Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011"

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto Mgr. Pavel Mráček, starosta města

2 Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na rok 2011 Třída 1 - Daňové příjmy 32516,30 Třída 2 - Nedaňové příjmy 12217,10 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3000,00 Třída 4 - Přijaté dotace 3149,30 a finanční operace Příjmy celkem 50882,70 Tvorba SF pol ,82 Příjmy po konsolidaci 51207,52 Třída 5 - Běžné výdaje 41538,99 Třída 6 - Kapitálové výdaje 5327,50 Výdaje celkem 46866,49 Převod fin. prostředků do soc.fondu 324,82 Výdaje po konsolidaci 47191,31 Saldo: Příjmy - výdaje 4016,21 Třída 8 - Financování Splátka úvěru -220,0 Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec -176,3 Financování celkem -396,30 Návrh rozpočtu: přebytkový 3 619,91 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

3 Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu r Schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , DPFO - kapitálové výnosy , DPPO , Daň z příjmů právnických osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí ,00 Celkem: 30230, , Poplatek za znečšťení ovzduší 5,30 5, Poplatek za odnětí ze ZPF 5,00 5, Poplatek za komunální odpad - občané 1800, , Poplatek ze psů 75,00 75, Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 80,00 80, Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 30, Poplatek ze vstupného 1,00 1, Poplatek z ubytovací kapacity 60,00 60, Poplatek za provozování VHA 40,00 40, Odvod výtěžku z provozování loterií 20,00 20, Poplatky správní 170,00 170,00 Celkem: 2286, ,30 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

4 Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu Schválený r rozpočet 2460 Splátky půjček ze sociálního fondu 33,60 33, Těžba dřeva 5,00 5, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 60,00 60, Kopírování v informačním středisku 2,00 2, Prodej zboží v IC 25,00 25, Překopy komunikace 10,00 10, Úhrada věcného břemene 1,00 1, Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ 300,00 300, Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - MŠ 150,00 150, Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - ZŠ 800,00 800, Příjmy z pronájmu tělocvičny 130,00 130, Příjmy z pronájmu školní jídelny 10,00 10, Vstupné - KINO 165,00 165, Pronájem vestibulu KINA 2,00 2, Poplatky z knihovny - půjčovné 8,00 8, Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené 220,00 220, Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany 1200, , Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji 65,00 65, Úhrada služeb za městské byty 2900, , Příjmy z nájmů městských bytů 2600, , Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok ,00 100, Fond oprav 15,00 15, Příjmy z pronájmu pozemků 51,00 51,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

5 Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů 652,00 652, Nájmy z reklamních poutačů 24,00 24, Pronájem hasičské zbrojnice 6,00 6, Nájemné z hrobových míst 80,00 80, Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů 560,00 560, Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO 8,50 8, Příjmy z recyklace 270,00 270, Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami 60,00 60, Úhrady za služby sociální péče 27,00 27, Příjmy z pronájmu sálu hasičárny 6,00 6, Úhrada stravného zaměstnanci města 144,00 144, Příjmy z kopírování na radnici 5,00 5, Pokuty 5,00 5, Úhrada nákladů na přestupkové řízení 5,00 5, Úhrady za dočasné užívání komunikací 2,00 2, Úhrada věcných břemen 10,00 10, Úroky z BÚ 1500, ,00 Celkem: 12217, ,10 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

6 Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu r Schválený rozpočet Prodej bytů 1300, , Prodej pozemků 1700, , Dotace na výkon státní správy 2177, , Dotace na provoz ZŠ 322,99 322, Dotace na provoz MŠ 168,41 168, Dotace na výplatu sociálních dávek 480,00 480, Příjem finančních prostředků na sociálních fondu 324,82 324,82 Celkem: 6474, ,12 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

7 Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu Schválený r rozpočet 5021 Mzda - dohody 82,40 82, Odvod SP 21,00 21,00 Lesní činnost: 5032 Odvod ZP 8,00 8, Materiál 25,00 25, Služby celkem 68,00 68,00 Celkem: 204,40 204, Mzda 139,00 139, Mzda - dohody 27,00 27, Odvod SP 37,00 37, Odvod ZP 13,50 13, Úrazové pojištění 1,00 1, Zboží 35,00 35,00 Informační centrum: 5139 Materiál 6,00 6, Poštovné 1,00 1, Telefonní poplatky 7,00 7, Pojištění 1,50 1, Služby celkem 32,00 32, Cestovné 1,50 1,50 Celkem: 301,50 301, Materiál 40,00 40,00 Silnice: Služby celkem 200,00 200, Opravy celkem 360,00 360, Ulice Vitorazská 650,00 650,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

8 Silnice: 2212 Pitná voda: 2310 Kanalizace: 2321 Mateřská škola: 3111 Základní škola: PD ulice 28.října 720,00 720, PD na místní komunikaci 20,00 20, Cyklostezka u ČD 500,00 500,00 Celkem: 2490, , Služby celkem 33,00 33, Opravy vodovodního řadu 90,00 90, Vodovod Benátky 100,00 100, Projektová dokumentace-vrt 87,50 87,50 Celkem: 310,50 310, ČOV-nákup kontejneru 50,00 50, Pojištění 22,00 22, Služby celkem 435,00 435, Opravy a udržování kanalizací 200,00 200, Projektová dokumentace - veřejná kanalizační síť 670,00 670,00 Celkem: 1377, , DHDM 100,00 100, Pojištění majetku 20,00 20, Služby 43,50 43, Převod dotace na žáka od KÚ 168,41 168, Neinvestiční příspěvek od města 492,59 492,59 Celkem: 824,50 824, Mzdy - dohody 88,00 88, Odvod sociálního pojištění 22,00 22, Odvod zdravotního pojištění 8,00 8, Nákup DHIM pro základní školu 290,00 290, Pojištění 45,00 45, Služby celkem 153,00 153, Opravy v tělocvičně 5,00 5, Převod dotace na žáka od KÚ 322,99 322, Neinvestiční příspěvek od města 2677, ,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

9 Školní jídelna ZŠ: 3141 KINO: 3313 Knihovna: 3314 Celkem: 3610, , Nákup DHIM pro školní jídelnu 60,00 60, Neinvestiční příspěvek od města 303,00 303,00 Celkem: 363,00 363, Mzda 159,00 159, Mzdy - dohody celkem 82,00 82, Odvod SP 40,00 40, Odvod ZP 15,50 15, Úrazové pojištění 1,00 1, Předplatné tisku 1,00 1, Nákup DHIM 45,00 45, Materiál 6,50 6, Vodné 1,50 1, Plyn 60,00 60, Elektrická energie 36,00 36, Spotřeba PHM při přepravě filmů 1,00 1, Poštovné 30,00 30, Telefonní poplatky 4,50 4, Pojištění 5,00 5, Služby celkem 300,00 300, Opravy 10,00 10, Cestovné 1,00 1, Občerstvení 1,50 1, Poplatek OSA 8,00 8, Věcné dary 1,50 1,50 Celkem: 810,00 810, Mzda 139,00 139, Mzdy - dohody 11,00 11, Odvod SP 35,50 35,50 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

10 Knihovna: 3314 Kulturní akce: 3319 Internetová síť: 3349 Info kanál: Odvod ZP 14,00 14, Odvod - Kooperativa 1,00 1, Nákup knih, předplatné tisku 80,00 80, Nákup sedací soupravy + stolek 30,00 30, Materiál 4,00 4, Poštovné 1,00 1, Telefonní poplatky 8,00 8, Pojištění 5,00 5, Služby celkem 31,00 31, Cestovné 2,00 2,00 Celkem: 361,50 361, Mzda 111,00 111, Mzdy - dohody 10,00 10, Odvod SP 31,00 31, Odvod ZP 11,50 11, Úrazové pojištění 1,00 1, Služby celkem 450,00 450,00 Celkem: 614,50 614, Mzdy 212,00 212, Odvod SP 53,00 53, Odvod ZP 20,00 20, Úrazové pojištění 1,80 1, Materiál 100,00 100, Poštovné 25,00 25, Telefonní poplatky 16,00 16, Pojištění 25,00 25, Správa a údržba internetové sítě 813,00 813,00 Celkem: 1265, , Služby 53,00 53,00 Celkem: 53,00 53,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

11 Ochotnické divadlo: 3392 Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399 Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399 Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci: 3513 Bytové hospodářství: Neinvestiční příspěvek 40,00 40,00 Celkem: 40,00 40, Mzdy - dohody 2,00 2, Informační poutače se znakem města 58,00 58, Nákup zboží 150,00 150, Dárky a upomínkové předměty 20,00 20, Opravy veřejného rozhlasu 40,00 40, Služby celkem 201,00 201, Věcné dary 155,00 155, Neinvestiční příspěvky 81,00 81,00 Celkem: 707,00 707, Neinvestiční příspěvek od města 420,00 420,00 Celkem: 420,00 420, Příspěvek 44,00 44,00 Celkem: 44,00 44, Mzdy 471,00 471, Mzdy - dohody 68,40 68, Odvod SP 131,50 131, Odvod ZP 48,00 48, Úrazové pojištění 2,20 2, Odborná literatura 2,00 2, Nákup DHIM 75,00 75, Materiál 15,00 15, Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ 490,00 490, Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ 30,00 30, Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ 1600, , Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ 200,00 200, PHM 1,50 1, Poštovné 10,00 10, Telefonní poplatky 15,00 15,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

12 Bytové hospodářství: 3612 Pronájmy nebytových prostor: 3613 Privatizace bytů: 3619 Veřejné osvětlení: Pojištění 120,00 120, Právní služby 150,00 150, Školení 5,00 5, Služby celkem 1065, , Opravy celkem 750,00 750, Cestovné 2,00 2, Platby za byty v majetku města ve správě společenství 1250, , Náhrady mezd v nemoci 10,00 10,00 Celkem: 6511, , Mzdy - dohody 24,00 24, Vodné 4,00 4, Dodané teplo 60,00 60, Elektrická energie 20,00 20, Teplá voda 10,00 10, Pojištění 25,00 25, Právní služby 10,00 10, Služby 35,00 35, Opravy celkem 615,00 615,00 Celkem: 803,00 803, Kancelářský materiál 3,00 3, Poštovné 4,00 4, Telefonní poplatky 3,00 3, Právní služby 30,00 30, Nákup kolků 10,00 10, Platba daně z převodu nemovitostí 60,00 60,00 Celkem: 110,00 110, Materiál 80,00 80, Elektrická energie 830,00 830, Pojištění 5,00 5, Služby 10,00 10,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

13 Veřejné osvětlení: 3631 Hřbitov: 3632 Hřbitov: 3632 Územní plánování: 3635 Ostatní územní rozvoj: 3669 Komunální odpad: Opravy 100,00 100, Rozšíření VO 80,00 80,00 Celkem: 1105, , Mzda 42,00 42, Mzda - dohody 18,00 18, Odvod SP 12,00 12, Odvod ZP 4,50 4, Kancelářské potřeby 6,00 6, Vodné 4,50 4, Elektrická energie 2,50 2, Poštovné 4,00 4, Telefonní poplatky 4,00 4, Pojištění 5,00 5, Služby 99,80 99,80 Celkem: 202,30 202, Rozšíření SÚP 400,00 400,00 Celkem: 400,00 400, Zpracování dat a studií 380,00 380, Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko 40,00 40,00 Celkem: 420,00 420, Mzdy celkem 157,50 157, Odvod SP 41,00 41, Odvod ZP 15,00 15, Úrazové pojištění - Kooperativa 1,00 1, Nákup igelitových pytlů 10,00 10, Materiál 1,00 1, Elektrická energie 6,00 6, PHM 3,00 3, Poštovné 11,50 11, Telefonní poplatky 6,00 6,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

14 Komunální odpad: 3722 Místní hospodářství: 3745 Místní hospodářství: 3745 Sociální dávky: 4171 Sociální služba: Pojištění 2,50 2, Služby celkem 4300, , Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora 200,00 200,00 Celkem: 4754, , Mzdy 1600, , Mzdy - dohody 54,00 54, Odvod SP 414,00 414, Odvod ZP 149,00 149, Úrazové pojištění 6,50 6, Ochranné nápoje 1,00 1, Ochranné pomůcky 25,00 25, Obnova lékárničky 1,00 1, Nákup DHIM 80,00 80, Materiál 140,00 140, Vodné 6,00 6, Elektrická energie 32,00 32, Pevná paliva 25,00 25, PHM, maziva, oleje 300,00 300, Pojištění 32,70 32, Nájemné za kyslíkové a plynové láhve 24,00 24, Právní služby, ocenění majetku 5,00 5, Školení 10,00 10, Služby celkem: z toho 200,00 200, Náhrady mezd v době nemoci 10,00 10, Sekačka Matra + nástavba korby 600,00 600,00 Celkem: 3715, , Příspěvek na živobytí 480,00 480,00 Celkem: 480,00 480, Mzdy 185,00 185, Mzdy - dohody 34,00 34,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

15 5031 Odvod SP 46,50 46, Odvod ZP 17,50 17, Úrazové pojištění 1,00 1, Zdravotnický materiál 1,00 1, Úklidové prostředky, kancelářský materiál 7,00 7, Vodné 4,00 4, Plyn 29,00 29, Energie 16,00 16,00 Sociální služba: PHM 2,00 2, Teplá voda 3,00 3, Poštovné 2,00 2, Telefonní poplatky 3,50 3, Pojistné 15,00 15, Školení 2,00 2, Služby celkem 15,00 15, Cestovné 1,00 1,00 Celkem: 384,50 384,50 DsPS: Projektová dokumentace 800,00 800,00 Celkem: 800,00 800, Refundace mzdy 10,00 10, Mzdy - dohody, odměny 478,00 478, Odvod SP 101,00 101, Odvod ZP 35,00 35, Odvod SP,ZP z refundace mezd 6,00 6,00 Hasiči: Ochranné oděvy 40,00 40, Nákup DHIM 22,00 22, Materiál 75,00 75, Vodné 15,00 15, Teplo 170,00 170, Elektrická energie 50,00 50,00 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

16 Hasiči: 5512 Zastupitelé: 6112 Vnitřní správa: PHM 75,00 75, Telefonní poplatky 20,00 20, Pojištění 28,00 28, Školení 3,00 3, Služby 84,20 84, Občerstvení při požárech 6,00 6, Opravy 3,00 3,00 Celkem: 1221, , Mzda 1200, , Odvod SP 300,00 300, Odvod ZP 108,00 108, Úrazové pojištění 5,00 5,00 Celkem: 1613, , Mzdy 3705, , Mzdy - dohody 116,00 116, Odvod SP 950,00 950, Odvod ZP 350,00 350, Úrazové pojištění 18,00 18, Ochranné nápoje 2,00 2, Vybavení lékárničky 2,00 2, Předplatné tisku, odborné publikace, zákony 53,00 53, Nákup DHIM 360,00 360, Materiál 220,00 220, Vodné 20,00 20, Plyn 140,00 140, Elektrická energie 195,00 195, PHM 95,00 95, Poštovné 90,00 90, Telefonní poplatky 210,00 210, Pojištění 58,50 58,50 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

17 Vnitřní správa: 6171 Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330 Ostatní činnost: 6409 Ostatní výdaje: Nájemné 5,00 5, Nájemné z pozemků 45,00 45, Právní služby 120,00 120, Školení 70,00 70, Služby celkem 923,00 923, Opravy 60,00 60, Programové vybavení 90,00 90, Cestovné 45,00 45, Reprefond města 40,00 40, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, Neivestiční příspěvek svazku měst 11,00 11, Kolky 4,00 4, Daň z převodu pozemků 63,00 63, Plnění sociálního fondu města 78,00 78, Půjčky ze SF 90,00 90, Nákup pozemků 500,00 500,00 Celkem: 8748, , Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ 324,82 324,82 Celkem: 324,82 324, Neinvestiční příspěvek 35,00 35, Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím 60,00 60, Odvod daně za město 1500, ,00 Celkem: 1595, , Úroky z úvěru 120,00 120, Poplatky bance 60,00 0,60 Celkem: 180,00 180,00 Splátka jistiny 220,00 220,00 Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec 176,30 176,30 Vyvěšeno na úřední desce dne , sejmuto

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2015 Vyvěšno na úřední desce dne 02.12.2014 Sejmuto: 18.12.2014 Sumář schváleného rozpočtu na rok 2015 v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy 38 930,00 38 930,00 Třída 2 - Nedaňové

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na http://www.suchdol.cz

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na http://www.suchdol.cz Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na http://www.suchdol.cz 1 Sumář rozpočtu na rok 2009 Schválený rozpočet na rok 2009 Třída 1 - Daňové příjmy 34 219,20 Třída

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Města Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář výsledku hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Závěrečný účet sumář Plnění rozpočtu dle rozpočtu jednotl.tříd k 31.12.2013 na rok 2013 Třída

Více

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2016 Luboš Hešík, starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: Sumář návrhu rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Třída

Více

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Sumář plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd, výsledek hospodaření a financování za rok 2009 Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok 2017 Luboš Hešík, starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2016 Sejmuto: SUMÁŘ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017 Sumář návrhu rozpočtu na rok 2017 Třída

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET. MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok Luboš Hešík, starosta města

SCHVÁLENÝ ROZPOČET. MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok Luboš Hešík, starosta města SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok 2017 Luboš Hešík, starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2016 Sejmuto: 14.12.2016 SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 v tis. Kč Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2016

Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Třída 1 - Daňové příjmy 4 379 470,00 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 365 500,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy - Kč Třída 4 - Přijaté dotace 71 400,00 Kč Příjmy celkem 4 816

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace na správu Příjmy celkem 6 193 000,00 Kč 3 722 000,00 Kč 9 988 000,00 Kč Běžné výdaje (provozní, neinvestiční,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY OdPa Položka Popis ROZPOČET 2013 - PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVC 20 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů 72 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013 R 2013 v tis. Kč PŘÍJMY 3 738,000 Zapojení fondu na VO 302,422 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 040,422 příjmy - výdaje - 16,000 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 2 881,500 číslo č. pol. sdílené

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více