VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

2 P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci. 2

3 O b s a h : 1 Základní data Personální obsazení Vyučované předměty Aktuální informace Prospěch a absence žáků Zápis dětí do 1. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy Zapojení školy do projektů a významné akce školy Kulturní akce, exkurze a výlety Soutěže a olympiády Prevence sociálně-patologických jevů Akce školní družiny a školního klubu, volnočasové aktivity a kroužky Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Akce pro zaměstnance Úpravy školy Hospodaření školy Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve šk. roce 2012/ Přílohy 3

4 Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 vypracovala:... Mgr. Martina Martínková ředitelka školy Dymokury, 10. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou MZŠ Dymokury dne... předseda/kyně školské rady 4

5 1 Základní data o škole Název : Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk Adresa : Dymokury, Osvobození č. 212, PSČ Telefon : Datová schránka: vx3gihh IČO : Den vzniku : příspěvková organizace Statutární zástupce - Mgr. Martina Martínková Škola se skládá z těchto částí : základní škola - IZO školní družina a školní klub - IZO jídelna základní školy - IZO Zřizovatel Obec Dymokury Datum posledního zařazení do sítě škol : Vzdělávací program školy : Školní vzdělávací program MZŠ Dymokury, JaPoNec č.j. 905/ Ve škole pracuje odborová organizace. Při škole je občanské sdružení SRDPŠ. Ve škole je ustanovena školská rada (9 členů), předsedkyní školské rady ve školním roce 2012/13 byla paní Marcela Kinská. 5

6 Počet žáků ZŠ ve školním roce 2012/ Z toho l. stupeň : stupeň : 74 Do školy chodí žáci z těchto obcí: Dymokury (Svídnice, Černá Hora) Činěves Velenic Senice Chotěšice (Nouzov, Malá Strana) Břístev Košík Rožďalovice Křinec Sovenice Podlužany Ledečky Budiměřice Městec Králové Poděbrady Do školy dojíždí ze spádových a dalších obcí přibližně polovina žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na l. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen l. 5. ročníkem, druhý stupeň je tvořen ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praktický život, reaguje na potřeby společnosti. (uplatnitelnost na trhu práce). Škola je zařazena v síti škol s výrazným ekologickým zaměřením Klub ekologické výchovy. 6

7 Údaje o školské radě Školská rada zasedala dvakrát ročně. Předsedkyní školské rady byla Marcela Kinská. Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Marcela Kinská Šárka Římalová MUDr. Vladimír Švejcar zástupci školy: Mgr. Martina Martínková, do Mgr. Daniela Lazarová, od Mgr. Jana Táboříková Andrea Řeháčková zástupci zřizovatele. 2 Personální obsazení Jméno Kvalifikace Počet let praxe Pracovní zařazení Mgr. Jiří Lazar VŠ 24 ředitel ZŠ do koordinátor EVVO, výchovný poradce Mgr. Martina Martínková VŠ 20 zást. ředitele, koordinátor ŠVP do pověřené vedením školy, od ředitelka školy, výchovný poradce Věra Pavézková USO 25 učitelka 1. st. Mgr. Jana Táboříková VŠ 30 učitelka l. st. Mgr. Karolína Jeníková VŠ 4 učitelka 1. st. Mgr. Jolana Kulačová VŠ 20 učitelka 1. st. Mgr. Ivana Hošnová VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Mirka J. Nováková VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Ivana Ambrožová VŠ 31 učitelka 2. st. Mgr. Daniela Lazarová VŠ 24 učitelka 2. st., metodik primární prevence, od zást. ředitelky, koordinátor ŠVP Mgr. Alena Krebsová VŠ 5 učitelka 2. st. MgA. Jana Heryánová VŠ 11 učitelka 2. st. Miroslav Hanka USO 14 učitel 2. st. Daniela Šárová USO 25 učitelka 2. st. Ing. Marta Bryndová, PhD. VŠ 2 učitelka 2. st. Mgr. Ludmila Kubálková VŠ 6 učitelka 2. st. Andrea Řeháčková USO 14 vedoucí vychovatelka Eva Fabiánová ÚSV 13 vychovatelka 7

8 Petra Vondráčková SO 19 ekonomka školy Eva Valášková USO 32 vedoucí školní jídelny Hana Mazánková SO 38 vedoucí kuchařka, odchod do důchodu Jana Kučerová SO 17 kuchařka Marcela Seňková SO 10 kuchařka Jana Martincová SO 10 vedoucí kuchařka, od Vladimír Kučera SO 8 školník, řidič školního autobusu Blažena Pecháčková Z 39 školnice, uklízečka Lenka Papíková SO 38 uklízečka Pedagogičtí pracovníci celkem : 18,0 Z toho : učitelé 16,0 vychovatelky 2,0 Nepedagogičtí pracovníci celkem : 7,5 Z toho : THP 1,0 dělnická povolání 3.5 obchodně prov. prac. 3,0 Kvalifikovanost učitelů v % : 70,0 3 Vyučované předměty Ve škole je vyučováno předmětům podle Školního vzdělávacího programu MZŠ Dymokury, s motivačním názvem JaPoNec jazyky, počítače, naučit ekologicky cítit. Výuka jazyků : Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka cizího jazyka angličtiny, s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je žákům nabízena jazyková přípravka. Od 6. ročníku se v souladu s ŠVP vyučuje druhý cizí jazyk - německý, s týdenní dotací 2 hod. týdně. 8

9 Volitelné předměty pro 7. až 9. ročník : Základy ekologie Základy administrativy Dílny Komunikační dovednosti V první třídě je vyučováno čtení metodou Sfumato. Jedná se o metodu splývavého čtení. Škola poskytuje ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení. Škola ve spolupráci s DDM v Poděbradech umožňuje odbornou logopedickou péči i pro děti předškolního věku spolupracujeme s okolními MŠ. 4 Aktuální informace a) informační bulletin školy b) ve školním roce 2012/13 bylo zapsáno 20 úrazů c) ve školním roce 2012/2013 byla podána jedna stížnost d) podle zákona č. 106 nebyly vyžádány žádné ústní ani písemné informace e) termíny pedagogických rad : Zahajovací pedagogická rada pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí termíny třídních schůzek: mítink s rodiči, úvodní setkání, představení aktivit školy třídní schůzky rodičů žáků třídy 9

10 schůzka pro rodiče vycházejících žáků informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zimní školu v přírodě třídní schůzky žáků třídy informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zahraniční exkurzi do Itálie Škola umožňuje dle zájmu rodičů, žáků a učitelů konzultace s učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence za účasti rodičů i žáka. f) škola spolupracuje s Českou ornitologickou společností Chráněná oblast Rožďalovické rybníky, s centrem pro handicapované živočichy v Pátku, s EKO Gymnáziem Poděbrady g) ve škole probíhá sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry a starého papíru h) praxe konané na naší škole Karolína Macháčková, studentka Střední průmyslové školy potrav. technologií v Praze, praxe na ekonomickém úseku, vedoucí praxe pí. Vondráčková i) na žádost rodičů a žáků provádí učitelé individuální doučování dle potřeby j) školní žákovský parlament schůzky zástupců tříd 5 Prospěch a absence žáků Údaje o prospěchu a absenci žáků byly zpracovány do tabulek a grafických zobrazení. Jsou součástí přílohy. 10

11 6 Zápis dětí do l. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Zápis proběhl Zapsáno bylo 19 dětí. Na základě žádosti rodičů podaných ředitelce školy podloženými potřebnými doporučeními bylo uděleno 6 odkladů školní docházky. Zápis je tradičně součástí celoročního projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. Motivačním prvkem byla postava kámošky dymokurské stonožky. Na zápisu se aktivně podíleli žáci ročníku, za pomoci učitelek 1. stupně zápisem předškoláky provázeli. Náhradní termín zápisu byl stanoven na o ŠKOLÁČEK ANEB MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, TENTOKRÁT NA TÉMA JÁ JSEM VAŠE KÁMOŠKA, DYMOKURSKÁ STONOŽKA Cílem osmého ročníku projektu zaměřeného na usnadnění vstupu budoucích žákům 1. třídy do školy je seznámit děti předškolního věku s prostředím celé školy (učebny, počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična...), seznámit je s budoucími učiteli a vzájemně mezi sebou. 11

12 V tomto projektu představujeme školu také rodičům budoucích prvňáků, vzbuzujeme zájem rodičů o školu. Oslovujeme rodiče žáků a seznamujeme je s nabídkou akcí, které pořádá škola. Daří se nám tak úspěšně nastartovat spolupráci s rodiči žáků. Za organizaci projektu zodpovídá vedení školy, na přípravě a konání jednotlivých schůzek se podílí vedení školy, učitelky 1. st., vychovatelky ŠD, žáci školy. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd jsou uvedeny v následující tabulce: Jméno žáka Bureš Martin Dušánek Johan Kosina Jiří Kylbergr Zdeněk Severa Václav Švarc Ondřej Godlová Veronika Knaponá Šárka Krátká Kateřina Střední škola VOŠ a SPŠ Jičín, Informační technologie SOŠ multimediální tvorby Poděbrady SOUŠ Mladá Boleslav, seřizovač SOŠ A SOU Městec Králové, zahradník Gymnázium Jičín SOUŠ Mladá Boleslav, Provoz a ekonomika dopravy SOŠ A SOU Městec Králové, kuchař - číšník Gymnázium Poděbrady Gymnázium a SOŠ a Pg. Čáslav, předškolní a mimoškolní pedagogika 12

13 Kršňáková Kristýna Malíková Aneta Ortbauerová Tereza Puldová Eliška Radoňová Barbora Radoňová Gabriela Petrová Dana Gymnázium Poděbrady SOŠ a SOU Mladá Boleslav, veřejnosprávní činnost SOU společného stravování, kuchař - číšník Gymnázium Nymburk SOU společného stravování, kuchař - číšník Střední škola vizuální tvorby HK, floristický dizajn SOŠ informatiky a spojů, cestovní ruch 7 Zapojení školy do projektů a významné akce školy Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní zahájení školního roku se konalo v tělocvičně školy. Žáky, pedagogy i širokou veřejnost školy přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. V rámci slavnostního zahájení byl nastartován projekt Můj deváťák. Místo, kde žijeme Čtyřlístek V názvu celoročního školního projektu jsou schovány názvy spádových obcí, ze kterých k nám žáci dojíždí (Činěves, Dymokury, Chotěšice, Velenice). Chceme, aby žáci dobře znali současnost i historii svého regionu. Do projektu se zapojili žáci všech ročníků, pracovali v jednotlivých týmech různého zaměření historické události, místní názvy, osobnosti, báje a pověsti, fotodokumentace, ochrana přírody. Výstupem byl školní almanach s ukázkami a fotografiemi žákovských prací a putovní výstava fotografií minulosti i současnosti. Projektu se žáci účastnili v rámci projektových dní. Žáci 1. stupně okolní vesnice navštívili. 13

14 Můj deváťák V rámci tohoto projektu sledujeme potlačení patosociálních jevů, učíme nenásilnou formou starší žáky pomáhat mladším spolužákům. Projekt je zahájen hned při slavnostním zahájení šk. roku. Projekt Můj deváťák navazuje na projekt Školáček. Cílem projektu je poskytnout prvňákům pocit bezpečí ve škole, pomoci vybudovat vzájemnou důvěru napříč věku žáků. Projekt se prolíná celým školním rokem. Nejstarší žáci školy aktivně navazují kontakt s nejmladšími žáky. Důležitou roli v tomto projektu sehrává přístup třídních učitelů. V tomto školním roce to byla p. uč. Táboříková a p. uč. Krebsová. Září přivítání ve škole 1. den, každý žák 9. třídy si adoptoval svého prvňáka Září - prohlídka a seznámení se třídami a budovou 2. stupně žáci 9. třídy provedli žáky 1. třídy po budově 2. stupně, ukázali jim přírodovědný koutek ve své třídě, žáci 9., třídy vyrobili společné tablo Říjen společné hry a soutěže v tělocvičně Prosinec vánoční besídka, zpívání koled, žáci 9. třídy napekli pro prvňáky perníčky a připravili dárky, žáci 1. třídy dali žákům 9. třídy vlastnoručně vyrobený dárek a přání Březen velikonoční učení žáci 9. třídy připravili zábavnou hodinu učení ve skupinách s velikonoční a jarní tematikou, žáci 1. třídy plnili různé úkoly na stanovištích Červen pomoc žáků 9. třídy v posledních školních dnech /podepisování učebnic, úklid třídy/ - loučení s žáky 9. třídy obrázky na památku od žáků 1. třídy, básnička na rozloučenou Celý rok - průběžná pomoc žáků 9. třídy žákům 1. třídy v šatně, u oběda a ve třídě hlavně o přestávkách. 14

15 Dymokurský Duatlon Tradiční měření sil v běhu a jízdě na kole v rámci jednotlivých tříd. Soutěžení je doplněno o prohlubování znalostí a dovedností z dopravní výchovy, topografie, zdravovědy. V rámci tohoto dne proběhla cvičná evakuace, čas byl věnován chování v krizových situacích. V rámci duatlonu dochází také k prevenci patosociálních jevů. Jsou vytvářeny a upevňovány kamarádské vztahy mezi žáky různého věku. Žáci 9. třídy celý turnaj organizují, přirozeně mladším spolužákům pomáhají. 15

16 Preventivní programy pro žáky tříd pořádané ve spolupráci se společností Odyssea Od 1. do proběhly ve škole prožitkové vzdělávací programy občanského sdružení Projekt Odyssea Zlepšujeme vztahy v naší třídě. Projekt byl hrazen v rámci čerpání peněz EU Peníze školám School for everybody. Aktivity prováděné v rámci jednotlivých tříd byly zaměřeny na posílení pozitivních vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování. Výstupem byla i podrobně zpracovaná zpráva, která byla poskytnuta třídním učitelům, na jejím základě třídní učitelé dále s kolektivy svých tříd pracovali. Testování Cílem testování žáků je zjišťování dosažených výsledků vzdělávání. Sledujeme porovnání výsledků vzdělávání našich žáků v rámci celé republiky, ale především také u průběžného testování sledujeme posun žáků, kterého v době mezi jednotlivými testy dosáhli. Žákům a jejich rodičům poskytujeme možnost získání zpětné vazby možnost porovnání výsledků s výsledky žáků ostatních škol. Výsledky využívá dále škola při vlastním hodnocení a pro porovnání efektivity výchovně-vzdělávací práce naší školy se školami dalšími. 16

17 S výsledky testování žáků jsou seznamováni žáci samotní i jejich zákonní zástupci. S výsledky testování žáků jako celku pracují také učitelé na pedagogických radách a poradách, dále při výchovně vzdělávacím procesu ve svých hodinách. - Testování Eskalátor jedná se o testování společnosti SCIO hrazené z evropských fondů. V rámci udržitelnosti projektu byla letos testovaná angličtina u žáků tříd. Výstupem je přístup do e-learningového prostředí, kde je žákům připraven test dle jejich úrovně. - Testování Scio Stonožka určeno pro žáky 5. a 9. tříd jedná se o testování z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů žáků. Výsledkem je individuálně zpracovaná zpráva určená každému žákovi. - Testování Gepard jednalo se o testování plně hrazené z evropských fondů zaměřené na zjištění úrovně dovedností žáků pracovat s informacemi v 5. a 9. třídě - Celoplošné testování žáků 5. a 9. třídy NIQES testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, proběhlo za přítomnosti ČŠI COCA COLA CUP Naše škola je pořadatelem a organizátorem oblastního kola v kategorii chlapců a letos nově i v kategorii dívek. Dopravní hřiště Nymburk Žáci 4. třídy absolvují dva vzdělávací programy na dopravním hřišti v Nymburce zaměřené na posílení chování na silnici. Tento program podporuje začlenění tématiky dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Po úspěšném složení testů a předvedení jezdeckých dovedností mohou žáci získat tzv. řidičský průkaz. Nautilus Naučím tě učit se - aneb Jak nemít ze školy ponorku. Půlroční projekt společnosti Scio pomohl žákům 7. ročníku zábavným způsobem rozvinout kompetence k učení. V pracovním sešitě Ostrovní dobrodružství řešili ve 12 kapitolách úlohy, jež je učily přemýšlet, hodnotit, 17

18 spolupracovat, srovnávat, pracovat s internetem a prohloubit spoustu dalších schopností potřebných jak ve škole, tak v běžném životě. Na začátku projektu vyplnili žáci test, který jim ukázal, v které z kompetencí mají rezervy a na co by se měli zaměřit. Po dokončení projektové práce si mohli udělat test znovu a zjistit, zda se opravdu někam ve svých kompetencích posunuli. Děti práce bavila, úkoly řešily s chutí a rády o nich diskutovaly. Florbalový turnaj Mgr. Jiřího Lazara Florbalový turnaj organizovali žáci školního parlamentu ve spolupráci s florbalovým kroužkem. Organizace spočívala v tvorbě propagačních plakátů, přípravě hracího pavouka a samotné organizaci turnaje. Pohár vítězům v kategorii 1. a 2. stupně předal Mgr. Jiří Lazar. 18

19 Noční škola Přespání ve škole připravily učitelky třídy. Byly připraveny aktivity pro žáky a jejich rodiče, kde společně vytvářeli betlém. Touto akcí jsme sledovali prohlubování pozitivních vztahů v žákovských kolektivech, sounáležitost se školou. Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka pro třídu. Mikulášskou nadílku zajišťují pro mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Pokračujeme ve spolupráci s MŠ Dymokury, nadílka probíhá také tam. 19

20 Vánoce ve škole Tradiční oslava Vánoc se konala V kostele zazpíval školní sbor pod vedením p. uč. Jany Heryánové. Tříkrálový průvod od kostela k obecnímu úřadu vedli Tři králové na koních a velbloudech. U rozsvíceného vánočního stromu zazněly koledy a žáci 1. stupně předvedli vánoční pásmo. V prostorách Obecního úřadu byla instalována výstava na téma Hračičky naší babičky. Na výstavu zapůjčili exponáty rodiče a prarodiče našich žáků. 20

21 Bruslení na Zimním stadionu v Nymburce Akce vznikla z iniciativy školního parlamentu, sledujeme v ní prevenci sociálněpatologických jevů. Masopust Tradiční masopustní veselí vypuklo ve škole Masopustní průvod prošel obcí, rozdávaly se koblihy, byly vyhodnoceny masky. Na masopust navazoval dětský karneval. Fotbalový turnaj v Býchorech Chlapci z 2. stupně změřili síly s žáky ze ZŠ Býchory. Akce podporuje smysluplné naplnění volného času žáků a prevenci rizikového chování. Lyžařský výcvikový zájezd LVZ proběhl od 2. až 9. února 2013 v Černé Boudě v Jánských Lázních. LVZ jsme organizovali společně se školami z Křince, Libice n. Cidlinou a Přerova n. Labem. Vedoucí kurzu byla p. řed. Martínková, lyžařskou instruktorkou p. uč. Krebsová. Zúčastnili se žáci třídy. 21

22 Zlatý Ámos Zlatý ředitel Z iniciace školního parlamentu vznikla ve škole nominace Mgr. Jiřího Lazara do soutěže, ve které žáci oceňují své učitele Zlatý Ámos, kategorie Zlatý ředitel. Členové školního parlamentu získali sto podpisů na podporu ředitele a k přihlášce přiložili charakteristiku osoby a popis společně prožité příhody. Setkání se konalo na zámku Berchtold u Strančic. Velikonoční výstava Školní družina se aktivně zúčastnila výstavy velikonočních výrobků, které v zahradě Bittman vystavoval klub důchodců. Zimní škola v přírodě V termínu se konala zimní škola v přírodě v hotelu Černá bouda v Jánských Lázních. Žáci zde pod vedením lyžařských instruktorů zvládali lyžařské dovednosti, byl jim dopřán týdenní pobyt plný aktivit na čerstvém vzduchu. Aktivity probíhající na zimní škole v přírodě byly realizovány jak v rámci jednotlivých ročníků, tak i napříč ročníky. Škola v přírodě je nabízena i veřejnosti, podporujeme tím myšlenku komunitní školy. 22

23 Školní ples V pátek se uskutečnil školní ples ve Velenicích. Na plese se předtančení ujal taneční kroužek pod vedením p. uč. Jeníkové. Z výtěžku školního plesu bylo vylepšeno vnitřní vybavení školy. Matematický klokan Celorepublikové matematické soutěže se účastnili žáci tříd. Velikonoční dílny Žáci třídy pozvali do školy své rodiče. Pod vedením některých z nich pletli pomlázky, malovali velikonoční vajíčka, zdobili velikonoční perníky a poznávali další velikonoční tradice. Prožitkem si uvědomovali význam a důležitost tradic. 23

24 Expedice KARAKORAM Vybraní žáci 2. stupně se účastnili programu v lanovém centru v Praze. Plavecký výcvik Plavecký výcvik probíhá v Plavecké škole v Jičíně, účastní se ho žáci třídy. Mateřská škola v 1. třídě Děti z předškolního oddělení mateřské školy každoročně navštěvují ukázkovou hodinu v 1. třídě. 24

25 Den Země V pátek proběhl tradiční Den Země spojený se sběrem starého papíru a úklidem jednotlivých obcí a dalšími ekologickými aktivitami. Finanční gramotnost Seminář určený pro žáky 9. třídy proběhl v časové dotaci čtyř hodin pod vedením externího lektora. Semináře zaměřené na ekologické cítění Semináře společnosti Ekokom určený pro všechny žáky naší školy byly zaměřeny na správné třídění odpadu a další ekologické aktivity. Oslava Dne matek 16. května vystoupil na již tradičním koncertě pěvecký sbor školy, současně s ním mělo premiéru žákovské divadelní přestavení Zuby, zoubky, zoubečky pod vedením p. uč. Jeníkové. Dračí lodě Žáci třídy se mohli účastnit tréninků závodů dračích lodí v Nymburce. Pod vedením p. uč. Ambrožové a p. uč. Hanky smysluplně trávili volný čas. Z důvodu povodní a opakovaného přesouvání termínu závodu se týmy naší školy závodu nezúčastnily. 25

26 Den Slabikáře Žáci 1. třídy po přečtení Slabikáře pozvali na slavnostní událost do školy své rodiče. Předvedli jim získané čtenářské dovednosti. Od školy každý prvňák dostal na památku tohoto dne knihu s věnováním třídní učitelky. Pro děti byl připraven dort ve tvaru slabikáře. Skokan roku Projekt je zaměřený na osobní rozvoj každého žáka. V rámci jednotlivých tříd je zvolen Skokan třídy, v rámci školy je volen Skokan roku za 1. a 2. stupeň. V komisi zasedají členové školního parlamentu, loňští vítězové i nezávislý předseda z řad veřejnosti. Za 1. stupeň zvítězila Nicole Palšovičová, za 2. stupeň Pavlína Baráková. Obě získaly tablet. 26

27 Obhajoby absolventských prací Žáci 9. třídy zpracovávali pod vedením pedagogů garantů svoji absolventskou práci na vybrané téma dle svého zájmu. Práce je vypracována podle předem stanovených pravidel, po žácích je striktně požadováno, aby práce měla požadované náležitosti. Práci žáci obhajovali před zkušební komisí, zpracovali powerpointovou prezentaci. Za svůj výkon byli komisí ohodnoceni. 27

28 Zahraniční exkurze do Itálie V rámci podpory myšlenky komunitní školy jsme zrealizovali zahraniční exkurzi do Itálie pro žáky naší školy a jejich rodiče. Při týdenním pobytu v zahraničí žáci poznávali zvyky a tradice cizí země, v rámci výletu se seznámili s reáliemi Itálie, exkurze měla i ozdravný účinek. Exkurze se účastnili i zástupci z řad veřejnosti, byla podporována myšlenka komunitní školy. Den dětí Oslava Dne dětí spolu s vyvrcholením celoročního školního projektu Místo, kde žijeme prezentací fotografií, prodeje almanachu byla plánována na 2. června. Z důvodu dramatické povodňové situace v obci se Dětský den nekonal. Almanachy jsme nabízeli v obchodech a na obecních úřadech. Výstava fotografií byla instalována ve vestibulu školy, panely jsou nabízeny okolním obcím. Cesta pohádkovým lesem byla přeložena na konec školního roku, žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky kouzelné zrcadlo, kterým všichni vstoupili do pohádkového lesa. Poslední zvonění Žáci 9. třídy se loučili se svými spolužáky a učiteli při posledním zvonění. Obdobnými akcemi je Setkání školních parlamentů v Plaňanech Zástupkyně školního parlamentu Dominika Henešová úspěšně prezentovala práci školního parlamentu na setkání regionálních zástupců školních parlamentů. Slavnostní zakončení školního roku a ukončení projektu Můj deváťák Žáci se sešli ke slavnostnímu zakončení v tělocvičně, kde nejaktivnější žáci každé třídy byli odměněni knihou a byli oceněni nejlepší sběrači léčivých bylin. Žáci 9. třídy se svým programem rozloučili, byli ošerpováni a žáci 1. třídy je naposledy odvedli do školních lavic. 28

29 Logopedické nácviky Škola poskytovala logopedické nácviky pod vedením Mgr. Ivany Adamcové a také p. uč. Mgr. Jany Táboříkové. Logopedické nácviky probíhaly v prostorách školy, byly prováděny za přítomnosti rodičů. Tato aktivita byla nabízena dětem z okolních mateřských škol. Pomoc při diagnostice nabízí učitelky 1. stupně při projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. SPOLUPRÁCE S MŠ Mateřské škole nabízíme možnost se účastnit sportovních i kulturních akcí, které škola pořádá, připravujeme pro MŠ mikulášskou nadílku, propůjčujeme školní autobus, umožňujeme docházku na logopedické nácviky, připravujeme i pro děti z mateřské školy Dětský den, pracovníkům mateřské školy zprostředkováváme vstupní školení BOZP a PO. Děti z MŠ jsou zapojeny v projektu Školáček, navštíví ukázkovou hodinu v 1. třídě. Žáci divadelního kroužku hráli pro děti z MŠ pohádku. TERMIT školní časopis Ve škole je vydáván školní časopis Termit. Žurnalisté pracují pod vedením p. uč. Kulačové. Časopis je distribuován do tříd i do obce. ZDRAVÁ ŠKOLA - skladba jídelníčku - podpor sportovních aktivit v době mezi vyučováním - akce školní družiny a školního klubu zaměřených na zdravý životní styl - účast žáků na sportovních soutěžích a sportovních olympiádách - nabídka sportovních kroužků - začleňování relaxačních a Tv chvilek do hodin - možnost výuky v učebně venku, časté vycházky do lesa - preference cyklovýletů, turistických výletů Škola zareagovala na nabídku a je zapojena do státního projektu Ovoce do škol. Žáci třídy dostávají dle aktuální nabídky ovocné produkty. PROJEKTY TEREZA Žáci se o volitelném předmětu Základy ekologie účastní projektů Klubu ekologické výchovy (KEV). Využíváme metodických materiálů, které jsou nám zasílány, příležitostně se 29

30 zúčastňujeme seminářů, které jsou nám nabízeny. Projekty a náměty jsou využívány převážně ve volitelném předmětu Základy ekologie. Ve škole pracuje školní parlament, který se pravidelně schází. Podílí se na akcích konaných ve škole. Školní parlament spolurozhoduje, poskytuje pedagogickému sboru zpětnou vazbu. 8 Kulturní akce, exkurze a výlety KULTURNÍ POŘADY divadlo Libice, divadelní spolek Vojan pohádka Pejsek a kočička představení pro třídu varietní vystoupení cirkusu Paulíny vystoupení historické skupiny Pernštejni třída kino Městec Králové, Coodsovi třída hudební vystoupení Hudební nástroje od akustických k elektrickým třída žákovské divadelní představení Zuby, zoubky, zoubečky, divadelní kroužek 30

31 pod vedením p. uč. K. Jeníkové vystoupil před žáky celé školy KMD Rainman Divadlo Na Palmovce, Praha Shakespeare ve 120 minutách Divadlo V Dlouhé, Praha Klapzubova jedenáctka Divadlo Minor, Praha Drama v kostce Divadlo Ypsilon, Praha BESEDY Prevence rizikového chování Škola organizovala besedy s příslušníkem Policie ČR pro žáky tříd. Tyto besedy byly zaměřeny především na městskou problematiku, šikanu a kyberšikanu. Úřad práce v Nymburce Úřad práce organizuje besedy pro žáky 9. tříd zaměřené na volbu povolání. Beseda s ilustrátorem Ilustrátor Adolf Dudek besedoval s dětmi nad dětskými knihami. Dokázal je zaujmout vyprávěním o ilustrování knih. Série besed byla určena pro všechny žáky školy. Beseda o volbě povolání Žáci 9. třídy besedovali se zástupcem střední školy o možnostech budoucího studia. Ukázka výcviku dravců Venkovní ukázka byla určena pro všechny žáky školy. Sicílie v Dymokurech očima Evy Kubálkové Bývalá žákyně školy Eva Kubálková vyprávěla žákům i zájemcům z řad veřejnosti své zážitky z cest po Sicílii. Prezentace učiliště z Městce Králové Studenti SOU a SOŠ Městec Králové prezentovali žákům 8. a 9 tříd svoji školní činnost. 31

32 Přednáška o houbách Určeno pro žáky tříd. Program pro žáky 8. třídy volba povolání Zástupce IPS Nymburk navštívil žáky v naší škole. ADAPTAČNÍ KURZ Odemykání 1. třídy v Jinolicích, adaptační kurz pro žáky 1. třídy v doprovodu rodičů EXKURZE Příběh Pražského hradu vzdělávací workshop pro 4. a 5. třídu Národní muzeum v Praze program Dotkni se pravěku 6. třída Technické muzeum Praha 9. třída Exkurze žáků IX. třídy do závodu Škoda Mladá Boleslav exkurze žáků 6. třídy Vánoční Praha FISHING AND HUNTING Praha, určeno pro zájemce z řad mysliveckého a rybářského kroužku vlastivědná exkurze žáků 5. třídy, Křinec zámek a okolí zeměpisná exkurze žáků 6. třídy, Český ráj přírodovědná exkurze žáků 7. třídy, Záchranná stanice v Pátku přírodovědná exkurze žáků 8. třídy, Dymokury a okolí ZAHRANIČNÍ EXKURZE zahraniční exkurze do Valverde, Itálie ŠKOLNÍ VÝLETY třída zamykání 1. třídy v Jinolicích a 4. třída Šestajovice, svíčkárna třída cyklovýlet do okolí třída Staré Hrady třída cyklovýlet do Českého ráje třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 32

33 třída Chlumec n. Cidlinou třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 9 Soutěže a olympiády Učitelé věnují velkou pozornost přípravě žáků na soutěže a olympiády. Žáci školy se jich pravidelně účastní. Mají tak možnost porovnat své výsledky s výsledky žáků jiných škol. McDonald s Cup - okrskové kolo, Dymokury - květen kategorie A ( tř.) - 3. místo kategorie B ( tř.) - 3. místo Dopravní soutěž - okresní kolo v Nymburce - květen družstvo žáků 2. stupně - 7. místo COCA COLA CUP - regionální kolo - duben družstvo dívek 2. stupně - 2. místo Expedice KARAKORAM - kategorie Základní školy - duben DYMOLEZCI - 4. místo (ze 46 škol) Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie D - duben František Severa - 1. místo (postup do krajského kola) Petra Švarcová - 6. místo Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C- březen Václav Severa - 2. místo (postupuje do krajského kola) PREVENTAN CUP - okresní kolo ve vybíjené - březen družstvo 5. třídy - 1. místo Veselá básnička meziškolní kolo, Rožďalovice - březen odborná porota: 33

34 Lucie Ollé - 1. místo, kategorie 1. tříd Miroslav Braborec - 3. místo, kategorie 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Římalová - 1. místo, kategore 5. tříd Eliška Drbohlavová - 2. místo, kategorie 5. tříd žákovská porota: Lucie Ollé - 3. místo, kategore 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Drbohlavová - 1. místo, kategorie 5. tříd Okresní kolo Zeměpisné olympiády - březen Petra Švarcová - účastnila se (kategorie A) Štěpán Pulda - 4. místo (kategorie B) František Souček - účastnil se (kategorie C) Konverzační soutěž v Aj - kategorie II.A ( r.) - únor Michaela Štálová - účastnila se Konverzační soutěž v Nj - kategorie II.A ( r.) - únor Eliška Puldová - 3. místo Šárka Knapová - účastnila se Okresní kolo Olympiády v Čj - kategorie I. ( r.) - únor Michaela Štálová místo František Severa místo Okresní kolo Matematické olympiády - 5. ročník - únor Dominika Martínková - 2. místo Matěj Novák - účastnil se Okresní kolo Dějepisné olympiády - leden Kristýna Kršňáková - úspěšný řešitel ( místo) Michaela Štálová - účastnila se 34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více