Stavba tréninkové jednotky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba tréninkové jednotky"

Transkript

1 Sakura Liberec Stavba tréninkové jednotky Školení trenérů III. třídy Jiří Maškarinec

2 1. Úvod do problematiky Všechnu dlouhodobější sportovní činnost, trvající od 30 minut a delší dobu, můžeme považovat za různý druh tréninkové jednotky. V průběhu činnosti musíme dodržovat všechny zásady sportovního tréninku. Což jsou příprava organismu na zvýšenou zátěž, podání vlastního výkonu, ať už na tréninku nebo při vlastních závodech, a následné řízené zklidnění organismu a návrat k normálovým klidovým hodnotám. Rozdělením tréninku na tyto tři základní části přípravnou, hlavní (zátěžovou) a závěrečnou (uvolňovací), si můžeme odnést z námi vykonané práce nějaký užitek. Toto rozdělení by mělo předejít nebo alespoň snížit pravděpodobnost či rozsah poškození organismu v důsledku zvýšené námahy. 1.1 Rozložení stavby tréninkové jednotky Přípravná část Hlavní část Závěrečná část rozcvičení zatížení uvolnění minut minut minut Rozehřání Rozcvičení Ukemi Procvičování Opakování Randori Hra Strečink 5 minut 15 minut 10 minut 15 minut 25 minut 10 minut 10 minut 5 minut Struktura TJ Strečink Rozehřátí Hra Rozcvičení Randori Ukemi Opakování Procvičování 1

3 1.2 Přípravná část rozcvičení: minut Ke každé tréninkové jednotce by neodlučitelně měla patřit příprava sportoviště. Při společné přípravě sportoviště dochází nejen ke zlepšení vzájemné komunikace členů, ale i duševní příprava na nadcházející trénink a přesměrování jedincovy psychiky na judo. Správné a důkladné rozcvičení musí nutně předcházet každému sportovnímu výkonu. Organismus se jím připravuje na nadcházející zvýšené zatížení. Zvyšuje se teplota těla, tepová frekvence, krevní tlak, plicní ventilace, prokrvují se potřebné orgány a svalstvo v budoucnu potřebné apod. Tyto faktory jsou bezpodmínečně nutné proto, aby organismus příznivě reagoval na zvýšené zatížení a nedocházelo k jeho poškozování. Význam správného rozcvičování se zvětšuje při soutěžích, kdy je organismu umožněno ihned po zahájení boje podávat maximální výkon bez pozvolného náběhu. Tepová frekvence by se měla po správně provedeném rozcvičení pohybovat okolo 120 tepů za minutu. Samotnou přípravnou část můžeme rozdělit na další podčásti, ze kterých se každý správný judistický trénink musí skládat. Je to rozehřátí, rozcvička a gymnastická příprava s ukemi Rozehřátí Rozehřátí slouží k zvýšení teploty těla a tepové frekvence, ale hlavně k důležitému prokrvení potřebného svalstva. K rozehřátí je možno přistupovat mnoha různými způsoby, např.: hrou ( na babu důležité sledovat zapojení všech do hry), závoděním ve skupinách, kdy smíšená družstva plní zadané úkoly (kačáky, žabáky, apod.) nebo po vlnách stejné výkonnosti (každá vlna plní stejné úkoly, ale o různém délkovém rozsahu). Rozhodně by v této části neměly chybět aktivity rozvíjející celkovou fyzickou zdatnost a nepříliš tradiční cviky zaměřené na netrénované svalstvo. Přestože děti na začátku tréninku překypují energií, měl by si trenér být vědom, že úkolem této části není únava jedinců, ale jejich příprava na nadcházející judistický trénink. 2

4 1.2.2 Rozcvička Rozcvička může být vedena různými způsoby. Vše závisí na typu nadcházejícího tréninku. Ať už je preferována rozcvička statická (protahovací neboli strečinková) nebo dynamická (procvičení kloubní pohyblivosti). Většinou je v přípravné fázi upřednostňována rozcvička kombinovaná (spojení obou dohromady) nebo dynamická. Statická rozcvička bývá zařazována až k závěru tréninkové jednotky na zklidnění uvolnění svalstva. Při rozcvičce by mělo být dodržováno ticho, aby se cvičenci nerozptylovali od činnosti Ukemi a gymnastická příprava Velice důležitou součástí každého judistického tréninku je část věnovaná procvičení gymnastických dovedností a ukemi. V této části je důležité vštípit svěřencům základní principy pádových technik, naučit je jejich aktivnímu a instinktivnímu používání a zároveň probudit pocit důvěry v jejich nově nabyté schopnosti. Všechny tyto aspekty vyžadují dlouhý čas, práci a postupné zvyšování nároků na cvičence (např.: pád kotoulem vpřed předpokladem pro výuku je zvládnutí kotoulu vpřed, navazující výuka začíná z kleku, následuje pád ze stoje a řada po sobě jdoucích pádů, práci zakončuje pád přes postupně se zvyšující nebo prodlužující překážku). 1.3 Hlavní část zátěžová: minut V této části je plněna hlavní náplň tréninku. Náplň tréninku se odvíjí od typu probíhajícího tréninku. Kondiční trénink o Zde jsou rozvíjeny pohybové schopnosti svěřenců Výbušnost Vytrvalost Technický trénink o V tom to typu tréninkové jednotky probíhá procvičování známých technik z nage-waza a ne-waza a výuka nových 3

5 o Techniky jsou voleny s ohledem na cvičeného svěřence nebo na celou cvičící skupinu, prostřednictvím různých způsobů (tréninkových prostředků). Technicko taktický trénink o Jedná se o trénink, který je zařazován v závodním období. V průběhu dochází k seznámení a nácviku technik z renraku-waza a gaeši-waza. Nejnáročnějším z tréninkových způsobů je randori (cvičný zápas), při němž se tepová frekvence může pohybovat až okolo 180 tepů za minutu. Při randori jsou podmínky nastaveny jako při normálním zápase. Konec není ovlivněn úspěšností, ale rozhodnutím trenéra. Po úspěšném provedení techniky se pokračuje v boji na zemi nebo oba účastnící vstávají a pokračují v boji v postoji Obsah hlavní části Obsahem tréninkové jednotky jsou převážně pohybové činnosti sestavené do systémů nazvaných tělesná cvičení. Ve vztahu ke zlepšení sportovní výkonnosti jsou tělesná cvičení hlavním činidlem. Zvyšují schopnost vykonávat práci po delší dobu, ale i s vyšší intenzitou. Hlavní část je zaměřena na realizaci naplánovaných tréninkových úkolů. Její náplň a zaměření na příslušnou oblast pohybových schopností by měla odpovídat časovému zařazení tréninkové jednotky v ročním tréninkovém cyklu. Obsah hlavní části je kromě ročního cyklu závislý i na věkové kategorii svěřenců a na úrovni jejich technické vyspělosti. Intenzita cvičení by se měla v průběhu hlavní části postupně zvyšovat. Pokud se v hlavní části chceme věnovat více činnostem (složkám tréninkové přípravy), je potřeba dodržovat určité zásady v řazení tréninkových prostředků. Začíná se s prostředky kladoucími důraz na koordinaci pohybů (např.: nácvik nových chvatů) tyto cviky nevyžadují vysoké zatížení ani vysokou intenzitu cvičení, pokračuje se s cvičeními na rozvoj rychlosti důraz je kladen na vysokou intenzitu cvičení, a až úplně nakonec jsou zařazována silová a vytrvalostní cvičení s větším objemovým zatížením, při nichž dochází k úplnému vyčerpání svěřenců. Je potřeba uchovávat v paměti, že vysoce intenzivní cvičení je možno provádět 4

6 pouze s malým objemovým zatížením a obráceně (velké objemové zatížení pouze s malou intenzitou). Cvičení všeobecně rozvíjející Jedná se o cvičení, která zajišťují všeobecnou všestrannost a harmonický rozvoj jedince. Cvičení neobsahuje speciální prvky pro sportovní výkon. Zlepšuje koordinační schopnosti, rozvoj pohybových schopností, pomáhá zatěžovat svalové skupiny, které nejsou příliš zatěžovány při speciálním tréninku juda. Funguje jako cvičení pro aktivní odpočinek. Cvičení speciální Často jsou označována jako speciální technická příprava. Jedná se o cvičení zaměřená na zdokonalování sportovního výkonu, mají často blízko k závodnímu provedení. Výhoda těchto speciálních cvičení spočívá v možnostech detailního rozboru i teoretického pochopení prováděné techniky. K těmto cvičením náleží tandoku renšu, učikomi, sute geiko apod. Cvičení vlastní závodní Jedná se o praktické využití nových technik, jejich kombinování a obrana proti nejčastěji používaným technikám. Jde o známé prvky cvičení kakari geiko, randori apod. Díky těmto prvkům cvičení je možno postupným zvyšováním aktivity ukeho dokonale připravit závodníka na různé situace při závodech. 1.4 Závěrečná část uvolňovací: minut Úkolem této poslední části je postupné a řízené snižování intenzity zatížení jedince a následný přechod trénovaného organismu zpět k hodnotám, kterých dosahuje v klidovém stádiu. Pomalým cvičením nebo protahovacími cviky se uvolní vyčerpané svalstvo, dechovými cvičeními se vyrovná dechová a sníží tepová frekvence. Sportovec se uvolní i psychicky. Od správného průběhu závěrečné části se odvíjí konečný výsledek tréninku. Při důkladném provedení uvolňovacích a uklidňujících cvičení je možno dopřát organismu 5

7 potřebné dodání čerstvé energie ihned po výkonu, ale je i šance předejít množství následných zranění a nepříjemných bolestí namáhaného svalstva. 2. Návrh vlastní tréninkové jednotky Rozhodl jsem se vytvořit návrh tréninkové jednotky pro judistický oddíl Sakura Liberec. Každý trénink je koncipován spíše jako školní kroužek pro mladší děti, než jako judistický trénink. Přesto jsou při něm pečlivě dodržována pravidla tréninkové jednotky. Rozsah jedné naší tréninkové jednotky je 90 minut a zařazením v ročním tréninkovém cyklu se jedná o technický trénink. 2.1 Filosofie Naše filosofie zejména spočívá v téměř kamarádském přístupu ke svěřencům a pokusu o navázání kontaktu děti a (nepříliš tradiční) sport, což v dnešní době je rozhodně potřeba. Nikdy jsme nebyli oddíl zaměřený na závodění a úspěchy, ale spíše skupina lidí, kteří měli společný zájem - judo. Z toho vyplývá naše snaha o to, aby děti čas strávený na tréninku bavil. 2.2 Vlastní přípravná část Každému našemu tréninku předchází společná příprava doža, uklizení prostoru pro tatami, a stavba tatami, při které dochází ke zlepšení vzájemné komunikace a utužení přátelských vztahů v oddíle (děti se setkávají i s těmi, se kterými nejsou na stejné výkonnostní úrovni a tudíž nemají moc šancí se na žíněnce setkat). Na stavbě se podílí všichni, od těch nejmenších až po trenéry. Následuje hromadný rit-surei, kterým je zahájen samotný trénink. 6

8 Po rit-surei následuje rozehřátí. K rozehřátí většinou používáme nějaký druh hry (např.: na babu, mrazíka) nebo rozběhání po vlnách, kdy plní zadané úkoly (kačáky, žabáky, člunkový běh a podobné náročnější aktivity). Na rozběhání navazujeme rozcvičkou. Preferujeme kombinovanou rozcvičku, kdy zajistíme kloubní pohyblivost a zároveň protáhneme důležité svalové partie. Velký důraz klademe na procvičení obratlů krční páteře, kloubů a svalů horních a dolních končetin. V průběhu rozcvičky se snažíme udržet ticho a klid mezi cvičenci. Toho to stavu využíváme ke kontrole docházky (správně by měla být prováděna při úvodním rit-surei). 2.3 Vlastní hlavní část Nyní máme všechny svěřence řádně rozcvičené a připravené k práci. Přestože v našem oddíle zejména cvičí děti z 1. stupně základní školy, jsou už mezi nimi znatelné výkonnostní rozdíly. Aby se nám podařilo všechny dostatečně zaujmout, zavedli jsme si rozdělení dětí do skupin. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku a technické znalosti (pásku). Každá skupina má svého trenéra nebo dvojici trenérů, kteří skupinu provedou náplní hlavní tréninkové části. Všechny skupiny jsou každý trénink znovu tvořeny, přičemž dochází k drobnému promíchávání dětí, dále se trenéři pravidelně střídají v práci se skupinami. Tímto způsobem je zabráněno stereotypu při tréninku. V každé skupině se vytvoří dvojice, vyhovující váhově i výškově. Hlavní část začínáme opakováním základních a nejčastěji používaných technik, po jedné z Goši-wazy, Te-wazy a Aši-wazy. Snažíme se, aby průběh pohybů typických pro každou skupinu byl naprosto instinktivní a plynulý. Rychlost nácviku postupně zvyšujeme. Následuje výuka nových technik. Nová technika je vždy trenérem vysvětlena a doprovozena několikerou praktickou ukázkou. Při praktické ukázce je chvat předveden v plynulém provedení a následně důkladně rozebrán krok po kroku, kuzuši, cukuri a kake. Pro nácvik nových technik se u nás zejména využívá uči komi. Po základním zvládnutí techniky navazujeme tréninkem techniky i za pohybu. 7

9 2.3.1 Průpravná cvičení pro techniky v postoji Tandoku renšu nácvik bez soupeře Slouží k zdokonalování techniky chvatů bez soupeře, navozuje informativní pohybovou představu o nacvičovaném chvatu v hrubé formě. Lze ji používat k nácviku kombinací chvatů. Tato forma by při výcviku nováčků neměla být příliš často zařazována, protože si nedokáží dokonale představit postoj soupeře a jeho pohyb. Tandoku renšu je vhodné nacvičovat kolektivně (na počítání) k bezmyšlenkovému používání technik. Uči komi, bucukari opakované nástupy do chvatu Jsou to opakované energické nástupy do chvatů se soupeřem, bez hodu. Nástup považujeme plynulé spojení fází vychýlení soupeře z rovnováhy a zisk těsného kontaktu s tělem soupeře. Po provedení se tori vrací zpět do původního postavení. Uke při nástupech neklade žádný odpor. Slouží pouze jako pomůcka (tori získává představu o správné vzájemné poloze těl při chvatu). Tato forma tréninku slouží ke zvýšení rychlosti chvatu, přesto je důležité, aby tato rychlost nebyla získána na úkor kvality provedení techniky. Rozdíl mezi uči komi a bucukari je, že uči komi se provádí většinou z místa, zatímco bucukari za pohybu po tatami. Jakusoku geiko nácvik chvatu se zkušenějším soupeřem Technicky zdatnější svěřenec (potažmo trenér) v roli ukeho přijímá bez odporu toriho útoky. V průběhu cvičení opravuje toriho chyby a zajišťuje plynulý průběh chvatu. Kakari geiko, randori cvičný, volný boj Při kakari geiko jsou jednoznačně určeny role při zápase. Jeden, tori, se snaží o úspěšné provedení techniky, zatímco druhý, uke, se mu v tom snaží zabránit. Uke nepřechází do útoku, pouze se brání. Děti v této fázi mají tendenci ztrácet koncentraci a vůli k cvičení. Proto je důležité nenasazovat dětem příliš dlouhé série opakování jedné techniky, ale spíše procvičit více technik po kratších intervalech opakování. Přichází zasloužená 5 minutová pauza, kdy je možnost občerstvit organismu tak, aby nebyl narušen průběh tréninku. 8

10 Po pauze trenér znovu seskupí svou skupinu a rozdělí do stejných dvojic. Následně většinou přechází k nácviku a procvičení technik při boji na zemi. Kromě výuky osaekomiwazy a u starších žime-wazy a kansetsu-wazy probíhá nácvik přechodů do držení a úniků z držení. Závěr hlavní části tvoří randori. Nejdříve probíhá randori v postoji, v každé skupině odděleně. Poté je randori na zemi, kde si mohou děti vybírat své soupeře libovolně z různých skupin. Po každé proběhne několik kol randori, aby děti dostaly možnost dostatečně prostřídat partnery. 2.4 Vlastní závěrečná část Pozvolné snižování intenzity a objemu cvičení, ať už hrou nebo jinými kompenzačními a protahovacími cviky nám umožní dovést všechna cvičení do zdárného konce. Na závěr tréninkové jednotky zařazujeme různé hry. Mohou to být hry, které mají rozvíjet různé judistické dovednosti nebo hry, které s judem nemají vůbec nic společného. Přikláním se ke hrám, které s judem nemají vůbec nic společného. Pokud děti baví závěr tréninku, což je věc, kterou si pamatují nejvíce, těší se na další trénink o to více. Po závěrečné hře bych zařadil strečink, což je cvičení sloužící k protažení namáhaných svalů, kterým se zvyšuje šance předejít bolestivým následkům tréninku. Používá se i pro zlepšení pružnosti vazivových spojení. Valná většina dnešních dětí je výrazně pohybově omezena. Nemají dostatek kvalitního pohybu a snižuje se tím jejich celková pohyblivost. Na úplný závěr tréninku patří hromadný pozdrav, kde probíhá rekapitulace končícího tréninku, pokárání nezbedných členů a podání informací o nadcházejících akcích v oddíle. Nakonec společný úklid tatami a návrat doža do původního stavu. 9

11 3. Závěr a výsledek práce Při zhotovování této seminární práce jsem dostal šanci detailně se seznámit, promyslet a pochopit všechna pravidla, která jsou uplatňována v průběhu tréninkové jednotky. S uspokojením jsem zjistil, že po letech strávených v oddíle jsem jich většinu pochytil a přijal za svou, přesto mě překvapilo, že existuje ještě velká spousta zásad, na jejichž důsledné dodržování není mimo profesionální závodní tréninky prostor. U návrhu tréninku by si měli trenéři pamatovat, že kromě výuky a nácviku technik jde hlavně o prostředek k trávení volného času pro děti. A jako volnočasová aktivita by je měl hlavně bavit, aby přišli domů a rovnou se těšili na další. 10

12 4. Obsah 1. Úvod do problematiky Rozložení stavby tréninkové jednotky Přípravná část rozcvičení: minut Rozehřátí Rozcvička Ukemi a gymnastická příprava Hlavní část zátěžová: minut Obsah hlavní části Závěrečná část uvolňovací: minut Návrh vlastní tréninkové jednotky Filosofie Vlastní přípravná část Vlastní hlavní část Průpravná cvičení pro techniky v postoji Vlastní závěrečná část Závěr a výsledek práce Obsah Zdroje

13 5. Zdroje Judo: Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů základních a středních škol. Praha Ostrava: Metodické oddělení ČSTV, Skripta pro školení trenérů II. a III. tříd, Český svaz Juda 12

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Seminární práce. Stavba tréninkové jednotky

Seminární práce. Stavba tréninkové jednotky Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba tréninkové jednotky Niepel Michal 13.4.2014 Každý trénink se přizpůsobuje momentálním požadavkům. Záleží samozřejmě na tom, v kterém tréninkovém

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská Seminární práce na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA k příležitosti školení trenérů III. třídy judo 2014 Martina Čechlovská Obsah Tělesná neboli kondiční příprava 1 Síla 2 Rychlost 3 Vytrvalost 4 Obratnost 5 Pohyblivost

Více

Organizace tréninku v malém oddílu

Organizace tréninku v malém oddílu Organizace tréninku v malém oddílu Seminární práce 18. 4. 2014 Michal Kolenič PROHLÁŠENÍ AUTORA Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou seminární práci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském,

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

30 minutový domácí TRX trénink

30 minutový domácí TRX trénink 30 minutový domácí TRX trénink Je možné za 30 minut procvičit svaly celého těla a výrazně zvýšit svou fyzickou kondici? Na TRX ano! Vyzkoušejte tréninkový plán, který vám pomůže posílit celé tělo v mnoha

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě aqua-fitness Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pod pojmem aqua-fitness rozumíme různé druhy

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Průpravná, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Uč ební plá n pro rok 2013/2014

Uč ební plá n pro rok 2013/2014 Uč ební plá n pro rok 2013/2014 1. Hodina Seznámení se základními judaistickými pojmy seiza, rey, hajime, mate, soremade, hitzivake Nácvik pohybových her na pavouky", mrazík", na zvířátka" Nácvik základní

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO NÁCVIK TECHNIK V TAČI WAZA

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO NÁCVIK TECHNIK V TAČI WAZA Seminární práce PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO NÁCVIK TECHNIK V TAČI WAZA Ing. Oldřich Ježek trenér JUDO DRAGONS, Praha-Písnice Školení trenérů II. Třídy ČSJu Teplice 2015 1 1 ÚVOD...3 2 CÍL A ÚKOLY...4 2.1 CÍL...4

Více

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku

Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku Vybrané kapitoly z diplomové práce B.c Josefa Haneka Nácvik technik aši waza! u dětí mladšího školního věku 8.2.2.1 Techniky Aši waza technika nohou Chvaty prováděné prací dolních končetin můžeme rozdělit

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

1 SEZNAM PŘÍLOH Seznam obrázků: Seznam Tabulek Seznam grafů Dotazník Osnova řízeného rozhovoru s trenéry Fotodokumentace

1 SEZNAM PŘÍLOH Seznam obrázků: Seznam Tabulek Seznam grafů Dotazník Osnova řízeného rozhovoru s trenéry Fotodokumentace 1 SEZNAM PŘÍLOH 1 Seznam obrázků: obr.č.1 Judo obr.č.2 Jigoro Kano obr.č.3 Judo, japonský nápis obr.č.4 Jiu-jitsu obr.č.5 Japonský samuraj obr.č.6 Původní Kodokan obr.č.7 Novodobá Dojo (tělocvična) Kodokan

Více

POMOCNÉ TRÉNINKOVÉ METODY

POMOCNÉ TRÉNINKOVÉ METODY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2108 (Pomocné tréninkové metody) Autor Mgr. Radek Zimčík

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu Kvantová medicina ve sportu 1 z 7 Imunomodulace Imunomodulace je důležitá část sportovcova tréninku. Role kvantové medicíny v oblasti imunomodulace je zásadní. Schopnost laseru zlepšit účinky léků byla

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_03_09_TEV_Sd CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

SPORT & KARATE CENTER. NIDOSHINKAN Dojo. Sportovní přípravka

SPORT & KARATE CENTER. NIDOSHINKAN Dojo. Sportovní přípravka SPORT & KARATE CENTER NIDOSHINKAN Dojo www.sportovni-pripravka.cz SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA NOVÝ PROJEKT PRO SPORTOVNÍ ROZVOJ DĚTÍ V BRNĚ A OKOLÍ PROČ PROJEKT SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA Dnešní děti bohužel často místo

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Zdolejte jarní maraton

Zdolejte jarní maraton Zdolejte jarní maraton pod čtyři hodiny TEXT: JAN KERVITCER HODLÁTE NA JAŘE ZABĚHNOUT MARATON V ČASE POD ČTYŘI HODINY? POKUD PRAVIDELNĚ BĚHÁTE NEBO DĚLÁTE JINÉ VYTRVALOSTNÍ SPORTY, NENÍ TENTO CÍL NEDOSAŽITELNÝ.

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Student Kondice Zdravý pohyb

Student Kondice Zdravý pohyb Student Kondice Zdravý pohyb Tematické zaměření: Fitness a cvičení s hudbou Autoři: Mgr. Eva Hložková Ing. Vanda Mikušová Vysoké školy a praxe Položili jsme si otázky: Co nového by měl metodický materiál

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VY_12_INOVACE_ČT_II/2.06

VY_12_INOVACE_ČT_II/2.06 DUM : VY_12_INOVACE_ČT_II/2.06 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Datum : 11. 3. 2013 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrsnká TV - Posilování na různých nářadích a s různým náčiním číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Posilování

Více

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně 1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně Tréninková jednotka /dále jen TJ/ = základ tréninkového cyklu Každá TJ je závislá na cílech každého trenéra, na metodách, které se využijí, na nástrojích, které

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.11.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SEMINÁŘ TĚLESNÉ VÝCHOVY: Výuka v předmětu Seminář tělesné výchovy vychází ze vzdělávacího

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Fotbalová cvičení a hry druhé, doplněné vydání Hana Volfová, Jaromír Votík Ilona Kolovská Grada Publishing Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech

Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech Čechovská Irena, Pokorná Jitka učební texty Katedra plaveckých sportů UK FTVS Plavání ve zdravotně orientovaných pohybových programech 1. Charakteristika zdravotně orientovaného plavání Základní pojmy

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Tréninková jednotka HC Sparta Praha

Přílohy. Příloha č. 1: Tréninková jednotka HC Sparta Praha Přílohy Příloha č. 1: Tréninková jednotka HC Sparta Praha 75 Příloha č. 2: Tréninková jednotka HC Slavia Praha 76 Příloha č. 3: Tréninková jednotka HC Hvězda Praha 77 Příloha č. 4: Tréninková jednotka

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více