Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města."

Transkript

1 USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením č. 4/113/2007 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: Mgr. Ivo Klen MUDr. Radana Šoltésová Mgr. Ivo Kaleta Radim Kozlovský usnesením č. 4/114/2007 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města včetně následujících úprav termínu plnění usnesení č. 6/2 a č. 12/3 na září usnesením č. 4/115/2007 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. usnesením č. 4/116/2007 1) vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Třinec za rok 2006 bez výhrad" 2) schválilo Závěrečný účet města Třinec za rok 2006" ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Třinec za rok 2006", která vyslovuje závěr bez nedostatků". Strana 1 (celkem 11)

2 usnesením č. 4/117/2007 1) vzalo na vědomí informaci o úpravách rozpočtu města schválených na 9., 10. a 11. Radě města Třince konané dne , a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1-2 přednesu. usnesením č. 4/118/2007 rozpočtová opatření č. 9 s - 12 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválilo vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 4/119/2007 o poskytnutí účelových finančních příspěvků v sociální oblasti pro rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu o uzavření smluv č. 2007/08/001/Zu až 2007/08/024/Zu na poskytnutí finančních příspěvků v sociální oblasti pro rok usnesením č. 4/120/2007 1) vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince. usnesením č. 4/121/2007 Dodatek č. 1 směrnice č. 9/2006 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Třince". usnesením č. 4/122/2007 vyjádření města Třince k dokumentaci dle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posuzující záměr Přeložka silnice (I/68) v úseku Třanovice - Oldřichovice - Bystřice", jehož oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 4/123/2007 stanovisko pořizovatele ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 11)

3 usnesením č. 4/124/2007 1) určilo pana Radima Kozlovského, místostarostu města, pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. odborem stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec, při tvorbě územního plánu a jeho změn. usnesením č. 4/125/2007 1) odvolalo starostku RNDr. Věru Palkovskou jako zástupce města Třince na jednáních občanského sdružení Kofoedova škola, se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka, IČ ) pověřilo místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou zastupováním města Třince na jednáních občanského sdružení Kofoedova škola, se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, IČ usnesením č. 4/126/2007 a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, panu M. K., bytem Třinec, na pořízení topeniště na spalování peletek, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o zavření smlouvy č. 2007/06/159 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, paní P. M., bytem Třinec, na pořízení topeniště na spalování peletek, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/160 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, paní K. C., bytem Třinec, na pořízení solárního systému, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/161 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, panu K. S., bytem Třinec, na pořízení elektrického vytápění, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/162 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. 5) uložilo viz. ÚKOLY. Strana 3 (celkem 11)

4 usnesením č. 4/127/2007 a) o poskytnutí účelové dotace panu B. K., bytem Třinec, na pořízení kotle ATMOS ve výši 5.000, -- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/163 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) o poskytnutí účelové dotace paní D. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000, -- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/164 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodlo a) o poskytnutí účelové paní M. H., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/165 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. T., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/166 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu 5) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu D. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/167 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu 6) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu G. M., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/168 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 přednesu 7) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu M. C., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/169 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 přednesu 8) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu B. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/170 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 přednesu Strana 4 (celkem 11)

5 9) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. B., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/171 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 přednesu 10) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu E. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/172 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 přednesu 1 a) o poskytnutí účelové dotace paní A. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/173 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 přednesu 1 a) o poskytnutí účelové dotace panu J. K., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/174 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 přednesu 13) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. Z., bytem Český Těšín, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/175 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 přednesu 14) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní B. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/176 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 přednesu 15) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. V., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/177 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 přednesu 16) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/178 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 přednesu Strana 5 (celkem 11)

6 17) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní R. P., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/179 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 přednesu 18) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu M. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/180 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 přednesu 19) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. M., bytem Karviná, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/181 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 19 přednesu 20) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu S. P., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/182 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 20 přednesu 2 a) o poskytnutí účelové dotace panu J. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/183 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 21 přednesu 2 a) o poskytnutí účelové dotace panu S. T., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/184 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 22 přednesu 23) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní D. L., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/185 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 23 přednesu 24) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. F., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/186 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 24 přednesu Strana 6 (celkem 11)

7 25) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. M., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/187 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 25 přednesu 26) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/188 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 26 přednesu 27) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu B. L., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/189 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 27 přednesu 28) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. N., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/190 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 28 přednesu. usnesením č. 4/128/2007 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, IČ se sídlem Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268 na celoroční provoz pylové informační služby ve výši ,-- Kč, uzavřít smlouvu č. 2007/01/007/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ a městem o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační služby. usnesením č. 4/129/2007 poskytnout finanční příspěvek na projekt Probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s návykovými látkami", jehož realizaci zajistí RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, IČ , prostřednictvím svého zařízení Kontaktní street centrum Frýdek-Místek, Na Příkopě 3210, ve výši 5.000,-- Kč (na cestovné, vzdělávání, energie), a to za podmínky, že tento projekt bude spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti uzavřít smlouvu č. 2007/08/025/Zu mezi městem Třinec a RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29 na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s návykovými látkami" RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29 - za podmínek dle bodu 1) Strana 7 (celkem 11)

8 3) schválilo vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 4/130/2007 přijetí dotace v případě, že bude městu Třinec udělena dotace na projekt Oprava kuchyně mateřské školy - Oldřichovice, Tyrská 670" z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po ) schválilo dofinancování vlastního podílu města Třince ve výši 20 % celkových nákladů na realizaci projektu. usnesením č. 4/131/2007 a) o postoupení pohledávky ve výši ,50 Kč, kterou má město Třinec za paní Z. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojených a za náklady soudního řízení vedeného proti dlužníku paní Z. B., paní M. B., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2007/05/162/Ha. usnesením č. 4/132/2007 a) o postoupení pohledávky ve výši ,--Kč, kterou má město Třinec za panem D. Ž., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojených a za náklady soudního řízení vedeného proti dlužníku D. Ž., žadatelům v tomto pořadí: 1. pan D. K., bytem Třinec 2. pan L. H., bytem Třinec 3. pan L. M., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2007/05/163/Ha. usnesením č. 4/133/2007 o prominutí poplatku z prodlení nájemcům městských bytů dle předkládací a důvodové zprávy přednesu. usnesením č. 4/134/2007 uzavřít darovací smlouvu č. 2007/05/153/Př mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , na bezúplatný převod pozemku parc. č. 148/3 ve výměře 4 m 2 v k. ú. Konská do vlastnictví města Třinec za účelem stavby Mimoúrovňové propojení sil. II/468 a průmyslové zóny v Třinci - Balinách". Strana 8 (celkem 11)

9 usnesením č. 4/135/2007 a) o nabytí části pozemku parc. č. 2086/1 ve výměře cca 732 m 2 v k. ú. Lyžbice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za odhadní cenu od Správy železniční dopravní cesty, s. o. se sídlem Praha, Prvního pluku 5/367, IČ , do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/143/Ch a) o nabytí částí pozemků parc. č. 127 ve výměře cca m 2 a parc. č. 128 ve výměře cca 5 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od spoluvlastníků manž. Z. G. a H. G. a manž. W. T. a D. T., všichni bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/144/Ch 3) rozhodlo a) o nabytí části pozemku parc. č. 134 ve výměře cca m 2 v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2, zbytkové části pozemku parc. č. 134 ve výměře cca 510 m 2 a celého pozemku parc. č. 123 ve výměře 369 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za dohodnutou cenu max. 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od paní J. P., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/145/Ch 4) rozhodlo a) o nabytí částí pozemků parc. č. 133 ve výměře cca 430 m 2 a parc. č. 132 ve výměře cca 67 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) a trvalých porostů za odhadní cenu od paní H. B., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/146/Ch 5) rozhodlo a) o nabytí části pozemku parc. č. 136/1 ve výměře cca m 2, celého pozemku parc. č. 136/2 ve výměře 30 m 2 a části zbytkového pozemku parc. č. 136/1 ve výměře cca 676 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), stavbu garáže a zahradní besídky, oplocení a trvalých porostů za odhadní cenu od spoluvlastníků manž. J. S. a J. S., bytem Třinec, a manž. J. B. a M. B., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/147/Ch 6) rozhodlo a) o nabytí částí pozemků parc. č. 136/3 ve výměře cca 113 m 2, parc. č. 174/1 ve výměře cca 51 m 2 a celého pozemku parc. č. 174/3 ve výměře 72 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za dohodnutou cenu 350,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od Třinecké realitní kanceláře, a. s. se sídlem Třinec, Komenského 812, IČ , do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/148/Ch 7) rozhodlo a) o nabytí celého pozemku parc. č. 174/4 ve výměře 41 m 2, částí pozemků parc. č. 174/6 ve výměře cca 141 m 2, a parc. č. 174/5 ve výměře cca 14 m 2, a zbytkové části parc. č. 174/5 ve výměře cca 41 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od paní A. M., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/149/Ch. Strana 9 (celkem 11)

10 usnesením č. 4/136/2007 o nevykoupení částí pozemků parc. č. 444/6, 443/4, 461/11 a části pozemku parc. č. 460/1 v celkové výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Guty od paní H. M., paní O. M., pana R. T., všichni bytem Guty, pana J. CH. a paní Z. CH., bytem Smilovice u Třince, za symbolickou cenu. usnesením č. 4/137/2007, že nechce nabýt část pozemku parc. č. 387/25 ve výměře cca 250 m 2 v k. ú. Konská (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od manž. J. M. a B. M., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec, že nechce nabýt část pozemku parc. č. 387/6 ve výměře cca 350 m 2 v k. ú. Konská (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od pana S. M., bytem Dolní Životice, do vlastnictví města Třinec. usnesením č. 4/138/2007 a) o odprodeji části pozemku parc. č ve výměře cca 9 m 2 vk. ú. Lyžbice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) společnosti PORT.T, spol. s r. o. se sídlem Třinec, Poštovní 490, IČ , za odhadní cenu ve výši 254,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/109/Ch. usnesením č. 4/139/2007 a) o odprodeji části pozemku 1694/13 ve výměře 7 m 2 a parc. č. 1696/66 ve výměře 38 m 2 v k. ú. Lyžbice panu P. G., bytem Třinec, za cenu 35,--Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/137/Ch a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/67 ve výměře 36 m 2 v k. ú. Lyžbice manž. J. P. a A. P., oba bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/138/Ch 3) rozhodlo a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/68 ve výměře 39 m 2 v k. ú. Lyžbice panu L. Z., bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/139/Ch 4) rozhodlo a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/69 ve výměře 47 m 2 v k. ú. Lyžbice paní L. T., bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/140/Ch. Strana 10 (celkem 11)

11 usnesením č. 4/140/2007 o záměru odprodeje pozemku parc. č. 1830/2 ve výměře 596 m 2 v k. ú. Konská. usnesením č. 4/141/2007 o tom, že nemá záměr odprodat pozemky parc. č. 259 a 258/2 v celkové výměře 3606 m 2 v k. ú. Dolní Líštná. usnesením č. 4/142/2007 1) vzalo na vědomí informaci o stížnosti politického hnutí COEXISTENTIA ve věci usnesení č. 3/74/2007 Zastupitelstva města Třince ze dne usnesením č. 4/143/2007 1) vzalo na vědomí informaci o řešení problému s úhradou poplatků za využívání sociálních zařízení se sociální službou denní stacionář" v souvislosti s povinnou školní docházkou. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ULOŽILO ÚKOL: U usnesení č. 4/126/ /4 vedoucí odboru ŽPaZ předložit informaci týkající se možnosti poskytnutí finančního příspěvku v souladu s platnou legislativou pro řešení odpadních vod rodinných domů. Zodp: vedoucí odboru ŽPaZ Termín: 5. ZMě ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODLOŽILO: - přednes ve věci záměru odprodeje budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 859 a pozemků parc. č. 859 a parc. č v k. ú. Konská za podmínky zachování knihovny a uložilo: 17/4 po projednání možnosti přestěhování knihovny do jiných náhradních prostorů přednes předložit znovu k projednání ZMě. Zodp: vedení města Termín: 5. ZMě RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... Mgr. Ivo Klen PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 11 (celkem 11)

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 09/251/2012 1) schválilo doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 9. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. února 2012 usnesením č. 09/251/2012 doplněný program 9. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 09/252/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Noviny pod Ralskem konaného dne od zasedací místnosti Obecního úřadu Noviny pod Ralskem.

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Noviny pod Ralskem konaného dne od zasedací místnosti Obecního úřadu Noviny pod Ralskem. Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Noviny pod Ralskem konaného dne 22.8.2018 od 18.00 zasedací místnosti Obecního úřadu Noviny pod Ralskem. Přítomni: paní Jírová Veronika, Dis., pan Ing. Lubomír

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. A. Zastupitelstvo města schválilo

Usnesení. A. Zastupitelstvo města schválilo Město J a b l u n k o v okres Frýdek- Místek Usnesení 31. zasedání Zastupitelstva města Jablunkova konaného dne 12. června 2018 v 8:00 hodin v Jablunkově prostory Senior domu Pohoda A. Zastupitelstvo města

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č. 20/261 pořad 20. schůze rady obce konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

20. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 22. 08. 2018 Pořadové a organizační zabezpečení 20. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 20/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 25.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 11.02.2016 Číslo usn. Číslo mat. 143 1 144 2 145 3 Problematika Žádost SAK Studénka, příspěvková organizace, o poskytnutí veřejné finanční

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany) U S N E S E N Í z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16.6.2004 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-62 Prodej části pozemku parc. č. 1812/1 v k. ú. Hostivař Z-64 Prodej pozemků parc. č. 1818/92, 1818/93 a budovy čp. 1028 v k. ú. Hostivař Z-65

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 222/20/14 schvaluje program

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více