Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města."

Transkript

1 USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením č. 4/113/2007 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: Mgr. Ivo Klen MUDr. Radana Šoltésová Mgr. Ivo Kaleta Radim Kozlovský usnesením č. 4/114/2007 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města včetně následujících úprav termínu plnění usnesení č. 6/2 a č. 12/3 na září usnesením č. 4/115/2007 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. usnesením č. 4/116/2007 1) vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Třinec za rok 2006 bez výhrad" 2) schválilo Závěrečný účet města Třinec za rok 2006" ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Třinec za rok 2006", která vyslovuje závěr bez nedostatků". Strana 1 (celkem 11)

2 usnesením č. 4/117/2007 1) vzalo na vědomí informaci o úpravách rozpočtu města schválených na 9., 10. a 11. Radě města Třince konané dne , a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1-2 přednesu. usnesením č. 4/118/2007 rozpočtová opatření č. 9 s - 12 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválilo vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 4/119/2007 o poskytnutí účelových finančních příspěvků v sociální oblasti pro rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu o uzavření smluv č. 2007/08/001/Zu až 2007/08/024/Zu na poskytnutí finančních příspěvků v sociální oblasti pro rok usnesením č. 4/120/2007 1) vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince. usnesením č. 4/121/2007 Dodatek č. 1 směrnice č. 9/2006 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Třince". usnesením č. 4/122/2007 vyjádření města Třince k dokumentaci dle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posuzující záměr Přeložka silnice (I/68) v úseku Třanovice - Oldřichovice - Bystřice", jehož oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 4/123/2007 stanovisko pořizovatele ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 11)

3 usnesením č. 4/124/2007 1) určilo pana Radima Kozlovského, místostarostu města, pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. odborem stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec, při tvorbě územního plánu a jeho změn. usnesením č. 4/125/2007 1) odvolalo starostku RNDr. Věru Palkovskou jako zástupce města Třince na jednáních občanského sdružení Kofoedova škola, se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka, IČ ) pověřilo místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou zastupováním města Třince na jednáních občanského sdružení Kofoedova škola, se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, IČ usnesením č. 4/126/2007 a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, panu M. K., bytem Třinec, na pořízení topeniště na spalování peletek, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o zavření smlouvy č. 2007/06/159 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, paní P. M., bytem Třinec, na pořízení topeniště na spalování peletek, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/160 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, paní K. C., bytem Třinec, na pořízení solárního systému, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/161 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace na základě směrnice č. 6/ Zásady pro poskytnutí dotace na vytápění v domácnostech na území města Třince, panu K. S., bytem Třinec, na pořízení elektrického vytápění, ve výši ,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/162 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. 5) uložilo viz. ÚKOLY. Strana 3 (celkem 11)

4 usnesením č. 4/127/2007 a) o poskytnutí účelové dotace panu B. K., bytem Třinec, na pořízení kotle ATMOS ve výši 5.000, -- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/163 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) o poskytnutí účelové dotace paní D. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000, -- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/164 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodlo a) o poskytnutí účelové paní M. H., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/165 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. T., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/166 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu 5) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu D. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/167 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu 6) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu G. M., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/168 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 přednesu 7) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu M. C., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/169 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 přednesu 8) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu B. J., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/170 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 přednesu Strana 4 (celkem 11)

5 9) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. B., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/171 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 přednesu 10) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu E. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/172 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 přednesu 1 a) o poskytnutí účelové dotace paní A. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/173 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 přednesu 1 a) o poskytnutí účelové dotace panu J. K., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/174 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 přednesu 13) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. Z., bytem Český Těšín, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/175 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 přednesu 14) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní B. G., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/176 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 přednesu 15) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. V., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/177 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 přednesu 16) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/178 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 přednesu Strana 5 (celkem 11)

6 17) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní R. P., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/179 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 přednesu 18) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu M. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/180 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 přednesu 19) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. M., bytem Karviná, na pořízení kotle VIADRUS - HERCULES U 26 ve výši 5.000,-- Kč, z rozpočtu odboru ŠKaTv pro rok 2007 b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/181 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 19 přednesu 20) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu S. P., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/182 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 20 přednesu 2 a) o poskytnutí účelové dotace panu J. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/183 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 21 přednesu 2 a) o poskytnutí účelové dotace panu S. T., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/184 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 22 přednesu 23) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní D. L., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/185 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 23 přednesu 24) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. F., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/186 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 24 přednesu Strana 6 (celkem 11)

7 25) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace paní A. M., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/187 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 25 přednesu 26) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. S., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/188 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 26 přednesu 27) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu B. L., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/189 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 27 přednesu 28) rozhodlo a) o poskytnutí účelové dotace panu J. N., bytem Třinec, na pořízení kotle VIADRUS - b) o uzavření smlouvy č. 2007/06/190 o poskytnutí dotace na pořízení zdroje tepla v rodinném domě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 28 přednesu. usnesením č. 4/128/2007 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Nemocnice Třinec, IČ se sídlem Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268 na celoroční provoz pylové informační služby ve výši ,-- Kč, uzavřít smlouvu č. 2007/01/007/Tu mezi příspěvkovou organizací Nemocnice Třinec, se sídlem Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ a městem o neinvestičním příspěvku na celoroční provoz pylové informační služby. usnesením č. 4/129/2007 poskytnout finanční příspěvek na projekt Probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s návykovými látkami", jehož realizaci zajistí RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, IČ , prostřednictvím svého zařízení Kontaktní street centrum Frýdek-Místek, Na Příkopě 3210, ve výši 5.000,-- Kč (na cestovné, vzdělávání, energie), a to za podmínky, že tento projekt bude spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti uzavřít smlouvu č. 2007/08/025/Zu mezi městem Třinec a RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29 na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s návykovými látkami" RENARKON o. p. s., Ostrava, Mariánskohorská 1328/29 - za podmínek dle bodu 1) Strana 7 (celkem 11)

8 3) schválilo vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 4/130/2007 přijetí dotace v případě, že bude městu Třinec udělena dotace na projekt Oprava kuchyně mateřské školy - Oldřichovice, Tyrská 670" z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po ) schválilo dofinancování vlastního podílu města Třince ve výši 20 % celkových nákladů na realizaci projektu. usnesením č. 4/131/2007 a) o postoupení pohledávky ve výši ,50 Kč, kterou má město Třinec za paní Z. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojených a za náklady soudního řízení vedeného proti dlužníku paní Z. B., paní M. B., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2007/05/162/Ha. usnesením č. 4/132/2007 a) o postoupení pohledávky ve výši ,--Kč, kterou má město Třinec za panem D. Ž., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojených a za náklady soudního řízení vedeného proti dlužníku D. Ž., žadatelům v tomto pořadí: 1. pan D. K., bytem Třinec 2. pan L. H., bytem Třinec 3. pan L. M., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2007/05/163/Ha. usnesením č. 4/133/2007 o prominutí poplatku z prodlení nájemcům městských bytů dle předkládací a důvodové zprávy přednesu. usnesením č. 4/134/2007 uzavřít darovací smlouvu č. 2007/05/153/Př mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , na bezúplatný převod pozemku parc. č. 148/3 ve výměře 4 m 2 v k. ú. Konská do vlastnictví města Třinec za účelem stavby Mimoúrovňové propojení sil. II/468 a průmyslové zóny v Třinci - Balinách". Strana 8 (celkem 11)

9 usnesením č. 4/135/2007 a) o nabytí části pozemku parc. č. 2086/1 ve výměře cca 732 m 2 v k. ú. Lyžbice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za odhadní cenu od Správy železniční dopravní cesty, s. o. se sídlem Praha, Prvního pluku 5/367, IČ , do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/143/Ch a) o nabytí částí pozemků parc. č. 127 ve výměře cca m 2 a parc. č. 128 ve výměře cca 5 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od spoluvlastníků manž. Z. G. a H. G. a manž. W. T. a D. T., všichni bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/144/Ch 3) rozhodlo a) o nabytí části pozemku parc. č. 134 ve výměře cca m 2 v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2, zbytkové části pozemku parc. č. 134 ve výměře cca 510 m 2 a celého pozemku parc. č. 123 ve výměře 369 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za dohodnutou cenu max. 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od paní J. P., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/145/Ch 4) rozhodlo a) o nabytí částí pozemků parc. č. 133 ve výměře cca 430 m 2 a parc. č. 132 ve výměře cca 67 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) a trvalých porostů za odhadní cenu od paní H. B., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/146/Ch 5) rozhodlo a) o nabytí části pozemku parc. č. 136/1 ve výměře cca m 2, celého pozemku parc. č. 136/2 ve výměře 30 m 2 a části zbytkového pozemku parc. č. 136/1 ve výměře cca 676 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), stavbu garáže a zahradní besídky, oplocení a trvalých porostů za odhadní cenu od spoluvlastníků manž. J. S. a J. S., bytem Třinec, a manž. J. B. a M. B., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/147/Ch 6) rozhodlo a) o nabytí částí pozemků parc. č. 136/3 ve výměře cca 113 m 2, parc. č. 174/1 ve výměře cca 51 m 2 a celého pozemku parc. č. 174/3 ve výměře 72 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za dohodnutou cenu 350,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od Třinecké realitní kanceláře, a. s. se sídlem Třinec, Komenského 812, IČ , do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/148/Ch 7) rozhodlo a) o nabytí celého pozemku parc. č. 174/4 ve výměře 41 m 2, částí pozemků parc. č. 174/6 ve výměře cca 141 m 2, a parc. č. 174/5 ve výměře cca 14 m 2, a zbytkové části parc. č. 174/5 ve výměře cca 41 m 2, vše v k. ú. Lyžbice za cenu 800,-- Kč/m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od paní A. M., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec b) o uzavření kupní smlouvy č. 2007/05/149/Ch. Strana 9 (celkem 11)

10 usnesením č. 4/136/2007 o nevykoupení částí pozemků parc. č. 444/6, 443/4, 461/11 a části pozemku parc. č. 460/1 v celkové výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Guty od paní H. M., paní O. M., pana R. T., všichni bytem Guty, pana J. CH. a paní Z. CH., bytem Smilovice u Třince, za symbolickou cenu. usnesením č. 4/137/2007, že nechce nabýt část pozemku parc. č. 387/25 ve výměře cca 250 m 2 v k. ú. Konská (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od manž. J. M. a B. M., bytem Třinec, do vlastnictví města Třinec, že nechce nabýt část pozemku parc. č. 387/6 ve výměře cca 350 m 2 v k. ú. Konská (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) od pana S. M., bytem Dolní Životice, do vlastnictví města Třinec. usnesením č. 4/138/2007 a) o odprodeji části pozemku parc. č ve výměře cca 9 m 2 vk. ú. Lyžbice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) společnosti PORT.T, spol. s r. o. se sídlem Třinec, Poštovní 490, IČ , za odhadní cenu ve výši 254,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/109/Ch. usnesením č. 4/139/2007 a) o odprodeji části pozemku 1694/13 ve výměře 7 m 2 a parc. č. 1696/66 ve výměře 38 m 2 v k. ú. Lyžbice panu P. G., bytem Třinec, za cenu 35,--Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/137/Ch a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/67 ve výměře 36 m 2 v k. ú. Lyžbice manž. J. P. a A. P., oba bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/138/Ch 3) rozhodlo a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/68 ve výměře 39 m 2 v k. ú. Lyžbice panu L. Z., bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/139/Ch 4) rozhodlo a) o odprodeji pozemku parc. č. 1696/69 ve výměře 47 m 2 v k. ú. Lyžbice paní L. T., bytem Třinec, za cenu 35,-- Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem nemovitostí + daň z převodu nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu č. 2007/05/140/Ch. Strana 10 (celkem 11)

11 usnesením č. 4/140/2007 o záměru odprodeje pozemku parc. č. 1830/2 ve výměře 596 m 2 v k. ú. Konská. usnesením č. 4/141/2007 o tom, že nemá záměr odprodat pozemky parc. č. 259 a 258/2 v celkové výměře 3606 m 2 v k. ú. Dolní Líštná. usnesením č. 4/142/2007 1) vzalo na vědomí informaci o stížnosti politického hnutí COEXISTENTIA ve věci usnesení č. 3/74/2007 Zastupitelstva města Třince ze dne usnesením č. 4/143/2007 1) vzalo na vědomí informaci o řešení problému s úhradou poplatků za využívání sociálních zařízení se sociální službou denní stacionář" v souvislosti s povinnou školní docházkou. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ULOŽILO ÚKOL: U usnesení č. 4/126/ /4 vedoucí odboru ŽPaZ předložit informaci týkající se možnosti poskytnutí finančního příspěvku v souladu s platnou legislativou pro řešení odpadních vod rodinných domů. Zodp: vedoucí odboru ŽPaZ Termín: 5. ZMě ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODLOŽILO: - přednes ve věci záměru odprodeje budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 859 a pozemků parc. č. 859 a parc. č v k. ú. Konská za podmínky zachování knihovny a uložilo: 17/4 po projednání možnosti přestěhování knihovny do jiných náhradních prostorů přednes předložit znovu k projednání ZMě. Zodp: vedení města Termín: 5. ZMě RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... Mgr. Ivo Klen PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 11 (celkem 11)

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. ZAHÁJENÍ 1.1. s ch v a l u j e po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více