str D 103. NEUBAUER, Z. (1994) Nebe a země - věda a mýtus. Souvislosti 3 (21) str D 104. NEUBAUER, Z. (1994) Maria jako archetyp. Meditace 3 (9) str

13 D 105. NEUBAUER, Z. (1994) Paul Ricoeur e Praga. Prospettiva persona (Bologna) XXVI 101 (1) str D 106. NEUBAUER, Z. (1994) Strom a kámen - dub a skála. (Dopis redakci) Vesmír 73 (12) str. 696 D 107. NEUBAUER, Z. (1994) Myslet tvar. Prostor VII/30 (4/94) str D 108. NEUBAUER, Z. (1994) Konfrontace: Věda XX. stol. a nový obraz světa. Prostor VII/30 (4/94) str D 109. NEUBAUER, Z. (1994) Between the Universality of Learning and the Plurality of Knowledge - The Idea of University in Transition. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str D 110. NEUBAUER, Z. (1994) Education and the Idea of the University. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str D 111. NEUBAUER, Z. (1994) Natural Sciences and the Idea of the University. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str D 112. NEUBAUER, Z. (1994) Scientific Literacy versus the Humanities, or On Entropy and Shakespeare. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str D 113. SIDONIUS (1994) Gaudentia Septuaginta vel Exsultationes super Consultationes. Commentarius in CAC (Consultationes Academiae Catholicas). In: Academia Commemorationes et Consultationes. Sborník k sedmdesátinám Radima Palouše, CTS str D 114. NEUBAUER, Z. (1994) Sidonius de Sidonio: Neviditelná přítomnost Ibid. str. 115 D 115. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1994) Duše Čech. Gemma str. 3-5; německý překlad: Die Seele Böhmens. Novalis (1996) 9 str D 116. NEUBAUER, Z. a PALOUŠ, R. (1994) Dialog smrtelníka s Bohem o svobodné vůli aneb je Bůh taoistou? Přepis přednášky ze dne SciPhi 6 str D 117. NEUBAUER, Z. (1994) Bůh a nevědomí. Přepis přenášky ze dne SciPhi 6 str D 118. NEUBAUER, Z. (1995) Physics and Human Thought. In: Zwilling (Ed.) Natural Sciences and Human Thought. Springer-Verl. Berlin Heidelberg D 119. NEUBAUER, Z. (1995) K subjektivitě bytí a fenomenologii živé skutečnosti aneb Manifest Teoretické Biologie. In: Výchova vzdělání v pozdní době - Pamětní spis k životním jubileím prof. PhDr. Radima Palouše, dr.h.c. Studia paedagogica 11, PF UK Praha str D 120. JŮZA, M., JŮZOVÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1995) Štít. Souvislosti 1 (23) str D 121. NEUBAUER, Z. (1995) Vhled a vzhled neboli O intuici. Kritický sborník XV (1-2) str D 122. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1995) Bohemia. Eurotas News - Newsletters of the ETA. 2, Spring 1955, str D 123. NEUBAUER, Z. (1995) Kosmologický rámec astrologie. Kritický sborník XV (3) str D 124. NEUBAUER, Z. (1995) Vznik a znak. Vesmír 74 (3) str

14 D 125. NEUBAUER, Z. (1995) O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74( 11) str D 126. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1995) Co to je tvořivé ženství. Souvislosti 3 (25) str D 127. NEUBAUER, Z. (1996) Hlásím se k řádu potulných rytířů. MANA - Časopis rozšířeného vědomí 3 str D 128. NEUBAUER, Z. (1996) Svět jako hra (Blázen a Kejklíř - klíčové postavy tarotu). MANA - Časopis rozšířeného vědomí 4 str D 129. NEUBAUER, Z. (1996) Jakub Böhme - René Descartes - Hieronymus Bosch - J.A.Komenský. In: Dva poutníci - Hieronymus Bosch a Jan Amos Komenský , materiál k výstavě Muzea J.A.Komenského - Uh. Brod D 130. NEUBAUER, Z. (1996) TÍS (aneb ko-laudace po drahně Čtrnácti letech). In: Patrik Benda (Ed.) Sborník k padesátinám Václava Bendy. Splín Praha str D 131. NEUBAUER, Z. (1996) Mimo dobro a zlo: Nietzschova biologická ontologe. Kritický sborník XVI (2) str D 132. CÍLEK, V., PUTNA, M. C. a NEUBAUER, Z. (1996) Karlštejn jako archa záchrany aneb Král, Grál, Antikrist. Souvislosti 2-3 (29) str D 133. PRAVDA, J. (1996) Mimozemšťané, vědci a média. Vesmír 75 (4) str D 134. NEUBAUER, Z. (1997) Útěk do ráje aneb O virtuální realitě (Kapitolka z příštího tisíciletí) Kritický sborník XVI (3) str D 135. NEUBAUER, Z. (1997) O svátosti, entropii a Shakespearovi. Vesmír 76( 4) str D 136. NEUBAUER, Z. (1997) T.S.Kuhn ( ) in memoriam. Vesmír 76 (5) str D 137. JŮZA, M. a NEUBAUER, Z. (1997) Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, obraz z Opočna. In: Bohuslav Vurm (Ed.) Hommage Bosch, Nadace Hieronymus, Praha, str a D 138. JŮZOVÁ, E., JŮZA, M. a NEUBAUER, Z. (1997) Štít. ibid., str a D 139. NEUBAUER, Z. (1997) Muže a ženu stvořil je. Prostor 34 str D 140. NEUBAUER, Z. (1997) Prokopios - postmoderní ohlédnutí. Sborník Neubauer: IV, str D 141. NEUBAUER, Z. (1998) Corpus hermeticum scientiae. LOGOS ½ str (Universalia 1997) D 142. NEUBAUER, Z. (1997) Vážená paní profesorko (rozbor Boschova triptychu). Souvislosti 3-4 (33-34) str D 143. NEUBAUER, Z. (1998) Kazit mládež a zavádět jiné bohy - Rozhovor s I. Brezinou o vědě a filosofii. Reflex 45 str D 144. NEUBAUER, Z. (1998) Ioachim da Fiore - aneb zrození novověku Logos ½ str D 145. NEUBAUER, Z. (1998) Duchovní život v éře lehkověrnosti - chaos, pluralita, hledání? (příspěvek k anketě) Prostor 39/49 str D 146. NEUBAUER, Z. (1998) Soumrak duchovnosti. Prostor 39/49 str D 147. NEUBAUER, Z. (1998) Vzdušný živel jako filosofický archetyp. In: V.Bratrych a M.Lupač (Eds.) Vzduch jako jeden z živlů. Agentura Koniklec Praha str D 148. NEUBAUER, Z. (1998) Apertis oculis - elevatis superciliis (SIDONIUS EPOPTEIA) In: J. Fiala a Ivan Chvatík (Eds.) Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla.

15 Praha str D 149. NEUBAUER, Z. (1998) Metafyzika je, když... Kritický sborník XVIII (1) str. 1-9 D 150. NEUBAUER, Z. (1998) Věda proti pavědám (poznámky k některým tématům) Analogon 24/III (Kulér) str. X-XIII D 151. NEUBAUER, Z. (1999) Rosa a spravedlnost - John Dee a Astraea aneb magický zrod novověku. Logos ½ str D 152. NEUBAUER, Z. (1999) Magie a matematika - Dee a Eukleides. Logos ½ str D 153. NEUBAUER, Z. (1999) Dva zdroje a dvě součásti západní civilizace. In: Základní koncepty západní civilizace a demokracie. Sborník ze sympózia. Občanský Institut, Praha D 154. NEUBAUER, Z. (1999) Universitas Tertii Aevi - k ikonografii Cloningerovy typologie osobnosti. In: Cyril Höschl (k 50- tinám). Tygis sro Praha str D 155. NEUBAUER, Z. (1999) Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky. Kritický sborník XVIII (2-3) str D 156. FIALA, J. a NEUBAUER, Z. (1999) Pribramova holonomická vize světa. Research Report CTS D 157. NEUBAUER, Z. (2000) Frederico Diaz: Holophonic - Úvod ke katalogu Březen Czech/English, Andersen Consulting & Silicon Graphic Praha, str. 6-7 D 158. NEUBAUER, Z. (2000) Holografická abdukce Karla Pribrama a holonomní řád skutečnosti. Psyche et natura 1 str D 159. NEUBAUER, Z. (2000) A pastýři byli v krajině té... (L 2,8-20), příspěvek k anketě Andělská navštívení Teologický sborník 3 str. 3-37; reedice: Akadamický Bulletin 2000/1 příloha II-IV Tiskový odbor AV ČR D 160. NEUBAUER, Z. (2000) Vnímat jednotlivá teď. (Rozhovor Vlasty Marka) Baraka - Časopis pro Nový Věk. 11 str D 161. NEUBAUER, Z. (1999/2000) Bergson a darwinismus. Kritický sborník XIX (2-3) str E. Skripta E 1. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1972) Molekulární genetika. Malé mikromol. monografie sv. 9, Ústav makromolekulární chemie ČSAV Praha E 2. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 1 5 SciPhi Praha E 3. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 6 8 SciPhi Praha E 4. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 9 10 SciPhi Praha NEUBAUER, Z. (1992) Základy biologického myšlení. Část SciPhi Praha

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2 Výroční zpráva Rady vědeckých společností ČR za rok 2010 Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu)

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Královská obora 233, 170 21 Praha 7, tel.: 02/33377204 Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 53 z 20. 10. 2003 Cena Littera astronomica za rok

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Nové náboženské hnutí, 2. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností, 9. 10. Denominalizace

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 3. Mezi reformní marxistické filosofy 60. let nepatří a) Patočka

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Machiavelli mezi republikanismem a demokracií

Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Milan Znoj, Jan Bíba a kol. Praha 2011 5 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd České republiky

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Jméno: Robert Kolár Oddělení: Oddělení teorie ÚČL AV ČR A) Publikační činnost Knižní monografie (individuální, popřípadě dílo autorské dvojice) Teorie literatury: učebnice pro

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny Povinnosti ke zkoušce Seminárn rní práce -15 normostran, poznámkový aparát, seznam použit ité literatury a citovaných pramenů Konzultace - alespoň dvakrát t za semestr, včetně kontroly pracovního textu

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Kategorie času v literatuře Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

1. Jakou vizi pro český stát?

1. Jakou vizi pro český stát? 1. Jakou vizi pro český stát? První lekce kurzu Zkoumání budoucnosti České republiky Přednášející: Martin Potůček http://martinpotucek.cz/ http://www.uni-konstanz.de/potucek/ Motto a prameny 1/13 Motto:

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Z á p i s ze 44. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 25. března 2008 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR V. Pačes. I. Ověření zápisu ze 43. zasedání Akademické rady AV

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 21/2002 Název: Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze K provedení: 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Náboženský život v ČR 2008-2009

Náboženský život v ČR 2008-2009 Náboženský život v ČR 2008-2009 doprovodné akce První zjevení, Hora Páně misijní a katechetické filmy mormonského společenství pondělí 19. 10. v 16:15 Husitská teologická fakulta, L 107 doprovodné akce

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více