Nabídka volnočasových aktivit pro žáky základních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka volnočasových aktivit pro žáky základních škol"

Transkript

1 Cestou přírodovědných a technických předmětů napříč Středočeským krajem Nabídka volnočasových aktivit pro žáky základních škol VOŠ SPŠ OA ČÁSLAV Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Přemysla Otakara II. 938, Čáslav , FAX Kontaktní údaje: Mgr. Věra Szabová ředitelka školy Garanti odborných volnočasových aktivit: Ing. Vlastimil Andrle kroužek kreslení na PC Ing. Alena Majznerová kroužek kreslení na PC Ing. Jan Novák kroužek vyrábění na strojích CNC Radko Flekal kroužek vyrábění na strojích CNC Ing. Miroslav Mach kroužek programování pomocí stavebnic

2 Cestou přírodovědných a technických předmětů napříč Středočeským krajem Kroužek kreslení na počítači Nakresli, co vidíš Kde: Kdy: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Čáslav čtvrtky v odpoledních hodinách (doprava tam i zpět zajištěna) Podklady pro profil kroužku Nakresli, co vidíš! o kroužek je určen všem žákům druhého stupně základních škol (přednostně pro 8. a 9. třídy) o je vhodný pro holky a kluky, kteří rádi kreslí, a při tom se nebojí počítače; mají nápady a chtějí je nakreslit, zobrazit, uchovat nebo zhmotnit o v kroužku se účastníci naučí kreslit jinak než tužkou, pastelkou nebo štětcem (PC CAD, CAM) o uvidí, jak lze nakreslený předmět rychle a jednoduše přeměnit v předmět skutečný bez kouzel o uvidí a seznámí se s tvorbou prostorového obrazu jakéhokoliv předmětu Osnova kroužku: 1. seznámení se s prostředím programu 2. kreslení jednoduchých tvarů 3. kreslení vlastních návrhů 4. kreslení plastických prostorových předmětů 5. ukázka výroby vlastních jednoduchých předmětů pomocí tzv. 3D tisku Organizace kroužku CAD: Každou hodinu kroužku může navštívit maximálně 15 žáků

3 Cestou přírodovědných a technických předmětů napříč Středočeským krajem Kroužek robotizace programování pomocí stavebnic o Zaměření na elektrotechniku, mechatroniky a automatizaci s úpravou pro pochopení žáky základní školy. o Cílem je ukázat principy činností obvodů, jejich jednoduchost a připravenost pro studium na střední škole technického zaměření. Oblasti: Elektrotechnika obecně Elektronika polovodiče stavebnice Pneumatika a elektropneumatika stavebnice Logické řízení programovatelné automaty stavebnice Popis činností: o Realizace 20-ti úloh z oblasti elektroniky a pneumatiky o Práce ve dvojicích celkem 8 dvojic max. V prvním roce se jedná o zapojování stavebnic e Merkur E2 elektro. Stavebnice navazují na vědomosti žáků 8. A 9 tříd, pomáhají rozvíjet poznávání složitějších systémů převážně z předmětu fyzika. - Obvody se žárovkou Odvody s diodami Tranzistorové obvody Logické obvody, číslicové obvody Ve druhém roce se jedná o skládání robotických stavebnic, zapojování pneumatických a elektropneumatických systémů s logickou posloupností: - programovatelný robot závoďák Grand Prix Pneumatické obvody Elektropneumatické obvody Kreslení na počítači pomocí FLUID SimP. Všechny úlohy jsou zajímavé a jsou realizovatelné na stavebnicích. VŠE PRO JEDNODUCHÉ VZDĚLÁVÁNÍ Těším se na Vás. Ing. Miroslav Mach, vedoucí kroužku

4 Škola hrou aneb je technika těžká a nezajímavá? V našich kroužcích Vám ukážeme, že může být naopak zábavná i zajímavá! Tak to zkusme a propojme zajímavé (hravé) prvky výuky odborných předmětů na strojírenském oboru průmyslovky s propagací výuky tohoto technického směru a s přivedením žáků vyšších ročníků regionálních základních škol do našich bran a ukažme jim, že strojařina může být zajímavá. A jak by to mohlo vypadat? Třeba takto: Nakupme technicky orientované stavebnice jako je třeba český (jsme přece vlastenci) MERKUR nebo (bohužel zahraniční) LEGO. Doplňme naše odborné učebny, laboratoře, dílny a učebny výpočetní techniky moderní technikou a zajímavými programy. Navažme kontakty s místními a regionálními základními školami a s okolními průmyslovými podniky a rozjeďme spolupráci. A co by mohlo být pro žáky základních škol na výuce strojařiny zajímavé? Například figurky člověče, nezlob se; šachové figurky; figurky na dámu; hrací kostky; točící se káču; píšťalky; atd. A co by se ve škole mohlo odehrávat? Při návštěvách školy by si žáci základních škol mohli ze stavebnic MERKUR a LEGO sestavovat modely jednoduchých mechanismů a na to navázat v laboratořích automatizace ukázkovým sestavováním mechanismů skutečných. Další možností je vytvořit jednoduchý řetězec CAD CAM CNC KOM, kterým by si žáci základních škol postupně prošli a z každé části by si něco vyzkoušeli. V kreslení (CADu) by si namalovali jednoduchou figurku a na 3D tiskárně by si ji mohli zhotovit, v programování (CAMu) by si vytvořili na nakreslenou figurku program a na monitoru by si odsimulovali její výrobu, na CNC obráběcím stroji bychom jim za jejich přítomnosti naprogramovanou figurku vyrobili a ve školních laboratořích (KOM) by si změřili její rozměry.

5 Kroužek, kde si budete moci zhotovit na takzvaných CNC strojích zajímavé výrobky pro sebe, své kamarády nebo rodiče (třeba jako vánoční dárek). No řekněte, neláká Vás to? o na úvod je potřeba říci, že cílem nebude učit Vás, žáky základních škol vlastnímu CNC programování našich strojů o programy vyráběných součástí by připravovali naši žáci střední školy o podobné součástky byste si mohli vyrábět v jiném kroužku i na 3D tiskárně o navrhované součástky by měly být pro Vás, žáky základních škol atraktivní svými tvary a svým využitím, jejich tvary byste si mohli i sami navrhnout o v rámci kroužku byste si programy vytvořené našimi žáky mohli sami zapisovat do CNC strojů o součástky by se následně na CNC strojích vyráběly o vyrobené součástky by si samozřejmě odnášeli jako suvenýry domů o tento kroužek je vhodný pro starší žáky (osmá, devátá třída) v maximálním počtu deseti žáků v jednom dni

6 Jak by takový kroužek probíhal? o při prvních setkáních bychom Vám pomocí konkrétních, námi a našimi žáky, připravených programů předvedli funkci našich CNC strojů o to, co by při tomto předvádění bylo na CNC strojích vyrobeno, byste si samozřejmě mezi sebou rozdělili a jako pozornost odnesli o v další části setkávání, až uvidíte, co tyto CNC stroje dovedou vyrobit, si budete moci sami navrhnout, co byste si na těchto CNC strojích chtěli sami vyrobit o návrhem může být například vzorová součástka (šachová figurka, ), fotografie nebo obrázek zajímavého výrobku nebo nějaký jednoduchý náčrtek o poté by bylo možné v jiném našem kroužku tyto návrhy na počítači namalovat o protože součástí našeho vybavení pro malování bude i 3D tiskárna, bude možné, si takovéto nebo podobné výrobky na této tiskárně vyrobit a opět odnést domů o následně by naši žáci, pro výrobu těchto součástek, připravili CNC programy o ty bychom pak s Vaší asistencí vložili do CNC strojů a Vy byste si je následně pro sebe vyrobili o všimněte si, že Vás nebudeme nutit učit se programovat tyto CNC stroje, to je samozřejmě náplň výuky našich žáků na střední škole a tento kroužek nemá být žádným způsobem pokračováním Vaší výuky na základní škole, které by ještě navíc probíhala v době Vašeho volna, které tomuto kroužku věnujete o aby tato setkání nebyla jednotvárná, pokusili jsme se je Vám zpestřit několika zajímavými výlety, které jsou popsány v další části textu

7 Co si například můžeme vyrobit na CNC strojích

8 A co si budete chtít vyrobit na CNC strojích Vy??? Ale to není zdaleka vše, co Vám nabízíme!

9 Jako rozšíření a zpestření kroužků jsme pro Vás připravili na každé pololetí školního roku dva výlety - výlety budou spojené s návštěvou zajímavých míst, památek a muzeí - vše zorganizujeme, naplánujeme, zajistíme a připravíme - Vaší školu ani Vás žáky tyto výlety nebudou stát žádné finanční prostředky - veškeré náklady na tyto akce hradíme my (dopravu, vstupné) - kam budou tyto výlety postupně směřovány: o výlet do Prahy spojený s návštěvou Národního technického muzea o výlet do Kutné Hory spojený s návštěvou středověkého stříbrného dolu Osel o výlet do Mladé Boleslavi spojený s návštěvou muzea Škoda Auto a s exkurzí do automobilky Škoda Auto o výlet na zříceninu středověkého hradu Lichnice spojený s návštěvou Berlovy historické vápenky v Třemošnici - Závratci o návštěva Muzea zemědělské techniky v Čáslavi o výlet do Kolína spojený s návštěvou automobilky TPCA a s návštěvou Kolínské řepařské drážky o výlet na letiště do Chotusic

10 Národní technické muzeum Navštívíme největší technické muzeum v Čechách, založené v roce Jeho nejzajímavější částí je expozice historie dopravy v tzv. dopravní hale. Uvidíme zde historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, železniční a lodní dopravy a vývoj hasičské techniky. dopravní hala

11 Středověký stříbrný důl Osel v Kutné Hoře Středověký důl si projdeme v plátěné bílé haleně, tzv. perkytli - tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou. Tento důl byl objeven v r Jedná o dokonale zachovanou středověkou odvodňovací štolu, raženou v dlouhém časovém úseku od 14. až do počátku 16. stol. Středověcí horníci pracovali ručně, s hornickými kladívky - želízkem a mlátkem. Stopy po práci se želízky jsou patrny na mnoha místech stěn i stropu štoly. Kromě toho jsou na stěnách vysekány četné drobné výklenky, do kterých horníci vkládali hornické kahany. Pro nás návštěvníky je zpřístupněno asi 250 m štoly. průvodkyně v perkytli štola

12 Kolínská řepařská drážka Projedeme se částí trasy nejstarší polabské řepařské drážky vlakem, taženým parní nebo dieselovou lokomotivou po úzkorozchodné trati. Trať se nachází v Kolíně Sendražicích, kde také můžeme navštívit muzeální expozici zaměřenou na historii Kolínské řepařské drážky, ostatních polabských řepařských drážek a na pěstování a zpracování řepy. nádraží Kolínské řepařské drážky v Sendražicích zimní výlet s parní lokomotivou

13 Automobilka TPCA Kolín Továrnu si projedeme ve speciálním vláčku se sluchátky na uších, do kterých nám bude průvodce strojvedoucí po celou jízdu říkat základní informace k prohlídce. Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) byla postavena v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity vozů. Kolínská automobilka vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1. vyráběné modely vláček s exkurzí

14 Škoda auto Mladá Boleslav Při tomto výletu navštívíme firemní muzeum a výrobní linky automobilky ŠKODA. V Mladé Boleslavi v roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement společný podnik a v roce 1905 postavili svůj první automobil a automobily se zde stále vyrábějí. Výrobní program mladoboleslavského závodu dnes tvoří modely řad Fabia a Octavia. V Mladé Boleslavi pracuje většina ze zaměstnanců společnosti ŠKODA a jejich počet se v současné době blíží hranici lidí. expozice v muzeu svařovna automobilky

15 Berlova vápenka Berlova vápenka u města Třemošnice, je též známá jako Vápenka Závratec. Jde o evropskou raritu 150 let starou výrobnu vápna. S výstavbou vápenky v Závratci bylo započato v roce 1880, krátce nato tu byla zahájena výroba. Vápenka vznikla v severní části Železných hor, bohatých na vápenec a pro zde dříve bylo podobných vápenek více. Doprava suroviny, vápence, byla prováděna nákladní lanovou košíkovou dráhou z Prachovic, kde se vápenec těžil. Lanovka měřila 5 kilometrů a patřila svého času k nejdelším v Čechách; cesta suroviny z Prachovic do Závratce trvala 50 minut. Berlova vápenka

16 Zřícenina hradu Lichnice Lichnice či Lichtenburk je zřícenina hradu v Železných horách, nacházející se na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 m n.m. nad městem Třemošnice. Hrad Lichnice má tvar pravidelného trojúhelníku o rozměrech metrů. Smil ze Žitavy dal roku 1250 stavět na skalnatém kopci zvaným Světlice hrad, nazývaný nejdříve Lichtenburk a až od 16. století Lichnice. Název vznikl z přeložení slova Světlík do němčiny (licht = světlo, burg = hrad)

17 Muzeum zemědělské techniky Čáslav Při tomto výletu navštívíme místní muzeum. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je pobočkou NZM Praha se specializací na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě. Také zde uvidíme zemědělské parní stroje, sklízecí mlátičky, stabilní motory a další zemědělské stroje. Dále jsou zde expozice Dřinu strojům? Dřina strojům a Jede traktor orat brambor. expozice Dřinu strojům? Dřina strojům

18 Vojenské letiště Chotusice 21. základna taktického letectva Čáslav je jednou z hlavních bojových složek Vzdušných sil Armády České republiky. Základna je vyzbrojena nadzvukovými letouny JAS-39 Gripen a lehkými bitevníky L-159 ALCA, v jednomístných i dvoumístných verzích. Počátky vojenské letecké základny se datují od 31. srpna 1958, kdy bylo čáslavské letiště kompletně předáno do užívání tehdejšího vojenského letectva. Dne 1. prosince 2003 došlo k přejmenování na 21. základnu taktického letectva Čáslav. V témže roce byla zahájena přestavba základny Čáslav na základnu standardního typu NATO. Aero L-159 ALCA JAS-39 Gripen

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013

ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013 ALMANACH Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku 1883-2013 Tato publikace byla vydána v červnu 2013 při příležitosti 130 let technického školství v Rakovníku. Dr.h.c. Ing. Emil Kolben 1. listopadu

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Čaj a tabák. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál. Rozhoduje kvalita. Takové krédo má Velta,

Čaj a tabák. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál. Rozhoduje kvalita. Takové krédo má Velta, Sloupek hejtmana HEJTMANSKÉ LISTY Školský portál Nejméně sedm škol Rozhoduje kvalita. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál Takové krédo má Velta, od Blatné po Potůčky: Karlovarského

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků TÉMA MĚSÍCE: Kraj podporuje rozvoj technického vzdělávání. Hejtman ocenil záchranáře. čtěte na straně 3 Vyjděte si do Beskyd na Čertův mlýn. čtěte na straně 6 Výškařka Romana Dubnova o olympiádě. čtěte

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství číslo IV / 2012 Opel, Honda, Kia, Volkswagen, Jeep, Seat, Audi, Skoda, Ford, Volvo, Mini, Suzuki, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Lada, Dacia, Land Rover, BMW, Saab, Lancia, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec?

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec? Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA ZIMA 2012 ŠKODA Rapid Prostor ve své nejkrásnější podobě. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno

Více