Stavba tréninkové jednotky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba tréninkové jednotky"

Transkript

1 Sakura Liberec Stavba tréninkové jednotky Školení trenérů III. třídy Jiří Maškarinec

2 1. Úvod do problematiky Všechnu dlouhodobější sportovní činnost, trvající od 30 minut a delší dobu, můžeme považovat za různý druh tréninkové jednotky. V průběhu činnosti musíme dodržovat všechny zásady sportovního tréninku. Což jsou příprava organismu na zvýšenou zátěž, podání vlastního výkonu, ať už na tréninku nebo při vlastních závodech, a následné řízené zklidnění organismu a návrat k normálovým klidovým hodnotám. Rozdělením tréninku na tyto tři základní části přípravnou, hlavní (zátěžovou) a závěrečnou (uvolňovací), si můžeme odnést z námi vykonané práce nějaký užitek. Toto rozdělení by mělo předejít nebo alespoň snížit pravděpodobnost či rozsah poškození organismu v důsledku zvýšené námahy. 1.1 Rozložení stavby tréninkové jednotky Přípravná část Hlavní část Závěrečná část rozcvičení zatížení uvolnění minut minut minut Rozehřání Rozcvičení Ukemi Procvičování Opakování Randori Hra Strečink 5 minut 15 minut 10 minut 15 minut 25 minut 10 minut 10 minut 5 minut Struktura TJ Strečink Rozehřátí Hra Rozcvičení Randori Ukemi Opakování Procvičování 1

3 1.2 Přípravná část rozcvičení: minut Ke každé tréninkové jednotce by neodlučitelně měla patřit příprava sportoviště. Při společné přípravě sportoviště dochází nejen ke zlepšení vzájemné komunikace členů, ale i duševní příprava na nadcházející trénink a přesměrování jedincovy psychiky na judo. Správné a důkladné rozcvičení musí nutně předcházet každému sportovnímu výkonu. Organismus se jím připravuje na nadcházející zvýšené zatížení. Zvyšuje se teplota těla, tepová frekvence, krevní tlak, plicní ventilace, prokrvují se potřebné orgány a svalstvo v budoucnu potřebné apod. Tyto faktory jsou bezpodmínečně nutné proto, aby organismus příznivě reagoval na zvýšené zatížení a nedocházelo k jeho poškozování. Význam správného rozcvičování se zvětšuje při soutěžích, kdy je organismu umožněno ihned po zahájení boje podávat maximální výkon bez pozvolného náběhu. Tepová frekvence by se měla po správně provedeném rozcvičení pohybovat okolo 120 tepů za minutu. Samotnou přípravnou část můžeme rozdělit na další podčásti, ze kterých se každý správný judistický trénink musí skládat. Je to rozehřátí, rozcvička a gymnastická příprava s ukemi Rozehřátí Rozehřátí slouží k zvýšení teploty těla a tepové frekvence, ale hlavně k důležitému prokrvení potřebného svalstva. K rozehřátí je možno přistupovat mnoha různými způsoby, např.: hrou ( na babu důležité sledovat zapojení všech do hry), závoděním ve skupinách, kdy smíšená družstva plní zadané úkoly (kačáky, žabáky, apod.) nebo po vlnách stejné výkonnosti (každá vlna plní stejné úkoly, ale o různém délkovém rozsahu). Rozhodně by v této části neměly chybět aktivity rozvíjející celkovou fyzickou zdatnost a nepříliš tradiční cviky zaměřené na netrénované svalstvo. Přestože děti na začátku tréninku překypují energií, měl by si trenér být vědom, že úkolem této části není únava jedinců, ale jejich příprava na nadcházející judistický trénink. 2

4 1.2.2 Rozcvička Rozcvička může být vedena různými způsoby. Vše závisí na typu nadcházejícího tréninku. Ať už je preferována rozcvička statická (protahovací neboli strečinková) nebo dynamická (procvičení kloubní pohyblivosti). Většinou je v přípravné fázi upřednostňována rozcvička kombinovaná (spojení obou dohromady) nebo dynamická. Statická rozcvička bývá zařazována až k závěru tréninkové jednotky na zklidnění uvolnění svalstva. Při rozcvičce by mělo být dodržováno ticho, aby se cvičenci nerozptylovali od činnosti Ukemi a gymnastická příprava Velice důležitou součástí každého judistického tréninku je část věnovaná procvičení gymnastických dovedností a ukemi. V této části je důležité vštípit svěřencům základní principy pádových technik, naučit je jejich aktivnímu a instinktivnímu používání a zároveň probudit pocit důvěry v jejich nově nabyté schopnosti. Všechny tyto aspekty vyžadují dlouhý čas, práci a postupné zvyšování nároků na cvičence (např.: pád kotoulem vpřed předpokladem pro výuku je zvládnutí kotoulu vpřed, navazující výuka začíná z kleku, následuje pád ze stoje a řada po sobě jdoucích pádů, práci zakončuje pád přes postupně se zvyšující nebo prodlužující překážku). 1.3 Hlavní část zátěžová: minut V této části je plněna hlavní náplň tréninku. Náplň tréninku se odvíjí od typu probíhajícího tréninku. Kondiční trénink o Zde jsou rozvíjeny pohybové schopnosti svěřenců Výbušnost Vytrvalost Technický trénink o V tom to typu tréninkové jednotky probíhá procvičování známých technik z nage-waza a ne-waza a výuka nových 3

5 o Techniky jsou voleny s ohledem na cvičeného svěřence nebo na celou cvičící skupinu, prostřednictvím různých způsobů (tréninkových prostředků). Technicko taktický trénink o Jedná se o trénink, který je zařazován v závodním období. V průběhu dochází k seznámení a nácviku technik z renraku-waza a gaeši-waza. Nejnáročnějším z tréninkových způsobů je randori (cvičný zápas), při němž se tepová frekvence může pohybovat až okolo 180 tepů za minutu. Při randori jsou podmínky nastaveny jako při normálním zápase. Konec není ovlivněn úspěšností, ale rozhodnutím trenéra. Po úspěšném provedení techniky se pokračuje v boji na zemi nebo oba účastnící vstávají a pokračují v boji v postoji Obsah hlavní části Obsahem tréninkové jednotky jsou převážně pohybové činnosti sestavené do systémů nazvaných tělesná cvičení. Ve vztahu ke zlepšení sportovní výkonnosti jsou tělesná cvičení hlavním činidlem. Zvyšují schopnost vykonávat práci po delší dobu, ale i s vyšší intenzitou. Hlavní část je zaměřena na realizaci naplánovaných tréninkových úkolů. Její náplň a zaměření na příslušnou oblast pohybových schopností by měla odpovídat časovému zařazení tréninkové jednotky v ročním tréninkovém cyklu. Obsah hlavní části je kromě ročního cyklu závislý i na věkové kategorii svěřenců a na úrovni jejich technické vyspělosti. Intenzita cvičení by se měla v průběhu hlavní části postupně zvyšovat. Pokud se v hlavní části chceme věnovat více činnostem (složkám tréninkové přípravy), je potřeba dodržovat určité zásady v řazení tréninkových prostředků. Začíná se s prostředky kladoucími důraz na koordinaci pohybů (např.: nácvik nových chvatů) tyto cviky nevyžadují vysoké zatížení ani vysokou intenzitu cvičení, pokračuje se s cvičeními na rozvoj rychlosti důraz je kladen na vysokou intenzitu cvičení, a až úplně nakonec jsou zařazována silová a vytrvalostní cvičení s větším objemovým zatížením, při nichž dochází k úplnému vyčerpání svěřenců. Je potřeba uchovávat v paměti, že vysoce intenzivní cvičení je možno provádět 4

6 pouze s malým objemovým zatížením a obráceně (velké objemové zatížení pouze s malou intenzitou). Cvičení všeobecně rozvíjející Jedná se o cvičení, která zajišťují všeobecnou všestrannost a harmonický rozvoj jedince. Cvičení neobsahuje speciální prvky pro sportovní výkon. Zlepšuje koordinační schopnosti, rozvoj pohybových schopností, pomáhá zatěžovat svalové skupiny, které nejsou příliš zatěžovány při speciálním tréninku juda. Funguje jako cvičení pro aktivní odpočinek. Cvičení speciální Často jsou označována jako speciální technická příprava. Jedná se o cvičení zaměřená na zdokonalování sportovního výkonu, mají často blízko k závodnímu provedení. Výhoda těchto speciálních cvičení spočívá v možnostech detailního rozboru i teoretického pochopení prováděné techniky. K těmto cvičením náleží tandoku renšu, učikomi, sute geiko apod. Cvičení vlastní závodní Jedná se o praktické využití nových technik, jejich kombinování a obrana proti nejčastěji používaným technikám. Jde o známé prvky cvičení kakari geiko, randori apod. Díky těmto prvkům cvičení je možno postupným zvyšováním aktivity ukeho dokonale připravit závodníka na různé situace při závodech. 1.4 Závěrečná část uvolňovací: minut Úkolem této poslední části je postupné a řízené snižování intenzity zatížení jedince a následný přechod trénovaného organismu zpět k hodnotám, kterých dosahuje v klidovém stádiu. Pomalým cvičením nebo protahovacími cviky se uvolní vyčerpané svalstvo, dechovými cvičeními se vyrovná dechová a sníží tepová frekvence. Sportovec se uvolní i psychicky. Od správného průběhu závěrečné části se odvíjí konečný výsledek tréninku. Při důkladném provedení uvolňovacích a uklidňujících cvičení je možno dopřát organismu 5

7 potřebné dodání čerstvé energie ihned po výkonu, ale je i šance předejít množství následných zranění a nepříjemných bolestí namáhaného svalstva. 2. Návrh vlastní tréninkové jednotky Rozhodl jsem se vytvořit návrh tréninkové jednotky pro judistický oddíl Sakura Liberec. Každý trénink je koncipován spíše jako školní kroužek pro mladší děti, než jako judistický trénink. Přesto jsou při něm pečlivě dodržována pravidla tréninkové jednotky. Rozsah jedné naší tréninkové jednotky je 90 minut a zařazením v ročním tréninkovém cyklu se jedná o technický trénink. 2.1 Filosofie Naše filosofie zejména spočívá v téměř kamarádském přístupu ke svěřencům a pokusu o navázání kontaktu děti a (nepříliš tradiční) sport, což v dnešní době je rozhodně potřeba. Nikdy jsme nebyli oddíl zaměřený na závodění a úspěchy, ale spíše skupina lidí, kteří měli společný zájem - judo. Z toho vyplývá naše snaha o to, aby děti čas strávený na tréninku bavil. 2.2 Vlastní přípravná část Každému našemu tréninku předchází společná příprava doža, uklizení prostoru pro tatami, a stavba tatami, při které dochází ke zlepšení vzájemné komunikace a utužení přátelských vztahů v oddíle (děti se setkávají i s těmi, se kterými nejsou na stejné výkonnostní úrovni a tudíž nemají moc šancí se na žíněnce setkat). Na stavbě se podílí všichni, od těch nejmenších až po trenéry. Následuje hromadný rit-surei, kterým je zahájen samotný trénink. 6

8 Po rit-surei následuje rozehřátí. K rozehřátí většinou používáme nějaký druh hry (např.: na babu, mrazíka) nebo rozběhání po vlnách, kdy plní zadané úkoly (kačáky, žabáky, člunkový běh a podobné náročnější aktivity). Na rozběhání navazujeme rozcvičkou. Preferujeme kombinovanou rozcvičku, kdy zajistíme kloubní pohyblivost a zároveň protáhneme důležité svalové partie. Velký důraz klademe na procvičení obratlů krční páteře, kloubů a svalů horních a dolních končetin. V průběhu rozcvičky se snažíme udržet ticho a klid mezi cvičenci. Toho to stavu využíváme ke kontrole docházky (správně by měla být prováděna při úvodním rit-surei). 2.3 Vlastní hlavní část Nyní máme všechny svěřence řádně rozcvičené a připravené k práci. Přestože v našem oddíle zejména cvičí děti z 1. stupně základní školy, jsou už mezi nimi znatelné výkonnostní rozdíly. Aby se nám podařilo všechny dostatečně zaujmout, zavedli jsme si rozdělení dětí do skupin. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku a technické znalosti (pásku). Každá skupina má svého trenéra nebo dvojici trenérů, kteří skupinu provedou náplní hlavní tréninkové části. Všechny skupiny jsou každý trénink znovu tvořeny, přičemž dochází k drobnému promíchávání dětí, dále se trenéři pravidelně střídají v práci se skupinami. Tímto způsobem je zabráněno stereotypu při tréninku. V každé skupině se vytvoří dvojice, vyhovující váhově i výškově. Hlavní část začínáme opakováním základních a nejčastěji používaných technik, po jedné z Goši-wazy, Te-wazy a Aši-wazy. Snažíme se, aby průběh pohybů typických pro každou skupinu byl naprosto instinktivní a plynulý. Rychlost nácviku postupně zvyšujeme. Následuje výuka nových technik. Nová technika je vždy trenérem vysvětlena a doprovozena několikerou praktickou ukázkou. Při praktické ukázce je chvat předveden v plynulém provedení a následně důkladně rozebrán krok po kroku, kuzuši, cukuri a kake. Pro nácvik nových technik se u nás zejména využívá uči komi. Po základním zvládnutí techniky navazujeme tréninkem techniky i za pohybu. 7

9 2.3.1 Průpravná cvičení pro techniky v postoji Tandoku renšu nácvik bez soupeře Slouží k zdokonalování techniky chvatů bez soupeře, navozuje informativní pohybovou představu o nacvičovaném chvatu v hrubé formě. Lze ji používat k nácviku kombinací chvatů. Tato forma by při výcviku nováčků neměla být příliš často zařazována, protože si nedokáží dokonale představit postoj soupeře a jeho pohyb. Tandoku renšu je vhodné nacvičovat kolektivně (na počítání) k bezmyšlenkovému používání technik. Uči komi, bucukari opakované nástupy do chvatu Jsou to opakované energické nástupy do chvatů se soupeřem, bez hodu. Nástup považujeme plynulé spojení fází vychýlení soupeře z rovnováhy a zisk těsného kontaktu s tělem soupeře. Po provedení se tori vrací zpět do původního postavení. Uke při nástupech neklade žádný odpor. Slouží pouze jako pomůcka (tori získává představu o správné vzájemné poloze těl při chvatu). Tato forma tréninku slouží ke zvýšení rychlosti chvatu, přesto je důležité, aby tato rychlost nebyla získána na úkor kvality provedení techniky. Rozdíl mezi uči komi a bucukari je, že uči komi se provádí většinou z místa, zatímco bucukari za pohybu po tatami. Jakusoku geiko nácvik chvatu se zkušenějším soupeřem Technicky zdatnější svěřenec (potažmo trenér) v roli ukeho přijímá bez odporu toriho útoky. V průběhu cvičení opravuje toriho chyby a zajišťuje plynulý průběh chvatu. Kakari geiko, randori cvičný, volný boj Při kakari geiko jsou jednoznačně určeny role při zápase. Jeden, tori, se snaží o úspěšné provedení techniky, zatímco druhý, uke, se mu v tom snaží zabránit. Uke nepřechází do útoku, pouze se brání. Děti v této fázi mají tendenci ztrácet koncentraci a vůli k cvičení. Proto je důležité nenasazovat dětem příliš dlouhé série opakování jedné techniky, ale spíše procvičit více technik po kratších intervalech opakování. Přichází zasloužená 5 minutová pauza, kdy je možnost občerstvit organismu tak, aby nebyl narušen průběh tréninku. 8

10 Po pauze trenér znovu seskupí svou skupinu a rozdělí do stejných dvojic. Následně většinou přechází k nácviku a procvičení technik při boji na zemi. Kromě výuky osaekomiwazy a u starších žime-wazy a kansetsu-wazy probíhá nácvik přechodů do držení a úniků z držení. Závěr hlavní části tvoří randori. Nejdříve probíhá randori v postoji, v každé skupině odděleně. Poté je randori na zemi, kde si mohou děti vybírat své soupeře libovolně z různých skupin. Po každé proběhne několik kol randori, aby děti dostaly možnost dostatečně prostřídat partnery. 2.4 Vlastní závěrečná část Pozvolné snižování intenzity a objemu cvičení, ať už hrou nebo jinými kompenzačními a protahovacími cviky nám umožní dovést všechna cvičení do zdárného konce. Na závěr tréninkové jednotky zařazujeme různé hry. Mohou to být hry, které mají rozvíjet různé judistické dovednosti nebo hry, které s judem nemají vůbec nic společného. Přikláním se ke hrám, které s judem nemají vůbec nic společného. Pokud děti baví závěr tréninku, což je věc, kterou si pamatují nejvíce, těší se na další trénink o to více. Po závěrečné hře bych zařadil strečink, což je cvičení sloužící k protažení namáhaných svalů, kterým se zvyšuje šance předejít bolestivým následkům tréninku. Používá se i pro zlepšení pružnosti vazivových spojení. Valná většina dnešních dětí je výrazně pohybově omezena. Nemají dostatek kvalitního pohybu a snižuje se tím jejich celková pohyblivost. Na úplný závěr tréninku patří hromadný pozdrav, kde probíhá rekapitulace končícího tréninku, pokárání nezbedných členů a podání informací o nadcházejících akcích v oddíle. Nakonec společný úklid tatami a návrat doža do původního stavu. 9

11 3. Závěr a výsledek práce Při zhotovování této seminární práce jsem dostal šanci detailně se seznámit, promyslet a pochopit všechna pravidla, která jsou uplatňována v průběhu tréninkové jednotky. S uspokojením jsem zjistil, že po letech strávených v oddíle jsem jich většinu pochytil a přijal za svou, přesto mě překvapilo, že existuje ještě velká spousta zásad, na jejichž důsledné dodržování není mimo profesionální závodní tréninky prostor. U návrhu tréninku by si měli trenéři pamatovat, že kromě výuky a nácviku technik jde hlavně o prostředek k trávení volného času pro děti. A jako volnočasová aktivita by je měl hlavně bavit, aby přišli domů a rovnou se těšili na další. 10

12 4. Obsah 1. Úvod do problematiky Rozložení stavby tréninkové jednotky Přípravná část rozcvičení: minut Rozehřátí Rozcvička Ukemi a gymnastická příprava Hlavní část zátěžová: minut Obsah hlavní části Závěrečná část uvolňovací: minut Návrh vlastní tréninkové jednotky Filosofie Vlastní přípravná část Vlastní hlavní část Průpravná cvičení pro techniky v postoji Vlastní závěrečná část Závěr a výsledek práce Obsah Zdroje

13 5. Zdroje Judo: Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů základních a středních škol. Praha Ostrava: Metodické oddělení ČSTV, Skripta pro školení trenérů II. a III. tříd, Český svaz Juda 12

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu Obsah: Rozvoj síly v kategorii kadetů Rozvoj síly v kategorii juniorů Rozvoj rychlosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj vytrvalosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj flexibility v kategorii kadetů

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2 Kondiční programy Kondiční programy jsou programy sestavené převážně pro běžnou populaci, u které dochází k úbytku pohybové aktivity v běžném denním životě. Tato skutečnost

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

CO, JAK A KDY TRÉNOVAT

CO, JAK A KDY TRÉNOVAT Praktická příručka pro trenéry CO, JAK A KDY TRÉNOVAT OBSAH: 1. Úvod 1 2. Důvod tvorby tréninkových plánů. 2 3. Druhy tréninkových plánů. 2 4. Období přípravy (mezicykly) 6 4.1. Rozdělení mezicyklů...

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Školení trenérů licence D

Školení trenérů licence D Školení trenérů licence D Základní struktura a Vedení ČAST dokumenty ČAST - Výkonný výbor - v současné době čtyřčlenný - Sekretariát - odborné komise - KM, STK, TMK, KVS, KR, MK Základní dokumenty - Stanovy

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Listopad, 2012 Metodický dopis Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Zpracoval: Přemysl Panuška Roční tréninkový plán je pro sportovce a trenéra vodítkem, podle kterého postupují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps

TRÉNINK STREČINK. Kvadriceps TRÉNINK 1. Mnoho zbytečných nepříjemností vychází z nedostatečného rozcvičení a jsou jimi především natažené či v horším případě natržené svaly dolních končetin, kterým lze pomocí dobře provedeného strečinku

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let 31.10.2004 Luděk Cigler AC Kovošrot Praha Úvod Ve své práci bych se chtěl zaměřit

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Jak si zlepšit kondici pohybem

Jak si zlepšit kondici pohybem Jak si zlepšit kondici pohybem Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že pohyb je významným faktorem, který zásadním způsobem příznivě ovlivňuje zdraví. Pohyb je výborný prostředek preventivní péče o zdraví.

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky 2. lekce Tématický plán: Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah, cvičební jednotka Praxe - všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků ZG Doporučená literatura 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Sestavení tréninkových wattových zón

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Sestavení tréninkových wattových zón INZA PERFORMANCE SOFTWARE Sestavení tréninkových wattových zón Dokument č. 6 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 30. leden 2011 Sestavení tréninkových wattových zón Jistě mi dáte za pravdu, když budu tvrdit,

Více

Tréninkový plán listopad. První tréninkový den. Druhý tréninkový den. 2. Fáze

Tréninkový plán listopad. První tréninkový den. Druhý tréninkový den. 2. Fáze Tréninkový plán pro disciplíny požárního sportu Ahoj sportovci, hasiči a hasičky, toto jsou tréninkové plány reprezentace profesionálních hasičů, které sestavovali trenéři Ivan Ressler a Josef Pěnča. Tréninky

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM

PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM CO ZAHRNUJE PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM? Společnost Charouz Racing System, s.r.o. nabízí možnost zúčastnit se programu určený pro rozvoj a výcvik

Více

Předmět: Rozšířená tělesná výchova

Předmět: Rozšířená tělesná výchova Předmět: Rozšířená tělesná výchova Charakteristika předmětu Rozšířená tělesná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova, který

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Miroslav Turek Praha,

Více