Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora."

Transkript

1 USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. usnesením č. 2012/1456 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/1457 1) provedla rozpočtová opatření č. 5 s 6 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtové opatření č. 14 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1458 v rámci stavby Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění části stavby, jmenovitě lávky přes řeku Tyru, na pozemku parc. č. 3492/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince, mezi městem Třinec a státním podnikem Povodí Odry, se sídlem ve městě Ostrava, Varenská 49, PSČ , IČ Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úhradu. Výše jednorázové úhrady se vypočte takto: Sazba za 1 m 2 = součin nájemného pozemků nesloužících k podnikání nájemce dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný v době uzavření smlouvy o věcném břemeni a koeficientu 5. Pokud výsledná cena bude nižší, než Kč bude jednorázová náhrada činit Kč. Bude-li výsledná cena vyšší než Kč, bude jednorázová náhrada činit Kč. K této ceně bude připočteno DPH Strana 1 (celkem 14)

2 v rámci stavby Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2012/02/042/Li na pozemku parc. č. 3492/1 v katastrálním území Oldřichovice u Třince mezi městem Třinec a státním podnikem Povodí Odry, se sídlem ve městě Ostrava, Varenská 49, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1459 a) o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 1, 2, 13, 14, 402, 403, v obci Třinec, v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu 100 Kč mezi městem Třinec a 1. realitní kanceláří v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ b) o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 174/3, v obci Třinec, v k. ú. Třinec do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč mezi městem Třinec a panem R. G., bytem Smilovice c) o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 21 v obci Třinec, v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu 200 Kč mezi městem Třinec a manž. M. P. a J. P., oba bytem Střítěž d) o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 15, v obci Třinec, v k. ú. Dolní Líštná do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu 200 Kč mezi městem Třinec a manž. Z. L. a L. L., oba bytem Třinec. a) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/02/003/Še mezi městem Třinec a 1. realitní kanceláří v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/02/004/Še mezi městem Třinec a panem R. G., bytem Smilovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu c) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/02/006/Še mezi městem Třinec a manž. M. P. a J. P., oba bytem Střítěž, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu Strana 2 (celkem 14)

3 d) uzavřít v rámci stavby Kanalizace Třinec, sběrač MB - Folwark smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/02/007/Še mezi městem Třinec a manž. Z. L. a L. L., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2012/1460 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci ul. Horní a ul. Slezská o navýšení ceny projektové dokumentace stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci ul. Horní a ul. Slezská o Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/090/No mezi městem Třinec a projekční společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1461 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/043/No na provedení náhradní výsadby v rámci stavby Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě mezi městem Třinec a firmou ZAHRADNICTVÍ ŠIMKOVÁ, s. r. o., se sídlem v obci Bystřice 1139, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1462 o změně termínu plnění projektové dokumentace Sídliště nad Hradčany ul. Lidická, ul. Koperníkova, ul. Beskydská a ul. Slezská v Třinci, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do , dokumentace pro stavební povolení do a dokumentace pro provádění stavby do o navýšení ceny projektové dokumentace Sídliště nad Hradčany ul. Lidická, ul. Koperníkova, ul. Beskydská a ul. Slezská v Třinci o Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/118/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Sídliště nad Hradčany ul. Lidická, ul. Koperníkova, ul. Beskydská a ul. Slezská v Třinci mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace Stanislavem Kawulokem, se sídlem v obci Vendryně 931, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1463 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna vodoměrů s prošlým cejchem v roce 2012 takto: 1. HAMROZI, s. r. o., Třinec, Staré Město, Polní 411 IČ ENERGY SERVICE Bohemia, s. r. o., Ostrava, 28. Října 1142/168 IČ INPO, spol. s r. o., Karviná Fryštát, Nádražní 916/11 IČ Strana 3 (celkem 14)

4 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/044/Ku mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Staré Město, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1464 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Vypracování generelu cyklistické dopravy města Třince takto: 1. DHV CR, spol. s r. o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94 IČ Ing. Adolf Jebavý, Brno-střed, Veveří, Gorkého 59/9 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/045/Ku mezi městem Třinec a firmou DHV CR, spol. s r. o., se sídlem ve městě Praha 8, PSČ , Karlín, Sokolovská 100/94, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1465 vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zhotovitele stavby těchto akcí: a) Mateřská škola Tyra 80 - oprava střechy b) MŠ ul.štefánikova 772, Třinec - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů c) MŠ ul.máchova 647, Třinec - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů d) MŠ Máchova 647, Třinec - rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Mateřská škola Tyra 80 - oprava střechy, MŠ ul.štefánikova 772, Třinec - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů, MŠ ul.máchova 647, Třinec - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů a MŠ Máchova 647, Třinec - rekonstrukce kuchyně na výdejnu jídel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je pro výše uvedené zakázky nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2012/1466 uzavřít smlouvu o zajištění výuky dopravní výchovy čj. 2012/10/001/Ko mezi městem Třinec a Autoškolou Centrum, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , pověřený k jednání Jarmila Balonová, jednatel společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1467 uzavřít Smlouvu o zajištění správy a údržby v prostoru železničního podchodu v km 310,910 trati Bohumín Český Těšín Mosty u Jablunkova čj. 2012/10/003/Še mezi městem Třinec a společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem Třinec, Komenského 468, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 14)

5 usnesením č. 2012/1468 o bezplatném umístění 4 ks bannerů - upoutávky na filmový festival Jeden svět 2012 na zábradlích v křižovatce ulic Tyršova a Lidická, na autobusovém stanovišti, před kinem Kosmos a okružní křižovatce u myší díry v termínu od do občanskému sdružení Ubot Gallery, se sídlem Bystřice 1039, , IČ , v částce Kč včetně DPH. usnesením č. 2012/1469 1) schválila Dodatek č. 16 mandátní smlouvy a smlouvy o dílo na správu a údržbu veřejných pohřebišť na území města Třince č. 1999/001/01 ze dne uzavřené mezi městem a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 392, , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1470 zveřejnit záměr změny doby nájmu v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 03/2006 ze dne mezi městem Třinec, zastoupeným ředitelkou Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, Mgr. Táňou Bulawovou a fyzickou osobou MVDr. Annou Šimaliakovou, se sídlem v Českém Těšíně, ulice Nádražní č. p. 37/9, PSČ , reg. č. KVL 4538, IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů o výměře 103 m 2 v objektu č. p. 772 na ul. Štefánikova v Třinci, postaveném na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, a to z doby určité na dobu neurčitou. usnesením č. 2012/1471 1) schválila organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova, č. p. 418, PSČ , IČ , předložení žádosti o finanční příspěvek pro rok 2012 z dotačního programu z Nadace ČEZ na projekt Oranžové schody. usnesením č. 2012/1472 1) vzala na vědomí s účinností od změnu ve složení Komise pro sociálně právní ochranu dětí, zřízenou starostkou obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce města Třince, a to konkrétně rezignaci člena této komise Bc. Jany Szotkowské a jmenování starostkou města nové členky Mgr. Silvie Tačárové. usnesením č. 2012/1473 1) schválila podání žádosti příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, Třinec, IČ , o přidělení finančních prostředků z grantů Nadace OKD ve výši Kč, určené na realizaci projektu s názvem Nákup vybavení pro zvýšení úrovně sociální péče, v rámci vyhlášeného programu Pro zdraví. Strana 5 (celkem 14)

6 usnesením č. 2012/1474 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 2010/12/18B/Žo ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností CTS studio, a. s., se sídlem v Praze 8, Novákových 380/18, PSČ , IČ , zastoupenou Robertem Sklenaříkem, členem představenstva, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1475 uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji č. 006/12/008/Tx uzavřené dne 17. dubna 2006 mezi společností STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6/943, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, zastoupenou Ing. Richardem Bulíčkem, generálním ředitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1476 a) pronajmout nebytový prostor garáž č. 29 ve výměře 17 m 2, která se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu J. B., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/109/Sz ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1477 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložkách veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1462/2, 1448 a 1449 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví pana B. T., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby jako SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 umístěna na pozemku parc. č. 1462/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne SO 450 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,800 10,200 umístěna na pozemcích parc. č a 1449 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckých posudků č. 2011/VB/Ol-039/S.I-11/IN ze dne a č. 2011/VB/Ol-050/S.I-11/IN ze dne , vypracovaných Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí panu T. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/05/103/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 6 (celkem 14)

7 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 997/6 a 997/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví pana P. J., bytem Smilovice u Třince, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby jako SO 447 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,900 umístěný na pozemcích parc. č. 997/6 a 997/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-038/S.I-11/IN ze dne , vypracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí panu J. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/05/104/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.1462/10 a 1462/4 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve společném jmění manželů J. P. a V. P., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby jako SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 umístěný na pozemcích parc. č. 1462/10 a 1462/4 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-044/S.I-11/IN ze dne , vypracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí manž. P. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/05/105/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložkách veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1476, st. 374/2, 1503/6, 1469 a 1468 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví pana J. T., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby jako SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700 9,800 umístěna na pozemcích parc. č a st. 374/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne SO 450 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,800 10,200 umístěna na pozemcích parc. č. 1503/6, 1469 a 1468 v k. ú. Oldřichovice u Třince v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckých posudků č. 2011/VB/Ol-046/S.I-11/IN ze dne a č. 2011/VB/Ol-049/S.I-11/IN ze dne , vypracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí panu J. T. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/05/106/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 7 (celkem 14)

8 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 72/2 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, jehož vlastníkem je paní L. N a pan Z. N., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby jako SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 12,980 umístěný na pozemku parc. č. 72/2 v k. ú. Karpentná v rozsahu vymezeném v GP č /2010 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2012/VB/Kar-048/S.I-11/IN ze dne , zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS- OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí paní L. N. a panu Z. N. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/05/107/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1478 a) ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření nebytových prostorů do správy a úhradě služeb č. 2005/05/173/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a příspěvkovou organizací Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Třinec, se sídlem Třinec, U Splavu 550, PSČ , IČ , zúžit stávající účel užívání svěřených nebytových prostorů v objektu č. p. 547 na ul. U Splavu v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 230 v k. ú. a obci Třinec, o provoz školní družiny a v této souvislosti upravit příslušná ustanovení v této dohodě, která se budou dotýkat již pouze provozu mateřské školy, s účinností ode dne b) uzavřít dodatek č. 3 k dohodě o svěření nebytových prostorů do správy a úhradě služeb č. 2005/05/173/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1479 revokovat usnesení č. 2012/1366 z 39. schůze rady města konané dne v souvislosti s odstoupením paní Mgr. Ilony Omylové, místem podnikání Vendryně, Vendryně 311, PSČ , IČ , od žádosti na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 42,07 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec a neuzavřením nájemní smlouvy č. 2012/05/027/Do zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 42,07 m², tj. místnosti č. 123 ve výměře 14,22 m² a č. 124 ve výměře 27,85 m², v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o prodloužení záměru pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2012/1480 v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2010/05/302/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Anetou Molinovou, místem podnikání Třinec, Konská 262, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec a) rozšířit účel užívání místnosti č. 101 ve výměře 27,89 m², kterým je v současné době sklad, nově o šicí dílnu b) v souvislosti se změnou účelu užívání upravit dle Ceníku stávající výši nájmu c) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2010/05/302/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1481 zveřejnit záměr města odprodat pozemek parc. č. 258/2, trvalý travní porost, o výměře m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za cenu nejvyšší nabídky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1482 1) vzala na vědomí informaci o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/05/556 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní D. S., bytem Třinec, na pronájem pozemku parc. č. 130/5 o výměře 258 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce s 3 měsíční výpovědní lhůtou zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 130 o výměře 258 m 2, nově označenou jako parcela č. 130/5 dle geometrického plánu ze dne v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince k rekreačnímu využití, výběrem zájemce obálkovou metodou za cenu nejvyšší nabídky, minimálně za cenu dle Ceníku tj. 6 Kč/m²/rok, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1483 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní kabelové přípojky na části pozemku parc. č. 3422/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) doplnit do již schválené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvy o právu provést stavbu č. 2011/05/597/By pozemek parc. č. 3422/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení elektro přípojky NN na části pozemku parc. č. 1382/1 v k. ú. Nebory a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH Strana 9 (celkem 14)

10 b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/089/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č. 3358/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/098/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č. 1176/3 v k. ú. Oldřichovice u Třince a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/099/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti PR reality, s. r. o., se sídlem Třinec, Lidická 544, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení kanalizace dešťové a splaškové a vodovodního řadu přes pozemky parc. č. 146/2 a 156/2 v k. ú. a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/101/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č v k. ú. Tyra a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/102/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 7) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení přes pozemek parc. č. 766/2 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/110/Sk, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 14)

11 usnesením č. 2012/1484 zveřejnit záměr města odprodat část pozemku parc. č. 39/72, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře m 2, nově označenou jako parcela č. 39/98 v k. ú. Konská a obci Třinec dle GP č /2012 ze dne předem určenému zájemci společnosti JAP TRADING, s. r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 146, PSČ , IČ , jako nájemci pozemku, za kupní cenu 80 Kč/m 2 s podmínkou zachování příjezdu k multifunkčnímu objektu postaveném na pozemku parc. č. st v k. ú. Konská a obci Třinec. usnesením č. 2012/1485 uzavřít smlouvu o odpisování technického zhodnocení nájemcem č. 2012/05/114/Do mezi městem Třinec a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , v souvislosti s provedenou rekonstrukcí interiéru pošty v roce 2011 v pronajatých nebytových prostorech objektu č. p. 411 na ul. Sosnové v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 561/3 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1486 a) v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2004/06/213 ze dne (2012/05/034/Do) uzavřené mezi městem Třinec a společností I R E M, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 165, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p. 689 na ul. Dukelské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, rozšířit předmět nájmu o níže uvedené části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na dobu neurčitou za cenu dle Ceníku část o výměře 12 m 2 využívaného jako přístupový chodník k zadnímu vchodu do cukrárny s účinností ode dne část o výměře 29,81 m 2 k provozování předzahrádky u zadního vchodu do cukrárny s provozem každoročně od počínaje rokem 2012 část o výměře 40 m 2 k provozování předzahrádky před vstupem do cukrárny s provozem každoročně od počínaje rokem 2012 b) uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 2004/06/213 ze dne (2012/05/034/Do), který bude představovat úplné znění stávající nájemní smlouvy včetně všech uzavřených dodatků ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1487 a) upravit smluvní podmínky v nájemní smlouvě č. 2011/05/319/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1028/7, PSČ , IČ , jako nájemcem turistického areálu Javorový vrch, ve znění předkládací a důvodové zprávy b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/05/319/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 14)

12 usnesením č. 2012/1488 1) schválila vnitřní směrnici města Třince č. 1/2012 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince s účinností od dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1489 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu S. F., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2011/05/122/Za ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1490 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třinec při zpracování studie Nízkonákladové bydlení pro seniory, sociální bydlení a prevence bezdomovectví. uzavřít Smlouvu o dílo mezi městem Třinec a společností PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského 1749/19, Ostrava, IČ , jejímž předmětem je zpracování studie Nízkonákladové bydlení pro seniory, sociální bydlení a prevence bezdomovectví, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1491 1) přistoupila podpisem Prohlášení o partnerství k partnerství města Třince v rámci projektu Inteligentní město, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1492 1) schválila text odpovědi na dopis p. Josefa Brzežka, starosty SDH v Neborech, jehož předmětem je žádost o poskytnutí finančního příspěvku na přístavbu klubovny ke stávající hasičské zbrojnici v Neborech, a to dle přílohy č. 2 k usnesení. usnesením č. 2012/1493 připojit se dopisem ve znění přílohy č. 1 přednesu k odmítavému stanovisku Svazu měst a obcí ČR k Analýze aktuálního stavu veřejné správy, jejíž závěry se mají promítnout do Koncepce dokončení reformy veřejné správy. Strana 12 (celkem 14)

13 usnesením č. 2012/1494 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 412, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru, č. p. 247, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská, č. p. 778, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) pověřila funkcí tajemnice konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 5) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursních komisí 6) uložila viz ÚKOLY. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2012/ /43 Vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursních řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v Kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník a v Mladé frontě Dnes. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne Strana 13 (celkem 14)

14 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 57/43 Vedoucí odboru ŽPaZ informovat občany o přestěhování hřbitovní správy na novou adresu nejenom prostřednictvím internetových stránek města, ale také pomocí cedulí s mapkou, které budou umístěny na každém hřbitově. Zodp.: Mgr. Jana Gawlasová, vedoucí odboru ŽPaZ Termín: RMě konaná dne /43 Vedoucímu odboru KVM zhodnotit efektivitu práce jednotlivých komisí Rady města Třince, tzn. provést kontrolu účasti jednotlivých členů a revizi výstupů z těchto komisí. Zodp.: Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru KVM Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 14 (celkem 14)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více