Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové stránky Nabízí přehled aktivit, seminářů, školení a akcí, souvisejících s environmentální výchovou a ekologií, nabízí inspiraci, užitečné informace z celé republiky a zajímavé odkazy. Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Škola pro udržitelný život V březnu bude vzdělávací kurz pro pedagogy v rámci programu Škola pro udržitelný život probíhat v Jihomoravském, Zlínském, Karlovarském, Plzeňském kraji a v kraji Vysočina. Na druhý seminář si účastníci přinesou zpracovanou vizi a plán udržitelného rozvoje obce či okolí školy, která jim vzešla ze společného plánování s místní komunitou. Na základě této vize bude modelově zpracován projekt řešící problém životního prostředí místa. Po absolvování druhého semináře budou mít účastníci vzdělávací modul úspěšně za sebou a budou mít čas pro sepsání a podání vlastního projektu, který by měl pomoci řešit zlepšení životního prostředí v místě, tentokrát již skutečného. Kvalitní projekty tak budou tak mít možnost získat i finanční podporu a školy možnost svůj záměr realizovat. Kurzy se pořádají v rámci projektu Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bližší informace: Lucie Tomášková, , a na sever.ekologickavychova.cz. Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování environmentálních pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, interaktivního webu a metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce se školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou v rámci projektu žáci z Vrchlabí, Jičína, Hradce Králové a Roudnice nad Labem. (viz níže Trutnovsko a Krkonoše). Při březnových programech budou ověřeny jednotlivé nové aktivity. Bližší informace: Ing. Jaromír Kvasnička, , Putování prostorem a časem V březnu budou žáci ze zúčastněných škol nadále pořizovat dokumentaci a sbírat informace k vytvoření informačních panelů a knihy, dokumentující změny v jejich regionu. Do projektu jsou zapojeny školy: ZŠ Horní Maršov, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Žacléř, ZŠ Úpice Lány, ZŠ Jana Václava Sticha Punta a MŠ Žehušice, ZŠ Zbraslavice, ZŠ Vrdy, ZŠ Starý Kolín, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná hora, 2. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova, ZŠ Čáslav, Sadová. Více vizte stránky projektu: Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, ,

2 SIEU - Schools for Inteligent Energy Use (Školy pro inteligentní využívání energie) V tomto kole projektu žáci navrhují nejefektivnější řešení vytápění pro místnosti kostela v Úpici. SEVER zprostředkovává komunikaci se zadavatelem a s odborníky na úspory a alternativní zdroje energie. Závěrečná konference projektu se bude konat v květnu 2011, kde žáci představí své výstupy. Za ČR se účastní 5 škol: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Střední průmyslová škola stavební Náchod, Střední odborná škola elektrotechnická a strojní Pardubice a Střední průmyslová škola Nové Město nad Metují. Projekt je podpořen Evropskou komisí, SEVER je zde partnerem. V březnu proběhne ve školách poslední schůzka před závěrečnými prezentacemi, které jsou plánovány na duben. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Carbon Detectives Europe V prvních měsících roku 2011 budou v rámci projektu Carbon Detectives Europe dokončeny přípravné práce související se spuštěním projektových stránek včetně jejich české verze. Také v letošním roce budou mít pedagogové ZŠ a nižších gymnázií příležitost zúčastnit se seminářů, v rámci nichž si budou moci prohloubit znalosti o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP, vyzkouší si několik aktivit, které mohou zařadit do výuky a seznámí se s mezinárodním školním projektem Carbon Detectives Europe a jeho možnostmi. Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-14 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Projekt finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe a Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace: Dita Gollová, , Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Studium se koná v rámci projektu Specializované činnosti v EV resp. Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy podpořeného ESF v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je SSEV Pavučina a SEVER zajišťuje toto studium dodavatelsky. 6. blok studia proběhne ve dnech ve Vile Čerych v České Skalici a bude zaměřen na globální problémy. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Projekt se věnuje: a)vzdělávání školních koordinátorů EVVO proběhne v SEV Divizna v Liberci seminář pro školní koordinátory EVVO Co si pamatuje krajina, který představí na tématu krajina možnosti začlenění průřezového tématu EV do více různých předmětů se pro školní koordinátory EVVO uskuteční v Moravském krasu seminář na téma Místní přírodní bohatství, čtení z krajiny, práce s tématem krajina. b) vzdělávání pedagogických týmů, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. V novém roce se bude takto vzdělávat celkem 17 týmů (5 z Jihomoravského kraje, 2 z Olomouckého kraje, 3 z Pardubického kraje, 2 z Královéhradeckého, 2 ze Středočeského a 3 školy z Ústeckého kraje) seminář pro tým pedagogů ZŠ a MŠ Archa Petroupim (Středočeský kraj) k projektové výuce a plánování projektu EV. Proběhne v prostorách školy seminář pro tým pedagogů Biskupského gymnázia Brno (Jihomoravský kraj). Proběhne v SEV Rychta, Krásensko. c) vzdělávání ostatních pedagogů, kteří mají o ekologickou výchovu zájem.

3 Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají viz dále Královéhradecký a Ústecký kraj. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Další akce a projekty Profesní vzdělávání pracovníků NNO v Environmentální výchově Další manažerské a lektorské kurzy proběhnou 25. až v zázemí Vily Čerych v České Skalici. Královéhradecký kraj: Hlavní aktualita: V březnu se mohou školy přihlásit na výukový program Za Naturou na túru, dokud zbývají volná místa. V projektu DOTEK v Horním Maršově bude předáno staveniště realizátorovi stavby a tak vlastně zahájena rekonstrukce objektu bývalé fary na mnohoúčelové ekocentrum. Ekoškola v Královéhradeckém kraji se od 10:00 uskuteční komentovaná prohlídka dvakrát oceněné Základní školy Karla IV. v Novém Bydžově a workshop programu Ekoškola. Setkání nabídne sdílení zkušeností s projektem, vzájemnou inspiraci a společné řešení problémů při realizaci programu, dále představení vhodných informačních a metodických materiálů pro program Ekoškola. Návštěvníky budou provázet Silvie Vacková, Jan Vlachý, Zuzana Sirotková, Věra Skalická. Projekt Environmentální vzdělávání pedagogů Projekt určený na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK, podpořený Evropským sociálním fondem). Jednou z klíčových aktivit je Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Ve dnech proběhne ve Vile Čerych v České Skalici 4. blok Specializačního studia zaměřený na ekologicky šetrný provoz školy od 10:00 proběhne seminář Škola a doprava pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ. Témata: přehled druhů dopravy v ČR a jejich podíl na zatížení živ. prostředí, školní projekty zaměřené na dopravu. V rámci tohoto projektu probíhá také vzdělávání pedagogických týmů na 10 partnerských školách v Královéhradeckém kraji: proběhne v prostorách SEVERu v Horním Maršově seminář pro tým pedagogů SZŠ a VOŠZ Hradec Králové proběhne na SOŠ veterinární v Hradci Králové konzultace k zapracování EV do osnov všeobecných předmětů. Pro zájemce z různých škol je pak určen seminář Škola a doprava, který proběhne v prostorách SEVERu v Hradci Králové. Naplánovány jsou semináře pro pedagogy z Gymnázia B. Balbína, SOŠ veterinární Hradec Králové a SŠIS Dvůr Králové nad Labem. Témata jsou různá: grantové žádosti, začlenění EVVO do výuky, biokosmetika, značení výrobků Informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších pedagog. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Novinkou vzdělávání je v rámci tohoto projektu práce se školními pedagog. týmy, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. V současnosti se vzdělává celkem 17 týmů, přičemž 2 jsou z Královéhradeckého kraje - ZŠ a MŠ Smidary a ZŠ a MŠ Malšova Lhota. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Putování prostorem a časem SEVER se jako partner podílí na projektu zaměřeném na praktické výukové programy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií k dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, mj. též v Královéhradeckém kraji.

4 (podrobnosti vizte výše Česká republika). Projekt trvá od do ledna Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Za Naturou na túru V březnu je plánována propagace výukových programů a koordinátoři projektu se setkají v Praze. Výukové programy Naplánováno je 18 environmentálně vzdělávacích programů. Hradec Králové: Výukové programy pro Hradec Králové Viz výše, Královéhradecký kraj. Akce pro veřejnost , 15:30-18:00. Jarní inspirace I. Dílna, zaměřená na výrobu velikonočních kraslic , 15:30-18:00. Jarní inspirace II. Dílna, budeme vyrábět košíky z pedigu. Krkonoše, Trutnovsko: Pobytové programy v březnu V březnu navštíví pobytové středisko v Horním Maršově žáci ze ZŠ Vrchlabí ( , 18 osob, , 20 osob), studenti VOŠ a SPŠ Jičín ( , 27 osob), žáci ZŠ J. Gočára z Hradce Králové ( , 31 osob) a studenti z Gymnázia Roudnice nad Labem ( , 33 osob). Pobytové středisko poskytne prostory pro seminář pedagogů z VOŠ a SOŠ Hradec Králové ( ). Akce pro veřejnost se v prostorách pobytového střediska v Horním Maršově uskuteční přednášky a semináře Vůně a doteky pro děti i dospělé s Mgr. Janou Hašplovou. Probereme témata: základy aromaterapie, harmonizační a léčivé doteky, písničky a bylinky pro děti a maminky a tatínky, vůně a doteky pro dospělé. Akci pořádá mateřské centrum Hrošík pod vedením Lucie Čapkové. Projekt DOTEK Předání staveniště a tím i zahájení fyzické realizace projektu proběhne 1. března Dále probíhá výběr zpracovatele architektonické studie pro nový objekt pro pobytové programy na zahradě fary. Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Navštivte také naši Facebook stránku! Ústecký kraj: Hlavní aktualita: 7. března se v Praze pod taktovkou pracovníků SEVERu bude konat 1. Dětské fórum, kterého se zúčastní také členové Dětského zastupitelstva města Litoměřice. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách

5 SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Novinkou vzdělávání je v rámci tohoto projektu práce se školními pedagog. týmy, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. V novém roce se bude takto vzdělávat celkem 17 týmů, přičemž 3 jsou z Ústeckého kraje - ZŠ Na Valech, Litoměřice, ZŠ Karla IV., Ústí nad Labem, ZŠ Bohušovice nad Ohří. Bližší informace: Mgr. Ivana Poláčková, SEVER, Program Ekoškola SEVER je krajským koordinátorem tohoto mezinárodního programu v Ústeckém kraji. V současné době pracuje v programu na území kraje 17 škol (13 základních a 4 školy střední) Od 10:00 do 14:00 hodin středisko ekologické výchovy SEVER pořádá ve svých prostorách v ZŠ Na Valech úvodní seminář programu Ekoškola. Seminář je určen pro nové i stávající koordinátoru projektu na školách i pro pedagogy se zájmem o daný projekt. Lektoři: Martin Vlček a Ivana Poláčková, SEV SEVER Litoměřice. Bližší informace: Bc. Martin Vlček, SEVER, Litoměřice, , Projekt Síť environmentálních center v severních Čechách bude pro pedagogické pracovníky připravena exkurze zmapování rostlinných a živočišných zástupců Českého středohoří. Lektorsky bude účastníky provázet Karel Nepraš z Oblastního muzea v Litoměřicích a Ing. Martin Vlček. Pedagogičtí pracovníci během exkurze navštíví Správu CHKO České středohoří v Litoměřicích. Akce je finančně podpořena SFŽP v rámci programu Síť ekocenter v severních Čechách. Poradní sbor EVVO v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje od 13:00 hod. proběhne další setkání Poradního sboru EVVO v Ústeckém kraji. Na programu bude odsouhlasení volby předsedy a další postup při aktualizaci Koncepce EVVO. Akce je finančně podpořena SFŽP v rámci programu Síť ekocenter v severních Čechách. Kontaktní osoba Ivana Poláčková, Litoměřice: Dětské zastupitelstvo se členové dětského zastupitelstva zúčastní 1. Dětského fóra v Praze Libuši. Hlavním garantem a koordinátorem akce je Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Více informací: Šárka Lepší, Petr Panaš, Výukové programy V březnu bude mateřským školám nabídnut program Když jaro zaťuká. Děti se dozví, co se skrývá v ptačím vajíčku, jak ptáci pečují o svá mláďata a naučí se poznávat některé druhy na jaře kvetoucích rostlin. Také se poučí o tom, že na mláďata nalezená v přírodě se nesmí sahat ani je rušit. Na březen jsou naplánovány výukové programy pro ZŠ Budyně nad Ohří a ZŠ speciální Lovosice (22. a ) na téma zpracování lnu. Osvětové akce budou pracovníci Střediska ekologické výchovy SEVER pořádat odborný seminář pro Klub seniorů v Litoměřicích na téma spotřebitelství. Přednáška proběhne v prostorách SEVERu. Projekt Zdravé město Litoměřice zasedá Komise Zdravých měst, kde má Středisko ekologické výchovy svého zástupce. V rámci setkání bude určeno, které projekty budou pro rok 2011 podpořeny z Grantového systému Zdravého města Litoměřice. Jednání k proměnám parku v Litoměřicích

6 Po úspěšné první diskuzi s veřejností se připravuje diskuze druhá, ve které budou probírána další témata, která trápí návštěvníky parku Jiráskovy sady. Kontaktní osoba Petr Panaš, Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také: Navštivte také naši Facebook stránku!

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR Příloha a) Přehled subjektů zabývajících se LP a forma jejich participace Environmentálním vzděláváním se v České republice na

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz.

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz. Číslo: 10 10/2007 V pátek 19. října se v pražském Mánesu uskuteční podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací. Hlavním tématem setkání bude tentokrát Aarhuská úmluva. Zelený kruh koordinuje

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Číslo: 03/2010 Zelený kruh Zelený kruh na veletrhu NNO

Číslo: 03/2010 Zelený kruh Zelený kruh na veletrhu NNO Číslo: 03/2010 Zelený kruh připravuje jarní oborové setkání platformy ekologických organizací, které by se mělo uskutečnit v prvním nebo druhém květnovém týdnu. O místu, přesné době a programu vás budeme

Více