výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1

2 Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 29, doplněná o komentáře. Projednáno na akademické radě EPI, s.r.o. dne Vydavatel, nositel autorských práv: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 21 ISBN

3

4 OBSAH 1 ÚVOD EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. (EPI, S.R.O.) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA EPI, S.R.O SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, SPRÁVNÍ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁNŮ DLE VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ EPI, S.R.O. VČETNĚ ZMĚN V ROCE ZASTOUPENÍ EPI, S.R.O. V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, V MEZINÁRODNÍCH, V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, USKUTEČŇOVANÉ MIMO MĚSTO, VE KTERÉM MÁ VYSOKÁ ŠKOLA SVÉ SÍDLO, S VÝJIMKOU ODBORNÉ PRAXE ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH EPI, S.R.O KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ EPI, S.R.O. AKREDITOVANÝCH V CIZÍCH JAZYCÍCH, SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÉ ŠKOLY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE PŘEHLED KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O PŘEHLED POČTU ÚČASTNÍKŮ KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O ZÁJEM O STUDIUM NA EPI, S.R.O STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ABSOLVENTI EPI, S.R.O., SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S ABSOLVENTY NEÚSPĚŠNOST STUDENTŮ NA EPI, S.R.O., OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU, VČETNĚ ZÍSKÁVÁNÍ DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL A ECTS LABEL ODBORNÁ SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE A SPOLUPRÁCE S ODBĚRATELSKOU SFÉROU AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI EPI, S.R.O., PŘEPOČTENÉ POČTY KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÝCH ŠKOL (AKADEMICKÝCH I OSTATNÍCH) NABÍZENÉ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (VČETNĚ POČTU ABSOLVENTŮ V JEDNOTLIVÝCH KURZECH) POČET NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESORŮ A DOCENTŮ V ROCE PRŮMĚRNÁ DÉLKA STUDIA ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY V DANÉM ROCE PODLE STUDIJNÍHO PROGRAMU, TYPU A FORMY STUDIA (S ODEČTEM PŘERUŠENÍ DOBY STUDIA) (V UKONČENÝCH MĚSÍCÍCH) ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EPI, S.R.O. A POSÍLENÍ VAZBY MEZI ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A TOUTO ČINNOSTÍ INFRASTRUKTURA EPI, S.R.O. (MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ), DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ PORADENSTVÍ (POPIS PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, ROZSAH A TYP PORADENSKÝCH SLUŽEB, POPŘ. DALŠÍ AKTIVITY), ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE VŠ SE ZAMĚSTNAVATELI PŘI TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY EPI, S.R.O VYUŽÍVÁNÍ STIPENDIJNÍHO FONDU INTERNACIONALIZACE STRATEGIE EPI, S.R.O. V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, PRIORITNÍ OBLASTI ZAPOJENÍ EPI, S.R.O. DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (OBĚMA SMĚRY) MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SVŠ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HODNOCENÍ Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení ÚDAJE O FINANČNÍ KONTROLE...47

5 5.3 HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO ŠKOLY (CENTRA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTAČNÍ STŘEDISKA A POD.) ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ZÁVĚR...5 SEZNAM TABULEK...52 SEZNAM GRAFŮ...52 SEZNAM OBRÁZKŮ...53 SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK...53

6 Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Rektor 7 1 Úvod

7 1.1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI, s.r.o.) Rektorát je na adrese: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození Kunovice Zlínský kraj Tel , fax: Obr. č. 1: Blok E Rektorát Obr. č. 2: Blok F Obr. č. 3: Blok A Pracoviště v Hodoníně je na adrese: 8 BLOK H BLOK K Žižkova 7 Brněnská 14 E/F Hodonín Hodonín Tel Obr. č. 4: Hodonín, Blok H Obr. č. 5: Hodonín, Blok K vchod Obr. č. 6: Blok K studenti ve výuce Pracoviště v Kroměříži je na adrese: BLOK L Hanácké nám Kroměříž Tel Obr. č. 7: Kroměříž, Blok L Obr. č. 8: Kroměříž, Blok L, pohled z ulice Obr. č. 9: Kroměříž, Blok L, studenti při zkouškách

8 1.2 Organizační schéma EPI, s.r.o Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů EPI, s.r.o. včetně změn v roce 29 Akademická rada: PhDr. Walter Bartoš poslanecká sněmovna Ing. Josef Beneš, CSc. CSVŠ Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka VŠEMVS Bratislava, SR Ing. Jiří Deml zastupitel Krajského úřadu Zlín Mgr. Zuzana Domesová místostarostka města Hodonín PhDr. Walter Bartoš Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno Ing. Josef Hudeček Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. generální ředitel Mesit holding Uherské Hradiště rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor APZ Bratislava, SR Ing. František Kyncl ředitel logistiky ČSAD Hodonín Prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc. vedoucí Ústavu veřejné správy a práva, Pardubice Ing. Josef Beneš, CSc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Masarykova univerzita, Brno Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. rektor TUAD Trenčín, SR Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. EPI, s.r.o. Ing. Břetislav Ošťádal předseda představenstva AMSP ČR Ing. Jaroslav Plachý poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Deml Prof. Ing. Karol Polák, Dr.h.c., Dr.Sc. rektor VŠ Sládkovičovo, SR Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor VUT Brno Mgr. Josef Slovák člen rady Zlínského kraje Prof. Gennady Nikolajevič Smirnov děkan REA Moskva, RF Luděk Šebesta předseda OHK Hodonín Ing. Helena Šebková, CSc. CSVŠ Praha Prof. Vladimir V. Tabolin, Ph.D. MOSAP Moskva, RF Mgr. Zuzana Domesová Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR Brno

9 Ing. Jiří Vařecha starosta města Kunovice Ing. Vladimír Vojkovský ředitel Železárny, a.s., Veselí nad Moravou Ing. Jiří Zezulák ředitel OHK Uherské Hradiště MVDr. Mišák Stanislav hejtman Zlínského kraje Krejča Viktor Lukáš Libor náměstek hejtmana Zlínského kraje Prof. Ing. Jan M. Mgr. Malý Miloš starosta města Kroměříž Honzík, CSc. Disciplinární komise: Za akademickou obec: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. předseda Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA,h. doc. Za studenty: Luděk Šebesta Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk Ing. Jaroslav Plachý Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. p. Martin Richtr pí Miroslava Čápková pí Jarmila Šáchová Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Ing. Jiří Vařecha Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 1 Senát: Za akademickou obec: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. předseda Ing. Jan Adámek místopředseda Mgr. Danuška Hofmannová tajemník Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc. Ing. Tibor Hlačina MVDr. Stanislav Mišák Ing. Vladimír Vojkovský Mgr. Josef Slovák Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Ing. Tibor Hlačina Ing. Jan Adámek Mgr. Danuška Hoffmanová Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Libor Lukáš Ing. Jiří Zezulák Prof. Dr. Genadij N. Smirnov, Dr.Sc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Prof. Ing. Karol Polák, DrSc., Dr.h.c. Ing. František Kyncl Prof. Vladimír V. Tabolin, Ph.D. Ing. Břetislav Ošťádal Ing. Helena Šebková, CSc. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Mgr. Miloš Malý Viktor Krejča 1.4 Zastoupení EPI, s.r.o. v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních, v profesních organizacích Tabulka 1 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika člen Rada vysokých škol Česká republika člen předsednictva Asociace soukromých vysokých škol Česká republika místopředseda Asociace malých a středních podniků Česká republika člen předsednictva ICC (International Chamber of Commerce) Česká republika člen Institut svazu účetních Česká republika člen Asociace institutu vzdělávání dospělých Česká republika člen

10 Česká společnost pro systémovou integraci Česká republika člen Institut pro kapitálový trh, Praha Česká republika člen Svaz spedice a logistiky, Praha Česká republika člen Okresní hospodářská komora, Uherské Hradiště Česká republika člen Mezinárodní společnost pro mezinárodní pedagogiku Česká republika člen Pozn.: Statut postavení SVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Tabulka 1a Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo pobočky 1 vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Brněnská 415/ 14 E, F Hodonín Žižkova 7, Hodonín Hanácké náměstí 625, Kroměříž Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Typ studijního programu nebo jeho části bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná na pobočce (prezenční, kombinovaná, distanční) prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná Probíhá na pobočce obhajoby (ano/ne) ne ne ne ne Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne) 1 Pobočka jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Zastoupení žen v akademických orgánech EPI, s.r.o. Akademická rada: Ing. Helena Šebková, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Praha Mgr. Zuzana Domesová místostarostka Hodonína Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Senát: Mgr. Danuška Hofmannová Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc.

11 12 Prof. Genady Nikolajevič Smirnov Děkan REA Moskva

12 Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno 13 2 Kvalita a excelence akademických činností 2

13 2.1 Počty akreditovaných studijních programů Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy 14 Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy bakalář magistr magisterské navazující P K P K P K doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů STUDPROG: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 b, 2 d, 2e, 3, 4, 5, a 6. K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v prezenční formě studia: Informatika (182 R) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v kombinované formě studia: Informatika (B181) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) 2.2 Nabídka studijních programů EPI, s.r.o. akreditovaných v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Tabulka 2b Přehled studijních programů soukromé vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Skupiny studijních programů Studijní programy bakalář magistr Magisterské navazující P K P K P K Doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby

14 Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 2c Akreditované studijní programy společně uskutečňované SVŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Soukromá vysoká škola Studijní program/počet oborů 2.3 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2d Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Skupina studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 1 hod. Kurzy zájmové Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 2 2 Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. 3 3 vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie 3 3 Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a 4 4 sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. věku. více do 15 hod. do 1 hod. více U3V Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Kurzy Kurzy zájmové orientované na výkon povolání Skupina studijních programů do do více do do více U3V Celkem hod. hod. hod. hod. Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 3 3 Zeměděl. les. a veter.

15 vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Graf. č. 1.: Počet absolventů v kurzu doplňujícího pedagogického studia od roku Graf. č. 2.: Počet absolventů v kurzech CŽV od roku 229 Obr. č. 1.: Imatrikulace DPS Obr. č. 11.: Promoce DPS 2.5 Zájem o studium na EPI, s.r.o. Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 29 Skupiny akreditovaných studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost

16 Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které SVŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI,s.r.o. počet zapsaných studentů počet přihlášek Informatika Ekonomie Informatika Graf č. 3.: Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. v letech Ekonomie Graf č. 4.: Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI, s.r.o. v letech 2 29 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. Skupiny akreditovaných studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č : Studenti ve výuce Studenti ve studijním programu bakalář magistr magisterské doktorandské navazující P K P K P K P K Celkem studentů

17 Graf č. 5 ukazuje časovou řadu počtu studentů EPI, s.r.o. Těší nás růst zájmu o studium informatiky Počet studentů EPI, s.r.o. Celkem 1383 počet studentů Informatika Ekonomie Graf č. 5: Počet studentů EPI, s.r.o. v akreditovaných studijních programech (údaj vždy k ) 2.7 Absolventi EPI, s.r.o., spolupráce EPI, s.r.o. s absolventy 18 Tabulka 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem absolventů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č. 15.: Promoce absolventů Obr. č. 16.: Promoce absolventů Obr. č. 17.: Státní zkoušky

18 Počet absolventů EPI, s.r.o Graf č. 6.: Počet absolventů bakalářských studijních oborů EPI, s.r.o. Spolupráce s absolventy se odvíjí v několika rovinách. Předně naše soukromá vysoká škola aktivně podporuje možnosti dalšího studia svých absolventů jak formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného na EPI, s.r.o. Kunovice, tak i podporou jejich zájmu o studium na Trenčianské universitě, Vysokém učení technickém v Brně, na Universitě T. Bati ve Zlíně apod. Rovněž tak existuje úspěšná spolupráce s významným počtem absolventů, kteří se po ukončení studia na naší škole podílí na různých aktivitách, počínaje participací na řešení výzkumných úkolů, podílí se na pořádání mezinárodních konferencí na naší vysoké škole, aktivně prosazují naše aktivity směrem k podpoře regionu apod. Státní závěrečné zkoušky probíhaly v termínech: , , V roce 29 pracovaly na EPI, s.r.o. komise pro státní závěrečné zkoušky v následujícím složení: Obor: Management a marketing zahraničního obchodu Předseda komise: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Místopředseda: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, Dr.Sc., h.doc. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., JUDr. Oldřich Dosoudil, Mgr. Danuška Hofmannová, Ing. Jaroslav Drábek, Ing. Ondřej Šabata, Ing. Jaroslav Kavka, Ing. Jan Prachař Tajemník: Ing. Petr Panák 19 Obor: Finance a daně Předseda komise: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo Místopředseda: prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Zkoušející: prof. Ing. Anton Blažej, Dr.Sc., Dr.h.c., prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., Ing. Juraj Dubovec, Ph.D., Ing. Radek Habarta, Ing. Tibor Hlačina, JUDr. Ivana Pazderská, JUDr. František Hurbiš, Ing. Alena Poncarová, Ing. Ladislav Obdržálek Tajemník: PhDr. Ivan Gosiorovský Obor: Ekonomická informatika Předseda komise: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Zkoušející: prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc.., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., doc. Ing. Juraj Wagner, Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloš Šeda, CSc., Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Antonín Bureš, Ing. Miroslav Zálešák Tajemník: Ing. Robert Jurča Obor: Elektronické počítače Předseda komise: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc., doc. Ing. Juraj Wágner, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Miroslav Zálešák, Ing. Jaroslav Kavka Tajemník: Ing. Robert Jurča Promoce probíhaly v termínech: , ,

19 2.8 Neúspěšnost studentů na EPI, s.r.o., opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Tabulka 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem studentů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Počet neúspěšných studentů v letech leden Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. dle pohlaví v roce únor březen duben květen červen červenec ženy muži srpen září říjen listopad prosinec Graf č. 7. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v letech 2 29 Graf č. 8. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v roce Využívání kreditového systému, včetně získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label EPI, s.r.o. využívá kreditový systém od počátku jeho zavedení. Naše škola směřuje k zavedení evropského kreditního standardu ECTS (European Credit Transfer System). Jsme dobře připraveni, protože všechny vyučované předměty jsou již oceněny jistým počtem kreditů, vyjadřujících náročnost těchto předmětů. Dodržujeme rovněž pravidlo 3 kreditů na semestr, 6 kreditů na školní rok. Abychom zavedli systém ECTS, připravujeme brožuru ECTS, která studentům podá informace o jednotlivých předmětech, kreditech za tyto předměty a o škole jako takové. Studentům vydávame Diploma Supplement, což je dodatek k diplomu, který upřesňuje obsah studia a výsledky jednotlivých studentů v anglickém i českém jazyce.

20 Abecední hodnotící stupnice používaná na EPI, s.r.o. v roce 27 Abecední hodnocení Slovní hodnocení Anglický ekvivalent hodnocení Procentuální rozpětí A excelentní upper excellent 9 1 % B výborný lower excellent 8 89 % C velmi dobrý very good 7 79 % D dobrý good 6 69 % E dostatečný sufficient 5 59 % F nevyhovující fail Pod 5 % 2.1 Odborná spolupráce EPI, s.r.o. s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Naše soukromá vysoká škola v duchu Dlouhodobého záměru MŠMT úzce spolupracuje s regionem, s představiteli veřejné i státní správy, s různými institucemi a výrobní sférou. Formou naší tvůrčí činnosti se aktivně zapojujeme do řešení jejich problémů. Výsledky spolupráce s regionem pak jsou prezentovány na společné konferenci, každoročně pořádané pod názvem Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu (v roce 29 již jde o pátou konferenci). Na problematiku využití aktuálních poznatků z oblasti managementu a zahraničního obchodu se zvláštním zřetelem na příhraniční spolupráci je věnována další rovněž každoročně pořádaná konference EPI, s.r.o. Kunovice pod názvem Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy. Na obou z uvedených akcí, které se stávají každým rokem stále vyhledávanější, se zúčastňují zástupci podnikatelské sféry i představitelé státní správy a samosprávy. 21 Obr. č. 18.: Konference Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu, (leden 29, Hodonín). Obr. č. 19.: Konference Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy, (květen 29, Luhačovice). Příkladem úspěšného propojení teorie a praxe může být využití některých teoretických poznatků prezentovaných našimi pracovníky na mezinárodní konferenci o magnetismu (International Conference Magnetic Measurements 8 Budapest, Hungary) a jejich následné využití v praxi ve spolupráci s maďarskou akademií věd (Dr. Vértesy). Naše soukromá vysoká škola se hodlá v oblasti aplikovaného výzkumu věnovat participaci na vývoji a výzkumu nových principů solárních článků. Jde o oblast využití fotochemických vlastností kysličníku TiO 2 pro levné solární články, samočisticí se skla, ničení škodlivých bakterií, a další. Pokračuje spolupráce s firmou Leonardo Technology, s.r.o., která je zaměřena na implementaci nabízených značících technologií do průmyslových aplikací. Příkladem může být dálkový přenos dat pro tisk ze sídla společnosti do výroby, kdy vzdálenost byla více než 1 km a následnou informovaností o vytištění, přečtením čárového kódu. Spolupráce s odběratelskou sférou zdárně pokračuje i u dalších firem. Například s firmou ABB (projekt inteligentních domů) hodláme prohloubit spolupráci při propojení typizovaných regulačních a dalších prvků ABB s námi vyvinutou komunikační jednotkou.

21 Nezanedbatelný přínos naší školy praxi lze také spatřovat v tom, že podporujeme řešení takových témat formou semestrálních a bakalářských prací, které prokazatelně vychází z reálných potřeb různých institucí a firem. Problematikou aplikovaného výzkumu se zabýváme i jako aktivní partneři Asociace malých a středních podniků. Jsou tudíž našimi spolupořadateli vědeckých konferencí a celé řady dalších aktivit na poli spolupráce vysoké školy a průmyslu. Spolupráce s odběratelskou sférou je koordinovaná mimo jiné s Hospodářskou komorou v Hodoníně a v Uherském Hradišti. Zdárně pokračuje dlouholetá spolupráce s Nemocnicí Hodonín a to jak při organizačním zajišťování pravidelných laparoskopických konferencí, tak i při zabezpečení bakalářského studia Ošetřovatelství v Hodoníně. 22 V roce 29 probíhal na EPI, s.r.o. výzkum také v rámci vnitřního grantového systému. Jde o následující úkoly: Modely poptávky s doplňujícími parametry (Garant: Ing. J. Dubovec, Ph.D.) Výzkum manažerských stanovisek v České a Slovenské republice (Garant: doc. Ing. J. Strišš, CSc.) Vývoj informačního systému EPI, s.r.o. (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozšiřování a modernizace počítačové sítě EPI, s.r.o. (Garant: Ing. J. Petrucha, Ph.D.) Metody analýzy a strategického plánování malých a středních podniků (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelského prostředí ČR a zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum metodiky výuky nově nastupujících učitelů a školství (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Elektronická podpora výuky cizích jazyků na SGaSOŠ, s.r.o. (Garant: Ing. J. Kavka) Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Příprava učitelů střední školy na výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v jazyce anglickém a ruském (Garant: Ing. J. Kavka) Postgraduální studium pro pedagogické pracovníky, kteří nemají plnou aprobaci, distanční formou (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Výzkum vlivu zdanění na malé a střední podniky v ČR (Garant: Ing. T. Hlačina) Suroviny světa (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum globálních integračních seskupení (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelských prostředí zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozvoj metod a prostředků pro optimalizaci výkonnosti počítačových sítí (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Světový obchod s diamanty (Garant: Ing. Ondřej Šabata) Návrh jednotky pro přenos dat po elektrorozvodné sítí PCL (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Efektivnost projektové výuky (Garant: Ing. Jan Prachař) 2.11 Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o., přepočtené počty Tabulka 7a Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o. přepočtené počty* Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 5,2 1,72 8,6 24,4 3,4 2,9 *Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu Hostujícími profesory na naší vysoké škole jsou Michal Košťál Genady Smirnov Herbert Strunz Alan Guinn

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více