DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2013. Z obsahu. Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO 1. 1. 2014"

Transkript

1 3 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3 Z obsahu Výkupy pozemků... 3 Kurz první pomoci... 5 Zprávy z ústředí NOVÁ LEGISLATIVA? CO ČSOP MUSÍ SPLNIT PO Senát v minulých dnech schvaloval zákony doplňující nový Občanský zákoník, který nabude účinnost 1. ledna Mezi jinými schválil tzv. rejstříkový zákon (zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304 Sb.)), dotýkající se okrajově občanských sdružení resp. spolků, jak se budou od příštího roku nazývat. Senát naopak neschválil návrh zákona o veřejné prospěšnosti, který by byl pro neziskovky klíčový a kvůli kterému bychom museli provést rozsáhlé změny. Přes toto zamítnutí nás ale od nového roku některé změny stejně čekají. Rejstříkový zákon - rejstříky spolků už nepovede ministerstvo vnitra, nýbrž je povedou krajské soudy. Ty rejstříky od MV ČR přeberou na konci roku. Je velmi důležité, aby v tuto dobu byly údaje o našich článcích vedené u MV ČR v pořádku. Bohužel jsou tato data zatím neveřejná, takže složitě zjišťujeme, co že to ministerstvo vnitra vlastně o článcích ČSOP eviduje. Až to zjistíme, podáme na MV změny podle aktuální databáze registrovaných článků ČSOP. Zanesení jakýchkoliv změn v našich údajích bude od ledna u krajských soudů komplikovanější. Například zřejmě budou vyžadovat souhlasy majitelů nemovitostí, ve kterých naše základky mají uvedené sídlo. U všech změn činovníků základek budou pravděpodobně vyžadovat úředně ověřené podpisy stvrzující souhlas činovníka s vykonáváním funkce v ZO, atd. Není jasné, jak rychle budou soudy změny v rejstřících provádět. Čekání na zápisy může naše organizace docela paralyzovat. Naštěstí alespoň budou zápisy prováděny zcela zdarma. V každém případě apelujeme na naše články, aby se změnami v registraci nečekaly do konce registračního období ( ), ale nahlásily nám je obvyklou cestou ihned. Samotný nový občanský zákoník by toho v životě ČSOP mnoho změnit neměl. Teoretizuje se o tom, že budeme muset náš název doplnit o zkratku z. s. (zapsaný spolek) či o tom, že bychom měli ve stanovách zdůraznit, že naším posláním je především naplňování zájmů našich členů. Nicméně právní výklady jsou nejasné a ústřední výkonná rada se dohodla, že, pokud to půjde, bude prosazovat v těchto bodech současné znění. Určitě však bude v stanovách nutné jmenovitě rozdělit aktivity ČSOP uvedené v poslání ČSOP ( 3) na hlavní (ideje, vize) a vedlejší (konkrétní aktivity). Také není zatím jasné, zda budou moci nadále mít regionální a zájmová sdružení ZO ČSOP (včetně například Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP) právní subjektivitu, protože jejich členy nejsou fyzické osoby. Bude nutné nově dát do stanov, že před zápisem do veřejného rejstříku není možné, aby nově vznikající pobočný spolek (rozuměj Stránka 1 z 8

2 základní organizace) konal jakékoli právní úkony. Pro některé naše základky asi nejviditelnější změnou bude fakt, že v názvech pobočných spolků (základek) musí být vždy výslovně uvedena příslušnost k ČSOP. Pokud v názvu vaší základní organizace zkratka ČSOP či celý název Český svaz ochránců přírody není, nezbude vám, než svolat členskou schůzi a název změnit. Zatím s tím ale nespěchejte, i na toto ustanoveni bude platit přechodné období. Můžete se ovšem seznámit se Směrnicí pro pojmenovávání základních organizací ČSOP (www.csop.cz/smernice), protože nové názvy se budou tvořit podle ní. Ve stanovách určitě srozumitelněji nadefinujeme kolektivní členství a zejména členství MOPíků. Zcela jednoznačně bude nutné, aby všechny naše články byly zrušovány vždy s likvidací (pokud nezaniknou sloučením s jiným článkem), což v reálu přinese určité zatížení jak ústředí tak pro zanikající články samotné. Honza Moravec, Petr N. Stýblo LOGO 35. VÝROČÍ ČSOP Členové ÚVR na svém podzimním jednání vybrali vítězné logo k 35. výročí Českého svazu ochránců přírody, které bude svaz slavit v roce Autorem loga je Tomáš Černý. Logo bude možné použít (vždy s logem ČSOP) na tiskoviny, propagační materiály, tašky, trika,... V případě zájmu o logo v tiskové kvalitě napište do kanceláře na Tereza Vadasová SVAZOVÁ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ Dovolujeme si vás upozornit na možnost udělení svazových vyznamenání. Přemýšlejte o vhodných kandidátech na udělení vyznamenání Příroda děkuje či na ocenění Svaz děkuje a případně svoje návrhy předejte členům ÚVR z vašeho kraje. Návrhy na udělení ceny Život pro ježky můžete posílat do Kanceláře ÚVR. Návrhy musí projednat ÚVR na svém prvním jednání v roce, tedy v lednu Plné znění směrnice o svazových vyznamenáních společně s přehledem dosud vyznamenaných naleznete na webu ČSOP: záložka Pro členy Vyznamenání a ocenění. Tereza Vadasová SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2013 Ukliďme svět! podzimní kolo 2013 září říjen 2013 Živá zahrada Zimní kolo Stránka 2 z 8

3 Ochrana přírody SEMINÁŘ ZÁCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ PŘI JARNÍCH MIGRACÍCH Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí zve ochránce přírody, pracovníky státní správy v oblasti ochrany přírody i veřejnost na seminář oborovou diskusi na téma Záchrana obojživelníků při jarních migracích. Řada organizací ČSOP, OŽP úřadů, Správ CHKO a NP pomáhá každoročně na rizikových místech obojživelníkům při jarních migracích. Přesto na mnoha lokalitách, kde záchranné akce probíhaly, došlo nebo dochází ke každoročnímu výraznému snížení množství migrujících obojživelníků. Je to způsobeno úbytkem těchto živočichů v naší přírodě, nebo nevhodnou metodikou záchranných transferů? Oborová diskuse na toto téma se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 10 hodin na základně ochránců přírody v Bystřičce u Valašského Meziříčí. Uvítáme zejména vlastní zkušenosti s prováděnými transfery na nejrůznějších místech v ČR na akci je nutno se přihlásit (včetně případného příspěvku do diskuse) do na mailu nebo telefonu Bližší informace přihlášeným. Bez účastnického poplatku, drobné občerstvení zajištěno! Miroslav Dvorský JAK SE VYKUPUJÍ POZEMKY V RÁMCI KAMPANĚ MÍSTO PRO PŘÍRODU Často se někdo ptá, jak vlastně probíhají výkupy pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu. Tak tedy: První výkop jde v naprosté většině případů ze strany místních pozemkových spolků. Ty buď objeví zajímavý pozemek, který by bylo vhodné vykoupit, a kontaktují majitele, a nebo se nějak dozví, že pozemek je na prodej. Zatím jedinou výjimkou z této zvyklosti za deset let existence kampaně byla lokalita V lyngu, kde správce majetku jednoho podniku v likvidaci, vědom si přírodní hodnoty pozemků, oslovil přímo Kancelář ČSOP, zda by o ně neměla zájem a ta následně kontaktovala místní organizace, co si o vhodnosti výkupu myslí a zda by se někdo z nich chtěl o tuto lokalitu starat. Též jednání s majiteli o ceně a dalších podrobnostech výkupu je většinou na místním pozemkovém spolku; kancelář ho přebírá pouze ve výjimečných případě, pokud je to z nějakého důvodu strategicky výhodnější (lepší vyjednávací pozice ústředí, místní spory a pod). Na pozemky navržené k výkupu se vždy jede někdo z Kanceláře podívat a následně návrh na výkup projednává na základě materiálů, zaslaných pozemkovým spolkem, a zprávy z této návštěvy Rada Národního pozemkového Stránka 3 z 8 spolku. To je odborný orgán, zastřešující veškeré pozemkospolkové aktivity ČSOP. Má 12 členů, z čehož polovinu tvoří zástupci akreditovaných pozemkových spolků, dva zástupce v ní má Ústřední výkonná rada ČSOP a zbývající čtyři jsou zástupci partnerských organizací (v současné době Ministerstvo životního prostředí, Nadace Partnerství, Lesy České republiky a Národní památkový ústav). Jako stálý host se jednání Rady často účastní i zástupce AOPK. Rada posuzuje žádost z různých hledisek, mimo jiné smysluplnost výkupu, přijatelnost dojednané ceny, rizika plynoucí zvenčí (tedy takové, kterým nelze zabránit výkupem), potenciální rizika pro vlastníka (aby si ČSOP nenaběhl koupí do nějakých závazků, které by se mu později mohly vymstít) a v neposlední řadě také ochotu a schopnost místního pozemkového spolku převzít o vykoupenou lokalitu dlouhodobou péči. Pokud Rada Národního pozemkového spolku doporučí pozemek k výkupu, poslední slovo má Ústřední výkonná rada ČSOP jakožto výkonný orgán budoucího majitele. Po schválení následuje vlastní výkup, který zajišťuje kancelář ÚVR ČSOP, pozemky poté dostává do dlouhodobého užívání na základě

4 předem domluvených a Radou Národního pozemkového spolku odsouhlasených pravidel (ochranářského plánu) navrhující pozemkový spolek. Vykupovány jsou pozemky, na nichž jsou zachovalá cenná přírodní společenstva (mokřady, přírodě blízké lesy, květnaté louky, skalní stepi ), pozemky s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, přírodní pozemky významné z krajinářského hlediska (nezastavěné říční nivy, krajinné dominanty), pozemky bezprostředně související s předešlými a umožňující zajistit jejich lepší ochranu či rozšíření přírodních / přírodě blízkých biotopů a pozemky vhodné k návratu přírody (revitalizacím, výsadbám biokoridorů, biocenter...). Nikdy se nevykupují pozemky, cílem jejichž výkupu by byla DOBÝVÁNÍ BŘIDLIČNÝCH PLYNŮ V USA Podívejte se na film režiséra Joshe Foxe Gasland a jeho pokračování Gasland 2. Je volně přístupný na internetu na YouTube i jiných serverech. Propagátoři těžby výhradně blokace nějakého investičního záměru (kousek pole uprostřed plánované průmyslové zóny apod.). Přehled všech dosud vykoupených lokalit s podrobnými informacemi o nich naleznete na webových stránkách (aktuality týkající se kampaně a vykoupených pozemků lze sledovat i na facebookovém profilu Místo pro přírodu). S jakýmikoliv dotazy mě můžete kontaktovat na mailu skype honza_csop či telefonních číslech Kanceláře ( , , ). Jan Moravec, koordinátor programu pozemkových spolků břidličných plynů z něho opravdu nemají radost. Škoda, že je zatím pouze v angličtině. Petr N. Stýblo Vaše peníze BEZPLATNÁ PROPAGACE AKCÍ Vážení kolegové a přátelé z neziskového sektoru. Využijte internetový zpravodaj Noviny Dobrá média k bezplatné prezentaci svých aktivit. Realizujete projekt a chcete ho prezentovat včetně uvedení partnerů a donorů? Chcete informovat o svých aktivitách? Pořádáte akci a chcete na ni pozvat potenciální účastníky? Chcete zveřejnit mediální výstupy a tiskové zprávy na internetu? To vše vám zcela zdarma nabízí internetový zpravodaj Zaslání podkladů je jednoduché a jejich zveřejnění zpravidla velmi rychlé. Informace o tom, jak nato naleznete zde: Pavel Činčera, BEZK Nabízíme RODINNÝ DŮM VE VYSOKÉ NAD LABEM NA PRODEJ Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici se zahradou, částečně podsklepený. Dům má dvě podlaží (přízemí a podkroví) se sedlovou střechou. Jedná se o tradiční zděnou technologii cca z roku Dům je v původním stavu určen k rekonstrukci. Stránka 4 z 8 V přízemí jsou prostorné pokoje, v patře samostatný pokoj s možností půdní vestavby.

5 Zahrada o výměře 484 m 2. Rodinný dům se nachází v obci s veškerou občanskou vybaveností na adrese Vysoká nad Labem, čp. 143, PSČ Tento dům je dědictvím po paní Věře Hořeňovské. Dědicové, mezi nimiž je i ČSOP, KVALITNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ČLENY ČSOP Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP nabízí cca 10 volných míst na jednom ze dvou kurzů první pomoci v termínu nebo ve Vraném nad Vltavou (30 minut vlakem z Prahy hlavního nádraží). Oba kurzy probíhají od středečního odpoledne do brzkého nedělního odpoledne. Jde o kurzy první pomoci vybrané s ohledem na praktickou použitelnost a kvalitu, která je naším hlavním kritériem. Pro SMOP ČSOP je lektorsky zajišťuje společnost ZDrSEM, která pořádá vysoce praktické, zážitkové kurzy první pomoci metodou, která vám vštípí základní návyky pro krizové situace a uvede vás do potřebných souvislostí. Domníváme se, že se jedná o jeden z nejlepších kurzů první pomoci, který je v ČR nabízen. Je vedený lékaři z praxe (sanitky, ARO, apod.) zkušenými záchranáři a dalšími lektory s bohatou školící praxí. Doporučujeme jej nejen jako zdravotnickou kvalifikaci pro osobu zdravotníka zotavovacích akcí, ale všem členům ČSOP jako součást základního vzdělání první pomoci. (Naše doporučení se se dohodli, že dům bude prodán. Odhadovaná cena je 2,2 miliónu Kč. Lucie Matulová opírají o osobní pozitivní zkušenost po absolvování kurzu). Varianta kurzu, který nabízíme, je ZDrSEM Standard. Více informací o metodě, obsahu kurzu a jeho poskytovateli se můžete dozvědět na /www.zdrsem.cz/. Pokud si chcete udělat dobrou představu o tom, co může absolvent kurzu umět a jak dovede zasáhnout, nepřehlédněte na stránkách odkaz /Zásahy našich absolventů/. Cena pětidenního kurzu nabízená výhradně pro členy ČSOP je Kč. Jedná se o cenu dotovanou z peněz SMOP ČSOP, která zahrnuje kompletní lektorské a materiální zajištění kurzu, skripta pro účastníky kurzu, pronájem prostor, ubytování ve společné místnosti (vlastní spacák, karimatka). V případě zájmu kontaktuje nejpozději do kancelář SMOP ČSOP, kde se můžete přímo přihlásit, nebo vám podáme bližší informace. telefon: (příp. pevná linka: ). Jaroslav Síbrt, kancelář SMOP ČSOP UPOZORNĚNÍ! K skončila platnost průkazu Mladého ochránce přírody. Všichni členové ČSOP (včetně dětí a mládeže sdružovaných v kolektivech Mladých ochránců přírody) se budou prokazovat Průkazem člena Českého svazu ochránců přírody. Průkazy vyhotovuje Kancelář ÚVR ČSOP bezplatně, stačí jen zaslat fotografie se jménem. Zelená karta Stránka 5 z 8 Platná průkazka: Tereza Vadasová

6 KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK ČSOP OD ŘÍJNA 2013 Datum, název a adresa objektu/akce kraj od 18 hod. Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Přednáška KONTAKTY SE STŘEDOMOŘÍM V MLADŠÍ DOBĚ BROZNZOVÉ. Přednáší PhDr. M. Novák od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška DO TAJGY SEVERNÍHO MONGOLSKA. Zavedeme vás do prostředí geologické expedice do pohraniční tajgy v povodí řeky Selengy v nejsevernějším Mongolsku na sklonku 90. let. Žili jsme v jurtě, pracovali a chodili pěšky v panenské přírodě a občas jsme narazili i na opuštěný budhistický klášter... Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. spisovatel, cestovatel, geolog a diplomat (býv. velvyslanec ČR v Chile, Venezuele a 13ti malých státech Karibiku) od 18 hod. Padrubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Přednáška BRONZOVÉ DEPOTY Z MLADŠÍ A POZDNÍ DOBY BRONZOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Přednáší PhDr. D. Vích od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška NEZNÁMOU ETIOPIÍ. Africká země položená mezi 1500 m.n.m. a 3000 m.n.m. obklopená svým specifickým časem, písmem a kulturou vymykající se představám o Africe. Kolébka kávy. Jedna z nejchudších a zároveň nejbohatších zemí světa. Etiopie. Přednášející: Marie Wichsová (Fakulta tropického zemědělství) od 14 hod. Ústecký Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov PODZIMNÍ PLACKOVÁNÍ - 2. ročník soutěže o nejchutnější placičky uvařených, usmažených, upečených z čehokoliv jedlého :-), nejlepší placky odměníme! od 18:00 Praha Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Přednáška BARMA PLNÁ BAREV. Barma je země nejméně poznamenaná turisty z celé jihovýchodní Asie a tak nás uchvátila hlavně svou autentickou atmosférou i přesto, že tamní vláda dovoluje přístup jen do některých částí země. Naší cestu jsme začali v největším měste Yangonu plném mnichů, zlatých pagod, prodavačů nudlí a špíny. Dále jsme se vypravili k jezer Inle, kde jsou celé vesnice žijící v domech přímo na jezeře. Navštívili jsme vzdálené vesnice kraje Shan a prozkoumali chrámy v rozlehlém Baganu, prohlédli si město Mandalay a projeli na motorce jeho okolí. Nakonec jsme strávili několik dnů v okolí malebného města Pathein a přímořské vesnice Chaungtha odkud jsme na motorce vyrazili podél pobřeží. Přednášející: Petra Miholová a Jiří Hokr od 18 hod. Pardubický Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Přednáška KNOVÍZSKÁ KULTURA. Přednáší Doc. PhDr. L. Jiráň, CSc. do Jihočeský NZM Ohrada, U Bezdreva 17, Hluboká n. Vlt. Výstava JIŘÍ MORAVEC - výstava kreseb z cyklu Příroda v ilustraci. do Jihomoravský NZM Valtice, Nám. Svobody 8, Valtice Výstava fotografií japonských zahrad - JAPONSKÁ INSPIRACE. Stránka 6 z 8

7 do NZM Ohrada, U Bezdreva 17, Hluboká n. Vlt. Výstava ČIŽBA - umění jemné a líbezné. Pro ty, kteří nevědí, co si pod tímto slovem představit, je čižba (ptáčnictví) chytání drobných ptáků pomocí různých technik (sítě, oka, lep, pasti) za účelem získání potravy nebo chovu v klecích pro zpěv a obveselní. Od středověku až do 19. století byla v našich zemích velmi rozšířená. Provozovala se jako druh obživy nejchudších vrstev i jako záliba šlechty a duchovenstva. do Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín Výstava "R 013". Návštěvníci budou moci obdivovat obrazy a objekty, které pocházejí z ateliérů akademických malířů Evy Skarolkové-Stuchlíkové, Petra Bareše, Jiřího Brodského a Miroslava Křížka. Všichni autoři jsou profesí restaurátoři uměleckých děl, avšak jejich tvorba představená v zámecké galerii vznikla jako svobodné vyjádření jejich talentu a cítění. do Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Výstava POČÁTKY PLOCHÉ DRÁHY V PARDUBICÍCH. FRANTIŠEK HLADĚNA. Motorismus se v Pardubicích ve 20. a 30. letech těšil velké popularitě, proto není divu, že zde spatřily světlo světa hned dva prestižní plochodrážní závody, Zlatá přilba a Lobkowiczův memoriál. Oba patřily mezi nejnáročnější závody a těšily se velkému zájmu u domácích i zahraničních závodníků. U zrodu obou těchto podniků stál známý pardubický podnikatel a nadšený motorista František Hladěna. Výstava připomene první ročníky obou závodů, dále jejich osudy po druhé světové válce, osobnost Františka Hladěny, který tragicky zahynul v době heydrichyády a řadu dalších významných osobností plochodrážního světa, např. Frantu Juhana, Hugo Rosáka, Jana Lucáka, z mladší generace pak např. Miloslava Špinku, Rudolfa Havelku a další. Shlédnout zde můžete dobové fotografie, tiskoviny, staré motocykly a trofeje. do Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu potravin a recyklace obalů. Jihočeský Královéhradecký Pardubický Praha Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách Tereza Vadasová Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4. Tel.: , Obsah Depeší připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E Stránka 7 z 8

8 Stránka 8 z 8

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více