výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1

2 Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 29, doplněná o komentáře. Projednáno na akademické radě EPI, s.r.o. dne Vydavatel, nositel autorských práv: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 21 ISBN

3

4 OBSAH 1 ÚVOD EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. (EPI, S.R.O.) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA EPI, S.R.O SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, SPRÁVNÍ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁNŮ DLE VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ EPI, S.R.O. VČETNĚ ZMĚN V ROCE ZASTOUPENÍ EPI, S.R.O. V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, V MEZINÁRODNÍCH, V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, USKUTEČŇOVANÉ MIMO MĚSTO, VE KTERÉM MÁ VYSOKÁ ŠKOLA SVÉ SÍDLO, S VÝJIMKOU ODBORNÉ PRAXE ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH EPI, S.R.O KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ EPI, S.R.O. AKREDITOVANÝCH V CIZÍCH JAZYCÍCH, SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÉ ŠKOLY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE PŘEHLED KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O PŘEHLED POČTU ÚČASTNÍKŮ KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O ZÁJEM O STUDIUM NA EPI, S.R.O STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ABSOLVENTI EPI, S.R.O., SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S ABSOLVENTY NEÚSPĚŠNOST STUDENTŮ NA EPI, S.R.O., OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU, VČETNĚ ZÍSKÁVÁNÍ DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL A ECTS LABEL ODBORNÁ SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE A SPOLUPRÁCE S ODBĚRATELSKOU SFÉROU AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI EPI, S.R.O., PŘEPOČTENÉ POČTY KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÝCH ŠKOL (AKADEMICKÝCH I OSTATNÍCH) NABÍZENÉ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (VČETNĚ POČTU ABSOLVENTŮ V JEDNOTLIVÝCH KURZECH) POČET NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESORŮ A DOCENTŮ V ROCE PRŮMĚRNÁ DÉLKA STUDIA ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY V DANÉM ROCE PODLE STUDIJNÍHO PROGRAMU, TYPU A FORMY STUDIA (S ODEČTEM PŘERUŠENÍ DOBY STUDIA) (V UKONČENÝCH MĚSÍCÍCH) ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EPI, S.R.O. A POSÍLENÍ VAZBY MEZI ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A TOUTO ČINNOSTÍ INFRASTRUKTURA EPI, S.R.O. (MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ), DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ PORADENSTVÍ (POPIS PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, ROZSAH A TYP PORADENSKÝCH SLUŽEB, POPŘ. DALŠÍ AKTIVITY), ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE VŠ SE ZAMĚSTNAVATELI PŘI TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY EPI, S.R.O VYUŽÍVÁNÍ STIPENDIJNÍHO FONDU INTERNACIONALIZACE STRATEGIE EPI, S.R.O. V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, PRIORITNÍ OBLASTI ZAPOJENÍ EPI, S.R.O. DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (OBĚMA SMĚRY) MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SVŠ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HODNOCENÍ Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení ÚDAJE O FINANČNÍ KONTROLE...47

5 5.3 HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO ŠKOLY (CENTRA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTAČNÍ STŘEDISKA A POD.) ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ZÁVĚR...5 SEZNAM TABULEK...52 SEZNAM GRAFŮ...52 SEZNAM OBRÁZKŮ...53 SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK...53

6 Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Rektor 7 1 Úvod

7 1.1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI, s.r.o.) Rektorát je na adrese: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození Kunovice Zlínský kraj Tel , fax: Obr. č. 1: Blok E Rektorát Obr. č. 2: Blok F Obr. č. 3: Blok A Pracoviště v Hodoníně je na adrese: 8 BLOK H BLOK K Žižkova 7 Brněnská 14 E/F Hodonín Hodonín Tel Obr. č. 4: Hodonín, Blok H Obr. č. 5: Hodonín, Blok K vchod Obr. č. 6: Blok K studenti ve výuce Pracoviště v Kroměříži je na adrese: BLOK L Hanácké nám Kroměříž Tel Obr. č. 7: Kroměříž, Blok L Obr. č. 8: Kroměříž, Blok L, pohled z ulice Obr. č. 9: Kroměříž, Blok L, studenti při zkouškách

8 1.2 Organizační schéma EPI, s.r.o Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů EPI, s.r.o. včetně změn v roce 29 Akademická rada: PhDr. Walter Bartoš poslanecká sněmovna Ing. Josef Beneš, CSc. CSVŠ Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka VŠEMVS Bratislava, SR Ing. Jiří Deml zastupitel Krajského úřadu Zlín Mgr. Zuzana Domesová místostarostka města Hodonín PhDr. Walter Bartoš Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno Ing. Josef Hudeček Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. generální ředitel Mesit holding Uherské Hradiště rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor APZ Bratislava, SR Ing. František Kyncl ředitel logistiky ČSAD Hodonín Prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc. vedoucí Ústavu veřejné správy a práva, Pardubice Ing. Josef Beneš, CSc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Masarykova univerzita, Brno Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. rektor TUAD Trenčín, SR Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. EPI, s.r.o. Ing. Břetislav Ošťádal předseda představenstva AMSP ČR Ing. Jaroslav Plachý poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Deml Prof. Ing. Karol Polák, Dr.h.c., Dr.Sc. rektor VŠ Sládkovičovo, SR Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor VUT Brno Mgr. Josef Slovák člen rady Zlínského kraje Prof. Gennady Nikolajevič Smirnov děkan REA Moskva, RF Luděk Šebesta předseda OHK Hodonín Ing. Helena Šebková, CSc. CSVŠ Praha Prof. Vladimir V. Tabolin, Ph.D. MOSAP Moskva, RF Mgr. Zuzana Domesová Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR Brno

9 Ing. Jiří Vařecha starosta města Kunovice Ing. Vladimír Vojkovský ředitel Železárny, a.s., Veselí nad Moravou Ing. Jiří Zezulák ředitel OHK Uherské Hradiště MVDr. Mišák Stanislav hejtman Zlínského kraje Krejča Viktor Lukáš Libor náměstek hejtmana Zlínského kraje Prof. Ing. Jan M. Mgr. Malý Miloš starosta města Kroměříž Honzík, CSc. Disciplinární komise: Za akademickou obec: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. předseda Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA,h. doc. Za studenty: Luděk Šebesta Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk Ing. Jaroslav Plachý Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. p. Martin Richtr pí Miroslava Čápková pí Jarmila Šáchová Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Ing. Jiří Vařecha Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 1 Senát: Za akademickou obec: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. předseda Ing. Jan Adámek místopředseda Mgr. Danuška Hofmannová tajemník Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc. Ing. Tibor Hlačina MVDr. Stanislav Mišák Ing. Vladimír Vojkovský Mgr. Josef Slovák Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Ing. Tibor Hlačina Ing. Jan Adámek Mgr. Danuška Hoffmanová Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Libor Lukáš Ing. Jiří Zezulák Prof. Dr. Genadij N. Smirnov, Dr.Sc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Prof. Ing. Karol Polák, DrSc., Dr.h.c. Ing. František Kyncl Prof. Vladimír V. Tabolin, Ph.D. Ing. Břetislav Ošťádal Ing. Helena Šebková, CSc. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Mgr. Miloš Malý Viktor Krejča 1.4 Zastoupení EPI, s.r.o. v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních, v profesních organizacích Tabulka 1 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika člen Rada vysokých škol Česká republika člen předsednictva Asociace soukromých vysokých škol Česká republika místopředseda Asociace malých a středních podniků Česká republika člen předsednictva ICC (International Chamber of Commerce) Česká republika člen Institut svazu účetních Česká republika člen Asociace institutu vzdělávání dospělých Česká republika člen

10 Česká společnost pro systémovou integraci Česká republika člen Institut pro kapitálový trh, Praha Česká republika člen Svaz spedice a logistiky, Praha Česká republika člen Okresní hospodářská komora, Uherské Hradiště Česká republika člen Mezinárodní společnost pro mezinárodní pedagogiku Česká republika člen Pozn.: Statut postavení SVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Tabulka 1a Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo pobočky 1 vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Brněnská 415/ 14 E, F Hodonín Žižkova 7, Hodonín Hanácké náměstí 625, Kroměříž Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Typ studijního programu nebo jeho části bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná na pobočce (prezenční, kombinovaná, distanční) prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná Probíhá na pobočce obhajoby (ano/ne) ne ne ne ne Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne) 1 Pobočka jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Zastoupení žen v akademických orgánech EPI, s.r.o. Akademická rada: Ing. Helena Šebková, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Praha Mgr. Zuzana Domesová místostarostka Hodonína Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Senát: Mgr. Danuška Hofmannová Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc.

11 12 Prof. Genady Nikolajevič Smirnov Děkan REA Moskva

12 Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno 13 2 Kvalita a excelence akademických činností 2

13 2.1 Počty akreditovaných studijních programů Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy 14 Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy bakalář magistr magisterské navazující P K P K P K doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů STUDPROG: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 b, 2 d, 2e, 3, 4, 5, a 6. K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v prezenční formě studia: Informatika (182 R) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v kombinované formě studia: Informatika (B181) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) 2.2 Nabídka studijních programů EPI, s.r.o. akreditovaných v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Tabulka 2b Přehled studijních programů soukromé vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Skupiny studijních programů Studijní programy bakalář magistr Magisterské navazující P K P K P K Doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby

14 Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 2c Akreditované studijní programy společně uskutečňované SVŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Soukromá vysoká škola Studijní program/počet oborů 2.3 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2d Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Skupina studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 1 hod. Kurzy zájmové Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 2 2 Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. 3 3 vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie 3 3 Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a 4 4 sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. věku. více do 15 hod. do 1 hod. více U3V Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Kurzy Kurzy zájmové orientované na výkon povolání Skupina studijních programů do do více do do více U3V Celkem hod. hod. hod. hod. Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 3 3 Zeměděl. les. a veter.

15 vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Graf. č. 1.: Počet absolventů v kurzu doplňujícího pedagogického studia od roku Graf. č. 2.: Počet absolventů v kurzech CŽV od roku 229 Obr. č. 1.: Imatrikulace DPS Obr. č. 11.: Promoce DPS 2.5 Zájem o studium na EPI, s.r.o. Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 29 Skupiny akreditovaných studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost

16 Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které SVŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI,s.r.o. počet zapsaných studentů počet přihlášek Informatika Ekonomie Informatika Graf č. 3.: Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. v letech Ekonomie Graf č. 4.: Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI, s.r.o. v letech 2 29 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. Skupiny akreditovaných studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č : Studenti ve výuce Studenti ve studijním programu bakalář magistr magisterské doktorandské navazující P K P K P K P K Celkem studentů

17 Graf č. 5 ukazuje časovou řadu počtu studentů EPI, s.r.o. Těší nás růst zájmu o studium informatiky Počet studentů EPI, s.r.o. Celkem 1383 počet studentů Informatika Ekonomie Graf č. 5: Počet studentů EPI, s.r.o. v akreditovaných studijních programech (údaj vždy k ) 2.7 Absolventi EPI, s.r.o., spolupráce EPI, s.r.o. s absolventy 18 Tabulka 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem absolventů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č. 15.: Promoce absolventů Obr. č. 16.: Promoce absolventů Obr. č. 17.: Státní zkoušky

18 Počet absolventů EPI, s.r.o Graf č. 6.: Počet absolventů bakalářských studijních oborů EPI, s.r.o. Spolupráce s absolventy se odvíjí v několika rovinách. Předně naše soukromá vysoká škola aktivně podporuje možnosti dalšího studia svých absolventů jak formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného na EPI, s.r.o. Kunovice, tak i podporou jejich zájmu o studium na Trenčianské universitě, Vysokém učení technickém v Brně, na Universitě T. Bati ve Zlíně apod. Rovněž tak existuje úspěšná spolupráce s významným počtem absolventů, kteří se po ukončení studia na naší škole podílí na různých aktivitách, počínaje participací na řešení výzkumných úkolů, podílí se na pořádání mezinárodních konferencí na naší vysoké škole, aktivně prosazují naše aktivity směrem k podpoře regionu apod. Státní závěrečné zkoušky probíhaly v termínech: , , V roce 29 pracovaly na EPI, s.r.o. komise pro státní závěrečné zkoušky v následujícím složení: Obor: Management a marketing zahraničního obchodu Předseda komise: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Místopředseda: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, Dr.Sc., h.doc. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., JUDr. Oldřich Dosoudil, Mgr. Danuška Hofmannová, Ing. Jaroslav Drábek, Ing. Ondřej Šabata, Ing. Jaroslav Kavka, Ing. Jan Prachař Tajemník: Ing. Petr Panák 19 Obor: Finance a daně Předseda komise: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo Místopředseda: prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Zkoušející: prof. Ing. Anton Blažej, Dr.Sc., Dr.h.c., prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., Ing. Juraj Dubovec, Ph.D., Ing. Radek Habarta, Ing. Tibor Hlačina, JUDr. Ivana Pazderská, JUDr. František Hurbiš, Ing. Alena Poncarová, Ing. Ladislav Obdržálek Tajemník: PhDr. Ivan Gosiorovský Obor: Ekonomická informatika Předseda komise: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Zkoušející: prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc.., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., doc. Ing. Juraj Wagner, Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloš Šeda, CSc., Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Antonín Bureš, Ing. Miroslav Zálešák Tajemník: Ing. Robert Jurča Obor: Elektronické počítače Předseda komise: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc., doc. Ing. Juraj Wágner, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Miroslav Zálešák, Ing. Jaroslav Kavka Tajemník: Ing. Robert Jurča Promoce probíhaly v termínech: , ,

19 2.8 Neúspěšnost studentů na EPI, s.r.o., opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Tabulka 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem studentů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Počet neúspěšných studentů v letech leden Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. dle pohlaví v roce únor březen duben květen červen červenec ženy muži srpen září říjen listopad prosinec Graf č. 7. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v letech 2 29 Graf č. 8. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v roce Využívání kreditového systému, včetně získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label EPI, s.r.o. využívá kreditový systém od počátku jeho zavedení. Naše škola směřuje k zavedení evropského kreditního standardu ECTS (European Credit Transfer System). Jsme dobře připraveni, protože všechny vyučované předměty jsou již oceněny jistým počtem kreditů, vyjadřujících náročnost těchto předmětů. Dodržujeme rovněž pravidlo 3 kreditů na semestr, 6 kreditů na školní rok. Abychom zavedli systém ECTS, připravujeme brožuru ECTS, která studentům podá informace o jednotlivých předmětech, kreditech za tyto předměty a o škole jako takové. Studentům vydávame Diploma Supplement, což je dodatek k diplomu, který upřesňuje obsah studia a výsledky jednotlivých studentů v anglickém i českém jazyce.

20 Abecední hodnotící stupnice používaná na EPI, s.r.o. v roce 27 Abecední hodnocení Slovní hodnocení Anglický ekvivalent hodnocení Procentuální rozpětí A excelentní upper excellent 9 1 % B výborný lower excellent 8 89 % C velmi dobrý very good 7 79 % D dobrý good 6 69 % E dostatečný sufficient 5 59 % F nevyhovující fail Pod 5 % 2.1 Odborná spolupráce EPI, s.r.o. s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Naše soukromá vysoká škola v duchu Dlouhodobého záměru MŠMT úzce spolupracuje s regionem, s představiteli veřejné i státní správy, s různými institucemi a výrobní sférou. Formou naší tvůrčí činnosti se aktivně zapojujeme do řešení jejich problémů. Výsledky spolupráce s regionem pak jsou prezentovány na společné konferenci, každoročně pořádané pod názvem Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu (v roce 29 již jde o pátou konferenci). Na problematiku využití aktuálních poznatků z oblasti managementu a zahraničního obchodu se zvláštním zřetelem na příhraniční spolupráci je věnována další rovněž každoročně pořádaná konference EPI, s.r.o. Kunovice pod názvem Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy. Na obou z uvedených akcí, které se stávají každým rokem stále vyhledávanější, se zúčastňují zástupci podnikatelské sféry i představitelé státní správy a samosprávy. 21 Obr. č. 18.: Konference Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu, (leden 29, Hodonín). Obr. č. 19.: Konference Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy, (květen 29, Luhačovice). Příkladem úspěšného propojení teorie a praxe může být využití některých teoretických poznatků prezentovaných našimi pracovníky na mezinárodní konferenci o magnetismu (International Conference Magnetic Measurements 8 Budapest, Hungary) a jejich následné využití v praxi ve spolupráci s maďarskou akademií věd (Dr. Vértesy). Naše soukromá vysoká škola se hodlá v oblasti aplikovaného výzkumu věnovat participaci na vývoji a výzkumu nových principů solárních článků. Jde o oblast využití fotochemických vlastností kysličníku TiO 2 pro levné solární články, samočisticí se skla, ničení škodlivých bakterií, a další. Pokračuje spolupráce s firmou Leonardo Technology, s.r.o., která je zaměřena na implementaci nabízených značících technologií do průmyslových aplikací. Příkladem může být dálkový přenos dat pro tisk ze sídla společnosti do výroby, kdy vzdálenost byla více než 1 km a následnou informovaností o vytištění, přečtením čárového kódu. Spolupráce s odběratelskou sférou zdárně pokračuje i u dalších firem. Například s firmou ABB (projekt inteligentních domů) hodláme prohloubit spolupráci při propojení typizovaných regulačních a dalších prvků ABB s námi vyvinutou komunikační jednotkou.

21 Nezanedbatelný přínos naší školy praxi lze také spatřovat v tom, že podporujeme řešení takových témat formou semestrálních a bakalářských prací, které prokazatelně vychází z reálných potřeb různých institucí a firem. Problematikou aplikovaného výzkumu se zabýváme i jako aktivní partneři Asociace malých a středních podniků. Jsou tudíž našimi spolupořadateli vědeckých konferencí a celé řady dalších aktivit na poli spolupráce vysoké školy a průmyslu. Spolupráce s odběratelskou sférou je koordinovaná mimo jiné s Hospodářskou komorou v Hodoníně a v Uherském Hradišti. Zdárně pokračuje dlouholetá spolupráce s Nemocnicí Hodonín a to jak při organizačním zajišťování pravidelných laparoskopických konferencí, tak i při zabezpečení bakalářského studia Ošetřovatelství v Hodoníně. 22 V roce 29 probíhal na EPI, s.r.o. výzkum také v rámci vnitřního grantového systému. Jde o následující úkoly: Modely poptávky s doplňujícími parametry (Garant: Ing. J. Dubovec, Ph.D.) Výzkum manažerských stanovisek v České a Slovenské republice (Garant: doc. Ing. J. Strišš, CSc.) Vývoj informačního systému EPI, s.r.o. (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozšiřování a modernizace počítačové sítě EPI, s.r.o. (Garant: Ing. J. Petrucha, Ph.D.) Metody analýzy a strategického plánování malých a středních podniků (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelského prostředí ČR a zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum metodiky výuky nově nastupujících učitelů a školství (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Elektronická podpora výuky cizích jazyků na SGaSOŠ, s.r.o. (Garant: Ing. J. Kavka) Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Příprava učitelů střední školy na výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v jazyce anglickém a ruském (Garant: Ing. J. Kavka) Postgraduální studium pro pedagogické pracovníky, kteří nemají plnou aprobaci, distanční formou (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Výzkum vlivu zdanění na malé a střední podniky v ČR (Garant: Ing. T. Hlačina) Suroviny světa (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum globálních integračních seskupení (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelských prostředí zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozvoj metod a prostředků pro optimalizaci výkonnosti počítačových sítí (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Světový obchod s diamanty (Garant: Ing. Ondřej Šabata) Návrh jednotky pro přenos dat po elektrorozvodné sítí PCL (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Efektivnost projektové výuky (Garant: Ing. Jan Prachař) 2.11 Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o., přepočtené počty Tabulka 7a Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o. přepočtené počty* Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 5,2 1,72 8,6 24,4 3,4 2,9 *Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu Hostujícími profesory na naší vysoké škole jsou Michal Košťál Genady Smirnov Herbert Strunz Alan Guinn

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti nstitut 2012 výroční zpráva o činnosti Prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2012 doplněná o komentáře. Projednáno

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti 2014 výroční zpráva o činnosti prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2014 doplněná o komentáře. Projednáno na Akademické

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o., za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o., za rok 2006 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 4 Kunovice, tel./fax: +4 57 549 8 / 57 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, email: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2009

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2009 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel.: 572 549 018, fax.: 572 548 788 http://www.edukomplex.cz, e-mail: epi@edukomplex.cz AKTUALIZACE

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2005

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více