VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové"

Transkript

1 Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se jeho kapetovská dynastie ujala vlády jako nástupci římských císařů. Albrecht I. Habsburský usiloval o uznání v říši. Lucemburkové byly potomky starobylého francouzského rodu lucemburských hrabat a limburských vévodů. Původ odvozovali od víly Meluzíny. První známější příslušník byl Sigefroy, získal v Trevíru hrad Lucemburk. Jindřich IV. byl vychováván u francouzského dvora. Filip IV. Jej učinil předním dvořanem a oženil ho s neteří své manželky Markétou Brabantskou. Dále ho pasoval na rytíře a zařadil ho do gardy svých nejbližších pánů a důvěrníků. Za jeho nepřítomnosti spravovala lucemburské panství jeho matka Beatrix. Když v Lucembursku vypuklo povstání, ukryli se Jindřich a Beatrix v klášteře Vallis s. Marie. Roku 1296 se narodil Jan Lucemburský. Studoval na pařížské univerzitě a měl sestry Marii, Beatrix, Anežku a Kateřinu byl v Poitiers vysvěcen na biskupa Balduin, mladší bratr Jindřicha IV., byl pomocníkem mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu. Jindřich IV. Dal postavit r celní hrad (trevírští občané jej zničili). Téhož roku Jindřich zpustošil Trevír, ale města se nezmocnil. Rok poté uzavřen mír. Lucembursko je formální a volnou součástí říše. Jindřich IV. Byl roku 1295 přijat mezi říšské pány a Albrecht I. mu na říšském sněmu v Norimberku roku 1298 potvrdil hlavní ekonomická privilegia Albrecht zavražděn a francouzský král navrhuje Karla z Valois (jeho bratr), ale na římský trůn usedl Jindřich IV. Volba se konala ve Frankfurtu nad Mohanem Český král (Jindřich Korutanský) na výzvu k účasti nereagoval byl korunován v Cáchách římským králem. Byl donucen rezignovat na titul lucemburského hraběte a proto povolal Jana Lucemburského ve 13 letech udělil Jindřich Moravu jako zástavu Habsburkům. Kdo chtěl usednout na trůn českého krále, musel si vzít Elišku Přemyslovnu. Opat Konrád Zbraslavský jednal proto s Jindřichem o nárocích Elišky, které Jindřich uznal. Téhož roku cestují čeští šlechtici do Nymburka, aby jednali o Eliščiných zásnubách Jindřich potvrdil zachování práv svobody Českého království za předpokladu, že si Češi zvolí králem osobu, kterou jim určí. Jindřich měl v úmyslu dosadit svého bratra Walrama. Z jednání zemského sněmu vyšlo rozhodnutí požádat krále, aby učinil Eliščiným manželem svého syna Jana Lucemburského. Téhož roku se ve štýrském dómu konala svatba. Jindřich Korutanský uprchl do Tyrol a i nadále užíval titul český král. Problémy královské moci v českých zemích a jejich evropské souvislosti Jindřich z Lipé stál v čele šlechtické oligarchie, zmocnil se Kutné Hory hlavní zdroj královských příjmů útok kutnohorských a pražských měšťanů proti zvůli šlechty. Petr z Aspeltu (poradce Jana Lucemburského) jednal s Janem IV. Z Dražic o potvrzení práv české šlechtě od nového krále. 1310, 1311 inaugurační diplomy Jana Lucemburského. Šlechta požadovala úpravu vojenských povinností, způsobu berních povinností, rozšíření odúmrtního práva, slib, že panovník nebude vládnout za pomoci cizinců a nebude jim svěřovat zemské úřady Jan Lucemburský přijal od mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu královskou korunu. Korunovační hostina v kostele sv. Jakuba na Starém Městě pražském. V Chebu uzavřel Petr z Aspeltu přátelskou smlouvu s rakouským vévodou Fridrichem Sličným Habsburským. Dojednáno též navrácení Moravy. Jindřich z Lipé zbaven svého podkomořího úřadu. Nástupcem německý hrabě Walter z Castellu. Kliment V. vystoupil proti Jindřichu IV. 1

2 Ten roku 1313 umírá. Stejného roku se Elišce narodila dcera Markéta. Král Jan pověřil Petra z Aspeltu a Bertholda z Hennebergu správou Českého království po dobu jeho nepřítomnosti v zemi. Pro pojištění své moci v Lucembursku svěřil r svému strýci Balduinovi právo generálního místodržitele. Cestu k říšskému trůnu mu zkomplikoval Jindřich Korutanský a Habsburkové. Kromě Jana se o něj ucházel i Fridrich Sličný a Ludvík Bavorský z dynastie Wittelsbachů. Ten nakonec získal 4 hlasy ze 7. Česká šlechta a nový král v boji o rozhodující moc Ludvík porazil Fridricha v bitvě u Gammelsdorfu. Ludvík a Jan se vzájemně podporovali. Janovým hlavním úkolem bylo upevnění královské moci. Pře poddaných rozhodoval soud český. Jan chtěl zbavit Moravu nájezdů trenčínského pána Matouše Čáka. Jindřich z Lipé vyvíjel nátlak na Jana, aby propustil Petra z Aspeltu a Bertholda z Hennesbergu, Jan tak učinil. Jindřich z Lipé získává úřad královského podkomořího dal Jan Jindřicha věznit na hradě Týřov nad Berounkou se narodil Václav, pozdější Karel IV. Eliška neměla ráda královnu-vdovu Elišku Rejčku, která měla poměr s Jindřichem z Lipé. Ve strachu o Václavovo bezpečí přimkla Eliška k části šlechty vedené Vilémem Zajícem z Valdeka se uchýlila na Loket a o rok později se narodil Přemysl Otakar, ale brzy zemřel Jan vítězí nad pražským patriciátem v Mohuči umírá Petr z Aspeltu. Jan byl raněn při turnaji a v předtuše smrti se usmířil s Eliškou a nějaký čas spolu opět žili. Králova mocenská rezignace v českém státě a jeho nová mezinárodně politická orientace a východiska Novým francouzským králem se stal Karel IV. Sličný. Vzal si za manželku Marii Lucemburskou Eliška porodila Jana Jindřicha na narodil se také Janův nemanželský syn Mikuláš. Jan zatkl Jana Volka, což mělo za následek roztržku mezi Janem a Eliškou. Jan ji odňal Markétu a uvěznil Václava na Křivoklátě. Elišce se narodila dvojčata Anna a Eliška v bitvě u Mühlsdorfu bojují Ludvík Bavorský a Fridrich Sličný. Jan dostal v zástavu Chebsko. Eliška žila ve vyhnanství u svého zeťe Jindřicha Dolnobavorského Staršího se syn Ludvíka Bavorského zasnoubil s Jitkou Lucemburskou. Ludvík jmenoval Jana po dobu své římské jízdy říšským vikářem svatba Jana Jindřicha s Markétou Maultasch, Eliška Přemyslovna umírá. Jan si v Itálii vytvořil signorii, kterou svěřil Karlovi. Papež na Janovo naléhání vyslovil souhlas s existencí lucemburské italské signorie. Jan však musel učinit ústupky Jan udělil Karlovi titul Moravského markraběte. Jan se podruhé oženil s Beatrix, dcerou bourbonského vévody a hraběte z Clermontu, v Paříži umírá Jindřich Korutanský. Probíhají jednání v Trenčíně (Jan se vzdá titulu polského krále za Slezsko a Opolsko). Lucemburkové získali Vratislavsko a Kladsko uzavřel Jan s Habsburky příměří v hornorakouském Freistadtu. Habsburkové dostávají Korutansko a Korutany, Tyroly dostává Markéta a Jan Rokycana. Karel se s Janem vydávají do Prus a na Litvu šířit křesťanství. Jan oslepl na pravé oko. Beatrice přijíždí do Prahy. Beatrici se narodil syn Václav. Je určen jako dědic Lucemburského království stoletá válka. Jan stojí na straně Filipa VI. Sepsal politickou závět (chtěl být pochován v kryptě cisterciáckého opatství v Clairfontaine) Jan dělí Lucembursko na dvě oblasti německou a francouzskou na zemském sněmu Karel zvolen českým králem, ale ke korunovaci došlo až po smrti Jana. 2

3 Karel se stal vzdorokrálem proti Ludvíku Bavorovi bitva u Kresčaku, v níž Jan Lucemburský padl. Janova evropská politika směřovala k posílení jeho dynastické moci. Věřil v neotřesitelnou moc papeže. Měl spotřebitelský vztah k umění, což znamená, že ho nepodporoval. Byl ale milovníkem hudby (Guillaume de Machaut). Šusta ho označil jako krále cizince. Jan uvedl Karla IV. Na mezinárodní politické fórum. Karel IV. První Karlovou nevěstou se měla stát Markéta Korutanská (Pyskatá), dcera Jindřicha. Jde zde hlavně o věno, které činí hřiven zlata. Jan chce provdat Karla do rodu Kapetovců. Nakonec se však Jan a Karel z Valois dohodli na sňatku Blanky z Valois a Václava. K zasnoubení je zákonný věk 7, sňatek od 14 muži a od 12 ženy, je zde možnost symbolického sňatku před prahem plnoletosti, svatební noc pod dohledem společnosti rodičů. Neexistuje rozvod, ale sňatek lze prohlásit za neplatný. Korunovace i sňatek se odehrály dne 15. května Václav byl na výchovu hlavně v péči své tety Marie. V den sňatku byl biřmován na Karla. Nevíme proč úplně zatratil jméno Václav, které má v Českém království takový zvuk. Zůstává na francouzském dvoře dalších 7 let. Mezitím umírá teta Marie a vymírají také Kapetovci. Trůn si nárokuje Karel, ale také Eduard III. Anglický, který byl vnukem zemřelého krále. Byl však z politických důvodů vyloučen. Králem se stal Filip VI., bratr Blanky. Karel dosáhl plnoletosti roku 1330, s Blankou byl poslán do Lucemburska, kde byl sňatek naplněn. Jan nepovolal syna do země, protože měl strach, že by ho Karel mohl s odbojnou šlechtou sesadit. Jan povolal Karla do italské Parmy. Zde získává své první vladařské zkušenosti. V bitvě u San Felice Karel zvítězil. Od té doby ctil svatou Kateřinu. Protilucemburská liga vítězí u Ferrary, Karel už ovládá jen město Lucca. Po příjezdu do Čech neuměl česky. Roku 1334 Jan udělil synovi titul moravského markraběte. Karel má však s otcem jen samé konflikty. Po příjezdu Blanky musí její francouzský doprovod pryč a na jejich místo nastupují Češi. Blanka si své okolí získává poměrně rychle. Konflikt mezi Janem a Karlem, Jan nechává Blanku internovat na Špilberku. Karel opouští zemi. Chová se nyní jako dobrodruh. V Uhrách vládne Karel Robert, vdovec po sestře Jana, Beatrici. Má tři syny Ludvíka, Ondřeje a Štěpána. Polský král Kazimír má 2 dcery. Uhři slibují, že zabrání okupace slezských vévodství. Karel se zavazuje, že pokud Kazimír zemře bez syna podpoří Uhry. Smlouva o sňatku Markéty a Ludvíka. Styk mezi Janem a Karlem obnoven. Roku 1338 se Karel vrací na Hrad. Po smrti Karlovy sestry Anny, která byla provdaná za Otu Habsburského, ochladly vztahy s Habsburky. Roku 1339 propuká stoletá války, Jan i Karel odjíždí. Roku 1341 se Karel touží stát mladším králem, tento titul mu již v jeho věku náleží. Markéta Pyskatá tvrdí, že Jan Jindřich je impotentní. Markéta Jana nepustila do hradu Tyrol, šlechta povstala a uznala ji za vládce. Karel pomáhá bratru Janu Jindřichovi. Markéta si poté bere Ludvíka, markraběte Braniborského. Tyrolské hrabství je udělena jako léno. Potupa Lucemburků. Císař Bavor se vyrovnává s Lucemburky, děti z jejich manželství budou nelegitimní. Nastupuje na papežský stolec pro lucemburský Kliment VI. Umírá Karel Robert. Ludvík Anjou pozván do Prahy. Velký zájem o čerstvě narozenou dceru Karla - Kateřinu. Zájem má syn Ludvíka Bavora, syn Albrechta II. Rakouského, míšeňský markrabě Fridrich II. Kliment jedná o nástupu Karla na trůn říšského krále. To přerušilo ale vylodění anglické armády. Karel má na vybranou, buď korunovace nebo pomoc švagrovi. Odjel do Francie. 26. srpna 1346 bitva u Kresčaku. 3

4 Francie byla poražena, v bitvě byl zraněn i Karel. Navštívil macechu se synem. Korunovace římským králem pouze v Bonnu. Svatba dcery Markéty a Ludvíka. Karel se do Čech vrací v přestrojení. Papežovi se nelíbí pro Kateřinu syn míšeňského hraběte, ale spíš někdo z rodu Habsburků. Karel je připraven táhnout s vojskem proti Bavorovi, ale ten si zlomil vaz na lovu. To znamená, že Karlovi odpůrci musí hledat protikrále. Tím zvolen Eduard III. Obnova smluv o sňatku Kateřiny a Rudolfa Habsburského. Nebyly zde vyřešeny majetkové vztahy, Kateřina odjíždí do Vídně. Eduard se vzdává římské koruny. Blanka umírá. Papež Karlovi doporučuje vzít si francouzskou princeznu. Protikrálem Karla se měl stát Günter ze Schwarzburgu. Jeho volba závisí na hlasu falckého kurfiřta. Vládnoucí Rudolf III. Falcký má dceru Annu (která je ve III. stupni příbuzenství s Karlem). Karel žádá dispens, který dostal. 4. března 1349 sňatek s Annou. V případě smrti falckraběte Rudolfa bez dalších dědiců, by území Anně. Střetnutí Karla s protikrálem Günterem, sešlo z něj, Günter je nemocen. Druhá korunovace v Cáchách 25. července Anna byla poté korunována na českou královnu. Karlova dcera Markéta zemřela v Uhrách na mor. Markrabětem Moravy se stal Jan Jindřich. Bere si Markétu Opavskou. Narodil se syn Václav. Úmluva mezi Ludvíkem Braniborským a Karlem Braniborsko jako léno a Ludvík vrátí Karlovy korunovační insignie a říšský poklad. Císařská korunovace až po 5 letech. Smlouva s javorsko svídnickým vévodou Bolkem. Dcera mladšího bratra Jindřicha Javorského a Kateřiny Uherské. Anna je dědičkou Svídnicka a Javorska i potenciální dědičkou Uherska. Problém by byl pokud by se Bolkovi narodil syn či dcera. Proto pobud dojde sňatek k naplnění připadne Václavovi nejstarší dcera. Narodí-li se dědic má Anna nárok na věno kop grošů pražských. Klíč k naplnění smlouvy - Anna jako neteř žije na uherském královském dvoře. Karel potřebuje dostat Annu do příštího roku dostat pod svou moc. Jednání s Ludvíkem a Kazimírem. Václav umírá. Umírá Anna i její otec Rudolf. O Velikonocích symbolický sňatek Kateřiny a Rudolfa Habsburského. Plán provdat dceru Jana Jindřicha za Albrechta Habsburského. Dohoda mezi Karlem a Ludvíkem Uherským o italské politice. Uherský král rezignoval na dědičný nárok na Javorsko Svídnicko. Karel se vzdal nároku na Plocko a Mazovsko. Karel jedná o svém dědictví ve Falci. K tomu potřebuje dolnobavorské Wittelsbachy, sňatek Markéty a dcery Ludvíka Lehnicko břežského. Anna korunována v Čechách 9. února 1354 na římskou královnu. Korunovace v Římě. Na zpáteční cestě problémy v Pise. Po krátké době odjezd z Itálie. Karlovým ziskem byly umělecké spisy a ostatky světců. Příjezd do Prahy na den Nanebevzetí Panny Marie. Na sněmu schváleno, že pokud zemře Karel bez potomka nastoupí potomci jeho bratra. 25. listopadu začal v Norimberku sněm zákoník Zlatá bula platnost po celou dobu do roku Volby krále, vyloučit z ní papežský souhlas, uzákonil i postavení říše. Francie je ochotna s Karlem uzavřít spojeneckou smlouvu těžká doba v bojích s Anglií. Poraženy u Poitiers, Jan II. zajat. Následníkovi na pomoc poslán papežský legát. Smlouva mezi Karlem a francouzským králem ten musel uznat některá území jako léna Říše. V anglicko francouzské otázce se nevyjadřoval. Král Jan v zajetí zemřel. Přípravy proti Wittelsbachům, nechtějí se smířit se ztrátou Donaustaufu. Anna je těhotná. Narodila se jí dcera Eliška. Dohoda z roku 1359: Eliška si měla vzít jednoho ze synů Jana Jindřicha (bratranec a sestřenice -> odměna za dispens pro papežskou kurii zlatých). Narození syna Václava. Po smrti Ludvíka Braniborského nastupuje jeho slabošský syn (s Markétou Maultach). Karel o něj jeví velký zájem smlouva mezi uherským králem Ludvíkem a rakouským Rudolfem proti císaři a jeho bratrovi. Zemřela Anna Svídnická. Rozpory mezi Wittelsbachy. Pokud zemře Václav, tak v Braniborsku nastoupí koalice Oty, Ludvíka a Jana Jindřicha. Zasnoubení Elišky s Otou. 4

5 Jednání o sňatku s Alžbětou Pomořanskou, vnučkou Kazimíra. Svatba 21. května 1363, 13. června korunován Václav. Dohody s Ludvíkem Uherským a Rudolfem. Zisk Branibor sňatkem Elišky a Oty. Zemřel biskup Arnošt z Pardubic, Karlova pravá ruka. Návštěva kyperského krále. Karel cestuje do Avignonu, chce se vymanit papežství francouzského vlivu. Sňatek Alžběty Uherské a Albrechta Rakouského končí neúspěchem. Zemřel zeť Rudolf, domluven sňatek Alžběty Uherské a Václava (náhrada za Jošta) i Janova dcera Kateřina nahrazena Eliškou, dosud zaslíbenou Otovi Braniborskému. Odpor Kateřiny, ale přesto si ji Ota bere. Jan Jindřich si bere vdovu po Menhartovi. Alžbětě se narodila dcera Anna. Karel chce splnit slib papeži, přesídlení do Říma. Vysvěcení kaple sv. Václava. Alžbětě se narodil syn Zikmund. Dle českého patrona. Tažení do Itálie proti Bernabu Viscontimu. Karel poznává nutnost jednání. Visconty je k němu ochoten. Smír v Itálii. Karel se ocitá podruhé v Římě, kde se setkává s papežem, naposledy se císař s papežem setkali před 150 lety. Smlouva o zasnoubení Albrechtovy dcery Johany a Václava. Tím přecházejí Wittelsbachové na stranu Karla. Alžbětě se narodil další syn Jan. Ludvíkovi Uherskému se narodily 3 dcery. Johana je korunovaná ještě před naplněním sňatku. Umírá Kazimír a nastupuje na trůn Ludvík. Tím vzniklo polsko uherské soustátí. Karel onemocněl. Smlouva o sňatku Zikmunda a uherské princezny. Marii, snoubence Zikmunda, mělo připadnout Polsko. Karlovo vojsko obléhá Frankfurt nad Odrou Štěpán II. chtěl vpadnout do Domažlic, proti němu Alžběta Pomořanská. Narozena dcera Eliška. Karel jedná v Braniborsku i o nástupu Václava na říšský trůn. Karel žádá o zrušení Zikmundova závazku ke Kateřině z Hohenzollernu. Jan Jindřich umírá a Karel je nemocen. Karel se snaží o volbu bez papežského hlasu. Václav jen složí stejnou přísahu jako otec až bude zvolen. Vydán následnický řád testament. Václav má dostat České království, Slezské vévodství, Markrabství moravské, Opavské vévodství, Zhořeleckému vévodství má vládnout v lénu jeho bratr Jan. Zikmundovi má připadnout Braniborsko. Vládu Karel předal Václavovi a odjel do Tangermündu. Umírá Řehoř XI. Věděl, že s volbou nového papeže budou potíže, proto ustanovil, že k volbě papeže stačí pouze 2/3 hlasů. Zvolen Ital Bartolomeo do Primano jako Urban VI., popudil proti sobě kolegium. Prohlášení volby za neplatnou kvůli nátlaku. Volba Roberta Ženevského jako Klimenta VII. Karel stojí za Urbanem. 29. listopadu roku 1378 však umírá. Alžběta má spory s Václavem kvůli jeho aféře s Janem z Jenštejna. Má dobré vztahy s Kateřinou manželkou Oty. Václav stojí za papežem Urbanem. Francie i Anglie regentská vláda, z toho plyne nechuť k válce. Anna, dcera Karla IV., si bere Richarda II. Říká se jí prodaná nevěsta, zůstává bezdětná, Richard je po její smrti svržen, konec rodu Plantagenetů. Po smrti Ludvíka II. na uherský trůn zasedá Marie a na polský Hedvika. To si ale Poláci nepřejí. Zikmund táhne do Polska, nezdar. Alžběta Bosenská chce svou dceru Kateřinu místo Zikmundovi dát Ludvíku I. z Valois. Válečné tažení z Čech. Hedvika si musí vzít litevského velkoknížete Jagella. Konec polsko uherské unie. Karel z Drače se snaží o uherský trůn, je zabit byl Zikmund korunován na uherského krále. Marie zemřela při pádu z koně. Byla ve vysokém stupni těhotenství. Markéta si bere Jana III. Hohernolla, smlouva byla již před jejich narozením. Alžběta měla pouze dvě vnučky. Zemřela 15. února Václav IV. Dědicem české a římské koruny učinil Karel IV. svého prvorozeného syna Václava (*1361). Již jako dvouleté dítě ho dal korunovat českým králem a v roce 1376 prosadil jeho 5

6 volbu římským panovníkem. Druhorozený syn Zikmund (*1368) měl obdržet (a také obdržel) Braniborsko (roku 1415 je získali Hohenzollernové, čímž toto území od Koruny české odpadlo) a třetí syn Jan (*1370) Zhořelecko. Výchozí Václavova pozice tak již byla v samém zárodku citelně oslabena. Karel myslel na vše s předstihem. Proto uzavřel již v první polovině šedesátých let smlouvu s rakouskými Habsburky o jejich nástupnictví na český trůn v případě vymření lucemburské dynastie po meči. Možnost českého zemského sněmu promlouvat do obsazení tůnu tak byla okleštěna na minimum. V závěru života podnikl Karel IV. spolu se synem Václavem cestu do Francie, kde s králem Karlem V. hovořil o rozdělení sfér vlivu v Evropě a o přesídlení papeže z Avignonu zpět do Říma. V rámci těchto plánů měla Zikmundovi v budoucnu připadnout polská koruna. Poměry se ale vyvinuly jinak a Zikmund zasedl v roce 1387 na uherském trůnu. Také řešení papežské otázky doznalo změny. Urban VI. sice sídlil v Římě, ale francouzští kardinálové zvolili vzdoropapeže, který setrval v Avignonu. Toto rozštěpení (schisma) papežského úřadu již Karel odstranit nemohl. Jeho syn Václav IV. (vládl ) náleží k rozporuplných postavám českých dějin. Václavova apatie k výkonu panovnického úřadu zřejmě vyplývala z nadměrných požadavků, které byly na Václava kladeny již v útlém věku. Cholerické sklony a výbuchy hněvu byly charakteristické pro většinu Lucemburků, včetně Václavova děda Jana a bratra Zikmunda. Lov náležel k tradičním zábavám vládců a aristokracie, Václav se mu však věnoval více, než svým povinnostem panovníka. Záporné hodnocení Václava IV. obvykle pramení z porovnání s jeho otcem. v roce 1380 zasáhla české království nebývale silná epidemie moru. Na rozdíl od svého otce musel Václav z titulu římského krále reagovat na vzniklé schisma. Zprvu se otevřeně postavil na stranu římského papeže, ale francouzská diplomacie dělala vše pro to, aby českého panovníka přesvědčila o závaznosti volby svého avignonského chráněnce. Tlak Francie vykonal částečně své a Václav raději odložil plánovanou jízdu za císařskou korunou do Říma, cestu, k níž se později již neodhodlal. Tím už v počátcích vlády oslabil svou mezinárodní prestiž. Zahraničně politická linie pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a Václava IV. se rozešly, což zákonitě ovlivnilo poměry na české scéně. Církev se stala v českých zemích za Karlovy vlády významnou silou, která zasahovala do státní politiky. Politická srážka arcibiskupa s panovníkem však pro něj byla osudná. Po deseti letech střetů vyvrcholil svár roku 1393 nechutnou aférou. Václav IV. dal zatknout Jenštejnova blízkého spolupracovníka, generálního vikáře Jana (Johánka) z Pomuku, který podlehl krutému mučení. Mrtvé tělo církevního hodnostáře shodili biřici z pražského Kamenného mostu do Vltavy. Z oběti politického zápasu učinila katolická církev v pozdějších staletích světce Jana Nepomuckého, který údajně odmítl prozradit žárlivému Václavovi královnino zpovědní tajemství. Jenštejn rezignoval na úřad a zemřel zapomenut v Římě. Václav IV. přestal církevním představitelům důvěřovat a do funkce pražského arcibiskupa dokázal téměř vždy prosadit své chráněnce. Jestliže za Karlovy vlády bylo v Čechách založeno několik desítek klášterů, pak za Václavova panování jejich zakládání téměř ustalo. Tento jev nepochybně odrážel i nastupující hospodářskou krizi, ale zároveň vypovídá i o směru politického dění. Dávná, Karlem IV. dočasně ztlumená touha českého panstva rozhodovat o politice státu a změnit panovníka ve víceméně reprezentativní figuru opět ožila a brzy nabyla povahy organizované kampaně. Vysoká šlechta zahájila zápas, jehož cílem bylo zlomit panovníkovo postavení, prosazené kdysi Karlem IV., a získat určující vliv v zemi. V čele panského odboje příznačně stanuli příslušníci nejváženějších rodů: páni z Rožmberka, Hradce, Švihovští z Rýzmberka, Berkové z Dubé, Boršové z Oseka, páni z Michalovic i z Bergova. 6

7 Po sérii drobných konfliktů vytvořila roku 1394 nespokojená vysoká šlechta panskou jednotu, jejíž členové přepadli Václava IV. v Králově Dvoře u Berouna a přednesli mu své požadavky. Poté krále internovali na Pražském hradě a pokusili se vládnout jeho jménem. Teprve vojenský zásah Jana Zhořeleckého přiměl panskou opozici, aby zajatého monarchu propustila. Další kolo zápasu proběhlo v letech , kdy se odbojní šlechtici pokusili omezit panovníkovu moc a dokonce na Karlštejně nemilosrdně zavraždili čtyři členy královské rady. Boj mezi králem a panstvem vyvrcholil v letech , kdy byl Václav se souhlasem Zikmunda znovu zajat, dopraven do Bídně a zde celý rok držen pod dozorem habsburských vévodů. Po dramatickém návratu do Čech musel král souhlasit s rozšířením politických pozic a práv vyšší šlechty i s jejím přístupem do nejdůležitějších funkcí. Uvědomíme-li si, kde všude měl Václav nepřátele, bylo jedinou jeho možností hledat oporu u nižší šlechty a měšťanstva, čímž ovšem ještě více dráždil vyšší šlechtu a církev. Václav dosazoval do vysokých úřadů své oblíbence (milce), kterým bezvýhradně důvěřoval. Politické zápasy oslabily velmocenské postavení zemí Koruny české i jejich panovníka. Není pravda, že by se Václav říšským záležitostem nevěnoval. V prvním období vlády do Říše jezdil poměrně často a delší čas pobýval v Norimberku. Komplikující se situace v Čechách však obrátila jeho pozornost. Duchovní kurfiřti rychle vycítili královu slabost a rozhodli se jednat. Václav tušil hrozící nebezpečí a snažil se mu čelit obnovením spojeneckých svazků s Francií a vyřešením schismatu. V létě 1400 však duchovní kurfiřti v dorozumění s rýnským falckrabětem Ruprechtem (Wittelsbach) prohlásili Václava za sesazeného z římského trůnu a na jeho místo zvolili právě Ruprechta Falckého. Václavův neúspěch v Říši oslabil též pozice Prahy jako významného politického a kulturního střediska. Po smrti Ruprechta Falckého zasedli na římský trůn znovu Lucemburkové. V letech užívali titulu římského krále Václav IV., uznaný koncilem v Pise, moravský markrabí Jošt (1411 umírá) a Zikmund. Po návratu krále Václava IV. z vídeňského zajetí roku 1403 a úspěchu vysoké šlechty, která alespoň částečně dosáhla svých cílů, se zdálo, že se poměry v českém soustátí přece jen ztiší. Klid ale netrval dlouho. O rozruch se postarali němečtí učitelé, působící na pražské univerzitě. Mezi nimi a jejich českými kolegy vládla rivalita, umocněná rozdílnými filozofickými názory. Zatímco se Husův kruh hlásil k platonsko-viklefské linii, zastávali němečtí mistři protikladné stanovisko a byli nařčeni z šíření viklefských bludů. Arcibiskup ustoupil tlaku Říma -> přerušil tiché spojenectví s panovníkem i Husem. Panovník se na "německé žalobníčky" rozzlobil a roku 1408 jmenoval do rady Starého Města pražského poprvé v jeho dějinách většinu konšelů české národnosti. Navíc vydal Dekret kutnohorský, kterým změnil poměr hlasů na pražském vysokém učení, tak, že český "národ" obdržel tři a příslušníci cizích "národů" pouze jediný hlas. Husova reformní skupina získala kontrolu nad celou univerzitou. Němečtí pedagogové a studenti na protest natrvalo opustili Prahu. Pražská univerzita se z nadnárodní instituce proměnila v první národní vysoké učení v Evropě a začala ztrácet kontakty se světem. Český král otevřeně podporoval Husův reformní kruh až do roku Hus tehdy ostře kritizoval prodej odpustků a panovníka, protože s tím souhlasil. Staroměstští konšelé poté nechali popravit 3 mladíky, kteří se vyslovili proti prodeji odpustků --> oslabení vztahů mezi Husem a Václavem IV., král však ani poté proti reformnímu proudu nezasahoval. Zjevnou náklonnost k Husovi panovník utlumil, protože se po celé Evropě šířily zprávy, že český panovník vychází vstříc kacířům. Česká a moravská šlechta se pak rozhodla podle Husa reformovat církev a Husovi poskytla útočiště. Římská kurie sledovala dění v českém království a na Moravě se znepokojením. Zikmund dokonce hrozil Václavu IV. vyhlášením křížové výpravy, nedojde-li 7

8 k obratu. Diplomatický tlak vyvrcholil na přelomu let , ale český panovník mu ustoupil pouze částečně. V Praze ponechal husitům jen tři kostely a do novoměstské rady jmenoval odpůrce reformních snah. Toto řešení neuspokojilo nikoho. V neděli zaútočili při pečlivě připravené akci pražští husité pod vedením Jana Želivského na novoměstskou radnici a svrhli z oken nenáviděné protireformní konšely (1. pražská defenestrace). Husité ovládli celou Prahu a zahájili revoluci. Král Václav IV. sice násilný převrat na Novém Městě pražském dodatečně schválil, ale již zemřel. Zikmund Lucemburský Z otcova testamentu připadlo Zikmundovi markrabství braniborské a Dolní Lužice. Jenže Zikmund byl zadlužen a po smrti Jošta musel braniborsko prodat Hohenzollernům. Šlechta věřila, že se se Zikmundem dohodne. Navíc doufali, že jim Zikmund nechá volnou ruku, protože jako uherský král byl velmi vytížený. Cesta do Prahy se nekonala hned, protože Zikmund zrovna válčil s Turky a chtěl se připravit. Zřejmě už tehdy měl v plánu husitství potlačit vojensky. Vládu jako regentka převzala vdova po Václavu IV. Žofie za souhlasu švagra, protože nesmělo v této kritické situaci nastat bezvládí. Žofie byla respektována husity i odpůrci husitů a náležel jí značný majetek ve východních Čechách. Šlechta po králově pohřbu zaslala své podmínky, aby byl přijat za českého krále. Obsahovaly články o přijímání pod obojí a vzniku kališnické šlechty, rovněž i požadavky tradičně šlechtické. Zejména články týkající se nové víry nemohl Zikmund přijmout, nechtěl jít proti koncilu a papeži. Regentka vydala provolání od Zikmunda, v němž vyzývá k pořádku a poslušnosti, nezakázal přijímání pod obojí, chtěl získat čas. V Čechách se začalo válčit a Zikmund měl své příznivce v Kutné Hoře a v severních Čechách. Zikmund uzavřel mír s Turky a svolal zemský sněm do Brna. Nemilostivě přijal král jen vyslance z Prahy a vyčetl jim přehmaty. Nakonec je donutil, aby odstranili zátarasy, ale nenutil je zrušit přijímání pod obojí. Všechny důležité úřady v zemi svěřil katolíkům. Místodržícím však ustanovil Čeňka z Vartemberka - kališník. Z Brna odcestoval Zikmund do Vratislavi, aby vyřešil svůj vztah k Polsku a aby získal vojáky pro zvrácení situace v Praze. V březnu 1420 byla vydána bula, která vyhlašovala křížovou výpravu proti husitským Čechám. Tato bula se odvolává na Zikmundovu žádost, ale není důvod se domnívat, že o ni Zikmund skutečně požádal. Za křížové tažení se však postavil. Usité se sešli a zvolili si 4 hejtmany, zavázali se k obraně kalicha. Byl vydán manifest označující Zikmunda za krále nekorunovaného, nepřítele Čech a hanobitele českého jazyka. Zikmund obsadil Hradec. Praha se přidala na stranu revoluce a Zikmund ji dobyl byl korunován. Několik dní poté z Prahy odjel a usídlil se v Kutné Hoře. Husité ho však odmítají uznat za krále a hledají někoho vhodnějšího. Zikmund si uvědomil, že válka nic nevyřeší a přesunul se na Moravu. Husité mezitím dobyli většinu měst věrných Zikmundovi. Odrazem změněné politické situace byl sněm v Čáslavi. Sem se dostavili husité, moravští páni i Zikmundovi zástupci. Uzavřelo se odmítnutí Zikmunda jako českého krále. Zikmund na všechna obvinění odpověděl a znovu dal najevo ochotu jednat, pokud husité zachovají poslušnost a pořádek. V polovině roku 1421 došlo k 2. křížové výpravě, byla však naprosto neúspěšná. Zikmund provdal svou dceru Alžbětu za Albrechta Habsburského a ustanovil ji dědičkou uherského a českého království. V prosinci 1421 soustředil Zikmund své vojsko v Jihlavě a poté vyrazil. Dobyl Kutnou Horu a v následném boji s husity prohrál a utekl do Jihlavy. 8

9 Hlavní baštou Zikmunda se staly západní Čechy. Věrná šlechta v plzeňském landfrýdu svým postojem přišla k velkému majetku. Již v únoru 1425 vzplály boje uvnitř husitských vojsk. V letech 1426 a 1427 se konaly 3. a 4. křížová výprava, které opět skončily neúspěchem. Nedlouho po katastrofální porážce 5. křížové výpravy se Zikmund vydává do Itálie pro císařskou korunu. Z cesty posílá husitům pozvání do Basileje, které přijali. Ovšem po 3 měsících se vracejí zpět do Čech. Zikmund se nepohodl s papežem a proto byl korunován až v květnu Poté se vrátil do Basileje, kde smiřoval koncil s papežem. Po bitvě u Lipan došlo k jednání s císařem. Jednání se však protahovala, protože "pražská kompaktáta" nebyla pro husity dostačující. Rozhodujícím zlomem bylo Zikmundovo prohlášení, že má dost teologie a chce svůj trůn. Nakonec rozhodl, že kalich bude závazný v místech, kde byl předjednáním. Co se týče volby arcibiskupa, ustoupil Zikmund rovněž husitům. Nakonec byla jednání přerušena, Zikmund sliby dané husitům nehodlal dodržet. Důležitý byl jen návrat na trůn a to komu vyhoví, bylo jen otázkou výhodnosti. V této době byli oslabeni jak radikálové, hlavně díky Oldřichu z Rožmberka. Nakonec císař vyhověl skoro všem požadavkům husitů, které se týkaly víry -> císařská kompaktáta. Závěrečná jednání se odehrála v Jihlavě. Dne vydal Zikmund českým stavům velké privilegium svobod. Zikmundovým ústupkem v oblasti politické byl souhlas s tím, že se bude řídit radou, kterou zvolí český sněm a pokud by do ní chtěl někoho jmenovat, pak jen se souhlasem sněmu. Ústupkem městům bylo odpuštění berně za uplynulá léta a zrušení úroku u židovských půjček oznámila česká delegace, že je ochotna přijmout Zikmunda za krále. K slavnostnímu přijetí došlo na jihlavském náměstí Král pak odjel do Prahy. Císař odměnil své šlechtické straníky. Snažil se obnovit důvěru v panovnickou moc. Zikmund trpěl častými záchvaty dny. Dne byla korunována Barbora Celská českou královnou a od svého manžela získala značný důchod. Zikmund se stal dost oblíbeným. Od jara 1437 vzrůstá v zemi neklid zejména díky požadavkům basilejských legátů.když Zikmund odjel na říšský sněm, jmenoval zástupcem královnu a Menharta z Hradce. Zikmund ustanovil svou dědičkou dceru Alžbětu, ale ta se nemohla stát českou královnou (hlasovat při volbě římského krále mohl pouze král), proto se nárok přenášel na jejího manžela Albrechta Habsburského, kterého královna nenáviděla. Sňatek Albrechta s Alžbětou však neodsouhlasila stavovská obec, navíc byl Albrecht katolík -> šlechta mu nebyla příliš nakloněna. Díky popravě Jana Roháče znepokojil Zikmund některé šlechtice a opět docházelo k bojům. Na sněmu v září 1437 nastolen smír. Zikmund odjel do Uher a správcem jmenoval Albrechta. Královna Barbora se snaží podpořit polskou kandidaturu na český trůn -> Zikmund ji nechává zatknout a internuje ji na hradě v Bratislavě však sám umírá. Albrecht se po tchánově smrti vydal do Uher. Sněm se rozhodl po splnění podmínek přijmout Albrechta za českého krále a v červnu 1438 byl korunován. Král však 1439 před Horažďovicemi podlehl úplavici a nastala doba bezvládí. 9

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

700. v ý r o č í s ň a t k u

700. v ý r o č í s ň a t k u 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 700. v ý r o č í s ň a t k u Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou U příležitosti emise stříbrné pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana

Více

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci Střídání panovníků (Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský) Nespokojenost s vládou Jindřicha

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král 14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha 11. český král vláda 1346 až 1378 od 1355 císař římský Karel IV. Italský (lombardský) král od 1355 Burgundský (arelatský) král od 1365 Moravský markrabě

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Londýnská kronika. Král Edward III. a jeho synové

Londýnská kronika. Král Edward III. a jeho synové Londýnská kronika Král Edward III. a jeho synové Ve 14. století v Anglii vládl král Edward z rodu Plantagenetů, toho jména třetí, který toužil po slávě na vojenském poli, takže vyhlásil svůj nárok na francouzský

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 Dětství Františka Josefa přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni (syn Žofie

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě Období 14. 15. století se nazývá pozdní středověk. Jako svébytná epocha se projevuje především

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OBSAH 751 SLOVO ÚVODEM 5 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OD PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA K POČÁTKŮM ŘÍMSKÉ MOCI NA STŘEDNÍM DUNAJI 9 Nejstarší stopy (9) První zemědělci (11) Rakouské

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí Počátky kritiky církve, opravná hnutí 14.stol. Příčiny kritiky církve hospodářská krize poklesly ceny zemědělských výrobků, nebyly peníze na další věci úbytek obyvatelstva (morové epidemie) velké společenské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Jiří z Poděbrad. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Miroslava Holčáková.

Jiří z Poděbrad. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Miroslava Holčáková. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Jiří z Poděbrad Závěrečná práce Autor: Miroslava Holčáková Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2011 OBSAH ÚVOD 3 KAPITOLA

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Zpovědník I. dr. Mazut

Zpovědník I. dr. Mazut Jak již jsme zdůraznili v programu dnešního Mazikongresu stane se má přednáška součástí přednášky dr. Ducha a naopak. Obě budou mít tedy společné a překvapivé vyústění. Proto Vás prosíme o zvýšenou pozornost,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

Západní Evropa v 16. století

Západní Evropa v 16. století Západní Evropa v 16. století Španělsko od r. 711 Španělsko pod správou Arabů (Maurů) vytváří Chordobský chalífát (10. st.) = arabský stát ve Španělsku reconquista boj proti Arabům, za nastolení křesťanství

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny Rakousko. 100 euro ve zlatě, 2008. Ryzost 986, 16 g, 30 mm. Vydání 30 000 kusů, výhradně v kvalitě proof. Výtvarník: Thomas Pesendorfer. Mincovna: Rakouská mincovna, Vídeň. Rakouská mincovna a.s. Na hodnotové

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Rakousko v 19. století Název: Překonání Bachova absolutismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se na

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více