Bibliografie. Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografie. Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii."

Transkript

1 Bibliografie 1. Několik poznámek Základní rozdělení bibliografie Zdeňka Neubauera sleduje tři hlavní směry, kterými se jeho zájem a dílo ubíraly: obor molekulární biologie a genetiky obecnější souvislosti z oboru biologie a přírodních věd práce z oblasti filosofie a epistemologie Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii. Výčet vydaných knih začíná těmi, které byly vydány v oficiálních nakladatelstvích vzhledem k tomu, že by měly být pro zájemce relativně lehce dostupné. Do zvláštní podskupiny jsou zařazeny knihy vydávané v samizdatu. Jedná se většinou o náklady v rozsahu pár desítek exemplářů, většinou rozepisovaných na psacím stroji. Přes jejich vzácnost jsou však zájemcům dostupné v již v úvodu zmíněné knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Texty Zdeňka Neubauera procházely lety jednou i více revizemi. V bibliografii na některé z nich proto upozorňujeme. Do bibliografie není zahrnuto vše. Zcela byly vypuštěny texty týkající se jeho funkce samostatný programátor, matematik-analytik. Předpokládáme, že tyto speciální programátorské výkony, popisující racionalizaci technicko ekonomických agend nebo personalistiky v ČKD patří spíše k humorné epizodě jeho života. Kolem roku 1982 prostě usoudil, že university v socialistickém Československu jsou mrtvé, přednesl souhrnnou přednášku o koloniích svých oblíbených bakterií a začal si vydělávat na chléb vezdejší ve Svazů invalidů. Konec konců alespoň tam nějaký skutečný invalida konečně také byl. Je totiž notoricky známo, že v výrobním družstvu META pracovalo více disidentů než invalidů. Do plného výčtu bibliografie by zřejmě patřily také nejrůznější recenze, úvody a doslovy ke knihám. Dlužno podotknou, že k dílům Zdeňkových oblíbených autorů, například Adolf Portmann, Petr Vopěnka, Václav Benda, Václav Havel, Carlos Castaneda, R.A. Moody, Paul Ricoeur, Friedrich Nietzsche, J. R. Tolkien a řadě dalších. Uvádíme jen ty nejdůležitější. Konečně je známo, že Zdeněk Neubauer byl také odborným poradcem při vzniku řady filmů, především Josefa Císařovského, např. Bestiář, Mýtická trilogie: I.Kamenná pečeť II. Nedoorané pole III. Dračí nocleh, Čtyři okamžiky ticha apod. Ve filmové eseji z houbami přírodními i mentálními, Houba si dokonce i zahrál. Vlastně se tím také vrátil ke svému dávnému koníčku, kterým svět hub kdysi byl. Snad poslední poznámka by měla být věnována různým pseudonymům, které při různých příležitostech Zdeněk Neubauer i druzí používali. Nejfrekventovanější je Sidonius, někdy jen prostě Zdeněk, jindy více zašifrovaný Jakub Zeman či Jan Pravda. Objeví-li se v textu jméno Daniel Bohdan, pak jde o Karla Palka. Průhlednější je Helenka, protože se jedná o Helenu Weberovou.

2 2. Vysvětlivky V bibliografických odkazech jsou využívány některé zkratky, případně názvy, jejíchž dešifrování by mohlo činit potíže. Uvádíme proto jejich přehled v abecedním pořadí. Cesta Nábožensko filosofická revue, Unitária Praha EE FgÚ ČSAV LS NCM PARAF Edice Expedice, vydávaná v Praze Václavem Havlem, od roku 1979 I. M. Havlem, kterou podepisovala Olga Havlová Fyziologický ústav Československé akademie věd Nezávislá edice autorisovaných textů přednášek, Hradec Králové Nové cesty myšlení, edice (Platonské) Akademie, vydávané Radimem Paloušem Paralelní akta filosofie, filosofický časopis vydávaný Václavem Bendou Spektrum Časopis pro literaturu a filosofii reedice Index of Censorship, London 1981 SciPhi ZP ČSTV Scientia & Philosophia interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti UK; Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová Závodní pobočka Československé vědecko-technické společnosti A1. Knihy vydané oficiálně A1 1. NEUBAUER, Z. (1990) Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Malá rukověť k trilogii J.R.Tolkiena Hobit - Pán Prstenů - Silmarillion. Nakl. Doporučená četba, Praha (Vyšlo též jako součást Dodatků k Simarillionu - studijní materiály pro potřeby tolkienovského semináře, Parcon 1990, str ); Překlad (1991) Auf der Wanderschaft in die Welt oder Von den Reisen hin und wieder zurück. St. Michael, přeložila Jitka Scharinger A1 2. NEUBAUER, Z. (1991) Faustova tajemná milenka - k Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. ARCHA Zlín A1 3. NEUBAUER, Z. (1992) Nový Areopág. H. Weberová (Ed.) Česká křesťanská akademie, Praha (Obsahuje soubor apologetických studií: Nový Areopág, Řecký odkaz a křesťanství, Přírodní vědy a náboženství, Radikální skepse, Víra a zázraky, Rozhovor o řeči, zjevení a ontologii s P.Ricoeurem.) A1 4. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M. (1992) Turzovka - Lurdy v srdci Evropy, GEMMA89 A1 5. NEUBAUER, Z. (1994) Přímluvce postmoderny Sci&Phi ed. Skripta sv.4 Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová (Obsahuje: Scientia qua religio, Nebe a země - věda a mýtus, Přímluvce postmoderny) A1 6. NEUBAUER, Z. (1998) Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkání, Sus Liberans, edice Malvern, Praha

3 A1 7. NEUBAUER, Z. (1998) O Přírodě a přirozenosti věcí. edice Malvern, Malvern & Just Praha (Obsahuje: Curriculum vitae auctoris aneb pisatelův životaběh potažmo k následujícím úvahám, O Přírodě a přirozenosti věcí, O vosku a včelách, O kameni mudrců, Douška historická: Corpus hermeticum scientiae) A1 8. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1999) Svatojánský výlet, Malvern & B. Just A1 9. NEUBAUER, Z. (1999) Deus et natura. Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity Edice Malvern, nakl. Sus liberans, Praha (Obsahuje: Deus et natura - bi(bli)ografická poznámka, Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa,víra a zázraky, Pouť na Turzovku - Studie mariologická, Tractatus de peccato originali - O dědičném hříchu, Slavnost, hra, subjektivita - pocta Ladislavu Klímovi) A1 10. NEUBAUER, Z. (2001) Smysl a příroda. J. Fiala (Ed.) Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sv. 3, Praha A2. Knihy vydané v samizdatu A2 1. NEUBAUER, Z. (1979) Od smyslu vědeckého poznání k vědě jako poznávání smyslu, EE Praha A2 2. NEUBAUER, Z. (1979) Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity), EE sv.56, Praha (také NCM 1980) A2 3. NEUBAUER, Z. (1980) Bůh - hra - subjektivita EE sv.92, Praha Jde o další vydání Deus et natura rozšířené o Pocty Ladislavu Klímovi A2 4. NEUBAUER, Z. (1984) Kybernetické problémy přírodovědy. Sborník přednášek, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 5. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1985) Svatojánský výlet, NCM, Praha A2 6. NEUBAUER, Z. (1985) Střetnutí paradigmat v současné biologii. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodověty, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 7. NEUBAUER, Z. (1986) Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, EE sv. 228, Praha Obsahuje: K Ricoeurově krizi subjektu, Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, Metafora jako ontologický symbol, Filosofie víry (přepracováno pro PARAF 4, 1986), O řeči, zjevení a ontologii (rozhovor s P. Ricoeurem) A2 8. HAVEL, I. M. a NEUBAUER, Z. (1986) Sidonia a Sakateky dialogů patero (O páté cestě, O mínění, O mudrování, O otázkách, O snění) edičně a typograficky připravil Daniel Bohdan, Praha A2 9. NEUBAUER, Z. a FIALA, J. (1986) Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodověty, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 10. SIDONIUS a HELENKA (1986) O divadle. EE sv. 227, Praha A2 11. NEUBAUER, Z. (1988) Cesta za smyslem bytí a poznání. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV A2 12. KORDER, T. R. (kolektiv autorů, Z. Neubauer jako Jakub Zeman) (1988) Voegelin & Patočka. Athenaeum - Rozmluvy, sv. 45, Oxford

4 A2 13. NEUBAUER, Z. (2000) Filosofické poznámky k Rozpravám s geometrií - Vopěnkův seminář 1984/1985. K 65. narozeninám Petra Vopěnky podle svých zápisů zpracoval Jiří Fiala, Praha B. Články z oboru molekulární biologie a genetiky B 1. NEUBAUER, Z. (1965) Vtip genetické mapy. Vesmír 44 str. 70 B 2. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1965) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. Biochem. Biophys. Res. Comms. 20 str. 1 B 3. ZÁVADA, V., FIKOTOVÁ, J., KOUTECKÁ, E., NEUBAUER, Z. a RAŠKOVÁ (1966) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. II. Its UV-sensitivity in 5-BU labeled host and the effect of the thymineless death. Biochem. Biophys. Res. Comm. 22 str. 480 B 4. NEUBAUER, Z. (1967) A brief consideration on the meaning of the lysogenic conversion. Nature 213 str B 5. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1966) The Relation between the RNA phage and the Chromosome of its host. IX. International Congress for Microbiology, Moscow, str. 471 B 6. LIEBL, V., NEUBAUER, BEJŠOVCOVÁ, L. a STRNADOVÁ, M. (1966) Microbial ribosomes with enzymes and model systems. IX.International Congress for Microbiology, Moscow., str. 11 B 7. NEUBAUER, Z. (1968) A model concerning the early functions in lambda bacteriophage. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service B 8. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Immunity regulation in defective lysogens. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service B 9. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active and inactive states of the ci gene in some lambda defective phages. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., XXXIII, str. 765 B 10. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active-inactive phase variation in ci gene of lambda prophage. Symposium on Modern Genetics, Hong-Kong, str. 211 B 11. OPPENHEIM, A. B., NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Antirepressor: A new element in genetical regulation. Nature 226 str. 31 B 12. NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Imunity phase-shift in defective lysogenes. J. Mol. Biol. 51 str B 13. NEUBAUER, Z. (1970) Prophage deletions selected by heat induction of bacteria lysogenic for lambda int 6 ci857. Virology 42 str. 225 B 14. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1971) Lysogenie - profág jako episom. Zprávy z epidemiologie a mikrobiologie 13 str. 23 B 15. CALEF, E., AVITABILE, A., MARCHELLI, C., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (1971) The Genetics of the Anti-Immune phenotype of defective lambda lysogens. The Lambda Symposium. Cold Spring Harbor Press, str. 619 B 16. NEUBAUER, Z. (1971) Prophage mutants unable to kill the host upon induction. IX. výroč. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Smokovec B 17. NEUBAUER, Z. (1971) Regulace regulátorových genů v systému ranných funkcí profága

5 Lambda. Acta hygienica, epidemiol. et microbiol., Příloha č. X, str. 1, Praha B 18. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1972) Bakteriofág lambda jako nástroj genetické a regulační analysy. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 12 (2) str B 19. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Role ciii produktu a antiimmunity při zygotické indukci profága lambda. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str B 20. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1972) Stadium variability lysogenních kmenů přežívajících tepelnou indukci. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str. 146 B 21. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Bakteriofág jako modelový systém. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str B 22. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors in bacteriophage lambda. Molec. gen. Genetics 120 str B 23. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors of bacteriophage lambda: Immunity and Anti-immunity. Folia microb. 18 str. 187 B 24. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1973) The role of the ciii product and antiimmunity in the zygotic induction of lambda. Folia microb. 18 str. 187 B 25. ZÁVADA, V., NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A., ŠPELINA, V., HAMPACHEROVÁ, M. a VIHANOVÁ, D. (1973) Virové funkce v lysogenním systému a jejich regulace. Zpráva o výsledcích dosažených při řešení dílčího úkolu V-3-2-9, Praha. B 26. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1973) Phage and prophage decision in defective Lambda lysogens: the role of cii product. Molec. gen. Genet. 122 str. 367 B 27. ŠPELINA, V., NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1973) The role of ciii product and anti-immunity in zygotic induction of bacteriophage lambda. Molec. gen. Genet. 123 str. 355 B 28. KOUTECKÁ, E., CIRYN, J. a NEUBAUER, Z. (1973) Phenotype variability in a lysogen carrying a heat inducible prophage lambda. Molec. gen. Genet. 125 str. 359 B 29. CALEF, E., AVTITABILE, A., del GIUDICE, G., MARCHELLI, C., MENNA, A., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (197l) The Genetics of the Anti-immune Phenotype of defective Lambda Lysogens. in Hershey A. D. (ed.) The Bacteriophace Lambda, Cold Spring Harbor Lab., New York, str B 30. NEUBAUER, Z. (1973) Sdružená resistence na antibiotika a její teoretický význam. Bulletin Čs. společnosti mikrobiol. při ČSAV, str B 31. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1974) Alternující regulační obvody a diferenciace buněčných populací. Biol. Listy 39 str B 32. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1974) Odstranění a obnovení imunity po UV ozáření lysogenů a role cii produktu. 11. výr. sjezd Čsl. spol. mikrobiol. str. 187 B 33. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1974) Řízené genové aktivity - vymezení pojmů. Biol. Listy 39 str. 116 B 34. CIRÝN, J., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1975) Non-mutational hereditary changes of prophage lambda gene activity in non-defective lysogens. Folia microbiol. 20 (l) str B 35. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1975) Differentiation in UV irradiated bacteria lysogenic for a defective prophage and the role of the cii gene in this process. Folia microbiol. 20 (1) str. 95 B 36. NEUBAUER, Z., BENDOVÁ, K. a BENDA, V. (1975) An Attempt to describe

6 regulation of lambda bacteriophage by means of situation calculus. Folia microbiol. 20 (1) str B 37. NEUBAUER, Z. (1975) Jak se aktinomycin D váže na DNA. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 2 str B 38. NEUBAUER, Z. (1975) Indukované mutace - schopnost mikroorganismu regulovat změnu a předávání informace vzhledem k prostředí. Biol. Listy 40 str B 39. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1975). Several equilibrium states of prophage gene activity in lambda lysogens. Biology of temperate bacteriophage 5 str. 68 B 40. NEUBAUER, Z. (1975). Virus dětské obrny jako model regulace na úrovni postsynthetické změny genových produktů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 4 str B 41. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1976) Regulace temperovaného bakteriofága (Úvaha nad souč. stavem vědomostí), Nové poznatky v genetice (Závěry přednášek IV. konference Genet. sekce Biol. spol., Brno), str B 42. ČERNÁ, E., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1977) Uspořádání genomu fága lambda v bakt. buňce souvisí s dědičnou regulační fází lysogenního systému. XIII. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Zlín, str. 260 B 43. KOUTECKÁ, E., ČERNÁ, E., NEUBAUER, Z. a DOSKOČIL (1978) Phase variation concerning the regulation of phage expression in non-defective lambda lysogens: The involvment of prophage-derived plasmids and the shifts in their oligomerization. Molec. Gen. Genetics, 158 str B 44. NEUBAUER, Z. (1978) Viking: Kritika existence marťanských mikroorganismů. Bull. Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str B 45. NEUBAUER, Z. (1978) Soumrak areobiologie: Pozitivní výsledky biol. testů a nepřítomnosti organických sloučenin na Marsu. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str B 46. NEUBAUER, Z. (1978) O teorii disipativních struktur. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (1) str B 47. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1978) Orientace bakterií v prostoru a jejich aktivní vztah k prostředí. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol., 19 (3) str B 48. NEUBAUER, Z. (1978) Změny genomu jako biologický proces. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (4) str B 49. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1979) Diferenciace a variabilita mnohobuněčných bakt. systémů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 20 (6) str. 2-7 B 50. KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A. a NEUBAUER, Z. (1981) Analysa regulačních pochodů při diferenciaci bakteriálních populací. Závěrečná zpráva dílčího úkolu V-2-6/5 B 51. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1981). K biologii bakteriálních kolonií druhu Serratia marcescens. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 22 (1) str. 2-5 B 52. NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E. a KREKULOVÁ, A. (1982) Proměnlivost a dědičnost vzhledu bakteriálních kolonií. Vesmír 61 (5) str B 53. NEUBAUER, Z. (1991) Redukcionismus v biochemii. Vesmír 70 (4) str B 54. NEUBAUER, Z. (1991) Estetika v biochemii. Vesmír 70 (5) str

7 C. Obecnější články z biologie a přírodních věd C 1. C 2. C 3. C 4. C 5. NEUBAUER, Z. (1985) Kybernetické problémy biologie (K otázce dědičnosti získaných vlastností). SOFSEM 85 - XII/II, ÚVT ÚJEP Brno, Jednota ČMF, Brno, str NEUBAUER, Z. (1985) Jazyková teorie genetické informace. Moderní matematika v přírodních vědách, Alšovice ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV, str NEUBAUER, Z. a KŮRKA, P. (1989) Mathematical models of Morfogenesis. Rivista di Biologia - Biology Forum 82 str NEUBAUER, Z. (1990) Za kreacionismus a vitalismus. In: Šetlík, I. (Ed.) Hledání společného jazyka. Sborník ze symposia ve dnech , Chlum u Třeboně, SVI Fgú ČSAV Praha, str NEUBAUER, Z. (1990) Doprovodný text k článku Františka Vyskočila: Neurony, synapse a iontové kanály I. Vesmír 69 (8) str C 6. NEUBAUER, Z. (1990) Pravda a krása. Vesmír 69 (9) str C 7. NEUBAUER, Z. (1991) Stará a nová aliance, neboli Bible, Linné a Darwin. Vesmír 70 (2) str C 8. NEUBAUER, Z. (1991) Vrah nebo oběť? (K případu biologa Paula Kammerera) Vesmír 70 (1) str.50 C 9. NEUBAUER, Z. (1991) Panacea a přírodní zákony. Vesmír 70 (3) str. 166 C 10. NEUBAUER, Z. (1991) K dědičnosti získaných vlastností. Vesmír 70 (3) str. 411 C 11. NEUBAUER, Z. (1991) Sulle forme viventi e mentali - On living and mental forms. Documents, Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (2) str , C 12. NEUBAUER, Z. (1991) Jakobson contra Jacob - Parisian conversations on structuralism. Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (4) str ; (též italský překlad: Jakobson contra Jacob - Dalle conversazioni parigine sullo strutturalismo Rivista di Biologia 84 (5) str. 6 ) C 13. NEUBAUER, Z. (1991) Viry a víry. In: Stachová J. (Ed.) Filosofické a metodologické problémy vzniku, sebeudržování a reprodukce biologických individuí se zaměřením na buňky jako representanta biologických objektů. Filozofický ústav ČSAV, str C 14. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1991) Fénix vědeckého kreacionismu. Vesmír 70 (12) str C 15. NEUBAUER, Z. (1992) Viry a víry. Vesmír 71 (3) str , (též SciPhi 2 str , květen 1991) C 16. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1992) Kreacionismus jako karikatura vědy - Zesílí nápor antiscientismu? Vesmír 71 (5) str C 17. NEUBAUER, Z. (1992) The Tao of biology. Acts of the The Twelfth international Transpersonal Conference Science, Spirituality and the Global Crisis: Toward a World with a Future. Prague, June C 18. NEUBAUER, Z. (1993) The Tao of biology. Research report CTS May C 19. NEUBAUER, Z. (1992) TAO biologie. In: Na vlnách změn - přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. Radost Praha, str (zcela přepracovaný text) C 20. NEUBAUER, Z. (1995) Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm? Vesmír 74 (7) str

8 C 21. NEUBAUER, Z. (1997) Esse objectivum - esse intentionale. Cestou k fenomenologické biologii. In: Ke stému výročí Adolfa Portmanna (* ), SciPhi 7-8, str C 22. NEUBAUER, Z. (1998) The Map is Not the Territory or The Purpose of Objective Reality. In: Havel, I. M. (Ed.) Is There a Purpose in Nature? or How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology. - An associated project of Forum 2000, Prague March 22-25, 1998,CTS, Prague, str D. Práce z oblasti filosofie a epistemologie D 1. NEUBAUER, Z. (1971) Zamyšlení nad vědou a filosofií. Doktorská práce, Filosofická fakulta UK v Praze D 2. NEUBAUER, Z. (1972) Chiliasmus a eschatologie. Samizdat Praha, též Spektrum 1978 (2) str D 3. NEUBAUER, Z. (1975) Mythos a symbol: pověst o Golemovi. Samizdat, Praha D 4. NEUBAUER, Z. (1978) Slavnost, hra, subjektivita - pocta k výročí L.Klímy. Spektreum (3) str ; Svědectví 16 (62) str a Respekt (14) str , kráceno D 5. NEUBAUER, Z. (1979) Pojetí vědy a skutečnosti z hlediska teorie informace a z hlediska zobecněné termodynamiky D 6. NEUBAUER, Z. (1979) Filosofie jako svědectví o zjevení bytí v symbolu. Cesty myšlení NCM str D 7. NEUBAUER, Z. (1979) Tractatus de peccato originali (O dědičném hříchu). Polemos dv. 1 Praha str D 8. NEUBAUER, Z. (1980) Il cammino della filosofia. In: Le vie del pensiero (I nuovi filosofi di Praga) CSEO outprints 6, Bologna str D 9. NEUBAUER, Z. (1980) Co je to smysl? In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str D 10. NĚMEC, J. a NEUBAUER, Z. (1980): Diskuse o smyslu. In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str D 11. NEUBAUER, Z. (1980) Co je filosofie? Studie (Křesťanská akademie v Římě) č. 70 str D 12. NEUBAUER, Z. (1982) Eredita greca e novita cristiana. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, CSEO Bologna 1 (1) str D 13. SIDONIUS (1982) Il nuovo Areopago. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, (CSEO Bologna) 1 (1) str D 14. NEUBAUER, Z. (1983) Dopo il crollo di tutte le certezze. Il nuovo Areopago 3 (7) str D 15. NEUBAUER, Z. (1983) K Ricoeurově krizi subjektu. Kritický sborník 3 (1) D 16. NEUBAUER, Z. (1983) Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu. Kritický sborník 3 (3) D 17. NEUBAUER, Z. (1983) Duch v křesťanské tradici. In: Gaud Weber (Ed.) (Radim Palouš a Helena Weberová) Polis a religio - gratulační septet k sedmdesátinám Josefa Zvěřiny,

9 NCM str D 18. NEUBAUER, Z. (1983) Krise neosobnosti a krise objektivity jako ontologický problém. Rozmluvy (Filozoficko/literární revue, Londýn) I (1) str (Převzato do sborníku Přirozený svět jako politický problém (Eseje o Člověku pozdní doby), sestavil V.Havel, EE sv.188 (1984) D 19. ZDENĚK (1984) Philosophisches Opfer. Svatojánský výlet III. In: Laudatio R. P. (Radimu Paloušovi k šedesátinám), Praha EE sv. 196 str D 20. NEUBAUER, Z. (1984) L eclisse di un modello di scienza. Il nuovo Areopago 4 (12) str D 21. NEUBAUER, Z. (1984) Metafora jako ontologický symbol. Kritický sborník 4 (4) D 22. NEUBAUER, Z. (1985): O povaze bytí. In: Hostina, EE sv. 209 a in: Václav Havel (Ed.) HOSTINA - filozofický sborník. Památce Jana Patočky. Sixty-Eight Publishers Corp., Toronto 1989, str D 23. NEUBAUER, Z. (1985) Obrana spekulace. PARAF 2, str D 24. NEUBAUER, Z. (1985) Dvě přízemní meditace. Kritický sborník 5 (3) str D 25. NEUBAUER, Z. (1986) Filosofie víry. PARAF 4, str D 26. NEUBAUER, Z. (1986) Faustova tajemná milenka. K Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. In: Faustování s Havlem. Sborník k 50. V. Havla, NCM str (též: EE sv. 232, Praha 1986 a v zkrácené podobě: Divadelní revue Primus 1992, (3) str D 27. NEUBAUER, Z. (1986) Náboženství z kybernetického hlediska. Venkov D 28. NEUBAUER, Z. (1987) O světě za okrajem. In: Výzkum a praktické využití biolokace, II. díl, ČSVTS FEL, Praha, str D 29. NEUBAUER, Z. (1987) Tříkrálové souvislosti. LS D 30. NEUBAUER, Z. (1988) Kalich a kříž - o symbolice novověkého schizmatu. Střední Evropa IV str ; též Souvislosti 1990, 1 (4) (redigováno) D 31. NEUBAUER, Z. (1988) Fuchsův omyl o Neubauerovi. PARAF 8, str D 32. NEUBAUER, Z. (1988) Tajemství svatého Grálu. Venkov D 33. NEUBAUER, Z. (1988) Svatý Grál. Venkov D 34. NEUBAUER, Z. (1988) Merlin. Venkov D 35. NEUBAUER, Z. (1989) Svatý Grál: moderní podoba mythu. Venkov D 36. NEUBAUER, Z. (1989) Mistr Vyšebrodského oltáře. LS D 37. NEUBAUER, Z. (1989) Vyšebrodský oltář a magický Čtverec. LS D 38. NEUBAUER, Z. (1988) O základech astrologie. Venkov D 39. NUEBAUER, Z. (1988) O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii. In: Jednota měkkého a tvrdého stylu. Sborník k padesátinám Ivana M.Havla, NCM str ; angl. překlad: On Hard and Soft Style in Philosophy. In: M.Goetz-Stankiewicz (Ed.) Good-bye, Samizdat - Twenty years of Czechoslovak Underground Writing. North Western Univ Press Evanston, Illinois (1992) D 40. NEUBAUER, Z. (1990) O smyslu Kruhu nezávislé inteligence. Vesmír 69 (4) str. 13 D 41. NEUBAUER, Z. (1990) Kosmopolitický manifest. Vesmír 69 (4) str. 228

10 D 42. NEUBAUER, Z. (1990) Souběžné zpracování informace nebo kolmé rozměry pravdy? Vesmír 69 (12) str. 685 D 43. NEUBAUER, Z. (1990) Pluralismo, liberta, democrazia Il nuovo Areopago 9 (2) str D 44. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1990) O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů vyšebrodského oltáře. 1. část: Preludium. Cesta 3 str D 45. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 2. část: O vyjadřovacích prostředcích. Cesta 4 str D 46. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 3. část: A. Výklad první trojice: Narození; výklad prvního obrazu Zvěstování. Cesta 5 str D 47. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. Výklad první trojice: Narození; výklad druhého (Narození) a třetího (Klanění) obrazu. Cesta 6 str D 48. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad druhé trojice: Utrpení; výklad čtvrtého obrazu Getsemany. Cesta 7 str D 49. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad pátého obrazu Ukřižování. Cesta 8 D 50. NEUBAUER, Z. (1991) Místo Člověka v kosmu neboli o Antropickém principu. Kontext - Časopis pro rodinnou terapii 1 str D 51. NEUBAUER, Z. (1991) Pád totality a konec vědeckého světonázoru. Přítomnost 2 (3) str. 8-9; též SciPhi 1991, 1 str ; italský překlad: La caduta del totalitarismo. La Nuova Europa (1992) 1 (2) str D 52. NEUBAUER, Z. (1991) Mythus. Prostor IV (15) str ; též in: Člověk a náboženství. Sborníky ČKA Praha str D 53. NEUBAUER, Z. (1991) Universita a vzdělanost. Přítomnost 2 (5) str D 54. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1991) Hvězdy, nechte si okénko! Vesmír 70 (5) str. 295 D 55. NEUBAUER, Z. (1991) Pluralita světů a jednota vědění - o universitě, přírodovědě a evoluci. Research Report CTS-91-03; Kritický sborník (4) str. D 56. NEUBAUER, Z. (1991) Vyprávění o svatém Grálu. Souvislosti II. (3) str ; italský překlad (1992): La cerca del Graal (Il mito eterno nella cultura celtica) La Nuova Europa 1 (5) str D 57. NEUBAUER, Z. (1991) Psychiatrie na rozcestí - účast na diskusi Höschl/Blažek. Přítomnost 9 str. 30 D 58. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M (1991) Vanutí vodnářského věku. GEMMA 5 str. 1-2 D 59. NEUBAUER, Z. (1991) Idea vzdělanosti ve vztahu k ideji university. SciPhi 1 str D 60. NEUBAUER, Z. (1992) Gaia - návrat bohyně.vesmír 71 (1) str D 61. NEUBAUER, Z. (1992) Co je to scientismus a proč jsem proti? Vesmír 71 (3) str. 169 D 62. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Science, spirituality and the global crisis: toward a world with a future. T92 35 (2) str D 63. NEUBAUER, Z. (1992) Bateson známý neznámý. Kontext VIII (1) str D 64. NEUBAUER, Z. (1992) Biologická kosmologie Gregory Batesona. Kontext VIII (1) str.

11 31-51 a VIII (2) str D 65. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Věda, spiritualita a globální krize - vstříc světu s budoucností. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str.1-2 D 66. NEUBAUER, Z. (1992) Karl H.Pribram - holografický model mozku. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str D 67. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1992) Rádl a vývojové teorie. (Příspěvek do souboru statí Rádl redivivus) Přítomnost (4) str ; též in: S.Komárek Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995 str D 68. NEUBAUER, Z. (1992) Dogma a karma (Úvodní článek k diskusi o reinkarnaci) GEMMA 3 str. 3-4 D 69. NEUBAUER, Z. (1992) Neproslovený proslov Vita nostra, 3. LF UK str D 70. NEUBAUER, Z. (1992) O houbách. - Meditace lesní či autobiologická. Research Report CTS-92-07; přepracováno pro Kritický sborník XII (2) str D 71. NEUBAUER, Z. (1992) Změny paradigmatu. Prostor V (20) str D 72. NEUBAUER, Z. (1992) O filosofii, rétorice a sigetice aneb O přirozeném pojetí pravdy. Česká mysl XLII (1-2) str D 73. NEUBAUER, Z. (1992) O roli mýtů a symbolů ve vědeckém poznání. In: J. Stachová (Ed.) Symbol v lidském vnímání myšlení a vyjadřování. Filozofický ústav ČSAV, Praha, str D 74. NEUBAUER, Z. a CÍLEK, V. (1992) Magická Praha. Prostor VI (22) str D 75. NEUBAUER, Z. (1992) Neuentdeckung der Natur als Herausforderung an philosophisches Seinsverständnis. In: Europa als Herausforederung an die Philosophie. Vorträge und Beiträge der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer Stiftung e.v. Heft 23, Weigert, Gaugel Köllen, str D 76. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralism, Freedom and Democracy as Ontological Principles. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia str D 77. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralita, svoboda, demokracie z hlediska ontologie stvoření. Prostor VII (26) str D 78. NEUBAUER, Z. (1993) Poručíme větru dešti. Vesmír 72 (1) str D 79. NEUBAUER, Z. (1993) Popperovské medailonky. Vesmír 72 (2) str D 80. NEUBAUER, Z. (1993) Vzhled a vhled - k ontologickým předpokladům intuice. In: Stachová & Nosek (Eds.) Intuice ve vědě a filosofii. Sborník z mnohooborového semináře, 3. listopadu 1992, Filozofický ústav AV ČR Praha str D 81. NEUBAUER, Z. (1993) Noční rozhovor s Nikodémem - o duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii. Souvislosti 2 (16) str D 82. NEUBAUER, Z. (1993) Conditio humana - conditio universi aneb Roztodivné rozvažování nad váhou, počítačem a opičkou. HOST z března na duben 93, téma: humanologie, str D 83. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1993) Lejzr a smrž. TVAR 25 str. 1-3; reedited in S. Komárek: Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS VĚDA kontra IRACIONALITA 3 Sborník přednášek Český klub skeptiků SISYFOS Nakladatelství Věra Nosková Praha 2005 OBSAH Sborník připravili: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Jiří

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Konference České a Slovenské etologické společnosti

Konference České a Slovenské etologické společnosti Konference České a Slovenské etologické společnosti I. 10. - 11. 5. 1973 Bílá Třemešná II. 2. - 3. 5. 1974 Bílá Třemešná III. 28. - 30. 4. 1975 Bílá Třemešná IV. 26. - 30. 4. 1977 Vysoké Tatry (Slezský

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Český učitel ještě žije

Český učitel ještě žije Český učitel ještě žije RNDr. Dag Hrubý, M. M. bývalý edukátor transmisivní industriální školy předseda KČSŠDČR starý, empiricky protřelý praktik dávnoletého receptu Konference projektu Matematika s radostí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ

L ORÉAL PRO ŽENY VE VĚDĚ 20 let akademickýav ČR Zdemolovaný vchod do dvorany Knihovny AV ČR po výbuchu plynu, k němuž došlo 29. dubna v přilehlé Divadelní ulici. Více v rozhovoru s ředitelem SSČ Jiřím Malým na str. 8 10. bulletin

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.vscht.cz TOMISLAV BARTH - VÝKONNÝ

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, dovolte, abych Vás přivítala v novém roce na stránkách Zpravodaje STUŽ a popřála Vám jménem předsednictva

Více

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc š t ú d i e / a r t i c l e s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 3 4 ( 21 ) 2 012 ( 37 5 2 ) Způsoby literární reprezentace křesťanské alterit y v české polistopadové literatuře (postkolonialistický

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Sborník přeložené metodologické literatury

Sborník přeložené metodologické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

časopis pro zážitkovou pedagogiku

časopis pro zážitkovou pedagogiku časopis pro zážitkovou pedagogiku podzim 2013 ročník 7 číslo 2 vydává Gymnasion, o.p.s. 13 podzim 2013 1 spiritualita časopis pro zážitkovou pedagogiku číslo 13, podzim 2013 (ročník 7, číslo 2) vychází

Více