VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/ Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Adria-Neptun spol. s r.o. Sídlo Václavské náměstí 26, Praha 1 IČ / DIČ Právní forma Společnost s ručením omezeným 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Ing. Karel Doubek Kontaktní osoba Irena Řehořová Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Celkem ,- Kč 1 / 13

2 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky 1. Kurz diagnosticko-rozvojový program Počet účastníků: 15 osob 1 skupina Zmapovat osobnostní a profesní potenciál jednotlivců ve vazbě na zastávanou pozici, zjistit základní osobnostní charakteristiky, schopnost přijímat a ztotožnit se s rolí, provést analýzu dovedností a identifikace se společností. Posoudit schopnost využívat svěřené pravomoci a úroveň přijetí požadované odpovědnosti. Definovat požadavky a podmínky osobní perspektivy a vytvořit základ plánů osobního rozvoje vzhledem k možnému plnění náročných úkolů. Poskytnutím objektivní zpětné vazby formulovat potřebu a naplnění individuálního rozvoje každého účastníka. Osobnost - typy a charakteristiky účastníků - analýza přesahuje do roviny osobnostní diagnostiky Manažerské dovednosti - v této oblasti budou posuzovány především takové projevy v jednání, které charakterizují dovednost aplikovat konkrétní techniky a metody řízení. Ztotožnění se s rolí - tato analýza se soustřeďuje na identifikaci s rolí zaměstnance, přijetí a ztotožnění se s komplexním chápáním souvislostí role. Vztah k firmě - poslední sledovanou oblastí je identifikace s firmou, její filozofií, strategií a způsoby prosazování. 2. Komunikace funkčního týmu Počet účastníků: 11 osob 1 skupina Cílem kurzu je efektivně komunikovat uvnitř pracovního týmu. Zaměstnanci se naučí optimalizovat komunikaci uvědoměním si přirozeností vzájemných odlišností v pohledu na věc, budou schopni empaticky pohlížet na komunikovanou problematiku a dosáhnout efektivněji cíle. Součástí kurzu by také mělo být schopnost aktivněji prosazovat své myšlenky a realizovat své schopnosti, být efektivním členem týmu. Efektivní komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Empatické a aktivní naslouchání Rozvoj své osobnosti a sebevzdělávání Lépe porozumět dynamice práce v týmu Časový plán: rozsah této aktivity je modul 2 školících dnů, 1 školící den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min 2 / 13

3 3. Řízení změny Počet účastníků: 11 osob 1 skupina Cílem kurzu je zdokonalit se ve způsobu překonávání odporu vůči změnám a předcházení negativnímu dopadu změn. Dát do povědomí účastníků, že změnu je v současnosti nutné považovat za normu/pravidlo, za běžnou záležitost. A naopak stálost či stabilita, že představuje výjimku. Podpora schopnosti účastníka tvořit nové věci. Psychologie řízení změny. Přizpůsobení se změnám. Nejčastější překážky a chyby při řízení změn. Hlavní kroky v procesu řízení změny. Vyvolání vědomí naléhavosti změnu uskutečnit. Důležitost přitažlivé vize a jak ji formulovat. Cíle, priority a hlavní strategie. Zapojení a motivace spolupracovníků uvnitř i vně organizace. Využití výsledků a podpora dalších změn. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury. 4. Kurz Stress management Počet účastníků: 2 osoby 1 skupina Cílem je schopnost identifikovat stresové faktory aktuálně i preventivně. Zaměstnanci se naučí poznat oblasti, ve kterých na ně stres působí. Rozpoznají a zvládnou stresové situace. Naučí se preventivně odhalit a odstranit stresory. Osvojí si techniky, které jim umožní zvládnout stresové situace. Zjistí, jakou vazbu má stres v závislosti na motivaci. Identifikují svoje osobní hranice tolerance vůči stresu. Identifikace a analýza prvotních projevů stresu. Zaměstnanci zjistí oblasti a způsoby stresového působení. Uvědomí si situace, ve kterých na ně stres působí. Jak najít stresory v osobním a pracovním životě. Preventivní odhalení stresu. Efektivní techniky prevence stresu a jejich využití v konkrétních situacích. Vztah motivace s eliminací stresu. Osobní hranice tolerance působení stresu. Jak eliminovat hrozící stresové a konfliktní situace, které vyplývají z mezilidských vztahů. 3 / 13

4 5. Kurz Koučování jako rozvojová technika vedení lidí Počet účastníků: 1 osoba Hlavním cílem výcviku je rozvinout účastníka v dovednosti koučování. Poskytnout účastníkovi takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohl začít koučování profesionálně využívat. Zaměření na řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování např. aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně. Zaměření na práci s motivací a hodnotami. Praktické tipy, jak začít pracovat jako kouč a jak rozběhnout vlastní koučovací praxi. Intenzivní nácvik koučování a zpětná vazba ke stylu při práci s lidmi. Seznámení a vyzkoušení si různých stylů a přístupů v koučování. Rozvíjet dovednosti v oblasti psychologického koučování. Osobnostní rozvoj a schopnost uplatnit koučování při svém seberozvoji. Časový plán: rozsah této aktivity je 9 školících dnů, 1 školící den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min 6. Efektivní komunikace personalisty Počet účastníků: 1 osoba Cílem kurzu je uvědomit si cíle, hodnoty a priority, získat větší objektivitu vnímání, posílit svou nezávislost na mínění druhých lidí. Porozumět důvodům (skryté motivy), proč někteří používají manipulaci a naučit se jim bránit. Odstranění zbytečných negativ v řeči, aktivní ovládnutí vlastních negativních osobnostních rysů a rozvoj pozitivních rysů osobnosti. Přesvědčivá komunikace jako efektivní nástroj. Inteligence a emoční inteligence. Temperament člověka a komunikace sebepoznání. Výcvik v rozpoznání, odrážení a využití manipulace v komunikaci. Podávání a přijímání pochvaly, komplimentu. Zpětná vazba a konstruktivní kritika. Časový plán: rozsah této aktivity 2 školící dny, 1 školící den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min 4 / 13

5 7. Lektorské dovednosti Počet účastníků: 6 osob - 1 skupina Cíl je sjednocení metodiky tréninku a rozvíjení lektorských dovedností, účastníci se naučí komunikovat a prezentovat před posluchači. Osvojí si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost a moderní lektorské techniky. Schopnost pracovat s úspěšnými didaktickými metodami a technikami. Naučit se pracovat se zpětnou vazbou. Osvojí si komunikační dovednosti. Naučí se optimálně přistupovat ke klientovi při výuce pomocí různých forem a nástrojů výuky. Budou schopní efektivně pracovat s problematickou skupinou. Prohloubí si znalosti a dovednosti, které povedou k vyšší efektivitě výuky. Budou připraveni na krizové momenty, které mohou během výuky nastat. Identifikují cílovou vzdělávací skupinu a následně tomu přizpůsobí výuku. Naučí se vytvořit tréninkový scénář. 8. Dovednosti nákupčích Počet účastníků: 7 osob 2 skupiny Prezentovat základní principy jednání nákupčích s dodavateli a prezentované principy procvičit. Význam a role nákupčího. Základní principy obchodních dovedností nákupčího: příprava a vedení obchodního jednání s dodavateli fáze obchodního jednání vyjednávací cíle a strategie partnerské nátlakové jednání typy vyjednavačů práce s emocemi techniky naslouchání a dotazování. 5 / 13

6 9. Techniky osobního prodeje, vnitřní zákazník, jak udržet stálého zákazníka, působení na potenciálního zákazníka Počet účastníků: 6 osob 2 skupiny Poznat výhody proklientského přístupu a dokázat je aplikovat ve své praxi. Zaměstnanci pochopí, jak správně komunikovat se zákazníkem, budou schopni rychle rozpoznat a správně vyhodnotit nákupní signály. Prozákaznické chování a jeho výhody (Jak slyšet více než zákazník říká ). Komunikace se zákazníkem - zjišťování potřeb, přesvědčování, síla všedního rozhovoru. Kupní signály a uzavření obchodu. Možnosti následného prodeje. Základní kroky, jak správně zpracovat námitku. Jak prezentovat cenu, aby se zdála výhodná. Zvládání problematických klientů. Aktivity k vytvoření / udržení věrného zákazníka. 10. Obchodní a prodejní dovednosti (řízení vztahů s klienty) Počet účastníků: 6 osob 1 skupina Najít novou inspiraci a motivaci k získání velkých a dosud zdánlivě nedobytných" zakázek. Najít řešení, jak zvýšit svoji obchodní úspěšnost. Naučit se elegantně reagovat na nátlakové techniky a triky obchodních partnerů. Umět odhalit nástrahy a osvojit si zásady týmového vyjednávání. Telefonní komunikace (jak se dostat na správnou osobu, jak si domluvit schůzku) Obchodní jednání po telefonu. Specifika telefonní komunikace. Zásady profesionálního vystupování po telefonu. Před schůzkou Rozdíly v přípravě oproti standardním" obchodním návštěvám. Získání pozornosti a zájmu zákazníka - klíčová pravidla, tipy, jak se dostat" na schůzku s potenciálně odmítavým klientem. Nezbytné předpoklady úspěchu Co odlišuje špičkového" obchodníka od dobrého. Triky, které fungují Léčky a prekérní situace - jak jim předcházet a umět z nich vybruslit". Praktické tipy, které pomohou dosáhnout cílů i v náročných situacích. Přehled akcí a protiakcí ve vyjednávání Na co být pozorný. Záměrné klamání. Poziční a psychologický tlak. Nátlakové taktiky Vyjednávací a obchodní techniky Win win přístup spolupráce za určitých podmínek. Win-lose - tvrdé vyjednávání. Smlouvání, poziční strategie zákopová válka. Určení vyjednávacího rozpětí před jednáním, argumentace. Moc konkurence, odborných znalostí, rizika, morálky, vytrvalosti Časový plán: rozsah této aktivity je 1,5 školícího dne, 1 školící den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min 6 / 13

7 11. Řešení provozních případů - jednání s klienty, hosty (vč. psychologie jednání s hostem, problematický host, asertivní jednání) Počet účastníků: 10 osob 2 skupiny Cílem je umět využívat efektivních technik při osobním styku s klienty / hosty. Účastníci si uvědomí, jak i zdánlivé maličkosti mohou ovlivnit průběh komunikace, naučí se vhodně reagovat na kritické momenty. První dojem. Komunikační dovednosti. Typologie klienta/hosta. Prezentace služby. Nátlakové taktiky. Taktika vyjednávání. Asertivita. Jednání s problémovými klienty/hosty. 12. Řešení obchodních případů - jednání s klienty, hosty, zprostředkovateli, obch. partnery Počet účastníků: 8 osob 2 skupiny Naučit se elegantně reagovat na nátlakové techniky a triky obchodních partnerů. Jednání s problémovými klienty. Ztlumení negativních emocí klienta. Sdělení nepříjemné zprávy klientovi. Kultivování vztahu s klientem. Časový plán: rozsah této aktivity je 0,5 školícího dne, 1 školící den = 8 hodin, 1 hodina = 60 min 7 / 13

8 13. Obchodní prezentační dovednosti Počet účastníků: 10 osob 2 skupiny Účastníci si ověří své prezentační dovednosti a naučí se, jak účinně zaujmout svého klíčového zákazníka. V průběhu celého tréninku budou moci získané rady nacvičovat na modelových situacích a získají zpětnou vazbu od lektora. První dojem Prezentujte se efektivně Jak připravit sebe a svoji prodejní prezentaci? Techniky zahájení, rozvíjení a ukončení prezentace. Struktura projevu prodejně prezentační kroky. Aktivizace zákazníka. Příprava variant prezentace. Vlastní prezentace a její rozbor Metodický přístup návod pro přípravu a sestavení projevu, časové rozložení. Využití pomůcek a techniky médií při projevu. Vizualizační pomůcky. Typologie zákazníků Jak odhadnout posluchače, jak toho využít? Opravdu dobré jednání co Vás většinou ve škole nenaučí. Typologie klientů, kteří nic nechtějí. Důvody, proč jednání fakticky končí už po prvních 5ti minutách. Praktický nácvik s videokamerou a okamžitá zpětná vazba Zjišťování informací. Vyhodnocení dosažitelných informací. Ujasnění pozic a cílů. Rozdělení rolí. Určení základní strategie dle cíle a pozice. Zahájení kdo začíná, komunikační procesy. Neverbální komunikace a co prozradí řeč těla. Úspěšná argumentace jak dosahovat cíle, zápis a závěr jednání. 8 / 13

9 6. Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Termín realizace zakázky: Místo plnění zakázky Prostory vybraného dodavatele cena za pronájem prostor je součástí nabídkové ceny tzn. je zahrnuta v zadávacím řízení. 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky* Povinné součásti nabídky: 1. Krycí list na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje dodavatele - název dodavatele a právní forma, nabídková cena, datum a podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele. 2. Identifikace dodavatele (název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, kontakt telefonní a ové spojení, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti). 3. Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Všechny nabídkové listy budou očíslovány. 4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele viz. část Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh použitých materiálů a učebních pomůcek, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků). 6. Ukázkový materiál (skripta). 7. Celková cena zakázky bez DPH specifikováno viz. část Zkušenosti s realizací požadovaného vzdělávání viz. část Profily osob (lektorů), které budou vzdělávání realizovat viz. část Reference seznam dodávek (min. 4) dokládající zkušenosti s realizováním zakázek obdobného obsahu nad ,- Kč. 11. Čestné prohlášení o bezdlužnosti. 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Celková cena za všechny výše uvedené aktivity je stanovena na bez DPH. Nabídková cena se v průběhu realizace kurzů nesmí měnit a je definovaná jako nejvýše přípustná. 2. Měna nabídkové ceny: CZK. 3. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu dle výše uvedených podmínek a zároveň jednotkově (cenu za osobu/školící den) bez i včetně DPH. Pro hodnocení nabídek je relevantní cena bez DPH. 4. Cena za realizaci zakázky zahrnuje: cenu za realizované školení/službu, cenu za školící materiály v jedné kopii navíc zadavateli k archivaci, cenu za konzultace se zadavatelem, cenu za zpětnou vazbu, cenu za návrh dalšího vzdělávání účastníků a cenu za pronájem prostor. 9 / 13

10 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky do 10,00 hodin Místo pro podání nabídky Václavské náměstí 26/784, Praha 1 Způsob předložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě a v českém jazyce v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele, a to: 1. osobně (po telefonické dohodě) na adresu Václavské náměstí 26/784, Praha 1, k rukám paní Ireně Řehořové 2. poštou na adresu Václavské náměstí 26/784, Praha 1, k rukám paní Ireně Řehořové (rozhodující datum je datum přijetí nabídky, nikoliv datum podání na poštu) 3. kurýrem na adresu Václavské náměstí 26/784, Praha 1, k rukám paní Ireně Řehořové (rozhodující datum je datum přijetí nabídky, nikoliv datum předání nabídky kurýrovi) Jazyk zpracování nabídky Čeština 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele* 1. Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53. Způsob prokázání splnění požadavku Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. 2. Vymezení požadavku Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 54 písm. a) a b). Způsob prokázání splnění požadavku Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. 10 / 13

11 Vymezení požadavku Způsob prokázání splnění požadavku Vymezení požadavku Způsob prokázání splnění požadavku Reference Uchazeč, jako součást nabídky, doloží seznam realizovaných dodávek dokládající předchozí zkušenosti se vzděláváním podobného typu (alespoň 4) s cenou nad Kč. K tomu dodavatel doloží seznam kontaktních osob (včetně telefonního a ového kontaktu). Zkušenosti s realizací v oblasti vzdělávání Zkušenosti s realizací požadovaného vzdělávání objem realizovaných školení pro firmy za poslední 3 roky počet firem, kterým uchazeč za poslední 3 roky poskytl služby v oblasti vzdělávání či rozvoje lidských zdrojů celkem. Profily lektorů Profily min. 6 lektorů, kteří budou vzdělávání realizovat a mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 5 let v oblasti dané problematiky. Vymezení požadavku Způsob prokázání splnění požadavku Vymezení požadavku Ekonomické a finanční předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 55. Způsob prokázání splnění požadavku Uchazeč dokládá ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. nabídková cena s váhou 40 % Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 2. kvalita nabízených služeb s váhou 60 % Hodnotí se obsah a struktura kurzů, forma výuky, výukové materiály a pomůcky, postup testování pokroku školených zaměstnanců. Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: pořadí nabídky ( x 100) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Body za všechna ohodnocená kritéria budou sečteny. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude vítěznou nabídkou. 12. Další požadavky zadavatele* Platební podmínky Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených. Fakturační období je jeden měsíc. Přílohou musí být přehled realizovaných kurzů v měsíci včetně jmen účastníků kurzu, jednotkové i celkové ceny. Faktura musí 11 / 13

12 Specifické požadavky ke smlouvě s Výstupy z kurzů obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktury bude 20 dnů. Zadavatel neposkytuje zálohy. U dodavatele bude stanovena konkrétní kontaktní osoba, která bude se zadavatelem komunikovat a organizovat realizaci vzdělávání. Zadavatel s uzavře řádnou smlouvu. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečné podobě smlouvy. Dodavatel zajistí a předá objednateli po ukončení každého kurzu řádně vyplněnou prezenční listinu, dokumenty obsahující zpětné vazby od účastníků (dotazníky) a vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů. Dodavatel též navrhne způsob dalšího vzdělávání účastníků. Při výuce by měly být použity doprovodné učební pomůcky, kurzy by kromě teoretické části měly obsahovat i praktický trénink, modelový trénink, interaktivní hry apod. v souladu s tématickým zaměřením kurzu. Výuka by neměla být pouze pasivní přijímání sdělených informací, účastníci kurzů budou do výuky aktivně zapojeni, čemuž dodavatel přizpůsobí formu výuky. Studijní materiály, které zadavatel na kurzu účastníkům poskytne, poskytne také v jedné kopii navíc zadavateli k archivaci. Dodavatel umožní zadavateli, aby na kurzech byla pořízena fotodokumentace. Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští Dosažené výsledky vzdělávání musí být sledovány a vyhodnocovány jednorázově či průběžně dle délky realizovaného kurzu. Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním předmětu zakázky, může zadavatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur až do provedení řádného plnění. Zadavatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Datum Místo Praha Podpis Ing. Karel Doubek Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 12 / 13

13 Příloha č.1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Název společnosti se sídlem: IČ: Registr.: Zastupuje: Svým podpisem stvrzuji, prohlašuji, že poskytovatel vzdělávacích služeb společnost.: není v likvidaci, proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, uchazeč (všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče a odpovědný zástupce uchazeče) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele V dne... Razítko a podpis dodavatele 13 / 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více