výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1

2 Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 29, doplněná o komentáře. Projednáno na akademické radě EPI, s.r.o. dne Vydavatel, nositel autorských práv: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 21 ISBN

3

4 OBSAH 1 ÚVOD EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. (EPI, S.R.O.) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA EPI, S.R.O SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, SPRÁVNÍ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁNŮ DLE VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ EPI, S.R.O. VČETNĚ ZMĚN V ROCE ZASTOUPENÍ EPI, S.R.O. V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, V MEZINÁRODNÍCH, V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, USKUTEČŇOVANÉ MIMO MĚSTO, VE KTERÉM MÁ VYSOKÁ ŠKOLA SVÉ SÍDLO, S VÝJIMKOU ODBORNÉ PRAXE ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH EPI, S.R.O KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ EPI, S.R.O. AKREDITOVANÝCH V CIZÍCH JAZYCÍCH, SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÉ ŠKOLY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE PŘEHLED KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O PŘEHLED POČTU ÚČASTNÍKŮ KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA EPI, S.R.O ZÁJEM O STUDIUM NA EPI, S.R.O STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ABSOLVENTI EPI, S.R.O., SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S ABSOLVENTY NEÚSPĚŠNOST STUDENTŮ NA EPI, S.R.O., OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU, VČETNĚ ZÍSKÁVÁNÍ DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL A ECTS LABEL ODBORNÁ SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE A SPOLUPRÁCE S ODBĚRATELSKOU SFÉROU AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI EPI, S.R.O., PŘEPOČTENÉ POČTY KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÝCH ŠKOL (AKADEMICKÝCH I OSTATNÍCH) NABÍZENÉ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (VČETNĚ POČTU ABSOLVENTŮ V JEDNOTLIVÝCH KURZECH) POČET NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESORŮ A DOCENTŮ V ROCE PRŮMĚRNÁ DÉLKA STUDIA ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY V DANÉM ROCE PODLE STUDIJNÍHO PROGRAMU, TYPU A FORMY STUDIA (S ODEČTEM PŘERUŠENÍ DOBY STUDIA) (V UKONČENÝCH MĚSÍCÍCH) ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EPI, S.R.O. A POSÍLENÍ VAZBY MEZI ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A TOUTO ČINNOSTÍ INFRASTRUKTURA EPI, S.R.O. (MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ), DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ PORADENSTVÍ (POPIS PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, ROZSAH A TYP PORADENSKÝCH SLUŽEB, POPŘ. DALŠÍ AKTIVITY), ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE VŠ SE ZAMĚSTNAVATELI PŘI TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY EPI, S.R.O VYUŽÍVÁNÍ STIPENDIJNÍHO FONDU INTERNACIONALIZACE STRATEGIE EPI, S.R.O. V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, PRIORITNÍ OBLASTI ZAPOJENÍ EPI, S.R.O. DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (OBĚMA SMĚRY) MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SVŠ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HODNOCENÍ Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení, včetně mezinárodního hodnocení ÚDAJE O FINANČNÍ KONTROLE...47

5 5.3 HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO ŠKOLY (CENTRA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTAČNÍ STŘEDISKA A POD.) ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ZÁVĚR...5 SEZNAM TABULEK...52 SEZNAM GRAFŮ...52 SEZNAM OBRÁZKŮ...53 SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK...53

6 Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Rektor 7 1 Úvod

7 1.1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI, s.r.o.) Rektorát je na adrese: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození Kunovice Zlínský kraj Tel , fax: Obr. č. 1: Blok E Rektorát Obr. č. 2: Blok F Obr. č. 3: Blok A Pracoviště v Hodoníně je na adrese: 8 BLOK H BLOK K Žižkova 7 Brněnská 14 E/F Hodonín Hodonín Tel Obr. č. 4: Hodonín, Blok H Obr. č. 5: Hodonín, Blok K vchod Obr. č. 6: Blok K studenti ve výuce Pracoviště v Kroměříži je na adrese: BLOK L Hanácké nám Kroměříž Tel Obr. č. 7: Kroměříž, Blok L Obr. č. 8: Kroměříž, Blok L, pohled z ulice Obr. č. 9: Kroměříž, Blok L, studenti při zkouškách

8 1.2 Organizační schéma EPI, s.r.o Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů EPI, s.r.o. včetně změn v roce 29 Akademická rada: PhDr. Walter Bartoš poslanecká sněmovna Ing. Josef Beneš, CSc. CSVŠ Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka VŠEMVS Bratislava, SR Ing. Jiří Deml zastupitel Krajského úřadu Zlín Mgr. Zuzana Domesová místostarostka města Hodonín PhDr. Walter Bartoš Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno Ing. Josef Hudeček Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. generální ředitel Mesit holding Uherské Hradiště rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor APZ Bratislava, SR Ing. František Kyncl ředitel logistiky ČSAD Hodonín Prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc. vedoucí Ústavu veřejné správy a práva, Pardubice Ing. Josef Beneš, CSc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Masarykova univerzita, Brno Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. rektor TUAD Trenčín, SR Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. EPI, s.r.o. Ing. Břetislav Ošťádal předseda představenstva AMSP ČR Ing. Jaroslav Plachý poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Deml Prof. Ing. Karol Polák, Dr.h.c., Dr.Sc. rektor VŠ Sládkovičovo, SR Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor VUT Brno Mgr. Josef Slovák člen rady Zlínského kraje Prof. Gennady Nikolajevič Smirnov děkan REA Moskva, RF Luděk Šebesta předseda OHK Hodonín Ing. Helena Šebková, CSc. CSVŠ Praha Prof. Vladimir V. Tabolin, Ph.D. MOSAP Moskva, RF Mgr. Zuzana Domesová Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk ředitel PČR Brno

9 Ing. Jiří Vařecha starosta města Kunovice Ing. Vladimír Vojkovský ředitel Železárny, a.s., Veselí nad Moravou Ing. Jiří Zezulák ředitel OHK Uherské Hradiště MVDr. Mišák Stanislav hejtman Zlínského kraje Krejča Viktor Lukáš Libor náměstek hejtmana Zlínského kraje Prof. Ing. Jan M. Mgr. Malý Miloš starosta města Kroměříž Honzík, CSc. Disciplinární komise: Za akademickou obec: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. předseda Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA,h. doc. Za studenty: Luděk Šebesta Plk. JUDr. Jaroslav Vaněk Ing. Jaroslav Plachý Doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. p. Martin Richtr pí Miroslava Čápková pí Jarmila Šáchová Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Ing. Jiří Vařecha Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 1 Senát: Za akademickou obec: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. předseda Ing. Jan Adámek místopředseda Mgr. Danuška Hofmannová tajemník Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc. Ing. Tibor Hlačina MVDr. Stanislav Mišák Ing. Vladimír Vojkovský Mgr. Josef Slovák Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Ing. Tibor Hlačina Ing. Jan Adámek Mgr. Danuška Hoffmanová Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Libor Lukáš Ing. Jiří Zezulák Prof. Dr. Genadij N. Smirnov, Dr.Sc. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Prof. Ing. Karol Polák, DrSc., Dr.h.c. Ing. František Kyncl Prof. Vladimír V. Tabolin, Ph.D. Ing. Břetislav Ošťádal Ing. Helena Šebková, CSc. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. Mgr. Miloš Malý Viktor Krejča 1.4 Zastoupení EPI, s.r.o. v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních, v profesních organizacích Tabulka 1 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika člen Rada vysokých škol Česká republika člen předsednictva Asociace soukromých vysokých škol Česká republika místopředseda Asociace malých a středních podniků Česká republika člen předsednictva ICC (International Chamber of Commerce) Česká republika člen Institut svazu účetních Česká republika člen Asociace institutu vzdělávání dospělých Česká republika člen

10 Česká společnost pro systémovou integraci Česká republika člen Institut pro kapitálový trh, Praha Česká republika člen Svaz spedice a logistiky, Praha Česká republika člen Okresní hospodářská komora, Uherské Hradiště Česká republika člen Mezinárodní společnost pro mezinárodní pedagogiku Česká republika člen Pozn.: Statut postavení SVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 1.5 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Tabulka 1a Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe Název a sídlo pobočky 1 vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Brněnská 415/ 14 E, F Hodonín Žižkova 7, Hodonín Hanácké náměstí 625, Kroměříž Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví Management a marketing Informatika Typ studijního programu nebo jeho části bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský bakalářský Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce (přidejte řádky dle potřeby) Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Finance a daně Management a marketing zahraničního obchodu Ekonomická informatika Elektronické počítače Forma studijního oboru, která je uskutečňovaná na pobočce (prezenční, kombinovaná, distanční) prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná prezenční + kombinovaná Probíhá na pobočce obhajoby (ano/ne) ne ne ne ne Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky (ano/ne) 1 Pobočka jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Zastoupení žen v akademických orgánech EPI, s.r.o. Akademická rada: Ing. Helena Šebková, CSc. ředitelka Centra pro studium vysokého školství Praha Mgr. Zuzana Domesová místostarostka Hodonína Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka UMB Bánská Bystrica, SR Senát: Mgr. Danuška Hofmannová Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., MBA, h. doc.

11 12 Prof. Genady Nikolajevič Smirnov Děkan REA Moskva

12 Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. VUT Brno 13 2 Kvalita a excelence akademických činností 2

13 2.1 Počty akreditovaných studijních programů Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy 14 Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy bakalář magistr magisterské navazující P K P K P K doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů STUDPROG: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 b, 2 d, 2e, 3, 4, 5, a 6. K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v prezenční formě studia: Informatika (182 R) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) K tabulce č. 2a uvádíme výpis studijních programů v kombinované formě studia: Informatika (B181) Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B6211) Management a marketing (B6212) 2.2 Nabídka studijních programů EPI, s.r.o. akreditovaných v cizích jazycích, společné studijní programy, studijní programy vysoké školy akreditované v cizím jazyce Tabulka 2b Přehled studijních programů soukromé vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Skupiny studijních programů Studijní programy bakalář magistr Magisterské navazující P K P K P K Doktorandské Celkem studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby

14 Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 2c Akreditované studijní programy společně uskutečňované SVŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Soukromá vysoká škola Studijní program/počet oborů 2.3 Přehled kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2d Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Skupina studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 1 hod. Kurzy zájmové Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 2 2 Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. 3 3 vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie 3 3 Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a 4 4 sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. věku. více do 15 hod. do 1 hod. více U3V Celkem Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Tabulka 2e Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. Kurzy Kurzy zájmové orientované na výkon povolání Skupina studijních programů do do více do do více U3V Celkem hod. hod. hod. hod. Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 6 zákona o vysokých školách Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky 3 3 Zeměděl. les. a veter.

15 vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm vědy a nauky Společenské vědy, nauka a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Graf. č. 1.: Počet absolventů v kurzu doplňujícího pedagogického studia od roku Graf. č. 2.: Počet absolventů v kurzech CŽV od roku 229 Obr. č. 1.: Imatrikulace DPS Obr. č. 11.: Promoce DPS 2.5 Zájem o studium na EPI, s.r.o. Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 29 Skupiny akreditovaných studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost

16 Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které SVŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI,s.r.o. počet zapsaných studentů počet přihlášek Informatika Ekonomie Informatika Graf č. 3.: Počet podaných přihlášek na EPI, s.r.o. v letech Ekonomie Graf č. 4.: Počet studentů zapsaných ke studiu na EPI, s.r.o. v letech 2 29 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. Skupiny akreditovaných studijních programů Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č : Studenti ve výuce Studenti ve studijním programu bakalář magistr magisterské doktorandské navazující P K P K P K P K Celkem studentů

17 Graf č. 5 ukazuje časovou řadu počtu studentů EPI, s.r.o. Těší nás růst zájmu o studium informatiky Počet studentů EPI, s.r.o. Celkem 1383 počet studentů Informatika Ekonomie Graf č. 5: Počet studentů EPI, s.r.o. v akreditovaných studijních programech (údaj vždy k ) 2.7 Absolventi EPI, s.r.o., spolupráce EPI, s.r.o. s absolventy 18 Tabulka 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Absolventi ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem absolventů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Obr. č. 15.: Promoce absolventů Obr. č. 16.: Promoce absolventů Obr. č. 17.: Státní zkoušky

18 Počet absolventů EPI, s.r.o Graf č. 6.: Počet absolventů bakalářských studijních oborů EPI, s.r.o. Spolupráce s absolventy se odvíjí v několika rovinách. Předně naše soukromá vysoká škola aktivně podporuje možnosti dalšího studia svých absolventů jak formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného na EPI, s.r.o. Kunovice, tak i podporou jejich zájmu o studium na Trenčianské universitě, Vysokém učení technickém v Brně, na Universitě T. Bati ve Zlíně apod. Rovněž tak existuje úspěšná spolupráce s významným počtem absolventů, kteří se po ukončení studia na naší škole podílí na různých aktivitách, počínaje participací na řešení výzkumných úkolů, podílí se na pořádání mezinárodních konferencí na naší vysoké škole, aktivně prosazují naše aktivity směrem k podpoře regionu apod. Státní závěrečné zkoušky probíhaly v termínech: , , V roce 29 pracovaly na EPI, s.r.o. komise pro státní závěrečné zkoušky v následujícím složení: Obor: Management a marketing zahraničního obchodu Předseda komise: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Místopředseda: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, Dr.Sc., h.doc. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., JUDr. Oldřich Dosoudil, Mgr. Danuška Hofmannová, Ing. Jaroslav Drábek, Ing. Ondřej Šabata, Ing. Jaroslav Kavka, Ing. Jan Prachař Tajemník: Ing. Petr Panák 19 Obor: Finance a daně Předseda komise: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo Místopředseda: prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Zkoušející: prof. Ing. Anton Blažej, Dr.Sc., Dr.h.c., prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., Ing. Juraj Dubovec, Ph.D., Ing. Radek Habarta, Ing. Tibor Hlačina, JUDr. Ivana Pazderská, JUDr. František Hurbiš, Ing. Alena Poncarová, Ing. Ladislav Obdržálek Tajemník: PhDr. Ivan Gosiorovský Obor: Ekonomická informatika Předseda komise: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Zkoušející: prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc.., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., doc. Ing. Juraj Wagner, Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloš Šeda, CSc., Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Antonín Bureš, Ing. Miroslav Zálešák Tajemník: Ing. Robert Jurča Obor: Elektronické počítače Předseda komise: prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Místopředseda: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Zkoušející: Ing. Oldřich Kratochvíl, h.prof., MBA, Dr.h.c., prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., prof. Ing. Tomáš Dostál, Dr.Sc., doc. Ing. Juraj Wágner, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., Ing. Jan Adámek, Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D., Ing. Miroslav Zálešák, Ing. Jaroslav Kavka Tajemník: Ing. Robert Jurča Promoce probíhaly v termínech: , ,

19 2.8 Neúspěšnost studentů na EPI, s.r.o., opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Tabulka 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. v období od do Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny akreditovaných studijních programů bakalář magistr magisterské navazující doktorandské Celkem studentů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl. les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnoprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. Péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Počet neúspěšných studentů v letech leden Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. dle pohlaví v roce únor březen duben květen červen červenec ženy muži srpen září říjen listopad prosinec Graf č. 7. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v letech 2 29 Graf č. 8. Neúspěšní studenti EPI, s.r.o. v roce Využívání kreditového systému, včetně získávání Diploma Supplement Label a ECTS Label EPI, s.r.o. využívá kreditový systém od počátku jeho zavedení. Naše škola směřuje k zavedení evropského kreditního standardu ECTS (European Credit Transfer System). Jsme dobře připraveni, protože všechny vyučované předměty jsou již oceněny jistým počtem kreditů, vyjadřujících náročnost těchto předmětů. Dodržujeme rovněž pravidlo 3 kreditů na semestr, 6 kreditů na školní rok. Abychom zavedli systém ECTS, připravujeme brožuru ECTS, která studentům podá informace o jednotlivých předmětech, kreditech za tyto předměty a o škole jako takové. Studentům vydávame Diploma Supplement, což je dodatek k diplomu, který upřesňuje obsah studia a výsledky jednotlivých studentů v anglickém i českém jazyce.

20 Abecední hodnotící stupnice používaná na EPI, s.r.o. v roce 27 Abecední hodnocení Slovní hodnocení Anglický ekvivalent hodnocení Procentuální rozpětí A excelentní upper excellent 9 1 % B výborný lower excellent 8 89 % C velmi dobrý very good 7 79 % D dobrý good 6 69 % E dostatečný sufficient 5 59 % F nevyhovující fail Pod 5 % 2.1 Odborná spolupráce EPI, s.r.o. s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou Naše soukromá vysoká škola v duchu Dlouhodobého záměru MŠMT úzce spolupracuje s regionem, s představiteli veřejné i státní správy, s různými institucemi a výrobní sférou. Formou naší tvůrčí činnosti se aktivně zapojujeme do řešení jejich problémů. Výsledky spolupráce s regionem pak jsou prezentovány na společné konferenci, každoročně pořádané pod názvem Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu (v roce 29 již jde o pátou konferenci). Na problematiku využití aktuálních poznatků z oblasti managementu a zahraničního obchodu se zvláštním zřetelem na příhraniční spolupráci je věnována další rovněž každoročně pořádaná konference EPI, s.r.o. Kunovice pod názvem Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy. Na obou z uvedených akcí, které se stávají každým rokem stále vyhledávanější, se zúčastňují zástupci podnikatelské sféry i představitelé státní správy a samosprávy. 21 Obr. č. 18.: Konference Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu, (leden 29, Hodonín). Obr. č. 19.: Konference Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy, (květen 29, Luhačovice). Příkladem úspěšného propojení teorie a praxe může být využití některých teoretických poznatků prezentovaných našimi pracovníky na mezinárodní konferenci o magnetismu (International Conference Magnetic Measurements 8 Budapest, Hungary) a jejich následné využití v praxi ve spolupráci s maďarskou akademií věd (Dr. Vértesy). Naše soukromá vysoká škola se hodlá v oblasti aplikovaného výzkumu věnovat participaci na vývoji a výzkumu nových principů solárních článků. Jde o oblast využití fotochemických vlastností kysličníku TiO 2 pro levné solární články, samočisticí se skla, ničení škodlivých bakterií, a další. Pokračuje spolupráce s firmou Leonardo Technology, s.r.o., která je zaměřena na implementaci nabízených značících technologií do průmyslových aplikací. Příkladem může být dálkový přenos dat pro tisk ze sídla společnosti do výroby, kdy vzdálenost byla více než 1 km a následnou informovaností o vytištění, přečtením čárového kódu. Spolupráce s odběratelskou sférou zdárně pokračuje i u dalších firem. Například s firmou ABB (projekt inteligentních domů) hodláme prohloubit spolupráci při propojení typizovaných regulačních a dalších prvků ABB s námi vyvinutou komunikační jednotkou.

21 Nezanedbatelný přínos naší školy praxi lze také spatřovat v tom, že podporujeme řešení takových témat formou semestrálních a bakalářských prací, které prokazatelně vychází z reálných potřeb různých institucí a firem. Problematikou aplikovaného výzkumu se zabýváme i jako aktivní partneři Asociace malých a středních podniků. Jsou tudíž našimi spolupořadateli vědeckých konferencí a celé řady dalších aktivit na poli spolupráce vysoké školy a průmyslu. Spolupráce s odběratelskou sférou je koordinovaná mimo jiné s Hospodářskou komorou v Hodoníně a v Uherském Hradišti. Zdárně pokračuje dlouholetá spolupráce s Nemocnicí Hodonín a to jak při organizačním zajišťování pravidelných laparoskopických konferencí, tak i při zabezpečení bakalářského studia Ošetřovatelství v Hodoníně. 22 V roce 29 probíhal na EPI, s.r.o. výzkum také v rámci vnitřního grantového systému. Jde o následující úkoly: Modely poptávky s doplňujícími parametry (Garant: Ing. J. Dubovec, Ph.D.) Výzkum manažerských stanovisek v České a Slovenské republice (Garant: doc. Ing. J. Strišš, CSc.) Vývoj informačního systému EPI, s.r.o. (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozšiřování a modernizace počítačové sítě EPI, s.r.o. (Garant: Ing. J. Petrucha, Ph.D.) Metody analýzy a strategického plánování malých a středních podniků (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelského prostředí ČR a zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum metodiky výuky nově nastupujících učitelů a školství (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Elektronická podpora výuky cizích jazyků na SGaSOŠ, s.r.o. (Garant: Ing. J. Kavka) Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Příprava učitelů střední školy na výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v jazyce anglickém a ruském (Garant: Ing. J. Kavka) Postgraduální studium pro pedagogické pracovníky, kteří nemají plnou aprobaci, distanční formou (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách (Garant: Ing. J. Kavka) Výzkum vlivu zdanění na malé a střední podniky v ČR (Garant: Ing. T. Hlačina) Suroviny světa (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum globálních integračních seskupení (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Výzkum podnikatelských prostředí zemí EU (Garant: Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA, h. prof.) Rozvoj metod a prostředků pro optimalizaci výkonnosti počítačových sítí (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Světový obchod s diamanty (Garant: Ing. Ondřej Šabata) Návrh jednotky pro přenos dat po elektrorozvodné sítí PCL (Garant: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.) Efektivnost projektové výuky (Garant: Ing. Jan Prachař) 2.11 Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o., přepočtené počty Tabulka 7a Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o. přepočtené počty* Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 5,2 1,72 8,6 24,4 3,4 2,9 *Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu Hostujícími profesory na naší vysoké škole jsou Michal Košťál Genady Smirnov Herbert Strunz Alan Guinn

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

nstitut výroční zpráva o činnosti

nstitut výroční zpráva o činnosti nstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Honorary professor, Ph.D., Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2010, doplněná o komentáře. Projednáno

Více

nstitut výroční zpráva o činnosti

nstitut výroční zpráva o činnosti nstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy, s.r.o. za rok 2008, doplněná o komentáře. Projednáno na akademické

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro Evropský polytechnický institut, s.r.o. pro rok 2011 ÚVOD Předkládaný dokument představuje nedílnou součást

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Evropský polytechnický i

Evropský polytechnický i Evropský polytechnický i nstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2007, doplněná o

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti nstitut 2012 výroční zpráva o činnosti Prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2012 doplněná o komentáře. Projednáno

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti 2014 výroční zpráva o činnosti prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2014 doplněná o komentáře. Projednáno na Akademické

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2006

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2006 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572/549018/572 548 788, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, a další tvůrčí činnosti pro rok 2010

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, a další tvůrčí činnosti pro rok 2010 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, a další tvůrčí činnosti pro rok 2010 Úvod Předložený dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti 2015 výroční zpráva o činnosti prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2015 doplněná o komentáře. Vydavatel, nositel

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2009

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2009 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel.: 572 549 018, fax.: 572 548 788 http://www.edukomplex.cz, e-mail: epi@edukomplex.cz AKTUALIZACE

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o., za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o., za rok 2006 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 4 Kunovice, tel./fax: +4 57 549 8 / 57 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, email: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI,

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více