Hodnocení fungování firemní školky Akademie věd ČR, s.r.o. po 1. etapě provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení fungování firemní školky Akademie věd ČR, s.r.o. po 1. etapě provozu"

Transkript

1 Hodnocení fungování firemní školky Akademie věd ČR, s.r.o. po 1. etapě provozu v rámci projektu Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o. (dále jen Projekt) reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/ Obrázek č. 1 Firemní školka ÚMG AV 1 leden 2014, Mgr. Daniela Vašíčková

2 Obsah 1. Úvod Identifikace zařízení Základní identifikační údaje Prostředí Personál Zařízení a vybavení Financování 6 3. Shrnutí dosavadní realizace.7 4. Dotazníkové šetření Vyhodnocení dotazníkového řešení Závěr

3 1. Úvod Průzkum společnosti Deloitte prokázal, že: 71% společností by podporovalo hlídaní dětí zaměstnanců v dětských skupinách, ať formou zřízení firemní školky, či jinými příspěvky v rámci firemních benefitů, 46% firem již někdy uvažovalo o založení firemní školky nebo jiného zařízení pro předškoláky. 70% zaměstnanců uvedlo jako hlavní překážku pro návrat do práce nedostupnost předškolního zařízení. Cílem předkládané evaluace bylo zhodnotit fungování firemní školky AV po prvním roce provozu. Pro příjemce dotace provozovatele, je nezbytnou nutností tato zpětná vazba a to zejména proto, aby se mohl poučit ze slabých stránek v dalším roce fungování a vytěžit maximálně z jeho silných stránek a předností. Provozovatel je nyní v polovině práce a stojí před další etapou, která bude jistě spojena s rozhodováním se, jak a či dále provozovat firemní školku. Proto je nutné, aby již nyní se rozhodl, jak a kam budou jeho další kroky směřovat. 3 3

4 2. Identifikace zařízení 2.1 Základní identifikační údaje Název: Firemní školka Akademie věd, s.r.o. Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Ředitelka: Provozní doba: Lenka Klinerová po pá: 7,30 17,00 hodin Tel.: Kapacita: 15 dětí ve věku 2-7 let 2.2 Prostředí Mateřská školka Akademie věd ČR se nachází v mimořádně klidném prostředí v areálu ústavů Akademie věd ČR. Prostorově komfortní školka je koncipována pro 15 dětí ve věku 4 4 od 2 od 7 let. Do provozu byla uvedena začátkem roku 2011 je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení, v květnu 2012 získala tuto akreditaci v plném rozsahu. 2.3 Personál Lenka Klinerová, ředitelka Vzdělání: Střední pedagogická škola v Praze, JŠ Lingua Pro, Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, Hudebně pohybová výchova, Tvořivá dramatika, Výuka angličtiny v MŠ a ZŠ Dosavadní praxe: MŠ Pod sady, Hřibská, Chabařovická, Bumble bee, soukromá jazyková škola, MŠ a ZŠ gen. F. Fajtla DFC, Praha 9 Záliby: Hudba, sport, divadlo, literatura, pohyb v přírodě

5 Sandra Jirušková, učitelka Vzdělání: SOŠ pedagogická Čáslav, VOŠ pedagogická Praha 6, Výtvarné kurzy, Sportovní kurzy, Hra na hudební nástroje Dosavadní praxe: Zájmové kroužky - Latinské rytmy, Zumba junior, Moderní tance, Letní tábory a školy v přírodě. Příprava zábavných programů na dětských akcích Záliby: přátelé, zumba, fitness, kolo, turistika, kreslení Petra Sýkorová, zdravotní sestra Vzdělání: VOŠ sociálně právní v Mostě, Střední zdravotnická škola Most, Kurzy PEER programu, Kurz muzikoterapie, arteterapie, Účast na pobytových akcích pro děti - tábory, školy v přírodě apod. Dosavadní praxe: Lektorka primární prevence na SPŠ a obchodní akademii, Zdravotní sestra - dětské oddělení, Agentura domácí péče, Dobrovolnice v o.s. Porozumění - sdružení nabízí pomoc dětem se zdravotním či kombinovaným postižením Záliby: četba, sebevzdělávání, práce s dětmi, výtvarná výchova 5 5 Eva Wunchová, hospodyňka Vzdělání: Gymnázium Příbram, VŠ Zemědělská Dosavadní praxe: Česká asociace Sport pro všechny, ČVUT Praha, Finanční účad pro Prahu 5, Fakultní nemocnice Motol, Česká zemědělská a potrav. inspekce Radana Mundilová, zdravotní sestra Vzdělání: Střední zdravotnická škola Beroun Dosavadní praxe: Dětská sestra v Thomayerově nemocnici, Dětská sestra v soukromé ordinaci Záliby: Kultura, příroda, houbaření, sport

6 2.4 Zařízení a vybavení Zařízení a vybavení školky je naprosto v souladu s využitím specifické cílové skupiny dětí ve věku 2-7 a odpovídá všem standardům kvality. 2.5 Financování V té době získal Ústav molekulární genetiky AV ČR podporu k projektu Firemní Mateřská škola AV ČR. Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. 6 6

7 3. Shrnutí dosavadní realizace Prostory Firemní školka pro zaměstnance ÚMG AV má celoroční provoz a je otevřena od 7,30.00 do 17.00h. Kapacita školky je 15 dětí. Školka splňuje všechny hygienické i další normy nutné pro provozování MŠ. ÚMG poskytuje prostory upravené na základě projektu firemní školky vč. dodávky energií, tepla, vody, vybavení a zařízení, odstraňování komunálního odpadu. ÚMG zajišťuje a financuje chod školky jako takové. ÚMG umožňuje příchod a odchod rodičů, dětí i personálu od 7 hod. do 20 hod. V rámci zkvalitnění zázemí školky bylo vybudováno dětské hřiště položka Manažer projektu spolu s ředitelkou MŠ a učitelkou MŠ specifikoval požadavky na hřiště. Hřiště bylo certifikováno dle ČSN EN protokolem o vstupní kontrole. Revize jsou prováděny pravidelně. Hřiště bylo prezentováno na TK a na schůzce rodičů v říjnu 2012 i ve školkových novinách Hřiště vzniklo na zahradě o rozloze 10x20m. Hřiště bylo zprovozněno Edukativní koncept 7 7 Díky menšímu počtu dětí je možný individuální přístup a specifická práce s dětmi mladšími 3 let. MŠ má Rámcově vzdělávací plán jako státní školky. Ředitelka školky vypracovala v září 2012 Rámcově vzdělávací program pro školku AV ČR s rozšířením i na dvouleté děti. Novinkou se stala portfolia dětí deníky, školkové noviny a preventivní prohlídky lékařů specialistů. Pro každodenní chod školky jsou vypracovávány plánované činnosti v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a další. Nezbytnou součástí je i pravidelná příprava na tuto činnost. Pro tyto činnosti jsou pořizovány z grantu pomůcky a metodické materiály. Chod školky je obohacen jednorázovými akcemi jako např. vánoční besídka, masopust, malování vajíček s rodiči, divadelní představení, výlety apod. V průběhu měsíce dubna a května 2013 proběhl Ekologický projekt, který je zveřejněn na web MŠ.

8 V červenci 2012 bylo zakoupeno pianino pro rozvoj hudební výchovy dětí. Personální zajištění Na chodu školky se podílí ředitelka MŠ, učitelka, zdravotní sestra a nepedagogický personál. Pedagogický personál učitelka MŠ a zdravotní sestra navštěvují v rámci projektu školení, která zvyšují vzdělanost a kvalitu péče o děti (např. environmentální výchova, jóga s dětmi, dětský vzdor, vytváření pracovních návyků a vytváření pozornosti, Komunikace s rodiči v problémových situacích, Pohybové a psychomotorické hry) K chodu školky patří nezbytná administrativní činnost, evidence dětí (evidenční listy), práce zaměstnanců, vykazování docházky atd. Od září 2012 ve školce probíhají pravidelné návštěvy logopeda, očního lékaře a dalších specialistů, tyto návštěvy usnadní rodičům preventivní prohlídky a péči o dítě. Finanční koncept Stavba budovy školky, která vyrostla na zelené louce a trvala zhruba půl roku. Celkové náklady na dům (součástí je i posilovna) byly 23 mil Kč. Projekt byl kompletně hrazen Akademií věd. 8 8 Příjmy projektu ze školkovného placeného rodiči jsou na základě dodatku Partnerské smlouvy posíláno na účet partnera projektu. Měsíční náklad na 1 dítě činí 9.500,-Kč, díky projektu je snížen na 1.500,-Kč měsíčně. Projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. Spolupráce s rodiči Personální asistent projektu z ÚMG nastoupil do projektu V úvodu projektu byla tato funkce vykonávána partnerem projektu. Byla vytvořena databáze rodičů firemní školky a rodičů na mateřské/rodičovské dovolené. Pravidelně rodiče s dětmi staršími jeden rok komunikujeme a jsou zváni na akce školky jako např. Vánoční besídka, Masopust, Velikonoční malování vajíček apod. Tato databáze také slouží jako zdroj pro určení počtu a

9 charakteristiky podpořených osob. Schůzky s rodiči probíhají pravidelně a většinou jsou spojeny s akcí pro děti. Rodiče jsou seznamováni s průběhem projektu inovativními prvky pianino, hřiště, portfolia, návštěvy specialistů, školkové noviny, projekty atd. Personálním asistentem byl vytvořen deník péče o zaměstnance. Probíhají schůzky mezi manažerem a personálním asistentem k doplnění stavu dětí ve školce, kontrole deníku apod. K bylo ve školce 14 dětí. 9 9

10 4. Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření bylo provedeno formou papírových dotazníků. Dotazník byl předán všem rodičům, tedy cílové skupině projektu, kteří umisťují své děti do firemní školky. Dotazník byl předán v papírové podobě v měsíci listopadu 2013, termín ukončení sběru dat byl v prosinci Manažer projektu vysvětlil rodičům přínos dotazníkového šetření a požádal je o vyplnění vytvořeného dotazníku. Dotazník byl následně zpracován externí firmou. Z celkového počtu 13 rodičů vyplnilo a odevzdalo 13 rodičů, tedy 100 % respondentů. Otázky byly koncipovány jako uzavřené s možností zaškrtnutí jedné z nabízených možností, dále pak jako otevřené s možností vyjádřit osobní názor respondenta. V otevřených otázkách vyjadřovali respondenti svůj názor zcela otevřeně, domníváme se, že otevřenost se projevila především díky anonymitě respondentů. Rodiče měli možnost ohodnotit každou otázku známkou, přičemž hodnocení je totožné jako známky ve škole: 1-nejlepší, 5-nejhorší. Sestavení hypotéz: 1/ Domnívám se, že celkové bodové hodnocení se bude pohybovat po průměrném zaokrouhlení na bodě 2.

11 5. Vyhodnocení dotazníkového šetření Kritérium č. 1: Celodenní náplň a celotýdenní program ve školce. 13 respondentů, 1 nebodován, celková známka z odevzdaných odpovědí: 1,08 Komentář: Toto hodnocení dává poskytovateli jasný signál, že aktivity, které děti ve školce mají, jsou zcela v souladu s očekáváním rodičů. Z mého pohledu mohu jen souhlasit. Školka nabízí dětem rozvoj všech stránek osobnosti, nabízí prostor pro rozvoje talentu pohybového, hudebního, výtvarného. Seznamuje děti s environmentální tématikou a pečuje o děti i po zdravotní preventivní stránce. Děti mají možnost vyzkoušet si všechny aktivity a ty pak rozvíjet dle individuálního nadání Kritérium č. 2 Kulturní akce a další doplňkové služby školky 13 respondentů, 9 známek 1, 3 známky 2, 1 známka 4, celková známka z odevzdaných odpovědí: 1,46 Komentář: Hodnocení tohoto kritéria se již více liší. V tomto bodě spatřujeme nejhorší výsledek ze všech kritérií. Respondenti měli možnost se k danému bodu i vyjádřit formou otevřené odpovědi. Jako požadavky uvedli: doplnit plavání, návrat k AJ a tu zařazovat i více krát týdně. Na tuto nespokojenost reagoval poskytovatel téměř okamžitě. Díky aktivitám personálního asistenta, který je s rodiči v kontaktu, je

12 možné operativní řešení každé připomínky. Komunikace s rodiči a zájem o jejich potřeby je velice důležitým předpokladem pro zdravé klima a fungování školky. Jako další možnost k operativnímu vyjádření se k aktuálnímu programu navrhuji předávat rodičům krátké anketní lístky, které by byly vyplňovány anonymně a odevzdávány do předem připraveného boxu. Kritérium č. 3 Odbornost pedagogů 12 ohodnocených kritérií, 8 odpovědí se známkou 1, 3 odpovědi se známkou 2, celkové hodnocení kritéria: 1,27 Komentář: Odpovědi jsou zase do maximální hranice známky 2, což se jeví jako velice příznivé. Neohodnocené kritérium značí nemožnost posouzení otázky. Rodiče mají možnost se s personálem školky seznámit na internetových stránkách na odkazu: Zde je přehledně představen celý realizační tým školky (viz kapitola 2.3). Celý realizační tým má bohatou praxi a odpovídající vzdělání pro výkon dané pozice. Doporučuji rodiče seznámit s profily jednotlivých zaměstnanců např. formou příspěvku do školkových novin, představením se na schůzi apod. Pro rodiče je naprosto klíčové, kdo se o jejich děti celý den stará

13 Kritérium č. 4: Kvalita komunikace pedagogů s rodiči i s dětmi, vstřícné chování k potřebám rodičů i dětí atd. Vyjádřilo se celkem 12 respondentů, 9 odpovědí ohodnoceno známkou 1, 2 odpovědi známkou 2 a 1 odpověď známkou 3,celkové hodnocení je 1,33 Komentář: Toto hodnocení je společně s kritériem č. 6 na předposledním místě. I v tomto bodě se měli možnost rodiče vyjádřit konkrétněji co přesně by chtěli zlepšit, vyjádřit svá přání apod. Nicméně tato odpověď nebyla u žádného z odpovídajících respondentů konkretizována. Dle mého názoru je komunikace s rodiči, především díky nadstandartní pozici v realizačním týmu, na velmi vysoké úrovni. Personální asistent (zaměstnanec ÚMG) pravidelně s rodiči komunikuje. Rodiče jsou zváni také na akce pořádané v rámci programu školky. Neformálnost těchto schůzek bych ale navrhovala doplnit formálními schůzkami za přítomnosti všech členů realizačního týmu Kritérium č. 5 Komunikace s vedením školky, s paní ředitelkou Celkem se k otázce vyjádřilo 11 respondentů, 10 odpovědí bylo ohodnoceno známkou 1, 1 odpověď známkou 3

14 Komentář: Toto kritérium de facto doplňuje kritérium předchozí. Z odpovědí vyplývá, že komunikace s paní ředitelkou je bezproblémová. Jen je potřeba se zamyslet, proč se někteří respondenti k otázce nevyjádřili. Tato kritérium obdrželo 2. místo v počtu nezodpovězených odpovědí. Kritérium č. 6 Informovanost o dění ve školce (nástěnky, webové stránky, noviny) 12 ohodnocení respondenty (1 nehodnoceno), 4 známky 2, 8 známek 1, vyjádření se k tématu: nástěnky a noviny OK 2 odpovědi, špatný web neaktualizovaný 6 odpovědí, celková známka 1, Komentář: Zpětnou vazbou pro zřizovatele by měl být fakt, že rodiče opravdu webové stránky navštěvují a hledají v nich informace. Aktualizace webových stránek je otázkou přístupů. Pokud aktualizace vykonává externí dodavatel, může se stávat, že data nejsou aktualizována operativně. Je tedy na zvážení, zda není vhodnější, aby stránky spravoval přímo člen realizačního týmu. Tato práce je ovšem odborná a je potřeba, aby správně prošel patřičným školením.

15 Kritérium č. 7 Docházka do školky má pozitivní vliv na dítě (samostatnost, příprava na školu, radost z docházky do školky ) 12 vyjádření se k tezi, 1 odpověď bez ohodnocení, 1 známka za 2, 11 ohodnocení známkou 1, celková známka: 1,08, otevřená odpověď: chodí ráda Komentář: Tady netřeba komentáře, celková spokojenost dětí ve školce je vnímána velice dobře a přínosně. Kritérium č. 8 Čistota a bezpečnost ve školce a jejím okolí respondentů odpovědělo jednotně známkou 1, v možnosti vyjádřit se, uvedli respondenti tyto nedostatky: doplnit stín na zahradě, nestabilní lavička Komentář: Toto kritérium získalo nejlepší ohodnocení ze všech a zároveň ohodnotili všichni respondenti. Spokojenost je jistě spojena s opravdu podnětným a krásným prostředím celého areálu školky. Budova byla postavena účelově pro potřeby školky, stejně jako vybavení. Děti mají k dispozici hřiště a zahradu. Vše je udržováno správcem areálu.

16 Kritérium č. 9 Doporučili byste naši školku dalším zaměstnancům AV? Toto kritérium je společně s kritériem č. 8 hodnoceno jako nejlepší s celkovou známkou 1,00. Na tuto otázku ovšem neopověděli 4 respondenti, což je na druhou stranu nejslabší vyjádření se k dané tezi. V možnosti vyjádřit se individuálně byla zaznamenána 1 odpověď: pro velmi malé děti ano. Komentář: Tady je nejvíce potřeba se zaměřit na to, proč tak vysoké % rodičů se zdrželo hlasování. S ohledem na pořadí otázky je ovšem možné, že respondent byl již nesoustředěn, protože v návaznosti na další poslední kritérium, je to vypovídající stav k poslednímu kritériu se vyjádřil pouze 1 rodič. Pokud ovšem bychom nebrali v potaz nesoustředěnost uchazečů, musíme se zamyslet, proč tak vysoké % respondentů 30,76 % otázku nehodnotilo. S ohledem na celkový výsledek průzkumu (známka 1,20) se ovšem nemůžeme přiklánět k celkovému negativnímu pohledu Kritérium č. 10 Která další rozšiřující, navazující témata z oblasti předškolní péče ve Firemní školce AV ČR mne zajímá? (prostor pro Vaše názory, připomínky či dotazy) K této otevřené otázce se vyjádřil pouze 1 respondent, který uvedl: proč musí děti ležet celou dobu po obědě v postýlce?. Komentář:

17 Z pohledu respondenta nejsou děti po obědové pauze v dostatečné pohybové interakci. Zde je nutno podotknout, že při práci s dětmi v předškolním typu zařízení nezbytné v brát potaz několik faktorů, např.: věk dítěte, rodinné rituály, aktuální zdravotní stav, celkovou naladěnost osobnosti apod. Z somatického pohledu je pro dítě ve věku 2-6 let nezbytný odpočinek i během dne. Ovšem toto je pouze učebnicové generalizování a klíčová je individualita jedince. Evidenční list dítěte sic obsahuje položku zvyklosti dítěte, nicméně je nutné stále aktualizovat. Pokud dítě není zvyklé z domu chodit po obědě spát, či upřednostňuje jiný režim, je nutné, aby toto bral personál poobědové pauzy věnoval jiným způsobem. v potaz a dítěti se v době 17 17

18 6. Závěr Tato evaluace vznikla pro potřeby projektu Firemní Mateřská škola AV ČR, registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/ Evaluace by měla sloužit nejen pro potřeby výstupů projektu a jejich soulad s plánovanými cíli projektu z pohledu prioritní osy OPPA, ale především pro potřeby příjemce grantu, tedy ÚMG AV. Stanovené hypotézy výzkumu: 1/ Domnívám se, že celkové bodové hodnocení se bude pohybovat po průměrném zaokrouhlení na bodě 2. Vyhodnocení hypotéz: 1/ Hypotéze se mýlila o 0,8 bodu. Fungování Firemní školky AV ČR po 1. Fázi realizace je hodnoceno rodiči=cílovou skupinou projektu=respondenty známkou 1,

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více